__MAIN_TEXT__

Page 1

gyerekmagazin

2017/5

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft.

Bátorságpróba # Dinók Magyarországon # Harlem szuperhőse # Győzelem emberhátrányból # Nők az őserdőben # Bátrak a Bibliában


Hogyan lehet megrendelni

a          -ot? • Iskoládban, ha van rá lehetőség; • honlapunkon keresztül (www.cikcakk.hu); • e-mailben (magazin@cikcakk.hu); • telefonon (+36 1 466 9896 / 612), hétköznaponként 9 és 15 óra között; • SMS-ben (+36 20 295 6595).

Bátorság­ próba

onta!

thav é k k n ü l ikázz ve

C

, lenések : je g e március m , r ó á t u a n h r ja á V 2018 . vember, o r n . 7 1 0 2 , ok t ób e r e b t /év. m e t zep s t 29 95 F t , e s ly ju e á h t m 0F a 375 e t ési díj iz f z za . lő e m zá t a r t a lma is t e g Hat la ps é s ölt a postak Ez a z á r

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

Megmászni a világ legmagasabb hegyét – ehhez aztán kell bátorság! 20. oldal

2015/5

otthonunk a végtelenség

Nemzeti parkjaink

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft.

hungaricumok Magyar állatfajták

jézus kedvenc helyei titkok a térképen

2

A Zöld elefánt kihívás 30. oldal


Az igazi hősök sokkal többen vannak, mint hinnéd. A Harlem szuperhőse sem tudott repülni, lézerkardja sem volt, mégis megmentette sok millió ember életét. 8. oldal

Milyen lehet egy majomcsapattal együtt élni az őserdőben? Van, aki kipróbálta! 28. oldal

Tudod, hogy élt egy katona a bibliai időkben, aki egy szál maga legyőzött egy egész hadsereget? De vajon mit védelmezett? 12. oldal

Az állatok sokkal menőbbek az extrém sportokban, mint az emberek. 24. oldal

Készíts bátorság­ karkötőt! 32. oldal

3


Cikcakk, a k s c a m r e a szup Helló! A nevem Walter . Foltos Walter. De a gazdám csak Batmannek hív. Főnyeremény kom bináció vagyok, családi kutya és szuperhős egyben. Amikor családi kutyaként funkcionálok, akkor vagy ok Batman. Amikor szuperhősként, akkor Walter. Foltos Walt, a szuperhős kutya! És persze van barátom is: Cikcakk, a szupermacska.

Mikor először hazavittem Cikcakkot, Sári teljesen odáig volt érte. Soma csak az orrát húzta. Mert szerinte egy macska csak nyávogni tud. Semmi mást. Pedig ha tudná, hogy Cikcakknak milyen szuperképessége van! Persze Soma még azt sem vette észre, hogy én szuper­ kutya vagyok! Arról pedig fogalma sincs, hogy most éppen milyen akció folyik: Cikcakkal ki akarjuk deríteni, hogy mi az igazi bátorság!

4


Mert Soma olyan, mint egy újszülött mopsz. Legalább olyan cuki, és kábé annyira eszes is. De azért imádom. Minden héten kimegyünk együtt a töltésre. Annyiszor próbáltam elmondani neki, hogy azon a helyen, ahol mindig megállunk, egy

óriási

láp volt régen, és tele van meghalt óriásgyíkok csontjaival.

Színesek voltak, némelyikük tollas, páfrányfenyőket, zsurlókat és egymást ették, és olyan vadul üvöltöttek, hogy beleremegett az erdő. Érzem a szagokból! Mert egy szuperkutyának ez semmi!

r? Na nevérembe e D . a n é b , ás, kaptam ális! Nem m a nevemet n n e tá m u o i n k a fe , n tma pererőm nnyiAz igazi Ba e az én szu D . m le nyolcszor a , te e m s e c z e e lk m e e d es jttel ren ne már! N dik, így kép ö lió szaglóse k il ű m m 0 n 0 2 lö ! ü rom ülön-k mint az or rrlyukam k o t é at is ér­ k k A o . g k a re z e s b m li e e múltb val, mint az zagokat. A s s szag­ a o i t ln a e z k é k o rz é it t n e s titkos é vagyok térb tás m. Van egy o d o lm geteg kuta á n l a re k , k k o re g e a b z l ti, em em is zem, és s mon, amirő dod mit? N o s tu lá e d a D . jp ik á d z kö as lószervem k megállapítani, hogyan mű lkül, pusztán a szagodból s né djáto zont kutatá után sem tu is v n É . a h egtudni so fel. fogjátok m dat vetted ló ó p ik ly e m, m megmondo

Cikcakk meg ké­ pes oda utazni az időben és a térben, ahova akar. Csak lehunyja a szemét, és már repülünk is!

5


Ki volt ? n o t r á M Luther

s volt, meg tra. Csak egy szerzete ex i m m se lt vo m ne nban yszer megEleinte Luther Márto . De Luthert Isten eg zik ng ha an as m al un elég pokolra jut. teológiai tanár. Ez így tól, hogy a halála után at lt fé on gy na s ni ya s ug ­ enki -as években mind 00 szólította. A szerzete 15 az t, él ő r iko ége. Akkoriban, am , hogy az Hogy nem lesz üdvöss a pápával azt tanította én él , áz yh eg ai m ró l. A ulák megnagyon félt a pokoltó úgynevezett búcsúcéd és l va sá tá aj eh gr vé t etek merte, hogy csak a hi lis üdvösség jó cseleked fe a sv va ol t iá bl Bi ait, ezhető. Luther a lmazta meg gondolat vásárlásával megszer ga fo n ba nt po 95 k. i ől üdvözülhetün tételeket a wittenberg a által, Isten kegyelméb et ek ez te űz kit n 1517. október 31-é iót. és a legenda szerint dították el a reformác in ok at ol nd go a ek . Ez vártemplom kapujára

ag v o l y g r ö y G

10

deválasztófeje s e y g ri F s lc ért Bö várába nyegette, ez fe ly é z s biztonságos e v rg k u o b s rt a rt e et W Luth lovag” álnev dikátort, és y ré p rg ö a y ” a „G tt a a lt dött, és volt lem „elrabo an rejtőzkö b á h u lr liát. Ez azért á ib t B it r a e re th lv u e L y csak a vitette. émet n rdította le n zentírás, így S fo r a o k tó k a E h . s a a volt olv használt csak latinul netét. ig d d a rt e eg Isten üze m k é jelentős, m tt e h rt ké nult embere papok és ta


Kicsiből naggyá

Luther tanai nagyon gyorsan elterjedtek. Hazánkban is egyre több prédikátor hirdette a reformáció tanait. Hamarosan megjelentek az első magyar nyelvű bibliafordítások is. Ma a világon közelítőleg 800 millió protestáns hívő él.

Apácák a heringes­ hordóban

Luther azt is vallotta, hogy Istent nem csak papként, szerzetesként lehet szolgálni, hanem hétköznapi emberként is: anyaként, apaként, férjként és feleségként. Ennek hatására néhány apáca úgy gondolta, hogy ki szeretne lépni a szerzetesrendből, de nem engedték meg nekik. Lutherhez fordultak. Ő felbérelt egy kocsist, aki az éj leple alatt megszöktette az apácákat a kolostorból úgy, hogy heringeshordókba bújtatta el őket. Az apácák között volt Bora Katalin is, aki később Luther felesége lett.

11


Bátrak a Bibli ában

A Szentírás telis-tele van olyan emberek történetével, akik különböző élethelyze­tekben nagyon bátran viselkedtek. Sokat tanulhatunk tőlük. Bátorságuk titka az Istenbe vetett hitük és engedelmes szívük volt. Gyere, vedd a kezedbe a Bibliád, találkozzunk együtt a nem mindennapi hősökkel!

Aki az óriásoktól sem félt

Olvasd el Józsué könyvének 14. részét! Mi volt Káléb bátorságának a titka? (A 8. versben találod a választ.)

Egy pár, aki legyőzte a félelmet Mária szíve a torkában dobogott. Még mindig a szívében forgatta Gabriel angyal hozzá intézett szavait: „Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd.” Mária elhitte az angyal üzenetét, és azt felelte: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” Mária ezzel nehéz helyzetbe került. „Vajon mit fog ehhez szólni a vőlegényem, József? És az emberek? Ha kiderül, hogy babát várok, mi lesz, Uram? Elítélnek majd és megköveznek a törvény alapján? Nem, az nem lehet… segíts, Uram! Légy velem!” – imádkozott, mielőtt vőlegényével megosztotta ennek a különleges látogatásnak a történetét. Hogy miként fogadta József a menyasszonyával tör­ ténteket, megtudhatod, ha elolvasod a Máté evan­ géliuma első részének 8–25. verseit.

14

Káléb egyike volt annak a tizenkét kémnek, akiket Mózes kiküldött Kánaán földjének kikémlelésére. Közülük tízen megijedtek az ott élő óriásoktól. Bár Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: „Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni velük”, az emberek mégis a többi kémre hallgattak. Mikor negyven év múlva végre eljött az ideje, hogy Izráel birtokba vegye az ígéret földjét, nem volt egyszerű az óriásoktól megszabadítani a térséget. A nyolcvanöt éves Káléb emlékeztette Józsuét arra az ígéretre, amit Mózes negyvenöt évvel ezelőtt ígért neki. Tudta, hogy meg kell küzdenie az óriásokkal, de ez nem aggasztotta az idős embert. Tudta, hogy Istennel legyőzheti őket, és ez így is történt.


Jézus félelme és bátorsága

A Bibliában keresd meg a 118. zsoltár 6. versét, írd le a vonalra, és tanuld meg kívülről!

Jézus térden állva könyörgött. „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” Jézus nagyon félt. Tudta, hogy keresztre fogják feszíteni, tudta, hogy ez a szörnyű halál milyen sok szenvedéssel és fájdalommal jár. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Az Atya szeretete és közelsége segített neki legyőzni a félelmet, és vállalta értünk a kereszthalált. Amikor félelmeid vannak, jusson eszedbe Jézus! Hozzá hasonlóan imádságban kérd Isten segítségét!

Akik nem félnek bizonyságot tenni Az első gyülekezet megalakulása óta a keresztényüldözés jelen van a világban. Az első keresztény vértanút, Istvánt azért kövezték halálra, mert bátran bizonyságot tett Krisztus Jézusról. Az ő helytállása millióknak adott bátorítást a nehéz időkben. Az évezredek alatt sokan haltak meg a hitük miatt. Az üldöztetés és a szenvedések ellenére az evangélium ma is terjed világszerte. Emberek milliói vállalják a hitüket életüket kockáztatva. Az apostolok cselekedetei 6,8–7,60-ban találod meg István bátor bizonyságtételét.

15


Nők a dzsungelben

e ll vélemény Jane Gooda denki tehet szerint min , rmészetért valamit a te inek meg is és mindenk amit lehet, kell tennie, – elekedetek mert a jó cs �prók is – ös bármilyen a , és egy jobb szeadódnak a világot. hellyé teszik

Jane Goodall kedvenc olvasmánya a Tarzan volt, melynek hatására

már gyermekkorában eldöntötte, hogy Afrikában fog élni és állatokat fog megfigyelni. Kedvenc gyerekkori plüssfigurája pedig egy csimpánz volt, amit a mai napig őriz. Nem is kellett több, 23 évesen Afrikába utazott, és a csimpánzok megfigyelésébe kezdett. Nagy szeretettel fordult a majmok felé, akiket külön-külön el is nevezett. Rendkívül sok információt gyűjtött viselkedésükről. Ő fedezte fel azt is, hogy a csimpánzok

eszközöket képesek használni: termeszvárakba dugott pál­ cákkal termeszeket halásznak.

Goodall később létrehozta a Jane Goodall Intézetet, mely a környezet- és természetvédelem mellett a Rügyek és gyökerek program keretében több mint 115 országban a fiatalok környezeti nevelésével is foglalkozik.

28


• Ha szeretnél Jane Goodallról és a csimpánzokról többet tudni, könyvtárban vagy antikváriumban könnyen ráakadhatsz Az ember árnyékában című könyvére. Kortársa, Dian Fossey a hegyi gorillákat tanulmányozta, és életét adta értük Afrikában. Mindkét főemlőskutató komoly veszélyeket vállalt. Nemcsak a vadállatoktól kellett ugyanis tartaniuk, hanem sajnos a jól felfegyverzett orvvadászoktól is. Ez ám az igazi bátorság!

29


Bátorság! 30

Felnézünk a bátrakra, és tiszteletet érzünk irántuk. Ám hogy mi is az igazi bátorság, azt nem mindig egyszerű eldönteni. Táborokban, közösségi programokon szerepelnek bátorságpróbák, de ezek csak olyanok, mint a próbák általában: nincs tétjük. Például éjjel végigmenni a temetőn vagy egy sötét erdőszakaszon a csapatommal. Jót ijedezünk esetleg, a további életünket azonban nem befolyásolja. Nos, az igazi bátorság jókor jó döntést hozni, akár a közben érzett félelem ellenére is. Ragaszkodni azokhoz az értékekhez, amikről már biztosan tudjuk, hogy fontosak a számunkra. A bátorság nem kockáztat fölöslegesen, de vállalja a kockázatot is egy értékes és fontos ügy vagy személy érdekében. Tud nemet mondani és igent mondani, nem sodródik, hanem döntést hoz. Nem régen az interneten eg y őrült kihívás jedt, amely so terk gyereket so dort életveszé De az igazi bá lybe. torság nem ah hoz kell, hogy ment feladato eszekat teljesíts! Jo có bácsi (Bala József), az egy toni ik budapesti k özépiskola tan kitalálta a Zö ára ld elefánt kihív á s meg, mennyir t. Mutasd e vagy bátor! Hajrá, Zöld ele fánt!

ZÖLD ELEFÁNT KIHÍVÁS


1

Naponta beszélgess pár szót egy olyan osztálytársaddal, akivel nem nagyon szoktál! Ha megismered, akkor lehet, hogy rájössz: valójában ő is ugyanolyan jó fej, mint a többiek.

2 Naponta mosolyogj rá az utcán, iskolában egy olyan emberre, aki szomorúnak látszik! Figyeld meg, hogyan reagál! 3 Olvass és nézz meséket, olyanokat, amiket kisgyerekként szerettél! Nem ciki, ha Tom és Jerry-t vagy Kisvakondot nézel 16 évesen, sőt. Én mind a mai napig nézem gyerekkorom meséit, és jót szórakozom rajtuk. Akkor te miért ne tennéd? 4 Naponta segíts valamit otthon a szüleidnek: legyen ez a szemét levitele, a koszos ruha szennyestartóba tétele vagy akár egy finom szendvics készítése vacsorára. Hidd el, a barátaiddal is könnyebben elengednek ezután! 5 Rajzolj kicsi zöld elefántot egy papírlapra, és add oda valakinek azzal a kívánsággal, hogy „Legyen szép napod!” 6 Amikor csak teheted, kirándulj, játssz a barátaiddal a szabadban! Nézzetek meg szép helyeket, épületeket. Közben pedig nevessetek, szórakozzatok! Ezek a boldog pillanatok nagyon sokáig megmaradnak az ember emlékezetében, és könnyedén átlendítik a nehéz helyzeteken! 7 Kérj bocsánatot, ha valakit megbántottál! Ne őrizz haragot, hisz valaha jóban voltatok! És talán csak egy hülye félreértés, ami miatt összevesztetek. Amiatt meg felesleges fasírtban lenni! 8 Hallgass vidám zenéket, énekelj, és ha kedved van, akkor táncolj az utcán, séta közben. Igen, lehet, hogy bolondnak néz valaki, de számít ez? Nem, hiszen nem ártasz vele senkinek! Az a fontos, hogy te jól érzed magad, és kiegyensúlyozott vagy! 9 Mindennap úgy feküdj le aludni, hogy elalvás előtt az ágyban felidézel egy olyan pillanatot, ami az adott napodban jó volt, vicces volt, és boldogsággal töltött el! Sokkal könnyebben és nyugodtabban alszol el, és még az álmod is szebb lesz! 10 Ha ezeket mind megtetted és megteszed naponta, akkor eszedbe sem fog jutni szomorkodni és mindenféle idióta, önmagadnak ártó kihívásokban részt venni. Hiszen kiegyensúlyozott és boldog leszel, barátok vesznek körül, és örömteli pillanatokkal lesznek teli a napjaid... Viszont azt se felejtsd el, hogy kamaszként és később felnőttként is természetes, hogy néha rossz kedved van, mert ez az élet velejárója. De csak rajtad múlik, hogy sajnáltatod magad, vagy nevetsz egyet a világ képébe, és mész tovább, előre!

31


Miklya Luzsányi Mónika: Időutazás a királyok és próféták korába 72 oldal, 3500 Ft A próféták és a királyok korába hívunk téged − az egyik legizgalmasabb korszakba Izráel népének történetében. Bolyongj velünk a honfoglalás utáni időktől egészen Jézus születéséig! Vegyél részt nagy csatákban és háborúkban, ismerkedj meg Izráel legnagyobb királyaival és prófétáival! Legyél szemtanúja a bibliai eseményeknek, és ismerd meg az akkori emberek életét, szokásait! Kipróbálhatod a parittyakészítést, megkóstolhatod az egyik legfinomabb zsidó ételt, vagy magad is készíthetsz pecsétnyomót, könyvtekercset. Vár rád rengeteg érdekesség és feladvány is.

www.harmat.hu

Profile for Harmat kiadó

Cikcakk 2017/5 lapozgató  

Cikcakk 2017/5 lapozgató