Page 1


Egwyddorion Dylunio ar gyfer y sgrin Cyflwyniad Cymunedau 2.0 gan GEECS

21/3/2012 : Adalton@glam.ac.uk http://geecs.tumblr.com & http://clickconnectdiscover.org


Egwyddorion Dylunio Sylfaenol • Petaech yn dylunio e-fwletin cwmnïol, poster, safle wê, neu gyflwyniad Pwerbwynt, bydd dealltwriaeth o’r pwyntiau sylfaenol canlynol yn eich helpu i gyfathrebu yn fwy effeithiol. Hyd yn oed os na fyddech yn dylunio dogfennau yn bersonol, os dysgwch y cysyniadau yma mi fyddwch yn deall beth sy’n creu cyfathrebu ‘gweledol’ lwyddiannus


Y 7 Egwyddor Sylfaenol • • • • • • •

Undod ‘Gestalt’ Gwagle Lliw Goruchafiaeth Hierarchaeth Balans


Undod • Y cysyniad mwyaf pwysig • Dylai pob elfen ar y dudalen edrych fel eu bod perthyn i’w gilydd - cysondeb • Undod AC Amrywiaeth


‘Gestalt’ • Yn y byd dylunio, mae’r term yn disgrifio ‘cyfanrwydd’ y gwaith a’i effaith

“ The entire design is more than the mere sum of its elements ”


Gwagle • Camgymeriad mwyaf grwpiau a fusnesau yw i ddefnyddio pob darn o le sydd ar gael!

• Mae gwagle neu ‘white space’ yn oll-bwysig!!


Gwagle Negyddol http://www.27bslash6.com/missy.html


Lliw • Defnyddir lliw i greu goruchafiaeth, hierarchaeth a balans o fewn darn o waith. •


Lliw • Cyfyngwch y nifer o liwiau a ddefnyddir mewn darn o waith • Penderfynwch ar eich lliwiau ar ddechrau’r gwaith Mae effaith defnydd lliw yn lleihau os yw’n cael ei or-ddefnyddio!


Goruchafiaeth •Cyferbyniad! • Gellir creu effaith cyferbyniad mewn sawl ffordd - lliw, maint, siâp ayyb • Sicrhewch bod canolbwynt sy’n cyferbynu yn eich gwaith i helpu’r gwaith i lifo


Hierarchaeth • Mae man cychwyn clir ar dudalen sydd wedi ei dylunio yn dda (gweler y pwynt ar goruchafiaeth) sydd yn helpu i gyfeirio’r llygad trwy’r gwaith. • Dim mwy na 3 lefel: – Pwysig, llai pwysig, lleiaf pwysig


Balans • Os yw gwaith allan o falans bydd elfennau unigol y gwaith yn dominyddu’r cyfan • 3 math o falans: – Cymesurol = Ffurfiol – Anghymesurol = Anffurfiol – Mosaig = Gormod o wybodaeth


Balans


Adnoddau • E-fwletinau: – mailchimp.com/

• Cyflwyniadau: – prezi.com

• Lluniau: – thenounproject.com/

• Blogiau / safleoedd we: – wordpress.com – Tumblr.com


Rheolau Dylunio • Audience - gives a little insight into designing for your audience. • Image - addresses types of images and elements that support your message. • Layout - provides information on how to use elements within your page layouts for easier readability. • Typography - this page addresses definitions and how to use type effectively. • http://www.writedesignonline.com/resources/design/rules/ index.html


Usability • Cyngor ar gyfer cyrff llywodraethol • http://coi.gov.uk/guidance.php?page=137


Casgliad • Bydd y 7 elfen dylunio sylfaenol yn bresennol ym mhob darn o waith dylunio safonol. • Medrwch ffocysu ar 1 neu 2 elfen yn fwy na’r lleill ond gofalwch bod y lleill yn bresenol • Mae cyfrifiaduron yn gyfrwng gweladwy; trwy ymgorffori’r rheolau yma i’ch gwaith cyfathrebu mi fyddwch yn creu gwaith mwy effeithiol

Cyflwyniad Egwyddorion Dylunio  

Cyflwyniad Cymunedau 2.0 gan GEECS ar egwyddorion dylunio i'r sgrin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you