__MAIN_TEXT__

Page 1

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft. Előfizethető: www.cikcakk.hu

játék • hit • tudás • nevetés

2017/6

A hangok világa Csendes éj # A hangszerek királynője # # Egy hatéves zeneszerző # A befogott hang Bibliai hangszerválogató # # Éjszakai ragadozók


Hogy tudsz tanulni ebben az egetverő zajban?

Nem tanulok, listát írok, hogy mit szeretnék karácsonyra vagy Mikulásra vagy csak úgy.

akaÉn nem k st, csa rok má ! EEET!! D N E S C

Hogy ezek az emberek milyen ostobák! Gyere , Batman, csináljunk itt egy kis rendet!

És persze jöhetnek új könyvek, Fidget Spinner, új appok a telómra. De ezek nem olyan lényegesek.

4

Walter vagyok, nem Batman! De hogy akarsz itt rendet csinálni?


De jó! Itt aztán csend van!

k? Mit lustálkodsz, Cikcak Azt mondtad, rendet teszünk Somáéknál.

Jó, jó, de hogy fogjuk elhallgattatni Kisrékát? Hogy fogunk csendet varázsolni? Ha mondtam, úgy is lesz. Csak egy kicsit pihentetem a fülemet a nagy hangzavar után.

Nem kell ehhez varázslat! Csak meg kell érteni, mit jelez a baba a sírásával. A baba másként sír, ha éhes, másként, ha szomjas, megint másként, ha unatkozik. Most például pont úgy sírt, mint aki a cumiját keresi.

Egy cumit nem olyan könnyű megtalálni. Gondolod, hogy nem kereste az egész család? Dehogynem. De a cumik ravasz jószágok! Képesek levegővé válni vagy átteleportálni egy másik földrészre. De én megtalálom, mert én egy szupermacska vagyok!

Akkor segítsünk neki! Keressük meg a cumiját!

Azért egy kicsit há lásak lehetnétek nekem… No, mindegy. Megszoktam már, ho gy nem értékelitek a szuperképe sségeimet.

5


Zenét szerezni nagyon nehéz. Sokéves, évtizedes gyakorlás kell hozzá. De van, akinek már gyerekkorában sikerül zenedarabot vagy akár egész operát írni. Alma Deutscher (ejtsd: Alma Dajcser) hatévesen komponálta első zongoradarabját, hétévesen pedig már egy rövid operát* is írt. Idén mutatták be Bécsben a Hamupipőke meséjére írt operáját, amelyben maga is színpadra lép. A most tizenegy éves kislány szerint a komponálást* nem lehet erőltetni. Ő általában ugrálókötelezés közben szerzi a zenét. Ilyenkor pattannak ki a dallamok az agyából, amelyeket azután „csak” le kell jegyeznie.

A hatéves zeneszerző

Ugrálózzatok sokat! Hátha nektek is beugrik egy opera, amit aztán csak le kell jegyezni!

* Opera: Olyan, általába n többfelvonásos színpadi mű, amelyben nem beszélnek, hanem jobbára csak én ekelnek. ** Komponálás: zenesz erzés

erában a herceg Az új Hamupipőke-op y régi, elfeledett az üvegcipő helyett eg dallamot keres.

10

azonos mé„Sok embernek lehet ember tud retű lába, de csak egy módon egy megírni egy bizonyos ma. melódiát” – mondja Al


11


Ének a pusztában Csend honolt azon az éjszakán a betlehemi pusztában. Esős évszak volt éppen, zölden serkent a fű, a bárányok egész nap boldogan legelésztek a környező dombokon. Éjszakára a pásztorok behajtották őket a karámba, mert ki tudja, hátha valami farkas vagy sakál sántikál arrafelé. A pásztorok is lepihentek, csak Zakkai maradt ébren, ő vigyázott a nyájra. Zakkai ott ült a tűz mellett, keze ügyében a pásztorbotja és a parittyája, hogy idejében el tudja riasztania a vadállatokat, ha a nyáj közelében kódorognának. Mert a dombok mögött bizony fel-felvonított egy-egy sakál. És ahol egy sakál van, ott többnek is kell lennie. Zakkai feszülten figyelt, hallgatta az éjszaka csendjét, nem hall-e valami gyanús motozást, surranó vadállatok zaját. Pontosabban csak hallgatózott volna, de nem tudott. Mert Nemuél, az egyik pásztor olyan

12

erősen horkolt, hogy tán még Betlehem váro­ sában is felébredtek a hangos szuszogásra, fújtatásra. Ha a betlehemi lakosok nem is, Gérsón, a másik pásztor bizony felébredt. – Hagyd már abba ezt az egetverő hortyogást! – bökte oldalba a társát. – Nem tudok tőled aludni. Nemuél morgott valamit, forgolódott egy keveset, aztán elhallgatott. „No végre! Csend van – fortyogott magában Gérsón. – Most már tudok aludni.” De nem tudott. Mert épp hogy elszenderült volna, megint valami furcsa zajra lett figyelmes. Mintha valaki lantot pengetett volna. Vagy valami más hangszert. Szép zene volt, azt meg kell hagyni, Nemuél sose hallott ilyen szépet, mégis morogva fordult a másik oldalára. „Ez a Zakkai – gondolta magában –, még éjszaka is a lantját pengeti.” Már éppen felbődült volna, hogy igazán abba-


– Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid váro­ sában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg, akik énekszóval dicsérték az Istent: – Dicsőség a magasságban

ün

Éz sa

Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Így énekeltek az angyalok, a pásztorok pedig tátott szájjal hallgatták a csodálatos égi muzsikát. Amikor az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok elindultak Betlehem felé, hogy megkeressék a világ Megváltóját, aki aznap éjjel született.

k.

s iá

9,5

ek

ün

k,

fiú

ad

at

ik

ne

k

hagyhatná a muzsikálást a társa, amikor hirtelen nappali fényesség öntötte el a pusztát. „No ez nem Zakkai műve”– pattant fel fekvőhelyéről Gérsón. De akkor már talpon volt Nemuél és Zakkai is. Mert aranyszínben játszott felettük az ég, és a felhők közül valami sohasem hallott, mennyei muzsika áradt. És ekkor az Úr angyala megjelent előttük. Soha nem láttak még angyalt, de most biztosak voltak benne, hogy Isten küldöttje áll velük szemben. Nem csoda hát, hogy alig mertek ránézni. Zakkainak még a foga is vacogott félelmében. Az angyal pedig ezt mondta nekik:

Egy gy

erm

s ek

ik let

n

13


Bibliai hangszerválogató Keresd ki a hangszerek közül, melyik történetben szerepelnek! Egy történethez több hangszer is kapcsolódhat!

húros hangszerek: a juhbélből sodort húrokat fára, szarvakra vagy teknőspáncélra feszítették. Pengetéssel szólaltatták meg. Elnevezések: nébel, kinnor, a magyar fordításban: citera, lant, hárfa

A Vörös-tengernél – Előttünk a Vörös-tenger, mögöttünk a fáraó serege! Mi lesz velünk? – jajgattak a zsidók, amikor Mózes kivezette őket Egyiptomból. De Mózes, Isten parancsára, botjával ráütött a tengerre, és az kettévált. A zsidók száraz lábbal keltek át, ám ahogy partra értek, a tenger összezáródott, elnyelve a fáraó seregét. A nép örömujjongásba kezdett, Mirjám, Mózes nővére vezette a körtáncot. Milyen hangszeren játszott?

rézből, bronzból készült csörgők, cintányérok

2 Mózes 15,20

Bevehetetlen vár Alighogy a zsidók bevonultak Kánaánba, egy bevehetetlennek tűnő várral, Jerikóval találták szemben magukat. Isten azonban egy különleges hadi tanácsot adott: zenével vegyék be a várat. Melyik hangszer hangjára omoltak le Jerikó falai? Józsué 6,3–4

14


Egy gyógyító hangszer dobok: üreges fára, cserépre, kőre feszített állati bőrökből készültek

Amikor Saul király búskomorságba esett, a zene vigasztalta meg. Milyen hangszer hangját hallgatta ilyenkor? 1 Sámuel 16

Az örömünnep

Amikor Dávid Jeruzsálembe vitette a szent ládát, amely az Istennel kötött szövetségükre emlékeztette őket, az egész város örömünnepet ült, körtáncot járt. Milyen hangszereken játszottak? fúvós hangszerek: fából, csontból készült furulyák, sípok, szarvból készült kürtök (héberül: sófár)

2 Sámuel 6,5

Eldobott hangszerek Amikor a zsidók Babilonban éltek, annyira hiányzott nekik Jeruzsálem, hogy még muzsikálni sem volt kedvük. Hangszereiket a fűzfákra akasztották, és sírtak egész nap. Milyen hangszerek voltak ezek? Zsolt 137,1–2

A sirató hangszer Amikor Jairus lánya meghalt, sirató zenészeket fogadtak a kislány búcsúztatására. Milyen hangszeren játszottak? Máté 9,23

15


Az első harang A legenda szerint a harangokhoz a csengettyűvirágok adták a példát. Az olaszországi Nola városának püspöke, Szent Paulinus a 4. században álmában angyalokkal találkozott. A kezükben csenget�tyűvirág volt, amelyek gyönyörű hangon muzsikáltak. Az álom hatására öntötte a püspök az elő harangot.

Az ágyúból öntött harang A debreceni Nagytemplom harangját I. Rákóczi György erdélyi fejedelem öntette az ellenségtől zsákmányolt ágyúból 1636-ban. 1802-ben nagy tűzvész pusztított Debrecenben. Az ötezerhatszáz kilogrammos harang nem olvadt meg, a tartóállványzat viszont leégett, így a harang a földre zuhant. Az átizzott harangot a debreceni polgárok vízzel próbálták locsolni, hogy lehűljön. Ennek hatására a harang megrepedt, és csak hetven év múlva öntötték újra.

A harang, ami sohasem szólt Európa legnagyobb harangja Moszkvában található. Ám sohasem szólalhatott meg, mert öntés közben megrepedt. Több mint száz év várakozás után, 1836-ban kiemelték az öntőgödörből, és a Kremlben, Moszkva fallal körülvett óvárosában állították ki, ahol ma is látható. Az orosz keresztények közül sokan úgy vélik, hogy az utolsó ítélet napján a harang csodás módon összeforr, majd felemelkedik a mennybe, és onnan fogja harangszóval a híveket imádságra hívni.

A világ legnagyobb harangja Valószínűleg még ma is egy folyó mélyén fekszik. A közel háromszáz tonnás Dhammazedi-harang olyan nehéz, mint egy Boing 747-es repülőgép utasokkal és üzemanyaggal együtt. A harangot az 1600as években lopták el egy buddhista templomból, ám a rablóknak nem volt szerencséjük: a hajó elsüllyedt a haranggal együtt.

24


Magyar harang az őserdőben

Molnár Mária magyar misszionárius a 20. század elején közel két évtizedet töltött az Admiralitás-szigeteken, ahol még a kannibalizmus, az emberevés akkoriban szokásban volt. A misszionáriusnő keresztény gyülekezetet alapított Pitilun, azon a szigeten, ahol szolgált. 1935-ben ezt írta egy levélben: „Harangunk nincsen, hanem a bennszülöttek egy csigakürtöt fújnak meg, ezzel jelzik az istentisztelet kezdetét.” Egy év múlva már egy száznegyven kilós harang hívta a pitilui gyülekezetet istentiszteletre, amelyet a magyar hívek adakozásából öntöttek.

A karácsonyhoz hozzátartozik a templomba hívó harangszó. Nézzük csak meg a világ legérdekesebb harangjait!

Bim-bam!

25


Kakukk az erdőben

Egy önként jelentkezőnek kössétek be a szemét, és álljon középre. A többiek helyezkedjenek el körülötte egy laza, de nem túl tág körben, előrenyújtott karral. Ha a középen álló „madarász” megfogja valakinek a kezét, akkor az illető háromszor mondja, hogy „kakukk!”. Ha a madarász kitalálta, ki volt a kakukk, cserélnek, ha nem, még kétszer próbálkozhat. Nehezíthető, ha kakukk helyett egy zümmögő méhecskét kell megfognia a középen álló méhésznek.

Mit főzött ma Sári néni?

Egy gyerek álljon be a sarokba, a többieknek háttal. Kérdezze meg: „Mit főzött ma Sári néni?” A játékvezető rámutat valakire, aki elváltoztatott hangon egy étel nevét kiáltja. A sarokban álló gyermeknek el kell találnia, kinek a hangját hallotta.

Csengettyűtotó

Készítsetek az asztalra egy fém teáskanalat és különféle kisebb edényeket: zománcos bögrét, vastag üvegpoharat, fém szedőkanalat, porcelántányért, palackot. Körülbelül hatféle eszközre lesz szükség. Írjátok fel egy lapra, mik vannak az asztalon. Álljatok az asztal köré, és a kiskanállal ütögessétek meg a „hangforrásokat”, hogy megbarátkozzatok a keletkezett „zenével.” Kössétek be valakinek a szemét. Másvalaki tetszés szerint megszólaltatja a „csengettyűket”. A bekötött szemű fülel, majd tippel, hogy minek a hangját hallotta. A papírlapon jegyzitek a helyes tippeket. Azután valaki más találgathat. Az asztalon lévő tárgyak helyét is szabad változtatni. (Tipp: másféle hangot lehet kicsalni a hétköznapi „hangszerekből”, ha az edényekben víz van. Próbáljátok ki!)

34


Nyisd ki a füled!

Megfejtések 12–13.

A Vörös-tengernél – csörgődob Bevehetetlen vár – kürt Egy gyógyító hangszer – lant Az örömünnep – citera, lant, dob, csörgők, cintányér Eldobott hangszerek – hárfa (lant) A sirató hangszer – furulya

16–17.

1. Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el Betlehem városába, rongyos istállócskába! Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk, mi Urunknak tiszteletet tehessünk!

2. A 3. és az 5. angyalka egyforma 3. pöfög – kukta, röfög – malac, morog – kutya,

susog – falevél, rikácsol – varjú, zakatol – vonat, csilingel – csengő

Pletyka

Üljetek körbe! Az első játékos találjon ki egy jó hosszú, kacifántos mondatot. Például: A Kilimandzsárón hat orángután épített magának házat olyan bután, hogy nem volt rajta se ajtó, se ablak. Az első játékos a második fülébe súgja a mondatot egyszer. Visszakérdezni, a mondatot megismételni nem lehet. A második játékos továbbadja, amit hallott, akkor is, ha értelmetlen. Például: A nincsi macskák és hat orángután stb. Így súgják tovább a mondatot, amíg véget nem ér a kör. Az utolsó hangosan elmondja, mit hallott.

4. A megoldást a cikcakk.hu oldalon találod.

CikCakk 2018/1 előzetes

Lassan eltelik 2017, és ismét öregebbek leszünk egy évvel. De hidd el, volt már rosszabb is: amikor valódi időugrás történt egész Európában! Azt egyébként tudod, miért hívják Szilveszternek a szilvesztert? És vajon Jézus hogyan szilveszterezett? Milyen újévi SMS-eket küldhettek volna egymásnak a bibliai szereplők, ha lett volna telefonjuk? Ezekre és hasonló kérdésekre kaphatsz választ a CikCakk magazin következő számában. Sőt! Megismerkedhetsz a Star Wars néhány titkával, és ha összefogsz a barátaiddal, pályázatunkra elkészítheted a saját időkapszuládat. Hogy mi az? Megtudhatod a januári CikCakkból!

Family CikCakk • Kiadja a Harmat Kiadói Alapítvány • Felelős kiadó: Herjeczki Kornél • Főszerkesztő: Miklya Luzsányi Mónika (miklya@t-online.hu) • Olvasószerkesztő: Sinkáné Zombory Katalin • Szerkesztőség: Harmat Kiadó, 1113 Budapest, Karolina út 62. Telefon/ fax: +36 1 466 9896, +36 20 295 6595, e-mail: magazin@cikcakk.hu, honlap: www.cikcakk.hu • Előfizetési díj: 2995 Ft/év (499 Ft/szám) • Egy szám ára: 625 Ft • Előfizetési ügyek felelőse: Harcsa Károlyné (magazin@cikcakk.hu), Nagyistók Ibolya (nagyistok.ibolya@family.hu) • Értékesítés, iskolai és gyülekezeti terjesztés, hirdetésfelvétel: Antal Gábor (antal.gabor @harmat.hu) • E számunk szerzői: Farkasné Pásztor Ilona, Kiss Czakó Imre, Nagy-Komáromi Zsuzsa, Szakályné dr. Hódi Veronika • Illusztrációk: Kelemen Czakó Rita, Bódi Kati és istockphoto.com • Dizájn: Prudex • Korrektor: Sinkáné Zombory Katalin • Nyomdai munkák: Pharma Press Nyomdaipari Kft., 1037 Budapest, Vörösvári út 119–121. Felelős vezető: dr. Dávid Ferenc • HU ISSN: 2064-2067 • © Minden jog fenntartva. A magazin bármilyen anyagának teljes vagy részbeni újraközlése csak a kiadó írásos engedélyével történhet.

35


…az egészséges kapcsolatokért!

A legszebb bibliai történetek 64 oldal, 210 x 280 mm, 3200 Ft Huszonnyolc bibliai történet, amelyeknek köszönhetően a kisgyermekek is megismerkedhetnek az Ó- és Újszövetség legfontosabb szereplőivel és eseményeivel. A díjnyertes olasz illusztrátor, Daniele Fabbri lenyűgöző képei pedig egyedi légkört és különleges nézőpontot teremtenek.

C. L. Taylor, C. Bowman: Nyisd ki a szíved! – Bibliai üzenetek kicsiknek 240 oldal, 152 x 202 mm, 4200 Ft Az áhítatos­könyv színes, vidám rajzokkal illusztrált oldalai a 4–8 éveseket segítik Isten megismerésében. Az igeverseket egyszerű, rövid mondatokból építkező üzenetek világítják meg és adnak sikerélményt a kezdő olvasóknak is. A napi áhítatok rövid imádsággal és egy-egy érdekes feladattal zárulnak. Max Lucado: Kegyelem itt és most 372 oldal, 142 x 197 mm, 3500 Ft Max Lucado közvetlen hangvételű áhítatoskönyve hiánypótló és hasznos segítőtárs a képes Bibliák világából kinőtt gyerekek számára.

Family Cikcakk magazin – Játék, hit, tudás, nevetés Kéthavonta megjelenő, keresztény szellemiségű magazin kisiskolásoknak. Előfizethető a honlapon vagy kiadónk címén. Lapszámonként 625 Ft, előfizetési díj egy évre: 2995 Ft (hat lapszám postaköltséggel együtt).

Fizessen elő gyermeke vagy unokája számára a Cikcakk magazinra! www.cikcakk.hu

Bibliai kézikönyv gyerekeknek 240 oldal, 172 x 240 mm, 4900 Ft Ezzel a kézikönyvvel az elejétől a végéig megismerheted a Bibliát. Összefoglalók, térképek, makettek, fényképek és rajzos illusztrációk támogatják a szöveg megértését.

Időutazás a királyok és próféták korába 72 oldal, 215 x 260 mm, 3500 Ft A próféták és királyok korába hívunk téged – az egyik legizgalmasabb korszakba Izrael népének történetében. Vegyél részt nagy csatákban, legyél szemtanúja a bibliai eseményeknek. Vár rád rengeteg érdekesség és feladvány is.

Állatos csereberélő 32 oldal, 192 x 150 mm, 2500 Ft Isten rengeteg állatot teremtett, amelyek közül jó párat lerajzoltunk ebben a könyvben. Ám a lapok összekeveredtek. Megtalálod, hogy melyik fejhez melyik láb vagy farok tartozik? Óvodások Bibliája 128 oldal, 190 x 190 mm, 3500 Ft 3–6 éveseknek készült ez a lendületes rajzokkal teli Biblia, melynek történetmesélése is az óvodások korosztályához alkalmazkodik. A kötetből közel hatvan fontos ó- és újszövetségi részt ismerhetnek meg a gyerekek. Lev Tolsztoj: Panov apó karácsonya 28 oldal, 216 x 277 mm, 2500 Ft Élt régen egy idős suszter egy kis orosz falucskában. Karácsony napján kosárszékében olvasgatott, és arra gondolt, hogy Mária és József elalhattak volna az ágyán, a kisdedet pedig betakargatta volna meleg takarójával, mikor hirtelen hangot hallott… Vicki Howie: Csendes éj 30 oldal, 216 x 286 mm, 2500 Ft Volt egyszer egy Oberndorf nevű kis falu az Alpokban. Templomában egy népes egércsalád éldegélt egy poros egérlyukban. Az ő csínytevésükkel kezdődik a legismertebb karácsonyi ének, a Csendes éj megszületésének története. Az első karácsony – rejtvényes füzet 16 oldal, 105 x 148 mm, 399 Ft Karácsonyi matricás füzet 16 oldal, 105 x 148 mm, 499 Ft Karácsonyi képregény 16 oldal, 210 x 297 mm, 499 Ft A kisiskolások, illetve a nagyobb óvodások sokszínű feladatokkal ellátott képregényen keresztül, játékos formában élhetik át újra Jézus születését.

Ismerje meg webáruházunk kínálatát!  www.harmat.hu

Profile for Harmat kiadó

Cikcakk 2017/6 lapozgató  

Cikcakk 2017/6 lapozgató