Page 35

www.hardangerfjord.com

35

Viketunet

Gammal lensmannsgard med sju hus frå 1600-1700- talet. Inventaret gir inntrykk av at det framleis bur folk her. Kontakt turistinformasjonen i Jondal for opningstider.

Jondal E 7 www.visitjondal.no Tel. 95 11 77 92

Jondal kyrkje

”Hardangerkatedralen”. Største kyrkja i Hardanger, bygd i 1888. Orgel levert av Bruno og Christensen og sønner i 1988, med 26 stemmer. Orgelresitasjon/lunsjkonsert nokre tysdagar kl. 11.30. Kyrkjebåtturar onsdagar kl.19. Pilegrimstur Krossdalen- Reisæter torsdag 6.juli. For oppdatert informasjon sjå kyrkjekulturkalendaren på www.jondalkyrkje.no

Jondal E 7 www.jondalkyrkje.no Tel. 53 66 84 37/ 91 39 49 82 12.06-20.08 1-7 10:00-20:00

Kyrkjebåten

Tiæring. Nøyaktig kopi av gammal kyrkjebåt. Utleige etter avtale. Kontakt Jondal Turistkontor.

Jondal E 7 www.visitjondal.no Tel. 95 11 77 92

Herand Landskapspark

Opplev det prisløna kulturHerand D 8 landskapet og 9000 år med www.herandlandskapspark.no kulturhistorie. Landskapsparken 91 38 73 39 i Herand legg stor vekt på å ivareta kulturlandskapet og kulturminna i området, og gjere det tilgjengeleg for publikum. Her er utstilling, overnattingsmogelegheiter og friluftsaktivitetar. Gå gjerne den unike Kulturstien i lett kuppert terreng. Turen varer omlag 1,5 time.

Oppgangssaga i Herand

Båtbygging var tidlegare ei viktig næring i Herand. Tømmeret vart skore på ei vassdriven oppgangssag som var i full drift fram til slutten av 1970-talet grunna tradisjonsrikt kyst- og båtbyggjarmiljø i Herand. Saga er i drift i april, mai og juni. Visning for grupper etter avtale, kontakt Hardanger og Voss museum.

Herand D 8 www.herand.no post@hvm.museum.no Tel. 40 43 41 00

erkty. Illustrerande bilete og tekst. Ope på førespurnad.

Tel. 91 38 73 39

Kvernhus i elvemiljø

Restaurert kvernhus i opphavleg miljø. Driven av vasskraft.

Herand D 8 www.herandlandskapspark.no Tel. 91 38 73 39

Helleristingar

I Herand er det 150 særeigne helleristingar. Informasjonsskilt.

Jondal E 8 www.visitjondal.no Tel. 95 11 77 92

Naustrekkja på Svåsand

Båtbyggjarnaust i rekkje. Viser gammal kystkultur.

Herand D 8 www.visitjondal.no Tel. 95 11 77 92

JONDAL

Båtbyggjarmuseet i Her ligg ein tradisjonell gavlbåt frå Herand D 8 Herand. Samling av båtbyggjarvwww.herandlandskapspark.no Herand

No_Hardangerfjordguide 2017  
No_Hardangerfjordguide 2017  
Advertisement