Page 1

cena 10 Kč

Foto: D. Hloušek

květen 2014

Harrachov nemusí zaplatit 100 milionů korun za úvěr z roku 1993 Důvodem pro zamítnutí žaloby je skutečnost, že se podniku Crystalex s.p. Před Krajským soudem v Hradpřed soudem potvrdilo, že zastupitelstvo města Harra- ci Králové nebyl proveden žádný důkaz, ze kterého by chov nikdy řádně neschválilo převzetí závazku k úvěru, takovéto schválení vyplývalo... který původně poskytla Agrobanka Praha a.s. státnímu Kauzou se zabýváme na prvních stranách Zpravodaje


ÚVODNÍK

Dobrý den, jaro se už naplno ujímá své vlády i u nás v horách. Dovolte mi ohlédnout se za událostmi uplynulého měsíce. Hned zkraje dubna proběhl v hotelu Fit Fun Harrachovský ples. Na pozvání města Harrachova se zúčastnila i početná skupina přátel z partnerské Szklarské Poreby a přes neobvyklý termín plesu dorazila i spousta Harrachováků. K tanci i poslechu všem věkovým kategoriím hrálo Duo VIX z Příchovic. Zábava byla velice příjemná, dobrého jídla a pití dostatek. Děkuji touto cestou panu řediteli Petru Schiefertovi za báječný nápad. Dříve se u nás konalo i pět až šest plesů za sezonu, nyní už tato tradice opadla. Zdá se ale, že nic není ztraceno a jsme svědky zrodu nové plesové tradice v Harrachově. O něco vážnější tón již měla akce následující – 8. dubna proběhlo v hotelu Sklář veřejné setkání s občany a zástupci Českého olympijského výboru (přítomni byli pánové J. Kejval, předseda ČOV, P. Graclík, generální sekretář ČOV, L. Sobotka, předseda SL ČR, J. Čeřovský, generální sekretář SL ČR, R. Kumpošt člen vedení ČOV, zástupci architektonické kanceláře SIAL, M. Pieter za Liberecký kraj, a V. Kopal, ředitel SAH, o.p.s.) na téma vybudování Národního olympijského centra v Harrachově. Protože je to záležitost nová, ale dosti zásadní pro rozvoj obce, přišlo více než 100 harrachovských občanů a pokládali dotazy úzce související s tímto tématem. Ze setkání vyplynulo, že by byla škoda, aby v Harrachově Národní olympijské centrum nevzniklo, přesto padly i dotazy na to, zda nedojde k omezení provozu komerčního sjezdového lyžování. Záměru, který může do Harrachova přinést dlouhodobě investice ve výši desítek milionů korun ročně, samozřejmě držíme palce. Do infrastruktury zejména skokanských můstků zřejmě nikdo jiný takovouto investici provést neumí a nemůže. Hned

druhý den zastupitelé schválili záměr vystoupení města Harrachova jako zakladatele z KAH o.p.s. a převedení následně práv a povinností zakladatele na Český olympijský výbor, čímž prakticky podpořili vznik Národního olympijského centra v Harrachově. K úspěchu projektu vede ještě mnoho kroků, jedním z prvních je schválení územního plánu. Naším cílem je sladění všech zájmů tak, aby špičkový sport přiváděl do Harrachova investice a pomáhal naše středisko propagovat, ale zároveň aby nedocházelo k omezování možností místních lidí a běžných návštěvníků. 12. dubna proběhl v základní škole Den otevřených dveří. Žáci i učitelé měli perfektně připravený program, paní kuchařky napekly své báječné kynuté koláče, a v toto sobotní dopoledne školu navštívilo nebývalé množství dětí školou povinných i nepovinných, jejich rodičů a prarodičů. Velmi povedená akce, za kterou škole děkuji. Nekonečný soudní spor s J. F. W. Brokers pokračoval dokazováním ze strany města Harrachov, že nikdy nepřevzalo v souvislosti s privatizací majetku Crystalexu žádný závazek, a to ani závazek z úvěrové smlouvy, kterou poskytla v roce 1993 tehdejší Agrobanka Praha, a.s. úvěr státnímu podniku Crystalex. To se nám prokázat podařilo a v pátek 25. dubna vyhlásil Krajský soud v Hradci Králové rozsudek, že naše město nemusí společnosti J. F. World Brokers splatit téměř 100 milionů. Navíc žalobce musí uhradit nám soudní výlohy. Jsme rádi, že se podařilo hrozbu bankrotu odvrátit a těšíme se, že už tato dvacetiletá anabáze skončí. Na závěr mi dovolte popřát vám všem co nejpohodovější prožití května, a to nejen svátečních dnů v počátku měsíce. Ráda bych se s vámi se všemi setkala například na Férové snídani na louce u sv. Ambrože 10. května. Určitě přijďte! Vaše starostka Eva Zbrojová

AKTUÁLNÍ TÉMA

Zpráva o stavu řízení ve věci žaloby podané společností J.F.World Brokers s.r.o. proti městu Harrachov Jak jsme již oznámili bezprostředně po vyhlášení rozsudku ve věci dne 25. 4. 2014, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové ve věci žaloby podané společností J. F. WORLD BROKERS s.r.o. proti městu Harrachov a Ministerstvu financí České republiky tak, že žalobu o zaplacení částky v celkové výši cca 100

2

Harrachovský zpravodaj

5/2014

milionů korun českých vůči městu Harrachov v plném rozsahu zamítl. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl dále tak, že uložil Ministerstvu financí České republiky, aby společnosti J. F. WORLD BROKERS s.r.o. zaplatilo částku ve výši 16.799.909 Kč, která představuje jistinu soudně uplatněné pohledávky.


AKTUÁLNÍ TÉMA Důvodem pro zamítnutí žaloby je skutečnost, že se před soudem potvrdilo, že zastupitelstvo města Harrachov nikdy řádně neschválilo převzetí závazku k úvěru, který původně poskytla Agrobanka Praha a.s. státnímu podniku Crystalex s.p. Před Krajským soudem v Hradci Králové nebyl proveden žádný důkaz, ze kterého by takovéto schválení vyplývalo. V souladu s předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky v této kauze pak nezbylo Krajskému soudu v Hradci Králové nic jiného, než žalobu podanou vůči městu Harrachov v plném rozsahu zamítnout. Protože se celá věc po zrušujícím rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vrátila zpět ke Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu prvního stupně, je proti zamítavému rozhodnutí možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku. Zůstává ovšem otázkou, jak takovéto případné odvolání vůči městu Harrachov může být odůvodněno, když ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky je nyní předmětem dokazování pouze otázka odsouhlasení převzetí závazku ze strany zastupitelstva města Harrachov, když je nade všechnu pochybnost jasné, že převzetí závazku z úvěru nebylo v orgánech města Harrachov řádně odsouhlaseno. M g r. To m á š K a p l a n

Foto: D. Hloušek

Výdaje v souvislosti s výše uvedenou kauzou z materiálů účtárny:

12.9.2008 27.9.2010 6.5.2011

soudní poplatek dle pokynu AK Rychetský, Hlaváček Krampera Mgr. Vašíček - právní zastoupení Mgr. Vašíček - právní zastoupení

672 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

19.9.2011 11.11.2011 28.12.2011 28.2.2012 11.2.2013 22.4.2014

Mgr. Vašíček - právní zastoupení JUDr. Staňková - právní zastoupení Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci Mgr. Ing. Jindřich Hroch - dva úkony v této věci Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci Mgr. Ing. Jindřich Hroch - úkon v této věci

1 184 828,40 Kč 95 495,00 Kč 87 048,00 Kč 178 317,60 Kč 87 773,40 Kč 87 773,40 Kč 4 693235,80 Kč

V tabulce není započítána pohledávka 7 milionů korun za zastupování v kauze Mgr. Tomášem Vašíčkem, který částku nárokoval na základě uzavřené smlouvy s minulým vedením města v roce 2010. Svoji pohledávku přeprodal Tomáš Vašíček zahraniční firmě Auditas S.A. 1, rue Goethe, L – 1637 Luxembourg, jednatelé: Michael Wittmann a Marc Schintgen.

Z fotbalisty advokátem

Tomáš Kaplan je rodilý Pražan. Vystudoval gymnázium a následně Právnickou fakultu v Praze, po dokončení školy se začal věnovat advokacii. Advokátem zapsaným v České advokátní komoře je od roku 2000. Do té doby se věnoval práci advokáta sólově, později spolu s kolegou založil advokátní kancelář. Společně poskytují právní služby jednotlivcům, firmám, městům a obcím v plném rozsahu. Od malička se také věnoval fotbalu, byl profesionálním hráčem pražské Slavie, za jejíž rezervu hrál druhou ligu. Jak jste si vybral své povolání? Od malička mě velmi zajímala historie a politika. Lákala mě žurnalistika. Na gymnáziu jsem se přihlásil na politologii, na práva a na fakultu sociálních věd. Shodou okolností jsem se dostal na všechny školy. Studovat jsem začal práva a sociální vědy. Po půl roce souběžného studia a trénování jsem si uvědomil, že vše nelze zvládnout, a že chci být právník, který má uplatnění

V Harrachově dne 28. 4. 2014 Vy p ra c o v a l a : C o u f a l o v á

v různých oblastech. Po třech letech jsem se pak rozhodl jít na advokacii. Byl jste fotbalista, proč jste skončil s kariérou? Od dětství jsem měl sen být profesionálním fotbalistou, tím jsem i byl, ale hrál jsem jen „druhou ligu“. Ve třiadvaceti letech jsem se rozhodoval, zda se budu plně věnovat jenom fotbalu nebo advokacii. Kdybych byl Pele nebo Láďa Cicer, se kterým jsem hrával, asi bych zůstal u kopané. Ale tak výrazný talent jsem nebyl, a proto vyhrála advokacie. Sportu jsem zůstal věrný, ale pouze rekreačně, pětkrát týdně hraji tenis, chodím běhat a věnuji se i cyklistice. Vítr vás nakonec zavál do Harrachova, jak se to stalo? Znám Harrachov dlouhá léta, poměrně dlouho sem jezdím, mám ho rád. Když bylo vyhlášeno výběrové řízení, přihlásili jsme se, i proto, že vzhledem k vazbě na Harrachov jsem kauzu J. F. Brokers sledoval a měl jsem zájem Harrachov zastupovat a pomoci mu.

5/2014

Harrachovský zpravodaj

3


AKTUÁLNÍ TÉMA

Kam byste tuto kauzu ve své advokátní činnosti zařadil? Určitě mezi ty nejdůležitější. V současné době je to jeden z našich nejvýraznějších úspěchů. Ale co je podstatnější, že jsme se vydali správným směrem, osvobodit Harrachov od nesmyslného dluhu, který mu nenáleží. To je mnohem významnější, než můj osobní úspěch. Je to zatím váš největší úspěch? Abych byl upřímný, patří mezi ty největší. Měli jsme řadu kauz, Harrachov patří mezi ty nejvíce medializované. Mezi

AKTUÁLNĚ

další velké kauzy, kterým nyní média věnují pozornost, jsou dotace a dotační politika. To je nyní akce číslo jedna. Zastupujeme fyziologický ústav při akademii věd a podávali jsme podnět k prošetření dotací. Pokud se nám to podaří, můžeme změnit dotační politiku v rámci České republiky. Máte svůj advokátní sen? Reálně ne. Myslím, že své sny jsem si splnil právě tím, že se věnuji advokacii. Co se týká třeba celebrit, řadu z nich jsem již zastupoval, za všechny např. Chantal Pulen při rozvodu s Bolkem Polívkou. Pokud bych přeci jen mohl snít, přál bych si, aby tato kauza v Harrachově a nynější rozsudek byl pravomocný a letitý spor skončil vítězstvím Harrachova. (end)

a

Z diáře starostky měst

sta přát seniorům

erou byla starostka mě

1. 4. - v Rokytnici nad Jiz

k narozeninám. mpijského výbos předsedou Českého oly 2. 4. – se konalo jednání ru Jiřím Kejvalem. ovském plese. 4. 4. – účast na Harrach Hřebačkou. editelem KRNAP Janem s ř ní ná jed o nil teč ku us 5. 4. – se a Olympijské setkání s občany na tém 8. 4. – proběhlo veřejné centrum v Harrachově. í zastupitelstva města. 9. 4. – účast na zasedán ci Králové m jednání soudu v Hrad lší da na ast úč ní ob os 10. 4. – ers s.r.o. v kauze J. F. World Brok téma: Význam nferenci v Jelení Hoře na 11. 4. - přednášela na ko region. sportovních událostí pro ámci dne otevřených ly a programu žáků v r ško a dk hlí pro – . .4 12 dveří základní školy. výsledkem. účetní audit s kladným hl bě pro stě mě na – rrachov. 15. 4. ení cestovního ruchu Ha ruž sd i pc stu zá se ní ná 15. 4. – jed io RCL. 17. 4. – rozhovor pro rád í zastupitelstva města. án 23. 4. – účast na zased činností í schématu záchranných án ov rac vyp ce ren nfe ko 24. 4. iční oblasti. v Polsko-české příhran álové v kauze dku soudu v Hradci Kr 25.4. – vyslechnutí rozsu soud v Hradci Králové. J. F. World Brokers s.r.o. ní úpravy základní itektem na téma staveb rch s a ní ná jed – 4. . 28 školy. státu ve věcech i úřadu pro zastupování pc stu zá se ní ká set – 29. 4. s občany, ORP Tanvald a setkání majetkových, účast na u dk su áni o kladném roz na kterém byli informov d Brokers s.r.o. soudu ve věci J. F. Worl ní se zástupci 30. 4. – se konalo jedná fy Europartner.

Kompostéry město vydalo žadatelům

Čarodějnický den v MŠ Kamínek Ve středu 30. dubna se všechny děti i paní učitelky sešly v přestrojení za čarodějnice, čaroděje, ježibaby a kouzelníky. Společně si pak užili Čarodějnický den. Od rána se zpívalo, tancovalo, hrály se různé hry a hned po svačince se všichni vydali na průvod městem. Nejdříve jsme pozdravili paní ředitelku, paní učitelky a děti v základní škole, zazpívali jsme jim písničku a předali symbolického pavouka. Další zastávka byla na městském úřadu. Zde paní starostka dala dětem různé sladkosti a vlastnoručně upečené pařátky s mandlí. Po předání pavouků a zazpívání čarodějnické hymny jsme byli pozvání na malé občerstvení do restaurace – My Piknik (děkujeme Landovým). Zpátky jsme se vraceli přes Kaml, kde si čarodějnice a čarodějové zalétali na koštěti. Počasí nám přálo a čarodějnický den se nám krásně vydařil. Učitelky z MŠ Kamínek

Foto: archiv MŠ

Naše kancelář se specializuje na zastupování měst a obcí a mnohokrát jsme zastupovali hlavní město Prahu. I proto jsme se přihlásili.

Fotografie z čarodějnického dne najdete na poslední straně

Město Harrachov, které je součástí Mikroregionu Tanvaldsko, obdrželo dotaci na základě žádosti z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního prostředí na projekt „Vybudování systému odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska“. „Cílem je snížit podíl kompostovatelných složek v komunálním odpadu a pomocí kompostérů a třídění ji následně využít na zahradách, tedy v místě, odkud kompostovatelný odpad pochází,“ říká starostka města Harrachov Eva Zbrojová. V Harrachově jsou kompostéry zdarma zapůjčovány pětadvaceti domácnostem na základě Smlouvy o zapůjčení. Zájemci byli vybráni na základě přihlášek, které si podali v listopadu loňského roku.

4

Harrachovský zpravodaj

5/2014


AKTUÁLNĚ

Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014. • v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin • v sobotu 24. května 2014 od 08.00 do 14.00 hodin Město Harrachov má stanoven jeden volební okrsek. Volební místnost bude v budově Městského úřadu, 1. patro, čp. 150, 512 46 Harrachov. Telefonní kontakt 481 528 133. Informace o voličských průkazech: Volič (státní občan ČR s trvalým pobytem v Harrachově, i občan jiného členského státu EU zapsaný v seznamu voličů pro volby do EP) může požádat Městský úřad Harrachov o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doru-

čeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb tj. do 16.00 hodin čtvrtka 08. 05. 2014 Městskému úřadu Harrachov. Ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku. Pokud se žadatel dostaví osobně k sepsání žádosti na městský úřad není třeba na žádost o vydání voličského průkazu úředního ověření. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i prostřednictvím datové schránky fyzické osoby-žadatele o vydání voličského průkazu, má-li ji zřízenou. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Městský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. nejdříve 08. 05. 2014 • předá voličský průkaz osobně voliči • předá voličský průkaz osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu • anebo jej voliči zašle

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Máme stromy od Čmeláka

Díky zapojení se do projektu „Krajinné struktury v česko-saském příhraničí“ přes Společnost přátel přírody, o.s. Čmeláka, je Harrachov od 16. dubna bohatší o 13 již vzrostlých stromů, a to konkrétně javorů a jilmů. Radou města Harrachova byla k výsadbě stromů doporučena tato místa: u budovy harrachovské ZŠ, v parku u Kosů, ale nakonec nám pár stromů zbylo i k prameni sv. Jana a k budově harrachovského MěÚ. Zapojení se do tohoto projektu má dvě významná poslání – prvním je důležitá a nezastupitelná funkce stromů v krajině a druhým, že již při samotné výsadbě stromů, kam

Fotografie z výsadby stromů najdete na poslední straně

Foto: H. Stříbrná

byly zapojeny i děti z naší ZŠ, je vytvoření si pozitivního vztahu ke dřevinám a uvědomit si tak, že i stromy jsou živé bytosti, které reagují na každičkou změnu v jejich prostředí, a proto je nutná jejich ochrana a péče. Ráda bych tímto poděkovala paní ředitelce ZŠ Heleně Stříbrné, panu učiteli Ivanu Bohatému, našim harrachovským šesťákům a samozřejmě i partě z městské údržby, kteří se opět postarali o bezchybný průběh celé akce. Díky vám všem. Budu doufat, že nám naše nové přírůstky budou potěchou nejen pro oči. Za město Harrachov Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu

A v čem spočívá taková férová snídaně? Konkrétně v Harrachově můžete posedět a posnídat s přáteli na naší harrachovské Včelí naučné stezce, kde k tomuto účelu od 10 hodin poslouží louka u patrona včelařů – sv. Ambrože, který se nachází na nejvyšším bodě stezky, a dopřát si tak i krásného výhledu na údolí Rýžoviště za příjemného včelího bzukotu. A v případě nepřejícího počasí se piknik uskuteční pod deštníky ve skiareálu Šaldoland, který se nachází v bezprostřední blízkosti Včelí naučné stezky. S sebou si tedy nezapomeňte přibalit nejen deku a snídani v podobě férových výrobků či vlastnoručně upečené dobroty z férových či regionálních surovin, ale i milou společnost a uvidíte, že den započatý takto příjemným způsobem bude hnedka krásnější a veselejší. A pokud se zadaří, budete moci ochutnat i první letošní harrachovský med! A co se vlastně skrývá pod slovíčky fair trade? Fair trade je spravedlivý obchod, kde jsou pro výrobce např. z rozvojových zemí Afriky, Asie či Latinské Ameriky nastaveny férové obchodní podmínky, které jim pomáhají vymanit se z chudoby a žít tak důstojným životem. Takže nákupem těchto výrobků vyjádříte solidaritu a úctu k jejich práci a výsledkům jejich práce, což mohou být produkty v podobě např. kávy, čokolády, ovoce, čajů, bavlny atd. Fair trade výrobky poznáte snadno díky ochranné modrozelené známce na obalu, stačí se jen pozorně dívat, určitě ji nepřehlédnete. Nakoupit je můžete např. v drogeriích DM, Kauflandu, Intersparu, v obchodech Marks & Spencer nebo v obchodech zaměřených na zdravou výživu. Bližší informace k pojmu fair trade naleznete 10. května 2014 na Včelí naučné stezce, kde budou rozmístěny informační cedulky. S případnými férově snídajícími se budu těšit na viděnou. Za včelí stezku a město Harrachov Lenka Stehlíková, referentka cestovního ruchu

Férová snídaně v Harrachově

Harrachov se v letošním roce zapojil do piknikového happeningu na podporu fair trade, který se koná při příležitosti Světového dne pro fair trade.

5/2014

Harrachovský zpravodaj

5


ŽIVOT VE MĚSTĚ

V Harrachově se opět natáčely Cyklotoulky I v letošním roce se bude Harrachov prezentovat jako místo, kde se dá strávit parádní dovolená nikoliv jen v zimě, ale že je to místo, které svými půvaby hýří takřka v každém ročním období. To bude divákům ukázáno právě prostřednictvím pořadu České televize Cyklotoulky. Zatímco v loňském roce jsme jeli napůl se Smržovkou, v tomto roce jsme využili nabídky Albrechtic v Jizerských horách. Tudíž byla trasa naplánována tak, aby na místa určení logicky navazovala a zároveň ukázala ta nejkrásnější místa a zákoutí, tzn., že jsme jeli přes tzv. Starou celní cestu, Jakuszyce, Orle, Jizerku a poté přes protrženou přehradu do Albrechtic, kde jsme navštívili výrobnu dřevěných hraček firmy Detoa. Konkrétně v Harrachově jsme názorně předvedli, jak si ušetřit síly díky možnosti přepravy kol zdarma na Čertovu horu, seznámili jsme diváky s krásnými panoramaty z vrcholu Čertovy hory a pochlubili se naší harrachovskou „Raketou“ – rychlosjezdařem Radkem Čermákem, který před nedávnem ve francouzském Varsu překonal český rekord v rychlostním lyžování, kdy dosáhl rychlosti 242,751 km/h. A Radek i přesto, že ho

6

Harrachovský zpravodaj

v den natáčení trápila horečka, neváhal hrady. No a Standa Bartůšek sice seděl na kole jako přibitý, ale ani jeho smůla a předvedl ve své rychlosjezdařské kombinéze sjezd na kole z dojezdu mamutího neminula – na Jizerce se mu přetrhl řetěz, takže natáčení se díky nutné opravě můstku, a to hned dvakrát. Cyklo výpranečekaně protáhlo. Ale když máte kolem va poté pokračovala Huťským koutem sebe partu fajn lidí, tak nějaké to zdržení k Huťskému rybníku, ze kterého byl náš televizní doprovod ve složení moderátora přeci vůbec nevadí. Veliké poděkování patří: Oldovi Jakubpořadu Standy Bartůška a kameramacovi za úvodní slovo, Radku Stehlíkovi na Petra Válka zcela okouzlen. A dále za ochotu a trpělivost při převozu celého jsme už frčeli směrem k našim polským týmu a kol, SKP Harrachov za zapůjčení sousedům. auta, Soně Klikarové a Petrovi Kosinovi Vzhledem k poměrně vydařenému za opětovný cyklo doprovod při natáčení, počasí vládla po celou dobu natáčení Sportovnímu areálu Harrachov, Radku pohodová nálada, kterou navíc oproti Čermákovi, Jaroslavu Zemanovi a Staloňskému natáčení zpestřily tři pády a téměř na konci natáčení přetržený řetěz nislawu Kornafelovi z chaty Orle. kola. Zatímco já a můj jilemnický kolega a kamarád Petr Kosina jsme si „namleli“ Lenka Stehlíková, skoro na začátku natáčení při sjezdu referentka cestovního ruchu Čertovy hory po červené sjezdovce, tak má kamaCyklotoulky se budou vysílat v následujících rádka Soňa Klikarová, dnech a časech: která na natáčení Premiéra: reprezentovala ČT sport – pátek 9. 5. – 12.50 harrachovský Opakování: Sportovní areál, ČT sport – pondělí 12. 5. – 11.55 absolvovala mokrý pád ČT sport – úterý 13. 5. – 12.50 při přejíždění lávky přes ČT sport – čtvrtek 15. 5. po půlnoci – 05.30 potok u protržené pře-

5/2014


POZVÁNKA

INZERCE

Posloucháte rádi ČRo Sever a chcete patřit do naší rozhlasové rodiny?

Pokud ano, právě pro vás je určen nově vzniklý Klub přátel Českého rozhlasu Sever! Klub Českého rozhlasu Sever je určen všem z vás, kteří se aktivně zajímáte o vysílání naší stanice, jste ochotni sdělovat své názory a ovlivňovat přímo náš program. To ale není všechno – klub se rovněž stane místem osobního setkávání lidí, kteří se znají pouze z vysílání a posílají si vzkazy na dálku např. prostřednictvím Písniček na přání.

VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU PŘÁTEL ČRO SEVER: • akce a výlety s občerstvením, pravidelné informace o novinkách z rozhlasu • osobní setkání s ředitelem stanice a oblíbenými moderátory • možnost zkusit si vysílat Písničky na přání s Mirkem Tartárkem • sleva na vstupném na sportovní a kulturní akce partnerů ČRo Sever • vstupní dárek pro každého člena klubu • soutěž členů klubu o zahraniční zájezd!

REGISTRACE JE SNADNÁ!

Vyplněný dotazník pošlete prosím zpět na adresu Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem. Jméno______________________________________ Příjmení____________________________________ e-mail______________________________________ Doručovací adresa____________________________________________________________ Nalaďte si nás – Liberec 91,3 FM, Jablonec a okolí 102,3 FM, Tanvald, Desná, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant v Čechách 97,4 FM, Novoborsko 88,8 FM

5/2014

Harrachovský zpravodaj

7


KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY

KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY TOURISTISCHE BUSLINIEN IM RIESENGEBIRGE TOURIST LINES IN THE KRKONOŠE MTS.

31. 5.–28. 9. 2014

KrĂĄlovec

U borovice 670

InformaÄ?nĂ­ stĹ™edisko SprĂĄvy KrkonoĹĄskĂŠho nĂĄrodnĂ­ho parku Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks KrkonoĹĄe The Information Centre of the KrkonoĹĄe National Park Administration TuristickĂŠ informaÄ?nĂ­ centrum – Tourist Information Centre – Tourist Information Centre

PoříÄ?Ă­

Lanovå dråha – Seilbahn – Cableway

SuchovrĹĄice

Ĺ˝eleznice – Eisenbahn – Railway HraniÄ?nĂ­ pĹ™echod – GrenzĂźbergang – Border crossing

ĂšPICE

HraniÄ?nĂ­ pĹ™echod pro pěťí – FĂźr FuĂ&#x;gänger – For pedestrians

KlĂĄĹĄterskĂĄ Lhota

6

7.00 7.02 7.05 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.20 7.25 7.30 7.50 7.55 8.00 8.07 8.10 8.14 8.30 8.37 8.43 8.47 9.00 9.15 9.19 9.25 9.33 9.37 9.45 9.50 9.52 9.58 10.03 10.05 10.10 10.15 10.20 10.27 10.32 10.37 10.45 10.55

16.25 16.27 16.29 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.45 16.50 16.55 17.14 17.19 17.24 17.29 17.30 17.33 17.45 17.53 18.00 18.05 18.15 18.25 18.29 18.34 18.41 18.45 18.52 18.55 18.57 19.05 19.10 19.12 19.15 19.18 19.21 19.25 19.28 19.32 19.40 19.55

 – Radiostop – zaståvky v Kořenově

Harrachov, aut. nĂĄdr. Harrachov, centrum Harrachov, sklĂĄrna Harrachov, NovĂ˝ SvÄ›t, Na MĂ˝tÄ› KoĹ™enov, odb. KoĹ™enov, MartinskĂŠ ĂşdolĂ­ KoĹ™enov, Ĺžel. st. KoĹ™enov, MartinskĂŠ ĂşdolĂ­ KoĹ™enov, odb. Harrachov, NovĂ˝ SvÄ›t, Na MĂ˝tÄ› Rokytnice n. Jiz., VilĂŠmov Rokytnice n. Jiz., host. U KroupĹŻ Rokytnice n. Jiz., nĂĄmÄ›stĂ­ Rokytnice n. Jiz., HornĂ­ Rokytnice Rokytnice n. Jiz., FrantiĹĄkov, odb. Jablonec n. Jiz., H. DuĹĄnice, Rezek VĂ­tkovice, kostel VĂ­tkovice, hotel Praha VĂ­tkovice, ĹĄkola Jilemnice, HrabaÄ?ov, kĹ™iĹžovatka Benecko, Ĺ tÄ›p. Lhota, Prachovice Benecko, Skalka Benecko, Hotel KubĂĄt VrchlabĂ­, Tesla VrchlabĂ­, autobusovĂŠ nĂĄdraŞí LĂĄnov, kĹ™iĹžovatka ÄŒernĂ˝ DĹŻl, ÄŒistĂĄ, kĹ™iĹž. RudnĂ­k, poĹĄta RudnĂ­k, JavornĂ­k, rozc. MladĂŠ Buky, rozc. Svoboda n. Ăšpou, aut. st. Svoboda n. Ăšpou, nĂĄm. JanskĂŠ LĂĄznÄ›, kolonĂĄda Svoboda n. Ăšpou, nĂĄm. Svoboda n. Ăšpou, MarĹĄov I HornĂ­ MarĹĄov, most Hor. MarĹĄov,TemnĂ˝ DĹŻl, odb. M. Ăšpa Pec p. SněŞkou, Vel. Ăšpa, nĂĄmÄ›stĂ­ Pec p. SněŞkou, aut. stanice Pec p. SněŞkou, VelkĂĄ Ăšpa, nĂĄmÄ›stĂ­ Hor. MarĹĄov,TemnĂ˝ DĹŻl, odb. M. Ăšpa DolnĂ­ MalĂĄ Ăšpa, SpĂĄlenĂ˝ MlĂ˝n HornĂ­ MalĂĄ Ăšpa, PomeznĂ­ Boudy

 – Radiostop – die Haltestellen jsou obsluhovåny poptåvkově. Pro nåstup in Kořenov sind so genannte volejte 30 min. před příjezdem autobusu Bedarfshaltestellen. Zum Einstieg 30 na 481 368 432. Minuten vor der Busankunft einfach die Nummer +420 481 368 432 anrufen.

11.10 11.01 10.59 10.56 10.55 10.54 10.53 10.52 10.51 10.50 10.39 10.35 10.30 10.25 10.20 10.15 10.07 10.05 10.01 9.50 9.42 9.35 9.30 9.20 9.15 9.06 9.00 8.52 8.48 8.41 8.38 8.35 8.30 8.22 8.20 8.15 8.07 8.03 8.00 7.55 7.51 7.45 7.35

9.45 9.47 9.50 9.53 9.55 9.58 10.01 10.03 10.05 10.08 10.10 10.12 10.17 10.25

20.00 19.51 19.49 19.46 19.45 19.44 19.43 19.42 19.41 19.40 19.33 19.30 19.25 19.22 19.17 19.12 19.07 19.05 19.01 18.55 18.44 18.38 18.35 18.25 18.20 18.14 18.08 18.00 17.55 17.47 17.43 17.41 17.36 17.31 17.29 17.25 17.20 17.15 17.10 17.03 16.58 16.50 16.40

13.30 13.32 13.35 13.38 13.40 13.43 13.46 13.48 13.50 13.53 13.55 13.57 14.02 14.10

Jilemnice, autobusovĂŠ nĂĄdraŞí Jilemnice, HrabaÄ?ov Jilemnice, HrabaÄ?ov, kĹ™iĹžovatka Benecko, DolnĂ­ Ĺ tÄ›panice, u mostu Benecko, DolnĂ­ Ĺ tÄ›panice, host. U Ĺ mĂ­dĹŻ JestĹ™abĂ­ v Krk., KříŞlice, myslivna JestĹ™abĂ­ v Krk., KříŞlice, hostinec VĂ­tkovice, SEBA VĂ­tkovice, ĹĄkola VĂ­tkovice, hotel Praha VĂ­tkovice, myslivna VĂ­tkovice, hotel SkĂĄla VĂ­tkovice, DolnĂ­ MĂ­seÄ?ky VĂ­tkovice, HornĂ­ MĂ­seÄ?ky

Jede od 31. 5. do 28. 9. 2014 Fährt von 31. 5. bis 28. 9. 2014

11.28 11.25 11.23 11.19 11.17 11.13 11.10 11.08 11.06 11.04 11.02 11.00 10.55 10.45

17.28 17.25 17.23 17.19 17.17 17.13 17.10 17.08 17.06 17.04 17.02 17.00 16.55 16.45

From 31. 5. till 28. 9. 2014

(Špindlerova b.) a zpět 8.01 9.15 8.04 9.20 | | 8.09 9.25 8.12 9.30 8.16 9.35 8.18 9.37 8.21 9.40 8.23 9.45 8.24 10.00 10.04 10.06 10.08 10.10 10.15 10.22 10.25

18.25 18.30 | 18.35 18.39 18.43 18.45 18.48 18.50 11.00 18.55 11.04 11.06 11.08 11.10 11.15 11.22 11.25

VrchlabĂ­, aut. nĂĄdraŞí 9.00 VrchlabĂ­, nĂĄmÄ›stĂ­ 8.54 VrchlabĂ­, poĹĄta | VrchlabĂ­, rozc. StrĂĄĹžnĂŠ 8.50 VrchlabĂ­, HerlĂ­kovice 8.47 Ĺ p. MlĂ˝n, VolskĂ˝ DĹŻl 8.44 Ĺ p. MlĂ˝n, BĂĄrtlova lĂĄvka 8.42 Ĺ p. MlĂ˝n, MichlĹŻv MlĂ˝n 8.39 Ĺ p. MlĂ˝n, LabskĂĄ 8.37 Ĺ p. MlĂ˝n, aut. st. 8.35 10.50 Ĺ p. MlĂ˝n, u hĹ™iĹĄtÄ› 10.48 Ĺ p. MlĂ˝n, DĂ­vÄ?Ă­ lĂĄvky 10.46 Ĺ p. MlĂ˝n, MedvÄ›dĂ­ kol., rozc 10.44 Ĺ p. MlĂ˝n, Davidova b., rozc. 10.42 Ĺ p. MlĂ˝n, JelenĂ­ boudy, rozc. 10.38 Ĺ p. MlĂ˝n, MalĂ˝ Ĺ iĹĄĂĄk 10.32 Ĺ p. MlĂ˝n, Ĺ pindlerovka 10.30

 6 17.15 18.19 17.10 18.14 17.07 18.12 17.04 18.09 17.01 18.06 16.59 18.03 16.57 18.02 16.54 18.00 16.53 17.58 11.55 16.50 17.55 11.53 11.51 11.49 11.47 11.43 11.37 11.35

 Pouze pro pěťí |Nur fĂźrFuĂ&#x;gänger | For walkers only jede od 1. 7. dennÄ› | von 1. 7. täglich | from 1. 7. daily

 – Radiostop – busstops in Kořenov

are serviced on demand only. For boarding, call +420 481 368 432 at least 30 minutes before the bus arrival.

V Ä?ervnu jede kaĹždou So a Ne, v Ä?ervenci a srpnu dennÄ›, v zåří ÄŒt, So a Ne a svĂĄtek. Fährt im Juni jeden Sa und So,im Juli und August täglich, im September Do, Sa–So und Feiertag. Goes every Saturday and Sunday in June, daily in July and August. In September every Thursday, Saturday, Sunday and feast.

Vťechny autobusy (kromě trasy 5) jsou vybaveny na přepravu minimålně 15 kol.

V pĹ™estupovĂ˝ch mĂ­stech na sebe rannĂ­ spoje Ä?ekajĂ­ maximĂĄlnÄ› 15 minut. An den Umsteigeknoten warten die Morgenbusse hĂśchstens 15 Minuten aufeinander. The morning buses wait at bus stop for next buses maximum 15 minutes.

Alle Busse (ohne Strecke 5) sind zum Transport von mindestens 15 Rädern ausgerßstet.

6

Each bus (except line 5) can take at least 15 bicycles. RegionĂĄlnĂ­ turistickĂŠ informaÄ?nĂ­ centrum KrkonoĹĄe KrkonoĹĄskĂĄ 8, 543 01 VrchlabĂ­ Tel.: +420/499 405 744 e-mail: info@krkonose.eu www.krkonose.eu

pracovní dny Po–På – An Werktagen (Mo-Fr) – Weekday Mon–Fri Sobota – Samstag – Saturday Neděle a svåtek – Sonntag und an den Feiertagen – Sunday, public holidays

MILETĂ?N HOĹ˜ICE

Dolní Brusnice Bílå Třemeťnå

DVŎR KRà LOVÉ n. L. Kuks Milovice Sadovå

HRADEC KRà LOVÉ

6

6

8.25 8.27 8.29 8.31 8.35 8.37 8.39 8.43 8.45 8.51 8.53 9.05 9.10 9.13 9.15 9.16 9.18 9.20 9.25 9.27 9.30 9.32 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 9.53 | 10.00 10.05 10.10

9.05 9.10 9.13 9.15 9.16 9.18 9.20 9.25 9.27 9.30 9.32 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 9.53 | 10.00 10.05 10.10

Ăšpice, most II. odboje Ăšpice, most F. L. Riegra Ăšpice, Veselka SuchovrĹĄice, zĂĄv. SuchovrĹĄice, Lhotka Trutnov, Bohuslavice, Adamov Trutnov, Bohuslavice Trutnov, PoříÄ?Ă­, rozc. EPO Trutnov, PoříÄ?Ă­,nĂĄm. Trutnov, NĂĄchodskĂĄ Trutnov, PolskĂĄ Trutnov, aut. nĂĄdr. Trutnov, Hor. St. MÄ›sto, Zel. louka Trutnov, Hor. St. MÄ›sto, rozc. BabĂ­ MladĂŠ Buky, SPĹ a SOU MladĂŠ Buky, Faltisova MladĂŠ Buky, MĹ  MladĂŠ Buky, ZĹ  Svoboda n. Ăšpou, aut. st. Svoboda n. Ăšpou, MarĹĄov I HornĂ­ MarĹĄov, most H. MarĹĄov, TemnĂ˝ DĹŻl, VeselĂ˝ vĂ˝let H. MarĹĄov, TemnĂ˝ DĹŻl, odb. MalĂĄ Ăšpa Pec p. Sn., VelkĂĄ Ăšpa, VavĹ™incĹŻv DĹŻl Pec p. Sn., VelkĂĄ Ăšpa, nĂĄm. Pec p. Sn., VelkĂĄ Ăšpa, Tetřívek Pec p. Sn., aut. st. Pec p. Sn., VelkĂĄ Ăšpa, Tetřívek Pec p. Sn., VelkĂĄ Ăšpa, nĂĄm. Pec p. Sn., VelkĂĄ Ăšpa, VavĹ™incĹŻv DĹŻl H. MarĹĄov, TemnĂ˝ DĹŻl, kĹ™iĹž. MalĂĄ Ăšpa DolnĂ­ MalĂĄ Ăšpa, SpĂĄlenĂ˝ MlĂ˝n HornĂ­ MalĂĄ Ăšpa, u dolu HornĂ­ MalĂĄ Ăšpa, PomeznĂ­ Boudy

12.35 12.30 12.26 12.24 12.22 12.20 12.18 12.15 12.11 12.08 12.06 12.04 12.02 12.00 11.57 11.54 11.52 11.50 11.47 11.45 11.40 11.35 11.30

13.02 13.01 13.00 12.57 12.55 12.53 12.51 12.47 12.46 12.44 12.42 12.40 12.30 12.26 12.24 12.22 12.20 12.18 12.15 12.11 12.08 12.06 12.04 12.02 12.00 11.57 11.54 11.52 11.50 11.47 11.45 11.40 11.35 11.30

UpozornÄ›nĂ­: V případÄ› hezkĂŠho poÄ?asĂ­ a velkĂŠho mnoĹžstvĂ­ turistĹŻ mĹŻĹže bĂ˝t autobus opoĹždÄ›n. Hinweis: Bei schĂśnem Wetter und vielen Wanderfreudigen hat der Bus mitunter etwas Verspätung. Notice: The bus may be delayed if the weather is good and there are a lot of tourists.

Dalťí informace na www.krkonose.eu Nåměty, dotazy a připomínky posílejte, prosím na adresu: Themen, Hinweise und Anmerkungen bitte an die folgende Adresse schicken: Your suggestions, inquiries and comments can be sent to: chaloupska@muvrchlabi.cz

ŽaclÊř, Şel. stanice ŽaclÊř, porcelånka ŽaclÊř, nåm. ŽaclÊř, Prkenný Důl, rozc. Trutnov, Babí, pevnost Trutnov, Babí. hor. zast. Trutnov, Babí, poŞ. zbroj. Trutnov, Babí, dol. Zast. Trutnov, Hor. rozc. Babí Trutnov, Hor. St. Město,Texlen Trutnov, Hor. St. Město Zel. louka Trutnov, Hor. St. Město, Pramen Trutnov, Hor. St. Město, Horskå Trutnov, Hor. St. Město, Horskå, Šestidomí Trutnov, aut. nådr.

7.53 7.55 8.00 8.02 8.05 8.07 8.10 8.12 8.15 8.17 8.19 8.20 8.22 8.23 8.247.05 7.16 7.22 7.30 7.40 | | | | | | | 8.00 8.03 8.09 | 8.12 | 8.16 8.35 8.41 8.45 8.50 9.0510.35 10.38 | 10.45 10.52 10.57 11.00 11.07 11.17

15.40 15.43 | 15.50 15.57 16.02 16.05

17.05 17.08 | 17.15 17.20 17.25 | 17.28 | 17.33 17.50 17.55 18.00 18.06 18.1520.20 | | 19.50 20.00 20.32 20.38 20.43 20.46 | 20.50 | 20.55

Jede od 28. 6. do 31. 8. 2014 ve Ä?tvrtek a sobotu 

Trasa 5 Pouze pro pěťí. Cyklisty z Ĺ˝aclĂŠĹ™e prosĂ­me sjet na zastĂĄvku Trutnov, HornĂ­ StarĂŠ MÄ›sto, rozcestĂ­ BabĂ­ (viz. trasa 4). Strecke 5 Nur fĂźr FuĂ&#x;wanderer. Aus Ĺ˝aclĂŠĹ™ kommende Radwanderer bitten wir zur Haltestelle Trutnov, HornĂ­ StarĂŠ MÄ›sto, Abzweigung BabĂ­ hinunter zu fahren (siehe Strecke 4). Line 5 For walkers only. Cyclists from Ĺ˝aclĂŠĹ™ are kindly asked to ride down to the stop at Trutnov, HornĂ­ StarĂŠ MÄ›sto, intersection BabĂ­ (see Line 4).

 

Hr. KrĂĄlovĂŠ, terminĂĄl HD 6.35 SadovĂĄ | Milovice, motorest | HoĹ™ice, aut. nĂĄdr | MiletĂ­n, nĂĄm. | Holohlavy 6.23 Jaroměř, Na Ĺ pici 6.18 HeĹ™manice 6.14 Kuks, rozc. 6.12 Kuks | ChoustnĂ­kovo HradiĹĄtÄ› 6.09 DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ n. L., Ĺžel. st. | DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ n. L., aut. st. 6.05 DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ n. L., ZOO BĂ­lĂĄ TĹ™emeĹĄnĂĄ Les KrĂĄlovstvĂ­, pĹ™ehrada DolnĂ­ Brusnice ZviÄ?ina, Raisova chata Mostek, aut. st HostinnĂŠ, aut. st KlĂĄĹĄterskĂĄ Lhota, u mostu KunÄ?ice, u MejsnarĹŻ VrchlabĂ­, Podhůří obch. stĹ™. VrchlabĂ­, aut. nĂĄdraŞí

Fährt von 28. 6. bis 31. 8. 2014 Do und Sa 

10.30 12.30 10.27 12.27 | | 10.22 12.22 10.15 12.15 10.10 12.10 | 12.07 10.07 12.00 10.00 9.50 9.35 9.27 9.23 9.18 9.1516.35 16.32 | 16.27 16.20 16.15 16.1019.35 19.25 19.19 19.14 | 19.11 | 19.04 18.50 18.44 18.40 18.35 18.30

From 28. 6. till 31. 8. 20140 Thursday and Saturday 

Foto: H. Stříbrnå Přeprava jízdních kol – Fahrradtransport – Transport of bicycles Trutnov–Jelenia Góra 9.10 Trutnov 19.10 10.52 Jelenia Góra 17.20

Jede od 26. 4. do 31. 8. 2014 v sobotu a neděli. From 26. 4. till 31. 8. 2014 Saturday and Sunday.

HostinnÊ–Trutnov 6

7.25 7.41

9.23 9.46

6

HostinnĂŠ Trutnov

16.34 18.34 16.16 18.16

Trutnov–Svoboda nad Úpou 7.44 9.40 Trutnov 18.22 19.22 7.59 9.55 Svoboda n. Ú. 18.08 19.05 Liberec–Kořenov–Harrachov  6.37 6.37 7.57 Liberec 7.54 7.56 9.26 Kořenov 8.03 Harrachov

 18.36 20.30 17.12 19.18 17.05 19.10

pracovní dny Po–På | Weekday Mon–Fri Samstag 6 | Samstag |Saturday Sobota Neděle a svåtek | Sonntag, Festtag | Sunday, Feast day

Denně | Täglich | Daily

 Květen, zåří – sobota, neděle, svåtky

 letnĂ­ prĂĄzdniny dennÄ›.| Mai, September – Samstag, Sonntag und an den Feiertagen Sommerferien täglich. | May, September – Saturday, Sunday, holidays summer holidays: daily. DennÄ› | Täglich | Daily

Viele schĂśne Erlebnisse beim Kennenlernen des Riesengebirges wĂźnschen Ihnen We wish you enjoyable trips in the KrkonoĹĄe Mountains

8

HarrachovskĂ˝ zpravodaj

5/2014

Fi n a n Ä? n Ä› p o d p o Ĺ™e n o K rĂĄ l ovĂŠ h ra d e c k Ă˝ m a L i b e re c k Ă˝ m k r a j e m .

TRUTNOV20.15 20.02 19.56 19.50 19.40 | | | | | | | 19.25 19.19 19.14 | 19.11 | 19.04 18.50 18.44 18.40 18.35 18.30

Š Gentiana, Jilemnice

Mostek ZviÄ?ina


Dělám to jak nejlíp to jde

OSOBNOST

V pátek 23. května k nám do Harrachova po turné v USA zavítá Vašek Havelka s jeho kapelou Please The Trees, kterého zde jistě všichni znáte buď osobně (celé své mládí zde žil), nebo například z jeho koncertů ve zdejším kině. Rozhovor před jeho návratem do města, ve kterém strávil mnoho let, s ním vedl Petr Bůžek.

Václave, hned v úvodu našeho rozhovoru se čtenářům harrachovských novin rád přiznám, že jsi to byl právě ty, který mně pomohl otevřít dveře do světa progresivní rockové hudby. Jak vzpomínáš na mládí strávené v Harrachově na hotelu Silent a na naše výlety za kulturními zážitky? Neměnil bych a považuji za štěstí, že jsem měl možnost, díky rodičům, v takových podmínkách vyrůstat. Život v Krkonoších jsme začínali půl rokem stráveným v maringotce na Benecku než se dostavěl první hotel, kde naši měli začít pracovat. Pro sedmiletého kluka si neumím představit nic víc romantického. Skoro deset let jsme kočovali z hotelu na hotel než jsme se usadili v Harrachově. Taky jsem měl štěstí na chápající učitele, hlavně třídní na střední škole paní Staňkovou, která mě pouštěla na koncerty do Prahy místo odpoledního vyučování. Školu jsem protrpěl. Nebylo to nic pro mě. Šel jsem tam prakticky proto, že jsem byl líný dojíždět jinam. Předměty jsem doslova pročetl pod lavicí. Měl jsem jasno co chci dělat už tehdy. Zásadní bylo přátelství s Jindrou Hanzlíčkem, který svého času v Harrachově vedl kino, což byla, řekl bych, zlatá éra kulturního dění v Harrachově. Začal jsem mu zapáleně pomáhat. Vedl mě a zasvěcoval. Ve stejnou dobu vedla kino v Desné rodina Tombova. Začaly se pořádat koncerty, výstavy, čtení poezie. Celé dění bylo pro mě zásadní a směřovalo mě dál. Máš také ten pocit, že dřív měli lidé na kulturu ve svém volnu víc času a možná se uměli i víc bavit, než v dnešní hektické době? Myslím, že měli jen větší hlad obecně po nedostupných věcech, což změnil internet. Lidé ztratili smysl pro kontext. Pateticky hltají informace, jsou dezorientovaní. Všechno, myslí si, že je maximálně dva clicky na dosah. Živý

Foto: Bet Orten

koncert je a vždycky bude nenahraditelný, stejně tak jako poslech hudby z LP desky. Technologická dokonalost nedělá z písně dobrou píseň a z filmu dobrý film. Internet devalvoval na nulu hodnotu kultury, hudby, umění obecně. Lidé mají pocit, že všecko je zadarmo. Pokud pak sami tvoří, mají pocit, že stačí talent. Je to přesně naopak. Mají pocit, že když něco dělají, že za to musí dostat zaplaceno atd. To je nesmysl. Mně prakticky všecko od začátku usnadňuje jasné vědomí toho, jak se věci mají, a proč je dělám. Od začátku je to pro mě potřeba konkrétně tohle dělat, jak to dělám, baví mě to, naplňuje. Je mi jedno co si kdo myslí, co se kolem děje. Za všecko nesu jenom svoji odpovědnost. Nezajímá mě sláva. Nečekám, že za mě někdo něco udělá. Nikdy jsme neměli žádné managery, agenty. Cítím odpovědnost k věcem a lidem, kteří mě inspirují a se kterými pracuji. Dělám to jak nejlépe to jde. Nikdo na tebe nikde nečeká. Nezáleží na tom co máš, ale na tom, co s tím uděláš. Lidé mají tendenci neustále si stěžovat, místo aby se soustředili na sebe. Všechno chtějí hned. Mě naplňuje cesta. Mám svůj čas. Vím, že jsi v této „zvláštní“ zimní sezoně navštívil s celou rodinou Harrachov. Jak jste si užili pobyt na čerstvém

vzduchu, lyžování a vše další? Jsou to pro nás výjimečné momenty. Najít termín, kdy máme společně volno. O to víc si to ale pak užíváme. Jsem rád, když se poštěstí vidět kluky ze školy, Marušku Harcubovou, u které jsem jako asistent strávil civilní službu. Ani toho roku a půl nelituji a byl pro mě čas důležitý na cestě k seberealizaci. Jsem také rád, že jsem s někým jako je Maruška mohl strávit čas v tom nejlepším slova smyslu. Nalyžoval jsem se až až, když jsem žil na horách. Výjezdy si v tomhle ohledu užívá manželka. Mně stačí s našimi kluky blbnout pod kopcem nebo s nimi jít do lyžařské školy. Jak vnímáš současnou podobu Harrachova? Moc do toho, co se děje, nevidím. Čerťák se zalesňuje, z toho mám radost. Komerční stránka věcí šla nějak tak vždycky kolem mě. Centrum je mix čínsko světskýho tržiště. Co tě jako první napadne, když uvidíš zdejší budovu ZŠ? Vzpomínám na kamrlík v přízemí u vchodu do tělocvičny, kde jsem, mezi hodinami vyučování Marušky, loudil první tóny z kytary půjčené právě od Jindry, četl a psal texty. V tělocvičně jsem pak nahrával první demáče na diktafon. Ke kazetám jsem dělal obaly

5/2014

Harrachovský zpravodaj

9


a nadšeně je pak rozesílal poštou vydavatelstvím a kamarádům, které jsem měl rád. Dnes se tomu musím smát. Jestli se nemýlím, tak v této budově, přesněji v knihovně, proběhla i jedna z prvních vernisáži tvých obrazů. Věnuješ se ještě malování? Myslím, že první vernisáž byla v kině. V kině v Desné pak druhá už s koncertem. Před tím, než jsem se chopil kytary sám, zpíval jsem v kapele Last Exit s kluky z učňáku. Koncerty v kině byly parádní. Hlavně jeden byl povedenej, když jsem po prvních pár tónech přeseknul kabel mikrofonu stojanem. Kamarád Honza Zelenka, se kterým jsem byl později v kapele, ale pohotově přiběhl s pájkou a jelo se dál. Na malování už není několik let čas. Jenom když řeším obaly desek občas něco udělám. Musím také prozradit, že v úspěšném českém filmu Revival ztvárnil jednu z hlavních rolí i děda tvých dětí - pan Krobot. Hraje v něm kytaristu kdysi slavné rockové kapely. Prozraď mi, jestli za tebou přišel, abys mu poradil, jak elektrickou kytaru správně držet, jak se na pódiu správně rockově tvářit, nebo to prostě dal díky svému hereckému talentu jen tak „mimochodem“? Míra hrát umí. Nekonzultovali jsme nic. Na vejšce hrál v kapele na kytaru. Má bezvadnej styl, máme rádi stejnou muziku. Několikrát jsme spolupracovali, když jsem dělal hudbu pro jeho představení v Dejvickém divadle. Nedávno se vaše kapela vrátila z delšího turné po USA. Jak ho s odstupem času hodnotíš, co vás nejvíc překvapilo a jak místní publikum reagovalo? Bylo to naše třetí turné, nejintenzivnější. Odehráli jsme dvaadvacet koncertů během tří týdnů. Najeli kolem deseti tisíc kilometrů. Nahráli jsme další, čtvrtou desku v Detroitu a New Yorku. Celý výlet reflektoval stávající stav kapely, intuitivní přístup bez kompromisů. Máme z toho skvělý pocit a otevřelo nám to další dveře, určitě se tam budeme vracet, pracujeme na vydání desky tam. Jak jsem už říkal, vše si děláme sami. Celé jsem to organizoval, něco kolem devíti měsíců, na základě kontaktů, které mám díky spolupráci s americkými kapelami tady. Mimo pořádání koncertů jezdím s kapelami jako tour manager a řidič po Evropě.

Foto: Bet Orten

OSOBNOST

S tím asi souvisí i zmínka, že vaše kapela v roce 2012 obdržela hudební cenu Anděl v kategorii alternativní hudba. Změnilo toto ocenění něco zásadně ve vašem životě? Nezměnilo. My s nikým nesoutěžíme. Ale z ocenění máme přirozeně radost. Při brouzdání po internetu jsem narazil i na Please The Trees Project, prozraď nám o něm trochu víc. Je pro nás důležité jít za hranice hudby a poukázat, v jakém kontextu se kapela pohybuje, co reprezentuje. Když dnes někde hrajeme, domlouváme se dopředu s pořadatelem, zda tam můžeme také vysadit strom. Jde nám o to posvětit tímto aktem vztah kapely s fanoušky, a tím místem. Fotky vysazených stromů zanášíme do

Pe t r B ů ž e k Foto: Bet Orten

10

Harrachovský zpravodaj

5/2014

mapky na internetu. Projekt jsme začali někdy v roce 2010 s kamarádem Johnem Reynoldsem v New Yorku. John je zahradník a muzikolog. Sám potají po New Yorku vysazuje stromy a podnítil k tomu i nás, abychom tak abstraktně naplňovali název kapely. Plánujete při brzké návštěvě Harrachova také vysadit nějaký strom? Rádi bychom. Tímto se nám naskýtá možnost čtenáře pozvat na váš koncert v Harrachově, který je plánovaný v pátek 23. května 2014, v restauraci Varšavjanka. Jak se na hraní v Krkonoších těšíš, a koho bys rád na koncertě potkal? Jelikož je to první koncert po více než deseti letech, těším se moc. Doufám, že je to příležitost vidět lidi, se kterými jsem se tak dlouho neviděl. Nakonec nám prosím prozraď, co chystáš v nejbližší budoucnosti za projekty? Právě jsem jeden dokončil s anglickým hudebníkem Davidem Boulterem z kapely Tindersticks soundtrack k filmu režiséra Radima Špačka a scénáristy Ondřeje Štindla s názvem Místa, který bude mít premiéru na podzim. V květnu vychází pětiskladbové ep mého nového projektu Were Mute, který mám s angličanem Carlem Warwickem. Na podzim ještě chystám vydání sólové desky. Mezi tím budeme míchat novou desku Please The Trees a dále koncertovat.


ZE SPORTU

Užil jsem si to famózně, jásal Čermák po rekordu v rychlostním lyžování Strmý svah ve francouzském Varsu zažil den rekordů. Ital Simone Origone po osmi letech vylepšil světové maximum v rychlostním lyžování na 252,454 km/h a Radek Čermák znovu posunul hodnotu českého rekordu. Sjezdaři z Harrachova naměřili 242,751 km/h. Třiatřicetiletý Čermák zlepšil vlastní český rekord už v neděli z 237,697 km/h na 237,938 a doufal, že dokáže jet přes 240. To se mu podařilo v ideálních podmínkách na sjezdovce Chabriéres.

„Bomba! Byl to strašný sešup,“ popisoval Čermák. „Zvedl jsem rekord opticky o málo, ale je to obrovský rozdíl. Slyšel jsem hučení, tělo mi to tlačilo dozadu a i brzdění bylo obtížnější, ale užil jsem si to famózně.“ Bývalý sjezdař a skikrosař Čermák se vrhl na rychlostní lyžování před pěti lety. „Stalo se mi drogou,“ tvrdí. Nejprve překonal otcův rodinný rekord (166 km/h), dlouholeté české maximum Petra Kakeše 223,325 km/h z Albertville 1992 pokořil loni v lednu rychlostí 230,71 km/h a v dubnu se zlepšil na 237,697 km/h. Letos v lednu ladil ideální postoj v aerodynamickém tunelu. Vylepšil lyže, hůlky a další nezbytné maličkosti. I proto ve Varsu svištěl rychleji a rychleji, nakonec 242,751 km/h. Jen litoval, že po překonání světového rekordu soutěžní den předčasně skončil, protože tak to stojí v pravidlech. Už má před sebou další metu. Tou je rychlost 245 km/h. „Snad to půjde. Vím, že mám v jízdě pořád rezervy. Už mám dohodnuté ladění lyží,“ řekl Čermák. Lyžař přezdívaný Raketa do přípravy zařadil i nezvyklý prvek. Na letišti v Panenském Týnci jel v postoji na lyžích přimontovaný na střeše auta. „Je to dobrý trénink, protože na kapotě mám odpor vzduchu podobně jako na sjezdovce. Jen cítím každou díru,“ řekl. Má i plán, že by v promo videu projel na střeše auta Prahou. „Policajtům by se to asi nelíbilo a musel bych si dát pozor na troleje,“ smál se. Pracuje v rodinné půjčovně a servisu lyží v Harrachově, kde trénoval i na dojezdu mamutího můstku, a stará se o prodejnu sportu v Praze. „Něco jsem natrénoval, ale jako prodavač moc ne. Na druhou stranu mě to takhle víc baví. Když moc trénuju, tak moc čekám a psychicky mě to deptá, takhle jezdím s čistou hlavou.“ Zdroj: R. Čermák, Idnes.cz

INZERCE

Sepisování darovacích smluv, smluv o zřízení věcného břemene, kupních smluv a návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí. JUDr. Dana Lorencová, IČ: 02722241 Geologa Pošepného 296, 514 01 Jilemnice číslo telefonu: 481 312 607 e-mail: judrdanalorencova@gmail.com

Kancelář otevřena: Po – Pá 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00 5/2014

Harrachovský zpravodaj

11


STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOL Pásmo o ,,vážné hudbě“ se uskutečnilo v rámci výuky hudební výchovy v naší škole. Zajímavou formou se žáci seznámili s některými díly našich předních hudebních skladatelů, poslechli si ukázky jejich díla nejen ze záznamu, ale i přímo předvedené účinkujícím houslistou. Zážitek skutečně nevšední, který se nám všem velmi líbil. B. Rydvalová Skvělého výsledku dosáhl při reprezentaci školy na okresním finále Biologické olympiády žák 9. třídy Ondřej Biemann. Toto okresní kolo se konalo 26. 3. 2014 v Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Ondřej se umístil na 3. místě, čímž si zajistil účast na květnovém krajském finále.Ondřejovi gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole! Pe t r a Š e b e l k o v á Ve spolupráci s panem Bílkem z KRNAP se ve středu 2. dubna I. třída zúčastnila hrabání louky na Rýžovišti. V této lokalitě se vyskytuje chráněná květina zvonek český (Campanula bohemica) – endemit horských luk Krkonoš. Děti hrabaly s velkým nasazením a odměnou za to jim bylo opékání buřtů. Ve čtvrtek 3. 4. byl ukončen projekt Ježek. Prvňáčci vypustili zvířátko do volné přírody. Popřáli mu, aby našel hodně kamarádů a potravy. B a r b o r a Vo c e l o v á , k o o r d i n á t o r E V V O V úterý 8. dubna proběhla v naší základní škole recitační soutěž žáků prvního stupně. Akci podobného zaměření jsme pořádali poprvé, a tak jsme netušili, s jakým zájmem ze strany žáků se setkáme. Pro většinu dnešních dětí není poezie tolik přitažlivá jako např. počítače a čtenářství už také není jedním z hlavních zájmů. Možná právě proto je třeba v dětech stále probouzet vztah k literatuře, a tím také rozvíjet estetické cítění. Prvním krokem bylo uspořádání výstavky knih poezie našich nejpřednějších básníků - klasiků i těch moderních, kde si děti mohly listovat, pročítat a vybírat básně do třídního kola soutěže. Velmi nás potěšilo, že už sama výstavka vzbudila u žáků velký zájem. O přestávkách byly stolky s vystavenými knihami stále v obležení žáků. Některé děti si vybraly básně samy, jiným bylo třeba pomoci. Potom začal nácvik ve třídách, kde jsme ladili přednes, intonaci, výraz atd., a na konci března proběhla třídní kola, ze kterých vzešli finalisté soutěže. Vítěze třídních kol vybírali žáci sami. Finále se zúčastnilo přibližně 25 dětí ze všech tříd 1. stupně. O výkonech rozhodovala porota složená z ředitelky školy a dvou vyučujících jazyků – p. uč. Zapletalíkové a Polyákové. Dle jejich slov bylo rozhodování někdy opravdu velmi obtížné, protože všechny děti recitovaly s velkým zaujetím a nasazením. Nutno říci, že tuto soutěž brali žáci velmi vážně a někteří hlásili už ráno před soutěží, že mají trému, a že se bojí. Ale všichni to zvládli bezvadně. Potěšilo nás, že se přišli podívat i někteří rodiče a prarodiče. A opravdu každý recitátor sklidil zasloužený potlesk. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni pěknými knihami a diplomem, ostatní účastníci pamětním listem. Nejvíce bodovaly básně Jiřího Žáčka, ale i klasiků: Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a dalších. Myslím, že se nám podařilo připravit příjemné odpoledne a

12

Harrachovský zpravodaj

5/2014

děti si mohly vyzkoušet něco jiného než obvyklé sportovní soutěže. Naší snahou bude z této milé akce udělat tradici. Z a o r g a n i z á t o r y I . Po r t y k o v á Vítězové jednotlivých kategorií recitační soutěže : 1. třída: 1. místo – Adriena Michálková 2. místo – Eliška Černá 3. místo – Matyáš Tajč 2. a 3. třída: 1. místo – Nela Bolatá 2. místo – Kristýna Čermáková 3. místo – Natálie Michaličková a František Chmelař 4. a 5. třída: 1. místo – Adrian Zapletalík 2. místo – Aneta Drahoňovská 3. místo – Barbora Vetrová V sobotu 12. dubna se konal v ZŠ Harrachov Den otevřených dveří. Po krátkém zahájení a seznámení s programem se žáci a pedagogové odebrali na svá stanoviště, aby veřejnosti předvedli ukázky své práce. Jako tradičně byly předvedeny ukázky práce žáků s interaktivními tabulemi a využívání zařízení získaných školou účastí v projektu Pasco - experimentální výuka škol v Pojizeří. Byla dána možnost hostům školy odzkoušet si práci s interaktivní tabulí a softwarem v počítačové učebně, stejně jako zahrát si s dětmi ve školní tělocvičně. Žáci 5. třídy si připravili soutěž Myslivna, kde si mohli žáci i hosté školy vyzkoušet řadu kvízů. S velkým zájmem se setkala výstavka Škola dříve, kde byly k nahlédnutí staré učebnice a fotografie z naší školy. Mezi unikátní kousky patřily učebnice z

Foto: H. Stříbrná

roku 1926. Tvořivá dílna byla stejně jako vloni místem, kde si děti i hosté mohli nazdobit vlastní velikonoční vajíčko. Jako každoročně byla hojnou účastí návštěvníků sledována ukázka jednoduchých pokusů z fyziky a chemie, která byla v plné režii našich žáků. Připravené občerstvení ve školní jídelně, kde kuchařky upekly skvělé koláčky, bylo rovněž velice příjemným zpestřením školního dopoledne. Den otevřených dveří naší školy proběhl v atmosféře dobré pohody. Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli do školy podívat a projevili tak zájem o život školy. Poděkování náleží rovněž těm, kteří škole zapůjčili staré učebnice a fotografie – paní M. Denkové, paní K. Ulrichové, paní M. Žemlové, paní H. Hýskové, panu S. Slavíkovi a panuJ. Slavíkovi. Děkuji také všem pedagogům, kteří přišli prezentovat výsledky své práce a především žákům, kteří se akce zúčastnili a našli odvahu prezentovat svou práci před veřejností. Těšíme se na setkání v příštím školním roce! H. Stříbrná, ředitelka školy


POZVÁNKA

23. květen

ve 21:00 hod.

Pension Varšavjanka, Harrachov

5/2014

Harrachovský zpravodaj

13


FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY

KVĚTEN

Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale roj o svatém Jáně nestojí ani za vodu v džbáně.

Moudra…(o lásce)

Někoho milovat, znamená především přijmout ho takového jaký je. Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk. Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci. Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko. Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy.

Významné dny: 1. 5. 1904 2. 5. 1476 3. 5. 1879 3. 5. 1942 12. 5. 1739 12. 5. 1820 13. 5. 1717 26. 5. 1876 26. 5. 1937

zemřel Antonín Dvořák – český skladatel zemřela Perchta z Rožmberka – česká šlechtična narozena Alice Masaryková – česká socioložka narozena Věra Čáslavská – česká gymnastka narozen Jan Křtitel Vaňhal – český hudební skladatel narozen Josef Mánes – český malíř narozena Marie Terezie – česká a uherská královna zemřel František Palacký – český politik a historik zemřel Karel Kramář – český politik

TAJEMNÁ MÍSTA NAŠÍ ZEMĚ

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Nejen toto jihočeské místo je spojováno s pověstí o bílé paní, do které byla údajně převtělena Perchta z Rožmberka, a to díky svému nepříliš šťastně prožitému manželství s tyranem Janem z Lichtenštejna, kterého si byla nucena vzít na příkaz svého otce. Její život v tomto svazku manželském byl utrpením o to větším, že zde musela žít s tchyní a švagrovou, které ji neustále z něčeho osočovaly a úkolovaly těžkou prací. Jejím vysvobozením se stala až manželova smrt, po které se vrátila zpět na otcovský hrad, ovšem život po boku tyrana ji nesmazatelně poznamenal nejen na duši, ale i na jejím vzhledu. Její křehká, předčasně zestárlá postava s tváří vážnou bez úsměvu, kterou lemovaly vlnité bílé

vlasy ukryté pod rouškou, procházela síněmi a nádvořími hradu dohlížejíc na bratrovo hospodářství. Zemřela v pouhých 49 letech a po její smrti se začala zjevovat na rožmberských hradech postava v bílém šatu se svazkem klíčů upevněným za pasem. Když se bílá paní usmívala a měla bílé rukavice, bylo to znamení, že se k domu přikloní štěstí, pokud měla na rukách černé rukavice a její tvář byla zachmuřelá, znamenalo to blížící se neštěstí či dokonce smrt. Bílá paní držela ochrannou ruku nad dětmi svých příbuzných. Nejvíce péče byla z její strany věnována poslednímu potomku svého rodu Petru Vokovi, který prý v dospělosti v místě, odkud od něj odcházela skrz zeď, našel poklad. Bílá paní se prý doposud zjevuje na rožmberských hradech a zámcích a barvou svých rukaviček dále

předvídá zlé či dobré události.

Zámek Červená Lhota

Napadlo vás někdy, proč je zámek Červená Lhota červený? Jedna z verzí praví, že za to může krev, kterou tu zanechal čert, když si odnášel do pekla dceru jednoho z dávných majitelů. A cože tato nebohá dívka provedla, že byla odnesena do pekel? Usmyslela si, že víra v Boha není ničemu prospěšná, odmítala chodit na rodinné modlitby do zámecké kaple a vrcholem všeho bylo, že vyhodila z okna do vody posvátný kříž. Po tomto počinu se zjevil pekelník, který zde na památku své návštěvy namaloval svým pařátem namočeným do dívčiny krve na zeď kříž. Tento pekelnický pozůstatek nebylo možné ničím odstranit, proto celý zámek přetřeli červenou barvou.

NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA… Pro mnohé z nás je kopřiva pouze obyčejným plevelem, který vnímáme většinou jako „škodnou“ a snažíme se ho všemožnými způsoby ze svých okrasných zahrad zbavit. Ale tento „plevel“ má až neuvěřitelné množství blahodárných účinků na náš organismus. Díky svému obsahu železa a hořčíku je výborným prostředkem proti např. jarní únavě. Žahavku, jak se jí také lidově říká pro její žahavé listy, je nejlepší k sušení sbírat zjara, a to pouze mladé rostlinky. Správně nasušená kopřiva má mít zelenou barvu a díky své křehkosti je snadno drolivou. Z takto usušené kopřivy je výborný čaj na pročištění krve. V syrovém stavu můžeme kopřivu upravit na způsob špenátu. Kopřiva je však výborná i na zevní použití, např. při bolestech kloubů, ti otrlejší se mohou kopřivou ošlehat a ti zhýčkanější můžou dát přednost koupeli z odvaru tohoto kouzelného „plevele“. Dále je kopřiva prospěšná pro naše játra, žlučník, pomáhá udržet hladinu cukru v krvi a funguje např. i jako prevence proti ledvinovým kamenům. A navíc své uplatnění si našla i u přírodních zahrádkářů. Výluhem z kopřiv nejen že získáte cenné a výživné hnojivo, ale tento výluh navíc funguje i jako účinná zbraň proti mšicím. No, tak po tomto zkráceném výčtu prospěšných účinků uznejte sami, že je tato bylinka neprávem označována za pouhý obyčejný a škodný plevel. Stranu připravila Lenka Stehlíkov á

14

Harrachovský zpravodaj

5/2014

Repro: archiv

Kopřiva dvoudomá


SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Jiřímu Endlerovi na telefonní číslo 724 290 784.

Měsíc květen 2014 Angela Kusá. . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Eva Bulušková. . . . . . . . . . . . . . . . 75 Jan Vydlák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Ivan Hendrych. . . . . . . . . . . . . . . . 70 Pavel Stříbrný. . . . . . . . . . . . . . . . .60 Jan Hudeček. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Věra Zbrojová. . . . . . . . . . . . . . . . .60

Vš e m j u b i l a n t ů m p ř e j e m e d o d a l š í c h l e t m n o h o radosti, pohody a především pevné zdraví. INZERCE

Pronájem

Pronajmu byt o velikosti 1+kk po celkové rekonstrukci, nová koupelna, nová kuchyň, kůlna, 2x půda a sklep. Byt pronajímám včetně paliva (dříví a uhlí), nájem činí 4 300,-; k pronájmu se platí 300,- záloha na vodu. Předem bereme jednu vratnou kauci ve výši 4 600,- informace Ladislav Mikič, Příchovice 589, 468 48 Kořenov.

Nabízím k pronájmu obchodní místo v centru Harrachova /plocha 80 m2/. Volné od 1. dubna.2014. Ostatní sdělím na tel: 603452261 e-mail: z.stransky@volny.cz.

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 ( 37 m2) v nájemním domě v Harrachově. K dispozici parkovací místo, zahrada s altánem a ohništěm. Zděný dům po celkové rekonstrukci, v klidné části obce. Tel. 481 529 400, nebo mobil 721 542 085.

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 (74 m2) v nájemním domě v Harrachově. Podkrovní, mezonetový byt. K dispozici parkovací místo, zahrada s altánem a ohništěm. Zděný dům po celkové rekonstrukci, v klidné části obce. Tel.: 481 529 400, nebo mobil 721 542 085.

Pronajmu byt v Kořenově, dlouhodobě, ve slušném domě, možnost přihlášení: krejcu@seznam.cz, tel: 777 316 910

Hledám dlouhodobý pronájem malého bytu v lokalitě Harrachov, nájem max. do 4 000 Kč. Mobil.: 777 671 299

Prodej Prodám auto NISSAN SERENA, modrá metalíza za 37 000,- Kč /hotově, STK do 4/2016, benzín, nízká spotřeba, el. ovládání předních oken, klimatizace, rádio, 8 míst, vhodné i na přespání, nebourané, spolehlivé, letní i zimní pneu na discích, nový chladič 2013, rok výroby 1999, najeto 230 tis. km - email: lida@harcubova.cz Rozprodám veškeré vybavení domu v Harrachově. Nábytek, ledničku, televizi, historické sáně „vlček“. Dále oblečení, (dámské, značkové-pro štíhlejší), ubrusy, povlaky, sklo, porcelán, dětské knihy atd. Vše zánovní a kvalitní. K prohlídce od 10. května. Po předchozí dohodě na tel.: 723 823 727.

Prodám byt 2+kk, nové plynové etážové topení a ohřev vody, nová koupelna a WC. Sklep, půda, kolna a malý pozemek cca 30 m2. Cena dohodou, tel.: 731 953 592. Prodám řadový, slunný, jednopatrový dům v Harrachově na Hřebence, (pod bývalým penzionem Ludmila), renovovaný, (2 koupelny v mramoru), se zahradou, garáží a prostory v suterénu, dva balkony, dvě terasy v přízemí, (východ, západ). Nové plynové topení, krb. Volný ihned. Více info na tel.: 723 823 727.

CENÍK KOMERČNÍ INZERCE V HARRACHOVSKÉM ZPRAVODAJI

Ceník celá strana 1/1 1000,- Kč půl strany 1/2 600 ,- Kč čtvrt strany 1/4 400,- Kč osmina strany 1/8 200.- Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%

Při opakované inzerci ve více vydáních HZ je automaticky poskytována sleva. HZ vychází v počtu 300 kusů a trvale je umístěn na webových stránkách města. Kontakt na redaktora Jiří Endlera: tel. 724 290 784, nebo e-mail: zpravodaj@harrachov.cz

5/2014

Harrachovský zpravodaj

15


NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Milí čtenáři a přátelé městské knihovny.

Měsíc opět utekl jako voda a květen, jak se o něm píše, je od 13. století spojen s lidovými oslavami, např. stavěním máje nebo pálením čarodějnic a je považován za měsíc lásky. Na tento měsíc jsem si připravila pár citátů o lásce a knihách. Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. (František Palacký), Život bez knih je jako dětství bez pohádek, jako mládí bez lásky, jako stáří bez klidu. (Fröhling)

Pro dospělé čtenáře Muž z ostrova Lewis – May, Peter V rašeliništi na ostrově Lewis je nalezeno dokonale zachované tělo mladého muže, které nese stopy po několika strašných bodných a řezných ranách. Policie se zprvu domnívá, že se mladík stal obětí rituální vraždy před stovkami let, avšak vytetovaný obrázek Elvise Presleyho na mladíkově pravé paži odhalí, že se vražda musela stát mnohem později, ve druhé polovině dvacátého století. Než usneš – Ullmann, Linn Seznamte se s početnou a poněkud výstřední rodinou Blomových – nesnesitelně sarkastickou pratetou Selmou, okouzlující, ale bláznivou matkou Anni, zoufale nešťastnou sestrou Julií a samotnou vypravěčkou Karin, která sice není krásná, ale zato umí zpívat a neodolatelně si vymýšlet. V Karinině magickém světě se nepozorovaně prolíná skutečnost, fantazie a iluze. Ze střípků svých vzpomínek, úvah a postřehů skládá mozaiku o lásce, manželství, nevěře, naději a tíživých i povznášejících rodinných poutech

Pro děti Hustej internet – Eckertová, Lenka Lucie Seifertová a Lenka Eckertová vás velmi vtipnou formou provedou úskalími a nebezpečími, která číhají na internetu na vás a vaše děti. Lucie Seifertová je autorkou nejúspěšnější knihy o české historii - Dějiny udatného českého národa a Lenka Eckertová je největší popularizátorkou bezpečného internetu a autorkou knihy Bezpečnost dětí na Internetu.

Nové knihy Román kriminální Nesbo, J. –Červenka Román napínavý May, P. – Muž z ostrova Lewis Romány pro ženy Keleová-Vailková T. – Lék na smutek - Ullmann L. – Než usneš Román historický Burrowes G. – Hrabě z Balfouru Novela Váňová M. – Babí léto Detektivní povídky Deaver J.- Tak trochu šílení Thriller Higgins Clark M.- Každý

něco skrývá Turistický průvodce po Čechách Žmolík V.- Bohemia Incognita neboli Čechy neznámé Životopis Rychetníková H – Jiří Hrzán Knihy pro děti Peroutková I. – Anička v Austrálii Mongredien S. - Zatoulané štěňátko Naučná pro děti Eckertová L. – Hustej internet Román dívčí Limb S. – Bombastický večírek

Soutěže pro děti

Autorky knihy Hustej Internet Lenka Eckertová (vpravo) a Lucie Seifertová (vlevo) foto: archiv Lenky Eckertové

Na měsíc květen je pro děti, které zavítají do knihovny, připraven pohádkový kvíz.

Za měsíc březen neudělali v soutěži žádnou chybu:

Anna Stejskalová, Jakub Gabčo, Jesika Tulková, Veronika Kmoníčková, Veronika Nemeškalová, Jonáš Svoboda, Heinrich Nestler, Marek Jon, Sára Kousalová, Adéla Čičáková, Sebastián Svoboda, Veronika Votočková. Gratuluji! Láskyplný měsíc květen přeje Kateřina Fejtová

16

Harrachovský zpravodaj

5/2014


INZERCE

XXXLJBDPN

7EJWP䜱JO䜾JWFN䜾TU䜾TFN䜾䝭䜕 䜟TQ䜾DIQPEMFUPIP KBLWZQBE䜊UF

OPW䜊

4"/1MVTTQPMTSP BVUPSJ[PWBO䜢QSPEFKDFBTFSWJTWP[䞁,JB FNBJMTBOQMVT!TBOQMVTD[ XFCTBOQMVTLJBDPN 4MVOF䜱O䜕 䜰FTL䜊-䜕QB UFM 

1BMBDL䜑IP +BCMPOFDOBE/JTPV UFM 

,JB4QPSUBHF,PNCJOPWBO䜊TQPU䝭FCB m MLN&NJTF$0 mHLN7ZPCSB[FO䜕WP[VKFQPV[FJMVTUSBUJWO䜕 1SPCMJ䞐䝵䜕JOGPSNBDFPDFO䜾 GJOBODPW䜊O䜕B1SPHSBNVOBW䝵UJWUFXXXLJBDPNOFCPLPOUBLUVKUFTW䜑IPQSPEFKDF,JB

5/2014

Harrachovský zpravodaj

17


Z REDAKČNÍ POŠTY – PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Zlost si vylévají na zvířatech

Vážení obyvatelé části Harrachova - Sedmidomky, hlídejte si svoje zvířecí domácí mazlíky. Nějaká osoba jim z nenávisti k nim ubližuje cíleným bouchnutím holí či sukovicí na hřbet. Následkem velmi krutých bolestí a ochrnutí dochází k úhynu zvířete. Potvrzeno VTDr. - přerušení míchy silou z venku. Je to smutné, že i tací lidé žijí v našem městě. CM

Názor k olympijskému centru

Vážená paní starostko, dovolte mi touto cestou Vám a ostatním představitelům města vyjádřit svůj názor na zamýšlenou výstavbu olympijského centra ve vašem krásném horském městě. Přednášel jsem dlouho na VŠ, jsem absolventem FTVS UK a více jak třicet let se živím profesionálně sportem. Do Harrachova jezdím od mala, nyní s manželkou několikrát do měsíce po celý rok. Vnímám změny, které současný život společnosti přináší, v řadě případů nemohu souhlasit s tím, co se děje, zejména jménem podnikání, když před očima se ničí příroda, zájmové skupiny si prosazují své ambice na úkor logického a pro průměrně inteligentního člověka nepochopitelného přístupu. Samozřejmě za podpory loajálních stranických kolegů. Z médií jsem získal informace o zamýšleném projektu výstavby olympijských národních center. Je zajímavé, že

s tak úžasnou myšlenkou přijde někdo jako spasitel a nositel rozvoje sportu u nás včetně kladného přístupu k mládeži s podpůrnými argumenty o snižování nákladů a centralizace olympijské přípravy reprezentantů naší země. Pokud vím, od roku 1989 nesmyslně se nechal zaniknout systém výchovy sportující mládeže a vyhledávání talentů od klubových úrovní, přes tréninková centra mládeže, střediska vrcholového sportu pro národní reprezentaci. Ruku v ruce se nechaly ve většině případů zchátrat a zdevastovat sportovní zařízení a nyní chceme budovat centra nová. Dovolím si shrnout to, co cítím, asi nejenom já, do několika bodů: 1) pokud jde o zimní sporty je současným varováním nevratná klimatická změna počasí a problémy se sněhem (fantastický záměr vybudování běžeckého areálu ve Vesci), proč budovat nové sjezdovky? 2) další kácení lesů o rozloze avizovaných 8 ha v Harrachově za účelem vybudování sjezdovek pro snowboard a „boule“ (pokud se nepletu, hodně jsem se najezdil na slalomovém svahu Rýžoviště, který je neustále zavřený), tam byly vždy „boule“, tak proč tuto sjezdovku nevyužít za tímto účelem? 3) budováním olympijských center těžko zvýšíme zájem o sport ze strany dětí dnešní generace, která má zájmy jiné 4) nedovolte, aby se z Harrachova stal další „Aspen“ (Špindlerův mlýn, většinu roku město duchů) ČOV by měl dát Harrachovu finance na obnovu a údržbu všech stávajících sportovišť, hlavně můstků, zázemí, zpro-

Městské M Měst ěst s ské muzeum m mu muz uzeum Hostinné uz Hostin Hostin Ho in nnéé ssrdečně sr dečně zve de zve na n výstavu výs ý avvu

DRÁTENÍKŮV ROK pátek p átek 20. 200. června červvnaa 2014 2014 14.000 ho 14.00 14 hod hod. / uká uk ukázky kyy řem ře řemesla mesla essla s možno možností žn tí zak žno zako zakoupení upení upen pen výrobk výrobků ýrobk ob ů obk 17.000 h 1 17 hod. / vernisáž ážž výstavy ý y j í Věra V Studená S á z Kuklíku klí (Ž Žď nad d Sázavou) á ) Vystavující: (Žďár Lad L La Lada B Borec Bo ore káá z K or chleb ch hlle leb (Nymburk) Nymb N Ny y urk ym urk) kk)) Borecká Krchleb V ra a JJosef ef P Pi h zM k Věra Pichovi Milevska A ena na K ulhánk lh hán h án váá a Z deněk d en něk Sla ně Slav avva ava vata z K Ky yt na Alena Kulhánková Zdeněk Slavata Kytína Mo M kaa So hů ůrk á z P hyy Monika Sochůrková Prahy Lad La L adislav lavv Šle ŠŠlechta chta hta ht h ta z H Harr Harrac ar h arra hova ova ov va Ladislav Harrachova MĚS MĚSTO ĚS Ě ST S TO O H OS S É HOSTINNÉ

18

Harrachovský zpravodaj

5/2014

voznit umělé zasněžování běžeckých tratí a ne rozšiřovat a kácet lesy. Pokud chceme oslovit mladé lidi pro kontinuální sportovní přípravu, investujme nikoliv miliardy, stačí miliony na výchovu a následné finanční ohodnocení trenérských kádrů a organizaci sportovních soutěží s motivačními aspekty. Nebýt ještě nadšení některých dobrovolníků, tak sport v řadě případů u nás zanikne (myslím vrcholový sport). Pokud chce ČOV aktivovat ve spolupráci s ministerstvem školství zájem dětí o sport, musí někdo kompetentní narovnat systém výchovy mládeže ve školách a ne mluvit o nových olympijských centrech. Omlouvám se za tyto řádky, nikdy jsem touto cestou nereagoval, ale vzhledem k mému osobnímu vztahu k Harrachovu jsem to musel udělat. Držím palce všem normálním lidem, kteří mohou ovlivnit, respektive zabránit dalším nesmyslným aktivitám. Myslím, že všichni, kteří v Harrachově podnikají v oblasti turistického ruchu, mají mít právo rozhodovat v součinnosti s městem o dalším rozvoji a ne si nechat diktovat od lidí, kteří nemají k horám vztah a působí v jiných regionech. S pozdravem a úctou Pa e D r M i r o s l a v Š p a l e k

Zemřel Ivan Neubert

Oznamujeme všem přátelům a známým, že po těžké nemoci zemřel Ivan Neubert. Odešel ve věku 57 let. O tichou vzpomínku prosí jeho sestry. Ivan Neubert pracoval mnoho let v Harrachově u policie, a také na městském úřadě jako tajemník.


ZDRAVÍ

Jaro je pravým časem pro vnitřní očistu těla

Jaro je tady a vy se cítíte unavení a bez energie? Začněte „úklidem“ svého vlastního organismu. Naše tělo se prakticky každý den potýká s toxickými látkami a těžkými kovy, dostávají se do nás vzduchem, jídlem i vodou a usazují se v našich orgánech a tkáních. Jejich usazeniny mají pak za následek narušení rovnováhy v těle a podporují vznik různých onemocnění od migrén až po kožní choroby. Očista tlustého střeva je základ Očista tlustého střeva je základním principem detoxikace, protože právě v něm vznikají ty nejstrašlivější toxiny otravující tělo. Průměrný Čech jí velmi málo ovoce a zeleniny, nekonzumuje žádná zrna, málo pije, naopak si dopřává hodně mléčných výrobků, bílého pečiva, uzenin a ohromné množství masa a sladkostí. Velmi málo cvičí a každý den sedí i patnáct hodin. Toto vše přispívá k tomu, že se na stěnách střeva usazují velké nánosy zbytků potravy, zahnívají tam, postupně ucpávají a zmenšují průměr střeva. Toxické látky se pak dostávají cévním systémem do jater a do celého těla. Po očištění střeva přicházejí na řadu játra, ty jsou největší a nejdůležitější žlázou lidského těla a pomyslnou „detoxikační továrnou“. Pokud fungují špatně, celé tělo strádá a ostatní systémy těžce pracují. Voda a zeleninové šťávy Pitný režim je po dobu detoxikace velmi důležitý. K vyplavení toxinů z organismu nám dopomůže neochucená voda nebo zeleninové šťávy, ty nám prolijí tělo živinami. Šťávy se dostanou do krevního oběhu během několika minut a tělo se zaplaví obrovským přílivem vitamínů, minerálů, fytoživin, enzymů a detoxikace se urychlí. Zeleninové šťávy je ideální konzumovat nejlépe po celé období očisty. Detoxikovat a harmonizovat organismus můžete různými nápoji i cvičením, ale samozřejmě nejúčinnější to bude tehdy, pokud změně kompletně podřídíte i svůj jídelníček a tělu tak poskytnete dostatek času i prostoru na to, aby se dokonale pročistilo, bylo svěží a zdravé. Přehledně popsanou očistu organismu i s recepty můžeme najít v knize „Najezte se do štíhlosti Zhubněte jednou provždy“ od Mgr. Antonie Mačingové. Slovenská autorka v této knize vypracovala čtyřtýdenní detoxikační stravovací program, který lidem pomáhá získat

Chcete si harmonizující program vyzkoušet? Stravovali jste se již podle Mgr. A. Mačingové? Máte málo času na přípravu pokrmů z knížky? Firma Do krabičky z Mladé Boleslavi, vlastník licence na distribuci 28 denního harmonizačního programu připravila akci pro občany Harrachova a při zájmu minimálně 15-ti zájemců bude tento stravovací program do Vašeho města v měsíci květnu zavážet.

ztracenou energii, vypadat dobře, zbavit se přebytečných kilogramů a hlavně se vyléčit. Není proto divu, že se kniha ihned po vydání stala bestsellerem nejen v České republice. Její 28 denní očistný a harmonizující stravovací program se totiž neřadí mezi klasické diety, protože jak autorka říká „ dieta je pouze dočasná změna stravování“, ale v jejím programu jsou do organismu postupně doplňovány ve velkém množství živiny, aniž by se redukovala velikost porce. Pokud cítíte, že byste měli svému tělu odlehčit a pročistit se, zbavit se přebytečných kilogramů, tak to udělejte zrovna na jaře, kdy je na detoxikaci nejvhodnější doba. Takový proces totiž podle některých odborníků dokáže omladit i o několik let.

Snídaně – oběd – večeře

190,-/ denně Více informací na tel: 602 702 798 www.dokrabicky.cz Program v měsíci květnu začíná 12.5.

5/2014

Harrachovský zpravodaj

19


OBRAZEM

Foto: archiv MŠ

Čarodějnice v MŠ

Foto: R.B. Zamlarová

Vy n á š e n í z i m y

Foto: H. Stříbrná

Stromy od Čmeláka

20

Harrachovský zpravodaj

5/2014

Harrachovský Zpravodaj - květen 2014  

Zpravodaj občanů města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you