Page 10

FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY

ČERVEN

Název měsíce června je odvozen od toho, že v této době dozrávají a tudíž se červenají plody třešní, višní, jahod, malin a rybízu.

Pranostiky na tento měsíc:

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. Když na Medarda prší, voda břehy vrší. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. Déšť na Víta - špatná budou žita. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese 5. 6. Světový den životního prostředí 8. 6. Mezinárodní den oceánů 16. 6. Evropský den židovské kultury 17. 6. Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha 19. 6. Den rovnosti žen a mužů 21. 6. Den květů 30. 6. Den armády

Evropský den židovské kultury Hlavním cílem akce je sblížení židovské a nežidovské společnosti a zároveň pomoc při ochraně židovského kulturního dědictví. V České republice se tato akce konala poprvé v roce 2000 a od roku 2001 má svého národního koordinátora, který má za úkol zapojit do akce co nejvíce židovských i nežidovských organizací na území celé republiky. Neměli bychom zapomínat na skutečnost,

že i v ČR židovská kultura a historie měla, má a bude mít své místo. Přesvědčit se o tom můžeme na těchto místech:

Židovský hřbitov v Turnově Foto: D. Hloušek

8. června 1992 navrhla Kanada na světovém summitu o životním prostředí v Rio de Janeiru tento den slavit jako Světový den oceánů. Hlavním cílem oslavy tohoto dne je zvýšit povědomí lidstva o nutnosti chránit moře a oceány a podat jim informace o mořském životě a prostředí. Do těchto oslav se každoročně zapojuje a podílí se na nich ministerstva životního prostředí, akvária, zoologické zahrady, muzea, organizace ochrany přírody atd. a snaží se především poukázat např. na nehumánní lov velryb nebo na ničení hlubokomořských ekosystémů a tropických korálových útesů. Např. pobřežní rybolov, který vedl k velkému snížení populace ryb, se postupně přesunul do hlubších vod, kde se na lov používají vlečné sítě tažené po mořském dně. Tímto způsobem se každoročně zničí 15 milionů km2 mořského dna.

Významné dny:

Židovská modlitebna, kterou můžeme nalézt v budově liberecké knihovny - Stavby smíření. Byla otevřena dne 9. 11. 2000 – symbolicky při 62. výročí, kdy byla za Křišťálové noci vypálena liberecká synagoga. Je zde umístěna tóra (Pět knih Mojžíšových), která je sice zničená a opálená ohněm, ale je živoucím důkazem doby, která byla k Židům a všemu, co jim patřilo, krutá. Dále zde nalezn me i symbolickou zeď nářků, která je postavena z kamenů původní synagogy. V měsíci červnu máte možnost se v této modlitebně naučit hebrejsky, pořádají tam totiž moderní kurzy hebrejštiny. Synagoga v Turnově, která se nachází v Krajířově ulici, a kde se v měsíci červnu koná např. přednáška Pavly Damohorské s názvem Židovská bohoslužba, nebo Kytarový koncert studentů konzervatoře Jaroslava Ježka. V Turnově se též nachází židovský hřbitov či židovská čtvrť.

ZNÁME DOBŘE KRKONOŠE?

Kropenáč vytrvalý (Swertia perennis)

je rostlinka z čeledi hořcovitých. V ČR se vyskytuje pouze na několika málo místech pohraničních hor. Jedná se o vytrvalou rostlinu 15 – 60 cm vysokou, často s fialově zabarvenou lodyhou. Má větvené květenství s  6 – 20 květy, které jsou velké, modrofialové až ocelově modré, tečkované. Kropenáč můžeme vidět kvést v období června až srpna na horských prameništích a rašelinných loukách v těchto oblastech: Krkonoše, Šumava, Jizerské hory, Krušné hory a Hrubý Jeseník.

Vranka obecná

(Cottus gobio) Vranka je malá bizarní rybka s širokou tlamičkou, plochým tělem, hnědého skvrnitého zbarvení, která žije na dně čistých chladných vod s kamenitým dnem, kde má dostatek úkrytů. Vzhledem k tomu, že je citlivá na životní podmínky, z mnoha vod vymizela a vyskytla se tak na seznamu chráněných druhů. Stranu připravila Lenka Stehlíkov á

10

Harrachovský zpravodaj

6/2013

Vranka obecná dorůstá do 10 cm.

Harrachovský Zpravodaj - červen  

Zpravodaj občanů města Harrachov

Harrachovský Zpravodaj - červen  

Zpravodaj občanů města Harrachov

Advertisement