Page 13

HĂ NY

N Y E LV E N BE SZ É LĂœ N K ?

lósågra Ês a sikerre, nem hagyjåk, hogy a nyelvi korlåtok elszigeUFMK™LçLFUBU‘STBJLU¢M

Amikor a mÊzesheteknek vÊge Az azonban biztos, hogy az akadålyok ott vannak. Ahogy a kapcsolat újdonsågånak varåzsa megkopik, Ês a szenvedÊly alåbbIBHZ BL™UOZFMWíT[FSFMNFTQ‘SWJTT[BU™SBNFHT[PLPUULFS™LW‘gåsba, Ês felszínre kerßlnek mÊlyen belÊjßk rÜgzßlt szokåsaik. "T[�WFTT™HFLOZFMW™UCFT[™MçG™SKNJOEFOUNFHUFT[ IPHZBTBK‘U „anyanyelvÊn� fejezze ki a szeretetÊt a felesÊge irånt. Tisztån tartKBB[BVU¢U NFHKBW�UKBBNPTPHBU¢H™QFU™TBDT¼Q¼HçDTBQPU ŠKSBGFTUJBI‘M¢T[PC‘U ™TOBHZNíHPOEEBMW‘MBT[UKBLJB[ŠKL‘SQJUPUB kanapÊra. #‘SBNJOçT™HJJEçOZFMW™UCFT[™MçGFMFT™HOBHZSB™SU™LFMJ BNJU fÊrje tesz, vågyakozva gondol vissza a hosszú beszÊlgetÊsekre, NFMZFLFUBSBOEFWŠ[‘TJEFK™OGPMZUBUUBLBLPODFOUS‘MUJEçSF™T figyelemre, ami jóllakatta a lelkÊt. Arra vågyakozik, hogy fÊrje az FMTçEMFHFTT[FSFUFUOZFMW™OT[¢MKPOIP[[‘}TBÂT[FSFUFUUBSU‘MZBà  BMFMLJU‘SP[¢ NFMZCFOB[B[™S[™THZíMJL IPHZBU‘STBçT[JOU™O T[FSFUJ ™SU™LFMJ™TJTNFSJçUMBTTBOL™OULF[ELJSMOJ Hogy mikÊnt folytatódik a forgatókÜnyv, az mår a påron múlik. 7BO BLJBT[FSFMFN™TBSPNBOUJLVT™S[™TFLUíO™LFOZT™H™OFLUVEKB CFBW‘MUP[‘TU ™TFMGPHBEKBBLBQDTPMBUPUBOOBL BNJNBSBEUCFMçle. Van, aki a mindennapi Êlet nyomåsåt Ês stresszÊt okolja. Van, BIPMBDTBM¢E‘TPL™TB[FMU™SçJH™OZFL™MFTWJU‘LIP[™TW‘EBTLPE‘sokhoz vezetnek. Vannak, akik csÜndesen szenvednek, Ês úgy vÊlik, valami nem stimmel a partnerßkkel. És vannak, akik vÊgßl megHZç[JLNBHVLBU IPHZFMFWFU™WFE™TWPMU¼TT[FI‘[BTPEOJ Nem lehet megjósolni, hogy mi tÜrtÊnik, ha a håzastårsak szeretettartålya kißrßl. 15

Profile for Harmat kiadó

Az 5 szeretetnyelv: Férfiaknak  

Gary Chapman bestsellere, az Egymásra hangolva ezúttal kifejezetten férfiaknak szánt kiadásban jelenik meg. A szíve mélyén minden férfi vágy...

Az 5 szeretetnyelv: Férfiaknak  

Gary Chapman bestsellere, az Egymásra hangolva ezúttal kifejezetten férfiaknak szánt kiadásban jelenik meg. A szíve mélyén minden férfi vágy...