Groet Wiek 82 - Winter 2022

Page 1

Buurtblad voor Wyck Céramique Maartenspoort 19e JAARGANG • WINTER 2022 82 • MAGISCH WYCK • NIEUWS VAN WIEKER FANFARE SINT FRANCISCUS • GEINEN DAANK ZOEKT VRIJWILLIGERS • INFORMATIE VAN DE BUURTNETWERKEN • SERVE THE CITY

BOUMANS_ ADVOCATEN

advocaten_mr. Th. Boumans_mr. S.X.J. Zuidema_mr. R.W.J.L. Loonen _mr. L.J.L.M. Dacier_mr. A. Çinar_mw. mr. S. Mestrini_ _mr. A.B.E. van Kan_mr. M. Ouarani _mw. mr. S.A.H. Creusen_mw. mr. G.J.E. Schoofs_mr. ing. R.P.H. Sangers _mr. J.I.T. Sopacua_mr. J. de Back_mw. mr. S. Zoroufi Azar_mr. F. de Vries _mw. mr. D.E. Pluim juridisch medewerkers_mw. J.A.H. Roumen-Lipperts LL.b_mw. P.T.B. Ossel LL.b. mw. mr. F.E. Driessen-Hoeke_V.C.W. Hoffman LL.b

Help, mijn werknemer brengt schade toe. Wie is aansprakelijk?

Het komt regelmatig voor dat de werknemer schade veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden. Het kan gaan om schade die toegebracht wordt aan de werkgever, maar ook om schade die toegebracht wordt aan derden. Zo is het denkbaar dat de werknemer zaken beschadigt of anderszins een fout maakt. Wie voelt dit uiteindelijk in zijn portemonnee? Is dat de werkgever of de werknemer?

Het uitgangspunt: de werkgever is aansprakelijk De werknemer is in principe niet aansprakelijk. In beginsel komt de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden veroorzaakt voor rekening en risico van de werkgever. De werknemer geniet zodoende bescherming en draait in principe niet op voor de schade. Dit volgt uit het volgt uit de wet, zie artikel 661, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek:

“De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.”

Uit dit wetsartikel blijkt eveneens dat de bescherming van de werknemer niet onbegrensd is. Als de schade het gevolg is van opzettelijk c.q. roekeloos handelen van de werknemer, dan dient de werknemer de schade te dragen.

Tijdens de uitoefening van werkzaamheden

Verder volgt uit artikel 7:661 BW dat de werkgever alleen aansprakelijk is voor schade die wordt toegebracht bij de “de uitvoering van de overeenkomst”. Volgens de Hoge Raad (lees: ons hoogste rechtscollege) wordt hiermee bedoeld: “bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden”. De werkgever is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer buiten werktijd toebrengt met een ter beschikking gestelde leaseauto. Hetzelfde geldt voor overige zaken die de werkgever verstrekt en die de werknemer benut voor privédoeleinden. Voor deze schade draait de werknemer zelf op.

Opzet en bewuste roekeloosheid Soms heeft de werkgever de mogelijkheid om de schade die is toegebracht door de werknemer te verhalen. Dit kan als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Echter, hier zal niet snel sprake van zijn.

Bij opzet kan worden gedacht aan de gevallen dat een werknemer heeft gehandeld met het doel om schade te veroorzaken. Zulks is doorgaans lastig aan te tonen.

Van bewuste roekeloosheid is sprake als de werknemer zich voorafgaand aan het verrichten van zijn het schadeveroorzakend handelen bewust is geweest van het roekeloze karakter daarvan. Dit is het geval als: - aan de gedraging van de werknemer een gevaar is verbonden en de kans dat dit gevaar zich verwe zenlijkt aanmerkelijk is; - de werknemer het aan zijn gedrag verbonden gevaar kent en zich onmiddellijk voorafgaand aan zijn gedraging daadwerkelijk bewust is dat de kans dat het door hem in het leven geroepen gevaar zich verwezenlijkt aanmerkelijk is; - een en ander de werknemer niet weerhoudt de gedraging te verrichten.

Kortom: als de werknemer een (domme) fout maakt of onvoorzichtig handelt, dan komt dat voor risico van de werkgever. Dit laat onverlet dat de werknemer in sommige gevallen de geleden schade zelf dient te vergoeden.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij voorzien u graag van advies.

jaar vestigingen_welterlaan 42 6411 eb heerlen_prins mauritslaan 19 6191 ec beek_sphinxcour 6h01 6211 zx maastricht _scheepmakershaven 64 unit 14 3011 vd rotterdam_telefoonnummer_045 - 571 45 76 _e-mailadres_info@boumansadvocaten.nl_www.boumansadvocaten.nl_postbus 2812 6401 dh heerlen_

Handverzorging Pedicure

Schoonheidsbehandelingen

Waxen Wenkbrauwen Kunstnagels Gellak

voor de man

Belle beautysalon for him & her Mani

Doelgericht afslanken met blijvend resultaat?

Kijk op onze website voor de Cryo-21 vetverwijderaar!

Buurtblad Groet Wiek is af te halen bij:

l ING Servicepunt/Postkantoor Wyck

l Centre Céramique, Plein 1992

l Souvenierkiosk, Servaasbrug

l The Masters, Hoogbrugstraat 42

Ontvangt u het buurtblad liever per post op uw adres? Voor €10 sturen wij u 4 nummers per post op uw adres in Nederland. Maak €10 aan ons over o.v.v. uw naam en adres.

Colofon

Groet Wiek is een uitgave van Stichting Buurtblad Groet Wiek en wordt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 4.500 exemplaren huis aan huis verspreid in de wijken Wyck, Céramique en Sint Maartenspoort.

Redactie & Uitgever: Harold Habets

roet Wiek, buurtblad

Drukwerk: Pietermans Drukkerij (www.drukkerijpietermans.be)

Bezorging: Jean Willems Adverteren: www.groetwiek.nl E-mail: info@groetwiek.nl Facebook.com/groetwiek Bank NL80 ABNA 0450 7585 08

Behandelingen
Tel. 06 - 50 50 50 09 info@bellemani-maastricht.nl www.bellemani-maastricht.nl Hoogbrugstraat 76 6221 CS Maastricht
3 G
voor
| Céramique | Maartenspoort
Wyck

Dat de lichtjes aan de hemel tijdens deze dagen extra mogen schijnen

Het zijn de dagen van het licht en de dagen met elkaar. De dagen waarbij het gemis van uw dierbare extra voelbaar is. Maar ook waar we samen herinneringen laten stralen en kostbare momenten koesteren. Het team van Walpot wenst u voor de dagen met Kerst en Oud & Nieuw alle goeds.

liefdevo e f stdagen

Sinds tien jaar is onze Kunstuitleen Maastricht gevestigd aan de sfeervolle Rechtstraat 50.

Kunstuitleen Maastricht ontwikkelde een unieke formule waarmee u hoogwaardige werken tegen laagdrempelige en exibele voorwaarden in huis haalt. Zo kunt u een kunstwerk eerst een tijdje huren. Gaat u binnen drie maanden over tot aankoop, dan wordt alles wat u heeft betaald volledig in mindering gebracht op de koopprijs.

U bent van harte welkom voor een professioneel kunstadvies op maat!

Kunstuitleen Maastricht

Wyck - Rechtstraat 50 Sphinxkwartier - Boschstraat 87

KUNSTUITLEENMAASTRICHT.NL

Kunstuitleen Maastricht is een activiteit van Galerie Post + García (Avenue Céramique 17)

Open: woensdag t/m vrijdag 11 - 18 uur zaterdag 10 - 17 uur zondag 13 - 17 uur

Groet
|
|
4
Wiek, buurtblad voor Wyck
Céramique
Maartenspoort
uitvaartzorg | crematorium | la mémoire landschapsbegraafplaats | islamitische begraafplaats Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden | T 043 409 1244
Wij wensen u www.walpot.net

25.09.2022 — 26.02.2023

Werner Mantz: The Perfect Eye

Werner Mantz: The Perfect Eye is een grote en tevens de eerste overzichtstentoonstelling van Werner Mantz (1901, Keulen - 1983, Maastricht) en zijn werk ooit.

23.01.2022 — 08.01.2023

Beating Around the Bush #7: Vals Plat

Met vier solopresentaties van: Hadassah Emmerich, Fons Haagmans, Rik Meijers en Marleen Rothaus. In Vals Plat worden de grenzen van de schilderkunst opgezocht.

29.11.2022 — 14.05.2023

Hrair Sarkissian: The Other Side of Silence

The Other Side of Silence is de eerste Nederlandse tentoonstelling van een van de meest vooraanstaande conceptuele fotografen van deze tijd. Met levensgrote foto’s legt de Syrisch-Armeense kunstenaar Hrair Sarkissian de wonden van conflicten bloot.

BONNEFANTEN
5 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort VOOR DIEREN? WIL JIJ JE INZETTEN Word vrijwilliger dierenbescherming.nl/ vrijwilligerswerk
6 Brothers Consultants & Partners Minderbroedersberg 5 - 6211 LK Maastricht - T : 043 - 30 20 20 5 www.brothersconsultants.nl Administrateurs & Belastingadviseurs
Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Magisch Wyck

Extra koopavonden, pop up shop, livemuziek en meer tijdens Magisch Wyck van 3 december t/m 8 januari!

Denk ook dit jaar aan de lokale ondernemers bij het doen van de kerstinkopen en haal je cadeaus ‘om de hoek’, er zijn ook extra koopavonden tot aan kerst waar veel Wyckse winkeliers aan meedoen:

• 16 december 2022 | vrijdag | winkels open van 10.00 tot 21.00 uur

• 17 december 2022 | zaterdag | winkels open van 10.00 tot 21.00 uur

• 21 december 2022 | woensdag | winkels open van 10.00 tot 21.00 uur

• 23 december 2022 | vrijdag | winkels open van 10.00 tot 21.00 uur

• 27 december 2022 | dinsdag | winkels open van 10.00 tot 19.00 uur

• 28 december 2022 | woensdag | winkels open van 10.00 tot 19.00 uur

• 30 december 2022 | vrijdag | winkels open van 10.00 tot 19.00 uur

Magisch Wyck Pop up Shop, Wycker Brugstraat 3

In de Wycker Brugstraat op nummer 3 opent tijdens de feestmaand in samenwerking met de versierders van Keigoed de Magisch Wyck Pop up shop, een tijdelijk winkel bomvol met unieke kerstcadeaus van lokale makers. Denk hierbij aan sieraden, sjaals, lampen, tassen, keramiek, kleding, foto’s, glas in lood, knuffels, tekeningen en drukwerk in kleine oplages. Vergeet ook niet om zelf een foto te maken in de magische fotohoek.

Magische workshops

Wijn proeven, porselein decoreren, je eigen clutch of etui maken, zeefdrukken en nog veel meer is er te doen voor alle leeftijden in de Magisch Wyck Pop up shop.

Openingstijden Magisch Wyck Pop up Shop

Geopend van 3 December t/m 8 januari 2023 Wo. 11-18u, Do. 11- 21u, Vr. 11-18u, Za. 11-17u, Zo. 12-17u + de extra koopavonden voor kerst (zie bovenstaande).

TIP! Bezoek ook Pop up Shop Storytelling Design aan de Wycker brug straat 51.

Meer info over de Magisch Wyck Pop up Shop en de programmering van de workshops vind je hier: www.keigoed.org

Lichtjesroute door Wyck

In heel Wyck fonkelt het met lichtjes, de straten zijn prachtig versierd en de metershoge kerstboom op de Percé is altijd weer een eyecatcher. Visit Maastricht heeft een prachtige lichtjesroute samengesteld om optimaal te genieten van alle lichtjes in Wyck, de route (3 km) download je via www.wyck.nl!

Livemuziek en straattheater in Wyck

Gedurende de feestmaand word je ‘zomaar’ verrast door livemuziek op straat. Centrummanagement Maastricht en Cultura Mosae zorgen ook dit jaar ervoor dat we getrakteerd worden op prachtige klanken van verschillende muziekgezelschappen en leuke optredens van straatartiesten.

Magisch Wyck is een initiatief van Wyck Promotie / Ondernemend Wyck i.s.m. Stichting Ateliers Maastricht (SAM) en wordt ondersteund door gemeente Maastricht.

7 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort
8 Marketing | Winkelcentrummanagement Fort ezza La Harold Habets | www.lafortezza.nl Avenue Céramique 221 - 6221 KX Maastricht
Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Nieuws van Wieker Fanfare Sint Franciscus

De Wieker Fanfare Sint Franciscus kijkt terug op een jaar waarin weer wat vaker opgetreden kon worden dan in de voorgaande jaren, en weer volop als vanouds gerepeteerd kon worden.

Vorig jaar heeft de fanfare haar vaste repetitie- en concertlocatie, Kumulus aan de Sint Maartenspoort, moeten verlaten vanwege de nieuwe bestemming van deze locatie. Na een periode gerepeteerd te hebben in een tijdelijke ruimte, is de vereniging nu terecht gekomen in het Lochmanhuis in Limmel, het nieuwe vaste repeteerlokaal van de Wieker Fanfare.

Tijdens de repetities op zondagochtend tussen 10 en 12 uur wordt daar hard gewerkt aan concertstukken maar ook aan marsmuziek waarmee de Wieker Fanfare de komende tijd weer regelmatig mee door de straten van Wyck marcheert, uiteraard in de welbekende uniformen met witte tropenhelm. Echter, deze uniformen zijn dringend aan vervanging toe.

De Stichting Vrun vaan de Wieker Fanfaar heeft als doel om de Wieker Fanfare Sint Franciscus in nieuwe uniformen te steken, en heeft daar de afgelopen jaren verschillende acties voor ondernomen, die helaas vanwege de maatregelen rond COVID-19 niet altijd plaats konden vinden.

Speciaal voor deze stichting heeft kunstenaar Ludie Haenen een tekening gemaakt met daarin al het

moois vertegenwoordigd dat Wyck te bieden heeft. Deze tekening is in verschillende formaten in kleur of zwart wit te bestellen als ingelijste afdruk of op canvas.

Daarnaast heeft Ludie van bijzondere en karakteristieke plekjes in Wyck tekeningen gemaakt, waarvan de Stichting Vrun vaan de Wieker Fanfaar een memoryspel heeft gemaakt (zie afbeelding). Een leuk en origineel cadeau voor onder de kerstboom, waarmee u tevens de Stichting Vrun vaan de Wieker Fanfaar ondersteunt om nieuwe uniformen voor de vereniging aan te schaffen.

Uiteraard is het mogelijk om een pakket samen te stellen van de memory, een afdruk op canvas, al dan niet gecombineerd met een fles Wieker Wien.

Voor meer informatie en bestellen, ga naar http://www.vrunvdwf.nl, of bel naar telefoonnummer 06-46396153.

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022. Graag weer tot ziens in het nieuwe jaar!

9
| Maartenspoort
G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique
Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 10 buurtblad Wyck | | Wij maken úw evenement tot een feest! Uw adres voor: - verkoop / verhuur van professioneel geluids- en lichtapparatuur - disco drive-inn show: licht, geluid en een professionele DJ - organisatie van uw artiesten line-up, wij werken samen met alle bekende artiesten uit de Euregio Henk Van den Hof telefoon: 043-3260365 Avenue Ceramique144 E gsm: 06-53310363 6221 KV Maastricht www.softensound.nl info@softensound.nl Fysiotherapie & Acupunctuur Ellen Olie Acupunctuur, Chinese kruiden Tai Chi-Qi Gong (ook 3x pw online) Fysiotherapie, valpreventie www.acupunctuur-ellenolie.nl 043-4519090 - 0615653270 Lage barakken 71a, Wijck, 6221 CH Maastricht

Buurtplatform Wyck

Het was een goede nazomer/najaar! Goed voor de horecaondernemers, die feitelijk hun terrasseizoen verlengd zagen met zo’n 2 maanden. En goed voor de bewoners die het verbruik van met name gas voor verwarming beperkt zagen.

Voor Wyck is het nog steeds rustig: nog steeds geen start door de gemeente met een werkgroep voor een autoluwer Wyck (welke straten, welke dagen of dagdelen).

Ook voor BPF Wyck een rustige tijd: de gemeente is nog steeds niet gestart met de door het nieuwe B&W afgesproken methode van betrekken van bewoners, waarbij aan iedere wijk een wethouder en een wijkregisseur als aanspreekpunt zijn toegewezen.

Met name door het landelijke Coronabeleid heeft er sinds 2019 geen overleg meet plaatsgevonden tussen het bestuur van BPF Wyck met bewoners. BPF Wyck is van plan om dat het komende jaar weer op te pakken en een bijeenkomst met bewoners te organiseren. Indien u punten met ons en met elkaar wil bespreken: laat het ons weten!

Met de jaarlijkse in stroom van “nieuwe bewoners” neemt ook de hinder van verkeerd gestalde fietsen weer toe, en ook de overlast van de fietsen die eigenlijk in de ondergrondse stalling bij het station horen neemt weer toe. Dit nog los van de (langer mooi weer) overlast vanuit studentenpanden van geluid, en het niet op de juiste momenten buiten gezette huisvuil. Dat je iedere nieuwe lichting nieuwe bewoners moet vertellen hoe het hier toegaat, is één punt van aandacht. Maar als gemeente moet je ook tonen dat dat beleid serieus is, en dus ook door handhaven moet laten zien dat het serieus is. Maar alleen zeggen dat we als gemeente blij zijn met de nieuwe bewoners, en vervolgens op geen enkele wijze aangeven dat ze zich wel aan de regels behoren te houden, maakt de problematiek steeds groter. Het zijn niet alleen de bewoners die daar last van hebben, maar ook ondernemers. En Wyck is voor veel bezoekers

de entree naar de grote stad, die entree moet er dus zeker niet rommelig uitzien.

De laatste paar maanden zijn horecaondernemers in de gelegenheid om nieuwe terrasvergunningen aan te vragen. Volgens de afgesproken procedures dient een horecaondernemer met de buren (2 panden links en 2 panden rechts, en de overburen bij smallere straten) te overleggen over die nieuwe vergunning. Wij hebben als BPF Wyck geen zicht of die processen ook overal goed verlopen. Na de heropening van de terrassen begin dit jaar constateerden wij wel dat steeds meer horecaterrassen een veel ruimere opstelling toepasten (de zogenaamde Coronaopstelling) en het bovendien het niet meer zo nauw namen met de basisregel: terrassen opruimen en binnen zetten. Coulance van de gemeente was het devies, en er werd (dus) niet gehandhaafd. We zijn benieuwd (maar vooral ook bezorgd) of die coulance ook doorwerkt in de nieuwe vergunningen.

Een van de punten die op onze openbare bijeenkomst met bewoners van Wyck in het voorjaar zeker aan de orde komt is de bestuurssamenstelling. Al enkele jaren zijn we met 4 officiële bestuursleden, waarvan 3 een fulltime baan hebben. Pogingen om vers bloed in het bestuur te krijgen zijn tot op heden op niets uitgelopen. Weet u oplossingen om dit personeelstekort het hoofd te bieden?

Namens het bestuur van BPF Wyck wens ik u een goede kerst en een gezonde start van 2023.

11 G
voor
| Céramique | Maartenspoort
roet Wiek, buurtblad
Wyck

Heeft u een paar uurtjes per week tijd?

STICHTING OUDERENPROJECT “GEINEN DAANK” ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS.

Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel eenzame ouderen in Maastricht éénmaal per week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.

Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact etc.,

zodat de persoon in kwestie ook langer zelfstandig kan blijven wonen. Volledige reiskosten v.d. vrijwilliger zullen door de stichting vergoed worden.

Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, we hebben u nodig en neem contact op met

Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”

Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.

Een briefje sturen kan ook naar: Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Zie ook onze website: www.geinendaank.nl

In hartje Wyck is ons kantoor al sinds 1988 gevestigd. Van Dijk c.s. Advocaten bestaat uit een team van 4 betrokken, eerlijke en ambitieuze advocaten. Over het jaar 2021 is ons kantoor door “advocaatscore.nl”, een organisatie die in het hele land klanttevredenheidsonde rzoek doet, als de nummer 1 in Limburg beoordeeld en daar zijn wij trots op.

Heeft u een probleem of zit u ergens mee: kom dan gerust eens bij ons langs. Dan kijken wij wat wij voor u kunnen betekenen. U bent van harte welkom.

Elke donderdag hebben wij gratis spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. U kunt op dat moment ook altijd bij ons binnenlopen en hoeft daar geen afspraak voor te maken. Kunt u niet naar dat spreekuur komen, bel dan gerust, dan maken wij een afspraak voor een and er moment tijdens onze reguliere kantooruren.

Hoogbrugstraat 72 | 6221 CS Maastricht | 043-3253960 | www.vandijkadvocaten.com

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Op zoek naar een hartsvriendin of sportkameraad?

Wil je graag iemand ontmoeten waarmee je samen eenzelfde hobby of interesse deelt?Iemand waarmee je optrekt en samen aan een vriendschap opbouwt. Iemand om samen mee te sporten, te koken of Maastricht mee te verkennen? Iemand waarmee je kan lachen, hulp durft te vragen en samen mee plezier maakt?

Serve the City wil bewoners uitMaastrichtgraag helpen om nieuwe sociale contacten aan te gaan met elkaar.Samen met jou willen we de stad verbinden door elkaar te helpen. Doe jij mee? Schrijf je in viahttps://www.stcmaastricht.nl/noah-programma/."

13
G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort
Groet
|
| Maartenspoort 1 4 Wycker Brugstraat 27 hello@onglet.nl | 043 852 8847 www.onglet.nl Wycker Brugstraat 27 hello@onglet.nl | 043 852 8847 www.onglet.nl Rechtstraat 77 6221 EH Maastricht www.maaslands.nl info@maaslands.nl
Wiek, buurtblad voor Wyck
Céramique

Buurtnetwerk Céramique

In deze editie een vooruitblik op een paar activiteiten die wij voor 2023 in de planning hebben, naast onze wekelijkse wandelingen, halfjaarlijkse buurtborrel en de fotoclub.

Presentaties

In 2023 hebben wij 5 presentaties gepland, t.w.

1. 10 februari 2023: Erfrecht

2. 21 april 2023: Natuurlijk Maastricht

3. 16 juni 2023: Gevelstenen in Maastricht

4. 18 augustus 2023: Caleidoscoop Euregio: vrij verkeer van personen in geuren en kleuren

5. 13 oktober 2023: Het ontstaan van Céramique Meer concrete informatie hierover, wordt tijdig gecommuniceerd via onze sociale media.

Herstart Bridgeclub in Torenzaal van Ipanema vanaf 17 januari 2023

Het is gelukt. We hebben een locatie kunnen vinden voor onze bridgeclub. Een heel fijne en ruime locatie, met de mogelijkheid om voorafgaand aan het bridgen op uw gemak te gaan lunchen of aansluitend nog wat na te borrelen/drinken in het gezellige restaurant.

Herstart op 17 januari 2023 vanaf 13.30u (inloop vanaf 13.00u) tot 16.30u en vervolgens op 31 januari 2023 in de Torenzaal van Ipanema, Avenue Ceramique 250.

We kunnen daarna elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand bridgen, tenzij Ipanema zelf een grote partij verwacht. Dit wordt tot uiterlijk 2 weken vooraf kenbaar gemaakt en wij kunnen dan bijv. uitwijken naar een andere dinsdagmiddag.

Tot nu toe waren er, buiten de afspraak om minimaal 2 consumpties te nuttigen, geen kosten. We maken gebruik van elektronische kastjes om de uitslagen in te voeren, die vervolgens in een systeem van de Nederlandse Bridgebond (NBB) verwerkt worden. Hierdoor is aan het einde van de bridgemiddag binnen enkele minuten de uitslag bekend. De NBB vraagt hiervoor een kleine bijdrage.

Om deze kosten te dekken, vragen wij voortaan een bijdrage van € 1 per persoon als u komt bridgen.

U kunt altijd komen, ook als u geen partner hebt. Er is altijd een partner beschikbaar.

Bent u nog geen “lid” van deze bridgeclub, maar heeft u wel interesse, dan kun u zich aanmelden of informatie opvragen bij algemeen@bnwceramique. nl onder vermelding van naam en emailadres.

Kookworkshops Limburgse Keuken vanaf 12 januari 2023

Ook in 2023 wordt deze 4-5 uur durende kookworkshop, waarin gezamenlijk wordt gekookt, gegeten en natuurlijk genoten weer gegeven. De locatie is in het centrum van Maastricht en goed bereikbaar (nabij station). De workshop vindt plaats op de eerste etage en is via een ruime trap te bereiken maar vraagt wel voldoende mobiliteit.

Data in 2023 (altijd op donderdag) Workshop Winter Menu op 12 en 26 januari Workshop Carnaval Menu op 9 en 23 februari Workshop Lente Menu op 9 en 23 maart Aanvang is steeds om 17.30 uur

Kosten

Kosten voor deze workshops zijn € 60,- per persoon per workshop (inclusief drankjes en vooraf hapjes).

Aanmelden

U kunt zich per workshop aanmelden middels algemeen@bpfceramique.nl met vermelding van naam, aantal personen, emailadres, telefoonnummer en de workshop(s) met de voorkeurs datum.

U wordt na aanmelding verder en uitvoerig geïnformeerd. Voor meer info: 0627497359

N.B. Wilt u onze nieuwsberichten persoonlijk ontvangen, meld u dan aan via algemeen@bnwceramique.nl onder vermelding van naam en emailadres

15 G
| Céramique | Maartenspoort
roet Wiek, buurtblad voor Wyck
Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 16 m +31 (06) 12665762 Www.stroomfinance.nl Danielle Stroom Financieel Advies Onafhankelijk, deskundig én persoonlijk advies over uw hypotheek en nalatenschap. Boschcour 35 6221 JR Maastricht Bellefroidlunet 43d 6221 KS Maastricht

PRAKTIJKONDERSTEUNING

Eenzaamheid.

De decembermaand.

Voor veel mensen een maand om naar uit te kijken. Lekker eten, het huis leuk versierd, kerstboom in woonkamer, dennengeur, gezellig rond de tafel met familie en vrienden, cadeautjes onder de boom. Maar voor velen ook een maand om niét naar uit te kijken, bijvoorbeeld vanwege het gemis van een dierbare.

Dat je leed niet altijd ziet, is waar eenzaamheid ontstaat.

Onzichtbaarheid betekent niet, dat het goed met iemand gaat.

Volgens het woordenboek; een·zaam is alleen, van anderen verwijderd.

In mijn werk als Praktijkondersteuner Somatiek & Ouderenzorg is dit iets wat ik vaak zie. Bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen die ver weg wonen en soms maar een keer per maand op bezoek komen, of die wél in de buurt wonen maar het gewoon druk hebben in hun eigen leven. Partners of familieleden die overleden zijn. Sociale contacten worden minder doordat de gezondheid achteruit gaat. Ook de coronatijd heeft onder ouderen (en zeker ook bij jongeren) voor veel eenzaamheid gezorgd. Regelmatig hoor ik “nee juffrouw, het is niet meer leuk om oud te worden, het wordt saai”.

Studies hebben aangetoond dat eenzaamheid het risico vergroot op o.a. depressies, verhoogde bloeddruk, een verminderd immuunsysteem en cognitieve stoornissen.

Het hebben van sociale contacten is een belangrijk onderdeel in ons leven. Goed om te zien dat er steeds meer mensen bijvoorbeeld een iPad hebben om te kunnen beeldbellen met kinderen in de USA, of buurvrouwen die afspreken om elkaar op een vast tijdstip te WhatsAppen om een beetje op elkaar te letten. Helaas lukt deze ‘moderne technologie’ niet voor iedereen.

Let op elkaar! Maak eens een praatje met die buur. Nodig die buur eens uit om mee te gaan naar een sociale activiteit of een Happy Hour. Of biedt een luisterend oor, dit kan ook al voldoende zijn. Er zijn ook verschillende ouderen die niet meer dat rondje buiten durven te maken omdat ze al een aantal keer gevallen zijn. Maak dan sámen dat rondje buiten, twee vliegen in één klap.

In Maastricht zijn er verschillende stichtingen die ontmoetingen organiseren onder (eenzame) ouderen, denk aan een huisbezoekje, een koffie uurtje of een bezoekje aan theater (onder begeleiding) zoals Met je Hart of Vier het Leven. Die eerste drempel is misschien groot, maar weet je bent niet alleen. Andersom kan het natuurlijk ook; voel je je wel eens eenzaam en ben je nog vitaal en ondernemend, dan kun je je ook aanmelden als vrijwilliger bij een van de stichtingen. Of biedt ondersteuning als Saar aan Huis, en ontlast hiermee een mantelzorger.

Maak eenzaamheid bespreekbaar met je huisarts of praktijkondersteuner.

Fijne dagen en alle goeds voor 2023!

Bianca

Praktijkondersteuner Somatiek & Ouderenzorg Huisartsenpraktijk Céramique

17 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort
Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 18 Wij kopen/verpanden al uw goud, zilver, edelstenen, merkhorloges, munten en tafelzilver. U ontvangt na een deskundige taxatie direct CONTANT GELD. Loop vrijblijvend bij ons binnen. Goudbloem, Hoogbrugstraat 50-A - 6221 CS Maastricht T 043-85 252 58 - www.goudbloem.nl Goudbloem, Hoogbrugstraat 50-A - 6221 CS Maastricht T 043-85 252 58 - www.goudbloem.nl Uw (oud) Goud is Geld waard! INKOOP - TAXEREN - VERPANDEN Ook thuis in Wyck, voor aan– en verkoop bemiddeling en taxaties

CENTRE CÉRAMIQUE

Geschiedenis van Maastricht

Wij tonen de geschiedenis van Maastricht! Wij hebben diverse unieke collecties en grote kennis in huis op het gebied van: archeologie, historische boeken, Japanse prenten en Maastrichts keramiek (Sphinx, Société Céramique en Mosa).

Dit erfgoed behoort aan iedereen en daarom tonen we nu de topstukken uit deze collecties als een geheel met de bibliotheek. Op de 3e en 4e etage zijn prachtige objecten uit onze archeologie-, en aardewerkcollecties te zien. Ook staan er twee maquettes van de stad: de maquette van Romeins Maastricht en de maquette van Maastricht in 1748. In vier unieke grote ‘kijkdozen’ wordt de ‘Mestreechse historie’ verteld aan de hand van grote thema’s, zoals de productieprocessen en kinderarbeid in Maastrichtse fabrieken, een Frankisch graf, de Tweeherigheid van Maastricht (1204 – 1794) en de belegering van de stad in 1673 door d’Artagnan, Lodewijk XIV en Vauban.

In de bibliotheekkasten zijn kleine presentaties verwerkt aan de hand van de omringende boeken. Zo ontdek je bij de kookboeken meer over Romeins koken en zie je Romeins tafelservies gevonden in Maastricht. Bij de opvoedkundige boeken staan prachtige oude (en weer hippe!) schoolplaten en bij de oorlogsboeken zijn originele geweren te zien die vervaardigd zijn in Maastricht. Dit en nog veel meer…

Wij presenteren korte verhalen, anekdotes en bijzondere wetenswaardigheden en nemen je zo in vo-

gelvlucht mee door de geschiedenis van Maastricht. Door deze opzet word je gestimuleerd om vooral zelf de stad te bezoeken, waar nog zo veel meer geschiedenis te zien is.

Maar het ontdekken van de geschiedenis van Maastricht begint in Centre Céramique!

Portretten van hier / 1955 - 1966

Fototentoonstelling Frans Grummer

Portretten van hier / 1955 - 1966 van Frans Grummer in Centre Céramique. In deze fototentoonstelling staan portretten van mensen uit Maastricht en omstreken centraal. Je bent van harte welkom om deze bijzondere collectie pasfoto's en portretten te komen bekijken in Centre Céramique in Maastricht.

De wereld van Frans Grummer Frans Grummer (1924-2021) bouwde in zijn carrière als fotograaf een indrukwekkend archief op. Hij was bijzonder trots op zijn reclamefoto’s voor klinkende namen zoals Artifort, Mosa en Sphinx. Maar een groot deel van zijn werk bestond uit de pasfoto’s en portretten die hij in zijn fotostudio aan het Vrijthof maakte. Hier verschenen alle denkbare rangen en standen voor zijn lens. Van notabele tot fabrieksarbeider. In de tentoonstelling wordt een selectie van de in totaal 4.000 portretten uitgelicht.

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl

19
G
roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort
De wereld wordt rookvrij
Wen
er maar aan

MAASTRICHT

Feestelijk genieten

Proef de wereld, verrijk je smaak!

Al 20 jaar lang is Simon Lévelt een begrip in Wyck met een groot assortiment koffie en thee. Laat je tijdens een bezoek aan onze winkel adviseren bij het vinden van de juiste koffie of thee: duurzaam, biologisch en overheerlijk.

Iets lekkers voor erbij? Onze chocoladerepen, (Italiaanse) koeken, nougat of heerlijke bonbons van Geruba maken jouw kopje koffie of thee nog lekkerder. Ook als je op zoek bent naar een kado mag je onze winkel niet overslaan. Groot of klein, voor jezelf of voor een ander.. Loop gezellig binnen en laat je inspireren door onze winkel en de producten.

Verder hebben we een ruim aanbod aan kwalitatieve koffiemachines. We zijn trotse dealer van onder andere JURA, Moccamaster, ECM en Sage. Laat je adviseren door een van onze specialisten.

Tot ziens in onze winkel!

20
Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort
Wycker Brugstraat 21a - 6221 EA Maastricht 043 - 35 81 355 /simonleveltmaastricht

Van de wijkagent

Beste bewoner en ondernemers,

Wat is 2022 snel aan ons voorbij gegaan, samen zoeken we steeds weer naar een leefbare en veilige wijk. Als ik naar de cijfers kijk dan doen we het goed in Wieck. Ondanks dat onze wijk het steeds weer behoorlijk voor de kiezen krijgt. Veel bezoekers die de wijk bezoeken en zo afdalen naar het Centrum van Maastricht. Het NS station is behoorlijk druk met soms wel 15000 duizend bewegingen per dag. Er word dan nogal wat gevraagd van de politie, wijkagent en andere opsporingsafdelingen. Samen met jullie en andere netwerkpartners hebben we in 2022 veel werk verzet.

Stadsdeel Wyck, Ons stadsdeel, heeft vanuit het stadsbestuur, wethouder John Aarts gekoppeld als het gaat over vragen m.b.t tot Wyck, Sint Maartenspoort en Ceramique. Het stadsbestuur wil graag de banden met jullie als inwoners aanhalen en versterken. Hij wil graag weten wat er speelt in de wijk, dus kort gezegd het stadhuis wil de banden aanhalen. Laat ook vooral weten welke zorgen er leven in onze wijken. Samen met de stadsdeelregisseurs en stadsdeelwethouder kunnen ze rekening houden met ontwikkelingen in onze wijk.

Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen? Je mag in het buitenland alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse regelgeving. Houd rekening met de regelgeving die op dat moment in dat land geldt! In Nederland zijn onder andere knalvuurwerk en vuurpijlen verboden die in het buitenland regelmatig te koop aangeboden worden. Hou er dus rekening mee dat je die niet mee terugneemt naar Nederland. Bij controle volgt in beslagname en een boete.

Bestel vooral niet via buitenlandse webshops. Je loopt dan het risico op een proces-verbaal en bij verboden consumentenvuurwerk kans op gevangenisstraf. Als politie helpen we postbedrijven en de Vliegende Brigade Vuurwerk van de Inspectie voor Leefbaarheid en Transport met het onderscheppen van online-bestellingen. Vuurwerk mag nooit per post verstuurd worden, maar alleen opgehaald worden bij een legaal verkooppunt.

Let op: in het buitenland kun je (per ongeluk) vuurwerk kopen dat in Nederland verboden is. Wanneer je dit Nederland invoert, ben je in het bezit van professioneel vuurwerk.

Er is ingebroken in mijn bedrijfspand

U kunt als ondernemer of namens uw bedrijf aangifte doen. U registreert uw bedrijf één keer zodat u dat bij volgende aangiftes niet opnieuw hoeft te doen. Ook medewerkers kunnen hier aangifte van inbraak doen. Heeft een collega al aangifte gedaan, dan kunt u dat zien.

De digitaal wijkagent Naast wijkagenten zijn bij de politie sinds enkele jaren ook digitaal wijkagenten werkzaam voor onze wijk is dat Tom Bos, @: tom.bos@politie.nl  . Waar de “gewone” wijkagent (m/v) door de buurt fietst, doet de digitaal wijkagent dat via de computer. Het werkgebied van de digitaal wijkagent is het internet. Online kijkt hij wat mensen bezighoudt op social media, op de sites van lokale en regionale media en op fora. Hij weet wat er online speelt in zijn wijk. De digitaal wijkagent en de wijkagent op straat vullen elkaar aan. Ze voorzien elkaar van informatie die op internet dan wel in de buurt wordt vergaard.

Politiezorg online De digitaal wijkagent doet onderzoek naar gedigitaliseerde criminaliteit. Denk daarbij aan online smaad, sexting, internetoplichting, klassieke misdaad met een digitaal component. Hij geeft tips aan collega’s en inwoners over het veilig gebruik van internet. Samen met collega’s verzorgt hij de social media van zijn team, zoals de Facebookpagina en het Instagramaccount van de politie in jouw buurt. Hij plaatst posts op die pagina’s, beantwoordt vragen van inwoners, maar geeft ook voorlichting op scholen over bijvoorbeeld sexting en digitaal pesten. De digitaal wijkagent is er voor de online basis politiezorg. Inwoners kunnen bij hem terecht voor het doorgeven en verkrijgen van informatie over zaken die zich in de digitale wereld afspelen.

Afsluiten 2022 Mag ik u allen weer hartelijk bedanken voor de prettige manier van samenwerken in onze wijken. Ik wens u hele fijne kerstdagen en we heffen het glas op 2023, tot euren deens !!

Met vriendelijke groet, Patrick Spronken Politie | Limburg | Maastricht | Basis Politiezorg Prins Bisschopsingel 53, 6211BE  Maastricht Wijkagent, Wyck, St. Maartenspoort, Ceramique, Centrum, Jekerkwartier, B Maas, Julianakanaal en Zuidwillemsvaart (woonboten) Tel. 0900-8844 - M. 06-52674457

21 G roet
buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort
Wiek,

Wycker leechskes

Hij staat er weer. De kerstboom op het pleintje bij de klok. En de lichtjes hangen weer in verschillende straten in Wyck. Enerzijds voelen de lichtjes als schril contrast met de situatie van vele Maastrichtse inwoners achter de voordeur. Het lijkt even niet te passen bij de onzekerheid die deze tijd kenmerkt. Anderzijds kunnen de leechskes in deze tijd ook juist als een teken van hoop gezien worden, en letterlijk licht geven aan deze periode.

De afgelopen maanden brachten voor steeds meer inwoners van onze stad zorgen mee. Zorgen over de kosten van de energienota die de volgende maand op de mat zou vallen. Zorgen over de ontwikkelingen in Oekraïne, zorgen over of ons wel of niet nog een coronagolf stond te wachten. Het is geen makkelijke tijd, vooral omdat we niet precies weten wanneer het weer beter wordt of wanneer we onze zorgen even kunnen vergeten.

En toch gaven de lichtjes in Wyck, vlak nadat ze ’s middags aansprongen, mij toch een klein gevoel van hoop. Hoop op een 2023 dat weer perspectief biedt, niet alleen omdat de overheid hulp biedt aan diegenen die dit het meest nodig hebben, maar ook omdat we in 2023 de kortste dag van deze winter achter de rug hebben. We gaan richting een periode van langere dagen en langer licht.

Niet alleen de lichtjes geven me hoop, maar ook de vele initiatieven die ik in de stad zie ontstaan. Ik heb nog nooit zoveel creatieve, hartverwarmende en hoopgevende acties in de stad gezien als afgelopen periode. Jazeker, dat het nodig is voelt ook een beetje triest, maar het laat mij zien dat zelfs in tijden waarin we állemaal voelen dat het moeilijker wordt, een gevoel van sjariteit overheerst. We helpen elkaar, zijn er voor elkaar.

Ook de PvdA wil graag haar steentje bijdragen aan dit gevoel van samen de winter doorkomen, samen naar een hoopvol 2023. Daarom is er actie Sosjaal: laat niemand in de kou staan! We verzamelen sjaals, mutsen, handschoenen en andere winterspullen. Kun jij iets van deze spullen missen? Lever ze bij ons in! Stuur ons een mailtje op sosjaalmaastricht@gmail.com of bel of app mij op 06-21131847. Ik wens jou, je familie en onze wijk, ons Groet Wiek een prachtig enhoopvol 2023 toe.

Wil je meer informatie of reageren? Neem dan contact op met je lokale raadslid, Maren Slangen.E-mail: marenslangen@live.nl

22
Groet
Wiek, buurtblad voor Wyck
| Céramique | Maartenspoort

BUURTNETWERK US SINT MAARTENSPOORT

BURGERBEGROTING.

Dit jaar vond voor het eerst een Burgerbegroting plaats in Maastricht.

Bij een Burgerbegroting beslist de burger, samen met andere inwoners, over de besteding van overheidsgeld. Dit jaar hebben de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg samen 300.000 eur. hiervoor beschikbaar gesteld. Inwoners kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren.

Bij een Burgerbegroting bepalen inwoners zelf wat prioriteiten zijn en welke plannen uitgevoerd moeten worden.

Buurtnetwerk Us Sint Maartenspoort heeft namens onze wijk vier verschillende projecten ingediend :

STANDPIJP IN DE BUURTTUIN.

De Buurttuin heeft geen eigen waterpunt waardoor bij weinig regenval alle planten en bloemen verpieteren.

KINDEREN US SINT MAARTENSPOORT ACTIVITEIT.

Een middagactiviteit voor de kinderen uit de buurt. Met spelletjes, een springkussen, kinderbingo en iets lekkers te eten en te drinken.

US ZITPLEKJE.

Nieuwe duurzame houten banken met tafels voor onze buurttuin.

BUURTVERBINDING BRUNCH

SINT MAARTENSPOORT.

Een buurtbrunch voor alle bewoners van Sint Maartenspoort.

Zondag 23 oktober viel de eindbeslissing. In totaal gingen 65 van de ingediende projecten door naar de eindronde, waaronder ook onze vier projecten. 175 personen hebben in de Muziekgieterij hun stem uitgebracht.

Twee van onze projecten zijn uitgekozen: - Standpijp in de buurttuin en - Kinderen Us Sint Maartenspoort activiteit.

Wij zijn erg blij dat wij met dit resultaat voor onze buurt. Met het waterpunt voor de buurttuin gaan wij binnenkort aan de slag. De kinderactiviteit zal volgende zomer worden georganiseerd.

THEELICHTJES IN DE BUURT.

Twee jaar geleden kwamen een aantal buurtbewoners op het idee om tijdens de donkere feestavonden theelichtjes te plaatsen op pleinen en in straten. Het was een geweldig succes.

Ook dit jaar zullen tijdens de feestdagen de honderden theelichtjes weer zorgen voor een gezellige sfeer in onze wijk.

2 3 G
|
| Maartenspoort
roet Wiek, buurtblad voor Wyck
Céramique
24 Sint Annalaan 21 6214 AA Maastricht www.mijnhuisenik.com 043 851 25 25 ALS IK WIL VERKOPEN VERHUREN BEHEREN OF BELEGGEN
Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Bent u het inmiddels al moe? De hoeveelheid bladval uit de boom van de buren op uw perceel.

In de herfst en winter kunnen bomen via hun wortels minder water opnemen. Om te voorkomen dat de bomen dan meer vocht verdampen (dan ze opnemen) laten ze hun bladeren vallen. Het afgevallen bladval kan dan op het perceel van de buren terechtkomen of juist omgekeerd. Vaak bestaat dan discussie tussen buren onderling over de plaats van de boom. Veelvuldig wordt d e buren verweten dat hun boom te dicht bij de erfgrens staat.

Als hoofdregel geldt dat er géén bomen binnen een afstand van twee meter van de erfgre ns mogen staan (‘de twee meter-regel’). Er zijn echter uitzonderingen mogelijk in de plaatselijke verordening (APV)

Mocht juridisch gezien blijken dat de boom te dicht bij de erfgrens staat, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat de boom dient te worden verwijderd. Zo kan bijvoorbeeld het recht om verwijdering van de boom te vragen verjaren.

Kortom: heeft u een (juridisch) geschil met uw buren over de plaats van de boom? Ervaart u hinder van de enorme hoeveelheid bladval? Of spelen er andere geschillen over wortelgroei, hagen, heggen of heesters? Neem dan contact met ons op of kom langs op ons gratis spreekuur (donderdag van 18.30 tot 20.00 uur) . Wij helpen u graag en als het even lukt, dan lossen we het geschil op zonder een procedure te voeren.

Van Dijk c.s. Advocaten , Hoogbrugstraat 72, 6221 CS Maastricht

25 G
Maartenspoort
roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique |

TAXIPRO VACTATATUREBANK TAXI

Parttime chauffeurs m/v leerlingenvervoer voor de regio Maastricht

Per direct zijn wij op zoek naar enthousiaste parttime chauffeurs m/v voor het Leerlingenvervoer in de regio Maastricht.

De functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het vervoeren van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Het betreft een parttime functie voor 5 dagen per week gedurende het schoolseizoen voor ca 10 à 15 uur per week. De werktijden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 – 09.30 uur en tussen 14.3016.30 uur.

Wat vragen wij

In het bezit zijn van rijbewijs B en ruime rijervaring;

Een goede beheersing van de Nederlandse taal;

Affiniteit hebben met de doelgroep;

In het bezit zijn van een geldige chauffeurspas Taxi (is een pré) of bereid zijn om deze te halen;

Woonachtig in de regio Maastricht;

Klantvriendelijkheid, representatief en goede contactuele eigenschappen;

Interesse…vul dan snel het sollicitatieformulier in via onze website www.taxivanmeurs.nl of bel naar 045-5442776 of 045-2110525 (personeelszaken)

Groet
26
Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Je gezond voelen is goed, gezond zijn is beter, gezond blijven is het beste!

Aan de Gapert 4a 6231 BX Rothem/Meerssen Tel. 06 - 814 80 605 info@chiropractiezuid.nl - www.chiropractiezuid.nl

PostNL ING Servicepunt Boeken Tijdschriften Wenskaarten Knutselen Cadeaubonnen Kantoorartikelen Voor de mooiste kerstkaarten ga je naar Bruna! Brusselsepoort 10 6216 CE Maastricht T. 043 – 327 28 83 bruna.nl brunamaastricht K