Page 1

Anàlisi del líquid trobat dins de l’ampolla Per conèixer la composició de la dissolució penseu quin mètode dels que coneixeu podeu utilitzar per separar els components. Disposeu del material següent: ● ● ●

Pipeta Placa de Petri Mostra del líquid

Escollit el mètode de separació que utilitzareu, enumereu tots els passos del procés i anoteu els resultats. Planifiqueu la tasca: Què tinc?

Què vull aconseguir?

Com ho faré?

Tinc una ampolla amb una mescla homogènia

Analitzar el líquid

Utilitzarem un mètode de separació per a descobrir que es la substancia

Resultats: Contingut de la mostra Substàncies separades Mètode de separació Imatge

Un liquid i alguna altra substancia que es pot veure com a petites miques d’una substancia blanca.

Liquid i l’altra substancia que s’ha transformat en cristalls que es similar a la sal.

Evaporació o cristalització.

Seguiu el diagrama de flux per identificar les característiques dels diferents productes químics presents a la substància tòxica trobada a la beguda de la víctima per poder comparar-los amb les mostres recollides als despatxos dels sospitosos. La substància és sòlida o líquida?

Sòlida

Líquida

La substància és soluble en aigua?

No

Es pot evaporar per produir un sòlid?

No

És una dissolució?

No

L’evaporació lenta forma cristalls?

No

De quin color és la substància? Blanc


Descripció de la substància: mida de partícula, pols, cristalls, grumolls grans, enganxosa,... Aquesta segona prova l’etiquetareu com a “Ampolla” i pujareu els resultats de la vostra investigació al portafoli.

Anàlisi del líquid trobat a l'ampollapdf  
Anàlisi del líquid trobat a l'ampollapdf  
Advertisement