Page 1

Omslag

17/18


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om skolan

3

Allmän kurs Studiemotiverande folkhögskolekurs Etableringskurs Svenska från dag 1

4 5 6 7

Danslinje Filmlinje Musiklinjen Kapellsberg

8 9 10

Bibelfjäll Teckenspråk Teckenspråk fördjupning Kontakttolk Fred, ickevåld, ledarskap

11 12 13 14 15

Box 14, 871 21 Härnösand Tel 0611 55 85 00 • Fax 0611 55 85 01 info@hfs.se • www.hfs.se Foto: Frida Sjögren & Simon Lundberg Tryck: Accidens, Sundsvall 2017


OM SKOLAN Härnösands folkhögskola startades 1942

En tid på folkhögskola kan öppna många vägar. Du kanske vill läsa in behörighet för vidare studier eller du kanske vill utveckla ett intresse med sikte på jobb. Hos oss möts männ­iskor med olika bakgrund och med skilda skäl att stu­dera. Att växa och göra skillnad För oss är det inte viktigt varifrån du kommer, vad du har för tro eller politisk åskådning – utan vart vi är på väg tillsammans. Vi vill ge dig förutsättningar att växa och göra skillnad. För dig själv, för dina sammanhang och för världen. Läs mer på www.hfs.se

Härnösands folkhögskola 17/18

3


ALLMÄN KURS 1-3 år • Grundskole- och gymnasienivå

Kursen är för dig som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan. Undervisningen är ämnesintegrerande och präglas av frågor om mänskliga rättigheter och livsåskådning. Arbetssättet är motiverande med engagerade pedagoger som utgår från dina styrkor. Kursstart Kursen startar två gånger per år. Höstterminen 2017 23 augusti. Vårterminen 2018 8 januari (ansök senast 15 november 2017). Frågor? Anna Lindmark, 070 328 59 22 anna.lindmark@hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18

4

Ansök senast 15 april 2017


STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS 3 månader • Ansök via Arbetsförmedlingen

Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi en kurs som syftar till att öka din motivation för fortsatta studier. Den vänder sig till dig som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Efter avslutad kurs får du ett intyg som kan hjälpa dig mot vidare studier på till exempel Allmän kurs. Ansökan Ansök via Arbetsförmedlingen där du är inskriven. Frågor? Anna Lindmark, 070 328 59 22 anna.lindmark@hfs.se

Läs mer om inehållet på hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18

5


ETABLERINGSKURS 6 månader • Ansök via Arbetsförmedlingen

En kurs för dig som omfattas av etableringsuppdraget. Kursen innehåller bl.a studier i svenska språket, musik och kultur samt studie- och yrkesvägledning. Kursen anpassas efter dina behov och vi arbetar med skolans övriga kurser för att skapa kontakter och sammanhang. Ansökan Ansök via Arbetsförmedlingen där du är inskriven. Vi har betygsrätt för SFI, läs mer på webbsidan. Frågor? Anna Lindmark, 070 328 59 22 anna.lindmark@hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18 6

Läs mer om inehållet på hfs.se


SVENSKA FRÅN DAG 1 1 termin • Måndagar, onsdagar & fredagar

Kursen syftar till att du som är nyanländ och asylsökande ska få möjlighet att lära dig vardagssvenska och kunskaper om det svenska samhället redan från dag 1 i Sverige. Kursen innehåller bl.a studiebesök, studier i svenska samt musik och kultur. Antagningsvillkor Kursen riktar sig till dig som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets boenden. Frågor? Anna Lindmark, 070 328 59 22 anna.lindmark@hfs.se

Läs mer om inehållet på hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18

7


DANSLINJE

New Education for Contemporary Dance • 2 år

En kurs för dig som dansat förut och vill utveckla teknik, scenvana och förmågan att på ett konstnärligt sätt uttrycka dig genom dans. Kursen fokuserar på modern dans, balett, improvisiation och komposition. Vi har kontinuerlig kontakt med Norrdans, baserat i Härnösand. Antagningsvillkor Du ska ha fyllt 18 år och ha dansvana från minst en dansteknik. Auditions under våren 2017 i Härnösand, Lund, Malmö och Stockholm. Frågor? Danielle Dietz, 070 550 40 94 danielle.dietz@hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18 8

Ansök senast 31 mars 2017


FILMLINJE 1 år • Helfart

Det här är utbildningen för dig som har ett brinnande intresse för film och vill lära dig grunderna i filmproduktion. Här får du lära dig att göra film, skriva manus och strukturera ett projekt. Vi samarbetar bl.a med Film Västernorrland som har workshops och gästföreläsningar.

Ansökan Ansök med ett kort personligt brev och en länk till en kort film som du regisserat. Frågor? Mathieu Hebeisen, 076 136 72 10 mathieu.hebeisen@hfs.se

Ansök senast 15 april 2017 Härnösands folkhögskola 17/18

9


MUSIKLINJEN KAPELLSBERG 2 år • Helfart

Musiklinjen Kapellsberg är en av Sveriges mest välrenommerade musikutbildningar. I en kreativ miljö ger våra erfarna lärare dig en gedigen grund att stå på för fortsatta studier till operasångare, musiker eller tonsättare. I kursen ingår individuella och gemensamma lektioner samt konserter på skolan och Härnösands konsertscener. Inriktningar Opera • Instrumentalist • Tonsättare Frågor? Helén Lundquist-Dahlén, 072 240 10 08 helen.lundquist@hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18

10

Ansök senast 24 mars 2017


BIBELFJÄLL 1 år • Hemavans fjällstation

Bibelfjäll är för dig som vill gå en bibelskola i ett unikt fjällområde. Det är en kurs för dig som vill hitta eller fördjupa en kristen tro och lära dig mer om Bibeln. Kursen har tre huvudområden; Bibeln, Fjället och Mötet. Tillbringa året i Skandinaviens mest kompletta fjällområde Ansökan Till din ansökan bifogar du ett personligt brev om varför du söker kursen. En mall till det personliga brevet finns på vår webbsida. Frågor? Kjell-Arne Alvarsson, 070 175 25 10 kjell-arne.alvarsson@hfs.se

Ansök senast 15 april 2017 Härnösands folkhögskola 17/18

11


TECKENSPRÅK 1 år • Halvfart distans

Kursen ger dig verktygen för vardagskommunikation på teckenspråk. Med innehåll som dövas historia och kultur, studiebesök, livsåskådning och friskvård. Under kursen sker 6 inneveckor då teckenspråk studeras på heltid på folkhögskolan. Antagningsvillkor Treårigt gymnasium eller motsvarande kunskaper som kan bedömas som likvärdiga. Du behöver inga förkunskaper i teckenspråk. Frågor? Anna-Sofia Såthe anna-sofia.sathe@hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18

12

Ansök senast 15 april 2017


TECKENSPRÅK FÖRDJUPNING 10 veckor • Halvfart distans

I den här kursen på distans får du under tio veckor fördjupa dina kunskaper i teckenspråk så att du blir trygg i ditt språkliga uttryck. Kursen innehåller bl.a avläsning, grammatik och teckenförråd. Antagningsvillkor Treårigt gymnasium eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga. Du ska även kunna föra en vardagskonversation på teckenspråk. Kursen ges två gånger per år. Mer information på vår webbsida. Frågor? Anna-Sofia Såthe anna-sofia.sathe@hfs.se

Ansök senast 15 april 2017 Härnösands folkhögskola 17/18

13


KONTAKTTOLK

1 år • Halvfart distans • Yrkesutbildning

Kontakttolken är länken mellan personer som inte har svenska som modersmål och myndigheter, domstolar, sjukvård m.m. Utbildningen är indelad i delkurser med 6 träffar på folkhögskolan. I kursen ingår bl.a migrationstolkning, juridik, tolketik och sjukvårdstolkning. Antagningsvillkor Treårigt gymnasium inkl svenska 2/B el motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. Förkunskapstest utförs. Frågor? Olga Lysova, 0611 55 85 91 olga.lysova@hfs.se Härnösands folkhögskola 17/18

14

Ansök senast 15 april 2017


FRED, ICKEVÅLD, LEDARSKAP 1 termin • Halvfart distans

En kurs i strategiskt fredsarbete med internationell inrikning. Du får konkreta verktyg och strategier för förändringsarbete. Kursen innehåller ämnen som fredshistoria, genus, härskartekniker och religion. Kursen innehåller även en studieresa på ca 10 dagar till Israel och Palestina. Antagningsvillkor Treårigt gymnasium, eller motsvarande kunskaper. Arbetslivserfarenhet är en merit men inte ett krav. Frågor? Erik Stålberg, 0611 55 85 30 erik.stalberg@hfs.se

Ansök senast 15 april 2017 Härnösands folkhögskola 17/18

15


www.hfs.se @harnosandsfolkhogskola

Box 14, 871 21 Härnösand Tel 0611 55 85 00 • Fax 0611 55 85 01 info@hfs.se • www.hfs.se

Foto: Frida Sjögren & Simon Lundberg Tryck: Accidens, Sundsvall 2017

Kurskatalog 2017/2018  

Kurskatalog med våra utbildningar 2017/2018.

Advertisement