Page 1


Cyfryngau Cymdeithasol: Datblygu strategaeth effeithiol Cyflwyniad Cymunedau 2.0 gan GEECS

22/3/2012 : Adalton@glam.ac.uk http://geecs.tumblr.com & http://clickconnectdiscover.org


Beth yw Cymunedau 2.0? Cynllun cynhwysiant digidol gan Lywodraeth Cymru yw Cymunedau 2.0, a'i nod yw helpu pobl Cymru i ddefnyddio technoleg ddigidol yn well. Gwefan: http://cliciocysylltudarganfod.org Twitter: @Communites2_0


Ymarfer: Gan ddefnyddio geiriau neu lluniau, esboniwch beth mae CC yn olygu i chi


Beth fyddwn yn drafod (Triniaeth): Ehangrwydd cyfryngau cymdeithasol (CC) a’i gymhelliant Beth yw CC, a’r gwahaniaethau rhwng CC a chyfryngau traddodiadol Egwyddorion CC - Ymddiriedaeth, Gonestrwydd a Thryloywder Defnydd CC gan sefydliadau a chyrff eraill Sut gall defyndd CC fynd yn anghywir, a sut i ymateb i broblemau os ydyn nhw yn codi Ymarfer gorau, moeseg a deddfau perthnasol Technegau sylfaenol ac adnoddau ar gyfer monitro effaith weithgareddau CC Camau cyntaf tuag at greu strategath CC effeithiol ar gyfer eich sefydliad neu brand Gwasanaethau ac argoelion presennol


Beth na fyddwn yn drafod (Gweithredu): “How To’s” a chyfarwyddiadau spesifi g ar blatfformiau CC penodol e.e. Facebook, Twitter, Flickr, YouTube ayyb. (Dyma fan cychwyn gwych ar gyfer y wybodaeth hon: http: //clickconnectdiscover.org/email-and-social-media) Medrwn ymateb i gwestiynau platfform-spesifi g trwy gefnogaeth a hyfforddiant cyfredol wrth i chi ddatblygu eich gweithgareddau


Ysbrydoliaeth Fideo Reason Digital: http://www.reasondigital.com/getinspired/


Beth yw Cyfryngau Cymdeithasol? Term sydd wedi dod i olygu casgliad o sawl adnodd a blatfformiau sydd yn galluogi pobl i gyfathrebu a chyhoeddi cynnwys i’r we. Mae’r cliw yn yr enw! Pobl yw brif ffocws CC. Yn gyffredinol mae CC wedi cynrychioli gan weithgareddau cymdeithasol fel blogio, rhannu fideo, cyd-weithio a rhwydweithio.


Egwyddorion CC ・ Cydweithio a rhannu ・ Trafod a sgwrsio ・ Adeiladu enw da (neu gwael!) ・ Adeiladu perthnasau ・ Helpu ennill ymddiriedaeth ・ Pwysigrwydd gonestrwydd


Mathau o CC • Fforymau cyfathrebu - yn cynnwys blogiau, grwpiau trafod ayyb • Cydweithio a chynhyrchiant - wikis, social bookmarking, newyddion cymdeithasol, rheoli amser, rheoli tasgau, weithio ar y cyd • Rhannu aml gyfrwng - lluniau, fideo, a sain • Offer arolygu: holiaduron  Offer mapio a lleoliad: I gyfathrebu gwybodaeth ynglyn â lleoliad  Adolygiadau a barn • Adloniant, yn cynnwys gemau, bydysau digidol ayyb • Mesuriadau ymrwymiad Nid yw CC yn dechrau a gorffen gyda Facebook!


Sut ‘digwyddodd’ CC Awn ni nol i 1999…

Yn y cyfamser, nol yn 2012


Cyfryngau Cyfranogol “...is media of, by, and for the people where for the first time the producers, editors and consumers of information are the same.� http://paramedia.org


Gyda chyfryngau cyfranogol, mae’r ffiniau rhwng cynulleidfaoedd a chynhyrchwyr yn dechrau diflannu ac yn aml yn anweladwy. One-to-many “lectures” (ie, from media companies to their audiences) are transformed into “conversations” among “the people formerly known as the audience”. Mae hwn yn newid tôn sgyrsiau cyhoeddus.

Cydnabodd Cluetrain hyn ym 1999. Mae hi nawr yn 2012, mae’r chwildro wedi digwydd!


Ble hoffech fynd?

Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” “That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat. “I don’t much care where–” said Alice. “Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat.


Ble hoffech fynd?

People - pwy yw’r gynulleidfa? Objectives - deall eich amcanion Strategy - sut i gyrraedd eich amcanion Technology - pa dechnoleg i’w defnyddio


Ysbrydoliaeth a chymhariaeth Cyfle i drafod a dangos gweithgareddau ar-lein o ddiddordeb


Ble hoffech fynd… Brandiau Twitter, Tumblr, Wordpress, Blogger, Posterous Google (docs, gmail, plus, calendar, etc) Dropbox, Netvibes, igoogle, Tweet Deck, Facebook, Linked-in YouTube, Vimeo Flickr, Instagram Foursquare, Pinterest, Diigo, Scribd, Slideshare, Prezi, Bitly, Google Analytics …ac adborth RSS


Pa offer ydych yn eu defnyddio eisoes? Pa offer ydych am gonsidro eu defnyddio?


Mae yna lwybyr Gyda chyfrif gmail, medrwch ddechrau blogio o fewn 5 munud‌ chris.mog1@gmail.com : harri172@gmail.com


Cofiwch • • • •

Bydd yn chwilgar Aml-sianel yn golygu aml sgyrsiau Meddyliwch cyn drafod! Moesau a chwrteisi (eg. Cydnabyddiaeth ffynhonellau, peidiwch or-bostio, DIM GWEIDDI!!!)


Cwestiynau? Manylion cyswllt: Adalton@glam.ac.uk Cmorgan3@glam.ac.uk


Adnoddau •http://geecsresources.tumblr.com/ •http://www.socialbysocial.com/content/download •http://www.cluetrain.com •http://gnatgnat.com/2010/05/rework-cheat-sheet/


Datblygu Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol Adolygu •Adolygiad SWOT o weithgaredd ar-lein / cymdeithasol presennol •Chwiliwch am ysbrydoliaeth; sbiwch ar weithgareddau grwpiau tebyg

Ymchwil Ar ol nodi'r weithgareddau hoffech datblygu, bydd angen gwneud ymchwil i fewn y llwyfannau / brandiau i ddefnyddio

Ymgyfarwyddo Gadewch amser i ymgyfarwyddio a moesau ac arferion gorau ar y rhwydweithiau hyn

Mesur Sicrhewch eich bod yn defnyddio offer i fesur effaith eich gweithgaredd

Cyfryngau Cymdeithasol  

Cyflwyniad Cyfryngau Cymdeithasol prosiect Cymunedau 2.0