Page 1

Elisenda Canellas, Xavi Gamez, Amrita Singh, Harmanpreet Singh, Brian Villa

Contesteu a la vostra llibreta o dossier

- Recordeu la fórmula per calcular la velocitat mitjana? Anoteu-la. Velocitat Mitjana= Desplaçament ------------------Temps - Calculeu la velocitat mitjana de la L1 ( la vermella ) : - Obriu Google Maps i seleccioneu ​ Fondo ​ com a punt de partida i Sagrera ​com a punt d’arribada. - Anoteu el temps que triga el metro a fer aquest recorregut. Triga aproximadament 20 minuts. - Anoteu també la distància que hi ha caminant entre aquestes dues estacions (si el Google Maps us dóna diferents trajectes, agafeu com a valor correcte la mitjana aritmètica dels valors donats). 1h i 9 minuts - Doneu els resultats en km/h i m/s . ​ 5’4/1 km/h=5400/3600 m/s. - Feu el mateix amb tres línies de metro diferents (seleccioneu sempre un trajecte que tingui 7 estacions) De Can Zam a Bon Pastor amb metro trigues aproximadament 16 minuts i si anem caminant serien aproximadament uns 40 minuts.(5’3km) De paral·lel a Sagrada Familia amb metro trigues aproximadament 18 minuts i si anem caminant serien aproximadament uns 51 minuts.(4km) De Reina Elisenda a Gracia amb metro trigues uns 14 minuts i si anem caminant serien aproximadamnet uns 38 minuts.(3’5km) - Compareu les Vm de les 4 línies estudiades i completeu la taula :

Vm (km/h)

Vm (m/s)


Línia 1 (vermella)

26’8km/h

7’44 m/s

Línia 9

11’29km/h

3,13 m/s

Línia 2

16’8km/h

4,66m/s

Línia 6

11’29km/h

3’13m/s

Heu d’entregar un full amb tots els càlculs realitzats al professor/professora de Ciències Naturals.


Ecomobilitat 1  
Ecomobilitat 1  
Advertisement