Page 4

4

Hart van Hengelo & Oldenzaal

NIEUWS UIT JOUW REGIO Kunstenaar Lara Vos (l), Paula Krom en Jeroen van Keulen houden de moed er in tijdens een verregende open dag van CREA en techniekmuseum HEIM op de Houtmaat.

Kunst en Techniek in de Tent vroegtijdig gestopt

Waterballet verstoort de Kunstmarkt Om drie uur zondagmiddag werd besloten om het evenement ‘Kunst en Techniek in de Tent’ op de Houtmaat in Hengelo af te breken. Te veel regen en minder bezoekers. Aan het enthousiasme van de deelnemers lag het niet.

De Hengelose beeldend kunstenaar en docent Lara Vos (46) en de Enschedese Paula Krom (53) staan met een grote glimlach, natte haren en een kop koffie achter een kraam om bezoekers warm te maken voor de cursus Fashion Lab-naaiatelier of koper bewerken. Dat is wel gelukt. Paula: ‘Er waren mensen die een inschrijvingsformulier mee hebben genomen voor Fashion Lab.’ Volgens pr-man Jeroen van Keulen (47) komt er doorgaans veel meer publiek op de open dag af. ‘Dan staat het grasveldje helemaal vol’, wijst hij op de tentjes, waar de regen met bakken op het danspodium valt. ‘Ja, een waterballet’, grapt Paula om de moed er in te houden. De kunstenaars pakken de handel twee uur voor sluiting in maar er komt nog een kans. Jeroen: ‘De eerste week van september zijn alle mensen welkom voor een gratis proefles.’ De nieuwe cursussen die hij aanbeveelt zijn onder andere het grafisch ontwerpen en kinderverhalen schrijven en illustreren door Hettie Franken en Mirjam Jansen. Voor meer informatie: www. creahengelo.nl of www.techniekmuseumheim.nl.

Twentse steden zijn een blinde vlek voor keetadviseurs van keetkeur.nl Bart Tiessink van plattelandsjongeren.nl bevestigt het volmondig: hij bezoekt geen jongerenketen in de Twentse steden. De keetadviseur komt wel in de plattelandsgemeenten. ‘De steden vormen een blinde vlek voor ons. We hebben er weinig contacten.’ Van hem mag daar verandering in komen. ‘Elke keet die we kunnen bezoeken is er één.’ Volgens Tiessink zitten er zo’n vijftienhonderd jongerenketen in Nederland. In Twente zitten er ‘honderden’, zegt hij. ‘Het precieze aantal weten we niet, maar het kunnen er zomaar vijfhonderd zijn.’ Tiessink gaat langs bij keten in de regio en geeft voor-

lichting over zaken als alcoholconsumptie en veiligheid. Onder de noemer keetkeur.nl organiseert plattelandsjongeren.nl een wedstrijd waarbij ‘de beste keet van Nederland’ wordt gekozen. Keetkeur.nl heeft workshops gegeven in de gemeenten Tubbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Wierden en Haaksbergen. In Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal komen de keetadviseurs niet of nauwelijks. Gemiste kans? Tiessink: ‘In vergelijking met de plattelandsgemeenten zitten er relatief weinig jongerenketen in de steden. Dat doet niets af aan het feit dat we ze er wel graag bij willen hebben. Na de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie van zestien naar achttien jaar is het aantal keten in Nederland flink toegenomen. Wij

kunnen jongeren niet verbieden om te drinken, we kunnen wel voorlichting geven over alcoholgebruik. Veel Twentse plattelandsgemeenten spelen er actief op in met hun jongerenwerkers. Wij kunnen

de jongerenwerkers niet vervangen, we zijn eerder een aanvulling. We houden ons aanbevolen voor een grotere rol in de Twentse steden. Voor ons geldt: een keet is een keet, ongeacht waar hij zit.’

donderdag 20 augustus 2015

Bridgeclub voor starters In Hengelo wordt in september begonnen met een club voor startende bridgers op de donderdagavonden. Deze is bedoeld voor mensen die al een beetje kunnen bridgen, bijvoorbeeld via een cursus of thuisbridge, maar ook voor wie lang geleden eens gebridged heeft. Het is een overgangsclub, een opstap naar de gewone bridgeclub voor wie dat wil. Vier Hengelose bridgeclubs (Het Twentse Ros, Teletroef, De Derde Hand en Open Kaart) hebben de handen ineen geslagen om deze club niet alleen op te richten, maar ook te begeleiden. Vrijwilligers met bridge-ervaring zullen altijd aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, mee te spelen als er een oneven aantal spelers is of af en toe een bijzonder spel toe te lichten. Er worden in het seizoen vijf thema-avonden verzorgd door ervaren bridgedocenten waarbij steeds een actueel onderwerp wordt behandeld en uitgediept. De leden worden vertrouwd gemaakt met de regels en gebruiken bij een bridgeclub, maar zonder enige tijdsdruk. Ze worden af en toe uitgenodigd om op eigen niveau mee te spelen met bridgedrives van de vier clubs. De kosten voor een heel seizoen bedragen slechts € 95,- per persoon. De club kan eventueel helpen bij het vinden van een bridgepartner. Het bridgespel-in-clubverband heeft een prima functie: recreatie, competitie en sociale contacten gaan bij het bridgen hand in hand. De sociale netwerken krimpen met het toenemen van de leeftijd, maar op de bridgeclub kunnen nieuwe contacten met jong en oud ontstaan. Op donderdag 3 september is in het Denksportcentrum aan de Cesar Franckstraat in Hengelo de introductieavond van startersclub ‘De Nieuwe Lichting’. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via nieuwelichting@dsc-hengelo. nl. Meer informatie is te vinden op www.dsc-hengelo.nl. De eerste twee avonden mag er gratis en vrijblijvend worden meegedaan. Tussentijds instromen kan het hele jaar door. Wie eerst les wil nemen, vindt op de website alle informatie.

Feestweek in Deurningen voor alle inwoners Met een jubileumviering in de St. Plechelmuskerk begint op zondag 30 augustus om 10.00 uur een feestweek in Deurningen. Na deze viering, die plaatsvindt met medewerking van alle koren, is er een gezellig samenzijn in de grote feesttent op het Plechelmusplein onder het genot van koffie of thee. De feestweek wordt vervolgens officieel geopend door de voorzitter van het Jubileumcomité 2015. Aansluitend zal het ‘Herdenkingsboek 1665-2015 Hasselo Deurningen Gammelke’ worden gepresenteerd. Tot ongeveer drie uur die middag is er gelegenheid om gezellig te praten en te genieten van de muziek van de Oln’zelse Kopperbloazers. Herdenkingsboe-

ken zijn tot en met 6 september verkrijgbaar voor € 19,95 per stuk via Herdenkingsboek2015@ outlook.com of telefonisch (0742772406). Op 7 september begint de losse verkoop voor € 27,50. Enkele onderdelen in het jubileumprogramma zijn heel aantrekkelijk voor een gezellige ontmoeting tussen oud-Deurningers onderling en met de mensen die gebleven zijn of nieuw in Deurningen zijn gekomen. Wie als oud-Deurninger mee wil genieten van het cabaret ‘Andere tijden… Deurningen’ kan op woensdag 3 september om 20.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) langskomen in de feesttent op het St. Plechelmusplein. Mensen bekend van gala-avonden en toneel zullen de geschiedenis van Deurningen op een humoristische wijze voor het voetlicht brengen in een aaneenschakeling van zang, dans en cabaret. Kaarten á € 5,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij ABTB Bijen, Pelle’s Café of Tankstation

De klas 1956-1957 uit het Herdenkingsboek. De Witte Beer of online op www. Deurningen2015.nl (zolang de voorraad strekt). Op zaterdag 5 september is iedereen vanaf 20.00 uur van

harte welkom op het spetterende dorpsfeest in de feesttent. De band Session zal aan het begin van de avond starten met muziek uit de jaren ‘70-’80, later overschakelen

naar de jaren ‘80-’90 en uitkomen bij de muziek van nu. Iedereen kan gratis in- en uitlopen.

Hart van Hengelo 142  

Hart van Hengelo 142 wk34, de leukste lokale krant van Hengelo!

Hart van Hengelo 142  

Hart van Hengelo 142 wk34, de leukste lokale krant van Hengelo!

Advertisement