__MAIN_TEXT__

Page 1

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft. Előfizethető: www.cikcakk.hu

játék • hit • tudás • nevetés

k o m l á s o t a l á p? # é g d ó t í o m s C ogyan álmodik a száaft-valóság # #H inecr M # k o lm Bibliai á meg d s t í s ó l # Va dat! o m l á z a

2018/3


an, Ne félj, Batm k! megmentele

Segí ts Zuh ééég! anoo ok!

m o l á k Csa z s é g e az

Sárk á men nyok, ekül jünk !

4

Deh o men gyis e Meg külünk! k velü üzdünk k!


De ki ám!!!

A hősöknek kijár a jutalom.

…meg a szabads

ág!

…meg a gondosk

odás!

??? n a i v tem m st erül o M yk g Ho ? ide

gy. Seho lom á Csak sz… é az eg

5


Miről álmodik a számítógép? Vajon hány milliárd képet elemez egy nap a Google rendszere? És vajon mit kezd ezzel a renge­ teg képi információval?

Lepkekutya?

A Google képfelismerő rendszerét az állatok idegrendszeréhez hasonlóan építették fel. Először a legegyszerűbb formákat és alakzatok ismeri fel a rendszer, majd egyre inkább finomítja a keresését. A kutatók kíváncsiak voltak arra, hogy vajon a számítógép mit „lát bele” egy-egy képbe. Ezt körülbelül úgy képzeld el, mint amikor fekszel a réten, és a felhőkbe beleképzelsz alakzatokat. Ezek a képek olyanok, mintha álmodna a számítógép. Annyi a különbség, hogy amíg a mi álomképeink elrepülnek, addig a Google álmait akár ki is nyomtathatjuk. A Google ugyanis nyilvánossá tette azt a programot, amellyel bárki bepillantást nyerhet a számítógép álmaiba.

8


ánya a A felhős égbolt látv ő progGoogle tárgyfelismer Nézd ramját is megihleti. t bele a meg, mi mindent lá nagyított gép a felhőkbe! A ki , képzeletrészletekben furcsa hetsz fel. beli állatokat ismer

Malaccsiga?

Tevemadá

r?

Kutyahal?

9


Oké, elh isz számító em, hogy a gép szé pek álmodik . De vajo et n miről álmo dnak a f e stőművész ek?

Álmok a festővásznon A valóságon túl

Természetesen formákról és színekről álmodnak. És persze kicsit másként, mint mi, hétköznapi emberek. Ráadásul az álmaikat le is tudják festeni. Van is egy olyan festészeti irányzat, amelynek alkotói az álomvilághoz hasonló képeket festenek. Ez a szürrealizmus, ami azt jelenti, hogy a „valóságon túli”. Legjelesebb alkotói a huszadik század elején éltek és alkottak.

Henri Rousseau (ejtsd: anri russzó) úgy

festett, mintha egy trópusi őserdőben élne.

10


Pablo Picasso képei néha rémálmokra emlékeztetnek.

A spanyol Salvador Dalí minden festménye olyan, mintha egy álomban járnánk.

Álmok és a Biblia

Marc Chagall zsidó származású orosz festőművész élete nagy részét Fran-

ciaországban töltötte, ám nagy hatással volt rá gyermekkora és az a zsidó közösség, amelyben felnőtt. Élete során újra és újra megfestette gyermekkori emlékeit. Chagall igen jól ismerte a Bibliát, elsősorban az Ószövetséget. Közel száz bibliai témájú festményt és grafikát készített. A hatalmas, fal méretű festményeken az Ószövetség könyveinek legfontosabb eseményei elevenednek meg. A kisebb festmények, grafikák, metszetek egy-egy történet részleteit vagy a szereplőket ábrázolják érdekesen, álomszerűen.

Egy képzeletbeli tárlatra hívunk, ahol Chagall bibliai témájú műveivel ismerkedhetsz meg. Igen ám, de összekeveredtek a feliratok. Megtalálod a festményekhez tartozó címeket?

2

1

A. Ráhel elrejti apja bálványait

3

D. Kiűzetés az édenkertből

C. Jeremiás B. Dávid király

5 4

E. Boáz felébred, és észreveszi Ruthot

11


Bibliai álmok

A figyelmeztető álom A király álma

Dávid király után a fia, Salamon lett Izrael királya. Egyik éjszaka Isten felkereste álmában, és azt kérdezte tőle: – Kérj valamit, én megadom neked! Salamon hosszan elgondolkodott: „Mit kérhetnék én az Úrtól? Nagy gazdagságot? Az mit sem ér, hiszen bármikor jöhet az ellenség, és elveszíthetem minden vagyonomat. Akkor azt kérjem, hogy legyőzhetetlen legyek a háborúban? Azzal sem megyek sokra, hiszen egy betegség bárkit legyőz – tépelődött magában. – Egy dolog van csak, ami biztos. Az Úr szava! Úgyhogy már tudom is, mit kérek!” Tudod, mit kért Salamon? Ha nem, akkor lapozd fel a Bibliádat a Királyok első könyvének 3. részénél, és olvasd el a 9. igeverset!

12

Amikor Jézust Pilátus elé vitték, a római helytartó tisztában volt vele, hogy Jézus bűntelen. De nem merte felmenteni Jézust. Remélte, hogy majd a nép megteszi. Ezért odaállította a nép elé Barabást, a gyilkost és Jézust, hogy egyikőjüknek megkegyelmezhetnek. A nép Barabást választotta, Jézus pedig felvette a keresztjét, hogy meghaljon értünk. Pedig Isten egy álom által üzent Pilátusnak. Vajon ki látott álmot Jézusról? A választ megtalálod Máté evangéliuma 27. részének 19. igeversében.


hanem , j l é f Ne és ne rt én , j l ó z s s: me s a g l l ha yok… g a v d vele

Egy római katona

A Kornéliusz nevű római százados nagyon szerette az Urat. Sok jót tett, segített a szegényeknek, és igen sokat imádkozott. Isten angyala azt mondta neki, hogy hívassa magához Pétert. Igen ám, de egy zsidó ember nem léphetett be egy római házába, mert tisztátalannak tartotta. Isten azonban álomban üzent Péternek, hogy neki minden ember ugyanolyan fontos. Péter megértette az üzenetet, elment Kornéliuszhoz, tanította őt és háza népét, majd meg is keresztelte őket. Mi volt az álom, amin keresztül üzent Isten Péternek? A választ megtalálod az Apostolok cselekedetei 10. részének 11. igeversében.

Üldözések között

Pál apostol bátran hirdette Isten igéjét és azt, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a Megváltó. Ám ez sokaknak nem tetszett. Pált gyakran megverték, üldözték, börtönbe vetették. Korinthusban is meggyűlt a baja a zsidókkal, és Pál bizony eléggé elkeseredett. Ekkor jelent meg neki álmában az Úr, és így szólt: – Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Mit tett ezek után Pál? Nézd meg az Apostolok cselekedetei 18. részének 11. versében!

Vajon ma miről fogok álmodni?

13


Akit az รšr szeret, annak รกlmรกban is ad eleget. Zsoltรกrok 127, 2


A legszebb álmok

Minden gyerek másról álm odozik. Ami nekünk itt, Európában vagy Magyarországon természete s, az másoknak a legszebb álmai közé tartozik.

Végtelen hómezők

r hallottál az Gondolom, nem sokszo t mondom, hogy inuitokról? Persze, ha az már képben vagy, eszkimó vagyok, akkor , mert mi magunkat ugye? De nem mondom r emberek neveztek el inuitoknak hívjuk. A fehé i valójában egy gúnyminket eszkimóknak, am rshúsevők”. A nevem is név, és azt jelenti: „nye i hívnak, hogy Nanuq, am inuit nyelven van. Úgy . De jegesmedvének azt jelenti: jegesmedve n, még mifelénk sem. nem jó lenni mostanába mínusz negyven Pedig nálunk télen akár gan vadásznak a fok is lehet. Ilyenkor boldo őkön. Manapság azonjegesmedvék a hómez marabb kezd olvadni ban tavasszal egyre ha edvék nem találnak a jégtakaró, és a jegesm én legtöbbször végtemaguknak élelmet. Így om, ahol boldogan élnek len hómezőkről álmod a jegesmedvék.

Megtanulni olvasni

Pari vagyok, India az otthono

m. A bátyám, Ravi tud írni és nyveket is olvas. Néha felolv as nekünk, a kisebbeknek is. Mi vel lány vagyok, és ráadásu l a legkisebb, én biztos nem fogok iskolába járni, mint Ravi. De olvasni azért szeretnék megtanulni .

olvasni is. Képregényeket és kö

20


Tengernyi homok

Engem Zirinek hívnak. Nomád tua regek vagyunk, ami azt jelent, hogy a csa ládunk sátrakban él, és sokat költözik. A Szaharában lakunk, ami a világ legnagyobb sivataga. Tényleg nagyon nagy, amerre csak a sze m ellát, mindenütt homok. Azt mondják, a tenger is ilye n végtelen. Nem tudom, mert még sohasem láttam a tengert. De az az álmom, hogy egyszer eljutok a par tjaira.

Javier, az utcagyerek

Nálunk, Bogotában rengeteg gyerek él az utcán. Van, akinek meghaltak szülei. Va n, akinek élnek, de nem törődnek vele. És vannak oly anok is, akik megszöktek otthonról, mert még az utc án is jobb nekik, mint hogy mindig verjék őket. Csapato stól járjuk a várost, próbáljuk megszerezni a napi éle lmet. Vannak felnőttek is, akik segítenek nekünk, de job bára magunkra vagyunk hagyva. Úgyhogy én igazán nem is szoktam álmodni. Mert ahhoz egy ágy is kelle ne. És az nekem nincs.

A lányok dolga a vízhordás

ának hívnak. Nálunk a legnalub Ma k. éle an iáb mb Za , zén Én Afrika déli rés szoktam óra járásra van egy folyó, oda gyobb kincs a víz. A falunktól két déli jnalban indulunk, hogy még a Ha . ért víz l me eim vér nő a ap elmenni mindenn lesz, hogy egyszer majd olyan házam ok, od álm ól arr Én nk. rjü zaé hőség előtt ha És nyit ihatok, amennyit csak bírok! an jd ma kor Ak . víz a yik fol l amiben a falbó ár egy kád vízben is megak nem Ha e. jér pp cse en nd mi ni nem kell vigyáz ig akarok. fürödhetek, és pancsolhatok, amedd

21


Egy kisfiú karddal középkori Mindegy, hogy ester lovag vagy jedim kard­ akarsz lenni. A ző! forgatás kötele

Minden fiú harcolt már karddal. De igazi kardot csak azok a gyerekek kapnak a kezükbe, akik elmennek a vívóterembe, és beiratkoznak az edzésekre. Persze ők sem kétkezes pallossal vagy lézerkarddal vívnak, hanem sportkarddal vagy tőrrel. A vívás ráadásul nagyon nehéz sport, mert nemcsak a testet, hanem a lelket és az agyat is „edzeni” kell. Mert nem elég a jó állóképesség, a gyors reflexek, hanem nagyon sok türelem­ re és önfegyelemre is szüksége van egy jó vívónak. Tudni kell az ellenfél agyával is gondolkodni. Kiszámítani, hogyan akar támadni, megelőzni az akciót, és bevinni a találatot.

Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai, világ- és Euró-

pa-bajnok kardvívó kilencévesen kezdett el vívni, és még nem volt tizenhat éves, amikor junior Európabajnok lett. Még alig töltötte be tizennyolcadik életévét, mikor már ott volt a páston a pekingi olimpián. Persze ehhez nagyon sok munkára, rengeteg edzésre és fegyelmezett életre volt szüksége. A vívóteremben azonban nagyon jól érezte magát gyerekként is. Olyan kiváló edzői lehettek, mint Gerevich György, akinek az édesapja, Gerevich Aladár hétszeres olimpiai bajnok volt. Áron előtt tehát kezdetektől ott lebegett a cél: az olimpiai dobogó legfelső foka.

24

Áron számára azonban nemcsak a fizikai erőnlét a fontos, hanem a lélek is. A Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakán végzett. A riói olimpia után, amikor ismét megszerezte kardvívásban az egyéni aranyérmet, így nyilatkozott:

gam, hiszen két­

ma Áldottnak érzem

y olimpi­ élni azt, hogy eg am dt tu át is er sz hallgatha­ tején állhatok, és án a dobogó te gy t. Úgy érzem, ho sz nu m hi r ya ag tom a m tehet­ a szorgalom és an áb ag m ön z ehhe indkettő lna elég, noha m vo tt le m ne g sé m volt fontos. Szüksége nagyon-nagyon zon rám. laki fent vigyáz arra is, hogy va


A Bank gyerekek a Vörös téren

atban, amikor n la il p a n a b b A lálatot, úgy ta tő n ö d a te it bev k z az egész csa érezte, hogy e amarosan felálom, amiből h yi így lett. Szilág ébred. De nem is esült: kétszer lj te a lm á n ro Á érmet nyert. olimpiai arany

25


Kézikönyvünk célja, hogy segítsen eligazodni a Bibliában. Aki repülőgépből néz ki, látja az alatta elterülő vidéket. Felemelkedik a részletek fölé, a táj egészét szemléli. Ezt a rálátást kínálja ez a kötet. Bemutatja a Bibliában található történeteket és gondolatokat, megismertet a Szentírás legfőbb szereplőivel. Összefoglalja a Biblia minden egyes könyvének lényegét, segít átlátni a szerkezetét és megérteni az üzenetét. Ára: 4900 Ft.

Profile for Harmat kiadó

CikCakk 2018/3. szám  

CikCakk 2018/3. szám