Page 1

Manfred Wagenaar //

EEN LEVEN(SWERK) VOL TREINEN

//

Een uitgave van Harlaar Modeltreinen


Inleiding Manfred Wagenaar (†2015) heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het fotograferen van treinen. Reeds in de jaren ’70 van de vorige eeuw begon hij met het vastleggen van treinen in Nederland, West-Duitsland (BRD) en Oost-Duitsland (DDR). Niet alleen de wijze waarop hij het rollend materieel fotografeerde, maar ook zeker de wijze waarop hij dit beeldmateriaal in albums archiveerde is indrukwekkend te noemen. Met een exacte weergave van plaats en datum en extra informatie over het rollend materieel heeft hij een compleet en kostbaar levenswerk opgebouwd, bestaande uit tientallen albums. Na het overlijden van Manfred Wagenaar zijn alle albums in het bezit gekomen van Harlaar Modeltreinen. Wij willen dit meesterlijke levenswerk voor alle treinliefhebbers ter beschikking stellen en hebben daarom besloten het volledige werk te gaan digitaliseren. Wij zijn trots u nu het eerste deel van het album van Manfred Wagenaar te kunnen presenteren. Wij wensen u veel kijkplezier.

Versie: 18-02-2016


Jaren ’70 en ‘80


Š Harlaar Modeltreinen

Manfred Wagenaar  

Een leven(swerk) vol treinen

Manfred Wagenaar  

Een leven(swerk) vol treinen

Advertisement