Page 11

KRIISIMEESKOND JA KRIISIPLAAN KOOLIS Parem karta, kui kahjatseda, parem hoida, kui oiata. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele peab igal koolil olema hädaolukorra lahendamise plaan (kriisikava, kriisiplaan). Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab direktor. Nii tagatakse ühtne tegevusstrateegia, kus kõik teavad oma rolli, ja kriisiolukorras paratamatult tekkida võivat segadust saab ennetada.

Kriisikavas on kirjeldatud • hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted,

• koolis hädaolukorra lahendamisega seotud isikute ülesanded, • hädaolukorra lahendamist juhtivad ja lahendamisele kaasatavad isikud,

• hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus, • teabevahetuse korraldus,

• koolitöötajate, õpilaste, vanemate ning vajaduse korral teiste isikute teavitamise korraldus, • õppekorraldus hädaolukorra ajal, • tegevused pärast hädaolukorda.

Eelloetu korraldamiseks on hea kutsuda kokku kriisimeeskond, kuhu võiksid kuuluda juhtkonna esindaja, haldusjuht, kantselei

11

Profile for Argo Kerb

Olla olemas: käsiraamat kriisidest õpetajatele koolides ja lasteaedades  

Raamat aitab tulla paremini toime võimalike kriisiolukordadega koolis või lasteaias.

Olla olemas: käsiraamat kriisidest õpetajatele koolides ja lasteaedades  

Raamat aitab tulla paremini toime võimalike kriisiolukordadega koolis või lasteaias.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded