Page 1

PORTFOLIO harald demuth | april 2014


1 CV 2

Acadademic Projects

3

Collaborative Work

4 Constructional Drawings 5 Visualizations


EDUCATION 1999 - 04

HTLuVA Wiener Neustadt, High School - emphasize on building constructions

2002 - 03

Albertville High School, Alabama - exchange student program

2005 - 2014

Technical University Vienna, major in Architecture

2010

foreign student at the Tokyo University of the Arts, Prof. Mitsuhiro Kanada

EXPERIENCE 2007

Raumkunst, Vienna - technical drawing, details

2008 - 11

Kรถb&Pollak, Vienna - technical drawing, competitions

2012

Neumann und Partner, Vienna - drawing, visualizations

2012-13

Internship NORD Architects / competitions


INFORMATION Name Harald Demuth Adress

Setzweg 297, 2724 Hohe Wand

Date of Birth

15 07 1985

Citizenship Austrian Phone 0043 699 10415912 email harald.demuth@gmail.com

SKILLS

CAD

Auto CAD / Revit

3D

Rhinoceros, 3Ds Max

Visualizations

Maxwell, V-Ray

Layout

Photoshop, In-Design, Illustrator

Languages

German, English - fluently / Japanese - basics


academic work


CULTURAL COMMUNITY CENTRE . foca

“

The cultural community center foca includes an auditorium, with an capacity of 350 spectators and its surrounding needs (backstage, administration, technic) combined with artist-studios, shops, a restaurant as well as a galery to show the artists work. the studios are supposed to be rented by local artists, who wish to spend some time at foca. the ccc . f also provides information and interesting spaces for visitors and tourists. the main concept of the building is to support an upcoming soft tourism.


Auditorium 350 Spectators 800m²

+ backstage (dressing rooms, make up, storage) + administration, ceo office, meeting room. technic

Artist Studios 8 Studios 250 m²

+ workshop, storage + kitchen, lounge

Public Spaces 650m² + foyer - info, brochures, tickets, visitor toilets + galery - exhibition space for artists + restaurant (+kitchen, storage) + shopping area (+back office)

Administration 100m² + reception storage, infos + kitchen storage, cooling + administration restaurant, shop, auditorium


studio | shop | teaching

artists

18 m²

visitors main entrance

foyer

info | brochures

foyer entrance area

restaurant

dining area

cooling | storage 15 m²

cashier counter - wardrobes - info - bar - reception

technical devices

kitchen

visitors entrance auditorium top level

25 m²

shopping area

meeting room

10 persons

visitors entrance auditorium top level

wardr obe15m²

back office shop

courtyard

courtyard ventilation

ventilation

existing building housing

25 m²

18 m²

15 m²

30 m²

² wardrobe15m

cooling auditorium 40 m²

visitors entrance auditorium

auditorium concert hall bottom level 170 persons | seats removeable top level 130 persons

installations

stage

installations

soundlock13m²

visitors entrance auditorium

soundlock 13m²

in case of determination adaptable as hotel

artists entrance stage

exhibition space

artists entrance stage

entance artist studios

85 m²

galery

lockers 50 x 50

wc m 10 m²

office

ceo

sidestage | storage 30 m²

15 m²

sidestage | storage

45 m²

artists entrance stage

artists entrance stage

wc m 17 m²

elevator lighting equipment

wc w 12 m²

office 25 m²

crosswalk

administration

storage| instruments

wc 4 m²

45 m²

storage

auditorium

15 m²

auditorium (personell only)

auditorium

dressing room

men

30 m²

mask

mask women

dressing room

15 m²

15 m²

30 m²

wc m 4 m²

wc w 4 m²

men

women

hallway

laundry

wc w 17 m²

15 m²

galery

garbage

exhibition space

studio

artists

24 m²

galery exhibition space studio

rehearsal

20 m²

courtyard ventilation 18 m²

studio

artists

18 m²

workshop 35 m²

storage lounge | kitchen galery

exhibition space

artists

15 m²

artists

35 m²

studio

artists

20 m²

wc artists 5 m²

studio

artists

studio

15 m²

15 m²

artists

artists

entance artist studios


cadcoaching.co.uk


ARCHIV MARZONA . berlin

Archive and museum for the collection of Egidio Marzona. The building is located at the forum in Berlin close to Hans Scharoun´s philharmony and Mies van der Rohe´s “Neue Staatsgalerie“. My design tries to create a public plaza that is tempting people to view into museum, which is located at the basement and create a block on top of it containing the archive.


concept

public plaza

museum in basement

archive and library

museum

archive

library

technic


HOTEL VIVARIUM . vienna

sketch project for a city hostel in vienna. The mass is broken down to two towers that are deformed by different axis of vienna´s skyline in order to create inspiring views in the hotel´s rooms.


ARCHIV MARZONA . friaul


“

sketch project for an archive for the extensice collection of Egidio Marzona in Friaul, Italy


CONJURE . copenhagen

“

new concert hall for copenhagen that challenges the program of such a building in our time.


the book to this project can be seen here


600 x

430 x

600 x

600 x

430 x

720 x

430 x

1750 x 720 x

1750 x

720 x

1750 x 1750 x


“

Modellfotos

e Twister

product design / charging station for e-bikes / based on the anatomy of bycycles


e

-

twister

Ansichten

Modellfotos

ladestationen fĂźr e-bikes im Ăśffentlichen raum


collaborative work


NYE VARDHEIM . bergen Tunet er organisert rundt et semi-offentlig rom. Som regel går det en vei gjennom tunets senter.

type: healthcare center in norway

Offentlige funksjoner er sentralt plassert på tunet.

Tunets bygninger karakteriseres ofte ved varierende materialbruk, høyde og proporsjon

Øygard

Vadheim

role: 3d and physical modelling; visualizations; CAD drawings Randaberg er, som sine nabokommuner, under press fra en økende befolkning. Utbygging av landskapet er et økende problem i forhold til dyrkbar mark. Nye byggefelt har representert normalen Randaberg: gjennom et tilfeldig og ofte likegyldig forhold til natur, tradisjonell Jordbruk vs utbygningsområder byggeskikk og klima.

“VADHEIM GREND”

Randaberg, det store landskapet og grenden Der den store strandflaten langs Jærstrendene åpner seg mot Ryfylkearkipelaget og fjorder og på dets øygard, ligger Randaberg og Stavanger ligger i nær konRandaberg liggerVestlandest helt nord Jæren. Vardheim takt med Randaberg sentrum og har barnehage, skole og kirkegården som naboer. Fra vanntårnet ved Varen rett nord for Vardheim får man vid og vakker utsikt. Tre ulike landskap møtes; Vestlandets skjærgård i nord, fjordlandskapet i øst og Jærlandet i sør. Randaberg ligger på den store morenen som er Jæren, de store skogene med eik og furu finner man nå bare rester av i myr og hei som har blitt dannet de siste 4000 år. Dette er et av Norges mest fruktbare områder.

Vårt overordnede mål er å gjenskape Nye Vardheim gjennom en tett og nær bebyggelse i relasjon til kulturlandskapet. Vi søker å klare dette gjennom et komplekst romprogram samt integrering av eksisterende bebyggelse. Steinkirkene på Jæren ble bygget med gavl mot havet. Dette er vår inspirasjon til å skape en djerv og omsorgsfull arkitektur. Kulturlandskapets steingarder representerer vår base, det som former kulturlandskapet og holder byggene på plass.

Sunnhetsgrenden

”En grend eller et grendesamfunn er en samling med gårder og hus. Grend (er avledet av granne – grannelag) betegner en gruppe av gårder som ligger mer eller mindre samlet og er skilt fra andre grupper med utmark, skog eller liknende.” Wikipedia

Havråtunet

mindre enhet enn en bygd, som således kan inneholde en eller flere grender

mindre samlet og er skilt fra andre grupper med utmark, skog eller liknende. Grenden er en

Jærlandet

Grend (er avledet av granne – grannelag) betegner en gruppe av gårder som ligger mer eller

size: 15.000 m²

En grend eller et grendesamfunn er en samling med gårder, hus, eller hytter.

Fjordlandskap

“der bønder samler husene sine for å oppnå driftsfordeler eller for gjensidig beskyttelse”

team: NORD Architects Copenhagen

Med bakgrunn i ønsket om å forsterke Randaberg kommunes målsetning om den grønne landsbyen har prosjektet utviklet seg gjennom tolkning av Vestlandets grend som referanse og inspirasjon. Tradisjonelt er en grend et sted der ”bønder samler husene sine for å oppnå driftsfordeler og for gjensidig beskyttelse.” En grend er altså en sosial helhet der hvert hus hører bygden til og hvor det

er lagt til rette for fellesskap og samhandling mellom mennesker, kulturlandskapet og dets ressurser. Tanken om at Nye Vardheim helsesenter er en samling av ulike institusjoner som ved samlokalisering styrker både fellesskapet for pasienter og helsepersonell ligner på vestlandsgrendene der bøndene samlet seg i grender gjennom sosiale grannelag. Vestlandsgrender har en klar geografisk plassering i forhold til landskap og klima. Grendens ulike bygninger har fått sitt naturlige lokale formspråk. Vi søker ikke å kopiere dette i Nye Vardheim, til det er de tradisjonelle grendene for velutviklet både i uttrykk og teknikk. Men vi lar oss inspirere av måten de er organisert og

formet på. Av materialiteten, av rikdommen i uttrykk, av de felles sosiale uterom og av kulturidentiteten de uttrykker. Vi søker å bygge videre på det. Stien eller veien går alltid rett gjennom midten av Vestlandets grender, slik ble alle tun og gårdsrom knyttet sammen. I prosjektet vårt har det vært viktig å knytte Randaberg sentrum sammen med høydedraget der man kan se havet gjennom en offentlig gangvei. Det er et viktig valg å føre gangveien gjennom Nye Vardheim for å gjøre senteret til en naturlig del av den grønne landsbyen og landskapet. Randabergs ønske om å utvikle kjerneverdier som nær, åpen og aktiv sammenfaller med den åpenheten vi ønsker at vår grend representerer.

Situasjonsplan 1:500

1


telokaler Mø ps j ece on

n

R

A

Sokkel, hus, Nye Vardheim Sammenholdt ligheter og beg og et nyskapen og respektfult kommunen.

Sokkel Alle de ønsked har hver deres for vær og vind aktivitet utfolde kel som er kled Randaberg via ikke mindst tre sentralt beligg bekles også i s

Hus På sokkelen p virker til å neds klart kan ident samtidig som d takflate bekled

Landskap/hage

Sunnhetsgrenden består av 3 elementer:

Grendahus

Bolig/privat

Sokkelen, hus og grendehus Nederst sokkelen - grunnetasjen - med alle offentlige funksjoner. På sokkelen står husene som inneholder private boligfunksjoner. Grendehusene forbinder sokkelen med de alminnelige husene og inneholder spesielle funksjoner som resepsjon og kafé

Grendehus Tre grendahus primære innga med deres sæ og plassering. dinnganger i g

offentlig/service

Sokkel

Referanser av Grendahuse

Referenser av Paviljongerne

Referanse fasade inngang til resepsjon / servicetorg

Referanser

Referanse drivhus med social aktivitet Referanse trefasade

Referanse fasade inngang til bofelleskap

Referanse fasade inngang til cafe / aktivitetsrom

Referense Skiffer tak

Fremtidens sunnhetsinstitusjon Nye Vardheim i Randaberg skal være mer enn bare en institusjon og et sunnhetssenter. Det skal være en del av den grønne landsbyen og tilby nye kvaliteter til Randaberg. Nye Vardheim skal inspirere fremtidens institusjoner. Visjonen er å skape en ny typologi som ivaretar et av samfunnets viktigste velferdsoppgaver og dekker alle aspekter av sunnhetsbegrepet. Sunnhetsgrenden baserer seg på en rekke prinsipper som alle understøtter et sunnhetsfremmende bygningsmiljø: Avinstitusjonalisering • Arkitekturen skal ha en skala som imøtekommer menneskelige dimensjoner • Stedets identitet skal bygge bro mellom ”hjemme” og et institusjonsmiljø • Sunnhetssystemet oppleves som borgernært • Bygget skal ikke være stigmatisert som institusjon, og skal

Referanse paviljong prinsipp fra Grindaløen

på samme tid være identifiserbart og spektakulær, gjenkjennelig og imøtekommende Funksjonelle og faglige synergier skal utnyttes via samhandling mellom flere funksjoner

Inkluderende • Byggeriet skal henvende seg til mange slags brukere med ulike behov • Byggeriet skal innrettes som en optimal arbeidsplass med brukerne i sentrum • Nye Vardheim skal stimulere brukerne og støtte dem i å bruke egne resurser • Det skal innrettes med lokaler og muligheter for frivillige organisasjoner og personer • Bygningen skal ta høyde for mange forskjellige mennesker med ulike behov og forutsetninger

Referense facade stein

Flere fellessk • Bygninge rom • Der skal v joner man • Mulighet f • Nye Vardh • Nye Vardh lom stede

Fremtidssikr • Nye Vardh • Det skal v • Den nyes systemer • Bygninge jon mellom

Organisering

Normal værelsesorganisering

Sykehjem

Pleieh


Sengeafsnit1

Et Hospital

Diagram: ET KOMPLEKS - ET HUS - ET HJEM

kabe et fremadrettet behandlingsmiljø ligger i, hvordan man kombinerer de institutionelle krav om drift og arbejdsmiljø

sonlige fysiske rammer. Altså hvordan man kan kombinere det rationelle og effektive med kvaliteter, som er imødek-

Diagram: Funktionslayout: Specialer kan flyde mellem de to sengeenheder Fleksibel zone rundt om lysgården - kan optage fremtidige funktioner eller rum.

delige. Patienten skal føle sig tryg og værdsat. Patienten skal kunne identificere sig med det fysiske miljø og opleve

er overgår alle forventninger. Det samme gør sig gældende for huset som arbejdsplads. Det er velkendt at glade og

e giver den bedste omsorg og mulighed for at udføre sin faglighed tilfredsstillende. Her spiller de fysiske rammer en

er genkendeligt og imødekommende i kraft af en skala, som er nedbrudt og forholder sig til den menneskelige dimen-

darbejderne skal ikke opleve sig som en lille brik i et stort kompleks, men skal overalt i bygningen kunne relatere sig til

Undervisning Fælles og kontorområde

forskning Forhal Ambulatorie med Fælles området reception

NEURO REHABILITERINGSHUS GLOSTRUP . copenhagen

ophøjer patienter og medarbejdere ved at have høj materialekvalitet, fokus på dagslys, flotte detaljer og en møblering

end institutionel.

Personalerum

gnprofil og æstetik skal bygge bro mellem ”hjemme” og ”ude” (behandling/hospital). Det opnås ved at koble flere

, som tilsammen formår at gøre byggeriet identificerbart og ydmygt.

Senge

Sengeområdet

agen har deres egen identitet. Det samme gør sig gældende for sengeafsnittet. Patienter og medarbejdere skal ikke

type: healthcare

Kliniknær forskning Opholdsrum

vinde” i mængden af rum og dermed blive stigmatiseret.

kal opleves som borgernært ved at kombinere flere funktioner i byggeriet, så man opnår funktionelle og faglige syner-

Nuværende

team: NORD Architects Copenhagen

r

Kommando central Birum

Reception

Fremtidig model

rehabiliterings faciliteter Eksisterende Glostrup Multihal/ Bassin Hospital

Funktionstræningsenheder Træningssal

Aktivitetsrum

Udendørs træningsarealer

Diagram: Funktionslayout: Effektivitet = overskuelighed og træningsrum i nærhed til sengestuen

size: 21.500 m² role: 3d and physical modelling; visualizations; CAD drawings

Den overordnede disponering af funktionerne tager udgangspunkt i det det ønskede relationsmønster i programmet. Det centrale omdrejningspunkt er det eksisterende hospital og ankomsten til Neuro Rehabiliterings huset. Rehabiteringsfaciliteterne placeres centralt ved adgangen til det eksisterende hospital, så de kan udnyttes bedst muligt af såvel det eksisterende hospital som det nye hus. Dermed kan arealerne bruges fleksibelt, så fx multihallen kan bruges til større arrangementer for hele hospitalet. Så vidt muligt placeres alle funktioner på samme plan, men multihal og bassin placeres i -1, så den bedst muligt kan integreres mellem de eksisterende bygningskroppe. I nærheden af ankomsten placeres ambulatorium, fælleskontor område samt undervisning og forskning, så funktionerne ligger i direkte forlængelse af ankomsten. I det sydvestlige område placeres der et skærmet sengeområde med direkte forbindelse til udearealer og skærmede haver.

itektur

Illustration: Indgangsområde til Neurorehabiliteringshuset

Oven på det frie grundplan placeres sengestuerne, som deles i to enheder a 16. Hver sengestue afdeling har det grønne gårdrum som omHelhedsplanen

være mere en bare en udbygning af Glostrup Hosptal. Det skal være optimale rammer i forhold til den særlige

drejningspunkt, og kan fungere individuelt eller dele de centrale funktioner, så fx et særligt speciale kan indtage en hel etage. På den måde skabes en helt fleksibel struktur, som frit kan udnyttes alt efter fremtidge behov.

Den tidligere plan tager sit afsæt i den centralitet der der er skabt i de vinklede bygningskroppe. Via vinklingen skabes ligeledes en ankomst

mtidig med, at det tilfører nye kvaliteter til hele Hospitalet.

situation midt i strukturem. Udfra dette centrale område ligger der fløje som hver især binder sig på det centrale område både i plan og i snit, hvor kerner forbinder via det centrale område op i d 9 etager høje fløje. Det nye Neuro Rehabiteringshus tilføjer en række nye bygnings voluminer til denne overordnede struktur. I mellem de vestlige fløje, placeres

er sig på en række principper, som understøtter et rehabiliterende og helende bygningsmiljø:

et lavere volumen med træningsfaciliteter og bassin. Dette nye gårdrum vil være visuelt eksponeret for dem der befinder sig i de eksisterende bygninger, og artikuleres derfor med en særlig facade og tag, så det virker indbydende og attraktivt. Gårdrummet afsluttes visuelt af de nye senge afsnit, der bygger videre på de geometrier og vinkler som findes i det eksistrende. Rummet tilfører det eksisterende kvalitet, og det overholder samtidigt det højdegrænseplan som er givet i konkurrencen.

e, fordi det henvender sig til mange slags brugere med ulige behov. Der er særligt udtrykt igennem en klar bearbe-

ntlighedzoner.

Ankomsten fra forpladsen

m en optimal arbejdsplads med brugerne i centrum. Dette opnås ved, at materialer og rumligheder danner et hier-

Hoved ankomsten for selvtransporterende patienter og pårørende til det nye rehabiliteringshus sker naturligt i dagtimerne fra den planlagte rambla nord for det nye rehabiliteringshus.

r flow og arbejdsgange for de ansatte, men som samtidigt komplenteres af den hjemlige atmosfære i huset.

En forplads kobles til ramblaen. Forpladsen fungerer som det trafikale ankomstområde til rehabiliteringshuset. Forpladsen indrettes til tilkørsel/afsætning og parkering for bl.a. patienttransporter og handicapbusser.

gerne og støtter dem i at bruge egne ressourcer. Det opnås ved, at rehabiliteringsfunktioner, fællesarealer og sen-

Herfra ledes den besøgende fra ramblaen via en gennemgående belægning, langs ”vandløbet” og til hovedindgangen. En lav støttemur

Parkering

så de tilbyder differentierede tilbud. På den måde kan alle blive udfordret og få det bedre.

giver mulighed for siddeophold, og adskiller samtidigt trafikken til rehabiliteringshuset fra den eksisterende brandvej, der derved opretholder sin nuværende placering.

mange forskellige mennesker med ulige behov ogP-hus forudsætninger ved at tilbyde den rette balance imellem arkitek-

Rehabiliteringshusets hovedindgang markeres tydeligt som en læ givende og inviterende niche i den samlede bygningskomposition. Ved at trække selve indgangspartiet ind under den oven liggende bygning dannes der naturligt et udhæng, der skærmer mod regn og vind i

n.

ankomstsituationen, og inviterer indenfor, centralt i hjertet af det nye rehabiliteringshus.

Ankomst fra forhallen i det eksisterende Glostrup Hospital:

Løber

Rambla

For at skabe en indbydende ramme om ankomst i aften- og nattetimerne samt transport til og fra det eksisterende hospital, etableres en oplevelsesmæssig stimulerende og velbelyst adgang til rehabiliteringshuset fra den eksisterende forhal på Glostrup Hospital, via rødt trafik-

B an tilpasses tidens udvikling ved at være fleksibelt i såvel funktionelle rumligheder som i tekniske føringsveje.

center.

Forplads nne og udbygge rehabiliteringsfunktioner via deres frie placering i grundplan.

Kælderetage -1 1: 500

Med inspiration fra Louisiana i Humlebæk ledes besøgende og patienter via et rummeligt sidebelyst gangforløb fra den eksisterende forhal til

eknologi kan integreres i byggeriet og systemer kan nemt opdateres og skiftes ud

rehabiliteringshusets reception i bygningens hjerte. Forbindelsen er karakteriseret af en stor grad af sammenhæng mellem inde og ude, og

derstøtter en god kommunikation og arbejdsgang mellem fagmiljøerne ved, at de er placeret i grundplan og for-

gen i de landskabelige haverum til en positiv oplevelse af ankomstsituationen.

bevægelsen stimuleres af en sekvens af skiftevise kig til de fysiske aktiviteter i træningshallerne samt til parken. I parken bidrager beplantnin-

Indgang

en af Glostrup Hospital.

Gårdhave og overskulighed. ninger fremmer kommunikation og flerbrug ved deres åbenhed

Akomst gående

A og formelle mødesteder i huset, som er fleksible og kan skifte karakter og indretning alt efter behov. A

Kiss n’ Ride Intern hospitals flow Brandvej

Hospital

isk og roligt ved, at de særligt aktive funktioner er indrammet i grundplanen.

Koblingspunkt

ne muliggør både fysisk udfoldelse og stille rekreation Skov

Gårdhave

grerer flere slags stimulerende sanseoplevelser igennem taktile materialer og integreringen af landskabet i såvel

aver.

mellem stimulerende miljøer, som er rettet mod brugerne, og miljøer som er rettet mod medarbejderne. Diagram: Ankomst

Kælderetage -2 1: 500

gelighed

giske fysiske forbindelser, som udnytter principperne i universel design. udearealer og integrerende uderum.

B

orbindelser i hele bygninger, og der er taget højde for evt. visuelle gener (gennemsyn, udsigt og indsyn)

ke ankomstsituationer både fra ramblaen og det eksisterende hospital.

Åbent land

ng og central placering af trapper og elevatorer.

mellem dynamiske funktioner med stor gennemstrømning og funktioner med behov Skovbryn for ro, rekreation og privathed.

endende og ikke fremmedgørende.

Helhedsplan 1: 1000

e imellem den driftsmæssige rationalitet og oplevelsesmæssige kvaliteter i arkitekturen.

ikke som lange og lige gangforløb, men som oplevelsesrige forløb med opholdsrum og nicher med udsigt.

ært lagt mod til de centrale gårdrum, så man altid vil opleve, at folk er i bevægelse og skaber liv. Diagram: Udsnit af sengeafsnit: Værelse flyder sammen med fællesophold

deforhold både akustisk, lysmæssigt og klimatisk. naturlig dagslys og lever op til den nyeste forskning på området.

alitet på alle primære overflader med en stor grad af taktilitet.

øj kvalitet i møbler, kunst og udsmykning.


Diagram: Sengeafsnit: Uformelle mødesteder samt steder til ophold

Indhold

dgang til omgivelserne mellem og fra boksene.

Neuro Rehabiliteringshuset er disponeret, så det danner ramme om flere fællesskaber. Huset giver mulighed for at vælge det fællesskab og

Udviklingen indenfor sundheds området tager stærke og visionære skridt i disse år. Vi er i færd med at bygge hospitaler i et omfang, som ikke er set siden 1100-tallets kirkebyggeri. Hospitalerne skal understøtte og udvikle vores sundhedssystem, så Danmark fortsat kan være i front på en lang række faglige områder. Arkitekturen i de nye hospitaler skal være robust, fleksibel og fremtidssikret – præcis som det var tilfældet, da Glostrup Hospital blev bygget for 60 år siden. Selvom årene er gået rummer Glostrup Hospital stadig store kvaliteter. Der er en fleksibilitet og tyngde i de fysiske rammer, der er værd at værne om og have for øje i udvidelsen af hospitalet. De fysiske rammer er af altafgørende betydning for patienternes velbefindende og for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

imalt for patienter, medarbejdere, promov-

nd den gængse. Vi arbejder med et nyt og

Huset er disponeret så det man er fælles om også er rumligt defineret. Det gør sig gældende sig f.eks. gældende i de multifunktionelle ar-

i, når man er i Neuro Rehabiliteringshuset; Faglige fællesskaber, patient fællesskaber eller fællesskaber mellem fagpersonale og patienter. Fællesskab mellem brugere, administrative medarbejdere, klinisk personale, familier og pårørende etc. udgår alle en mulighed for at patien-

FO

ternes hverdag gradvist bliver normaliseret.

Velkommen til Glostrup hospitals nye Neuro Rehabiliteringshus.

liseringen i det nye Neuro Rehabilitering-

lesskaber. Fra de helt store til de helt små og private.

TORVET Selvom man ligger på enkeltsengsstuer er det vigtigt at man indgår i fællesskaber i huset. Der skal være en lang række fællesskaber at indgå

Rum som virker helende på såvel krop som sjæl.

hjem. Vi udfordrer og gentænker det

opnås et større fokus på bygningens performance. Konkret betyder det at husets rumforløb er skaleret, så det danner et klart hierarki af fæl-

ealer i ved de to større gårdrum, som indeholder nicher og forskellige rumlige muligheder for at vælge større eller mindre fællesskaber.

God arkitektur skaber, når det er bedst, positive og inspirerende rammer for mennesker.

onisk forstand søger vi med det nye Neuro

funktion, som passer til det behov man har. Ved at tænke bygningens rum, som en variation af fællesskabsformer og fællesskabsstørrelser,

Huset giver også mulighed for at vælge fællesskabet og funktioner fra og trække sig tilbage til en mindre intimsfære i det omfang det er nødvendigt. Derfor danner bygningen overordnet set bro mellem fællesskabet og det private rum.

Diagram: Videreudvikling af den eksisterende struktur

Fællesskaber

projekt med de rigtige kvaliteter. Samtidig

se de skjulte potentialer. I vores arbejde har

Stedet

ængere, der skabte Glostrup Hospital.

Det nuværenden Glostrup Hospital er et signifikant sted med en særlig historie. Glostrup Hospital

størrelse, og materialitet skiller sig ud fra konteksten. Park- og haveanlægget tegnet af Sven Hanse imellem bygning og landskab eller imellem “det foldede hus og den kæmpemæssige klippeblok.”

TORVET

Stedet efterlader en arkitektonisk udfordring, som dikterer, at man forholder sig til konteksten, og ik

FOYER

nye hus skal indpasse sig. Mødet imellem nyt og gammelt bliver altid forstærket af at skulle forhold Funktionelt afspejler stedet og bygningerne også 1950ernes syn på sundhed og arkitektur. I dette

sengeafsnit

neuro NYTHOSPITALGLOSTRUP Diagram: Videreudvikling af den eksisterende struktur

kerner

Sengestuer

perforeret metal

metal

ærke farver for dre orientering

nne gårdrum

Stedet REHABILITERINGSHUS

forskelle mindre signifikante, og rationaliteten i facader og detaljer understreger tilgangen fra den n

Funktioner Diagram: Det store fællesskab

Diagram: Stueplan: Uformelle mødesteder samt steder til ophold

Fælles kontorområde

Diagram: Fælles rehabiliteringsfaciliteter mm - individuelle bokse giver stærke pejlingspunkter - udkig og adgang til omgivelserne mellem og fra boksene.

Strategi for kunst

Forhal som i kraft af Det nuværenden Glostrup Hospital er et signifikant sted med en særlig historie. Glostrup Hospital er et landmark i området, Undervisning og forskning

størrelse, og materialitet skiller sig ud fra konteksten. Park- og haveanlægget tegnet af Sven Hansen understreger på e. Det ligger i forlængelse af Alvar Aaltosog landskab eller imellem “det foldede hus og den kæmpemæssige klippeblok.” imellem bygning

med reception dramatisk

vis rehabiliterings mødet

faciliteter Vision

Ambulatorie område

eskelig skala og lyse rumligheder i en nord-

nne tradition, og det er Stedet denne historik deten arkitektonisk udfordring, som dikterer, at man forholder sig til konteksten, og ikke mindst har en holdning til, hvordan det efterlader

nye hus skal indpasse sig. Mødet imellem nyt og gammelt bliver altid forstærket af at skulle forholde sig til et meget markant byggeri.

Det nye Neuro Rehabiliteringshus skal være visionært og helhedstænkende. Det skal fungere optimalt for patienter, medarbejdere, promovere samarbejde og være bæredygtigt, ligesom det driftsmæssigt og logistisk skal være optimalt.

Funktionelt afspejler stedet og bygningerne også 1950ernes syn på sundhed og arkitektur. I dette senmodernistiske værk bliver funktionelle

Sengeområde

forskelle mindre signifikante, og rationaliteten i facader og detaljer understreger tilgangen fra den nordiske spartanske tradition. n høj grad af hjemlighed samtidig med, at

ng som drift. Konceptet tager udgang-

Afsættet for projektet er ambitionen om at skabe et projekt af høj international standard. I arkitektonisk forstand søger vi med det nye Neuro Rehabiliteringshus at skabe en ny typologi, som bevæger sig i grænselandet imellem hospital og hjem. Vi udfordrer og gentænker det traditionelle institutions begreb, så det får en helt ny form og arbejder indenfor en anden ramme end den gængse. Vi arbejder med et nyt og

å op i en højere enhed og skaber synergi

udvidet sundhedsbegreb, der af-institutionaliserer og løfter projektet til nye højder. Af-institutionaliseringen i det nye Neuro RehabiliteringDiagram: Funktionslayout - Stueplan

rehabiliteringshuset mere hjemligt.

ospital. De specialiserede rehabiliterings

kab sammen. Rehabiliteringsfunktioner får

y finding i strukturen. Skalaen i den nedre

iduelle arkitektoniske træk, som under-

shus opererer på flere niveauer:

Diagram: Sengeafsnit: Uformelle mødesteder samt steder til ophold

Arkitekturen skal nedbryde skalaen i forhold til den menneskelige skala

Stedet skal opleves som en tredje vej mellem hjem og behandlingsinstitution

Sundhedssystemet skal opleves som borgernært.

Byggeriet skal være identificerbart og spektakulært, genkendeligt og imødekommende.

De programmerede bokse har hver og en en individuel karakter. Funktionelle og faglige synergier skal udnyttes via samarbejde på tværs af flere funktioner. kunstengiver bruges til at understrege det individuelle præg. Eks. Neuro Rehabiliteringshuset er disponeret, så det danner ramme om flere fællesskaber. Huset mulighed for at vælge det fællesskab og Mønstre i

Diagram: Integration af kunst: Gang til eksisterende hospital behandles som Lousiana gang, med kunst langs væg og i naturen langs den transperante gang.

Diagram: Integration af kunst: metalplade, stoflighed el. lig.

funktion, som passer til det behov man har. Ved at tænke bygningens rum, som en variation af fællesskabsformer og fællesskabsstørrelser, Det kræver en dyb forståelse af patienter og personales dagligdag for at skabe et skræddersyet projekt med de rigtige kvaliteter. Samtidig opnås et større fokus på bygningens performance. Konkret betyder det at husets rumforløb er skaleret, så det danner et klart hierarki af fælmå hverdagen ikke skygge for fremtidens visioner. Vi skal have modet til at se ud i horisonten og se de skjulte potentialer. I vores arbejde har lesskaber. Fra de helt store til de helt små og private. vi stræbt efter at skabe et sted, der er fantastisk, når det er bygget og 60 år efter som vores forgængere, der skabte Glostrup Hospital.

direkte udgang og udsyn til det fri, ligesom

abiliterings funktionerne skaber forbindelse

Sengeområde

mkringliggende landskab. De indre

sociale skala i Neuro Rehabiliteringshuset.

Huset er disponeret så det man er fælles om også er rumligt defineret. Det gør sig gældende sig f.eks. gældende i de multifunktionelle ar-

Det er den udfordring, vi tager op med dette projekt!

ver årstiderne. Som i såvel kristne klostre

amhørighed. Gårdrummet er husets åndehul

ealer i ved de to større gårdrum, som indeholder nicher og forskellige rumlige muligheder for at vælge større eller mindre fællesskaber. Selvom man ligger på enkeltsengsstuer er det vigtigt at man indgår i fællesskaber i huset. Der skal være en lang række fællesskaber at indgå

er, som dannes i huset.

i, når man er i Neuro Rehabiliteringshuset; Faglige fællesskaber, patient fællesskaber eller fællesskaber mellem fagpersonale og patienter. Fællesskab mellem brugere, administrative medarbejdere, klinisk personale, familier og pårørende etc. udgår alle en mulighed for at patien-

Sengeområde

lig vis. Rummene indtages efter behov og

hospital

ternes hverdag gradvist bliver normaliseret.

Materialitet og møblering binder gangeareal

hospital

ghederne i rummene. Fra sengestuen er der

Huset giver også mulighed for at vælge fællesskabet og funktioner fra og trække sig tilbage til en mindre intimsfære i det omfang det er nød-

slyset til at strømme ind på sengestuen.

vendigt. Derfor danner bygningen overordnet set bro mellem fællesskabet og det private rum.

sengeafsnit

sengeafsnit

sengeafsnit

Diagram: Funktionslayout - Sengeafsnit

som et snit i et hjem, igennem haven, sov-

Gårdrum

le overgangssituationer i huset.

Gårdrum

Funktioner kontor

ambulatorium

reception / cafe

Rehabiliteringsfaciliteter

rehabilitering

kerner

Sengestuer

guld

bronze

perforeret metalplade

beton+ grøn væg

tegl

perforeret metal

metal

grønne omgivelser for begge bygninger (nye+gamle)

stærke farver for bedre orientering

Diagram: Principsnit: Rehabiliteringsfaciliteter mm. på ankomstplanet - sengeafsnit oppe - grønne gårdrum

Sengeafsnit2

Fælles kontorområde

Diagram: Integration af kunst: Skulptur og landart værker langs sti forløb i park

Koncept

Diagram: Integration af kunst: De forskellige etager markeres af en udvalgt kunstner. på selve sengeafsnitte erForhal patienterne selv med i udsmykningen med reception

Undervisning og forskning

Glostrup hospital er et moderne arkitektonisk værk, som bygger på de nordiske dyder i 1950’erne. Det ligger i forlængelse af Alvar Aaltos

Ambulatorie område

tradition for at omsætte en internationale strømninger til noget lokalt nordisk med fokus på menneskelig skala og lyse rumligheder i en nord-

rehabiliterings faciliteter

isk kontekst. Arkitekterne Ragnar og Martta Ypiä og Veikko Malio udviklede Glostrup hospital i denne tradition, og det er denne historik det

Sengeafsnit1

EKS - ET HUS - ET HJEM

nye Neuro Rehabiliteringshus indskriver sig i.

Kunst kan være med til at tilføre et projekt som dette mange kvaliteter. Integreringen af kunst kan være såvel i klassiske former for kunst dvs billeder og skulpturer, men kan også være integreret i arkitekturen i form af overflader og særlige steder og rumligheder.

Udgangspunktet for dette projekt er et koncept, som fungerer i flere lag.

Boksene i stueplanen giver muligheder for at samarbejder med kunstnere kan være med til at understøtte stemningen og atmosfæren i rum-

Sengeområde

lighederne. Den kunstneriske detaljering kan være i form af behandling af materialer eller overflader, som giver særlig karakter eller taktilitet,

de institutionelle krav om drift og arbejdsmiljø

I projektets natur ligger der et indbygget dilemma. Rehabiliteringscentret skal på en gang have en høj grad af hjemlighed samtidig med, at

og effektive med kvaliteter, som er imødek-

som understøtter det universelle design.

Diagram: Funktionslayout: Specialer kan flyde mellem de sengeenheder dettobliver placeret opad et stort hospital. Det skal også fungere perfekt i forhold til såvel behandling som drift. Konceptet tager udgangFleksibel zone rundt om lysgården - kan optage fremtidige funktioner eller rum.

Funktioner entificere sig med det fysiske miljø og opleve

spunkt i indholdet af bygningen og skaber fysiske rammer, der får de modsatrettede behov til at gå op i en højere enhed og skaber synergi Samme strategi kan bruges på sengestuerne, hvor det centrale område omkring elevatorer og trapper kan udformes og materialemæssigt mellem bygningens forskellige brugere. sammensættes, så der opstår individuelle karakterer på hver etage. Dette vil kunne skabe signifikante rum, som patienterne kan gøre brug af

om arbejdsplads. Det er velkendt at glade og

edsstillende. Her spiller de fysiske rammer en

Diagram: Funktionslayout - Stueplan

i forhold til naturlig wayfinding.

Diagram: Det store fællesskab

Bygningen opdeles konceptuelt i en nedre og en øvre del for at bryde skalaen op og gøre Neurorehabiliteringshuset mere hjemligt. Koblingen til det eksisterende Glostrup Hospital tænkes som en skulptur gang, der mediere imellem de to byggerier, men også imellem

t og forholder sig til den menneskelige dimen-

Den nedre del indeholder ankomst situationen mod Nord samt forbindelsen til det eksisterende hospital. De specialiserede rehabiliterings

landskabet og det indendørs miljø. Denne kobling kan også fortsættes ud i parken, hvor en sti omkring bygningen kunne etableres langs en Undervisning funktioner opdeles i mindre som fordeler sig i en åben plan, der binder hus og landskab sammen. Rehabiliteringsfunktioner får iscenesættelse af skulpturer, pavillioner og andre kunstværker. Fælles rumligheder,

n skal overalt i bygningen kunne relatereFælles sig til

kontorområde

kontorområde

og

forskning hver deres materialitet og taktilitet, så de kognitivt kan aflæses af patienter og skaber naturlig way finding i strukturen. Skalaen i den nedre

us på dagslys, flotte detaljer og en møblering Undervisning og forskning

Forhal med reception

Ambulatorie område

Strategi for kunst

del promoverer den hjemligeForhal stemning i huset, og giver mulighed for at skabe en lang række individuelle arkitektoniske træk, som under-

Ambulatorie med streger den menneskelige skala og den Fælles hjemlige identitet. Fra rehabiliterings funktionerne er der direkte udgang og udsyn til det fri, ligesom området reception

rehabiliterings faciliteter

rehabiliterings faciliteter Eksisterende til landskabetPersonalerum omkring bygningen. Funktionstræningsenheder Glostrup Kommando Multihal/ Bassin Hospital Senge central

ing/hospital). Det opnås ved at koble flere

Fælles De øvre etager indtages Birum af sengestuerne, hvis omdrejningspunkt er de centrale gårdrum og det omkringliggende landskab. Dekontorområde indre Træningssal

Fælles kontorområde

gårdrum erSengeområdet de centrale rumligheder for såvel patienter som personale, og de skaber den mindre sociale skala i Neuro Rehabiliteringshuset. Aktivitetsrum

afsnittet. Patienter og medarbejdere skal ikke

Kliniknær forskning Gårdrummet fungerer som et referencerum, der skifter karakter hen over dagen, over måneden over årstiderne. Som i såvel kristne klostre Undervisning og Undervisning og forskning forskning

Sengeområde

et, så man opnår funktionelle og faglige syner-

Udvidelse

der imellem disse voluminer skabes nicher, torve og møbleringer som via åbningerne imellem rehabiliterings funktionerne skaber forbindelse

Forhal med reception

Opholdsrum som i muslimske moskéer danner gårdrummet rammen om fordybelse, sociale fællesskaber og samhørighed. GårdrummetAmbulatorie er husetsAmbulatorie åndehul Nuværende

Fremtidig model

Reception

Udendørs træningsarealer

og lunge, hvorfra patienter og personale dagligt vil opsamle energi og dele de sociale fællesskaber, som dannes i huset.

område

område

Omkring gårdrummet ligger der nicher og funktioner, som brugerne af huset kan bruge på forskellig vis. Rummene indtages efter behov og

Fælles kontorområde

rehabiliterings rehabiliterings faciliteterfaciliteter

Sengeområde Diagram: Funktionslayout: Effektivitet = overskuelighed og træningsrum i nærhed itilmange sengestuen kan udvikles retninger. Herfra kan patienterne søge ind i det private; ind på sengestuen. Materialitet og møblering binderSengeområde gangeareal Diagram: Funktionslayout - Stueplan

og nicher sammen med sengestuen, så patient og personale frit kan differentiere og udnytte mulighederne i rummene. Fra sengestuen er der fri udsigt til det omkring liggende grønne landskab, ligesom den store åbenhed i facaden får dagslyset til at strømme ind på sengestuen.

Sengeområde Fælles

Fælles kontorområde

kontorområde Forhal med reception

Undervisning og Undervisning og forskning forskning

Ambulatorie område

Forhal med reception

Ambulatorie område

Forhal med

reception rehabiliterings rehabiliterings faciliteterfaciliteter

Forhal med reception

Undervisning og forskning Ambulatorie område

Udvidelse Sengeområde

rehabiliterings faciliteter


BUSINESS CENTER A.01 . vienna type: office / retail team: Neumann und Partner / Vienna size: 98.000 m² role: visualizations; CAD drawings, elevations


constructional drawings type: technical drawings for metal worker role: freelancer for metal worker


visualizations


type: hopital / patients room team: NORD Architects Copenhagen


type: sketch project / high rise development team: Baumann und Partner; Vienna


type: sketch project / bar team: Baumann und Partner; Vienna


type: rooftop apartments team: Baumann und Partner; Vienna


Harald Demuth harald.demuth@gmail.com

Portfolio  
Portfolio  

Harald Demuth - April 2014

Advertisement