Page 1

VAN EN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE Regio Amstelland-Kennemerland

Cardio Vakantie voor mensen met een hartaandoening Impuls genderspecifiek hart- en vaatonderzoek Natriumbeperkt recept: kwarktaart Nieuw inzicht in zeldzame ziekte TTP

Maart 2014


advertenties binnenvoor


COLOFON

INHOUD

Cardio verschijnt één keer in de drie maanden

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

2

KOOKWORKSHOP: ‘KOKEN MET SMAAK’

3

KERSTATTENTIE

4

IMPULS GENDERSPECIFIEK HART- EN VAATONDERZOEK

5

PAASWORKSHOP FH

7

OPROEP

8

PATIËNTEN MET ASTMA EN COPD HEBBEN VERHOOGD RISICO OP HARTZIEKTE

9

Correspondentieadres Regio Amstelland-Kennemerland cardio.redactie@gmail.com Contributie Minimaal € 20,- per jaar. Coördinator Hart en Vaten Adri Drubbel tel.: 020-6910782 Coördinator leefstijl Koos de Punder tel.: 0321-380887 Coördinator belangenbehartiging Petra Waelepoel tel.: 020-7557917 Coördinator lotgenotencontact Adri Drubbel tel.: 020-6910782 Redactieadres cardio.redactie@gmail.com Website www.hartenvaatgroep.nl Layout en druk Nolin Uitgevers B.V. www.nolin-binnenhofprojecten.nl Retour adres Dhr. H. van der Laan Mazurka 28 1507 TL Zaandam De uitgever en de vereniging zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

THEMADAG IN ZIEKENHUIZEN IN DE REGIO RONDOM HART- EN VAATZIEKTEN 10 REGIONALE CONTACTDAG VOOR JONGE HART- EN VAATPATIËNTEN

11

NATRIUMBEPERKT RECEPT: KWARKTAART, VARIANT 1

12

GEVAARLIJKE ADERVERKALKING OPGESPOORD MET NIEUWE TECHNIEK

13

BIJEENKOMST VOOR HARTPATIËNTEN: WAAR HAAL JE ENERGIE UIT?

14

NIEUW INZICHT IN ZELDZAME ZIEKTE TTP 15 VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN (AANGEBOREN) HARTAANDOENING 2014

17

NIEUW MEDICIJN HARTRITMESTOORNIS DANKZIJ FRUITVLIEGJES

18

TIEN TIPS VOOR EEN CHOLESTEROLARME VOEDING

19

DE HART&VAATGROEP

20

Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd en/ of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de vereniging.

Cardio Amstelland-Kennemerland

1


VOORWOORD VAN DE VOORZITTER De afgelopen periode zijn we druk geweest met o.a. de presentjes rondbrengen in de div. ziekenhuizen voor diegene die daar verbleven tijdens de feestdagen. En natuurlijk onze nieuwjaarsreceptie, deze werd weer druk bezocht en dus was het gezellig. Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van div. activiteiten in 2014 o.a. de kookworkshop en in samenwerking met het AMC aan div. bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst wordt georganiseerd op 23 mei aanvang 13.30 uur (het thema is nog niet bekend) In de Hartweek staan wij (op een nader te bepalen dag) met een stand in het Spaarneziekenhuis te Hoofddorp. En wij zij weer begonnen met het inloopspreekuur in het O.L.V.G op de eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur (de koffie staat klaar) Voor meer informatie van de bovengenoemde activiteiten hou onze website in de gaten,of u email. Mocht u komende weken op vakantie gaan of iets anders leuks gaan doen, dan wens ik u veel plezier toe. Adri Drubbel

Cardio Amstelland-Kennemerland

2


KOOKWORKSHOP: ‘KOKEN MET SMAAK’ Veel patiënten krijgen van hun cardioloog of hartfalenverpleegkundige een zout arm dieet voorgeschreven. Vaak ontbreekt het echter aan praktische handreikingen om de goed bedoelde adviezen in de praktijk te brengen. De Hart & Vaatgroep organiseert speciaal voor patiënten met o.a. hartfalen een kookworkshop “zoutarm koken”. In samenwerking met een professionele docent dieetkeuken worden de deelnemers op weg geholpen bij het bereiden van smaakvolle Indonesische zoutarme gerechten. Tijdens de kookworkshop krijgen de deelnemers vooral praktische tips om te voorkomen dat zoutarm koken een flauwe hap oplevert. Aan het eind van de workshop kunnen de deelnemers genieten van de smaakvolle resultaten. Locatie: Datum: Aanvangstijd:

Reade (Revalidatiecentrum Amsterdam) Overtoom 283 1054 HW Amsterdam 10 mei 2014 13:00 uur

Kosten:

15,-- (leden) of 20,-- (niet leden)

U kunt zich opgeven bij de Hart & Vaatgroep telefonisch tel: 088 – 11 11 600 0f via info@hartvaatgroep.nl Voor meer informatie: Adri Drubbel tel: 020 – 6910782 of a_drubbel@planet.nl

Cardio Amstelland-Kennemerland

3


KERSTATTENTIE Vrijdag 26 december 2013 heeft het bestuur weer menig hartpatiÍnt figuurlijk een hart onder de riem gestoken door het aanbieden van de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsattentie. In de vroege ochtend gingen onze medewerkers op pad en trotseerden weer en wind om de bonbons bij het AMC, VU medisch centrum en het OLVG af te geven. In totaal hebben zij zo’n 100 pakjes weggegeven en kregen er een duizendtal glimlachen voor terug. Wij hopen dat ieder van u weer gezond en wel thuis is!

Cardio Amstelland-Kennemerland

4


IMPULS GENDERSPECIFIEK HART- EN VAATONDERZOEK In februari hebben onderzoekers uit het UMC Utrecht, samen met de onderzoekers van andere Nederlandse academische ziekenhuizen, een subsidie van 4,6 miljoen euro van de Hartstichting ontvangen. Deze subsidie maakt het mogelijk dat de wetenschappers baanbrekend onderzoek kunnen gaan doen naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij vrouwen en betekent een impuls voor de genderspecifieke zorg. Tot nu toe is wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten voornamelijk uitgevoerd bij mannen. En dat terwijl op dit moment meer vrouwen dan mannen door een hartaanval of beroerte worden getroffen. Onderzoek bij mannen is niet zomaar te gebruiken bij vrouwen omdat de symptomen kunnen verschillen. Veel vrouwen worden daarom onterecht onbehandeld naar huis gestuurd terwijl ze wel een levensbedreigende ziekte hebben aan hart of bloedvaten. Het onderzoek moet leiden tot een verbeterde diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Op zoek naar vrouwspecifieke aspecten van ziekten Het onderzoek onder leiding van het UMC Utrecht (prof. dr. Bart Fauser) en Erasmus MC (prof. dr. Eric Boersma) richt zich op ongeveer 16.000 vrouwen met aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zoals voortplantingsstoornissen, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en migraine. Het onderzoek zet zich in voor betere herkenning van risicofactoren en voor meer kennis van dergelijke ziekteprocessen bij vrouwen. Dit inzicht is nodig om vrouwspecifieke, preventieve behandelingen te kunnen ontwikkelen en toepassen. Het onderzoek is een uniek landelijk samenwerkingsverband van toponderzoekers verbonden aan vijf universitaire medische centra (UMC Utrecht, UMCG, AMC, MUMC en LUMC) uit de verloskunde, gynaecologie, cardiologie, epidemiologie, interne geneeskunde, neurologie, radiologie en huisartsengeneeskunde. De vrouwspecifieke benadering, zowel in de risicofactoren als de aandoeningen, kan zorgen voor een doorbraak in de preventie en behandeling van hart- en vaataandoeningen onder vrouwen. Daarmee levert het onderzoek een belangrijke bijdrage aan het gezond ouder worden van vrouwen. “De Hartstichting is de eerste in Nederland die zo duidelijk het belang onderschrijft van onderzoek naar specifieke vrouwkenmerken bij ziekten én het voorkomen daarvan. Het sluit daarmee helemaal aan bij mijn missie dit onderwerp in Nederland én daarbuiten op de kaart te zetten.

Cardio Amstelland-Kennemerland

5


Het is toch onbestaanbaar dat vrouwen weliswaar ouder worden dan mannen, maar dat de kwaliteit van hun leven aanzienlijk slechter is?”, aldus Bart Fauser. Op zoek naar vrouwspecifieke biomarkers Het onderzoek van een team onder leiding van het UMC Utrecht (prof. dr. Gerard Pasterkamp en dr. Hester den Ruijter) en MUMC (prof. dr. Marc Spaanderman) richt zich op diastolisch hartfalen, een vorm van hartfalen die vaker voorkomt bij vrouwen. Zij gaan de komende jaren op zoek naar nieuwe stofjes in het bloed (biomarkers) die de diagnostiek bij vrouwen met diastolisch hartfalen sterk moet verbeteren. Zo gaan ze bijvoorbeeld onderzoek verrichten naar micropartikels: kleine deeltjes die in de bloedbaan circuleren en waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze waardevolle informatie bevatten over de aanwezigheid van hart- en vaatziekten bij vrouwen. “De huidige standaard voor diagnose en de behandeling van hart- en vaatziekten is ingegeven door de resultaten van grote klinische studies die voornamelijk bij mannen zijn uitgevoerd. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom het bij vrouwen helaas nog vaak mis gaat. Er zijn tussen mannen en vrouwen vaak verschillende achterliggende oorzaken van hartinfarcten en andere hartproblemen.” vindt dr. Hester den Ruijter, onderzoeker verbonden aan het Hart- en Vaatcentrum van het UMC Utrecht en projectmanager van Queen of Hearts; het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de deelnemende academische centra. Het onderzoek over diastolisch hartfalen zal mede uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met grote onderzoeksgroepen in de Europese Unie en Singapore. Op de website www.queenof-hearts.eu is meer informatie te vinden. Ook het Kinderhartcentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht, participeert in twee van de gehonoreerde onderzoeken. Het centrum neemt deel aan het onderzoek naar factoren die kunnen voorspellen welke kinderen met cardiomyopathie snel achteruitgaan en welke niet. Ook participeert het Kinderhartcentrum in het onderzoek naar welke patiënten met een aangeboren hartafwijking een verhoogde kans hebben op hartfalen en hartritmestoornissen. Het UMC Utrecht is hét Hart- en Vaatcentrum van midden-Nederland. Het ziekenhuis behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentie centrum (vierdelijnszorg). Naast het behandelen van hart- en vaatpatiënten heeft het UMC Utrecht de ambitie om met zowel medische als organisatorische innovaties de zorg op het gebied van hart- en vaatziekten te verbeteren.

Cardio Amstelland-Kennemerland

6


PAASWORKSHOP FH Datum : 12 april 2014 Tijd : 11:00 tot 16:00 Locatie : Werfkelder, Utrecht In het weekend voor Pasen (12 april) organiseert de diagnosegroep Familiaire Hypercholesterolemie (FH) een paasbrunch. Onder begeleiding van een diëtist worden lekkere en gezonde hapjes gemaakt voor een heerlijke paasbrunch. Tijdens het maken van de hapjes is er ook genoeg tijd om onderling informatie uit te wisselen over voeding of het dagelijks leven met erfelijk hoog cholesterol. Uiteraard gaan we de gemaakte hapjes samen opeten! Voor wie? De paasbrunch is voor mensen met FH en andere vormen van erfelijk hoog cholesterol. Partners en familieleden zijn ook van harte welkom. Door wie? De brunch wordt georganiseerd door de diagnosegroep FH, een groep actieve mensen die zelf te maken hebben met erfelijk hoog cholesterol en hier graag anderen over informeren. Dit doen zij via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Er is ook een beslotenFacebookgroep waar mensen ervaringen uitwisselen (zoek op erfelijk hoog cholesterol in Facebook). Programma De workshop duurt van 11-16 uur. Op het programma staan: • Kennismaking • Paasbrunch maken onder begeleiding van een diëtiste • Paasbrunch van gemaakte hapjes Na afloop krijg je een boekje met de paasrecepten. Locatie De workshop vindt plaats bij de Werfkelder aan Oudegracht 2 in Utrecht. Kosten • Leden De Hart&Vaatgroep: € 7,50 • Niet-leden: € 12,50 U dient op de dag zelf te betalen, voor aanvang van de workshop. Dit kan uitsluitend met een pinpas (mobiel pinapparaat). Contant betalen is niet mogelijk. Aanmelden De workshop gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 35. Dus schrijf je snel in via het aanmeldformulier: https://www.hartenvaatgroep.nl/formulieren/12-april-2014-fh-paasbrunch.html

Cardio Amstelland-Kennemerland

7


OPROEP Gezocht mensen met een Hart of Vaatziekte en die ook bekend zijn met een longziekte en ouder zijn dan 60 jaar. Een huisarts in Amsterdam-Oost wil namelijk graag het volgende onderzoeken: - Hoe is het bij u bekend geworden dat u een Hart of Vaatziekte heeft? - Hoe gaat u hier mee om en welke gevolgen heeft dat gehad voor u? - Gaat u naar uw huisarts of naar de specialist bij klachten van benauwdheid? U reactie kunt u mailen naar cardio.redactie@gmail.com of telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden Adri Drubbel of Petra Waelepoel (zie voorin de het regioblad). Wij dragen er zorg voor dat de huisarts contact met u opneemt. Eind van dit jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het Onze Lieve Vrouwen Ziekenhuis in Amsterdam-oost Meer informatie hierover volgt.

Cardio Amstelland-Kennemerland

8


PATIËNTEN MET ASTMA EN COPD HEBBEN VERHOOGD RISICO OP HARTZIEKTE Patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) hebben een verhoogd risico op hartritmestoornissen, een versnelde hartslag en een hartstilstand. Zo hebben zij 40 procent meer kans op een hartstilstand. Mogelijk speelt medicijngebruik een rol bij het ontstaan van deze hartproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van Miriam Warnier, waarop zij 10 februari promoveert aan de Universiteit Utrecht. Warnier bepleit daarom een meer geïntegreerde zorg van hart en longen voor COPD- en astmapatiënten. Warnier toont aan dat patiënten met astma en COPD vaker een afwijkend hartfilmpje hebben dan mensen zonder deze aandoeningen. Volwassen astmapatiënten, vooral patiënten die inhalatiemedicatie (ß2-mimetica) gebruiken, hebben bijvoorbeeld vaker een hartslag van meer dan 100 slagen per minuut. Ook patiënten met COPD hebben gemiddeld een hogere hartslag dan patiënten zonder deze aandoening. Uit het onderzoek van Warnier blijkt dat bij oudere patiënten met COPD een verhoogde hartslag een risicofactor is voor overlijden. Bovendien is voor astma- en COPD-patiënten het risico op een hartstilstand 40 procent hoger en hebben zij een lagere kans om deze te overleven. Risico hartproblemen verlagen In haar onderzoek keek Warnier ook naar manieren om de risico’s op hartproblemen bij astma en COPD te verkleinen. Stoppen met roken kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.Warnier toont aan dat dit bij patiënten met longaandoeningen het effectiefst is als medicijnen om te stoppen met roken worden gecombineerd met gedragstherapie. Daarnaast constateert zij dat het risico op hartritmestoornissen mogelijk verlaagd kan worden door het verbeteren van de informatievoorziening in de Summary of Product Characteristics (SPC): een uitgebreide bijsluiter voor artsen en apothekers waarin alle belangrijke informatie over een geneesmiddel staat. Warnier laat zien dat de informatie over de kans dat het geneesmiddel een ritmestoornis veroorzaakt, aanzienlijk verschilt tussen de SPCs van verschillende middelen. Zelfs tussen Amerikaanse en Europese SPCs van hetzelfde geneesmiddel bestaan soms grote verschillen. Ook ontdekte Warnier dat huisartsen niet altijd de aanbevelingen in de SPC opvolgen om een hartfilmpje te maken voorafgaand aan het gebruik van een geneesmiddel dat als bijwerking hartritmestoornissen kan veroorzaken. "Soms is de informatie ook dubbelzinnig", aldus Warnier. "Verbetering van de informatie in de bijsluiter kan bijdragen aan een zorgvuldiger behandeling." Bron: UMC

Cardio Amstelland-Kennemerland

9


THEMADAG IN ZIEKENHUIZEN IN DE REGIO RONDOM HART- EN VAATZIEKTEN De Hartweek, deze loopt van 6 t/m 12 april as, in meerdere ziekenhuizen in de diverse regio’s evenementen plaatsvinden rondom het Hart. Dit kan op een ochtend, middag of avond of een combinatie zijn van meerdere dagdelen. Voor wie: Patiënten en hun naasten, algemeen publiek, leden hart &Vaatgroep, vrijwilligers HS, Reanimatiepartners, buitengewone leden. Mogelijke dag(deel) activiteiten afhankelijk van het ziekenhuis: Deze activiteiten kunnen onderdeel van een Hartstichting dag of dagdeel in een ziekenhuis en kunnen bestaan uit een of meerdere van onderstaande bouwstenen. 1 Kookworkshop natriumarm koken: ziekenhuiskoks geven kookworkshop natriumarm koken. 2 Storytelling Patiënten die op een professionele wijze hun verhaal vertellen als het gaat om hart- en vaatziekten. 3 Informatie en Demonstratie reanimatie. 4 Voorstelling Rafael, Een schitterende voorstelling over het verlies van een vriend op jonge leeftijd aan een hartstilstand. http://www.omroepbrabant.nl/?news/1855991513/Bredanaar+maakt+voorst elling+over+plotselinge+dood+van+zijn+beste+vriend.aspx 5 Gezondheidstesten: hoge bloeddruk, cholesterol meten, BMI meten in combinatie met andere activiteiten. 6 Informatie markt. 7 Inschakeling MIS, grote opblaashart. De MIS is een mobiele informatiestand waarmee de Hartstichting kan laten zien wat zij doen, hebben bereikt. Het opblaasbare hart is een levensgroot hart waar je doorheen kunt lopen en zo het hart kunt ontdekken. 8 Een beweegactiviteit gericht op revalideren of preventie. Hiervoor kunnen wij onze buitengewone leden vragen.

Cardio Amstelland-Kennemerland

10


REGIONALE CONTACTDAG VOOR JONGE HART- EN VAATPATIËNTEN Datum : 22 maart 2014 Tijd : 13:00 tot 16:30 Locatie : Hartstichting / De Hart&Vaatgroep, Den Haag Zaterdag 22 maart is er een regionale contactdag voor jonge hart- en vaatpatiënten. De dag wordt georganiseerd door de Themagroep jonge hart- en vaatpatiënten en de regio Zuid-Holland. Programma Het programma duurt van 13.00 uur tot 16.30 uur. Op het programma staat: • Presentatie Mirjam Mastenbroek: Patiënt gerapporteerde uitkomsten in wetenschappelijk onderzoek Workshops • 1. In gesprek met lotgenoten - petje op, petje af • 2. Zwangerschap en hart- en vaatziekten • 3. Partners in gesprek Voor wie? De bijeenkomst is bedoeld voor patiënten, naasten en belangstellenden tussen de 18 en 50 jaar. Locatie De bijeenkomst vindt plaats in het pand van de Hartstichting/De Hart&Vaatgroep: Prinses Catharina-Amaliastraat 10 2496 XD Den Haag Kosten Deelname is gratis Aanmelden Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van De Hart&Vaatgroep: telefoon 088-1111600 of email.

Cardio Amstelland-Kennemerland

11


NATRIUMBEPERKT RECEPT: KWARKTAART,VARIANT 1 Benodigdheden Hoeveelheden voor 8 personen. 1 pakje lange vingers 2 eetlepels sinaasappellikeur 3 eetlepels rode jam 3 eieren 200 gram witte basterdsuiker 500 gram kwark 2 citroenen 8 blaadjes gelatine 1 liter perziken (blik) 8 blauwe druiven Bereidingswijze Leg op de bodem van een springvorm lange vingers. Verspreid hierop de met drank verdunde jam. Klop de eierdooiers schuimig met de suiker. Roer de kwark met de rasp van beide citroenen beetje bij beetje door het dooiermengsel. Verwarm het citroensap tot het dampt (niet tot het kookt!) en los hierin - van het vuur af - de in ruim koud water geweekte en goed uitgeknepen gelatine op en voeg het warme sap bij het kwarkmengsel. Snijd de helft van de uitgelekte vruchten klein en spatel deze met het kwarkmengsel door de zeer stijf geslagen eiwitten. Vul hiermee de springvorm, garneer de bovenkant met de rest van de vruchten en laat de taart ongeveer 24 uur op een koude plaats opstijven. In de periode van verse aardbeien kan men in plaats van perziken 500 gram aardbeien (3 mg. Na per 100 gram) nemen. Deze taart kan ook heel goed - ingepakt in transparante folie - in de diepvries worden bewaard. Hij is daarin enkele maanden houdbaar.

Cardio Amstelland-Kennemerland

12


GEVAARLIJKE ADERVERKALKING OPGESPOORD MET NIEUWE TECHNIEK Beelden laten heel precies zien waar plaque in de aderen uit bestaat. Het Erasmus MC heeft een manier gevonden om aderverkalking heel precies in beeld te brengen. Met een speciale katheter die licht en geluid de kransslagaderen instuurt, kunnen onderzoekers haarscherpe beelden maken waarop te zien is waar de plaque zit en waar deze precies uit bestaat. Door deze nieuwe techniek, zogenoemde intravasculaire fotoakoestiek kunnen patiënten met aderverkalking in de toekomst beter worden behandeld en kunnen hartinfarcten worden voorkomen, zo blijkt uit onderzoek waarop Krista Jansen van de afdeling Biomedische Technologie morgen promoveert. In Nederland overlijden jaarlijks 11.000 mensen aan de gevolgen van een hartinfarct. Zo’n infarct ontstaat als de plaque die zich in de kransslagaderen heeft opgehoopt openscheurt, in de bloedbaan vastloopt en de zuurstoftoevoer naar het hart afsluit. Vooral plaques met veel vet erin zijn gevaarlijk. Aderverkalking met bijvoorbeeld veel bindweefsel laat minder gemakkelijk los. ‘Het is dus belangrijk om te kunnen zien waar de plaques precies uit bestaan. De intravasculaire fotoakoestiek die wij hebben ontwikkeld maakt dat mogelijk’, zegt Ton van der Steen, hoofd Biomedische Technologie, Erasmus MC. Tot nu toe was het alleen mogelijk om in beeld te brengen hoe erg een vernauwing was en dus niet om de samenstelling ervan te zien. Intravasculaire fotoakoestiek heeft veel weg van bliksem en donder. Door middel van licht wordt geluid gegenereerd. Een katheter wordt in de kransslagaders ingebracht en zendt daar lichtimpulsen uit. Het licht wordt geabsorbeerd door de vetten in de vaatwand, waardoor een ultrageluid signaal gegenereerd wordt. Door de katheter rond te draaien wordt een plaatje gemaakt waarop precies te zien is waar de vetten zich bevinden. De techniek laat niet alleen de vetten in de plaques zien, maar kan ook onderscheid maken tussen vetten in de plaques en vetten die zich net buiten de vaatwand bevinden. ‘Hierdoor kan een cardioloog in één oogopslag zien waar zich vernauwingen bevinden die gevaarlijk zijn’, zegt onderzoekster Krista Jansen. Patiënten die vernauwingen hebben in de aderen worden veelal gedotterd. Bij zo’n behandeling wordt de verstopte kransslagader geopend en gestut met een soort veertje, een zogenoemd stent. Vaak ontstaat later op de behandelde plek opnieuw een vernauwing. ‘Doordat we nu betere beelden kunnen maken, hopen we dat we in de toekomst stents zo kunnen plaatsen dat er niet opnieuw problemen ontstaan. Om dat te bereiken is nog wel vervolgonderzoek nodig.’ Bron: Erasmusmc.nl

Cardio Amstelland-Kennemerland

13


BIJEENKOMST VOOR HARTPATIËNTEN: WAAR HAAL JE ENERGIE UIT? Datum : 05 april 2014 Tijd : 10:00 tot 15:00 Locatie : Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Op 5 april is er een bijeenkomst voor hartpatiënten rond het thema vermoeidheid. Er zijn presentaties en workshops om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Deze dag wordt georganiseerd door de diagnosegroep Hartfalen, Cardiomyopathie en Hartkleppen (diagnosegroep HCH). Op deze dag krijgt u: • informatie over vermoeidheid als gevolg van uw hartaandoening • de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen • de mogelijkheid ideeën op te doen van anderen over hoe u uw energie goed kunt verdelen Programma De bijeenkomst duurt van 10.00 - 15.00 uur. Voor wie hier behoefte aan heeft, is er een plek om tussendoor even uit te rusten. Op het programma staan diverse presentaties en workshops over vermoeidheid bij hartfalen, cardiomyopathie of een hartklepaandoening. Presentaties • ervaringen over omgaan met vermoeidheid door een patiënt en uit de praktijk van een professional • professional die een toelichting geeft: Wat houdt vermoeidheid in? Wat is er aan te doen? En wat zijn de nieuwste inzichten? Workshops U kunt kiezen uit diverse workshops: • Actief ontspannen • Heb jij dat ook? Bijzondere momenten delen • Spel van ervaringen • Medicatiewijsheden, in gesprek met de apotheker • Discussie met de ochtendspreker In de workshops staat uitwisselen van ervaringen en geven van tips centraal. Ook krijgt u de mogelijkheid om nieuwe vormen van ontspanning te ontdekken en uw vragen over medicatie te stellen.

Cardio Amstelland-Kennemerland

14


Voor wie? Deze bijeenkomst is bedoeld voor hartpatiënten met hartfalen, cardiomyopathie of een hartklepaandoening. Partners of andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Locatie De bijeenkomst vindt plaats in conferentiehotel Kontakt de Kontinenten in Soesterberg. Zie routebeschrijving In het najaar wordt deze bijeenkomst ook in het noorden en in het zuiden van het land georganiseerd. Uw belangstelling hiervoor kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Kosten • Leden van De Hart&Vaatgroep: gratis • Niet-leden: € 7,50

NIEUW INZICHT IN ZELDZAME ZIEKTE TTP Onderzoekers van het UMC Utrecht begrijpen beter hóe de zeldzame autoimmuunziekte TTP problemen veroorzaakt. Een reeds bestaand medicijn zou ook deze patiënten kunnen helpen. Ze beschrijven hun resultaten deze week in het tijdschrift Circulation. Het gaat om de levensbedreigende aandoening trombotische trombocytopenische purpura (TTP) die vooral bij vrouwen voorkomt. Deze patiënten kampen met ziekteaanvallen waarbij overal kleine propjes in bloedvaten ontstaan. Hierdoor raken de kleine bloedvaten in het hart, nieren en hersenen verstopt en kunnen deze organen daardoor ernstig beschadigd raken. Dergelijke aanvallen kunnen meerdere keren per jaar voorkomen. Bij de ziekte klonteren de bloedplaatjes van de patiënt samen, zoveel is duidelijk. Dr. Claudia Tersteeg en Dr. Coen Maas van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie van het UMC Utrecht en collega’s van de Universiteit Leuven hebben dat nu op het kleinste niveau uitgezocht. Ze ontdekten dat het lichaamseigen enzym plasmine in TTP-patiënten bezig is om deze propjes uit elkaar te knippen. Helaas schiet plasmine tijdens zware ziekteaanvallen tekort om problemen volledig te voorkomen. Onderzoek van bloedmonsters van bijna zestig patiënten ondersteunt dit mechanisme.

Cardio Amstelland-Kennemerland

15


Geneesmiddel Maas en collega’s hebben in diermodellen al aangetoond dat de ziekte TTP kan worden tegengegaan door plasmine ‘aan te sporen’ met het bekende geneesmiddel streptokinase. Die behandeling helpt plasmine om de propjes af te breken. “Het is heel mooi dat wij hebben laten zien dat een reeds bestaand geneesmiddel voor andere aandoeningen, ook déze patiënten zou kunnen helpen”, vertelt Coen Maas. “Als internationale collega’s onze resultaten bevestigen kunnen we dat medicijn gaan testen in een klinische studie. Het is daarmee en mooi voorbeeld van translationeel onderzoek, waarbij diepgravend inzicht in een ziekteproces kan leiden tot nieuwe behandelingen.”

Bloedplaatjes Overigens was de werking van plasmine al lang bekend, maar tot nu toe dachten onderzoekers dat het alleen draden van fibrine in stolsels oploste. Nu blijkt het dus ook direct bloedplaatjes van elkaar los te kunnen knippen. Patiënten met een hartaanval, beroerte of trombose in het been krijgen daarom vaak medicijnen die plasmine aanzetten. De nieuwe bevindingen uit TTP verschaffen mogelijk ook een beter inzicht in hoe deze medicijnen in deze patiënten hun werk doen. De ziekte TTP wordt jaarlijks vastgesteld bij zes op de miljoen mensen en verloopt - wanneer de patiënt niet wordt behandeld - vaak levensbedreigend. In Nederland wordt de ziekte in ongeveer honderd nieuwe patiënten per jaar vastgesteld. Bron: UMC

Cardio Amstelland-Kennemerland

16


VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN (AANGEBOREN) HARTAANDOENING 2014 De Hart&Vaatgroep organiseert samen met de Hartstichting de vakanties voor mensen met een (aangeboren) hartaandoening. Het doel van de activiteiten is deelnemers en hun naasten een fijne vakantie te bezorgen. De vakanties zitten vol activiteiten, waar iedere deelnemer in zijn eigen tempo aan mee kan doen: sport, muziek, spel. Samen plezier maken afgewisseld met serieuze momenten. Iedere vakantie wordt begeleid door een groot aantal ervaren vrijwilligers, waaronder vrijwilligers met een medische achtergrond. Vind je het leuk om als deelnemer mee te gaan, kijk dan snel op: www.hartenvaatgroep.nl/vakanties

Cardio Amstelland-Kennemerland

17


NIEUW MEDICIJN HARTRITMESTOORNIS DANKZIJ FRUITVLIEGJES Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een nieuw geneesmiddel tegen hartritmestoornissen ontwikkeld met behulp van fruitvliegjes. De hartcellen van een fruitvliegje lijken namelijk zo veel op die van de mens, dat ze heel goed te gebruiken zijn om boezemfibrilleren te onderzoeken, zo meldde klinisch farmacoloog Bianca Brundel van het Universitair Medisch Centrum. Boezemfibrilleren is de meest voorkomende vorm van hartritmestoornissen. Het hart klopt dan onregelmatig en meestal te snel. Het kan gevaarlijk zijn, omdat het de kans op een hersenbloeding en hartfalen vergroot. Bijna 10 procent van de ouderen krijgt er last van, maar het komt ook steeds vaker voor bij jongeren, onder meer door overgewicht. Onderzoekers wekten boezemfibrilleren op in het hartje van fruitvliegjes door ze in een elektrisch veld te plaatsen. "Daarna keken we welke schade ontstaat in het hart van zo'n vliegje. Die toont veel overeenkomsten met met wat er bij ritmestoornissen in een mensenhart gebeurt." Ook de werking van een medicijn kon zo worden getest. "Op die manier vonden we een geneesmiddel dat schade tegengaat en de ritmestoornissen remt." Het middel wordt nu al in experimentele studies getest op mensen. Brundel verwacht dat het medicijn over enkele jaren op de markt kan komen. RTL Nieuws / ANP 15 november 2013

Cardio Amstelland-Kennemerland

18


TIEN TIPS VOOR EEN CHOLESTEROLARME VOEDING Hebt u net de diagnose gekregen dat uw cholesterol te hoog is. Dan hebt u geen tijd te verliezen en moet u nu uw eetgewoonten veranderen. Het helpt ook echt. Als u op uw voeding let, kunt u uw slechte cholesterol doeltreffend verlagen. Als u het dieet trouw volgt, kunt u uw cholesterolgehalte zelfs met 15% verminderen! Wat moet ik aan mijn eetpatroon veranderen als mijn cholesterol te hoog is? 1.

Vervang boter door plantaardige oliën (enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten) of door zachte margarines, die dus niet in papier verpakt zijn (dat zijn verzadigde vetstoffen).

2.

Geef de voorkeur aan olijfolie. Kies een olie extra vierge van de eerste (koude) persing.

3.

Kook zoveel mogelijk zonder vetstoffen. Ideaal is stomen, stoven, op de grill, in de wok…

4.

Eet als het kan geen charcuterie. Ontvette ham mag wel.

5.

Wees matig met industrieel bereide producten. Ze bevatten transvetzuren. Die zitten onder meer in gebak, koekjes, taart, bereide gerechten, sauzen, deeg voor taart…

6.

Eet minder vlees en meer vis.

7.

Eet minstens twee keer per week vette vis. Die bevat veel meervoudig onverzadigde vetten (omega 3). Ideaal is zalm, tonijn, sardienen, haring, makreel…

8.

Beperk zuivelproducten met een hoog vetgehalte en geef de voorkeur aan producten met een laag vetgehalte of lightproducten (kaas, yoghurt, magere kwark). Ze bevatten minder vet en u krijgt toch uw dagelijkse portie kalk binnen.

9.

Eet niet meer dan twee eieren per week.

10. Eet genoeg vezelrijke producten zoals fruit, groenten, volkorenbrood en zetmeel houdende producten. En tot slot: wees ook matig met alcohol (niet meer dan 1 tot 6 glazen per week), neem drie maaltijden per dag, op regelmatige tijdstippen, rustig zittend aan tafel, en eet geen tussendoortjes! En zorg dat u genoeg en regelmatig beweegt. Dr. Philippe Presless

Cardio Amstelland-Kennemerland

19


DE HART&VAATGROEP Wat is De Hart&Vaatgroep? De Hart&Vaatgroep is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Wij werken op zowel landelijk als regionaal niveau aan informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijlbegeleiding en collectieve belangenbehartiging. De Hart&Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben of hun naasten. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, kunnen bij De Hart&Vaatgroep terecht. Wat biedt De Hart&Vaatgroep u? - Informatiebrochures over hart- en vaatziekten en daaraan gerelateerde onderwerpen - Een internetsite met onder meer een kennisbank met toegankelijke informatie - Het leefstijlmagazine ‘Vida’ met nieuws en achtergronden - Informatiedagen en themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen - Contact met mensen met hetzelfde ziektebeeld, zowel één op één als in groepsverband - Leefstijlactiviteiten zoals kookworkshops en sport- en beweegaanbod - Belangenbehartiging van alle hart- en vaatpatiënten Lid worden? Door uw steun kunnen wij ons inzetten voor hart- en vaatpatiënten. Kijk voor meer informatie over De Hart&Vaatgroep, het lidmaatschap (€ 20,-) of het donateurschap op onze internetsite www.hartenvaatgroep.nl. U kunt ook een e-mail sturen aan info@hartenvaatgroep.nl of bellen met het secretariaat 088- 1111600. U kunt meer informatie en het aanmeldingsformulier aanvragen door hieronder uw gegevens in te vullen en op te sturen naar: De Hart&Vaatgroep Postbus 300 2501 CH Den Haag --------------------------------------------------------------------------------------Graag ontvang ik meer informatie over De Hart&Vaatgroep. Naam:.............................................................................................................

Man/Vrouw*

Adres:..................................................................................................................................... Postcode/woonplaats:............................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................... Cardio Amstelland-Kennemerland

20


advertenties binnenachter


afz: Dhr. H. van der Laan Mazurka 28 1507 TL Zaandam

Uitgave van:

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Cardio maart 2014  

magazine van De Hart&Vaatgroep regio Amstelland-Kennemerland

Cardio maart 2014  

magazine van De Hart&Vaatgroep regio Amstelland-Kennemerland

Advertisement