Page 1

Prijslijst Kliniek voor Parodontologie Alkmaar Kennemerstraatweg 83 1814 GD Alkmaar

Geldig vanaf 01-04-2012 t/m 31-12-2012

Code M/T Omschrijving 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle A211 Probleemgericht consult A231 Intake consult A261 Multidisciplinair consult

Prijs

A311 A321 A531 A611 A711 A721 A722 A723 A727

€ € € € € € € € €

* * *

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto Vaststellen conditie tandvlees Microbiologisch- en/of speekselonderzoek Opstellen en bespreken zorgplan Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg Onderzoek tandvleesbehandelingen Aanvullend onderzoek implantologie Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid

€ € € €

Toelichting 24,25 48,50 incl. verslag aan tandarts 39,00 144,00 gezamelijk consult met eigen tandarts of andere gespecialiseerde tandarts incl. verslag 14,50 58,00 72,00 37,00 72,00 incl. verslag aan tandarts 72,00 144,00 incl. verslag aan tandarts/mondhygiënist 144,00 incl. verslag aan tandarts 72,00

2. Preventieve mondzorg C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid C124 Consult voor evaluatie van preventie C212 Gebitsreiniging standaard C214 Gebitsreiniging uitgebreid

€ € € € €

3. Vullingen, kronen en bruggen E321 * Kroon E325 * Brugtussendeel E431 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon E711 * Tijdelijke (nood)kroon E721 * Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode

€ € € € €

E811 E815

€ €

255,00 159,00 49,00 66,00 149,00 in lab. vervaardigde geperste kunstharskroon incl. evt. tussentijdse aanpassingen om de vorm van het tandvlees te beïnvloeden 48,50 48,50

€ € €

159,00 40,00 220,00

€ € € € €

90,00 250,00 110,00 50,00 55,00

5. Chirurgie J311 Trekken tand of kies J311a Trekken tand of kies J315 Moeizaam trekken tand of kies

€ € €

J315a

Moeizaam trekken tand of kies

J411 J411a

Chirurgische verrichting Chirurgische verrichting

€ €

Aanbrengen botvervangers Kijkoperatie

€ €

59,00 30,00 iedere buurtand of buurkies in dezelfde zitting 159,00 chirurgische verwijdering onder steriele omstandigheden gericht op intact houden bot en omgevende zachte weefsels 59,00 iedere volgende chirurgische verwijdering van een buurtand of buurkies in dezelfde zitting 159,00 79,50 kleine chirurgische ingreep bijvoorbeeld verwijderen lipbandje 33,00 159,00

€ € € €

22,00 66,00 72,00 239,00

Opnieuw vastzetten kroon Opnieuw vastzetten plakbrug

4. Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) G311 * Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen G313 * Vervaardigen extra drukknop G331 * Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen G411 * Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak G451 * Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak G611 * Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten G651 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit

J511 J611

*

7. Tandvleesbehandelingen (parodontologie) N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling N215 Evaluatie tandvleesbehandeling N311 Flapoperatie tussen 2 elementen

16,50 33,00 33,00 66,00 99,00


Prijslijst Kliniek voor Parodontologie Alkmaar Kennemerstraatweg 83 1814 GD Alkmaar

Geldig vanaf 01-04-2012 t/m 31-12-2012

Code N315 N411 N511 N515 N515z N551 N611 N615

M/T Omschrijving Flapoperatie per sextant (zesde deel) Tuber- of retromolaarplastiek * Aanbrengen regeneratiemateriaal per element * Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant * Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant

*

N811

Prijs € € € € €

Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal Tandvleescorrectie per element, zonder opklap Tandvleescorrectie per element, met opklap

€ € €

Behandeling tandvleesabces

Toelichting 319,00 159,00 109,00 319,00 479,00 indien door omvang substantiëel meer tijd benodigd is 159,00 79,50 gingivectomie 319,00 bijvoorbeeld een klinische kroonverlenging waarbij tevens botcorrectie plaatsvindt 69,00

8. Implantaten (implantologie) P111 * Plaatsen implantaat P111a * Plaatsen implantaat

€ €

p111a *

Plaatsen implantaat

P111z *

Plaatsen implantaat

P131 * P131a *

Plaatsen afdekschroef voor implantaat Plaatsen afdekschroef voor implantaat

€ €

P311 P331 P411 P431 P451

€ € € € €

P511 P611 P611a P911

Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie Maken boormal Ophoging bodem bijholte per kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat Oogsten eigen botweefsel Transplantatie tandvlees/bindweefsel Transplantatie tandvlees/bindweefsel Verwijderen implantaat

€ € € €

159,00 159,00 109,00 in combinatie met plaatsen afdekschroef 319,00 atraumatische verwijdering met piezochirurgisch instrumentarium onder steriele omstandigheden

P915

Verwijderen kapotte schroef en/of abutment

159,00

9. Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) S111 Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator

79,00

11. Nazorg W112 W114 W114z

Nazorg standaard Nazorg uitgebreid Nazorg uitgebreid

€ € €

66,00 99,00 132,00 indien langere behandeltijd noodzakelijk is

12. Diversen X211 X221 X411 X511 X555 X731 * X751 * X781 * X991 * C90

Spalken per element Verwijderen spalk per element Maken van gebitsmodellen Afgeven tandheelkundige verklaring Second opinion Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen Tijdtarief mondzorg AWBZ Tijdtarief topreferente mondzorg Gedeeltelijk voltooid werk Niet nagekomen afspraak

€ € € € € € € €

24,50 10,00 59,00 72,00 144,00 24,50 24,50 24,50

* * * * *

399,00 199,50 ieder volgend implantaat tijdens zelfde ingreep (50% korting) in ander gebied 100,00 ieder volgend implantaat tijdens zelfde ingreep (750% korting) in hetzelfde gebied 599,00 indien ivm esthetiek extra handelingen en tijd benodigd zijn 80,00 40,00 ieder volgende afdekschroef tijdens zelfde ingreep (50% korting) 65,00 65,00 399,00 399,00 159,00

incl. kosten laboratorium

per 5 minuten per 5 minuten per 5 minuten naar rato naar rato

Bij de prestaties die in de kolom M/T zijn gekenmerkt door de toevoeging van een sterretje (*) kunnen afzonderlijk materiaal- en techniekkosten in rekening worden gebracht. Deze prijzen gelden voor iedereen en zijn niet onderhandelbaar (typefouten voorbehouden).


Prijslijst Kliniek voor Parodontologie Alkmaar Kennemerstraatweg 83 1814 GD Alkmaar

Geldig vanaf 01-04-2012 t/m 31-12-2012

Code

M/T Omschrijving

Prijs

Toelichting

Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Op basis van onderstaande criteria kan per hoofdcategorie worden afgeweken van deze standaardprijslijst: Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in onze kliniek): 1 indien de mondsituatie complexer is dan gemiddeld waardoor extra behandeltijd en inspanning noodzakelijk is 2 indien een wortel van een tand of kies dient te worden geamputeerd tijdens een flapoperatie 3 indien een implantaat in een esthetisch belangrijke zone wordt geplaatst Andere reden: 1 indien tegelijkertijd meerdere implantaten worden geplaatst wordt de prijs van het 2e (e.v.) implantaat verlaagd 2 indien tegelijkertijd meerdere elementen chirurgisch worden verwijderd wordt de prijs van het 2e (e.v.) element verlaagd 3 indien substantiĂŤel minder tijd hoeft te worden gereserveerd voor een prestatie kan de prijs worden verlaagd

Tarievenlijst april 2012  

Tarievenlijst april 2012