Groet Wiek 80 - zomer 2022

Page 1

Buurtblad voor Wyck Céramique Maartenspoort

• • • • •

80

OP VAKANTIE? LICHT DE BUREN IN! BONNEFANTEN OP PINKPOP BELEEF DE VERHALEN VAN DE SCHARK ZERO EMISSIE STADSLOGISTIEK IRON MAN MAASTRICHT

19e JAARGANG • ZOMER 2022


BOUMANS_ ADVOCATEN

advocaten_mr. Th. Boumans_mr. S.X.J. Zuidema_mr. R.W.J.L. Loonen _mr. L.J.L.M. Dacier_mr. A. Çinar_mw. mr. S. Mestrini_ _mr. A.B.E. van Kan_mr. M. Ouarani _mw. mr. S.A.H. Creusen_mw. mr. G.J.E. Schoofs_mr. ing. R.P.H. Sangers _mr. J.I.T. Sopacua_mr. J. de Back_mw. mr. S. Zoroufi Azar_mr. F. de Vries _mw. mr. D.E. Pluim juridisch medewerkers_mw. J.A.H. Roumen-Lipperts LL.b_mw. P.T.B. Ossel LL.b. mw. mr. F.E. Driessen-Hoeke_V.C.W. Hoffman LL.b

Help, mijn werknemer brengt schade toe. Wie is aansprakelijk? Het komt regelmatig voor dat de werknemer schade veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden. Het kan gaan om schade die toegebracht wordt aan de werkgever, maar ook om schade die toegebracht wordt aan derden. Zo is het denkbaar dat de werknemer zaken beschadigt of anderszins een fout maakt. Wie voelt dit uiteindelijk in zijn portemonnee? Is dat de werkgever of de werknemer? Het uitgangspunt: de werkgever is aansprakelijk De werknemer is in principe niet aansprakelijk. In beginsel komt de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden veroorzaakt voor rekening en risico van de werkgever. De werknemer geniet zodoende bescherming en draait in principe niet op voor de schade. Dit volgt uit het volgt uit de wet, zie artikel 661, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: “De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.” Uit dit wetsartikel blijkt eveneens dat de bescherming van de werknemer niet onbegrensd is. Als de schade het gevolg is van opzettelijk c.q. roekeloos handelen van de werknemer, dan dient de werknemer de schade te dragen. Tijdens de uitoefening van werkzaamheden Verder volgt uit artikel 7:661 BW dat de werkgever alleen aansprakelijk is voor schade die wordt toegebracht bij de “de uitvoering van de overeenkomst”. Volgens de Hoge Raad (lees: ons hoogste rechtscollege) wordt hiermee bedoeld: “bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden”. De werkgever is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer buiten werktijd toebrengt met een ter beschikking gestelde leaseauto. Hetzelfde geldt voor overige zaken die de werkgever verstrekt en die de werknemer benut voor privédoeleinden. Voor deze schade draait de werknemer zelf op. Opzet en bewuste roekeloosheid Soms heeft de werkgever de mogelijkheid om de schade die is toegebracht door de werknemer te verhalen. Dit kan als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Echter, hier zal niet snel sprake van zijn. Bij opzet kan worden gedacht aan de gevallen dat een werknemer heeft gehandeld met het doel om schade te veroorzaken. Zulks is doorgaans lastig aan te tonen. Van bewuste roekeloosheid is sprake als de werknemer zich voorafgaand aan het verrichten van zijn het schadeveroorzakend handelen bewust is geweest van het roekeloze karakter daarvan. Dit is het geval als: - aan de gedraging van de werknemer een gevaar is verbonden en de kans dat dit gevaar zich verwe zenlijkt aanmerkelijk is; - de werknemer het aan zijn gedrag verbonden gevaar kent en zich onmiddellijk voorafgaand aan zijn gedraging daadwerkelijk bewust is dat de kans dat het door hem in het leven geroepen gevaar zich verwezenlijkt aanmerkelijk is; - een en ander de werknemer niet weerhoudt de gedraging te verrichten. Kortom: als de werknemer een (domme) fout maakt of onvoorzichtig handelt, dan komt dat voor risico van de werkgever. Dit laat onverlet dat de werknemer in sommige gevallen de geleden schade zelf dient te vergoeden. Heeft u vragen? Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij voorzien u graag van advies.

jaar

vestigingen_welterlaan 42 6411 eb heerlen_prins mauritslaan 19 6191 ec beek_sphinxcour 6h01 6211 zx maastricht _scheepmakershaven 64 unit 14 3011 vd rotterdam_telefoonnummer_045 - 571 45 76 _e-mailadres_info@boumansadvocaten.nl_www.boumansadvocaten.nl_postbus 2812 6401 dh heerlen_


Samenvatting bestuursakkoord in Engels en Mestreechs Verbondenheid is het centrale thema in het bestuursakkoord 2022-2026 van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Maastricht. Omdat verbondenheid onder andere tot uitdrukking komt in taal heeft de coalitie van Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt ervoor gekozen om de samenvatting van het nieuwe akkoord te laten vertalen in het Engels en in ’t Mestreechs. De twee versies zijn beschikbaar via https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuursakkoord-2022-2026 Frans Bastiaens namens de formerende partijen: “Eén van onze doelen is de inwoners van onze stad beter te betrekken bij het stadsbestuur en bij het beleid. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeentelijke communicatie wordt al standaard in het Nederlands en in het Engels gedaan vanwege de grote groep internationals in de stad. Als een onderwerp zich daarvoor leent, willen we ook ’t Mestreechs een prominentere rol geven. Omdat we trots zijn op

ons dialect, en omdat het dialect kan helpen om de afstand tussen stadhuis en buurthuis te verkleinen. We beginnen met de samenvatting van het bestuursakkoord.” Het bestuursakkoord zal ook nog worden vertaald in een infographic met pictogrammen. De nieuwe coalitie dankt Veldeke Mestreech voor de hulp bij het vertalen in ’t Mestreechs.

Buurtblad Groet Wiek is af te halen bij: l l l l

ING Servicepunt/Postkantoor Wyck Centre Céramique, Plein 1992 Souvenierkiosk, Servaasbrug The Masters, Hoogbrugstraat 42

Ontvangt u het buurtblad liever per post op uw adres? Voor €10 sturen wij u 4 nummers per post op uw adres in Nederland. Maak €10 aan ons over o.v.v. uw naam en adres.

Colofon Groet Wiek is een uitgave van Stichting Buurtblad Groet Wiek en wordt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 4.500 exemplaren huis aan huis verspreid in de wijken Wyck, Céramique en Sint Maartenspoort. Redactie & Uitgever: Harold Habets 3

Drukwerk: Pietermans Drukkerij (www.drukkerijpietermans.be) Bezorging: Jean Willems Adverteren: www.groetwiek.nl E-mail: info@groetwiek.nl Facebook.com/groetwiek Bank NL80 ABNA 0450 7585 08

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


EERST KOPEN, DAN VERKOPEN Wil jij eerst een andere woning kopen voordat jij je huidige woning verkoopt? Maar is door het weinige woningaanbod niets te vinden? Of ben je door concurrentie vaak overboden? Er zijn gewoon te weinig huizen beschikbaar, de doorstroming laat te wensen over. Wij bieden dé oplossing: MATCH jouw woning

AANBIEDING

Het nieuwste initiatief om de woningmarkt

20% korting op opstartkosten

weer op gang te brengen.

Geldig tot 1 september 2022

Een korte uitleg: Doordat wij jouw woonwensen kenbaar maken, nodigen wij woningeigenaren uit te reageren. Zo komt er meer aanbod beschikbaar en kunnen wij jullie woonwensen matchen. Je verkoopt pas zodra je droomwoning is gevonden, niet eerder. Geen concurrentie in biedingen, 1-op-1 onderhandelen, exclusief en ontspannen. Persoonlijk begeleid door de makelaars van TIM Vastgoed.

MATCH jouw woning is een initiatief van Maarten Pijnenborgh en is inmiddels actief in meer dan 40 gemeentes in Nederland. TIM Vastgoed is de matchmaker in de gemeentes Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten.

Heugemerstraat 104 6229 AT Maastricht

T 043 350 69 00 M 06 52 36 22 99

info@timvastgoed.nl www.timvastgoed.nl

Kijk voor meer informatie op www.matchjouwwoning.nl

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

4


BERICHT VAN DE WIJKAGENT Wyck in beweging !!

het in de gaten houden van verdachte personen.

Wyck in beweging, en wij wijkagenten bewegen mee, onze wijk krijgt nogal wat te verwerken. Steeds weer opnieuw spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen, maken gebruik van camera`s, spreken veel met bewoners, toeristen, studenten, jeugdigen en ouderen. Zij zijn voor ons de graadmeter in onze wijk. Daarnaast zijn er ook veel ondernemers in vele sectoren actief ook zij weten ons snel te vinden.

Wat doet de politie tegen georganiseerde misdaad?

Criminelen willen winsten uit hun misdaad zoveel mogelijk verbergen. Financiële rechercheurs proberen illegale geldstromen op te sporen. Dat doen ze ook in samenwerking met de Belastingdienst, de Nederlandse Bank en de Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD). De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Door samen te werken kan de politie bijvoorbeeld ook beslag leggen op criminele vermogens.

Digitale rechercheurs

Criminelen doen van alles om hun misdaden te verbergen. Bij verschillende soorten van georganiseerde criminaliteit zet de politie verschillend in.

Dienst Landelijke Recherche

De Dienst Landelijke Recherche onderzoekt zware en georganiseerde criminaliteit in Nederland. Met preventieve maatregelen proberen de rechercheurs misdaad ook te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan

5

Financiële rechercheurs

Digitale criminaliteit komt steeds vaker voor. Speciaal opgeleide rechercheurs verzamelen de digitale informatie, speuren het internet af en onderzoeken harde schijven van computers. Ze kunnen ook data onderscheppen van digitale communicatie tussen verdachte personen. Als afsluiter willen wij jullie allen een fijne vakantie toewensen, blijf gezond en let op elkaar. Groetjes Kerwin en Patrick

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Bonnefanten presenteert BLKNWS op Pinkpop Op 17, 18 en 19 juni is het Bonnefanten voor de zevende keer aanwezig op het Pinkpop festival, in het inmiddels bekende pop-uppaviljoen in de Kalm Aan Laan. Bonnefanten presenteert op Pinkpop de indrukwekkende video-installatie BLKNWS van Kahlil Joseph (1981, Seattle). Joseph is een in Los Angeles gevestigde Amerikaanse kunstenaar en filmmaker die vooral bekend staat om zijn baanbrekende videoclips voor muzikanten als Kendrick Lamar, Flying Lotus, FKA twigs en Beyoncé. Sinds 2015 maakt hij ook naam binnen de hedendaagse kunstscène met zijn grootschalige video-installaties, op het snijvlak van cinema, beeldende kunst, mode en muziek. Het Bonnefanten presenteerde in 2017 zijn eerste Europese museumtentoonstelling, wat er onder meer toe leidde dat Joseph in 2020 de Eye Art & Film Prize won.

BLKNWS

BLKNWS (black news) bestaat uit twee naast elkaar geplaatste flatscreens, gemonteerd op een achtergrond in de vorm van een fotobehang. De scher-

men tonen afwisselend (social) mediafragmenten, muziekvideo's, archiefmateriaal, nieuw geschoten beelden en nieuwsberichten die door de kunstenaar worden geproduceerd. Daarmee realiseert Kahlil Joseph een twee-kanaals ‘nieuwsuitzending’ waarin de grenzen tussen kunst, journalistiek, ondernemerschap en culturele kritiek vervagen; een kritische analyse van de wijze waarop raciale kwesties en storytelling botsen met informatiesystemen. Door de wijze waarop de beelden continue worden aangevuld, doet het werk denken aan een nieuwszender. Maar, in afwijking van wat de mainstream nieuwszenders doorgaans presenteren, toont BLKNWS vrijwel alleen actuele en historische beelden over de zwarte cultuur. In zijn conceptuele benadering van hedendaagse journalistiek en ondernemerschap ziet Kahlil Joseph BLKNWS als een kunstwerk, een denktank, een wereldwijd netwerk, een uitzendplatform en een doorlopend archief. Zo onderzoekt hij de manier waarop zwarte levens worden waargenomen en gerepresenteerd in media en kunst. Het werk toont een ontroerende, grappige en

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

6


Bonnefanten presenteert BLKNWS (vervolg) ambitieuze visie op hoe media eruit zou zien wanneer ze niet zo wit en bevooroordeeld zou zijn, maar creatiever en vooral representatiever. Iedere editie van BLKNWS heeft een permanente online verbinding met de studio van de kunstenaar, die het mogelijk maakt dat er in real-time continu nieuwe content wordt ontvangen. Hierdoor ontstaat er een eindeloos groeiende ‘nieuwsuitzending’, die uniek is voor iedere locatie waar het werk wordt getoond. Joseph maakte BLKNWS oorspronkelijk als een pitch voor een echte Amerikaanse nieuwsshow voor kabelnetwerken. Omdat alle grote netwerken het idee afwezen, belandde het uiteindelijk als een veelgeprezen kunstwerk op de Biënnale van Venetië in 2019: de belangrijkste kunsttentoonstelling ter wereld die gezien kan worden als een barometer voor de stand van zaken in de hedendaagse kunst. Het Bonnefanten wist al voor de opening van de Biënnale BLKNWS te verwerven voor zijn collectie.

BLKNWS op Pinkpop

BLKNWS is dagelijks te zien in het Bonnefanten Pinkpop-up museum in de Kalm Aan Laan en gratis toegankelijk. En YOUNG OFFICE, de jongerenafdeling van Bonnefanten, heeft er alle dagen een eigen

7

BLKNWS YO-programma voor jong en oud. Tijdens Pinkpop krijgt elke 50ste bezoeker van het Bonnefanten Pinkpop-up museum een gratis en uniek Bonnefanten t-shirt. Op vertoon van het Pinkpop polsbandje kan de festivalbezoeker nog de hele zomer en tot en met 4 september 2022 eenmalig gratis het Bonnefanten in Maastricht bezoeken.

Kahlil Joseph en Bonnefanten

Kahlil Joseph had in 2017/2018 in het Bonnefanten met NEW SUNS zijn eerste grote Nederlandse (en Europese) solotentoonstelling. Een spraakmakende en overweldigende presentatie met bestaand en nieuw videowerk. Inmiddels heeft het Bonnefanten vier kunstwerken van Joseph in de collectie opgenomen. Tot en met 18 september 2022 is een van die werken ook te bewonderen in het Eye Filmmuseum Amsterdam, als onderdeel van de tentoonstelling van de Eye Art & Film Prize. De keuze voor deze presentatie past binnen het beleid van het Bonnefanten dat gericht is op het bevorderen van diversiteit en meerstemmigheid in de museumpraktijk, onderwerpen die voor alle generaties en op alle niveaus in de samenleving actualiteitswaarde hebben.

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Rechtstraat 77 6221 EH Maastricht www.maaslands.nl info@maaslands.nl

Wycker Brugstraat 27 Wycker Brugstraat 27 hello@onglet.nl | 043 852 8847 hello@onglet.nl | 043 852 8847 www.onglet.nl www.onglet.nl

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

8


BUURTPLATFORM WYCK Stralend weer, warm, terrassen: een levendige stad en een levendig Wyck. Zo zou het altijd moeten zijn. De verkiezingen van de gemeenteraad zijn geweest, de discussies rondom het programma voor de komende tijd zijn nog aan de gang, de presentatie van het nieuwe college vaan B&W is aanstaande. Er lijkt meer aandacht te komen voor de wijken van Maastricht, Maar ik heb niet de indruk dat de Binnenstad en Wyck daar, met name de bewoners, ook toe gerekend worden. We zullen goed volgen of de leefbaarheid van de binnenstad en van Wyck voor de bewoners ook aandacht krijgt. In de afgelopen tijd zijn er bijeenkomsten geweest inzake het DSM-kantoor. De plannen zijn enigszins aangepast voor wat betreft laden en lossen en afzetten/ophalen van medewerkers. De extra belasting van de Maartenslaan blijft een punt van aandacht! Voor het grote geheel: er zijn zorgen onder de bewoners, en de gemeente (en DSM) geven als antwoord dat ze zich aan de regels houden. De “normen” voor parkeren worden gehanteerd, maar helaas: er zijn er geen aparte normen voor flexwerkplekken! Ook is er een tweede overleg geweest over de herinrichting kruispunt Wilhelminasingel/Franciscus Romanusweg en de herinrichting kruispunt Wilhelminasingel/Maartenslaan. De plannen voor de realisatie van een twee-richtingen fietspad (door ons als onwenselijk & gevaarlijk bestempeld) lijken nu van de baan. Helaas: naast de voorrang voor de bussen lijkt ook de auto nog steeds voorrang te krijgen. En daar zit volgens ons het pijnpunt: je moet het autoverkeer op de Wilhelminasingel ontmoedigen, waarmee je met name het doorgaand verkeer over de Wilhelminasingel verminderd. De pilot autoluw Wyck wordt na de zomer opgestart. De discussie over de alternatieve busroutes in Wyck lijkt even stil te liggen. Het plan van Jo Coenen voor een gedeeltelijke ondertunneling van het spoor zijn ook bij de gemeente bekend Maar de plannen hebben tot zover geen status. Persoonlijk vind ik die plannen verfrissend: er wordt eens een keer anders nagedacht over de stations problematiek. En dat is nodig, omdat de huidige werkwijze van de gemeente (ooit aangekondigd al integraal) nu verzandt in stapjes. Ik vind dat die plannen van Jo Coenen meer aandacht verdienen. Zowel de oost-west koppeling, en de bereikbaarheid van Wyck worden erdoor verbeterd.

9

De paar maanden die we nu “vrij van corona” zijn brengen ook weer nieuwe problemen met zich mee. De terrassen: de gemeente had aangekondigd dat de coronaterrassen verleden tijd zijn, en dat weer terrassen overeenkomstig de oude vergunning mochten worden opgezet. Er zijn veel ondernemers die zich daaraan houden. Maar helaas zijn er ook veel terrassen groter uitgezet dan vergund. De doorloop voor de voetgangers (zeker de voetgangers met kinderwagens, rollator, etc) is beperkt, en de verkeersveiligheid is in het geding. We zullen de gemeente er nog eens op aanspreken. Als u als bewoner er ook moeite mee heeft: meld het de gemeente. De nieuwe structuur van vuilnisophalen (restzakken eens per 2 weken) zou volgens de wethouder na een maand of wat wel wennen. Maar in Wyck lijkt het of heel veel mensen er niet aan wennen, en zitten we om de twee weken met grote stapels zakken, ook in de winkelstraten. Ook de trappen bij de Griend zijn (evenals de parken elders in de stad) weer in trek om te verpozen. De geluidsinstallaties kunnen daarbij best gemist worden! En ook de handel in drugs zou wel wat minder mogen. Ook hier: bewoners, meld het de gemeente. Alleen veel meldingen kunnen helpen!

Een mooie zomer toegewenst Ed Beuker, Buurtplatform Wyck

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Een plek om nooit te vergeten Op een zonnige plek in de bloemenweide, stil in

Landschaps begraafplaats Ulestraten

de schaduw onder een beuk in het beukenbos of midden

tussen de verschillende fruitbomen in de fruitboomgaard. Op onze nieuwe landschapsbegraafplaats in Ulestraten

kiest u een rustplaats, voor eeuwig, op een plek door uzelf gekozen. Een plek waar het mogelijk is om rust en troost te vinden in de geborgenheid van de natuur. Een plek waar een groene, gevarieerde omgeving u volledig en vredig omarmt. Maak kennis met de begraafplaats, de natuur en

Rondwandeling op 22 en 25 juni

onze plannen tijdens een rondwandeling.

Start om 10.30 en 12.00 uur

www.walpot.net/landschapsbegraafplaats

langs de gewannen 20, ulestraten

Blueberry & Mint IJsthee 10 gr Blueberry & Mint thee 400 ml kokend water 7 minuten laten trekken Giet over 600 gr ijsblokjes Tip: Serveer in een koud glas, garneer met bosbessen, munt en ijsblokjes

Bezoek onze winkel!

Wycker Brugstraat 21A

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

10


HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD? Stichting ouderenproject “Geinen daank” zoekt vrijwilligers/sters en cliënten. Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als doel eenzame ouderen in Maastricht éénmaal per week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact etc., zodat de persoon in kwestie ook langer zelfstandig kan blijven wonen. Volledige reiskosten v.d. vrijwilliger zullen door de stichting vergoed worden. Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit

Proef de Franse sfeer bij Bouchon d’en Face

Wycker Brugstraat 54 6221 ED Maastricht Tel. +31 (0)43 311 6438 info@bouchondenface.nl

www.bouchondenface.nl 11

is iets voor mij, aarzel dan niet, we hebben u nodig en neem contact op met Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989. Een briefje sturen kan ook naar: Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Zie ook onze website: www.geinendaank.nl Bent u wel eens eenzaam en lijkt het u leuk om 1 x per week bezoek te ontvangen van een vaste en passende vrijwilliger? Dan zoeken wij u! Neem a.u.b. contact met ons op en word cliënt bij ons en neem met uw vrijwilliger deel aan onze activiteiten.

Fysiotherapie & Acupunctuur Ellen Olie Acupunctuur, Chinese kruiden Tai Chi-Qi Gong (ook 3x pw online) Fysiotherapie, valpreventie

www.acupunctuur-ellenolie.nl 043-4519090 - 0615653270 Lage barakken 71a, Wijck, 6221 CH Maastricht

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Wij maken úw evenement tot een feest! Uw adres voor: - verkoop / verhuur van professioneel geluids- en lichtapparatuur - disco drive-inn show: licht, geluid en een professionele DJ - organisatie van uw artiesten line-up, wij werken samen met alle bekende artiesten uit de Euregio

Henk Van den Hof Avenue Ceramique144 E 6221 KV Maastricht

telefoon: 043-3260365 gsm: 06-53310363 www.softensound.nl info@softensound.nl

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

12


NATUURMONUMENTEN Slechts enkele weken per jaar toegankelijk Beleef de verhalen van groeve De Schark De Sint-Pietersberg telt een heel aantal groeves en gangenstelstels. Zonneberg en Noord zijn natuurlijk alom bekend en worden veel bezocht. Maar er liggen ook bijzondere pareltjes, die lang niet zo bekend zijn, zoals groeve De Schark. Tussen eind mei en half juli organiseert Natuurmonumenten in samenwerking met Stichting SHAK 1944 hier een aantal bijzondere excursies en kun je er een kijkje gaan nemen.

Groeve De Schark

Tickets en informatie

Wil je mee, boek dan vooraf je ticket via de website van Natuurmonumenten op www.natuurmonumenten.nl/agenda. Tickets kosten € 12,25 voor leden van Natuurmonumenten. Ben je geen lid, dan betaal je € 17,50 per persoon. Met de aanschaf van je ticket draag je bij aan het behoud van dit bijzondere erfgoed. De excursie start bij Chalet D’n Observant aan de Lage Kanaaldijk 117.

In dit ondergrondse gangenstelsel werd in 1944 voor de Amerikaanse soldaten de kerstnachtdienst gehouden. Velen lieten hier na de mis hun handtekening achter op de wand. Een prachtig historisch erfgoed dat door de Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944 levend en in ere wordt gehouden. De Schark is tevens een bijzonder vleermuizenparadijs. En om deze vleermuizen niet te verstoren is de groeve daarom maar enkele weken per jaar toegankelijk voor publiek.

Excursies

Op vrijdag 1 juli, zaterdag 9 juli en vrijdag 15 juli kun je samen met de boswachters van Natuurmonumenten een wandeling maken door de ENCIgroeve naar groeve De Schark, waar de gidsen van SHAK ’44 je meenemen in het verhaal van dit bijzondere gangenstelsel. Om deel te nemen aan deze ruim 2 uur durende excursie moet je goed ter been zijn en stevige schoenen dragen. De excursies op vrijdag vinden plaats in de vroege avond.

13

Foto: Ingang groeve De Schark vanuit de ENCI-groeve, Natuurmonumenten Sint-Pietersberg

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Danielle Stroom

Financieel Advies

Onafhankelijk, deskundig én persoonlijk advies over uw hypotheek en nalatenschap. Bellefroidlunet Boschcour 3543d 6221 Maastricht 6221KS JR Maastricht

m +31 (06) 12665762 Www.stroomfinance.nl Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

14


Buurtnetwerk Céramique In deze editie informatie over de wijzigingen binnen ons bestuur, een kleine terugblik op een paar noemenswaardige activiteiten en een vooruitblik op een paar activiteiten die wij in de planning hebben.

Bestuurswijzigingen

Helaas nemen Wiel Strüver, onze penningmeester, en Joop Brouns, onze secretaris, afscheid. Wij zullen hen missen, maar zijn dankbaar voor de bijdragen die zij als vrijwilliger aan ons buurtnetwerk geleverd hebben. Voor de functie van penningmeester hebben we in Harry Puts een waardige opvolger gevonden. Willy Adriaans, nu al verantwoordelijk voor de communicatie, zal de functie van secretaris overnemen.

Kleine terugblik activiteiten

1. Op vrijdag 8 april 2022 organiseerde Buurtnetwerk Céramique in de Achterzaal van het Martinushuis voor 75 personen een zeer succesvolle presentatie over het masterplan “Boven het Spoor”. Gehouden door Jo Coenen en voorafgegaan door een inleiding van Gabriëlle Heine. Afgesloten met een levendig “vragenuurtje. Het is de bedoeling om deze presentatie na de zomer opnieuw te organiseren voor een veel grotere doelgroep. 2. Op vrijdag 13 mei 2022 organiseerde Buurtnetwerk Céramique in de Achterzaal van het Martinushuis voor ruim 50 personen een zeer succesvolle presentatie, gehouden door Monique Quint, contemporain historicus, over de achtergronden van en de huidige situatie in Oekraine en Rusland. Aansluitend werden diverse vragen gesteld en gezellig geborreld in de mooie tuin van het Martinushuis. 3. Op woensdag 2 mei 2022 kwamen leden van het bestuur van buurtnetwerk Wyck, Maartenspoort en Céramique, op initiatief van buurtnetwerk Céramique, bij elkaar om af te stemmen over de wil tot en het nut van samenwerking. Aanleiding waren o.a.

15

a. de nieuwe coalitie in de gemeenteraad, die pleit voor een beter contact met de buurten d.m.v. een stadscontract en b. het bij de andere 2 BNW’s onder de aandacht brengen van het masterplan “Boven het Spoor”, gezien de (positieve) impact daarvan voor hun buurt. Afstemming is heel prettig verlopen. Er is geconstateerd, dat de buurten zaken gemeenschappelijk hebben, zoals bijv. bepaalde problemen en belangen, maar ook dat er duidelijke verschillen zijn. Tevens dat het goed is om voor bepaalde onderwerpen samen op te trekken, bijv. richting Gemeente. Daarnaast is afgesproken om de buurtbewoners te informeren over de activiteiten van de andere BNW’s door de verspreiding van betreffende nieuwsbrieven. Vervolgafstemming is gepland in de 1e helft van juni 2022.

Kleine vooruitblik activiteiten

1. Een wandeling in Luik, georganiseerd door Jean Willems, door de wijken Fragnée, Fétinne, Vennes en Longdoz. 2. Een bezoek en rondleiding in de Belgische Senaat, georganiseerd door Ger Essers. 3. Een, door TOPOS geleide, stadsrondleiding Maastricht 4. Een fotoclub, die nu, onder leiding van de beroepsfotograaf Etienne van Sloun, volledig is opgestart. 5. Een aantal lezingen over o.a. “Aajt Mestreech” door Hub Wevers, “Tijdig zaken regelen m.b.t. wilsbekwaamheid” door Angela Kluver, “Natuurlijk Maastricht, compacte stad in een weids landschap” door Maurice Martens. Meer concrete informatie over bovengenoemde of andere (nieuwe) activiteiten wordt tijdig gepubliceerd op onze website www.bnwceramique.nl, op onze Facebookpagina en via onze digitale brief (email). N.B. Wilt u onze nieuwsberichten persoonlijk ontvangen, meld u dan aan via algemeen@bnwceramique.nl

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Toneelgroep Maastricht presenteert seizoen 2022-2023

In theaterseizoen 2022-2023 presenteert Toneelgroep Maastricht drie tourneeproducties, een aantal Limburgse samenwerkingsproducties en het festival Camping Kosmos. Theatermaakster Jouman Fattal debuteert in oktober 2022 met haar eerste regie bij het gezelschap. Schuld, een nieuwe theatertekst van Timen Jan Veenstra, vertelt het verhaal van het verhaal van een jonge Jezidische vrouw, die door een plotse ontmoe-

ting geconfronteerd wordt met haar verleden. De voorstelling is te zien in de Nederlandse theaters. De kleine zaal productie Ik blijf bij je, naar de succesvolle autobiografie van Abbie Chalgoum die hij schreef samen met Alwin Grijseels, in een regie van Michel Sluysmans is in het najaar 2022 te zien in Maastricht en Venlo. In voorjaar 2023 beleeft theaterklassieker De Kersentuin, een bewerking van Jibbe Willems in regie van Michel Sluysmans, zijn première en is daarna te zien in de Nederlandse en Vlaamse theaters. Het culturele seizoen van Maastricht wordt in september 2022 geopend met Camping Kosmos.

Schuld

Regiedebuut Jouman Fattal, nieuwe tekst Timen Jan Veenstra Met Schuld debuteert theatermaakster Jouman Fattal als regisseur bij Toneelgroep Maastricht. Sinds 2021 ontwikkelt ze haar eigen voorstellingen onder de vleugels van Toneelgroep Maastricht, af-

Ons kantoor is al sinds jaar en dag in hartje Wyck gevestigd en bestaat uit een team van 5 betrokken en ambitieuze advocaten die er staan voor de cliënt. Heeft u juridische bijstand nodig of advies, kom dan gewoon eens bij ons langs. U bent van harte welkom! Wij hebben elke donderdag gratis spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Vanwege corona vragen wij u om vooraf te bellen voor het inplannen van een afspraak, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

Hoogbrugstraat 72 | 6221 CS Maastricht | 043-3253960 | www.vandijkadvocaten.com

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

16


Toneelgroep Maastricht seizoen 2022-2023 (vervolg) gelopen seizoen resulterend in de succesvolle voorstelling Broken Winged Bird. In Schuld, een nieuwe tekst van Timen Jan Veenstra, vertelt een vierkoppig, ijzersterk ensemble van actrices het verhaal van een jonge Jezidische vrouw, die door een plotse ontmoeting geconfronteerd wordt met haar verleden. Met Evrim Akyigit, Gonca Karasu, Anne-Chris Schulting en Ebony Wilson. De live muziek wordt verzorgd door multitalent Sam Gysel. Schuld gaat op zaterdag 8 oktober in première in Theater Bordenhal in Maastricht. Nederlandse tournee tot en met zaterdag 26 november 2022.

Ik blijf bij je

Een ongekende tragedie met een happy end Ik blijf bij je is een toneelversie van de succesvolle en gelijknamige autobiografie van Abbie Chalgoum, die hij schreef samen met Alwin Grijseels. Abbie speelt zelf de hoofdrol en neemt ons mee naar zijn aangrijpende verleden waarin hij zich van jongs af aan staande probeert te houden tussen twee culturen. In een regie van Michel Sluysmans belooft Ik blijf bij je een troostrijke en ontroerende vertelling te worden over een man die zijn leven lang vecht om erbij te mogen horen en te worden gezien in wie hij is. De première vindt plaats op donderdag 1 december 2022 in De Maaspoort Events & Theater in Venlo. De try-outs vinden plaats in Theater Bordenhal in Maastricht. De voorstelling is een coproductie met Stichting Ik blijf bij je.

De Kersentuin

Een komedie in vier bedrijven in regie van Michel Sluysmans In navolging van de succesvolle producties Een meeuw (2022), Vrijdag (2021) en Noem het maar liefde (2019) regisseert artistiek directeur Michel Sluysmans opnieuw een moderne interpretatie van een bekende toneelklassieker. Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen in de gloednieuwe bewerking ( Jibbe Willems) van Tsjechovs meesterwerk. Met live-muziek van multiinstrumentalist Beppe Costa brengt een achtkoppig ensemble een hedendaagse versie van dit tijdloze verhaal over mensen die de wereld sneller zien veranderen dan ze aankunnen. Met Anniek Pheifer, Jeroen Spitzenberger, Beppe Costa, Vincent Lin-

17

thorst, Nick Renzo Garcia, Quiah Shilue, ‘Ntianu Stuger, Liza Macedo dos Santos. De première vindt plaats zondag 5 maart 2023 in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Nederlandse en Vlaamse tournee tot en met zaterdag 3 juni 2023.

Limburgse samenwerkingsproducties

Het nieuwe theaterseizoen wordt van 8 tot en met 11 september 2022 geopend met het Camping Kosmos, een productie van Toneelgroep Maastricht, Muziekgieterij en Cultura Mosa. Camping Kosmos is een vierdaags festival met muziek, beeldende kunst, dans, literatuur, theater en debat op het Vrijthof in Maastricht. Een nieuw initiatief van Wim Smeets (Muziekgieterij), Servé Hermans (Toneelgroep Maastricht) en Renske Thomas (Cultura Mosae). Het talentontwikkelingsprogramma Talentlab beleeft maar liefst twee edities (najaar 2022 en voorjaar 2023). In deze coproductie met VIA ZUID werken jonge beloftevolle professionele talenten uit de podiumkunsten een maand lang intensief samen om hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. De succesvolle samenwerking met philharmonie zuidnederland wordt in het nieuwe theaterseizoen voortgezet met het concert Tijdloos Gouden Kalf tijdens Musica Sacra (een regie van Michel Sluysmans) en de Vastelaovendconcerten (een regie van Servé Hermans). Samen met Het Laagland worden twee klassenvoorstellingen, Pussy en Kosmos, gespeeld in de klaslokalen van het voorgezet onderwijs in Limburg. In voorjaar 2023 ontwikkelt Toneelgroep Maastricht in samenwerking met Theaterschool De Zuiderlingen de spiegelvoorstelling De Kersentuin. Rondom de grote zaal productie van Toneelgroep Maastricht gaat theatermaakster Eva Custers aan de slag met jongeren vanaf 16 jaar die verbonden zijn aan de Theaterschool.

Kijk op www.toneelgroepmaastricht.nl voor alle informatie en speellijsten

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


SINT MAARTENSPOORT BRUIST Nu corona enigszins bedongen lijkt en de vermaledijde lock-down tot het verleden behoord, stort Het Buurtnetwerk Us Sint Maartenspoort zich vol overgave op het organiseren van talrijke, gevarieerde activiteiten voor de hele buurt. Allereerst zijn er natuurlijk de reguliere activiteiten zoals het maandelijkse buurtoverleg, een bijeenkomst toegankelijk voor alle buurtbewoners en instellingen in Sint Maartenspoort. En hoewel we helaas nog geen vaste eigen ruimte hebben om deze vergaderingen te houden, hebben de buurtbijeenkomsten dankzij veel improvisatietalent en organisatorisch kunst-en-vliegwerk tóch steeds kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt er iedere tweede dinsdag van de maand weer een sportieve wandeling door veld en beemd ondernomen. De start van de route is telkens om 14.00 uur bij Turennestraat 30 en de deelname is gratis. Ook worden er iedere dinsdag in de voormiddag de mouwen opgestroopt om in de Buurttuin aan de slag te gaan. Van welke activiteiten heeft de wijk al kunnen genieten en wat staat ons nog te wachten… HIGH TEA, 29 Maart Tijdens een overdadige High Tea bij Town House werd er niet alleen gesmuld van zalm-sandwiches en tongstrelende makarons, maar werden er ook serieuze zaken besproken. Buurt coördinator van Woonpunt Daphne Heijnen vond een geïnteresseerd luisterend oor bij haar publiek, toen zij met veel bevlogenheid vertelde over de leefbaarheid in de wijk in het algemeen, om daarna dieper in te gaan op het thema buurtbemiddeling.

PAASSPEURTOCHT, 17 April Een fikse kinderschare ging dolenthousiast samen met hun ouders op zoek naar tientallen paaseieren die her en der in de buurt tussen graspollen, in het struikgewas en boomspiegels tussen tulpen en narcissen verstopt waren. En wie schetst hun verbazing toen de Paashaas zelf in levende lijve verscheen en de kinderen trakteerde op nog meer lekkernijen. De speurneuzen konden hun plezier niet op! Dank Miranda voor het organiseren van deze fantastische Paasactiviteit. Heer Haas, tot volgend jaar!

Hét shop walhalla voor fashion fans & vintage lovers!

dsten e von Uniek

Gezelli ge sfee r

Vintage Fashion Market

vers ge lo vinta Voor

Zondag 11 september 12.00 - 17.00 uur Wycker Brugstraat / Rechtstraat / Ruiterij / Plein 1992 Volg Wyck op social via

en

@meetwyck én via Wyck.nl !

Zelf verkopen? Mail naar: info@wyck.nl

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

18


SINT MAARTENSPOORT BRUIST (vervolg) KONINGSDAG, 27 april Maastricht kon op 27 april eindelijk op grootse wijze haar Vorst op Koningsdag onthalen. En hoe! Op Voorspraak van Zijne Koninklijke Hoogheid en de Gemeente Maastricht mochten twee genodigden uit het buurtnetwerk Us Maartenspoort aanschuiven tussen de koninklijke gasten op een zonovergoten terras op het Onze Lieve Vrouweplein en genieten van de luisterrijke driekwartsmaten van Walskoning André Rieu. Naar verluid was dit een meer dan overgetelijke ervaring voor de beide dames. En hoewel de muziek zoals altijd meeslepend was, stal onze vorstin Maxima met haar innemende charme toch als vanzelfsprekend iedereen naar de kroon! KLUSDAG IN DE BUURTTUIN, 30 April Na haar botanische winterslaap bleek er heel wat werk aan de winkel in de buurttuin. Een klein leger aan klussers en tuinmannen uit de wijk zette de schouders onder het vernieuwen van de grote houten kuipen met kruiden, gingen fervent aan de slag met het wieden van onkruid en het maaien van het gras, knapte het wat onderkomen schuurtje en de pergola op en veranderde zo de tuin in een ware Floriade. Het Buurtnetwerk verzorgde voor alle dagloners een heerlijke lunch die onder de stralende zon en strakblauwe hemel genoten werd. GEVELTUINEN-DAG, 14 Mei Sint Maartenspoort kan altijd nog groener en nog fleuriger! Wegens groot succes konden ook nu weer buurt-

bewoners gratis plantjes komen afhalen in de buurttuin, om daarmee hun geveltuintjes te verfraaien, een eigen klein plantsoentje op hun stoep te beginnen of hun boomspiegel nog indrukwekkender te maken. Dit jaar sprongen vooral de goudsbloemen in het oog, maar er bloeien ook al frambozen en bramen in boomspiegels en staan er dwars door de wijk rijen met pracht bloempotten vol dahlia’s en margrieten. Kleine Paradijzen, Hangende Tuinen van Babylon… EN WAT BRENGT DE TOEKOMST… In Juni wordt er dwars door de wijk een rommelmarkt georganiseerd. Niet op slechts één centrale locatie, maar bij talloze wijkbewoners aan de voordeur, een voordeurverkoop van kunst en kitsch op de stoep. Tafeltje op het trottoir, een kleedje voor de deur, een winkeltje vanuit het raam… Een beetje Uit-Markt in Maartenspoort. Op zondag 3 Juli vindt er opnieuw het oergezellige festival “ Gluren bij de Buren “ plaats waarbij kunstenaars en muzikanten zullen optreden in de buurttuin. Dan zijn er nog wilde ideeën en doldrieste verlangens om een Kunstroute door de buurt te organiseren, wordt er wellicht een ouderwetsch naaiatelier-voor-één-dag opgericht om een heus Maartenspoort Vaandel of Straatbannier te maken en zal zoals ieder jaar het bombardement op de wijk herdacht gaan worden… En Het Buurtnetwerk houdt natuurlijk de vinger aan de pols wat betreft alle plenaire ontwikkelingen rondom de komst van DSM en de veranderingen betreffende De Botermijn. Kortom, Sint Maartenspoort bruist!

Het is al mogelijk om te adverteren vanaf € 25,19

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht Les Tables en Van der Valk/SAHOT in actie naar Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht Het samenwerkingsverband van restaurateurs Les Tables heeft een nieuwe gids. Annaline Doelen, bestuurslid en eigenaar van Mes Amis overhandigde de gids 9 mei officieel aan Frans Willem Cox, directeur van Van der Valk Maastricht en voorzitter van de samenwerkende hoteliers SAHOT. De gids wordt halfjaarlijks rondgebracht door Demarrage Fietskoeriers naar hotels, B&B’s en bedrijven in Maastricht. Daarmee onderstrepen deze ondernemers het doel van Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (ZES): CO2-reductie en een gastvrij, gezond en leefbaar centrum. Les Tables tekende al in 2020 een Akte van Ambitie van Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar om te gaan werken aan concrete acties die bijdragen aan een blijvende goede bereikbaarheid van het centrum en

reductie van CO2-uitstoot. Het past bij de filosofie van Les Tables, waarin 23 restaurants samenwerken. ‘We inspireren elkaar om zo duurzaam mogelijk te werken, maar daarin maakt ieder zijn eigen keuze. We hebben gemeen dat we kleinschalig zijn, kwalitieit staat hoog in het vaandel, bovendien is de eigenaar ook het gezicht van de zaak en werken we veel met lokale producten. Door corona zijn we nog meer gefocused op de eigen omgeving. Vijf van onze leden, Fitz Roy, Tapijn, Poshoorn. Le Virage en Blanche Dael hebben bijvoorbeeld al zelf een elektrische bakfiets, bij ons zit het in de planning, maar zulke investeringen zijn nu even moeilijk. Een ander lid is betrokken bij collectieve afvalinzameling, wat heel goed werkt en makkelijk uitgerold zou kunnen worden op meer plekken in de stad’, aldus Annaline Doelen.

Sinds tien jaar is onze Kunstuitleen Maastricht gevestigd aan de sfeervolle Rechtstraat 50. Kunstuitleen Maastricht ontwikkelde een unieke formule waarmee u hoogwaardige werken tegen laagdrempelige en flexibele voorwaarden in huis haalt. Zo kunt u een kunstwerk eerst een tijdje huren. Gaat u binnen drie maanden over tot aankoop, dan wordt alles wat u heeft betaald volledig in mindering gebracht op de koopprijs. U bent van harte welkom voor een professioneel kunstadvies op maat!

Kunstuitleen Maastricht Wyck - Rechtstraat 50 Sphinxkwartier - Boschstraat 87 KUNSTUITLEENMAASTRICHT.NL

Kunstuitleen Maastricht is een activiteit van Galerie Post + García (Avenue Céramique 17)

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

Open: woensdag t/m vrijdag 11 - 18 uur zaterdag 10 - 17 uur zondag 13 - 17 uur 20


Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (vervolg) Lange termijn ‘Als familiebedrijf kijken we altijd naar de langere termijn, we willen onze hotels doorgeven aan de volgende generatie’ zegt directeur Frans Willem Cox van Van der Valk Maastricht en sinds kort ook voorzitter van SAHOT. ‘We willen dat onze hotels, uiteraard ook vanuit kostenoogpunt, lang meegaan en daarom worden nieuwe hotels zo duurzaam mogelijk gebouwd. Daarom vinden we energiezuinigheid en vermindering van CO2-uitstoot belangrijk. De eigen vrachtwagens vertrekken vanuit ons magazijn in Voorschoten volledig beladen en rijden in cirkels om geen onnodige kilometers te maken. Op dit moment is 90% nog centraal geregeld, zoals eten, drinken en wasgoed, maar broodproducten komen uit de regio en wijn ook steeds vaker.’ Koploper Cox: ‘ook als SAHOT willen we graag koploper zijn in de overgang naar ZES, omdat we willen dat de hotels voor leveranciers goed bereikbaar blijven, maar dat is niet het doel. We willen op weg naar

ZES gezamenlijk een route uitzetten naar verstandige keuzes. Zo zou ik er als Sahot graag met andere partijen voor willen zorgen dat hotelgasten vanaf de rand van de stad emissievrij naar de hotels in de stad kunnen. ZES is onvermijdelijk, maar dient de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.’ Zero Emissie Stadslogistiek ZES is de invoering van een Zero Emissie zone voor emissieloos transport vanaf 1-1-2025, maar vooral ook een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. Van der Valk/SAHOT en Les Tables leveren met hun acties een bijdrage aan een leefbare, gezonde, veilige, gastvrije en economisch vitale binnenstad! En aan ZES! ‘Hoe mooi is het dat ondernemers zelf stappen zetten richting ZES. Ik hoop dat ook andere ondernemers inspireert. Vanuit Maastricht Bereikbaar staan we klaar om te ondersteunen’, zegt projectleider Maastricht Bereikbaar Jelle Ummels.

Foto Aron Nijs 21

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Handverzorging Pedicure Schoonheidsbehandelingen Waxen Wenkbrauwen Kunstnagels Gellak Behandelingen voor de man

Belle Mani

beautysalon for him & her

Doelgericht afslanken met blijvend resultaat?

Kijk op onze website voor de Cryo-21 vetverwijderaar!

Hoogbrugstraat 76 6221 CS Maastricht Tel. 06 - 50 50 50 09 info@bellemani-maastricht.nl www.bellemani-maastricht.nl

Brothers Consultants & Partners Administrateurs & Belastingadviseurs Minderbroedersberg 5 - 6211 LK Maastricht - T : 043 - 30 20 20 5 www.brothersconsultants.nl Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

22


BUREAU EUROPA Bureau Europa organiseert driedaagse kunstenaars presentaties bij The Maker is Present tijdens het TEFAF weekend. Op 24, 25 en 26 juni zijn de makers en kunstenaars die deelnemen aan de expo Prepper Paradise aan het woord tijdens The Maker is Present bij Bureau Europa. In The Maker is Present komen de makers en kunstenaars van de expositie Prepper Paradise aan het woord in een divers programma bestaande uit interviews, rondleidingen, en wandelingen onder het genot van prepper-drinks en bites. Een unieke kans om kennis te maken met de de makers en hun interpretaties van de esthetiek van de dystopie. Aanwezig zullen onder andere zijn: Ward Janssen, Stine Deja, Theo Triantafyllidis & Kostis Stafylakis, Rustan Söderling, Dennis de Bel, Sam Nemeth, Meeus van Dis. Het volledige programma is online op de website te vinden. De expositie Prepper Paradise, geopend op 26 maart en tot stand gekomen in samenwerking met gastcurator Ward Janssen, onderzoekt de esthetiek van het voorbereiden op onheilstijden, (geo-) politieke chaos, oorlog en klimaatverandering aan de hand van het werk van ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en architecten. Het luxe, ethieke, en doe-het-zelf karakter van de preppercultuur vormt hier een debat voor design fiction en stelt visuele utopieën voor dystopische tijden voor. De tentoonstelling is te bezichtigen van tot en met 14 augustus 2022 bij Bureau Europa aan Boschstraat 9, te Maastricht. Programma met diepgang Tijdens lezingen en excursies met experts, theoretici en makers uit het programma dieper ingegaan op het onderwerp van de tentoonstelling. In april toonden de Maastrichtse kinderen hun utopische beelden in een VR installatie tijdens de Museumnacht Maastricht, presenteerde het muzikale kunstcollectief Otomax hun album ‘Ways To Prepare Pets For War’ en konden bezoekers met kunstenaar Salomé Mooij in Het Schuilatelier ingaan op persoonlijke

23

schuilplekken. In mei ligt de nadruk op prepperwandelingen door de stad Maastricht en de geschiedenis van het verschuilen, verbergen en verschansen in de stad. In juni staan de kunstenaars centraal met als hoogtepunt The Maker is Present. Over Prepper Paradise In de expositie komen diverse aspecten aan bod: het bouwen van bunkers en panic rooms in de Euregio, verzamelen en voorbereidingen in Alibaba-tijden, infographic materiaal van speculatieve geschiedenissen (deze thema’s zijn vrij letterlijk en deels vervallen, deels incompleet) en diverse kunstprojecten. Prepper Paradise bevat werk van o.a. Stine Deja, Rustan Söderling, Liam Young, Dunne & Raby, Theo Triantafyllidis & Kostis Stafylakis, Dennis de Bel, Ted Noten, Brent Watanabe, Paul Kuipers, Meeus van Dis, Paul Virilio, Stewart Brand, Floor van het Nederend en Let Death Dance Again. De focus van de tentoonstelling ligt niet op de prepper, maar op het ontwerp en de verbeelding van de angstcultuur, de voorbarige tegenreactie op dreigende maatschappelijke wanorde en een optimistisch toekomstbeeld gebaseerd op zelfredzaamheid. Het concept prepping en de prepper als fenomeen staan daarbij symbool voor een bredere toename van wantrouwen in politiek, technologie, en investeringen in industriële innovatie. Prepper Paradise breekt door middel van subthema’s de discussie open over een rommelige en wankele status quo van de maatschappelijke realiteit van nu en de onzekere toekomst, om de aarde op een andere manier te bewonen, gebruiken en begrijpen. Als platform voor talent in architectuur en design heeft Bureau Europa kunstenaars Dennis de Bel, Meeus van Dis en Floor van het Nederend opdracht gegeven te reageren op de tentoonstelling met een nieuw werk dat aansluit bij hun eigen oeuvre. Deze worden gepresenteerd in de expositie Prepper Paradise.

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


Het is al mogelijk om te adverteren vanaf € 25,Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

24


IRON MAN Op 5,6 en 7 augustus vindt IRONMAN Maastricht – Limburg plaats. Omdat het parcours door uw gemeente komt, willen we u graag informeren over de maatregelen die worden getroffen binnen uw gemeente. Wat is IRONMAN? Op het programma staan triatlons over verschillende afstanden: op vrijdag trappen we af met de IRONKIDS: een duo -en triatlonwedstrijd voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Op zaterdag vindt de IRONMAN 70.3 plaats over een afstand van 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen. Op zondag start de volledige IRONMAN Maastricht – Limburg met 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. Wat betekent dit voor u Naast een grandioos sportspektakel brengt het evenement voor bewoners, ondernemers en bezoekers aan aantal verkeers- en parkeerbeperkingen met zich mee. Aangezien u in de buurt van het parcours woont, willen wij u vragen hier rekening mee te houden. Denk hierbij aan afspraken of visites die u wilt plannen in die periode. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Om de onderdelen goed en veilig te laten verlopen, is het parcours alleen toegankelijk voor atleten. Graag zetten wij voor u op een rij wat dit voor alle dagen betekent.

25

De onderdelen vinden plaatsen op volledig afgesloten parcoursen in en rondom de volgende gemeenten: Maastricht, Eijsden – Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Beek, Beekdaelen en Stein. De exacte afsluittijden per gemeente verschillen. Het parcours wordt geopend achter de laatste atleet aan. Op onze website kunt u precies terugvinden welke straten worden afgesloten inclusief de afsluittijden. Meer informatie over wegafsluitingen en bijbehorende tijden, omleidingsroutes en de straten die deel uitmaken van de parcoursen vindt u op de website bewoners.ironman.nl. Komt u er zelf niet uit of heeft u andere vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via maastricht@ ironman.com. Ook als u nu al weet dat uzelf of iemand anders uw huis moet kunnen verlaten/bereiken tijdens de afsluittijden, kunt u contact met ons opnemen zodat we vooraf al kunnen kijken wat er mogelijk is. Voor vragen tijdens het evenement kunt u het beste telefonisch contact opnemen met ons. We zijn op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 bereikbaar via 043 – 531 18 08. Hierover ontvangt u twee tot drie weken voor het evenement ook nog een herinnering middels een bewonersbrief als u aan dichtbij het parcours woont.

Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t


La

Fort

ezza Marketing | Winkelcentrummanagement Harold Habets | www.lafortezza.nl Avenue Céramique 221 - 6221 KX Maastricht

Groet Wiek wenst je een fijne zomervakantie!

De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Evenmin is zij verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave of het bezoeken van de website en de social media kanalen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal, zonder kennisgeving vooraf, niet of in gewijzigde vorm te publiceren. Groet Wiek, buur tblad voor Wyck | Céramique | Maar tenspoor t

26


Je gezond voelen is goed, gezond zijn is beter, gezond blijven is het beste!

Aan de Gapert 4a 6231 BX Rothem/Meerssen Tel. 06 - 814 80 605

info@chiropractiezuid.nl - www.chiropractiezuid.nl


Voor boeken en tijdschriften ga je naar Bruna! Boeken Tijdschriften Kantoor & School Wenskaarten Spel & Speelgoed Cadeaubonnen Hobby’s Postkantoor ING Servicepunt

Brusselsepoort 10 6216 CE Maastricht T. 043 – 327 28 83

K

bruna.nl brunamaastricht