Page 8

Kokemuksia vuosien varrelta – Haastattelussa Jarmo Tynjälä Jarmo Tynjälä on aloittanut Harjavallan kaupungilla teknisellä virastolla puistotyön johtajana vuonna 1988. Jo tuolloin kunnilla oli työllistämisvelvollisuuksia. Jarmon uran alussa kaupunki oli velvoitettu ottamaan töihin vaikeasti työllistettäviä moniongelmaisia henkilöitä, joita saattoi olla 10 kerrallaan. Työllistettävien työntekijöiden vaihtuvuus oli suuri työllistämisjaksojen vaihdellessa yhdestä päivästä kuuteen kuukauteen. Jossain vaiheessa työllistämistoiminta väheni ja työllistämistuella otettiin vain 4-6 kausityöntekijää. Velvoitetyöllistettyjä on ollut matkan varrella enemmän ja vähemmän. Jarmo on ottanut töihin aina työllistettyjä, harjoittelijoita, opiskelijoita sekä 1990luvun puolivälistä alkaen yhdyskuntapalvelussa olevia henkilöitä. Tällä hetkellä Jarmo tiimeineen tekee tiivistä yhteistyötä rikosseuraamuslaitoksen, te-toimiston, vakuutusyhtiöiden sekä luonnollisesti kaupungin oman työllistämistoiminnan kanssa. Jarmo tiimeineen ei käytä sanaa asiakas, vaan kaikki ovat heillä työntekijöitä. Työntekijöissä saattaa olla yhtä aikaa harjoittelijoita, työkokeilijoita, yhdyskuntapalvelua suorittavia, velvoitetyöllistettyjä sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. Työntekijät tekevät aputöitä ja työt sisältävät mm. puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden, katualueiden sekä ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa; uimarannat, palloilukentät, ulkoilureitit, luistelualueet. Tällä hetkellä kunnallisteknisissä palveluissa on kuntouttavassa työtoiminnassa kaksi henkilöä. Heillä on Vinnaren kautta omat vastuutyöntekijät, joiden kanssa pidetään yhteyttä mm. työssäoloseurannan, asiakassuunnitelmien ja arviointien vuoksi. Ajoittain tulee haastavia tilanteita ja niihin on syytä tarttua mahdollisimman nopeasti ja yhteistyötä tehden. Kunnallisteknisten palveluiden henkilöstö on ottanut hienosti erilaiset työntekijät huomioon ja jaksanut opastaa ja tukea. Työllistämistoiminta on otettu hienosti mukaan yksikön normaaliin toimintaan. Jarmo Tynjälän terveiset niille, jotka vasta miettivät ottaako kuntouttavaan työtoimintaan ihmisiä omaan yksikköönsä: ”Ei kannata laskea, että saadaan välttämättä työntekijä, mutta mahdollisuus pitää kaikille antaa. Myöskään toiminta ei ole sitovaa, mikäli työntekijä ei sovellu tehtävään tai työyhteisöön. Voi ottaa yhteyden Vinnaren vastuutyöntekijään, joka hankkii työntekijälle uuden sijoituspaikan; ei siis ole isoa riskiä omalle toiminnalle. Meillä on kaikilla yhteiskuntavastuu vaikeasti työllistettävistä henkilöistä omalta osaltamme.” Teksti: Mari Lönnberg Kuva: Jarmo Tynjälä

8

Kaupungin tiedotuslehti / kevät 2018

Harjavallan kaupungin tiedotuslehti / kevät 2018  
Harjavallan kaupungin tiedotuslehti / kevät 2018  
Advertisement