Page 1

Naam: Adnan Nejjari

Richting: 1SO BIO/INF Datum:516-0512-20101

KaHo Sint-Lieven Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs STAGE 1 Lesvoorbereiding

Naam sec school – Gemeente: SJKS Sint-Niklaas

Campus WAAS Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03 E-mail: stagesecundair@kahosl.be

Student: e-mail: adnan.nejjari@kahosl.be

Vak: Informatica

Datum 28 april 2010 5 mei 2011

Vakmentor: Joke De Lille e-mail: Joke.De.Lille@sjks.be

Vaklector:

Klas: 3Wb

e-mail: peter.vandereedt@kahosl.be Aantal lln.24

Uur: 10.25u

Lokaal: B163b

Lesonderwerp: Absolute en relatieve celadressering

LEERPLANSITUERING:

Informatica 2°graad ASO/KSO/TSO (behalve handel/handeltalen/toerisme) (2007/046) Raamdoelstelling 10: Inzichtelijk en efficiënt de belangrijke mogelijkheden van een rekenblad toepassen in realistische voorbeelden. LEERPLANDOELSTELLINGEN EN LEERINHOUDEN

BEGINSITUATIE:

Lesvoorbereiding Stage 2

5.4.2.4 Een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren. 5.4.2.5 Enkele belangrijke standaardfuncties kennen en gebruiken

Bereik, formules en operatoren, Relatieve en absolute celverwijzing, vulgreep. Onder meer, som, gemiddelde, maximum, minimum, aantal, als

5.4.2.6 Cellen automatisch vullen met een reeks waarden

Automatisch vullen (vulgreep)

De leerlingen hebben al met Excel gewerkt en hebben al de basiselementen van Excel gezien in de vorige lessen. Ze weten al hoe ze een formule moeten invoeren. Het is een rustige klas, geen enkele leerling heeft een of andere vorm van afwijking of probleem. Wel zijn er een aantal babbelaars onder de leerlingen die in het oog moeten gehouden worden.

27-12-2012 p. 1/8


Naam: Adnan Nejjari

Richting: 1SO BIO/INF Datum:516-0512-20101

DOELSTELLING:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MATERIAAL:

PC met Microsoft Office Excel 2007, beamer, Werkboek Desktopper Rekenblad

GERAADPLEEGDE WERKEN:

Desktopper Rekenblad Windows 7 Via Informatica Excel 2007 Excel 2007 deel 1/3, Roger Frans http://www.youtube.com/watch?v=NmVMjQzseLA (29-05-2011)

Lesvoorbereiding Stage 2

Het verschil tussen relatieve en absolute celadressering kunnen uitleggen Het nut van het gebruik van relatieve en absolute celadressering kunnen uitleggen Relatieve en absolute celadressering gebruiken in een realistische oefening De functie van het $-teken kunnen uitleggen Een celverwijzing veranderen van relatief naar absoluut m.b.v. de F4-toets Een absolute celverwijzing in een formule kunnen gebruiken De vulgreep op een correcte manier gebruiken Het gebruik van een gemengde celadressering correct kunnen toepassen

27-12-2012 p. 2/8


Naam: Adnan Nejjari

Richting: 1SO BIO/INF

Datum:516-0512-20101

Lesfase titel + timing: Lesinstap, Inleiding, 5min Doelstellingen: belang van correct invoeren van de gegevens, SOM-formule, Vulgreep Inhouden

Gebruik van Excel in dagelijks leven (realistisch voorbeeld)

Didactische werkvormen Leeractiviteiten van de leerlingen

-

 Gegevens correct invoeren

Leermiddelen – Materiaal Organisatie - Opstelling

Leerkracht stelt zich kort voor en vraagt de leerlingen om een naamkaartje aan te maken. Leerlingen zetten schermen uit als er uitleg gegeven wordt.

 Functies: SOM =SOM(…) gebruiken voor het optellen van de waarden van 2 kolommen/rijen

OLG - Leerkracht vraagt of er leerlingen zijn die graag gaan shoppen, en of er leerlingen zijn die uitkijken naar de koopjesperiode.

 Vulgreep - Resultaat van een formule doortrekken naar de andere cellen voor de automatische vulfunctie.

- Leerkracht vraagt hoe de gegevens van de uitgegeven bedragen opgeteld en vergeleken kunnen worden, en toont aan dat het op een zeer gemakkelijke en overzichtelijke manier kan m.b.v. Excel.

Lesvoorbereiding Stage 2

27-12-2012

-Opstelling: elke leerling zit voor een eigen computer met aangezicht naar de leerkracht als er uitleg gegeven wordt. -Materiaal: PC, beamer -gebruikte bestanden: koojes.xlsx

p. 3/8


Naam: Adnan Nejjari

Richting: 1SO BIO/INF

Datum:516-0512-20101

Lesfase titel + timing: uitleg deel 1 van de theorie (absolute vs. Relatieve celadressering: Geleide oefening.), 10min Doelstellingen: 1-5 Inhouden

Didactische werkvormen Leeractiviteiten van de leerlingen

Leermiddelen – Materiaal Organisatie - Opstelling

Relatieve celadressen  Moeten tijdens het kopiëren steeds aangepast worden (automatisch) Absolute celadressen  De waarde van de kolom of de rij of beiden kan vastgezet worden

Doceren - De werkwijze van de vorige oefening gebruiken om te starten met het introduceren van de nieuwe leerstof. -Leerkracht toont oefening over de verkopen van een jeugdbeweging en hoe men op een snelle en makkelijke manier de totalen kan berekenen. - Leerkracht toont een schermafdruk om de structuur  $= teken voor het vastzetten van een van relatieve celadressen visueel weer te geven. kolom en/of een rij - Schakelen naar absolute celadressen, door de formule  Vastzetten gebeurt door te klikken in het in te typen en de vulgreep toe te passen, resultaat: gewenste celadres , en vervolgens op de Foutmelding, oplossing: $-teken toepassen. F4-toets te drukken.

-Opstelling: de leerlingen luisteren en volgen aandachtig mee op de viewer. De leerlingen mogen op eigen PC werken als de leerkracht een opdracht geeft. -Materiaal: PC , WB p36 3.1-3.2.2 -gebruikte bestanden: lotenverkoop.xlsx, presentatie1.pptx

Lesfase titel + timing: Oefening, 10min Doelstellingen: 1-6 Inhouden

Didactische werkvormen Leeractiviteiten van de leerlingen

Gebruik van Excel in dagelijks leven (realistisch voorbeeld)

OEFOpdracht -Opstelling: zie hierboven -Leerkracht vraagt aan de leerlingen maken om oefening -Materiaal: PC, WB p38 3.3.2 Factuur frituur 3.3.2 te maken. -De gegevens moeten correct ingevoerd worden en een oplossing m.b.v. absolute celadressering dient bedacht te worden. -Leerkracht loopt rond voor eventuele individuele

 Gegevens correct invoeren  Functies: SOM - =SOM(…) gebruiken voor het optellen Lesvoorbereiding Stage 2

Leermiddelen – Materiaal Organisatie - Opstelling

27-12-2012

p. 4/8


Naam: Adnan Nejjari

van de waarden van 2 kolommen

Richting: 1SO BIO/INF

Datum:516-0512-20101

ondersteuning. -Oefening wordt opgeslagen en verbeterd nadat de leerlingen klaar zijn.

 Vulgreep - Resultaat van een formule doortrekken naar de andere cellen voor de -De leerlingen die klaar zijn met hun oefening mogen automatische vulfunctie. nadenken over hoe ze de oefening over de gemengde celadressering kunnen oplossen Relatieve celadressen (3.5 Geleide oefening 2)  Moeten tijdens het kopiëren steeds aangepast worden Absolute celadressen  Het adres en de bijbehorende waarde van de cel kan vastgezet worden  $= teken voor het vastzetten van een kolom en/of een rij  Vastzetten gebeurt door te klikken in het gewenste celadres , en vervolgens op de F4-toets te drukken.

Lesvoorbereiding Stage 2

27-12-2012

p. 5/8


Naam: Adnan Nejjari

Richting: 1SO BIO/INF

Datum:516-0512-20101

Lesfase titel + timing: Uitleg deel 2 van de theorie (Gemengde celadressering: Geleide oefening), 10min Doelstellingen: 8 Inhouden

Didactische werkvormen Leeractiviteiten van de leerlingen

Leermiddelen – Materiaal Organisatie -– Opstelling

Gemengde celadressering

Doceren/OLG - De werkwijze van de vorige oefening gebruiken om te starten met het introduceren van de nieuwe leerstof. -Leerkracht toont oefening over de vermenigvuldigingstafels en hoe men op een snelle en makkelijke manier de resultaten kan berekenen. Hiervoor is de introductie nodig van de gemengde celadressering. - Een voor een de verschillende stappen uitvoeren, de fouten bespreken en de juiste oplossing zoeken voor het vinden van de juiste formule. (leerlingen vragen wat er fout zou kunnen zijn en een eventuele oplossing hiervoor)

-Opstelling: zie hierboven.

 Combinatie van absolute en relatieve celverwijzingen. Vb $A1+B$6  Kan bekomen worden door meermaals op de F4-toets te drukken tot je de gewenste resultaat wil (kolom en/of rij vastzetten)

Lesvoorbereiding Stage 2

27-12-2012

-Materiaal: PC, beamer -gebruikte bestanden: Presentatie1.pptx, vermenigvuldigingstafels.xlsx

p. 6/8


Naam: Adnan Nejjari

Richting: 1SO BIO/INF

Datum:516-0512-20101

Lesfase titel + timing: Oefening, agenda invullen 15min Doelstellingen: 1-8 Inhouden

Didactische werkvormen Leeractiviteiten van de leerlingen

Gebruik van Excel in dagelijks leven (realistisch voorbeeld)  Gegevens correct invoeren  Functies: SOM - =SOM(…) gebruiken voor het optellen van de waarden van 2 kolommen  Vulgreep - Resultaat van een formule doortrekken naar de andere cellen voor de automatische vulfunctie. Relatieve celadressen  Moeten tijdens het kopiëren steeds aangepast worden Absolute celadressen  Het adres en de bijbehorende waarde van de cel kan vastgezet worden  $= teken voor het vastzetten van een kolom en/of een rij  Vastzetten gebeurt door te klikken in het gewenste celadres , en vervolgens op de F4-toets te drukken. Gemengde celadressering  Combinatie van absolute en relatieve celverwijzingen. Vb $A1+B6 Kan bekomen worden door meermaals op de F4toets te drukken tot je de gewenste resultaat wil (kolom en/of rij vastzetten)

OEF -Opstelling: zie hierboven -Leerkracht vraagt aan de leerlingen om oefening 3.7.1 te maken. -Materiaal: PC, WB p41 3.7.1 Prijzen, Blad met -De gegevens moeten correct ingevoerd worden en een extra oefeningen. oplossing m.b.v. gemengde celadressering dient bedacht te worden. -Leerkracht loopt rond voor eventuele individuele ondersteuning. -Oefening wordt verbeterd nadat de leerlingen klaar zijn.

Lesvoorbereiding Stage 2

Leermiddelen – Materiaal Organisatie -– Opstelling

-De leerlingen die klaar zijn met hun oefening mogen de extra oefeningen die zullen uitgedeeld worden proberen maken.

27-12-2012

p. 7/8


Naam: Adnan Nejjari

Richting: 1SO BIO/INF

Datum:516-0512-20101

Verantwoording van de opbouw van de les

De meest logische weg (gebaseerd op de manier dat het in het leerplan werd geformuleerd en op basis van het werkboek) werd gevolgd.

Bordschema of opstelling van de klas of zaal

Opdracht 3.3.2: Oplossingen van de oefening Opdracht 3.7.1: Oplossingen van de oefening Extra opdracht: Oplossingen van de oefening Agenda: relatieve, absolute en gemengde celadresseringen. Oef WBp 38 3.3.1, p40 3.7.1

Lesvoorbereiding Stage 2

27-12-2012

p. 8/8

Lesvoorbereiding 5-05-2011 abs en rel celadres_bekeken (verbetering)  

Lesvoorbereiding 5-05-2011 abs en rel celadres_bekeken (verbetering)