Page 8

8

Hart van Nijmegen - juli 2019

Drie inwoners uit Nijmegen-Midden zijn onderscheiden door de koning

Lintjes'regen' in hart van Nijmegen Vlak voor Koningsdag zijn drie Nijmegenaren uit het verspreidingsgebied van Hart van Nijmegen, bekroond met een koninklijke onderscheiding: Barbara Franke, Titti Mariani en Gijsbert van Heijst. In bijgaande profielen leest u waarom het de koning behaagd heeft juist deze drie te onderscheiden.

Prof. Dr. Barbara Franke (49) Benoemd tot: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Woont: in de Annie Romein-Verschoorlaan. Is: hoogleraar aan de Radboud Universiteit en expert op het gebied van de genetica en biologie van aandoeningen als ADHD en autisme. Ze onderzocht bijvoorbeeld welke erfelijke factoren ('genen') bijdragen aan ADHD en autisme. Ook liet ze met haar team zien hoe, op moleculair niveau en in de structuur van de hersenen, ADHD bij kinderen verschilt van ADHD bij volwassenen. Franke is een door media, patiëntenorganisaties en overheid veelgevraagd expert. Uit het jury-rapport: “Het onderzoek van mevrouw Franke is van een uitzonderlijk hoog en internationaal erkend niveau en heeft de kennis rondom genetische (risico) factoren voor deze psychiatrische aandoeningen aanzienlijk vergroot. Mevrouw Franke is (mede-) oprichter van het International Multicenter persistent ADHD Collaboration, het Donders Cognomics Initiative en het grootste internationale genetica consortium." Zegt er zelf over: "Ik was totaal verrast. Aangenaam, natuurlijk! Überhaupt had ik er niet bij stilgestaan dat mij dit kon overkomen. Ook al omdat ik niet wist dat mensen van buitenlandse komaf (Franke is van oorsprong Duitse, RL) koninklijk onderscheiden konden worden. En ik heb ook nog een stuk carrière voor me, ben nog niet uitgewerkt. Ik werk met hart en ziel aan mijn specialisme, maar ik doe bijvoorbeeld geen vrijwilligerswerk en ben, alleen op m'n eigen vakgebied, maatschappelijk actief. Behalve dat ik deze onderscheiding een grote eer vind, komt de aandacht hopelijk ook het onderwerp, ADHD, ten goede."

Tekst: Roeland Loosen (roeland@hartvannijmegen.nu). Foto's Gijsbert van Heijst en Titti Mariani: Vincent Moll. Foto Barbara Franke: Paul Lagro

Profile for Hart van Nijmegen

Hart van Nijmegen - juni 2019  

In dit nummer aandacht voor de Vierdaagse, de renovatie van de Kolping en de nieuwe AH aan de Groenestraat.

Hart van Nijmegen - juni 2019  

In dit nummer aandacht voor de Vierdaagse, de renovatie van de Kolping en de nieuwe AH aan de Groenestraat.

Advertisement