Page 89

16.1009.40 16.10 16.10 10.10 16.4010.35 10.10 16.40 16.40 11.00 09.40 09.40 10.35 10.10 10.35 11.00 10.35 – Tørvikbygd 10.35 10.35 11.00 11.00 11.00 Jondal – Tørvikbygd 17.05 17.05 17.05 17.30 17.3012.00 10.35 Jondal 10.35 11.00 11.00 11.3017.30 11.30 11.00 11.30 12.00 12.00 11.30 11.30 11.30 12.00 12.00 Gjermundshamn – www.hardangerfjord.com 89 11.30 11.30 11.30 12.00 12.00 12.00 12.25 12.25 12.25 12.50 12.50 12.25 12.25 12.50 12.5018.3012.50 18.00 18.00 18.00 12.25 18.30 18.30 RUTE 100413.40 Varaldsøy –13.15 Årsnes 12.25 12.25 12.25 12.50 13.15 13.15 12.50 13.15 13.40 13.15 13.15 13.40 13.40 13.40 916 81 12.50 127 M/F «Etne» 19.00 19.00 19.25 19.25 19.2514.40 M/F «Etne» 916 81 127 13.15 13.15 13.15 13.40 13.40 14.10 14.10 13.40 14.10 14.40 14.40 JONDAL -19.00 TØRVIKBYGD RUTE14.40 1006 14.10 14.10 14.10 14.40 I: M/F «Vikingen» 916 81 128 – II: M/F «Hordaland» 916 81 123 14.10 14.10 14.10 14.40 14.40 14.40 15.10 15.10 15.10 15.40 15.40 19.50 19.50 19.50 15.10 20.15 20.15 15.10 15.10 15.40 – 15.4020.1515.40 Gjermundshamn Frå Jondal 15.10 Frå Tørvikbygd 15.10 15.10 15.40 15.40 15.40 16.10 16.10 16.10 16.40 16.40 16.10 16.10 21.05 16.10 Frå 21.05 16.40 16.4021.0516.40 Frå20.40 Jondal Tørvikbygd 20.40 20.40 16.40 16.10 16.40 17.05 17.05 – 17.05 17.30 17.30RUT Mån16.10 –TINGING fre Laurdag Søndag Mån –16.40 fre Laurdag Søndag Varaldsøy Årsnes 17.05 17.05 17.05 17.30 17.30 17.30 AV BILPLASS16.10 FRÅ VARALDSØY 21.30 21.30 21.30 21.55 21.55 17.05 17.05 17.05 17.30 17.30 17.30 18.00 18.00 18.00og gjeld 18.30 18.30 Mån – fre Laurdag Søndag Mån – fre Laurdag Søndag Frå Varaldsøy kan–ein tinge bilplass. Det må skje seinast 1 time før oppsett avgang for 21.55 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 18.30 – – –inntil 05.30 05.50 20 PBE pr. avgang. Tinging til tlf. 916 81 123. 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 18.30 19.00 19.00 19.25 19.25 19.00 19.00 19.00 19.25 19.25 19.25 916 8122.40 128 – 19.00 II: M/F «Hordaland» 916 81 22.20 22.20 22.40 –I: M/F «Vikingen» – – – 123 05.30 05.50 – 06.15 06.15 19.00 19.00 19.00 19.25 19.25 19.5006.40 19.50 06.40 19.50 20.15 20.15 19.50– 19.25 19.50 19.50 20.15 20.15 20.15 19.50 19.50 19.50 20.15 20.15 20.15 20.40 20.40 20.40 21.05 21.05 – – 20.40 20.40 21.05 06.15 06.15 06.40 21.05 06.40 07.15 07.15 07.25 20.40 07.40 07.40 07.50 21.05 20.40 20.40 20.40 21.05 21.30 21.05 21.30 21.05 21.30 21.55 21.55 21.30 21.30 21.30 21.55 21.55 21.55 TINGING AV BILPLASS FRÅ VARALDSØY 08.15 08.15 08.15 08.40 08.40 08.40 07.15 07.15 07.25 07.40 07.40 21.30 21.30 21.30 21.55 22.4007.50 22.20 22.201 time 22.40 22.40 Frå Varaldsøy kan ein tinge bilplass.21.55 Det22.20 må skje 21.55 seinast før22.20 oppsett avgang og gjeld for innt 09.40 09.40 09.40 10.10 10.10 10.10 22.20 22.20 22.40 22.40 08.15 20 PBE pr.08.15 08.15 08.40 08.40 avgang. Tinging til tlf. 916 81 123. 08.40 10.35 10.35 10.35 11.00 11.00 09.40 09.40 09.40 10.10 10.10 11.00 10.10 11.30 11.30 11.30 12.00 12.00 10.35 10.35 10.35 11.00 11.00 12.00 11.00 12.25 12.25 12.25 12.50 12.50 12.50 11.30 11.30 11.30 12.00 12.00 13.40 12.00 13.15 13.15 13.15 13.40 13.40 12.25 12.25 12.25 12.50 12.50 14.40 12.50 14.10 14.10 14.10 14.40 14.40 13.15 13.15 13.15 13.40 13.40 15.40 13.40 15.10 15.10 15.10 15.40 15.40 14.10 14.10 14.10 14.40 14.40 16.40 14.40 16.10 16.10 16.10 16.40 16.40 15.10 15.10 15.10 15.40 15.40 17.30 15.40 17.05 17.05 17.05 17.30 17.30 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 16.10 16.10 16.10 16.40 16.40 18.30 16.40 19.00 19.00 19.00 19.25 19.25 17.05 17.05 17.05 17.30 17.30 19.25 17.30 19.50 19.50 19.50 20.15 20.15 RUTE 1007 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 20.15 18.30 20.40 20.40 20.40 21.05 21.05 19.00 19.00 19.00 19.25 19.25 21.05 19.25 21.30 21.30 21.30 21.55 21.55Jondal 21.55 – Tørvikbygd 19.50 19.50 19.50 20.15 20.15 RUTE20.15 1006 22.20 22.20 Overfartstid 22.40 22.40 Crossing time: ca. 20 min. Overfartstid / Crossing time: ca. 20/min. M/F Etnepax - 94 bilar/cars / 26021.05 pax 20.40 20.40 20.40 21.05 21.05 Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. Ferje/Ferry: M/F EtneFerje/Ferry: - 94 bilar/cars / 260 M/F «...» M/F «Etne» ... .. ... – M/F 916 «...» 81 127  ... .. ... 015 sjå www.norled.no / Fare Zone 6 – side/page 52–53. Ferje/Ferry: M/F Etne - 94 bilar/cars / 260Takstsone pax / Fare ZoneTakstsone 6 – side/page 52–53. 21.30 21.30 21.30 21.55 21.55 21.55 Takstsone / Fare Zone 6 – side/page 52–53. BUSS/BÅT/BILUTLEIGE Frå Utne Frå Jondal Frå Tørvik For rutetabell helgedagar, sjå side 47 For rutetabell helgedagar, 47 22.20 22.20 22.40 22.40 Laurdag Søndag Mån–fre Laurdag sjå side Søndag Mån–fre Laurd

For rutetabell

1004»Only til 2077 – sjå også norled.no Ferje/Ferry I: M/F «Vikingen» – 86 bilar / cars – 250 pass.SMS-varsling: Send «norled Dersomvarsle passasjerar. if passengers.

Gjermundshamn – Dersom passasjerar. Only if passengers.

Årsnes .......................... 06.15 07.45 08.30 09.00 09.30 10.10 11.00 11.30 – 12.10 12.35 13.30 13.40 14.30 Passasjerar frå Varaldsøy må tinga på tlf.15.10 916 81 12315.35 16.40 RUTE 1004 Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. 10.30Varaldsøy Årsnes Varaldsøy ................... 06.40 08.05 Ferje/Ferry – –II: M/F «Hordaland» – –– 64 bilar –/ cars – 149–pass. – 12.30 innan – avgang – frå Gjermundshamn. 14.00 – 15.30 – – = sommarrute, 1. mai–30. september Gjermundshamn..... 06.55 08.20 08.50 09.20I: M/F 09.50 10.30 10.50 12.55 13.50 «Vikingen» 916 11.20 81 128 11.50 – II: M/F12.45 «Hordaland» 916 14.15 81 123 14.50 15.45 15.55 17.00

I I II I II I I

06.15 07.4510.00 08.30 10.35 09.00 09.30 11.0013.00 11.30 13.15 12.10 14.00 12.35 13.30 15.10 15.35 16.40 Gjermundshamn..... 00.10 07.00 Årsnes 08.00 .......................... 08.30 09.00 09.25 11.00 10.10 11.2510.30 12.00 14.2513.40 15.0514.30 16.00 ................... 08.05 – – –– –– –11.40 – – – – – – 14.00 – Varaldsøy ................... 07.15 Varaldsøy – – – 06.4009.40 –12.30 –– 14.40 – – – 15.30 – 06.55 08.20 08.50 09.20 09.50 10.30 10.50 11.20 11.50 12.45 12.55 13.50 14.15 14.50 15.45 15.55 17.00 Årsnes ......................... 00.45 07.35 Gjermundshamn 08.20 08.50 ..... 09.20 10.05 10.20 10.55 11.20 12.05 12.20 13.20 13.35 14.20 15.05 15.25 16.20

I I

18.40

19.10 – I 19.30

19.30 – II19.50

20.00 20.20 20.35II

20.30 – I 20.50

21.20 – I 21.40

22.30 23.45 – – II22.50 I 00.05 II

I

22.30 – 22.50 15.10 15.35 – 16.40 17.10 17.40 18.30 19.10 19.30 20.00 20.30 21.20 17.05 –17.3016.05 18.25– 19.05 19.55 20.20 22.20– 23.30 15.30 17.30 19.20 – – – –21.1520.20 – 15.45 15.55 16.20 17.00 17.45 18.00 18.50 19.30 19.50 20.35 20.50 21.40

Gjermundshamn..... 00.10 07.00 08.00 08.30 09.00 09.25 10.00 10.35 11.00 11.25 12.00 13.00 13.15 14.00 14.25 15.05 16.00 Varaldsøy ................... 07.15 – – – 09.40 – – – 11.40 – – – – 14.40 – – Årsnes ......................... 00.45 07.35 08.20 08.50 09.20 10.05 10.20 10.55 11.20 12.05 12.20 13.20 13.35 14.20 15.05 15.25 16.20

23.30 22.20

23.45 – 00.05

22.55 21.45

13.30 12.35 12.10 11.30 11.00 10.30 10.10 09.30 09.00 08.30

Gjermundshamn..... 13.15 14.00 14.25 15.05 15.50 16.00 16.25 17.10 18.05 18.25 19.00 19.35 20.00 20.40 II I II– II II16.40 I– I II – II Varaldsøy ................... –I 14.40 – I 16.05 I – –II 18.40 – II – 14.25......................... 15.05 15.50 16.25 15.25 17.10 – 18.05 20.00 19.20 20.4019.55 21.45 Årsnes 13.35 16.00 14.20 15.05 16.2018.25 17.05 19.00 17.30 19.35 18.25 19.05 20.2022.55 21.15

II

18.30 – II 18.50

07.45 07.00

07.15

07.25

12.00 12.50 13.40 14.40 15.40 16.10 16.10 16.10 16.40 Sightseeing, cruise, charterturar og persontransport. 17.05 17.05 www.fjordcharter.no post@fjordcharter.no Tel. 56 39 10 2017.05 /90 79 08 1817.30 18.00 18.00 18.00 18.30 Hardanger Bil, Øystese, Tel. 56 5519.00 56 05 Øystese Mek., Tel. 56 55 03 0019.25 19.00 19.00 Lofthus Auto, Tel. 53 67 12 70 19.50 19.50 19.50 20.15 SMS-varsling: Send «norled varsle 1006» til 2077 – sjå også norled.no 20.40 20.40 20.40 21.05 21.30 21.30 21.30 21.55 22.20 22.20 22.40

II

11.30 11.30 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1006»11.30 til 2077 – sjå også norled.no

I

17.10 17.30 I 17.45 16.40 – II 17.00

16.40 –

Årsnes .......................... 13.40 14.35 15.05 ................... 15.25 –14.00 16.20 Varaldsøy – Gjermundshamn..... 14.15 14.55

05.00 03.00

IIII

II I II I II

16.05 – 14.40

14.35 15.10 15.35 – – 15.30 – 16.05 Laurdag/Saturday nr./Ferry II 14.55 Ferje 15.45 15.55 16.20

I

00.45

Årsnes .......................... 13.40 Varaldsøy ................... 14.00 Gjermundshamn..... 14.15

00.45

00.45 – 01.05 Årsnes .......................... Varaldsøy ................... Gjermundshamn.....

00.10

14.00 – 14.20

For rutetabell helgedagar, sjå side 38

For rutetabell helgedagar, sjå2077 38 SMS-VARSLING: Send «Norled varsle tilside 2077 – sjå også norled.no SMS-varsling: Send «Tide varsle1004» ...» til – sjå også Tide.no

Gjermundshamn..... Varaldsøy ................... Årsnes .........................

II

Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. Ferje/Ferry: M/F Etne - 94 bilar/cars / 260 pax Takstsone / Fare Zone 6.

13.15 – 13.35

II

Årsnes ..........................

II

Gjermundshamn.....

I II

00.10

For rutetabell helgedagar, sjå norled.no

Ferje nr./Ferry

Bilutleige

01.10

II

Måndag – fredag / Monday – Friday Måndag – fredag / Monday – Friday

I

03.30

Med tog og buss 01.05-30.09. 12.25 Oslo12.25 12.25 13.15 13.15 13.15 Hardangervidda- 08.25 Oslo - 11.53 Geilo www.nsb.no 16 12.00 Geilo - 13.45 Eidfjord (linje 14.10 991) www.skyss.no 14.10 14.10 Eidfjord Korrespondanse med båt (s. 90) eller 15.10buss www.skyss.no 15.10 15.10 Fjordcharter Norway AS

07.40

Ferje/Ferry I: M/F «Vikingen» – 86 bilar / cars – 250 pass.

I

17.40 – II 18.00I

II

05.25

II

18.15b

07.15

08.15 i Hardanger 08.15 med08.15 08.40 Hardangerfjord i et nøtteskall. Rundtur buss, tog og båt. 09.40 10.10 For rutetabell side09.40 38 Kan kombinerast med helgedagar, overnatting09.40 ogsjå aktivitetar. 10.35 10.35 Tel. 10.35 Start/slutt Oslo eller Bergen. www.fjordtours.com 815 68 222 11.00 06.05

II I

14

16.10

Fjord 17.15Tours

06.30

I

07.00

Bussruter i Hardanger www.skyss.no Tel. 55Send 55Send 90 «Tide 70 varsle Skyss helgedagar, sjå side 47 Overfartstid / Crossing time: ca.For 20rutetabell min. SMS-varsling: 1006» til 2077 – sjå også norled.n SMS-varsling: ...»Tide.no tilnorled.no 2077 – sjå også Tide.no 09.55 –...»«Norled –også – SMS-varsling: Send «Norled 2077 – sjå også SMS-varsling: Send «Tidevarsle varsle1006» tiltil 2077 – varsle sjå 05.30 05.50 Ferje/Ferry: - 94 bilar/cars /«Norled 260 pax Send varsle 2077 – sjå også norled.noUtne, Lofthus,–Kinsarvik, Ulvik SMS-varsling: Send «Tide varsle ...» tiltil 2077 – sjå også Tide.no 10.55 M/F EtneSMS-varsling: Dagleg fjordcruise t/r1006» Norheimsund, Herand, Hardangerfjord 06.15 06.15 06.4 06.40 14 14 Takstsone 15.05 / Fare Zone 6. og Eidfjord. Rutetider: sjå s. 90. www.norled.no Tel. 51 86 87 00 sightseeing

II

II

II

Reis med rutebuss, båt eller Bybane når du skal oppleve For rutetabell helgedagar, sjå side 38 Bergen og Hordaland! Laurdag/Saturday

Ferje nr./Ferry

Gjermundshamn..... Varaldsøy ................... Årsnes .........................

Ferje nr./Ferry

SMS-varsling: Send «Norled varsle 1006» til 2077 – sjå også norled.no Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. Ferje/Ferry: M/F Etne - 94 bilar/cars / 260 pax 16 Takstsone / Fare Zone 6.

Ferje nr./Ferry

08.55 09.55 10.55 15.05 16.10 17.15 18.15b

– – – 06.25 08.0510.10 – – – – – 12.10 – 12.35– 13.30 12.30 – – 03.00 Varaldsøy 05.00 ................... 06.05 07.00 07.45 08.30 09.00 – 09.30 10.30 11.00 11.30 Gjermundshamn 03.20 05.20 10.30 – – 06.25..... –01.05 08.05 – 06.40 – 07.20– 08.20 – 08.50 –09.20 09.50 – – 10.50 12.3011.20– 11.50 –12.45 12.55 13.50 nr./Ferry II I II I09.20 II 09.50I 10.30 II I I II I 12.45 II 12.55I 13.50 II II II 03.20 Ferje 05.20 06.40 07.20 08.20 08.50 10.50 11.20 11.50

13.00 12.00

I I II I

II I

08.00

I II

08.30

III

09.00

II

I

09.25

10.00

II

10.35

I

11.00

I II

11.25

I

01.10 Varaldsøy 03.30 ................... 05.25 06.30 07.00 08.00 08.30 – 09.00 09.25 10.00 10.35 11.00 – 11.25 – 12.00– 13.00 – – 05.40 07.15 – – – 09.40 11.40 – – – – ......................... 05.40 –00.45 07.15 – 06.00 – 06.50– 07.3509.40 – – 10.20 11.4010.55– 11.20 –12.05 12.20 13.20 Årsnes 01.30 03.50 08.20 – 08.50 09.20 10.05 01.30 03.50 06.00 06.50 07.35 08.20 08.50 09.20 10.05 10.20 10.55 11.20 12.05 12.20 13.20

10.35 1006 RUTERUTE 1006

SMS-varsling: Send «Norled varsle 1006» til 2077 – sjå også norled.no

17

07.4 08.4 10.1 11.0 12.0 12.5 13.4 14.4 15.4 16.4 17.3 18.3 19.2 20.1 21.0 21.5

16

8

gså norled.no

skyss.no

Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. For rutetabell helgedagar, sjå side 38 Ferje/Ferry: M/F Etne - 94 bilar/cars / 260 pax

177/55 55 90 70

Takstsone / Fare Zone 6 – side/page 52–53.

SMS-VARSLING: Send «Norled til 2077 – sjå også norled.no SMS-varsling: Send «Tidevarsle varsle1004» ...» til 2077 – sjå også Tide.no

For rutetabell helgedagar, sjå side 47

No_Hardangerfjordguide 2017  
No_Hardangerfjordguide 2017  
Advertisement