Page 1


POSTER

ชื่องาน : ภาพสินค้าปีโป้ Concept : ต้องการสื่อภาพออกมาให้น่ากิน โดยใช้พื้นหลังเป็นสีดำ�เพื่อให้รูปสิ้นค้าดูเด่นขึ้นมา

POSTER

ชื่องาน : Perspective Concept : ออกแบบโปสการ์ดของมหาลัย โดยได้แรงบันดานใจมาจากตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


POSTER

POSTER ชื่องาน : The Strok Concept : เป็นการใช้ลายไทยมาปรยุกต์ และใช้สีที่อ่อนเพื่อเวลาดูแล้วเรา สบายตา

ชื่องาน : มีหมวกเท่ากับปลอดภัย Concept : ใช้เด็กมาเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้ปกครองได้ตะหนักถึงความปลอดภัย ของลูกหลานท่าน การใช้สีก็ใช้สีที่ค่อนข้างสดใสเพื่อให้เด็กสนใจ


POSTER

POSTER ชื่องาน : ภาพประกอบ Concept : เป็นการบอกเรื่องราวของในภาพ ตัวละครเอกเหยีบรูปปั้นและทั้ง คู่มองไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการที่ต้องการมุงไปข้าง เป็นการ มองไปที่จุดหมาย

ชื่องาน : ชีวิตการคืน Concept : ชีวิตการคืนเปรียบเสมือนนกฮูที่ใช้ชีวิตออกหากินในตอนกลางคืน และพื้นหลังเป็นที่สว่างเปรียบเสมือนภาพที่นกฮูมองเห็นในเวลากลางคืนเพ ราะนกฮูจะมองในตอนกลางคืนได้ชัดกว่าในเวลากลางวัน


POSTER

POSTER ชื่องาน : Poster Fanta Concept : เป็นออกแบบตัวโปรดักขึ้นมาใหม่ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย คือ วัย รุ่น เพราะด้วยสีสันที่สดใส และรูปร่างที่กระทัดรัด

ชื่องาน : Poster Fanta Concept : เป็นออกแบบตัวโปรดักขึ้นมาใหม่ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย คือ วัย รุ่น เพราะด้วยสีสันที่สดใส และรูปร่างที่กระทัดรัด


POSTER

POSTER ชื่องาน : Lertter Concept : เป็นการออกแบบซองจดหมายของบริษัท Ghost Ghost จำ�กัด ที่ คิดขึ้นมาเอง ใช้โทรสีมึดๆ เพื่อให้ดูเข้ากับชื่อบริษัท

ชื่องาน : The Strok Concept : เป็นการใช้เส้นมารวมกันเป็นรูปร่างของดอกไม้


POSTER

POSTER ชื่องาน : Poster MAMA Concept : ต้องการสื่อให้ผู้บริโภค หรือ กลุ่มเป้าหมายทราบว่ามาม่ามี ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด เราจึงเน้นไปที่สารอาหารที่มีอยู่ในมาม่าอัดแน่จน ล้นออกมา

ชื่องาน : Painting Concept : ต้องการเน้นสื่อไปที่ภาพคน


POSTER

POSTER ชื่องาน : Bad Teacher commic Concept : เป็นการออกแบบหนังสือการ์ตูนคอมมิก

ชื่องาน : Lighting Concept : เป็นการจัดแสงของบรรยากาศห้อง จะไฟอยู่ 3 ดวง คือ sportlight pointlight backlight


FREE HAND

ชื่องาน : Painting oil Concept : เป็นการจัดองค์ประกอบของวัตถุ

FREE HAND

ชื่องาน : Painting oil Concept : เป็นการออกแบบภาพที่ดุดันแสดงถึงพลัง ของซาตาน


FREE HAND

ชื่องาน : Color Poster Concept : บอกถึงอดีดและปัจจุบันของตัวละคร และใช้โทนสีที่ร้อนแรงแสดงว่ามุงมั่นของตัวละคร

FREE HAND

ชื่องาน : Pencil corlor Concept : เป็นการวาดภาพบรรยากาศของชุมชนริมน้ำ�โดยใช้สีไม้


FREE HAND ชื่องาน : Darwing Concept : เป็นการสเก็ตหน้าคน

STORY BOARD ชื่องาน : Story Board การทำ�ความดี Concept : เป็นการออกแบบโฆษณาแนวอีปิก เป็นการเริ่มเรื่องจากปลายเหตุ และมาจบที่ต้นเหตุของเรื่อง


STORY BOARD

STORY BOARD

ชื่องาน : Story Board ยาฆ่าแมลง Concept : เป็นการออกแบบโฆษณาที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่มากับยาฆ่า แมลง และเราควรพึงระวังไว้

ชื่องาน : Story Board หมึก comput Concept : เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของหมึกคอมพิวเตอร์ที่มีกลิ่นหอมจนคนใช้หมึกเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ถิออยู่ในมือเป็นดอกแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงหมึก comput

Portfolio  

Prachaya Suwanbon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you