Page 1

NRUI BLADET November 2010 Nr. 4 NÆSBJERG – ROUSTHØJE UNGDOMS– OG IDRÆTSFORENING

Indvielsen af NÆSBJERGHUS


Støt vore sponsorer - de støtter os!

Gå ind på NRUI’s hjemmeside og læs denne og tidligere udgaver af bladet online

 www.nrui.dk

K. C. PORTSERVICE ApS c/o Kennet Clausen Kirkediget 8D  Næsbjerg  6800 Varde Tlf. 2126 1285

Salg  Service og montage af industriog garageporte www.kcportservice.dk 2


Indhold i dette nummer: Indholdsoversigt

3

NRUI’s bestyrelse & tovholdere

5, 7, 9

Nyt fra bestyrelsen

11, 13

Efterlysning

13

Indvielsen af NÆSBJERGHUS

15

Sports– og Byfesten

17

Open Air

17

Seniorfodbold

19, 21

Fodboldfeber i Næsbjerg

23

Nyt fra gymnastikafdelingen

25, 27

Klub 50

29

Glædelig jul og godt nytår

Redaktionelt Næste nummer af NRUI-bladet udkommer ultimo februar 2011. Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er tirsdag den 1. feb. Nye deadlines: 1. februar, 1. juni, 1. august og 1. november

Redaktionen: Hardy Runge Nielsen, Skoleparken 17, 6800 Varde e-mail: nrui_redaktion@hotmail.com

Indlæg sendes pr. e-mail

Tlf. 75 26 74 26 Vi modtager meget gerne billeder og indlæg til offentliggørelse i bladet. Det være sig gode forslag til bestyrelsen, samt ris og ros. Anvend helst skrifttypen ”Times New Roman” størrelse 14 i e-mails. Redaktionen forbeholder sig ret til at fravælge indsendte indlæg, hvis disse findes stødende eller nedgør enkeltpersoner. 3


Følg med og få sidste nyt på NRUI’s NRUI hjemmeside:www.nrui.dk

4


NRUI’s bestyrelse Formand: Lillian Jakobsen, Vardevej 17, Rousthøje, 6818 Varde. Tlf.: 75192052 E-mail: lillian.jakobsen@mail.dk

Næstformand: Gert Lindberg, Møllebakken 19, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 20461677 Email: gl.677@edc.dk

Kasserer: Gitte Lambertsen, Tranbjergvej 25, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 75267152 E-mail: nrui_kasserer@mail.dk

Største afd: Lene Hansen, Møgelbjergvej 16, Næsbjerg 6800 Varde. Tlf.: 75267790 E-mail: lenebjarne@forum.dk

Næststørste afd: Henning Madsen, Biltoftvej 9, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 75267580 Email: hmadsen2@gmail.com

5


6


NRUI’s bestyrelse Fri repræsentant: Dorthe Kock, Skoleparken 80, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 28498074 E-mail: dkock@live.dk

Fri repræsentant: (sekretær) Ole Nielsen, Møllebakken 17, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 51212948 E-mail: jagten11@hotmail.com

Tovholdere i NRUI Fodbold: Henning Madsen Biltoftvej 9, Næsbjerg Tlf.: 75267580 (22795262) E-mail: hmadsen2@gmail.com

Gymnastik: Conni Dam Roust Møllevej 7, 6818 Årre Tlf.: 75169259 E-mail: cod.npb@mail.dk

Petanque: Jens Olav Jensen Skoleparken 27, Næsbjerg Tlf.: 75267555 (25880151) E-mail: watelle@turbopost.dk

Støtteafdelingen: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 E-mail: fam.ladegaard@mail.dk 7


Næsbjerg Havecenter Belægningsarbejde havegange, terrasser, indkørsler, bålplads m.m.

Anlægsarbejde græsplæne, beplantning, legeplads m.m.

Havetegning—træer og planter Ring og få et godt tilbud Næsbjerg Havecenter v/Martin Uhre Agervigvej 5, Næsbjerg

8


Tovholdere i NRUI Volleyball: Tina Bolding (Kun kontaktperson) E-mail: tjbolding@mail.tele.dk

Stadionudvalg: Verner Jessen Møllebakken 33, Næsbjerg Tlf.: 75267009 E-mail: v.jessen@privat.dk

Arrangement: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 E-mail: fam.ladegaard@mail.dk

Kenneth Ladefoged Hovedgaden 71, Næsbjerg Tlf.: 75267246 E-mail: ladefoged71@hotmail.com

Badminton/tennis: Helene Jensen Skoleparken 22, Næsbjerg Tlf.: 40333478 E-mail: helene.kari.jensen@skolekom.dk

Bjarne Bjerre Møllebakken 27, Næsbjerg Tlf.: 75267023 Håndbold: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 E-mail: fam.ladegaard@mail.dk

Bordtennis: Ligger pt. stille pga. for ringe tilslutning. Kontakt Ole Nielsen (51212948), hvis du gerne vil spille.

Teater: Berit Burgaard Agervigvej 11, Næsbjerg Tlf.: 75267475 E-mail: beritbo@adr.dk

Folkedans: Ejner Møller Kristensen Gyvellunden 36, 6800 Varde Tlf.: 75169278 E-mail: gyvellunden@privat.dk

Kroket: Niels Jørn Nicolajsen Agervigvej 39, 6800 Varde Tlf.: 75267154 E-mail: info@agervigbedandbreakfast.dk

Klubhus: Helle Lindberg Møllebakken 19, Næsbjerg Tlf.: 75191481 (28731985) E-mail: hellelindberg@gmail.com NRUI blad: Hardy Runge Nielsen Skoleparken 17, Næsbjerg tlf.: 75267426 E-mail: nrui_redaktionen@hotmail.com 9

Bob: Villy Lauridsen Hovedgaden 26, Næsbjerg Tlf.: 75267030 E-mail: kirstenogvilly@hotmail.com


Niels H. Madsen Tømrer- og Bygningssnedker Aps Liljebrovej 1 · Vesterbæk · 6800 Varde

Tlf. 75 26 40 94 Fax 75 26 46 94 · Bil 40 20 70 94 10


Nyt fra bestyrelsen Med regn og rusk og en weekend forude, hvor vi stiller urene tilbage til vintertid, er det vist tydeligt, at vi er godt på vej mod vinter. En tid på året, hvor badmintonspillere og gymnaster får hal og gymnastiksal til at summe af aktivitet, liv og glæde. Bobafdelingen sætter hver uge hinanden stævne på skolen og Folkedans er i fuld gang i Rousthøje Forsamlingshus. Selv om det er vinter, afholder det ikke Kroket- og Petanquespillerne fra at holde træningen ved lige på banerne, når vejret tillader det. Som en af de få afdelinger holder Fodboldafdelingen en velfortjent vinterpause fra de udendørs træningsbaner med flotte resultater og oprykning i flere rækker i både ungdoms- og seniorafdelingen. Stort tillykke ☺ Indendørs sæsonen for fodbold er dog i fuld gang i Helle Hallerne. Årets Sports- & Byfest i september efterlader sig mange dejlige minder. Traditionen tro, fristes man næsten til at sige, præsenterede arrangementsudvalget et rigtig godt og alsidigt program for ugerne 35 og 36. Når der samtidigt er mange, der har lyst til at give en hånd med ved de mange praktiske opgaver, og når endnu flere, rigtig mange faktisk, bakker op om at deltage i de forskellige arrangementer i løbet af begge uger, ja, så står der succes på bundlinjen, både besøgsmæssigt og økonomisk. Fællesspisning, banko, Western stemning, optrædende børn, herreaften, festlig bal og diskotek, motionsløb og ikke mindst et fantastisk dygtigt revyhold, ja det er bare lidt at de mange arrangementer der er at se tilbage på ☺

TAK til alle for jeres deltagelse. Næste års Sports- & Byfest er uden tvivl allerede hældt i støbeskeen. Kim Jensen, tovholder i arrangementsudvalget, vælger at holde en pause. Tak for din store indsats, dit engagement og dine mange gode ideer. Vi håber, du får lyst til at være med igen engang. Andre, der er i gang med at tænke nyt, er arbejdsgruppen bag ”NRUI i bevægelse”. En arbejdsgruppe, som støtteafdelingen er initiativtager til. Hvad der kommer ud af de mange ideer, der udtænkes i gruppen, må vi vente lidt på at høre, men spændende er det. Løbeafdelingen har været i gang siden august måned. Afdelingen er i skrivende stund ved at evaluere på efteråret. Planen er at starte løb op igen i løbet af marts 2011. Så det er aldrig for sent at løbe med NRUI. Bestyrelsen har sat hinanden stævne til en arbejdsweekend d. 6. og 7. november, hvor overskriften er NRUI`s værdigrundlag. Alle afdelinger har været i 11


Sport Direct

12


Nyt fra bestyrelsen gang med værdisnakken. Materialet skal samles, så det danner grundlag for det videre arbejde, som fortsætter på samarbejdsudvalgsmødet d. 25. november. Målet er at Værdigrundlaget skal være enkelt, tydeligt og klart, så det er et fremadrettet, brugbart arbejdsredskab for alle NRUI`s afdelinger. Som I har kunnet læse i diverse aviser, har Varde Kommune arbejdet på en harmonisering af tilskudsreglerne for alle Idrætsforeningerne. Når NRUI som forening ikke har været medunderskriver af høringssvar og debatindlæg, der har været fra andre foreninger, er det ikke fordi, vi ikke har forholdt os til harmoniseringen. Vi har som forening stillet og fået afklaret spørgsmål ved Varde Kommune. Vi ved harmoniseringen er en svær proces, men ønsker, som de øvrige foreninger, at harmoniseringen på sigt vil skabe lige vilkår for alle. I bestyrelsen glæder vi os fortsat over det store engagement, der findes i alle afdelinger for at skabe aktivitet og udvikling til glæde for alle medlemmerne og NRUI som forening. Det er fantastisk. TAK for det. Julen er over os før vi ved af det, så vi mangler vist bare at ønske ☺ Rigtig glædelig jul og godt nytår. På bestyrelsens vegne Lillian.

Efterlysning Kender du én, der kan bogføre og kender noget til regnskabsafslutning? NRUI mangler pr. generalforsamlingen 2012 en ny kasserer. Det lyder måske umiddelbart som en stor post, og det tager da også ind imellem mange timer, men det giver også en masse positive oplevelser. Her kan bl.a. nævnes kontakten med en masse spændende mennesker, man ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med. Der er også samarbejdet i en velfungerende bestyrelse. Herudover er der glæden ved at se, at man er med til at give en masse mennesker nogle gode oplevelser både på banen, i hallen og ved sportsugen, samt ved alle arrangementerne vi har i HIS-samarbejdet. Det vil være muligt at ”følge mig” det sidste år inden overdragelsen af arbejdet, men det er bestemt ikke en nødvendighed for at kunne overtage posten. Jeg vil opfordre NRUI’s medlemmer til at ”melde” en nabo, ven eller sig selv til mig på mail: nrui_kasserer@mail.dk eller på telefon 21 24 53 67 (evt. sms). Gitte Lambertsen (nuværende kasserer) 13


14


Indvielsen af NÆSBJERGHUS Så oprandt endelig dagen d.23. okt. Der var fra starten et stort rykind, og det imponerende kagebord, leveret af lokale ”bagermestre”, fik hurtigt ben at gå på. Der var musikalsk underholdning ved ”Revl og krat” og mange talere, som udtrykte stor beundring for det flotte hus og den fantastiske opbakning, som byen og egnen har vist. Dejligt at opleve huset fyldt af mennesker. Om aftenen blev indvielsen fejret af 240 mennesker med middag og dans. Jens og hans personale leverede en udsøgt middag og god betjening. Lydforholdene blev afprøvet og viste sig at være perfekte. Det var et meget vellykket arrangement. Nu glæder vi os over det smukke hus og til at komme i gang med at bruge det. Det strømmer ind med bestillinger af fester og arrangementer, og personalet går en travl tid i møde. Mulighederne for at bruge huset er utallige. Bestyrelsen

15


16


Sports– og Byfesten 2010 Endnu engang har Næsbjerg og omegns borgere vist, at Sports- og Byfesten er et meget vigtigt samlingspunkt, hvor alle aldre er repræsenteret i et fint antal. Det være sig både i form af deltagere i diverse arrangementer, men også som uvurderlige hjælpere til, hvad dagen end måtte bringe. Dette frivillige engagement gør det muligt at mønstre et alsidigt program, der tilgodeser de forskellige interesser. Også de mange sponsorer skal have en stor tak for de fine ”tilskud”, vi modtager til diverse konkurrencer. I får lige sat prikken over i’et. En tak skal også lyde til festudvalget og bestyrelsen, med hvem vi har haft et godt samarbejde, og til revyholdet, som igen trak fulde huse. Skulle du have interesse i at tilslutte dig arrangementsudvalget, og have medindflydelse på aktiviteterne i Sports- og Byfesten, kan vi kun opfordre dig til at kontakte Susanne Ladegaard på tlf. 28307215. Vi kan altid bruge et par hænder eller ti mere…. Vi fra arrangementsudvalget takker for de mange gode timer i teltet og håber, vi ses igen til næste års Sports- og Byfest. På vegne af arrangementsudvalget, Kim Jensen

Open Air Varde NRUI har de seneste år været en af mange klubber, som hjælper til ved Vardes Open Air koncert. Vi står for opsyn med toiletterne og sørger for, at der ikke mangler papir mm. Det er en god måde at forene arbejde og fornøjelse på. Hjælperne får gratis entre den dag, de har vagt og har mulighed for at købe billetter til den anden dag til rimelige priser. Vi har mange trofaste hjælpere, og der dukker nye op hvert år, så det er super dejligt. Der er plads til flere på holdet, så tror du, det kunne være noget for dig, kan du kontakte mig, og så vil jeg vende tilbage, når vi skal til at have vagtplanen lavet. I år har bestyrelsen for Open Air besluttet at fordele koncertens overskud blandt de hjælpende foreninger. Det har resulteret i, at vi har modtaget kr. 10.000 ekstra for vores indsats. Så vi tjente i alt kr. 21.000 den weekend til vores forening. Det er jo bare dejligt. En stor tak for hjælpen skal lyde til hjælperne på årets koncert. Vi håber at ses til koncerten i 2011. På bestyrelsens vegne Dorthe Kock 17


Koncert

Vinterkoncert med folkemusikgruppen FOLKFRIENDS fredag den 21.januar 2011 kl. 20 i Næsbjerghus Pris: 100 kr.

Der spilles Folk Music fra Irland og Skotland, for slet ikke at glemme de gode danske klassikere. Kl. 18.30 mulighed for at købe en tallerkenanretning til 100 kr. Menu kan læses på www.naesbjerg.dk Begge billetter købes v. Bente Høj: 75267190

Årets julegaveide Næsbjerg Musik- og Kulturforening 18


Senior fodbold 2010 Fodboldsæsonen er ved at nærme sig sin afslutning. I skrivende stund har serie 3 netop sikret sig oprykning til serie 2 med en overbevisende 4-0 sejr over Sig. ”The grand old man” har gjort det igen!! Ingvard Ladefoged overtog trænergerningen i NRUI seniorfodbold efter sommerferien. Han har virkelig forstået at skabe sammenhold, humør og begejstring både til træning og i kamp. Det sammenholdt med, at han har nogle lydhøre spillere, der i fælles fodslag følger Ingvards spillekoncept, har givet gode resultater. Selvom det på nuværende tidspunkt ser ud til, at vi mister et par spillere pga uddannelse, håber vi, at der kan stilles et slagkraftigt hold i 2011 i serie 2-rækken. Allan Sørensen og Theodor Pedersen har igen i år været stabile holdledere. Tak til begge!

Kommende serie 2 hold, som lige har vundet 4-0 over Sig Andetholdet i serie 6 sikrede sig oprykning til serie 5 tre uger før sidste kamp. Holdet gik igennem sæsonen uden nederlag.

19


Gaffeltrucks & transportmateriel Jeppe Skovgårdsvej 4 6800 Varde Tlf. +45 75 16 97 98 Fax +45 75 16 97 97 www.teamtruck.dk ttv@c.dk

KLUBHUSETS CAFETERIA TLF. 75 26 70 22

Byvejen 14, 6818 Årre, tlf. 75169298 www.rousthøjeforsamlingshus.dk 20


Senior fodbold 2010 Jeg (læs Carsten Nielsen) har brugt mange spillere, men har haft en lille fast stamme, som har gjort det stabilt. Holdet består af en blanding af unge og rutinerede spillere, som holder sig i form med 7-mandsbold, oldboys eller via træning tirsdag og torsdag. Spillerne har vist stor seriøsitet omkring kampene, men har også vist gode evner i 3. halvleg ;-) U19 sluttede på en flot 2. plads med Ole Mejrup fra Varde i spidsen. Det har vist sig, at der har været et behov for et U19-hold i området. Der har været stor tilgang af spillere. De unge har haft det virkelig sjovt sammen. Jeg fornemmer helt klar, at de ser det som mere attraktivt at spille med kammerater på samme alder frem for eventuelt at skulle blandes med seniorer. I NRUI vil vi gerne samle spillerne, så man føler sig som ligeværdige aktører uanset, om man spiller veteran, oldboys, andethold eller førstehold. Den sidste mand er også vigtig for at få helhed i klubben. I senior- og ikke mindst ungdomsrækkerne er der ved at være god grøde i fodboldafdelingen. Man kan jo kun være optimist, når man i en klub som NRUI har ca. 25 U19 spillere (ynglinge). Samtidig er der 11-mands hold i årgangene ned til og med U13. Alle ved, hvor svært de små klubber har det på seniorområdet, idet mange flytter til de større byer for at uddanne sig. Det er selvfølgelig ikke noget, vi kan og skal forhindre, men vil man være med på vognen, er det vigtig, at man i klubben også i fremtiden udfører et godt stykke arbejde i organisationen således, at vi kan fastholde områdets spillere. At sammenholdet er godt i NRUI fodboldsenior-og U19-afdelingen, ses tydeligt, idet der er tilmeldt 40 spillere til afslutningsfesten den 6. november. Tak for i år og god vinterpause.

21


22


Fodboldfeber i Næsbjerg Overalt i fodboldafdelingen er der vokseværk, og der kommer stadig flere, som gerne vil spille fodbold i NRUI. For et par år siden var fodboldafdelingen skrumpet ind til nogle få personer, og antallet af fodboldspillere var nedadgående. Vi besluttede så i udvalget, at vi ville finde nogle flere personer til at deltage i det frivillige arbejde i klubben. Det lykkedes at samle et godt hold, som blev opdelt i en ungdoms- og en seniorafdeling. Det satte straks gang i nogle initiativer omkring stævner og arrangementer for at give inspiration til trænere og ledere. Der blev brugt nogle penge på nye trænere og på aktiviteter, som her efterfølgende viser sig at være givet rigtigt godt ud. Antallet af spillere er vokset, siden det nye udvalg startede - både på ungdoms- og seniorsiden. Der kommer stadig ungdomsspillere fra nærliggende landsbyer, som ikke kan selv kan stille hold. Det bevirker så, at Næsbjerg kan mønstre både drenge– og pigehold på næsten alle årgange. Samtidig med at vi kan tilbyde hold i A-, og fra næste år, Mesterrækken, er der mulighed for at oprette B-hold, når vi nu har så mange spillere. Nu gror træerne jo ikke ind i himlen, så der har selvfølgelig været nogle svipsere m.h.t., at nogle ikke har spillet hver weekend, eller der har manglet trøjer til et hold. Det er vi meget kede af på spillernes vegne, men da alt arbejde er frivilligt og skal passes ved siden af de daglige gøremål, er det svært at undgå. Vi vil gerne opfordre til, at man kontakter udvalget, hvis man synes, noget er forkert, eller hvis man har en ledig stund eller en god ide. Nu da udendørssæsonen er slut, vil jeg gerne takke alle frivillige, trænere, ledere, kridtere, sponsorer og andre, som har gjort alt dette muligt. Jeg har med vilje ikke nævnt nogle navne, da vi alle løfter i flok, og kun sammen kan vi fortsætte denne bølge af fodboldglæde i NRUI. Vi ses på banerne! Henning Madsen Bestyrelsesmedlem og tovholder for fodboldafdelingen

Støt NRUI på ”Danske Spil” Gå ind på www.nrui.dk og klik på ovenstående banner. Herfra kan du downloade et lille Ikon, som fører dig direkte til” Danske Spils” hjemmeside. Herefter støtter du anonymt NRUI med mellem 7 og 15 % af dit spil. Fremover skal du bare klikke på ikonet på dit skrivebord, og du kan spille som normalt. Let og enkelt men meget værd for dig og dine børns forening . Ved spørgsmål kontakt Henning Madsen på mail : hmadsen2@gmail.com 23


FÅ DIG ET OK BENZINKORT OG BLIV GODT KØRENDE DØGNET RUNDT Gør det nemt og bekvemt – få dig et GRATIS OK benzinkort, hvor du samtidig støtter din lokale sportsforening NRUI. Hent en folder i Næsbjerg Brugs med sponsornummeret 55 56 51 eller kontakt Bruno Kristensen på tlf. 75 26 77 20 el. 30 34 69 25 Med venlig hilsen NRUI’s Støtteafdeling ØJE FOR DEN DU ER

Dagli’ Brugsen Storegade 28 . 6800 Varde Tlf. 75 22 33 66 www.profiloptik.dk

Næsbjerg

OK 24


Nyt fra gymnastikafdelingen Så er årets gymnastiksæson kommet i gang! Alle børnehold er efterhånden kommet godt i gang – og især på de mindste hold er der rigtig mange børn. Puslingeholdet har omkring 30 børn og Krudtuglerne snart 40, så der er virkelig gang i den. Vi har dygtige og engagerede trænere på alle holdene, og vi vil her gerne gøre lidt ekstra reklame for vores 3 spring/rytmehold, der alle træner om mandagen. Der er rigtig god mulighed for at lære at springe og/eller lave rytmisk gymnastik, og der gøres en stor og målrettet indsats fra trænernes side for at lære børnene de grundlæggende øvelser og bevægelser allerede på de helt små hold. Der er stadig plads til flere, så er der nogen, der har lyst til at være med, så kom bare ! Til åbent hus dagene var der rigtig mange forældre som kiggede forbi – det var dejligt. Børnene nyder, at I kommer og ser, hvad de laver ☺ Vores voksenhold har i år haft en lidt langsom opstart, og der kan sagtens være mange flere på alle holdene. Vi har besluttet at dele sæsonen i to – en efterårsog en forårssæson - på følgende hold: Step, Pilates og Effekt. Vi har fået rigtig mange forespørgsler vedrørende Zumba, og selvfølgelig skal vi da også have Zumba i Næsbjerg! Vi starter op efter juleferien, hvor vi har haft trænere på kursus med 2 hold: et for unge op til 16 år og et for voksne over 16 år. De endelige træningstider herfor vil blive annonceret i ugeavisen senere, men for de unge vil det blive tirsdag fra 18-19 i gymnastiksalen og for voksne søndag formiddag fra 10.30-11.30 i hallen☺

Check vores hjemmeside. Vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen Gymnastikudvalget.

25


26


Nyt fra gymnastikafdelingen Referat fra hjælpetrænerkursus 1, som en flok af vores hjælpetrænere var på i efterårsferien: Alberte, Sofie, Malene A, Amanda, Josephine, Nicklas S og Nicklas M Ragu-Ku. Det var fantastisk! Det var sjovt og godt, og vi lærte en masse,, vi kunne bruge til noget. Vi fik en masse nye venner, som var super søde. Vi er blevet meget mere sikre i modtagning, og vi er blevet inspireret til at ville det meget mere. Man får en masse godt at spise! :-D Det var nogle rigtig gode instruktører, som var gode til at lære fra sig! Vi har kun positive ting at sige om Ragu-Ku. Alt i alt var det en rigtig god tur, og vi vil på det kraftigste anbefale det til andre hjælpeinstruktører! Amanda.

Holdoversigt: Mandag: 16.15-17.30 Spring/rytme 1 1. og 2. klasse Hallen og gymnastiksalen 17.30-19.00 Spring/rytme 2 3. og 4. klasse Hallen og gymnastiksalen 19.00-20.30 Spring/rytme 3 5. klasse og op Hallen og gymnastiksalen Tirsdag: 16.00-17.00 Puslinge 3 og 4 år Hallen og gymnastiksalen 17.00-18.00 Krudtugler 5 år og 0.kl. Hallen og gymnastiksalen 19.00-20.15 Step, bodytoning og styrke Hallen Onsdag: 19.00-20.00 Alt for damerne Damer Hallen 19.00-20.00 Pilates Alle Gymnastiksalen 20.00-21.15 BMW Herrer Hallen 20.00-21.00 Effekt Alle Gymnastiksalen Torsdag: 16.30-17.30 Forældre/barn gymnastik Hallen 27


Tilbud og bestilling...

KNOLDEFLODVEJ 99 . 6800 VARDE TLF. 75 26 71 66 . FAX 75 26 73 42 www.naesbjergfoder.dk . info@naesbjergfoder.dk

28


Klub 50 Følgende firmaer er medlemmer af NRUI’s KLUB 50 i 2010, og har hver især støttet klubben med 3.500 kr.: •

Næsbjerg Andelskasse

Niels H. Madsen, Vesterbæk

Næsbjerg Foderstofforening

BL-Værktøj v/ Bjarne Lauridsen

Holtec Automatik, Næsbjerg

Entreprenør Allan Lambertsen, Næsbjerg

Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri v/Jesper & Svend Åge Sand

PC Trading, Varde v/Kjeld Kristensen

Næsbjerg Forsamlingshus

Nordenskov-Næsbjerg El-service

Næsbjerg Gulve, Næsbjerg

Biltoft MultiByg ApS v/Bertel Madsen

Næsbjerg Havecenter v/Martin Uhre

Møllers VVS og Blik

K.C. Portservice Aps

Elektriker Løsningen Aps

Malergården v/Helle & Jens-Erik Busk

Støt sponsorerne - de støtter os! os 29


30


ALTID GODE TILBUD NY ÅBNINGSTID FRA 07.00 – 19.00  LOTTO/TIPSSERVICE  MEDICINUDLEVERING/ HÅNDKØB  POSTSERVICE STØT DEN LOKALE HANDEL I

FRISK, BILLIG OG LIGE I NÆRHEDEN NÆSBJERG – TLF. 75 26 70 06

Støt klubben gratis Næsbjerghus - altid et godt madsted

• Krovej 7 • Næsbjerg • 6800 Varde • • Tel: +45 75 26 70 83 • • Hjemmeside: www.nasbjergforsamlingshus.dk • E-mail: naesbjergforsamlingshus@mail.dk

31


32

November 2010 Nr. 4 NRUI-BLADET  

Medlemsblad for Sports- og Idrætsforeningen NRUI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you