Page 1

CẊm nang logo


Mục lục Giới thiệu thương hiệu

1

Các thành phần của logo

2

Ý tưởng logo

4

Những thao tác vào font chữ

5

Logo đặt trên lưới

6

Font sử dụng

7

Màu sắc

10

Logo âm dương bản

12

Cách xử lí logo trên nền màu

13

Khoảng cách an toàn

14

Kích thước logo

16

Quy định logo

18


Giới thiệu thương hiệu Foju là thương hiệu bán nước rau củ quả và các loại salad tốt cho sức khỏe. Thương hiệu mang tính cách trẻ trung, mới mẻ.... Đối tượng người tiêu dùng dành cho mọi lứa tuổi đặc biệt là độ tuổi từ 1525 tuổi. Giá thành phù hợp với mọi người tiêu dùng.

1


Các thành phần logo

2


Ý tưởng logo

Food

juice

3


Những thao tác vào font chữ

Foju Font Bubbleboddy

4

Sau khi đã chỉnh sửa


Logo đặt trên lưới x

x

10x

1.5x 4.5x

5x

2x

17x 5


Font logo

Bobbleboddy ABCDEFGHIKLMNOPQR STUVWXYZ abcdefghiklmnopqrs tuvwxyz <>?*&$%()-#/

6

Family&Friends ABCDEFGHIKLMNOPQR STUVWXYZ abcdefghiklmnopqrs tuvwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <>?@*&$%()-#/


Font trên bộ ấn phẩm văn phòng Font r0c0i Linotte Light

SemiBold

Heavy

AĂÂBCDEÊFGHIK LMNOÔƠPQRSTU ƯVWXYZ aăâbcdeêfghiklm noôơpqrstuưvwx yz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <>?@*&$%()-#/

AĂÂBCDEÊFGHIK LMNOÔƠPQRSTU ƯVWXYZ aăâbcdeêfghiklm noôơpqrstuưvwx yz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <>?@*&$%()-#/

AĂÂBCDEÊFGHIK LMNOÔƠPQRSTU ƯVWXYZ aăâbcdeêfghiklm noôơpqrstuưvwx yz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <>?@*&$%()-#/

7


#EE6141 R 238 C 1%

#8CC63E

G 97

M 77%

B 65

Y 80%

R 141 C 50%

K 0%

G 198 M 0% B 63

Y 100% K 0%

8


Logo âm dương bản

12


Cách xử lí logo đặt trên nền cùng màu

#EE6141

#8CC63E

Cấm đặt trên hai nền màu có mã màu

#EE6141 , #8CC63E

13


Khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn của logo với các thành tố khác.

14


logo

logo

Khoảng cách an toàn của logo với logo

logo

logo

15


Kích thước logo Kích thước nhỏ nhất: 0.8 cm

16

0.8cm


Quy định logo

17


báo cáo Foju  
báo cáo Foju  
Advertisement