Page 76

76

Hjadlane Galleri

Foto: RHF

www.osa.no Tel. 48 12 96 69

Eit privateigd galleri med hovudvekt på figurativ samtidskunst. Utstillingane tek ofte utganspunk i Lars G. Polden sine tankevekkande og fargerike bilete, men kan også visa arbeid av andre kunstnarar. Omvisning etter avtale også utanom annonsert opningstid (heile året). Osa B 11 GPS 60.5901 7.0403

Osafjellet

Foto: Mariusz Marczak

www.visitulvik.no Tel. 56 52 62 80

Eit flott fjellområde 1250 moh. Osafjellet ligg mellom Bergensbana/Rallarvegen og Osa. Isbreen Hardangerjøkulen er ein av dei høgaste toppane i området. Open bilveg i perioden mai-sep. 20 km frå Ulvik sentrum. Bomveg. Ulvik B 11

Fotturar

Osasete Foto: B-Nature

ULVIK

www.visitulvik.no Tel. 56 52 62 80

I Ulvik er det mange merka stiar med ulik vanskegrad. - Kvasshovden Opp, 0-1030 moh, merka løype, 7,5 km. Start ved Hardanger Gjestehus. - Osa-Osasete, merka sti, t/r 3-4 t. For guida turar, meir informasjon og kart kontaktar du Ulvik Turistkontor.

Historisk vandring i Ulvik

Guida vandring i Ulvik der ein m.a. www.visitulvik.no besøkjer den gamle Mylna med Tel. 56 52 62 80 historie tilbake til 1600-talet og Ulvik kyrkje frå 1858. Blir sett opp faste dagar i sommarsesongen. Ein kan og kjøpe fellesbillett for Historisk vandring i Ulvik og inngang på Olav H. Hauge-senteret, ta kontakt med turistkontoret for meir informasjon og prisar.

Ulvik kyrkje

Frå 1858. Dekorert innvendig med rosemåling av kunstnaren Lars Osa i 1923. Sesong ope frå 10:00-18:00

www.visitulvik.no Tel. 56 52 62 80

Rallarvegen

I dag ein kjend og populær sykkelog gangveg. Den 82 km lange kulturhistoriske vegen mellom Haugastøl og Flåm, vart laga i perioden 1895-1902 i samband med bygginga av Bergensbana, den høgastliggjande jernbana i Nord-Europa.

www.rallarvegen.com Tel. 32 08 75 64/56 52 62 80

Rallarmuseet

Viser historia om bygginga av Bergensbana.

Finse B 14 www.rallarmuseet.no

No_Hardangerfjordguide 2017  
No_Hardangerfjordguide 2017  
Advertisement