Page 46

// TEMA

vi skal bevare vores medlemstal, så derfor er vi nødt til at handle på situationen”, slutter Henning.

Jesper Rej, Midtsjællands Golfklub Havde I problemer med vand i 2017? Ja, det havde vi. Vi skulle passe på, hvor vi kørte på banen. Særligt omkring søerne havde vi følsomme områder. Vi har dog formået at klippe hele sæsonen. 18-hulsbanen har kun været lukket ved frost og sne og vi har spillet til ordinære greens og vinter tee. 6-huls banen har været åbent for spil hele tiden. Hvad gjorde I får at afhjælpe situationen? Vi har en blanding af gamle push up og opbyggede greens, men alle greens har været i spil. Der har naturligvis været nogle, der har været mere fugtige end normalt. Her har vi skullet vælge hulplacering med omhu på den høje del af greenen. Vi har også være ude og pumpe vand væk fra bunkers, når de var helt fyldt med vand. På fairway har vi haft nogle områder, hvor vi har måttet køre udenom. Vi ligger på lerjord, men tilsyneladende har det kunnet dræne i et stort omfang, da jeg synes, vi har fået meget mere nedbør end vi normalt gør. De områder, hvor der har stået vand, har vi forsøgt at vertidræne. Det har også hjulpet. Jeg kørte med en lille let traktor med god dækmontering. Jeg skulle dog være meget opmærksom på maskinen og jeg var også nødt til at løfte vertidrænmaskinen nogle gange for at få trykket over på traktoren, så maskinen ikke skubbede græsset og jorden med foran rullen.

Får det konsekvenser for åbning 2018? Nej, ikke umiddelbart. Det er en fordel, at vi nu har fået frost, som vil være med til at tørre arealerne ud.

Jan Nørregaard, Værebro Golfklub Havde I problemer med vand i 2017? Vi havde udfordringer med, at Værebro Å gik over sine bredder. Og så havde vi bunkers, hvor sandet blev vasket ned og der stod også lidt vand på fairways. I 2017 fik vi 1025 mm 46

Greenkeeperen nr. 1 - 2018

vand. Vi har dog holdt den gående og haft banen åben hele tiden. Sidst i september blev vi nødt til at lukke 9 huller ud af vores 27 huller i ca. 2 uger.

Hvad gjorde I for at afhjælpe situationen? Vi fik installeret pumper på et par biler, så vi kunne kørt ud og pumpe vandet væk til søer og drænbrønde. Så ringede vi til kommunen og huskede dem på, at det er vigtigt at få Værebro Å renset op. Hvis åen ikke er renset op, kan vi mærke det i vores dræn, som løber ud i åben, så vil de ikke rigtig trække.

Greenkeeperen nr1 2018  
Greenkeeperen nr1 2018  
Advertisement