Heateo Haridusfond 2019

Page 1

HEATEO HARIDUSFOND ESIMENE AASTA (2019) Aasta kokkuvõte


HEATEO HARIDUSFOND

//

01 HEATEO HARIDUSFONDI ESIMENE AASTA Haridusfondil oli tormiline esimene aasta asusime orienteeruma haridusmaastiku põletavaimate kitsaskohtade vahel, kohtusime kümnete osapooltega, tegelesime huvikaitsega ning mis kõige olulisem - kogusime 100 ideed ja jõudsime esimese viie rahastusotsuseni. Siin on vahekokkuvõtte tehtud tööst ja ülevaade õppetundidest.

EESMÄRGID Fondi poolt seatud fookusteemadeks on (1) õpetajate järelkasv, (2) koolijuhtimise kvaliteet, (3) keskhariduse omandanute arvu kasv ning (4) MATIK (ingl STEAM) oskused. Siht on fondi toetusega luua nendes teemades olulist ja mõõdetavat muutust ning positiivselt mõjutada vähemalt 25 000 Eesti õpilast. Selleks toetatakse kolme aasta jooksul 10-15 algatust.

2019


HEATEO HARIDUSFOND

//

02 ALGATUSED Heateo Haridusfondile esitati esimesel aastal 100 ideed, millest ligikaudu pooled vastasid fondi fookusteemadele. Neist: 20 MATIK ideed läbisid põhjaliku hindamise ja TOP5 tõime Latitude59 pitching-sessioonile. 25 teiste valdkondade ideed liikusid edasi vahehindamisse, mille alusel keskendusime seitsme algatuse lähemale analüüsile. 12 ideed (osalt varasema pipeline'iga kattuvad) liikusid edasi 2020. aasta torusse. Toetusi küsiti kokku hinnanguliselt mahus 15 miljonit eurot.

SAAVUTUSED Heateo Haridusfond tulek võeti haridusmaastikul suurejooneliselt vastu: fondi eestkõnelejaid kaasati olulisematele haridusüritustele ja hariduspoliitika kujundamisse. Fondi käivitamine ning olulisemad sündmused olid kajastatud suuremates meediakanalites. Esimese aasta jooksul jõudis toetusotsuseni viis algatust, keda toetati kokku summas 294 500 eurot.

2019


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

03 ALGATUSTE LEIDMINE Eesti startup-maastik on arenenud nii kaugele, et ükski hea idee kapitali taha ei jää. Nüüd tuleb käia sarnane tee läbi sotsiaalse innovatsiooni osas. Martin Villig

Haridusalgatuste leidmiseks avasime tähtajatu ideekorje, mis võimaldab igal huvilisel esitada oma ettepanek lühikese vormi või e-maili teel. Oleme infovahetuses ka ideede elluviimist toetavate ettevõtmistega nagu * NULA inkubaator * Heateo Mõjufond * StartupEstonia * Innove * Garage48 häkatonid * Ajujaht kiirendi * Prototron rahastu Oleme eesmärkide ja suundade ühtlustamiseks infovahetuses Haridus- ja Teadusministeeriumi, HITSA, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning teiste osapooltega. Süveneme kõigisse esitatud ideedesse ning analüüsime neid nii fondi fookusteemade kui kriteeriumite vaates. Mõnikord kaasame teisi partnereid või algatusi, mõnikord väliseid eksperte.


HEATEO HARIDUSFOND

04

//

2019

TOETUSED ASÕP

Noored Kooli

99math

Häirekell

Haridusjuhtide programm 0€

25,000 €

50,000 €

75,000 €

100,000 €

125,000 €

KOKKU: 294 500 € Esimese aasta jooksul jõudis positiivse toetusotsuseni viis algatust, sealhulgas igast fookusvaldkonnast. Toetussummad on vahemikus 25 000 € kuni 100 500 €, keskmise toetuse suurus on 58 900 €. On nii ühekordseid kui pikemaajalisi toetusotsuseid. Pakume toetuse saanud algatustele seatud sihtide saavutamisel ka mitte-rahalist tuge: näiteks muutuse teooria kirjeldamisel ja mõjuindikaatorite loomisel, kommunikatsioonis, juriidikas ning läbirääkimistel erinevate partneritega.

Me tahame, et algatustel oleks ambitsioon jõuda mingi aja pärast kõikidesse Eesti koolidesse – et nad astuksid paarisaja meetri asemel mitu kilomeetrit edasi. Pirkko Valge


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

05 MTÜ ASÕP: ASENDUSÕPETAJAD Keskmise suurusega koolis vajab iga kuu asendamist umbes 200 koolitundi. ASÕP on sotsiaalne ettevõte, kes viib kokku koolid ja sobilikud asendusõpetajad - et ükski koolitund ära ei jääks. Selleks pakutakse koolidele süsteemi asendusõpetajate leidmiseks vähese aja- ja energiakuluga. Programmi mõjul on tänaseks 13 asendustunni andnud inimest asunud koolis õpetajana tööle. Heateo Haridusfond toetab ASÕPi veebirakenduse loomist summas 73 000 eurot, et asendusvajaduste täitmise mahtu oluliselt kasvatada: 2019 - 700 tundi/kuus 2021 - 2500 tundi/kuus


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

06 NOORED KOOLI

Noored Kooli töötab selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Kaheaastase arenguprogrammi osalejad töötavad koolis õpetajana ja arenevad haridusvaldkonna süsteemseteks eestvedajateks. Noored Kooli õpetajad töötavad koolides, kus põhikooli-järgne edasiõppimise määr on väiksem kui 80%. Seal panustavad nad lisaks õppetööle ka edasiõppimise määra toetava koolikultuuri loomisele. Heateo Haridusfond toetab Noored Kooli programmi perioodil 100 500 euroga, et kahekordistada Noored Kooli osalejate arv: 2019 - 28 uut õpetajat 2020 - 40 uut õpetajat 2021 - 50 uut õpetajat


HEATEO HARIDUSFOND

//

07

99MATH.COM 99math eesmärk on innustada 1.-6. klasside lapsi matemaatikaülesandeid lahendama ja selles paremaid tulemusi saama. 99math veebiplatvormi kasutatakse matemaatikateemade mängulisel harjutamisel, pakkudes õpetajale tagasisidet õpilase edasijõudmise kohta.

Platvormil on paarkümmend erinevat harjutust, harjutuste arv kasvab pidevalt. Lisaks korraldab 99math rahvusvahelisi matamängude võistluspäevi. Heateo Haridusfondi 50 000 € suuruse väikeosaluse strateegiline eesmärk on toetada õpianalüütika loomist ja sihti, et rakendus jääks ka edaspidi Eestis kasutatavaks. 2019 - 8000 kasutajat 2020 - 20 000 uut kasutajat

2019


HEATEO HARIDUSFOND

//

08

HARIDUSJUHTIDE PRAKTIKAPROGRAMM Haridusjuhtide praktikaprogrammi sihiks on luua pikaajaline süsteemne programm, kus haridusvaldkonna tippjuhid saaksid õppida erasektori tippjuhtidelt ja vastupidi. Programm kestab kokku viis kuud, millest kolm kuud veedab koolijuht innovaatilises ettevõttes ning teise osa rakendab saadud teadmisi koolis.

Koolijuht osaleb strateegiliste projektide elluviimises, uute töötajate värbamise protsessis ning juhtkonna töös. Sisseelamise kiirendamiseks ja kogetu mõtestamiseks toetab koolijuhti ettevõtte tippjuhtkonna tasemelt mentor. Heateo Haridusfond koostöös Tallinna Haridusametiga toetab ja koordineerib programmi piloteerimist 2020. aasta kevadel. Heateo Haridusfondi rahaline panus on kuni 25 000 € (kulupõhiselt). 2019 - programmi loomine 2020 - 5 koolijuhiga pilootprogramm

2019


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

09

HÄIREKELL Häirekella sihiks on vähendada õpingute katkestamist gümnaasiumis. Selle jaoks loob mõttekoda Praxis koolide õppeinfosüsteemide andmete põhjal lahenduse, et võimalikult vara märgata koolist väljalangemisriskis õpilast ning seejärel käitumisteaduste abil õigeaegselt sekkuda. Kui täna katkestab igal aastal oma haridustee ligi 3000 õpilast, siis Häirekella eesmärk selle märgatav vähendamine. Heateo Haridusfond toetab Häirekella väljatöötamist summas 38 334 eurot. 2019 - 20% gümnasistidest ei lõpeta 2025 - 10% gümnasistidest ei lõpeta


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

1 0 KOMMUNIKATSIOON Heateo Haridusfond oli kohal nii haridusmaailma kui tehnoloogiasektori olulistel sündmustel 13.02 Eesti Linnade ja Valdade Liidu seminar (Martin Villig) 15.02 Haridusjuhtide aastakonverents (Ragnar Sass) 16.05 Latitude59 STEAM Ed pitching session (Taavet Hinrikus) 16.05 EdTech kogukonna lõuna (Laura Kalda) 22.08 Saaremaa hariduskonverents (Martin Villig) 12.09 EXEX konverents (Laura Kalda) 20.11 Omavalitsuspäev (Martin Villig) 14.10 EdTech start-upide aruteluseminar (Laura Kalda) 24.10 Õpetajahariduse konverents (Mait Müntel) 05.12 Võrgustik võrgutab HITSA seminar (Martin Villig) Lisaks toimus neli kohtumist HTM, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Heateo Haridusfondi esindajate vahel.

MEEDIAKAJASTUSED 28.11 Noored Kooli programm saab peagi vastu võtta 50 osalejat (AK/ERR) 29.10 Esimene stuudio: Taavet Hinrikus (ERR) 29.10 Asendusõpetajate programmi otsitakse 300 uut õpetamishuvilist: Martin Villig koolitundi andmas (Bioneer) 20.09 Martin Villig: ettevõtjad ja koolid peavad rohkem koostööd tegema (Postimees) 28.08 Tallinna Haridusamet ja Haridusfond alustavad koostööd koolijuhtide arenguprogrammi loomiseks 10.06 Haridusfond rahastas 73000 euroga Asendusõpetajate veebiplatvormi loomist (AK/ERR) 22.05 Haridusfond arutas KOVide esindajatega koolijuhtimise kvaliteedi parandamise võimalusi 29.01 Martin Villig: Mure noorte õpetajate ja koolijuhtimise kvaliteedi pärast (Postimees) 24.01 Vabaühenduste Liidu tunnustus: Haridusfondi ja Mõjufondi käivitamine on 2018 aasta tegu (ERR) 25.12.2018 Jõulutunnel: Taavet Hinrikus Haridusfondist (ERR) 21.12.2018 Intervjuu Haridusfondi eesmärkidest ja saabunud ideedest Pirkko Valge ja Martin Villig (Õpetajate Leht) 06.12.2018 Ettevõtjad asutasid miljonilise haridusfondi (Äripäeva raadio) 05.12.2018 Ära anda miljon eurot! (Eesti Ekspress) 05.12.2018 Avalikustatakse 1M euro suurune heategevusfond (Terevisioon) 05.12.2018 Ettevõtjad panustavad Eesti haridusse (Vikerraadio)


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

11 TÄHELEPANEKUD MILLISED ON ÕPPETUNNID?

Tore, et suhtlete ikkagi edasi ka nendega, kes positiivset tagasisidet ei saanud. Veel toredam, et olete loonud sellise fondi ning toetate haridust. Algatuste tagasisidest

Haridusalgatuste puhul oleme olukorras, kus kasusaaja (õpilane või õpetaja) ja potentsiaalne rahastaja (kool, KOV, HTM) on erinevad ning raha napib. Püüame olla sel teekonnal algatustele ka sisuliseks partneriks. Toetame algatusi näiteks muutuse teooria ja mõju hindamise, rahastusmudelite, kommunikatsiooni ning juriidilise toe küsimustes. Jõudsime ka olukorrani, kus ühe selge sekkumise osas - haridusjuhtide praktikaprogramm - käivitasime programmi fondi enda poolt koostöös Tallinna Haridusametiga ning partnerluses Fontesega. Kõik protsessid ei ole liikunud nii kiiresti, kui lootsime. Haridusalgatuste jaoks on harjumatu investeerimisfondile sarnane lähenemine, kus puuduvad konkreetsed rahastusvoorude tähtajad ja fikseeritud otsustusprotsessid ning algatuse rahastuse sobivust hindame kogu organisatsiooni elujõulisust arvestades. Oleme kogunud fondi tööle algatustelt tagasisidet ning õppisime, et: Vastame kiiremini! Esimene kontakt hiljemalt ühe nädala jooksul. Kohtume kõikide uute taotlejatega, kes ühtivad fondi fookusteemadega ning oleme tagasiside andmisel põhjalikumad ja toetavamad. Täiendasime veebilehte, et fondi toimimisloogikat paremini selgitada. Muutsime taotlemise vormi, et vähendada täpsustamisele kuluvat aega. Püüame olla igas etapis konkreetsemad nii ootuste kui ka haridusfondipoolsete võimaluste osas. Õppisime algatuste tagasisidest ka seda, et haridusfondi puhul hinnatakse: sisulist kaasamõtlemist, paindlikkust, rangete reeglite puudumist ning lisanduvat mitte-rahalist tuge toetuse saanud algatustele.


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

12 2020-2021 MUUDATUSED JA PLAANID FONDI JÄRGMISEKS KAHEKS AASTAKS

Loodame, et juba selle aasta lõpuks on ka meil endal kujunenud ülevaade, kas me võiksime hakata mõtlema järgmise fondi peale. Martin Villig

2020. ja 2021. aasta fookuses on uued algatused: olemasoleva pipeline’i ülevaatamine ja uute algatuste leidmine. Eesmärk on toetada veel 5-10 ambitsioonikat algatust. Lisaks jätkub töö juba toetatud algatuste sisulise abistamisega. Olulisel kohal on selgem kommunikatsioon nii algatuste kui avalikkuse suunal. Poliitiliselt on päevakorral haridusinnovatsiooni pipeline’i süsteemne toetamine - kuidas lihtsustada uute ennast juba tõestanud algatuste jõudmist riikliku haridussüsteemi osaks ja/või rahastusele.


HEATEO HARIDUSFOND

//

2019

13 FONDI ASUTAJALIIKMED Hariduses on ruumi teha palju asju palju paremini. Vaatame, kas õnnestub ambitsioonikatele ideedele kaasa aidata. Taavet Hinrikus

Heateo Haridusfondi idee algatajateks on Taavet Hinrikus, Martin Villig, TransferWise, Bolt. Alari Aho Riivo Anton Viljar Arakas Ahti Heinla Martin ja Terje Henk Taavet Hinrikus Gerri Kodres Norris Koppel Kristo Käärmann

Rain Lõhmus Piret ja Veljo Otsason Jaan Pillesaar Martin Rand Risto Rossar Tõnu Runnel Ragnar Sass Helen ja Martin Tajur Annika Tallinn

Dina ja Hannes Tamjärv Ede ja Sten Tamkivi Kalev Tanner Sten Tikk Priit Vaikmaa Peep Vain Kaido Veske Mari-Liis ja Martin Villig

Heateo Haridusfondi tööd juhib Heateo Sihtasutus, millel on 16-aastane kogemus mõjusate ühiskondlike algatuste käivitamisel ja kasvatamisel.