Page 1

2018. május 11–20.


Hargita Kiadรณhivatal


izennegyedik kiírásához érkezett a Hargitai Megyenapok. Idén is, akárcsak az elmúlt közel másfél évtized alatt minden évben a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsú előtti időszakban szervezzük meg az egész megyét átfogó rendezvénysorozatunkat, a három történelmi régióban tevékenykedő kulturális intézmények, települési önkormányzatok, civil szervezetek közreműködésével. Célunk idén sem változott, ugyanis rendezvényeink többnyire a lélekhez szólnak, a kulturális töltetű események megmutatják értékeinket: hagyományainkat, no meg a hagyományokból táplálkozó, kortárs, a világon zajló folyamatokba illeszkedő, korszerű alkotásainkat. A számos rendezvénnyel az ilyenkor nagy számban érkező vendégeinknek akarunk kedveskedni, tartalmas kikapcsolódást nyújtva a számukra, ugyanakkor mi magunk is – vendégeinkkel együtt – a pünkösdszombati nagy eseményre akarunk ráhangolódni. Idén sajátos színt kap a XIV. Hargitai Megyenapok rendezvénysora: Hargita Megye Tanácsa, követve a római katolikus egyház kezdeményezését, csatlakozott az ifjúság éve eszmeiségéhez. S tettük ezt azzal a meggyőződéssel, hogy mindaz, amit az önkormányzati munkában teszünk, elsősorban a fiatalokat kell szolgálja. A térségünkben zajló nagyarányú infrastruktúra-fejlesztés örökölt lemaradásunkat hivatott behozni, ahhoz, hogy itt is korszerű, a huszonegyedik század igényeinek megfelelő létfeltételeket tudjunk teremteni a lakosságnak. A jóléthez és a jól-léthez azonban nem elegendő a járható út, a vezetékes víz, a működő csatornahálózat, a korszerűen felszerelt középület, hanem befogadó és minőségi oktatást nyújtó iskolára, tartalmas kikapcsolódást nyújtó kulturális intézményekre, szélesebb körben elismert színházakra, a művészetekben irányt mutató intézményekre és galériákra is szükség van. S ami a legfontosabb: munkahelyekre van szükség. Mindezek együttesen tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy megtartóvá, az időlegesen kilépők számára vonzóvá tegyük a szülőföldet. Pünkösd szombatján fogadalmi búcsúját tartja a székelység, hálát adva azért, hogy a történelem viharainak dacára megmaradt szülőföldjén. A Hargitai Megyenapok is váljék fiataljaink itthon való boldogulásának ünnepévé. Borboly Csaba elnök Hargita Megye Tanácsa

Barti Tihamér alelnök Hargita Megye Tanácsa

Bíró Barna Botond alelnök Hargita Megye Tanácsa


Csíkszék

Május 11., péntek Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Hargita Megyei Kulturális Megyeháza Galéria Központ, Hargita Megye Taná­ csa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI – bukaresti Országos Képzőművészeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszerveze­ tek Művelődési Házának márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egye­ sület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romániai Képzőművészek Szövetsége, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Május 1–18. 9.00–17.00

Ismerd meg a Csíkdelne közelében található tócsák állatvilágát! – Részvétel előzetes egyeztetés alapján (Tamás Réka, 0729–154688)

Csíkdelne, a Szent János­ templom és környéke

Pogány­havas Kistérségi Társulás, Csíki­havasok Natura 2000

Május 7–12.

Édesanyák Hete, programok:

10.00– 12.00

Cseperedők játéka 6 hónapos – 3 éves gyerekeknek és szüleiknek

12.00

Aszalós Hella, szoptatási segítő: Beszélgetés a szoptatásról és a szoptatott csecsemő fejlődéséről, gyakori kérdések

17.00

Nagy­Elek Kinga logopédus, pszicho­ lógus: A beszédfejlődés mérföldkövei

18.00

Dimén­Varga Tünde iskolapszi­ chológus, integratív gyermek­ pszichoterapeuta: Elég jó szülők lettünk?

Csíkszereda, Szent Ágoston Központ

Csíki Anyák Egyesülete, Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő­ és Fejlesztőközpont

Csíkszereda, Hargita Megye Tanácsának márványterme

3


Rendező: BUDAHÁZI ATTILA


Csíkszék

Május 11., péntek Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

19.30

Édesanyák Hete A gyimesközéploki Ordasok Hagyományőrző Néptáncegyüttes előadása

Csíkszereda, Hargita Megye Tanácsának márványterme

10.00

Nyílt nap a csíkszépvízi családi otthonban

Csíkszépvíz

3­as számú Családi Típusú Elhelyezőközpont Csíkszere­ da, Hargita Megye Tanácsa

10.30 12.30

Rachida Lamrabet: Titkos összetevők – gyerekdarab az Aranyfotelek és A kislány meg a macska c. írásokból

Csíkszereda, Csíki Játékszín

Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

Május 10–13.

Csíkszeredai Könyvvásár

Csíkszereda, Erőss Zsolt Aréna

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

Május 10–13.

XIII. Erdélyi Táncházzenészek Találkozója

Gyimesközéplok, Borospataka

Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Hagyomá­ nyok Háza – Budapest

18.00

Irodalom és képzőművészet – a Nagy István Művészeti Középiskola diákjainak kortárs írók művei alapján készült kiállítása

Csíkszereda, Székelyföld Galéria

Hargita Kiadóhivatal, Hargita Megye Tanácsa, Nagy István Művészeti Középiskola

19.00

John Millington Synge: A Nyugat hőse

Csíkszereda, Csíki Játékszín

Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

5


A Csíkdelne közelében található tócsák állatvilágának felfedezése

A

helybelieket leszámítva kevesen ismerik a csíkdelnei Szent János­ templom mögött található mocsaras területet, melyet Torda­ völgyének hívnak. Még kevesebben tudják azt, hogy ez a völgy az ország egyik legritkább békafajának, a mocsári békának ad otthont. A program iránt érdeklődők megismerkedhetnek a tócsázás módsze­ rével és számos különleges gerinctelen és gerinces állatfajjal. Iskolai osztályok, de kisebb, szervezett gyermek­ és felnőtt csoportok jelent­ kezését is várjuk. A programon való részvételhez előzetes egyeztetés szükséges, kapcsolattartó: Tamás Réka (0729–154688).


Csíkszék

Május 12., szombat IDŐPONT

RENDEZVÉNY NEVE

HELYSZÍN

SZERVEZŐK

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Megyeháza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Köz­ pont, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI –bukaresti Országos Képzőművészeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házá­ nak márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület, TEMEIURI Országos Képzőművé­ szeti Szalon, H.D.U. Kulturális Köz­ pont, Romániai Képzőművészek Szövetsége, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Május 11–18. 9.00–17.00

Ismerd meg a Csíkdelne köze- Csíkdelne, Szent lében található tócsák állatvi- János­templom lágát! – Részvétel előzetes és környéke egyeztetés alapján (Tamás Réka, 0729–154688)

Pogány­havas Kistérségi Társulás, Csíki­havasok Natura 2000

Május 12–13.

Túra a Szeret mentén – hagyományőrző túra Moldvában

Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület, Nagy Attila (0740–204441)

Május 7–12.

Édesanyák Hete

10.00

Havi szülészeti látogatás

11.00

Holmik és hordozó kellékek, eszközök csereberéje és vására

12.00

Tombolahúzás, az esemény zárása

Moldva

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Csíki Anyák Egyesülete, Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Csíkszereda, Hargita Megye Tanácsának márványterme

7


Csíkszék

Május 12., szombat IDŐPONT

RENDEZVÉNY NEVE

HELYSZÍN

SZERVEZŐK

10.00–14.00

Ismerd meg Csíkszereda központi parkjának élővilágát! – Madarak és fák napi rendezvény

Csíkszereda, központi park

Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület, Tőke Magdolna (0743–039 093)

Május 10–13.

Csíkszeredai Könyvvásár

Csíkszereda, Erőss Zsolt Aréna

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

14.30

A Székelyföld c. folyóirat májusi számának bemutatója

Csíkszereda, Erőss Zsolt Aréna

Hargita Kiadóhivatal, Hargita Megye Tanácsa

Május 10–13.

XIII. Erdélyi Táncházzenészek Találkozója

Gyimesközéplok, Borospataka

Romániai Magyar Néptánc Egye­ sület, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Hagyományok Háza – Budapest

8.00–17.00

A Xantus-kápolna találkozó eseményei:

Csíkmindszent, Nagy István Általános Iskola

Nagy István Általános Iskola, Csíkmindszent

8.00–8.30 9.00–11.00 12.00–13.30 13.30–14.30 14.30–15.30 15.30–16.00

Csapatok megérkezése A csapatok indítása a túrára Ügyességi vetélkedők Túra a Libidári­dombra Közös ebéd Eredményhirdetés

Hosszúaszó, Xantus­kápolna

09.00–19.00

Tájházak Napja

Részletes helyszí­ nek és időpontok az 50–51. oldalon találhatók

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita megye tájházai és néprajzi gyűjteményei

9


Csíkszék

Május 13., vasárnap IDŐPONT RENDEZVÉNY NEVE

HELYSZÍN

SZERVEZŐK

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Me­ gyeháza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI –bukaresti Országos Képzőművé­ szeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házá­ nak márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romániai Képző­ művészek Szövetsége, Csík­ szereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Május 11–18. 9.00–17.00

Ismerd meg a Csíkdelne közelében található tócsák állatvilágát! – Részvétel előzetes egyeztetés alapján (Tamás Réka, 0729–154688)

Csíkdelne, a Szent János­templom és környéke

Pogány­havas Kistérségi Társulás, Csíki­havasok Natura 2000

Május 10–13.

Csíkszeredai Könyvvásár

Csíkszereda, Erőss Zsolt Aréna

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata­ la, Hargita Megyei Kulturá­ lis Központ, Hargita Megye Tanácsa

Május 10–13.

XIII. Erdélyi Táncházzenészek Találkozója

Gyimesközéplok, Borospataka

Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Hagyományok Háza – Budapest

11


Csíkszék

Május 13., vasárnap IDŐPONT RENDEZVÉNY NEVE Május 13–18.

12.30 14.00 14.40

15.40 16.00 17.00

HELYSZÍN

SZERVEZŐK

Pünkösdi kerékpáros zarándoklat a Mária Úton, útvonal: Máriapócs– Zilah – Marosvásárhely – Szováta – Csíkszereda

Máriapócs –Zilah – Marosvásárhely– Szováta – Csíksze­ reda

Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület, Bölöni Sándor (0744­160 231)

A Xantus-kápolna búcsújának programja:

Hosszúaszó, Xantus­kápolna

Csíkszentlélek Község Ön­ kormányzata

Szentmise A Codex régizene­együttes koncertje A Csíkmindszenti Fürgölő néptánccsoport Xantus-völgyi ütközet c. előadása és a Csíkmind­ szenti Fürgölő „utánpótlás” csoportok előadásai Vaszi Levente népdalénekes előadása A Csíkszentgyörgyi Közbirto­ kosság – Havasalja Fúvószenekar előadása A Role zenekar koncertje

19.00

Ember az embertelenségben – a Bekecs Néptáncegyüttes előadása

Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési Háza

Bekecs Néptáncegyüttes, Pro Cultura Siculi Közössé­ gek Közti Társulás, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

19.00

John Millington Synge: A Nyugat hőse

Csíkszereda, Csíki Játékszín

Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

13


Csíkszék

Május 14., hétfő IDŐ PONT

RENDEZVÉNY NEVE

HELYSZÍN

SZERVEZŐK

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzet­ közi Képzőművészeti Alkotó­ műhely zárókiállítása

Csíkszereda, Megyeháza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI –bukaresti Or­ szágos Képzőművészeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Há­ zának márvány­ terme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romá­ niai Képzőművészek Szövetsége, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Május 14–15. 08.00– 18.00

Arany 200 – a Petőfi Irodalmi Múzeum Önarckép álarcokban című kiállításának utazó változata

Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsa, Petőfi Irodalmi Múzeum

Csíkdelne, a Szent János­ templom és környéke

Pogány­havas Kistérségi Társulás, Csíki­havasok Natura 2000

Május Ismerd meg a Csíkdelne közelében 11–18. található tócsák állatvilágát! – 9.00–17.00 Részvétel előzetes egyeztetés alap­ ján (Tamás Réka, 0729–154688) 18.00

Dezső László: Erdély – A Kárpátok Tündérkertje – könyvbemutató

Csíkszereda, Lázár­ház

Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

19.00

A Csíki Kamarazenekar hangversenye

Csíkszereda, Csíki Mozi

Csíki Kamarazenekar, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

20.00

Holnaptól minden más lesz – KineDok dokumentumfilm­ vetítés

Csíkszereda, a Hargita Megyei Kulturális Köz­ pont pinceklubja

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

15


Z N I – 

A

csíki festészet meghonosító Meste­ re előtt kereken 45 esztendeje tisz­ teleg a csíki és erdélyi műértő közönség itt, Zsögödben, a Mester tiszteletére épí­ tett képtárban. Az idei esztendő mégis különlegesebb: 125 év telt el Zsögödi Nagy Imre – ahogy gyermekként szólí­ tották, Emre – születése óta. Személyisége, művészi teljesítménye arra kötelez minket, hogy egy, az eddigieknél különlegesebb, alkotómunkája rejtett zugaiba való betekintést nyújtó kiállítás­ sal tisztelegjünk az eltelt egy és egyne­ gyed század alatt megvalósított életmű alkotója előtt! A Mester alkotótevékenységét szakaszol­ tan bemutató befejezett művei mellett rengeteg rajz és vázlat kerül kiállításra. Olyan művek, amelyek alkotó szelleme belső rezdüléseit jelenítik meg.


Csíkszék

Május 15., kedd Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Megye­ háza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI – bukaresti Országos Képzőművé­ szeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házának márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egye­ sület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romániai Képzőművészek Szövetsége, Csíkszereda Me­ gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Május 14–15. 08.00–18.00

Arany 200 – a Petőfi Irodalmi Múzeum Önarckép álarcokban című kiállításának utazó változata

Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

Kájoni János Megyei Könyv­ tár, Hargita Megye Tanácsa, Petőfi Irodalmi Múzeum

Május 11–18. 9.00–17.00

Ismerd meg a Csíkdelne közelében található tócsák állatvilágát!

Csíkdelne, a Szent János­ templom és környéke

Pogány­havas Kistérségi Társu­ lás, Csíki­havasok Natura 2000

Május 15.

Kaláka hegyi menedékeinkért ( Fekete Örs, 0753–012 200)

Csíkszépvíz, Pogány­havas

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata

10.00 12.00

Demeter Ferenc, Vincze László: Mátyás király és a kolozsvári bíró – bábelőadás

Lázárfalva, Általános Hargita Megyei Hagyomány­ Iskola, őrzési Forrásközpont, Hargita Csíkkozmás, Dr. Boga Megye Tanácsa Alajos Általános Iskola

18.00

John Millington Synge: A Nyugat hőse

Csíkszereda, Csíki Játékszín

Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

18.00

Zsögödi Nagy Imre 125 – kiállításmegnyitó

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

17


18


Csíkszék

Május 16., szerda Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Megyeháza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 16.

A CD ETA projekt helyi érintettjeinek VI. találkozója

Csíkszereda, Hargita Megye Tanácsának márványterme

Hargita Megye Tanácsa

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI – bukaresti Országos Képzőművészeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házának márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romániai Képző­ művészek Szövetsége, Csík­ szereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Május 11–18. 9.00–17.00

Ismerd meg a csíkdelne közelében található tócsák állatvilágát! – Részvétel előzetes egyeztetés alap­ ján (Tamás Réka, 0729–154688)

Csíkdelne, a Szent János­ templom és környéke

Pogány­havas Kistérségi Társulás, Csíki­havasok Natura 2000

9.00–17.00

Zsögödi Nagy Imre 125 – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

17.00

Székely Árpád: Erdélyi-Alpok – vetítéssel kísért könyvbemutató

Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsa

18.00

John Millington Synge: A Nyugat hőse

Csíkszereda, Csíki Játékszín

Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

19


. C G-  I N

A

z András Alapítvány és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes fontos feladatának tartja a hagyományaink megismertetését és megszeretteté­ sét a felcseperedő nemzedékekkel: a társulat táncosai számos gyermek­, ifjú­ sági és felnőtt tánccsoportot segítenek és tanítanak. A Csűrdöngölő Gyer­ mek­ és Ifjúsági Néptánctalálkozó házigazdájaként esztendőről esztendőre lehetőséget teremtünk – többnyire évente kétszer is – a fiatal néptáncosok­ nak a találkozásra, bemutatkozásra, és egyben az önfeledt, lélekben gyarapító szórakozásra.


Csíkszék

Május 17., csütörtök Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nem­ zetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Megye­ háza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI – bukaresti Országos Képzőművészeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házának márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület, TEMEIURI Orszá­ gos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romániai Képzőművészek Szövetsége, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Május 11–18. 9.00–17.00

Ismerd meg a Csíkdelne Csíkdelne, a Szent közelében található tócsák álJános­templom és latvilágát! – Részvétel előzetes környéke egyeztetés alapján (Tamás Réka, 0729–154688)

Pogány­havas Kistérségi Társulás, Csíki­havasok Natura 2000

Május 17.

A Tatros folyó forrásának kitisztítása

Csíki­havasok

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata, (Fekete Örs, 0753­012 200)

10.00

Nyílt nap

Csíkszépvíz, Csíkszépvízi Ápoló­ és Gondozóotthon

Csíkszépvízi Ápoló­ és Gondozó­ otthon, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság

9.00–17.00

Zsögödi Nagy Imre 125 – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

21


A Székely Könyvtár legújabb köteteinek bemutatója, különös tekintettel

Bartha Miklós: Nemzetpolitikai írások című kötetére.

Meghívott előadó: Vincze Gábor, a kötet szerkesztője.


Csíkszék

Május 17., csütörtök

Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

11:00– 17:00

31. Csűrdöngölő – gyermek­ és ifjúsági néptánctalálkozó

Csíkszereda, Szabadság tér

András Alapítvány, Hargita Nem­ zeti Székely Népi Együttes, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Nemzeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány

13.00

Ismerjük meg nagyjainkat! – Hargita megyei személyiségek portréi – kiadványbemutató

Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsa

18.00

A Székely Könyvtár 61– 65. köteteinek bemutatója

Csíkszereda, Székelyföld Galéria

Hargita Kiadóhivatal, Hargita Megye Tanácsa

18.00

Klasszikus mesterek nyomában – Aba-Novák Vilmos, Nagy Imre és művészbarátaik – kiállításmegnyitó

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

19.00

Tamási Áron: Csalóka szivárvány – színmű két részben

Gyimesközéplok, Művelődési Ház

Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

19.00

Nemzetközi Roma Nap – gálaműsor

Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési Háza

Hargita Megye Tanácsa

23


Európai tradíció, erdélyi történelem, székely kultúra és egy életre szóló kaland...


Csíkszék

Május 18., péntek Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Megyeháza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI – a bukaresti Országos Képzőművészeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házá­ nak márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romániai Képző­ művészek Szövetsége, Csík­ szereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6.45

Pünkösdi zarándoklat a Mária úton, Szentegyháza–Csíksomlyó útvonalon

Csíkszereda, autóbusz­állomás

Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület, Kocsis György (0740–258 940)

Május 11–18. 9.00–17.00

Ismerd meg a Csíkdelne közelében található tócsák állatvilágát! – Részvétel előzetes egyeztetés alapján (Tamás Réka, 0729–154688)

Csíkdelne, a Szent János­ templom és környéke

Pogány­havas Kistérségi Társulás, Csíki­havasok Natura 2000

9.00–17.00

Klasszikus mesterek nyomában – Aba­Novák Vilmos, Nagy Imre és művészbarátaik – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

9.00–17.00

Zsögödi Nagy Imre 125 – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

25


A XIV. Hagyományos Pünkösdi ROLE koncert A gála zenei házigazdája már a kezdetektől a neves Role zenekar, akik barátaik segítségével ízelítőt adnak a pünkösdi zarándokoknak a helyi zenei kultúra, hagyományok gyöngyszemeiből modern zenei eszközök segítségével. A pünkösdi segélykoncertre egy válogatáscsokrot hoznak legszebb dalaikból, melynek gerincét a Pille című rockballada moldvai csángó dallamai alkotják, de elhangzik József Attila, Ady Endre és más költők verseire írt dalaikból is jónéhány.


Csíkszék

Május 19., szombat

Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Me­ gyeháza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI – bukaresti Országos Képzőművé­ szeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házá­ nak márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturá­ lis Központ, Romániai Képzőművészek Szövet­ sége, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9.00–17.00

Klasszikus mesterek nyomában – Aba-Novák Vilmos, Nagy Imre és művészbarátaik – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

9.00–17.00

Zsögödi Nagy Imre 125 – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

19.00

XIV. Hagyományos Pünkösdi ROLE koncert

Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési Háza

Agora Alapítvány, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

20.00

Hegyen innen , hegyen túl

Csíkszereda, Városi Művelődési Ház

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

27


Csíkszék

Május 20., vasárnap

Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 4. – június 18. (0–24)

A FREE Camp 2018 Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely zárókiállítása

Csíkszereda, Me­ gyeháza Galéria

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egyesület

Május 10–31.

Szintézis – Válogatás a TEMEIURI – bukaresti Országos Képzőművészeti Tavaszi Szalon anyagából

Csíkszereda, a Szakszervezetek Művelődési Házá­ nak márványterme

Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Cultura Nostra Egye­ sület, TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon, H.D.U. Kulturális Központ, Romániai Képzőművészek Szövetsége, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

9.00–17.00

Klasszikus mesterek nyomában – Aba-Novák Vilmos, Nagy Imre és művészbarátaik – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

9.00–17.00

Zsögödi Nagy Imre 125 – kiállítás

Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Mikó­vár

Csíki Székely Múzeum

19.00

Tamási Áron: Csalóka szivárvány – színmű két részben

Csíkszereda, Csíki Játékszín

Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

20.00

Nagykorúsító bál

Csatószeg, Művelődési Ház

Csíkszentsimon Község Önkormányzata

29


30


Udvarhelyszék

Május 11., péntek Időpont

Rendezvény neve Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20. 8.00–16.00

Orbán Balázs szemével – fotókiállítás

Siménfalva, Művelődési Ház

Siménfalva Községi Könyvtára, Siménfalva Község Önkormányzata, Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Május 11–17. 10.00–18.00

A Csodakert látogatása

Szentábrahám

Csíki Emese gyógynövénytermesztő

10.00

Nyílt nap

Székelykeresztúr, Súlyosan Fogya­ tékos Gyermekek Elhelyezőközpontja

Súlyosan Fogyatékos Gyermekek Elhelyezőközpontja Székelykeresztúr, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

12.00

Nyílt nap – kézműves foglalkozás és kiállítás

Oklánd, az Elhelyezőközpont udvara

Oklándi Elhelyezőközpont, Har­ gita Megyei Szociális és Gyermek­ védelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

13.00

Vallomások – az Udvarhely Néptáncműhely előadása

Székelyudvarhely, Művelődési Ház

Udvarhely Néptáncműhely, Napsugár Napközi – Székelyudvarhely

31


32


Udvarhelyszék

Május 12–13.,

szombat, vasárnap

Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 12., 8.00

Szitás­kupa – Kispályás labdarúgó torna

Székelykeresztúr, Városi Sportcsarnok

Székelykeresztúri 1­es Számú Családi Típusú Elhelyezőközpont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

Május 11–20. 8.00–16.00

Orbán Balázs szemével – fotókiállítás

Siménfalva, Művelődési ház

Siménfalva Községi Könyvtára, Siménfalva Község Önkormányzata, Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Május 12., 09.00–19.00

Tájházak Napja

Részletes helyszí­ nek és időpontok az 50–51. oldalon találhatók

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita megye tájházai és néprajzi gyűjteményei

Május 11–17. 10.00–18.00

A Csodakert látogatása

Szentábrahám

Csíki Emese gyógynövénytermesztő

Május 13.

Mászófalas tevékenység

Szentegyháza

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata, (Fekete Örs, 0753–012 200)

33


Udvarhelyszék

Május 14., hétfő Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20. 8.00–16.00

Orbán Balázs szemével – fotókiállítás

Siménfalva, Művelődési ház

Siménfalva Községi Könyvtára, Siménfalva Község Önkormányzata, Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Május 11–17. 10.00–18.00

A Csodakert látogatása

Szentábrahám

Csíki Emese gyógynövénytermesztő

12.00

Demeter Ferenc, Vincze László: Mátyás király és a kolozsvári bíró – bábelőadás

Tibód, Általános Iskola

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa

18.00

A Hargita Megyei Hagyo­ mányőrzési Forrásközpont ké­ peslapsorozatainak bemutatója Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely, Művelődési Ház koncertterme

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa, Művelődési Ház, Székelyudvarhely

19.00

Vallomások – az Udvarhely Néptáncműhely előadása

Székelykeresztúr, Művelődési Ház

Udvarhely Néptáncműhely, Polgármesteri Hivatal Székelykeresztúr

34


Udvarhelyszék

Május 15., kedd Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20. 8.00–16.00

Orbán Balázs szemével – fotókiállítás

Siménfalva, Művelődési ház

Siménfalva Községi Könyvtára, Siménfalva Község Önkormányzata, Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Május 15.

Hegyi kerékpárral a Vargyas­ szorosba

Kalibáskő – Vargyas­ szoros, Homoródalmás

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata, (Fekete Örs, 0753–012 200)

18.00

Lőrincz György: Bécs fölött a Hargitát – könyvbemutató

Kápolnásfalu, Művelő­ dési Ház

Kápolnásfalu Községi Könyvtára

Május 11–17. 10.00–18.00

A Csodakert látogatása

Szentábrahám

Csíki Emese gyógynövénytermesz­tő

15.00

Ismerjük meg környezetünk Homoródkarácsony­ kulturális értékeit! – falva, unitárius templomlátogatás, templom gyermekfoglalkozás

Székelyudvarhelyi 4­es számú Családi Típusú Elhelyezőközpont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

17.00

Demeter Ferenc, Vincze László: Mátyás király és a kolozsvári bíró – bábelőadás

Székelyudvarhely, Belvárosi Unitárius Egyházközség – Kriza János Szeretetotthon

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa

Székelyudvarhely, IKREK Szövőműhely

Artera Alapítvány

Máréfalva, Művelődési Ház

Udvarhely Néptáncműhely, Máréfalva Polgármesteri Hivatala

Május 15–18. „Nyitott” alkotóműhely 17.00–19.00 az IKREK Szövőműhelyben 20.00

Vallomások – az Udvarhely Néptáncműhely előadása

35


Budvรกri mรกszรณnap Mรกjus 16.


Udvarhelyszék

Május 16., szerda

Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20. 8.00–16.00

Orbán Balázs szemével – fotókiállítás

Siménfalva, Művelődési ház

Siménfalva Községi Könyvtára, Siménfalva Község Önkormány­ zata, Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Május 11–17. 10.00–18.00

A Csodakert látogatása

Szentábrahám

Csíki Emese gyógynövénytermesztő

Május 16.

Budvári mászónap

Székelyudvarhely

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata, (Fekete Örs, 0753–012 200)

Május 15–18.

„Nyitott” alkotóműhely az IKREK Szövőműhelyben

Székelyudvarhely, IKREK Szövőműhely

Artera Alapítvány

19.00

Nemzetközi Roma Nap – gálaműsor

Románandrásfalva, Kissolymosi Művelődési Ház

Hargita Megye Tanácsa

20.00

Vallomások – az Udvarhely Néptáncműhely előadása

Székelyvarság, Művelődési Ház

Udvarhely Néptáncműhely, Székelyvarság Polgármesteri Hivatala

17.00–19.00

37


Mátyás király és a kolozsvári bíró bábelőadás-turné

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a XIV. Hargitai Megyenapok keretén belül bábelőadás-turnét szervez a megye különböző településein, a kulturális központoktól távolabb élő gyermekek számára. A Hargita Megye Tanácsának támogatásával megvalósuló körúton a Vincze László rendezte Mátyás király és a kolozsvári bíró című bábelőadást Demeter Ferenc és Vincze László adja elő.


Udvarhelyszék

Május 17–18.,

csütörtök, péntek Időpont

Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20. 8.00–16.00

Orbán Balázs szemével – fotókiállítás

Siménfalva, Művelődési Ház

Siménfalva Községi Könyvtára, Siménfalva Község Önkormányzata, Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Május 17.

Honismereti vetélkedő iskolásoknak

Kobátfalva, Gálfi Sándor Általános Iskola

Marosi Gergely Általános Iskola Siménfalva, Makkai András Általános Iskola – Rugonfalva, Gálfi Sándor Általános Iskola – Kobátfalva

Május 11–17. 10.00–18.00

A Csodakert látogatása

Szentábrahám

Csíki Emese gyógynövénytermesztő

Május 17., 11.00

Demeter Ferenc, Vincze Lász­ ló: Mátyás király és a kolozsvári bíró – bábelőadás

Kisgalambfalva, Művelődési Ház

Hargita Megyei Hagyo­ mányőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa

Május 17., 13.00

Demeter Ferenc, Vincze Lász­ ló: Mátyás király és a kolozsvári bíró – bábelőadás

Székelykeresztúr, Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Hargita Megyei Hagyo­ mányőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa

Május 15–18. 17.00–19.00

„Nyitott” alkotóműhely az IKREK Szövőműhelyben

Székelyudvarhely, IK­ REK Szövőműhely

Artera Alapítvány

39


XXXVIII. Oroszhegyi Nárciszfesztivál

A

fesztivált 37 évvel ezelőtt rendezték meg először; az évek során beigazolódott, hogy szükség és igény van meg­ szervezésére. A több mint három évtized alatt a rendezvény Udvarhelyszék meghatározó eseményévé vált, hiszen a hagyo­ mányőrzés, valamint a tánc­ és népdalkultúra is egyre inkább megerősödött, illetve előtérbe került a környezetvédelem is.


Udvarhelyszék

Május 19–20.,

szombat, vasárnap

Időpont

Rendezvény neve Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20. 8.00–16.00

Orbán Balázs szemével – fotókiállítás

Siménfalva, Művelődési ház

Siménfalva Községi Könyvtára, Siménfalva Község Önkormányzata, Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Május 19.

Hegyi kerékpáros zarándoklat Csíksomlyóra

Szentegyháza

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata, (Fekete Örs, 0753–012 200)

Május 20.

XXXVIII. Oroszhegyi Nárciszfesztivál

Oroszhegy

Oroszhegyi Kulturális és Ifjúsági Egyesület

Május 20.

Hegyikerékpáros túra Szentegyháza–Oklánd útvonalon

Szentegyháza

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata, (Fekete Örs, 0753–012 200)

Május 20–21.

XII. Pünkösdi Fazekasvásár

Korond, a Páll Lajos Művelődési Ház előtti tér

Életfa Korondi Fazekasok Szövetsége

41


Gyergyószék

Május 11–13.,

péntek–vasárnap Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 11., 10.00

Kertész ezermesterek – mezőgazdasági munkálatok

Bélbor, Elhelyező­ központ

Bélbori Elhelyezőközpont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgató­ ság, Hargita Megye Tanácsa

Május 11., 10.00

Nyílt nap – Egy nap az életünkből

Maroshévíz, Súlyosan Sérült Gyermekek Elhelyezőközpontja

Súlyosan Sérült Gyerme­ kek Elhelyezőközpontja – Maroshévíz, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

Május 11., 11.00

Ambrus Attila – Sarány István: Szóbeszéd – Szertelen szószedet című kötetének bemutatása

Maroshévíz, Kemény János Gimnázium

Hargita Népe Lapkiadó, Hargita Megye Tanácsa, Kemény János Gimnázium

Május 11–20.

Hagyományok és kézművesek útján

Gyergyócsomafalva – Részvétel bejelentkezés alapján: 0266–351112

Gyergyócsomafalvi Turisztikai Információs és Rendezvényszer­ vező Iroda

Május 11., 19.30

Arany Erdély – Arany János versei és balladái brácsára és népdalokra

Gyergyószentmiklós, a Művelődési Ház stúdióterme

Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ

Május 13., 18.00

Rekviem egy házért – a Maros­ vásárhelyi Nemzeti Szinház Tompa Miklós Társulatának előadása

Borszék, Kultúrotthon

Borszék Polgármesteri Hivatala

Május 12.

Nyílt nap a Súgó­barlangban

Vasláb, Súgó­barlang

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata, (Fekete Örs, 0753­012 200)

43


Gyergyószék

Május 14–15., hétfő, kedd

Időpont

Rendezvény neve Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20.

Hagyományok és kézműve­ sek útján

Gyergyócsomafalva – Részvétel előzetes bejelentkezés alapján: 0266­ 351112

Gyergyócsomafalvi Turisztikai Információs és Rendezvényszervező Iroda

Május 14–15.

Zöld kincs – szemétszedés, vírágültetés

Bélbor, elhelyezőközpont

Bélbori Elhelyezőközpont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvé­ delmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

Május 14–18.

Vigyázzunk a Föld tiszta­ ságára – környezetnevelési program

Bélbor, elhelyezőközpont

Bélbori Inkluzív Oktatási Köz­ pont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

Május 15., 18.00

Kiállítás a szárhegyi alkotótáborok anyagából – kiállításmegnyitó

Gyergyóremete, a polgármesteri hivatal tanácsterme

Gyergyószárhegyi Kulturális és Mű­ vészeti Központ, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Gyergyóremete Polgármes­ teri Hivatala

44


Gyergyószék

Május 16., szerda Időpont Rendezvény neve

Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20. Hagyományok és kézművesek útján

Gyergyó­ csomafalva

Gyergyócsomafalvi Turisztikai Információs és Rendezvényszervező Iroda

Május 16–17. Mondj NEM-et a szennyezésre! – szemétszedési akció a174/A jelzésű megyei úton

Bélbor, elhelyező­ központ

Bélbori Elhelyezőközpont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédel­ mi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

10.00

Demeter Ferenc, Vincze László: Mátyás király és a kolozsvári bíró – bábelőadás

Gyergyó­ tölgyes, Általános Iskola

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa

12.00

Demeter Ferenc, Vincze László: Mátyás király és a kolozsvári bíró – bábelőadás

Borszék, Művelődési Ház

Borszék Polgármesteri Hivatala, Zimmethausen Szaklíceum Borszék, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa

május 14–18.

Vigyázzunk a Föld tisztaságára – környezetnevelési program

Bélbor

Bélbori Inkluzív Oktatási Köz­ pont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

17.00

Érintések széleken – Fotókiállítás és filmvetítés: Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül

Borszék, Művelődési Ház

Borszéki Művelődési Ház, Borszéki Önkormányzat, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

18.00

Kiállítás a szárhegyi alkotótábo­ Gyergyóditró, rok anyagából – kiállításmegnyitó a polgármesteri hivatal tanács­ terme

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Gyergyóditró Polgármesteri Hivatala

45


Érintések széleken Fotókiállítás és filmvetítés: Romák közössége a vizuális mûvészeteken keresztül Borszék, Mûvelõdési Ház Május 16., 17 óra


Gyergyószék

Május 17., csütörtök

Időpont

Rendezvény neve Helyszín

Szervező(k)

Május 11–20.

Hagyományok és kézművesek útján

Gyergyócsomafalva – Gyergyócsomafalvi Turisztikai Részvétel előzetes Információs és Rendezvényszerve­ bejelentkezés alapján: ző Iroda 0266–351112

Május 16–17.

Mondj NEM-et a szennyezésre! – szemétszedési akció a174/A jelzésű megyei úton

Bélbor, Elhelyező­ központ

Bélbori Elhelyezőközpont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvé­ delmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

Május 14–18.

Vigyázzunk a Föld tisztaságára – környezetnevelési program

Bélbor

Bélbori Inkluzív Oktatási Köz­ pont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgató­ ság, Hargita Megye Tanácsa

15.00–18.00

Hagyományos kézműves­ foglalkozás gyerekekkel

Gyergyószárhegy, Kájoni János Gyermekvédelmi Központ – Alsó ház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, Hargita Megyei Kulturális Központ, Har­ gita Megye Tanácsa, Kájoni János Gyermekvédelmi Központ

47


Gyergyószék

Május 18–20.,

péntek–vasárnap Időpont Rendezvény neve Helyszín Május 18., 10.00

Piknik a zöld füvön

Bélbor, Várhegyi Elhelyezőközpont

Ökológiai nevelés

Várhegy, Elhelyezőközpont

A mi udvarunk a legszebb – újrahasznosítás workshop

Szervező(k) Várhegyi Elhelyezőközpont, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Bélbori Inkluzív Oktatási Központ, Hargita Megye Tanácsa

Május 18., 17.00

Kiállítás a szárhegyi alkotótáborok anyagából – kiállításmegnyitó

Gyergyó­ szentmiklós, Pro Art Galéria

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

Május 14–18.

Vigyázzunk a Föld tisztaságára – környezetnevelési program

Bélbor

Bélbori Inkluzív Oktatási Központ, Hargita Megyei Szociális és Gyermek­ védelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa

Május 18., 20.00

Mercurium Vonós Trió: Pünkösdi hangverseny

Borszék, Művelődési Ház

Borszék Polgármesteri Hivatala

Május 11–20.

Hagyományok és kézművesek útján

Gyergyócsomafalva, részvétel előzetes bejelentkezés ala­ pján: 0266–351112

Gyergyócsomafalvi Turisztikai Információs és Rendezvényszervező Iroda

Május 19.

Nyílt nap a Súgó­barlangban

Vasláb, Súgó­barlang

Hargita Megye Tanácsa Hegyi­ és Barlangimentő Közszolgálata

Május 19., 16.00

Hargita Megyei Fiatal Művészek – Eszmények és perspektívák workshop

Maroshévíz, Miron Cristea Általános Iskola

Centrul Cultural Ardealul Egyesü­ let, Miron Cristea Általános Iskola Maroshévíz, Hargita Megyei Tanfel­ ügyelőség, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

49


Tájházak Napja – 2018. május 12. Csíkmenasági gyűjtemény (Csíkmenaság, Fő út) 10.00–14.00 Gyűjtemény bemutatása, kézműves foglalkozások: bútorfestés, szövés (Károly Veronika) Csíkkozmási tájház (Csíkkozmás, Fő út 202.) 10.00–16.00 Tájház bemutatása (Söver Mária) Csíkszentmiklósi tájház (Csík­szent­ miklós, Vízköz 246.) 10.00–14.00 Tájház bemutatása (Lakatos István) Énlaki tájház (Énlaka, Fő út 57.) 09.00– 19.00 Tájház bemutatása (Kocs Veronika), cséplőgép-bemutató, mesterségek műhelyének bemutatása, helyi varrásminták bemutatása és tanítása Gyimesbükki néprajzi gyűjtemény (Gyimesbükk, Fő út 160.) 10.00–19.00 Gyűjte­ mény bemutatása (Antal Mária)

50

Gyimesközéploki Hagyományőrző Ház (Gyimesközéplok, Fő út 485.) 10.00–12.00 Tájház bemutatása (Mihók György) 10.00– 14.00 Hímzés, szövés, bundahímzés (Bodor Katalin, Bucuri Julianna, Mihók Gizella, Tankó-Molnár Rozália) Kászonújfalvi Szent Miklós Ház (Kászonújfalu 268.) 09.00–12.00 Gyűjtemény bemutatása (Lakatos Tamás) Kászoni Székely Tájmúzeum (Kászonaltíz 235.) 09.00–19.00 Tájház bemutatása (Elekes Veronika) Máréfalvi tájház (Máréfalva, Fő út 214.) 10.00–13.00 Tájház bemutatása, gyógynövény­ ismereti foglalkozás (Szallós Kis Judit). Kézműves foglalkozások: fonás, szövés (Fábián Anna) Múlt Idők Háza (Homoródszentmárton, Bükkfalva 53.) 09.00–15.00 Gyűjtemény bemu­ tatása (László Ildikó), szekérkerék készítésének


bemutatása, szövés és fonás bemutatása (László Ildikó, László Árpád). A Homoród Fotóklub Egyesület szabadtéri fotókiállítása (Hátszegi Csaba) Nagygalambfalvi néprajzi gyűjtemény (Nagygalambfalva, Iskola utca 186) 09.00–15.00 Gyűjtemény bemutatása (Szabó Ilma) Oklándi gyűjtemény (Oklánd 58.) 10.00–16.00 Gyűjtemény bemutatása, népvise­ leti fotógyűjtemény ismertetése (Kelemen Éva) 12.00 Műemléktemplom-történeti bemutató (Kelemen Levente) Székely népviseleti kiállítás (Bögöz, Fő út 383.) 10.00–12.00 Kiállítás bemutatása (Dénes Emőke, Ilyés Borbála). 12.00–17.00 Kézműves foglalkozás: hímzés (Ilyés Borbála) Székelyszentléleki tájház (Székely­ szentlélek, Fő út 1/a.) 10.00–16.00 Gyűjte­ mény bemutatása (Balázsi Dénes) Székelyvarsági tájház (Székelyvarság, Központ) 10.00–18.00 Tájház bemutatása (Pál Levente)

Tordátfalvi tájház (Tordátfalva 14.) 10.00–10.30 Tájház bemutatása (Pop Anna) 10.30–13.00 Kézműves foglalkozások: laposkötő szövés (Pop Andrea, Karda Eme­ se), laskasirítés, sütés (Molnár Anna, Tamás Lenke), agyagozás (Boda Csilla), origami (Király Beáta), bútorfestés (Lőrincz Anna­ mária), kürtőskalács sütés (Barabás Lilla). 13.00–14.00 Népi gyermekjáték-összeállítás; népdalok és szavalatok, népi színpadi jelene­ tek. 15.00 Táncház (Paniti Imola) Autóbuszos kirándulás: Székelyudvarhely – Csíkszentmiklós – Borospataka –Gyimeközéplok – Gyimesbükk útvonalon tájházak, néprajzi gyűjtemények látogatása. Indulás: 2018. május 12., 9.00 óra, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelye. A kiránduláshoz előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezni május 7-ig lehet a 0266– 214440 és a 0758–104724-es telefonszámokon. A helyek száma korlátozott!


Főszervezők: Hargita Megye Tanácsa Hargita Megyei Kulturális Központ Szervezők: Agora Alapítvány András Alapítvány Artera Alapítvány Bekecs Néptáncegyüttes Bélbori Elhelyezőközpont Bélbori Inkluziv Oktatási Központ Borszék Város Polgármesteri Hivatala Borszéki Zimmethausen Szaklíceum Bögözi székely népviseleti kiállítás Centrul Cultural Ardealul Egyesület Communitas Alapítvány Csíki Anyák Egyesülete Csíki Emese gyógynövénytermesztő Csíki Játékszín Csíkszereda Önkormányzati Színháza Csíki Kamarazenekar Csíki Székely Múzeum Csíki-havasok Natura 2000 Csíkkozmási tájház Csíkmenasági gyűjtemény Csíkmindszenti Nagy István Általános Iskola Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület Csíkszentlélek Község Önkormányzata Csíkszentmiklósi tájház Csíkszentsimon Község Önkormányzata Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont Csíkszeredai 3-as számú Családi Típusú Elhelyezőközpont Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Csíkszereda Megyei Sürgősségi Kórház Cultura Nostra Egyesület Életfa Korondi Fazekasok Szövetsége Énlaki tájház Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület Kobátfalvi Gálfi Sándor Általános Iskola

Gyergyócsomafalvi Turisztikai Információs- és Rendezvényszervező Iroda Gyergyóditró Polgármesteri Hivatala Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ Gyimesbükki néprajzi gyűjtemény Gyimesközéploki Csángó Hagyományőrző Ház Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont H.D.U. Kulturális Központ Hagyományok Háza - Budapest Hargita Kiadóhivatal Hargita Megye Tanácsa Hegyiés Barlangimentő Közszolgálata Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Hargita Megyei Szociális- és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság Hargita Megyei Tanfelügyelőség Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Hargita Népe Lapkiadó Homoródszentmártoni Múlt Idők Háza Kemény János Gimnázium Kájoni János Gyermekvédelmi Központ Kájoni János Megyei Könyvtár Kápolnásfalusi Községi Könyvtár Kászoni Székely Tájmúzeum Kászonújfalvi Szent Miklós Ház Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda Máréfalva Község Polgármesteri Hivatala Máréfalvi tájház

Maroshévízi Miron Cristea Általános Iskola Maroshévízi Súlyosan Sérült Gyermekek Elhelyezőközpontja Nagygalambfalvi gyűjtemény Nagy István Művészeti Középiskola Nemzeti Kulturális Alap Oklándi Elhelyezőközpont Oklándi gyűjtemény Oroszhegyi Kulturális- és Ifjúsági Egyesület Petőfi Irodalmi Múzeum Pogány-havas Kistérségi Társulás Pro Cultura Siculi Közösségek Közti Társulás Romániai Képzőművészek Szövetsége Romániai Magyar Néptánc Egyesület Rugonfalvi Makkai András Általános Iskola Siménfalva Község Önkormányzata Siménfalvi Községi Könyvtár Siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala Székelykeresztúri 1-es Számú Családi Típusú Elhelyezőközpont Székelykeresztúri Súlyosan Sérült Gyermekek Elhelyezőközpontja Székelyszentléleki tájház Székelyudvarhelyi 4-es számú Családi Típusú Elhelyezőközpont Székelyudvarhelyi Napsugár Napközi Székelyvarság Község Polgármesteri Hivatala Székelyvarsági tájház TEMEIURI Országos Képzőművészeti Szalon Tordátfalvi tájház Udvarhely Néptáncműhely Várhegyi Elhelyezőközpont


Médiapartnerek

MAGYARADÁS


/megyenapok

Kiadja: Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ 530102 Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. Tel: 0040266-372044, Fax: 0040266-315891 E-mail: kultura@ccenter.ro https://www.facebook.com/kkozpont/

A rendezvények szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A Hargitai Megyenapok műsorfüzete magyar és román nyelven jelenik meg.

XIV. Hargitai Megyenapok 2018_műsorfüzet  
XIV. Hargitai Megyenapok 2018_műsorfüzet  
Advertisement