Page 1

NRUI BLADET Februar 2011 Nr. 1


Støt vore sponsorer - de støtter os!

Næsbjerg Havecenter

K. C. Portservice ApS

tilbyder

C/o Kennet Clausen

Belægningsarbejde havegange, terrasser, indkørsler, bålplads m.m.

Anlægsarbejde græsplæne, beplantning, legeplads m.m. Havetegning—træer og planter Kirkediget 8D, Næsbjerg 6800 Varde

Ring og få et godt tilbud Næsbjerg Havecenter v/ Martin Uhre Agervigvej 5, Næsbjerg 6800 Varde—Tlf. 40 58 84 87 / 75 26 74 87

tlf. 21 26 12 85 Salg, service og montage af industri- og garageporte Ring for uforpligtende tilbud WWW.kcportservice.dk 2


Indhold i dette nummer: NRUI’s bestyrelse & tovholdere

5, 7, 9

Nyt fra bestyrelsen

11, 13, 15

Gymnastik

17, 19, 21

Hjertestarter

22

NRUI i bevægelse

23 - 35

Krocket og Arrangementsudvalget

36

Håndbold

37

Pigegymnastiklejr

39

Musik- og Kulturforeningens arrangementer

40, 42

Team Helle håndbold

41, 43

Løbeafdelingen

45

Efterfødselsgymnastik og Folkedans

47

Støtteafdelingen

49

Petanque

53

Fodbold

54

Redaktionelt Næste nummer af NRUI-bladet udkommer ultimo juni 2011. Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er onsdag den 1. juni. Nye deadlines: 1. februar, 1. juni, 1. august og 1. november

Redaktionen: Hardy Runge Nielsen, Skoleparken 17, 6800 Varde e-mail: nrui_redaktion@hotmail.com Tlf. 75 26 74 26 Vi modtager meget gerne billeder og indlæg til offentliggørelse i bladet. Det være sig gode forslag til bestyrelsen, samt ris og ros. Anvend helst skrifttypen ”Times New Roman” størrelse 14 i e-mails. Redaktionen forbeholder sig ret til at fravælge indsendte indlæg, hvis disse findes stødende eller nedgør enkeltpersoner. 3


Følg med og få sidste nyt på NRUI’s NRUI hjemmeside:www.nrui.dk

4


NRUI’s bestyrelse Formand: Lillian Jakobsen, Vardevej 17, Rousthøje, 6818 Varde. Tlf.: 75192052 E-mail: lillian.jakobsen@mail.dk

Næstformand: Gert Lindberg, Møllebakken 19, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 20461677 Email: gl.677@edc.dk

Kasserer: Gitte Lambertsen, Tranbjergvej 25, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 75267152 E-mail: nrui_kasserer@mail.dk

Største afd: Lene Hansen, Møgelbjergvej 16, Næsbjerg 6800 Varde. Tlf.: 75267790 E-mail: lenebjarne@forum.dk

Næststørste afd: Henning Madsen, Biltoftvej 9, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 75267580 Email: hmadsen2@gmail.com

5


6


NRUI’s bestyrelse Fri repræsentant: Dorthe Kock, Skoleparken 80, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 28498074 E-mail: dkock@live.dk

Fri repræsentant: (sekretær) Ole Nielsen, Møllebakken 17, Næsbjerg, 6800 Varde. Tlf.: 51212948 E-mail: jagten11@hotmail.com

Tovholdere i NRUI Fodbold: Henning Madsen Biltoftvej 9, Næsbjerg Tlf.: 75267580 (22795262) E-mail: hmadsen2@gmail.com

Støtteafdelingen: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 (30166610) E-mail: fam.ladegaard@mail.dk

Petanque: Jens Olav Jensen Skoleparken 27, Næsbjerg Tlf.: 75267555 (25880151) E-mail: watelle@turbopost.dk

Arrangement: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 (30166610) E-mail: fam.ladegaard@mail.dk

Gymnastik: Conni Dam Roust Møllevej 7, 6818 Årre Tlf.: 75169259 E-mail: cod.npb@mail.dk

Volleyball: Tina Bolding (Kun kontaktperson) E-mail: tjbolding@mail.tele.dk

7


8


Tovholdere i NRUI E-mail: ladefoged71@hotmail.com

Badminton/tennis: Helene Jensen Skoleparken 22, Næsbjerg Tlf.: 40333478 E-mail: helene.kari.jensen@skolekom.dk

Bjarne Bjerre Møllebakken 27, Næsbjerg Tlf.: 75267023 Håndbold: Susanne Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf.: 75192622 (30166610) E-mail: fam.ladegaard@mail.dk

Bordtennis: Ligger pt. stille pga. for ringe tilslutning. Kontakt Ole Nielsen (51212948), hvis du gerne vil spille.

Teater: Berit Burgaard Agervigvej 11, Næsbjerg Tlf.: 75267475 E-mail: beritbo@adr.dk

Folkedans: Ejner Møller Kristensen Gyvellunden 36, 6800 Varde Tlf.: 75169278 E-mail: gyvellunden@privat.dk Klubhus: Dorthe Flydtkjær Skoleparken 57, Næsbjerg Tlf.: 75267134 E-mail: dortheflydtkjaer@hotmail.com

Kroket: Niels Jørn Nicolajsen Agervigvej 39, 6800 Varde Tlf.: 75267154 E-mail: info@agervigbedandbreakfast.dk

NRUI blad: Hardy Runge Nielsen Skoleparken 17, Næsbjerg Tlf.: 75267426 (61100015) E-mail: nrui_redaktion@hotmail.com

Bob: Villy Lauridsen Hovedgaden 26, Næsbjerg Tlf.: 75267030 E-mail: kirstenogvilly@hotmail.com

Stadionudvalg: Verner Jessen Møllebakken 33, Næsbjerg Tlf.: 75267009 E-mail: v.jessen@privat.dk

Løbafdeling: Niels Jessen Troesmosevej 15, Næsbjerg Tlf.: 75267402 E-mail: nj@ide.dk

Kenneth Ladefoged Hovedgaden 71, Næsbjerg Tlf.: 75267246 9


Niels H. Madsen Tømrer- og Bygningssnedker Aps Liljebrovej 1 · Vesterbæk · 6800 Varde

Tlf. 75 26 40 94 Fax 75 26 46 94 · Bil 40 20 70 94 10


Nyt fra bestyrelsen Årsberetning 2010. ”Slip frivilligheden løs” er titlen på et af de mange aktuelle temaer i DGI`s kursusudbud. Og, ja der er altid plads til flere frivillige i foreningsarbejdet, også i NRUI. ”Slip frivilligheden løs” synes jeg også har kendetegnet 2010 i NRUI. Det er med stor glæde også i denne årsberetning at se tilbage på et år, hvor rigtigt mange frivillige har taget del i den fælles opgave, det er at holde hjulene i gang i alle afdelinger i NRUI. Ikke ét hjul er punkteret; alle hjul er fulde af luft. Ingen af afdelingerne har kørt i tomgang, alle afdelinger har med dygtighed og engagement bidraget til udvikling og nytænkning indenfor hver deres felt: det sportslige, det kulturelle og i støtteafdelingen. Det har samlet set betydet, at NRUI har haft en medlemsfremgang. Det er godt gået. 2010 skal, blandt meget andet, også huskes som et år med sportslig succes i flere afdelinger, og for at have ”født” et nyt koncept, der på tværs af afdelingerne blev sat i søen, nemlig ”NRUI i bevægelse”. Som forening i Varde Kommune har harmoniseringen været et debatemne. Hvilke regler skal gælde? Skal der være forskel på kommunalt ejede og selvejende lokaler og anlæg, og hvad betyder det for NRUI? I bestyrelsen har vi løbende forholdt os til udkastene og været i dialog med kommunen. Det er vigtigt for os i samarbejdet at bidrage til en saglig og konstruktiv debat. Det er vi overbeviste om, tjener os alle bedst. En debat med det mål at bevare de bedste rammer for NRUI’s medlemmer. Også i 2010 kom Næsbjerg på landkortet, nemlig ved kåringen som Årets kommunale landsby i Varde kommune. Foreningslivet, ikke mindst NRUI’s mange frivillige, har også sin andel heri. Gode historier fra idrætten i NRUI har også gennem hele 2010 prydet de lokale aviser. Sidst på året blev NRUI’s julestævne i indendørs fodbold dagens succes i JydskeVestkysten. Glædeligt var det også sidst på året at erfare, at både Næsbjerg Skole og Helle Hallens Svømmehal bevares og forbliver, som vi kender dem. Det er af stor betydning for Næsbjerg og omegn og for NRUI. Bestyrelsens fokusområder i 2010. I maj og juni blev en ny mødestruktur afprøvet. Hver enkelt afdeling holdt møde med bestyrelsen, hvor dagsordenen var udvikling og visioner for afdelingen med henblik på at fastholde medlemstallet og hverve nye frivillige. På det fælles samarbejdsudvalgsmøde i november, blev mødeformen evalueret med stor tilfredshed, og det er besluttet at fastholde strukturen 2011. 11


Sport Direct

12


Nyt fra bestyrelsen Udviklingen af værdigrundlaget for NRUI var et andet fokusområde, som der er arbejdet med gennem hele året. Arbejdsformen har været en vekslen mellem dialog med afdelingerne, arbejde i den enkelte afdeling og arbejde i bestyrelsen. På samarbejdsudvalgsmødet i november blev et oplæg debatteret, og vi besluttede efterfølgende at værdigrundlaget for NRUI er: Fællesskab, Respekt og Udvikling. I løbet af foråret bliver værdigrundlaget bredt ud på alle niveauer i NRUI. I november fik klubhuset atter besøg af levnedsmiddelkontrollen for herefter at blive tildelt en glad ☺. Dejligt! I løbet af året er der i klubhuset lavet en ny ansvarsfordeling, og flere frivillige er kommet til. Det er alt sammen meget positivt. Hjemmesiden er åbenbart et af de mere seje træk, når det gælder opgaver. Hjemmesiden fungerer, men mangler lige de sidste opdateringer. En arbejdsgruppe er i gang med at tage hånd om dette. ☺ Med et flot og alsidigt program med nye tiltag, var Sports- & Byfesten 2010 både besøgsmæssigt og økonomisk en succes. Med tanker på de mange arbejdstimer ikke mindst fra arrangements- og festudvalgets samt bestyrelsens side er det dejligt,at kunne konstatere, at der på bundlinjen er et fint overskud. Det er samtidig også tiden på året, hvor der virkelig er brug for alle frivillige, og I var der! TAK ☺ Ved Open Air i Varde stod NRUI igen for toiletopsyn/rengøring. Med overskudsdeling efter en fordelingsnøgle, betød det, at NRUI fik det dobbelte i indtjening. Se så er det rigtig sjovt! Stadionbelysningen har længe trængt til en renovering, og da vi søgte og var så heldige at få tilskud fra Varde Kommune til en energibesparende renovering, ja så blev arbejdet sat i gang - forhåbentligt til glæde for de mange aktive på boldbanerne. I 2011 fortsætter vi med glæde det gode samarbejde med skolen, hvor et udvidelsesprojekt af redskabsrummet er en af opgaverne. HIS-samarbejdet har også i 2010 været et spændende arbejde. Jeg oplever med glæde, at erfaringsudveklingen foreningerne imellem vokser. Der har været store udfordringer omkring svømmehallen, afholdelse af halballer og afholdelse af bankospil med faldende medlemsdeltagelse. Jeg oplever, at alle er parate til at tænke nyt og hjælpe hinanden med udfordringerne, hvilket er yderst positivt.

13


14


Nyt fra bestyrelsen Samarbejdet med de øvrige foreninger i Næsbjerg er kommet for at blive, til stor gavn for alle. Arbejdsgruppen, hvor NRUI er repræsenteret, arbejder lige nu med et oplæg til en fælles samarbejdsaftale, og 2010 var året, hvor Næsbjerg fik sine byportaler. NRUI har længe ønsket en hjertestarter i Næsbjerg tæt på idrætshal og -anlæg. I samarbejde med de øvrige foreninger i Næsbjerg er det nu blevet en realitet. Når jeg ser frem mod 2011, må vores fælles mål stadig være at fastholde medlemstallet og gerne få endnu flere til at tage del i fællesskabet som aktiv udøver og/eller som frivillig. Vi skal bevarer de gode rammer omkring de mange aktiviteter og afdelingerne. Det gælder både de fysiske rammer og ånden i NRUI. Vi skal løbende sikre, at udbuddet af aktiviteter matcher de behov, der er i lokalområdet. Vi skal værne om det fællesskab, der gør det sjovt at være med, og om den respekt, jeg oplever, der er mennesker og afdelinger imellem. Jo mere vi tænker det og gør brug af hinanden, jo hurtigere bliver vi et VI, hvor vi glædes over hinandens succeser og med ”fælles fodslag” klarer nye udfordringer og udvikler NRUI. TAK, fordi I alle vil samarbejdet og fællesskabet. HUSK, hvad enten du er aktiv udøver, frivillig hjælper/leder eller udvalgsmedlem, så er lige netop du med til at gøre en forskel og forme NRUI! STOR TAK til bestyrelsen, alle tovholdere, udvalg, de mange frivillige ledere/ trænere, ”klubhuspigerne”, hjælpere ved sportsugen/halballer/open air, vores sponsorer, samarbejdspartnere på skolen, Næsbjergs øvrige foreninger, HIS og Varde Kommune. Med venlig hilsen Lillian Jakobsen, formand NRUI.

Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i NRUI Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 i Næsbjerghus. Dagsorden ifølge vedtægterne. 15


Gaffeltrucks & transportmateriel Jeppe Skovgårdsvej 4 6800 Varde Tlf. +45 75 16 97 98 Fax +45 75 16 97 97 www.teamtruck.dk ttv@c.dk

BESØG

KLUBHUSETS CAFETERIA

Byvejen 14, 6818 Årre, tlf. 75169298 www.rousthøjeforsamlingshus.dk 16


Gymnastik 2010 Årsberetning for gymnastik 2010-2011 Nu er foråret på vej, gymnastikopvisningerne står for døren og snart er vintersæsonen slut. Det har som sædvanlig været en god sæson med lidt af hvert på tapetet. Men først skal vi tilbage til sidste forår! Efter mange års arbejde i gymnastikudvalget, stoppede Kirsten og Anni. I skal begge have tusind tak for jeres store indsats ☺ Efter sidste års sæson havde vi flere trænere, der tilbød at bruge endnu mere tid på gymnastik, og dertil en hel del gymnaster, som havde lyst til at være med. Det blev til ”Gymnastik for små fødder” – hvor Inga eller Britta sammen med 14 børn og forældre brugte fantasien, tømte redskabsrummet og hyggede sig. De større børn havde Juliane, Katrine og Chris til rytme og spring. De delte sig i to hold og gav en rigtig fin opvisning til sportsfesten. Det var et rigtigt godt initiativ!

Sæsonen. Efter sommeren startede den sædvanlige sæson op i uge 37 for alle børneholdene, step, pilates, effekt og Alt for Damerne. I uge 44 kom også BMW og dermed mændene i gang. Alt for damerne blev i år hjulpet i gang af Anni Jepsen indtil Kirsten som vanligt trådte til – tak for det Anni! Der er 164 gymnaster på børneholdene og 60 på voksenholdene - tilsammen næsten det samme som sidste år. Der er igen i år et hold for de unge gymnaster i Helle Hallen, Helle mix 15, som er for gymnaster fra 15 år fra den gamle Helle Kommune. Den nye trend indenfor gymnastik, Zumba, har været så populær overalt, at det ikke var muligt at få instruktører med på kursus før i december måned. Men her var vi så heldige at få Juliane og Pia Torp med og i februar kommer Lis Randeris også af sted, så nu må vi sige at være klædt på til Zumba i foreningen!! Efter nytåret startede vi 2 Zumba-hold op – 1 under og 1over 16 år – med snart 50 deltagere i alt. Indtil videre er der kun piger og damer på holdene, men vi har da set andre steder at drenge og mænd også kan være med!!! Vores børnehold har igen i år kun 2 årgange på holdet. Vi mener at man herved bedre kan tilgodese børnenes behov, fordi der ikke bliver så stor forskel på deres motoriske evner. Samtidig er det med til at holdene ikke bliver alt for store. Der er dog til trods for dette rigtigt mange børn på puslinge- og krudtugleholdene, men heldigvis har vi mange ledere og hjælpetrænere til at styre tropperne!  17


Gymnastik 2010

Rytmekursus med Mette Godballe

Springkursus med Dennis Andersen 18


Gymnastik 2010 Lige som sidste år har vi kombinerede spring- og rytmehold for skolebørnene, og det fungerer rigtigt godt, når de selv kan vælge mellem spring, rytme eller kombinere begge dele. Kurser. I løbet af sæsonen har vi hjemme i hallen haft 4 spotkurser. Det første var et inspirationskursus for puslinge- og krudtugleholdene, hvor Anette Christensen fra Esbjerg gav lederne på holdene en masse ideer og inspiration til timerne. Mette Godballe stod for et rytmekursus, hvor hun gav en god lektion i rytmisk gymnastik med bl.a. utraditionelle redskaber, og endelig blev der afholdt to springkurser – det første med Steffen Bloch og det andet med Dennis Andersen. Vi har rigtig god opbakning fra vores trænere til disse spotkurser, og det er rigtig godt, da det er med til at give et fælles udgangspunkt på holdene. I oktober var der inspirationskursus i Herning – et kæmpe arrangement med alt godt fra alle gymnastikformer: nye regler og tiltag for foreninger, udstillinger osv. Vi var en pæn flok voksne ledere og udvalgsmedlemmer af sted, og vi fik en masse nye input med derfra. Vores unge trænere har også i år været på hjælpetrænerkurser på Ragu-Ku i Oksbøl, og det har som altid har været super godt. Det er meget vigtigt, at de unge får de bedste forudsætninger og en grundviden, som de kan tage med sig til gymnastiktimerne i omgangen med børnene og de andre trænere. Arrangementer. For børnene har der som sædvanlig været tilbud om arrangementer fra DGI. Det første var børnedagen i Ølgod, hvor juniortræningsholdet stod for at lave en masse forskellige aktiviteter. Det er en god dag for børnene, hvor trænere og/eller forældre er med til at holde styr på tropperne, og vi havde igen i år en lille flok af sted. I januar var der drengelejr i Helle Hallen, hvor 7 raske drenge og 4 trænere/ forældre deltog, samt pigelejr i Vejen, hvor 15 friske piger og 6 trænere/ forældre var med. Det var nogle meget trætte børn (og voksne), der kom hjem fra disse ture. Der har i klubben været en tradition for at det største springhold tager på en springweekend sammen med Grimstrup. De har desværre ikke noget hold i Grimstrup i år pga. manglende trænere, så det var helt op til vores eget hold, hvad de ville. Flere af trænerne på holdet har gået på Bramming Efterskole, og da det så var muligt, fik de arrangeret en spring/rytmetur dertil. De havde en super god tur og vil gerne af sted igen i foråret som afslutning på sæsonen! Opvisning. Men inden sæsonen slutter skal vi have årets gymnastikopvisning .  19


Gymnastik 2010

Springkursus – müske skal vi have et hold med voksenspring?

Pigelejr 2010 (se side 39) 20


Gymnastik 2010 Lokal opvisning i Helle Hallen fredag d. 4. marts kl. 18.30 Vi glæder os rigtig meget til at se, hvad alle vores børnehold har øvet sig på i vinterens løb, og så skal vi nok have en lille smagsprøve på Zumba. Men derudover skal vi have Træningsholdet 25+ og Juniortræningsholdet fra Ølgod med som gæstehold, så det bliver sammen med uddeling af idræts- og lederprisen en meget spændende aften! Vi håber at der kommer rigtigt mange og ser opvisningen! I weekenden d. 18.-20. marts er der opvisning i Område Varde, og her deltager vores Spring/rytme hold 3 fredag aften i Ølgod og Spring/rytme 1 og 2 søndag ligeledes i Ølgod. I uge 12 slutter gymnastiksæsonen for i år, men ligesom sidste år tager ”NRUI i bevægelse” over for dem, som har lyst til at fortsætte med at holde sig i gang!! Nyt. Vi har i foråret et nyt initiativ på vej med efterfødselsgymnastik. Lige nu er Anette Thams i gang med at samle inspiration, men der kommer flere oplysninger på NRUI´s hjemmeside og i avisen, når der er flere nyheder. I udvalget arbejder vi aktuelt på en ny struktur, hvor vi gerne vil lave flere små afdelinger, der har færre arbejds- og ansvarsområder. En af hensigterne med dette er at få flere deltagere, som har lyst til at være en del af en lille gruppe med begrænsede arbejdsopgaver og tæt samarbejde med lederne på nogle få hold. Der skal fortsat være et egentligt udvalg med det overordnede ansvar for f.eks. budget, halfordeling etc. Det er rigtigt spændende både at være med til at udvikle noget nyt som dette, men også at være en del af et udvalg/fællesskab, der er med til at skabe rammerne og mulighederne for, at der kan foregå alle disse aktiviteter, som vi har i gymnastikafdelingen. Vi håber, at der er nogen, der har lyst til at være med i dette arbejde. Har du lyst, vil vi meget gerne høre fra dig i udvalget ☺ Til sidst en STOR TAK til alle vores dygtige ledere og hjælpetrænere, som jo også er en kæmpe stor del af dette fællesskab. Uden jeres engagement og lyst til at gøre en forskel for gymnasterne var det ikke muligt at få alt dette op at stå! Mange forårshilsner Gymnastikudvalget 21


Hjertestarter Næsbjerg har fået en hjertestarter Vi har inden for det seneste år været udsat for 3 ulykker i byen med døden til følge. Der er nu indkøbt en hjertestarter, som forhåbentlig vil være med til at redde liv. Flere af foreningerne i byen har igennem længere tid haft et ønske om at få en hjertestarter, og efter Tryg Fonden har givet afslag på at finansiere hjertestarteren, har disse foreninger besluttet, at et afslag ikke skulle holde dem fra at få en hjertestarter til byen. Da en ordentlig hjertestarter koster kr. 12.500 inkl. moms, har foreningerne besluttet at skrive ud til alle virksomheder som er registret i CVR-registret i området og derigennem bede om økonomisk hjælp til investeringen. Vi håber at der vil komme mange små såvel som store bidrag til dette projekt.

Efter aftale med Æblehaven er hjertestarteren anbragt i indgangspartiet hos dem, hvor der er adgang 24 timer i døgnet. Der vil nu blive uddannet en gruppe af nøglepersoner (liste vil blive hængt op ved siden af hjertestarteren, når de er blevet uddannet), som vil sikre, at udstyret bliver vedligeholdt, og disse personer vil også være dem, man kan rette henvendelse til, hvis man ønsker en forklaring til brugen af udstyret. Udstyret er meget simpelt at bruge, og man bliver guidet igennem.

Nu er Hjertestarteren sat op, og skulle ulykken være ude, er det bare at bruge den. Skulle der være spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Finn Ladegaard på tlf. 23 66 69 81. 22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


Aktivitet: Dato: Gå med NRUI Løb med NRUI Mountainbike

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15. juni

X X

X

8. juni

X X

X

11. maj 18. maj 25. maj 1. juni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X

X

X

X

X X X X

X

X

13. april 20. april 27. april 4. maj

Aktivitetsplan for NRUI i bevægelse

Zumba - i hallen

X X

DGI act Rygtræning - i samlingssalen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Step - i samlingssalen Multibane Leg & bevægelse for de små Ringo Beachvolley Krocket Petanque Sommergymnastik i gym-salen

35


Krocket 2010 Vi nærmer os igen en ny sæson med krocket, som vi starter på som sædvanligt med et møde i NRUI klubhuset søndag d.6 marts kl. 9,30 hvor vi har kaffe og rundstykker. Vi vil forsøge at sammensætte hold til sommerens amtsturnering. Nye, der ønsker at spille til sommer, er meget velkomne til at komme og høre lidt om, hvad der foregår i klubben. Sidst år fik vi jo en ny cylinderklipper i klubben. Siden da har vi haft nogle meget fine baner, og vi er rigtig glade for samarbejdet med NRUIbestyrelsen, som har vist forståelse for vores ønsker om velklippede plæner. Der er nedsat et udvalg, der arbejder med planer om et større klubhus. Planerne afhænger jo en del af, om der er fonde, der er villige til at yde økonomisk hjælp. Puv Niels Jørn

Arrangementsudvalget Udvalgsmedlemmer: Kim Jensen, Jacob Jessen, Brian Jensen, Martin Christensen, Tina & Brian Brix, Susanne & Finn Ladegaard. Vi starter med ”Brainstorm”-møde i januar, som følges op af møder ca. 1 gang hver måned for at følge op på aftalerne. Efter sommerferien og frem til start mødes vi ca. hver anden uge og i selve Sports- og Byfestugen (35-36) er vi ”på” eller i baggrunden hver dag – i weekenden er det til tider fra morgen til aften. Derefter er der et evalueringsmøde for arrangementsudvalget og et møde med bestyrelsen i NRUI i oktober/november. Så som I kan se, arbejder arrangementsudvalget næsten året rundt med planlægning og afvikling af Sports- og Byfesten. Vi har det rigtig hyggeligt, selvom der skal arbejdes. Det er jo dejligt at se, at det, vi planlægger af arrangementer, bliver en succes. I bakker utroligt flot op om Sports- og Byfesten – det giver energi til næste års planlægning ☺ Har du nogle gode ideer, vil du gerne være med i udvalget eller har du lyst til at give et nap med til en bestemt opgave el.lign., så hold dig endelig ikke tilbage, men kontakt Susanne & Finn Ladegaard, Hovedgaden 7 – mail: fam.ladegaard@mail.dk, tlf.: 7519 2622 eller mobil 3016 6610 / 2366 6981. Arrangementsudvalget er gået i gang med planlægningen af Sports- og Byfest 2011. Vi glæder os til at kunne præsentere programmet for dig. På udvalgets vegne Susanne Ladegaard 36


Håndbold 2010 Sommerhåndbold: Damer B var det eneste hold der var tilmeldt sommerturneringen 2010. Så vidt jeg husker blev vi næstsidst, men pyt med det, vi havde det som sædvanligt rigtigt sjovt, og vi hyggede os med kampene. Tak til Børge Nielsen for dine altid opmuntrende ord fra sidelinjen ☺ især ”det er rimeligt” ☺ Vinterhåndbold: I vinterturneringen spiller vi i Team Helle – både børn og voksne. Vi er stadig mange fra Næsbjerg og omegn, der tager turen til Helle Hallen flere gange om ugen. I turneringerne i JHF og DGI ligger alle hold rigtigt godt placeret pt. Serie 3 Damer er rykket op i Serie 2 B efter ombrydningen i december 2010 – tillykke med det piger! Til Kommunemesterskaberne mellem jul og nytår blev det til flere medaljer til Team Helle: U8 Total Piger Sølv, U10 Drenge A Sølv, U10 Pige A Sølv, U12 Drenge B Bronze, U14 Drenge A Guld, U16 Herre Guld. Alt i alt er håndboldafdelingen i NRUI en meget aktiv afdeling både sommer og vinter, selvom det måske ikke ser sådan ud udefra – men vi er jo en del af Team Helle, og vi stiller med ca. 41 spillere, 10 trænere og hjælpetrænere til børneholdene. Derudover er Allan Poulsen formand for Team Helle. Der skal derfor lyde en stor tak til alle frivillige, der gør et stort stykke arbejde for, at vi alle kan spille håndbold i NRUI eller Team Helle. Tak skal der også lyde til alle forældre, der kører børnene, vasker trøjer og bakker op til kampene. Uden jer ville det ikke være muligt at gennemføre en sæson med gode og sjove oplevelser for alle. Venlig hilsen Susanne Ladegaard 37


Næsbjerghus - altid et godt madsted

• Krovej 7 • Næsbjerg • 6800 Varde • • Tel: +45 75 26 70 83 • • Hjemmeside: www.næsbjerghus.dk • E-mail: naesbjergforsamlingshus@mail.dk

38


Pigegymnastiklejr 2011 Lørdag d. 22. januar 2011 kl. 9, mødtes 15 friske piger og 6 ledere ved hallen for i samlet flok at køre til Vejen Idrætscenter.

Efter ankomst og indtjek kl. 10 var det tid til opvarmning. To piger i skitøj, stod og sørgede for, at vi kom i humør til weekenden. Efter opvarmningen var det tid til at tage hul på formiddagsprogrammet. Første modul var cirkeltræning med mange forskellige øvelser. Derefter skulle vi til rytme med Hiphop-Anja og Hiphop-Nina, som var klar på at lære os nogle fede hiphopmoves. Her havde pigerne det sjovt, og de hyggede sig. Sidste modul om formiddagen stod på zumba. Det var en rigtig sjov time, og nøj hvor havde vi ondt i armene efter denne time. Nu var det tid til at spise vores medbragte madpakker i den hal, hvor vores tasker stod. Her var der blevet pustet en hoppeborg op, og den benyttede pigerne sig ivrigt af. Efter frokosten var det tid til første omgang af eftermiddagsmodulerne. Vi startede med stationstræning, hvor der var 14 forskellige stationer med forskellige øvelser at gå rundt imellem. Derefter skulle vi have spring, hvor pigerne gav den max gas med en masse spring på airtrack plus, fiberbane, tumblingbane, mini trampet og to stor trampoliner. Og pigerne fik sprunget en masse seje spring. Nu var det blevet tid til at vi skulle have taekwondo, hvor vi lærte forskellige spark og forskellige selvforsvarsøvelser. Nu var der lige en kort pause med en pizzasnegl. Efter pausen kom vi til legestuen, hvor man skulle gå rundt i hele centret og lede efter sange. Derefter var det tid til en frisk lille gåtur i det fri, hvor pigerne hyggede sig med fællessang og sladder. Da gåturen var ovre, var det endelig tid til den længe ventede svømmetur, hvor der både blev svømmet, leget, dykket og sprunget fra vipper, især fra femmetervippen. Efter svømning, var det tid til at finde sig et sted at sove, få slået sine ting op og gjort sig klar til festen om aftenen. Da alt dette var gjort, kunne vi spise vores aftensmad, hvorefter pigerne spredte sig for alle vinde; nogle gik i biografen og så film, mens andre gik på diskotek. Der var dog enkelte, som ikke var blevet helt færdig med at bade og springe fra vipper, så de gik i svømmehallen igen. Da klokken blev et, blev lyset slukket i hallen, og pigerne lagde sig til at sove. Klokken otte næste morgen ringede vækkeuret, og vi skulle nu pakke vores ting sammen og rydde gulvet, så vi kunne få morgenmad. Ved den fælles afslutning gav DGI Sydvest Mini-Mix en opvisning. Nu var den pigelejr så ovre, og der var ikke andet tilbage end at sige tak for en rigtig god weekend. Af Mia Ladefoged, Sofie Søndergård og Sabrina Søndergaard 39


Næsbjerg Musik– og Kulturforening Majfest – en rigtig Næsbjergfest lørdag den 7. maj kl. 18.30 – 01.00 Aftenen starter med spisning. Derefter dans ved

Kristian Klarvand fra Vejle

En festlig aften hvor nuværende og tidligere Næsbjergborgere + andet godtfolk mødes, måske som afslutning på en herlig skolejubilæumsdag. Menuen kan ses på www.naesbjerg.dk Billetpris: 280 kr. Billetterne købes hos Bente Høj tlf. 75267190 eller Elin Uhre tlf. 75267291

Næsbjerg Musik- og Kulturforening

40


Pigelejr 2010

Team Helle Håndbold 2010-11 Sæsonen er godt i gang i Team Helle Håndbold (THH). Vi har rigtigt mange spillere fra U4 til U16 (i alt 10 hold i ungdomsafdelingen) og 2 seniorhold i DGI. For dem, der ikke er klar over det, drives THH ikke som en selvstændig forening, men er underlagt de 7 hovedforeninger: Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov, Grimstrup, Starup, Fåborg og Årre. Vi prøver med en enkelt form for organisation at drive THH som en selvstændiglignende forening. I princippet kunne håndboldafdelingen lige så godt være underlagt en eller måske to af foreningerne med senior i en forening og ungdom i en anden, men dette er, som det ser ud i dag, kun en tanke. Det er ikke billigt at drive en håndboldafdeling. Hallejen som udgør den næststørste udgift efter vores trænerlønninger, men er et nødvendig must; vi kan jo ikke spille håndbold udendørs. Kommunen skal også spare, hvilket betyder at der bliver skåret i forskellige tilskud. Vi skal i THH naturligvis også reagere på dette. Vi har hævet kontingentsatserne betydeligt, men det er stadig billigt at gå til håndbold. Vi vil også i den nye sæson pille lidt ved kontingenterne, men vil dog fortsat være konkurrencedygtige i forhold til vores naboklubber.  41


Næsbjerg Musik– og Kulturforening Koncert med lokale ungdomsbands torsdag den 31. marts kl. 17 – 23. Gratis entre

Wardacia og Mandskoret Zelo torsdag den 7. april kl. 19 Wardacia, - et rytmisk blandet kor, der synger evergreens, swing, gospel m.m. Koret består af 22 kvinder og 8 mænd og dirigeres af Brian Svendsen.

Zelo har specialiseret sig i flerstemmig sang. Koret består af 25 mænd og dirigeres af Johny Nielsen. Entre: 40 kr

Mød op til en stemningsfuld aften

KNOLDEFLODVEJ 99 . 6800 VARDE TLF. 75 26 71 66 . FAX 75 26 73 42 www.naesbjergfoder.dk . info@naesbjergfoder.dk 42


Team Helle Håndbold 2010-11 Vi har valgt at koncentrere os om ungdomshåndbolden. Dette betyder ikke, at vi tilsidesætter seniorerne, men som udviklingen er i øjeblikket, bliver vi nødt til at få samlet op på vores ungdom, så vi også i fremtiden kan præsentere seniorhåndbold - gerne i divisionsregi. Vi har, som I nok har bemærket, ikke annonceret i bladene i det omfang, det før er blevet gjort. Også der har vi sparet på midlerne; det er ikke billigt at sætte annoncer i ugebladene. Vi har den opfattelse, at der hverken kommer færre eller flere tilskuere til vores hjemmekampe, hvad enten vi annoncerer eller ej. Vi har derfor valgt at gøre noget mere ud af vores hjemmeside www.teamhellehaandbold.dk, hvilken vi håber, I alle flittigt benytter. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret, men igen skal man huske, at alle, der har med organisationen i THH at gøre, er ulønnede, og at arbejdet derfor skal udføres i fritiden. Vi er godt i gang med at samle en stor gruppe af frivillige medhjælpende forældre. Vi må som forældre involvere os mere, og foreningen må ikke bruges som en slags daginstitution, hvor vi bare afleverer børnene for at skabe os en form for frihed. Det ser umiddelbart ud til, at det er lykkedes for os, da vi har allerede nu har mange forældre, der frivilligt tager en tørn for og i THH. Vi prøver som noget nyt at belønne de mest aktive forældre med en træningsdragt, hvor der er påtrykt ”Forældrehjælper”. Hold øje med dem; de gør virkelig en forskel! Vi er blevet tilknyttet en samarbejdsklub, Skjern Håndbold, hvilket giver vores spillere nogle muligheder for at prøve forskellige aktiviteter arrangeret af en topprofessionel håndboldklub. Vi har således haft 5 U14-spillere til udviklingstræning. Vi har også i forbindelse med vores medlemskab som samarbejdsklub mulighed for at trække på Skjerns bedste håndboldhold til en evt. opvisningskamp i Helle Hallen. Nu bliver det endelig til noget: Vi får langt om længe et nyt gulv, nye bander og mål i både hal 1 og 5. Det har vi ventet længe på, og takket være Henning Mernø, vores nye halinspektør, er dette nu blevet en realitet. Vi glæder os. Jeg vil her til sidst komme med en bøn. Vi mangler personer, der vil deltage i det organisatoriske inden for THH. Vi mangler ildsjæle, folk der har lyst til at deltage i afgørelserne af, hvordan THH skal køre. Dette er ikke kedeligt. Vi vil give dig mulighed for at udvikle dig personligt. Skulle du have lyst, så kontakt mig på tlf. 4015 5277 for en uforpligtende samtale. Jeg garanterer dig for, at der er plads til nye ideer og initiativer. Med venlig hilsen Allan Poulsen, formand for THH 43


Grill-udlejning

44


Løbeafdelingen Årsberetning løbeafdelingen. I efteråret 2010 opstod løbeafdelingen. Afdelingen blev ”skudt i gang” gennem ”NRUI i bevægelse”, og da forløbet sluttede i juni, ønskede en gruppe løbere at fortsætte løbet og som sagt så gjort. Frem til uge 43 mødtes 22 løbere hver torsdag, hvor der frem for alt blev løbet, men også hygget, grinet og konkurreret. Efter uge 43 valgte flere af løberne at holde en vinterpause fra løbeholdet. 6 løbere har dog mødtes vinteren igennem og gjort hinanden selskab. Ideer er der nok af i afdelingen, for eksempel er der ønske om at følges med hinanden til nogle af de mange motionsløb, der afholdes forår og sommer igennem. Er du en øvet løber, og skulle du have lyst til at gøre os selskab, er du mere end velkommen. Vi mødes hver torsdag kl. 18.30 ved klubhuset. Nye hold. Er du ikke kommet i gang med at løbe endnu, så er det ikke for sent. I forbindelse med ”NRUI i bevægelse” starter vi 2 nye hold op; ét for begyndere og ét for lettere øvede (se annoncering af ”NRUI i bevægelse” her i bladet). Mange hilsner fra ”Løbefolket”

FÅ DIG ET OK BENZINKORT OG BLIV GODT KØRENDE DØGNET RUNDT Gør det nemt og bekvemt – få dig et GRATIS OK benzinkort, hvor du samtidig støtter din lokale sportsforening NRUI. Hent en folder i Næsbjerg Brugs med sponsornummeret 55 56 51 Dagli’ Brugsen eller kontakt Bruno Kristensen på tlf. 75 26 77 20 el. 30 34 69 25 Med venlig hilsen NRUI’s Støtteafdeling Næsbjerg ALTID BILLIG BENZIN

OK

45


46


Efterfødselsgymnastik Har du lyst til at være en del af en ”aktiv mødregruppe” sammen med din baby? Vi mødes i skolens gymnastiksal en formiddag om ugen og træner i en time, hvorefter vi hygger os sammen i klublokalet med lidt frugt eller lignende. Træningen vil bestå af en basistræning af de store muskelgrupper kombineret med konditionstræning og selvfølgelig træning af bækkenbunden – afhængig af, hvad I ønsker og kan klare efter fødslen. Vi tilpasser aktiviteterne efter jeres ønsker. Holdet starter op i løbet af april måned. Hvis dette har interesse, må du meget gerne kontakte Anette Thams-Frandsen på tlf. 25129266.

Folkedans Denne sæson nærmer sig sin afslutning - tiden går hurtigt. Vi er 48 medlemmer. Nogle er holdt op af forskellige årsager, men der er heldigvis kommet nye til , så vi er stadigvæk seks kvadriller, når vi er der alle sammen. Vi danser hver mandag aften 23 gange i løbet af vinteren, og vi har det bare hyggeligt og sjovt. Aftenen brydes af Nannas gode kaffebord, hvor vi også synger nogle sange. I løbet af vinteren er vi også inviteret ud til legestuer og kurser. Sidst i februar får vi besøg af Hjerting folkedansere. Sæsonen afslutter vi med fællesspisning og almindelig dans, hvor vi inviterer nogle venner med. Det er en rigtig god aften. Mandag den 16. august havde vi vores aftensudflugt, som gik til museumsgården ”Karensminde” ved Grindsted. Karensminde er et levende museum, der drives som et traditionelt landbrug fra perioden ca.1920-1940. Der var mange ting fra vores yngre dage, man kunne nikke genkendende til. Fx var stuehuset som i gamle dage, hvor de på bestemte dage havde gang i det gamle komfur, hvor de brugte tørv at fyre med. En af de mange frivillige hjælpere (som er en af vore dansere) fortalte grundigt om årets gang på Karensminde Efter at have gået rundt og set det hele samledes vi i laden og nød indholdet af vores madkurve, og i øvrigt også af vores sangbøger – også en rigtig vellykket aften. Til sidst vil jeg gerne på udvalgets vegne rette en stor tak til alle ledere, spillemænd og dansere for jeres gode humør og for en god sæson. Jeg håber, vi alle tropper op igen til efteråret. P u v Ejnar Møller 47


DGI’s verdenshold 2011

48


Nyt fra støtteafdelingen 2010 Vi har arbejdet med meget forskelligt i løbet af 2010. Vi har vedligeholdt vores sponsoraftaler med bl.a. Andelskassen, OK Benzin, Sport Direct, annoncører i NRUI-bladet, bandereklamer og vore Klub 50 medlemmer. Vi har tegnet præmiespil, lavet ansøgninger til forskellige fonde og brugt store ressourcer på at skaffe gevinster m.m. til vores Sports- og Byfest. Sidst men ikke mindst har vi deltaget i afviklingen af ”NRUI i bevægelse”, som blev en kæmpe succes, der gentages i år. Vi håber selvfølgelig at se dig igen ☺ Nye tiltag: Online spil via NRUI-hjemmesiden. Igangsætning af Klub 50 medlemmers portræt i NRUI Bladet. Finde nye sponsorer. Med alt dette har vi i Støtteafdelingen rigtig meget at se til, og vi kan sagtens bruge et par hænder mere. Hvis der er en bestemt opgave, du brænder for og kan få tid til at hjælpe med, er du meget velkommen til at kontakte os. ☺ Støtteudvalget vil gerne takke alle sponsorer for deres bidrag i 2010. Uden jeres bidrag ville det ikke være muligt, at tilgodese alle aktiviteter i NRUI og skabe de gode rammer for vores medlemmer. Vi glæder os til at forsætte det gode samarbejde i 2011. Venlig hilsen NRUI Støtteudvalg Lene, Kennet, Bruno og Susanne fam.ladegaard@mail.dk Mobil: 3016 6610

Gå ind på NRUI’s hjemmeside og læs denne og tidligere udgaver af bladet on-lineE. www.nrui.dk

 49


Klub 50 Følgende firmaer er medlemmer af NRUI’s KLUB 50 i 2010, og har hver især støttet klubben med 3.500 kr.: •

Næsbjerg Andelskasse

Niels H. Madsen, Vesterbæk

Næsbjerg Foderstofforening

BL-Værktøj v/ Bjarne Lauridsen

Holtec Automatik, Næsbjerg

Entreprenør Allan Lambertsen, Næsbjerg

Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri v/Jesper & Svend Åge Sand

PC Trading, Varde v/Kjeld Kristensen

Næsbjerghus

Nordenskov-Næsbjerg El-service

Næsbjerg Gulve, Næsbjerg

Biltoft MultiByg ApS v/Bertel Madsen

Næsbjerg Havecenter v/Martin Uhre

Møllers VVS og Blik

K.C. Portservice Aps

Elektriker Løsningen Aps

Malergården v/Helle & Jens-Erik Busk

Støt sponsorerne - de støtter os! os 50


Sponsorportræt Lalandia fylder sine huse med glas og porcelæn fra Varde SPONSOR-PORTRÆT: NRUI vil i de kommende udgaver af NRUIbladet takke sine Klub 50 sponsorer med et virksomhedsportræt. Her følger det første af Varde Engroslager. Uden du ved det, har du højst sandsynligt spist med bestik, drukket af glas og tørret dine hænder i papir fra Varde Engroslager. En lille virksomhed, som på trods af adressen i Varde, har rødder i Næsbjerg, hvor ejerne gennem 14 år, Kjeld og Vibeke Kristensen, altid har boet. Varde Engroslager leverer nemlig alt til bordet, rengøringsartikler, køkkengrej og meget andet til virksomheder og private. Og kunderne tæller udover mange restauranter også Lalandia både i Rødby og Billund. ”Vores primære kunder er hoteller, restauranter, børnehaver og andre virksomheder i den størrelse. Vi har et bredt sortiment til den lille virksomhed,” fortæller Kjeld Kristensen. Restauranterne eksempelvis behøver derfor ikke at handle flere forskellige steder for både at få grej til køkkenet, rengøringsmidler, duge og alt muligt andet praktisk, som er nødvendigt. I løbet af de sidste år har Varde Engroslager åbnet for salg til private, og derfor har virksomheden etableret en udstilling i lagerhallen i Varde. Ingen kunder er for små til at få en ordentlig behandling. Både når virksomheden tager ud til virksomheder og viser tingene frem og i virksomheden i Varde, er god betjening i højsædet. ”Man skal have en god service, når man kommer ud til os,” siger han. Udover alt det praktiske og nødvendige udstyr sørger Varde Engroslager også for pynt og brugskunst, som kan sætte det sidste prik over i'et til fx konfirmationen. Vibeke Kristensen og virksomhedens personale har specialiseret sig i pynt til bordet. Siden Vibeke og Kjeld Kristensen overtog forretningen, som dengang hed PC Trading, er den vokset med en chauffør og en ungarbejder. Men firmaet må gerne blive ved med at vokse. Om kort tid vil man derfor lancere en hjemmeside med lavprissalg. Siden skal altid have 200 varer til salg til lavpris. ”Det forventer vi os meget af,” siger Kjeld Kristensen. Virksomheden har flest lokale kunder, men ejerne vil med den nye hjemmeside satse på kunder lidt længere væk, eksempelvis de mange turistfaciliteter langs Vestkysten nordpå. Også i Sønderjylland håber ægteparret at kunne finde flere kunder. Men lokalsamfundet glemmer Vibeke og Kjeld Kristensen ikke. Og derfor støtter virksomheden NRUI. 51


Tilbud og bestilling...

KNOLDEFLODVEJ 99 . 6800 VARDE TLF. 75 26 71 66 . FAX 75 26 73 42 www.naesbjergfoder.dk . info@naesbjergfoder.dk

52


Petanque Endnu et godt petanque år er gået. Vi har ikke haft den store medlemsfremgang, men har heller ikke haft nogen afgang. Først på året havde vi nogle gode træningstimer på vores indendørsanlæg i Knoldeflod; det er en stor fordel at kunne holde træningen ved lige året rundt. Det har også givet bonus i løbet af sommeren, hvor vi har opnået mange flotte resultater. I DGI Sydvests doubleturnering vandt vi både A- og B-puljen: A blev vundet af Jørgen Sørensen og Michael Madsen, og B blev vundet af Aase og Peder Henning. I Tyskland vandt Jørgen og Jens Olav også et stort stævne med 52 hold. Vi er med til mange stævner rundt omkring i landet. I Tivoli havde vi et hold med, og Karen og John Christensen blev nr. 9 ud af 16 hold i Ældresagens Kup. De blev også nr. 2 i vores Pinsestævne. I vores eget Triplestævne blev Therese, Lene og Jens Olav nr.2. Jørgen, Ulla og Gorm var i top 10 ved Landspetanquestævnet. I 4-mandshold blev Aase, Peder Henning, Kurt og Otto nr. 1og Bente, Aksel, Poul, Ib, Holger og Niels nr.2. Torben Sørensen og Gorm blev nr. 1 i vores Sportsugestævne, nr.2 blev Jørgen og Anna Lise, nr.3 Poul og Eva. Vi er meget glade for at have fået tennisbanen lavet om til petanque, da det giver os mange flere muligheder. Nu da vi er blevet medlem af Dansk Petanque Forbund er vi nogle, der skal ud at prøve kræfter med de større klubber. Mandag eftermiddag nyder en lille flok på omkring 20 ældre spillet, som afsluttes med kaffe og medbragt kage. Her i vinter er der 24 petanque spillere, der kaster med de lidt større bowlingkugler én gang om måneden. En stor tak til NRUI’ s bestyrelse for et godt samarbejde. Petanqueafdelingen Jens Olav. 53


Fodbold Fodboldens Årsberetning 2010 Endnu et flot fodboldår er veloverstået i NRUI. De forskellige holds placeringer er der løbende blevet orienteret om her i NRUI bladet gennem hele 2010. Alligevel kan jeg ikke lade være med at nævne at Vores U14 drenge, som rykkede op i Mesterrækken og skal prøve kræfter med endnu bedre hold her i foråret 2011. U19 drengene blev en sikker nr. 2 i A puljen og herrer senior rykkede op med både 1. og 2. holdet til serie 2 og 5. I maj måned skød fodboldafdelingen DBU’s pigeraket af sted ud i fodbolduniverset. 58 piger mellem 6 og 12 år deltog i en dag med masser af fodbold, leg og sjov. Vi fik også besøg af Landsholdspiller Jacob Poulsen som lavede det flotte mål mod Sverige og sikrede os kvalifikation til VM i Sydafrika. Mange fik Jacobs autograf og Næsbjerg fik igen masser af omtale i aviser og tv. Peugeot Cup-stævne i starten af august for seniorer blev en fodboldmæssig succes med 16 lokal seriehold og en god opstart til efteråret med mange flotte kampe. I samme uge afholdt vi DBU’s Fodboldskole med 64 børn, som spillede som de forskellige VM-hold gennem 5 dage fra kl. 9-15. I løbet af efteråret fik vi monteret et nyt stadionlys på træningsbanerne, så der er plads til alle de forskellige hold, også når det er mørkt. Ca. 240 børn og voksne - helt nede fra 3-års alderen til de ældste på over 60 år er trådt på banerne i 2011. Vi har kunnet tilbyde hold i næsten alle rækker på drengesiden, og vi er begyndt at mønstre flere og flere hold på pigesiden, takket være den store interesse fra begge køn. Vores indendørsafdeling kulminerede med et rigtigt flot Andelskasse Cup stævne for børn og ungdom i Helle Hallerne i 4 juledage med ca. 250 tilmeldte hold fra nær og fjern. Alt dette havde ikke været muligt, hvis det ikke var for alle de frivillige ledere, trænere, forældre, medhjælpere og udvalgsfolk, som lægger timer og atter timer i fodboldafdelingen i NRUI. Tak for et rigtigt flot fodboldår. Jeg ser frem til 2011 med stor glæde! Hilsen Henning Madsen Tovholder NRUI Fodbold 54


ALTID GODE TILBUD NY ÅBNINGSTID FRA 07.00 – 19.00  LOTTO/TIPSSERVICE  MEDICINUDLEVERING/ HÅNDKØB  POSTSERVICE STØT DEN LOKALE HANDEL I

FRISK, BILLIG OG LIGE I NÆRHEDEN NÆSBJERG – TLF. 75 26 70 06

DANSKE SPIL Gå ind på www.nrui.dk og klik på hosstående banner. Herfra kan du downloade et lille Ikon, som fører dig direkte til” Danske Spils” hjemmeside. Herefter støtter du anonymt NRUI med mellem 7 og 15 % af dit spil. Fremover skal du bare klikke på ikonet på dit skrivebord, og du kan spille som normalt. Let og enkelt men meget værd for dig og dine børns forening. Ved spørgsmål kontakt Henning Madsen på mail: hmadsen2@gmail.com 55


56

Februar 2011 Nr. 1 NRUI-BLADET  

Medlemsblad for Sports- og Idrætsforeningen NRUI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you