Page 1

Besmettingsgevaar! PasPas opop Besmettingsgevaar! La Classe Buitenschools Belgie La Classe Buitenschools Belgie

Een bijzondere groep van talentenmakelaars, leermeesters, waarmakers, inspiEen bijzondere groep van talentenmakelaars, waarmakers, inspirators, rators, verbindingsarchitecten, licht-voetige leermeesters, zwaargewichten, en changemakers verbindingsarchitecten, licht-voetige zwaargewichten, zwermt zwermt door Onderwijsland. Op verschillende plekkenenzijnchangemakers er mensen meegenodoor Onderwijsland. verschillende plekken zijn er mensen en men, hier en daar wat Op vuurtjes ontstoken. Vruchtbare grondmeegenomen, ingezaaid. Erhier worden daar plannen wat vuurtjes ontstoken. Vruchtbare ingezaaid. Er worden snode snode gesmeed en stille dromengrond vervuld. Er Bloeien Meesters op.plannen Zo af gesmeed en stille dromen vervuld. Er Bloeien Meesters op. Zo af en toe zoekt de en toe zoekt de zwerm ook even vast grond. Een plaats om iets langer te vertoezwerm ook even vast grond. Een plaats om iets langer te vertoeven en verschillende venvogels en verschillende neerstrijken. Broeden scharrelen opde eeneigen vasteorde. plek neerstrijken. vogels Broeden en scharrelen op een en vaste plek buiten v an va buiten de eigen orde. SoortSoort Bunit Buiten ensc Sch Eigjeknlijk hoo ools Spelen ls Spelen Eigenli

Harriet Kollen&&Sandra Sandra van van Kolfschoten Harriet Kollen Kolfschoten Harriet Kollen & Sandra van Kolfschoten organiseren inin201 2 Bloei en MEESTERS organiseren 2012, Bloeiopnieuw en MEESTERS organiseren in 2012, een La Classe 2012 vanwege spetterend succes in2011, 2011, vanwege spetterend succes in opnieuw een een La Classe 2012 opnieuw La Classe De eerste op 6 tot 10keer februari. van 6 tot 10 februari. 9, 10 en 11 februari 2012.

Zinom ommee meeteteMaken? Maken? Je Zin Jebent bentwel wel gewaarschuwd. Bevlogenheid Bevlogenheid is is gewaarschuwd. aanstekelijk.. aanstekelijk..


Waarnemen MogelijkheidsZin We gaan uit van authentiek talent. Denken in kansen en mogelijkheden. Geinspireerd beste sprekers van de in wereld. we ons eigenJeuniek We gaan uitdoor van de uniek talent, we denken kansenVinden en mogelijkheden. wordt geinspireerd door de muziek. beste sprekers wereld.ondergedompeld In onze bagage zit prachtig geluid. Verhalen, films, Geloofvan me de je wordt in een warm bad. Zien wat iedereen ziet, denken wat niemand denkt. Ingeplugd in een nieuwe een nieuwe manier met jou en je collega’s aan het werk gaan. Geloof me, je RealiTijd komt in een warm bad terecht! En je loopt de kans echt geraakt te worden... Na een dag onderdompeling met de mooiste mensen uit ons netwerk, ga je weer Waarderen Kijken Innieuwe Kansen, denk sta je stil je persoonlijke ontwikkeling en bendie je blij datverder je weetbuiten wat je Je ervaart enbij ziens wijzen. Creatieve vormen nog zijn. zijn. Of juist zo essentieel eenvoudig zijn en juist daardoor deTALENTEN gebaande kaders

bijzonder hoogstaand.

Vol motivatie en energie ga je de volgende week naar je school! Alles voelt anders!

Willen ‘Eenpond veren vliegt niet als er geen vogel in zit...’ Wij willen professionals binnen en buiten onze netwerken de mogelijkheid bieden met elkaar te creëren op nieuw niveau waardoor je waarachtig in staat bent om hetWerkelijkheidsZin komende jaar zaak te maken van je verlangen. Waar gaat het dan over? Waarmaken Dit schreven zij die het vorig jaar hebben waargemaakt.

Over Passend Onderwijs bijvoorbeeld en opbrengstgericht werken, ontwikkelingsperenkaravaan of daar referentie enmijn handelingsplannen bij en horen? Wat van onderwijs Ik spectief stapte de binnenniveaus vanuit eigen verhaal, vanaf nuergaat de professionals verwacht wordt. En wat je van jezelf verwacht. Wat beroepstrots voor karavaan onderdeel uitmaken van mijn geschiedenis. Ik sliep in Denée onder dejou eigenlijktekst betekent. En voor“Et je collega’s. je beweegt de context je organisatie. volgende van Galilée pourtantHoe , elle tourne. “inZou het vanvan invloed zijn ge-

weest?

Het gaat over eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Over moeten en willen? Houd passend onderwijs je bezig omdat het moet? Of omdat je het wil? Volg je of leid Weje?hebben al weer ruim een week geleden afscheid van elkaar genomen. Toch denk Geef je zelf vorm aan de inhoud of wacht je af tot wat er komt? Zoals in alle ik organisaties elke dag nogzijn aan je. Ikstromingen kan nog steeds met veel plezier terugdenken aan de ontal deze vertegenwoordigd. Hoe houd je je daarin staande. moetingen die we direct de eerste middaginitiatieven en avond gaan al. We genoteninsamen En nog beter hoehadden, zorg je er nu voor dat briljante zwermen plaats vanvan hetstoppen haardvuur, uitgebreide en We lekkere eten, de wijn en de goede bij dehet eerste drempel. laten je DAARBIJ KENNIS MAKEN MET gesprekken. Maar er was zoveel meer…Er zijn verschillende bijzondere ANDERE VORMEN EN WERKWIJZE DIE WAT MEER BUITEN DE GEBAANDE momenten geweest. JE HetWORDT moment INGEPLUGD waarop ik me IN realiseerde dat ik helemaal echt EN mePADEN GAAN. EEN NIEUWE REALITEIT. zelfBEDENKT kon zijn bijvoorbeeld. DAARDOOR ZELF NIEUWE DINGEN DIE JE ECHT GAAT REALISEREN

We bieden professionals de mogelijkheid om met elkaar op conceptueel niveau, door uitwisseling van beelden en verhalen, zicht en grip te krijgen op het ‘hogere doel’ . Onderwijs datje nagaan! mogelijkheden biedt het aan mogelijk kinderen biedt Kun Dit is nog maar begin! zoveel mogelijkheden voor een maatschappij waarin het normaal en verrijkend gevonden wordt dat er grote diversiteit tussen mensen bestaat.

Ik heb geprobeerd aan mijn omgeving uit te leggen wat we gingen doen (vooraf) en wat we hebben gedaan (achteraf), maar dat is lastig. Alleen daarom al zou het fijn zijn om elkaar (de reizigers) wéér te ontmoeten. We begrijpen elkaar! ‘We’ gaan Watkant’ zeggen mensen Mee geietsMaak ‘dezelfde op! Dat voelde ik al… Ikdie weet het het nual heelhebben zeker: Bouwen aan dat ‘ontstaat’ en zorgen dat het ‘gebeurt’… daar wil ik van blijven genieten en dat wil ik vooral met ikanderen delen. Het is wat aan de reis Het nodigt uit tot actie! Weikvoelen onze Dit had nooit gedacht te geeft zullenruimte! mee Ruimte=geluk!Dát hebmaken, overgehouden! ruimte.. Daar weer iets in gedrevenheid weetkan opborrelen. zo anders.Nu weet ik het: ruimte! Veel ontstaan… en gebeuren… genieten… wat een geluk dat het zo gelopen is! Met de familie een paar oefeningen gedaan Eerst zag ik de handicap, toen pas het kind.worden Nu is dat andersom. Hoe S T R ‘authentiek OO M T. Erspreken’ kritische gesteld, er goed wordt geuithet de dan workshop omvragen luisterd, er wordt uitgewisseld. kreeg ik de inspiratie om meer werk te maken ze te laten voelen wat het metDaar je doet... mij het aanboren van De kracht van het bundelen van alle positieve ontwikkelingen die isinvoor het onderwijs reeds zichtIk heb baar zijn!genoten van het begin: ‘de Vertrag- MOGELIJKHEDEN in plaats van de geweest. Denken in Ening’ maandag gingen we gewoon verder, maaronmogelijkheden dan in De WaarMakerij. KANSEN en jezelf ontwikkelen. Daar gaat het toch (passend) onderwijs over. Organisatie ‘opstellingen’ heeft mijeen inzicht Waar leren niet het afwerken van standaardprogramma is, maar een spannende gegeven in het innemen van mijn eigen ontdekkingstocht. De boom’ van Juul Martin heeft mij laten neemHet ik inzoekt in hetnaar team.z’n plekje Elkplek. kindWelke is eenrol belofte. in de wereld. zien waar ik blij van word en wat ik kan Ik heb weer zicht op mijn eigen talenten. doen om dat te bereiken. Heel mooi! “Stel jezelf eerst de vraag of je de juiste dingen doet, voordat je je afvraagt of je de Heb mijn man talenten van mij horen dingen juist doet.” Met de Karavaan reed ik terug naar Nederland. Mijn koffer was benoemen die hij nog nooit eerder be- Ik ging uitgeput naar deze twee-daagse. rijknoemd gevuld…met mezelf. Ik ging er vol energie weg!’ had.

DeIkdirigent dat het een keer jaar gebeurde. Hetheb gevoel datikhet wat ik gezien weet nu dat geloof vertelde dat opladen en hem vertraging en perDoor orkest opgetild werd, even een minuut boven zichzelf uitsteeg. Muziek waardoor je terug naar elkaars drijfveren als een ver- het schijnbaar onmogelijke waar kan hart opengaat. Een verhaal dat alles en je woorden geeft aan dat wat je sneller kan werken in het proces vanaanraakt Pas- worden.’ altijd voelde. DatDoen mensen sendalOnderwijs. dus! hun eigen unieke toon vinden en daarmee samen een Watgoed een leuke authentieke mensen hebtoon die de wereld een beetje optilt. Schoonheid, gezelschap en regie die ruimte meegebracht. Je moet je talenten daar word omben geeft aan mensen om benutten. zelf te ondernemen, zelfjullie te zijn. Om zelf te waar doen.haal je ze vandaan? je gelukkig Je eigen Gangvan! te gaan. ‘Hart voor de Zaak’ lijkt wel een bindmiddel.


DeZin eerstein? ontmoeting met Het Pand LaTwee Classe, allewerken, kinderen hetbijkomen dorp zijn naar dagen eenuitdag oper een school geweest , van locatie schoolinwerd hetEen gemeentewerkelijk prachtige Belgie. School zoals niet eerder huis en je is nog vervolgens het hebt hele gezien. dorp erBuitenSpelen op de in een nieuwe Realitijd. Versnellen door Vertragen. eerste verdieping getrouwd. Anne en haar man zijn fotografen die de hele wereld rondreizen om bijzondere huizen te fotograferen. Vanuit die inspiratie hebben zij Een ongewone vakantievilla en in alle opzichten exclusief wat betreft historie, gebouw La Classe ingericht. De glimlach groeft zich dieper in mijn gezicht als we over de en inrichting. De School is een trekpleister voor architecten, fotografen en gewild uitgesleten lopen en mijn oogDe langs de ligt minimalistische glijdt object vortrappen bijzondere bijeenkomsten. school in Denee in de esthetiek Belgische Ardenwaar van Zovan weinig mogelijk en de wattijd je voor doet rustige met perfectie. nenikopzo1.5 uurhoud. afstand Maastricht. Wedoen nemen aankomst en Meesterschap is vanuit een losse beweging de briljante cirkel tekenen. Op de balk ontspannen Vertrek. boven een bed staat een enkele wereldbol. De bedden zijn wit, de lampen vierkante witte blokken op de grond. De eindeloos lange keuken heeft verzonken stopProgramma contacten. Op de houten tafel staan 14? Oranje Bloemetjes in 14 vaasjes. Aankomst: Dinsdagavond 8 februari Verblijf 9, 10 februari DeVertrek: school ligt in Denee, Belgische Ardennen op 1,5 uur van Maastricht. Vrijdag ochtendin11de februari

Inschrijven en Kosten Per mail voor 1 januari via Harriet@bloeifactor.nl Deelname op volgorde van inschrijving. We hebben maximaal 19 plaatsen. Naam, adres en bedrijfsgegevens Praktisch Facturering 600 euro ex btw per 6 januari 2012 Kosten 600 euro pp Info via harriet@bloei- coaching.nl of Sandra@meestersadvies.nl Info voor Reizigers Telefonisch/mail/twitter @bloei @svankolfschoten Inschrijven voor 1 januari 2011. Factuur na bevestiging. harriet@bloeifactor.nl Sandra@meestersadvies.nl

De WEEK Inchecken ma 6 februari 18.00 uur Landen di 7 –woe 8 –do 9 februari Uitzwermen vrij 10 febr 11.00 uur

La Classe 2012  
La Classe 2012  

InspiratieKaravaan

Advertisement