Groet Wiek 81 - Herfst 2022

Page 1

Buurtblad MaartenspoortCéramiqueWyckvoor 19e JAARGANG • HERFST 2022 81 • #BFF BONNEFANTEN FIRST FRIDAYS • WYCK ARTISTIQUE 15 OKT T/M 6 NOV • VAN OVER HET SPOOR NAAR BOVEN HET SPOOR • AFVALBELEID • OPKOOPBESCHERMING WONINGMARKT

_mr. A.B.E. van Kan_mr. M. Ouarani

Help, mijn werknemer brengt schade toe. Wie is aansprakelijk?

Soms heeft de werkgever de mogelijkheid om de schade die is toegebracht door de werknemer te verhalen. Dit kan als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Echter, hier zal niet snel sprake van zijn.

Bij opzet kan worden gedacht aan de gevallen dat een werknemer heeft gehandeld met het doel om schade te veroorzaken. Zulks is doorgaans lastig aan te tonen.

Heeftden. u vragen?

u meer weten over dit onderwerp? Neem

Wij voorzien u graag van advies. jaar vestigingen_welterlaan 42 6411 eb heerlen_prins mauritslaan 19 6191 ec beek_sphinxcour 6h01 6211 zx maastricht _scheepmakershaven 64 unit 14 3011 vd rotterdam_telefoonnummer_045 - 571 45 76 _e-mailadres_info@boumansadvocaten.nl_www.boumansadvocaten.nl_postbus 2812 6401 dh heerlen_

Kortom: als de werknemer een (domme) fout maakt of onvoorzichtig handelt, dan komt dat voor risico van de werkgever. Dit laat onverlet dat de werknemer in sommige gevallen de geleden schade zelf dient te vergoe-

_mr. L.J.L.M. Dacier_mr. A. Çinar_mw. mr. S. Mestrini_

Opzet en bewuste roekeloosheid

juridisch medewerkers_mw. J.A.H. Roumen-Lipperts LL.b_mw. P.T.B. Ossel LL.b. mw. mr. F.E. Driessen-Hoeke_V.C.W. Hoffman LL.b

Wilt dan vrijblijvend contact met ons op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Van bewuste roekeloosheid is sprake als de werknemer zich voorafgaand aan het verrichten van zijn het schadeveroorzakend handelen bewust is geweest van het roekeloze karakter daarvan. Dit is het geval als: - aan de gedraging van de werknemer een gevaar is verbonden en de kans dat dit gevaar zich verwe zenlijkt aanmerkelijk is; - de werknemer het aan zijn gedrag verbonden gevaar kent en zich onmiddellijk voorafgaand aan zijn gedraging daadwerkelijk bewust is dat de kans dat het door hem in het leven geroepen gevaar zich verwezenlijkt aanmerkelijk is; - een en ander de werknemer niet weerhoudt de gedraging te verrichten.

“De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.”

BOUMANS_ ADVOCATEN

_mr. J.I.T. Sopacua_mr. J. de Back_mw. mr. S. Zoroufi Azar_mr. F. de Vries

_mw. mr. D.E. Pluim

Uit dit wetsartikel blijkt eveneens dat de bescherming van de werknemer niet onbegrensd is. Als de schade het gevolg is van opzettelijk c.q. roekeloos handelen van de werknemer, dan dient de werknemer de schade te Tijdensdragen.

advocaten_mr. Th. Boumans_mr. S.X.J. Zuidema_mr. R.W.J.L. Loonen

Verder volgt uit artikel 7:661 BW dat de werkgever alleen aansprakelijk is voor schade die wordt toegebracht bij de “de uitvoering van de overeenkomst”. Volgens de Hoge Raad (lees: ons hoogste rechtscollege) wordt hiermee bedoeld: “bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden”. De werkgever is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer buiten werktijd toebrengt met een ter beschikking gestelde leaseauto. Hetzelfde geldt voor overige zaken die de werkgever verstrekt en die de werknemer benut voor privédoeleinden. Voor deze schade draait de werknemer zelf op.

Het komt regelmatig voor dat de werknemer schade veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden. Het kan gaan om schade die toegebracht wordt aan de werkgever, maar ook om schade die toegebracht wordt aan derden. Zo is het denkbaar dat de werknemer zaken beschadigt of anderszins een fout maakt. Wie voelt dit uiteindelijk in zijn portemonnee? Is dat de werkgever of de werknemer?

_mw. mr. S.A.H. Creusen_mw. mr. G.J.E. Schoofs_mr. ing. R.P.H. Sangers

de uitoefening van werkzaamheden

Het uitgangspunt: de werkgever is aansprakelijk De werknemer is in principe niet aansprakelijk. In beginsel komt de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden veroorzaakt voor rekening en risico van de werkgever. De werknemer geniet zodoende bescherming en draait in principe niet op voor de schade. Dit volgt uit het volgt uit de wet, zie artikel 661, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek:

Drukwerk:

Bonnefanten First Fridays (#BFF)

Adverteren: Facebook.com/groetwiekE-mail:www.groetwiek.nlinfo@groetwiek.nlBankNL80ABNA0450 7585 08

Buurtblad Groet Wiek is af te halen bij:

l Souvenierkiosk, Servaasbrug

l The Masters, Hoogbrugstraat 42

|

Elke eerste vrijdag van de maand, gratis toegang! Tijdens de Bonnefanten First Fridays (#BFF) laten wij het publiek zelf het programma bepalen.

Groet Wiek is een uitgave van Stichting Buurtblad Groet Wiek en wordt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 4.500 exemplaren huis aan huis verspreid in de wijken Wyck, Céramique en Sint Maartenspoort.

Musea zijn de schatkamers van de samenleving waarin verleden en heden samenkomen. Ze zijn het geheugen van stad, streek en land en bieden nieuwe vensters op de wereld of vergroten de bestaande vensters. Juist in deze tijd, waarin alles draait om zelf ervaren en beleven, zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Het zijn plekken voor bezinning, verwondering, ver-

BONNEFANTEN

Pietermans (www.drukkerijpietermans.be)Drukkerij

l Centre Céramique, Plein 1992

Communities claimen het museum

l ING Servicepunt/Postkantoor Wyck

bazing en ontroering, allemaal emoties die musea een intrinsieke waarde geven. Vanzelfsprekend moet dit voor iedereen bereikbaar zijn. Elke eerste vrijdagavond van de maand, tijdens Bonnefanten First Fridays (#BFF), geven wij de sleutel van het museum uit handen. Elke maand nodigen we een verras sende vereniging, club, stichting of sub-cultuur uit om de sleutel aan te nemen en een avond naar eigen voorkeur in te richten. Als uitgangspunt voor het programma nemen ze de collecties oude en hedendaagse kunst of de tijdelijke tentoonstellingen die op dat moment in het museum te zien zijn. De bezoeker verandert hiermee van een toeschouwer in een deelnemer of zelfs co-creator.

Redactie & Uitgever: Harold Habets

|

Colofon

Ontvangt u het buurtblad liever per post op uw adres? Voor €10 sturen wij u 4 nummers per post op uw adres in Nederland. Maak €10 aan ons over o.v.v. uw naam en adres. roet Wiek, buurtblad voor Wyck Céramique Maartenspoort

3 G

Bezorging: Jean Willems

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 4 WWW.HULPBIJARMOEDE.NLUbentnietalleen.Ruim1miljoenNederlanders,meteenuitkeringofinkomenuitwerk,hebbenmoeitehunrekeningentebetalen! Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Wyck Promotie

In de decembermaand tot en met begin januari branden overal in Wyck de lichtjes en is de sfeer op en top. Vergeet niet om een foto te maken bij de metershoge kerstboom op het pleintje bij de klok in de Stationsstraat bij het doen van de kerstinkopen. Ook wordt er uitgepakt met leuke (win) acties in deze periode…

Wyck Artistique | 15 oktober t/m 6 november

5 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Wyck Promotie zet doorlopend ons bijzondere stadsdeel op de kaart!

In het weekend van 18 & 19 juni werd de zomer volop gevierd met zomerse kraampjes door heel Wyck en kon er genoten worden van livemuziek op tal van plekken van de middag tot aan de avond. De ondernemers hebben enorm uitgepakt met leuke acties, arrangementen en activiteiten en de gekleurde lampionnen sierden weer de straten. Hoewel het een enorm warme editie was qua weer, kijkt de organisatie - Wyck Promotie & Centrummanagement Maastricht - terug op wederom een geslaagde editie!

Tijdens Wyck Artistique geven we een podium aan de kunstzinnige en creatieve kant van ons stadsdeel, thuishaven van menig lokale maker. In een zorgvuldig samengestelde kunstroute kun je mini expo’s bewonderen in restaurants, etalages en hotellobby’s. Wyck Artistique vindt plaats rondom de herfstvakantie: 15 oktober t/m 6 november.

Magisch Wyck

• Kijk ook eens op wyck.nl en volg Wyck Promotie via Instagram & Facebook @meetwyck

De jaarlijkse Wyck Vintage Fashion Market trok ook dit jaar weer veel bezoekers die maar wat graag struinen naar vintage vondsten en mooie fashion items. Dit jaar was een extra bijzondere editie door de combinatie met MAAS!, het stadsbrede culturele festival, georganiseerd door Centrummanagement Maastricht.

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 6 Klusje…?Stuureenappje!0613883611 Home Safety Store ACTIE! 3e50rookmelder%korting Belle beautysalon for him & her ManiBehandelingenGellakKunstnagelsWenkbrauwenWaxenSchoonheidsbehandelingenPedicureHandverzorgingvoordeman Tel. 06 - 50 50 50 09 www.bellemani-maastricht.nlinfo@bellemani-maastricht.nl Hoogbrugstraat 76 6221 CS Maastricht Doelgericht afslanken met blijvend resultaat? Kijk op onze website voor de vetverwijderaar!Cryo-21

en meer info: www.toneelgroepmaastricht.nl Cécile

Een onmogelijke worsteling tussen verleden en toekomst

Thijs

TONEELGROEP MAASTRICHT 7 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

SCHULD

In de Nederlandse kunst kennen we het narratief van de daders vrij goed. We zijn gefocust op Nederlandse IS-strijders die naar Syrië afreizen en willen hen begrijpen, weten hoe iemand tot zoiets in staat is. Dat narratief heeft meer dan genoeg ruimte gehad. Schuld legt de focus op de slachtoffers. De Jezidi’s zijn een vaak vergeten volk uit het Midden-Oosten die al sinds 2014 de grootste slachtoffers zijn van IS en waarvan

Foto Marie

In Schuld vertelt een vierkoppig, ijzersterk ensemble van actrices het verhaal van een jonge Jezidische vrouw, die met een plotse ontmoeting geconfronteerd wordt met haar verleden. In een vurige tekst van Ti men Jan Veenstra en met de spannende live muziek van multitalent Sam Gysel debuteert Jouman Fattal als regisseur bij Toneelgroep Maastricht.

een groot aantal ook hier in Nederland woont. Hun verhaal is nooit verteld. Schuld vertelt het op waarheid gebaseerde verhaal van Aryán; een Jezidische vrouw die na haar ontsnapping van IS hier in Nederland een nieuw leven heeft opgebouwd. Maar dan maakt een absurde ontmoeting met haar verkrachter in de supermarkt alles los en dwingt haar tot handelen. Hoe loopt zo iemand hier gewoon vrij rond? Wanneer niemand haar gelooft is ze genoodzaakt het lot in eigen handen te nemen. Is wraak hier gerechtvaardigd om geweld te stoppen? Of stopt het geweld bij Schuldjezelf?is een mix van waargebeurde verhalen en de verbeeldingskracht van de makers. Het kleurrijke ensemble neemt de kijker mee in een verstikkende en confronterende vertelling over oorlog, vrijheid en wat schuld betekent in een wereld die geen schuld Ticketsbekent.

TONEEL

DO 6 OKT - ZA 26 NOV

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 8

Geboren in Roermond (1947) en na het ‘Bisschoppelijk’ al snel de stad verlaten: militaire dienst – opkomst op de Tapijn, daarna naar Venlo om daar rijinstructeur te worden.

Vervolgens accountancy, economiestudie (n.a.) en verder een lange loopbaan bij Amro, later ABN Amro. Binnen de bank diverse functies bekleed, organisatieadvieswerk, projectmanager Huisvesting, manager Telecommunicatie en project manager HR.

Al vrij vroeg de bank verlaten in verband met gezondheidsproblemen. Nu kunnen we van ons pensioen genieten in het mooie Maastricht.

Ik ben gehuwd met Jan Karel Bolleman, we zijn bijna 40 jaar samen en daarvan 21 jaar getrouwd. We wonen met veel plezier al weer 12 jaar in de Stoa en hebben Maastricht in ons hart gesloten.

2. Op vrijdag 19 augustus 2022 in de Achterzaal van het Martinushuis de presentatie “Aajt Mestreech” gegeven door Hub Wevers, waarbij we aan de hand van foto’s terug gingen in de tijd

4. Deelname aan diverse bijeenkomsten georganiseerd door andere geledingen zoals bijv. Buurtbalans, Gemeente (Buurtnetwerkbijeenkomsten) en Centre Céramique (heropening).

Meergers.concrete

1. Op zaterdag 2 juli 2022 een wandeling in Luik, door de wijken Fragnée, Fétinne, Vennes en Longdoz, georganiseerd door Jean Willems en Henk Mihl

u onze nieuwsberichten persoonlijk ontvangen, meld u dan aan via algemeen@bnwceramique.nl

Kleine terugblik activiteiten

1. Op 5 oktober 2022 de vergadering van de besturen van HBV’s/VvE’s van de wijk Céramique

3. Op dinsdag 13 september 2022 in Centre Céramique een 2e presentatie van het masterplan “Boven het Spoor” van Jo Coenen en Luc Soete voor de ondernemers van Wyck en de bewoners van de wijken Heugemerveld, Wyckerpoort, Wyck, Sint Maartenspoort en Céramique

In het verleden heb ik heel divers vrijwilligerswerk gedaan, altijd met veel plezier. Bijvoorbeeld: pen ningmeester kerkbestuur in Clinge, opzetten van een stichting voor concerten (Vijverconcerten Kattenbroek – Amersfoort), opzetten en draaiend houden

informatie over bovengenoemde of andere (nieuwe) activiteiten wordt tijdig gepubliceerd op onze website www.bnwceramique.nl, op onze Facebookpagina en via onze digitale brief (e-mail).

Nieuwe penningmeester

3. In november 2022 een borrel voor onze vrijwilli-

In deze editie stelt onze nieuwe penningmeester zich voor, een kleine terugblik op een paar noemenswaardige activiteiten en een vooruitblik op een paar activiteiten die wij in de planning hebben.

WiltN.B.

9 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Mijn naam is Harry Puts. Sinds juni van dit jaar ben ik als penningmeester toegetreden tot het bestuur van het Buurtnetwerk Ceramique.

van een kunstgalerie in Hulst, schuldhulpmaatje etc. Bij het Buurtnetwerk wil ik, naast mijn taak als penningmeester waarin ik goed op de centjes let, graag mijn bijdrage leveren aan het realiseren van meer binding in de buurt. Op het gebied van het leefmilieu en versterking sociale contacten kan nog veel verbe terd worden. Belangrijk is wel dat de mensen uit de buurt zelf ook meedoen en -denken.

Kleine vooruitblik activiteiten

Hobby’s: muziek spelen (piano), lezen, Bourgondisch leven d.w.z. lekker koken, recepten bedenken, vrienden ontvangen, reizen, mooie steden bezoeken, opera, concerten en balletvoorstellingen.

Buurtnetwerk Céramique

2. Op 11 november 2022 de presentatie “Alles wat u wilt weten over het levenseinde” door Angela Kluver namens NVVE

|

o.a: Rug &Nekscholing, Manuele therapie, HubBekkenklachtenSportfysiotherapie(instabiliteit&incontinentie),hyperventilatieenarthrosisBoyens/CoraWinkelhuysen/HarmBoyens

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 10

Wij hebben elke donderdag gratis spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Vanwege corona vragen wij u om vooraf te bellen voor het inplannen van een afspraak, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. 72 | 6221 Maastricht 043-3253960 www.vandijkadvocaten.com Battalaan 043-3214478

CS

Hoogbrugstraat

Heeft u juridische bijstand nodig of advies, kom dan gewoon eens bij ons langs. U bent van harte welkom!

|

1, 6221 CA Maastricht www.fysioboyens.nl, tel.

Ons kantoor is al sinds jaar en dag in hartje Wyck gevestigd en bestaat uit een team van 5 betrokken en ambitieuze advocaten die er staan voor de cliënt.

Alexander

een terras op de middenstrook van de Stations straat. Of moeten we zeggen: de middenstrook van de Ramblas? Al bij de voorbereiding van de ondergrondse fietsenstalling en bij de herinrichting van de Stationsstraat (waarbij de parkeerplaatsen verdwenen en de trottoirs werden verbreed) is dat onderwerp aan de orde geweest. De gemeente heeft nu meegedeeld dat een dergelijke proef er om juridische redenen niet komt. Maar we kunnen met zekerheid stellen dat de discussie nog niet gedaan is. Merkwaardig, vind ik, dat twee aspecten nog steeds niet genoemd zijn. Allereerst: de horeca heeft door die herinrichting van de Stationsstraat al veel bredere trottoirs gekregen waarop er dus meer ruimte voor terrassen is. En, nog veel belangrijker, de ingang/uitgang van de fietsenstalling tot aan de kruising met de Alexander Battalaan is feitelijk fietspad. Als de fietsers ter plekke bij de fietsenstalling van de rijbaan komen of op de rijbaan moeten gaan zijn dat extra verkeersonveilige punten.

De pilot autoluw Wyck wordt na de zomer door de gemeente opgestart. De discussie over de alterna tieve busroutes in Wyck lijkt even stil te liggen. De plannen van Jo Coenen voor een gedeeltelijke ondertunneling van het spoor zijn ook bij de gemeente bekend. Maar de plannen hebben tot zover geen status. Op 13 september is er een tweede avond met een presentatie van die plannen.

11 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

In de zomer is er een grote ophaalactie van fout geparkeerde fietsen en kapotte fietsen geweest. Het leek (een maand geleden) of alle fietsparkeerproblematiek voorbij was. Maar op dit moment is het o[ veel plaatsen alweer een grote puinhoop. En universiteit moet nog beginnen, er komen nog een paar duizend studenten terug. Als ik iets #posifiets mag zeggen: vaak en veel ophalen.

Ik wens u een prettig najaar Ed BuurtplatformBeuker, Wyck

Op het moment dat ik dit schrijf is de jaarlijks IN KOM weer bezig, meer dan 3000 nieuwe studenten worden door tenminste nog eens 3000 oudere studenten ondersteund om met elkaar en met de stad kennis te maken. Maastricht leeft!

De tekst van BPF Wyck in het zomernummer zouden we vrijwel letterlijk kunnen overnemen, het lijkt of er weinig of niets is gebeurd in de afgelopen 3 maanden.

De raad van Maastricht heeft in meerderheid (20 van de 39) besloten/gevraagd om een proef voor

Buurtplatform Wyck

De brandweer had op een van die dagen groot mate rieel ingezet. Vaste vertoning: de studenten worden ingewijd over brandpreventie in de panden waar ze gaan wonen. Heel verstandig, alleen is de vraag of dat overkomt, want de interesse van de studenten in elkaar is zo groot, dat brandpreventie echt niet bin nenkomt. Voorlichting van de gemeente over waar ze hun fiets moeten stallen komt ook niet binnen. Bovendien: maar een (klein) deel van de nieuwe studenten doet mee aan de INKOM.

De grotere aandacht voor de wijken, waaronder Wyck, van de gemeente, moet nog steeds blijken. We zijn nog steeds in afwachting van concrete plannen van de gemeente. Wel in De Limburger een “plan” om de Rechtstraat te “verbeteren”, niet van de gemeente maar van Ondernemend Wyck. Door grote plantenbakken neer te zetten. Op een fotoshop-foto een rustige straat met een aantal forse plantenbakken; geen fiets, geen scooter, geen vuilniszak, geen horeca-container etc, te zien. En geen auto. Terug naar de jaren tachtig, toen de trottoirs met zogenaamde Amsterdammertjes werden afgeschermd van de rijweg. (nog steeds te zien om de hoek van de Rechtstraat, bij de Hoogbrugstraat. En toen was er altijd file van auto’s die wachtten op an dere auto’s die laden of lossen. Nee, dat bakkenplan is geen goed plan.

De nieuwe structuur van vuilnisophalen (restzakken eens per 2 weken) zou volgens de wethouder na een maand of wat wel wennen. Maar in Wyck lijkt het of heel veel mensen er niet aan wennen, en zitten we om de twee weken (vrijwel continu) met grote stapels zakken, ook in de winkelstraten. Een vrijwel dezelfde zin stond in het zomer-nummer van Groet Wyck! De afgelopen 3 maanden is het alleen maar erger geworden.

U mag de opgenomen beelden maximaal 28 dagen be Uwaren.wopgenomen beelden mogen niet bereikbaar zijn voor derden.

Een deel van de stoep of straat is in beeld. Dat mag. Een klein beetje overlap is onvermijdelijk.

Camera in Beeld is een politiesysteem dat buitencamera’s op een kaart laat zien. Dat kunnen CCTV-camera’s (closed-circuit television) zijn bij overheden, winkels of

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 12 m +31 (06) Www.stroomfinance.nl12665762

enoverpersoonlijkdeskundigOnafhankelijk,énadviesuwhypotheeknalatenschap. Boschcour 35 6221 JR Maastricht Bellefroidlunet 43d 6221 KS Maastricht

Het is toegestaan een camera te plaatsen voor de bevei liging van uw eigendom. Hiervoor gelden de volgende regels:Umoet kenbaar maken dat er camera’s hangen, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de deur.

Van de wijkagent

Deze wintercampagne wordt ook wel het Donkere Dagen Offensief (DDO) genoemd. In deze campagne werken we met verschillende partijen samen om burgers bewust te maken wat zij zélf kunnen doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), wijkagenten, gemeentes en vele partijen bundelen juist in deze periode hun krachten om het aantal woninginbraken te verlagen.

Danielle Stroom Financieel Advies

Donkere Dagen Offensief (DDO)

woonhuizen. Zo weet de politie waar camerabewaking is. Als er bijvoorbeeld een inbraak is geweest, kan de politie via Camera in Beeld beelden van de dader verzamelen. Zo kan de dader sneller worden aangehouden.

U mag alleen opnamen maken voor beveiliging van uw persoonlijke eigendommen.

U mag géén beelden opnemen die de privacy van mensen, dieren, goederen schenden.

U mag een camera inzetten om uw eigendom te beveiligen, onder voorwaarden

Camera in Beeld

Beste bewoner en ondernemers,

Voorbeelden van overlast door hangjongeren, zoals die door buurtbewoners wordt ervaren:

Misschien ziet u ze bij u in de buurt; groepen jongeren die rondhangen. Vaak zoeken ze bepaalde plekken uit om bij elkaar te komen, zoals de ingang van het winkelcentrum, een park of het plein. Vaak klagen de buurtbewoners over geluidsoverlast of ervaren hinder van deze hangjongeren. De politie kan alleen ingrijpen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd. Bijvoorbeeld als deze jongeren vernielingen aanrichten.

Politiezorg online

De digitaal wijkagent

Wat kan de politie doen bij eergerelateerd geweld? U kunt hulp vragen bij de politie door op het politiebureau uw probleem voor te leggen. Bij veel bureaus werken politieagenten die extra kennis hebben op het gebied van eergerelateerd geweld. U kunt ook uw wijkagent in vertrouwen nemen. Zij gaan met grote voorzichtigheid met de problematiek om zonder hun taak als politie uit het oog te verliezen. Met andere woorden: uw veiligheid staat voorop en is uitgangspunt om het eergerelateerde geweld te stoppen. Een van de mogelijkheden voor de politie, is om naast een strafrechtelijke afhandeling te bemiddelen in een oplossing.

Tel: 0900-8844

13 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Wat zijn hangjongeren?

Van de wijkagent (vervolg)

Wanneer veroorzaken hangjongeren overlast?

Van oudsher ontmoeten jongeren elkaar op straat. Het ontstaan van hangplekken heeft verschillende redenen. Jongeren willen alledaagse zaken delen, maar sommigen mogen hun vrienden niet thuis uitnodigen. Ze zoeken elkaar dan op een openbare plek. Soms wordt er bier en drugs gebruikt. In sommige gemeenten ontbreekt het aan een ruimte speciaal ingericht voor de jeugd. Op een hangplek voelen de jongeren zich minder beperkt. Het rondhangen worden vaak afgewisseld met andere activiteiten, zoals het rijden op bromfietsen, skateboarden of voetballen. Hangjongeren zijn meestal tussen 12 en 20 jaar oud.

Onder invloed zijn van alcoholhoudende drank, waarbij lawaai wordt Groepsvorminggemaakt.waarbij wordt geschreeuwd, vooral laat op de ‘Hinderlijkavond.aanwezig zijn’. Bijvoorbeeld vlak voor een inof uitgang van een supermarkt staan, waardoor de bezoekers dit als vervelend en hinderlijk ervaren. Vernielingen plegen en afval op de grond gooien.

Wat is een hangplek voor jongeren?

Naast wijkagenten zijn bij de politie sinds enkele jaren ook digitaal wijkagenten werkzaam. Waar de “gewone” wijkagent (m/v) door de buurt fietst, doet de digitaal wijkagent, Tom Bos BT Maastricht, dat via de computer. Het werkgebied van de digitaal wijkagent is het in ternet. Online kijkt hij wat mensen bezighoudt op social media, op de sites van lokale en regionale media en op fora. Hij weet wat er online speelt in zijn wijk. De digitaal wijkagent en de wijkagent op straat vullen elkaar aan. Ze voorzien elkaar van informatie die op internet dan wel in de buurt wordt vergaard.

Een hangplek is vaak een centrale plek in een wijk, zoals een station, een winkelcentrum of een speelplaats waar jongeren elkaar ontmoeten. Soms worden speciale hangplekken ingericht voor jongeren door gemeenten.

Het hebben van (zedelijke) familie-eer is van groot belang voor families uit bepaalde culturen. Het geeft de familie  positie in de eigen gemeenschap. Zodra de goede naam van een familie wordt bedreigd of bezoedeld, wordt er, binnen de gemeenschap waartoe de familie behoort,  verwacht dat deze familie hun eer herstelt.

Jongeren die veel lawaai maken met brommers.

zelfs geweld gebruikt. Hiermee toont de familie aan dat dit onzedig gedrag niet door hen wordt getolereerd en dathet een eervolle familie is.

De digitaal wijkagent doet onderzoek naar gedigitaliseerde criminaliteit. Denk daarbij aan online smaad, sexting, internetoplichting, klassieke misdaad met een digitaal component. Hij geeft tips aan collega’s en inwoners over het vei lig gebruik van internet. Samen met collega’s verzorgt hij de social media van zijn team, zoals de Facebookpagina en het Instagramaccount van de politie in jouw buurt. Hij plaatst posts op die pagina’s, beantwoordt vragen van inwoners, maar geeft ook voorlichting op scholen over bijvoorbeeld sexting en digitaal pesten. De digitaal wijkagent is er voor de online basis politiezorg. Inwoners kunnen bij hem terecht voor het doorgeven en verkrijgen van informatie over zaken die zich in de digitale wereld afspelen.

Met vriendelijke groet, Patrick Spronken

Hoe dit gebeurt, kan per cultuur verschillen. Er kan een huwelijk gearrangeerd worden, of een meisje kan uit haar familie verstoten worden. Vaak wordt er in de eerzaken die de politie onder ogen krijgt, gedreigd met geweld of

Wat is eergerelateerd geweld?

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 1 4 Wycker Brugstraat 27 hello@onglet.nl | 043 852 8847hello@onglet.nlWyckerwww.onglet.nlBrugstraat27|043852 8847 www.onglet.nl Rechtstraat 77 6221 EH Maastricht www.maaslands.nl info@maaslands.nl

Sinds de opening van zijn atelier aan het Vrijthof in het vroege voorjaar van 1939, schakelt Werner Mantz, in zekere zin noodgedwongen, over op kinderportretfotografie. Generaties Maastrichtenaren hebben zich door hem laten vereeuwigen. Hier blijken hetzelfde vakmanschap en dezelfde overtuigingskracht als in zijn eerdere werk.

BONNEFANTEN

15 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort Ik luister... Heb je het even moeilijk? Praten lucht op! anoniem dag en nacht of chat via deluisterlijn.nl 0880767 000 Bel

De mens en de fotograaf Werner Mantz biedt alledaagse herkenning in zijn werk en (werkende) leven. De samenstelling van de tentoonstelling in het Bonnefanten brengt alles bij elkaar in een retrospectief. Er lopen zo permanent drie verhaallijnen door elkaar; zijn levenswandel en vrije werk, zijn architectuurfotografie en zijn portretfotografie. Tevens worden zo diverse (kunst)historische periodes in Keulen en Midden- en Zuid-Limburg met elkaar verbonden.

Werner Mantz: The Perfect Eye is een grote en tevens de eerste overzichtstentoonstelling van Werner Mantz (1901, Keulen - 1983, Maastricht) en zijn werk ooit; 40 jaar na zijn overlijden.

Bonnefanten | Werner Mantz: The Perfect Eye

Begin jaren 70, wanneer Mantz’ atelier in Maastricht al gesloten is en hij een rustig bestaan leidt in het Limburgse Eijsden, beleeft zijn werk een opvallende revival. Na de tentoonstelling Vom Dadamax bis zum Grüngürtel: Köln in den zwanziger Jahren (1975) in Keulen, volgen dan exposities in galerieën en musea. De grote doorbraak volgt wanneer Docu menta 6 (1977) in Kassel voor het eerst aandacht besteedt aan fotografie en daarbij ook werk van Werner Mantz toont. Inmiddels is zijn werk in het bezit van veel musea, galerieën en particuliere verzamelingen wereldwijd.

Over Werner Mantz

chitectuurfotograaf. Het zijn niet alleen belangrijke architecten als Peutz, Swinkels en Wielders, maar ook de Staatsmijnen (DSM) en Provinciale Waterstaat Limburg die hun werk maar al te graag door Mantz laten fotograferen.

Zo'n 300 beelden uit het werk van de in Duitsland geboren topfotograaf worden getoond in Werner Mantz: The Perfect Eye. Gastcurator is Frits Gierst berg, curator van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Bij dit retrospectief verschijnt een omvangrijke meertalige publicatie over Mantz.

In 1921 opent de jonge fotograaf Werner Mantz in het hartje van zijn geboortestad Keulen aan de Hohenstaufenring zijn eerste atelier voor architectuurfotografie. Juist nú in de jaren twintig, wanneer Keulen zijn tijd ver vooruit is en belangrijke, moder ne stadsuitbreidingsplannen realiseert, leidt dit voor Werner Mantz tot zijn meest gewaardeerde werken. Als fotograaf van het Nieuwe Bouwen wordt hij gecontracteerd door bekende architecten, zoals Riphahn, Klotz, Mendelsohn en Wirminghaus. Bo vendien ziet hij zijn werk in talrijke bekende architectuurtijdschriften verschijnen. Vanaf 1932 heeft Mantz een tweede fotoatelier in Maastricht. Door de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland besluit hij zich in 1938 defini tief in de stad te vestigen. In de loop der jaren dertig verwerft hij ook aan Nederlandse zijde faam als ar-

25.09.2022 — 26.02.2023

16

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique Maartenspoort

|

Sint Maartenspoort is volop in beweging. Vanuit de stofwolken en het puin van de voormalige bioscoop aan de Wilhelminasingel, verrijzen langzaam maar zeker de contouren van het gloednieuwe hoofdkantoor van DSM. Het verkeerspunt aan de Franciscus Romanusweg / Sint Antoniuslaan is opnieuw onder handen genomen. Iron Man heeft in de wijk gestreden en de studenten hebben er de aftrap van een nieuw collegejaar genoten. Het Buurtnetwerk heeft nochtans ook niet stil gezeten en de wijk verrast met talloze activiteiten. Een vogelvlucht…

het trottoir of in de voortuin van tientallen wijkbewoners. Middels een plattegrondje kon iedereen de weg vinden naar verstofte schatten en rariteiten die voor een habbekrats aan de man werden gebracht. Wegens enorm succes wordt dit gezellige evene ment volgend jaar vast en zeker geprolongeerd.

Een jaarlijks terugkerend feestje is ook het Gluren bij de Buren. In een zonovergoten buurttuin zong de bekende zangroep Vocal Harmony de sterren van de hemel tussen een weelde aan goudsbloemen en petunia’s voor meer dan enthousiaste toehoorders die van heinde en verre hun weg naar Maartenspoort hadden weten te vinden. Naast een muzikaal genoegen was ook dit weer een fantastisch evenement om elkaar in een gemoedelijke sfeer te treffen en bij te kletsen onder het genot van een drankje en versnapering.

VOORDEURVERKOOP 19 Juni

De straten in Sint Maartenspoort werden in alle vroegte reeds onveilig gemaakt door talrijke opkopers die met arendsogen loerden naar vondsten uit schuurtjes en zolders, die werden uitgestald op de stoep voor de Voordeurverkoop. Kris kras door de wijk vond deze bijzondere rommelmarkt plaats op

BUURTNETWERK US SINT MAARTENSPOORT

GLUREN BIJ DE BUREN 3 Juli

ADIEU KAREN HOP

Burendag was ooit een kleinschalig feestje georganiseerd door een handjevol wijkbewoners. Inmid-

NATIONALE BURENDAG 25 Sept

Daarnaast heeft Sint Maartenspoort afscheid genomen van haar bevlogen opbouwwerker Karen Hop. Midden in de vermaledijde coronaperiode nam zij het stokje over van Geerte Courtens. De buurt heeft Karen leren kennen als een bevlogen en inspirerende bruggenbouwster. Het Buurtnetwerk wenst Karen heel veel plezier en succes in haar nieuwe baan bij Burgerkracht Limburg. Trajekt heeft inmiddels een vacature uitgezet. De buurt ziet uit naar de op volger van Karen om samen nieuwe verbindingen te leggen en bijzondere activiteiten op poten te zetten. Ook in het najaar staan er verschillende activiteiten op het program zoals bijvoorbeeld de maandelijkse wandelclub, verschillende informatie-bijeenkomsten over actuele onderwerpen en het winterklaar maken van de buurttuin. Wilt U op de hoogte blijven van alle activiteiten in Sint Maartenspoort, volg het Buurtnetwerk dan via haar gezelligerplannenwordtBotermijn.deDaarnaastwathuis-aan-huisnetwerk.usmaartenspoort@gmail.com.buurtnetwerk.us.sint.maartenspoortfacebook-paginaofviaBuurt-OokinhetbuurtbladUsGezétsjekuntUlezenerallemaaltebelevenvaltindewijk.vindtiederelaatstedonderdagavondvanmaandhetbuurtoverlegplaatsom19.30indeIedereenishierbijvanhartewelkomenuitgenodigdommeetepratenenideeëneninteindienenomSintMaartenspoortnogenleefbaardertemaken.

SOCIAL SOFA Juli

Ook dit jaar werd het gruwelijke bombardement tij dens de Tweede Wereldoorlog, waarbij het hart van Sint Maartenspoort werd weggevaagd en er tientallen slachtoffers te betreuren vielen, op indrukwekkende wijze herdacht. Bij het monument aan het Schildersplein werden ontroerende verhalen en gedichten gedeeld en verschillende bloemstukken en kransen gelegd. Een intieme herdenking die niemand onder de aanwezigen onberoerd liet.

ZWARTE VRIJDAG 18 Augustus

De prachtige Social Sofa - een waar kunstwerk van ingenieus ingelegde mozaïeksteentjes in veelkleurig zonnebloemmotief, gemaakt door bevlogen buurtbewoners - siert in verband met de werkzaamheden aan de bouw van het DSM-hoofdkantoor even niet de Sint Maartenslaan, maar pronkt nu op de hoek Theodoor Schaepkensstraat/Van den Berghstraat. Er kwam een imposante kraan aan te pas om de loodzware bank te verplaatsen! Het straatmeubel wordt veelvuldig gekiekt door dwalende toeristen en is een geliefde plek waar buren even lekker bij kletsen. Studenten liggen er languit op te zonnebaden en een van de straatkatten slaapt er heerlijk in de zon.

BUURTNETWERK US SINT MAARTENSPOORT (VERVOLG) 17 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

dels wordt Burendag kris-kras verspreid door heel Sint Maartenspoort uitbundig gevierd. Daar waar een tros ballonnen aan een tuinhek, lantaarnpaal of deurpost fier in de wind staan te pronken, mag iedereen aanschuiven voor een bakkie troost, kruis bessenvlaaipunt of glas prikkellimonade. Vorig jaar werd er ook gezellig met een goed glas wijn geproost en kon met exotische lekkernijen van buren afkomstig van ver over de landsgrenzen genieten. De ideale dag om elkaar nog beter te leren kennen en ban den aan te halen.

Maastricht

Groet

Al 20 jaar lang is Simon Lévelt een begrip in Wyck met een groot assortiment koffie en thee. Laat je tijdens een bezoek aan onze winkel adviseren bij het vinden van de juiste koffie of thee: duurzaam, biologisch en Ookoverheerlijk.kunjebij ons terecht voor de leukste en lekkerste relatiegeschenken en kerstpakketten .

Tot ziens in onze winkel! - 6221 KX

Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 18

Marketing | ezzaFortWinkelcentrummanagement La Harold Habets | www.lafortezza.nl Avenue Céramique 221

Wycker Brugstraat 21a – 6221 EA Maastricht 043 – 35 81 /simonleveltmaastricht355

MAASTRICHT

In het vernieuwde Centre Céramique worden op de 3e en 4e etage, waar ook de bibliotheek zich bevindt, permanent topobjecten gepresenteerd uit onze erfgoed collecties én de Maastrichtse geschiedenis. De meest bijzondere stukken uit de archeologie-, aardewerk- en glascollecties worden hier tentoongesteld. Ook zijn er twee maquettes van de stad te zien: de Romeinse maquette en de maquette van Maastricht in 1748. Aan de hand van de objecten en de maquettes nemen we de bezoeker mee door de geschiedenis van de stad. We vertellen korte verhalen, anekdotes en bijzondere wetenswaardigheden. De bezoekers worden gestimuleerd om vooral de stad zelf te bezoeken, waar nog zo veel meer geschiedenis te ontdekken valt.  Een viertal levensgrote kijkdozen gaan in op andere periodes en verhalen uit de ‘Mestreechse historie.’

19 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort VOOR DIEREN? WIL JIJ JE INZETTEN Word collectant! Meld je aan via dierenbescherming.nl/collecte of scan de QR-code.

Tentoonstelling visie Jo Coenen en Luc Soete op nieuwe spoorovergang

CENTRE CÉRAMIQUE ALS CENTRUM VOOR BEELDCULTUUR EN FOTOGRAFIE

Centre Céramique is sinds haar oprichting in 1999 een podium voor beeldcultuur en fotografie dat een zo breed mogelijk publiek wilt aanspreken, inspireren en informeren. We doen dit door het organiseren van tentoonstellingen met professionele, euregionaal en ook internationaal gerenommeerde fotografen, en bieden tegelijkertijd een podium aan jong talent. Daarbij richten we ons op talentontwikkeling en participatie in samenwerking met partners in stad en regio.

Burgerinitiatief

Een nieuwe allee boven het spoor, met uitzicht op de Koepelkerk Coenen en Soete zien het negen sporen tellende station en de rangeerterreinen als een blokkade tussen het centrum en het oosten van de stad. Wie van Oost-Maastricht naar het centrum fietst of wandelt is veroordeeld tot de lelijke passerelle of de spoorwegovergang bij de Duitse Poort. Dat kan veel beter denken zij. Coenen en Soete stellen voor een gedeelte van het spoor te ondertunnelen en daarboven een aantrekkelijke nieuwe allee aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen dan via de twee bestaande poorten in het station deze allee boven het spoor bereiken en via een nieuw Koepelkerkplein hun weg vervolgen naar een nieuwe zijtak van de Groene Loper. In een latere fase zou deze allee kunnen worden verbreed met daaraan noodzakelijke woonruimte: een compleet nieuw stadsdeel.

CENTRE CÉRAMIQUE

10.09 t/m 26.11.2022. Locatie: zaal eerste verdieping en houten vloer Centre Céramique Vanaf 10 september is in Centre Céramique een tentoonstelling te zien van de plannen die architect en stedenbouwkundige Jo Coenen en econoom Luc Soete samen ontwikkelden voor een nieuwe, radicaal andere spoorovergang in de stad. Het tweetal maakte afgelopen jaar deze plannen ongevraagd en op eigen initiatief.

ONTDEK DE GESCHIEDENIS VAN MAASTRICHT

Of deze radicale plannen ooit worden verwezenlijkt weet niemand. Coenen en Soete willen hun visie wel graag aan de stad voorleggen, en doen dat door middel van deze tentoonstelling. In de tentoonstelling zijn maquettes, videobeelden en tekeningen te zien van het burgerinitiatief van Coenen en Soete. Ook willen zij duidelijk maken welke potentiële voordelen hun plannen hebben voor de omliggende buurten. Bezoekers die interesse hebben in de plannen of willen participeren kunnen bij het uitlopen van de tentoonstelling met een formulier hun instemming c.q. commentaar kenbaar maken.

Van OVER HET SPOOR naar BOVEN HET SPOOR

KunstuitleenKUNSTUITLEENMAASTRICHT.NLMaastrichtiseenactiviteit van Galerie Post + García (Avenue Céramique 17) Open: woensdag t/m vrijdag 11 - 18 uur zaterdag 10 - 17 uur zondag 13 - 17 uur

Kunstuitleen Maastricht ontwikkelde een unieke formule waarmee u hoogwaardige werken tegen laagdrempelige en exibele voorwaarden in huis haalt. Zo kunt u een kunstwerk eerst een tijdje huren. Gaat u binnen drie maanden over tot aankoop, dan wordt alles wat u heeft betaald volledig in mindering gebracht op de koopprijs.

Kunstuitleen Maastricht

Wyck - Rechtstraat 50

Sinds tien jaar is onze Kunstuitleen Maastricht gevestigd aan de sfeervolle Rechtstraat 50.

U bent van harte welkom voor een professioneel kunstadvies op maat!

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 20 Brothers Consultants & Partners Minderbroedersberg 5 - 6211 LK Maastricht - T : 043 - 30 20 20 www.brothersconsultants.nl5 Administrateurs & Belastingadviseurs

Sphinxkwartier - Boschstraat 87

21 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Er zijn dus minder parkeerplaatsen… Deelvervoer is dan dé uitkomst. Wanneer meerdere mensen een auto gebruiken, zijn er niet zo veel parkeerplaatsen nodig. Daarnaast blijf je toch mobiel, want tsja, veel mensen willen toch naar het werk kunnen reizen per auto of privé een uitstapje kunnen maken.

Deelauto’s:

Alzheimer Café Maastricht

Met de app Glimble by Arriva is deelvervoer altijd binnen handbereik. Deze app biedt namelijk een overzicht van waar je je deelvervoer kunt vinden. Je reserveert en betaalt je vervoer vervolgens meteen.  Dat is handig, want zo reis je zorgeloos met het openbaar vervoer, of met een taxi of met deelmobiliteit.

• In Zuid-Limburg zijn bij de stations van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Sittard en Valkenburg OV-fietsen terug te vinden.

.

Als dementie uw geliefde naaste treft, ervaart u gevoelens die gepaard gaan met een ingrijpend verlies. Ongeloof en ontkenning zijn bij velen de eerste reactie, gevolgd door gevoelens van verdriet, wanhoop, machteloosheid en u in de steek gelaten voelen. De mentie en verlies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen met een casemanager dementie gaan we hierover in gesprek. Zij wil u graag een hart onder de riem steken en tips en adviezen geven die helpen om met gevoelens van verlies om te gaan. Gastspre ker: Nicole Quaedackers, casemanager dementie.

In Zuid-Limburg is deelvervoer ook meer en meer in het straatbeeld terug te vinden, waarbij deelvervoer ook ervoor zorgt dat de kleine(re) kernen beter bereikbaar zijn. Dit laatste past goed bij het voornemen van het Ministerie: rond moeten 2040 dorpen beter bereikbaar zijn door deelauto’s, snelle bussen en OV-/deelfietsen (Bron: Nederlands Dagblad).

Deelvervoer, iets voor jou?

• We Drive Solar heeft enkele deelauto’s staan in Sittard en Geleen.

Deelfietsen:

• GreenWheels is daarnaast actief in Sittard, Heerlen en Stein.

• In Parkstad kun je met de Velocity e-bikes reizen, dit kan zelfs over de grens naar Duitsland. Er zijn meer dan 20 deelstations en hierdoor voldoende locaties om je fiets op te halen of terug te brengen.

• In Maastricht zijn er verschillende aanbieders van zowel elektrische als fossiele deelauto’s waarvan je op verschillende locaties gebruik kunt maken: We Drive Solar, GreenWheels, GoAbout, SnappCar, Amber, MyWheels en GoodMoovs

woensdag 5 oktober 2022:

• MyWheels deelauto’s kun je huren in Sittard en Heerlen.

In liefde loslaten, verlieservaringen bij dementie

U bent van harte welkom in Buurtcentrum Daalhof ’t Atrium, Aureliushof 160, 6215 SW MAASTRICHT. De zaal is open vanaf 19.00u. Het programma start om 19.30u. Toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar stellen we op prijs.

Voor meer alzheimercafemaastricht@gmail.com06-83045556informatie:

In Maastricht bestaat het deelfietssysteem van Arriva met meer dan 25 locaties. Let op: in de kleinere dorpjes rondom Maastricht kun je de Arriva-fiets vaak nog niet vinden op de stations (denk aan Houthem, Klimmen-Ransdaal, Beek-Elsloo, Schin op Geul, Nuth).

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 22 Home Safety Store AntislipHulpmiddelenbrandblussersRookmeldersveiligwonenDoe-het-zelfartikelenVluchtladdersproducten Hoenderstraat 16 Maastricht centrum06 13 88 36 11 www.antistollingspas.nl VRAAG GRATIS AAN Gebruikt u bloedverdunners? Vraag dan de gratis Antistollingspas aan.

‘Het succes is groot geweest,’ laten producenten Albert Verlinde en Servé Hermans weten. ‘We wisten dat we een geweldige voorstelling in handen hadden. Het is fantastisch dat je grote namen als Joes Brauers, Angela Schijf, William Spaaij, Nandi van Beurden, Suzan Seegers en Anne-Mieke Ruyten in de voorstelling hebt staan. Met harmonieën en fanfares uit heel de provincie die geweldig speelden. Maar het publiek moet ook naar Limburg willen komen. En dat deden ze in groten getale. Niet alleen de mensen die al in Limburg wonen, maar uit heel Nederland kwam men naar Maastricht en maakten er vaak een vakantieweekend van. En iedereen was lovend. De recensenten die de voorstelling vier en vijf sterren gaven, maar ook het publiek. Zij beloonden de show met een negen plus. Dat is een groot compliment.’

Spektakelmusical komt volgend jaar terug

laatste voorstelling van Dagboek van een Herdershond in het pop-up theater in MECC Maastricht, maakten producenten Albert Verlinde en Servé Hermans (Toneelgroep Maastricht) bekend dat deze spektakelmusical in tien weken tijd door meer dan tachtigduizend mensen is gezien. De musical komt volgend jaar dan ook terug.

Meer dan tachtigduizend kaarten verkocht voor Dagboek van een VoorHerdershondaanvangvande

2 3 G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort Foto Bjorn Frins

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 24 Een stukje Lyon in Wyck-Maastricht Wij maken úw evenement tot een feest! Uw adres voor: - verkoop / verhuur van professioneel geluids- en lichtapparatuur - disco drive-inn show: licht, geluid en een professionele DJ - organisatie van uw artiesten line-up, wij werken samen met alle bekende artiesten uit de Euregio Henk Van den Hof telefoon: 043-3260365 Avenue Ceramique144 E gsm: 06-53310363 6221 KV Maastricht info@softensound.nlwww.softensound.nl Proef de Franse sfeer bij Bouchon d’en Face Wycker Brugstraat 54 6221 ED Maastricht Tel. +31 (0)43 311 info@bouchondenface.nl6438 www.bouchondenface.nl Fysiotherapie & Acupunctuur Ellen Olie Acupunctuur, Chinese kruiden Tai Chi-Qi Gong (ook 3x pw online) Fysiotherapie, www.acupunctuur-ellenolie.nlvalpreventie043-4519090-0615653270Lagebarakken71a,Wijck,6221CHMaastricht

U mag uw restzakken op de avond voorafgaand aan de ophaaldag al vanaf 19.00 uur aan de straat zetten. In sommige straten is er een centrale verzamelplek. We starten vroeg met inzamelen van het restafval. Zet uw restzakken daarom uiterlijk om 6.00 uur ’s ochtends aan de straat.

De gemeenteraad bespreekt dit najaar het afvalbeleid. D66 zal daarbij de inbreng van bewoners betrekken.

pleiten ervoor om weer terug te gaan naar de wekelijks ophalen van zowel GFT als restzakken. Bovendien zouden de milieuperrons frequen ter moeten worden schoongehouden. De bewoners realiseren zich dat het leidt tot een hogere afvalstoffenheffing. Een klein deel van de bewoners gaf echter ook aan dat asociaal gedrag - het eerder buiten zetten van de restzak, of bewust het milieuperron verkeerd gebruiken - niet beloond moet worden.

Bijna negentig procent van de mensen die reageerden bij de Stemtent van D66 is ontevreden over het afvalbeleid in Maastricht. Dat blijkt uit de gesprekken die bij de Stemtent op zaterdag 3 september op Plein 1992 werden gehouden. Een petitie om het afvalbeleid te hervormen was mede aanleiding voor de stemtentstelling: “Maastricht is sjiek en sjoen.”

De kritiek spitst zich toe op drie punten. Ten eerste is er veel onbegrip voor het niet meer wekelijks ophalen van het huisvuil. Dat leidt tot verloedering in het straatbeeld omdat restzakken vaak te lang blijven liggen. Een tweede punt is dat milieuperrons vaak ook vervuild worden met afval dat naast de containers wordt achtergelaten. Een derde punt is dat er te weinig aan onkruidbestrijding wordt ge Bewonersdaan.

Vanaf welk tijdstip mag u de restzak op straat zetten?

25

Afvalbeleid Maastricht

G roet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort

Meer informatie over de www.gemeentemaastricht.nl/opkoopbeschermingopkoopbescherming:

Per 1 oktober 2022 geldt er in de hele stad een opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen. De gemeenteraad heeft dit op 12 juli 2022 besloten. Met de opkoopbescherming wordt geregeld dat koopwoningen de eerste 4 jaar na aankoop niet zonder vergunning mogen worden verhuurd. Investeerders/beleggers die woningen opkopen om te verhuren worden zo geweerd. Door de opkoopbescherming blijven er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens. Vanaf 1 oktober geldt er ook een meld- en registratieplicht voor toeristische woningverhuur. Hierdoor ontstaat meer zicht en grip op toeristische verhuur. Hiermee wordt voorkomen dat investeerders/beleggers panden onttrekken aan de woningvoorraad.

Verhuren mag niet, tenzij …

Voor kopers geldt dat zij in de eerste 4 jaar na aankoop alleen zelf in de gekochte woning kunnen gaan wonen. Een woning verhuren mag alleen nog onder bepaalde voorwaarden. Verhuren mag alleen aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers en zussen). Of als de koper eerst zelf minimaal 1 jaar in de woning woont en deze verhuurt voor maximaal 12 maanden (geen toeristische verhuur). Of als het gaat om een woning die onlosmakelijk verbonden is met een winkel, kantoor- of bedrijfsruimte. In al deze gevallen is voor verhuur een vergunning nodig. De eigenaar van de woning moet deze vergunning aanvragen. Per 1 oktober 2022 kan dat via de web site van de gemeente Maastricht. Het verhuren van een woonruimte zonder vergunning kan leiden tot een boete van € 22.500, - bij een eerste overtreding en kan oplopen tot € 45.000,- bij verdere overtredingen. De opkoopbescherming geldt niet voor nieuwbouw.

Meld- en registratieplicht voor toeristische verhuur

De registratie- en meldplicht geldt ook voor de hele stad en voor alle woningen, ongeacht de WOZwaarde. Elke verhuurder moet zich eenmalig registreren en krijgt een registratienummer waarmee geadverteerd moet worden. In één kalenderjaar mag een woning maximaal 60 nachten worden verhuurd. Er is besloten dit via een verordening te regelen. Met de nieuwe regelgeving is adverteren zonder registratienummer verboden. Verhuurder én platform kunnen beboet worden als de regels niet worden na geleefd. De registratie kan aangevraagd worden via de website van de gemeente Maastricht.

Maastricht werkt met de opkoopbescherming aan een gezonde woningmarkt

De opkoopbescherming geldt voor de hele stad voor goedkope en middeldure koopwoningen met een WOZ-waarde lager € 355.000. Daarmee wordt aangesloten bij de landelijke NHG-grens. Dit bedrag geldt voor 2022 en zal elk jaar worden geïndexeerd.

Betaalbaarheid

Bescherming betaalbare woningvoorraad voor starters en middeninkomens

Gemeente Maastricht

Groet Wiek, buurtblad voor Wyck | Céramique | Maartenspoort 26

Wethouder Wonen Johan Pas: “We willen dat ons Maastrichts woonaanbod betaalbaar, duurzaam en divers is. Deze regelgeving draagt bij aan het tegengaan van de schaarste aan betaalbare koopwoningen. Met de opkoopbescherming wil de gemeente Maastricht starters en woningzoekenden met een middeninkomen meer kans geven bij het kopen van een woning tegen een redelijke prijs. Ook komt dit de leefbaarheid in buurten ten goede.

Je gezond voelen is goed, zijn is beter, gezond blijven is het beste!

Aan de Gapert 4a 6231 BX Rothem/Meerssen Tel. 06 - 814 80 605 info@chiropractiezuid.nl - www.chiropractiezuid.nl 

gezond

Voor boeken, tijdschriften, agenda’s en kalenders ga je naar Bruna! Brusselsepoort 10 | 6216 CE Maastricht | T. 043 – 327 28 83 bruna.nl brunamaastrichtK - Boeken - Tijdschriften - Kantoor & School - Wenskaarten - Spel & Speelgoed - Cadeaubonnen - Hobby’s - Postkantoor - ING Servicepunt - Geldmaat