Page 1

Muziekgezelschap De Harmonie Barneveld

Seizoen

2011 | 2012


Beste muziekvrienden... We

zijn

tweede

trots

u

alweer

seizoensbrochure

Muziekgezelschap

De

de van

Harmonie

te

kunnen aanbieden. In deze brochure wordt

aandacht

besteed

aan

de

veelzijdigheid van De Harmonie. Wicha Benus, voorzitter Veelzijdig in orkesten en ensembles, maar ook veelzijdig in concerten en de keuze voor muziek. Een vereniging die niet meer weg te denken is uit ons mooie Barneveld met muzikale producties voor elk wat wils, van jong tot oud. Als liefhebber van symfonische blaasmuziek en slagwerk willen wij u graag laten

programma voor u in petto hebben. Van harte nodig ik u uit om mee te genieten van deze veelzijdigheid.

meegenieten van deze veelzijdigheid en u laten weten waar en wanneer u van ons kunt horen.

inhoud Voorwoord

3

onmogelijk volledig te zijn bij het opstellen

Seizoen 2011 - 2012

5

van de muzikale agenda. Volg ons daarom

Barnevelds Philharmonisch Orkest 9

Aan het begin van het seizoen is het helaas

ook via de sociale media en onze website, www.deharmoniebarneveld.nl, waar extra concerten en evenementen worden aangekondigd. Alle leden en bestuur van kijken nu al uit naar de start van het nieuwe seizoen. Wij zijn er van overtuigd dat we ook komend seizoen weer een fantastisch muzikaal

De Jonge Phil

11

Slagkracht Barneveld

13

Andere orkesten en ensembles

15

Programma seizoen 2011-2012

18

Opleidingen

21

Seizoen 2011 | 2012

3


Maaike Appels FOTOGRAFIE Raperbeek 20 3772 RD Barneveld 06-28779300 info@maaikeappels.nl www.maaikeappels.nl


Seizoen 2011 - 2012 Voor Muziekgezelschap De Harmonie

jeugd en opleidingen

is het seizoen 2011-2012 op voorhand

Muziekgezelschap De Harmonie leidt

al een speciale.

voor een groot deel van de instrumenten

nieuwe

bestuur

aangetreden

Allereerst is het van

met

de

Wicha

vereniging

de leerlingen zelf op. Tijdens hun lessen

Benus

worden de leerlingen voorbereid om in een

als

nieuwe voorzitter. Het bestuur kijkt

orkest te spelen. Het streven is om iedere

vooruit en is vastberaden om de basis

leerling binnen een jaar al in ĂŠĂŠn van de

die door voorgaande bestuurders is

orkesten te laten meespelen.

gelegd te verbreden. Om dit muzikaal

Voor de kleinere kinderen is er de Cursus

te ondersteunen heeft het Barnevelds

Muzikale Verkenning. Opleidingen krijgen

Philharmonisch

vanaf het komende jaar een centrale plaats

Orkest

een

nieuwe

dirigent aangesteld. Lute Hoekstra

is

binnen de vereniging. Het is immers erg

sinds januari 2011 muzikaal leider van

leerzaam en leuk om muziek te maken in

het orkest. In het komende seizoen

een harmonie-orkest en lid te zijn van een

zullen zijn invloeden op het orkest

vereniging.

duidelijk te merken zijn.

Het jeugdige enthousiasme van de

Het seizoen 2011-2012 wordt als vanouds ingeluid tijdens Harmonie Totaal. Tijdens deze avond vol muziek laat De Harmonie zich in haar volle breedte zien aan het publiek. Zowel het Barnevelds Philharmonisch Orkest, De Jonge Phil,

vereniging krijgt vooral vorm tijdens het jaarlijkse concert van De Jonge Phil, dit jaar op 20 maart 2012. Ieder jaar zet dit orkest een avondvullend programma neer wat vooral jeugdige bezoekers zal aanspreken.

het Leerlingenensemble als Slagkracht

colofon

Barneveld geven een vooruitblik van wat u

Redactie

Sander van Beek

van de orkesten kunt verwachten.

Marlous Brand

In januari staat het Nieuwjaarsconcert

Oplage

1000 stuks

Fotografie

Maaike Appels

Druk

Atrip Barneveld

http://www.atrip.nl

van het Barnevelds Philharmonisch Orkest op het programma. De jarenlange samenwerking met de Lionsclub Barneveld krijgt daarmee weer gestalte. De opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel.

Seizoen 2011 | 2012

5


Barnevelds Philharmonisch O r k e s t Het BPhO blinkt uit in verschillende muziekstijlen en geeft meerdere concerten per seizoen. Het orkest groeide van een traditioneel harmonieorkest uit tot een inmiddels zeventig leden tellend philharmonisch orkest dat zich kan meten met de top van amateurorkesten in Nederland. De doelstelling van het Barnevelds Philharmonisch Orkest is het geven van concerten voor een zo breed mogelijk publiek uit de regio. De concerten van hoog muzikaal niveau zal het publiek ervaren als een ontspannen avondje uit. Het orkest beschikt over een traditionele harmoniebezetting met hout- en koperinstrumenten en slagwerk. Daarbij is een contrabas onderdeel van de vaste bezetting voor klassiek repertoire. In geval van een licht repertoire wordt de ritmesectie uitgebreid met piano, gitaar en basgitaar. De concerten van het orkest hebben regelmatig een andere muziekstijl. Zo is in januari het traditionele Nieuwjaarsconcert waarin vooral klassieke muziek wordt gespeeld. In het voor- en najaar staan vooral lichte muziekstijlen op het programma. Met vertolkingen van pop, soul en swing behaalde het orkest grote bekendheid in heel Nederland. Het Barnevelds Philharmonisch Orkest begeleidt regelmatig bekende nationale en regionale artiesten met verschillende achtergronden. Zo mocht het orkest al eens samenwerken met Ernst DaniĂŤl Smit, Tony Neef, Henk Poort, Marjolein Keuning, Danny de Munk en Cor Bakker. Seizoen 2011 | 2012

9


De Jonge Phil De Jonge Phil is het opleidingsorkest

Naast het jaarlijkse themaconcert is De

van

Jonge Phil regelmatig te vinden in de regio.

De

Harmonie.

verenigingsleden

Voor

vormt

het

veel orkest

In de zomer geeft het orkest meerdere

de laatste stap naar het Barnevelds

concerten in de buitenlucht. In de

Philharmonisch

wintermaanden verleent De Jonge Phil haar

Orkest.

Jaarlijks

presenteert De Jonge Phil een eigen avondvullend

programma.

Altijd

met een aansprekend thema voor de jeugdige muzikanten en publiek. De Jonge Phil is erop gericht de muzikanten volledig voor te bereiden op het spelen in het Barnevelds Philharmonisch Orkest. Vrijwel alle leden van het orkest volgen naast de orkestrepetities ook een muziekopleidingen bij ĂŠĂŠn van de docenten.

medewerking aan het evenement Barneveld by Candlelight. Bij al hun optredens kan het orkest rekenen op enthousiaste reacties uit het publiek. Het repertoire van De Jonge Phil varieert sterk. Het orkest vertolkt regelmatig werken uit de popmuziek en klassieke muziek, maar ook bekende muziek uit de theaterwereld staat op het programma. Het orkest bestaat uit een dertigtal muzikanten, met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar.

Leerlingenensemble Het Leerlingenensemble laat de veelal

Zo snel mogelijk na de start van de

jonge muzikanten voor het eerst kennis

muzieklessen wordt de leerling uitgenodigd

maken met het samenspelen in een

om mee te spelen in dit ensemble. Het

orkest dat bestaat uit verschillende

ensemble bestaat uit twintig leden die bezig

instrumenten, partijen en mensen.

zijn hun A-diploma te behalen.

Ervaring die de leerling opdoet in het Leerlingenensemble is daarom essentieel in zijn of haar verdere muzikale vorming.

Het ensemble treedt enkele keren per jaar op tijdens diverse gelegenheden, zoals de jaarlijkse Open Dag en seizoensopener Harmonie Totaal.

Seizoen 2011 | 2012

11


Slagkracht Barneveld Waar

vroeger

een

slagwerksectie

Het repertoire van Slagkracht is niet

alleen uit een kleine en een grote trom

compleet zonder enkele ‘special acts’. Bij

bestond, laat Slagkracht zien dat een

ieder optreden wordt wel een alledaags

slagwerkorkest anno 2011 een zeer

gebruiksmiddel ingeschakeld om een

gevarieerde show neer kan zetten.

spectaculaire, hilarische show neer te

Slagkracht Barneveld, het slagwerkorkest

garant voor muzikaliteit en plezier, tot groot

van De Harmonie, blinkt uit in vertol-

genoegen van het publiek.

zetten. Optredens van Slagkracht staan

kingen van bekende muziek op slagwerkinstrumenten. Het orkest bestaat uit een

Om de toetreding tot Slagkracht mogelijk te maken, worden alle slagwerkleerlingen snel

vijftiental slagwerkers.

opgeleid om alle instrumenten te kunnen

De bezetting van Slagkracht is divers en

bespelen. Naast de kleine trom, die nog

beperkt zich niet tot het reguliere Westerse

steeds de basis van de slagwerkopleiding

instrumentarium zoals xylofoon, pauken en

vormt, leren leerlingen ook op melodisch

drums. Regelmatig worden ook Caribische

slagwerk en drums te spelen.

klanken van de steeldrums gebruikt.

De Barre Bloazers Boerenkapel De Barre Bloazers bin

Daarnaast staat de kapel garant voor een

al ruum veertig joar een belangriek

geslaagde opluistering van feesten, partijen,

onderdeel

bedrijfsopeningen, bruiloften en braderieën.

van

De

Harmonie

uut

Barreveld. De boerenkapel van De Harmonie is met haar rijke historie niet meer weg te denken bij traditionele gelegenheden zoals de Oud Veluwse Markt en de Oud Lunterse Dag.

Het repertoire van de Barre Bloazers is uitgebreid. Naast bekende meezingmuziek en polonaises speelt de kapel ook steeds meer dansmuziek en Egerländer muziek. De kapel bestaat uit meer dan twintig leden uit alle orkesten van de vereniging.

Seizoen 2011 | 2012

13


BigBandBarneveld Jazz, swing en latin zijn de specialiteiten van BigBandBarneveld. De bigband is sinds haar oprichting in 2009 een begrip in de regio geworden en treedt op bij verschillende jazzy gelegenheden. BigBandBarneveld vervult de behoefte van enkele muzikanten vanuit het BPhO om meer bigbandmuziek te spelen. Waar het Barnevelds Philharmonisch Orkest zich zowel het klassieke als lichte repertoire eigen heeft gemaakt, speelt de bigband muziek uit diverse stromingen van jazz, swing en latin. Welbekende klassiekers van Glenn Miller, Count Basie en Duke Ellington ontbreken hierbij niet. De bezetting van BigBandBarneveld kenmerkt zich door het ontbreken van houtinstrumenten. Naast een brede ritmesectie, bestaande uit drums, percussie, contrabas, piano en gitaar, beschikt de bigband over trombones, trompetten en saxofoons. Hiermee wordt de herkenbare bigband-sound gecreĂŤerd. BigBandbarneveld bestaat uit amateurmuzikanten uit het BPhO, aangevuld met beroepsmusici op ontbrekende instrumenten. Hierdoor wordt een hoog muzikaal niveau bereikt.

Boekingen Alle orkesten en ensembles van Muziekgezelschap De Harmonie zijn te boeken voor uw feest of bijeenkomst. Afhankelijk van de uitstraling die uw activiteit heeft kunt u kiezen uit de orkesten en ensembles. Voor meer informatie over boekingen kunt u terecht bij: Susanne Does Bestuurslid Artistieke Zaken artistiekezaken@deharmoniebarneveld.nl Seizoen 2011 | 2012

15


Concertagenda

2011 | 2012 Deze concertagenda bevat een selectie van concerten van alle orkesten van Muziekgezelschap De Harmonie Barneveld. Voor een compleet en actueel overzicht kunt u terecht op www.deharmoniebarneveld.nl. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Zaterdag 1 oktober 2011

Zaterdag 14 januari 2012

Harmonie Totaal

nieuwjaarsconcert

De traditionele opening van het nieuwe

Het jaar 2012 wordt verwelkomd met het

muzikale seizoen. Het Barnevelds

Nieuwjaarsconcert. In samenwerking met

Philharmonisch Orkest, De Jonge Phil,

de Lionsclub Barneveld steunt De Harmonie

het Leerlingenensemble en Slagkracht

met dit concert een regionaal goed doel.

Barneveld presenteren zich. Schaffelaartheater Aanvang: 19:30 uur Entree: â‚Ź 8,50 Genre: Divers

18

Seizoen 2011 | 2012

Barnevelds Philharmonisch Orkest Schaffelaartheater Aanvang: 20:15 uur Entree: â‚Ź 15,Genre: Klassiek


Zaterdag 20 maart 2012

Zaterdag 19 mei 2012

minoes de musical

open dag

Leden van De Jonge Phil en kinderen van

Als afsluiting van de Cursus Muzikale

het Scala Kinderkoor spelen de bekende

Verkenning (CMV) laten de leerlingen

kindermusical Minoes.

zien wat zij in het afgelopen jaar hebben

De Jonge Phil i.s.m.Scala Kinderkoor Schaffelaartheater Aanvang: 19:30 uur Entree: n.t.b. Genre: Musical

geleerd. De muzikale omlijsting is in handen van het Leerlingenensemble. Leerlingenensemble Leerlingen CMV Cursus Schaffelaartheater Aanvang: 14:00 uur Entree: Gratis

Zaterdag 28 april 2012

prinsenconcert Rond de oranjegekleurde weken van Nederland staat een divers programma van het Barnevelds Philharmonisch Orkest te wachten. Barnevelds Philharmonisch Orkest Schaffelaartheater Aanvang: 19:30 uur Entree: â‚Ź 15,Genre: Lichte muziek

Vrjjdag 29 juni 2012

midzomeravondconcert Het centrum van Barneveld wordt gevuld met toegankelijke muziek, voor een heerlijke zomeravond. Barnevelds Philharmonisch Orkest Slagkracht Barneveld Raadhuisplein, Barneveld Aanvang: 19:30 uur Entree: Gratis Genre: Lichte muziek

Seizoen 2011 | 2012

19


Opleidingen Harmonie is toegespitst op toetreding

Een orkest voor ieder muzikaal niveau

tot

Voordat de leerling het niveau en de

Het lestraject Muziekgezelschap De het

Barnevelds

Philharmonisch

Orkest of (voor slagwerkleerlingen)

ervaring heeft om in het Barnevelds

Slagkracht. Dit maakt les krijgen via De

Philharmonisch Orkest te kunnen

Harmonie verschillend van muziekles

meespelen speelt hij of zij in het

krijgen bij een muziekschool.

Leerlingenensemble en De Jonge Phil.

Iedereen die muzieklessen volgt via De Harmonie wordt automatisch lid van de vereniging. Lees meer over het lidmaatschap en de contributie op de website van De

Het Leerlingenensemble kent geen niveaueis. Wanneer de leerling tussen het A en B niveau zit kan hij of zij worden toegelaten tot De Jonge Phil.

Harmonie.

Leerlingen op C niveau komen in

Cursus Muzikale Verkenning

aanmerking voor het Barnevelds Philhar-

Onder begeleiding van een ervaren en

Ervaren muzikanten kunnen proefspelen

gediplomeerde docent kunnen kinderen van

voor een orkest, gebaseerd op het niveau

zeven tot en met tien jaar zich inschrijven

van de muzikant. In overleg met deze

voor de Cursus Muzikale Verkenning (CMV).

muzikant wordt besloten in welk orkest hij

De cursus heeft als doel kinderen bekend te

of zij instroomt.

maken met muziek en de vele instrumenten. CMV cursisten worden niet direct lid van de vereniging. Aan het einde van de cursus kunnen zij zich inschrijven voor muziekles op een instrument naar keuze.

Muzieklessen Alle muzieklessen worden gegeven door

monisch Orkest.

Meer informatie? Indien u meer informatie wilt over muziekopleidingen van De Harmonie kunt u contact opnemen met Wim Overduin, bestuurslid Opleidingszaken: opleidingszaken@deharmoniebarneveld.nl

professionele docenten die opgeleid zijn om les te geven. De lessen bestaan uit praktijk en theorie. Leerlingen worden opgeleid tot het A, B, C- en D-niveau, waarin landelijk examen wordt gedaan. Seizoen 2011 | 2012

21


Wat betekent onze ster? De ster is een soort Michelin-ster voor bakkers. Er is slechts een handjevol bakkers in Nederland met een ster. We hebben er met z’n allen keihard voor gewerkt en zijn daarom heel erg trots dat we hem gewonnen hebben.

Fototaarten.com Vanaf nu kunt u fototaarten online bestellen. U kiest het aantal personen, datum en upload uw plaatje. En op de ingevulde datum staat de taart voor u klaar!

Van der Veer, De Echte Bakker

Gowthorpestraat 81 - Barneveld - www.echtebakkervanderveer.nl


Muziekgezelschap De Harmonie Barneveld Bezoekadres Churchillstraat 74, 3772 KV Barneveld Postadres Postbus 165, 3770 AD Barneveld Tel:

0342 - 421587

Email:

info@deharmoniebarneveld.nl

Internet: www.deharmoniebarneveld.nl

Seizoensbrochure 2011 - 2012  
Seizoensbrochure 2011 - 2012  

Seizoensbrochure van Muziekgezelschap De Harmonie Barneveld