__MAIN_TEXT__

Page 1

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft. Előfizethető: www.cikcakk.hu

játék • hit • tudás • nevetés

2018/2

Irány a világ vé ge! Gyerekek a vil ág végén # ajózása # Hát borzongató helyek a Bibliá ban # Ha Jézus küld , menni kell!# # Keresztény motorosok

A Föld körbeh


Egyszer volt, hol nem volt, a világ végén is túl…

Volt, amikor azt hitték, hogy a Föld egy lapos korong!

Ugyan… k nincs A világna ilág v is vége! A ! végtelen

yű, ed könn k e n , e z Pers észen régen eg el a e D ! a Som ék t képzelt máskén etemet! világegy

n a v Hol g á l i v a ? e g vé

Jaj, majdnem leestem!

menny: Isten lakhelye

A bibliai korban élő zsidók úgy gondolták, hogy a világ háromemeletes. Isten teremtette meg a Földet, amely oszlopokon áll. Az ég boltozata választja el a fenti vizeket a lentiektől. A föld alatt pedig a Seol, az alvilág található.

za lto bo ek viz

i

ett

l t fe

égboltozat a csillagokkal

tenger a menny pillérei

Seol a Föld pillérei

4

nagy mélység


Az indiaiak azt gondolták, hogy a világot elefántok ta rtják, az elefántok p edig egy teknősön áll nak, a teknős pedig a tengerben úszik .

Jézus születése után száz évvel írta le Ptolemaiosz, hog y a Föld gömb alakú, és körülötte keringenek a bol ygók. Ő még úgy gon dolta, hogy a Föld a vi lág közepe, és egy helyb en áll!

Kopernikusz 1514 -ben foglalta össze, hogy a Föld és a bolygók a Nap körül kerin genek. Erről először Wittenbe rgben, Luther egyetemén taníto ttak!

5


tborA Bibliában is vannak há n is, zongató helyek! Sőt! Olya vívják, ahol majd a végső csatát amikor eljön a világvége!

Világvégi helyek a Bibliában Puszta A Holt-tengertől délre helyezkedik el, és egyáltalán nem olyan, mint mondjuk a Hortobágy. Kopár kősivatag sziklás hegyekkel, ahol alig-alig esik az eső. Élet csak az édesvízforrások mentén kialakult oázisokban lelhető fel. Egyébként kietlen és kopár, tüskés bozóttal borított pusztaság. Isten népének mégis itt kellett vándorolnia negyven évig. Amikor azután letelepedek Izraelben, a pusztára úgy tekintettek, mint a szenvedések helyére. Ott éltek a démonok és gonosz lelkek vezetőjükkel, Azázéllal. A zsidók az engesztelés napján két kecskebakot áldoztak fel bűneik fejében. Az egyiket Istennek, a másikat Azázélnek ajánlották. A második bűnbakot kiűzték a pusztába, hogy a démonok felfalják.

10

Gadara Gadara városa a Genezáreti-tótól alig tíz kilométerre feküdt. Lakói a halottaikat a sziklás tóparton lévő barlangokban temették el. Itt élt két őrjöngő megszállott, akik annyira veszélyesek voltak, hogy a város lakói nem is mertek arrafelé menni. Jézus kiűzte belőlük a démonokat, amik azután egy disznónyájba menekültek. A disznók azonban úgy megbolondultak, hogy a meredek partról a vízbe vetették magukat. A megszállott emberek azonban meggyógyultak Jézus szavára.


Armageddon Ez a bibliai hely annyira ismert, hogy több filmben, számítógépes játékban is szerepel. Ami nem is csoda, ugyanis a Jelenések könyve 16. fejezetének 16. verse szerint az utolsó ítélet idején itt gyűlnek majd ös�sze az istenellenes seregek. Armageddon a végső leszámolás helye, ahol egy utolsó csatában összecsapnak Isten és a gonosz erők seregei. Az utolsó csata helyét nem tudjuk pontosan, de a hagyomány Megiddó hegyével azonosítja Armageddont. Megiddó városa Gáza és Damaszkusz között feküdt.

Cikcakk! Neked is vízköves már a hátad?

Holt-tenger Az izraeli pusztában helyezkedik el, a tengerszint alatt háromszáz méterrel. Mivel Jeruzsálem legmagasabb pontja több mint 700 méter magas, ráadásul a Holt-tenger alig huszonöt kilométerre fekszik a fővárostól, a Holt-tenger felé vezető út ezért nagyon meredek. Jézus korában igen veszélyes is volt a keskeny, meredek hegyi úton a sziklák között haladni. Ráadásul rablóbandák is garázdálkodtak a környéken, mert ez út kötötte össze Jerikót és Jeruzsálemet. Nem véletlenül választotta ezt a helyszínt Jézus az irgalmas samaritánus történetéhez! (Lukács 10,25–37) A Holt-tenger valóban halott. Nincs benne élet, mivel nem vezet ki belőle semmiféle folyó. Ezért úgy felgyűlnek benne az ásványi anyagok és a sók, hogy vize jóval sósabb, mint a tenger. Halászni ugyan nem lehet benne, de elsül�lyedni sem, mert feldob a víz. A só gyakran kicsapódik a parton, és érdekes képződményeket hoz létre.

11


d l ö f A   végső g i á r á t a h   Ha Jézus kiadja a parancsot, akkor menni kell. De hova, merre indultak el első követői? Erről az Apostolok cselekedeteiben olvashattok. Más emlékeket az egyházi hagyomány őrzött meg, megint másokat a történészek, régészek kutatásai alapján ismerünk.

Hova mégy, Uram? Pétert hívta el Jézus először az apostolok közül, és talán ő volt az egyik legbuzgóbb követője. Mindezek ellenére Péter háromszor is elárulta. Mikor a feltámadás után újra találkoztak, Jézus háromszor is megkérdezte tőle, hogy valóban szereti-e. Péter háromszor erősítette meg, hogy szereti a Mesterét. Vajon mit válaszolt erre Jézus? Keresd meg János evangéliuma 21. részének 17. versében! Mit gondolsz, mit jelenthetett ez a mondat? Karikázd be a helyes választ! a) Hogy Péter ezentúl nem halász lesz, hanem birkapásztor. b) Hogy Jézus ráhagyja a birkanyáját, ami most a galileai dombokon legelészik. c) Hogy Jézus Péterre hagyja a hívek gyülekezetét.

Tamás, a hitetlen Sokak számára Tamás apostol a hitetlenség, a kételkedés jelképe. Pedig Jézust híven szerette volna követni akárhova. De mégis hova? Keresd meg János evangéliuma 11. fejezetének 16. versében, hova, meddig lett volna képes követni Tamás Jézust! A hagyomány szerint Tamás hite igencsak szilárd volt, mert valóban a halálig követte mesterét. Eljutott messzi keletre, a Kaszpi-tengerig, majd egyes források szerint Indiában is hirdette Jézus örömhírét. Végül mártírhalált halt az indiai Madrasz mellett, ahol ma is élnek olyan keresztények, akik gyülekezetük alapítójaként Tamás apostolt nevezik meg.

14

Ekkor Jézus arról is beszélt, hogy Pétert idős korában majd oda viszik, ahova nem akarja. János evangélista megjegyzi, hogy ezzel Jézus azt jelezte, hogyan hal majd meg Péter. A Biblia Péter idős koráról nem beszél, de az egyházi hagyomány szerint Péter Rómába is eljutott, ahol ki akarták végezni. Egy legenda szerint a halál elől el akart menekülni, ám a Rómából kifelé tartó úton szembe jött vele Jézus. – Quo vadis, Domine? Hova mégy, Uram? – kérdezte Jézust. – Visszamegyek Rómába, hogy ismét megfeszítsenek – válaszolta a Mester. Erre Péter elszégyellte magát, visszatért a városba, és vállalta a vértanúságot. A hagyomány arról is tud, hogy fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta méltónak magát arra, hogy úgy haljon meg, mint a Mestere. Feltételezett sírja helyén ma a Szent Péter-bazilika áll: az épület alatt egy Jézus korából származó férficsontvázat találtak, amelyet Péter apostol földi maradványaival azonosítottak a régészek.


Akit angyal szólított meg A tizenkét tanítvány között is volt egy Fülöp nevezetű, ám a szélesebb tanítványi körben találhatunk egy másik Fülöpöt is. Görögül beszélő zsidó volt, és elsőként a samáriaiakhoz vitte el az evangéliumot. Miért volt ez nagy dolog? a) Mert a zsidók annyira gyűlölték a samáriaiakat, hogy be sem tették a lábukat a földjükre. b) Samária Amerikában van, és akkor még nem fedezték fel azt a földrészt.

Pál apostol A Biblia Pál apostol missziói útjairól számol be legrészletesebben az Apostolok cselekedeteiről írt könyvben. Pál bejárta a Földközi-tenger vidékét Izraeltől Görögországon át Rómáig. Sok izgalmas kalandban volt része, Málta szigete mellett hajótörést is szenvedett. Nem sokkal azután, hogy kiértek a partra, Pál apostolt istennek nézték a helybeliek. Vajon miért? Pál apostol máltai kalandját elolvashatod az Apostolok cselekedetei 28. fejezetének 1–10. verseiben.

c) Samáriában vadszamárhordák legelésztek szabadon, és ha megvadultak, veszélyesebbek voltak, mint az oroszlánok. Fülöp egy angyal parancsára a Jeruzsálemből Gáza felé vezető útra ment, ahol találkozott az etióp kincstárnokkal. Elmagyarázta neki az Írásokat, és meg is keresztelte. Az etióp kincstárnok volt az első fekete bőrű keresztény. Fülöp később Gázában, Azótoszban, majd a tengerparti Cézáreában folytatta missziói munkáját. Mikor Pál apostol a harmadik missziói útján meglátogatta, akkor már Görögországban (Laodícea és Kolossé közelében) hirdette az igét. Fülöp idős korában négy lányával élt együtt, akiknek igen érdekes foglalkozásuk volt. Vajon mi? A helyes választ megtalálod az Apostolok cselekedetei 21. részének 9. versében.

15


Gyerekek a „világ végén” Száz éve egy gyerek sokszor még a falujából sem tette ki a lábát. Ma pedig akár a „világ végére” is eljuthatnak. A CikCakk olvasói megosztják veletek, milyen távoli vagy éppen eldugott, ismeretlen helyeken jártak.

Mestia, a kősivatagban a 6. századi szír keresztény papok által alapított kolostor és szerzetesek barlanglakásai

„Világvége-hangulat” Tbiliszi felett

A világ végén: Grúzia A Béke hídja a Mtkvari folyón A Narikala erődből babzsákkal lehet lecsúszni, és aztán vis�szagyalogolni. Érdemes, mert az út egy csoda az arborétumon keresztül!

Ushguli, Európa legmagasabban fekvő állandóan lakott települése a svan tornyokkal és hatalmas hóval

22

Nagy pusztulat, tehenek, sportkocsik és irdatlan szépség: ezekkel a szavakkal tudom jellemezni Grúziát. Nagyon szép és érdekes dolgokat láttam és tapasztaltam. November 3-án térdig érő hó?! Mi kell még? 2300 méter magasra vezető „halálút”, aminek pár szakaszán az autó és egy 50 méteres szakadék között alig fél méter volt a távolság? Szuper! Jöhet! Ugyanis egy Ushguli nevű kis falucskába ilyen út vezetett fel. Ushguli mellesleg Európa legmagasabban lévő állandóan lakott faluja. Miután mindezt túléltük, Grúzia fővárosa felé vettük az irányt. Tbiliszi felé (ne próbáld meg kimondani), aminek a bejárására egy napot szántunk. Tbiliszinek van egy nagyon szép vára, ahova egy sífelvonó visz fel, és drótkötélpályán csúszó babzsákkal lehet lejönni. Van folyója is, a Mtkvari (na, ezt se akard kimondani!), és ha már van folyó, akkor hídnak is kell lennie. A híd neve: Peace, tehát ez a Béke hídja. Csak gyalogosok használják. Estére sok színes lámpával kivilágítják, váltakoznak a színek, úgyhogy elég menő! A folyón mi csónakáztunk is. Ezek után pedig egy kősivatag következett, ahol vezettem a dzsipünket. A kősivatagban van egy várszerű kolostor, ami a Grúziát és Azerbajdzsánt elválasztó hegygerinc alján fekszik. Mivel ilyen challengerek vagyunk, megmásztuk a gerincet, és onnan gyönyörű látvány tárult elénk: a magasból Grúzia és Azerbajdzsán határa. A határon találkoztunk két határőrrel, és szétnézhettem a távcsövükkel. Összegezve az egészet: tetszett, de a gasztronómiáról ne is beszéljünk, én a hatból három napon keresztül csak a Subwayben ettem. Nagyon tudom ajánlani, mert egészen más feeling, mint Európa. Boldi (13 éves)


Albánia: tenger, füge, csacsik, autómosók Sziasztok! Mi a nővéremmel már kétszer is voltunk Albániában. Nem csodáljuk, ha te még egyszer sem. Talán mi sem mentünk volna, ha apukánk missziós utakon nem ismeri meg. Az első alkalommal még kicsik voltunk. Akkor délen jártunk, Sarandán. Ez a hely már közel van a görög határhoz. Ezzel a várossal szemben van Korfu szigete, amit Gerald Durrell könyvéből (Családom és egyéb állatfajták) is ismerhettek. A legtöbb fotónk akkor Butrintban készült. Ez egy híres régészeti emlék. Még Vergilius ókori költő is megemlíti azt a várost az egyik versében. Éltek itt az ókorban mükénéiek, görögök, rómaiak, keresztények… azután a törökök, akik alatt rom lett belőle. Idén már a főváros, Tirana közelében voltunk a tengerparton. Most már jobban megnéztem magamnak az embereket is. Sötét hajúak, sötét szeműek, a legtöbb férfi arca jellegzetes. A férfiak sokszor együtt kávéznak (ennek Albániában nagy hagyománya van). Könnyen kiabálnak, veszekednek egymással. Még a – szerintem – patyolattiszta autójukat is naponta mosatják. Az autóik rendszerint nagyon márkásak, feketék. Később megtudtuk: a márkás, csillogóra mosott autóval sok ember a szegénységét takarja. Így nem látszik, ha ennie is alig van mit. Az életet viccesen élik. Reggel 9 körül kelt életre a város. Sok üzlet azonban dél körül bezárt, és csak délután 4 óra körül nyitott ki. De akkor este kilencig-tízig nyitva is volt! Ugyanis az albánok is sziesztáznak: dél körül lepihennek. Este viszont, amikor már hűvösebb van, felébrednek. Sokáig ébren is maradnak. Ilyenkor akkora a csúcsforgalom, mint Budapesten. A kedvencemet Anyával láttuk: kombi autó, csomagtartója nyitva. Ott csücsült méltóságteljesen egy németjuhász kutya. Nem ugrott ki, nem esett ki, senki ügyet sem vetett rá. Mi bezzeg megpróbáltuk lefényképezni! Sajnos a rossz fényviszonyok miatt nem sikerült. A tengerparton viszont többször fotóztunk csacsit. Csacsihátról árulták a gyümölcsöt. A tenger tiszta volt és gyönyörű. A végén elárulom a titkot: a szállásunk nem csak a tengerre nézett. Hanem egy autómosóra is. Szakály Abigél (13) Anasztázia (15) és Barnabás (10 éves)

23


Hajóúton Kínában Voltunk egy hajóúton Kínában, a Jangce folyón. Öt napig tartott az egész, de pont ezért volt jó. Láttunk nagy szorosokat, majmokat a parton és a világ legnagyobb vízi erőművét. Utána meghívott minket a falujába az a kínai család, akikkel egy asztalnál ettünk – igaz, ez csak Kínában falu, mert 300 ezer ember lakik ott. Sokat jártunk a hegyek között is, az egyiket meg is másztuk: 4680 méter magasba! Volt egy nagy gleccser is, és sok hó, mert nagyon hideg volt. Kevés volt a levegő, ezért palackból kellett oxigént szívnunk. De láttuk azokat a nagy, sziklás oszlopokat is egy nemzeti parkban, ahol az Avatar filmet forgatták. Nagyon tetszett ez a kínai nyaralás, szívesen mennék máskor is! Zájcszien! (Viszontlátásra!) Korányi Marci (5. osztályos, Pestszentlőrinc)

Szálloda az állatkertben Sok helyen voltam már, de mégis Bali volt eddig az egyik kedvencem. Bali egy indonéz sziget, melyet erdős vulkáni hegyeiről, gyönyörű strandjairól és csodálatos korallzátonyairól ismerhetünk. Amikor a szüleimmel nyaralni mentem Balira, több helyen is megszálltunk, mégis a kedvencem az a hotel volt, ami egy állatkert közepén volt található. Napközben az állatok közt töltöttük az időt, ezt azért élveztem leginkább, mert együtt úszhattunk a delfinekkel. Ezek a vízi emlősök nagyon barátságosak és okosak. Ez a szálloda sok élményt kínál a vendégeinek, például meg lehet fogni kígyókat, denevéreket és sok más állatot. Az állatok mellett még profi masszőrök is vannak, akik nemcsak a felnőtteket masszírozzák meg, hanem a gyerekeket is. A legtöbb gyerek ezt nagyon élvezi, akárcsak én. Azoknak, akik hozzám hasonlóan szeretnek lovagolni, kihagyhatatlan a tengerparti lovaglás. Én még most is emlékszem, ahogy döcögtem jobbra-balra, és szívtam be a kellemes tengerparti levegőt. Fürst Fanni (12 éves)

24


A Bank gyerekek a Vörös téren

A GUM áruház

Moszkvai iskolások Először furcsa volt, hogy más nyelven beszélnek, és más betűket használnak (cirill). Az iskolába belépőkártyával lehet bemenni, és a kilépéshez is az kell. Itt Moszkvában nagyon nagy plázák vannak, nagyon csillogók és szépek, és nagyon messze van minden. Érdekes ételek vannak itt, például a Fantát uborkával ízesítik, nem valami finom. A halas ételeket nagyon szeretem, de sajnos rengeteg káposztás és céklás ételt készítenek. Általában metróval közlekedünk, volt olyan, hogy háromszor szálltunk át, és nekünk, gyerekeknek és anyának mindig átadják az ülőhelyet. Bank Zita (12 éves) Az iskolában nagyon kevés az óra, harmadik osztályban négy vagy öt, és átlagosan minden osztályban van legalább két külföldi tanuló. Reggel fél 9-re kell beérnünk, és télen még akkor is sötét van. Itt láttam életemben először felhőkarcolókat. Ahol focizom, ott van egy kinti pálya is, a felnőttek még hóesésben is képesek egy szál rövidnadrágban játszani, és csak a kapu előtt takarítják el a havat. Amerre megyünk iskolába, ott olyan széles a járda, hogy autók is járnak rajta. Anya mérges, amikor ledudálnak minket. Nagyon figyelnek a tisztaságra, mindig látunk locsolóautókat. Télen majdnem mindennap esik a hó, de az osztálytársaim úgy csinálnak, mintha észre sem vennék. A legjobban azt szeretem, amikor az itteni magyar családokkal csinálunk közös programot. Bank Ákos (11 éves) Szeptember elsején, az első nap az iskolában minden gyermek virágot ad a tanító néninek. Itt egy iskolában vagyunk elsőtől a 13. osztályig. Az évnyitón egy elsős kislány egy 13.-os fiú vállán ült, és körbejárva végigharangozta az ünnepséget, ezzel szimbolizálva az első becsengetést. Nekünk alsóban ingyen van a reggeli, én nem nagyon eszem, mert vagy valamilyen kása van, vagy nagyon édes sütemény. A Vörös tér nagyon tetszik, télen egy szép korcsolyapálya van ott, de mindig tele van emberekkel. Van mellette egy áruház (GUM), már több mint százéves. Bank Julcsi (9 éves)

25


Tardi naplója Azt hiszed, jól ismered az állatokat? Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem tudod kitalálni, ki vagyok. Tegyünk egy próbát! Mesélek magamról, te pedig találgathatsz. Megígérem, hogy nem fogok hazudni, minden szavam igaz lesz. Felkészültél? Akkor vágjunk bele! Tardinak hívnak. 1883-ban születtem a Krakatau vulkán oldalán. Szép kis mohatelep volt az otthonom, párás és meleg. Aztán egyszer csak megremegett a föld, és füstfelhőbe borult a világ: kitört a vulkán. A láva szerencsésen elkerülte a mohaszigetemet, de a forróság meg a füst nem; levegő semmi, csak a sok mérges gáz. No de engem nem olyan fából faragtak ám, hogy megijedjek! Bevetettem a Nagy Trükköt. Hordó alakúra formáltam magam, kipréseltem a testemből a nedvességet, és cukorral töltöttem meg. Ha nincs víz, nem támadnak meg a baktériumok, nem leszek beteg. Ennem sem kell, elképzelhetetlenül sokáig kibírom ilyen állapotban. Ez a kriptobiózis. Nem hiszed? Pedig mondok még ennél is kacifántosabbat!

2007-ben ébresztett fel egy tudós. Vizsgálgatta a mohamaradványt (eléggé lepukkant addigra az otthonom,) megcsikizett, lefröcskölt vízzel, és kiverte az álmot a szememből. Jól megszívtam magam vízzel, és felébredtem. Gondolhatod, mennyire csodálkoztam! (A tudós talán még nálam is jobban elámult.) Ne is kérdezd, hogy ke-

30

rült az otthonos mohatelep Indonéziából Svédországba, egy múzeumba. Valószínűleg életem második legizgalmasabb kalandját jól átaludtam, így erről sajnos nem tudok mesélni. No de az igazi, a legizgalmasabb kalandról tudok! Alig éledtem fel, sok fiatalabb társammal együtt elküldtek Kazahsztánba egy űrhajós kiképzésre. Szkafander? Oxigénpalack? Ugyan már! Képzeld el, minden védőfelszerelés nélkül utaztam egy rakétával 270 kilométer magasra, és tíz napig keringtem a föld körül. Pazar látvány, mondhatom. Na jó, most hazudtam. Mert a kriptobiózis állapotában voltam megint, és semmit sem láttam. De legalább túléltem az oxigénhiányt, a kozmikus sugárzást, a mínusz 270 fok hideget és a súlytalanságot.

Most itt élek újra a földön. Már a gyerekeim is megnőttek. Na jó, ez is enyhe túlzás, mert bármennyire nyújtózkodnak, akkor sem érik el az 1 milimétert, pedig már felnőttek ők is. De attól, hogy kicsik, még nagy utazók. Az egyikük a Mariana-árok legmélyén kalandozik éppen, a másikuk a Déli-sarkon, a harmadikuk meg egy gejzírben, de ő extrém fagyos volt mindig, nem csoda, ha forró lakást keresett magának. Nagyon büszke vagyok rájuk! Öregségemre elhatároztam, hogy megírom az emlékirataimat. Kitaláltad már, ki lehetek? Ugye nem? Hát akkor elárulom a naplóm címét: Tardi, az elpusztíthatatlan medveállatka fantasztikus utazásai. Talán egy kicsit nagyzolós ez a cím… Adjak inkább másikat? Vagy mégsem?


31


Profile for Harmat kiadó

Cikcakk 2018/2. lapozgató  

Cikcakk 2018/2. lapozgató