HIL Avis nr 4 - 2019

Page 1

Nummer 4, 2019. 41. årgang

Nummer 2, 2015. 37. årgang

Positiv endring

6 4

Produserer mange gode spillere 8

Alle må skrive kontrakt Når mødrene tar tak HIL avisen er et samarbeidsprodukt:

9

- Opprykk er målet!

Tom tente gløden

Fantastiske Harstad Tigers

Beste Fairplay-klubb


avisen

Leder

Så endte det slik ingen av oss hadde ønsket – A-laget rykket ned til 4. divisjon. Jeg skal ikke gå inn på betraktninger om hvorfor det ble slik. De som fulgte laget fra kamp til kamp, har kunnet se at på sitt beste har laget et stort potensial. Men stabiliteten har ikke vært der, og da har det blitt tap, også i det som i utgangspunkt har vært jevne kamper. Tekst: Trygve Bornø, leder

Men nå må vi innrette oss i forhold til neste sesong. Inngangen på det er at holdninger og opplegg skal være som om vi var i 3. divisjon. Vi må satse på opprykk, samtidig som vi må utvikle og bygge et lag «for fremtiden». Livet i 4. divisjon regionalt Hålogaland I fotball er det ikke slik at en klubb kan beslutte opprykk. Det må planlegges og jobbes hardt for at laget og klubben skal være best mulig rustet på alle områder, om vi skal ha en mulighet for å lykkes. Vi vet at det vil bli mange tøffe oppgjør mot motstandere som har samme ambisjoner som det HIL har. Ikke minst vil lokaloppgjørene bli preget av mye prestisje, noe vi håper skal bli en positiv utfordring og stimulans for våre spillere samtidig som det bidrar til å heve publikumsinteressen i byen.

Veien tilbake Hovedtrener - vi er glade for at Rune Olsen, som har hatt en nær tilknytning til HIL og A-laget i flere sesonger, sist i trenerteamet høsten 2019, har takket ja til å være hovedtrener for A-laget i 2020. Styret benytter anledningen til å ønske Rune lykke til med sesongen 2020! Rune er presentert på annen plass i HIL-avisen. Trenerteam Rune har, i samarbeid med styret, tilsatt Runar Normann som assistent trener og det jobbes med å lande avtale med hvem som skal bli keepertrener. Det siste er ikke avklart før HIL-avisen går i trykken. Spillerstall – sportslig utvalg har hatt samtaler med spillerne etter sesong slutt og det har vært gjennomført treningsøkter innendørs. Nå starter arbeidet med å skrive kontrakter og sette sammen en best mulig, og stor nok, spillerstall for neste sesong. Denne må være på plass før treningene starter opp umiddelbart over nyttår. En særdeles viktig jobb som hovedtrener, sportslig leder og sportslig utvalg gjør i nært samarbeid. Samtidig må det også erkjennes at dette er en krevende jobb. Støtteapparat – vi er glade for at de fleste i støtteapparatet har bekreftet at de fortsetter neste sesong. Støtteapparatet er en viktig del av prestasjonsgruppen. Sportslig utvalg har gjennomført en evaluering av sesongen 2019 etter at alle involverte har fått gitt innspill gjennom samtaler. En vurdering og prioriteringene

er forelagt styret og vil danne grunnlag for nødvendige endringer/forbedringer for neste sesong. Vi ser frem til en spennende sesong 2020 – og ønsker trenerteam, spillere og støtteapparat lykke til! Terminlisten vil være klar fra Hålogaland Fotballkrets medio februar 2020. Barn/Ungdomsavdelingen Aktivitet – det har vært god aktivitet blant lagene sesongen 2019. Naturlig nok har resultatene variert noe. Vi er glade for alle foreldre som stiller opp og gjør en formidabel jobb for klubben, laget sitt, sine barn og Harstad-samfunnet. Dette arbeidet er vårt største bidrag til det samfunnsansvar vi tar! I 2020 tar avdelingen initiativ til en nyskapning – en Nyttårs Cup som arrangeres innendørs i Seaworks-/Hålogalandshallen. Det er forventet at det vil delta mellom 70 og 100 lag. Kampene vil bli spilt i hovedsak 5 mot 5. Harstad Tidende sponser turneringen, som har fått navnet Harstad Tidende Cup. Harstad Tidende vil også «streame» finalekampene, slik at disse kan sees på HT tv. Strategi – styret vil følge opp strategiplanen som ble laget i 2017. Vi vil arrangere et tiltak kalt «Kreativ Kafe», hvor medlemmene i klubben inviteres til å delta, og hvor det benyttes et opplegg som gjør at synspunkter/

innspill enkelt kan presenteres og tas videre. Tiltaket vil bli gjennomført tirsdag 14. januar 2020. Kvalitetsklubb – arbeidet har foregått i 5 måneder. Utgangspunktet har vært et arbeid som startet opp for noen år siden, som nå oppdateres og bearbeides, og som nå skal danne grunnlaget for at HIL blir sertifisert som kvalitetsklubb første kvartal 2020. Styret håper med dette å få på plass en god struktur for organisering av klubben, og sist, men ikke minst, et verktøy som kan bidra til at vi på en bedre måte kan rekruttere tillitsvalgte til HIL. Billotteri – I 2019 ble billotteriet en formidabel suksess, takket være en kjempeinnsats av en dedikert gruppe veteraner, som sto på «dag og natt»! HIL vil også gjennomføre et tilsvarende lotteri i 2020. Premien – bilen – er allerede på plass! Vi håper på suksess også i 2020! For å få det til, trenger vi DIN innsats! Vi håper derfor på at alle stiller opp og bidrar til gjennomføringen av dette viktige tiltaket! Årsmøtet – jeg vil allerede nå nevne at vi avholder Årsmøtet på HIL-huset 24. februar 2020. Se omtale annet sted i HIL-avisen. Styret håper alle stiller på møtet! Dette er en viktig del av arbeidet med å «bygge klubb»! Takk til alle som i 2019 har bidratt med sin innsats for HIL, for laget sitt og tatt samfunnsansvar for Harstad-samfunnet!

God Jul! Godt Nytt År!

- Vi heier på HIL!


avisen

Disse lagene møter HIL i 2020 Det blir 4.div og kretsserie Hålogaland for HIL neste år. Dette er nivå fem i norsk fotball. Tekst: Helge Eriksen

Terminlisten vil være klar tidlg neste år, men først etter en høringsrunde med lagene. To lag som i utgangspunktet rykket opp - Hardhaus og Blest, trakk seg fra 4.divisjonsspill neste år. Dette vil på på prinsipielt grunnlag bli drøftet på kretstinget i februar (får ikke betydning for 2020-sesongen.)

Følgende 11 lag er klare: • HIl

• Landsås

• Luna

• Leknes

• Melbo2

• Lofoten

• Sortland

• Morild

• Ballstad

• Grovfjord

• Andenes

- Vi støtter HIL!

- Vi støtter HIL!


avisen

Harstad får alltid frem gode spillere! Harstad har gjennom de siste årene fått frem mange gode spillere som lykkes i fotball-Norge. Tekst: Rolf Olsen og Hugo Kjelseth

Siste eksempel er Sander Ringberg som gikk fra HIL til TUIL sist vinter og har vært interessant både for TIL og GLIMT. Han er nå solgt til Sandnes ULF på Jæren. I TUIL har Sander fem medspillere som også kommer fra HIL og Harstad: Gabriel Andersen, Thomas K Bendiksen, Robin Lorentsen, Adrian Mikkelsen g Andreas Arntsen. TUIL har også mange ganger tidligere fått spillere fra HIL som Tommy Myrland og Bjørn Ludviksen. Ludviksen var også i TIL der han var med på TIL-laget som ble norgesmester i 1996. Runar største salget Runar Normann er fortsatt det beste salget HIL har gjort til nå. Først gikk han til Lillestrøm i 1997 for 900.000 kroner med klausul om videresalgsrettigheter på 10 prosent av videresalgssum. Lillestrøm foreslo 600.000 og 30 prosent videresalgsklausul, men HIL var i likvide vanskeligheter og valgte det alternativet som ga mest utbetaling med en gang. Runar ble senere solgt til Coventry for 25 millioner, som ga HIL 2. 5 million etter at han hadde spilt ti obligatoriske kamper for Coventry. Runar kom fra Landsås som fikk 50% av overgangssummen og de 1.750.000 kronene var viktig som egenkapital da Landsåsbanen fikk kunstgress. Runar er ikke eneste HIL-spillersom fikk prøve seg i England. Roy Berntsen hadde en kort visitt i Oxford , mens Svein Are Andreassen i sin lange periode var innom både TIL, Sogndal,Strømsgodset og ikke minst Porsmouth i England. Thomas siste store salget Thomas K Bendiksen er det siste

store salget da han i 2007 gikk til storklubben Glasgow Rangers. Klok av skade var HIL nå villig til en lavere inngang, men fikk en salgsavtale med flere milepæler som ville medføre mer penger. Thomas gikk for 700.000 og selv om han ble svært plaget med skader under oppholdet i Glasgow kom det til sammen 900.000 kroner til. Uten skader ville han utvilsomt blitt HILs beste salg gjennom tidene. Starts venstrekant I en lang periode var HIL leverandør av Starts venstrekant. Det startet med Gunnar «Bror» Jonassen som spilte et tiår på vesntrekanten til Start før han ble erstrattet av Jan Sigurd Ervik som ble nye tiår som god kantspiller på Sørlandet. Og som om det ikke var nok ble han erstattet av Roy Ludviksen som senere gikk til Til, Skarp og Degerfors. Gode venstrekanter etter Roy har blant annet vært Håvard Fjellvang, Bjørn Ludviksen , Runar Normann og Jim Johansen for å nevne noen. Keeperkjempene Ketil Elvenes gikk til Brann, Kåre H Hansen til Hamkam , Ivar Andreas Forn til Glimt og senere Mjøndalen og Runar Bjørkelund til utlån både til Alta og TIL. Lang liste gode spillere Olav Råstad og Leo Olsen gikk til TIL og senere henholdsvis Glimt og Hønefoss. Olav ble solgt for 400.000 kroner.

Utviklingsklubb? Flere av spillerne som har gått fra HIL til større klubber har hatt sine første år i andre Harstadklubber som Brage/Trondenes, Kilkam og Landsås. Det blir imidlertid ikke på samme måte som før penger igjen i de lokalene klubbene. Det er en utvikling som svekker lokale klubbers økonomi som kunne vært brukt til ungdomsarbeid som gir ytteligere muligheter for spill i HIL og senere større klubber. -Runar Normann, 3.5 mill LSK og Coventry -Thoma K Bendiksen, Glasgow rangers 1. 6 mill -Olav Råstad, TIL 400.000 -Jim Johansen, Sttrømsgodset 300.000 -Magnus Nikolaisen., Alta 125.000 -Marcus Ingebrigtsen, Asker -Leo Olsen, TIL -Svein Are Andreassen , TIL & Porsmouth -Roy Berntsen, Oxford -Ivar Andreas Forn, Glimt -Bjørn Ludviksen, TIL -Gabriel Andersen, TUIL -Sander Ringerg, TUIL -Robin Lorentsen, Rosenborg -Andreas Arntsen, TUIL -Daniel Edvardsen, Glimt -Roy Ludviksen, Start -Kjetil Elvenes, Brann

HIL har i all hovedsak vært på nivå 3 i norsk fotball i forbindelse med disse overgangene. Sander og Gabriel har gått fra HIL til TUIL på nivå 4. I 1996 og 1997 var vi på nivå 2 (gamle 1. divisjon), Bjørn Ludvigsen gikk til Tromsø IL før dette og ble Norgesmester i 1996, og forlot fra nivå 3. Den gamle 2. divisjon, dagens PostNord-liga var et godt utstillingsvindu, særlig i forbindelse med cup-kampene hvor det var muligheter for spillerne til å vise seg fram. Også i dag viser det seg at både Norsk Tipping-ligaen og PostNord-ligaen utvikler masse gode spillere som går videre til OBOS og Eliteserieklubbene.

Thomas K Bendiksen er det siste store salget da han i 2007 gikk til storklubben Glasgow Rangers.

Jim Johansen gikk i 2009 til Strømsgodset for 300.000 kroner. Årets etter gikk Magnus Nikolaysen til Alta for 125.000, mens Marcus Ingebrigtsen gikk gratis til Asker. I de siste årene har Daniel Edvardsen gått til Glimt, nå Sandnes/Ulf, Knut Jørgen Evensen til Stabæk (nå Mjølner), Gabriel Andersen(TUIL), Sander Ringberg (TUIL), Robin Lorentsen (Rosenborg, nå TUIL).Andreas Arntsen til TUIL via Fløya.

- BÆST ILAG med byens egen bank!


avisen

Hil barn og ungdom - klubbens fremtid Tradisjonen tro gjennomførte HIL en storstilt årsavslutning for alle barn og unge i Nordic Hall 7. november. Tett på 200 personer møtte opp og alle spillere ble hyllet på scenen. Spillere fra A-laget overrakte de unge en velfortjent medalje for deres innsatsen i 2019

som bruker så mye av sin fritid for at våre barn og unge skal få en best mulig treningshverdag. Nyttårscup Først helga i januar arrangere Hil i samarbeid med Harstad Tidende årets første fotballturnering da man sparker i gang året med nyttårscupen 2020. Vi gleder oss!

Takk fra Trygve Styreleder Trygve Bornø benyttet også anledningen til å takke alle de frivillige som stiller opp på vegne av barna, og spesielt alle trenerne

Fakta HBU 2019 Vi hadde følgende lag: 2004 2006 2007/08 2009/10 2011 2012 2013 2014/2015

- Navnet forplikter! Harstad Ketil Martinsen


avisen

Årsmøte i Harstad Idrettslag HIL-huset tirsdag 24. februar 2020 kl. 18:00 Det nærmer seg Årsmøtet for 2019. For god ordens skyld presenterer styret planlagt fremdrift til møtet. 14/01/20 Arbeidet med Årsberetningen starter 24/01/20 Formell innkalling til Årsmøtet – senest en måned før møtet 04/02/20 Første utkast til Årsberetning foreligger 05/02/19 Invitasjoner til eksterne sendes 10/02/20 Frist innsending av forslag fra

klubbens medlemmer i henhold til klubbens lov og meddelt i innkallingen

Vi minner også om agendaen for Årsmøtet, som er i henhold til Norges Idrettsforbunds lov:

16/02/20 Valgkomiteens innstilling foreligger

1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle og godkjenne Harstad Idrettslags årsberetning 5. Behandle Harstad Idrettslags reviderte regnskap 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 8. Vedta budsjett for Harstad Idrettslag 2020

17/02/20 Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter, inkludert regnskap, budsjett, kontroll utvalgets uttalelse, valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer 24/02/19 kl. 18:00 Årsmøtet avholdes i HIL-huset

9. Behandle Harstad Idrettslags organisasjonsplan 10. Velge styre; Styreleder 1 år, Nestleder 2 år, Styremedlem 2 år, Styremedlem (ikke på valg), Styremedlem 2 år, Styremedlem (ikke på valg), Varamedlem 2 år, Varamedlem (ikke på valg), Varamedlem 2 år trategi for årene som komS mer vil bli et viktig punkt på agendaen i tillegg til de formelle punktene.

- Opprykk er målet - Det klare sportslige målet neste sesong er opprykk til nasjonal 3.divisjon. Tekst: Helge Eriksen og Trygve Bornø

Det sier HILs styreleder Trygve Bornø. Men han er like klar på at opprykk ikke er noe man kan “vedta.” - Det kan bare skje gjennom å vinne fotballkamper. Det bety at vi må vi prestere i hver eneste kamp og aldri undervurdere våre motstandere, understreker han. En god og motivert spillerstall kombinert med kvalitet i trening og kampforberedelser, er avgjørende skal vi lykkes, mener Bornø. Han er meget godt fornøyd med trenerløsningen klubben har fått med Rune Olsen som hovedtrener og Runar Normann som assistent trener.

Påtroppende HIL-trenerRune Olsen og assistent-trener Runar Normann.

- Harstad trenger HIL !


avisen

HIL ønsker å takke alle sponsorer og støttespillere for godt samarbeid Ønsker alle sammen en riktig

god jul og et godt nytt år Nytt elektronisk medlemssystem 1. januar neste år innfører HIL et nytt elektronisk medlemssystem etter krav fra Norges Idrettsforbund. -Vi har valgt systemet SPOORZ fordi det passer best for vår virksomhet, sier HILs Adm. leder Helge Piippo. -Andre klubber som har tatt i bruk systemet har meget gode erfaringer så langt. SPOORZ gir oss omtrent 100 prosent oversikt over antall medlemmer og kontingentbetaling. Vi kan også kommunisere enkelt med medlemmene gjennom dette systemet. Det er ikke et krav å ha appen for å mottak betaling av kontingent og treningsavgift og annen informasjon fra klubben. I sum blir det en ny hverdag for klubben og medlemmene etter hvert. Vi kommer til å sende ut informasjon til medlemmene og lagene med det første om det nye medlemssystemet.

Mange fordeler Han lister opp en rekke fordeler for alle i klubben med det nye systemet. -Klubbappen samler klubben innen aktivitet, medlemskommunikasjon, betaling, arrangementer og sponsortilbud. -Lagledelse og utøvere bidrar selv oppdatering av medlemsregistret. -Enkelt å få tilgang på hjemmeside og publisering av nyheter. -Regnskapsrapporter til regnskapsfører og innrapportering på lagsnivå ved arrangementsbetaling. -Via klubbappen sikres både klubb- og lagsinntekter ved arrangementer. -Enkel medlemskommunikasjon via hjemmeside, klubbappen, sms og mail. Tar det skrittvis -Innføring av SPOORZ innebærer en stor omlegging for oss. Derfor skal vi gå skrittvis fram og det vil nok gå flere måneder før alt er på plass. Det første vi gjør like over nyttår blir sende ut betaling av medlemskontingent og treningsavgift, sier HILs Adm. leder.

-Innføring av et nytt elektronisk medlemssystem er en stor en stor omlegging for alle i klubben. Det vil ta tid før alt er på plass, sier HILs Adm. leder Helge Piippo.

- Vi utdanner fremtidens sjåfører - både lette og tunge klasser


avisen

Alle spillere over 14 år og eldre må skrive kontrakt på å holde seg langt unna narkotiske stoffer. Også trenere og ledere må skrive under.

Null-toleranse på narkotiske stoffer i HIL:

Alle må skrive kontrakt! Oppslagene i Harstad Tidende om mye narko i omløp blant ungdom i byen den siste tiden har fått Harstad Idrettslag til å reagere umiddelbart. -Oppslagene har vært skremmende lesing. Derfor kommer vi til å skrive kontrakt med alle spillere fra 14 år og oppover om null-toleranse i vår klubb når det gjelder bruk av narkotiske stoffer. Det er Bjørn Bakke i HIL som sier dette. Han er leder i klubbens sportslige utvalgt, og legger til at også trenere og ledere i klubben må skrive under på en slik kontrakt.

PÅ STØRSTE ALVOR -Dette er vi forpliktet på å ta på det største alvor. Som klubb er vi nødt til å gjøre det vi kan for at alle våre medlemmer holder seg unna ei svært farlig utvikling. I flere avisoppslag fortelles det at det er meget lett å få tak i stoff, og ungdom er spesielt utsatt. Vi må gjøre alt vi kan for at våre idrettsungdommer ikke blir en del av en urovekkende statistikk. Mange reagerer Reaksjonene er mange etter de mange oppslagene i Harstad Tidende om bruk og tilgang på narkotiske stoffer blant ungdom i Harstad. Saka har vært tatt opp i bystyret tidlig i måneden, og forleden gikk rektor ved Heggen videregående skole ut med skolens tiltak med informasjon om faresignalene.

Skal man klare å demme opp for en skremmende utvikling er det viktig at så mange som mulig engasjerer seg. -Som idrettslag er vi forpliktet til å gjøre det vi kan, sier Bakke, -Vårt samfunnsoppdrag -Vi i sportslig utvalg har i utgangspunktet mye annet å ta tak i, men oppslagene i avisen gjorde at vi reagerte umiddelbart. Det er vår del av samfunnsoppdraget å ta rusproblematikken på største alvor. I tillegg til at alle må skrive under kontrakt har vi også diskutert andre tiltak som kan bli satt i verk etter hvert. Et av dem kan være å få politiet med på medlemsmøter for å fortelle om etatens erfaring med narko og rus blant ungdom i Harstad. -Ørjan Munkvold hos politiet i Harstad har ved flere anledninger

vært ute i Harstad Tidende og advart ungdom og foreldre om det som er i ferd med å skje blant ungdom i byen. Ørjan er tidligere HIL-spiller, og vi håper å få til møter hvor han fortelle faren med å begynne med narkotiske stoffer. Hvor mange bruker stoff? Noe tall er umulig å vite, det er mange eksempler på at narkobruken blant ungdom er større enn de fleste tror. Det er blitt fortalt at på en stor fest blant mange hundre skoleungdommer i en av byens idrettshaller var de aller fleste ungdommene ruset. Ikke på alkohol fordi under oppryddingen etter var det bare en liten søppelsekk med tomme ølflasker og ølbokser. Det var neppe alkohol som gjorde at svært mange ungdommer var ruset.

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

HIL04: Et unikt lag!

Trygve Bonrø i dialog med noen av mødrene i HIL04

-Vi i foreldregruppa er utrolig stolte av de 23 spillerne i HIL04. Laget har hatt en markert framgang i spill og ferdigheter. Spillergruppa støtter hverandre både på og utfor banen og gir seg ikke dersom det butter imot. Her er det snakk om gode holdninger. Tekst: Harald M. Berg

Det er Beate Monsen som sier dette. Hun er en del av ei foreldregruppe som på mange måter er unik i HIL-sammenheng. Spillerne på laget kommer fra 12-13 forskjellige nasjoner, og både spillere og foreldre er godt integrert i gruppa. Laget har tre trenere, økonomiansvarlig,

oppmann, turneringsansvarlig, godt kameratskap og en dugnadsinnsats med stor deltakelse. Piteå Summer Games Den store fotballturneringa i den nord-svenske byen er det store målet for HIL 2004. Mens flere andre aldersbestemte lag i HIL har vært med i store turneringer både i Oslo og i utlandet, har HIL 2004 blitt hjemme. -Men det skal det bli slutt på. Vårt store mål den kommende sommeren blir Piteå Summer Games. Dugnadsinnsatsen har så langt innbrakt en del penger, men vi er en god del unna det som er målet. Vi har flere ideer som kommer til å bli satt i verk utover. Kulturforskjeller Det sier seg selv at det er kulturforskjeller når spillergruppa kommer

fra 12-13 forskjellige nasjoner. HIL har jobbet bestemt med integrering de siste årene fordi mange spillere i klubbens aldersbestemte klasser kommer fra godt over 20 forskjellige land. På skolen og gjennom fotball går integreringen lettere - ikke minst fordi fotball er et <språk> alle unger forstår. Det er ikke like enkelt å få foreldre til å stille opp. - Mange av foreldrene fra våre nye landsmenn kommer fra helt andre kulturer, og vet kanskje ikke hva dugnad og spillermøter er. Men jeg synes vi har lykkes bra, og i foreldregruppa er det flere fra andre nasjoner. Vi har en god dialog og jeg tror måten vi samarbeider på mot et felles mål er givende for oss alle, mener Beate Monsen.

Markert fremgang Resultatene til HIL04 siste sesong viste stadig fremgang med en markert fremgang i spill og ferdigheter. Optimismen er betydelig for et lag som trener tre ganger i uka pluss flere egentreninger. -Vi som står bak og klapper er stolte av at alle som ønsker å spille på HIL 04. Alle er velkomne og blir ivaretatt. Her blir alle sett av trenere og medspillere. Det blir satt mål for hver enkelt og det blir satt mål der man står sammen og drar i samme retning. Gode treningsøkter og ikke minst holdningsskapende tiltak som respekt for hverandre og andre, både på og utenfor banen, er et prioritert fokus. -Heia HIL 04, sier Beate Monsen.

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL


avisen

Aktive mødre fra flere nasjoner nür HIL04 har dugnad.

- Med hjerte i lokalsamfunnet


avisen

HIL-humor! Humor-faktoren har vært høy i HIL-miljøet opp gjennom årene. Kanskje spesielt på 70- og 80-tallet da klubben hadde flere A-lagspillere som var kjent for sine kjappe og humoristiske replikker. Denne er fra Aspmyra i Bodø i 1974 da HIL fikk kjørt seg mot et Glimtlag som da var på vei mot toppen av norsk fotball anført av Harald «Dutte» Berg. Tekst: Rolf Olsen og Harald M. Berg

Etter 1-1 på Blåbærhaugen var det returkamp i Bodø. Glimt tok tidlig kommandoen og dominerte spillet. HIL-forsvaret, anført av nå avdøde Rolf «Loffen» Simonsen, fikk kjørt seg skikkelig, og foran kjempet Odd Mikal «Mikke» Myrland etter beste evne. Og i en hodeduell med Glimtforsvaret gikk «Mikke» i bakken og ble liggende. Glimtspillerne ante alvoret og flokket seg rundt den skadde HIL-spilleren. Da kom midtstopper «Loffen» Simonsen slentrene bort fra sin midtstopperplass og til der episoden skjedde. -Ikke bry dere om «Mikke». Alle kakkene man får i hodet er til det bedre, var hans første kommentar. Men Mikkes skade var alvorlig nok. Han brakk kjeven og endte på sykehuset i Harstad. Der sørget legendariske doktor Schjelderup, også han HIL-patriot, slik at kjeven til «Mikke» ble låst slik at bruddet skulle gro. Dermed måtte HIL klare seg uten den dyktige spissen i mange kamper. Og på sykehuset (St. Elisabeth) ble det mye havresuppe og sugerør for «Mikke» i lang tid. Etter hvert ble han lei og klaget på maten. Da kom doktor Schjelderup farende inn på rommet for å se hvem som klaget på kosten. Da han så «Mikke» snudde han seg mot sykepleieren og sa;- Gi Myrland et par brødskiver!

- Vi bidrar til idretten!

- Vi støtter HIL


avisen

15-åringer med ambisjoner! Fotball betyr svært mye for 15-åringene Jan Helge Westerås og Kristian Lysvik. -Det store målet for kommende sesong er en plass i HILs A-stall, sier de to. Tekst: Harald M. Berg

Jan Helge har allerede fått prøve seg i A-lagssammenheng. Store deler av høstsesongen ble han tatt ut i troppen i flere kamper. Det førte til flere innhopp. Jeg fikk 30 minutter i bortekampen mot Gjelleråsen, og noen minutter i flere andre kamper. Til sammen har jeg vel kanskje 90 minutter i 3. divisjon. Vant Norway Cup! Men den største prestasjonen for Jan Helge denne sesongen var nok Nor-

way Cup for Brage/Trondenes. -Vi gikk helt til topps og vant vår klasse som den første vinneren fra Harstad. Det var stort og en opplevelse som jeg kommer til å huske lenge. Og etter Norway Cup-triumfen tok Jan Helge overgang til HIL. Der var han fast på B-laget og gjorde sakene så bra at han ble hentet til A-stallen. Selv om det ble mange kamper som innbytter var det lærerikt å følge med både fra benken og i garderoben. -Vi tapte mange kamper i 4.divisjon, men det gikk bedre og bedre etter hvert. Den første forskjellen er at motstanderne var mye fysisk sterkere enn vi gutte- og juniorspillere, sier Jan Helge som kan spille både back, midtstopper og ving.

En lovende keeper Også Kristian Lysvik kom til HIL i april fra Medkila. -Jeg trengte nye utfordringer for å kunne utvikle meg som keeper. Det har jeg virkelig fått. Keepertrener Drago Dumancic har vært viktig for min utvikling. I løpet av sesongen har jeg tatt flere skritt og også HIL-keeper Sulejman Sulejmanovic har bidratt med gode og verdifulle råd. Jeg håper de fortsetter. De aller fleste 15-åringene er fortsatt i vekst. For keeper Kristian er vekst spesielt viktig. -Jeg har fortsatt noe å hente på høyden. Høyde betyr mye for alle målmenns rekkevidde. Derfor håper jeg øke høyden min med 10 cm de neste par årene. Da vil jeg være bedre utrustet, sier han.

Bygge muskler Selv om det er lenge før en A-stall skal tas ut, skal de to 15-åringene trene godt fremover for å være klar til å vise seg frem for klubbens kommende A-lagstrener. -Det som er viktig for oss fremover blir å bygge muskler for å matche overgangen til seniorfotballen. Vi har fått god erfaring på hva som trengs gjennom 4.divisjonsspillet i år. Vi er i riktig retning, men vi har også en god vei å gå, sier 15-åringene som også holder guttealderen kommende sesong.

- Sammen får vi ting til å skje i Harstad


avisen

Ny grasrotrekord:

Over 300.000 kroner! Så langt i år har grasrotandelen tilført HIL-kassa vel 278 000 kroner. Det er solid ny rekord, og mye tyder på at når Norsk Tipping setter sluttstrek for 2019 ved nyttår vil klubbens andel ha passert 300 000 kroner!

Økt til 7 prosent Hovedgrunnen til at HIL, i likhet med andre klubber og foreninger, har solid økning de to siste årene er at Norsk Tipping økte prosentandelen fra 5 til 7 prosent i fjor. Det betyr at syv kroner tilfaller HIL for en som spiller for 100 kroner uten at hverken innsats eller gevinst blir belastes.

Grunnen til at vi tror på ny rekord er at desember er en måned da mange håper på den store gevinsten før jul, og leverer kanskje en ekstra tippe- eller lottokupong. Og når dette skrives er det en måned igjen å spille. HIL har i dag 300 spillere som gir sin grasrotandel til klubben. I fjor utgjorde grasrotandelen for HIL om lag 270 00 mot 214 000 året før.

Ut av statistikken fra Norsk Tipping kan vi også lese at HIL pr. i dag har færre grasrotgivere enn i 2018. Da hadde klubben 311 givere mot 300 i dag. Dette tallet må kunne økes betydelig. Vi vet at vi har mange sympatisører som tipper eller spiller lotto, men ikke alle har registrert seg som grasrotgivere.

Over 1 million! Innføringen av grasrotandelen i 2009 har tilført norsk idrett betydelige midler. For HILs del betyr grasrotandelen om lag en million kroner bare de siste fire årene. Det burde være mulig å øke antall grasrotgivere. 400 givere hadde vært et overkommelig mål i løpet av neste år med litt innsats av HILs medlemmer. Dersom hvert HIL-medlem eller sympatisør verver en grasrotgiver vil vi komme langt. Tenk på det når du leverer tippekupongen eller kjøper lotto. Det er enkelt å støtte HIL. Det er bare å melde fra kommisjonæren neste gang du leverer tippekupongen eller kjøper lottokupong.

- Vi støtter HIL


avisen

- BÆST ILAG med byens egen bank!

- Vi støtter HIL

- Vi støtter HIL

- Vi støtter opp om det gode utviklingsarbeidet som gjøres i HIL

- Vi støtter HIL


avisen

KLINIKK

NUPEN AS

- Vi støtter HIL


avisen

Å lede og trene best i verden Torsdag 20. februar inviterer Olympiatoppen Nord i samarbeid med Harstad Idrettslag deg og din organisasjon til å delta på en unik og historisk møteplass på Scandic Harstad! Målet med denne samlingen er å samle spydspissene lokalt innen kultur, næringsliv, toppidrett, akademia og det offentlige til en møteplass hvor deltakerne inviteres til å få nye perspektiver gjennom å dele kompetanse og erfaring på tvers. På denne treningssamlingen reflekterer vi blant annet over: - Hva kjennetegner prosessene, tankesettet og «prestasjonsdriverne» i arbeidet bak fremragende prestasjoner i nord? - Er det noen fellesnevnere mellom en gründer, musiker og en idrettsutøver som vi alle kan lære av?

Sett av: 20. februar 2020 Sted: Scandic Harstad