Page 88

88

Kinsarvik – Utne

TRANSPORT I HARDANGER

R

M/F «Jondal»  916 81 116

FERJERUTER

Gjeld frå 1. oktober 2015 Kinsarvik – Utne

Rutetidene er oppdatert per 15.08.2016. RHF tek ikkje ansvar for endringar etter dette RUTE 1007 Ruteinformasjon perioden 17. august til 30. september 2015 sjå www.nor og trykkfeil. Sjå www.norled.no for oppdaterte iferjeruter.

KINSARVIK - UTNE Frå Kinsarvik Mån – fre 06.10 07.15 08.20 09.25 10.25 13.25 14.30 15.35 16.40 17.40 20.15a

Laurdag 08.20 09.25 10.25 14.30 15.35 16.40 17.45b

RUTE 1001

a Berre måndag og onsdag b Sommarrute 15. juni - 20. august

M/F «Jondal» 916 81 116 Frå Kinsarvik Mån – fre 06.10 07.15 Søndag 08.20 09.25 09.25 13.25 10.25 14.30 15.35 14.30 16.40 15.35 17.40 20.15a 16.40

Frå Utne

Laurdag Søndag 08.20 09.25 09.25 10.25 Mån – fre14.30 10.25 14.3006.40 15.35 15.35 16.40 16.4007.45 17.45b 17.45b 08.55

09.55 10.55 17.45b 14.00 15.05 16.10 17.15 a Berre måndag og onsdag b Sommarrute 15. juni–20. august 18.15 20.45a

RUTE 1007Laurdag Mån – fre 06.40 Frå Utne

07.45 Laurdag 08.55 09.55 08.55 14.00 09.55 15.05 16.10 10.55 17.15 15.05 18.15 20.45a 16.10

Kinsarvik – Utne

Fråonsdag Kvanndal a Berre måndag og b Mån Sommarrute august – fre 15. juni–20. Laurdag

Overfartstid / Crossing time: ca. 28–30 min. Bilar / cars: 35 pbe, pax. 99 Takstsone/ Fare Zone 8

M/F «Utne» RUTE 1001

Sø 0 1 1 1 1 1

16.10 17.15 18.15b

17.15 18.15b

Kvanndal – Utne

KVANNDAL - UTNE

08.55 09.55 Søndag 10.55 15.05 09.55 16.10 10.55 17.15 18.15b 15.05

M/F «Jondal»  916 81 116

Gjeld frå 1. oktober 2015

916 81 183Kvanndal – Utne

RUTE 1001

Ruteinformasjon i perioden 17. august til 30. september 20

Frå81 Kinsarvik M/F «Utne»  916 183 – (M/F «Hardingen»  916 81 129) Mån – fre

Frå Utne

Laurdag

Søndag

Mån – fre

F

L

Gjeld08.20 fråLaurdag 1. oktober 2015Søndag Søndag Mån – fre 06.10 09.25 06.40 07.15 09.25 10.25 07.45 06.00 06.45 08.00 07.10 08.30 Ruteinformasjon i 06.25 perioden 17. august til 30. september 2015 sjå www. 08.20 10.25 14.30 08.55 06.45 07.35 09.00 07.10 09.30 09.25 14.30 08.00 15.35 09.55 Frå Kvanndal Frå Utne Overfartstid ca. 28–30 min.10.05 13.25 15.35 09.30 16.40 14.00 07.35 / Crossing time: 09.00 08.00 10.30 Mån – fre Laurdag Søndag Mån – fre Laurdag 14.30 16.40 17.45b 15.05 Bilar / cars: 35 pbe, pax. 99 09.00 10.05 11.00 09.30 11.30 06.00 06.45 08.00 07.10 15.35 17.45b10.30 06.25 16.10 Takstsone/ Fare Zone 8 06.45 07.35 09.00 11.30 07.10 08.00 16.40 17.15 10.05 11.00 12.10 10.30 12.35 17.40 18.15 07.35 09.00 10.05 08.00 09.30 11.00 12.10 13.00 11.30 13.30 20.15a 20.45a 09.00 10.05 11.00 12.35 09.30 10.30 10.05 11.00 12.10 13.30 10.30 11.30 12.10 13.00 14.00 12.35 14.30 11.00 12.10 13.00 12.35 13.00 14.00 15.00 13.30 14.30 11.30 15.30 12.10 13.00 14.00 12.35 13.30 14.00 15.00 16.00 14.30 16.30 13.00 14.00 15.00 15.30 13.30 14.30 14.00 15.00 16.00 15.30 15.00 16.00 17.00 15.30 16.30 14.30 rutetabell helgedagar, sjå side 38 17.30 a BerreFor måndag og onsdag 15.00 16.00 17.00 15.30 16.30 b Sommarrute 15. juni–20. august 16.00 17.00 18.00 16.30 18.30 SMS-varsling: Send «Norled varsle17.30 1007» til 2077 – sjå også norled.no 16.00 17.00 18.00 16.30 17.30 17.00 18.00 Send «norled 19.00 17.30 18.30 19.30 17.00 18.00 17.30 18.30 SMS-varsling: varsle 1001» til 2077 –19.00 sjå også norled.no Overfartstid / Crossing time: ca. 28–30 min. 18.00 19.00 20.00 19.30 18.30 19.30 18.00 19.00 20.00 18.30 20.30 Bilar / cars: 35 pbe, pax. 99 19.00 20.00 21.00 19.30 20.30 Takstsone/ Fare Zone 8 19.00 20.00 21.00 19.30 20.30 21.30 20.00 21.00 22.00 20.30 21.30 For21.00 rutetabell22.00 helgedagar, sjå norled.no 20.00 20.30 22.30 21.25 22.50 21.30 21.50 22.25 22.45 21.25 22.50 21.50 23.10 – U Kvanndal RUTE 1001 22.25 22.45 Overfartstid / Crossing time: ca. 20. min. Ferje/Ferry: Bilar / cars: 40 pbe, pax. 199 Takstsone/ Fare Zone 6

Overfartstid / Crossing time: ca. 20. min. Ferje/Ferry: Bilar / cars: 40 pbe, pax. 199 Takstsone/ Fare Zone 6

M/F «Utne»  916 81 183 – (M/F «Ha

Gjeld frå 1. oktob

Ruteinformasjon i perioden 17. august til 30. s Frå Kvanndal

Mån – fre Laurdag Søndag Må 06.00 06.45 08.00 0 06.45 07.35 09.00 0 07.35 09.00 10.05 0 09.00 10.05 11.00 0 10.05 11.00 12.10 1 11.00 12.10 13.00 1 12.10 13.00 14.00 1 For rutetabell helgedagar, sjå side 38 13.00 For rutetabell 14.00 helgedagar, 15.00sjå side 381 14.00 15.00 16.00 1 Foto:varsle Hege1007» Hisdal SMS-varsling: Send «Norled varsle 1007» til 2077 – sjå SMS-varsling: Sendnorled.no «Norled til 2077 – sjå og 15.00også 16.00 17.00 1 SMS-varsling: Send «norled varsle 1001» til 2077 – sjå også norled.no 16.00 17.00 18.00 1

No_Hardangerfjordguide 2017  
No_Hardangerfjordguide 2017  
Advertisement