Page 1

Buurtblad voor Wyck Céramique Maartenspoort

• • • • •

65

HERINRICHTING STATIONSOMGEVING STRUIKELSTEENTJES NIEUWS UI T DE BUURT SINTERKLAAS AAN DE MAAS KINDCENTRUM WYCK

15e JAARGANG • HERFST 2018


Welkom in Groet Wiek IJssalon, chocolaterie, Patisserie Smores

Stationsstraat 56a www.smores.nl

Damesmode Nouk

Rechtstraat 50a

Herenmode Hunters & Collectors

Studio Cedille Design

Stationsstraat 35 huntersandcollectors@ gmail.com

Border Estate Makelaardij

Spee Advocaten & Mediation

Rechtstraat 88 www.francoiseoostwegel.nl Wilhelminasingel 105a www.borderestate.com Monique Brouns Clothing & Living

Rechtstraat 91 www.moniquebrouns.com

Wilhelminasingel 98 www.spee-advocaten.nl

Brouwerij de Maastrichter Maltezer

Oeverwal 12 www.stadsbrouwerijdemaastrichtermaltezer.nl Judi Kledingreparatie is verhuisd naar Hoogbrugstraat 55 Wij feliciteren Steakhouse Carnal met de grandioze verbouwing van hun restaurant in de Wycker Brugstraat 35

Wij heten alle nieuwe studenten welkom in Groet Wiek

Buurtblad Groet Wiek is af te halen bij: ING Servicepunt/Postkantoor Wyck Tapperij de Poshoorn, Stationsstraat 47 l Centre Céramique, Plein 1992 l Souvenierkiosk, Servaasbrug l

l

Ontvangt u het buurtblad liever per post op uw adres? Voor €10 sturen wij u 4 nummers per post op uw adres in Nederland. Maak €10 aan ons over o.v.v. uw naam en adres.

Colofon Groet Wiek is een uitgave van Stichting Buurtblad Groet Wiek en wordt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 4.500 exemplaren huis aan huis verspreid in de wijken Wyck, Céramique en Sint Maartenspoort. Redactie & Uitgever: Kitty Willems en Harold Habets

Drukwerk: Pietermans Drukkerij (www.drukkerijpietermans.be) Bezorging: Jean Willems Contactgegevens: www.groetwiek.nl E-mail: info@groetwiek.nl Facebook.com/groetwiek Telefoon: 06-12 41 57 65 Bank NL80 ABNA 0450 7585 08

De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Evenmin is zij verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave of het bezoeken van de website en de social media kanalen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal, zonder kennisgeving vooraf, niet of in gewijzigde vorm te publiceren.

3

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


marketing • reclame websites • drukwerk

Fort

ezza

ex btw

marketing

La

website €495

La Fortezza Marketing Clermontlunet 14b • 6221 JN Maastricht info@lafortezza.nl • T: 06 - 46 204 904 www.lafortezza.nl

• Gerechtsdeurwaarders • Incasso’s • Juridisch advies • Bewindvoering Avenue Céramique 140 • 6221 KV • Maastricht • T 043 207 06 10 • www.battacs.nl

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

4


Stationsgebied - najaar 2018 Herinrichting Stationsstraat

Busperron, Parallelweg en Spoorweglaan

In mei zijn de werkzaamheden in de Stationsstraat gestart. Trottoirs zijn aangepast en er is natuurstenen bestrating aangebracht. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. In de middenberm worden kabels en leidingen verlegd en ook wordt de bestrating vernieuwd. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met eind september. In het najaar wordt de straat geasfalteerd en worden bomen geplant in de middenberm. Alle panden blijven bereikbaar voor voetgangers. Fietsers en voetgangers worden, indien nodig, langs het werkterrein omgeleid.

Vanaf juli tot en met begin september is gewerkt aan het busperron. De indeling van de perrons is aangepast. Eind september wordt er gewerkt aan gedeelten van de Parallelweg en Spoorweglaan. Zo worden onder andere de trottoirs verbreed en de taxistandplaats aangepast. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met november.

Staat ‘ie goed in Wyck?

Verder komen er elders in Wyck als proef nieuwe parkeervakken voor fietsers die hun fiets maar even willen stallen voor bijvoorbeeld een snelle boodschap. De exacte plekken voor het kortparkeren zullen nog door de gemeente, na overleg met de ondernemers, worden aangewezen.

Elke dag staan nog honderden fietsen op het Stationsplein. Bewoners, bezoekers en ondernemers ergeren zich daaraan. Daarom is in juli is de fietscampagne ‘Staat ‘ie goed?’ van Maastricht Bereikbaar gestart om iedereen te vragen ondergronds te parkeren. In de maand september zullen fietscoaches de fietsers rondom het station en in de Stationsstraat, de Wyckerbrugstraat en Rechtstraat attenderen op de stallingsmogelijkheden in Wyck, inclusief de nieuwe ondergrondse stalling. Ze gaan ook het gesprek aan: Waarom maak je er wel of geen gebruik van?

5

Planningen van werkzaamheden zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Kijk op de website van gemeente Maastricht voor meer informatie: www.gemeentemaastricht.nl/stationsomgeving

Alle ervaringen worden dit najaar geëvalueerd en aangeboden aan het college. De conclusies worden betrokken bij de inzet van verdere maatregelen. Vanaf 1 oktober zal er worden gehandhaafd op foutgeparkeerde fietsen op het Stationsplein. Meer weten? www.maastrichtbereikbaar.nl

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


LYONNETSTRAAT 8 6221 AP MAASTRICHT 043-3219055 WWW.SCHILDERSBEDRIJFSMEETS.NL

Voorheen:

Handverzorging Pedicure Schoonheidsbehandelingen Waxen Wenkbrauwen Behandeling voor de man Kunstnagels Gellak

Hoogbrugstraat 76 6221 CS Maastricht Tel. 06 - 50 50 50 09 info@bellemani-maastricht.nl www.bellemani-maastricht.nl

Belle Mani

Beautysalon & Nagelstudio

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

6


Buurtplatform Céramique Buurtlunch op 8 juni 2018 Op 8 juni 2018 werd voor de 2e keer een Buurtlunch georganiseerd door Buurtplatform Céramique. De ook nu weer goedbezochte lunch (ruim 50 personen) werd, net als de vorige keer, gehouden in Residence Sonneville en verzorgd door Bitsenbites.

Excursie Art Nouveau in Luik op 23 juni 2018 Op zaterdag 23 juni 2018 organiseerden Henk Mihl en Jean Willems een Art Nouveau excursie op het eiland Outremeuse in Luik. Eind 19de eeuw werden de oude wijken in Luik gesaneerd in het belang van de hygiëne. De mooiste voorbeelden van Art Nouveau façades zijn te vinden in de zeven straten die uitkomen op de Place du Congrès.

Zomerborrel op 1 juli 2018 Het buurtplatform organiseerde op zondagmiddag 1 juli 2018 een borrel voor de buurtbewoners in Ipanema. De opkomst was zeer groot: meer dan 120 personen. Onder het genot van een stralende zon, muzikale begeleiding, drankje en hapje was ruim gelegenheid om contact te leggen of gezellig met bekenden te kletsen. De reacties achteraf waren heel positief.

Dansen in het stadspark op 8 juli en 19 augustus 2018 Op 8 juli en 19 augustus 2018 kon men, net als vorig jaar, dansen in het Stadspark in de sfeer van de jaren 50/60. Dit festijn blijkt een groot succes en wordt mede georganiseerd door Math Courbois, een bewoner van Céramique.

Architectonische en historische wandeling Céramique op 24 juli 2018 Raymond Leclercq, Jean Willems en Huub Ebus verzorgden op dinsdag 24 juli 2018 weer een wandeling door de wijk Céramique met aandacht voor de Hoeg Brök, het Charles Eyckpark, een aantal binnentuinen met hun bijzondere bomen en struiken en monumenten en plaquettes. Hieraan vooraf ging een korte presentatie in Centre Céramique over de keramische industrie en de bouw van een wijk met hoge architectonische ambities onder leiding van Jo Coenen en Huub Smeets.

7

Wandeling over de Groene Loper op 23 augustus 2018 Ad Lutters van het A-2 buurtplatform verzorgde op donderdag 23 augustus 2018 een wandeling over de Groene Loper. Voorafgegaan door een korte inleiding over de totstandkoming hiervan.

High Tea op 14 september 2018 Op 14 september 2018 organiseerde Buurtplatform Céramique “de Zoete Inval”. Dit was een High Tea in Residence Sonneville verzorgd door Bitsenbites.

Overleg VvE’s en HBV’s Céramique op 26 september 2018 Het volgende overleg van het buurtplatform met de VvE’s en HBV’s in de wijk Céramique vindt plaats op 26 september 2018, om 19.00 uur. VVE’s en HBV’s die nog niet deelnemen maar dit wel graag willen, kunnen zich melden via algemeen@bpfceramique.nl.

Lezingen over multimediale communicatie op 3, 10 en 17 november 2018 Op 3, 10 en 17 november verzorgt Gé Helsen een drietal lezingen over multimediale communicatie in Centre Céramique. Nadere informatie hierover wordt tijdig gepubliceerd via onze e-mail, website www.bpfceramique.nl en Facebookpagina.

Informatie over onze activiteiten Het buurtplatform organiseert geregeld verschillende activiteiten. Informatie hierover wordt tijdig gepubliceerd op onze website www.bpfceramique. nl, op onze Facebookpagina en via e-mail. Wilt u nieuwsberichten persoonlijk ontvangen meld u dan aan via algemeen@bpfceramique.nl.

ê

CéramIque Buurtplatform

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


Rondom hypotheken is veel veranderd. Met De Hypotheker zie je niets over het hoofd!

Kijk ophypotheker.nl/groterwonencheck hypotheker.nl/groterwonencheck Kijk op Kijk ophypotheker.nl/groterwonencheck hypotheker.nl/groterwonencheck Kijk op Kijk ophypotheker.nl/groterwonencheck hypotheker.nl/groterwonencheck Kijk op

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal. Maastricht Avenue Ceramique 12 (043) 356 10 61 Evelyne, Berry, Annita, Miranda of Rick maakt graag tijd voor je. Kijk ophypotheker.nl/groterwonencheck hypotheker.nl/groterwonencheck Kijk op

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Maastricht Avenue Ceramique 12 (043) 356 10 61 Evelyne, Berry, Annita, Miranda of Rick maakt graag tijd voor je.

Maastricht Avenue Ceramique 12 (043) 356 10 61 Evelyne, Berry, Annita, Miranda of Rick maakt graag tijd voor je. We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal. Maastricht Avenue Ceramique 12 (043) 356 10 61 Evelyne, Berry, Annita, Miranda of Rick maakt graag tijd voor je.

Administrateurs & Belastingadviseurs �e �artner v��r a� �w �s�a�e en administratieve werkzaamheden

Minderbroedersberg 5 | 6211 LK Maastricht www.brothersconsultants.nl | 043 302 02 05 G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

8


Kindcentrum Wyck Onze Wyckse zomer! Afgelopen 6 juli trok de basisschool de deur achter zich dicht; zomervakantie! Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang draaiden door. We kijken terug op een heerlijke zomer. Want zomer was het echt. Bij tropische temperaturen hoort een tropisch zomerprogramma. Dat bestond onder anderen uit lekker zwemmen in ons zelfgemaakte zwemparadijs. Op een van onze locaties hebben we een groot zwembad opgezet, zodat de kinderen een beetje konden spetteren, plonzen en vooral...afkoelen. Wellicht heb je ook de ‘groene garde’ zien zitten in de Stint of zien lopen in Wyck en omgeving. We zijn er namelijk ook regelmatig op uitgetrokken; peuters en BSO. Allemaal in het groen, zodat we goed opvallen! De peuters hebben een uitstapje gemaakt naar de tentoonstelling van Nijntje in het Centre Céramique. De BSO nam een kijkje achter de schermen bij de Euroscoop en het milieupark. En samen gingen we een hele dag, met de touringcar, naar GaiaZoo. Dus geamuseerd hebben we ons wel!

En nu, 6 weken later, starten we weer: een nieuw schooljaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want kansen, die benutten we altijd. We gaan komend schooljaar verder met bouwen aan ons kindcentrum. Daar hebben we maar wat zin in! Kindcentrum Wyck Wyckergrachtstraat 4a 6221 CW Maastricht

Het is al mogelijk om te adverteren vanaf € 25,

9

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


Alexander Battalaan 1, 6221 CA Maastricht www.fysioboyens.nl, tel. 043-3214478 o.a: Rug &Nekscholing, Manuele therapie, Sportfysiotherapie Bekkenklachten (instabiliteit &incontinentie), hyperventilatie en arthrosis Hub Boyens / Cora Winkelhuysen / Harm Boyens

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C ĂŠ r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

10


SIMON LÉVELT

ADVERTORIAL

Simon Lévelt koffie en thee speciaalzaak Maastricht in de Wyckerbrugstraat bestaat al meer dan 16 jaar, en is circa vier en een half jaar geleden overgenomen door Robert Roijakkers en Claudia Troilo. Samen met ons team spelen wij in op de behoefte aan service en aandacht voor onze klanten. U kunt bij ons terecht voor de beste thee- en koffiesoorten, en krijgt desgewenst advies op maat. De koffie wordt, eventueel, voor u gemalen. Ook voor cadeaupakketjes nemen wij de tijd voor u, en de uitleg over de koffiezetapparatuur zowel volautomaten van jura als de A-merken pistonmachines gebeurt vakkundig en op maat. Wanneer u wilt kan dit zelfs op afspraak, maar binnenlopen mag altijd. Onze vakkennis wordt door regelmatige trainingen en opleidingen up-to-date gehouden. Trainingen volgen wij bij Simon Lévelt Nederland en de International Tea & Coffee Academy te Zeewolde. Ons team, bestaande uit Robert en Claudia (eigenaren) en Marion, Anja, Sophie en Shirley, helpen u vakkundig en vriendelijk. Steeds meer horecazaken en betere restaurant weten ons te vinden voor de koffie en thee, en ook voor koffie machines en theepotten en toebehoren. Door het hoge service en kwaliteitsniveau merken we dat wij opnieuw een begrip worden in Maastricht en omstreken , en denken steeds meer mensen aan Simon Lévelt Maastricht als ze toe zijn aan verse koffie of thee, en weten ze ook de weg te vinden naar ons bij hun speurtocht naar de voor hun behoefte ideale koffie-machine.

Anja (werkneemster): “Leuk om in deze winkel te werken in een geurige en kleurrijke omgeving waar mensen samen komen met als gemeenschappelijke interesse: goede koffie en thee, om hun verhalen te horen en onderling tips uit te wisselen”.

Ook voor reparatie en onderhoud van uw machine kant u bij ons terecht. Simon Lévelt Maastricht heeft altijd weer nieuwe uitdagende en leuke mooie artikelen, vaak verbonden aan thema’s die ook in de etalage tot uitdrukking komen.

11

Wyckerbrugstraat 21a, 6221 EA Maastricht

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


CAFÉ ‘T PRUUSKE

in ‘t aajt

vaan Wieck

óók voor feestjes, koffietafels, workshops en vergaderingen. Hoogbrugstraat 9, Maastricht-Wijck T: 0643 137 066 | E: inf o@utpruuske.nl website: www.utpruuske.nl

Het adres voor kleurige mode!

Wij leveren o.a. MAC, ENOLA, BLAEST, Anna Montana, HOFIUS, LANA, KOOI-Knitwear.

Boschcour 35 6221 JR Maastricht

Tot Wyck!

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

12


Struikelsteentjes in Wyck Afgelopen 26 juni zijn op 11 adressen in Wyck, 27 struikelsteentjes gelegd. Daarmee komt het aantal stenen dat tot nu toe in Maastricht is gelegd ter herinnering aan inwoners die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn gedeporteerd en vermoord op 175 stenen. Ruim 400 inwoners van Maastricht zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen gehaald, op transport gezet en in concentratiekampen vermoord door de nazi’s. Ter nagedachtenis worden voor de woningen van deze slachtoffers sinds een aantal jaren stenen met een koperkleurig metalen plaatje in het plaveisel gelegd. In het plaatje staan de naam en geboortedatum van het slachtoffer, en de datum en plaats waar ze vermoord zijn. Het gaat hier naast Joden, ook om Sinti, Roma en politieke tegenstanders (verzetsstrijders) van het naziregime. Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine”, een initiatief van de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Stolpern of struikelen wil in dit geval zeggen dat je letterlijk en figuurlijk stilstaat bij het lot van de persoon die in het huis heeft gewoond, waarvoor het struikelsteentje ligt. Inmiddels zijn er in heel Europa al 69.000 stenen gelegd. 26 juni was een indrukwekkende dag. Bij elk adres werd iets over de persoon of personen die daar woonde(n) verteld om ze voor zover mogelijk tot leven te roepen, terwijl intussen het steentje of de steentjes werden ingemetseld.

13

Tegelijkertijd werden beschikbare foto’s getoond. Ter hoogte van Wilhelminasingel 71 heeft historicus Paul Bronzwaer een toespraak gehouden over de zwarte (SD) historie van dit huis. Ik mocht me verdiepen in de levensgeschiedenis van Wolf en Mathilde Pach en hun zoon David. Ze woonden in de Lyonetstraat 9. Eens te meer werd ik daardoor geconfronteerd met de waanzin van het naziregime. Het waren mensen die hun best deden om een gezinsleven te hebben en een bestaan op te bouwen, mensen zoals jij en ik. Zij zelf, hun ouders, tantes, ooms, neven, nichten en aangetrouwde familie zijn vermoord. Hun enige schuld was dat zij Joods geboren waren. Door met hun verhalen bezig te zijn, besefte ik hoeveel werk al die jaren verzet is door Fred Grünfeld, de oprichter van het Struikelsteentjes Comité Maastricht, zijn vrouw Marij van den Bosch, en al die mensen die hen ondersteunen onder meer met het schrijven van biografieën. Het zoeken in archieven, op websites etc. naar achtergronden, kost veel tijd en energie, maar is zeer de moeite waard. De struikelsteentjes met het bijbehorend verhaal zijn een tastbare herinnering voor latere generaties, opdat hun geschiedenis niet vergeten wordt. Gelukkig heeft het Elisabeth Strouven Fonds subsidie verleend waarmee deze struikelsteentjes legging mogelijk is geworden. In 2019 zullen opnieuw zowel vermoorde Joden als verzetsstrijders met struikelsteentjes worden herdacht. M. Kuyper

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

14


Bericht vanuit het KCEM (KennisCentrum Empowerment Maastricht Heuvelland) Op 6 september aanstaande wordt in het KCEM een nieuw (digi)Taalhuis geopend. De (digi) Taalhuizen zijn een initiatief van de Coalitie Laaggeletterdheid. De opening zal gedaan worden door gedeputeerde Hans Teunissen en wethouder Bert Jongen. Het (digi)Taalhuis bij het KCEM is 1 van de 7 (digi)Taalhuizen in Maastricht. Na de opening zullen er meer mogelijkheden zijn om te werken aan het verbeteren van taal-, reken- en digitale vaardigheden. Houd onze website in de gaten. Er starten dan diverse cursussen zoals oefenen.nl en Klik-en-Tic. Als u belangstelling hebt, kom gerust eens praten met onze (digi)Taalhuis-medewerkers op de maandagen en donderdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Het adres is Franciscus Romanusweg 52, telefoonnummer 043-3255986, of info@kcem

“Te Gekke Buren” Op woensdag 29 augustus jl. was er een heel gezellige muziek- en dansavond bij te “Te Gekke buren” in de Turennestraat. Met het project “Te Gekke Buren” brengt Mondriaan mensen in contact om, in buurt en wijk, meer begrip voor elkaar te krijgen. Uit onderzoek blijkt contact het beste resultaat op te leveren als inzet tegen stigma’s. Door het kwartiermaken in de wijk kunnen mensen met een psychiatrische aandoening en andere buurtbewoners elkaar ontmoeten. Hierdoor kunnen vooroordelen worden verminderd en is er aandacht voor de problematiek voor degene die het treft en zijn naasten. DJ William Bartels luisterde de avond op met zuid Amerikaanse muziek. Deze avond was voortgekomen uit een match met William op de Maatschappelijke Beursvloer van 2017. William Bartels is de DJ en organisator van “dansen in het park”. Dansen brengt veel mensen bij elkaar en is tevens gezond. Namens het team kwartiermaken van Te Gekke Buren danken wij, William Bartels, DJ Dansen in het Park tel. 06 47324595, van harte.

15

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

16


BUURTNETWERK “US MAARTENSPOORT” Buurtrommelmarkt

Samen met Mondriaan Martinushuis en studentenvereniging KOKO organiseerde buurtnetwerk “Us Sint Maartenspoort” zaterdag 9 juni een kleine, maar wel heel gezellige rommelmarkt. Deze werd door veel mensen uit de wijk en omgeving bezocht. In de buurttuin, gelegen achter het grasveldje, begin Gebroeders Hermansstraat, werden op 25 tafels, de meest verschillende artikelen te koop aangeboden. Tegen kleine prijsjes werden er broodjes, soep, koffie en frisdrank verkocht. Fruit was gratis, dankzij de gulle gift van Albert Heijn/Plein 1992. Voor de kinderen waren er verschillende knutselactiviteiten en de band van Mondriaan Martinushuis zorgde voor gezellige muziek. Deze dag leverde veel positieve reacties op. Al met al een zeer geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Herdenking

18 augustus werd de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument op het Schildersplein. Die dag herdenken we dat 18 augustus 1944 Roed Dörrep werd getroffen door een verwoestend Amerikaans bombardement. In 2019 zal dit 75 jaar geleden zijn.

Burendag 2018

Zaterdag 22 september is het Nationale Burendag. De activiteiten zullen op 3 plekken in Sint Maartenspoort plaatsvinden; bij Bep Franssen in de v.d. Berghstraat van 10.00 12.00 uur, bij Kenniscentrum Empowerment Maastricht, KCEM aan de Franc. Romanusweg van 12.00 - 14.00 uur en in de buurttuin in de Gebroeders Hermansstraat van 14.00 tot 17.00 uur. Ook zal Buurtnetwerk “Us Sint Maartenspoort” diverse activiteiten organiseren. Er zal worden gezorgd voor een hapje en een drankje (mede dankzij sponsor Su

17

permarkt Jumbo). Voor de kinderen zullen er sportieve activiteiten worden opgezet. Het definitieve programma zal nog bekend gemaakt worden.

Ruimte

Omdat wij niet meer over een ruimte beschikken waar de maandelijkse bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, hebben wij op 26 juli de buurttuin hiervoor kunnen gebruiken. Wij zijn naarstig op zoek naar een geschikte ruimte in de wijk. Iedereen is van harte uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen, elke laatste donderdag van de maand om 19.30 uur. Wij hebben een voorlopige oplossing gekregen van de heer H. Maes; het oude douanekantoor op de Botermijn, bereikbaar via Sint Antoniuslaan en Parallelweg.

Helpende handen

Wij zijn blij dat Anita Geelen de taak van secretaresse op zich heeft genomen. Wij kunnen natuurlijk nog helpende handen gebruiken.

Informatie en contact

Heeft u vragen, wilt u informatie, meedenken, ideeën inbrengen, de handen uit de mouwen steken, uw stem laten horen, kortom actief zijn in de wijk Sint Maartenspoort, kom dan naar onze maandelijkse bijeenkomst of neem contact met ons op via mail buurtnetwerk. usmaartenspoort@gmail.com of via Facebook Us Sint Maartenspoort. Alle activiteiten en de laatste up-date van “Us Sint Maartenspoort” kunt u nu ook terugvinden op www.thuisinmaastricht

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


Cursus: Kom op je verhaa Cursus: Kom op je verhaal Je levensverhaal schrijven & lezen Cursus: Kom op je verhaal Cursus: Kom op je verhaal

• in zeven Je levensverhaal schrijvenbijeenkomsten & lezen Je levensverhaal schrijven & lezen Cursus: Kom op je verhaal •levensverhaal in zeven bijeenkomsten Je schrijven & lezen met oefeningen en verschille met oefeningen en verschillende perspectieven • •in zeven bijeenkomsten • in zeven bijeenkomsten Je•levensverhaal schrijven & lezen in kleine groep met oefeningen en verschillende perspectieven in kleine groep •• •in zeven bijeenkomsten schrijftalent niet nodig in kleine groep • met oefeningen en verschillende persp •• schrijftalent met oefeningen en verschillende perspectieven start vrijdagmiddag 26 oktober ‘18 niet nodig •start schrijftalent niet nodig •• in kleine groep in Maastricht (Wyck)26 oktober ‘18 vrijdagmiddag • in kleine groep •• schrijftalent niet nodig in Maastricht (Wyck) • start vrijdagmiddag 26 oktob • start vrijdagmiddag 26 oktober ‘18 • schrijftalent niet nodig • •in Maastricht (Wyck) in Maastricht (Wyck) Ga je mee op ontdekking eigen verhaal…. • start vrijdagmiddag 26in jeoktober ‘18 Ga je mee op ontdekking in je eigen verhaal…. Voor informatie: (Wyck) • in Maastricht Ga je mee op ontdekking in je eigen verhaal…. e: hetverhalenhuis@outlook.com Voor informatie: t: 043 325 2507 e: hetverhalenhuis@outlook.com Voor t: 043informatie: 325 2507 e: hetverhalenhuis@outlook.com t: 043 325 2507

Ga je mee op ontdekking in je

Ga je mee op ontdekking in je eigen ver Voor informatie: e: hetverhalenhuis@outlook.com G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k |Voor C é r a m i qinformatie: u e | M a a r t e n s p o o r t 18 t: 043 325 2507


BROUWERIJ BOSCH ORGANISEERT VOOR DE TWEEDE KEER ‘BOSCHANOVA’ Op zondagmiddag 30 september (14.00 uur - 18.00 uur) organiseert Brouwerij Bosch (Wycker Grachtstraat 26) voor de tweede keer 'BoschaNova', een cultureel en culinair evenement op de binnenplaats van dit unieke historische plekje in hartje oud Wyck. Diverse Wyckse ondernemers zullen hun hapjes, wijnen en bieren aanbieden aan de bezoekers, onder het genot van muzikale optredens. Tevens bestaat de mogelijkheid om gedeelten van het brouwerijcomplex alsmede het voormalige woonhuis van de familie Bosch te bezichtigen. In dit monumentale woonhuis, ge-

19

legen aan de Rechtstraat, ga je meer dan 100 jaar terug in de tijd en ervaar je hoe de chique Maastrichtenaren rond 1900 leefden. De toegang is vrij, inclusief de ruimten van het complex die die dag opengesteld worden voor het publiek. Je betaalt enkel voor de speciale BoschaNova-muntjes die in te wisselen zijn tegen hapjes en drankjes bij de deelnemende Wyckse ondernemers. Deze muntjes zijn op 30 september te koop op de locatie. Brouwerij Bosch (www.brouwerijbosch.nl) verwelkomt jou graag op 30 september. Volg Brouwerij Bosch ook op Facebook.

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


SPEE a d v o c at e n & M ed i at i on

Arbeidsrecht / Ambtenarenrecht / Aansprakelijkheden en schadevergoeding / Bestuursrecht / Bouw- en vastgoedrecht Contractenrecht / Financiering en zekerheden / Goederenrecht Intellectueel eigendomsrecht / Huurrecht / Incasso’s / Mediation Verbintenissenrecht / Ondernemingsrecht / Personen- en familierecht

Wilhelminasingel 98 Maastricht / Vliegveldweg 156 Maastricht Airport www.spee-advocaten.nl

G r o e t W i evoorstel k , b u uV2.indd r t b l a d 1v o o r SP_Advertentie

W y c k | C ĂŠ r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

230-08-18 0

11:10


Namens Envida, Délifrance Maastricht en mijn dochter Gwenn --Ambassadeur van Stichting Opkikker-nodig ik jullie graag uit voor de Landelijke Koffie Middag van Stichting Opkikker. Stichting Opkikker zorgt dat gezinnen met een chronisch ziek kind een onvergetelijk dag krijgen en alle ellende en ziek zijn even vergeten en samen kunnen genieten! Door het ambassadeurschap geeft de stichting opkikker het kind trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht mee. Het uitgangspunt! De transformatie van patiënt naar ambassadeur.

Wij als gezin hebben al een aantal opkikkerdagen mogen ontvangen en zijn trots op het ambassadeurschap van Gwenn. Wij zetten ons in, om andere gezinnen ook een Opkikkerdag te bezorgen. Envida sponsort de Stichting Opkikker door deze Middag mogelijk te maken op een van onze locaties. Samen met Délifrance zorgen zij voor wat lekkers. Suzy Kuypers

Help jij ons door naar onze Koffie Middag te komen?

Mdw Terminale Nachtzorg

Wist je dat: Envida al jaren alle oude mobieltjes doneert aan Stichting Opkikker? Nog oude mobieltjes liggen? Neem ze mee naar de koffie middag en lever ze in!

Stichting opkikker ontvangt voor iedere ingezamelde telefoon een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

Koffie Middag Stichting Opkikker 16 oktober 2018 * 14-16 uur Koepelhof, Koepelstraat 84, 6224 LW Maastricht Iedereen is welkom!

Tijdens de Koffie Middag zamelen we geld in voor Stichting Opkikker door de verkoop van Wafels, Muffins en Snuisterijen.

21

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


Groet Wiek 93 h *130 b Groet Wiek 93 h *130 b

de kracht van voetreflex

UITVAARTLIMBURG

Maakt uw uitvaart bespreekbaar en betaalbaar

UITVAARTLIMBURG UITVAARTLIMBURG

Ontspan Herstel Laad op

Maakt uw uitvaart enuw betaalbaar Maakt uitvaart bespreekbaar van en betaalbaar Kiesbespreekbaar voor de duidelijkheid en transparantie onze uitvaartpakketten.

UITVAARTLIMBURG verzorgt voor u een mooi en persoonlijk afscheid,

Kies voor dezonder duidelijkheid en transparantie duidelijkheid en transparantie van onze uitvaartpakketten. onverwachte kosten achteraf. van onzemooi uitvaartpakketten. BURG verzorgt voor u een en persoonlijk afscheid, UITVAARTLIMBURG verzorgt voor u een wachte kosten achteraf. Benieuwd? mooi en persoonlijk afscheid, zonder Wilt u meer informatie over onze scherp geprijsde uitvaartpakketten? onverwachte kosten achteraf. UITVAARTLIMBURG Wij komen vrijblijvend bij u op de koffie of vraag ons informatiepakket aan! nformatie over onze scherp geprijsde uitvaartpakketten? Maakt uitvaart bespreekbaar en betaalbaar aan! Benieuwd? jblijvend bij uw u op de koffie of vraag ons informatiepakket Wilt u meer informatie onzeverzekerd scherp Ook als u over (elders) bent! behandelingen vergoed geprijsde uitvaartpakketten? eid enverzekerd transparantie van onze uitvaartpakketten. ders) bent! Wij komen vrijblijvend bij u op de koffie of www.uitvaartlimburg.nl orgt voor u een mooi en persoonlijk afscheid, uit uw aanvullende aan! info@uitvaartlimburg.nl osten achteraf. vraag ons informatiepakket tlimburg.nl

limburg.nl

zorgverzekering

043-6090055 Ook als u (elders) verzekerd bent! www.uitvaartlimburg.nl

over onze scherpinfo@uitvaartlimburg.nl geprijsde uitvaartpakketten? bij u op de koffie 043-6090055 of vraag ons informatiepakket aan!

Thea Seffinga

ekerd bent!

06-33619605

l

www.voetreflexseffinga.nl

[Typ hier]

]

[Typ hier]

BAGEL & JUICE BAR ONTBIJT & LUNCH

STATIONSSTRAAT 8, 6221 BP MAASTRICHT, WWW.SAP-BAR.NL G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

22


Buurtplatform Wyck De zomer is voorbij, de warmte en de drukte in de stad ook. De werkzaamheden aan de Stationsstraat zijn, nu u dit leest, ook bijna klaar. Rest nog werkzaamheden bij het busstation Parallelweg. En de actieve acties om de fietsen van het Stationsplein te krijgen, en ook verder in Wyck minder op straat geparkeerde fietsen te krijgen, zijn nu bezig. De afgelopen maanden is, met enige vertraging, het nieuwe parkeerregime ingevoerd. In september/oktober worden opnieuw tellingen uitgevoerd om te kijken of inderdaad er een betere spreiding van de parkeerdruk is ontstaan. Onze indruk is dat het als geheel wat rustiger is geworden, dat zal uit de tellingen moeten blijken. De vestiging van nieuwe horeca is redelijk beperkt, maar op de Stationsstraat, Wycker Brugstraat, Rechtstraat en Cörversplein is tot op heden nog bijna alles mogelijk. Ondernemers en het Buurtplatform zijn van mening dat de wildgroei van nieuwe horeca moet stoppen, in het bijzonder de toename van afhaal- en “snelle hap”-zaken. De gemeenteraad van Maastricht heeft in 2016 al besloten dat er per straat/plein een afzonderlijk horecastraatprofiel zou moeten komen. Begin dit jaar is, na vaak en langdurig overleg, zo’n profiel tot stand gekomen voor de Koestraat: geen horeca erbij, wel beperking van de terrasopstellingen en beperking van de openingstijden van de terrassen. Dit alles om de leefbaarheid ook voor de bewoners niet verder geweld aan te doen. De gemeente is aansluitend begonnen met Horecastraatprofielen, maar, zeker tot onvrede van het buurtplatform, wil de gemeente niet praten over de “randzaken”, maar alleen over de vraag: kan er nog meer horeca bij, en zo ja, wat voor horeca. Bij de discussie over het Horecastraatplan Cörversplein is het toch nog gelukt om een paar zaken aan de orde te brengen, maar in het plan zelf is dat niet of nauwelijks terug te vinden. De conclusie daar was: er kan geen horeca meer bij. In de discussie over de Rechtstraat wordt door de ondernemers geopperd dat er nog 1 horecazaak bij kan, maar het Buurtplatform wil dat eerst de problematiek van overlast van cafés, terrassen en van

2 3

het laden- en lossen wordt opgelost cq verbeterd alvorens er weer een uitbreiding komt. In het horecastraatprofiel voor de Wycker Brugstraat + Stationsstraat is vooralsnog de conclusie dat er ook nog één restaurant bij kan komen. Het buurtplatform constateert dat de gemeente bij het maken van de plannen heel sterk vasthoudt aan de postadressen: bewoners in de Wycker Brugstraat die hun entree “om de hoek” hebben worden gewoon niet meegenomen in het horecastraatprofiel, en hebben dus niet eens de kans om hun mening te geven over de horecaontwikkeling in “hun” straat cq tegenover hun woning! Bij de start van het overleg over de horecastraatprofielen had de gemeente een overzicht gemaakt van de horecagelegenheden in die straat, van de overige bedrijven in die straat en van het aantal bewoners in die straat. En voor dat aantal bewoners werd alleen gekeken naar de personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke administratie. Volgens eigen waarneming: er wonen veel meer mensen! De gemeente antwoord dan simpel: kan best, maar die zijn niet ingeschreven. Maar ook: op sommige adressen wordt niet alleen niet gewoond, maar zijn woningen cq appartementen of kamers die helemaal niet als woning beschikbaar zijn. Ook in Wyck is de ontwikkeling die in Amsterdam al langer gaande is, volop gaande. Als buurtplatform maken we ons daar zorgen over (en met ons ook de buurtplatforms/bewonersorganisaties in andere stadsdelen zoals het Jekerkwartier). De horecastraatprofielen worden eerst nog voorgelegd voor commentaar aan de betrokkenen (cf de blik van de gemeente) en daarna aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dat alles zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden. We houden u op de hoogte. Opmerkingen of commentaar op dit stukje graag naar info@bpfwyck.nl Ed Beuker, voorzitter Buurtplatform Wyck

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


Tel: 043 351 0501

Manuele Therapie Sportfysiotherapie Echogra�ie Fysio�itness Revalidatie Medical Taping Concept

Duitsepoort 11

6221 VA Maastricht

www.fysiotherapieceramique.nl

Wij maken úw evenement tot een feest! Uw adres voor: - verkoop / verhuur van professioneel geluids- en lichtapparatuur - disco drive-inn show: licht, geluid en een professionele DJ - organisatie van uw artiesten line-up, wij werken samen met alle bekende artiesten uit de Euregio

Henk Van den Hof telefoon: 043-3260365 Avenue Ceramique144 E gsm: 06-53310363 6221 KV Maastricht www.softensound.nl info@softensound.nl G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

24


Sinterklaas aan de Maas Sinterklaas kijkt altijd erg uit naar zijn verblijf in Nederland. Het hele jaar is hij, samen met zijn Pieten bezig om cadeautjes in te pakken en gedichtjes te maken. Dit jaar komt hij op zaterdag 17 november a.s. aan in Maastricht. Op zondag 18 november begroeten wij hem dan met een groot welkomstfeest in Centre Céramique. Sinds een aantal jaren heeft de Sint in Maastricht een wel heel speciaal logeeradres. Hij verblijft nl. vanaf de intocht in Maastricht op de Spanjevallei aan de Maaspromenade. Op zijn schip ontvangt hij dan alle kinderen samen met zijn Pieten. Niet alleen Sinterklaas geniet hier erg van maar ook alle kinderen van de reguliere basisscholen en zeker de kinderen van de speciale scholen en doelgroepen (zoals

tienermoeders, vluchtelingen, slachtoffers huiselijk geweld, kinderen in achterstandswijken, eenzame ouderen, instellingen met geestelijk of lichamelijk gehandicapte cliënten en stille armen) kijken hier al een jaar naar uit. Om ook dit jaar het feest voor iedereen weer toegankelijk te houden zijn wij nog op zoek naar bedrijven of particulieren die de Stichting een warm hart toedragen. Er zijn diverse sponsorpakketten maar elke gift is uiteraard meer dan welkom. Meer info: www.sinterklaasaandemaas.nl

Sinterklaas aan de Maas

Foto: Focuss22/JP Geusens

25

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


De handigste winkel van Maastricht bij u om de hoek! Batterij, lamp of kabeltje nodig? Wij hebben het! Stofzuiger of waterkoker? Hebben we ook! Ontkalker of inktcartridge? Geen probleem!

En nog véél meer, te veel om op te noemen…. Kom eens binnen en bekijk ons assortiment. Ook te zien in onze webshop.

Wycker Grachtstraat 21-23 043-3217430 info@az-onderdelen.nl www.az-onderdelen.nl

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

26


PEUTEROPVANG SPET EN SPAT DRAAIT NU BIJNA EEN JAAR! De eerste kinderen hebben de weg gevonden naar deze kleinschalige karakteristieke locatie in het Maastrichtse Jekerkwartier. Er is nog plek, laat u dus verrassen! Spet and Spat is also open to foreign speakers “Ik wil weer naar Femke” riep een dochtertje tegen haar moeder toen ze na de vakantie door de Tafelstraat liepen.

Femke Kriens

Spet en Spat is een initiatief van Femke Kriens voortgekomen uit haar eigen ervaring in de reguliere kinderopvang. Zij staat voor eigenheid van het kind dat de ruimte krijgt voor een eigen creatief proces. Daarnaast is zij flexibel om ouders zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Femke kan als HBO-pedagoog bogen op een brede ervaring in de kinderopvang. De onbevangenheid en nieuwsgierigheid van peuters heeft haar bijzondere aandacht. Dat samen met hen te mogen beleven is haar passie!

Aanpak

ADVERTORIAL

Femke beschikt als Creatief Therapeute Beeldend Vormen zelf ook over ruime interesses. Naast zingen, hardlopen, grottengids en Mimakkus-clown is ze creatief en in staat aan te sluiten bij de belevingen en ervaringen van de kinderen. De taal die de kinderen zich spelenderwijs eigen maken ondersteunt het ontdekken en daarmee ook het denken. Deze betrokkenheid draagt bij aan het ontwikkelen van de persoonlijke- en sociale vaardigheden alsmede emotionele veiligheid en gezonde hechting van het kind.

Informatie

Peuteropvang Spet en Spat is een erkende kinderopvang organisatie die opvang biedt aan kinderen van 1,5 tot 4 jaar gedurende 5 ochtenden in de week en sinds kort ook op dinsdag en donderdag middag. De groepsgrootte is maximaal 7 kinderen met altijd een vaste HBO-pedagogisch medewerkster. Spet en Spat staat ook open voor anderstaligen. Voor ouders waarvoor de fiscale kinderopvangtoeslag niet van toepassing is geldt een speciale regeling. Ouders/verzorgers betalen alleen de afgenomen uren.

waar kinderen (in de leeftijd van 1,5 4 jaar) Klein Voor nadere en aanmelden zie www. Peuteropvang Spet entotSpat eninfoFijn Peuterspeelzaal Spet en Spat is een plek te zijn

en ouders zich thuis voelen. De kinderen zijn hoofdrolspelers, niet de methode. Bij Spet en Spat daarom geen VVE (Voor Vroegschoolse Educatie) of peutertoets, maar Reggio Emilia. De ontdekkingstocht van het kind vormt de leidraad voor het pedagogisch handelen. Het stimuleren van de creativiteit is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van het kind. Creatief denken geeft kinderen daartoe handvatten (tools).

spetenspat.nl of neem contact op met Femke Kriens via 0683272702 of info@spetenspat.nl Adres: Sint Pietersstraat 16 (ingang Tafelstraat) te Maastricht.

In het Jekerkwartier · Met een sterke pedagogische visie Reggio Emilia, uitgaande van wat het kind al kan (100talen(ten) · Geen peutertoets · Flexibel en incidenteel te boeken · U betaalt alleen de uren die u afneemt een vaste pedagogisch · Iedere dag 27 G r o e t W i e k , bmedewerkster u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


VERTEL VERTEL ME ... VERTEL ME ME ... ... Is dit het juiste moment Is Is dit dit het het juiste juiste moment moment om een huis te kopen? om een huis te om een huis te kopen? kopen?

Uw financieel adviseur Uw financieelStroom adviseur Danielle Uw financieelStroom adviseur Danielle Danielle Stroom

KOM VR IJBLIJVE KOM ND

VRIJBLIJ LA KONG S VO M VR ND IJBLIJ ORVE LANG EE N S VO ND EE LARS ORVE NGTE EE GESP S VO N EERS ORRE EEK! N EERSTE TE GE GESP SPRE REK! K!

Afspraak? Bergerstraat 2, Maastricht Afspraak? Bergerstraat 2, Bergerstraat 2, Maastricht Maastricht Bel 0800Afspraak? 1800 of ga naar vanbruggen.nl/maastricht Bel Bel 0800 0800 1800 1800 of of ga ga naar naar vanbruggen.nl/maastricht vanbruggen.nl/maastricht

Een verslaving maakt meer kapot dan je lief is! Of het nu gaat om alcohol, drugs, porno, relaties of eten. Tijd voor professionele hulp? Discreet en zonder wachtlijst. www.counsellingbijverslaving.nl 043-2043015

Een verslaving maakt meer kapot dan je lief is! Een maakt meerrelaties kapot of dan je lief is! Of het nu gaat omverslaving alcohol, drugs, porno, eten. Of het nu gaat omDiscreet alcohol, en drugs, porno, relaties of eten. Tijd voor professionele hulp? zonder wachtlijst. Tijd voor professionele hulp? Discreet en zonder wachtlijst. www.counsellingbijverslaving.nl www.counsellingbijverslaving.nl 043-2043015 043-2043015

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

28


Waarom de cursus valpreventie voor u? Ellen: “ Wij zijn twee zussen, één (Ellen) woonachtig in Roermond en de ander (Marije) in Maastricht. Van Marije hoorde ik dat ze ging deelnemen aan de cursus valpreventie. Omdat ik zolang mogelijk fit en gezond wil blijven heb ook ik mij aangemeld voor deze cursus in Maastricht. Door hieraan deel te nemen sloeg ik twee vliegen in een klap. Enerzijds bracht ik een gezellige tijd met mijn zus door, anderzijds kreeg ik op professionele wijze van een fysiotherapeut en een valpreventietrainer geleerd hoe ik veilig kan vallen. Vanaf het eerste moment tijdens de cursus heb ik een veilig gevoel gehad. Doordat de cursus in een rustig tempo gegeven werd, kreeg ik een gevoel van zekerheid in mijn bewegen. Het is voor mij een positieve ervaring geweest omdat alles kon en niets moest. De veiligheid van de deelnemers stond voorop, deze werd gewaarborgd door het zeer professionele team. Ik zal hun cursus valpreventie zeker bij al mijn vrienden en kennissen aanbevelen! Marije: “Ik ben de cursus valpreventie gaan doen omdat ik me bij bewegen onzeker voelde, en moeite heb met lopen. Voordat ik aan de cursus begon stond ik er een beetje sceptisch tegenover. Is zo’n cursus wel iets voor mij? En als ik struikel weet ik dan het geleerde in de praktijk te brengen? Of vergeet je op zo’n moment alles? Is die cursus niet moeilijk? Want ik ben geen durfal. Allerlei vragen waar ik toen geen antwoord op had. Nu kan ik zeggen dat het me meer dan 100% is meegevallen.

Door de rust en kennis van zaken die de therapeut en trainer uitstraalden, kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen in mijn eigen kunnen. Er werd tijdens de cursus gekeken naar wat iemand kon en wat mogelijk was voor die cursist. Ik heb beslist niet alles met zekerheid kunnen doen, zeker bij het parcours en toch heb ik het durven doen omdat jullie ons positief hebben ondersteund, wat de sfeer alleen maar ten goede kwam. Ik ben zekerder geworden in mijn bewegen en heb niet meer de gedachte dat ik ieder moment kan vallen. Deze cursus heeft me meer zelfvertrouwen gegeven.

Heeft u baat bij de cursus gehad?

Vorige week ben ik van een behandeltafel gevallen. Ik viel naar voren en lag na de val netjes op mijn zij op de grond. Door de valpreventie wist ik hoe ik veilig moest vallen. Geen armen uitgestoken en niet op het hoofd gevallen. Geen centje pijn! Zelfs mijn behandelaar zei stomverbaasd: ”Wat viel jij mooi!” Door het vele oefenen op de cursus is de juiste manier van vallen verankerd geraakt in mijn hoofd. Dus ja, zeker heb ik al baat gehad bij de cursus! Niet alleen in de ideale wijze van vallen, maar even belangrijk is het feit dat je met meer zelfvertrouwen weer durft te bewegen. Meer informatie? Stuur een mail naar info@hugolumens.nl of bel met 06-835 966 14. Kijk ook eens op www.mobielevalpreventie.nl.

v.l.n.r. Corine, Marije, Ellen en Hugo

29

G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t


Afval aanbieden op het juiste moment Alle afval dat u niet kunt scheiden mag u weggooien bij het restafval. Het restafval wordt huis-aan-huis 1 x per twee weken ingezameld bij laagbouw en 1 x per week bij hoogbouw (flats).

zet. Wanneer ze constateren dat het afval op een verkeerd moment buiten staat, maken ze een proces-verbaal op. Ook verhaalt de gemeente Maastricht de kosten voor het opruimen van het onjuist aangeboden afval op u!

Regelmatig constateren wij (veel) te vroeg aangeboden restzakken in de wijk. Daardoor blijft het afval lang op straat liggen en ontstaat er overlast door stank of ongedierte. Uiteindelijk leidt het tot een verloederd beeld van de buurt. Dat is voor geen enkele buurtbewoner en bezoeker prettig.

Restzakken

Wanneer kunt u het afval buiten zetten?

De ophaaldag verschilt per wijk of gedeelte van de wijk. Uiterlijk om 06u00 mag u de restzak op de stoep zetten/aanbiedplaats. Dit mag vanaf 19u00 de avond voorafgaand aan de ophaaldag. Dus niet eerder! Ga naar www.gemeentemaastricht.nl/afvalkalender voor alle informatie wanneer u de zakken of de container buiten mag zetten in uw wijk.

Voorkom een proces-verbaal

U kunt de rood witte restzakken kopen bij verschillende winkels. Er zijn zakken van 25 liter. Deze mogen maximaal 3,5 kilo wegen. En er zijn zakken van 50 liter. Deze mogen maximaal 7 kilo wegen. De zak moet dichtgeknoopt zijn voor het ophalen. U kunt de restzakken op verschillende plekken in Maastricht kopen.

Gewicht

Bied uw restzak alstublieft goed dichtgebonden aan en maak hem niet te zwaar. Zo kunnen de medewerkers de restzak veilig en snel aan de bovenkant optillen en in de afvalwagen gooien. De afvalophalers komen tijdens hun ophaalronde regelmatig restzakken tegen die niet zijn dichtgebonden en soms ook nog zijn omgevallen. Het is onhygiënisch, het ziet er slordig uit en het nodigt ongedierte uit. Restafval mag u ook zelf wegbrengen naar een van de milieuparken.

De gemeente Maastricht ziet er op toe dat het afval op de juiste momenten buiten wordt gePeuteropvang Spet en Spat Klein en Fijn · In het Jekerkwartier · Met een sterke pedagogische visie Reggio Emilia, uitgaande van wat het kind al kan (100talen(ten) · Geen peutertoets · Flexibel en incidenteel te boeken · U betaalt alleen de uren die u afneemt · Iedere dag een vaste pedagogisch medewerkster

www.spetenspat.nl Contact en informatie: info@spetenspat.nl 0683272702 G r o e t W i e k , b u u r t b l a d v o o r W y c k | C é r a m i q u e | M a a r t e n s p o o r t

30


Groet Wiek 65 - herfst 2018  
Groet Wiek 65 - herfst 2018  
Advertisement