Page 20

20

Hæreid

Foto: Heidi Kvamsdal

www.visiteidfjord.no Tel. 53 67 34 00

Største gravfelt frå jernalder og vikingtida på vestlandet. 400 gravhaugar frå 400-1000 e.Kr. Kulturhistorisk vegvisar og kart på Eidfjord Turistkontor. Ein fin fottur langs elva frå sentrum opp til Eidfjordvatnet og vidare opp til Hæreid via utsiktspunktet Hodna, så tilbake til sentrum 1,5 t. Eidfjord C 12

Galleri Nils Bergslien

Unik samling av Bergslien måleri. Galleriet ligg i tilknyting til Quality Hotel Vøringfoss. Omvising på førespurnad. Gratis inngang. Eidfjord C 11 Foto: Heidi Kvamsdal

www.visiteidfjord.no Tel. 53 67 34 00 14.04-18.06 6-7 12:00-16:00 19.06-20.08 1-7 12:00-18:00 21.08-01.10 6-7 12:00-16:00

Tunet på Haugen

Foto: Agurtxane Concellon

Tel. 90 20 25 72

Nytt gardsmatutsal og kafe med vekt på økologiske varer. Sal av heimabakst og lokal kjøtvarer. Selskapslokale i flott grindaløe for lunsj og kveldsarrangement for grupper på inntil 50 personar. Spesialitet er gropekokt kjøt. Facebook: Tunet på Haugen Eidfjord C 11

Fotturar

Kjeåsen Foto: Heidi Kvamsdal

EIDFJORD

www.visiteidfjord.no Tel. 53 67 34 00

Eidfjord har eit mangfald av tilretteIagde turstiar. Spør etter brosjyra ”Turgleder” på turistkontoret. - Vøringsfossen, spektakulær tursti frå 1872 inn til fossen 1,5 t t/r. Sjå s. 24-25. - Kjeåsen, fin, men bratt sti frå Simafjorden til fjellgarden 530 moh. Stien startar ved fjordkanten ved Sima Kraftverk. 3-4 t t/r . - Simadalselva, 3 km sti langs elva i Simadal. Tilrettelagt for rørslehemma. - Hæreid, kulturhistorisk spasertur frå sentrum, rundtur 1,5t.

Måbødalen Kulturlandskapsmuseum

Vegbyggjingstradisjonar frå 1600Øvre Eidfjord C 12 talet og fram til i dag. Informasjons- www.visiteidfjord.no tavler formidlar ei fasinerande veg- Tel. 53 67 34 00 og kulturhistorie.

Sysendammen

Ein av Noregs største steinfyllings- Sysendalen C 13 dammar. 1.160 m lang og damvolum www.visiteidfjord.no på 3.640.000 m3. Lett synleg frå Rv7. Tel. 53 67 34 00 Informasjon og parkering ved dammen.

No_Hardangerfjordguide 2017  
No_Hardangerfjordguide 2017  
Advertisement