Page 1

ADVENT & JUL I HÄRLANDA

#


Rubrik Ett skrik hörs över jorden. Ett barnskrik från det avlägsna stallet där vid kanten av herdarnas äng. Skriket är inte vilket skrik som helst. Det är skriket som ska komma att förändra livet fullständigt, inte bara människorna som hörde det där och då utan också för oss som får del av det idag och framåt. När Gud föds är det bland halm och får, mitt in i det stökiga och utsatta. Var annars ska Gud födas? Julen närmar sig med stormsteg och advent står för dörren. Härlanda kyrka är fylld av gudstjänster, konserter verksamhet och samlingar för alla åldrar. Vi väntar alla återigen på att skriket ska höras från krubban. Varje år får vi ställa oss frågan: Vart ifrån kommer skriket i år? För den Gud jag tror på tar alltid sin utgångspunkt hos den som är som mest utsatt. Den som inte själv orkar skrika längre, för den skriker Gud. Årets julkampanj har temat ”En flicka är född”. I år uppmärksammar vi att Guds skrik är ett skrik över jorden för flickors rättigheter. Att födas som flicka får konsekvenser. I stora delar av världen blir livet så mycket svårare, du utsätts för fruktansvärda handlingar och du får inte del av de rättigheter som många tycker är självklara för alla. Därför hörs Guds skrik över jorden med budskap om jämlikhet och jämställdhet. Om allas lika värde oavsett. En flicka är född. Det kan verka märkligt att skriket skriks för en sak. Jag tror att det ibland är viktigt att våga sätta fingret på en sak för att göra det tydligt. Det får i sin tur konsekvenser för oss alla. För vi vet att den Gud som föds där på julnatten inte väljer och väljer bort. ”En flicka är född” berättar för oss att när vi är utsatta av livet så finns Gud där och tar kampen för dig och mig. I den kampen får vi alla vara Guds redskap för allas värdighet och värde. Jag önskar er en god och välsignad advents- och juletid.

ERIK GYLL Församlingsherde i Härlanda församling


JAG VILL UPPLEVA MUSIKEN MED DIG Rytmikstund i julkonsertform för små barn och föräldrar. Med Malin Boqvist (rytmikpedagog), mammakör och stråkkvartett, med flera. HÄRLANDA KYRKA LÖRDAG 1/12 KL 15.00

1:A ADVENT - JUBILEUMSGUDSTJÄNST

Vi firar Härlanda kyrka 60-årsjubileum. Härlanda Barnkör I och II, Härlanda Diskantkör, Härlanda Gosskör, Härlanda Oratoriekör och Lars Johannesson (trumpet) medverkar i gudstjänsten. Söndagsskola med Malin Boqvist, Richard Lilja och Helene Ericsson. Efter gudstjänsten är du välkommen på mingel. HÄRLANDA KYRKA FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT, 2/12 KL 11.00

SJUNG IN ADVENT Härlanda Flickkör, Härlanda Voces, Härlanda Kammarkör, Blåskvartett och pukor, Ulf Lindström (orgel), Birgitta Mannerström-Molin(körledare), David Molin (körledare) och Erik Gyll (präst). HÄRLANDA KYRKA SÖNDAG 2/12 KL 18.00

NÄR DET LIDER MOT JUL Julkonsert med Härlanda Kammarkör och David Molin (dirigent). Biljetter via Ticketmaster. HÄRLANDA KYRKA LÖRDAG 8/12 KL 18.00


2:A ADVENT SÖNDAGSMÄSSA

Erik Gyll (präst), Josefine Rubenson (präst), David Molin (organist), Helene Ericsson (diakon) och ensemble ur Härlanda Kammarkör. HÄRLANDA KYRKA ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT, 9/12 KL 11.00

LUCIAKONSERTER Kl 16.00: Kortare program för familjer med små barn. Fri entré. Kl 18.00: Härlanda Diskantkör, Härlanda Gosskör och Flickkör, Härlanda Voces, stråkkvartett ur Göteborgs Symfoniker, Birgitta Mannerström-Molin (körledare) och David Molin (körledare). Biljetter via Ticketmaster. HÄRLANDA KYRKA SÖNDAG 9/12 16.00 & 18.00

JULGUDSTJÄNST FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR Gudstjänst med julspel, julsånger och mys. Efteråt fikar vi tillsammans i kyrkan. Med Malin Boqvist, Richard Lilja och Rebecka Åkerblom.

HÄRLANDA KYRKA ONSDAG 19/12 KL 17.00


3:E ADVENT - SÖNDAGSMÄSSA

Martin Lindh (präst), Eva Gripenby (präst), VT Carlheim (präst), Ulf Lindström (organist), Figaro (orgel) och Maria Löfdahl (diakon). HÄRLANDA KYRKA TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT, 16/12 KL 11.00

SJUNG IN JULEN - EN JULKONSERT I HÄRLANDA KYRKA Härlanda Oratoriekör, stråkkvartett, Tore Sunesson (tenor), Lars Storm (orgel) och Ulf Lindström (dirigent). HÄRLANDA KYRKA SÖNDAG 16/12 KL 18.00

I VÄNTAN PÅ JUL - STILLA DAG Vi får möjlighet att tillsammans förbereda oss inför julen på olika sätt. Vi äter gott, julpysslar och mediterar. Med Peter Johansson, Josefine Rubenson och Kerstin Sjöås. Anmälan till orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se, senast 14/12. HÄRLANDA KYRKA LÖRDAG 22/12 KL 9.30-14.45

4:E ADVENT - SÖNDAGSMÄSSA

Josefine Rubenson (präst), David Molin (organist) och Helene Ericsson (diakon). HÄRLANDA KYRKA FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT, 23/12 KL 11.00


SAMLING VID KRUBBAN

Erik Gyll, präst, Maria Löfdahl, diakon, David Molin, organist, Birgitta Mannerström-Molin, körledare, Julkören. HÄRLANDA KYRKA JULAFTON 24/12 KL 11.00

JULFIRANDE Välkomna till julfirande med gemensam måltid, Kalle Anka, julpyssel, spel och musik. Vi börjar med Samling vid krubban och avslutar med julbön. Anmäl dig gärna till orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se (ange ev specialkost) senast 16/12. HÄRLANDA KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM JULAFTON 24/12 KL 17.00

JULBÖN Erik Gyll (präst) och Thomas Jönsson (solist). HÄRLANDA KYRKA JULAFTON 24/12 KL 17.00

JULNATTSMÄSSA Erik Gyll (präst), David Molin (organist), Birgitta Mannerström-Molin (sång) och Julkören. HÄRLANDA KYRKA JULAFTON 24/12 KL 23.30

JULOTTA

Erik Gyll (präst) och Thomas Jönsson (solist). HÄRLANDA KYRKA JULDAGEN 25/12 KL 7.00


ANNANDAGSMÄSSA

Josefine Rubenson (präst), David Molin (organist) och Helene Ericsson (diakon). Kyrkkaffe med skinksmörgås efter mässan. HÄRLANDA KYRKA ANNANDAG JUL 26/12 KL 11.00

SÖNDAGSMÄSSA Eva Gripenby (präst), Ulf Lindström (organist) och Helene Ericsson (diakon). HÄRLANDA KYRKA 30/12 KL 11 .00

NYÅRSDAGSMÄSSA Eva Gripenby (präst), Ulf Lindström (organist) och Helene Ericsson (diakon). HÄRLANDA KYRKA NYÅRSDAGEN 1/1 KL 11 .00

TRETTONDAGSGUDSTJÄNST OCH STJÄRNFEST

Josefine Rubenson (präst), VT Carlheim (präst) Ulf Lindström (organist) och ensemble ur Härlanda Oratoriekör. Stjärnfest i församlingshemmet efter gudstjänsten. HÄRLANDA KYRKA TRETTONDAGEN 6/1 KL 11 .00


EN FLICKA ÄR FÖDD Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

PG 90 01 22-3 BG 900-1223 svenskakyrkan.se/julkampanjen Swish: 9001223

Mer information om vår verksamhet:

www.svenskakyrkan.se/harlanda

Jul i Härlanda  
Jul i Härlanda  
Advertisement