__MAIN_TEXT__

Page 1

2017/1

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft.

k

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

i

c n

k e s

y, n ra ik a d nyl n i m i fé m e N am áda” l s e s c n i n „

repülő ékkövek

lel

ki k

inc

sek

bib ga liai zda idő gsá k ga

kincsesládák a természetben


a

, y n a r a d ik n i m l y n m é e f N i m nekem

Biztosan ismered a közmondást: Nem mind arany, ami fénylik. Vajon miért tartjuk értékesnek a drágaköveket? Miért olyan nagy kincs a gyémánt? Gondoltad volna, hogy régen a só értékesebb volt, mint az arany?

A különféle népek mást és mást tartanak értéknek. Számodra Régen a só helyettesítette a mi a legnagyobb kincs a világon? Írd a vonalra! pénzt. Ezzel fizettek az ókorban és a középkorban. A római zsoldos katonák a fizetésük egy részét sóban kapták. Sokáig igen értékes kincsnek számított. Nagyon nehéz volt hozzájutni. Sóbányákban termelték ki fáradságos munkával. Sókereskedők szállították messzi tájakra, és sokszor az életük árán is megvédelmezték a fehér kincset. Ahol só volt, ott virágzott a kereskedelem, fejlődtek a városok. A sót az istenek ajándékának tekintették. Egyes országokban a vendéget kenyérrel és sóval fogadják még ma is, hogy megóvják a szerencsétlenségtől és a betegségektől.

Európa legnagyobb sóbányája a romániai Slanicban

Ősi sólepárló az inkák földjén Nem csak bányászattal, hanem a tengervíz elpárologtatásával is sóhoz lehet jutni

»»»»»

4


Aranymosók az alaszkai Klondike folyó partján

Arany Képzeld el, hogy egy hajó fedélzetén állsz. Arcodat a nap felé fordítod. Érzed a hűs tengeri szellőt. Egyszer csak a kapitány lép melléd. A válladra teszi a kezét, s azt mondja: – Hamarosan partot érünk. Kolumbusz Kristóf matrózaitól hallottam, hogy az itt élők szeretik az üveggyöngyöket. Hátha kapunk cserébe aranyat! Valóban így történik. Az újonnan felfedezett kontinens, Amerika őslakosai szívesen adnak aranyat cserébe az üveggyöngyökért. Hogy miért? Aranyuk van bőven, de az üveget nem ismerik. Talán csak természetes vulkáni üveget, obszidiánt láttak. Üveggyöngyöt azonban nem, hiszen nem értenek az üveg megmunkálásához.

Régen az emberek bármire képesek voltak az aranyért. Talán hallottad is már az „aranyláz” kifejezést. Amerika földjén sok bátor férfi kutatott arany után. Azt remélték, gyorsan meggazdagodnak. Az arany azonban sokakat veszélybe sodort. A mohóság és az irigység sok aranyásó életét követelte. Érdekes, hogy ma is épp olyan sok munka és energia szükséges az arany kibányászásához, mint egykor. Éppen ezért értékes annyira e különleges nemesfém.

A drágakövek királynője:

a gyémánt gyémánt? Tudod-e, miért értékes a nyebb ásvány. A gyén megtalálható legkemé A gyémánt a természetbe étől, nagysáÉrtéke függ a kő minőség . kő ga drá b eb tős en jel mánt a leg rán még szebbé l. A gyémánt a csiszolás so gától, színétől, tisztaságátó nek gyéápráz tató. Sokan szeretné mk sze , gó llo csi ó, og gy Ra válik . ívül borsos. A émánt ára azonban rendk mánt ék szert viselni. A gy szolják. lt drágakövet Indiában csi szü ké l tbó án ém gy b töb leg viszont a Belgiumban A világ gyémántfővárosa b gyémánt lévő Antwerpen. A legtöb itt cserél gazdát.

A világ leghíresebb gyémántjai Dél-Afrika Csillaga Előfordult már veled, hogy mérgedben belerúgtál valamibe, vagy földhöz vágtál valamit? Ha igen, el tudod képzelni, mit érzett a következő történet főhőse. A hagyomány szerint egy dél-afrikai pásztor békésen legeltette a marháit. Ám rosszul lépett, és egy bokor megsebezte. Dühbe gurult, és mérgében gyökerestül kitépte a bokrot. A tövében egy hatalmas csillogó gyémántot talált. Sokáig talizmánként hordta, de aztán félni kezdett, hogy a drágakő szerencsétlenséget hoz rá. Elvitte hát a helyi varázslóhoz. Tőle egy jó szemű kereskedő vette meg, majd eladta. Sok-sok pénzt adott érte Lord Dudley, és ő nevezte el a követ Dél-Afrika Csillagának. A lord unokaöccse azonban egy óvatlan pillanatban elemelte a gyémántot, de eladni nem tudta. Néhány év múlva visszakerült a tulajdonoshoz. Hogy hol van most a gyémánt? Nem tudjuk. Ismét nyoma veszett.

Aranyásók álma, az aranyrög A hatalmas Cullinan gyémántok és összehasonlításul egy egykarátos gyémánt

Kohinoor Réges-régen Indiában találták ezt a hatalmas, fehér, kissé zöldes színű gyémántot. El tudod képzelni, mit érzett, aki először a kezébe vette? Azután úgy vigyázott rá, mint a szeme fényére. De ellopták tőle. Később egy nagy perzsa uralkodó kezébe került. Ő nevezte el KohiNoornak. A név jelentése: „a fény hegye”. A perzsa sah birodalma azonban összeomlott. A gyémánt későbbi tulajdonosai szintén rosszul jártak. Azóta úgy tartják, a gyémánt balszerencsét hoz a tulajdonosára. De csak a férfiakra! Éppen ezért az angol Viktória királynő végrendeletében kikötötte, a gyémántot nem örökölheti férfi uralkodó. Így VI. György király feleségének koronájába foglalták bele. Ma is az angol királyi kincstárban őrzik.

5

«««««


K incs a föld alatt Víz a föld al at t

Mégis hogyan lehet a víz energiahordoz ó? Földünk felszínén, azaz a földkérgen élünk, mely alat t több kőzetréte g húzódik egészen a bolygó izzó mag jáig. Aho gy egyre lejjebb és lejjebb haladunk a föld köpeny felé (így nevezik a földkéreg alat ti réteget), a föld kéregben mér t hőmérséklet 33 méterenként 1 Celsiusfokot növekszik. Ezekben a mély rétegek ben is találunk vizet, méghozzá igen meleg vizet. Két kilométeres mélységben akár már 120 °C-os vizek is előfordulhatnak . Ezeket a vize ket termálvizek nek nevezzük. Néhol fels zínre törnek, és gyakran nemcsak melegek, de mag as ásványianyagtartalmuknál fogva gyógyhatásúak is.

»»»»»

6

A mai világ egyik legér tékesebb kincse a kőolaj és a földgáz. A kőolajból készült benzinnel mennek az autók, földgázzal fűtünk és főzünk . De vajo n van érték eseb b energiaforrás a föld alatt, mint a kőolaj és a földgáz? Van bizony. Mégpedig a víz.

Haz ánk a fürdők ors zág a

Bizony, nem véletlenül nevezik így Magyarországot Európa-szerte. Hazánk igen gazdag termál vizekb en. Gondo lj csak bele, vagy a településeden, vagy a környező városok valamelyikében biztos, hogy találsz gyógyfürdőt. Nekünk ez természetes, ám Európa és a világ számos pontján csodaszámba megy az ilyen vízbőség. A meleg felszín i forráso knak több neve is van magyarul, melyeket számos helységnevünkben is fellelhetünk. Talán furcsa lehet, hogy két egymástól olyan távol eső település, mint Tapolca és Miskolc tapolca hasonló nevet visel. Ám ha megné zzük, miben hasonlít a két város, rögtön megér tjük a rejtélyt. Mindkét helyen melegvizes forrásokat találunk, melyeket a hajdan ezeken a vidékeken élő szláv népek teplicéknek, tapolcáknak hívtak. A magyar nyelv ezeket a megnevezéseket vette át. Hévíz vagy éppen Galgahévíz is termálforrásáról kapta nevét. De például Hőlak is ebbe a sorba tartozik . Ez a sok név is mutatja, hogy az ország szerenc sés helyzetben van, hiszen területének több mint 70 százalékán rejtőznek a mélyben termálvizek. Ezt még tetézi, hogy nálunk valamiért nem 33 méterenként, hanem 20 méterenként növekszik a föld mélyébe fúrva a hőmérséklet.


_A__Ú__O_O__

B A fenti téglalap egy gyógyfürdőjéről híres város nevét rejti. A magánhangzókat a helyükön hagytuk, a mássalhangzókat összekevertük. Ha megtalálod a helyüket, kiderül, melyik városra gondoltunk.

D

Z J S Z H S L

Hogyan lesz a vízből ener gi a? De vajon miért értékesebb energiaforrás a víz, mint a kőolaj vagy a földgáz ? Mer t ha vigy ázunk rá, soha nem fog y el! Ezért is nevezik úgy, hogy megújuló energiaforrás. A föld hőjé t geotermikus ene rgiának hívj ák. A víz úgy válik ene rgia hor dozóv á, hog y ezt a geo term ikus ene rgiát átv esz i. A hőe ner giát , ami t így nye rünk, fűté sre is has ználhatjuk. Ha a mélyből felhozott vizet nem engedjük ki a fels zínr e, han em egy külö nlege s kút ren dsz erre l viss zak üld jük a mélyebb réte gek be, akkor ott szép en újra felmelegszik . Így egy állandó körforgás jön létre. Manaps ág már egy re több házban ezzel oldják meg a fűtést. Használják még üvegházak , fóliasátrak fűtésére is a nagyobb kertészetekben. Így teremhet nálunk télen is a paprika és a paradicsom.

Termálvizes hőközpont

Kőolaj helyett Ha az emberiség egyszer az összes kőolajat kitermeli, elapadnak a kutak, és nem lesz utánpótlásuk. A kőolaj elégetésével pedig olyan gázokat bocsátunk a levegőbe, amelyek a bolygó légkörének felmelegedését okozzák (ezt nevezzük üvegházhatásnak). A Föld magja viszont nem hűl ki, a Nap még évmilliókon keresztül sütni fog. Ahogyan a szél és a hullámverés sem áll el, amíg a Föld forog. A szél fújását, a tenger hullámzását is be lehet fogni energiatermelésre, és lényegesen kevesebb kárt okozunk vele a környezetünknek.

A mélyből nyert hővel fóliasátrakat fűtenek A piros nyíllal jelölt hősugarak a légkörbe bocsátott szennyező gázokról visszaverődve melegítik a Földet.

7

«««««


»»»»

Bibliai idők gazdagsága A fáraók kincsei

Talán láttál már fényképeket az egyiptomi piramisokról, amelyek a fáraók temetkezési helyei voltak. Valaha csodálatos kincseket rejtettek ezek a gúla alakú építmények. Káprázatos, színes ékszerek, drágakövekkel díszítet t karperecek, díszes nyakláncok és színarany halotti maszkok érzékeltették a fáraók legendás gazdagságát. Az egyiptomi vallás szerint ugyanis a sírba jelképesen eltemetett kincsekkel együtt a fáraók maguk kal vihetté k használati tárgyaikat is a túlvilágra. A piramisokat azonban az évezre dek alatt többször kirabolták, így a régészek általában már nem találtak bennük semmit. Howard Carter angol kutató azonban rábukkant Tutanhamon fáraó sziklasírjára, minden idők leggazdagabb régészeti leletére. A sírkamrákban talált kincsek azóta vitrinekbe gyűjtve mesélnek az ókori Egyiptom kultúrájáról. Háromezer évvel ezelőtt a lelkiismeretes szolgák mindent a sírba helyeztek, amire az ifjú uralkodó lelkének szüksé ge lehet a túlvilágon. Feliratos szobro cskák vigyázt ák, hogy ne kényszerüljön rabszolgamunkára a másvilágon . Istensé gek festett , díszíte tt szobrai kísérték az útján. Ágya és széke, valami nt egy színara ny szandá l szolgálta megszokott kényelmét. A szórakozásról sem kellett lemondania: kapott társasjátékot, ételt, italt – az általa kedvelt vörösborból is helyeztek el valamennyit a test mellett…

Howard Carter egyiptomi segédjével munka közben

A leggazdagabb uralko dó

Te mit kérnél, ha bármit kívánhatnál? A legdrágá bb tabletet, okos telefont, új ruhatárat? Vagy valami egészen mást? Salamon uralk odása elején Istentől bölcsességet kért. „Azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazd agságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozz ád fogh ató senk i a királyok között” – válaszolta Isten. Salamon birodalmában mindenki jólétben élt. A királynak hatalmas udvartartása volt. Óriási hadseregéhez harci kocsik és több ezer ló is tartozot t. A hajók Tíruszba jártak kereskedni, ahonnét mindig gazdagon megrakot t rakománnyal tértek haza. Salamon uralkodása idejé n épült fel Jeruz sálemben a templom, ahol a zsidók Istent imádták. A Biblia részletesen leírja a templom építését és annak felszerelését. Az épület belsejében minden felületet és tárgyat színarannyal borítottak . Saját palotát is építtetett magának Salamon, melynek híre mess zi földre eljutott. Egy távoli ország, Sába királynője is meglátogatta, hogy saját szemével győződjön meg mindarról, amit Salamonról hallott.

10

Salamon hatalmas gazdagságáról a Krónikák máso dik köny vének kilencedik fejezetében a 13-tól a 28. versekig olvas hatsz .

Konrad Witz 1434-ben így képzelte el Sába királynőjének és Salamon királynak a találkozását


Augustus császár szobra

Róma pompája

Minden út Rómába vezet! – szól a mon dás, és Róma valóba városa volt Jézus id n a világ fő ején. Róma városa azonba n Augustus császár uralkodásáig rendet telen volt. Való igaz len és dísz, amit a császár mag a is mondogatott, ho épített várost vett gy téglából át, és már ványból ép ültet hagyot t utód Az ap os to li ko rb an ai ra. , Néró c sász ár ur al ko dása id ején Ró m költekezés, pazarlá áb an a na gy s korszaka jött el. Ek kor történt a nagy tű Róma felgyújtása, am zvész, az az iért a keresz tények et okolta a császár. latának köve tkezm Rosszinduénye ké nt ke zd ődte k el a ke resz té ny ül dö ép ítkezés ek fo ly ta zése k. Az tó dt ak , a város eg yre na gyob br a nő be fo ga dhassa . Lako tt , ho gy lakóit sainak sz ámát ma már cs ak be csülni tehető, hogy a Krisz tu djuk . Fe ltus halálát és feltám adását követő évsz Rómának már egym áz adok ban illió lakosa volt. A so k múzeumon és 28 illet ve műgyűjtem köny vtáron, ényen kívül 80 aran yból, 74 elefántcso szobor és 35 diadal ntból készült kapu díszítette a vá rost.

Augustust a Biblia is említi. Milyen szerepe volt a császárnak abban, hogy Jézus a szülei otthonától távol, Betlehemben jött a világra? Olvasd el Lukács evangéliuma 2. részének első, harmadik és negyedik igeversét, és fejezd be a mondatot!

Augustus császár rendelete miatt…

Néró császárt a kortársai gonosz embernek tartották

A háttérben: Róma főtere a Forum Romanum. Augustus idejében a tér két új oszlopcsarnokkal (úgynevezett bazilikával) bővült.

Dárius király ábrázolása korabeli domborművön

Dárius kincse

!” – szok ták mondani. A szó „Erre még Dárius kincse sem lenne elég lmas gazdagságra tett szer t lás onnan ered, hogy a per zsa király hata véletlennek köszönhet te legenuralkodása során. Dárius király nem a l folyamatosan növelte orsz ága dás hírű vagyonát. Sikeres hódításaiva mi bevételek, mivel új adókat területét. Uralkodása alat t nőt tek az álla l a bevételekb ől fejlesztette vetett ki és új földeket szer zett. Ezekbő elem is fejlődöt t. Új bankokat is birodalmát, amivel együtt a keresked tak az ügy feleiknek. alapítot tak, amelyek hiteleket nyújtot törvényed,

11

««««


»»»»

Kedves Réka! Nagyon sajnálom, de idén nem kapsz tőlünk születésnapi csomagot. Tudom, hogy megszoktad a pontosan ezen a napon érkező küldeményt, amiben az ajándékunk van, de hát ez most nem fog összejönni. Bocsi, de meguntuk. És kitaláltunk valami sokkal, de sokkal jobbat!!! :-))))) Induljon a születésnapi kincskeresés! Az első nyom: Táncsics utca 14. Szeretettel: Sári és Soma

Kedves Sári és Soma!

Születésnapi kincskeresés

Ir tó jól kitaláltátok ezt a kincskeresést, imádom!!! Megfogadtam, hogy nem jelentkezem addig, amíg a végére nem járok, de nem bírom ki. Elmentem a Táncsics utca 14-be, azaz a postára. A postás néni megkérdezte, mit szeretnék, és csak kicsit nézett sügérnek, amikor azt feleltem, fogalmam sincs, de a barátaim szerint ide kellett jönnöm. Megkérdezte a nevem. Kicsit aggódtam, hogy most hívja a diliházat, de kotorászott egy kicsit, aztán faarccal a kezembe nyomott egy borítékot, „Postán maradó” felirattal. Nem is tudtam, hogy ilyen létezik... Azt hittem, ennyi a trükkötök, ez az aji, de nem. Ti aztán nem vagytok kispályások! A borítékban kapott utasítás alapján kedden kimentem a buszmegállóba, a 17.50-eshez, és a sofőrtől megkaptam a csomagot, benne a régi fajta, kijelzős órával. Gondoltam, akkor ez az aji, kicsit fura is volt, aztán felfedeztem, hogy nem jár. Itt már gyanakodtam. Kúl, hogy a jövőben állt meg: szombat 16.00-t mutat. Aztán észrevettem a cetlit is a kóddal. Apa segített megfejteni, hogy ez egy hullámhossz, mégpedig egy rádióé; tehát szombaton, ha törik, ha szakad, rádiót fogok hallgatni. Megöl a kíváncsiság! Elképesztően cukik vagytok, és ölellek benneteket, Réka

So m a-blog

Hízi k a májam, mer t a kinc sker esős di, ami t Rék a szül inapjára talá ltun k ki, az én ötle tem volt . Na jó, elism erem, Any áék nélkül nem tud tuk voln a meg való síta ni, mer t ők vett ék nek ünk a bus zjeg yek et. A legfont osab bat is Sár i inté zte el: szom bat on a rád ióba n lejá tssz ák azt szám ot a kívá nsá gmű sorb an, ami t Rék áva l köz ösen hall gat tun k a hitt ant ábo rba n. Köz ben arr ól álm odo ztu nk, hog y a szül inap ján hár ma sba n állu nk maj d a ház uk köz eléb en, a kis fahídon , forr ó csok it iszu nk, és ord ítva éne kelj ük köz ben a dalt . A kívá nsá gmű sorb an maj d bem ondják, hog y Rék ána k üze njük : vasá rna p, hár om óra . Vas árn ap hár om óra kor ott fogj uk vár ni a hído n a bög rék kel. Rem élem , meg tudja fejt eni az üze net et, külö nbe n befa gy a forr ó csok i.

22


Én-puzzle

e l, h o g y s é t á ls z a u g r ik e g z u t c á n, y k in c s e é s e lé d s lá d a . C b ő l. É s s a k úg y k in y it ja , h e c cmagát. le n é z e l, Te p e r s z e b em e r t lá tni akar É s a z t lá o d a k in t o d, h o g cset. y n in c s csak egy má s ben h a lo m p n e, u z z le d a r a z é r t h iv a b k a, a m a t a lo s a n i mégsem n e m h iv a t a los a n k in c s ! D e v is z o n t a a p u z z le z, m e r t d a rab k á ez ek k azt m s ajá t m a o n d já k, g a d a t ra h o k h atod k gy e lő b b m i b e lő lü k e g k e ll ő ! Cs a k k e t fejt e ned.

Kösd össze a buborékokat a testrészekkel!

és

1

En g em a z utols ó vacsora óta mosnak a mesterek is, amit a tanítványok nem igazán értenek. Szeretek táncolni lagzikon, akár vizet, akár bort isznak a vendégek, és jár tam már vízen is. Kedvenc hobbim a bárkán futkosás, miközben körös-körül özönlik a víz. De ki nem állhatom, ha engem használnak fel mások eltaposására. Attól teljesen kivagyok. Na, ki vagyok?

C

K é p z e ld

A

5 H a l l o d, a h o g y dobog bennem valami? Ez így megy a teremtés hatodik napja óta, és én szeretem hallgatni ezt a ritmust. Elég könnyen izgalomba jövök, ha például kőtáblákat látok egy aranyborjú árnyékában, vagy harminc ezüstöt látok a földön gurulni. Kedvenc hobbim az imádkozás, mert ilyenkor bennem születnek meg a szavak. Na, ki vagyok?

B D

2

Foly am a tos a n sik áln ak en gem, ahogy Pilátus tet te, mer t néha tele vagyok bűnbacikkal. Jézus csodákat is művelt rajtam keresztül: rátett egy vak szemre, és az rögtön látni kezdett, egy süket fülre, és az hallott. Időnként parittyát fogok, ha óriások döngetik a földet. Ha kell, barkácsolok: nemcsak házat, hanem bárkát is tudok építeni. Sőt még bölcsőt is tudok faragni! Na, ki vagyok?

3

E

Szia! Én hordom a koszorút, ha babérból van, és én, ha tövisből. Én hallom a tömeget, ha éljenez, és én, ha kővel dobál. Van rajtam egy lyuk, ami nagyra nyílik, ha csodát látok, és ez gyakran megesik, mert szemfüles vagyok. Kedvenc hobbim a gondolkodás, mert anélkül nagy fejetlenség lenne a világon, az biztos. Na, ki vagyok?

Néha hangosan felmordulok, és ételt kérek. Vagy követelek, attól függ, milyen a kedvem. Leg jobban a zt szerettem, amikor Jézus öt kenyérrel és két hallal megvendégelt ötezer embert. De azt nem kedvelem, ha negyven napig várnom kell a sivatagban, vagy ha valaki csak sáskán és mézen él. Na, ki vagyok?

4 23

«««


»»»»

Gyűjtögető állatok Te gyűjte sz va lamit? Ké pzeld, ez v é k e ny s é a te g szinte e emberisé g y id ős a z ggel. Per sze ősein matricás k mé g ne albumok m b nem is po ké m o n o k a r a g a s z t g a t t a k , é s ut án ro ha mégis mit ngáltak . A gyűjtöt te k ko r k ? zord idők re. Ugyan Élelmet a szűköse b ez az ok v állatot is, e z é r e l n é b, amelyek h á ny é lé sk amr ák a fenn. A té t t ar t anak l sor án s z ámuk r a a lem a tüz z éle elő, hisze n e z z e l tar tják fenn test ük meleg ét.

ezüst.

pítők Élé s k a mr a-dtéföld alatti járatrendszerrel rendel-

kiterje a té lire A téli álmot alvó, lö n kamrát ép ít kü is ér eg ei ez és m űjtögetni, és ke ző erde i eg ér gén kezdenek gy vé ár ny A . ak kn juk van eltárolt magva teiket, amikor mód le sz ké a k zá oz lm kalá egész őszön át ha etik az elhullott, eg ed sz en ép sz eink , erdei tárrá. Arat áskor eger kukoricaszemeket gy va na bo ga t ókat. szok ból kiperget mogyorót és bogy t, ka ko ak m a g kamrát is épít saik pedi hanem több élés y, eg ak cs m ne el t, mogyo A mókus őssz vagy tölgymak ko kk Bü . ré kö ) ke jában hálószobája (fész y nagy város park án éh N . oz ár kt ra is el e érdemes marót, esetle g diót találkozhatunk . Id is al kk yo án ívesen ld szelídebb pé t, mer t ilyenkor sz ró yo og m kó cs za y gunk kal vinni eg falatokat. om fin a elfogadják

26


Fé szekc ic omázás

A madarak azonban né ha élelmen kívül más t is gyűj tenek. Minden madár, amely fészkét maga ra kja, ös�szegyűjti annak alapa nyagait. A madár fészke k nagyon változatosak. Vannak , ak ik (mint a mi fecské ink) sarat gyűjtenek, és vannak , ak ik els záradt fűsz ála kat, leveleket hordanak hozz á (pint yfélék). Vannak , ak ik állatok szőrét szedegetik (cine gék), és vannak , ak ik ki is csino sítják az elkészült fész ket. A sz arkánál előfo rd ul, hogy fényes tárgyakat hord a fészkébe. Szegény sz arka a kíváncsi természete, gy űjtögető és fészek rabl ó szokásai miat t megkapta a „to lvaj” elnevezést.

A faültető sza jkók zolnak ín-

k bespáj A madarak között is vannak , aki ségesebb időkre. ákról érett makkokat A szajkók az ősz során a tölgyf a talajba rej tik őke t. sze dn ek, majd az avar alá és égének nemcsak a A szajkók gyűjtögető tevékenys milyen okos is a szajmadár számára van haszna. Bár t nem találja meg. Így kó, a rengeteg eldugott makko tészke déssé válik. azután a gyűjtögetése máris ker makkokból ugyanis Az elrejtet t és meg nem talált szép facsemeték cseperednek.

S z ö gr e v e l e!

A nagy őrgébics hazánk ban téli vendég. A szür ke, fekete -fehér színű, rigómér etű madár – más gébic sfélékhez hasonlóan – ragadozó . Zsákmányát, ha nem fogyasztja el azonnal, éléskamrájáb a viszi. A felsorolt állato k közül neki van a legkülönleg es ebb kamrája. Ő tüsk és bo krok ágait használja ra ktárnak. Az elk ap ot t nagy testű rovarokat, esetleg gy íkokat ezek re a tüskék re szegezi fel. Gébicsünk nem ra ktároz hosszú távra, ne m aggatja tele eleséggel a bokrot .

A nagy mézevők

Gondoltátok volna, hogy vannak olya n élőlények, ame lyek mé g Mic ima ckó nál is job ban sze reti k a mé zet? Mex ikób an és Col ora dób an élne k: han gyá k, és méz et gyűjten ek. Eze k a han gyá k arró l nev eze tese k, hog y az összegyűjtött mézet élő bödönökbe n őrzik meg arra az időre, amikor kevés táplálék található. Ha felbontanánk a fészküket, megtalálnánk földalat ti élés kamrájukat, amelynek mennyezetén sűrűn egymás mel lett függnek az élő mézes­bödönök : vagyis a méz zel meg töltött munkáshangyák. Rendszerint egy tölgyfa gubacsá ról gyűjtik össze a mézet, amelyet azután a méz tartókn ak kiszemelt mun kásokba tömnek . Ezeket annyira jóllakatj ák, hogy méz zel meg telt potrohuk egészen kitá gul. Az ilye n jóllakatott munkások természetesen többé sem mozogni, sem dolgozni nem tudnak , hónapokig türelme sen várják az éléskamra mennyezetén függve azt az időt , amikor a mézet a közösség részére ki kell adniuk mag ukból.

27

««««


„Nincsesláda”

»»»»

Egyszer egy gyülekezeti munkához egy gazdag kereskedő támogatását kérték. Ő örömmel átnyújtott száz dollárt az adományt kérőnek. Pár pillanattal később azonban egy táviratot kapott. A kereskedő elolvasta, és nyugtalan lett. – Az áll a táviratban – mondta –, hogy az egyik hajóm elsüllyedt, és a szállítmány odaveszett. Ez bizony jelentős kár… Sajnos vissza kell kérnem a százdollárost. Változtatni szeretnék az adományom összegén. Látogatója természetesen megértette a helyzetet, és visszaadta a pénzt. A kereskedő elővett néhány bankjegyet, és átadta a gyülekezet képviselőjének. Amikor az meglátta, mekkora összeget kapott, egészen elcsodálkozott. Háromszáz dollárt tartott a kezében. – Nem tévedett az összeget illetően? – kérdezte. – Nem tévedtem. A távirattal együtt Jézustól is kaptam egy üzenetet. Így szólt: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön…” Másféle kincset kell gyűjtenünk. Olyat, amelyből ugyan nem lehet megvenni a legújabb okostelefont, vagy befizetni egy tengerparti nyaralásra, mégis a legjobb befektetés, mert örökre szól. Egy mosoly, egy baráti ölelés, segítségnyújtás a bajba jutottnak vagy egyszerűen csak egy kis odafigyelés néha többet ér minden kincsnél.

velünk dát” készíthetsz, ha lá es cs in „N s! írá el Nem, nem akkor van te da ez? Olyan, amely lá le ifé m gy Ho . sz rténet: tarta l szól a következő tö rő Er … es ür ha , el li kincsekk

1.

A láda elkészítéséhez szükséged lesz barna kartonra, barna akrilfestékre, jégkrémpálcikákra, aranyszínű szalagra, ragasztóra, ecsetre, ceruzára és ollóra.

2.

3.

A sablon alapján rajzold át a láda körvonalait a barna kartonra, majd vágd ki! A szaggatott vonalaknál hajtsd be a papírt!

4.

5.

A jégkrémespálcikákat fesd barnára…

28

A füleket kend be ragasztóval, és hajtogasd össze a dobozkát!

…aztán ragaszd őket sorban a dobozra! Összesen 18 pálcikára lesz szükséged.


Zsolt

„Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,21)

6.

A láda két szélét díszítsd aranyszínű szalaggal! A zár helyére miltonkapcsot tehetsz. A láda aljára írd Jézus üzenetét: „Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,21) A ládikót használhatod például apró édességek tárolására. Ne aggódj, ha a barátaidat kínálgatva hamar kiürül. Így lesz belőle „nincsesláda”, amely többet ér üresen, mint tele.

29

«««


Rick Osborne és Gary Chapman: Tökéletes pajtás 64 oldal, 3200 Ft Rick Osborne és Gary Chapman: Tökéletes pajtás Látogass el Dani és Dorka társaságában Geri Bácsi Állatparkjába, ahol 64 oldal, 3200 Ft egy felejthetetlen születésnapi zsúr keretében nem csupán a „tökéletes Látogass el Dani és Dorka társaságában Geri Bácsi Állatparkjába, ahol pajtásod” találhatod meg, hanem azt is megtudhatod, milyen szeretetegy felejthetetlen születésnapi zsúr keretében nem csupán a „tökéletes nyelvet beszélsz! pajtásod” találhatod meg, hanem azt is megtudhatod, milyen szeretetnyelvet beszélsz!

Profile for Harmat kiadó

Cikcakk 2017/1  

Vajon mit rejt a kincsesláda? Aranyat, ezüstöt, ékkövekkel kirakott kincseket? De vajon miért értékes az arany vagy a gyémánt? Van valami, a...

Cikcakk 2017/1  

Vajon mit rejt a kincsesláda? Aranyat, ezüstöt, ékkövekkel kirakott kincseket? De vajon miért értékes az arany vagy a gyémánt? Van valami, a...