Page 1

Zicht op Willemskade

84

Havenplan Nieuwe Willemshaven


85


Voorbeelduitwerking inrichting 86

Havenplan Nieuwe Willemshaven


5.5 Multifunctionele strip Langs de entreeweg van de Nieuwe Willemshaven, ingeklemd tussen de loodsen en keermuur, ligt nu een grasstrook die moeilijk toegankelijk is. Deze zone wordt ingericht als een multifunctionele ‘strip’. Door de plaatsing van trappen vanaf de keermuur ontstaan nieuwe looplijnen in het gebied. Daarnaast moeten parkeerplaatsen en busstopplaatsen worden geaccommodeerd. De zone wordt daarom ingericht als een groot vlak, waar van alles kan gebeuren. Het materiaal is van beton of asfalt. Speelse grafiek kan de wandelaar verder begeleiden naar specifieke functies of plekken. Door de tussenzone in te richten als een multifunctionele strip waar parkeren, tijdelijke manifestaties en wellicht in de toekomst ook bomen mogelijk zijn, wordt de strook een aanvulling op de kade. Een kunstwerk in de vorm van een omgekeerde boot, zou de ruimte bij het Entrepotplein kunnen afmaken.

Kunstwerk

“Spontane” plekken binnen sterk industrieel raamwerk Mos e ik Qu e rcu s ce rris Ulmus lobe l Ie p Ove rige - Ulmu s - Ulmu s - Ulmu s - Ulmu s

to e p asb are ie p so o rte n : ame rican a Prin ce to n jap o n ica Ne w Ho rizo n Co lu me lla Do d o e n s

Ulmus a me rica na Prince ton Ie p Pinus s ylve s tris Gro ve d e n ve rge lijkb aar: - Pin u s n igra n igra ( zwarte d e n )

Mogelijkheden onderzoeken voor zeewindbestendige boomsoorten

87


9.5 m

3m

10 m

5m

1m

Doorsnedes Willemskade-Keermuur

88

Havenplan Nieuwe Willemshaven

18.5 m

4m

6m

5m

5m

4m

Havenplan nieuwe willemshaven p84 88  
Havenplan nieuwe willemshaven p84 88  
Advertisement