Page 1

NRUI BLADET Marts 2010 Nr. 1 NÆSBJERG – ROUSTHØJE UNGDOMS– OG IDRÆTSFORENING

forårsAktiviteter for alle på alle niveauer. Læs mere i folderen på midtersiderne.

Opstart ved livsstilseksperten birgitte nymann tirsdag den 6. april kl. 19.30.


Støt vore sponsorer - de støtter os!

2


Indhold i dette nummer: Indholdsoversigt

3

NRUI’s bestyrelse & tovholdere

5, 7, 9

Nyt fra bestyrelsen

11, 13, 14

Fodboldens årsberetning

15, 17

Fodboldskole

19

”NRUI i bevægelse”

21 - 32

Indendørs fodbold

33

Kroket

34

Gymnastik

35, 37, 39

Folkedans

39

Håndbold/Team Helle

41, 43, 45

Petanque

47

Præmiespil/Støtteafdelingen

49, 50

Redaktionelt Næste nummer af NRUI-bladet udkommer ultimo juni 2010. Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er fredag den 11. juni.

Redaktionen: Hardy Runge Nielsen, Skoleparken 17, 6800 Varde e-mail: nrui_redaktion@hotmail.com

Indlæg sendes pr. e-mail

Tlf. 75 26 74 26 Vi modtager meget gerne billeder og indlæg til offentliggørelse i bladet. Det være sig gode forslag til bestyrelsen, samt ris og ros. Anvend helst skrifttypen ”Times New Roman” størrelse 14 i e-mails. Redaktionen forbeholder sig ret til at fravælge indsendte indlæg, hvis disse findes stødende eller nedgør enkeltpersoner. 3


Følg med og få sidste nyt på NRUI’s NRUI hjemmeside:www.nrui.dk

4


NRUI’s bestyrelse Formand: Lillian Jakobsen, Vardevej 17, Rousthøje, 6818 Varde. Tlf.: 75192052 E-mail: lillian.jakobsen@mail.dk

Næstformand: Gert Lindberg, Møllebakken 19, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 20461677 Email: gl.677@edc.dk

Kasserer: Gitte Lambertsen, Tranbjergvej 25, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 75267152 E-mail: nrui_kasserer@mail.dk

Største afd: Lene Hansen, Møgelbjergvej 16, Næsbjerg 6800 Varde. Tlf.: 75267790 E-mail: lenebjarne@forum.dk

Næststørste afd: Henning Madsen, Biltoftvej 9, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 75267580 Email: biltoft@email.dk

5


Gaffeltrucks & transportmateriel Jeppe Skovg책rdsvej 4 6800 Varde Tlf. +45 75 16 97 98 Fax +45 75 16 97 97 www.teamtruck.dk ttv@c.dk

6


NRUI’s bestyrelse Fri repræsentant: Dorthe Kock, Skoleparken 80, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 28498074 E-mail: dkock@privat.dk

Fri repræsentant: (sekretær) Ole Nielsen, Møllebakken 17, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 51212948 E-mail: jagten11@hotmail.com

Tovholdere i NRUI Fodbold: Henning Madsen Biltoftvej 9, Næsbjerg Tlf.: 75267580 (22795262) E-mail: biltoft@email.dk

Gymnastik: Conni Dam Roust Møllevej 7, 6818 Årre Tlf.: 75169259 E-mail: cod.npb@mail.dk

Petanque: Jens Olav Jensen Skoleparken 27, Næsbjerg Tlf.: 75267555 (25880151) E-mail: watelle@c.dk

Støtteafdelingen: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 E-mail: fam.ladegaard@mail.dk 7


Næsbjerg Havecenter Belægningsarbejde havegange, terrasser, indkørsler, bålplads m.m.

Anlægsarbejde græsplæne, beplantning, legeplads m.m.

Havetegning—træer og planter Ring og få et godt tilbud Næsbjerg Havecenter v/Martin Uhre Agervigvej 5, Næsbjerg 6800 Varde—Tlf. 40 58 84 87 / 75 26 74 87

8


Tovholdere i NRUI Volleyball: Tina Bolding (Kun kontaktperson) E-mail: tjbolding@mail.tele.dk

Stadionudvalg: Verner Jessen Møllebakken 33, Næsbjerg Tlf.: 75267009 E-mail: v.jessen@privat.dk

Arrangement: Kim Jensen Byparken 19, Næsbjerg Tlf.: 76775570 E-mail: villavillakulla@os.dk

Kenneth Ladefoged Hovedgaden 71, Næsbjerg Tlf.: 75267246 E-mail: ladefoged71@hotmail.com

Badminton/tennis: Helene Jensen Skoleparken 22, Næsbjerg Tlf.: 40333478 E-mail: helene.kari.jensen@skolekom.dk

Bjarne Bjerre Møllebakken 27, Næsbjerg Tlf.: 75267023 Håndbold: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 E-mail: fam.ladegaard@mail.dk

Bordtennis: Ligger pt. stille pga. for ringe tilslutning. Kontakt Ole Nielsen (51212948), hvis du gerne vil spille.

Teater: Berit Burgaard Agervigvej 11, Næsbjerg Tlf.: 75267475 E-mail: agervigvej-11@larsen.mail.dk

Folkedans: Ejner Møller Kristensen Gyvellunden 36, 6800 Varde Tlf.: 75169278 E-mail: gyvellunden@privat.dk

Kroket: Niels Jørn Nicolajsen Agervigvej 39, 6800 Varde Tlf.: 75267154 E-mail: info@agervigbedandbreakfast.dk

Klubhus: Helle Lindberg Møllebakken 19, Næsbjerg Tlf.: 75191481 (28731985) E-mail: hellelindberg@gmail.com NRUI blad: Hardy Runge Nielsen Skoleparken 17, Næsbjerg tlf.: 75267426 E-mail: nrui_redaktionen@hotmail.com 9

Bob: Villy Lauridsen Hovedgaden 26, Næsbjerg Tlf.: 75267030 E-mail: kirstenogvilly@hotmail.com


Niels H. Madsen Tømrer- og Bygningssnedker Aps Liljebrovej 1 · Vesterbæk · 6800 Varde

Tlf. 75 26 40 94 Fax 75 26 46 94 · Bil 40 20 70 94 10


Nyt fra bestyrelsen Når jeg, med 2009 i bakspejlet, ser på arbejdet i NRUI’s mange afdelinger og i bestyrelsen, kan jeg konkludere, at der over hele linjen er arbejdet seriøst og energisk. Der er i alle afdelinger en udbredt vilje til udvikling og nytænkning mht. aktiviteter og rammerne for deres muliggørelse. Det er en stor styrke set i forhold til de udfordringer, foreningslivet generelt står overfor. Fremtidsprognoser fortæller ikke overraskende, at vi bliver flere og flere ældre i samfundet. Samtidig fortsætter udbuddet af fritidstilbud til børn og unge med at vokse. De individuelle fritidsaktiviteter har de sidste år været populære, men heldigvis spår flere trendsættere, at behovet for at dyrke fællesskabet er i fremmarch. Alt sammen samfundsvilkår vi, som forening, skal forholde os til i udviklingen af NRUI, så den fortsat vil være sund og attraktiv. Det samlede medlemstal i NRUI er i 2009 gået lidt tilbage. At fiskeriafdelingen ophørte med at være en afdeling under NRUI er en del af forklaringen. Samtidig har succesen i ungdomsafdelingen i Team Helle Håndbold også betydet, at nogle f.eks. har valgt gymnastikken fra til fordel for håndbolden. Fodboldafdelingen er efter sidste medlemsopgørelse igen den største afdeling i NRUI. På trods af medlemstilbagegang har der været et højt og godt aktivitetsniveau. Det har været kendetegnende for 2009, at der såvel i bestyrelsen som i afdelingerne er foretaget mange både større og mindre investeringer til glæde for medlemmerne. I løbet af året er Næsbjerg og omegn blevet placeret på Danmarkskortet. Dette skyldes i høj grad Jacob Poulsens landholdssucces, men også lokalt har de mange gode historier, de enkelte afdelinger har fortalt om idrætten i NRUI i diverse aviser, haft stor betydning. I bestyrelsen opstillede vi fokusområder for 2009. I klubhuset er det lykkedes at få styr på egenkontrollen. Dette resulterede i en ☺ ved sidste kontrol; den er vi glad for og vil holde fast i. Der er på holdene, som står bag driften af klubhuset, en stor velvilje til at tilpasse klubhuset til de behov, der er i afdelingerne. Det er et arbejde, som skrider fornuftigt frem. Der blev i forsommeren skabt endnu et udvalg, Stadionudvalget, som tager sig af områderne omkring klubhus og stadion, så de kan blive til størst mulig glæde for os alle. At skabe synlighed omkring NRUI som forening har også været i fokus. NRUI var repræsenteret på ”Store Næsbjerg dag” og i ”Jul i Næsbjerg”. Vi har arbejdet med at få hjemmesiderne til at fungere. Det har dog taget lidt længere tid at få på skinner. Det er stadig et arbejdspunkt, men det går den rigtige vej. Vi har med stor succes uddelegeret ansvaret for at finde frivillige til Halballerne i Helle hallen. 11


Tilbud og bestilling...

KNOLDEFLODVEJ 99 . 6800 VARDE TLF. 75 26 71 66 . FAX 75 26 73 42 www.naesbjergfoder.dk . info@naesbjergfoder.dk

12


Nyt fra bestyrelsen Projekt ”Værdier for NRUI” var påtænkt at skulle fra start i 2009. Det var set i bakspejlet for ambitiøst tænkt. I stedet er det en opgave, der er kørt i stilling med opstart i dette forår. I Sports- & Byfesten blev alle sejl igen i år sat til for at få ugerne til at gå op i en højere enhed. Det er jo den begivenhed på året, hvor alle afdelinger samarbejder og løfter i fælles flok, og det lykkedes i høj grad. Set over alle dage, blev Sports- & Byfesten med et alsidigt program besøgsmæssigt en succes ☺. Økonomisk må vi dog sige, at overskuddet var mindre end forventet. Der er plads til, at overskuddet ikke hvert år skal være stort, og set i lyset af, at der i Næsbjerg i 2009 skete rigtig mange fine aktiviteter omkring det nye forsamlingshus, er resultatet godkendt. Og så skete det: I Sports- & Byfesten 2009, blev Multibanen indviet. Trods regn og rusk fik den en værdig indvielse. Udfordringen består nu i at skabe liv og aktivitet omkring den. Sammen med skolen ser vi allerede frem til et nyt samarbejde omkring en udvidelse af redskabsrummet mellem gymnastiksalen og hallen. Arbejdet i HIS har været inspirerende at være en del af. Sparringen foreningerne imellem er en vigtig del. Samtidig tager vi i 2010 hul på projekter på tværs af foreningerne blandt andet omkring Helle hallen. Vi har, i det sidste år, haft den glæde at være i direkte dialog med byrådspolitikkerne omkring foreningslivet. I efteråret, forud for kommunevalget, var vi inviteret til at deltage i en ”Politisk Speeddating” og i januar via et Lederakademi kursus i Varde kommune. Min oplevelse er, at der fra politikernes side bliver lyttet til og reflekteret over de spørgsmål, de møder. Emnerne strækker sig fra medlemstilskud i den enkelte forening til, hvordan vi får skabt en struktur for et samarbejde, så afstanden mellem f.eks. Folkeoplysningsudvalget og lokalområderne/de enkelte foreninger bliver kortere. Der blev sidst på året taget initiativ til et samarbejdsmøde mellem alle foreninger i Næsbjerg, og ja vi er rigtig mange. Alle foreninger ønsker at samarbejde omkring en fælles kalender på Næsbjerg Portalen. I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, hvor NRUI også er repræsenteret. Arbejdsgruppen arbejder med flere spændende tiltag, som nok skal blive formidlet, når de står klar til at blive søsat. Med blikket rettet mod 2010 står vi alle overfor udfordringer omkring fortsat at udvikle vores fælles forening. Målene må være at fastholde medlemstallet, hverve nye frivillige, gøre det attraktivt at være del af og medlem i NRUI samt tænke i nye tiltag og turde tage chancer. 13


Nyt fra bestyrelsen Som formand har jeg fra starten ikke lagt skjul på, at jeg tænker bestyrelsen som et hold, hvor vi gør brug af hinandens styrker og ressourcer og gør det, vi er bedst til. Jeg vil arbejde for at folde/brede denne ”Teamspirit” ud over hele NRUI, hvor vi alle tænker VI frem for os og de andre. Dette skaber sammenhæng og ”fælles fodslag” i en flerstrenget forening. Det har været en fornøjelse at indgå i de mange samarbejdsrelationer og en glæde at opleve så mange ildsjæle, der hver dag gør det muligt at bevare NRUI som en idrætsforening, vi kan være stolte af. Jeg vil derfor sige STOR TAK til bestyrelsen, alle tovholdere og udvalg, de mange frivillige ledere, trænere, ”klubhuspigerne”, hjælpere ved halballer/Open air, vore sponsorer, der trods finanskrisen holder ved, samarbejdspartnere i Skolen, Næsbjergs øvrige foreninger, HIS og Varde Kommune. Med venlig hilsen Lillian Jakobsen, formand NRUI

Indkaldelse til generalforsamling i NRUI Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 25. marts kl. 19.00 i Næsbjerg Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. 14


Fodboldens årsberetning 2009 Fodboldåret 2009 var starten på arbejdet i vores nye fodboldudvalg, som er delt op i Seniorafdelingen og børn og ungdomsafdelingen. Ingvard Ladefoged var tovholder for ungdommen og havde Jens Møller, Jesper Svennesen, Vibeke Kristensen, Niels Jessen, Jens Chr. Schultz, Jens P. Mortensen og Peder Pallesen ved sin side. Ingvard har sagt fra i 2010 og Jesper Svennesen er derfor trådt til som tovholder for børn og ungdoms afdelingen. Carsten Broder Nielsen styrer senior folket og for hjælp af Stine Søndergaard, Kenneth Søndergaard, Lars Pedersen, John Kristensen og Peter Hofmann i 2010. Jes Mathiasen var efter mange år i udvalget nød til at stoppe, da han har købt sportsbutik i Vejle. Ikke kun udvalget mistede en trofast medhjælper, også 1. holdet mistede deres sikre sidste skanse på banen. ”Tak for Indsatsen, Jes, både indenfor og udenfor banen. Du bliver svær at erstatte” Ole Ladefoged som kamppåsætter og JBU/DBU repræsentant og undertegnede som formand og bestyrelses medlem er fælles for hele fodboldudvalget. Vi I udvalget kom hurtig op på mærkerne med et ungdoms opstartsstævne i foråret samt ”Peugeot Cup” for senior i sommerferien hvor 1. holds træner gennem 4,5 år Henrik ”Tarok” Michael Nielsen skiftede job med vores nuværende træner Carsten Laursen som trænede Outrup i foråret. Herrer Serie 3 holdet endte midt i rækken efter foråret hvor den nye turneringsstruktur for JBU startede med halv års turneringer. Med Carsten L. som træner endte efteråret med en andenplads i den 8 holds store pulje. 2. holdet med Carsten Nielsen som træner, sikrede sig første pladsen i S. 6 i foråret og endte også med en 2. plads i serie 5. Jysk Mesterskabs drømmene sluttede i 2. kamp med et ærgerligt nederlag til Nr. Nebel. Dame holdet i serie 2 endte både i foråret og efteråret som nr. 5. Et meget stabilt hold Trænet af Niels E Søndergaard og Holger Clausen. Som noget nyt besluttede fodboldudvalget at ansætte ynglinge U19 træner, Ole Mejrup, fra Varde og dermed håbe på tilslutning af ynglinge spillerne til et gennem flere år savnet ynglingehold. De unge spillere kvitterede med stor opbakning og en 1. plads i B puljen med en 5-4 sejr over Hjerting i den sidste kamp på Næsbjerg Stadion. En kamp som blev overværet af mange herlige tilskuer. Det mindede næsten om ”gamle” dage, da der var fyldt på stadion til 1. holdets hjemmekampe. Holdet spiller her i 2010 i A Rækken og skal på en spændende udenlands tur her i påsken. U17 havde et 7 mandshold i C rækken i efteråret og også de vandt deres pulje. De lidt yngre U15, som spiller under Helle Vest spillede en hæderlig sæson og var med til 3. runde af JBU pokal turneringen, hvor det blev til ærgerligt nederlag til Hammerum på 3-4 15


16


Fodboldens årsberetning 2009 U13 havde et hold i A 11 mands og C 7 mands og spillede mange lige kampe men A holdet rykkede ned. De var dog med til 2. runde i JBU pokalen hvor de tabte til et godt Kolding hold De resterende børnehold spiller 3,5 eller 7 mands fodbold og årgangs opdelt og det har været lidt svært at samle spillere nok til hold i alle årgange, men det ser ud til at vi klarer den. Pigefodbolden blomstrede igen i 2009 med hold i U8,9 og 11 flot styret af Vibeke Kristensen. Veteranerne på 40 år og derover spillede igen i den private turnering og endte i den gode halvdel med en kanon afslutningsfest hos Niels Madsen. Indendørs var der 16 hold tilmeldt DGI og ca. 10 hold tilmeldt JBU. Af flotte resultater kan nævnes at U11 drengene med Henrik Pape som træner blev landsmestre og er indstillet til Årets Mestre Pris i Varde kommune. Næsbjerg Andelskasse Cup, som julestævnet hed blev en kæmpe succes og stor ros til arrangørerne Jens Chr. Schultz, Jonas og Keld Kristensen 2009 blev også året hvor vi havde en 30 års jubilar: Vores allesammens holdleder på herrer 1. holdet: Theodor Pedersen ”Endnu en gang Tillykke du gamle!” Fodboldskolen blev afholdt i uge 32 med 80 veloplagte børn i 5 dage med solskin, sjov og fodbold. I 2010 afholdes fodboldskolen i uge 31 HUSK DET! Endnu en nyhed i 2009 var vores Stadion udvalg bestående af Kenneth Ladefoged, Verner Jessen og Bjarne Bjerre. De har med stor succes bl.a. renoveret alle udskiftningsboksene og malet træværket omkring opvisningsbanen. De har til opgave at holde stadionanlægget fint og indbydende for spillere og tilskuer, og det har de sku` klaret til UG! Vores nye stadionudvalg: Bjarne Bjerre, Kenneth Ladefoged og Verner Jessen

Tak til alle for et begivenhedsrigt år! Henning Madsen Formand NRUI fodbold

17


18


Fodboldskolen 2010 2010 Fodboldskole i Næsbjerg i uge 31 Vi afholder igen i år DBU-fodboldskole i Næsbjerg for piger og drenge årgang 1996 - 2002 Undertegnede vil sammen med et rutineret hold af lokale unge trænere og ledere danne ramme om fodboldskolen i UGE 31 fra 2. august til 6. august kl 9.00 – kl. 15.00 Køb af billet: www.billetnet.dk fra d. 11. marts 2010 Hilsen Henning Madsen Mobil 22795262 Mail : hmadsen2@gmail.com

19


KLUBHUSETS CAFETERIA TLF. 75 26 70 22

20


NRUI I BEVÆGELSE Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje

NRUI vil i foråret 2010 skabe rammerne for, at du kommer godt i gang med en sund og aktiv forår/sommer. Vi har planlagt en bred vifte af aktiviteter, sådan at der er aktiviteter for alle !! Arrangementet starter med et foredrag tirsdag den 6. april og fortsætter hver onsdag til og med den 16. juni. Kig hæftet igennem og se de mange spændende tilbud. Vi ses til NRUI i bevægelse! 21


Foredrag den 6. april

Startskuddet for aktiviteterne er et foredrag med livsstilsekspert og foredragsholder Birgitte Nymann, som vil fortælle om sund livsstil, herunder kost, stress og meget mere. Vi lover det bliver et inspirerende og sjovt foredrag.

Birgitte Nymann er populær skribent på Iform og træningsekspert på TV2´s Go Morgen Danmark. Derudover er hun en af Danmarks mest populære forfattere indenfor træning, kost, sundhed og motivation. Ikke færre end 18 bøger, 14 dvd’er med hjemmetræningsprogrammer og 16 specialproduktioner er det blevet til. Foredraget er for alle, og der er gratis entre!! Så mød op i ”MIDT I” på Næsbjerg skole

tirsdag den 6. april kl. 19.30 .

Side 2

22


Praktiske oplysninger

Foredraget er GRATIS og prisen for at deltage i resten af forløbet er 400 kr. for hele familien (husstanden), eller 200 kr. for enkelt personer. Har du ikke mulighed for at komme de første gange, skal det ikke afholde dig fra deltage. Du melder dig bare til en af lederne først gang du kommer. Træningen starter onsdag d. 14. april kl. 18.30 og slutter ca. kl. 20.30. Tidspunktet for træningsstart kan være individuelt inden for den enkelte aktivitet. Vi starter med en kort fælles opvarmning i hallen, hvorefter man går ud til de forskellige aktiviteter. Efter træningen er der et glas vand til at slukke tørsten med og et stykke frugt. Der vil være løbende information i tavle på pladsen ved Brugsen og på hjemmesiden www.nrui.dk

Side 3

23


Gå med nrui

Hvis du har lyst til at få pulsen lidt op, men ikke har lyst til forskellige former for løb, så er en rask gåtur et godt tilbud til dig. Der vil blive lavet forskellige ruter i lokalområdet, hvor du så kan deltage i det tempo ,som passer til dig. Har du lyst til stavgang, tager du selvfølgelig bare dine stave med.

Tag hinanden under armen og mød op til en frisk tur i det fri!

Side 4

24


Løb med nrui

Begyndere, lettere øvede og erfarne løbere kan alle finde en gruppe og et niveau, hvor de kan føle sig hjemme.

Det eneste der kræves, er et godt humør og gode løbesko. Hver løbegruppe er tilknyttet trænere, som guider dig fra start til slut. Du kan vælge følgende grupper: ·Niveau Niveau 1: 1 For dig der gerne vil i gang med at løbe. Målet er, at du kan løbe ca. 3 km, når perioden slutter. ·Niveau Niveau 2: 2 For dig, som kan løbe ca. 3 km med små pauser, og som gerne vil øge distancen med nogle km. ·Niveau Niveau 3: 3 Du kan allerede løbe 5 km. Målet er at du får mere rutine, så du får lyst til at løbe oftere og længere.

Side 5

25


Ringo & beachvolley Ringo Ringo er et sjovt spil, hvor alle kan være med, såvel unge som ældre. Her skal der med samme hånd kastes og gribes på begge sider af et net, og du må ikke tage skridt, når du står med ringen i hånden. Vi spiller til ringen rammer jorden. Der opsættes 2 baner ved beachvolley, og i tilfælde af dårligt vejr flyttes det indendørs. Der spiller 4 på hver side af nettet og vi laver en mini turnering hver gang. Det er et nemt spil at lære, og der vil blive lavet hold passende til alder og niveau.

Beachvolley Har du lyst til at spille volleyball og få sand mellem tæerne, så mød op ved beachvolley banen. Vi stiller nogle hold med dem som møder frem og laver en lille turnering.

Side 6

26


Gode tilbud

Side 7

27


GODE TILBUD

Side 8

28


Multibane & rundbold Multibane Der vil være forskellige aktiviteter på multibanen, det kan være hockey, fodbold og meget mere. Mød op og prøv mulighederne på banen.

Leg og Boldspil Aktivitet for de mindste fra 0. til 4. klassetrin Der vil være forskellig leg og boldspil på stadion, for denne aldersgruppe, det bliver vildt sjovt.

Side 9

29


CYKLING & MOUNTAINBIKE Cykling Det er en helt speciel følelse at cykle derudaf med vinden i ansigtet og den eneste lyd er hjulene, der snurrer mod asfalten. Cykelmotion er en sikker og effektiv vej til bedre form. En bedre form som giver øget fysisk og psykisk velvære. Der vil være grupper som cykler en ”hygge-tur” og længere ruter til rutinerede cyklister. Vi opfordre selvfølgelig til at alle bruger hjelm!

Mountainbike Næsbjerg og omegn har nogle fantastiske naturområder til at køre mountainbike. Mountainbike er for motionister der kan lide at bruge naturen som motionsrum. Det er en motionsform der kan dyrkes af alle. Har du din egen mountainbike, tager du selvfølgelig den med. Husk hjelm! 3-4 gange i løbet af foråret bliver der desuden mulighed for at låne en cykel+hjelm fra DGI. Nøjagtige datoer bliver oplyst ved foredraget den 6. april og på www.nrui.dk. Der er både cykler til børn og voksne (begrænset antal) så det bliver efter først til mølle princippet. Bestilling af lånecykler skal ske til Ole Kristensen på tlf. 75267779. Der er instruktør på, så kom frisk, også selvom du er nybegynder.

Side 10

30


Rygtræning & step Rygtræning Har du tit ondt i ryggen kan det være fordi dine muskler i ryg og mave trænger til at blive strammet op. Vi vil lave en masse øvelser, så du får en stærk ryg og en flad mave! Træningen vil være både med og uden redskaber og er for både kvinder og mænd. Træningen foregår i gymnastiksalen.

Step Step er for dig som ønsker at få pulsen op og en træning med gang i. Der kan max. deltage 30 og deltagelse vil være efter først til mølle princippet. Mød op i skolens hal.

31

Side 11


Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene af!

Se nærmere program på de enkelte aktiviteter i tavlen på pladsen ved Brugsen i Næsbjerg samt www.nrui.dk

En klub i bevægelse 32


Indendørsfodbold 2009/2010 Igen en succesrig indendørssæson for Næsbjerg’s drenge i årgang 97 og 98. Begge årgange har igen i år været repræsenteret i både JBU og DGI - regi med i alt 6 hold. For U-12’s vedkommende spillede et hold i C-rækken i JBU og fik her en hæderlig og flot 5-plads. Igen i år havde vi to U-12 hold med i henholdsvis A og B-rækken i DGI -regi. B-holdet har efter 5 sejre og 3 uafgjorte kampe vundet deres pulje i flot stil. Desværre er deltagelse ved jysk/fynsk mesterskab sløjfet for B-hold i år, MEN et stort tillykke og godt gået af drengene. A-holdet har også efter 8 sejre og nul nederlag vundet deres pulje og skal nu slutte sæsonen af med at spille om Landsmesterskabet i Aarup den 19-21 februar. Her er De forsvarende mestre fra sidste år. Spændende, at se om det kan give endnu en topplacering for drengene. U-13 drengene havde et hold med i DGI -regi. Før jul spillede de i B-rækken, hvor de vandt stort set alle deres kampe, efter jul røg de i A-rækken. Her mødte de nogle rigtig gode hold, men klarede det hæderligt alligevel. Årgang 97 var også repræsenteret med 2 hold i JBU -regi, hvor der i denne sæson har været nogle rigtige gode resultater for begge hold. Det ene hold vandt deres pulje med 14 sejre og kun 1 nederlag. Herefter skulle de spille regionsfinale i Christiansfeld, hvor De desværre kom til kort. Det andet hold vandt deres pulje med 16 sejre, nul nederlag og en målscore på 118-31. Dermed var de også videre til regionsfinale i Holsted, hvor De med sikre fødder vandt alle 6 kampe og igen havde en flot målscore på hele 41-6. Dermed skal de spille om Jysk Mesterskab i Mejrup den 6-7. marts. De to årgange har også deltaget i diverse stævner med succes. Bl.a. blev U-12 nr. 1 ved NRUI’s eget julestævne og nr. 3 ved Jerne julestævne. U-13 blev nr. 3 ved NRUI julestævnet og et blandet U-12/13 hold blev en flot nr. 2 til Sportigan Cup i Hedensted. Der skal lyde en stor tak til spillere og forældre for den gode opbakning omkring holdene i sæsonen. Vel mødt til den forestående udendørs-sæson i NRUI. Mvh. Trænere U-12 & U-13. Jens C. Schultz & Henrik Pape 33


Kroket Vi har afsluttet sommerens kroket lørdag d. 6 oktober, hvor vi startede med at spille om formiddagen og mødtes til spisning om aftenen i klubhuset. Der var fuldt hus! Vi har aldrig været flere til afslutningen, som bød på god mad, uddeling af præmier, hyggeligt samvær med snak, kortspil og deslige. Vi har haft en god sommer med mange gode oplevelser, og der spilles stadig søndag formiddag og mandag eftermiddag, hvis vejret er til det. Der er også ”tirsdagstræf” 26. januar i Glejbjerg, 23. februar i Vesterhede og 30. marts i Tistrup med tilmelding torsdagen, før der spilles. Tilmelding kan ske til Hans Peter Christiansen tlf. 75267386. Når det bliver forår igen, er vi klar til en ny sæson også gerne med nye spillere.

Gå ind på NRUI’s hjemmeside og læs denne og tidligere udgaver af bladet online.www.nrui.dk

34


Årsberetning for gymnastik 2009/2010 Rytme, spring og sammenhold, Mandehørm, stram op på bold! Gym´ sæsonen snart er slut, -håber I fik brugt jeres krudt! Og når som´ren er forbi, Vi ses igen til gymnastik i NRUI! Efter en lang og streng, men også smuk vinter, er foråret snart på vej og dermed er gymnastik sæsonen 2009-2010 ved at nå sin afslutning. Det har været en god sæson, selvom medlemstallet er noget mindre i år dvs. 225 gymnaster fordelt på 11 hold. Det lavere tal, er både blandt børn og voksne, og det er svært at sige hvad det lige skyldes, men der findes jo flere og flere tilbud om andre sportsgrene, og vi er måske mere indstillet på at køre efter disse? Vi har været nødt til at lukke holdet med Rytme for unge piger pga. for få deltagere, men de fleste af disse piger har i stedet heldigvis kunnet deltage på det ældste spring/rytme hold. Til vores populære stephold har vi i år fået endnu en træner, så med to trænere er deltagerne blevet holdt rigtig til ilden og der har været flere nye træningsformer bl.a. boksetræning og intervaltræning. Vi har, som et nyt tiltag i år, lavet en ny aldersfordeling på næsten alle børneholdene, med kun to årgange på hver, for at kunne gøre træningen bedre og mere målrettet til børnenes udvikling. Hertil er de tre ældste hold blevet til kombinerede spring og rytme hold, hvor der i hallen springes samtidig med at der laves rytme i gymnastiksalen. Børnene har så mulighed for sammen med trænerne, at vælge hvornår og hvor meget de gerne vil det ene eller det andet. Ideerne kom fra lederne sidste år og der har været positive tilbagemeldinger især omkring aldersfordelingen! Så mon ikke vi fortsætter med dette, hvis vi til næste sæson kan få trænere nok? For det kræver jo flere trænere, at lave flere hold og differentieret træning. Netop det at skaffe erfarne trænere nok har været et stort problem. Der har været mange nye trænere, især helt unge trænere. Men alle er gået til opgaven med stort engagement og arbejdsiver for at give gymnasterne nogle gode timer. De unge trænere har været en stor flok af sted på hjælpetræner kursus og det har givet en god baggrund og et godt sammenhold. Nogle af holdene har været af sted sammen på kurser og vi har også i foreningen afholdt to kurser – et springkursus med Steffen Bloch og et rytmekursus med Line Løftegaard Knudsen – begge meget dygtige instruktører og begge kurser med mange deltagere, der har fået en masse godt med derfra. 35


FÅ DIG ET OK BENZINKORT OG BLIV GODT KØRENDE DØGNET RUNDT Gør det nemt og bekvemt – få dig et GRATIS OK benzinkort, hvor du samtidig støtter din lokale sportsforening NRUI. Hent en folder i Næsbjerg Brugs med sponsornummeret 55 56 51 eller kontakt Bruno Kristensen på tlf. 75 26 77 20 el. 30 34 69 25 Med venlig hilsen NRUI’s Støtteafdeling

Dagli’ Brugsen

ØJE FOR DEN DU ER

Næsbjerg Storegade 28 . 6800 Varde Tlf. 75 22 33 66 www.profiloptik.dk

OK ALTID BILLIG BENZIN 36


Årsberetning for gymnastik 2009/2010 Som opstart på sæsonen i år havde vi en lørdag besøg af Maibritt og Gymnastik Karavanen. Hun var super og gav rigtig god og brugbar inspiration til trænerne og nogle rigtig gode timer med masser af aktivitet, fantasi og forskellig gymnastik for alle de børn, som kom og var med. Også i år har børneholdene deltaget i forskellige aktiviteter i DGI–sydvests område. Børnedagen i Ølgod i efteråret for børn fra 6 til 14 år, som juniortræningsholdet står for. Drengelejren i Helle Hallen, hvor 14 drenge var af sted sammen med trænere og forældre på en forrygende weekend, som ud over gymnastik bød på en fantastisk kælketur på presenning efter traktor – til stor begejstring for alle. Pigelejren i Vejen var også en succes og her deltog 13 piger, sammen med trænere og forældre. Men vi havde desværre ingen junior gymnaster af sted på springweekend som vi ellers plejer. Turen, der i år blev planlagt af trænere i Grimstrup, gik som noget nyt til Skyum Idrætsefterskole og endte med at foregå i den weekend, hvor der var skoledag i Næsbjerg om lørdagen! Endnu et super godt tiltag har i år været at lave et fælles hold for de unge gymnaster fra 15 år og opefter. Dette er blevet sat i værk som et samarbejde mellem gymnastik foreningerne i det ”gamle” Helle Kommune, for at lave et godt tilbud til de unge, så de ikke behøver at tage væk fra lokalområdet. Holdet har 29 deltagere, kaldes Helle Mix og vi er heldige at have dem med til vores lokalopvisning! Ja, snart vil alle vores børne- og ungdomshold vise os noget, af det de har arbejdet på i løbet af vinteren og vi ser frem til endnu engang at opleve den glæde, energi og dygtighed der kendetegner vores lokalopvisning:

Lokal opvisning i Helle Hallen fredag d. 5.marts kl. 18.30 Som gæstehold har vi desuden Varde Unge Piger og Juniortræningsholdet, der i år har trænet i Ølgod, begge hold er kendte for at lave flot og inspirerende gymnastik. Vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og se opvisningen og få en super god aften. I den efterfølgende weekend d. 12.-14. marts er der fælles opvisning for Område Varde, som afholdes i Oksbøl og Ølgod, hvor vores 3 spring-rytme hold deltager om søndagen i Ølgod. 37


Byvejen 14, 6818 Årre, tlf. 75169298 www.rousthøjeforsamlingshus.dk 38


Årsberetning for gymnastik 2009/2010 Derefter slutter gymnastiksæsonen for alle hold i uge 11, men vi arbejder lige nu i gymnastik afdelingen på at kunne tilbyde gymnastik for børn og for forældre med små børn indtil sommerferien. Og udvalget er også allerede i fuld gang med at arbejde på næste års sæson, hvor vi i høj grad tager udgangspunkt i vores træneres gode ideer og ønsker. Vi kan desuden henvise til et helt nyt tiltag i NRUI regi, nemlig ”Næsbjerg i bevægelse” som vil give hele familien mulighed for motion, så hold øje med alt sammen i pressen! Til sidst, men ikke mindst, skal der lyde en STOR TAK til alle vores dygtige ledere og hjælpetrænere – det er ikke muligt at få en gymnastik afdeling til at fungere uden jeres store vilje og engagement!! Vi håber at I har lyst til at fortsætte i NRUI´s gymnastik forening i den kommende sæson. Mange forårshilsner Gymnastikudvalget

Folkedans Denne sæson nærmer sig med raske dansetrin sin afslutning. Tiden går hurtigt. Vi er 48 medlemmer og vi har danset 23 gange i løbet af vinteren, og har det bare sjovt og hyggeligt. Det er mandag aften, det foregår kun afbrudt af Nannes kaffebord, hvor vi også synger tre sange. Hen over vinteren er vi inviteret på kursus og til legestue. Vores afslutning foregår med fællesspisning og almindelig dans, hvor vi inviterer nogle venner med. Den 20. august havde vi vores aftenudflugt til Erna og Ove Hansens have på Thorsbækvej 12, Hoven. Vi så en meget spændende og smuk have og park på 5 tdr. land med sjældne blomster, træer og buske. Derefter nød vi indholdet af vores madkurve på denne dejlige, varme sommeraften. Der var sat borde og stole op i et hjørne af haven, så det var rigtig hyggeligt. Men da vi skulle til at synge efter sangbogen, brød et heftigt tordenvejr løs, så vi skyndsomt måtte pakke sammen og køre hjem. Til sidst vil jeg gerne på udvalgets vegne rette en stor tak til alle ledere, spillemænd og dansere for jeres gode humør og for en god sæson. Jeg håber, alle møder op igen til efteråret. Puv

Ejnar Møller. 39


.

40


Håndbold 2009 Sommerhåndbold: Damer B og U17 Damer var de eneste 2 hold der var tilmeldt sommerturneringen 2009. Damer B endte på en flot 4. plads ud af 7 hold – U17 Damer endte på en 3. plads ud af 4 hold. Vi havde det som sædvanligt rigtig sjovt og vi hyggede os med kampene. Tak til Børge Nielsen for dine altid opmuntrende ord fra sidelinjen ☺ Vinterhåndbold: I vinterturneringen spiller vi i Team Helle – både børn og senior. Vi er rigtig mange fra Næsbjerg og omegn, der tager turen til Helle Hallen flere gange om ugen. I turneringerne i JHF og DGI ligger alle Team Helles hold godt placeret p.t. Alt i alt er håndboldafdelingen i NRUI en meget aktiv afdeling både sommer og vinter, selvom det måske ikke ser sådan ud udefra – men vi er jo en del af Team Helle og vi stiller med ca. 10 trænere og hjælpe-trænere til børneholdene samt et par bestyrelsesmedlemmer til Team Helle. Der skal derfor lyde en stor tak til alle frivillige, der gør et stort stykke arbejde for at vi alle kan spille håndbold i NRUI eller Team Helle. Også en stor tak til alle forældre, der kører børnene, vasker trøjer og bakker op til kampene. Uden jer ville det ikke være muligt at gennemføre en sæson med gode og sjove oplevelser for alle. Venlig hilsen Susanne Ladegaard

U12 Drenge fra Team Helle (Jeppe Lodahl og Frederik Qvist mangler på billedet)

41


42


Team Helle Håndbold Vi har haft et spændende år indtil videre. I august/september har vi afholdt en håndboldskole eftermiddag i SFO´erne i ”gamle Helle Kommune”. Vi havde allieret os med mange voksne og unge fra Team Helle, som hjalp med og gav mange børn en god eftermiddag. Vejret var med os næsten alle dagene og rigtig mange børn har haft en sjov eftermiddag. Desværre blev det aflyst i Agerbæk, da det regnede helt vildt netop denne dag.. øv, øv. Vi har fået mange nye spillere i år, og vi håber de allerede nu har fået mange gode håndboldoplevelser. Vi savner desværre generelt flere medlemmer (børn) fra Agerbæk, og vi planlægger at gennemføre Håndboldskolen i Agerbæk til sommer. Måske var det den aflyste håndbolddag i Agerbæk sidste år, som har haft så store negative konsekvenser for medlemstallet blandt børnene. Sidst i september afholdt Team Helle Håndbold en klubweekend i Helle Hallen, hvor ca. 80 børn fra U 8 – U 14 deltog. Det var rigtig hyggeligt, og der var flere af børnene, der spillede håndbold det meste af natten. I år var det Team Helle, der afholdt Kommune mesterskabet. Det gik rigtig godt, og heldigvis vandt vi selv 3 pokaler. Det var U 10, U 14 og U 18 drengene, men de øvrige hold klarede sig ligeledes rigtig godt og der var mange spændende kampe. I øvrigt skal der lyde en tak til de forældre, der hjalp med at tage tid osv. Flere af vores trænere har været på trænerkurser i år. Desuden har vi afholdt en aften for trænere og bestyrelse, hvor en instruktør fra JHF introducerede mange opvarmningslege for os. Alle fik virkelig sved på panden. Bagefter spiste og hyggede vi os sammen. Vi tror det er vigtigt, at vi får lavet lidt på tværs af udvalgene. Den 16. april har vi i samarbejde med DGI planlagt at deltage i FED FREDAG. Her vil vi afvikle nogle små kampe, men efter lidt andre regler. Sjovt bliver det uden tvivl. Vi er begyndt at se på trænersituationen til næste år for ungdomsafdelingen. Vi har allerede fået tilkendegivelser fra flere, der har lyst til at fortsætte. Desværre er der også nogle, der har ønsket en pause, og det må vi respektere. Derfor, hvis du har lyst til at være en del af et ungdoms træner team, så sig endelig til. 43


44


Team Helle Håndbold Tak til alle jer forældre, der trofast møder op til kampene og bakker jeres børn op. Vi håber at se både jer og jeres børn også til næste år. I seniorafdelingen, som omfatter 6 hold i JHF turnering samt 1 hold tilmeldt DGI meldes om god tilslutning. Resultaterne er tilfredsstillende selvom vi nok må se i øjnene, at vores 3 DIV Herrer i næste sæson måske skal spille i jyllandsserien. Der er fortsat mange points at spille om, og der vil for alle holds vedkommende komme flere points ind på kontoen. Om det så er tilstrækkelig til at sikre oprykning eller forbliven i nuværende række kan kun fremtiden vise. I Team Helle arbejder vi også på at udvide antallet af motionsspillere fra næste sæson. Det er påfaldende at så mange spillere går fra at være aktive, med to ugentlige træningsaftener og en kamp i week-enden, til helt at droppe håndboldspillet. Der er, og skal også være, plads til piger, drenge, kvinder og mænd, som gerne vil dyrke holdsporten frem for den individuelle sport, som ellers i disse år er meget populær. For at øge antallet og samtidig gøre det attraktivt for medlemmerne, arbejdes blandt andet på en ændring af kontingent systemet, således at det bliver muligt i ”lukkede hold” – under visse forudsætninger – at betale per spillet kamp. Der vil være mange spændende og seværdige kampe i Helle Hallen i de næste par måneder. Vi glæder os til at se dig som tilskuer både til børne- og seniorkampene. Ulla Byrgesen og Hans A. Petersen.

Bob Vi startede den 28. september 2009. Efter en lidt sløj start er vi nu oppe på ca. 20 spillere, så det er meget fint. Men der er stadig plads til nye spillere, så kom og prøv at spille de sidste gange. Vi holder ca. 1. april. Vi har i årets løb deltaget i flere stævner rundt omkring. Nogle gange med gode resultater og andre gange med mindre gode, men det er sjovt at se, hvordan andre spiller. Villy Lauridsen 45


46


Petanque Året 2009 har nok været et af de travleste år siden vi startede med petanque i NRUI for snart en del år siden. Kort efter opstarten gik vi i gang med at omlægge vores tilgroede tennisbane til et flot petanque anlæg. Det gjorde så at vi kunne afholde et stort stævne 2. pinsedag med spillere fra hele landet, de har alle givet udtryk for at de gerne vender tilbage. Så i fremtider holder vi nok flere store stævner. Næste punkt var anskaffelse af nyt klubtøj. Gennem vores nye tøj firma Sport Direct valgte vi en farve som ingen andre har, limegrøn farvet t-shirts, trøjer og sorte veste med vores NRUI logo og navn på, så nu er der ingen der er i tvivl om hvor vi kommer fra, vi er næsten selvlysende! Der er også opnået mange gode resultater i løbet af året, både i Danmark, Tyskland og Vietnam. Den største er nok Allan Sørensens bronzeplads ved landsmesterskabet i single i Skanderborg. Sidst på året fik vi et tilbud fra Ulla og Albert på Knoldeflodvej at de havde en tom hal stående som vi kunne lave indendørsbaner i her til vinter. I vores afdeling er der ikke langt til handling så vi gik straks i gang med at lave baner og få hængt lys op med stor hjælp fra Albert og Tommy fra Elektriker Løsninger. Vi er nu også de første i miles omkreds der har indendørsbaner, det er faktisk blev så godt at en af vores danske landsholdsspillere i petanque bruger det her i vinter til at holder formen ved lige, ja I læste rigtig, hvem troede det ville ske på Knoldeflodvej! Vi andre nyder så også godt af lidt undervisning, så hvem ved måske en gang i fremtiden ........... I Frankrig har de da også et indendørs anlæg der hedder Boulodrome Prins Albert, hvor der afholdes VM i petanque. Vi er også en flok bowlingspillere som en gang om måneden kører til Varde og spiller en times bowling med afslutning sidst i marts. Alt det arbejde laver man jo ikke alene, det kræver at man har et dygtig team bagved af medlemmer og frivillige, tusind tak til jer alle for jeres indsats, I har gjort et stort stykke arbejde som vi alle kan være stolte af også en stor tak til NRUIs bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. Med venlig hilsen Jens Olav. 47


Klub 50 Følgende firmaer er medlemmer af NRUI’s KLUB 50 i 2010, og har hver især støttet klubben med 3.000 kr.: •

Næsbjerg Andelskasse

Niels H. Madsen, Vesterbæk

Næsbjerg Foderstofforening

BL-Værktøj v/ Bjarne Lauridsen

Holtec Automatik, Næsbjerg

Entreprenør Allan Lambertsen, Næsbjerg

Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri v/Jesper & Svend Åge Sand

PC Trading, Varde v/Kjeld Kristensen

Næsbjerg Forsamlingshus

Nordenskov-Næsbjerg El-service

Næsbjerg Gulve, Næsbjerg

Biltoft MultiByg ApS v/Bertel Madsen

Næsbjerg Havecenter v/Martin Uhre

Møllers VVS og Blik

K.C. Portservice Aps

Elektriker Løsningen Aps

Malergården v/Helle & Jens-Erik Busk

Støt sponsorerne - de støtter os! os 48


Præmiespil i NRUI Opkrævning til præmiespil forgår normalt i marts måned ved, at Støtteudvalget og et par frivillige kører rundt til alle for at forny præmiespillet eller tegne nye deltagere. Vi har i år valgt at gøre det på en anden måde, nemlig ved at være tilstede ved NRUI Gymnastik-opvisningen i Helle Hallen fredag den 5. marts samt ved et ”NRUI i bevægelse” arrangement i Midt-I tirsdag den 6. april, hvor der vil være mulighed for at gentegne eller nytegne præmiespil. Derefter vil alle tidligere deltagere, der ikke har betalt for præmiespillet 2010/2011 modtage et girokort, som vi håber I vil benytte til fornyelse af præmiespillet. Vi er involveret i mange arrangementer / tiltag bl.a. NRUI Sports- og Byfest, NRUI i bevægelse, OK Benzin, Julemarked, Klub 50, Sport Direct, Andelskasse Cup, annoncer i NRUI bladet, bandereklamer på stadion, søge tilskud ved forskellige fonde, finde nye sponsorer til de forskellige hold o.s.v. Vi har valgt at gøre det på denne måde, idet det er meget tidskrævende at køre rundt til alle deltagere og vi er p.t. kun 4 medlemmer af Støtteudvalget. Vi er naturligvis meget glade for de frivillige, der har hjulpet med at forny præmiespillet, og vi vil gerne takke dem for den indsats de har ydet i mange år. Håber på jeres forståelse herfor – og håber at I, selvom vi ikke kommer personligt, vil gentegne præmiespillet. Overskuddet går til arbejdet i NRUI og uden jeres bidrag vil det ikke være muligt, at tilgodese alle aktiviteter i NRUI og skabe de gode rammer for vores medlemmer. Husk 50% af dit indskud går til præmier. Første trækning for 2010/2011 er 1. april 2010

Prisen for et nr. i præmiespillet 2010/2011 er kr. 160,00 Venlig hilsen Støtteudvalgt Kennet, Bruno, Lene & Susanne

49


Støtteafdelingen 2009 Vi har arbejdet med meget forskelligt i løbet af 2009 med mere eller mindre succes. Andelskassen – aftale om hovedsponsorat. OK Benzin – tegne nye benzinkort. Klub 50 – tiltag omkring link til NRUIs hjemmeside og køb af sportstøj fra Sport Direct. Sport Direct – samarbejdsaftale omkring indkøb af spillertøj og klubdragter, herunder bestilling af tøj m.v. til de forskellige afdelinger i NRUI. Opstart af webshoppen. Stande ved de forskellige arrangementer der har været i årets løb. Præmiespil – fornyelse og nytegning. Annoncer i NRUI Bladet – fornyelse og nytegning. Bandereklamer – fornyelse, nytegning og vedligeholdelse af bandereklamerne på stadion. Sports- og Byfesten – et kæmpe arbejde for at få gevinster m.v. til bl.a. Tombola, Banko og Børnedagen. Nye tiltag: Ansøgninger til forskellige fonde om økonomisk bidrag til NRUI’s mange aktiviteter. Samarbejde på tværs af afdelingerne omkring ”NRUI i bevægelse”. Samarbejde med SydEnergi (er endnu ikke på plads). Online spil via NRUI Hjemmesiden (er endnu ikke på plads). Klubaften med sportstøj m.m. Vi har en stand ved NRUIs lokale gymnastikopvisning fredag den 5. marts 2010 i Helle Hallerne med bl.a. fornyelse/nytegning af præmiespil, klubdragter, windbreaker, knickers, strømper, NRUI tryk og navnetryk til meget fordelagtige priser. Vi har en stand ved opstarten af ”NRUI i bevægelse” tirsdag den 6. april 2010 med bl.a. klubdragter, løbe- og fitnesstøj – et super godt tilbud du ikke skal gå glip af! Med alt dette har vi i Støtteafdelingen rigtig meget at se til, og vi kan sagtens bruge et par hænder mere. Hvis der er en bestemt opgave f.eks. præmiespil, bandereklamer på stadion el.lign., du kan få tid til at hjælpe med, er du meget velkommen til at kontakte os. ☺ Støtteudvalget vil gerne takke alle sponsorer for deres bidrag i 2009. Uden jeres bidrag ville det ikke være muligt at tilgodese alle aktiviteter i NRUI og skabe de gode rammer for vores medlemmer. Vi glæder os til at forsætte det gode samarbejde i 2010. Venlig hilsen NRUI Støtteudvalg: Lene, Kennet, Bruno og Susanne 50


F OT OS E R V ICE FA RV EBI LLED ER

40%

un der n orm alprisen

D I N LOKALE BRU GS KAN OGSÅ TI LBYD E:  LOTTO/ TI PSSERVI CE  M ED I CI N U D LEVERI N G/ H ÅN D KØB  POSTSERVI CE STØT D EN LOKALE H AN D EL I

FRI SK, BI LLI G OG LI GE I N Æ RH ED EN N Æ SBJERG – TLF. 75 26 70 06

Støt klubben gratis - få et OK benzinkort

51


52

Marts 2010 Nr. 1 NRUI-BLADET  

Medlemsblad for Sports- og Idrætsforeningen NRUI