Page 1

cena 10 Kč

Foto: J. Endler

červen 2013

Školní akademie rodiče nadchla V úterý 28. 5. odpoledne zaplnili tělocvičnu ZŠ Harrachov rodiče a prarodiče, představitelé města v čele se starostkou Evou Zbrojovou. Všichni se přišli

podívat na vystoupení dětí v rámci školní akademie. Ve více jak dvouhodinovém programu svá nacvičená vystoupení předvedli žáci 1. - 9. třídy.


AKTUÁLNÍ TÉMA

Rozhodnutí České spořitelny se mi vyvrátit nepodařilo, říká starostka Harrachova Eva Zbrojová Poslední týdny zbývají do uzavření pobočky České spořitelny, a.s., v Harrachově. „Na konci dubna jsem zaslechla informace, že vedení spořitelny chce zavřít pobočku v Harrachově. Ihned jsem vyvolala jednání s Českou spořitelnou, které se uskutečnilo 6. května,“ říká starostka Harrachova Eva Zbrojová, kterou rozhodnutí vedení společnosti rozzlobilo. Jednání se uskutečnilo mezi Evou Zbrojovou a Radkou Froňkovou – regionální ředitelkou pobočkové sítě, Region severozápadní Čechy, Česká spořitelna, a.s. „Bylo mi sděleno, že v Harrachově zavřou pobočku k 30.6.2013 bez náhrady, v místě zůstane pouze bankomat.

společnosti, jak mi bylo řečeno, je neměnné,“ sdělila starostka, která i nadále s vedením společnosti jedná, ale ve změnu jejich rozhodnutí příliš nevěří. I proto vstoupila Eva Zbrojová ihned do jednání s ČSOB, jejíž dceřinou společností je Poštovní spořitelna, a která má v Harrachově svoji pobočku. “Řada našich spoluobčanů upřednostňuje osobní kontakt na bance, brání se používání internetového bankovnictví, nebo platebním kartám. Má raději hotovostní transakce, a proto jsme vstoupili do jednání s Poštovní spořitelnou, která pro Harrachovany udělala nabídku. Každý, kdo přejde k novému bankovnímu ústavu, bude první rok osvobozen od měsíčních poplatků za vedení účtu. V dalších letech pak například senioři zaplatí za vedení účtu 8,- korun za měsíc. Zároveň jim umožní jeden hotovostní měsíční výběr zdarma,“ prozradila výsledky jednání s jiným bankovním domem Zbrojová. Noví klienti Poštovní spořitelny budou osloveni prostřednictvím placené inzerce ve zpravodaji a na začátek června je připravena letáková kampaň v Harrachově. Eva Zbrojová ví, že nové řešení není ideální, ale podle ní jde o jednu z posledních možností Harrachovanů, aby nemuseli cestovat do poboček mimo Harrachov. „Nejlepší by bylo, kdyby byla pobočka České spořitelny, a.s., zachována, ale bohužel, s rozhodnutím soukromé společnosti nedokáže starosta ani nikdo jiný nic udělat, stejně jako to bylo s rozhodnutím Libereckého kraje se zrušením učiliště. Jsme si vědomi, že to spoluobčanům, kteří jsou imobilní, přinese starosti, ale jedním z ulehčení může být změna bankovního domu,“ tvrdí Zbrojová. J.Endler

Věc: Uzavření pobočky ČS, a.s. v Harrachově

Foto: D. Hloušek

10.5. 2013

Byla jsem rozhořčena postupem společnosti. Myslím, že v takovém případě by vedení města a klienty měla instituce informovat minimálně rok nebo půl roku před tím, než své rozhodnutí učiní, nikoli necelé dva měsíce, jak tomu bylo v tomto případě,“ pravila starostka. Město v případě zachování pobočky v Harrachově nabízelo České spořitelně, a.s., spolupráci. „Upozornila jsem paní ředitelku na to, že zde budeme mít MS v letech na lyžích, že se zde plánuje i výstavba národního sportovního centra, což by mohlo spořitelně navrátit zisky, ovšem rozhodnutí vedení

2

Harrachovský zpravodaj

6/2013

Vážená paní starostko, chtěli bychom Vám vysvětlit, z jakého důvodu jsme se rozhodli pro uzavření naší pobočky v Harrachově. Naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí, a zároveň, abychom dosáhli maximální efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování i zkracování), přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání poboček. Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se rozhodli ukončit provoz naší pobočky v Harrachově k 30. červnu 2013. Klienty o uzavření pobočky budeme informovat v následujících dnech a sdělíme jim také to, že jejich účty i další


AKTUÁLNÍ TÉMA sjednané produkty automaticky převedeme do pobočky v Tanvaldu, na kterou se budou moci obracet v jakýchkoli záležitostech. Obyvatelé Harrachova budou moci i nadále využívat náš bankomat, který je volně přístupný a dostupný 24 hodin denně. Naše bankomaty umožňují vedle výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny. K pohodlnému přístupu ke svému účtu mohou klienti využívat také službu přímého bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon) s nepřetržitým provozem. K dispozici je jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny 800 207 207. Děkuji za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň. Ing. Froňková Radka – regionální ředitelka pobočkové sítě, Region Severozápadní Čechy Česká spořitelna, a.s.

Dražba energií se uskuteční v červenci

V úterý 14. května se v hotelu Sklář uskutečnila první informativní schůzka občanů Harrachova se zástupci společnosti eCENTRE, na které byli zájemci informováni o dražbě energií, která se uskuteční v červenci. „Na setkání přišlo asi 30 lidí, kteří se ptali na vše co je zajímá,“ řekla starostka Eva Zbrojová. Nyní mají zájemci, kteří se chtějí zúčastnit dražby, měsíc na to, aby se do aukce přihlásili. Každé pondělí od 13 – 18 hodin a úterý od 9 – 12 hodin bude v obřadní síni městského úřadu pracovník společnosti, který bude evidovat zájemce, kteří v tyto dny musí donést platné smlouvy se současnými dodavateli a poslední vyúčtování,“ vysvětluje Zbrojová. Poté bude proveden součet všech položek a následně bude společná dražba. “Ta bude zcela anonymní a dražit se bude celý objem položek. Nutno dodat, že pokud se nepodaří vysoutěžit nižší cenu některému ze zájemců, nenastane povinnost podepsat pro něj novou smlouvu s novým dodavatelem,“ upozorňuje Zbrojová. Důležité je, že do dražby mnohou Harrachované přihlásit i nemovitosti, které nejsou v katastru města. Do dražby se mohou hlásit i majitelé nemovitostí v Harrachově, kteří nemají trvalý pobyt ve městě. Výsledky jednotlivých aukcí najdete na: http://jdem.cz/253c4

INZERCE

Era osobní účet Neplaťte víc, než musíte Ve spolupráci s městem Harrachov jsme pro harrachovské občany připravili výhodnou nabídku finančních služeb. Pokud si založíte v termínu do 31. 8. 2013 na poště Harrachov Era osobní účet získáte vedení účtu bez poplatku po dobu 12 měsíců a další výhody.

WWW.ERASVET.CZ 800 210 210 ERA A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JSOU OBCHODNÍ ZNAČKY ČSOB

6/2013

Harrachovský zpravodaj

3


KRÁTKÉ ZPRÁVY

Výstava „Ekotvor“

V rámci environmentálního vzdělávání probíhá v harrachovské základní škole výstava s názvem Ekotvor. Žáci měli za úkol co nejoriginálnějším způsobem zpracovat recyklovatelný materiál a vytvořit abstraktní nebo konkrétní výtvor. Sami žáci ze 7. třídy tuto soutěž popsali takto: „Od začátku dubna se děti ze základní školy snažily vytvořit ekologické výrobky. Jejich krásné výtvory můžete vidět na chodbě naproti počítačové učebně a sborovně. K vidění je například výtvor s názvem Socha svobody, Mrakodrap, Jednorožec, Auto Mufíček, Lodě z moře atd. Výstava probíhá v průběhu měsíce května a pro výrobky je možno hlasovat v pracovním týdnu vždy od 8.00 do 16.00 hodin. Slavnostní vyhlášení se bude konat 31. května na Den dětí v areálu Kempu.“ B a r b o r a Vo c e l o v á

Hlídky mladých zdravotníků

V úterý 7. května 2013 se v Jablonci nad Nisou konala soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Z 2. stupně naší základní školy se klání zúčastnilo jedno družstvo ve složení E. Krčková, M. Šrámková, S. Ráková, J. Vytrval, O. Biemann a jako náhradnice N. Moravcová. Družstvo mělo za úkol na sedmi připravených stanovištích poskytnout první pomoc zraněným - namaskovaným figurantům. Výkon družstva byl hodnocen body. V celkovém hodnocení se naše družstvo umístilo na 10. místě, družstvo složené z náhradníků, kde byla i naše náhradnice, se umístilo na 5. místě. I. Bohatý

Sv. Jan Nepomucký z Anenského údolí je již u restaurátora Již v loňském roce jsme vás informovali o tom, že se vedení města rozhodlo zrealizovat již potřebnou rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého, která se nachází v části zvané Anenské údolí. Dne 24. září 2012 byla za tímto účelem oficiálně zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek půjde na opravu této sochy včetně jejího podstavce. Dobrovolným příspěvkem mohou zájemci ještě stále podpořit veřejnou sbírku, a to dvěma způsoby: do pokladničky, která je umístěna v budově harrachovského MěÚ na podatelně u Vlaďky Polyákové na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel:

Dne 18. května 2013 byla socha odevzdána do rukou harrachovského uměleckého kováře Jana Krajčoviče, díky kterému bude zanedlouho náš sv. Jan opět chloubou Anenského údolí. Všem, kteří přispěli nebo se chystají přispět na tuto opravu - termín ukončení veřejné sbírky je 31. srpen 2013 - velice děkujeme a věříme, že se už všichni těšíte na okamžik, kdy bude socha odhalena v novém kabátu. A zde je ještě několik informací, které se podařilo nalézt v kronikách města Harrachov (tyto použité údaje jsou přepsány z kroniky doslova): Léčivé prameny Osvěžení na horách způsobují bohaté lesy, které zabírají přes 70 % výměry půdy. Také různé léčivé prameny vytékají z nitra hor. V Harrachově v Anenském údolí u svatého Jana a pod letohradem prýští radioaktivní prameny. Úprava mohyly u sv. Jana Ve dnech 18. až 20. července 1960 byla provedena úprava prostoru u sv. Jana v Anenském údolí. Původní mohyla, která hrozila již sesutím, byla rozbourána, pramen vyčištěn a mohyla byla znovu postavena. Brzy po této úpravě neznámý ctitel natřel celou sošku sv. Jana bílým bronzem. Letní hosté, kteří při opravě procházeli kolem, měli hlavní zájem, zda bude místo zachováno v původním stavu i se soškou sv. Jana, aby stará tradice místa byla zachována. Jejich přání bylo splněno. Práce byla provedena místními občany brigádnicky. Za město Harrachov Lenka Stehlíková

Lupič z harrachovské spořitelny dopaden

Semilští policisté již znají totožnost muže, který 12. dubna přepadl pobočku České spořitelny v Harrachově. Na základě zveřejnění záběrů průmyslové kamery v médiích byl pachatel vypátrán a zatčen. Nyní je již ve vazbě a čelí obvinění z loupeže a dalších trestných činů.

Upozornění občanům

Změna při odevzdávání velkoobjemového odpadu Od 1. 5. do 31. 10. 2013 je možné odevzdání velkoobjemového odpadu do sběrného dvora pouze prostřednictvím kuponů, které obdržíte při zaplacení místního poplatku za komunální odpad. Na rok 2013 je 100 kg na osobu zdarma. Kupony na rok 2012 jsou neplatné. Provozní doba AVE HARRACHOV a.s. na odevzdávání velkoobjemového odpadu prostřednictvím kuponů: úterý od 12.00 hod. do 16.30 hod. sobota od 8.00 hod. do 11.30 hod.

Foto: D. Hloušek

Výměna řidičských průkazů

č. ú. je: 94 – 1263085389/0800

4

Harrachovský zpravodaj

6/2013

Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny dosavadních řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. K výměně je nutno předložit platný občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii a platný řidičský průkaz. Žádost o výměnu řidičského průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti přímo u podací přepážky odboru. Výměna řidičského průkazu je bezplatná a doba vyřízení žádosti je do dvaceti pracovních dnů.


KRÁTKÉ ZPRÁVY

V červnu provoz o víkendech, v červenci a srpnu denně, v září ve čtvrtek, sobotu, neděli a svátek. Zahájení cyklistické sezony a 10. ročníku Krkonošských cyklobusů proběhlo 25. května 2013. Odjezd cyklobusem z Vrchlabí v 9.15 hod. na Horní Malou Úpu. První milovníci horské cykloturistiky vyjeli s průvodcem z Horní Malé Úpy dlouhým sjezdem do Vrchlabí. Jízdní řády naleznete na www.krkonose.eu, na autobusových zastávkách nebo získáte zdarma v krkonošských informačních centrech. Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede z Harrachova do Kořenova, dále přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Horní Malou Úpu a zpět. Ranní spoj z Harrachova a odpolední z Horní Malé Úpy zajišťuje přepravní společnost autobusem se 45 místy pro cestující a s přívěsem na 38 jízdních kol. Ranní spoj z Horní Malé Úpy a odpolední z Harrachova je zajištěn upraveným dopravním prostředkem pro 30 osob a minimálně 15 kol. Délka jedné trasy je 126 km. V letošním roce cyklobus vzhledem k opravě silnice do poloviny července nezajíždí do Černého Dolu a na Hoffmanovy boudy. Zastávky

v Kořenově budou pro nástup obsluhovány na poptávku. * Linka z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové, Hostinné, Vrchlabí je v provozu pouze o letních prázdninách ve čtvrtek a v sobotu. Linkou se ještě více přiblíží a lépe zpřístupní Krkonoše hlavně obyvatelům v Podkrkonoší a v královéhradecké aglomeraci. Turisté ubytovaní v Krkonoších mohou navštívit a poznat zajímavá místa v Podkrkonoší. Jízdní řád je připraven tak, aby byl cestujícím umožněn přestup ve Vrchlabí na páteřní linku Krkonošských cyklobusů na obě strany i do Špindlerova Mlýna a na Špindlerovu boudu. Denně najede linka 312 km. Dopravní společnost nasadila nízkopodlažní autobus upravený pro 15 jízdních kol. * Linka Trutnov - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa jezdí po celou dobu provozu Krkonošských cyklobusů. O sobotách a nedělích a svátcích linka jezdí z Úpice, tím dojde k propojení s územím

Výzva pro svobodné muže od 20 do 50 let hledající lásku

Společnost JOY DEPARTMENT ve spolupráci s TV Prima oslovila město Harrachov o pomoc při výrobě nového televizního pořadu. Připravovaný projekt je první televizní seznamkou svého druhu v České republice. Pořad slavil úspěch již ve více zemích po celé Evropě – Francii, Holandsku, Rakousku a výraznou měrou přispěl k propagaci zajímavostí a krás daných států. Cílem projektu je představit rozdílné české oblasti a prezentovat tamní zvyky, pamětihodnosti i přírodní krásy. Hledají se: • Zajímavá malebná městečka, vesnice v České republice • Svobodní muži (20 - 50 let), hledající lásku A zde, pro představu, je odkaz na krátký sestřih z francouzské verze pořadu. http://media.nfe.sk/babesonthebus

Foto: D. Hloušek

Cyklobusy letos poprvé vyjely 25. května. Provoz ukončí 29. září 2013

Svazku obcí Jestřebí hory. V Trutnově je umožněn přestup z ČD (ze směru Stará Paka), napojeno je i město Žacléř. Jezdí autobus s přívěsem pro 37 jízdních kol. * Linka Vrchlabí - Špindlerův Mlýn je protažena na Špindlerovu boudu. Ve Vrchlabí je přestupní místo na ČD směr Hostinné či Stará Paka. Dopravce zajišťuje přepravu autobusem s přívěsem pro 20 kol. * Linka z Jilemnice na Horní Mísečky je obsloužena autobusem s vnitřní úpravou pro přepravu 15 jízdních kol a vyveze cyklisty do nadmořské výšky 1000 m n.m.

nyní máme jedinečnou možnost to světu tímto originálním způsobem ukázat, jen nám k tomu chybí ti svobodní muži (20 - 50 let), kteří by nám v tom pomohli. Pokud splňujete výše uvedená kritéria a chcete nám pomoci Harrachov tímto způsobem zviditelnit a přitom využít šance na seznámení se, pište na referent@ harrachov.cz, nebo volejte na tel. č. 725 831 363.

(mapa na int. stránkách města)

Harrachov se jistě řadí mezi městečka, která jsou zajímavá nejen přírodní krásou a bohatou historií, ale i širokou nabídkou volnočasových aktivit pro každou věkovou kategorii a pro každé roční období. Takže

6/2013

Harrachovský zpravodaj

5


ŽIVOT VE MĚSTĚ

Dětský karneval

Foto: R. Konvalinková

A opět tady byl, aby dětským smíchem žil. Neděle dvanáctého května patřila dětskému karnevalu, který se konal v Music Clubu APACHE v centru města. Když se parket začal plnit dětmi, byl karneval zahájen. Tanec střídaly soutěže, nechyběla bohatá tombola. Překvapením pro děti bylo čtyřicetiminutové vystoupení kouzelníka a jeho pomocníka klauna. Děti je s nadšením sledovaly po celou dobu a byly vtaženy do vtipné a napínavé zábavy. Komise ve složení Kateřina Grulišová, Pavlína Němcová a Soňa Klikarová, vybírala nejkrásnější masky a za zvuku slavnostních famfár se oceňovalo ve třech kategoriích jednotlivců a ve skupinách. Jako skupina loni excelovali černoši, letos běloši . Ale vtipnost a nápaditost se nedala upřít žádné masce a všem patří poklona za jejich vynalézavost. Je velmi těžké najít disko prostor – sál, kde by byl taneční parket, technika pro DJ i posezení pro rodiče s možností občerstvení. A tak bych tímto ráda poděkovala panu Lahodovi a panu Michaličkovi, kteří zcela zdarma a ochotně poskytli sál Music Clubu APACHE a nejen to, zajistili na své náklady i DJ, který dětem celé odpoledne hrál. Město prostřednictvím kulturní komise uhradilo bohatou tombolu, dárky pro nejlepší masky, sladkosti, výzdobu, kouzelníka a klauna. Finanční příspěvek na akci věnovala paní Střelcová a paní Vacková. Musím poděkovat všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a skutečně odvést viditelnou práci. A tak už od rána se uklízelo, zdobilo, chystala se tombola, aby na odpoledne bylo vše připraveno. Společně se mnou dopolední maratón příprav absolvovala Vlaďka Polyáková, Alena Benešová, Lenka Stehlíková, Eva Zbrojová,Petr Bališ, Jarda Šťástka, Pepa Tulka, Pavel Sklenář. A celé odpoledne, tedy průběh karnevalu i úklid po něm jsme zvládli v partě já, Vlaďka Polyáková, Ála Benešová, Lucka Remerová, Káťa Grulišová. Ještě jednou velké DĚKUJI patří všem jmenovitě zmíněným, kteří přispěli prací, finančním či jiným příspěvkem. Odměnou za tuto dobrovolnou práci nám je radost dětí, pro které tuto akci každoročně chystám a která by se bez pomoci zmíněných lidí neobešla.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.

Dne:     18.06.2013               od 9.00 – 13.00 hodin                          Místní část:   Od Krnapu k autobusovému nádraží a okolí cesty k Mumlavě   Areál Rudných dolů   

Dne:   19.06.2013                 od 7.30 – 11.00 hodin    Místní část:   Od čp. 217 (Hotel Inn) k Čerťáku  a okolí kina a zdravotního střediska    Dne :  19.06.2013                  od 11.30 – 15.00 hodin    Místní část:   Od hotelu Praha k České spořitelně – pravá strana   Od čp. 217 (Hotel Inn) k  Dětské ozdravovně   Bývalá Pila Janov   

Dne:  20.06.2013                    od 7.30 – 11.00 hodin    Místní část:    Anenské údolí a Anenský dvůr   Sachrův kopec , restaurace Motejlek a dolů podél silnice 

 

Radka Bališová Zamlarová

Dne:  20.06.2013                       od 11.30 – 15.00 hodin    Místní část:   Od benzinové pumpy k hotelu Karolína, muzeum skla a dolů zpět k benzinové p  

Dne: 21.06.2013                     od 7.30 – 11.00 hodin    Místní část:   Pod sklárnou, za sklárnou a celnice   

Foto: P. Kmoníčková

Dne:  25.06.2013                        od 7.30 – 11.00 hodin    Místní část:   Klondajk, hasičárna, MěÚ, obchodní centrum, Bílý Hořec a zpět Klondajk 

6

Harrachovský zpravodaj

6/2013

 

Dne: 25.06.2013                        od 11.30 – 15.00 hodin    Místní část:   V obvodu Bílý Hořec, penzion Vinkl, Hřebenka a okolí Bílého potoka   

            V případě dotazů kontaktujte tel. linku 840 850 860  

            


Jan Krajčovič: Umím ze železa udělat to, co jiný z plastelíny Harrachovský rodák Jan Krajčovič je vyučený umělecký kovář. Školu absolvoval v Hradci Králové. Poté rok studoval na tzv. šperkárně SUPŠ a VOŠ v Turnově. Rok pracoval v Kolíně a následně pracoval v Troskovicích u Michala Marka, syna sochaře Jaroslava Marka. Jste umělecký kovář. Máte v rodině kořeny tohoto řemesla, nebo osud vás k tak trochu čertovskému řemeslu přivál? Kovářské kořeny v rodině nemáme. Ale od malička jsem pomáhal tátovi v dílně, který uměl prakticky všechno a já se od něj mnohé přiučil. Táta je v Harrachově takový všeuměl, kdo něco potřebuje, chodí za ním a on si vždy ví rady. Ke kovařině mě ale přivedl kamarád Vojta Paseka, který chodil na „šperkárnu“ na odlévání kovů. Často jsme se o tom bavili a mě to zaujalo natolik, že jsem se vydal cestou uměleckého kováře. V současné době pracujete na opravě sochy Jana Nepomuckého. Jak jste se k této práci dostal? Rád jezdím na různé workshopy, předváděcí akce kovářů na hrady a zámky a pravidelně jezdím i do Františkova, kde díky Janě Brožové, vedle tradičního dřevosochání již několik let probíhá i setkání kovářů pod názvem kovosochání. Byl jsem osloven referentkou cestovního ruchu v Harrachově Lenkou Stehlíkovou, zda bych v rámci příjezdu Krakonoše nechtěl kovářské řemeslo předvést i v Harrachově. Slovo dalo slovo a letos jsem byl na akci již podruhé. V březnu mě Lenka Stehlíková a část zastupitelů oslovila znovu, zda bych neměl zájem zúčastnit se výběrového řízení na rekonstrukci sochy sv. Jana v Anenském údolí. Přihlásil jsem se tedy. Některé body výběrového řízení jsem předem konzultoval se sochařem Jaroslavem Markem. Spolu s přihláškou do výběrového řízení jsem na městský úřad napsal dopis, ve kterém jsem upozornil na detaily a možná úskalí některých postupů a navrhl alternativní řešení. Výběrové řízení jsem vyhrál. Čím jste rekonstrukci začal? Nejprve jsem musel sochu sejmout z podstavce. Jan Nepomucký byl přidělán šrouby a částečně zabetonován do soklu, takže jsem musel postupovat velmi opatrně. Na místo sice město dalo ceduli, že

„Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky“, říká Jan Krajčovič

je socha v rekonstrukci, i tak mnozí spoluobčané volali, že byla socha zcizena, což osobně považuji za velmi dobré, neboť jsem zjistil, že si lidé detailů v Harrachově všímají a nejsou k městu lhostejní. V dílně jsem sochu očistil, sice byl návrh sochu opískovat, ale tím by se litina mohla poškodit, proto jsem celou sochu opatrně čistil drátěným kartáčem a jemnou bruskou. S prací mi občas pomáhá Miroslav Kopecký. Po vyčištění od vrstvy barvy se objevily některé detaily a skrytá poškození sochy. Například vůbec nebyl vidět detail pláště, který je velmi propracován a dává soše eleganci. Také jsem objevil díry, které v soše byly, a byly zakryty pryskyřicí. Uvnitř sochy pak byly naházeny mince, vesměs z dob socializmu, které budou umístěny do místního muzea. Co následovalo dál? Jan Nepomucký měl původně v ruce kříž, dokonce v má v ruce takový žlábek. Navrhl jsem několik křížů a předložil je k posouzení. Jednu z variant radní vybrali. Kříž je tedy hotov, pouze mu chybí dodělat drobné detaily. Další, co musíme vyrobit, a co soše chybělo, je levá ruka, která údajně chybí od války. Tu vymodeluje a následně odlije sochař Jaroslav Marek. Až bude hotová, přivaříme ji na sochu. Přivaříte litinovou ruku? Ano, přivařím ruku i vyvařím díry, které

OSOBNOST

Foto: J. Endler

v soše jsou. Litina se vařit dá, ale musím celou sochu zahřát na 450 stupňů Celsia a poté vyvařit. Následně ji necháme pomalu vychladnout. Poté sochu opět natřete barvou? Povrchový nátěr bude proveden černou kovářskou barvou s grafitem. Díky tomu docílíme, že na soše vyniknout i jemné detaily. Poté na sochu naneseme měděnou patinu ve dvou barvách. Klasickou zelenou měděnku a červenou, čímž docílíme toho, že socha získá punc historie. Socha Jana Nepomuckého mívá svatozář, bude mít i harrachovský model tento doplněk? Ano svatozář přiděláme, jen ještě musíme vymyslet, jak přesně bude vypadat. Na mnohých sochách má Jan Nepomucký svatozář s hvězdičkami, my se přikláníme k svatozáři z ploštěné kulatiny. Je znám termín dokončení oprav? Původně měla stát socha na svém místě do prázdnin. Ale vedení města se i na popud občanů rozhodlo, že zkrášlí i okolí sochy a pramenu, aby se k ní snáze dostaly i maminky s kočárky. Mělo by dojít k jistým terénním úpravám. Až budou dokončeny, nainstalujeme sochu. Je socha vaší zatím největší zakázkou? Máte někde dílo, na které jste hrdý? Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky už proto, že jsem místní a všichni

6/2013

Harrachovský zpravodaj

7


OSOBNOST moji práci detailně sledují. Na co jsem hrdý? V Rokytnici jsem ze čtyř metráků železa vyrobil dva a půl metru vysoký Vichr z hor. Uživí vás umělecká kovařina? Kdyby mě to mělo živit, musel bych žít někde v nížině, kde si lidé nechávají dělat ploty a různé ozdoby domů od kovářů. Bohužel, tady to tak není. Stává se, že přijede zákazník v luxusním autě a chce vyrobit např. ozdobnou kliku. Představuje si, že mu ji udělám za „hubičku“. Když se rozejdeme v představách o ceně, jede si ji koupit do hypermarketu od Číňanů a ve finále za ni dá stejně. Bohužel, to je skutečnost dnešní doby, je krize, lidé peníze šetří, netočí je, a tím trpí i lidová řemesla. Naštěstí umím mnoho věcí, dělám svářeče když je třeba, s kamarádem jsme Foto: J. Endler rok svařovali potrubí v Dánsku, občas S prací Janu občas pomáhá Miroslav Kopecký dělám nějaké interiérovky, korbele, ale i zedničinu. Hodně za mnou chodí stavaři, Kdybych si udělal licenci, mohl bych je kteří chtějí tzv. voškrt (sekací nástavec). dělat pro renomované firmy, ale nechci

dělat jen voškrty. Chci dělat různé věci, zejména uměleckou kovařinu, ale víte co se říká: Devatero řemesel, desátá bída. Je kovařina těžké řemeslo? Kde berete nástroje na kování? To je otázka, je to řemeslo jako každé jiné. Řekl bych to takto. Umím ze železa udělat to, co jiný z plastelíny. Co se týče vercajku, ten si každý kovář vyrábí sám, sice se dají nástroje koupit, ale každý má raději své nástroje. Poznají se kováři odkud jsou? Ano, řemeslo se předává stovky let a každý kraj má svá specifika. Máte nějaké plány co byste rád v budoucnu dělal? Chtěl bych opravit hřbitovní mříže. V současné době jsou tam takové nedůstojné, které kdysi vyrobila místní technická parta. Myslím, že hřbitov by měl mít pěkné mříže, ale uvidíme zda se mi záměr podaří realizovat. J. Endler

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOL

Atletický čtyřboj

Dvě družstva naší ZŠ se v úterý 14. května 2013 zúčastnila okresního kola atletického čtyřboje v Jablonci nad Nisou. Za družstvo mladších dívek nastoupily: Gabriela Pospíšilová, Karolína Medalová, Adéla Chlupová a Anna Ptáčníková. Chlapce reprezentovali: David Zemek, Daniel Polyák, Mykhaylo Dudash, Láďa Horáček a David Morávek. Obě družstva obsadila shodné 4. místo, když nestačila pouze na družstva z Jablonce nad Nisou a nechala za sebou taková družstva jako ZŠ Desná nebo sportovku z Tanvaldu. V jednotlivcích zaznamenali velmi dobrý výsledek David Zemek a Daniel Polyák, který dokonce dosáhl nejvyššího bodového součtu ze všech mladších chlapců. Našim úspěšným žákům gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů! Pe t ra Š e b e l k o v á

připoutání v autosedačce a vyzkoušely si jízdu zručnosti. Všichni se postupně vystřídali u ohně připraveného p. Šťástkou a místními hasiči, kde se občerstvili opečenými vuřty a limonádou. I přes nepříliš příznivé počasí se akce vydařila. Děkujeme sponzorům – p. Fantovi, p. Denkemu, za pomoc u občerstvení p. Moravcové, p. Pánkovi, p. Denkemu a p. Halamovi. Poděkování patří i SKP Harrachov za zapůjčení areálu. Bervicová, Nechanická

Den záchranného bezpečnostního systému

V pátek 17. května jsme pro žáky naší školy uspořádali Den záchranného bezpečnostního systému. Na tuto akci jsme pozvali Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze stanice Tanvald, místní dobrovolné hasiče, Zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje, Městskou policii z Desné a BESIP Team z Liberce. Celá akce se konala v areálu biatlonového kolečka. Program byl rozdělen do dvou částí. Velmi atraktivní první část, práci kynologů při zadržování pachatele a vyprošťování zraněných z vraku havarovaného vozidla (ochotně zapůjčil p. Hlůže ze Semil), sledovali všichni žáci společně. Potom se jednotlivé třídy na stanovištích podrobněji seznamovaly s hasičskou technikou, vybavením sanitky, se základy zdravovědy a s prací kynologů. U stanů společnosti BESIP si pak děti procvičily pravidla silničního provozu, povinnou výbavu kola, správné

8

Harrachovský zpravodaj

6/2013

Foto: archiv Školy


ŽIVOT VE MĚSTĚ

Informace přímo do VaĹĄeho mobilu MÄ›sto Harrachov zavedlo pro lepĹĄĂ­ informovanost svĂ˝ch obÄ?anĹŻ SMS InfoKanĂĄl. ĂšÄ?elem je informovat o aktuĂĄlnĂ­ch dĹŻleĹžitĂ˝ch udĂĄlostech ve mÄ›stÄ› pomocĂ­ SMS zprĂĄv do mobilnĂ­ch telefonĹŻ. Ve snaze zajistit dostateÄ?nou informovanost jsme zahĂĄjili provoz SMS InfoKanĂĄlu mÄ›sta. ZajistÄ›te si tyto informace zaslĂĄnĂ­m jednĂŠ registraÄ?nĂ­ SMS, kterĂĄ je zpoplatnÄ›na dle tarifu VaĹĄeho operĂĄtora, nebo se zaregistrujte na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch mÄ›sta pomocĂ­ webovĂŠho formulĂĄĹ™e. Tento systĂŠm je pro VĂĄs zcela zdarma, veĹĄkerĂŠ nĂĄklady hradĂ­ mÄ›sto. MĹŻĹžete dostĂĄvat nĂĄsledujĂ­cĂ­ vÄ?asnĂŠ informace: PlĂĄnovanĂŠ odstĂĄvky vody, informace o vzniklĂ˝ch havĂĄriĂ­ch a stavu jejich Ĺ™eĹĄenĂ­, plĂĄnovanĂŠ pĹ™eruĹĄenĂ­ dodĂĄvek elektrickĂŠ energie, popĹ™. plynu, uzavĂ­rky mĂ­stnĂ­ch komunikacĂ­, termĂ­ny mimořådnĂ˝ch svozĹŻ odpadu, termĂ­ny konĂĄnĂ­ zasedĂĄnĂ­ zastu-

pitelstva mÄ›sta, konĂĄnĂ­ kulturnĂ­ch a spoleÄ?enskĂ˝ch akcĂ­, mimořådnĂŠ zmÄ›ny v provoznĂ­ dobÄ› úřadu mÄ›sta a dalĹĄĂ­ uĹžiteÄ?nĂŠ informace spojenĂŠ se Ĺživotem v HarrachovÄ›. Tyto SMS zprĂĄvy budou zasĂ­lĂĄny zdarma. StaÄ?Ă­ jen odeslat pĹ™ihlaĹĄovacĂ­ SMS zprĂĄvu ve tvaru: REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHARRACHOVmezeraCISLOPOPodeĹĄlete na Ä?Ă­slo SMS InfoKanĂĄlu: 481 528 133 (Pro registraci chaty je potĹ™eba za Ä?Ă­slo popisnĂŠ pĹ™idat mezeru a slovo EVID) Pro obÄ?any, kteří nemajĂ­ nebo nevyuŞívajĂ­ mobilnĂ­ telefon, umoĹžnĂ­me doruÄ?enĂ­ SMS takĂŠ na pevnou linku v hlasovĂŠ podobÄ›. Pro registraci pevnĂŠho Ä?Ă­sla prosĂ­m volejte: 481 528 133 nebo zaĹĄlete e-mail s ŞådostĂ­ o registraci na: info@infokanal. cz. V Şådosti uveÄ?te stejnĂŠ Ăşdaje, kterĂŠ jsou vyĹžadovĂĄny v registraÄ?nĂ­ch SMS.

INZERCE

ăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒ ăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťŒăťťăťžăť°ăťľăťşăť­ăťŻăťąăťŒăťźăťžăťťăťŒăżŁăťąăżŤăťąăťşă˝˜ăťŒăťŻăť´ăťžăťťăťşăťľăťŻăťˇă˝¨ăťŻăť´ăťŒăťťăťŽăź€ă˝˜ä€ˆă˝˜ăťŒ ăťŒ 0Ă„WHEROHVWLDREWĂ?çHNWHUĂ‹9Ă„VWUĂ„SĂ?WĂžGQ\ PÄžVĂ?FHŕ ´LURN\" =WUĂ„FĂ?WHçLYRWQĂ?HQHUJLLDHOĂ„Q" 1HGDŕ ťĂ?VH9Ă„PYHY]WD]Ă?FK" 3ŕ ťLEĂžYĂ„WHQDYĂ„]H" 7UĂ„SĂ?9Ă„VVPXWN\DĂ›QDYD" ĂĄSDWQÄžVSĂ?WH"

NabĂ­zĂ­me VĂĄm pomoc pďż˝i nalĂŠzĂĄnĂ­ ďż˝eĹĄenĂ­ ‌ KlininakomplexnĂ­ komplexnĂ­ pĂŠďż˝e s.pĂŠÄ?e r.o. s. r.o. Klinika Baarova 50/1 Baarova Liberec 1 50/1 Liberec 1

info@klinikaliberec.cz info@klinikaliberec.cz +420 775 509 209 +420 775 509 209 www.klinikaliberec@centrum.cz www.klinikaliberec.cz

6/2013

HarrachovskĂ˝ zpravodaj

9


FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY

ČERVEN

Název měsíce června je odvozen od toho, že v této době dozrávají a tudíž se červenají plody třešní, višní, jahod, malin a rybízu.

Pranostiky na tento měsíc:

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. Když na Medarda prší, voda břehy vrší. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. Déšť na Víta - špatná budou žita. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese 5. 6. Světový den životního prostředí 8. 6. Mezinárodní den oceánů 16. 6. Evropský den židovské kultury 17. 6. Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha 19. 6. Den rovnosti žen a mužů 21. 6. Den květů 30. 6. Den armády

Evropský den židovské kultury Hlavním cílem akce je sblížení židovské a nežidovské společnosti a zároveň pomoc při ochraně židovského kulturního dědictví. V České republice se tato akce konala poprvé v roce 2000 a od roku 2001 má svého národního koordinátora, který má za úkol zapojit do akce co nejvíce židovských i nežidovských organizací na území celé republiky. Neměli bychom zapomínat na skutečnost,

že i v ČR židovská kultura a historie měla, má a bude mít své místo. Přesvědčit se o tom můžeme na těchto místech:

Židovský hřbitov v Turnově Foto: D. Hloušek

8. června 1992 navrhla Kanada na světovém summitu o životním prostředí v Rio de Janeiru tento den slavit jako Světový den oceánů. Hlavním cílem oslavy tohoto dne je zvýšit povědomí lidstva o nutnosti chránit moře a oceány a podat jim informace o mořském životě a prostředí. Do těchto oslav se každoročně zapojuje a podílí se na nich ministerstva životního prostředí, akvária, zoologické zahrady, muzea, organizace ochrany přírody atd. a snaží se především poukázat např. na nehumánní lov velryb nebo na ničení hlubokomořských ekosystémů a tropických korálových útesů. Např. pobřežní rybolov, který vedl k velkému snížení populace ryb, se postupně přesunul do hlubších vod, kde se na lov používají vlečné sítě tažené po mořském dně. Tímto způsobem se každoročně zničí 15 milionů km2 mořského dna.

Významné dny:

Židovská modlitebna, kterou můžeme nalézt v budově liberecké knihovny - Stavby smíření. Byla otevřena dne 9. 11. 2000 – symbolicky při 62. výročí, kdy byla za Křišťálové noci vypálena liberecká synagoga. Je zde umístěna tóra (Pět knih Mojžíšových), která je sice zničená a opálená ohněm, ale je živoucím důkazem doby, která byla k Židům a všemu, co jim patřilo, krutá. Dále zde nalezn me i symbolickou zeď nářků, která je postavena z kamenů původní synagogy. V měsíci červnu máte možnost se v této modlitebně naučit hebrejsky, pořádají tam totiž moderní kurzy hebrejštiny. Synagoga v Turnově, která se nachází v Krajířově ulici, a kde se v měsíci červnu koná např. přednáška Pavly Damohorské s názvem Židovská bohoslužba, nebo Kytarový koncert studentů konzervatoře Jaroslava Ježka. V Turnově se též nachází židovský hřbitov či židovská čtvrť.

ZNÁME DOBŘE KRKONOŠE?

Kropenáč vytrvalý (Swertia perennis)

je rostlinka z čeledi hořcovitých. V ČR se vyskytuje pouze na několika málo místech pohraničních hor. Jedná se o vytrvalou rostlinu 15 – 60 cm vysokou, často s fialově zabarvenou lodyhou. Má větvené květenství s  6 – 20 květy, které jsou velké, modrofialové až ocelově modré, tečkované. Kropenáč můžeme vidět kvést v období června až srpna na horských prameništích a rašelinných loukách v těchto oblastech: Krkonoše, Šumava, Jizerské hory, Krušné hory a Hrubý Jeseník.

Vranka obecná

(Cottus gobio) Vranka je malá bizarní rybka s širokou tlamičkou, plochým tělem, hnědého skvrnitého zbarvení, která žije na dně čistých chladných vod s kamenitým dnem, kde má dostatek úkrytů. Vzhledem k tomu, že je citlivá na životní podmínky, z mnoha vod vymizela a vyskytla se tak na seznamu chráněných druhů. Stranu připravila Lenka Stehlíkov á

10

Harrachovský zpravodaj

6/2013

Vranka obecná dorůstá do 10 cm.


SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Jiřímu Endlerovi na telefonní číslo 724 290 784.

Měsíc červen 2013 Zdeňka Kučerová . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Květoslava Sušková . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ladislav Mach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .75 Jiří Bečvář. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Jan Dvořák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Vlasta Beranová. . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Jitka Suchomelová. . . . . . . . . . . . . . . . 60 Josef Novotný. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .60

Vš e m j u b i l a n t ů m p ř e j e m e d o d a l š í c h l e t m n o h o radosti, pohody a především pevné zdraví. NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Populárně naučná kniha: Hnízdil, J. – Jak léčit nemoc šílené medicíny Cestopisné reportáže: Jazairiová P. – Jediný svět Turistické zajímavosti: Škvárová V. – 77 výletů po stopách Starých pověstí českých Román válečný: Gruber P. – Voják Říše a svědomí Romány pro ženy: Garwood J. – Sykot; Urbaníková E. – Za facku Novela: Stránský J. – Balada o pilotovi Povídky: Boučková T. – Šíleně smutné povídky Thriller: Child L. – Muž na odstřel Román dobrodružný: Cubeca K. – Písky času

Román kriminální: Macbride S. – Krvavá lázeň Romány historické: Simons P. – Taťána a Alexandr; Kinkelová T. – Ve stínu královny Román autobiografický: Praag M. – Štěstí, láska, čokoláda Román milostný: Wolffová I. – Obraz mé lásky Román společenský: Lönnaeus O. – Velké srdce Mika Larssona Povídky kriminální: Stach J. – Komisaři a vrazi Fantasy pro mládež: Jordanová S. – Drakie (3) Kniha pro děti: K inney J. – Deník malého poseroutky Páté kolo u vozu Komiks pro děti: Peyo – Šmoulinka

Různé: Prodám pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku. Tel: 604 961 269 Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompl. souprava vč. hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. bal., jen 800 Kč. I na dobírku. Tel: 604 961 269 NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. T: 604 961 269

www.knihovna.slunicko.net

knihovna.harrachov@worldonline.cz Půjčovní hodiny

Pondělí 12 – 17 Úterý ------Středa 12 – 17 Čtvrtek 9 - 11 12 – 18 Pátek 12 – 15 Te l . č í s l o : 4 8 1 5 2 9 6 0 3

INZERCE Prodáme starší stoly (4 ks á 200,- Kč) a čalouněné židle (10 ks á 50,- Kč). Tel. 607 207 557

Byty - pronájem: Hledám: Hledám k dlouhodobému pronájmu byt 2+1 v Harrachově. Tel.725 055 836 Nabízím: Dlouhodobě pronajmu dvoulůžkový pokoj, cena za jedno lůžko 120,- korun, za dvě 200,- korun. Tel.: 725 452 746.

6/2013

Harrachovský zpravodaj

11


Z REDAKČNÍ POŠTY – PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Krkonošská dechovka natáčela v televizi Na pozvání TV Šlágr československé lidové televize se Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou zúčastnila natáčení pořadu Český koláč. To se uskutečnilo v Dubném u Českých Budějovic a dechovka z Krkonoš zahrála celkem 17 skladeb od českých a známých autorů lidovek. Jako sólisté se představili Lenka Miksánková a Josef Šedivý. Natáčení proběhlo v přátelské a klidné atmosféře a zaměstnanci TV Šlágr se ke všem chovali přívětivě a dobrosrdečně. Na závěr natáčení byla široká divácká veřejnost pozvána na akce, kde bude dechovka v tomto roce účinkovat. Tato televizní nahrávka bude vydána na DVD, které si bude možno objednat a zakoupit na adrese TV Šlágr. Televizní pořad Český koláč na TV Šlágr se vysílal na přelomu dubna a května. Krkonošská dechovka děkuje touto cestou sponzorům, kteří přispěli a podíleli se na úhradě dopravy na tuto akci.

INZERCE Denně jsme v terénu, natáčíme různé reportáže, pozvánky, mapujeme dění v Libereckém kraji. Celý duben a květen natáčíme seriál o hradech a zámcích našeho kraje, stejně tak si zveme k mikrofonu zajímavé lidi z města pod Ještědem. Ráno začínáme v 5 hodin s moderátory - Tomášem Benešem nebo Honzou Žílou, celé tři hodiny vás čeká informační servis z Libereckého kraje, pozvánky, akce, zprávy každých 20 minut. Zaměřujeme se na Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, ale i Semilsko a další části blízkého okolí. Po 8. hodině se můžete zapojit do našeho nového kontaktního pořadu Slovo do pranice, kde řešíme téma

Za Krkonošskou dechovku Josef Ulrich

Foto: http://dechovka.unas.cz

dne a vaše názory. Dopolední Expres je plný lidských příběhů, tipů, rad a dobré nálady s Alenou Perkovou. Po 13. hodině si nalaďte Pohodové odpoledne z Liberce s Ivetou Kalátovou, dvouhodinový blok je plný regionálních soutěží, zajímavých informací, pozvánek na různé akce nejen z Liberecka. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci: Liberec 91,3 FM, Jablonec n. N. a okolí 102,3 FM, Frýdlantsko 97,4 FM, Harrachovsko a Tanvaldsko 107,9 FM. A pozor – v neděli 9. června chystáme den otevřených dveří liberecké redakce (dopoledne) a odpoledne se přesunujeme do Lidových sadů, kde proběhne Gody festival s Českým rozhlasem SEVER Liberec.

Jste srdečně zváni s celou rodinou! Vstup zdarma

PROGRAM AKCÍ – ČERVEN 2013

Harrachov

* 1. 6. /sobota/ 10.00 hodin Harrachov – Bílý Potok OP mladších žáků, fotbal, 16. kolo * 1. 6. /sobota/ 17.00 hodin Harrachov – Krásná Studánka I. A třída, fotbal, 26. kolo * 7. 6. – 9. 6. /pátek – neděle/ 3. ročník akce s názvem Happy Weekend neboli Harrachov za polovinu. Návštěvníci Harrachova budou moci využít 50% slev na ubytování, relax, adrenalin, muzea, sportovní aktivity atd. Bližší informace na www.harrachov.cz * 15. 6. – 16. 6. /sobota – neděle/

12

Harrachov bez bariér 4. ročník, společný dvoudenní výlet. Pořádá Zrnko naděje, o.s.

Okolí:

* 1. 6. /sobota/ 13.00 hodin Dětský den 2013 V Jablonci nad Jizerou se koná Dětský den 2013. Připraveny jsou soutěže a velmi zajímavé atrakce. * 7. 6. – 8. 6. /pátek – sobota/ Rally Krkonoše 2013 Závod se jede jako součást Timeseal Mistrovství ČR ve sprintrally, Poháru ČR v rally a České Trophy – Rally pravidelnosti. Zázemí je ve Vrchlabí, zcela nové budou tratě všech rychlostních zkoušek v atraktivním podhorském

Harrachovský zpravodaj

6/2013

prostředí. Součástí bude i autogramiáda legend. * 14. - 15. 6. /pátek – sobota/ 8.00 hodin Krakonošova 100 Dálkový pochod na 100 km za 24 hodin se zrodil v roce 1966. Trasa vede poměrně náročným terénem, převýšení na 100 km bylo od začátku přes 3000 metrů. Vychází se z Vrchlabí. Kromě základního okruhu si můžete vybrat i další, méně náročné trasy včetně výletů na kole. * 15. 6. /sobota/ 19.00 hodin Dvořákův festival Dvořákův festival je hudební festival s obrovskou tradicí a jeho počátky spadají do 50. let 20. století. Vystoupí: Podkrkonošský symfonický orchestr, sólo housle – Jakub

Sedláček. Zazní skladby Johannesa Brahmse, Antonína Dvořáka a Ludwiga van Beethovena. Akce se koná v Jilemnici. * 22. 6. /sobota/ 15.00 hodin Country festival v Jablonci nad Jizerou Open air festival se opět koná v areálu městského parku v Pilišťatech (u Hájenky) v Jablonci nad Jizerou. Vstupné: děti do 15 let zdarma, penzisté a mládež do 18 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. * 22. 6. /sobota/ 8.00 hodin Kolo pro život – Vrchlabí Špindl Tour 2013 Kolo pro život je největší seriál závodů horských kol v České republice, určený pro amatérské i profesionální závodníky.


INZERCE

www.kia.com

Stačí zaplatit půlku a můžete vyrazit! Zbytek zaplatíte až za rok. S 0 % úrokem a slevou až 70 000 Kč.

KIA SUV Když víte, co chcete... Chcete SUV, na které se můžete spolehnout na dálnici, ve městě i v terénu? Chcete se v něm pokaždé cítit bezpečně a pohodlně? Vyberte si z SUV modelů KIA Sportage nebo Sorento.

4x4

4x4

KIA SPORTAGE

KIA SORENTO

od 524 980 Kč

od 659 980 Kč Financování

0% úrok*

SAN Plus spol. s r. o. autorizovaný prodejce a servis vozů Kia e-mail: sanplus@sanplus.cz www.sanplus-kia.cz Sluneční 3115 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 808

Palackého 94 466 04 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 346 212

6/2013

Harrachovský zpravodaj

13


Z JEDNÁNÍ RM

15. 5. 2013 Příspěvek na turnaj Rada města schválila příspěvek ve výši 4000 korun pro TJ Jiskra Harrachov volejbalový oddíl na uspořádání akce „O putovní pohár města Harrachova“. Czech Fiat veterán club X1/9 Bertone RM souhlasí s rezervací parkoviště v centru města, které je ve vlastnictví města, na uspořádání akce – Sraz veteránů vozidel X1/9 Bertone ve dnech 16. – 18. 8. 2013. Krajský úřad Libereckého kraje - smlouva RM pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2013 – akceschopnost jednotek. Smlouva o spolupráci – Liberecký kraj, město Harrachov, Svaz lyžařů ČR, TJ Jiskra. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při financování provozu společnosti Klasický areál Harrachov o.p.s. v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. Smlouva bude schválena a projednána na nejbližším ZM. Poštovní spořitelna a.s. Starostka města jednala se zástupci Poštovní spořitelny a.s. o možnostech nabídky služeb pro klienty z Harra-

chova. Zástupci Poštovní spořitelny a.s. nabídli výhodné podmínky a zajímavé služby, které Poštovní spořitelna a.s. prostřednictvím letáčků a Harrachovského zpravodaje zprostředkuje občanům. Oprava chodníků RM souhlasí s další opravou chodníků. Bude připraven podrobný plán oprav.

22. 5. 2013 Cyklotoulky RM pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o realizaci projektu Cyklotoulky a podpisem smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spol. EXPRESNET.CZ Plzeň a městem Harrachov. Oprava a údržba komunikací RM souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na opravu chodníků – úsek čp. 378 – Vila Harrach – městský úřad – pošta. Rozšíření záruky RM schvaluje rozšíření záruky stroje Carraro ze dvou na tři roky. Výběrové řízení na zimní údržbu RM schválila nařízení č. 1/2013 k zimní údržbě a zároveň vyvěšení záměru vypsání výběrového řízení na zimní údržbu 2013 / 2014.

POZVÁNKY

HAPPY WEEKEND

7. 6. – 9. 6. 2013

Doprovodný program k akci

HAPPY WEEKEND

HARRACHOV ZA POLOVINU VACANCY z Vrchlab í piny sku

Místo konání:

Areál penzionu Bílá voda Harrachov vstup zdarma

Níže uvedený program je zdarma krom kreativní dílny Krasohled, kde se platí drobný poplatek za materiál 30,- Kč

ialová show Biketr

Časový harmonogram 8. 6. 2013 11:00 - 11:45 – Bubenická dílna pro děti (6-10 let) v doprovodu rodičů

HARRACHOV ZA POLOVINU Každý návštěvník Harrachova bude mít jedinečnou šanci o tomto víkendu zažít adrenalin, zábavu, relax, muzea a další..., za většinou 50% slevy! Více informací na www.harrachov.cz

PARTNEŘI AKCE:

14

Harrachovský zpravodaj

dh webdesign

6/2013

12:15 – 13:15 – Bubenická dílna pro děti (11 – 15 let) 13:15 – 14:00 – skupina Vacancy

ký klub Rokytnice na ogic d Ji nol zer Ky ou

14:00 – 14:30 – Biketrialová show 14:30 – 15:00 – Dogdancing + dogfrisbee 15:00 – 15:45 – skupina Vacancy 13:00 – 16:00 – malování na obličeje + kreativní dílna Krasohled Více informací na www.harrachov.cz PARTNEŘI AKCE:

dh webdesign


POZVÁNKY Pro�tvorbu�Lesoparku�Na�Slune�ní�v�P�íchovicích� hledáme� �

„P�íb�hy�strom�“� „�P�íb�hy�lesa“ LETNÍ KONCERT v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Nové Vsi nad Nisou v sobotu 8. června 2013 od 18.00 hodin.

které�zpracují�d�ti�základních�škol.�

Vystoupí hudební soubor Jablonecká píšťalka a dětský pěvecký sbor Medvíďata z Českého Krumlova.

Navštivte�jako�t�ída�spole�n�,�ale�i�jednotliv��� budoucí�Lesopark�Na�Slune�ní�v�P�íchovicích,� inspirujte�se�p�írodní�scenerií,�životem�lesa,� zpracujte�sv�j�„P�íb�h�strom�“�� nebo�„P�íb�h�lesa“�� a�doru�te�do�30.�6.�2013� spole�nosti�JIZERKY�PRO�VÁS,�o.p.s.� Ko�enov�480� (na�obecní�ú�ad�Ko�enov).� Nejlepší�práce�budou�umíst�ny�v�Lesoparku,�� ostatní�na�webu�www.jizerkyprovas.cz�

Koncert uvede jako hostitel místní dětský pěvecký sbor Novovesánek.

Akce�se�m�že�zú�astnit�kdokoliv���d�ti�i�dosp�lí,�� turisté,�místní,�chalupá�i�i�další.� ��

Práce�je�nutné�nazvat�„P�íb�h�stromu“�nebo�„P�íb�h�lesa“�� a�tento�nadpis�p�ípadn��další�název�uvést�� se�jménem�autora�na�viditelném�míst�.�Práce�provád�jte� ru�n��(nikoli�strojov��nebo�po�íta�em)�na�velikost�A4 Informace�na�telefonu:�+420�606�339�625�(p.�Plechá�)�Novoveský okrašlovací spolek ve spolupráci se spolkem Novovesan si Vás dovoluje pozvat na

� Realizováno�v�rámci�projektu�LESOPARK�NA�SLUNE�NÍ�� obecn��prosp�šnou�spole�ností�JIZERKY�PRO�VÁS�

Zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka, P. Ebena, J.S. Bacha, W.A. Mozarta a úpravy českých lidových písní z bohatého repertoáru všech souborů. Medvíďata Českokrumlovský dětský sbor (ČDS) existuje od ledna 1995 při ZUŠ Český Krumlov a navštěvuje ho ve 4 sborových odděleních (přípravné sbory Diblíci, Lentilky a Brumlíci, hlavní sbor Medvíďata s nejstarší skupinou Krumbrumchór) přes 200 zpěvaček a zpěváků ve věku od 5 do 18 let. Medvíďata jsou nejstarší sboristé ve věku 12 až 18 let, na koncertě vystoupí jejich mladší část, tedy převážně děti z 5. až 9. tříd ZŠ. Sbormistrem je od počátku Mgr.Lukáš Holec, na klavír doprovází Olga Reichlová. Jablonecká píšťalka Soubor ojedinělý svým složením byl založen r.1988 několika absolventy Dřevěné píšťalky –školy hry na zobcové flétny pro děti a rodiče podle projektu profesora Václava Žilky a hrají v něm rodiče s dětmi. Je ojedinělý svým nástrojovým obsazením, věkovým složením, ale i šíří repertoáru, která sahá od renesance až po dnešní populární hudbu. Ke zvuku fléten se v některých skladbách přidává kytara, basa, bicí a další doprovodné nástroje. Jablonecká píšťalka má za sebou četná vystoupení v tuzemsku i zahraničí, pravidelné výroční a vánoční koncerty v divadle či kostele v Jablonci nad Nisou, natočila dvě CD. V roce 2008, kdy soubor oslavil dvacáté výročí od svého založení, proběhl v rámci výročního koncertu pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Původní rekord se podařilo překonat o 27 hráčů (celkem 187 různých fléten) a soubor obdržel certifikát o českém rekordu. Tento rok soubor slaví 25. výročí vzniku. Uměleckými vedoucími jsou Mgr. Olga Frölichová a Mgr. Ctibor Letošník. Dětský pěvecký sbor Novovesánek Sbor byl založen v roce 2009 díky spolku Novovesan. Od jeho počátku je veden nadšenou sbormistryní Mgr. Zuzanou Kubelkovou. Smíšený sbor dívek a chlapců sdružuje děti od 3 do 10-ti let z Nové Vsi nad Nisou. V tomto roce se sbor prvně zúčastnil soutěže dětských pěveckých sborů v Divadle F.X.Šaldy v Liberci a úspěšně postoupil do dalšího kola. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů.

CENÍK KOMERČNÍ INZERCE V HARRACHOVSKÉM ZPRAVODAJI

Ceník

Při opakované inzerci ve více vydáních HZ je automaticky poskytována sleva. HZ vychází v počtu 300 kusů a trvale je umístěn na webových stránkách města.

celá strana 1/1 1000,- Kč půl strany 1/2 600 ,- Kč čtvrt strany 1/4 400,- Kč osmina strany 1/8 200.- Kč

Kontakt na redaktora Jiří Endlera: tel. 724 290 784, nebo e-mail: zpravodaj@harrachov.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%

Rozměry plošné inzerce HZ 1/1 - celá strana - 190 x 270 mm (š x v)

1/1

1/2

1/2

1/2 - půl strany na výšku - 95 x 270 mm (š x v) 1/2 - půl strany na šířku - 190 x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na výšku - 95 x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na šířku - 190 x 65 mm (š x v)

1/4

1/4

1/8

1/8 - osmina strany na výšku - 95 x 65 mm (š x v) Podklady inzerce lze zasílat e-mailem v elektronické podobě ve formátu pdf, jpg. Rozměr podkladů v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu.

Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov, čp.150, Harrachov, 51246. Redakční rada pracuje ve složení: R. Bališová Zamlarová, D. Hloušek, S. Střelcová, J. Endler. Příspěvky či inzerci zasílejte na adresu redaktora Jiřího Endlera (zpravodaj@harrachov.cz, tel. 724 290 784) nebo zanechávejte v podatelně městského úřadu. Lze se obracet i na tajemnici MěÚ R. Bališovou Zamlarovou (tel. 481 528 133, tajemnice@harrachov.cz). Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka červencového čísla je 20.6. Evidenční číslo MK ČR E 15902. Sazba D. Hloušek, tisk SURA s.r.o.

6/2013

Harrachovský zpravodaj

15


Foto: Archiv školky

OBRAZEM

Foto: J. Endler

čarodějnice z MŠ Kamínek

Školní akademie

16

Harrachovský zpravodaj

6/2013

Harrachovský Zpravodaj - červen  
Harrachovský Zpravodaj - červen  

Zpravodaj občanů města Harrachov

Advertisement