Page 1

Comunitatea romilor prin perspectiva artelor vizuale Bálint Zsigmond Tordai Ede Erdély Bálint Előd Ádám Gyula Incze László Török Rafael

Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül Kása Béla Both Gyula Kovács László Attila Magyari Hunor Miklós Csongor Szigeti Vajk István


Coperta | Boritó • Ádám Gyula | Atid-Etéd

>

Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României A projektet Norvégia, Izland, Liechtenstein és Románia Kormánya pályázati alapjából finanszírozták.

Centrul Cultural Județean Harghita Hargita Megyei Kulturális Központ

Consiliul Judeţean Harghita Hargita Megye Tanácsa

www.ccenter.ro

www.eeagrants.org

www.fonduri-diversitate.ro

www.cultura.ro

www.umpcultura.ro


Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül Comunitatea romilor prin perspectiva artelor vizuale

C

u implementarea proiectului Comunitatea romilor prin perspectiva artelor vizuale am avut scopul de a atrage atenţia asupra comunităţilor rome din judeţul Harghita, oferind o imagine despre viaţa lor de zi cu zi. Am încercat să prezentăm aceste comunităţi din noi perspective, utilizând instrumente cum ar fi filmul sau fotografia. Proiectul se alătură în mod indirect politicii Uniunii Europene de integrare a romilor, contribuind la consolidarea dialogului intercultural şi protecţia identităţii europene, prin înţelegerea diversităţii culturale. Catalogul de fotografii prezintă viaţa de zi cu zi a comunităţilor rome din comunele Atid şi Ciucsângeorgiu. Fotografiile ilustrate în catalog fac parte din expoziţia de fotografii intitulată Conexiuni pe margini, al cărui vernisaj a avut loc la data de 8 aprilie 2016, la Miercurea-Ciuc cu ocazia Zilei Naţionale a Romilor. Materialul prezentat la vernisajul expoziţiei ilustrează o imagine generală a celor două tabere de artă fotografică desfășurate în cadrul proiectului. În catalog sunt prezentate fotografiile artiştilor din regiune şi din Ungaria: Zsigmond Bálint, Gyula Both şi Ede Tordai din Târgu-Mureş, László Attila Kovács din Sfântu- Gheorghe, Előd Erdély Bálint şi Hunor Magyari din Odorheiu-Secuiesc, Gyula Ádám, László Incze, Csongor Miklós, Vajk István Szigeti şi Rafael Török din Miercurea-Ciuc, Béla Kása din Ungaria. Mulţumim tuturor celor care au contribuit la implementarea proiectului. Răsfoiţi cu drag, Angéla Ferencz, proiect manager Ágota Silló, coordonator program Centrul Cultural Judeţean Harghita

A

Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül című projekttel az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a Hargita megyében élő romák közösségeire, betekintést nyújtva mindennapjaikba. Kísérletet tettünk arra, hogyan lehet megközelíteni ezeket a közösségeket a film- és fotóművészet eszközeivel. A projekt megtervezésekor csatlakoztunk az Európai Unió roma integrációs irányvonalaihoz is, ezért közvetett célként határoztuk meg a kultúrák közötti párbeszéd, illetve az európai identitás erősítéséhez való hozzájárulást a kulturális sokszínűség megértésén keresztül. A fotóalbum Etéd és Csíkszentgyörgy községek roma közösségeinek mindennapjait mutatja be. Az albumban megjelentetett fotók az Érintések széleken fotókiállítás anyagát képezik, mely április 8-án, a Nemzetközi Romanap alkalmából nyílt Csíkszeredában. A fotókiállítás képei a projekt keretében zajló két fotótáborban készült munkákból mutatnak egy átfogó képet. Az albumban a következő székelyföldi és magyarországi fotóművészek képei láthatók: Bálint Zsigmond, Both Gyula és Tordai Ede Marosvásárhelyről, Kovács László Attila Sepsiszentgyörgyről, Erdély Bálint Előd és Magyari Hunor Székelyudvarhelyről, Ádám Gyula, Incze László, Miklós Csongor, Szigeti Vajk István és Török Rafael Csíkszeredából, Kása Béla Tordasról (Magyarország). Köszönjük mindazoknak, akik részesei voltak ennek a szép, ugyanakkor nem könnyű munkának. Lapozzák szeretettel! Ferencz Angéla, projektmenedzser Silló Ágota programfelelős, Hargita Megyei Kulturális Központ


Ádám Gyula • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


KovácS LászlÓ AttilA • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Both Gyula • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Atid | Etéd

Bálint Zsigmond • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Crieni | Kőrispatak


Magyari Hunor • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Tordai Ede • Crieni | Kőrispatak


Szigeti Vajk IstvÁn • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Erdély B. Előd • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Kása Béla • Crieni | Kőrispatak


Incze László • Atid | Etéd


Atid | Etéd

Crieni | Kőrispatak


Török Rafael • Cumed | Küsmöd


Atid | Etéd


Crieni | Kőrispatak

Miklós Csongor • Atid | Etéd


Atid | Etéd


Both Gyula • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Miklós Csongor • Atid | Etéd


Ádám Gyula • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Erdély B. Előd • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy


Szigeti Vajk IstvÁn • Ciucsângeorgiu | Csíkszentgyörgy

Profile for Kultura Hargita

Comunitatea comilor în perspectiva artelor vizuale - Romák közössége a vizuális művészetekben  

A kiadvány a Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül című projekt részeként valósult meg 2016-ban. A projekt a Kulturális és művés...

Comunitatea comilor în perspectiva artelor vizuale - Romák közössége a vizuális művészetekben  

A kiadvány a Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül című projekt részeként valósult meg 2016-ban. A projekt a Kulturális és művés...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded