Page 1

NAVN:_____________________________ EMAIL:________________________ STED/KOMMUNE:____________________ TELEFON:_____________________ ___ FØDT: ______________ (er du under 14 - 17 så må du ha foresattes tillatelse) SIKKERHETSREGLER 1. Markører skal behandles som om det var et våpen og skal behandles med respekt. Det kan føre til stor skade skulle noen bli truffet i øyet eller på veldig nært hold. 2. MASKE skal alltid være på når spill er igang. 3. LØPSPLUGG skal alltid være i når spillet ikke er igang eller når en spiller blir markert. 4. HVA SKAL DU GJØRE NÅR DU BLIR MARKERT (NÅR DU BLIR TRUFFET) o Markøren skal sikres, pekes opp eller ned når spillet ikke er igang. o Maske skal fortsatt være på til spillet er over. 5. Når individuelle spill er ferdig, ved avblåsning enten ved horn eller plystring eller ved STANS, skal alle spillere samles i en gruppe, alle løpsplugger skal være i, markører sikres og først da kan maske taes av. 6. Du må forsikre deg om at den du skyter på har maske på og er en spiller. Hvis det skulle observeres noen på området, mens det spilles, uten maske så skal det skrikes STOPP av den personen som ser det. Spillet skal øyeblikkelig stoppes, inntil personen er utenfor spillområdet. 7. Skyting skal bare finnes sted inne på spillområdet. Test skyting kan foretas på en testskytebane, eller med godkjennelse av baneansvarlig eller instruktør. 8. Det er ikke lov å spille i alkohol- eller annen ruspåvirket tilstand. 9. Det er strengt forbudt å skyte på dyr i faunaen, det vil i minimum føre til umiddelbar bortvisning fra banen. 10. Markerte spillere kan observere spillet et godt stykke fra der kampene skjer slik at de ikke står i veien for andre spillere, maske må være på så lenge spillet er igang selv om spilleren er market. SPILLEREGLER 1. En spiller er markert (skutt) hvis han kjenner at han har blitt truffet, ballen trenger ikke å sprekke. 2. Når en spiller er markert skal han rope MARKERT eller noe som indikerer at han er truffet, deretter sette løpsplugg i markøren, peke markøren opp, maske skal være på så lenge spillet er igang. 3. Markert spiller skal gå ut av spillområdet og ikke begynne å prate med spillere som er fortsatt med. ANSVAR – PERSONLIG DEKLARASJON 1. Jeg forstår alt spill foregår på eget ansvar og risiko. 2. Ser jeg noen som bryter reglene så skal jeg si ifra til person eller baneansvarlig. 3. Jeg er ikke alkohol- eller ruspåvirket. Jeg har lest og er inneforstått med ovennevnte sikkerhetsregler, spilleregler og mitt ansvar.

________________________________ Spillers signatur Dato: _____________________

________________________________ Foresattes signatur (hvis under 18) Dato: _____________________

Hommersåk Paintball eies og driftes av Hommersåk paintball, (Harald Magnussen, Johan Vårlid), 4311 hommersåk Tlf: +47 410 63 703 (Harald M) Tlf: +47 452 78 663 (Johan V)

Hommersåk Paintball  
Hommersåk Paintball  

If you are under 18 you and your parents must sign this sheet with correct date, for each time you want to play at Hommersåk Paintball

Advertisement