Page 7

Jan Krajčovič: Umím ze železa udělat to, co jiný z plastelíny Harrachovský rodák Jan Krajčovič je vyučený umělecký kovář. Školu absolvoval v Hradci Králové. Poté rok studoval na tzv. šperkárně SUPŠ a VOŠ v Turnově. Rok pracoval v Kolíně a následně pracoval v Troskovicích u Michala Marka, syna sochaře Jaroslava Marka. Jste umělecký kovář. Máte v rodině kořeny tohoto řemesla, nebo osud vás k tak trochu čertovskému řemeslu přivál? Kovářské kořeny v rodině nemáme. Ale od malička jsem pomáhal tátovi v dílně, který uměl prakticky všechno a já se od něj mnohé přiučil. Táta je v Harrachově takový všeuměl, kdo něco potřebuje, chodí za ním a on si vždy ví rady. Ke kovařině mě ale přivedl kamarád Vojta Paseka, který chodil na „šperkárnu“ na odlévání kovů. Často jsme se o tom bavili a mě to zaujalo natolik, že jsem se vydal cestou uměleckého kováře. V současné době pracujete na opravě sochy Jana Nepomuckého. Jak jste se k této práci dostal? Rád jezdím na různé workshopy, předváděcí akce kovářů na hrady a zámky a pravidelně jezdím i do Františkova, kde díky Janě Brožové, vedle tradičního dřevosochání již několik let probíhá i setkání kovářů pod názvem kovosochání. Byl jsem osloven referentkou cestovního ruchu v Harrachově Lenkou Stehlíkovou, zda bych v rámci příjezdu Krakonoše nechtěl kovářské řemeslo předvést i v Harrachově. Slovo dalo slovo a letos jsem byl na akci již podruhé. V březnu mě Lenka Stehlíková a část zastupitelů oslovila znovu, zda bych neměl zájem zúčastnit se výběrového řízení na rekonstrukci sochy sv. Jana v Anenském údolí. Přihlásil jsem se tedy. Některé body výběrového řízení jsem předem konzultoval se sochařem Jaroslavem Markem. Spolu s přihláškou do výběrového řízení jsem na městský úřad napsal dopis, ve kterém jsem upozornil na detaily a možná úskalí některých postupů a navrhl alternativní řešení. Výběrové řízení jsem vyhrál. Čím jste rekonstrukci začal? Nejprve jsem musel sochu sejmout z podstavce. Jan Nepomucký byl přidělán šrouby a částečně zabetonován do soklu, takže jsem musel postupovat velmi opatrně. Na místo sice město dalo ceduli, že

„Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky“, říká Jan Krajčovič

je socha v rekonstrukci, i tak mnozí spoluobčané volali, že byla socha zcizena, což osobně považuji za velmi dobré, neboť jsem zjistil, že si lidé detailů v Harrachově všímají a nejsou k městu lhostejní. V dílně jsem sochu očistil, sice byl návrh sochu opískovat, ale tím by se litina mohla poškodit, proto jsem celou sochu opatrně čistil drátěným kartáčem a jemnou bruskou. S prací mi občas pomáhá Miroslav Kopecký. Po vyčištění od vrstvy barvy se objevily některé detaily a skrytá poškození sochy. Například vůbec nebyl vidět detail pláště, který je velmi propracován a dává soše eleganci. Také jsem objevil díry, které v soše byly, a byly zakryty pryskyřicí. Uvnitř sochy pak byly naházeny mince, vesměs z dob socializmu, které budou umístěny do místního muzea. Co následovalo dál? Jan Nepomucký měl původně v ruce kříž, dokonce v má v ruce takový žlábek. Navrhl jsem několik křížů a předložil je k posouzení. Jednu z variant radní vybrali. Kříž je tedy hotov, pouze mu chybí dodělat drobné detaily. Další, co musíme vyrobit, a co soše chybělo, je levá ruka, která údajně chybí od války. Tu vymodeluje a následně odlije sochař Jaroslav Marek. Až bude hotová, přivaříme ji na sochu. Přivaříte litinovou ruku? Ano, přivařím ruku i vyvařím díry, které

OSOBNOST

Foto: J. Endler

v soše jsou. Litina se vařit dá, ale musím celou sochu zahřát na 450 stupňů Celsia a poté vyvařit. Následně ji necháme pomalu vychladnout. Poté sochu opět natřete barvou? Povrchový nátěr bude proveden černou kovářskou barvou s grafitem. Díky tomu docílíme, že na soše vyniknout i jemné detaily. Poté na sochu naneseme měděnou patinu ve dvou barvách. Klasickou zelenou měděnku a červenou, čímž docílíme toho, že socha získá punc historie. Socha Jana Nepomuckého mívá svatozář, bude mít i harrachovský model tento doplněk? Ano svatozář přiděláme, jen ještě musíme vymyslet, jak přesně bude vypadat. Na mnohých sochách má Jan Nepomucký svatozář s hvězdičkami, my se přikláníme k svatozáři z ploštěné kulatiny. Je znám termín dokončení oprav? Původně měla stát socha na svém místě do prázdnin. Ale vedení města se i na popud občanů rozhodlo, že zkrášlí i okolí sochy a pramenu, aby se k ní snáze dostaly i maminky s kočárky. Mělo by dojít k jistým terénním úpravám. Až budou dokončeny, nainstalujeme sochu. Je socha vaší zatím největší zakázkou? Máte někde dílo, na které jste hrdý? Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky už proto, že jsem místní a všichni

6/2013

Harrachovský zpravodaj

7

Harrachovský Zpravodaj - červen  

Zpravodaj občanů města Harrachov

Harrachovský Zpravodaj - červen  

Zpravodaj občanů města Harrachov

Advertisement