Page 1

SPECIALISTA NA BEZPEČNOST, ČISTOTU A EKOLOGII PROVOZU

2018 2019

BEZPEČNOST BEZPEČNOST PRÁCE

BEZPEČNOST PROVOZU

ZABEZPEČENÍ BUDOV

ČISTOTA OSOBNÍ HYGIENA

ČISTOTA PROVOZU

ORGANIZACE PROVOZU

EKOLOGIE PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

5 LET ZÁRUKA

DOPRAVA ZDARMA BEZ OMEZENÍ

ZBOŽÍ SKLADEM DO

24 h DRUHÉHO DNE U VÁS

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ

ŠKOLENÍ, MONTÁŽ A SERVIS


SPECIALISTA NA BEZPEČNOST, ČISTOTU A EKOLOGII Zajišťujeme odborné služby a nabízíme komplexní řadu produktů pro bezpečnost, čistotu a ekologii. Navrhneme pro vás řešení, na která je spolehnutí. Díky nám nemusíte mít obavy z nečekaných situací a můžete se věnovat rozvoji a růstu svého podnikání.

BEZPEČNOST Jsme odborníci na zajištění bezpečnosti pracovišť. Pomáháme snižovat riziko pracovních úrazů a provozních nehod. Pomůžeme vám vybavit pracoviště nejen v souladu s legislativními požadavky, ale tak, aby se zde zaměstnanci cítili jistě, bezpečně a mohli se plně soustředit na práci. Zaměřujeme se na tři základní oblasti bezpečnosti: Bezpečnost práce – ochrana zdraví pracovníků Bezpečnost provozu – ochrana majetku a výrobních prostředků Zabezpečení budov – ochrana objektů proti nepovolenému vniknutí, protipožární ochrana

ČISTOTA Čistota není jen o pravidelném úklidu a hygieně, ale také o celkovém řešení pracovišť. Pomáháme vytvořit takové pracovní podmínky a standardy, které sníží chybovost a zvýší výkonnost vašich zaměstnanců. Dodáváme produkty a služby pro: Čistotu provozu – výrobních prostředků a nástrojů Osobní hygienu – čistotu a zdraví pracovníků Organizaci provozu – pracovních procesů a uspořádání pracovišť

EKOLOGIE Ochrana životního prostředí je odpovědností každého z nás. Průmyslové provozy představují svou činností vyšší ekologické riziko, proto poskytujeme řešení, která pomáhají předcházet haváriím a pohotově reagovat na jejich vznik. Specializujeme se na: Prevenci a likvidaci havárií – v provozu i při zásazích IZS Skladování kapalin – běžných i nebezpečných látek a plynů Odpadové hospodářství – třídění a skladování odpadu

Katalog produktů a služeb 2018/2019 verze 1


OBSAH 01

VĚCNÝ REJSTŘÍK

4–5

02

NABÍDKA SLUŽEB

6–15

03

NOVINKY V KATALOGU

16–17

04

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

18–29

05

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

30–54

06

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

55–59

07

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

60–65

08

ZNAČENÍ POTRUBÍ

66–76

09

CHEMICKÁ SVĚTLA

77

10

OCHRANA ZDRAVÍ

78–104

11

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

105–115

12

LOCKOUT TAGOUT

116–130

13

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

131–157

14

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

158–163

15

UKAZATELE RYCHLOSTI

164–165

16

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

166–213

17

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

214–225

18

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

226–231

19

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

232–244

20

ČISTICÍ ROHOŽE

245–249

21

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

250–257

22

ZIMNÍ ÚDRŽBA

258–261

23

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

262–276

24

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

277–295

25

TEXTILNÍ SORBENTY

296–319

26

SYPKÉ SORBENTY

320–325

27

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

326–327

28

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

328–331

29

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

332–345

30

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

346–349

31

ADR SOUPRAVY A VÝBAVA

350–359

32

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

360–405

33

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

406–421

34

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ

422–429

35

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

430–445

36

OBALY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

446–449

37

NAŠI ODBORNÍ KONZULTANTI

450

3


BEZPEČNOST PRÁCE Pomůžeme vám s ochranou zaměstnanců proti pracovním úrazům a trvalému poškození zdraví. Zároveň vás vybavíme prostředky, které splňují legislativní požadavky a standardy. Naši odborníci vám pomohou s výběrem vhodných produktů, s jejich rozmístěním a montáží. Proškolíme vaše zaměstnance a poskytneme následný servis.

OCHRANA ZDRAVÍ • • • • •

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ • • • • •

zákazové příkazové kombinované únikové požární

lékárničky defibrilátory výplachy očí tělové a oční sprchy detektory návykových látek str. 78

str. 30

ÚNIKOVÉ PROSTŘEDKY • únikové kukly • dýchací přístroje • detektory plynů

str. 94

VÝSTRAŽNÉ A ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ • reflexní pásky • výstražné fotoluminiscenční pásky • orientační pásky str. 60

LOGOUT TAGOUT • • • •

OCHRANNÉ ZÁBRANY A NÁRAZNÍKY

zámky a spony uzávěry ventilů uzávěry jističů sady LOGOUT TAGOUT str. 116

ERGOSCREENING PRACOVIŠTĚ Zlepšování ergonomie výrobních linek, montážních a logistických pracovišť, opatření pro snižování fyzické zátěže pracovníků a prevence nemocí z povolání. Měření, návrhy na zlepšení a realizace.

4

• • • •

plastové a kovové zábrany mobilní zábrany sloupky a řetězy dopravní kužely str. 166


ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

ZNAČENÍ POTRUBÍ

Odborné proškolení první pomoci zdravotnickým profesionálem, které vede k snížení úrazovosti na pracovišti a rychlému zásahu v případě ohrožení zdraví.

• značky v rolích a na archu • značení směru toku • značení ventilů str. 66

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ • • • •

únikové prostorové požární velkoformátové značení

str. 18

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA • • • • •

kulovitá pozorovací inspekční průmyslová dopravní

str. 158

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY • • • •

podlahové pásky protiskluzové pásky skladové značky označení schodů str. 55

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE • • • •

modulové soliterní protiskluzové olejové

str. 131

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE • rozřezávače fólií • nože a čepele str. 105

LOTO SYSTÉMY Kompletní implementace systému LOTO dle individuálních potřeb jednotlivého provozu. Zpracování veškeré dokumentace, zaškolení obsluhy a dodávka vybavení.

PRÁCE VE VÝŠKÁCH Vyhodnocení rizik pádu z výšky na pracovišti, návrh a realizace řešení proti pádu a dodávka vhodných bezpečnostních produktů pro práci ve výšce.

5


BEZPEČNOST PROVOZU Ochráníme vaše výrobní technologie před provozními nehodami a proti poškození v důsledku neodborné obsluhy či kolize s manipulační technikou. S námi předejdete finančním ztrátám a výpadkům ve výrobě.

ZNAČENÍ POTRUBÍ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

• značky v rolích a na archu • značení směru toku • značení ventilů

• podlahové pásky • skladové značky • označení schodů

str. 66 str. 262

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY • kovové • samonavíjecí • slouky a kazety str. 198

VÝSTRAŽNÉ A ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA • • • • •

kulovitá pozorovací inspekční průmyslová dopravní

• • • •

reflexní pásky výstražné fotoluminiscenční pásky orientační pásky str. 60

str. 158

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY • • • • •

zákazové příkazové kombinovaní únikové požární

SLOUPKY A ŘETĚZY

KOVOVÉ ZÁBRANY

PLASTOVÉ ZÁBRANY

• plastové a kovové sloupky • mnoho barev řetězů • vozíky

• sloupky • obloukové zábrany • nárazníky

• zábradlí • regálové ochrany • sloupky

str. 194

6

str. 30

str. 189

str. 178

SERVIS BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ

PODLAHOVÝ SERVIS

Systém průběžné revize, aktualizace a opravy bezpečnostního značení zaručující, že bezpečnostní značení areálu je za všech okolností plně funkční a splňuje legislativní požadavky.

Realizace průmyslových podlah, jejich sanace, opravy a hloubkové čištění. Trvalé značení podlah nátěrem.


ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ Dobrá orientace v budovách, označení případného nebezpečí, vybavení prostředky protipožární ochrany a zajištění mechanické ochrany objektů proti nepovolenému vniknutí, to vše patří k nezbytné výbavě budov, kterou vám nabízí HAPPY END.

SCHRÁNKY NA KLÍČE

HLÍDAČE DVEŘÍ PRO PANIKOVÉ KOVÁNÍ

• schránky do zdi • schránky s kódem str. 217

• hlídače • nástavce pro různé typy dveří str. 224

HLÍDAČE DVEŘÍ POD KLIKU • hlídače • nástavce pro různé typy dveří str. 222

PRŮMYSLOVÉ ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ • rozvorové zámky • kódové zámky str. 218

VISACÍ ZÁMKY A PETLICE • ocelové • kódové • voděodolné str. 214

ŘETĚZY A KOTVY • řetězy s alarmem • patentované zámky • robustní kotvy str. 219

SYSTÉMY GENERÁLNÍHO KLÍČE Kompletní projektové řešení nasazení systému generálního klíče, dodávka a instalace.

7


OSOBNÍ HYGIENA Naše produkty osobní hygieny vám pomohou i s tou nejhůře odstranitelnou špínou, olejem, mastnotou a ochrání vás před škodlivými bakteriemi. Zároveň jsou dermatologicky testovány a jsou šetrné k vaší pokožce. Dopřejte tento standard i svým zaměstnancům.

OCHRANA RUKOU MYTÍ RUKOU

• ochranné krémy • regenerační krémy str. 227

• univerzální • velmi silné • speciální str. 227

MÝDLA A OSVĚŽOVAČE • zásobníky a náplně str. 231

PAPÍROVÉ RUČNÍKY • skládané • v roly • se středovým odvinem str. 230

DESINFEKCE RUKOU • parfémované • s alkoholem str. 229

TOALETNÍ RUČNÍKY A PAPÍRY • skládané • role

str. 230

PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ Optimalizace pracovního osvětlení z hlediska světelného komfortu zaměstnanců a provozních nákladů. Návrhy řešení a realizace.

8


ČISTOTA PROVOZU Na čistotě výrobních technologií, prostorů a procesů závisí bezchybný a efektivní provoz. Využijte naše produkty a služby, které vám k tomuto cíli pomohou a zároveň zajistí splnění hygienických norem.

HAVARIJNÍ SOUPRAVY • • • •

úklidové olejové chemické podle velikosti

TECHNICKÉ SPREJE str. 332

• • • •

čističe odmašťovače mazání speciální spreje str. 254

MYCÍ STOLY, ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY • mycí stoly • odmašťovací kapaliny str. 250

TEXTILNÍ A SYPKÉ SORBENTY • úklidové • olejové • chemické str. 296

ÚKAPOVÉ A ZÁCHYTNÉ VANIČKY • plastové • ocelové • s roštem str. 376

ČISTÍCÍ ROHOŽE • vnitřní a venkovní rohože • desinfekční rohože str. 245

NÁDOBY NA ODPAD ZIMNÍ ÚDRŽBA • • • •

nádoby na posyp košťata posypový materiál posypové vozíky str. 258

• výklopné kontejnery • venkovní a vnitřní nádoby • kovové koše str. 430

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY • • • • •

textilní papírové lepivé odmašťovací vlhčené

str. 232

9


ORGANIZACE PROVOZU Dobře organizovaný provoz je předpokladem pro vyšší efektivitu, výkonnost a bezpečnost práce. Vyhotovíme pro vás systém značení pracovišť a vybavíme vás příslušnými produkty, které přispějí k lepší organizaci vašeho provozu.

MAGNETICKÉ KAPSY A RÁMEČKY • bezpečnostní magnetické kapsy • klaprámy str. 278

TABULE A VYTRÍNY • informační tabule • vitríny s požární odolností str. 290

SKŘÍŇKY PRO KLÍČE • skřínky se sklíčkem a paličkou • skřínky pro zavěšení klíčů str. 294

JMENOVKY A POUZDRA

ZNAČICÍ KOLEČKA

• jmenovky na stůl • magnetické jmenovky • rolosystém

• textilní kolečka v různých barvách • elektrický podavač

str. 292 str. 277

SKLADOVÉ ZNAČKY

POUZDRA NA DOKUMENTY

• podlahové kapsy na dokumenty • skladové podlahové značky

• magnetická pouzdra • závěsná pouzdra str. 280

INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ SYSTÉMY • závěsné podstavce a držáky • závěsné fólie str. 282

str. 266

PODLAHOVÉ PÁSKY • • • •

standardní, odolné velmi odolné extrémně odolné bodové značení str. 262

ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ Systémové řešení orientace pěších a dopravních prostředků uvnitř areálu. Individuální návrh systému značení budov, vstupů, vjezdů a pracovišť; výroba a instalace.

10


PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ Věnujte se s námi prevenci a vyhnete se zbytečným škodám. Nabízíme kvalitní prostředky pro prevenci výrobních havárií a pro jejich rychlou a ekologickou likvidaci, které zároveň splňují legislativní požadavky a vysoké standardy kvality. Navíc naše produkty pro svoji vysokou kvalitu a účinnost používají i složky IZS při odstraňování dopravních nehod, únicích nebezpečných látek nebo při požárech.

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

SKLADY, KONTEJNERY A REGÁLY

• • • •

• venkovní sklady a ekosklady • protipožární kontejnery • regály na sudy a IBC kontejnery

úklidové olejové chemické podle velikosti

str. 332

str. 392

SYPKÉ SORBENTY • úklidové • olejové • chemické

str. 320

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ • skříně na chemikálie • žíraviny • protipožární skříně str. 406

TEXTILNÍ SORBENTY • • • • •

úklidové, olejové, chemické rohože koberce hady polštáře str. 296

ADR VÝBAVA • • • •

ZÁCHYTNÉ VANY • plastové vany • kovové vany • kryté záchytné vany str. 360

ADR havarijní soupravy značení reflexní pásky upínací pásky str. 350

ÚKAPOVÉ A ZÁCHYTNÉ VANIČKY • plastové • ocelové • s roštem

str. 376

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY • havarijní tmely • těsnicí desky • bandáže

str. 346

ŠKOLENÍ HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI Teoretické a praktické školení havarijní připravenosti a obsluhy havarijních souprav přímo na vašem pracovišti.

11


SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE Téměř každý podnik přechovává nebo manipuluje s kapalinami nebo plyny. Jejich únik vám může způsobit značné těžkosti. V případě nebezpečných látek navíc hrozí vážné poškození zdraví a životního prostředí. Skladujte s námi kapaliny a plyny bezpečně a ekologicky. Vybavíme vás vším potřebným – od individuálních nádob přes bezpečnostní skříně až po navržení celkového řešení šitého na míru vašim potřebám.

HAVARIJNÍ SOUPRAVY • • • •

úklidové olejové chemické podle velikosti

str. 332

MANIPULACE SE SUDY • vozíky a rudly • háky a řetězy • manipulátory

ZÁCHYTNÉ VANY A PODLAHY

str. 372

• plastové a kovové vany • kryté záchytné vany • záchytné podlahy str. 360

SKLADY, KONTEJNERY A REGÁLY • venkovní sklady a ekosklady • protipožární kontejnery • regály na sudy a IBC kontejnery str. 392

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ • skříně na chemikálie • žíraviny • protipožární skříně str. 406

ČERPÁNÍ A NALÉVÁNÍ • rotační pumpy a čerpadla • plastové a kovové kanystry • nálevky str. 380

NÁDOBY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY • nádoby na hořlaviny • koše na nebezpečný odpad • navlhčovací nádoby str. 386

ÚKAPOVÉ A ZÁCHYTNÉ VANIČKY • plastové • ocelové • s roštem

str. 376

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ • protipožární skříně • vnitřní skříně • klece

str. 422

PROJEKTY SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Individuální návrhy a realizace projektů skladování nebezpečných látek ve vnitřních či vnějších protipožárních skříních a kontejnerech

12


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Skladujte s námi odpad bezpečně, ekologicky a v souladu s požadovanou legislativou a platnými normami. Vyberte si z naší nabídky nádob, kontejnerů a manipulační techniky.

NÁDOBY PRO SKLADOVÁNÍ KAPALIN

VNITŘNÍ NÁDOBY NA ODPAD

• IBC kontejnery • plastové a kovové sudy s víkem nebo zátkou

• odpadkové koše • třídění odpadu • nástěnné držáky na pytle

str. 448

str. 442

VÝKLOPNÉ KONTEJNERY • kovové a plastové kontejnery na pevný odpad • kontejnery s výpustí • stohovatelné kontejnery str. 430

ZNAČENÍ OBALŮ A LÁTEK • GHS bezpečnostní značení • značení tlakových láhví str. 50

POLYETYLENOVÉ PYTLE • různé barvy • různé velikosti a tloušťky

NÁDOBY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY • nádoby na hořlaviny • koše na nebezpečný odpad • navlhčovací nádoby str. 386

str. 440

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, FILTRY • filtrační sítě • kanalizační filtry

VENKOVNÍ NÁDOBY NA ODPAD • kontejnery • popelnice • třídění odpadu

MANIPULAČNÍ TECHNIKA • vyklápěče popelnic • zvedáky popelnic str. 439

str. 328

INSTALACE A REVIZE SKŘÍNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ str. 438

Doplňková služba instalace u nás zakoupené požární skříně zahrnuje: seřízení zavíracího mechanismu, kontrolu ventilačního systému, případné připojení nucené ventilace a provedení kompletní revize skříně.

13


VĚCNÝ REJSTŘÍK Fotoluminiscenční protiskluzové pásky...... 269 Fotoluminiscenční výstražné pásky.........63 Fotoluminiscenční značky........................... 20

G GHS symboly........................................................ 51 H Hák na kabely......................................................211 Hák na sudy.......................................................372 Hasící přístroje.................................................. 351 A Absodan.............................................................320 ADR soupravy..................................................350 ADR značení..................................................... 358 Alkoholové testery.......................................... 102 Antistatické rohože........................................ 148 Antistatické sorbenty...................................309 B Bandáže potrubí............................................. 347 Bezpečnostní krabičky na klíče...............220 Bezpečnostní nádoby na hořlaviny....... 387 Bezpečnostní nože.........................................105 Bezpečnostní nůžky.........................................115 Bezpečnostní skříně..................................... 406

Bezpečnostní značky..................................... 30 Bezpečnostní zrcadla.................................... 158 C Ceritifikované skříně...................................... 414 CLP značení.......................................................... 51 Č Čerpadla.............................................................384 Číslice, písmena..................................................54 Čistící kapaliny................................................. 252 Čistící rohože.................................................... 245 Čistící spreje...................................................... 254 Čistota a ochrana rukou.............................. 226 D Desinfekční rohože........................................ 249 Detektory alkoholu......................................... 102 Detektory drog................................................. 103 Detektory návykových látek......................100 Doplňky havarijních souprav....................345 Dopravní zrcadla............................................. 162 Držáky na tlakové láhve..............................429 E Ekologické skříně............................................ 414 Ekosklady............................................................401 Ekosklady vyhřívané.....................................403 Elktroizolační rohože..................................... 149 F Filtrační vložky................................................ 328 Filtry do lapolů................................................ 329 Filtry do masek............................................... 352 Fotoluminiscenční podlahové značky......268

Havarijní soupravy.........................................334 Hlídače dveří..................................................... 222 Hrabla................................................................... 258 Hygiena............................................................... 226 CH Chemická světla................................................. 77 Chemické sypké sorbenty......................... 325 I IBC kontejnery.................................................449 Informační tabulky............................................47 Informační značky............................................48 Inspekční zrcadla............................................. 163 K Kabelové přejezdy.........................................209 Kanalizační filtry oleje.................................. 329 Kanalizační těsnící desky............................348 Kanystry..............................................................380 Klece pro tlakové láhve...............................426 Kleště na sudy................................................. 373 Koberce s perforací...................................... 300 Kombinované skříně...................................... 413 Kontrolní zrcadla...............................................161 Koše na nebezpečný odpad.....................446 Košťata................................................................. 441 Kovové sudy.....................................................448 Krabičky na klíče.............................................220 Kryté záchytné palety..................................368 Kužely výstražné............................................ 207

L Lékárničky............................................................ 80 LOCKOUT TAGOUT........................................ 116 Lopaty................................................................. 258 LOTO sady.......................................................... 126 M Magnetické kapsy.......................................... 278 Manipulační technika na sudy...................372 Masky pro ochranu dýchacího ústrojí.... 94 Mazací spreje.................................................... 255 Membránové pumpy.....................................384 Mobilní havarijní sourpavy......................... 338

14

5 LET ZÁRUKA

DOPRAVA ZDARMA BEZ OMEZENÍ

24 h

ZBOŽÍ SKLADEM DO DRUHÉHO DNE U VÁS

Mycí stoly...........................................................250 Mýdla a dávkovače......................................... 231 N Nádoby na hořlaviny.................................... 387 Nádoby na odpad..........................................438 Nádoby na posyp........................................... 259 Nádoby s UN kódem....................................380 Nárazníky do provozu.................................... 181 Nehořlavé rohože............................................ 147 Nepropustné koberce................................... 312 Norné stěny na vodní hladinu.................. 326 Nosítka.................................................................104 Nože......................................................................105 Nože pro otevírání kartonu.........................106 Nůžky bezpečnostní........................................115 Nůžkové zábrany............................................202 O Obrysové značení vozidel............................ 64 Ocelové rudly................................................... 370 Ocelové zábrany.............................................. 189 Oční výplachy.....................................................89 Odlučovače olejů do kanalizačních vpustí....331 Odmašťovací kapaliny................................. 253 Odmašťovací spreje...................................... 254 Odměrky............................................................. 383 Odpadkové koše.............................................442

Odpadové hospodářství.............................430 Odpadové pytle............................................. 440 Ohraničovací pásky......................................... 60 Ochrana podlahy..............................................152 Ochrana regálů................................................. 178 Ochrana rohů.................................................... 170 Ochranná lišta....................................................173 Ochranné profily.............................................. 166 Olejničky............................................................. 385 Olejové hospodářství...................................360 Omyvatelné protiskluzové nálepky.......... 57 Označení místností...........................................53 Označení směru toku–šipky.........................76 Označení únikových cest.......................20, 26 P Papírové ručníky a utěrky..........................230 Parkovací zábrany..........................................206 Pásky na vrata.....................................................61 Pásky protiskluzové.........................................55 Pásky výstražné................................................ 60 Písmena, číslice..................................................54 Pístové pumpy.................................................384 Plastová ochrana sloupů.............................. 187 Plastové řetězy................................................. 194 Plastové sloupky.............................................. 196 Plastové sudy...................................................448 Plastové tabulky................................................ 30 Podlahové bezpečnostní symboly......... 268 Podlahové fotoluminiscenční značky....273 Podlahové orientační značky....................272

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ

ŠKOLENÍ, MONTÁŽ A SERVIS


Podlahové značení......................................... 262 Podlahové pásky s laminací...................... 263 Podložka pod kolena..................................... 156 Pochozí rohože................................................. 133

Polyuretanové profily.................................... 166 Polyuretanové zábrany................................. 188 Popelnice............................................................438 Posypová sůl.....................................................260 Posypové vozíky.............................................. 261 Potrubní šipky.....................................................66 Potrubní značení s GHS značkami............68 Potrubní značení s textem............................68 Pouzdra na dokumenty pro logistiku...280 Požární značení................................................. 50 Preventivní opatření úniku nebezpečných látek......................................................................334 Prostorové značky............................................25 Prostrové značky fotoluminiscenční........25 Prostorové značky plastové.........................49 Prostředky pro likvidaci havárie..............334 Protinárazové sloupky.................................. 179 Protipožární kontejnery.............................. 404 Protipožární skříně....................................... 406 Protipožární značky.........................................24

Protiskluzové pásky.........................................55 Protiúnavové rohože...................................... 133

Průmyslové rohože......................................... 132

Průmyslové utěrky......................................... 232 Příkazové značky...............................................34 Přilnavá rohož....................................................157 Příslušenství k mycím stolům...................250 Pumpy.................................................................384 Pumpy na AdBlue..........................................384 Pytle na odpad............................................... 440 R Reflexní obrysové značení vozidel........... 64 Reflexní pásky ....................................................65 Reflexní vesty.................................................... 351 Regály do skladu kapalin...........................390 Regály pro IBC kontejnery......................... 393 Regály pro malé nádoby............................. 391 Regály pro skladování kapalin.................390 Regály pro sudy.............................................. 392 Rohože čistící................................................... 245 Rohože do potravinářství.............................157 Rohože se vzorem.......................................... 154 Rohože ve výdejních boxech....................302 Rotační pumpy................................................384

5 LET ZÁRUKA

DOPRAVA ZDARMA BEZ OMEZENÍ

Rozřezávač fólií a pásek...............................105 Ručníky................................................................230 Rudly.................................................................... 370 S Sady uzávěrů..................................................... 126 Sady zámků....................................................... 129 Samolepící kapsy.............................................271 Samolepící výstražné pásky.........................62 Samolepící značky........................................... 30 Skladování kapalin.........................................360 Skříně na chemikálie...................................... 412 Skříně na žíraviny...........................................420 Skříně pro skladování sudů........................ 418 Skříně pro tlakové láhve.............................. 423 Skříně protipožární........................................407 Skříňky na klíče................................................220 Skříňky na zámky............................................130

Sloupky a kužely.............................................. 195 Sloupky protinárazové.................................. 179 Sloupky se samonavíjejícím páskem...... 198 Sloupky zahrazovací...................................... 201 Sorbent na vodní hladinu........................... 324 Sorbenty antistatické...................................309 Sorbenty sypké...............................................320 Sorbenty textilní............................................. 298

Sorpční drť........................................................ 324 Sorpční filtrační síť......................................... 328 Sorpční hady..................................................... 317 Sorpční koberce............................................. 300 Sorpční norné stěny...................................... 327 Sorpční polštáře............................................... 317 Speciální utěrky............................................... 238 Spreje značkovací...........................................275 Sudové rohože.................................................307 Sudy s UN kódem..........................................448 Svítilna do výbušného prostředí.............. 351 Sypké sorbenty...............................................320 Systém uzavírání zdrojů energií................ 116 T Tabule................................................................... 287 Těsnící prostředky..........................................346 Těsnící tmely.....................................................346 Textilní pásky samolepicí...............................62

Textilní sorbenty............................................. 298 Textilní utěrky...................................................240 Toaletní papíry.................................................. 231 Trychtýře............................................................ 382 Třídění odpadu............................................... 444 Tvarovatelné protiskluzové pásky.............56 U Úkapové vaničky............................................ 376 Úklidové pomůcky......................................... 258 Únikový východ.........................................20, 26 Utěrky průmyslové........................................ 232 Uzávěry elektrických zařízení.................... 124 Uzávěry plynových láhví...............................122

24 h

ZBOŽÍ SKLADEM DO DRUHÉHO DNE U VÁS

Uzávěry tlačítek............................................... 123 Uzávěry ventilů.................................................. 118 V Vaničky úkapové............................................. 376 Varovné a ochranné profily........................ 166 Venkovní a vnitřní výstražné pásky......... 60 Venkovní čistící rohože................................ 246 Venkovní dopravní zrcadla......................... 162 Venkovní klece pro tlakové láhve...........428 Vitríny................................................................... 287 Vlhčené utěrky................................................. 242 Vnitřní čistící rohože..................................... 248 Vozíky na sudy..................................................371 Výbava lékarniček.............................................87 Výdejní stojany................................................. 318 Vyhřívané ekosklady.....................................403 Výplachy očí........................................................88 Vysokozátěžové čistící rohože................. 246 Výstražné kužely............................................ 207

Výstražné ohraničující pásky...................... 60 Výstražné pásky................................................ 60 Výstražné podlahové pásky...................... 262 Výstražné profily............................................. 166 Výstražné značení............................................ 60 Výstražné značky..............................................38 Z Zabezpečení únikových dvěří.................. 222 Zábradlí do provozu...................................... 182 Zahrazovací sloupky...................................... 198

Záchytné palety..............................................360 Záchytné palety kryté..................................368 Záchytné podlahy.......................................... 365 Záchytné vany.................................................366 Záchytné vozíky.............................................. 370 Zákazové značky.............................................. 30

Zámky................................................................... 128 Značení potrubí..................................................66 Značení únikových cest..........................20, 26 Značkovací spreje...........................................275 Značky fotoluminiscenční..............................18 Značky na potrubí............................................66 Značky protipožární.........................................24 Zpomalovací prahy........................................208

Zrcadla................................................................. 158 Zrcadla inspekční............................................ 163

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ

ŠKOLENÍ, MONTÁŽ A SERVIS

15


PŘEHLED NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH NOVINEK V TOMTO KATALOGU

VELKOFORMÁTOVÉ ZNAČENÍ Sortiment fotoluminiscenčního značení doplněn o velké rozměry tabulek pro zvýšení viditelnosti únikových cest a požárních prostředků.

str. 26–27

ÚNIKOVÉ PROSTŘEDKY

Bezpečnostní sprchy na riziková pracoviště pro první pomoc při zasažení očí nebo kůže nebezpečnými látkami.

Únikové kukly a lehké dýchací přístroje pro rychlý a bezpečný únik z prostředí zamořeného

str. 90–91

nebezpečnými plyny.

str. 94–95

UKAZATELE RYCHLOSTI

DETEKTORY PLYNŮ

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Osobní detektory plynů určené pro rychlou detekci obsahu

Velmi kvalitní přístroje pro detekci alkoholu a drog. Vhodné

Jednoduché a účinné zařízení k regulaci rychlosti vozidel uvnitř průmyslových areálů

nebezpečných plynů ve vzduchu.

pro osobní i firemní použití.

a na veřejných komunikacích.

str. 98–99

POLYURETANOVÉ PROFILY Rozšíření sortimentu ochranných profilů o barevné varianty a profily s magnetickým uchycením nebo na nerezovém nosníku.

str. 168–169

16

OČNÍ A TĚLOVÉ SPRCHY

str. 100–103

str. 164–165

PLASTOVÉ ZÁBRANY Rozšíření sortimentu plastových zábran o zesílený obloukový nárazník s příčnicí, protinárazový sloupek, ochranné rámy dveří, vodicí prahy pro kamiony a zvedací dveře k zábradlí.

str. 180–186

BEZPEČNOSTNÍ KLECE Robustní a odolné ocelové klece pro bezpečný a snadný přístup k těžko dostupným místům při údržbě a montážích.

str. 211


PRŮMYSLOVÉ VISACÍ ZÁMKY Různé druhy kvalitních a velmi odolných visacích zámků pro maximální ochranu před nežádoucím vniknutím do budov nebo provozních zařízení.

str. 214–215

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU Profesionální a komplexní systém pro ochranu, hygienu a regeneraci pokožky rukou po namáhavé práci v průmyslových provozech.

str. 226–229

SPECIÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY Lepivé a odmašťovací utěrky pro průmyslové využití k dokonalému odstranění nečistot.

str. 241

TECHNICKÉ SPREJE

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PROŠÍVANÝ SORPČNÍ KOBEREC

Speciální technické spreje pro ošetření a čištění strojů a zařízení v různých

Vitríny, klaprámy, flipcharty a nástěnky pro profesionální prezentaci a efektivní vizualizaci

Speciální úklidový sorpční koberec s prošíváním po celé šíři pro výrazné zvyšení jeho

průmyslových odvětvích.

interních sdělení.

mechanické odolnosti.

str. 254–257

str. 286–293

str. 316

VÝKLOPNÉ KONTEJNERY A VOZÍKY OCELOVÉ ZÁCHYTNÉ A ÚKAPOVÉ VANIČKY Chemicky odolné záchytné vaničky pro skladování nádob s hořlavými nebo nebezpečnými látkami.

str. 377

KLECE PRO SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ Kvalitní ocelové klece pro bezpečné venkovní skladování tlakových láhví.

str. 426–427

Výklopné kontejnery a vozíky s automatickými prvky, které maximálně zefektivňují práci. V nabídce také barevné varianty kontejnerů pro tříděný odpad.

str. 430–435

17


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

NOVINKY V KATALOGU » str. 16–17

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

» str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

» str. 55–59

» str. 60–65

BEZPEČNOST PRÁCE

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ Rychlé a snadné rozpoznání únikové cesty a  prostředků protipožární ochrany je základem bezpečného provozu. Desítky let vývoje a testování fotoluminiscenčního značení přispěly k mnoha typům, ze kterých si můžete vybrat přímo dle Vašich specifických potřeb. V následující tabulce najdete výčet vlastností značení jednotlivých řad, které se liší kvalitou podkladového materiálu, intenzitou svítivosti a času potřebného k nabití fotoluminiscenční značky. Tyto vlastnosti lze rozlišit dle prvních písmen/číslic na začátku objednacího čísla (například: 15.xxxx, 17.xxxx, TL 17….)

PŘEHLED VLASTNOSTÍ ZNAČENÍ EverGlow® OZNAČENÍ V KATALOGU

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

15.

Hliník 150 mcd/m Hliníková tabulka o tl. 0,2, 0,56 nebo 1,5 mm, svítivost po deseti minutách 150 mcd/m2

Všude tam, kde je hodnota osvětlení vyšší než 25 luxů

17.

Hliník 300 mcd/m2 Hliníková tabulka o tl. 0,2, 0,56 nebo 1,5 mm, svítivost po deseti minutách 300 mcd/m2

Všude tam, kde je hodnota osvětlení vyšší než 15 luxů

38.

Fólie 150 mcd/m2 Samolepicí fólie o tl. 0,1 mm, svítivost po deseti minutách 150 mcd/m2

Na hladké a čisté plochy a tam, kde je hodnota osvětlení vyšší než 25 luxů

51.

ALU Hliniková tabulka o tl. 0,56 mm

Nosné prostorové značky, na které se umisťuje fotoluminiscenční značení

Triple Loading Hliníková tabulka o tl. 0,56 mm, svítivost po deseti minutách 300 mcd/m2

Značení, které potřebuje na nabití třikrát méně času, než běžné značky. Použití hlavně v prostorách, kde se svítí pouze dočasně (kotelny, kabelové kanály, sklepy apod.)

Fotoluminiscenční/fluorescenční

Značení, které je vysoce viditelné ve dne, kdy odráží dopadající světlo a i ve tmě, kdy svítí

2

TLxx. Cxx.

VLASTNOSTI SVÍTIVOSTI ZNAČENÍ EverGlow®

Svítivost dle DIN 67510 část 4 (po 10 minutách) DIN 67 510

JAS

PO 10 MINUTÁCH

PO 60 MINUTÁCH

HI 150

150 mcd/m2

22 mcd/m2

HI 300

300 mcd/m2

45 mcd/m2

HI 450

450 mcd/m2

70 mcd/m2

HI 600

600 mcd/m2

100 mcd/m2

20 mcd/m²

HI 150

150 mcd/m²

HI/E 300

300 mcd/m²

450 mcd/m²

HI 450

600 mcd/m²

HI 600 0 100 200 300 400 500 mcd/m²

600

700

800

900 1000

PROČ DOPORUČUJEME HLINÍKOVÉ ZNAČKY VYŠŠÍ ODOLNOST PŘI POŽÁRU Ukázka stavu po testu působení teploty 200 °C po dobu 5 minut na hliníkové a fóliové značce.

VYŠŠÍ ŽIVOTNOST A ODOLNOST PROTI ODCIZENÍ A VANDALISMU Hliníkové značení EverGlow se pyšní dlouhou životností čítající až 20 let v interiérových prostorách. Proto nemusíte v krátké době obnovovat značení a tím ušetříte náklady na pořízení a instalaci nových značek.

Hliníková značka

18

Fóliová značka

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

Hliníková značka

POŽÁRNÍ ZNAČENÍ » str. 24–29

Fóliová značka

800 156 944 ZELENÁ LINKA


ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

» str. 116–130

Příklady využití výrobků EverGlow: BEZPEČNOST PRÁCE

Foto: Letiště Thein-Mohan, Frankfurt/Main

1

ÚNIKOVÉ ZNAČKY

ÚNIKOVÉ ZNAČKY

ZNAČKY POD KLIKY DVEŘÍ

3

VÝSTRAŽNÉ PÁSKY

2

4

PÁSKA PRO OZNAČENÍ DVEŘÍ

11

5

8

VÝSTRAŽNÝ PROFIL

ORIENTAČNÍ PÁSKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

ORIENTAČNÍ PÁSKA NA ZÁBRADLí

7

6 9

PROFIL NA HRANU SCHODU

ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ PRO PÁSKY

10 PODLAHOVÉ ORIENTAČNÍ ŠIPKY

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 375/2017 SB. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. vstoupilo v platnost 13. 11. 2017 a nařizuje, že informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Dále toto nařízení stanovuje, že značení musí být vyrobeno z odolného materiálu. Jako řešení Vám nabízíme fotoluminiscenční bezpečnostní značení EverGlow. Na základě Vašich požadavků Vám poradíme a dodáme tabulky, jejichž

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

vlastnosti stanoveným podmínkám zcela vyhovují a dokonce je překračují. Výrobky EverGlow jsou testovány podle normy DIN 67510 akreditovanou zkušebnou, splňují ve všech bodech požadavky normy DIN a lze je použít pro bezpečnostní únikové značení dle BGV A8 a DIN 4844. Fotoluminiscenční bezpečnostní značení EverGlow splňuje požadavky ČSN ISO 17398.

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

19


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

NOVINKY V KATALOGU » str. 16–17

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ » str. 30–54

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

ZNAČENÍ PODLE ČSN ISO 7010

BEZPEČNOST PRÁCE

ÚNIKOVÁ CESTA / NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0029

CENA KČ

ÚNIKOVÁ CESTA / NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO OZNAČENÍ

Fólie 150 mcd/m

154,-

38.0031

Hliník 150 mcd/m2

199,-

15.0031

38.0030

15 × 15 cm 15 × 15 cm 20 × 20 cm

2

Fólie 150 mcd/m2

224,-

38.0032

15.0030

20 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

210,-

15.0032

15.0029

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.3023

30 × 15 cm 40 × 20 cm 40 × 20 cm

15.3024 TL17.3024

ROZMĚRY 15 × 15 cm 15 × 15 cm 20 × 20 cm 20 × 20 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

Fólie 150 mcd/m

2

154,-

Hliník 150 mcd/m2

199,-

Fólie 150 mcd/m2

224,-

Hliník 150 mcd/m2

210,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

295,-

15.3025 15.3026

30 × 15 cm 40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m

478,-

Hliník 150 mcd/m2

478,-

TL17.3026

40 × 20 cm

Hliník 300 mcd/m2

1 340,-

CENA KČ 2

Hliník 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2 Hliník 300 mcd/m2

1 340,-

UKAZATEL SMĚRU VPRAVO / VLEVO

CENA KČ 2

295,-

UKAZATEL SMĚRU NAHORU / DOLŮ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0055

15 × 15 cm 15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

154,-

38.0090

15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

Hliník 150 mcd/m2

210,-

15.0090

15 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

199,-

20 × 20 cm 20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2 Hliník 150 mcd/m2

190,-

38.0091 15.0091

Fólie 150 mcd/m2 Hliník 150 mcd/m2

190,-

210,-

20 × 20 cm 20 × 20 cm

15.0055 38.0056 15.0056

CENA KČ

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.0069

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m

TL17.0079

30 × 15 cm 40 × 20 cm 40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2 Hliník 300 mcd/m2

15.3027

60 × 30 cm

Hliník 150 mcd/m2

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

295,-

15.0084

478,-

15.0085

30 × 15 cm 40 × 20 cm

1 340,-

TL17.0085

1 450,-

15.3028

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.0088

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m

TL17.0089

30 × 15 cm 40 × 20 cm 40 × 20 cm

2

Hliník 150 mcd/m2 Hliník 300 mcd/m2

15.3030

60 × 30 cm

Hliník 150 mcd/m2

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.3042

30 × 15 cm 40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m

295,-

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2 Hliník 300 mcd/m2

1 340,-

60 × 30 cm

Hliník 150 mcd/m2

1 450,-

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

295,-

15.0086

478,-

15.0087

30 × 15 cm 40 × 20 cm

1 340,-

TL17.0087

1 450,-

15.3029

478,-

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m

295,-

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2 Hliník 300 mcd/m2

1 340,-

60 × 30 cm

Hliník 150 mcd/m2

1 450,-

2

478,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO DOLŮ CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

2

Hliník 150 mcd/m

295,-

15.3044

30 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

295,-

Hliník 150 mcd/m2

478,-

15.3045

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

478,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO NAHORU OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.3046

30 × 15 cm 40 × 20 cm

15.3047

CENA KČ 2

OZNAČENÍ

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO DOLŮ

15.3043

260,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO

OZNAČENÍ 15.0089

154,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO

2

15.0079

CENA KČ

PROVEDENÍ

CENA KČ

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO NAHORU OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

295,-

15.3048

478,-

15.3049

30 × 15 cm 40 × 20 cm

CENA KČ 2

Hliník 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

CENA KČ 2

Hliník 150 mcd/m

295,-

Hliník 150 mcd/m2

478,-

ZNAČENÍ PODLAŽÍ Optimální doplněk únikového značení pro dveře a schodiště. Provedení: potisk nebo řezaná grafika.

OZNAČENÍ 38.3022* 15.3022*

20

ROZMĚRY 15 × 15 cm 15 × 15 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ 2

150,-

Hliník 150 mcd/m2

200,-

Fólie 150 mcd/m

POŽÁRNÍ ZNAČENÍ » str. 24–29

Dodávané značky: 0–9, A–E a pomlčka * Za objednacím číslem uveďte požadovanou číslici nebo písmeno Příklad: 38.3022-3 nebo 38.3022-A

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65


ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOST PRÁCE

ZNAČENÍ PODLE ČSN 3864 NOUZOVÝ VÝCHOD

ÚNIKOVÁ CESTA VPRAVO

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0014

30 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

CENA KČ 150,-

15.0014

30 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

230,-

15.0015

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

445,-

ÚNIKOVÁ CESTA VLEVO

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0008 15.0008 15.0009

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

190,-

38.0005

230,-

15.0005 15.0006

30 × 15 cm 30 × 15 cm

2

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

460,-

ÚNIKOVÁ CESTA

CENA KČ

30 × 15 cm 30 × 15 cm

2

Fólie 150 mcd/m

190,-

Hliník 150 mcd/m2

230,-

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

460,-

ÚNIKOVÁ CESTA

Schody vpravo dolů

Schody vlevo dolů

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0023

30 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

190,-

38.0021

Fólie 150 mcd/m2

190,-

15.0023

30 × 15 cm 40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

270,-

15.0021

30 × 15 cm 30 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

270,-

Hliník 150 mcd/m2

460,-

15.0022

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

460,-

15.0024

CENA KČ

ÚNIKOVÁ CESTA

CENA KČ

ÚNIKOVÁ CESTA

Schody vpravo nahoru

Schody vlevo nahoru

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0019

Fólie 150 mcd/m2

190,-

38.0017

190,-

Hliník 150 mcd/m2

270,-

15.0017

30 × 15 cm 30 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

15.0019

30 × 15 cm 30 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

270,-

15.0020

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

460,-

15.0018

40 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

460,-

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

CENA KČ

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

CENA KČ

21


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

NOVINKY V KATALOGU » str. 16–17

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

» str. 30–54

» str. 55–59

» str. 60–65

EVAKUAČNÍ VÝTAH

SHROMAŽDIŠTĚ

BEZPEČNOST PRÁCE

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0038

40 × 40 cm

Fólie 150 mcd/m

720,-

15.0038

40 × 40 cm

Hliník 150 mcd/m2 *

960,-

15.0039

60 × 60 cm

Hliník 150 mcd/m2 *

1 450,-

OZNAČENÍ

CENA KČ 2

15.EV2

ROZMĚRY 20 × 20 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m

348,-

PROVEDENÍ

CENA KČ

2

* UV stabilní

EXIT

ÚNIKOVÁ CESTA PRO VOZÍČKÁŘE DOLEVA

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

15.0025

30 × 15 cm

PROVEDENÍ

280,-

15.3020

Fólie 150 mcd/m2

186,-

15.0126

30 × 10,5 cm

Hliník 150 mcd/m2

258,-

15.0127

40 × 14 cm

Hliník 150 mcd/m2

341,-

15.0027

ROZMĚRY 30 × 15 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m2

280,-

ÚNIKOVÝ ŽEBŘÍK VPRAVO

ROZMĚRY 20 × 20 cm

30 × 10,5 cm

OZNAČENÍ

ÚNIKOVÝ ŽEBŘÍK VLEVO OZNAČENÍ

ROZMĚRY

38.0126

ÚNIKOVÁ CESTA PRO VOZÍČKÁŘE DOPRAVA

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m2

OZNAČENÍ

PROVEDENÍ

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m

2

OZNAČENÍ

224,-

15.3021

ROZMĚRY 20 × 20 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m

2

224,-

SAMOLEPICÍ ZNAČKY NA DVEŘE OZNAČENÍ

POPIS

ROZMĚRY

BARVA

PROVEDENÍ

CENA KČ

38.4960

Tlačit

Ø 10 cm

zelená

Fólie 150 mcd/m

38.4961

Táhnout

Ø 10 cm

červená

Fólie 150 mcd/m2

69,-

38.4962

Tlačit/Táhnout

Ø 10 cm

zelená/červená*

Fólie 150 mcd/m2

109,-

69,-

2

* Oboustranná na skleněné dveře

SAMOLEPICÍ ZNAČKA POD KLIKU DVEŘÍ OZNAČENÍ

POPIS

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

15.7535

Pro kliku směřující doprava

10 × 25,5 cm

Hliník 150 mcd/m

TL17.7535

Pro kliku směřující doprava

10 × 25,5 cm

Hliník 300 mcd/m2

359,-

15.7540

Pro kliku směřující doleva

Hliník 150 mcd/m2

208,-

TL17.7540

Pro kliku směřující doleva

10 × 25,5 cm 10 × 25,5 cm

Hliník 300 mcd/m2

359,-

2

208,-

Pokud není klika zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, je vhodné prostor za klikou označit.

22

POŽÁRNÍ ZNAČENÍ » str. 24–29

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

Pro kliku směřující doprava

Pro kliku směřující doleva

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65


ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PROVEDENÍ

38.CT14

30 × 15 cm 30 × 15 cm

CENA KČ 2

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

210,-

38.CT15

276,-

15.CT15

30 × 15 cm 30 × 15 cm

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.CT17

30 × 15 cm 30 × 15 cm

CENA KČ 2

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

210,-

38.0167

276,-

38.0155

ROZMĚRY

38.0057

15 × 15 cm 15 × 15 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

Hliník 150 mcd/m2

199,-

15.0059

15 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

199,-

20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

224,-

Hliník 150 mcd/m2

235,-

15.0058

Hliník 150 mcd/m2

235,-

15.0060

38.0078

30 × 30 cm

2

Fólie 150 mcd/m

420,-

15.0078

30 × 30 cm

Hliník 150 mcd/m2

493,-

TELEFON PRO TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

154,-

38.0065

199,-

15.0065

15 × 15 cm 15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

38.0068

15 × 15 cm 15 × 15 cm 20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

224,-

15.0068

20 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

235,-

NOUZOVÁ SPRCHA ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.0061

15 × 15 cm 15 × 15 cm

CENA KČ

199,-

154,-

38.0063

15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m

199,-

15.0063

15 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

199,-

Fólie 150 mcd/m2

224,-

38.0064

20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

224,-

Hliník 150 mcd/m2

235,-

15.0064

20 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

235,-

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

PROVEDENÍ

38.0055

15 × 15 cm 15 × 15 cm

15.0056

154,-

PROVEDENÍ

ROZMĚRY

20 × 20 cm 20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

ROZMĚRY

OZNAČENÍ

38.0056

CENA KČ 2

OZNAČENÍ

2

UKAZATEL SMĚRU VPRAVO / VLEVO

15.0055

154,-

ZAŘÍZENÍ PRO VYPLACHOVÁNÍ OČÍ

OZNAČENÍ

20 × 20 cm 20 × 20 cm

20 × 20 cm

CENA KČ

LÉKAŘ

2

15.0062

224,-

38.0059 38.0060

38.0062

154,-

Fólie 150 mcd/m2

OZNAČENÍ

224,-

15.0061

Fólie 150 mcd/m

20 × 20 cm

154,-

Fólie 150 mcd/m2

15.0067

15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

20 × 20 cm 20 × 20 cm

38.0067

CENA KČ 2

NOSÍTKA PRO NEMOCNÉ

OZNAČENÍ

OZNAČENÍ

210,276,-

OZNAČENÍ

PRVNÍ POMOC

38.0058

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR (AED)

OZNAČENÍ

15.0057

CENA KČ 2

CENA KČ 2

154,-

UKAZATEL SMĚRU NAHORU / DOLŮ CENA KČ 2

Fólie 150 mcd/m

Hliník 150 mcd/m2 Fólie 150 mcd/m2 Hliník 150 mcd/m2

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

154,-

38.0090

210,-

15.0090

190,-

38.0091

210,-

15.0091

UPOZORNĚNÍ: Při použití těchto značek na únikových cestách je nutné doplnit je ukazatelem směru

CENA KČ

15 × 15 cm

2

Fólie 150 mcd/m

154,-

15 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

199,-

20 × 20 cm 20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

190,.

Hliník 150 mcd/m2

260,-

Příklad:

ORIENTAČNÍ PÁSKA / SYMBOL ÚNIKOVÉ CESTY · zelená / fotoluminiscenční · samolepicí

1 OZNAČENÍ

POPIS

38.7458

Pravá

2 38.7459

Levá

1

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

4 cm × 20 m Fólie 150 mcd/m2 4 cm × 20 m Fólie 150 mcd/m2

2

CENA KČ 5 810,5 810,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

23

BEZPEČNOST PRÁCE

ROZMĚRY

15.CT17

» str. 116–130

HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTŘINY

OZNAČENÍ 15.CT14

LOCKOUT TAGOUT


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

NOVINKY V KATALOGU » str. 16–17

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ » str. 30–54

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

» str. 55–59

» str. 60–65

BEZPEČNOST PRÁCE

PROČ DOPORUČUJEME HLINÍKOVÉ ZNAČKY VYŠŠÍ ODOLNOST PŘI POŽÁRU Ukázka stavu po testu působení teploty 200 °C po dobu 5 minut na hliníkové a fóliové značce.

VYŠŠÍ ŽIVOTNOST A ODOLNOST PROTI ODCIZENÍ A VANDALISMU Hliníkové značení EverGlow se pyšní dlouhou životností čítající až 20 let v interiérových prostorách.

Hliníková značka

Fóliová značka

Hliníková značka

Fóliová značka

Proto nemusíte v krátké době obnovovat značení a tím ušetříte náklady na pořízení a instalaci nových značek. HASICÍ HADICE OZNAČENÍ

ROZMĚRY

38.7692

15 × 15 cm 15 × 15 cm

15.7692 38.7693 15.7693 TL 17.7693

20 × 20 cm 20 × 20 cm 20 × 20 cm

OHLAŠOVNA POŽÁRU PROVEDENÍ

CENA KČ

Fólie 150 mcd/m2

130,-

Hliník 150 mcd/m2

210,-

Fólie 150 mcd/m2

180,-

Hliník 150 mcd/m2

230,-

Hliník 300 mcd/m2

880,-

HASICÍ PŘÍSTROJ OZNAČENÍ

ROZMĚRY

38.7694

15 × 15 cm 15 × 15 cm

15.7694 38.7695 15.7695

20 × 20 cm 20 × 20 cm

TL 17.7695

20 × 20 cm

PROVEDENÍ

Fólie 150 mcd/m2

160,-

15.US2715

15 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

230,-

38.US2716

20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

220,-

15.US2716

20 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

290,-

CENA KČ

OZNAČENÍ

130,-

38.US2731

Hliník 150 mcd/m2

155,-

15.US2731

Fólie 150 mcd/m2

180,-

38.US2732

Hliník 150 mcd/m2

195,-

15.US2732

Hliník 300 mcd/m

2

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

38.2709

Fólie 150 mcd/m

15.2710

15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

OZNAČENÍ

38.2710

ROZMĚRY

38.US2715

PROVEDENÍ

CENA KČ

POŽÁRNÍ HLÁSIČ ROZMĚRY 15 × 15 cm 15 × 15 cm 20 × 20 cm 20 × 20 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

Fólie 150 mcd/m2

130,-

Hliník 150 mcd/m2

210,-

Fólie 150 mcd/m2

180,-

Hliník 150 mcd/m2

230,-

880,-

UKAZATEL SMĚRU VPRAVO / VLEVO

15.2709

OZNAČENÍ

POŽÁRNÍ ZBROJNICE CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

15 × 15 cm 15 × 15 cm

2

154,-

38.7690

Hliník 150 mcd/m2

220,-

15.7690

20 × 20 cm 20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

224,-

38.7691

Hliník 150 mcd/m2

260,-

15.7691

UKAZATEL SMĚRU NAHORU / DOLŮ

PROVEDENÍ

CENA KČ

15 × 15 cm 15 × 15 cm

2

160,-

Hliník 150 mcd/m2

230,-

20 × 20 cm 20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

220,-

Hliník 150 mcd/m2

290,-

Fólie 150 mcd/m

ŽEBŘÍK

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

38.2728

15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

154,-

38.US2712

15 × 15 cm

Fólie 150 mcd/m2

160,-

15.2728

Hliník 150 mcd/m2

199,-

15.US2712

15 × 15 cm

Hliník 150 mcd/m2

230,-

38.2729

15 × 15 cm 20 × 20 cm

Fólie 150 mcd/m2

224,-

38.US2713

Fólie 150 mcd/m2

220,-

15.2729

20 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m

230,-

15.US2713

20 × 20 cm 20 × 20 cm

Hliník 150 mcd/m2

290,-

2

PROVEDENÍ

CENA KČ

POŽÁRNÍ VÝTAH OZNAČENÍ

SAMOLEPICÍ OBOUSTRANNÁ PÁSKA

15.PV2

ROZMĚRY 20 × 20 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

Hliník 150 mcd/m

2

337,-

Samolepicí oboustranná páska ze syntetické pryže s extrémně vysokou přilnavostí pro jednoduchou montáž hliníkových nebo plastových značek.

24

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

90.9129P

19 mm × 1,5 m

HASICÍ PŘÍSTROJE » str. 351

CENA KČ 50,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65


ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

PROSTOROVÉ ZNAČKY

· ideální pro dlouhé chodby, schodiště, velké místnosti a haly · rychlá a přehledná informace

· svítivost 150 mcd/m2

HASICÍ PŘÍSTROJ OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.A5030

15 × 15 cm 15 × 15 cm

úhlová

15.A5031 15.A5036 15.A5032 15.A5037

» str. 116–130

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.A5195

15 × 15 cm 20 × 20 cm

úhlová

520,-

úhlová

640,-

PROVEDENÍ

CENA KČ

15.A5197

CENA KČ

HASICÍ HADICE

CENA OD 520,-

15.A5035

» str. 105–115

CENA KČ 520,-

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

15.A5140

15 × 15 cm

úhlová

15.A5141

15 × 15 cm

praporková

520,-

15.A5145

20 × 20 cm

úhlová

640,-

15.A5146

20 × 20 cm

praporková

640,-

520,-

POŽÁRNÍ HLÁSIČ OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ 520,-

praporková

520,-

15.A5156

15 × 15 cm

úhlová

úhlová

640,-

15.A5157

15 × 15 cm

praporková

520,-

praporková

640,-

15.A5158

20 × 20 cm

úhlová

640,-

úhlová

1 150,-

15.A5159

20 × 20 cm

praporková

640,-

praporková

1 150,-

MATERIÁL

CENA KČ

20 × 20 cm 20 × 20 cm 30 × 30 cm 30 × 30 cm

CENA KČ

NOSÍTKA PRO NEMOCNÉ OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.9505

praporková

520,-

15.9506

15 × 15 cm 15 × 15 cm 20 × 20 cm

úhlová

640,-

15.9508

20 × 20 cm

praporková

640,-

15.9507

úhlová

520,-

ÚHLOVÝ DRŽÁK – ČTVEREC (pro montáž na stěnu)

PRVNÍ POMOC

ROZMĚRY

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.9202

15 × 15 cm 15 × 15 cm

úhlová

520,-

51.9552

15 × 15 cm

Hliník

330,-

praporková

520,-

51.9553

20 × 20 cm

Hliník

380,-

20 × 20 cm 20 × 20 cm

úhlová

640,-

praporková

640,-

15.9212 15.9203 15.9213

CENA KČ

OZNAČENÍ

OZNAČENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO VYPLACHOVÁNÍ OČÍ OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.9513

15 × 15 cm 15 × 15 cm

úhlová

15.9515 15.9514 15.9516

20 × 20 cm 20 × 20 cm

CENA KČ 520,-

praporková

520,-

úhlová

640,-

praporková

640,-

TELEFON PRO TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.9521

15 × 15 cm

úhlová

15.9523

15 × 15 cm 20 × 20 cm 20 × 20 cm

praporková

520,-

úhlová

640,-

praporková

640,-

15.9522 15.9524

CENA KČ 520,-

PRAPORKOVÝ DRŽÁK – OBDÉLNÍK (pro montáž na strop) OZNAČENÍ

ROZMĚRY

51.9555

30 × 15 cm 40 × 20 cm

51.9556

MATERIÁL

CENA KČ

Hliník

330,-

Hliník

470,-

ÚHLOVÝ DRŽÁK – OBDÉLNÍK (pro montáž na stěnu) OZNAČENÍ

ROZMĚRY

51.9550

30 × 15 cm 40 × 20 cm

51.9551

MATERIÁL

CENA KČ

Hliník

390,-

Hliník

530,-

PRAPORKOVÝ DRŽÁK – OBDÉLNÍK (pro montáž na stěnu) OZNAČENÍ

ROZMĚRY

51.9560

30 × 15 cm 40 × 20 cm

51.9561

MATERIÁL

CENA KČ

Hliník

330,-

Hliník

450,-

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR (AED) OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ 520,-

PRAPORKOVÝ DRŽÁK – ČTVEREC (pro montáž na stěnu)

15.3052

15 × 15 cm

úhlová

15.3053

15 × 15 cm

praporková

520,-

OZNAČENÍ

15.3054

20 × 20 cm 20 × 20 cm

úhlová

640,-

51.9557

15 × 15 cm

Hliník

290,-

praporková

640,-

51.9558

20 × 20 cm

Hliník

380,-

15.3055

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

ROZMĚRY

MATERIÁL

CENA KČ

25

BEZPEČNOST PRÁCE

· zvyšte bezpečnost ve Vašem podniku

· hliníkový plech

LOCKOUT TAGOUT

POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Vystupují do prostoru a zaručují tak včasné a lepší rozpoznání.

· snadná a rychlá montáž

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

NOVINKY V KATALOGU » str. 16–17

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ » str. 30–54

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

VELKOFORMÁTOVÉ TABULKY

BEZPEČNOST PRÁCE

ZNAČENÍ ÚNIKŮ A BEZPEČÍ Fotoluminiscenční značky splňují požadavky nařízení vlády č. 11/2001 a ISO 7010 · netoxické, zaručená dlouhá životnost · fotoluminiscenční varianty svítí v případě výpadku osvětlení ihned HLINÍK tloušťka: 0,8 mm teplotní odolnost: –50 °C až 140 °C SAMOLEPICÍ FÓLIE PVC tloušťka: 0,45 mm teplotní odolnost: –54 °C až 107 °C stálobarevnost min. 3 roky HLINÍKOVÝ SENDVIČ hliníkový plech / polyetylenové jádro tloušťka: 3 mm teplotní odolnost: –50 °C až 85 °C

N

PRVNÍ POMOC

NOVINKA

TELEFON PRO TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

NOUZOVÁ SPRCHA

VÝPLACH OČÍ

UKAZATEL SMĚRU VPRAVO/VLEVO

OZNAČENÍ 15.0206

15.0207

15.0208

15.0215

15.0209

15.0206/S

15.0207/S

15.0208/S

15.0215/S

15.0209/S

38.0206

38.0207

38.0208

38.0215

38.0209

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

50 × 50 cm 50 × 50 cm 50 × 50 cm

hliník 150 mcd/m2

1 200,-

hliníkový sendvič 150 mcd/m2

1 540,-

samolepicí fólie 150 mcd/m3

890,-

BZ AH206

BZ AH207

BZ AH208

BZ AH215

BZ AH209

400,-

BZ AH207/S

BZ AH208/S

BZ AH215/S

BZ AH209/S

50 × 50 cm 50 × 50 cm

hliník

BZ AH206/S

hliníkový sendvič

560,-

BZ FH206

BZ FH207

BZ FH208

BZ FH215

BZ FH209

50 × 50 cm

samolepicí fólie

140,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR ROZMĚRY

PROVEDENÍ

UKAZATEL SHROMAŽDIŠTĚ SMĚRU NAHORU/DOLŮ OZNAČENÍ

CENA KČ

15.0210

15.0211

15.0212

15.0213

15.0214

50 × 50 cm

hliník 150 mcd/m

1 200,-

15.0210/S

15.0211/S

15.0212/S

15.0213/S

15.0214/S

50 × 50 cm

hliníkový sendvič 150 mcd/m2

1 540,-

38.0210

38.0211

38.0212

38.0213

38.0214

50 × 50 cm

samolepicí fólie 150 mcd/m3

890,-

2

BZ AH210

BZ AH211

BZ AH212

BZ AH213

BZ AH214

50 × 50 cm

hliník

400,-

BZ AH210/S

BZ AH211/S

BZ AH212/S

BZ AH213/S

BZ AH214/S

50 × 50 cm

hliníkový sendvič

560,-

BZ FH210

BZ FH211

BZ FH212

BZ FH213

BZ FH214

50 × 50 cm

samolepicí fólie

140,-

26

HASICÍ PŘÍSTROJE » str. 351

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65


ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

» str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

» str. 116–130

NOUZOVÝ VÝCHOD NAHORU

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.D201

15.D209

15.D207

15.D205

15.D204

50 × 100 cm

hliník 150 mcd/m2

2 410,-

15.D201/S

15.D209/S

15.D207/S

15.D205/S

15.D204/S

55 × 100 cm

hliníkový sendvič 150 mcd/m2

1 540,-

38.D201

38.D209

38.D207

38.D205

38.D204

50 × 100 cm

samolepicí fólie 150 mcd/m3

NOUZOVÝ NOUZOVÝ VÝCHOD VÝCHOD VPRAVO NAHORU VPRAVO DOLŮ

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO

OZNAČENÍ

CENA KČ

890,-

BZ AN201

BZ AN209

BZ AN207

BZ AN205

BZ AN204

BZ AN201/S

BZ AN209/S

BZ AN207/S

BZ AN205/S

BZ AN204/S

50 × 100 cm 50 × 100 cm

hliníkový sendvič

1 120,-

BZ FN201

BZ FN209

BZ FN207

BZ FN205

BZ FN204

50 × 100 cm

samolepicí fólie

280,-

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

NOUZOVÝ NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO VÝCHOD VLEVO

NOUZOVÝ NOUZOVÝ VÝCHOD VÝCHOD VLEVO NAHORU VLEVO DOLŮ

810,-

hliník

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO

OZNAČENÍ

CENA KČ

15.D202

15.D210

15.D208

15.D206

15.D203

50 × 100 cm

hliník 150 mcd/m

15.D202/S

15.D210/S

15.D208/S

15.D206/S

15.D203/S

55 × 100 cm

hliníkový sendvič 150 mcd/m2

38.D202

38.D210

38.D208

38.D206

38.D203

50 × 100 cm

samolepicí fólie 150 mcd/m3

50 × 100 cm 50 × 100 cm 50 × 100 cm

hliníkový sendvič

1 120,-

samolepicí fólie

280,-

BZ AN202

BZ AN210

BZ AN208

BZ AN206

BZ AN203

BZ AN202/S

BZ AN210/S

BZ AN208/S

BZ AN206/S

BZ AN203/S

BZ FN202

BZ FN210

BZ FN208

BZ FN206

BZ FN203

2

2 410,1 540,890,810,-

hliník

POŽÁRNÍ ZNAČKY

HASICÍ HADICE

HASICÍ PŘÍSTROJ

POŽÁRNÍ HLÁSIČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

15.0304

15.0305

15.0308

50 × 50 cm

hliník 150 mcd/m

1 200,-

15.0304/S

15.0305/S

15.0308/S

50 × 50 cm

hliníkový sendvič 150 mcd/m2

1 540,-

38.0304

38.0305

38.0308

50 × 50 cm

samolepicí fólie 150 mcd/m3

890,-

2

BZ AH304

BZ AH305

BZ AH308

50 × 50 cm

hliník

400,-

BZ AH304/S

BZ AH305/S

BZ AH308/S

50 × 50 cm

hliníkový sendvič

560,-

BZ FH304

BZ FH305

BZ FH308

50 × 50 cm

samolepicí fólie

140,-

UKAZATEL SMĚRU DOPRAVA/DOLEVA

UKAZATEL SMĚRU NAHORU/DOLŮ

OHLAŠOVNA POŽÁRU ROZMĚRY

PROVEDENÍ

OZNAČENÍ

CENA KČ

15.0306

15.0307

15.0309

50 × 50 cm

hliník 150 mcd/m

15.0306/S

15.0307/S

15.0309/S

50 × 50 cm

hliníkový sendvič 150 mcd/m2

38.0306

38.0307

38.0309

50 × 50 cm

samolepicí fólie 150 mcd/m3

890,-

50 × 50 cm 50 × 50 cm 50 × 50 cm

hliník

400,-

hliníkový sendvič

560,-

samolepicí fólie

140,-

BZ AH306

BZ AH307

BZ AH309

BZ AH306/S

BZ AH307/S

BZ AH309/S

BZ FH306

BZ FH307

BZ FH309

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

2

1 200,1 540,-

27

BEZPEČNOST PRÁCE

NOUZOVÝ VÝCHOD DOLŮ


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

NOVINKY V KATALOGU » str. 16–17

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

» str. 30–54

» str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

ÚNIKOVÉ ZNAČENÍ PODLE ČSN ISO 7010

BEZPEČNOST PRÁCE

OZNAČENÍ V KATALOGU

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

25.

Plast 75 mcd/m2

27.

Samolepicí plast 75 mcd/m2

Tvrdá plastová tabulka se samolepicí vrstvou, tloušťka 0,6 mm, svítivost 75 mcd/m2 po deseti minutách.

31.

Fólie 100 mcd/cm

Samolepicí fólie, tloušťka 0,1 mm, svítivost 100 mcd/m2 po deseti minutách.

ÚNIKOVÁ CESTA / NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO

Tvrdá plastová tabulka, tloušťka 1 mm, svítivost 75 mcd/m2 po deseti minutách. 2

EKONOMICKÁ VARIANTA FOTOLUMINISCENČNÍHO ZNAČENÍ NA PLASTU A FÓLII

ÚNIKOVÁ CESTA / NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

31.0029

31.0031

25.0029

25.0031

PROVEDENÍ

15 × 15 cm 15 × 15 cm

27.0029

27.0031

31.0030

31.0032

25.0030

25.0032

15 × 15 cm 20 × 20 cm 20 × 20 cm

27.0030

27.0032

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO

55,-

Plast 75 mcd/m2

65,-

Samolepicí plast 75 mcd/m2

75,-

Fólie 100 mcd/m2

75,-

Plast 75 mcd/m2

90,-

20 × 20 cm

Samolepicí plast 75 mcd/m2

100,-

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

20 × 10 cm 20 × 10 cm 20 × 10 cm

Fólie 100 mcd/m

55,-

Plast 75 mcd/m2

70,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO

OZNAČENÍ 31.2011

31.2012

25.2011

25.2012

27.2011

27.2012

31.3011

31.3012

25.3011 27.3011

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO DOLŮ

CENA KČ

Fólie 100 mcd/m2

CENA KČ 2

Samolepicí plast 75 mcd/m2

75,-

Fólie 100 mcd/m2

80,-

25.3012

30 × 15 cm 30 × 15 cm

Plast 75 mcd/m2

100,-

27.3012

30 × 15 cm

Samolepicí plast 75 mcd/m2

110,-

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO DOLŮ

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO NAHORU

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO NAHORU ROZMĚRY

PROVEDENÍ

31.2021

31.2022

31.2031

31.2032

20 × 10 cm

Fólie 100 mcd/m2

25.2021

25.2022

25.2031

25.2032

70,-

27.2021

27.2022

27.2031

27.2032

20 × 10 cm Plast 75 mcd/m2 20 × 10 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

31.3021

31.3022

31.3031

31.3032

30 × 15 cm

80,-

25.3021

25.3022

25.3031

25.3032

27.3021

27.3022

27.3031

27.3032

30 × 15 cm Plast 75 mcd/m2 30 × 15 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO

NOUZOVÝ VÝCHOD VLEVO

NOUZOVÝ VÝCHOD VPRAVO ROZMĚRY

PROVEDENÍ

31.2041

31.2042

31.2051

31.2052

20 × 10 cm

Fólie 100 mcd/m2

55,-

25.2041

25.2042

25.2051

25.2052

20 × 10 cm

Plast 75 mcd/m2

70,-

27.2041

27.2042

27.2051

27.2052

31.3041

31.3042

31.3051

31.3052

20 × 10 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2 30 × 15 cm Fólie 100 mcd/m2

25.3041

25.3042

25.3051

25.3052

27.3041

27.3042

27.3051

27.3052

OZNAČENÍ

OZNAČENÍ

28

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

800 156 944 ZELENÁ LINKA

Fólie 100 mcd/m2

30 × 15 cm Plast 75 mcd/m2 30 × 15 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

CENA KČ 55,75,100,110,-

CENA KČ

75,80,100,110,-

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103


ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

SHROMAŽDIŠTĚ

» str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

NOSÍTKA PRO NEMOCNÉ ROZMĚRY

PROVEDENÍ

31.0067

OZNAČENÍ 31.0035

31.0059

15 × 15 cm

Fólie 100 mcd/m2

55,-

25.0067

25.0035

25.0059

15 × 15 cm

Plast 75 mcd/m2

65,-

27.0067

27.0035

27.0059

15 × 15 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

31.0068

31.0036

31.0060

20 × 20 cm

25.0068

25.0036

25.0060

27.0068

27.0036

27.0060

20 × 20 cm Plast 75 mcd/m2 20 × 20 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

VYPLACHOVÁNÍ OČÍ

PRVNÍ POMOC

NOUZOVÁ SPRCHA

OZNAČENÍ

CENA KČ

Fólie 100 mcd/m2

75,75,90,100,-

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

31.0063

31.0057

31.0061

15 × 15 cm

Fólie 100 mcd/m2

CENA KČ 55,-

25.0063

25.0057

25.0061

15 × 15 cm

Plast 75 mcd/m2

65,-

27.0063

27.0057

27.0061

15 × 15 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

31.0064

31.0058

31.0062

25.0064

25.0058

25.0062

20 × 20 cm 20 × 20 cm

27.0064

27.0058

27.0062

20 × 20 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

75,-

Fólie 100 mcd/m2

75,-

Plast 75 mcd/m2

90,100,-

POŽÁRNÍ ZNAČENÍ PODLE ČSN ISO 7010

HASICÍ PŘÍSTROJ

POŽÁRNÍ ZBROJNICE

HASICÍ HADICE

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

15 × 15 cm 15 × 15 cm

Fólie 100 mcd/m

55,-

Plast 75 mcd/m2

65,-

31.7694

31.7690

31.7692

25.7694

25.7690

25.7692

27.7694

27.7690

27.7692

31.7691

31.7693

15 × 15 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2 20 × 20 cm Fólie 100 mcd/m2

75,-

31.7695 25.7695

25.7691

25.7693

20 × 20 cm

90,-

27.7695

27.7691

27.7693

20 × 20 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

ŽEBŘÍK

OHLAŠOVNA POŽÁRU

POŽÁRNÍ HLÁSIČ

OZNAČENÍ

2

Plast 75 mcd/m2

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

75,100,-

CENA KČ

31.2731

31.2712

31.2715

15 × 15 cm

Fólie 100 mcd/m

55,-

25.2731

25.2712

25.2715

15 × 15 cm

Plast 75 mcd/m2

65,-

27.2731

27.2712

27.2715

15 × 15 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

31.2732

31.2713

31.2716

20 × 20 cm

25.2732

25.2713

25.2716

27.2732

27.2713

27.2716

20 × 20 cm Plast 75 mcd/m2 20 × 20 cm Samolepicí plast 75 mcd/m2

PRUŽNÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 178–186

REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY » str. 65

2

Fólie 100 mcd/m2

75,75,90,100,-

29

BEZPEČNOST PRÁCE

TELEFON PRO TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

BEZPEČNOST PRÁCE

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

www

Na všech pracovištích, kde jsou vykonávány úkony práce, při nichž může dojít k úrazu nebo poškození zdraví, je podle zákona č. 309/2006 Sb. povinností umístit bezpečnostní značky a značení.

Z naší široké nabídky bezpečnostních značek si můžete vybrat právě ty, které patří na vaše pracoviště. Splníte tak nejen zákonnou povinnost, ale také přispějete k bezpečnému a plynulému provozu.

ZÁKAZOVÉ ZNAČKY TEXT TABULKY ZÁKAZ KOUŘENÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU ZÁKAZ KOUŘENÍ – NO SMOKING

TEXT TABULKY

BZ PD105

12,-

BZ FD105

12,-

210 × 297 mm

BZ PE105

20,-

BZ FE105

20,-

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE106

20,-

BZ FE106

20,-

BZ PE107

20,-

BZ FE107

20,-

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ –

BZ FC108

9,-

148 × 210 mm

BZ FD108

12,-

210 × 297 mm

BZ PE108

20,-

BZ FE108

20,-

148 × 210 mm

BZ FD109

12,-

210 × 297 mm

BZ PE109

20,-

BZ FE109

20,-

ZÁKAZ PRACÍ S OTEVŘENÝM OHNĚM !

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD110

12,-

BZ PE110

20,-

BZ FE110

20,-

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU .... m OD ....

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD111

12,-

BZ PE111

20,-

BZ FE111

20,-

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM!

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD176

12,-

BZ PE176

20,-

BZ FE176

20,-

ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVŘENÉHO OHNĚ

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD177

12,-

BZ PE177

20,-

BZ FE177

20,-

ZÁKAZ VSTUPU A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD178

12,-

BZ PE178

20,-

BZ FE178

20,-

ZÁKAZ KOUŘENÍ A PŘÍSTUPU S PLAMENEM

TEXT TABULKY

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

TEXT TABULKY ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU .... m

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

37 × 105 mm

BZ FI113

52 × 148 mm

BZ FJ113

8,-

74 × 210 mm 105 × 148 mm

BZ FK113

12,-

BZ FC113

9,-

148 × 210 mm

BZ PD113

12,-

BZ FD113

12,-

210 × 297 mm

BZ PE113

20,-

BZ FE113

20,-

ROZMĚR 52 × 148 mm 74 × 210 mm ROZMĚR

8,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ –

BZ FJ112

8,-

BZ FK112

12,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

ZÁKAZ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE

210 × 297 mm

BZ PE128

20,-

BZ FE128

ZÁKAZ MANIPULACE PŘI PROVOZU

210 × 297 mm

BZ PE129

20,-

BZ FE129

20,-

ZÁKAZ SNÍMÁNÍ KRYTU ZA CHODU

210 × 297 mm

BZ PE130

20,-

BZ FE130

20,-

20,-

20,-

NEDOTÝKEJ SE

210 × 297 mm

BZ PE131

20,-

BZ FE131

NEOTVÍREJ…

210 × 297 mm

BZ PE132

20,-

BZ FE132

20,-

NEZAVÍREJ, UVNITŘ SE PRACUJE

210 × 297 mm

BZ PE133

20,-

BZ FE133

20,-

JÍZDA OSOB ZAKÁZÁNA

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE134

20,-

BZ FE134

20,-

NEOTVÍREJ PŘI JÍZDĚ

BZ PE135

20,-

BZ FE135

20,-

NEZDRŽUJ SE ZDE

210 × 297 mm

BZ PE136

20,-

BZ FE136

20,-

ZDE NEKUŘ, NEJEZ ANI NEPIJ !

210 × 297 mm

BZ PE137

20,-

BZ FE137

20,-

ZÁKAZ PRÁCE BEZ OCHRANNÉHO ODĚVU

210 × 297 mm

BZ PE138

20,-

BZ FE138

20,-

ZÁKAZ SPOUŠTĚNÍ MOTORŮ V UZAVŘENÉ GARÁŽI

210 × 297 mm

BZ PE139

20,-

BZ FE139

20,-

MAZÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ZA PROVOZU ZAKÁZÁNO

210 × 297 mm

BZ PE190

20,-

BZ FE190

20,-

NEVYRUŠUJ PŘI PROVOZU

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE191

20,-

BZ FE191

20,-

BZ PE192

20,-

BZ FE192

20,-

NESAHEJ DO TOHOTO PROSTORU

30

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

105 × 148 mm ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM

VÍCE ZNAČEK NA NA HAPPYEND.CZ

ROZMĚR 148 × 210 mm

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

TEXT TABULKY

» str. 116–130

ROZMĚR

NEZAPÍNEJ ! NEZAPÍNEJ ! PRACUJE SE

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE100

20,-

BZ FE100

20,-

BZ PE101

20,-

BZ FE101

20,-

BZ FC102

9,-

148 × 210 mm

BZ FD102

12,-

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE102

20,-

BZ FE102

20,-

NEVYPÍNEJ PO DOBU HAŠENÍ POŽÁRU !

BZ PE103

20,-

BZ FE103

20,-

NEVYPÍNEJ PO DOBU EVAKUACE !

210 × 297 mm

BZ PE104

20,-

BZ FE104

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

148 × 210 mm 210 × 297 mm

VSTUP ZAKÁZÁN

BZ PD114

12,-

BZ FD114

12,-

BZ PE114

20,-

BZ FE114

20,20,-

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE115

20,-

BZ FE115

VSTUP ZAKÁZÁN NEBEZPEČÍ ÚRAZU

BZ PE116

20,-

BZ FE116

20,-

NEVSTUPUJ POD ZAVĚŠENÉ BŘEMENO

210 × 297 mm

BZ PE117

20,-

BZ FE117

20,-

VÝSTUP ZAKÁZÁN

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD118

12,-

BZ FD118

12,-

BZ PE118

20,-

BZ FE118

20,-

NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU STROJE

210 × 297 mm

BZ PE119

20,-

BZ FE119

20,-

105 × 148 mm

BZ FC121

9,-

148 × 210 mm

BZ PD121

12,-

BZ FD121

12,-

210 × 297 mm

BZ PE121

20,-

BZ FE121

20,-

148 × 210 mm

BZ PD122

12,-

BZ FD122

12,-

210 × 297 mm

BZ PE122

20,-

BZ FE122

20,-

ZA PROVOZU VSTUP ZAKÁZÁN

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

KOTELNA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

210 × 297 mm

BZ PE123

20,-

BZ FE123

20,-

SOUKROMÝ POZEMEK VSTUP ZAKÁZÁN

210 × 297 mm

BZ PE124

20,-

BZ FE124

20,-

CIZÍM VSTUP ZAKÁZÁN

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD179

12,-

BZ FD179

12,-

BZ PE179

20,-

BZ FE179

20,-

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE181

20,-

BZ FE181

20,-

STŮJ! DOPRAVNÍ PROSTOR

BZ PE182

20,-

BZ FE182

20,-

NEVSTUPUJ – OPRAVUJE SE

210 × 297 mm

BZ PE184

20,-

BZ FE184

20,-

VSTUP POD NAPĚTÍM ZAKÁZÁN

210 × 297 mm

BZ PE185

20,-

BZ FE185

20,-

NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU

210 × 297 mm

BZ PE187

20,-

BZ FE187

20,-

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE188

20,-

BZ FE188

20,-

BZ PE189

20,-

BZ FE189

20,-

NEVSTUPUJ

POZOR LOM VSTUP ZAKÁZÁN TEXT TABULKY

ROZMĚR

TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB

105 × 148 mm

BZ FC279

9,-

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD279

12,-

BZ FD279

12,-

BZ PE279

20,-

BZ FE279

20,-

BZ AE279

PŘI POŽÁRU VÝTAH NEPOUŽÍVAT

INFORMAČNÍ SYSTÉMY » str. 378–395

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ HLINÍKOVÁ TABULKA CENA KČ

105 × 148 mm 148 × 210 mm

BZ FC280

9,-

BZ PD280

12,-

BZ FD280

12,-

210 × 297 mm

BZ PE280

20,-

BZ FE280

20,-

BZ AE280

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

– – 90,– – 90,-

31

BEZPEČNOST PRÁCE

105 × 148 mm NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

TEXT TABULKY

BEZPEČNOST PRÁCE

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ROZMĚR

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

ZÁKAZ CHŮZE TÍMTO SMĚREM

210 × 297 mm

BZ PE125

20,-

BZ FE125

20,-

ZDE NEPŘECHÁZEJ

210 × 297 mm

BZ PE126

20,-

BZ FE126

20,-

148 × 210 mm

BZ FD127

12,-

210 × 297 mm

BZ PE127

20,-

BZ FE127

20,-

PRŮCHOD ZAKÁZÁN

TEXT TABULKY

ROZMĚR

NEČERPEJ VODU Z TOHOTO ZDROJE

BZ PE140

210 × 297 mm

TEXT TABULKY

ROZMĚR

NEPRACUJ V RUKAVICÍCH

TEXT TABULKY

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE BZ FE140

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE BZ PE141

210 × 297 mm

ROZMĚR

20,-

20,-

CENA KČ

BZ FE141

CENA KČ 20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ HLINÍKOVÁ TABULKA CENA KČ

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ

210 × 297 mm POZOR VÝJEZD – NEPARKUJTE ! 210 × 297 mm

BZ PE142

20,-

BZ FE142

20,-

BZ AE142

90,-

BZ PE143

20,-

BZ FE143

20,-

BZ AE143

90,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE

CENA KČ

ZÁKAZ SKLADOVÁNÍ

210 × 297 mm

BZ PE144

20,-

BZ FE144

20,-

NEODKLÁDEJ, NESKLADUJ

210 × 297 mm

BZ PE193

20,-

BZ FE193

20,-

ZNAČENÍ DLE ZÁKONA 379/2005 SB. N

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ TRANSPARENTNÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE194 BZ PF194

210 × 297 mm 297 × 420 mm

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO TEXT TABULKY

ROZMĚR

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO

ROZMĚR

BZ PX195

ZÁKAZ KOUŘENÍ NO SMOKING!

29,60,-

BZ TE194 –

37,–

29,-

BZ FX195

29,-

BZ TX195

37,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ TRANSPARENTNÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE196 BZ PF196 BZ PE197

210 × 297 mm 297 × 420 mm 210 × 297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU

BZ FE194 BZ FF194

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ TRANSPARENTNÍ FÓLIE CENA KČ

350 × 165 mm

TEXT TABULKY

29,50,-

29,50,29,-

BZ FE196 BZ FF196 BZ FE197

29,60,29,-

BZ TE196 – –

37,– –

TEXT TABULKY

ROZMĚR

ZÁKAZ PRODEJE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET

297 × 420 mm

BZ PF198

50,-

BZ FF198

60,-

ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET

297 × 420 mm

BZ PF199

60,-

BZ FF199

60,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO VČETNĚ ELEKTRONICKÝCH CIGARET

N

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ TRANSPARENTNÍ FÓLIE CENA KČ

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ TRANSPARENTNÍ FÓLIE CENA KČ

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD198

20,-

BZ FE198

40,-

Značky na transparentní fólii jsou vyrobeny zrcadlovým tiskem. Lepí se na sklo zevnitř a viditelné jsou zvenčí.

32

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

BZ FO145

BZ FO147

BZ FO148

7,-

BZ FH145

BZ FH146

BZ FH147

BZ FH148

18,-

plastová tabulka

BZ PH145

BZ PH146

BZ PH147

BZ PH148

18,-

samolepicí fólie

BZ FV145

BZ FV146

BZ FV147

BZ FV148

9,-

samolepicí fólie

BZ FY145

BZ FY146

BZ FY147

BZ FY148

19,-

ROZMĚR

MATERIÁL

VODA NEVHODNÁ K PITÍ

ZÁKAZ PROVOZU MOTOROVÝCH VOZÍKŮ

NEODKLÁDAT, NESKLADOVAT

100 × 100 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FO149

BZ FO150

BZ FO151

BZ FO152

7,-

samolepicí fólie

BZ FH149

BZ FH150

BZ FH151

BZ FH152

18,-

200 × 200 mm

plastová tabulka

BZ PH149

BZ PH150

BZ PH151

BZ PH152

18,-

Ø 100 mm

samolepicí fólie

BZ FV149

BZ FV150

BZ FV151

BZ FV152

9,-

Ø 200 mm

samolepicí fólie

BZ FY149

BZ FY150

BZ FY151

BZ FY152

19,-

ROZMĚR

MATERIÁL

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

ZÁKAZ JÍDLA A PITÍ

ZÁKAZ JÍZDY NA PALETOVÉM VOZÍKŮ

100 × 100 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FO153

BZ FO154

BZ FO155

BZ FO156

7,-

samolepicí fólie

BZ FH153

BZ FH154

BZ FH155

18,-

200 × 200 mm

plastová tabulka

BZ PH154

BZ PH155

18,-

Ø 100 mm

samolepicí fólie

BZ FV153

BZ FV154

BZ FV156

9,-

Ø 200 mm

samolepicí fólie

BZ FY153

BZ FY154

BZ FY156

19,-

ROZMĚR

MATERIÁL

NEDOTÝKEJ SE

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

CENA KČ

100 × 100 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FO168

BZ FO169

BZ FO170

BZ FO171

7,-

samolepicí fólie

BZ FH168

BZ FH169

BZ FH170

BZ FH171

18,-

200 × 200 mm

plastová tabulka

BZ PH168

BZ PH169

BZ PH170

18,-

Ø 100 mm

samolepicí fólie

BZ FV168

BZ FV169

BZ FV170

BZ FV171

9,-

Ø 200 mm

samolepicí fólie

BZ FY168

BZ FY169

BZ FY170

BZ FY171

19,-

ROZMĚR

MATERIÁL

ZÁKAZ STŘÍKÁNÍ VODOU

ZÁKAZ VENČENÍ PSŮ

NEPRACUJ V RUKAVICÍCH

ZÁKAZ VJÍŽDĚNÍ S KOLEM

CENA KČ

100 × 100 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FO172

BZ FO175

7,-

samolepicí fólie

BZ FH172

BZ FH173

BZ FH174

BZ FH175

18,-

200 × 200 mm

plastová tabulka

BZ PH172

BZ PH173

BZ PH174

18,-

Ø 100 mm

samolepicí fólie

BZ FV172

BZ FV175

9,-

Ø 200 mm

samolepicí fólie

BZ FY172

BZ FY175

19,-

MATERIÁL

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO

100 × 100 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie samolepicí fólie

200 × 200 mm Ø 100 mm Ø 200 mm

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

NEDOTÝKAT SE VYSOKÉ ZÁKAZ VSTUPU NAPĚTÍ S KARDIOSTIMULÁTOREM

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

ZÁKAZ VSTUPU CENA KČ NEPOVOLANÝM OSOBÁM

ZÁKAZ PŘEPRAVY OSOB CENA KČ

ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ CENA KČ

33

BEZPEČNOST PRÁCE

ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM

ROZMĚR


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY

BEZPEČNOST PRÁCE

TEXT TABULKY

ROZMĚR

www

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

74 × 105 mm

BZ FB200

8,-

105 × 148 mm

BZ FC200

9,-

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD200

12,-

BZ PE200

20,-

BZ FE200

20,-

74 × 105 mm 105 × 148 mm

BZ FB201

8,-

BZ FC201

9,-

210 × 297 mm

BZ PE201

20,-

BZ FE201

20,-

BZ FB202

8,-

210 × 297 mm

BZ PE202

20,-

BZ FE202

20,-

PŘED VSTUPEM VYPNI !

74 × 105 mm 210 × 297 mm

BZ FB203

8,-

BZ PE203

20,-

BZ FE203

20,-

VYPNI OBĚ STRANY !

105 × 148 mm 210 × 297 mm

BZ FC204

9,-

BZ PE204

20,-

BZ FE204

20,-

PŘED PRACÍ UZEMNI !

210 × 297 mm

BZ PE205

20,-

BZ FE205

20,-

PŘED VSTUPEM VYPNI VYPÍNAČ !

210 × 297 mm

BZ PE206

20,-

BZ FE206

20,-

VYPNI V NEBEZPEČÍ !

VYPNI PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE !

PŘED OBSLUHOU VYPNI !

TEXT TABULKY VYPNI V NEBEZPEČÍ !

VYPNI PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE ! PŘED VSTUPEM VYPNI ! VYPNI OBĚ STRANY ! PŘED PRACÍ UZEMNI !

TEXT TABULKY VSTUP JEN V OCHRANNÉ MASCE PRACUJ V OCHRANNÉ MASCE

TEXT TABULKY POUŽÍVEJ RESPIRÁTOR

TEXT TABULKY

74 × 105 mm

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

37 × 105 mm 52 × 148 mm

BZ FI207

BZ FJ207

8,-

74 × 210 mm

BZ FK207

12,-

37 × 105 mm

BZ FI208

8,-

52 × 148 mm

BZ FJ208

8,-

37 × 105 mm

BZ FI209

8,-

52 × 148 mm

BZ FJ209

8,-

52 × 148 mm 37 × 105 mm

BZ FJ210

8,-

BZ FI211

8,-

52 × 148 mm

BZ FJ211

8,-

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE

8,-

CENA KČ

105 × 148 mm

BZ FC212

9,-

148 × 210 mm

BZ FD212

12,-

210 × 297 mm

BZ PE212

20,-

BZ FE212

20,-

210 × 297 mm

BZ PE213

20,-

BZ FE213

20,-

ROZMĚR 148 × 210 mm 210 × 297 mm

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ –

BZ FD215

12,-

BZ PE215

20,-

BZ FE215

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ

210 × 297 mm

BZ PE216

20,-

BZ FE216

20,-

PRACUJ V OCHRANNÉ PŘILBĚ

210 × 297 mm

BZ PE217

20,-

BZ FE217

20,-

TEXT TABULKY POUŽÍVEJ POKRÝVKU HLAVY

34

VÍCE ZNAČEK NA NA HAPPYEND.CZ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

ROZMĚR 210 × 297 mm

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE218

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

20,-

BZ FE218

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

20,-


CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PRACUJ S OBLIČEJOVÝM ŠTÍTEM

210 × 297 mm

ROZMĚR

POUŽÍVEJ CHRÁNIČE SLUCHU

TEXT TABULKY

TEXT TABULKY

» str. 116–130

» str. 131–157

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE244

20,-

BZ FE244

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

105 × 148 mm

BZ FC245

9,-

148 × 210 mm

BZ FD245

12,-

210 × 297 mm

BZ PE245

20,-

BZ FE245

20,-

ROZMĚR

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ BRÝLE A CHRÁNIČE SLUCHU

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

210 × 297 mm

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE246

20,-

BZ FE246

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

105 × 148 mm

BZ FC247

9,-

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE

148 × 210 mm

BZ FD247

12,-

210 × 297 mm 210 × 297 mm

BZ PE247

20,-

BZ FE247

20,-

PRACUJ JEN V IZOLAČNÍCH RUKAVICÍCH

BZ PE248

20,-

BZ FE248

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PRACUJ JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ BRÝLE

TEXT TABULKY

105 × 148 mm

BZ FC241

9,-

148 × 210 mm

BZ FD241

12,-

210 × 297 mm

BZ PE241

20,-

BZ FE241

20,-

105 × 148 mm

BZ FC242

9,-

148 × 210 mm

BZ FD242

12,-

210 × 297 mm

BZ PE242

20,-

BZ FE242

20,-

ROZMĚR

POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV VSTUP JEN V OCHRANNÉ OBUVI

TEXT TABULKY

BZ PE249

20,-

BZ FE249

105 × 148 mm

BZ FC273

9,-

148 × 210 mm

BZ FD273

12,-

210 × 297 mm

BZ PE273

20,-

BZ FE273

20,-

210 × 297 mm

TEXT TABULKY

ROZMĚR

ZAJIŠŤUJ SE OCHRANNÝM PÁSEM

210 × 297 mm

TEXT TABULKY

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

210 × 297 mm

ROZMĚR

POUŽÍVEJ OCHRANNÝ ODĚV

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

ROZMĚR

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE250

20,-

BZ FE250

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE251

20,-

BZ FE251

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

VSTUP S REFLEXNÍ VESTOU

210 × 297 mm

BZ PE275

20,-

BZ FE275

20,-

POUŽÍVEJ OCHRANNÝ ODĚV S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

210 × 297 mm

BZ PE276

20,-

BZ FE276

20,-

POUŽÍVEJ REFLEXNÍ VESTU

210 × 297 mm

BZ PE277

20,-

BZ FE277

20,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

800 156 944 ZELENÁ LINKA

35

BEZPEČNOST PRÁCE

TEXT TABULKY

LOCKOUT TAGOUT


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

TEXT TABULKY

BEZPEČNOST PRÁCE

PĚŠÍ MUSÍ POUŽÍT TUTO CESTU

TEXT TABULKY

210 × 297 mm

ROZMĚR

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE219

20,-

BZ FE219

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

JDI JEN VYZNAČENOU CESTOU

210 × 297 mm

BZ PE220

20,-

BZ FE220

20,-

SMĚR OBCHÁZKY

210 × 297 mm

BZ PE221

20,-

BZ FE221

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

PŘED VSTUPEM DO TOHOTO PROSTORU SE OHLAS U VEDOUCÍHO

210 × 297 mm

BZ PE222

20,-

PRACUJ JEN ZA DOZORU POVĚŘENÉ OSOBY

210 × 297 mm

BZ PE223

105 × 148 mm

148 × 210 mm

ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK

BZ FE222

20,-

20,-

BZ FE223

20,-

BZ FC224

9,-

BZ FD224

12,-

210 × 297 mm

BZ PE224

20,-

BZ FE224

20,-

OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU

210 × 297 mm

BZ PE225

20,-

BZ FE225

20,-

PŘED ODCHODEM ZAVŘI PŘÍVOD PLYNU

210 × 297 mm

BZ PE226

20,-

BZ FE226

20,-

105 × 148 mm

BZ FC227

9,-

210 × 297 mm

BZ PE227

20,-

BZ FE227

20,-

PŘED ODCHODEM VYPNI PROUD V NEBEZPEČÍ STISKNI TLAČÍTKO

210 × 297 mm

BZ PE228

20,-

BZ FE228

20,-

CHRAŇ NÁDOBY PŘED SLUNCEM A TEPLEM

210 × 297 mm

BZ PE229

20,-

BZ FE229

20,-

PRACUJ JEN S NEJISKŘÍCÍM NÁŘADÍM

210 × 297 mm

BZ PE230

20,-

BZ FE230

20,-

UVOLNI DOPRAVNÍ PROSTOR

210 × 297 mm

BZ PE232

20,-

BZ FE232

20,-

VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZŮSTAT VŽDY VOLNÝ

210 × 297 mm

BZ PE233

20,-

BZ FE233

20,-

PŘECHÁZEJ OPATRNĚ

210 × 297 mm

BZ PE234

20,-

BZ FE234

20,-

ZAJISTIT PROTI SAMOVOLNÉMU POHYBU

210 × 297 mm

BZ PE235

20,-

BZ FE235

20,-

VSTUP JEN V ČISTÉM ODĚVU A PO PŘEZUTÍ

210 × 297 mm

BZ PE236

20,-

BZ FE236

20,-

TEXT TABULKY ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK PŘED ODCHODEM VYPNI PROUD V NEBEZPEČÍ STISKNI TLAČÍTKO

TEXT TABULKY PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ

36

ROZMĚR

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

37 × 105 mm

BZ FI237

52 × 148 mm 74 × 210 mm

BZ FJ237

8,-

BZ FK237

12,-

37 × 105 mm 52 × 148 mm

BZ FI238

8,-

BZ FJ238

8,-

37 × 105 mm

BZ FI239

8,-

52 × 148 mm

BZ FJ239

8,-

ROZMĚR 210 × 297 mm

8,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE240

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

20,-

BZ FE240

20,-

INFORMAČNÍ SYSTÉMY » str. 378–395


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ BRÝLE

» str. 131–157

MATERIÁL

200 × 200 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH252

BZ FH253

BZ FH254

BZ FH255

18,-

plastová tabulka

BZ PH252

BZ PH253

BZ PH254

BZ PH255

18,-

samolepicí fólie

BZ FV252

BZ FV253

BZ FV254

BZ FV255

9,-

samolepicí fólie

BZ FY252

BZ FY253

BZ FY254

BZ FY255

19,-

ROZMĚR

MATERIÁL

POUŽIJ CHRÁNIČŮ SLUCHU

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE

NOS OCHRANNOU OBUV

POUŽIJ OCHRANNÝ ŠTÍT CENA KČ

KOUŘENÍ POVOLENO

CENA KČ

200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH256

BZ FH257

BZ FH258

BZ FH259

18,-

200 × 200 mm

plastová tabulka

BZ PH256

BZ PH257

BZ PH258

BZ PH259

18,-

Ø 100 mm Ø 200 mm

samolepicí fólie

BZ FV256

BZ FV257

BZ FV258

BZ FV259

9,-

samolepicí fólie

BZ FY256

BZ FY257

BZ FY258

BZ FY259

19,-

ROZMĚR

MATERIÁL

POUZE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

POUŽIJ BEZPEČNOSTNÍ OBUV

PITNÁ VODA

200 × 200 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH260

BZ FH261

BZ FH263

18,-

plastová tabulka

BZ PH260

BZ PH261

BZ PH263

18,-

samolepicí fólie

BZ FV260

BZ FV261

BZ FV262

9,-

samolepicí fólie

BZ FY260

BZ FY261

BZ FY263

19,-

MATERIÁL

POUŽIJ VÝSTROJ K UPOUTÁNÍ

POUŽIJ VODIVOU OBUV

POUŽIJ BEZPEČNOSTNÍ PÁS

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ BRÝLE A CHRÁNIČE SLUCHU

CENA KČ

samolepicí fólie

BZ FV264

BZ FV265

BZ FV266

9,-

samolepicí fólie

BZ FY264

BZ FY265

BZ FY266

BZ FY267

19,-

Ø 100 mm Ø 200 mm

ROZMĚR

Ø 100 mm Ø 200 mm

ZAJISTI PLYNOVÉ LÁHVE CENA KČ

200 × 200 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH264

BZ FH265

BZ FH266

BZ FH267

18,-

plastová tabulka

BZ PH264

BZ PH265

BZ PH266

BZ PH267

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

PŘÍKAZ UMYTÍ RUKOU

CENA KČ

Ø 100 mm Ø 200 mm 200 × 200 mm 200 × 200 mm

POUŽÍVEJ CHRÁNIČE POUŽÍVEJ OCHRANNOU POUŽÍVEJ OCHRANNOU SLUCHU A OCHRANNOU PŘILBU, BRÝLE PŘILBU A BRÝLE PŘILBU A CHRÁNIČE SLUCHU

samolepicí fólie

9,-

samolepicí fólie

BZ FY268

BZ FY269

BZ FY270

BZ FY271

19,-

samolepicí fólie

BZ FH268

BZ FH269

BZ FH270

BZ FH271

18,-

plastová tabulka

BZ PH268

BZ PH269

BZ PH270

BZ PH271

18,-

ZRCADLA » str. 158–163

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

37

BEZPEČNOST PRÁCE

NASAĎ OCHRANNOU PŘILBU

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

ROZMĚR

Ø 100 mm Ø 200 mm

POUŽIJ RESPIRÁTOR

LOCKOUT TAGOUT


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

BEZPEČNOST PRÁCE

TEXT TABULKY

www ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

52 × 74 mm

BZ FA300

74 × 105 mm

BZ FB300

8,-

105 × 148 mm

BZ FC300

9,-

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD300

12,-

BZ FD300

12,-

BZ PE300

20,-

BZ FE300

20,-

VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO !

210 × 297 mm

BZ PE302

20,-

BZ FE302

20,-

VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH !

210 × 297 mm

BZ PE308

20,-

BZ FE308

20,-

52 × 74 mm 74 × 105 mm 105 × 148 mm

BZ FA309

8,-

BZ FB309

8,-

BZ FC309

9,-

POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !

POZOR – POD NAPĚTÍM

BZ FD309

12,-

BZ PE309

20,-

BZ FE309

20,-

52 × 74 mm 74 × 105 mm

BZ FA310

8,-

BZ FB310

8,-

105 × 148 mm

BZ FC310

9,-

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD310

12,-

BZ PE310

20,-

BZ FE310

20,-

148 × 210 mm 210 × 297 mm

POZOR – POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !

8,-

POZOR – SVĚTELNÝ OBVOD ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM

52 × 74 mm 105 × 148 mm

BZ FA311

8,-

BZ FC311

8,-

POZOR – POJISTKY PŘED VYPÍNAČEM

52 × 74 mm 105 × 148 mm

BZ FA313

8,-

BZ FC313

9,-

74 × 105 mm 105 × 148 mm

BZ FB314

8,-

BZ FC314

9,-

210 × 297 mm

20,-

POZOR – ZBYTKOVÝ NÁBOJ

POZOR – ZPĚTNÝ PROUD

POZOR ZKRATOVÁNO

POZOR UZEMNĚNO POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM

BZ PE314

20,-

BZ FE314

74 × 105 mm

BZ FB315

8,-

105 × 148 mm

BZ FC315

9,-

210 × 297 mm

20,-

BZ PE315

20,-

BZ FE315

74 × 105 mm

BZ FB316

8,-

105 × 148 mm

BZ FC316

9,-

210 × 297 mm

BZ PE316

20,-

BZ FE316

20,-

74 × 105 mm 105 × 148 mm

BZ FB317

8,-

BZ FC317

9,-

210 × 297 mm

BZ PE317

20,-

BZ FE317

20,-

210 × 297 mm

BZ PE318

20,-

BZ FE318

20,-

VÍCE ZNAČEK NA NA HAPPYEND.CZ

TEXT TABULKY POZOR – NEBEZPEČÍ KROKOVÉHO NAPĚTÍ

210 × 297 mm

POZOR – POD NAPĚTÍM Z CIZÍHO ROZVADĚČE

74 × 105 mm

TEXT TABULKY

ROZMĚR

POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ ! POZOR – NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ ! POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !

38

ROZMĚR

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE319

20,-

BZ FE319

20,-

BZ FB325

8,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

37 × 105 mm

BZ FI326

52 × 148 mm

BZ FJ326

8,-

74 × 210 mm

BZ FK326

12,-

37 × 105 mm 52 × 148 mm

BZ FI327

8,-

BZ FJ330

8,-

74 × 210 mm

BZ FK330

12,-

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

8,-


CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

TEXT TABULKY

ROZMĚR

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ –

BZ FD333

12,-

20,-

BZ FE333

20,-

210 × 297 mm

BZ PE334

20,-

BZ FE334

20,-

148 × 210 mm

BZ PD335

12,-

BZ FD335

12,-

210 × 297 mm

BZ PE335

20,-

BZ FE335

20,-

NEBEZPEČÍ OHNĚ

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD336

12,-

BZ PE336

20,-

BZ FE336

20,-

NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

210 × 297 mm

BZ PE337

20,-

BZ FE337

20,-

148 × 210 mm

BZ FD338

12,-

210 × 297 mm

BZ PE338

20,-

BZ FE338

20,-

HOŘLAVÁ KAPALINA I. A II. TŘÍDY

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD339

12,-

BZ PE339

20,-

BZ FE339

20,-

HOŘLAVÁ KAPALINA II. TŘÍDY

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD340

12,-

BZ PE340

20,-

BZ FE340

20,-

HOŘLAVÁ KAPALINA III. TŘÍDY

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD341

12,-

BZ PE341

20,-

BZ FE341

20,-

HOŘLAVÁ KAPALINA IV. TŘÍDY

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD342

12,-

BZ PE342

20,-

BZ FE342

20,-

PRACOVIŠTĚ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU

210 × 297 mm

BZ PE343

20,-

BZ FE343

20,-

POZOR SKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN

210 × 297 mm

BZ PE344

20,-

BZ FE344

20,-

148 × 210 mm 210 × 297 mm

POZOR – HOŘLAVÉ PÁRY NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘLAVÝCH KAPALIN

HOŘLAVÁ KAPALINA I. TŘÍDY

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ

210 × 297 mm

BZ PE331

20,-

BZ FE331

20,-

NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

210 × 297 mm

BZ PE332

20,-

BZ FE332

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

HOŘLAVINA I. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT345

12,-

HOŘLAVINA II. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT346

12,-

HOŘLAVINA III. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT347

12,-

HOŘLAVINA IV. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT348

12,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

HOŘLAVÁ KAPALINA I. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT349

12,-

HOŘLAVÁ KAPALINA II. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT350

12,-

HOŘLAVÁ KAPALINA III. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT351

12,-

HOŘLAVÁ KAPALINA IV. TŘÍDY

100 × 210 mm

BZ FT352

12,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

148 × 210 mm

BZ PD353

12,-

BZ FD353

12,-

210 × 297 mm

BZ PE353

20,-

BZ FE353

20,-

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PRACHU

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD354

12,-

BZ FD354

12,-

BZ PE354

20,-

BZ FE354

20,-

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PAR

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD355

12,-

BZ FD355

12,-

BZ PE355

20,-

BZ FE355

20,-

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD356

12,-

BZ FD356

12,-

BZ PE356

20,-

BZ FE356

20,-

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – ZÓNA 2

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD357

12,-

BZ FD357

12,-

BZ PE357

20,-

BZ FE357

20,-

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – ZÓNA 1

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD358

12,-

BZ FD358

12,-

BZ PE358

20,-

BZ FE358

20,-

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – ZÓNA 0

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ PD359

12,-

BZ FD359

12,-

BZ PE359

20,-

BZ FE359

20,-

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

800 156 944 ZELENÁ LINKA

BEZPEČNOST PRÁCE

– BZ PE333

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

39


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

BEZPEČNOST PRÁCE

TEXT TABULKY

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

NEBEZPEČÍ OMRZNUTÍ

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD371

20,-

BZ PE371

20,-

BZ FE371

20,-

POZOR – PROUDĚNÍ CHLADNÉHO VZDUCHU

210 × 297 mm

BZ PE372

20,-

BZ FE372

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

POZOR – JED

210 × 297 mm

BZ PE362

20,-

BZ FE362

20,-

NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI

210 × 297 mm

BZ PE363

20,-

BZ FE363

20,-

NEBEZPEČÍ OTRAVY PLYNEM

210 × 297 mm

BZ PE364

20,-

BZ FE364

20,-

NEBEZPEČÍ OTRAVY VÝFUKOVÝMI PLYNY

210 × 297 mm

BZ PE365

20,-

BZ FE365

20,-

POZOR – NEODVĚTRANÝ PROSTOR – NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

210 × 297 mm

BZ PE366

20,-

BZ FE366

20,-

NEBEZPEČÍ OTRAVY…

210 × 297 mm

BZ PE367

20,-

BZ FE367

20,-

NEBEZPEČNÁ CHEMICKÁ LÁTKA

210 × 297 mm

BZ PE368

20,-

BZ FE368

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

POZOR – TEPLOTA VYŠŠÍ NEŽ …°C

210 × 297 mm

BZ PE369

20,-

BZ FE369

20,-

POZOR – TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ …°C

210 × 297 mm

BZ PE370

20,-

BZ FE370

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

POZOR – ŽÍRAVINA

210 × 297 mm

BZ PE360

20,-

BZ FE360

NEBEZPEČÍ POLEPTÁNÍ

210 × 297 mm

BZ PE361

20,-

BZ FE361

20,-

POZOR – VODA S ŽÍRAVINOU … K MYTÍ NEZPŮSOBILÁ

210 × 297 mm

BZ PE434

20,-

BZ FE434

20,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD373

12,-

BZ PE373

20,-

BZ FE373

20,-

NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ

148 × 210 mm 210 × 297 mm

BZ FD374

12,-

BZ PE374

20,-

BZ FE374

20,-

POZOR – PROUDĚNÍ HORKÉHO VZDUCHU

210 × 297 mm

BZ PE375

20,-

BZ FE375

20,-

TEXT TABULKY POZOR – LASEROVÉ ZÁŘENÍ LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ

TEXT TABULKY

ROZMĚR 105 × 148 mm 210 × 297 mm

ROZMĚR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU

210 × 297 mm

POZOR NA ZAVĚŠENÉ BŘEMENO POZOR – PRACOVNÍ PROSTOR JEŘÁBU NESTŮJ POD BŘEMENEM

TEXT TABULKY

40

ROZMĚR

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ –

BZ FC376

9,-

BZ PE377

20,-

BZ FE377

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ BZ PE378

20,-

210 × 297 mm

BZ PE379

210 × 297 mm

BZ PE380

210 × 297 mm

BZ PE381

ROZMĚR

BZ FE378

20,-

20,-

BZ FE379

20,-

20,-

BZ FE380

20,-

20,-

BZ FE381

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

POZOR – NAHOŘE SE PRACUJE

210 × 297 mm

BZ PE382

20,-

BZ FE382

20,-

NEBEZPEČÍ ZŘÍCENÍ

210 × 297 mm

BZ PE383

20,-

BZ FE383

20,-

NEBEZPEČÍ ÚRAZU PADAJÍCÍM ZDIVEM

210 × 297 mm

BZ PE435

20,-

BZ FE435

20,-

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

INFORMAČNÍ SYSTÉMY » str. 378–395


CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ POZOR – KLUZKÝ POVRCH NEBEZPEČÍ ÚRAZU PŘI SNĚHU A NÁLEDÍ

TEXT TABULKY POZOR - NEROVNÝ POVRCH POZOR SCHOD POZOR - PRÁH

TEXT TABULKY

» str. 105–115

ROZMĚR

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

210 × 297 mm

BZ PE384

20,-

BZ FE384

148 × 210 mm

BZ FD385

12,-

210 × 297 mm

BZ PE385

20,-

BZ FE385

20,-

210 × 297 mm

BZ PE386

20,-

BZ FE386

20,-

ROZMĚR

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

210 × 297 mm

BZ PE387

20,-

BZ FE387

148 × 210 mm

BZ FD388

12,-

210 × 297 mm

BZ PE388

20,-

BZ FE388

20,-

210 × 297 mm

BZ PE389

20,-

BZ FE389

20,-

ROZMĚR

20,-

PLASTOVÁ TABULKA CENA KČ SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

POZOR – NÍZKÝ PRŮŘEZ

210 × 297 mm

BZ PE393

20,-

BZ FE393

20,-

POZOR – ÚZKÝ PRŮŘEZ

210 × 297 mm

BZ PE394

20,-

BZ FE394

20,-

POZOR – JEŘÁB

210 × 297 mm

BZ PE395

20,-

BZ FE395

20,-

POZOR – AUTO

210 × 297 mm

BZ PE396

20,-

BZ FE396

20,-

POZOR – VLAK

210 × 297 mm

BZ PE397

20,-

BZ FE397

20,-

NEBEZPEČÍ – DOPRAVNÍ PROSTOR

210 × 297 mm

BZ PE398

20,-

BZ FE398

20,-

POZOR – NEBEZPEČNÝ PŘECHOD

210 × 297 mm

BZ PE399

20,-

BZ FE399

20,-

POZOR – NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE

210 × 297 mm

BZ PE401

20,-

BZ FE401

20,-

POZOR – ZAŘÍZENÍ SE OPRAVUJE

210 × 297 mm

BZ PE402

20,-

BZ FE402

20,-

RIZIKOVÉ PRACOVIŠTĚ

210 × 297 mm

BZ PE403

20,-

BZ FE403

20,-

SILNÉ MAGNETICKÉ POLE

210 × 297 mm

BZ PE404

20,-

BZ FE404

20,-

POZOR – ZAVŘENO

210 × 297 mm

BZ PE405

20,-

BZ FE405

20,-

POZOR – OTEVŘENO

210 × 297 mm

BZ PE406

20,-

BZ FE406

20,-

148 × 210 mm

BZ PD407

12,-

BZ FD407

12,-

210 × 297 mm

BZ PE407

20,-

BZ FE407

20,-

NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBEZPEČÍ UTONUTÍ

210 × 297 mm

BZ PE408

20,-

BZ FE408

20,-

POZOR TLAKOVÉ LÁHVE

210 × 297 mm

BZ PE409

20,-

BZ FE409

20,-

SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK

148 × 210 mm

BZ PD410

12,-

BZ FD410

12,-

TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

NEBEZPEČÍ PÁDU DO PROHLUBNĚ

210 × 297 mm

BZ PE390

20,-

BZ FE390

20,-

NEBEZPEČÍ ZŘÍCENÍ

210 × 297 mm

BZ PE391

20,-

BZ FE391

20,-

POZOR – VÝKOP

210 × 297 mm

BZ PE392

20,-

BZ FE392

20,-

TEXT TABULKY

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

SAMOLEPICÍ FÓLIE

BZ F01/436

9,-

100 × 300 mm

BZ P02/436

18,-

BZ F02/436

18,-

POZOR – TENTO PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

52 × 148 mm 100 × 300 mm

BZ F01/437

9,-

BZ P02/437

18,-

BZ F02/437

18,-

POZOR – PROSTOR, KTERÝM PROCHÁZÍTE, JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

52 × 148 mm 165 × 350 mm

BZ F01/438

9,-

BZ P02/438

18,-

BZ F02/438

18,-

POZOR – OBJEKT STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

ZRCADLA » str. 158–163

ROZMĚR

SAMOLEPICÍ FÓLIE CENA KČ

52 × 148 mm

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

CENA KČ

41

BEZPEČNOST PRÁCE

TEXT TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

TEXT TABULKY

BEZPEČNOST PRÁCE

POZOR VOZÍKY

ROZMĚR

PODLAHOVÉ ZNAČKY strana 262

42

PRUŽNÉ ZÁBRADLÍ S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ strana 184

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

» str. 60–65

MATERIÁL

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 66–76

OZNAČENÍ

CENA KČ

210 × 297 mm

samolepicí fólie

BZ FE411

20,-

210 × 297 mm

plastová tabulka

BZ PE411

20,-

297 × 420 mm 300 × 400 mm

samolepicí fólie

BZ FF411

60,-

hliník

BZ AF411

180,-

hliník

BZ AS411

320,-

210 × 297 mm

samolepicí fólie

BZ FE412

20,-

210 × 297 mm

plastová tabulka

BZ PE412

20,-

297 × 420 mm

samolepicí fólie

BZ FF412

60,-

300 × 400 mm 400 × 600 mm

hliník

BZ AF412

180,-

hliník

BZ AS412

320,-

400 × 600 mm

NEBEZPEČÍ STŘETU S VOZÍKEM

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

UKAZATELE RYCHLOSTI strana 164

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA strana 158

LOTO » str. 116–130


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

MATERIÁL

NEBEZPEČÍ – ELEKTŘINA

NEBEZPEČNÉ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

RIZIKO KOROZE NEBO POLEPTÁNÍ

100 × 100 mm 150 × 150 mm

samolepicí fólie

BZ FO413

BZ FO414

BZ FO415

BZ FO416

9,-

samolepicí fólie

BZ FG413

BZ FG414

BZ FG415

BZ FG416

13,-

CENA KČ

200 × 200 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH413

BZ FH414

BZ FH415

BZ FH416

18,-

plastová tabulka

BZ PH413

BZ PH414

BZ PH415

BZ PH416

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

RIZIKO TOXICITY

NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ

NEBEZPEČÍ STŘETU S VOZÍKY

NEBEZPEČÍ EXPLOZE

CENA KČ

100 × 100 mm 150 × 150 mm

samolepicí fólie

BZ FO417

BZ FO418

BZ FO419

BZ FO420

9,-

samolepicí fólie

BZ FG417

BZ FG418

BZ FG419

BZ FG420

13,-

200 × 200 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH417

BZ FH418

BZ FH419

BZ FH420

18,-

plastová tabulka

BZ PH417

BZ PH418

BZ PH419

BZ PH420

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

ŠKODLIVÉ NEBO DRÁŽDIVÉ LÁTKY

BIOLOGICKÉ RIZIKO

SILNÉ MAGNETICKÉ POLE

ZAŘÍZENÍ CITLIVÉ NA ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ

CENA KČ

100 × 100 mm 150 × 150 mm

samolepicí fólie

BZ FO421

BZ FO422

BZ FO423

BZ FO424

9,-

samolepicí fólie

BZ FG421

BZ FG422

BZ FG423

BZ FG424

13,-

200 × 200 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH421

BZ FH422

BZ FH423

BZ FH424

18,-

plastová tabulka

BZ PH421

BZ PH422

BZ PH423

BZ PH424

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

100 × 100 mm 150 × 150 mm

samolepicí fólie

BZ FO426

BZ FO427

BZ FO428

BZ FO429

9,-

samolepicí fólie

BZ FG426

BZ FG427

BZ FG428

BZ FG429

13,-

200 × 200 mm 200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH426

BZ FH427

BZ FH428

BZ FH429

18,-

plastová tabulka

BZ PH426

BZ PH427

BZ PH428

BZ PH429

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

NEBEZPEČÍ PÁDU

NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

NEBEZPEČNÉ OXIDUJÍCÍ LÁTKY

NÍZKÁ TEPLOTA

CENA KČ

100 × 100 mm 150 × 150 mm

samolepicí fólie

BZ FO430

BZ FO432

BZ FO433

9,-

samolepicí fólie

BZ FG430

BZ FG431

BZ FG432

BZ FG433

13,-

NEBEZPEČNÝ ZAVĚŠENÝ NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ NÁKLAD PADAJÍCÍMI PŘEDMĚTY

CENA KČ

200 × 200 mm

samolepicí fólie

BZ FH430

BZ FH431

BZ FH432

BZ FH433

18,-

200 × 200 mm

plastová tabulka

BZ PH430

BZ PH431

BZ PH432

BZ PH433

18,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

43

BEZPEČNOST PRÁCE

ROZMĚR


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

PIKTOGRAMY · materiál: vinylová samolepicí fólie

BEZPEČNOST PRÁCE

· tepelná odolnost: –40 °C až 80 °C · formát: arch s 12 etiketami Ø 50 mm, nebo délkou strany 50 mm

arch s 15 etiketami Ø 30 mm, nebo délkou strany 30 mm

ZÁKAZOVÉ SYMBOLY

FORMÁT

VINYLOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE

CENA KČ

12 ETIKET

BZ F5800

BZ F5801

BZ F5802

BZ F5803

BZ F5804

BZ F5805

BZ F5806

BZ F5807

26,-

15 ETIKET

BZ F3800

BZ F3801

BZ F3802

BZ F3803

BZ F3804

BZ F3805

BZ F3806

BZ F3807

26,-

FORMÁT

VINYLOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE

CENA KČ

12 ETIKET

BZ F5808

BZ F5809

BZ F5810

BZ F5811

BZ F5812

BZ F5813

BZ F5814

BZ F5844

26,-

15 ETIKET

BZ F3808

BZ F3809

BZ F3810

BZ F3811

BZ F3812

BZ F3813

BZ F3814

BZ F3844

26,-

BZ F5820

BZ F5821

BZ F5822

26,-

BZ F3820

BZ F3821

BZ F3822

26,-

PŘÍKAZOVÉ SYMBOLY

FORMÁT

VINYLOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE

CENA KČ

12 ETIKET

BZ F5815

BZ F5816

BZ F5817

BZ F5818

BZ F5819

15 ETIKET

BZ F3815

BZ F3816

BZ F3817

BZ F3818

BZ F3819

12 ETIKET

BZ F5823

BZ F5824

BZ F5825

BZ F5826

BZ F5827

BZ F5828

BZ F5829

BZ F5845

26,-

15 ETIKET

BZ F3823

BZ F3824

BZ F3825

BZ F3826

BZ F3827

BZ F3828

BZ F3829

BZ F3845

26,-

FORMÁT

VINYLOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE

CENA KČ

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

FORMÁT

VINYLOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE

CENA KČ

12 ETIKET

BZ F5830

BZ F5831

BZ F5832

BZ F5833

BZ F5834

BZ F5835

BZ F5836

BZ F5846

26,-

15 ETIKET

BZ F3830

BZ F3831

BZ F3832

BZ F3833

BZ F3834

BZ F3835

BZ F3836

BZ F3846

26,-

12 ETIKET

BZ F5837

BZ F5838

BZ F5839

BZ F5840

BZ F5841

BZ F5842

BZ F5843

BZ F5847

26,-

15 ETIKET

BZ F3837

BZ F3838

BZ F3839

BZ F3840

BZ F3841

BZ F3842

BZ F3843

BZ F3847

26,-

FORMÁT

44

VINYLOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

CENA KČ

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

LOTO » str. 116–130


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

CENA KČ

» str. 105–115

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

PLASTOVÁ TABULKA

ROZMĚR

CENA KČ

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

74 × 105 mm 148 × 210 mm

BZ FB505

8,-

BZ FB507

8,-

18,-

BZ FD505

18,-

74 × 105 mm 148 × 210 mm

BZ PD505

BZ PD507

18,-

BZ FD507

18,-

210 × 297 mm

BZ PE505

30,-

BZ FE505

30,-

210 × 297 mm

BZ PE507

30,-

BZ FE507

30,-

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

ROZMĚR

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

74 × 105 mm 148 × 210 mm

BZ FB508

8,-

BZ PD508

18,-

BZ FD508

18,-

210 × 297 mm

BZ PE508

30,-

BZ FE508

30,-

ROZMĚR Ø 6 cm Ø 8 cm

ZRCADLA » str. 158–163

POČET KS NA ARCHU

N

ROZMĚR 74 × 105 mm 148 × 210 mm

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

BZ FB509

8,-

BZ FD509

18,-

CENA KČ

12 cm

BZ FET01

60,-

BZ FET02

90,-

9 cm

BZ FET03

70,-

BZ FET04

100,-

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

FÓLIE S LAMINACÍ

CENA KČ

SAMOLEPICÍ FÓLIE

45

BEZPEČNOST PRÁCE

PLASTOVÁ TABULKA

ROZMĚR

LOCKOUT TAGOUT


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 18–29

ROZMĚR 200 × 200 mm 300 × 300 mm

ROZMĚR

» str. 55–59

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

BZ PH511

30,-

BZ FH511

30,-

BZ PP511

36,-

BZ FP511

36,-

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

105 × 148 mm 148 × 210 mm

BZ FC513

10,-

BZ PD513

23,-

BZ FD513

23,-

210 × 297 mm

BZ PE513

35,-

BZ FE513

35,-

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

BZ PH515

30,-

BZ FH515

30,-

BZ PP515

36,-

BZ FP515

36,-

ROZMĚR 200 × 200 mm 300 × 300 mm

ROZMĚR 200 × 200 mm 300 × 300 mm

ROZMĚR 148 × 210 mm 210 × 297 mm

46

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

BZ PH517

30,-

BZ FH517

30,-

BZ PP517

36,-

BZ FP517

36,-

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

ROZMĚR 200 × 200 mm 300 × 300 mm

ROZMĚR 200 × 200 mm 300 × 300 mm

ROZMĚR 200 × 200 mm 300 × 300 mm

ROZMĚR

» str. 66–76

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

BZ PH512

30,-

BZ FH512

30,-

BZ PP512

36,-

BZ FP512

36,-

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

BZ PH514

30,-

BZ FH514

30,-

BZ PP514

36,-

BZ FP514

36,-

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

BZ PH516

30,-

BZ FH516

30,-

BZ PP516

36,-

BZ FP516

36,-

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

74 × 105 mm 148 × 210 mm

BZ FB518

8,-

BZ PD518

18,-

BZ FD518

18,-

210 × 297 mm

BZ PE518

30,-

BZ FE518

30,-

SAMOLEPICÍ CENA KČ FÓLIE

BZ FD519

18,-

BZ PE519

30,-

BZ FE519

30,-

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

POKYNY PRVNÍ POMOCI TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

297 × 420 mm

BZ PFPP/01

297 × 420 mm

BZ PFPP/02

60,60,-

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU POPÁLENÍM A OPAŘENÍM

297 × 420 mm

BZ PFPP/03

60,-

PRVNÍ POMOC PŘI POLEPTÁNÍ ŽÍRAVINOU

297 × 420 mm

BZ PFPP/04

60,-

PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM

297 × 420 mm

BZ PFPP/05

60,-

PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENINÁCH

297 × 420 mm

BZ PFPP/06

60,-

PRVNÍ POMOC PŘI BEZVĚDOMÍ

297 × 420 mm

BZ PFPP/07

60,-

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU RADIACÍ - ZÁŘENÍM

297 × 420 mm

BZ PFPP/08

60,-

PRVNÍ POMOC PŘI ŽIVOTU OHROŽUJÍCÍM ŠOKU

297 × 420 mm

BZ PFPP/09

60,-

PRVNÍ POMOC U AMPUTACÍ KONČETIN

297 × 420 mm

BZ PFPP/10

60,-

PRVNÍ POMOC PŘI NADECHNUTÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÝCH A JEDOVATÝCH LÁTEK

297 × 420 mm

BZ PFPP/11

60,-

BEZPEČNOST PRÁCE

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTŘINOU PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE TEXT TABULKY

ROZMĚR

PLASTOVÁ TABULKA

CENA KČ

BZ PFBZ/01

60,-

Všeobecné zásady VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

297 × 420 mm

Obráběcí stroje na kovy PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO SOUSTRUHY

297 × 420 mm

BZ PFBZ/02

60,-

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO VRTAČKU

297 × 420 mm

BZ PFBZ/03

60,-

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO STOJANOVÉ BRUSKY

297 × 420 mm

BZ PFBZ/04

60,-

MECHANICKÉ NŮŽKY

297 × 420 mm

BZ PFBZ/05

60,-

HLAVNÍ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI OBSLUZE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY

297 × 420 mm

BZ PFBZ/06

60,-

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ ŘEZNÝCH KAPALIN U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

297 × 420 mm

BZ PFBZ/07

60,-

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO FRÉZKY (KOVO)

297 × 420 mm

BZ PFBZ/08

60,-

Obráběcí stroje na dřevo PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO PÁSOVÉ PILY NA DŘEVO

297 × 420 mm

BZ PFBZ/09

60,-

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO KOTOUČOVÉ PILY NA DŘEVO

297 × 420 mm

BZ PFBZ/10

60,-

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE – ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

297 × 420 mm

BZ PFBZ/11

60,-

Elektrická zařízení OBSLUHA VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ

297 × 420 mm

BZ PFBZ/12

60,-

PRAVIDLA PRO OBSLUHU ELEKTRICKÝCH POHONŮ (MOTORŮ)

297 × 420 mm

BZ PFBZ/13

60,-

PRAVIDLA PRO OBSLUHU ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

297 × 420 mm

BZ PFBZ/14

60,-

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE V AKUMULÁTOROVNÁCH

297 × 420 mm

BZ PFBZ/15

60,-

Svařování PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO SVAŘOVÁNÍ PLYNEM

210 × 297 mm

BZ PEBZ/16

30,-

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PRO SVAŘOVÁNÍ EL. OBLOUKEM

210 × 297 mm

BZ PEBZ/17

30,-

HLAVNÍ ZÁSADY BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ PLAMENEM

297 × 420 mm

BZ PFBZ/18

60,-

Jeřábová doprava PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI ZVEDÁNÍ BŘEMEN

210 × 297 mm

BZ PEBZ/19

30,-

DESATERO PRO JEŘÁBNÍKY

210 × 297 mm

BZ PEBZ/20

30,-

Zásobníky PROVOZ DOPRAVNÍKŮ – ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE PROVOZ ZÁSOBNÍKŮ NA SYPKÉ MATERIÁLY – ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

210 × 297 mm

BZ PEBZ/21

30,-

297 × 420 mm

BZ PFBZ/22

60,-

Plynová zařízení PRAVIDLA PRO KOVOVÉ TLAKOVÉ LÁHVE

297 × 420 mm

BZ PFBZ/23

60,-

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE NA HYDRAULICKÝCH LISECH

297 × 420 mm

BZ PFBZ/24

60,-

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V LAKOVNÁCH

297 × 420 mm

BZ PFBZ/25

60,-

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

47


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

» str. 55–59

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

BEZPEČNOST PRÁCE

INFORMAČNÍ ZNAČKY

ROZMĚR

MATERIÁL

www

SMĚROVÁ ŠIPKA SMĚROVÁ ŠIPKA (VLEVO, VPRAVO) (NAHORU, DOLŮ)

MÍSTO PRVNÍ POMOCI

POHOTOVOSTNÍ TELEFON

LÉKAŘ

PITNÁ VODA

CENA KČ

150 × 150 mm samolepicí fólie 200 × 200 mm samolepicí fólie

BZ FG905

BZ FG906

BZ FG907

BZ FG908

BZ FG909

BZ FG910

15,-

BZ FH905

BZ FH906

BZ FH907

BZ FH908

BZ FH909

BZ FH910

18,-

150 × 150 mm 200 × 200 mm

plast

BZ PG905

BZ PG906

BZ PG907

BZ PG908

BZ PG909

BZ PG910

15,-

plast

BZ PH905

BZ PH906

BZ PH907

BZ PH908

BZ PH909

BZ PH910

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

SHROMAŽDIŠTĚ

VÝPLACH OKA

BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA

NOSÍTKA

150 × 150 mm samolepicí fólie 200 × 200 mm samolepicí fólie

BZ FG911

BZ FG912

BZ FG913

BZ FG914

BZ FG915

BZ FG916

15,-

BZ FH911

BZ FH912

BZ FH913

BZ FH914

BZ FH915

BZ FH916

18,-

150 × 150 mm 200 × 200 mm

plast

BZ PG911

BZ PG912

BZ PG913

BZ PG914

BZ PG915

BZ PG916

15,-

plast

BZ PH911

BZ PH912

BZ PH913

BZ PH914

BZ PH915

BZ PH916

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL BZ FT917

BZ FT918

BZ FT919

BZ FT921

BZ FT922

BZ FT934

BZ FT924

BZ FT925

BZ FT927

BZ FT928

BZ FT923

BZ FT929

BZ FT930

BZ FT932

BZ FT933

BZ FT935

BZ FT942

BZ FT943

BZ FT944

BZ FT937

100 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

ROZMĚR

ROZMĚR

150 × 300 mm samolepicí fólie 150 × 300 mm plast

ROZMĚR

MATERIÁL

150 × 300 mm samolepicí fólie 150 × 300 mm plast

48

BZ FM939 BZ PM939

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

BZ FM985 BZ PM985

13,-

CENA KČ BZ FM940 BZ PM940

BZ FM941 BZ PM941

OZNAČENÍ BZ FM984 BZ PM984

13,-

CENA KČ

BZ FT936

OZNAČENÍ BZ FM938 BZ PM938

13,-

CENA KČ

BZ FT931

OZNAČENÍ

MATERIÁL

13,-

CENA KČ

BZ FT926

OZNAČENÍ

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

CENA KČ

BZ FT920

OZNAČENÍ

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

OZNAČENÍ

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

ÚNIKOVÝ VÝCHOD ÚNIKOVÝ VÝCHOD CENA KČ VLEVO VPRAVO

22,25,-

CENA KČ BZ FM986 BZ PM986

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

BZ FM987 BZ PM987

LOTO » str. 116–130

22,25,-


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

BEZPEČNOST PRÁCE

PLASTOVÉ PROSTOROVÉ ZNAČKY · vyrobeny z tvrdého plastu o tloušťce 1 mm HASICÍ PŘÍSTROJ OZNAČENÍ BZ PG752 BZ PG852 BZ PH752 BZ PH852

HASICÍ HADICE

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15 × 15 cm 15 × 15 cm

úhlová praporková

170,-

BZ PG760

170,-

BZ PG860

15 × 15 cm 15 × 15 cm

úhlová

130,-

praporková

120,-

20 × 20 cm 20 × 20 cm

úhlová praporková

200,-

BZ PH760

20 × 20 cm

úhlová

210,-

200,-

BZ PH860

20 × 20 cm

praporková

150,-

PROVEDENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ BZ PG753

15 × 15 cm

PROVEDENÍ úhlová

CENA KČ 170,-

BZ PG853

15 × 15 cm

praporková

120,-

BZ PH753

20 × 20 cm

úhlová

210,-

BZ PH853

20 × 20 cm

praporková

150,-

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

úhlová

170,-

praporková

120,-

OHLAŠOVNA POŽÁRU

CENA KČ

POŽÁRNÍ HLÁSIČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BZ PG754

15 × 15 cm

úhlová

170,-

BZ PG854

15 × 15 cm

praporková

120,-

BZ PH754

20 × 20 cm

úhlová

200,-

BZ PH854

20 × 20 cm

praporková

150,-

PRVNÍ POMOC

ROZMĚRY

SHROMAŽDIŠTĚ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

BZ PG707

15 × 15 cm 15 × 15 cm

úhlová

170,-

BZ PG711

BZ PG807

praporková

120,-

BZ PG811

15 × 15 cm 15 × 15 cm

BZ PH707

20 × 20 cm

úhlová

200,-

BZ PH711

20 × 20 cm

úhlová

200,-

BZ PH807

20 × 20 cm

praporková

150,-

BZ PH811

20 × 20 cm

praporková

150,-

PROVEDENÍ

CENA KČ

VYPLACHOVÁNÍ OČÍ OZNAČENÍ

ROZMĚRY

OZNAČENÍ

NOUZOVÁ SPRCHA PROVEDENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

BZ PG712

15 × 15 cm

úhlová

170,-

BZ PG713

15 × 15 cm

úhlová

170,-

BZ PG812

15 × 15 cm

praporková

120,-

BZ PG813

15 × 15 cm

praporková

120,-

BZ PH712

20 × 20 cm

úhlová

200,-

BZ PH713

20 × 20 cm

úhlová

200,-

BZ PH812

20 × 20 cm

praporková

150,-

BZ PH813

20 × 20 cm

praporková

150,-

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

ROZMĚRY

49


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

» str. 55–59

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

BEZPEČNOST PRÁCE

POŽÁRNÍ ZNAČKY

ROZMĚR

MATERIÁL

www

HYDRANT

POŽÁRNÍ ZBROJNICE

HASICÍ PŘÍSTROJ HLÁSIČ POŽÁRU

OHLAŠOVNA POŽÁRU

KOUŘOVÁ KLAPKA

CENA KČ

150 × 150 mm samolepicí fólie 200 × 200 mm samolepicí fólie

BZ FG950

BZ FG952

BZ FG953

BZ FG954

15,-

BZ FH950

BZ FH951

BZ FH952

BZ FH953

BZ FH954

BZ FH955

18,-

150 × 150 mm 200 × 200 mm

plast

BZ PG950

BZ PG952

BZ PG953

BZ PG954

15,-

plast

BZ PH950

BZ PH951

BZ PH952

BZ PH953

BZ PH954

BZ PH955

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

SUCHOVOD

SMĚROVKA SMĚROVKA K ZAŘÍZENÍ PO K ZAŘÍZENÍ PO POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK POŽÁRNÍ HADICE POŽÁRNÍ VÝTAH CENA KČ (VLEVO, VPRAVO) (NAHORU, DOLŮ)

150 × 150 mm samolepicí fólie 200 × 200 mm samolepicí fólie 150 × 150 mm plast

BZ FG957

BZ FG958

BZ FG960

15,-

BZ FH956

BZ FH957

BZ FH958

BZ FH959

BZ FH960

BZ FH961

18,-

BZ PG957

BZ PG958

BZ PG960

15,-

200 × 200 mm

plast

BZ PH956

BZ PH957

BZ PH958

BZ PH959

BZ PH960

BZ PH961

18,-

ROZMĚR

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

BZ FT962

BZ FT963

BZ FT964

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

OZNAČENÍ BZ FT965

BZ FT966

BZ FT967

13,-

OZNAČENÍ BZ FT968

BZ FT969

BZ FT970

BZ FT973 – –

BZ FT974 – –

BZ FT975 – –

MATERIÁL

80 × 210 mmsamolepicí fólie 150 × 150 mmsamolepicí fólie 210 × 297 mmsamolepicí fólie

CENA KČ

CENA KČ

BZ FT971

BZ FT972

BZ FT980

– BZ FG982 –

– BZ FG983 –

13,-

OZNAČENÍ

CENA KČ

– – BZ FE981

13,13,24,-

OZNAČENÍ MÉDIÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ TEXT Acetylen Argon Corgon 148 × 210 mm

CO2 Čpavek

62 × 148 mm Dusík Helium Kyslík Metan

ROZMĚR

PLASTOVÁ SAMOLEPICÍ CENA KČ TABULKA FÓLIE BZ PDL/AC

ROZMĚR

MIX

BZ PDL/OU

62 × 148 mm

BZ P01L/OU BZ F01L/OU

148 × 210 mm

BZ PDL/PB

62 × 148 mm

BZ P01L/PB BZ F01L/PB

148 × 210 mm

BZ PDL/VO

62 × 148 mm

BZ P01L/VO BZ F01L/VO

148 × 210 mm

BZ PDL/VZ

62 × 148 mm

BZ P01L/VZ BZ F01L/VZ

148 × 210 mm

BZ PDL/ZP

8,-

62 × 148 mm

BZ P01L/ZP BZ F01L/ZP

18,-

148 × 210 mm

BZ PDL/PL

8,-

148 × 210 mm

BZ PDL/AR

62 × 148 mm

BZ P01L/AR BZ F01L/AR

148 × 210 mm

BZ PDL/CR

62 × 148 mm

BZ P01L/CR BZ F01L/CR

148 × 210 mm

BZ PDL/CO

62 × 148 mm

BZ P01L/CO BZ F01L/CO

148 × 210 mm

BZ PDL/CP

62 × 148 mm

BZ P01L/CP BZ F01L/CP

148 × 210 mm

BZ PDL/DU

62 × 148 mm

BZ P01L/DU BZ F01L/DU

148 × 210 mm

BZ PDL/HE

62 × 148 mm

BZ P01L/HE BZ F01L/HE

210 × 297 mm

148 × 210 mm

BZ PDL/KY

BZ FDL/KY

18,-

62 × 148 mm

62 × 148 mm

BZ P01L/KY BZ F01L/KY

8,-

148 × 210 mm

148 × 210 mm

BZ PDL/ME

BZ FDL/ME

18,-

62 × 148 mm

BZ P01L/ME BZ F01L/ME

8,-

Maximální počet uložených láhví: … ks Stanoviště svářecí soupravy

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

BZ FDL/CO BZ FDL/CP BZ FDL/DU BZ FDL/HE

BZ FDL/MX

148 × 210 mm

18,-

BZ FDL/CR

BZ PDL/MX

BZ P01L/MX BZ F01L/MX

BZ FDL/AC

BZ P01L/AC BZ F01L/AC BZ FDL/AR

PLASTOVÁ SAMOLEPICÍ CENA KČ TABULKA FÓLIE

148 × 210 mm 62 × 148 mm

148 × 210 mm 62 × 148 mm

TEXT TABULKY

50

TEXT

18,-

Oxid uhličitý

8,18,-

Propan butan

8,18,-

Vodík

8,18,-

Vzduch

8,18,-

8,-

Zemní plyn

Plné láhve

Prázdné láhve ROZMĚR

BZ FDL/OU BZ FDL/PB

18,8,18,8,18,-

BZ FDL/VO BZ FDL/VZ

8,18,8,18,-

BZ FDL/ZP

8,18,8,-

BZ FDL/PL

18,-

BZ PEL/PL

BZ FEL/PL

29,-

BZ P01L/PL

BZ F01L/PL

8,-

BZ PDL/RL

BZ FDL/RL

18,-

210 × 297 mm

BZ PEL/RL

BZ FEL/RL

29,-

62 × 148 mm

BZ P01L/RL BZ F01L/RL

8,-

PLASTOVÁ TABULKA SAMOLEPICÍ FÓLIE

CENA KČ

148 × 210 mm 210 × 297 mm 148 × 210 mm

BZ PDL/UL

BZ FDL/UL

18,-

BZ PEL/UL

BZ FEL/UL

29,-

BZ PDL/ST

BZ FDL/ST

18,-

210 × 297 mm

BZ PEL/ST

BZ FEL/ST

29,-

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

ZNAČENÍ GHS

GHS02 HOŘLAVÉ LÁTKY

GHS03 OXIDAČNÍ LÁTKY

100 × 100 mm samolepicí fólie

BZ FO600

BZ FO601

BZ FO602

BZ FO603

BZ FO604

8,-

150 × 150 mm

BZ FG600

BZ FG601

BZ FG602

BZ FG603

BZ FG604

16,-

MATERIÁL

samolepicí fólie

ZNAČENÍ GHS NA ARCHU ROZMĚR

MATERIÁL

KS NA ARCHU

CENA KČ

25 × 25 mm samolepicí fólie

15 ks

BZ F15/602

BZ F15/601

BZ F15/603

BZ F15/607

BZ F15/604

32,-

50 × 50 mm samolepicí fólie

9 ks

BZ F9/602

BZ F9/601

BZ F9/603

BZ F9/607

BZ F9/604

38,-

GHS06 TOXICKÉ LÁTKY

GHS07 DRÁŽDIVÉ LÁTKY

GHS08 LÁTKY NEBEZPEČNÉ PRO ZDRAVÍ

GHS09 LÁTKY NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

100 × 100 mm samolepicí fólie

BZ FO605

BZ FO606

BZ FO607

BZ FO608

8,-

150 × 150 mm

BZ FG605

BZ FG606

BZ FG607

BZ FG608

16,-

ROZMĚR

MATERIÁL

samolepicí fólie

CENA KČ

ZNAČENÍ GHS NA ARCHU ROZMĚR

MATERIÁL

KS NA ARCHU

CENA KČ

25 × 25 mm samolepicí fólie

15 ks

BZ F15/605

BZ F15/606

BZ F15/609

BZ F15/610

32,-

50 × 50 mm samolepicí fólie

9 ks

BZ F9/605

BZ F9/606

BZ F9/609

BZ F9/610

38,-

SYMBOLY GHS SE SIGNÁLNÍM SLOVEM

ROZMĚR

MATERIÁL

52 × 74 mm samolepicí fólie 74 × 105 mm samolepicí fólie 105 × 148 mm samolepicí fólie 148 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

MATERIÁL

GHS01 NEBEZPEČÍ

GHS01 VAROVÁNÍ

GHS02 NEBEZPEČÍ

GHS02 VAROVÁNÍ

GHS03 NEBEZPEČÍ

GHS03 VAROVÁNÍ

GHS04 VAROVÁNÍ

CENA KČ 4,-

BZ FA609

BZ FA610

BZ FA611

BZ FA612

BZ FA613

BZ FA614

BZ FA615

BZ FB609

BZ FB610

BZ FB611

BZ FB612

BZ FB613

BZ FB614

BZ FB615

6,-

BZ FC609

BZ FC610

BZ FC611

BZ FC612

BZ FC613

BZ FC614

BZ FC615

12,-

BZ FD609

BZ FD610

BZ FD611

BZ FD612

BZ FD613

BZ FD614

BZ FD615

18,-

GHS05 NEBEZPEČÍ

GHS05 VAROVÁNÍ

GHS06 NEBEZPEČÍ

GHS07 VAROVÁNÍ

GHS08 NEBEZPEČÍ

GHS08 VAROVÁNÍ

GHS09 VAROVÁNÍ

CENA KČ 4,-

52 × 74 mm samolepicí fólie 74 × 105 mm samolepicí fólie 105 × 148 mm samolepicí fólie

BZ FA616

BZ FA617

BZ FA618

BZ FA619

BZ FA620

BZ FA621

BZ FA622

BZ FB616

BZ FB617

BZ FB618

BZ FB619

BZ FB620

BZ FB621

BZ FB622

6,-

BZ FC616

BZ FC617

BZ FC618

BZ FC619

BZ FC620

BZ FC621

BZ FC622

12,-

148 × 210 mm samolepicí fólie

BZ FD616

BZ FD617

BZ FD618

BZ FD619

BZ FD620

BZ FD621

BZ FD622

18,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

51

BEZPEČNOST PRÁCE

GHS05 GHS04 KOROZIVNÍ A ŽÍRAVÉ CENA KČ PLYNY POD TLAKEM LÁTKY

GHS01 VÝBUŠNÉ LÁTKY

ROZMĚR


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

» str. 55–59

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

BEZPEČNOST PRÁCE

TABULKY S TEXTY

www

ROZMĚR

MATERIÁL

210 × 297 mm 210 × 297 mm

plast

BZ PE160

BZ PE161

BZ PE162

BZ PE163

OZNAČENÍ

CENA KČ

hliník

BZ AE160

BZ AE161

BZ AE162

BZ AE163

297 × 420 mm

plast

BZ PF160

BZ PF161

BZ PF162

BZ PF163

BZ PF164

300 × 400 mm

hliník

BZ AF160

BZ AF161

BZ AF162

BZ AF163

BZ AF164

BZ PE165

30,-

BZ PF165

BZ PF166

BZ PF167

60,-

BZ AF165

BZ AF166

BZ AF167

205,-

BZ AE165

95,-

VÍCE ZNAČEK NA NA HAPPYEND.CZ

ROZMĚR

MATERIÁL

100 × 210 mm 148 × 210 mm

plast

BZ PTT03

OZNAČENÍ –

CENA KČ

plast

BZ PDT01

BZ PDT02

BZ PDT03

18,-

210 × 297 mm 210 × 297 mm

plast

BZ PET01

BZ PET02

BZ PET03

BZ PET04

BZ PET05

BZ PET06

BZ PET07

30,-

hliník

BZ AET01

BZ AET02

BZ AET03

BZ AET04

BZ AET05

BZ AET06

BZ AET07

95,-

297 × 420 mm

plast

BZ PFT01

BZ PFT02

60,-

300 × 400 mm

hliník

BZ AFT01

BZ AFT02

BZ AFT03

BZ AFT04

BZ AFT05

BZ AFT06

BZ AFT07

205,-

20,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

ROZMĚR

MATERIÁL

100 × 150 mm samolepicí fólie 100 × 210 mm plast 100 × 210 mm samolepicí fólie 210 × 297 mm plast 210 × 297 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

OZNAČENÍ

CENA KČ

BZ FXT24

10,-

BZ PTT22

BZ PTT23

20,-

BZ FTT22

BZ FTT23

16,-

BZ PET17

BZ PET18

BZ PET19

BZ PET20

BZ PET21

30,-

BZ FET17

BZ FET18

BZ FET19

BZ FET20

BZ FET21

29,-

MATERIÁL

OZNAČENÍ

CENA KČ

37 × 105 mm samolepicí fólie 52 × 148 mm samolepicí fólie

BZ FIT08

BZ FIT11

BZ FIT09

BZ FIT10

BZ FJT09

BZ FJT10

8,7,-

100 × 210 mm samolepicí fólie 100 × 210 mm plast

BZ FTT08

BZ FTT11

BZ FTT09

BZ FTT10

16,-

BZ PTT09

BZ PTT10

20,-

SYSTÉM ZNAČENÍ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD – LAMINOVANÉ, UV STABILNÍ

ROZMĚR

MATERIÁL

290 × 85 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

BZ FW625

BZ FW626

BZ FW627

BZ FW794

CENA KČ BZ FW795

BZ FW796

BZ FW629

BZ FW630

OZNAČENÍ BZ FW628

BZ FW631

BZ FW632

BZ FW633

BZ FW637

BZ FW638

BZ FW639

BZ FW634

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

29,-

CENA KČ BZ FW635

BZ FW636

BZ FW641

BZ FW642

OZNAČENÍ BZ FW640

29,-

CENA KČ

OZNAČENÍ

MATERIÁL

290 × 85 mm samolepicí fólie

52

BZ FW793

MATERIÁL

290 × 85 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

BZ FW792

MATERIÁL

290 × 85 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

OZNAČENÍ BZ FW791

29,-

CENA KČ

LOTO » str. 116–130

29,-


CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A JINÉ TEXTY

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

BZ FT672

BZ FT673

BZ FT678

BZ FT679

BZ FT680

BZ FT681

BZ FT675

BZ FT676

BZ FT696

BZ FT683

BZ FT684

BZ FT685

BZ FT677

BZ FT686

BZ FT687

BZ FT688

BZ FT693 –

BZ FT694 –

BZ FT695 –

BZ FTT12 –

16,-

CENA KČ

BZ FT682

OZNAČENÍ

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie 100 × 300 mm samolepicí fólie

CENA KČ

BZ FT674

OZNAČENÍ

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

BZ FT671

MATERIÁL

100 × 210 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

OZNAČENÍ BZ FT670

16,-

CENA KČ

BZ FT689

BZ FT690

BZ FT691

BZ FT692

– BZ FXT14

– BZ FXT15

– BZ FXT16

OZNAČENÍ

16,-

CENA KČ

BZ FTT13 –

16,15,-

OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ – SYMBOLY

ROZMĚR

MATERIÁL

BARVA SYMBOLU

100 × 100 mm samolepicí fólie

ROZMĚR

MATERIÁL

modrá

OZNAČENÍ BZ FO650

BZ FO651

BZ FO652

BZ FO656

BZ FO657

BZ FO658

BARVA SYMBOLU

100 × 100 mm samolepicí fólie

černá

CENA KČ

BZ FO653

BZ FO654

BZ FO655

BZ FO660

BZ FO661

OZNAČENÍ

9,-

CENA KČ

BZ FO659

10,-

OCELOVÉ ZNAČENÍ – SYMBOLY Symboly mají na zadní straně kvalitní samolepicí pásku pro připevnění na různé hladké povrchy

ROZMĚR

MATERIÁL

Ø 83 mm

kartáčovaná ocel

ROZMĚR

MATERIÁL

Ø 65 mm Ø 83 mm

kartáčovaná ocel kartáčovaná ocel

HYGIENA » str. 230–231

OZNAČENÍ DU 4904

DU 4905

CENA KČ DU 4906

DU 4907

OZNAČENÍ – DU 4914

– DU 4920

– DU 4938

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

150,-

CENA KČ DU 4900 –

DU 4901 –

120,150,-

53

BEZPEČNOST PRÁCE

ROZMĚR

www


BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

» str. 66–76

BEZPEČNOST PRÁCE

SAMOLEPKY PÍSMEN A ČÍSLIC NA ARŠÍCH materiál: vinylová samolepicí fólie

Značení pomocí písmen nebo čísel je vhodné pro označení východů, skladů, přístrojů, transformátorů a jiných předmětů nebo míst.

teplotní odolnost: –40 °C až 80 °C barva značky: žlutá

· odolné UV záření

barva písma: černá

· vhodné pro vnitřní i venkovní použití · velmi snadná aplikace

ROZMĚR ZNAČKY 22 × 38 mm 25 mm 16 ks BZ OC01/0 BZ OC01/1 BZ OC01/2 BZ OC01/3 BZ OC01/4 BZ OC01/5 BZ OC01/6 BZ OC01/7 BZ OC01/8 BZ OC01/9 BZ OP01/A BZ OP01/B BZ OP01/C BZ OP01/D BZ OP01/E BZ OP01/F BZ OP01/G BZ OP01/H 23,-

VÝŠKA ZNAKU POČET KS NA ARCHU 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H CENA KČ

22 × 57 mm 38 × 88 mm 80 × 186 mm 50 mm 75 mm 150 mm 12 ks 4 ks 1 ks BZ OC02/0 BZ OC03/0 BZ OC04/0 BZ OC02/1 BZ OC03/1 BZ OC04/1 BZ OC02/2 BZ OC03/2 BZ OC04/2 BZ OC02/3 BZ OC03/3 BZ OC04/3 BZ OC02/4 BZ OC03/4 BZ OC04/4 BZ OC02/5 BZ OC03/5 BZ OC04/5 BZ OC02/6 BZ OC03/6 BZ OC04/6 BZ OC02/7 BZ OC03/7 BZ OC04/7 BZ OC02/8 BZ OC03/8 BZ OC04/8 BZ OC02/9 BZ OC03/9 BZ OC04/9 BZ OP02/A BZ OP03/A BZ OP04/A BZ OP02/B BZ OP03/B BZ OP04/B BZ OP02/C BZ OP03/C BZ OP04/C BZ OP02/D BZ OP03/D BZ OP04/D BZ OP02/E BZ OP03/E BZ OP04/E BZ OP02/F BZ OP03/F BZ OP04/F BZ OP02/G BZ OP03/G BZ OP04/G BZ OP02/H BZ OP03/H BZ OP04/H 35,38,20,-

ROZMĚR ZNAČKY 22 × 38 mm 22 × 57 mm 25 mm 50 mm 16 ks 12 ks BZ OP01/I BZ OP02/I BZ OP01/J BZ OP02/J BZ OP01/K BZ OP02/K BZ OP01/L BZ OP02/L BZ OP01/M BZ OP02/M BZ OP01/N BZ OP02/N BZ OP01/O BZ OP02/O BZ OP01/P BZ OP02/P BZ OP01/Q BZ OP02/Q BZ OP01/R BZ OP02/R BZ OP01/S BZ OP02/S BZ OP01/T BZ OP02/T BZ OP01/U BZ OP02/U BZ OP01/V BZ OP02/V BZ OP01/W BZ OP02/W BZ OP01/X BZ OP02/X BZ OP01/Y BZ OP02/Y BZ OP01/Z BZ OP02/Z 23,35,-

VÝŠKA ZNAKU POČET KS NA ARCHU I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z CENA KČ

38 × 88 mm 80 × 186 mm 75 mm 150 mm 4 ks 1 ks BZ OP03/I BZ OP04/I BZ OP03/J BZ OP04/J BZ OP03/K BZ OP04/K BZ OP03/L BZ OP04/L BZ OP03/M BZ OP04/M BZ OP03/N BZ OP04/N BZ OP03/O BZ OP04/O BZ OP03/P BZ OP04/P BZ OP03/Q BZ OP04/Q BZ OP03/R BZ OP04/R BZ OP03/S BZ OP04/S BZ OP03/T BZ OP04/T BZ OP03/U BZ OP04/U BZ OP03/V BZ OP04/V BZ OP03/W BZ OP04/W BZ OP03/X BZ OP04/X BZ OP03/Y BZ OP04/Y BZ OP03/Z BZ OP04/Z 38,20,-

ZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH SILUETY PTÁKŮ NA DVEŘE A OKNA materiál: samolepicí fólie

OZNAČENÍ

BZ DT200

BZ DT206

BZ DT201

BZ DT207

BZ DT202

BZ DT203

ROZMĚRY

25 cm

25 cm

40 cm

40 cm

50 cm

50 cm

BARVA

černá

bílá

černá

bílá

černá

bílá

30,-

30,-

50,-

50,-

130,-

130,-

CENA KČ

PÁS ČTVERCOVÝCH ZNAČEK · značení dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. · počet značek na pásu: 10 ks

OZNAČENÍ

BZ DT211

BZ DT212

BZ DT213

BZ DT214

5 cm × 1 m 5 cm × 5 cm

5 cm × 1 m 5 cm × 5 cm

5 cm × 1 m 5 cm × 5 cm

5 cm × 1 m 5 cm × 5 cm

BARVA

bílá

stříbrná

žlutá

černá

CENA KČ

70,-

70,-

70,-

70,-

ROZMĚR PÁSU ROZMĚR ZNAČKY

54

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

REGÁLOVÉ SYSTÉMY » str. 390–396


NOVINKY V KATALOGU

FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

» str. 16–17

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

» str. 18–29

» str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY Níže uvedená tabulka vám pomůže vybrat ty nejvhodnější protiskluzové prostředky do vašeho provozu.

SAMOLEPICÍ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI A NÁLEPKY Protiskluzový povrch

Pro vnitřní i venkovní prostory

Vhodné pro bosé nohy

Pro vnitřní prostory

Možnost dodání včetně montáže

Vhodné pro nerovné povrchy

ŘADA

VR 80

NÁZEV

OR 100

UR 90

TR 660

www

XR 70

XTR

Velmi odolná, univerzální

Pro pohyb bez obuvi

Základní

Velmi odolná, tvarovatelná

Extrémně odolná

279

280

280

280

281

STRANA V KATALOGU

Další výrobky na www.happyend.cz

FR 40

Extrémně odolná, Fotoluminiscenční tvarovatelná 281

281

PARAMETRY Zrnitost

60

60

60

24

24

60

Tloušťka

0,8 mm PVC / oxidy hliníku

1 mm

0,9 mm PVC / oxidy hliníku

0,75 mm AL fólie / oxidy hliníku

1,6 mm PVC / oxidy hliníku

1,35 mm AL fólie / oxidy hliníku

1 mm PVC / oxidy hliníku

R13

R10

R13

R 13

R 13

R 13

R 13

−40 °C až 80 °C

−10 °C až 60 °C

−10 °C až 60 °C

−20 °C až 60 °C

−40 °C až 60 °C

−20 °C až 60 °C

−10 °C až 60 °C

vnitřní/venkovní

vnitřní

vnitřní

vnitřní/venkovní

vnitřní/venkovní

vnitřní/venkovní

vnitřní

280,-

440,-

240,-

610,-

930,-

1 020,-

1 370,-

Materiál Protiskluzný povrch (DIN 51 130) Fotoluminiscence

PVC

VLASTNOSTI Teplotní odolnost Mechanická odolnost Chemická odolnost Přilnavost VHODNÉ PRO Pohyb bez obuvi Hladký a suchý povrch Hladký a vlhký povrch Nerovný povrch Velmi znečištěné prostředí POUŽITÍ CENA KČ OD

LEGENDA ODOLNOST

MECHANICKÁ ODOLNOST

standardní dobrá velmi dobrá extrémní

Odolnost podlahové pásky při mechanickém namáhání (např. oděru, otlaku, přejezdu VZV a jinou manipulační technikou).

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

CHEMICKÁ ODOLNOST

PŘILNAVOST

Odolnost pásky při působení běžných Vyjadřuje míru přilnavosti k hladkému, chemikálií (např. ředidla, oleje, pohonné čistému a odmaštěnému povrchu, hmoty a další). na kterém byla páska testována.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

55

BEZPEČNOST PRÁCE

Protiskluzové prostředky představují jednoduché a účinné řešení, které snižuje riziko uklouznutí a pádu na mokré nebo znečištěné podlaze. Protiskluzové pásky, nálepky i profily se velmi snadno instalují a tak odpadá nutnost stavebních úprav.


PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

» str. 77

BEZPEČNOST PRÁCE

VR 80 – VELMI ODOLNÉ UNIVERZÁLNÍ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI

VLASTNOSTI PÁSKY

· UV stabilní

třída protiskluznosti: R13

MECHANICKÁ ODOLNOST

· odolné proti mastnotě, olejům a většině chemikálií

zrnitost: 60

CHEMICKÁ ODOLNOST

· vhodné do vstupních prostor, do skladů a výrobních hal s hladkým povrchem podlah

teplotní odolnost: −40 °C až 60 °C

PŘILNAVOST

· vhodné i do vlhkých a mokrých prostor

VÍCE PÁSEK NA NA HAPPYEND.CZ

ROZMĚRY

ČERNÁ

ŽLUTÁ

FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ

TRANSPARENTNÍ

ŠEDÁ

CENA KČ OD 1 KS

MODRÁ

CENA KČ OD 3 KS

1,9 cm × 18,3 m 2,5 cm × 18,3 m 5 cm × 18,3 m

BY U01CE

BY U01ZL

BY U01SZL

BY U01TR

BY U01SE

BY U01MO

310,-

BY U02CE

BY U02ZL

BY U02TR

BY U02SE

BY U02MO

380,-

350,-

BY U03CE

BY U03ZL

BY U03SZL

BY U03TR

BY U03SE

BY U03MO

760,-

690,-

10 cm × 18,3 m

BY U05CE

BY U05ZL

BY U05TR

BY U05SE

BY U05MO

1 520,-

1 370,-

ROZMĚRY

ČERVENÁ

ZELENÁ

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

ČERNÁ / ŽLUTÁ ČERNÁ / ŽLUTÁ

BÍLÁ / ČERVENÁ

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

BY U01CV

BY U01ZE

310,-

280,-

BY U02CV

BY U02ZE

380,-

350,-

BY U02ZC

BY U02CB

760,-

690,-

BY U03CH

BY U03ZC

BY U03CB

910,-

820,-

1 520,-

1 370,-

BY U05ZC

BY U05CB

1 820,-

1 640,-

1,9 cm × 18,3 m 2,5 cm × 18,3 m 5 cm × 18,3 m

BY U03CV

BY U03ZE

10 cm × 18,3 m

BY U05CV

BY U05ZE

280,-

490,-

− 450,-

VR 80 – VELMI ODOLNÉ UNIVERZÁLNÍ PROTISKLUZOVÉ NÁLEPKY · zaoblené rohy snižují riziko odchlipování a odlepování

ROZMĚRY 14 × 14 cm 15 × 61 cm

56

BALENÍ

ČERNÁ

ŽLUTÁ

FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ

TRANSPARENTNÍ

10 ks

BY U56CE

BY U56ZL

BY U56SZL

BY U56TR

280,-

10 ks

BY U57CE

BY U57ZL

BY U57TR

1 130,-

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

ZRCADLA » str. 158–163

CENA KČ

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

OR 100 – PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI PRO POHYB BEZ OBUVI · určeny pro prostory, kde je nutné udržovat zvýšenou čistotu a zamezovat roznášení nečistot na podrážkách obuvi · vhodné pro zabezpečení proti uklouznutí v šatnách, sprchách a jiných podobných provozech

VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

BEZPEČNOST PRÁCE

· na povrchu opatřeny speciální omyvatelnou vrstvou

» str. 158–163

· teplotní odolnost: –10 °C až 60 °C · třída protiskluznosti: R10

www ROZMĚRY

ČERNÁ

TRANSPARENTNÍ

ŠEDÁ

BÍLÁ

CENA KČ

ČERNÁ / ŽLUTÁ

CENA KČ

2,5 cm × 18,3 m 5 cm × 18,3 m

BY N02CE

BY N02TR

BY N02SE

BY N02BI

440,-

BY N02ZC

530,-

BY N03CE

BY N03TR

BY N03SE

BY N03BI

880,-

BY N03ZC

1 060,-

10 cm × 18,3 m

BY N05CE

BY N05TR

BY N05SE

BY N05BI

1 770,-

BY N05ZC

2 120,-

0R 100 – PROTISKLUZOVÉ NÁLEPKY PRO POHYB BEZ OBUVI · zaoblené rohy snižují riziko odchlipování a odlepování

VHODNÉ I PRO POHYB BEZ OBUVI

· díky laminaci lze čistit běžnou textilií

ROZMĚRY

BALENÍ

ČERNÁ

10 ks

BY N56CE

BY N56TR

380,-

BY N56ZC

390,-

10 ks

BY N57CE

BY N57TR

1 280,-

BY N57ZC

1 530,-

14 × 14 cm 15 × 61 cm

TRANSPARENTNÍ CENA KČ ČERNÁ / ŽLUTÁ CENA KČ

Díky laminaci se povrch snadno udržuje

UR 90 – ZÁKLADNÍ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI · zvyšují bezpečnost na hladkém nebo kluzkém povrchu · použití možné ihned po nalepení teplotní odolnost: –10 °C až 60 °C

VLASTNOSTI PÁSKY

třída protiskluznosti: R13

MECHANICKÁ ODOLNOST

zrnitost: 60

CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

ROZMĚRY

ČERNÁ

2,5 cm × 18,3 m 5 cm × 18,3 m

BY B02CE BY B03CE BY B04CE BY B05CE

7,5 cm × 18,3 m 10 cm × 18,3 m

CENA KČ

ČERNÁ / ŽLUTÁ

CENA KČ

240,-

BY B02ZC

260,-

480,-

BY B03ZC

530,-

730,-

BY B04ZC

790,-

970,-

BY B05ZC

1 060,-

TR 660 – PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI TVAROVATELNÉ · vyrobeny ze speciálního flexibilního materiálu na samolepicím hliníkovém podkladu · přizpůsobí se mírným nerovnostem povrchu, aniž by došlo k narušení povrchové vrstvy s protiskluznými částicemi · zvyšují bezpečnost na místech s reliéfním povrchem teplotní odolnost: –20 °C do 60 °C třída protiskluznosti: R13 zrnitost: 60

www

ROZMĚRY

ČERNÁ

ŽLUTÁ

ČERNÁ / ŽLUTÁ

CENA KČ

2,5 cm × 18,3 m 5 cm × 18,3 m

BY T02CE

BY T02ZL

BY T02ZC

610,-

BY T03CE

BY T03ZL

BY T03ZC

1 240,-

10 cm × 18,3 m

BY T05CE

BY T05ZL

BY T05ZC

2 420,-

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

57


PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 60–65

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

» str. 77

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI · určeny na místa s velkou zátěží a vysokou mírou znečištění

BEZPEČNOST PRÁCE

· povrch protiskluzových částic je chráněn folií s vysokou odolností vůči oděru

ZAJIŠTĚNÍ PROTISKLUZNOSTI I V SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉM PROSTŘEDÍ

· pásky dokážou částečně odstranit nečistoty z podrážek obuvi a zajistit protiskluznost povrchu teplotní odolnost: –20 °C do 60 °C třída protiskluznosti: R13 zrnitost: 24 XR 70 – EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

CENA KČ

BY E02CE

2,5 cm × 18,3 m 5 cm × 18,3 m

černá

930,-

BY E03CE

černá

1 860,-

BY E05CE

10 cm × 18,3 m

černá

3 710,-

XTR – EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI TVAROVATELNÉ VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

CENA KČ

BY ET02CE

2,5 cm × 18,3 m 5 cm × 18,3 m

černá

1 020,-

BY ET03CE

černá

2 040,-

BY ET05CE

10 cm × 18,3 m

černá

4 080,-

FR 40 – SAMOLEPICÍ FOTOLUMINISCENČNÍ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI · materiál: PVC / hliník · fotoluminiscenční barva umožňuje dobrou viditelnost pásky i za tmy · odolné vůči působení olejů, paliv, vody, mýdel, alkoholů a většině kyselin · vhodné pro vnitřní použití v místech, kde hrozí nebezpečí uklounutí a pádu (schodiště, sklady nebo chodby provozoven) · vysoká odolnosti proti opotřebení teplotní odolnost: –10 °C do 60 °C třída protiskluznosti: R13 zrnitost: 60 VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

OZNAČENÍ

BARVA

1

BY F02BL

fotoluminiscenční

2

BY F02ZC

černá / fotoluminiscenční

3

BY F02FC

černá / fotoluminiscenční a fluorescenční

1

2

ROZMĚRY

3

PROVEDENÍ

CENA KČ

2,5 cm × 18,3 m 2,5 cm × 18,3 m

2

55 mdc/m

1 370,-

55 mdc/m2

1 550,-

2,5 cm × 6 m

140 mdc/m2

1 460,-

INDIVIDUÁLNÍ VÝŘEZY A POTISKY PROTISKLUZOVÝCH PÁSEK · možnost řezání pásek v individuálních šířkách · jednotlivé výřezy v jakýchkoli šířkách a tvarech

N

NOVINKA

· vlastní potisky ve všech barvách

58

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

ZRCADLA » str. 158–163

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

PROTISKLUZOVÉ SKLOLAMINÁTOVÉ PROFILY · zamezují nechtěným pádům a zvyšují bezpečnost pracoviště i jiných prostor

Vlastnosti:

· vyrobeny ze speciální syntetické hmoty zpevněné skleněnými vlákny (GFK)

vysoká odolnost proti opotřebení (testováno 5 mil. cykly)

robustní a tvrdý materiál s nízkou plošnou hmotností BEZPEČNOST PRÁCE

UV stabilní, odolné vůči korozi, nehořlavé

· montáž přilepením nebo přišroubováním

pojicí materiál: polyesterová pryskyřice

· lze instalovat za každého počasí i v teplotách pod bodem mrazu

teplotní odolnost: –20 °C až 120 °C

· pro vnitřní i venkovní použití

protiskluzný materiál: karbid křemíku

· vhodné pro všechny typy povrchů

tloušťka: 3,8 mm

· pro ošetření poškozených betonových, kamenných a dřevěných schodů nebo podlah

třída protiskluznosti: R13

· lze použít na hladké, studené, vlhké, zaolejované i zamaštěné povrchy · do vchodů, průchodů a východů z budov

SKLOLAMINÁTOVÉ PROFILY NA SCHODY – ÚZKÉ ROZMĚRY

ČERNÁ

7 × 60 × 3 cm 7 × 80 × 3 cm 7 × 100 × 3 cm 7 × 150 × 3 cm 7 × 250 × 3 cm

BARVA

ŽLUTÁ

CENA KČ

BARVA ČERNÁ / ŽLUTÁ

CENA KČ –

BY 213101

BY 213111

310,-

BY 213102

BY 213112

410,-

BY 213103

BY 213113

610,-

BY 213123

930,-

BY 213104

BY 213114

998,-

BY 213108

BY 213118

1 160,-

N

N

SKLOLAMINÁTOVÉ PROFILY NA SCHODY – ŠIROKÉ ROZMĚRY 23 × 60 × 3 cm 23 × 80 × 3 cm 23 × 100 × 3 cm 23 × 150 × 3 cm 23 × 250 × 3 cm

BARVA

ČERNÁ

ŽLUTÁ

CENA KČ

ČERNÁ / ŽLUTÁ

CENA KČ

BY 212101

BY 212111

750,-

BY 2121H1

850,-

BY 212102

BY 212112

990,-

BY 2121H2

1 110,-

BY 212103

BY 212113

1 480,-

BY 2121H3

1 670,-

BY 212104

BY 212114

1 880,-

BY 2121H4

1 880,-

BY 212108

BY 212118

2 840,-

BY 2121H8

3 200,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BY 520001 LEPIDLO – speciální složení pro lepení sklolaminátových profilů – vyvinuto pro vnitřní použití objem: 350 ml CENA: 360,- 

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

BY 520002 APLIKAČNÍ PISTOLE

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

CENA: 120,- 

59


VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

BEZPEČNOST PRÁCE

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ Výstražné označení upozorňuje na nebezpečí, napomáhá orientaci v prostoru nebo slouží ke zvýraznění překážek, jejichž přehlédnutí by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku.

V naší nabídce najdete výstražné značení, které můžete použít pro dočasné upozornění nebo vytyčení nebezpečného prostoru, ale i pro trvalé značení překážek, které napomáhá minimalizovat riziko střetu osob nebo vozidel s překážkou.

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČOVACÍ PÁSKY – NELEPICÍ · slouží k ohraničení výkopů, nebezpečných míst, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí nebo k použití pro bezpečnostní a záchranné útvary

1

2

OZNAČENÍ 1

DHS VPB 200

2 DHS VPB 500 3 DHS VP 500 4 DHS VPZ 250 5 DHS VP ZV 6 DHS VP HZS 7 DHS VP HS5 8 DHS VP VPZ 9 DHS VP PZ 10

60

DHS VP MPZ

3

4

5

6

7

9

TEXT

10

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

7,5 cm × 200 m 7,5 cm × 500 m

45 µm

bílá / červená

80,-

45 µm

bílá / červená

230,-

7,5 cm × 500 m 7,5 cm × 250 m

50 µm

bílá / červená

270,-

50 µm

černá / žlutá

470,-

8 cm × 250 m 7,5 cm × 330 m 7,5 cm × 500 m

50 µm

bílá / červená

ZÁKAZ VSTUPU

350,-

50 µm

bílá / červená

HASIČI – VSTUP ZAKÁZÁN

660,-

50 µm

bílá / červená

HASIČI – VSTUP ZAKÁZÁN

750,-

7,5 cm × 500 m 7,5 cm × 500 m

50 µm

bílá / červená

VOJENSKÁ POLICIE – VSTUP ZAKÁZÁN

750,-

50 µm

bílá / modrá

POLICIE ČR – VSTUP ZAKÁZÁN

750,-

7,5 cm × 330 m

50 µm

bílá / modrá

MĚSTSKÁ POLICIE – VSTUP ZAKÁZÁN

570,-

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103

BOX

8

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

CENA KČ

ZRCADLA » str. 158–163


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY · slouží ke zvýraznění všech překážek, jako jsou například rohy stěn, sloupy, snížené průchody, vjezdová vrata, rohy strojů nebo jiných technologických zařízení BEZPEČNOST PRÁCE

VELMI ODOLNÉ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ · vhodné pro označení rámů dveří a vrat · velmi silné akrylátové lepidlo · vysoce odolné pásky pro dlouhodobé použití · určeny hlavně do venkovních prostor materiál: polyester

ŘADA VP

ŘADA UVP

· UV stabilní povrchová vrstva

· životnost min. 2 roky ve venkovním prostředí

· životnost min. 5 let ve venkovním prostředí

· ekonomická varianta

· velmi tenká a odolná páska OZNAČENÍ

ŘADA

SMĚR PRUHU

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

BY V529P

VP

pravý

5 cm × 15 m

0,2 mm

920,-

880,-

BY V529L

VP

levý

5 cm × 15 m

0,2 mm

920,-

880,-

BY UV25P

UVP

pravý

0,5 mm

540,-

520,-

BY UV25L

UVP

levý

5 cm × 10 m 5 cm × 10 m

0,5 mm

540,-

520,-

VÝSTRAŽNÉ PÁSKY PRO VENKOVNÍ I VNITŘNÍ POUŽITÍ · odolné proti vodě, kyselinám, olejům a alkalickým sloučeninám · vysoká přilnavost a pevnost OZNAČENÍ

SMĚR PRUHU

BY 3E54F

levý

BY 3E550

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

CENA KČ OD 1 KS CENA KČ OD 10 KS

0,14 mm

240,-

levý

3,8 cm × 33 m 5 cm × 33 m

0,14 mm

290,-

220,270,-

BY 3E551

levý

7,5 cm × 33 m

0,14 mm

490,-

480,-

BY 3E540

levý

5 cm × 33 m

0,14 mm

290,-

270,-

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ · odolné proti vodě a běžným průmyslovým kapalinám OZNAČENÍ

SMĚR PRUHU

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BY SE550

levý

5 cm × 33 m

0,16 mm

CENA KČ OD 1 KS CENA KČ OD 10 KS 180,-

160,-

VÝSTRAŽNÉ PÁSKY PRO DOČASNÉ ZNAČENÍ · odolné proti vodě a běžným průmyslovým kapalinám · životnost v interiéru cca 24 měsíců OZNAČENÍ

SMĚR PRUHU

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BY AE550P

pravý

65,-

55,-

levý

5 cm × 33 m 5 cm × 33 m

0,06 mm

BY AE550L

0,06 mm

65,-

55,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

CENA KČ OD 1 KS CENA KČ OD 10 KS

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

61


VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

» str. 77

VÝSTRAŽNÉ TEXTILNÍ PÁSKY – SAMOLEPICÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

· velmi silné kaučukové lepidlo · velmi snadno odstranitelná, netrhá se · pouze do vnitřního prostředí

62

SMĚR PRUHU

BY TP550

pravý

BY TL550

levý

BY TP575

pravý

BY TL575

levý

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

ROZMĚRY

» str. 78–104

UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÁ BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA PRO JAKOUKOLI APLIKACI

· vhodné i na nerovné, strukturované nebo vibrující povrchy

OZNAČENÍ

OCHRANA ZDRAVÍ

TLOUŠŤKA

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 5 KS

5 cm × 50 m 5 cm × 50 m

0,28 mm

580,-

555,-

0,28 mm

580,-

555,-

7,5 cm × 50 m 7,5 cm × 50 m

0,28 mm

860,-

820,-

0,28 mm

860,-

820,-

ZRCADLA » str. 158–163

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

» str. 164–165

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA – FOTOLUMINISCENČNÍ · vhodná k označení únikových cest, hran, výstupků a jiných částí interiéru, které by mohly ohrožovat bezpečnost v případě snížené viditelnosti

ČERNÁ / FOTOLUMINISCENČNÍ ČERVENÁ / FOTOLUMINISCENČNÍ SMĚR PRUHU

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

JASNĚ VIDITELNÁ VE DNE I V NOCI

CENA KČ 170,-

15.7372

15.7381

pravý

1,5 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

15.7373

15.7382

levý

1,5 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

170,-

15.7374

15.7383

pravý

Hliník 150 mcd/m2

280,-

15.7375

15.7384

levý

3 × 100 cm 3 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

280,-

15.7376

15.7385

pravý

6 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m

510,-

15.7377

15.7386

levý

6 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

510,-

38.7406

38.7426

pravý

Fólie 150 mcd/m2

1 130,-

38.7407

38.7427

levý

3 × 1 200 cm 3 × 1 200 cm

Fólie 150 mcd/m2

1 130,-

38.7412

38.7432

pravý

6 × 1 200 cm

Fólie 150 mcd/m2

1 780,-

38.7413

38.7433

levý

6 × 1 200 cm

Fólie 150 mcd/m2

1 780,-

2

ORIENTAČNÍ A VÝSTRAŽNÁ PÁSKA – FLUORESCENČNÍ / FOTOLUMINISCENČNÍ · kombinace fluorescenční a fotoluminiscenční barvy zajišťuje dobrou viditelnost ve dne i v noci · samolepicí, vhodná k označení strojů, únikových dveří, vypínačů a jiných částí OZNAČENÍ

SMĚR PRUHU

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

C15.4994

pravý

Hliník 150 mcd/m

C15.4995

pravý

5 × 100 cm 7,5 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

830,-

C15.4996

pravý

10 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

1 090,-

CENA KČ

950,-

2

560,-

C38.4989L

levý

5 × 500 cm

Fólie 150 mcd/m2

C38.4989R

pravý

5 × 500 cm

Fólie 150 mcd/m2

950,-

C38.4990L

levý

Fólie 150 mcd/m2

4 440,-

C38.4990R

pravý

5 × 2 500 cm 5 × 2 500 cm

Fólie 150 mcd/m2

4 440,-

5 × 1 000 cm

Fólie 150 mcd/m2

2 420,-

C38.4987

PÁSKA PRO OZNAČENÍ DVEŘÍ · fotoluminiscenční barva vyzařuje i v případě snížené viditelnosti · p omáhá k rychlé orientaci, zmenšuje riziko úrazu a zkracuje dobu evakuace · slouží k orámování únikových dveří a východů · s amolepicí, v hliníkovém i fóliovém provedení · v nabídce různé šíře pásek

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

ý

15.7395

Hliník 150 mcd/m2

190,-

ý

15.7397

2 × 100 cm 6 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

370,-

UKAZATELE RYCHLOSTI

CENA KČ

2 × 100 cm 3 × 1 200 cm

Hliník 300 mcd/m2

370,-

38.7450

Fólie 150 mcd/m2

920,-

38.7451

3 × 2 500 cm

Fólie 150 mcd/m2

1 720,-

38.7452

6 × 1 200 cm 6 × 2 500 cm

Fólie 150 mcd/m2

1 610,-

Fólie 150 mcd/m

2 990,-

17.7395

38.7453

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

2

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

63


VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

» str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

Tím, jak se zvyšuje hustota dopravy na silnicích a dálnicích, zvyšuje se i pravděpodobnost vzniku nebezpečných situací, zvláště za zhoršených viditelných podmínek. Reflexní značení dokáže vizuálně upozornit na špatně viditelné předměty, vozidla i osoby. Tím chrání především životy lidí a brání nehodám, srážkám a škodám na majetku.

DEFINICE RETROREFLEXE

INFORMACE

BEZPEČNOST PRÁCE

REFLEXNÍ ZNAČENÍ

CLASS C

RA2-B

Třída retroreflexe Class C dle normy EC 104 představuje nejvyšší intenzitu odrazu světla pro pohybující se objekty. Proto se využívá jako bezpečnostní prvek pro označení jedoucích vozidel.

Součinitel retroreflexe RA2, dle normy ČSN EN 12899-1, dosahuje vysoké intenzity odrazu světla. Prizmatický způsob zpětného odrazu světla (B) zajišťují krychlové hranoly. Tato metoda dosahuje až 65% účinnosti odrazu světla.

RA1-A

RA2-C

Součinitel retroreflexe RA1, dle normy ČSN EN 12899-1, dosahuje střední intenzity odrazu světla. Pro odraz je využit balotinový reflexní systém – skleněné kuličky (A). Tato metoda dosahuje maximálně 28% účinnosti odrazu světla.

Součinitel retroreflexe RA2, dle normy ČSN EN 12899-1, dosahuje vysoké intenzity odrazu světla. Mikroprizmatický způsob zpětného odrazu světla (C) zajišťují plné krychlové hranoly. Tato metoda dosahuje 100% účinnosti odrazu světla.

REFLEXNÍ PÁSKY PRO NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL · vhodné pro nápadné obrysové značení nákladních vozidel dle požadavků Směrnice EU č. 76/756 a nařízení EHK 48 · použitý materiál je certifikován v souladu s ECE 104 · vysoká odolnost pásky umožňuje mytí v různých typech myček · díky vysoké přilnavosti akrylátového lepidla není nutné dodatečné těsnění okraje pásky materiál: metalizovaný polyester rozměry: 50 mm × 50 m tloušťka: 0,16 mm třída retroreflexe: class C teplotní odolnost: –40 °C až 90 °C OZNAČENÍ BY RP5D0 BY RP5D1 BY RP5D4 BY RS5D0 BY RS5D1 BY RS5D4 BY RT5D0 BY RT5D1 BY RT5D4 BY RU5D0 BY RU5D1 BY RU5D4

NÁZEV Obrysové značení pro pevné plochy (v roli) Obrysové značení pro cisterny (v roli s oddělenými ploškami) Obrysové značení pro krycí plachty (v roli) Obrysové značení pro krycí plachty (v roli s oddělenými ploškami)

BARVA

CENA KČ

žlutá

3 670,-

červená

3 670,-

bílá

3 670,-

žlutá

3 820,-

červená

3 820,-

bílá

3 820,-

žlutá

3 830,-

červená

3 830,-

bílá

3 830,-

žlutá

3 830,-

červená

3 830,-

bílá

3 830,-

REFLEXNÍ PÁSKA PRO OZNAČENÍ VOZIDEL · ideální pro vozidla se speciálním určením – vozidla údržby komunikací, autojeřáby, vysokozdvižné plošiny a další vozidla se zvláštním režimem provozu · snadno aplikovatelná a vysoce přilnavá páska odolná vůči různým mycím a čisticím procesům · odolná vůči působení povětrnostních podmínek · výborná viditelnost na velké vzdálenosti · 2 pásky v balení: 1 × levá (9 m) 1 × pravá (9 m) tloušťka: 0,21 mm třída retroreflexe: RA2–C teplotní odolnost: –56 °C až 82 °C OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚRY

BALENÍ

BY RC4E7

bílá / červená

2 ks

6 960,-

BY RC8E7

bílá / červená

141 mm × 9 m 282 mm × 9 m

2 ks

13 990,-

64

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

CENA KČ

ZRCADLA » str. 158–163

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY DLE NORMY ČSN EN 12899–1 · vhodné pro výrazné označení nebezpečných míst · splňují požadavky normy DIN 4844 BEZPEČNOST PRÁCE

· samolepicí vrstva dokonale drží na většině povrchů tloušťka: 0,21 mm teplotní odolnost: –56 °C až 82 °C

VYSOCE REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY · třída retroreflexe RA2–B OZNAČENÍ

SMĚR PRUHU

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ

BY RX5A6

SMĚR PRUHU pravý

OZNAČENÍ BY RX5L6

levý

černá / žlutá

2 680,-

BY RX1A6

pravý

BY RX1L6

levý

černá / žlutá

5 cm × 25 m 10 cm × 25 m

BY RX5AK

pravý

BY RX5LK

levý

bílá / červená

2 680,-

BY RX1AK

pravý

BY RX1LK

levý

bílá / červená

5 cm × 25 m 10 cm × 25 m

SMĚR PRUHU

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ

5 cm × 25 m 10 cm × 25 m

3 250,-

5 cm × 25 m 10 cm × 25 m

3 250,-

5 350,5 350,-

REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY · třída retroreflexe RA1–A OZNAČENÍ

SMĚR PRUHU

OZNAČENÍ

BY RV5A6

pravý

BY RV5L6

levý

černá / žlutá

BY RV1A6

pravý

BY RV1L6

levý

černá / žlutá

BY RV5AK

pravý

BY RV5LK

levý

bílá / červená

BY RV1AK

pravý

BY RV1LK

levý

bílá / červená

1 960,1 960,-

REFLEXNÍ PÁSKY STANDARD · vyrobeny ze speciálního odolného materiálu s vysokou pevností a nízkou tažností · dobrá přilnavost na rovné a hladké plochy · retroreflexní materiál s nižší odrazivostí světla REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY OZNAČENÍ

SMĚR PRUHU

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ

BY RVP5015

pravý

bílá / červená

5 cm × 15 m

BY RVL5015

levý

bílá / červená

5 cm × 15 m

250,-

BY RVP1015

pravý

bílá / červená

490,-

BY RVL1015

levý

bílá / červená

10 cm × 15 m 10 cm × 15 m

250,-

490,-

REFLEXNÍ PÁSKY

ROZMĚRY 5 cm × 15 m

ČERNÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

ŽLUTÁ

BÍLÁ

CENA KČ

BY RV01CE

BY RV01CV

BY RV01MO

BY RV01ZE

BY RV01ZL

BY RV01BL

250,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

65


ZNAČENÍ POTRUBÍ

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

PROČ ZNAČIT POTRUBÍ Označení potrubí je povinné pro všechna potrubí obsahující nebezpečné látky. Směrnice EU č. 92/58 mj. stanovuje: Nádoby používané při práci s nebezpečnými látkami nebo přípravky vymezenými ve směrnicích 67/548/EHS, nádoby používané pro skladování těchto nebezpečných látek nebo přípravků a viditelné potrubí obsahující nebo přepravující nebezpečné látky nebo přípravky musí být označeny štítkem (piktogramem nebo symbolem na barevném pozadí) v souladu s touto směrnicí. Mezi látky, na které se vztahuje směrnice 67/548/EHS, patří látky výbušné, oxidující, velmi hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé.

JAK ZNAČIT POTRUBÍ

SMĚRNICE EU Č. 92/58 A 67/548 MJ. DÁLE STANOVUJÍ:

INFORMACE

· v případě potřeby musí být štítky vyrobeny z nerozbitného a povětrnostním vlivům odolného materiálu vhodného pro okolní prostředí · štítky použité na potrubí musí být umístěny viditelně v blízkosti nejnebezpečnějších míst, jako jsou ventily a spoje, a to v účelných odstupech · podrobnosti na obalu nebo na štítku musí být vytištěny jasně čitelnými a nesmazatelnými písmeny tak, aby se zajistilo, že symboly a označení nebezpečnosti a odkazy na zvláštní rizika jsou dostatečně nápadné

KAM PŘIPEVNIT POTRUBNÍ ZNAČENÍ? Plyn

Plyn

V místech změny směru potrubí

V rovnoměrných intervalech na rovném potrubí

Plyn

Plyn

V místech kde prochází zdmi a stropy

Plyn

Plyn

Plyn

BEZPEČNOST PRÁCE

ZNAČENÍ POTRUBÍ

V blízkosti uzavíracích kohoutů

označit po obou stranách

Plyn

Plyn

LEGENDY K GHS SYMBOLŮM 1

2

Výbušné látky

3

Hořlavé látky

Oxidační látky

4

Plyny pod tlakem

5

6

Korozivní a žíravé látky

Toxické látky

7

8

9

Dráždivé látky Látky nebezpečné Látky nebezpečné pro zdraví pro životní prostředí

CO JSOU ZKRATKY GHS A CLP? GHS je globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. Povinné používání GHS bylo v zemích EU zavedeno prostřednictvím nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, známé také jako „nařízení CLP“ (Classification, Labelling and Packaging).

66

BANDÁŽE » str. 347

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

LOTO » str. 116–130


LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZNAČENÍ POTRUBÍ Z POLYESTERU Všechny typy potištěného samolepicího potrubního značení jsou standardně vyrobeny z vysoce kvalitního polyesteru. Požadovaný text a symboly jsou na etiketu natištěny a následně zakryty průhlednou polyesterovou laminací. · UV stabilní

· extrémní odolnost teplotám: –40 °C až 110 °C

· minimální životnost 10 let ve vnitřním prostředí

· vysoká odolnost vůči většině průmyslových chemikálií

· venkovní životnost min. 5 let

Výběr z mnoha barev

BEZPEČNOST PRÁCE

· vynikající přilnavost k většině povrchů

Název látky

HYDROXID DRASELNÝ NEBEZPEČÍ

Oba konce šipky jsou perforované, směr toku látky označíte jednoduše tak, že jeden konec šipky odtrhnete

Symboly varování dle nařízení CLP

Vysoce kvalitní materiál

Signální slovo dle nařízení CLP

TOLUEN

VZDUCH

NEBEZPEČÍ

1

3

Glykol

AMONIAK

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

4 60 mm

AMONIAK NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

AMONIAK AMONIAK NEBEZPEČÍ

100 mm

127 mm NEBEZPEČÍ

AMONIAK

5

60 mm

2

Typ 2 – bez GHS symbolů

6

Typ 2 – s GHS symboly

NEBEZPEČÍ

150 mm

150 mm

AMONIAK

NEBEZPEČÍ

AMONIAK

127AMONIAK mm

7

Typ 3 – bez GHS symbolů

8

NEBEZPEČÍ

1

12 × 150 mm

PRO POTRUBÍ POČET ZNAČEK O PRŮMĚRU V ARCHU/ROLI do 20 mm

5

2

26 × 250 mm

21 – 50 mm

4

3

37 × 355 mm

51 – 100 mm

3

4

52 × 450 mm

nad 100 mm

2

5 100 mm × 33 m

do 70 mm

505

6 127 mm × 33 m

do 70 mm

505

7 100 mm × 33 m

nad 70 mm

220

8 127 mm × 33 m

nad 70 mm

220

Typ 3 – s GHS symboly NEBEZPEČÍ

100 mm

ROZMĚRY

AMONIAK

ZNAČENÍ POTRUBÍ Z PVC Všechny typy potištěného samolepicího potrubního značení jsou standardně vyrobeny z kvalitní fólie. · velmi dobrá přilnavost k většině povrchů · odolnost teplotám: –10 °C až 70 °C

VZDUCH

PLYN

PÁRA

VODA

· odolnost vůči většině průmyslových chemikálií · u laminované varianty UV stabilní · životnost min. 5 let ve vnitřním prostředí · venkovní odolnost u varianty s laminací min. 5 let

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

67


ZNAČENÍ POTRUBÍ

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

ZNAČENÍ POTRUBÍ NA ARŠÍCH

BEZPEČNOST PRÁCE

· materiál: polyester opatřen laminací, UV stabilní · vynikající přilnavost k většině povrchů (samolepicí fólie) · teplotní odolnost: –40 °C až 110 °C · vysoká odolnost vůči většině průmyslových chemikálií · minimální životnost 10 let ve vnitřním prostředí · venkovní životnost min. 5 let

TEXT

GHS SYMBOLY

SIGNÁLNÍ SLOVO

ROZMĚRY ŠIPKY: 2 ROZMĚRY ŠIPKY: 3 ROZMĚRY ŠIPKY: 4 ROZMĚRY ŠIPKY: 450 × 52 mm 355 × 37 mm 150 × 12 mm 250 × 26 mm POČET ŠIPEK NA ARCHU: 5 POČET ŠIPEK NA ARCHU: 4 POČET ŠIPEK NA ARCHU: 3 POČET ŠIPEK NA ARCHU: 2

1

do 20 mm

pro potrubí o průměru 21–50 mm 51–100 mm

Kyseliny a zásady (barva značky: fialová, barva textu: bílá) ALKÁLIE PZ 007112 BĚLIDLO 5, 9 NEBEZPEČÍ PZ 007141 ETYLENGLYKOL 7, 8 VAROVÁNÍ PZ 007205 FENOL 5, 6, 8 NEBEZPEČÍ PZ 007258 FLUOROVODÍK 5, 6 NEBEZPEČÍ PZ 007163 FORMALDEHYD 5, 6, 8 NEBEZPEČÍ PZ 007174 HYDROXID DRASELNÝ 5, 7 NEBEZPEČÍ PZ 007196 HYDROXID SODNÝ 5 NEBEZPEČÍ PZ 007302 CHLORID ŽELEZITÝ PZ 007132 KYSELINA PZ 006984 KYSELINA DUSIČNÁ 3, 5 NEBEZPEČÍ PZ 007046 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 5, 6 NEBEZPEČÍ PZ 007015 KYSELINA FOSFOREČNÁ 5 NEBEZPEČÍ PZ 007068 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 5, 7 NEBEZPEČÍ PZ 007004 KYSELINA OCTOVÁ 2, 5 NEBEZPEČÍ PZ 006993 KYSELINA SÍROVÁ 5 NEBEZPEČÍ PZ 007079 KYSELINA SÍROVÁ DÝMAVÁ 5, 7 NEBEZPEČÍ PZ 007247 Vzduch (barva značky: modrá, barva textu: bílá) HORKÝ VZDUCH PZ 008321 CHLADICÍ VZDUCH PZ 008384 PRIMÁRNÍ VENTILACE PZ 008510 LEGENDA K GHS SYMBOLŮM STLAČENÝ VZDUCH PZ 008330 NA STRANĚ 66 STUDENÝ VZDUCH PZ 008429 VENTILACE PZ 008501 VÝFUKOVÝ VZDUCH PZ 008492 VZDUCH PZ 008294 Hašení požáru (barva značky: červená, barva textu: bílá) HASICÍ PĚNA PZ 008546 POŽÁRNÍ VODA PZ 008528 SPRINKLER PZ 008582 SPRINKLEROVÁ VODA PZ 008537 SUCHOVOD PZ 008555 Ostatní kapaliny (barva značky: hnědá, barva textu: bílá) ACETON 2, 7 NEBEZPEČÍ PZ 007813 ALKOHOL 2 NEBEZPEČÍ PZ 007846 BENZÍN 2, 8, 9 NEBEZPEČÍ PZ 007926 CYKLOHEXAN 2, 7, 8, 9 NEBEZPEČÍ PZ 007888 DIESEL 8 VAROVÁNÍ PZ 008065 EMULZE PZ 007917 ETANOL 2 NEBEZPEČÍ PZ 007937 HYDRAULICKÝ OLEJ PZ 008112 CHLADIVO PZ 007979 IZOPROPYLALKOHOL 2, 7 NEBEZPEČÍ PZ 007857 KAPALNÝ DUSÍK PZ 007868 KAPALNÝ KYSLÍK 3, 4 NEBEZPEČÍ PZ 008190 LEHKÝ TOPNÝ OLEJ 8 VAROVÁNÍ PZ 008021 MAZACÍ OLEJ PZ 008103 MAZIVO PZ 008076 METANOL 2, 6, 8 NEBEZPEČÍ PZ 008179 NAFTA 8 VAROVÁNÍ PZ 008054 OLEJ PZ 008085 PETROLEJ 8 NEBEZPEČÍ PZ 008159 TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ 8 VAROVÁNÍ PZ 008032 TOLUEN 2, 7, 8 NEBEZPEČÍ PZ 008250 TOPNÝ OLEJ 8 VAROVÁNÍ PZ 008010 7, 8 NEBEZPEČÍ PZ 008261 TRICHLORETYLÉN CENA OD 1 ARCHU 290,CENA OD 50 ARCHŮ 245,CENA OD 250 ARCHŮ 210,-

BANDÁŽE » str. 347

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

68

nad 100 mm

PZ 007113 PZ 007142 PZ 007206 PZ 007259 PZ 007164 PZ 007175 PZ 007197 PZ 007303 PZ 007133 PZ 006985 PZ 007047 PZ 007016 PZ 007069 PZ 007005 PZ 006994 PZ 007080 PZ 007248

PZ 007114 PZ 007143 PZ 007207 PZ 007260 PZ 007165 PZ 007176 PZ 007198 PZ 007304 PZ 007134 PZ 006986 PZ 007048 PZ 007017 PZ 007070 PZ 007006 PZ 006995 PZ 007081 PZ 007249

PZ 007115 PZ 007144 PZ 007208 PZ 007261 PZ 007166 PZ 007177 PZ 007199 PZ 007305 PZ 007135 PZ 006987 PZ 007049 PZ 007018 PZ 007071 PZ 007007 PZ 006996 PZ 007082 PZ 007250

PZ 008322 PZ 008385 PZ 008511 PZ 008331 PZ 008430 PZ008502 PZ 008493 PZ 008295

PZ 008323 PZ 008386 PZ 008512 PZ 008332 PZ 008431 PZ 008503 PZ 008494 PZ 008296

PZ 008324 PZ 008387 PZ 008513 PZ 008333 PZ 008432 PZ 008504 PZ 008495 PZ 008297

PZ 008547 PZ 008529 PZ 008583 PZ 008538 PZ 008556

PZ 008548 PZ 008530 PZ 008584 PZ 008539 PZ 008557

PZ 008549 PZ 008531 PZ 008585 PZ 008540 PZ 008558

PZ 007814 PZ 007847 PZ 007927 PZ 007889 PZ 008066 PZ 007918 PZ 007938 PZ 008113 PZ 007980 PZ 007858 PZ 007869 PZ 008191 PZ 008022 PZ 008104 PZ 008077 PZ 008180 PZ 008055 PZ 008086 PZ 008160 PZ 008033 PZ 008251 PZ 008011 PZ 008262 330,280,240,-

PZ 007815 PZ 007848 PZ 007928 PZ 007890 PZ 008067 PZ 007919 PZ 007939 PZ 008114 PZ 007981 PZ 007859 PZ 007870 PZ 008192 PZ 008023 PZ 008105 PZ 008078 PZ 008181 PZ 008056 PZ 008087 PZ 008161 PZ 008034 PZ 008252 PZ 008012 PZ 008263 390,330,280,-

PZ 007816 PZ 007849 PZ 007929 PZ 007891 PZ 008068 PZ 007920 PZ 007940 PZ 008115 PZ 007982 PZ 007860 PZ 007871 PZ 008193 PZ 008024 PZ 008106 PZ 008079 PZ 008182 PZ 008057 PZ 008088 PZ 008162 PZ 008035 PZ 008253 PZ 008013 PZ 008264 330,280,240,-

LOTO » str. 116–130


LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

AMONIAK

TOLUEN

VZDUCH VZDUCH

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

VZDUCH

AMONIAK

NEBEZPEČÍ

VZDUCH

NEBEZPEČÍ

1

2

Glykol

3

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ

4

NEBEZPEČÍ

TEXT

GHS SYMBOLY

SIGNÁLNÍ SLOVO

ROZMĚRY ŠIPKY: 4 450 × 52 mm POČET ŠIPEK NA ARCHU: 2 POČET ŠIPEK NA ARCHU: 5 POČET ŠIPEK NA ARCHU: 4 POČET ŠIPEK NA ARCHU: 3

Plyny (barva značky: žlutá, barva textu: černá) ACETYLÉN 2, 4 NEBEZPEČÍ AMONIAK 4, 5, 6, 9 NEBEZPEČÍ ARGON BIOPLYN BUTAN 2, 4 NEBEZPEČÍ DUSÍK FLUOR 3, 4, 5, 6 NEBEZPEČÍ FREON HELIUM CHLÓR 6, 9 NEBEZPEČÍ INERTNÍ PLYN KYSLÍK 3, 4 NEBEZPEČÍ LPG 2, 4, 8 NEBEZPEČÍ METAN 2, 4 NEBEZPEČÍ OXID SIŘIČITÝ 4, 5, 6 NEBEZPEČÍ OXID UHELNATÝ 2, 6, 8 VAROVÁNÍ OXID UHLIČITÝ PROPAN 2, 4 NEBEZPEČÍ SULFAN 2, 4, 6, 9 NEBEZPEČÍ VODÍK 2, 4 NEBEZPEČÍ ZEMNÍ PLYN 2, 4 NEBEZPEČÍ Voda (barva značky: zelená, barva textu: černá) ČISTÁ VODA ČIŠTĚNÁ VODA DEIONIZOVANÁ VODA DEKARBONIZOVANÁ VODA DEMINERALIZOVANÁ VODA DESTILOVANÁ VODA DEŠŤOVÁ VODA FILTROVANÁ VODA HORKÁ VODA HORKÁ VODA - ZPĚTNÝ OKRUH CHLADICÍ VODA CHLOROVANÁ VODA KANALIZAČNÍ VODA KONDENZÁT KYSELÁ VODA MĚKKÁ VODA LEGENDA K GHS SYMBOLŮM MINERÁLNÍ VODA NA STRANĚ 66 MYCÍ VODA NÍZKOTLAKÁ VODA ODPADNÍ VODA PITNÁ VODA PRIMÁRNÍ OKRUH PRŮMYSLOVÁ VODA ŘÍČNÍ VODA SEKUNDÁRNÍ OKRUH SPLACHOVACÍ VODA STUDENÁ VODA TOPNÁ VODA TOPNÁ VODA - OKRUH TOPNÁ VODA - ZPĚTNÝ OKRUH UŽITKOVÁ VODA VODA VYČIŠTĚNÁ VODA ZMĚKČENÁ VODA ZNEČIŠTĚNÁ VODA Pára (barva značky: stříbrná, barva textu: černá) NASYCENÁ PÁRA NÍZKOTLAKÁ PÁRA PÁRA VYSOKOTLAKÁ PÁRA CENA OD 1 ARCHU CENA OD 50 ARCHŮ CENA OD 250 ARCHŮ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

ŠIPKY: 1 ROZMĚRY 150 × 12 mm

ŠIPKY: 2 ROZMĚRY 250 × 26 mm

ŠIPKY: 3 ROZMĚRY 355 × 37 mm

pro potrubí o průměru 21–50 mm 51–100 mm

nad 100 mm

PZ 007313 PZ 007333 PZ 007344 PZ 007371 PZ 007389 PZ 007353 PZ 007473 PZ 007484 PZ 007658 PZ 007411 PZ 007569 PZ 007731 PZ 007625 PZ 007678 PZ 007782 PZ 007711 PZ 007529 PZ 007751 PZ 007647 PZ 007667 PZ 007587

PZ 007314 PZ 007334 PZ 007345 PZ 007372 PZ007390 PZ 007354 PZ 007474 PZ 007485 PZ 007659 PZ 007412 PZ 007570 PZ 007732 PZ 007626 PZ 007679 PZ 007783 PZ 007712 PZ 007530 PZ 007752 PZ 007648 PZ 007668 PZ 007588

PZ 007315 PZ 007335 PZ 007346 PZ 007373 PZ 007391 PZ 007355 PZ 007475 PZ 007486 PZ 007660 PZ 007413 PZ 007571 PZ 007733 PZ 007627 PZ 007680 PZ 007784 PZ 007713 PZ 007531 PZ 007753 PZ 007649 PZ 007669 PZ 007589

PZ 007316 PZ 007336 PZ 007347 PZ 007374 PZ 007392 PZ 007356 PZ 007476 PZ 007487 PZ 007661 PZ 007414 PZ 007572 PZ 007734 PZ 007628 PZ 007681 PZ 007785 PZ 007714 PZ 007532 PZ 007754 PZ 007650 PZ 007670 PZ 007590

PZ 009122 PZ 009320 PZ009068 PZ 009059 PZ 009077 PZ 009095 PZ 008987 PZ 009131 PZ 008735 PZ 008834 PZ 009005 PZ 008861 PZ 009140 PZ 008654 PZ 008699 PZ 009113 PZ 009248 PZ 008978 PZ 008717 PZ 009392 PZ 009302 PZ 008636 PZ 009221 PZ 009023 PZ 008645 PZ 009014 PZ 009149 PZ 008915 PZ 008933 PZ 008942 PZ 009266 PZ 008681 PZ 009383 PZ 008708 PZ 009293

PZ 009123 PZ 009321 PZ 009069 PZ 009060 PZ 009078 PZ 009096 PZ 008988 PZ 009132 PZ 008736 PZ 008835 PZ 009006 PZ 008862 PZ 009141 PZ 008655 PZ 008700 PZ 009114 PZ 009249 PZ 008979 PZ 008718 PZ 009393 PZ 009303 PZ 008637 PZ 009222 PZ 009024 PZ 008646 PZ 009015 PZ 009150 PZ 008916 PZ 008934 PZ 008943 PZ 009267 PZ 008682 PZ 009384 PZ 008709 PZ 009294

PZ 009124 PZ 009322 PZ 009070 PZ 009061 PZ 009079 PZ 009097 PZ 008989 PZ 009133 PZ 008737 PZ 008836 PZ 009007 PZ 008863 PZ 009142 PZ 008656 PZ 008701 PZ 009115 PZ 009250 PZ 008980 PZ 008719 PZ 009394 PZ 009304 PZ 008638 PZ 009223 PZ 009025 PZ 008647 PZ 009016 PZ 009151 PZ 008917 PZ 008935 PZ 008944 PZ 009268 PZ 008683 PZ 009385 PZ 008710 PZ 009295

PZ 009125 PZ 009323 PZ 009071 PZ 009062 PZ 009080 PZ 009098 PZ 008990 PZ 009134 PZ 008738 PZ 008837 PZ 009008 PZ 008864 PZ 009143 PZ 008657 PZ 008702 PZ 009116 PZ 009251 PZ 008981 PZ 008720 PZ 009395 PZ 009305 PZ 008639 PZ 009224 PZ 009026 PZ 008648 PZ 009017 PZ 009152 PZ 008918 PZ 008936 PZ 008945 PZ 009269 PZ 008684 PZ 009386 PZ 008711 PZ 009296

PZ 009536 PZ 009491 PZ 009446 PZ 009509 290,245,210,-

PZ 009537 PZ 009492 PZ 009447 PZ 009510 330,280,240,-

PZ 009538 PZ 009493 PZ 009448 PZ 009511 390,330,280,-

PZ 009539 PZ 009494 PZ 009449 PZ 009512 330,280,240,-

do 20 mm

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

69

BEZPEČNOST PRÁCE

TOLUEN Glykol TOLUEN Glykol

VZDUCH


VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

ZNAČENÍ POTRUBÍ NA ARŠÍCH

BEZPEČNOST PRÁCE

Vhodné pro potrubí o průměru do 50 mm · materiál: PVC · u laminované varianty UV stabilní · velmi dobrá přilnavost k většině povrchů (samolepicí fólie) · teplotní odolnost: –40 °C až 80 °C (standard)

–54 °C až 107 °C (laminované)

· odolnost vůči většině průmyslových chemikálií · životnost min. 5 let ve vnitřním prostředí · venkovní odolnost u varianty s laminací min. 5 let

VZDUCH

PLYN

PÁRA

VODA

laminované PVC TEXT

ROZMĚRY ŠIPKY: 1 152 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

ROZMĚRY ŠIPKY: 2 212 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

Kyseliny a zásady (barva značky: fialová, barva textu: bílá) ALKÁLIE PZG 007112 BĚLIDLO PZG 007141 ETYLENGLYKOL PZG 007205 FENOL PZG 007258 FLUOROVODÍK PZG 007163 FORMALDEHYD PZG 007174 HYDROXID DRASELNÝ HYDROXID SODNÝ PZG 007302 CHLORID ŽELEZITÝ KYSELINA PZG 006984 KYSELINA DUSIČNÁ KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ KYSELINA FOSFOREČNÁ KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ KYSELINA OCTOVÁ PZG 006993 KYSELINA SÍROVÁ PZG 007079 KYSELINA SÍROVÁ DÝMAVÁ Vzduch (barva značky: modrá, barva textu: bílá) HORKÝ VZDUCH PZG 008321 CHLADICÍ VZDUCH PZG 008384 PRIMÁRNÍ VENTILACE STLAČENÝ VZDUCH PZG 008330 STUDENÝ VZDUCH PZG 008429 VENTILACE PZG 008501 VÝFUKOVÝ VZDUCH PZG 008492 VZDUCH PZG 008294 Hašení požáru (barva značky: červená, barva textu: bílá) HASICÍ PĚNA PZG 008546 POŽÁRNÍ VODA PZG 008528 SPRINKLER PZG 008582 SPRINKLEROVÁ VODA SUCHOVOD PZG 008555 Ostatní kapaliny (barva značky: hnědá, barva textu: bílá) ACETON PZG 007813 ALKOHOL PZG 007846 BENZÍN PZG 007926 CYKLOHEXAN PZG 007888 DIESEL PZG 008065 EMULZE PZG 007917 ETANOL PZG 007937 HYDRAULICKÝ OLEJ CHLADIVO PZG 007979 IZOPROPYLALKOHOL KAPALNÝ DUSÍK PZG 007868 KAPALNÝ KYSLÍK PZG 008190 LEHKÝ TOPNÝ OLEJ MAZACÍ OLEJ PZG 008103 MAZIVO PZG 008076 METANOL PZG 008179 NAFTA PZG 008054 OLEJ PZG 008085 PETROLEJ PZG 008159 TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ TOLUEN PZG 008250 TOPNÝ OLEJ PZG 008010 PZG 008261 TRICHLORETYLÉN CENA OD 1 ARCHU 39,57,CENA OD 50 ARCHŮ 37,54,CENA OD 250 ARCHŮ 35,52,-

70

BANDÁŽE » str. 347

ROZMĚRY ŠIPKY: 242 × 26 mm 3 ŠIPEK NA ARCHU: 5

ROZMĚRY ŠIPKY: 1 152 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 007114 PZGL 007143 PZGL 007260 PZG 007196

PZGL 006995 PZGL 007081

PZG 007247

PZGL 008323 PZGL 008386

PZG 008510

PZGL 008296

PZGL 008557 PZGL 007815 PZGL 007848 PZGL 007928 PZGL 008067 PZGL 007919 PZGL 007939

PZGL 007870 PZGL 008192

PZG 008021 PZGL 008078 PZGL 008181 PZGL 008056 PZGL 008087 PZGL 008252 52,49,47,-

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

PZGL 007198 PZGL 007134 PZGL 007048 PZGL 007017 PZGL 007070 PZGL 007006 PZGL 007249

PZGL 008512

PZGL 008539

PZGL 007890

PZGL 007981

PZG 007857

68,66,64,-

PZGL 008332 PZGL 008431 PZGL 008503 PZGL 008494 PZGL 008548 PZGL 008530 PZGL 008584

PZG 008537

PZG 008032

PZGL 007165 PZGL 007176

PZGL 006986

PZG 007046 PZG 007015 PZG 007068 PZG 007004

ROZMĚRY ŠIPKY: 242 × 26 mm 3 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 007207

PZGL 007304

PZG 007132

PZG 008112

ROZMĚRY ŠIPKY: 2 212 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 008105

PZGL 008161

PZGL 008114 PZGL 007859 PZGL 008023

PZGL 008034

PZGL 008012 PZGL 008263 72,68,65,-

LOTO » str. 116–130

89,87,84,-


LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

Vhodné pro potrubí o průměru do 50 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZEMNÍ PLYN ZEMNÍ PLYN

SPLACHOVACÍ VODA SPLACHOVACÍ VODA

VZDUCH VZDUCH

ZEMNÍ PLYN ZEMNÍ PLYN

SPLACHOVACÍ VODA SPLACHOVACÍ VODA

VZDUCH

ZEMNÍ PLYN

SPLACHOVACÍ VODA

1

2

3

laminované PVC TEXT

ROZMĚRY ŠIPKY: 1 152 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

Plyny (barva značky: žlutá, barva textu: černá) ACETYLÉN AMONIAK PZG 007333 ARGON PZG 007344 BIOPLYN PZG 007371 BUTAN PZG 007389 DUSÍK PZG 007353 FLUOR PZG 007473 FREON PZG 007484 HELIUM PZG 007658 CHLÓR PZG 007411 INERTNÍ PLYN KYSLÍK PZG 007731 LPG PZG 007625 METAN PZG 007678 OXID SIŘIČITÝ OXID UHELNATÝ OXID UHLIČITÝ PROPAN PZG 007751 SULFAN PZG 007647 VODÍK PZG 007667 ZEMNÍ PLYN Voda (barva značky: zelená, barva textu: černá) ČISTÁ VODA ČIŠTĚNÁ VODA DEIONIZOVANÁ VODA DEKARBONIZOVANÁ VODA DEMINERALIZOVANÁ VODA DESTILOVANÁ VODA DEŠŤOVÁ VODA FILTROVANÁ VODA HORKÁ VODA HORKÁ VODA – ZPĚTNÝ OKRUH CHLADICÍ VODA CHLOROVANÁ VODA KANALIZAČNÍ VODA KONDENZÁT KYSELÁ VODA MĚKKÁ VODA MINERÁLNÍ VODA MYCÍ VODA NÍZKOTLAKÁ VODA ODPADNÍ VODA PITNÁ VODA PRIMÁRNÍ OKRUH PRŮMYSLOVÁ VODA ŘÍČNÍ VODA SEKUNDÁRNÍ OKRUH SPLACHOVACÍ VODA STUDENÁ VODA TOPNÁ VODA TOPNÁ VODA – OKRUH TOPNÁ VODA – ZPĚTNÝ OKRUH UŽITKOVÁ VODA VODA PZG 008681 VYČIŠTĚNÁ VODA ZMĚKČENÁ VODA ZNEČIŠTĚNÁ VODA Pára (barva značky: stříbrná, barva textu: černá) NASYCENÁ PÁRA NÍZKOTLAKÁ PÁRA PÁRA PZG 009446 VYSOKOTLAKÁ PÁRA CENA OD 1 ARCHU 39,CENA OD 50 ARCHŮ 37,CENA OD 250 ARCHŮ 35,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

ROZMĚRY ŠIPKY: 2 212 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

ROZMĚRY ŠIPKY: 242 × 26 mm 3 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZG 007313

PZGL 007335 PZGL 007346 PZGL 007373 PZGL 007391 PZGL 007355 PZGL 007475 PZGL 007486 PZGL 007660 PZGL 007413

PZG 007569

PZGL 007733 PZGL 007627 PZGL 007680

PZG 007782 PZG 007711 PZG 007529

PZGL 007753 PZGL 007649 PZGL 007669

PZG 007587 PZG 009122 PZG 009320

PZG 008987 PZG 009131 PZG 008735 PZG 009005 PZG 008861 PZG 008654 PZG 008699 PZG 009113 PZG 009248 PZG 008978 PZG 008717 PZG 009392 PZG 009302 PZG 008636 PZG 009221 PZG 009023 PZG 009149 PZG 008915 PZG 009266

PZGL 007589

PZGL 009151 PZGL 008917

PZG 008933 PZG 008942 PZGL 008683

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

PZGL 007784 PZGL 007713 PZGL 007531

PZGL 008656 PZGL 008701 PZGL 009115 PZGL 009250 PZGL 008980 PZGL 008719 PZGL 009394 PZGL 009304 PZGL 008638 PZGL 009223 PZGL 009025

PZG 008645 PZG 009014

PZG 009509 68,66,64,-

PZGL 007571

PZGL 009007 PZGL 008863

PZG 009140

PZGL 009448 52,49,47,-

ROZMĚRY ŠIPKY: 3 242 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 007315

PZGL 008989 PZGL 009133 PZGL 008737

PZG 008834

PZG 009536 PZG 009491

ROZMĚRY ŠIPKY: 2 212 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 009124 PZGL 009322

PZG 009068 PZG 009059 PZG 009077 PZG 009095

PZG 009383 PZG 008708 PZG 009293

57,54,52,-

ROZMĚRY ŠIPKY: 1 152 × 26 mm ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 009268

PZGL 009070 PZGL 009061 PZGL 009079 PZGL 009097

PZGL 008836 PZGL 009142

PZGL 008647 PZGL 009016 PZGL 008935 PZGL 008944

PZGL 009385 PZGL 008710 PZGL 009295 PZGL 009538 PZGL 009493 72,68,65,-

PZGL 009511 89,87,84,-

71

BEZPEČNOST PRÁCE

VZDUCH VZDUCH


VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

ZNAČENÍ POTRUBÍ NA ARŠÍCH

BEZPEČNOST PRÁCE

Vhodné pro potrubí o průměru nad 100 mm · materiál: PVC · u laminované varianty UV stabilní · velmi dobrá přilnavost k většině povrchů (samolepicí fólie) · teplotní odolnost: –40 °C až 80 °C (standard)

–54 °C až 107 °C (laminované)

· odolnost vůči většině průmyslových chemikálií · životnost min. 5 let ve vnitřním prostředí · venkovní odolnost u varianty s laminací min. 5 let

VZDUCH

PLYN

PÁRA

VODA

laminované PVC TEXT

ROZMĚRY ŠIPKY: 250 × 52 mm 1 ŠIPEK NA ARCHU: 5

ROZMĚRY ŠIPKY: 350 × 52 mm 2 ŠIPEK NA ARCHU: 5

Kyseliny a zásady (barva značky: fialová, barva textu: bílá) ALKÁLIE PZG 007113 BĚLIDLO PZG 007142 ETYLENGLYKOL PZG 007206 FENOL PZG 007259 FLUOROVODÍK PZG 007164 FORMALDEHYD PZG 007175 HYDROXID DRASELNÝ HYDROXID SODNÝ PZG 007303 CHLORID ŽELEZITÝ KYSELINA PZG 006985 KYSELINA DUSIČNÁ KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ KYSELINA FOSFOREČNÁ KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ KYSELINA OCTOVÁ PZG 006994 KYSELINA SÍROVÁ PZG 007080 KYSELINA SÍROVÁ DÝMAVÁ Vzduch (barva značky: modrá, barva textu: bílá) HORKÝ VZDUCH PZG 008322 CHLADICÍ VZDUCH PZG 008385 PRIMÁRNÍ VENTILACE STLAČENÝ VZDUCH PZG 008331 STUDENÝ VZDUCH PZG 008430 VENTILACE PZG 008502 VÝFUKOVÝ VZDUCH PZG 008493 VZDUCH PZG 008295 Hašení požáru (barva značky: červená, barva textu: bílá) HASICÍ PĚNA PZG 008547 POŽÁRNÍ VODA PZG 008529 SPRINKLER PZG 008583 SPRINKLEROVÁ VODA SUCHOVOD PZG 008556 Ostatní kapaliny (barva značky: hnědá, barva textu: bílá) ACETON PZG 007814 ALKOHOL PZG 007847 BENZÍN PZG 007927 CYKLOHEXAN PZG 007889 DIESEL PZG 008066 EMULZE PZG 007918 ETANOL PZG 007938 HYDRAULICKÝ OLEJ CHLADIVO PZG 007980 IZOPROPYLALKOHOL KAPALNÝ DUSÍK PZG 007869 KAPALNÝ KYSLÍK PZG 008191 LEHKÝ TOPNÝ OLEJ MAZACÍ OLEJ PZG 008104 MAZIVO PZG 008077 METANOL PZG 008180 NAFTA PZG 008055 OLEJ PZG 008086 PETROLEJ PZG 008160 TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ TOLUEN PZG 008251 TOPNÝ OLEJ PZG 008011 PZG 008262 TRICHLORETYLÉN CENA OD 1 ARCHU 100,133,CENA OD 50 ARCHŮ 95,127,CENA OD 250 ARCHŮ 90,120,-

72

BANDÁŽE » str. 347

ROZMĚRY ŠIPKY: 400 × 52 mm 3 ŠIPEK NA ARCHU: 5

ROZMĚRY ŠIPKY: 250 × 52 mm 1 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 007115 PZGL 007144 PZGL 007261 PZG 007197 PZG 007133 PZG 007047 PZG 007016 PZG 007069 PZG 007005

PZGL 006996 PZGL 007082 PZGL 008324 PZGL 008387

PZGL 008297

PZG 007858

PZGL 008558

PZGL 008068 PZGL 007920 PZGL 007940

150,142,135,-

PZGL 008253 110,105,100,-

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

PZGL 007135 PZGL 007049 PZGL 007018 PZGL 007071 PZGL 007007 PZGL 007250

PZGL 008513

PZGL 008540

PZGL 008115 PZGL 007871 PZGL 008193

PZGL 008079 PZGL 008182 PZGL 008057 PZGL 008088 PZGL 008162

PZGL 007199

PZGL 007891

PZGL 007982

PZG 008022

PZG 008033

PZGL 008333 PZGL 008432 PZGL 008504 PZGL 008495 PZGL 008549 PZGL 008531 PZGL 008585

PZGL 007816 PZGL 007849 PZGL 007929

PZG 008113

PZGL 007166 PZGL 007177

PZGL 006987

PZG 008511

ROZMĚRY ŠIPKY: 400 × 52 mm 3 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 007208

PZGL 007305

PZG 007248

PZG 008538

ROZMĚRY ŠIPKY: 350 × 52 mm 2 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 008106

PZGL 007860 PZGL 008024

PZGL 008035 PZGL 008013 PZGL 008264 146,139,132,-

LOTO » str. 116–130

167,158,150,-


LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

Vhodné pro potrubí o průměru nad 100 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

» str. 164–165

» str. 166–213

SPLACHOVACÍ VODA SPLACHOVACÍ VODA

VZDUCH VZDUCH

ZEMNÍ PLYN ZEMNÍ PLYN

SPLACHOVACÍ VODA SPLACHOVACÍ VODA

VZDUCH

ZEMNÍ PLYN

SPLACHOVACÍ VODA

Plyny (barva značky: žlutá, barva textu: černá) ACETYLÉN PZG 007314 AMONIAK PZG 007334 ARGON PZG 007345 BIOPLYN PZG 007372 BUTAN PZG007390 DUSÍK PZG 007354 FLUOR PZG 007474 FREON PZG 007485 HELIUM PZG 007659 CHLÓR PZG 007412 INERTNÍ PLYN KYSLÍK PZG 007732 LPG PZG 007626 METAN PZG 007679 OXID SIŘIČITÝ OXID UHELNATÝ OXID UHLIČITÝ PROPAN PZG 007752 SULFAN PZG 007648 VODÍK PZG 007668 ZEMNÍ PLYN Voda (barva značky: zelená, barva textu: černá) ČISTÁ VODA ČIŠTĚNÁ VODA DEIONIZOVANÁ VODA DEKARBONIZOVANÁ VODA DEMINERALIZOVANÁ VODA DESTILOVANÁ VODA DEŠŤOVÁ VODA FILTROVANÁ VODA HORKÁ VODA HORKÁ VODA - ZPĚTNÝ OKRUH CHLADICÍ VODA CHLOROVANÁ VODA KANALIZAČNÍ VODA KONDENZÁT KYSELÁ VODA MĚKKÁ VODA MINERÁLNÍ VODA MYCÍ VODA NÍZKOTLAKÁ VODA ODPADNÍ VODA PITNÁ VODA PRIMÁRNÍ OKRUH PRŮMYSLOVÁ VODA ŘÍČNÍ VODA SEKUNDÁRNÍ OKRUH SPLACHOVACÍ VODA STUDENÁ VODA TOPNÁ VODA TOPNÁ VODA – OKRUH TOPNÁ VODA – ZPĚTNÝ OKRUH UŽITKOVÁ VODA VODA PZG 008682 VYČIŠTĚNÁ VODA ZMĚKČENÁ VODA ZNEČIŠTĚNÁ VODA Pára (barva značky: stříbrná, barva textu: černá) NASYCENÁ PÁRA NÍZKOTLAKÁ PÁRA PÁRA PZG 009447 VYSOKOTLAKÁ PÁRA CENA OD 1 ARCHU 100,CENA OD 50 ARCHŮ 95,CENA OD 250 ARCHŮ 90,-

2

ROZMĚRY ŠIPKY: 350 × 52 mm 2 ŠIPEK NA ARCHU: 5

3

ROZMĚRY ŠIPKY: 400 × 52 mm 3 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 007316 PZGL 007336 PZGL 007347 PZGL 007374 PZGL 007392 PZGL 007356 PZGL 007476 PZGL 007487 PZGL 007661 PZGL 007414

PZG 007570

PZGL 007734 PZGL 007628 PZGL 007681

PZG 007783 PZG 007712 PZG 007530

PZGL 007754 PZGL 007650 PZGL 007670

PZG 007588 PZG 009123 PZG 009321

PZG 008988 PZG 009132 PZG 008736 PZG 009006 PZG 008862 PZG 008655 PZG 008700 PZG 009114 PZG 009249 PZG 008979 PZG 008718 PZG 009393 PZG 009303 PZG 008637 PZG 009222 PZG 009024 PZG 009150 PZG 008916 PZG 009267

PZGL 009152 PZGL 008918

PZG 008934 PZG 008943 PZGL 008684

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

PZGL 007590

PZGL 008657 PZGL 008702 PZGL 009116 PZGL 009251 PZGL 008981 PZGL 008720 PZGL 009395 PZGL 009305 PZGL 008639 PZGL 009224 PZGL 009026

PZG 008646 PZG 009015

PZG 009510 150,142,135,-

PZGL 007785 PZGL 007714 PZGL 007532

PZGL 009008 PZGL 008864

PZG 009141

PZGL 009449 110,105,100,-

ROZMĚRY ŠIPKY: 400 × 52 mm 3 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 007572

PZGL 008990 PZGL 009134 PZGL 008738

PZG 008835

PZG 009537 PZG 009492

ROZMĚRY ŠIPKY: 350 × 52 mm 2 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 009125 PZGL 009323

PZG 009069 PZG 009060 PZG 009078 PZG 009096

PZG 009384 PZG 008709 PZG 009294

133,127,120,-

ROZMĚRY ŠIPKY: 250 × 52 mm 1 ŠIPEK NA ARCHU: 5

PZGL 009269

PZGL 009071 PZGL 009062 PZGL 009080 PZGL 009098

PZGL 008837 PZGL 009143

PZGL 008648 PZGL 009017 PZGL 008936 PZGL 008945

PZGL 009386 PZGL 008711 PZGL 009296 PZGL 009539 PZGL 009494 146,139,132,-

PZGL 009512 167,158,150,-

73

BEZPEČNOST PRÁCE

ZEMNÍ PLYN ZEMNÍ PLYN

ROZMĚRY ŠIPKY: 250 × 52 mm 1 ŠIPEK NA ARCHU: 5

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

VZDUCH VZDUCH

1

TEXT

UKAZATELE RYCHLOSTI


ZNAČENÍ POTRUBÍ

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

ZNAČENÍ POTRUBÍ V ROLÍCH · materiál: polyester opatřen laminací BEZPEČNOST PRÁCE

· UV stabilní · vynikající přilnavost k většině povrchů (samolepicí fólie) · teplotní odolnost: –40 °C až 110 °C · vysoká odolnost vůči většině průmyslových chemikálií · minimální životnost 10 let ve vnitřním prostředí · venkovní životnost min. 5 let

TEXT

*GHS SYMBOLY

SIGNÁLNÍ SLOVO

typ 2 – bez GHS symbolů

typ 2 – s GHS symboly

typ 3 – bez GHS symbolů

typ 3 – s GHS symboly

ROZMĚRY ŠIPKY: 100 × 60 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 505

ROZMĚRY ŠIPKY: 127 × 60 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 505

ROZMĚRY ŠIPKY: 100 × 150 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 220

ROZMĚRY ŠIPKY: 127 × 150 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 220

Kyseliny a zásady (barva značky: fialová, barva textu: bílá) ALKÁLIE PZ 229529 BĚLIDLO 5, 9 NEBEZPEČÍ ETYLENGLYKOL 7, 8 VAROVÁNÍ FENOL 5, 6, 8 NEBEZPEČÍ FLUOROVODÍK 5, 6 NEBEZPEČÍ FORMALDEHYD 5, 6, 8 NEBEZPEČÍ HYDROXID DRASELNÝ 5, 7 NEBEZPEČÍ HYDROXID SODNÝ 5 NEBEZPEČÍ CHLORID ŽELEZITÝ PZ 022908 KYSELINA PZ 229519 KYSELINA DUSIČNÁ 3, 5 NEBEZPEČÍ KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 5, 6 NEBEZPEČÍ KYSELINA FOSFOREČNÁ 5 NEBEZPEČÍ KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 5, 7 NEBEZPEČÍ KYSELINA OCTOVÁ 2, 5 NEBEZPEČÍ KYSELINA SÍROVÁ 5 NEBEZPEČÍ KYSELINA SÍROVÁ DÝMAVÁ 5, 7 NEBEZPEČÍ Vzduch (barva značky: modrá, barva textu: bílá) HORKÝ VZDUCH PZ 228203 CHLADICÍ VZDUCH PZ 022916 PRIMÁRNÍ VENTILACE PZ 022922 LEGENDA K GHS SYMBOLŮM STLAČENÝ VZDUCH PZ 228173 NA STRANĚ 66 STUDENÝ VZDUCH PZ 022911 VENTILACE PZ 228238 VÝFUKOVÝ VZDUCH PZ 022919 VZDUCH PZ 228158 Hašení požáru (barva značky: červená, barva textu: bílá) HASICÍ PĚNA PZ 228118 POŽÁRNÍ VODA PZ 228113 SPRINKLER PZ 267845 SPRINKLEROVÁ VODA PZ 022929 SUCHOVOD PZ 022926 Ostatní kapaliny (barva značky: hnědá, barva textu: bílá) ACETON 2, 7 NEBEZPEČÍ ALKOHOL 2 NEBEZPEČÍ BENZÍN 2, 8, 9 NEBEZPEČÍ CYKLOHEXAN 2, 7, 8, 9 NEBEZPEČÍ DIESEL 8 VAROVÁNÍ EMULZE PZ 229229 ETANOL 2 NEBEZPEČÍ HYDRAULICKÝ OLEJ PZ 229319 CHLADIVO PZ 022939 IZOPROPYLALKOHOL 2, 7 NEBEZPEČÍ KAPALNÝ DUSÍK PZ 022935 KAPALNÝ KYSLÍK 3, 4 NEBEZPEČÍ LEHKÝ TOPNÝ OLEJ 8 VAROVÁNÍ MAZACÍ OLEJ PZ 229349 MAZIVO PZ 022934 METANOL 2, 6, 8 NEBEZPEČÍ NAFTA 8 VAROVÁNÍ OLEJ PZ 229384 PETROLEJ 8 NEBEZPEČÍ TĚŽKÝ TOPNÝ OLEJ 8 VAROVÁNÍ TOLUEN 2, 7, 8 NEBEZPEČÍ TOPNÝ OLEJ 8 VAROVÁNÍ 7, 8 NEBEZPEČÍ TRICHLORETYLÉN CENA OD 1 ROLE 8 610,CENA OD 5 ROLÍ 7 320,CENA OD 10 ROLÍ 6 230,-

74

BANDÁŽE » str. 347

do 70 mm

pro potrubí o průměru

PZ 007145 PZ 007209 PZ 007262 PZ 007167 PZ 007178 PZ 007200 PZ 007306 PZ 007050 PZ 007019 PZ 007072 PZ 007008 PZ 006997 PZ 007083 PZ 007251

PZ 229530

PZ 023008 PZ 229520

nad 70 mm PZ 007146 PZ 007210 PZ 007263 PZ 007168 PZ 007179 PZ 007201 PZ 007307 PZ 007051 PZ 007020 PZ 007073 PZ 007009 PZ 006998 PZ 007084 PZ 007252

PZ 228204 PZ 023016 PZ 023022 PZ 228174 PZ 023011 PZ 228239 PZ 023019 PZ 228159 PZ 228119 PZ 228114 PZ 267246 PZ 023029 PZ 023026 PZ 007817 PZ 007850 PZ 007930 PZ 007892 PZ 008069 PZ 007941 PZ 007861 PZ 008194 PZ 008025 PZ 008183 PZ 008058 PZ 008163 PZ 008036 PZ 008254 PZ 008014 PZ 008265 11 130,9 490,8 050,-

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

PZ 229230 PZ 229320 PZ 023039 PZ 023035 PZ 229350 PZ 023034 PZ 229385

8 610,7 320,6 230,-

PZ 007818 PZ 007851 PZ 007931 PZ 007893 PZ 008070 PZ 007942 PZ 007862 PZ 008195 PZ 008026 PZ 008184 PZ 008059 PZ 008164 PZ 008037 PZ 008255 PZ 008015 PZ 008266 11 130,9 490,8 050,-

LOTO » str. 116–130


LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

· zajišťuje maximální viditelnost ze všech stran · jasně viditelné šipky označují směr proudění · délka role 33 metrů

TEXT

*GHS SYMBOLY

SIGNÁLNÍ SLOVO

Plyny (barva značky: žlutá, barva textu: černá) ACETYLÉN 2, 4 NEBEZPEČÍ AMONIAK 4, 5, 6, 9 NEBEZPEČÍ ARGON BIOPLYN BUTAN 2, 4 NEBEZPEČÍ DUSÍK FLUOR 3, 4, 5, 6 NEBEZPEČÍ FREON HELIUM CHLÓR 6, 9 NEBEZPEČÍ INERTNÍ PLYN KYSLÍK 3, 4 NEBEZPEČÍ LPG 2, 4, 8 NEBEZPEČÍ METAN 2, 4 NEBEZPEČÍ OXID SIŘIČITÝ 4, 5, 6 NEBEZPEČÍ OXID UHELNATÝ 2, 6, 8 VAROVÁNÍ OXID UHLIČITÝ PROPAN 2, 4 NEBEZPEČÍ SULFAN 2, 4, 6, 9 NEBEZPEČÍ VODÍK 2, 4 NEBEZPEČÍ ZEMNÍ PLYN 2, 4 NEBEZPEČÍ Voda (barva značky: zelená, barva textu: černá) ČISTÁ VODA ČIŠTĚNÁ VODA DEIONIZOVANÁ VODA DEKARBONIZOVANÁ VODA DEMINERALIZOVANÁ VODA DESTILOVANÁ VODA DEŠŤOVÁ VODA FILTROVANÁ VODA HORKÁ VODA HORKÁ VODA - ZPĚTNÝ OKRUH CHLADICÍ VODA CHLOROVANÁ VODA KANALIZAČNÍ VODA KONDENZÁT KYSELÁ VODA MĚKKÁ VODA LEGENDA K GHS SYMBOLŮM MINERÁLNÍ VODA NA STRANĚ 66 MYCÍ VODA NÍZKOTLAKÁ VODA ODPADNÍ VODA PITNÁ VODA PRIMÁRNÍ OKRUH PRŮMYSLOVÁ VODA ŘÍČNÍ VODA SEKUNDÁRNÍ OKRUH SPLACHOVACÍ VODA STUDENÁ VODA TOPNÁ VODA TOPNÁ VODA - OKRUH TOPNÁ VODA - ZPĚTNÝ OKRUH UŽITKOVÁ VODA VODA VYČIŠTĚNÁ VODA ZMĚKČENÁ VODA ZNEČIŠTĚNÁ VODA Pára (barva značky: stříbrná, barva textu: černá) NASYCENÁ PÁRA NÍZKOTLAKÁ PÁRA PÁRA VYSOKOTLAKÁ PÁRA CENA OD 1 ROLE CENA OD 5 ROLÍ CENA OD 10 ROLÍ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

typ 2 – bez GHS symbolů

typ 2 – s GHS symboly

typ 3 – bez GHS symbolů

ROZMĚRY ŠIPKY: 100 × 60 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 505

ROZMĚRY ŠIPKY: 127 × 60 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 505

ROZMĚRY ŠIPKY: 100 × 150 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 220

pro potrubí o průměru

do 70 mm

PZ 228378 PZ 228383 PZ 228643 PZ 228548 PZ 228588 PZ 228613

PZ 007317 PZ 007337 PZ 007393 PZ 007477 PZ 007415 PZ 007735 PZ 007629 PZ 007682 PZ 007786 PZ 022941 PZ 228423 PZ 007755 PZ 007651 PZ 007671 PZ 007591

PZ 228379 PZ 228384 PZ 228644 PZ 228549 PZ 228589 PZ 228614

PZ 022989 PZ 022990 PZ 228839 PZ 228834 PZ 228844 PZ 228849 PZ 022991 PZ 228884 PZ 228924 PZ 228929 PZ 228824 PZ 228758 PZ 228738 PZ 228788 PZ 022957 PZ 229069 PZ 228969 PZ 023006 PZ 228954 PZ 229109 PZ 228879 PZ 228994 PZ 228949 PZ 229039 PZ 022997 PZ 022970 PZ 022962 PZ 228914 PZ 022972 PZ 022973 PZ 228974 PZ 229114 PZ 023002 PZ 023001 PZ 228989

PZ 023089 PZ 023090 PZ 228840 PZ 228835 PZ 228845 PZ 228850 PZ 023091 PZ 228885 PZ 228925 PZ 228930 PZ 228825 PZ 228759 PZ 228739 PZ 228789 PZ 023057 PZ 229070 PZ 228970 PZ 023106 PZ 228955 PZ 229110 PZ 228880 PZ 228995 PZ 228950 PZ 229040 PZ 023097 PZ 023070 PZ 023062 PZ 228915 PZ 023072 PZ 023073 PZ 228975 PZ 229115 PZ 023102 PZ 023101 PZ 228990

PZ 228338 PZ 228131 PZ 228343 PZ 228298 8 610,7 320,6 230,-

PZ 228339 PZ 228314 PZ 228344 PZ 228299 8 610,7 320,6 230,-

11 130,9 490,8 050,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

typ 3 – s GHS symboly

ROZMĚRY ŠIPKY: 127 × 150 mm POČET ŠIPEK V ROLI: 220

nad 70 mm PZ 007318 PZ 007338 PZ 007394 PZ 007478 PZ 007416 PZ 007736 PZ 007630 PZ 007683 PZ 007787 PZ 023041 PZ 228424 PZ 007756 PZ 007652 PZ 007672 PZ 007592

11 130,9 490,8 050,-

75

BEZPEČNOST PRÁCE

· značení k dispozici ve dvou formátech


ZNAČENÍ POTRUBÍ

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

CHEMICKÁ SVĚTLA

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

ZNAČENÍ SMĚRU TOKU A VENTILŮ

» str. 105–115

BAREVNÉ OZNAČENÍ KAPALIN DLE ČSN 13 0072

Potrubní značení směru toku umožňuje jednoduše označit a zpřehlednit proudění média v potrubí. Směr toku je vyznačen pomocí šipky na barevném podkladě, jehož provedení se řídí podle druhu proudícího média.

INFORMACE

BEZPEČNOST PRÁCE

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

zelená/černá VODA

fialová/bílá

KYSELINY A ZÁSADY

stříbrná/černá VODNÍ PÁRA

hnědá/bílá

TEKUTINY

modrá/bílá

VZDUCH

černá/bílá

OSTATNÍ

žlutá/černá

PLYNY

červená/bílá

POŽÁRNÍ

VELMI ODOLNÉ PÁSKY SE ŠIPKAMI OZNAČUJÍCÍMI SMĚR TOKU · materiál: laminovaný polyester, UV stabilní · vynikající přilnavost k většině povrchů

· minimální životnost 10 let ve vnitřním prostředí

· extrémní odolnost teplotám: –40 °C až 110 °C

· venkovní životnost min. 5 let

· vysoká odolnost vůči většině průmyslových chemikálií

· cca 1 300 šipek v roli

ROZMĚR ŠIPKY

ŠÍŘKA

ŽLUTÁ/ ČERNÁ

ZELENÁ/ ČERVENÁ/ BÍLÁ BÍLÁ

· délka: 33 m MODRÁ/ ORANŽOVÁ/ BÍLÁ ČERNÁ

BÍLÁ/ ČERNÁ

HNĚDÁ/ BÍLÁ

ŠEDÁ/ ČERNÁ

FIALOVÁ/ BÍLÁ

ČERNÁ/ BÍLÁ

CENA KČ

25 mm 20 × 7 mm BY 0432A6 BY 04329D BY 04329E BY 04329F BY 0432A0 BY 0432A1 BY 0432A2 BY 0432A3 BY 0432A4 BY 0432A5 1 180,50 mm 40 × 12 mm BY 0432B2 BY 0432A9 BY 0432AA BY 0432AB BY 0432AC BY 0432AD BY 0432AE BY 0432AF BY 0432B0 BY 0432B1 1 950,100 mm 80 × 14 mm BY 0432B4 BY 0432B5 BY 0432B6 BY 0432B7 BY 0432B8 BY 0432B9 BY 0432BA BY 0432BB BY 0432BC BY 0432BD 4 370,-

STANDARDNÍ PÁSKY SE ŠIPKAMI OZNAČUJÍCÍMI SMĚR TOKU · materiál: samolepicí PVC fólie, teplotní odolnost: –40 °C až 90 °C

· délka: 25 m

· velmi dobrá přilnavost k většině povrchů

· cca 830 šipek v roli

ZELENÁ/ ČERNÁ

STŘÍBRNÁ/ ČERNÁ

MODRÁ/ BÍLÁ

ŽLUTÁ/ ČERNÁ

FIALOVÁ/ BÍLÁ

HNĚDÁ/ BÍLÁ

ČERNÁ/ BÍLÁ

BZ OP001

BZ OP002

BZ OP003

BZ OP004

BZ OP005

BZ OP006

BZ OP007

ŠÍŘKA ROZMĚR ŠIPKY 80 mm

68 × 25 mm

PÁSKY NA POTRUBÍ · materiál: samolepicí PVC fólie, teplotní odolnost: –40 °C až 90 °C

· snadná aplikace po obvodu potrubí

· velmi dobrá přilnavost k většině povrchů

· délka: 25 m

ČERVENÁ/ CENA KČ BÍLÁ BZ OP008

1 310,-

ŠÍŘKA

ZELENÁ

ŠEDÁ

MODRÁ

ŽLUTÁ

FIALOVÁ

HNĚDÁ

ČERNÁ

ČERVENÁ

CENA KČ

50 mm

BZ OP101

BZ OP102

BZ OP103

BZ OP104

BZ OP105

BZ OP106

BZ OP107

BZ OP108

450,-

100 mm

BZ OP121

BZ OP122

BZ OP123

BZ OP124

BZ OP125

BZ OP126

BZ OP127

BZ OP128

830,-

ARCH SE ŠIPKAMI · materiál: samolepicí PVC fólie, teplotní odolnost: –40 °C až 90 °C · velmi dobrá přilnavost k většině povrchů

POČET KS ROZMĚR ŠIPKY NA ARCHU 5 ks 10 ks

160 × 60 mm 80 × 30 mm

ZELENÁ/ ČERNÁ

STŘÍBRNÁ/ ČERNÁ

MODRÁ/ BÍLÁ

ŽLUTÁ/ ČERNÁ

FIALOVÁ/ BÍLÁ

HNĚDÁ/ BÍLÁ

ČERNÁ/ BÍLÁ

ČERVENÁ/ BÍLÁ

CENA KČ

BZ OP211

BZ OP212

BZ OP213

BZ OP214

BZ OP215

BZ OP216

BZ OP217

BZ OP218

50,-

BZ OP201

BZ OP202

BZ OP203

BZ OP204

BZ OP205

BZ OP206

BZ OP207

BZ OP208

30,-

OZNAČENÍ VENTILŮ · více barevných variant pro přehledné označení okruhů, provozů a pracovních týmů · hliníkové provedení má otvor pro zavěšení ROZMĚRY

76

CENA KČ

MATERIÁL

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

CENA KČ

50 × 70 mm

samolepicí fólie BZ OP304 BZ OP305 BZ OP306

MATERIÁL

15,-

hliník

BZ OP314

BZ OP315

BZ OP316

75,-

50 × 30 mm

samolepicí fólie BZ OP301 BZ OP302 BZ OP303

10,-

hliník

BZ OP311

BZ OP312

BZ OP313

50,-

BANDÁŽE » str. 347

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

LOTO » str. 116–130


PROTISKLUZOVÉ PROSTŘEDKY » str. 55–59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

CHEMICKÁ SVĚTLA

ZNAČENÍ POTRUBÍ

» str. 66–76

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

CHEMICKÁ SVĚTLA

INFORMACE

BEZPEČNOST PRÁCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SVÍTICÍCH TYČINKÁCH Při aktivaci tyčinky mírným ohnutím obou konců dojde k prasknutí vnitřní tenkostěnné ampule s tekutinou a po krátkém protřepání obsahu k chemické reakci chemiluminiscenci, jejímž výsledkem je vznik světelného záření po stanovenou dobu. Jde přitom o tzv. „studené světlo“, při reakci nevzniká teplo a nedochází k žádnému hoření. Funkčnost a naprostá bezpečnost svíticích tyčinek je tak zajištěna, a proto ji lze použít za všech podmínek, ve větru, dešti, pod vodou (s úspěchem využívají zvláště potápěči) a v prostorách, kde DLE ČSN EN 13463-1 (T6/IIB) hrozí výbuch (motorová vozidla, úniky pohonných hmot, ropné výpary - garáže, aj.) nebo požár.

SVÍTICÍ TYČINKY SNAPLIGHT® · jednoduchá aktivace · netoxické, nehořlavé · nevyžadují žádnou údržbu · světlo viditelné ze vzdálenosti až 1,6 km · 100% funkce za všech podmínek: vítr, déšť, pod vodou OZNAČENÍ

NÁZEV

OM 27022

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT oranžová

OM 08086

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT žlutá

DOSVIT

ROZMĚRY

5 minut

Ø 2 × 15 cm Ø 2 × 15 cm

30 minut

OM 08088

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT červená

30 minut

OM 08094

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT bílá

30 minut

CENA CENA OD 1 KS OD 10 KS 59,-

55,-

59,-

55,-

59,-

55,-

59,-

55,-

OM 08080

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT modrá

8 hodin

Ø 2 × 15 cm Ø 2 × 15 cm Ø 2 × 15 cm

59,-

55,-

OM 08098

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT bílá

8 hodin

Ø 2 × 15 cm

59,-

55,-

59,-

55,-

59,-

55,-

59,-

55,-

59,-

55,-

OM 08076

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT zelená

12 hodin

OM 08078

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT červená

12 hodin

OM 08082

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT žlutá

12 hodin

Ø 2 × 15 cm Ø 2 × 15 cm Ø 2 × 15 cm

OM 08084

Svíticí tyčinka SNAPLIGHT oranžová

12 hodin

Ø 2 × 15 cm

EVAKUAČNÍ SYSTÉM S.E.E. Držák dvou chemických světel, která jediným pohybem můžete aktivovat. Je vhodný pro umístění například v recepci, benzínové pumpě, v průmyslové hale apod. Držák je vybaven fotoluminiscenční páskou, která umožňuje jeho rychlé nalezení. Balení obsahuje 2 ks chemických světel. NÁHRADNÍ BALENÍ SVĚTEL DO S.E.E. balení obsahuje: 2 žlutá chemická světla a jednu náhradní plombu OZNAČENÍ

NÁZEV

CENA KČ

OM 08500

Evakuační systém S.E.E.

1 120,-

OZNAČENÍ

DOSVIT

ROZMĚRY

OM 08505

2 hodiny

Ø 2 × 15 cm

CENA KČ 64,-

RUČNÍ DRŽÁK NA SVÍTICÍ TYČINKU OZNAČENÍ

CENA KČ

OM 33450

160,-

DRŽÁK NA DOPRAVNÍ KUŽEL OZNAČENÍ

CENA KČ

OM 27103

133,-

MAGNETICKÝ DRŽÁK NA SVÍTICÍ TYČINKU

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

ADR SVÍTILNY » str. 352

OZNAČENÍ

CENA KČ

OM 33460

180,-

77


CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

BEZPEČNOST PRÁCE

OCHRANA ZDRAVÍ LÉKÁRNIČKY Včasná a správná první pomoc může zachránit život a  výrazně omezit následky zranění.

Nabízíme širokou škálu lékárniček vybavených podle typu pracoviště a podle možných úrazů a poranění.

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci. Tuto povinnost ukládá jednak směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích, která vyžaduje vybavení pracovišť prostředky první pomoci a jejich vhodné označení a uložení. Zároveň je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 102.

Při stanovování počtu potřebných lékárniček je dobré zvážit nejen počet pracovníků na jednotlivých pracovištích, ale především dostupnost lékárničky a možnost rychlého zásahu na místě, kde došlo k úrazu.

Zaměstnavatel má povinnost zajistit adekvátní vybavení, rozmístění lékárniček a proškolení osob, které budou schopny odpovídající první pomoc poskytnout.

Obaly jsou vyrobené z kvalitních materiálů a každý typ Vám přináší určité výhody. V nabídce najdete lékárničky mobilní ve formě kufříků se speciálními nástěnnými držáky nebo schránky pro pevné umístění na zdi. Většina obalů je uzamykatelná a některé typy mají ve dvířkách umístěné kvalitní protiprachové těsnění, které chrání obsah před znečištěním.

Každý zodpovědný zaměstnavatel chce zajistit včasné a kvalitní poskytnutí první pomoci i  bez zákonné povinnosti, a  to se bez dobře vybavené lékárničky neobejde.

Lékárničky si můžete objednat kompletní s náplní nebo si můžete zakoupit samostatně obal a náplň.

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ŘADY LÉKÁRNIČEK VÝROBA Zdravotnická náplň lékárniček řady VÝROBA se hodí všude tam, kde hrozí vyšší míra rizika úrazu a poranění. Náplň plně pokrývá sortiment zdravotnického materiálu nutného pro poskytnutí první pomoci a je sestavena na základě dlouhodobého sledování rizik, která se vyskytují v dílnách, ve výrobě, v opravárenských provozech a na dalších podobných pracovištích. Mezi tato rizika například patří: pořezání, poranění a amputace končetin, zlomeniny, popáleniny a poranění očí. CHEMIE Zdravotnická náplň řady CHEMIE je vhodná pro všechna pracoviště a  provozy, kde může docházet ke styku s chemickými látkami a existuje riziko popálení, opaření nebo poleptání chemikálií. Proto je doporučena do všech typů laboratoří včetně školních, do výzkumných ústavů a skladů chemických látek. Náplň je speciálně sestavena na základě dlouhodobě sledovaných rizik na těchto pracovištích.

SKLAD/OBCHOD Náplň do lékárniček řady SKLAD/OBCHOD se hodí na taková pracoviště a provozy, kde se manipuluje se zbožím a dochází tak ke zvýšené pravděpodobnosti úrazu. Jedná se například o sklady, obchody, výstavní a obchodní prostory apod. Náplň je sestavena na základě dlouhodobé zkušenosti s riziky, která se na těchto pracovištích vyskytují a poskytuje optimální vybavení zdravotnickým sortimentem pro poskytnutí první pomoci.

KANCELÁŘ Náplň do lékárniček řady KANCELÁŘ je vhodná na všechna pracoviště s běžnou mírou rizika úrazu, jako jsou kancelářské a administrativní prostory nebo recepce. Obsahuje základní zdravotnický materiál, který plně pokrývá potřeby pro poskytnutí první pomoci na tomto typu pracovišť.

POPÁLENINY Zdravotnická náplň do lékárniček řady POPÁLENINY najde využití všude tam, kde existuje riziko popálení či opaření jak přímým ohněm, horkou tekutinou, párou, zásahem elektrického proudu, tak i případným výbuchem nebo slunečním svitem. Obsah náplně je speciálně sestaven pro tento druh rizik, a proto vedle běžného zdravotnického sortimentu nabízí izotermickou fólii, chladivé gely a obvazy, které postižené místo chladí, hydratují a uklidňují. Tím brání rozšíření infekce, prohloubení zranění a dalším následkům.

APLIKACE, KTERÁ ZACHRAŇUJE ŽIVOTY HAPPY END CZ, a.s., se stal partnerem bezplatné mobilní aplikace ZÁCHRANKA, která umožňuje jednoduchým způsobem kontaktovat Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům odešle Vaši přesnou polohu a další informace, které slouží pro Vaši záchranu.

ALARM

78

PRVNÍ POMOC

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

LOKÁTOR

WWW.ZACHRANKAAPP.CZ

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

» str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

SLOŽENÍ NÁPLNÍ LÉKÁRNIČEK

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVÉ SLOŽENÍ LÉKÁRNIČEK DLE AKTUÁLNÍCH STANDARDŮ

PŘIZPŮSOBENO PRO POČET OSOB: Obvaz elastický 6 cm × 4 m Obvaz elastický 8 cm × 4 m

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

30

25

30

30

25

DIN 61634-FB 6

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

DIN 61634-FB 8

3 ks

NORMA NORMA

POPÁLENINY

3 ks

3 ks

3 ks

3 ks

Obvaz elastický s polštářkem 6 × 8 cm Obvaz elastický s polštářkem 8 × 10 cm

DIN 13151-K

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

DIN 13151-M

3 ks

2 ks

2 ks

2 ks

3 ks

Obvaz elastický s polštářkem 10 × 12 cm Obvazový šátek na popáleniny 40 × 60 cm sterilní

DIN 13151-G

3 ks

2 ks

5 ks

2 ks

3 ks

DIN 13151-BR

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Obvazový šátek na popáleniny 60 × 80 cm sterilní

DIN 13152-A

2 ks

1 ks 2 ks

Trojcípí šátek

DIN 13168-D

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

Nůžky

DIN 58279-A

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Rukavice vyšetřovací

DIN EN-455

2 páry

2 páry

2 páry

2 páry

2 páry

Náplast fixační hladká 2,5 cm × 5 m Náplast s polštářkem 6 × 10 cm Náplast s polštářkem 12 × 2 cm

DIN 13019-A

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

DIN 13019-E

4 ks

4 ks

4 ks

4 ks

4 ks 2 ks

Náplast s polštářkem 1,9 × 7,2 cm Náplast s polštářkem 2,5 × 7,2 cm Náplast s polštářkem 2 × 7 cm Náplast s polštářkem na prst

DIN 13019

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

22 ks

2 ks

2 ks

2 ks

4 ks

4 ks

4 ks

4 ks

4 ks

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

20 ks 2 ks

20 ks

Náplast s polštářkem mix 4 rozměry

40 ks

Neutralizační roztok na výplach očí 250 ml

1 ks

Fyziologický roztok na výplach očí 250 ml

1 ks

Sterilní krytí 5 × 5 cm Sterilní krytí 7,5 × 7,5 cm

3 ks

1 ks 1 ks

1 ks

1 ks

3 ks

3 ks

2 ks

2 ks

2 ks

3 ks

Sterilní krytí 10 × 10 cm Obvaz na popáleniny 10 × 10 cm Gel na popáleniny

3 ks

3 ks

3 ks

3 ks

3 ks

1 ks

1 ks

2 ks

3 ks

3 ks

5 ks

Vata 50 g

1 ks

Pryžové škrticí obinadlo široké

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Resuscitační rouška

2 ks

1 ks

1 ks

1 ks

2 ks

Pinzeta sterilní

2ks

1 ks

1 ks

1 ks

Izotermická fólie

2 ks

Desinfekční utěrka

8 ks

5 ks

5 ks

5 ks

Příručka první pomoci a kniha úrazů

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Tužka

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

OZNAČENÍ

1 ks

2ks 2 ks 8 ks

ZM 1200B

ZM 1300B

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

79


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

Otočné úzávěry pro bezpečné a zároveň snadné uzavření Nástěnný držák Ergonomická rukojeť Průhledné plexisklo pro lepší přehled

Otvor pro otevření plexiskla

Vyjímatelné přepážky pro udržení pořádku

Plastový prolis proti vniknutí prachu

NOVÉ SLOŽENÍ LÉKÁRNIČEK DLE AKTUÁLNÍCH STANDARDŮ Zajišťovací kolík umožňuje otevření kufru v úhlu 90 °

Pevný ABS plast odolá silnému vnějšímu tlaku

STŘEDNĚ VELKÝ KUFR PRVNÍ POMOCI S NÁSTĚNNÝM DRŽÁKEM Pevný nárazuodolný kufr pro uložení zdravotnických prostředků první pomoci. · vnitřní prostor je dělený vyjímatelnými přepážkami a opatřen průhlednými víky, která umožňují snadný přehled o obsahu a brání před vysypáním a nečistotou · kufr je doplněn nástěnným držákem s montážním materiálem, který umožňuje jednoduché zavěšení na zeď · v případě potřeby lze kufr sejmout a odnést na místo potřeby · vybaven zajišťovacím kolíkem, který umožňuje nechat kufr otevřený v držáku na stěně v úhlu 90 °

OZNAČENÍ

· bezpečné zavírání kufru zajišťují dva otočné uzávěry

ROZMĚRY

ZM 019

34 × 16 × 25 cm

KČ CENA KČ CENA OD 3 KS 730,-

660,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

OZNAČENÍ

ZM 1219B

ZM 1319B

ZM 1419B

ZM 1519B

ZM 1619B

30

25

30

30

25

1 980,-

2 120,-

1 320,-

1 190,-

1 990,-

PRO POČET LIDÍ CENA KČ CENA KČ OD 3 KS

1 880,-

2 010,-

1 250,-

1 130,-

1 890,-

ZM 1200B

ZM 1300B

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

NÁPLŇ

80

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

VELKÝ KUFR PRO PRVNÍ POMOC Pevný nárazuodolný kufr s nástěnným držákem. BEZPEČNOST PRÁCE

· obě poloviny vnitřku kufru jsou opatřeny průhlednými plexiskly, která umožňují přehled o obsahu a chrání před vysypáním a nečistotou · víko je vybaveno neoprenovým těsněním, které chrání obsah před prachem a znečištěním, je proto vhodný i do prašných provozů · kufr je doplněn nástěnným držákem s montážním materiálem, který umožňuje jednoduché zavěšení na zeď · v případě potřeby lze kufr sejmout a odnést na místo potřeby · bezpečné zavírání kufru zajišťují dva otočné uzávěry

VHODNÝ DO PRAŠNÝCH PROVOZŮ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 004

44 × 15 × 34 cm

1 480,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

ZM 1204B

ZM 1254B

ZM 1304B

ZM 1354B

ZM 1404B

ZM 1454B

ZM 1504B

ZM 1554B

ZM 1604B

30

60

25

50

30

60

30

60

25

50

CENA KČ

2 850,-

4 220,-

2 990,-

4 480,-

2 190,-

2 900,-

2 060,-

2 630,-

2 890,-

4 290,-

CENA KČ OD 3 KS

2 710,-

4 010,-

2 840,-

4 260,-

2 080,-

2 760,-

1 960,-

2 500,-

2 750,-

4 080,-

CENA NÁPLNĚ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA NÁPLNĚ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

OZNAČENÍ PRO POČET LIDÍ

ZM 1654B

MALÝ KUFŘÍK PRVNÍ POMOCI S NÁSTĚNNÝM DRŽÁKEM Kufřík z pevného plastu. · vnitřní prostor není dělený přepážkami · kufřík lze zavěsit na zeď pomocí držáku, montážní materiál je součástí dodávky · v případě potřeby lze kufřík z držáku vyjmout a odnést na místo použití

OZNAČENÍ ZM 018

ROZMĚRY 31 × 11,5 × 28 cm

CENA KČ 290,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

SKLAD / OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

ZM 1418B

ZM 1518B

ZM 1618B

30

30

25

1 110,-

880,-

1 710,-

OZNAČENÍ PRO POČET LIDÍ CENA KČ CENA KČ OD 3 KS NÁPLŇ

1 060,-

840,-

1 620,-

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

690,-

560,-

1 410,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

81


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

PŘENOSNÁ PLASTOVÁ LÉKÁRNIČKA · vyrobena z pevného plastu BEZPEČNOST PRÁCE

· vybavena čtyřmi pevnými přihrádkami · univerzální použití, může sloužit jako nástěnná lékárnička nebo mobilní kufřík první pomoci · lékárničku je možné zavěsit na zeď s pomocí nástěnného držáku, montážní materiál je součástí dodávky · v případě potřeby je možné lékárničku jednoduše vyjmout a přenést · možnost uzamčení pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky)

Lékárničku je možné připevnit na zeď pomocí nástěnného držáku OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 002

28 × 14 × 43 cm

760,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

ZM 1402B

ZM 1502B

ZM 1602B

30

30

25

CENA KČ

1 480,-

1 340,-

2 170,-

CENA KČ OD 3 KS

1 410,-

1 270,-

2 060,-

OZNAČENÍ PRO POČET LIDÍ

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

690,-

560,-

1 410,-

NÁPLŇ

NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ LÉKÁRNIČKA · vyrobena z pevného nárazuodolného plastu · vybavena dvěma pevnými poličkami · lékárničku je možné připevnit na zeď, montážní materiál je součástí dodávky · neuzamykatelná, její obsah je tak rychle k dispozici

NÁRAZUODOLNÝ PLAST

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 007

27 × 13 × 40 cm

820,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

OZNAČENÍ

ZM 1207B

ZM 1307B

ZM 1407B

ZM 1507B

ZM 1607B

30

25

30

30

25

CENA KČ

2 200,-

2 340,-

1 540,-

1 410,-

2 240,-

CENA KČ OD 3 KS

2 090,-

2 230,-

1 460,-

1 340,-

2 130,-

PRO POČET LIDÍ

ZM 1200B

ZM 1300B

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

NÁPLŇ

82

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ LÉKÁRNIČKA · vyrobena z pevného nárazuodolného plastu BEZPEČNOST PRÁCE

· vybavena dvěma vyjímatelnými poličkami a dvěma vyjímatelnými přihrádkami · lékárničku je možné připevnit na zeď, montážní materiál je součástí dodávky · vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči

NÁRAZUODOLNÝ PLAST

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 006

31 × 15 × 42 cm

1 110,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

OZNAČENÍ

ZM 1206B

ZM 1306B

ZM 1406B

ZM 1506B

ZM 1606B

30

25

30

30

25

CENA KČ

2 480,-

2 610,-

1 820,-

1 690,-

2 520,-

CENA KČ OD 3 KS

2 360,-

2 480,-

1 730,-

1 610,-

2 390,-

PRO POČET LIDÍ

ZM 1200B

ZM 1300B

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

NÁPLŇ

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ KOVOVÁ LÉKÁRNIČKA · vyrobena z odolné oceli ošetřené práškovou barvou · vybavena dvěma pevnými poličkami a dvěma pevnými přihrádkami ve dvířkách · dvířka jsou vybavena těsněním, které chrání obsah před prachem a nečistotami · vhodná i do prašného prostředí · lze připevnit na zeď tak, aby se dvířka mohla otevírat na pravou i levou stranu, montážní materiál je součástí dodávky · vybavena cylindrickým zámkem se 2 klíči VHODNÁ DO PRAŠNÝCH PROVOZŮ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 008

35 × 15 × 45 cm

1 240,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

ZM 1208B

ZM 1258B

ZM 1308B

ZM 1358B

ZM 1408B

ZM 1458B

ZM 1508B

ZM 1558B

ZM 1608B

30

60

25

50

30

60

30

60

25

50

CENA KČ

2 610,-

3 980,-

2 740,-

4 240,-

1 950,-

2 650,-

1 820,-

2 390,-

2 650,-

4 050,-

CENA KČ OD 3 KS

2 480,-

3 780,-

2 600,-

4 030,-

1 850,-

2 520,-

1 730,-

2 270,-

2 520,-

3 850,-

OZNAČENÍ PRO POČET LIDÍ

ZM 1658B

ZM 1200B

ZM 1300B

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

NÁPLŇ

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

83


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ KOVOVÁ LÉKÁRNIČKA SE SCHRÁNKOU NA KLÍČ BEZPEČNOST PRÁCE

· vyrobena z odolné oceli ošetřené práškovou barvou · vybavena dvěma vyjímatelnými poličkami · dvířka jsou vybavena prosklenou schránkou pro náhradní klíč · lékárničku je možné připevnit na zeď, montážní materiál je součástí dodávky · vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči

Uložení klíče pro případ nouze

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 009

45 × 16 × 60 cm

1 610,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ OZNAČENÍ PRO POČET LIDÍ CENA KČ CENA KČ OD 3 KS

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

ZM 1209B

ZM 1259B

ZM 1309B

ZM 1359B

ZM 1409B

ZM 1459B

ZM 1509B

ZM 1559B

ZM 1609B

30

60

25

50

30

60

30

60

25

ZM 1659B 50

3 060,-

4 420,-

3 190,-

4 690,-

2 400,-

3 100,-

2 260,-

2 830,-

3 090,-

4 490,-

2 910,-

4 200,-

3 030,-

4 460,-

2 280,-

2 950,-

2 150,-

2 690,-

2 940,-

4 270,-

ZM 1200B

ZM 1300B

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

NÁPLŇ

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ KOVOVÁ LÉKÁRNIČKA S PRŮHLEDNÝMI DVÍŘKY · vyrobena z odolné oceli ošetřené práškovou barvou · vybavena dvěma pevnými poličkami · dvířka jsou vybavena plexisklem pro přehled o obsahu lékárničky · lze připevnit na zeď, montážní materiál je součástí dodávky · vybavena cylindrickým zámkem se dvěma klíči

ODOLNÁ OCEL

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 010

30 × 14 × 46 cm

1 310,-

SLOŽENÍ NÁPLNÍ NA STRANĚ 79 OBAL S NÁPLNÍ

VÝROBA

CHEMIE

SKLAD/OBCHOD

KANCELÁŘ

POPÁLENINY

OZNAČENÍ

ZM 1210B

ZM 1310B

ZM 1410B

ZM 1510B

ZM 1610B

30

25

30

30

25

2 680,-

2 810,-

2 110,-

1 890,-

2 720,-

PRO POČET LIDÍ CENA KČ CENA KČ OD 3 KS

2 550,-

2 670,-

2 000,-

1 800,-

2 580,-

ZM 1200B

ZM 1300B

ZM 1400B

ZM 1500B

ZM 1600B

CENA KČ

1 440,-

1 590,-

730,-

590,-

1 480,-

CENA KČ OD 3 KS

1 370,-

1 510,-

690,-

560,-

1 410,-

NÁPLŇ

84

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

800 156 944 ZELENÁ LINKA


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

» str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

LÉKÁRNIČKY PRO ZÁSAHOVÁ POŽÁRNÍ VOZIDLA DLE VYHLÁŠKY Č. 53/2010 Náplň je vhodná především pro ZÁSAHOVÁ POŽÁRNÍ VOZIDLA. Používá se také pro zdravotnické týmy záchranné služby a všechny složky integrovaného záchranného systému.

KS

SLOŽENÍ

KS

10 ks

Rouška plastová 20 × 20 cm

Obvaz hotový se 2 polštářky

10 ks

Rukavice vyšetřovací

4 ks 4 páry

Trojcípý šátek

6 ks

Nerezové nůžky zahnuté

1 ks

Náplast fixační 2,5 cm × 5 m

4 ks

Isotermická fólie

1 ks

Letáček o postupu při zvládání dopravní nehody

1 ks

Fixační límec krční

1 ks

Rozvěrač úst

1 ks

Náplast s polštářkem 8 × 4 cm Pryžové obinadlo škrticí Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

18 ks 5 ks 4 ks

OZNAČENÍ ZM 1700

Popáleninový balíček Sada dlah (3 ks)

NÁZEV Náhradní náplň – ZÁSAHOVÁ POŽÁRNÍ VOZIDLA

1 ks 1 sada

CENA KČ 2 840,-

ZÁCHRANÁŘSKÝ KUFR EXPLORER Dokonale vzduchotěsná a vodotěsná nádoba vyrobena ze silné polypropylenové pryskyřice odolává nízkým i vysokým teplotám, písku, prachu, vlhkosti a korozi. Kufr má silnou rukojeť s protiskluzovou úpravou, může být uzavřen visacím zámkem, zaručuje extrémní odolnost vůči nárazu a deformaci a je opatřen tlakovým ventilem umožňujícím rychlé vyrovnání vnitřního tlaku v případě náhlé změny nadmořské výšky nebo teploty. Díky neoprenovému těsnění je jeho obsah vždy neprodyšně hermeticky uzavřen (i  při delším ponoření ve vodě). Dvoupolohové uzávěry a masivní panty s nerez osami garantují bezvadnou fixaci. rozměry: 41 × 20 × 34 cm OZNAČENÍ

NÁZEV

CENA KČ

ZM 011

Záchranářský kufr

2 470,-

ZM 1701

Záchranářský kufr s náplní ZÁSAHOVÁ POŽÁRNÍ VOZIDLA

5 310,-

ZDRAVOTNICKÝ BATOH Vyroben z voděodolného polyesteru s vysokou odolností proti opotřebení, vybaven čtyřmi venkovními kapsami na zip a opatřen reflexními žlutými pruhy a vyztužením zad. Batoh je vhodný pro zdravotnické týmy záchranné služby, hasiče, lékaře pracující v terénu, sportovní kluby a školy. Vnitřní prostor obsahuje pět suchými zipy uchycených barevných kapes s  průhledným okénkem pro uložení zdravotnického materiálu a gumové úchyty a pásky se suchým zipem pro uložení lékařských nástrojů a přístrojů. rozměry: 44 × 21 × 50 cm OZNAČENÍ

NÁZEV

CENA KČ

ZM 012

Zdravotnický batoh

2 950,-

ZM 1702

Zdravotnický batoh s náplní ZÁSAHOVÁ POŽÁRNÍ VOZIDLA

5 690,-

BRAŠNA PRVNÍ POMOCI Vyrobena z voděodolného nylonového materiálu a  vybavena dvěma bočními kapsami na zip, popruhem k  nošení přes rameno a průhlednými plastovými kapsami ve víku. Určena pro poskytnutí první pomoci v terénu, vhodná pro sportovní kluby a areály, cestovní kanceláře, rekreační střediska, školy v přírodě apod. Vnitřní prostor brašny lze variabilně rozdělit pomocí přepážek a kapes na suchý zip. rozměry: 47 × 24 × 22 cm OZNAČENÍ

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

NÁZEV

CENA KČ

ZM 013

Brašna první pomoci

1 330,-

ZM 1703

Brašna první pomoci s náplní ZÁSAHOVÁ POŽÁRNÍ VOZIDLA

4 170,-

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

85

BEZPEČNOST PRÁCE

SLOŽENÍ Obvaz hotový s 1 polštářkem


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 77

STŘEDNĚ VELKÝ KUFR PRVNÍ POMOCI OZNAČENÍ

ROZMĚRY

ZM 019

34 × 16 × 25 cm

KČ CENA KČ CENA OD 3 KS 730,-

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

» str. 116–130

VELKÝ KUFR PRVNÍ POMOCI

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

MALÝ KUFŘÍK PRVNÍ POMOCI

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

ZM 020

44 × 15 × 34 cm

1 290,-

ZM 018

31 × 11,5 × 28 cm

690,-

PŘENOSNÁ LÉKÁRNIČKA

LOCKOUT TAGOUT

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ

CENA KČ 290,-

PLASTOVÁ LÉKÁRNIČKA

LÉKÁRNIČKA OZNAČENÍ

ROZMĚRY

ZM 002

28 × 14 × 43 cm

CENA KČ 760,-

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ KOVOVÁ LÉKÁRNIČKA

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

ZM 006

31 × 15 × 42 cm

CENA KČ 1 110,-

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ KOVOVÁ LÉKÁRNIČKA SE SCHRÁNKOU NA KLÍČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

ZM 007

27 × 13 × 40 cm

CENA KČ 820,-

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ KOVOVÁ LÉKÁRNIČKA S PRŮHLEDNÝMI DVÍŘKY

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

ZM 008

35 × 15 × 45 cm

1 240,-

ZM 009

45 × 16 × 60 cm

1 690,-

ZM 010

30 × 14 × 46 cm

1 310,-

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ HLINÍKOVÁ LÉKÁRNIČKA MALÁ OZNAČENÍ ZM 016

ROZMĚRY 30,2 × 11,8 × 28 cm

CENA KČ 1 850,-

NÁSTĚNNÁ UZAMYKATELNÁ HLINÍKOVÁ LÉKÁRNIČKA VELKÁ OZNAČENÍ ZM 017

86

ROZMĚRY 30,28 × 11,8 × 40 cm

CENA KČ 2 430,-

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

NÁHRADNÍ KOMPONENTY DO VYBAVENÍ LÉKÁRNIČEK OZNAČENÍ

NÁZEV

10 ks

160,-

OZNAČENÍ

NÁZEV

ZM K015 Rukavice vyšetřovací latexové

BALENÍ CENA KČ

180,-

100 ks

Jemný, savý, prodyšný obvaz z viskózové příze s pevným a netřepivým okrajem je určen k fixaci poranění a ke krytí ran.

Jemně pudrované pružné nesterilní latexové rukavice jsou zakončeny srolovaným lemem pro snadné navlékání. V provedení pravolevém.

ZM K003 Obvaz hotový sterilní č. 2

ZM K016 Izotermická fólie

8 ks

160,-

Snadno a rychle použitelný sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a jednoho pevně připevněného savého kompresu. Pro použití při první předlékařské pomoci na ošetření drobných i rozsáhlých poranění. ZM K004 Obvaz hotový sterilní č. 3

6 ks

170,-

Snadno a rychle použitelný sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a jednoho pevně připevněného savého kompresu. Pro použití při první předlékařské pomoci na ošetření drobných i rozsáhlých poranění. ZM K005 Obvaz hotový sterilní č. 4

4 ks

70,-

Snadno a rychle použitelný sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a jednoho pevně připevněného savého kompresu. Pro použití při první předlékařské pomoci na ošetření drobných i rozsáhlých poranění. ZM K006 Obvaz elastický 8 cm × 4 m

8 ks

140,-

190,-

4 ks

Reflexní fólie o rozměrech 210 × 140 cm, která zamezuje tepelné ztrátě a prochladnutí zejména při úrazech, popáleninách a šokových stavech. ZM K017 Dezinfekční ubrousky

120,-

20 ks

Utěrky o rozměrech 14 × 19 cm určeny pro dezinfekci rukou bez vody nebo k očištění a dezinfekci okolí rány. Jsou baleny jednotlivě, vyrobeny z viskózy a napuštěny povrchově aktivní látkou, která rychle a účinně čistí a ničí bakterie, viry i plísně. ZM K019 Sterilní krytí s náplastí 10 × 10 cm

140,-

10 ks

Sterilní krytí s náplastí SOFFIX MED slouží k ošetření větších ran a odřenin. Mikroporézní polštářek netkané struktury z vysoce absorpční látky udržuje zranění suché, zaručuje prodyšnost a urychluje tak proces hojení rány. ZM K021 Obvaz na popáleniny 10 × 10 cm

4 ks

680,-

Univerzální elastické obinadlo vhodné k fixačním účelům v oblasti kloubů a na oblých částech těla.

Sterilní gáza o rozměrech 10 x 10 cm napuštěna chladivým gelem se přiloží na popálenou nebo opařenou část těla a ihned ránu ochladí. Použití je vhodné i pro děti na všechny popáleniny prvního, druhého i třetího stupně a lze jej použít i v oblasti obličeje.

ZM K007 Rouška na popáleniny 40 × 60 cm

ZM K022 Gel na popáleniny 3,5 g

4 ks

110,-

Sterilní rouška vhodná k podkládání při léčbě otevřených velkoplošných popálenin, poleptání a odřenin.

ZM K008 Sterilní krytí 5 × 5 cm

20 ks

170,-

Slouží ke všeobecnému ošetření ran jako krytí či jako tampon při poraněních a krváceních.

ZM K009 Sterilní krytí 7,5 × 7,5 cm

20 ks

190,-

10 ks

260,-

Chladivý efekt gelu zastavuje další postup popálení do hlubších vrstev pokožky a minimalizuje tak další poškození tkáně. ZM K023 Náplasti s polštářkem mix 8

100 ks

ZM K024 Náplasti s polštářkem 2 × 7 cm

100 ks

Slouží ke všeobecnému ošetření ran jako krytí či jako tampon při poraněních a krváceních.

Voděodolné a nesmáčivé náplasti tělové barvy slouží k ošetření malých ran a poranění.

ZM K010 Sterilní krytí 10 × 10 cm

ZM K025 Náplasti detekovatelné 2 × 7 cm 100 ks

20 ks

260,-

190,-

Voděodolné a nesmáčivé náplasti tělové barvy slouží k ošetření malých ran a poranění. 8 druhů náplastí o těchto rozměrech: 7 × 2 cm; 7 × 2,4 cm; 4 × 1,7 cm; 10 × 6 cm; 7 × 4,8 cm; 3,8 × 3,8 cm; H – 4 × 7 cm; X – 4 × 6 cm. 120,-

180,-

Slouží ke všeobecnému ošetření ran jako krytí či jako tampon při poraněních a krváceních.

Voděodolné a nesmáčivé náplasti určené k ošetření poranění v kuchyních a jiných pracovištích potravinářského průmyslu. Modrá barva umožňuje snadné nalezení a tenká hliníková fólie umožňuje detekci detektorem kovů v případě uvolnění části náplasti.

ZM K011 Náplasti s polštářkem 6 × 10 cm

ZM K026 Náplasti průhledné mix 4 rozměry 40 ks

40 ks

130,-

60,-

Náplast velmi dobře lepí a díky textilnímu materiálu se snadno aplikuje. Je určena k první pomoci jemně krvácejících ran.

Voděodolné a nesmáčivé průhledné náplasti slouží k ošetření malých ran a poranění. Velikosti 2 × 7 cm – 20 ks, 2,4 × 7 cm – 10 ks, 1,7 × 4 cm – 5 ks, 3,7 × 4 cm – 5 ks.

ZM K012 Náplast fixační 2,5 cm × 5 m

ZM K027 Obinadlo pryžové – škrticí

4 ks

130,-

1 ks

30,-

Náplast je určena pro snadnou a spolehlivou fixaci obvazů a obinadel u zraněných.

Škrticí obinadlo vyrobené z pryže o vysoké elasticitě. Určeno pro zastavení tepenného krvácení, a to zaškrcením bodu mezi postiženým místem a srdcem.

ZM K013 Náplast s polštářkem 19 × 72 mm

ZM K028 Celokovové zdravotnické nůžky – zahnuté

20 ks

40,-

1 ks

20,-

Voděodolné a nesmáčivé náplasti tělové barvy vhodné k ošetření malých ran a poranění.

Nůžky z antikorozního materiálu se sklonem a zaoblenou špičkou ke stříhání náplastí, obvazů, pro rozstřižení oblečení nebo bezpečnostního pásu při dopravní nehodě.

ZM K014 Trojcípý šátek

ZM K029 Pinzeta sterilní – jednorázová

10 ks

160,-

Šátek z netkaného textilu, jednotlivě zabalený. Okamžitě použitelný při předlékařské pomoci i ambulantní péči, při poranění a fixaci především končetin, hlavy apod.

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

1 ks

10,-

Dobře ovladatelná pinzeta pro uchopení a odstranění malých částí a nečistot z rány nebo očí a pro odstranění klíšťat a jiného hmyzu.

87

BEZPEČNOST PRÁCE

ZM K001 Obvaz nesterilní 7 cm × 3,5 m

BALENÍ CENA KČ


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

BEZPEČNOST PRÁCE

ZÁSOBNÍK NA NÁPLASTI S RYCHLÝM PŘÍSTUPEM · · · ·

LOCKOUT TAGOUT

umožňuje odebrat náplast jednou rukou a ihned ji použít dvě komory v zásobníku umožňují použít dva rozměry náplastí dodáván včetně montážního materiálu na stěnu součástí balení 42 ks náplastí 19 × 72 mm a 36 ks náplastí 25 × 72 mm

materiál: ABS plast

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

TEXTILNÍ NÁPLASTI S POLŠTÁŘKEM · · ·

tělová barva, voděodolné a nesmáčivé mikroporézní povrch umožňuje pokožce dýchat polštářek na ránu z netkané textilie s nepřilnavým povrchem

DETEKOVATELNÉ NÁPLASTI S POLŠTÁŘKEM · voděodolné a nesmáčivé · modrá barva pro usnadnění nalezení, vnitřní hliníková fólie umožní detekovat detektorem kovu v případě uvolnění náplasti · materiál PE, polštářek na ránu netkané vlákno s  nepřilnavým povrchem

OZNAČENÍ ZM 2001 ZM 2002

ROZMĚRY

POPIS

23 × 13,1 × 3,8 cm zásobník s textilními náplastmi 23 × 13,1 × 3,8 cm zásobník s detekovatelnými náplastmi

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BALENÍ

POPIS

ZM 2010

19 × 72 mm 25 × 72 mm

6 × 42 ks 6 × 36 ks

textilní náplasti

690,-

textilní náplasti

690,-

19 × 72 mm 25 × 72 mm

6 × 42 ks

detekovatelné náplasti

810,-

6 × 36 ks

detekovatelné náplasti

810,-

ZM 2011

610,-

ZM 2020

640,-

ZM 2021

CENA KČ

KUFŘÍK S NÁPLNÍ PRO VÝPLACH OČÍ Speciální náplň kufříku umožní poskytnout první pomoc při zásahu očí nebezpečnou látkou na pracovištích, jako jsou chemické provozy, laboratoře, svařovny nebo lakovny. · kufřík lze připevnit na zeď pomocí držáku, montážní materiál je součástí dodávky · v případě potřeby lze kufřík z držáku vyjmout a odnést na místo použití SLOŽENÍ Fyziologický roztok na výplach očí 250 ml

2 ks

Obinadlo sterilní 10 cm × 5 m Oční komprese sterilní 5,6 × 7 cm

4 ks 4 ks

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

1 ks 2 ks

Podkladová plena 20 × 20 cm

2 ks

Nůžky

1 ks

Příručka první pomoci a kniha úrazů

1 ks

Tužka

1 ks

ZM 1918B

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

4 ks

Sterilní krytí 7,5 × 7,5 cm Náplast fixační hladká 2,5 cm × 5 m Pinzeta sterilní

OZNAČENÍ

88

KS

ROZMĚRY 28 × 11,5 × 31 cm

CENA KČ 990,-

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ OČÍ NEBO POKOŽKY NEUTRALIZAČNÍ ROZTOK

Pro pohotovou první pomoc při zasažení očí mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami.

Slouží pro výplach očí nebo oplach pokožky při poranění kyselinami nebo louhy (zásadami). Láhev je opatřena ergonomicky tvarovanou oční miskou pro otevření očního víčka během vyplachovacího procesu. Výplachový roztok se tak dostane přímo na poraněné oko.

Láhev je opatřena ergonomicky tvarovanou oční miskou pro otevření očního víčka během vyplachovacího procesu. Výplachový roztok se tak dostane přímo na poraněné oko.

Jedna láhev 250 ml vystačí na cca 2 minuty intenzivního vyplachování. Neutrální roztok má díky vysoké pufrovací aktivitě rychlý nástup neutralizačního účinku a oční tekutina se tak rychle navrací na výchozí hodnotu pH 7,4.

· druh kapaliny: sterilní 0,9% NaCl · exspirační doba: 2 roky

Působí velmi šetrně, neobsahuje žádné konzervační ani jiné, očnímu prostředí nepřirozené látky, obsahuje pouze fyziologické látky. Sterilní balení. · druh kapaliny: sterilní BioPhos74 – pH neutrální · objem kapaliny: 250 ml · exspirační doba: 2 roky

EXSPIRAČNÍ DOBA 2 ROKY

OZNAČENÍ

OBJEM

CENA KČ

ZM 1910

250 ml

190,-

ZM 1911

500 ml

350,-

OZNAČENÍ

OBJEM

ZM 1905

250 ml

CENA KČ 420,-

NÁSTĚNNÉ SADY Plastový držák chrání láhve na výplach očí před znečištěním. Nástěnný držák je vyroben z tepelně vytvarovaného plastu s transparentním víkem a je opatřen praktickým zrcátkem. Snadno se připevní za zeď. Montážní materiál je součástí balení. KAPALINA PRO VÝPLACH OČÍ V NÁSTĚNNÉM DRŽÁKU

NEUTRALIZAČNÍ ROZTOK PRO VÝPLACH OČÍ V NÁSTĚNNÉM DRŽÁKU

VÝPLACH OČÍ A NEUTRALIZAČNÍ ROZTOK V NÁSTĚNNÉM DRŽÁKU

· rozměry: 41 × 32 × 7,5 cm · druh kapaliny: sterilní 0,9% NaCl · objem kapaliny: 2 × 500 ml

· rozměry: 41 × 32 × 7,5 cm · druh kapaliny: sterilní BioPhos74 – pH neutrální · objem kapaliny: 2 × 250 ml

· rozměry: 41 × 32 × 7,5 cm · druh kapaliny: sterilní 0,9% NaCl, · sterilní BioPhos74 – pH neutrální · objem kapaliny: 1 × 500 ml, 1 × 250 ml

EXSPIRAČNÍ DOBA 2 ROKY

OZNAČENÍ

OBJEM

ZM 1900

2 × 500 ml

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

CENA KČ 1 130,-

OZNAČENÍ

OBJEM

ZM 1902

2 × 250 ml

CENA KČ

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

1 290,-

OZNAČENÍ

OBJEM

ZM 1901

1 × 500 ml, 1 × 250 ml

CENA KČ 1 230,-

89

BEZPEČNOST PRÁCE

FYZIOLOGICKÝ ROZTOK NA VÝPLACH OČÍ


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

BEZPEČNOST PRÁCE

OČNÍ A TĚLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SPRCHY Doporučujeme je umístit co nejblíže rizikovému pracovišti, aby bylo možné sprchu použít okamžitě po zasažení nebezpečnou látkou. Zaručují účinnou první pomoc při poleptání, popálení či opaření. Oční sprchy jsou v souladu s normou ČSN EN 15154-1 a tělní sprchy s normou ČSN EN 15154-2. Součástí dodávky je fotoluminiscenční tabulka pro označení umístění oční nebo tělové bezpečnostní sprchy.

Při zacházení s nebezpečnými látkami, zvláště pak kyselinami a zásadami, hrozí reálné riziko zasažení kůže nebo očí, a to může způsobit jejich nenávratné poškození. Nebezpečí může představovat i prach, který se dostane pracovníkovi do očí. Tělní a oční sprchy představují v těchto případech první pomoc. Využít je můžete v laboratořích, dílnách, provozech, nemocnicích, školách a všude, kde hrozí riziko zasažení kůže a očí nebezpečnou látkou.

OČNÍ SPRCHY · oční hlavice jsou vybaveny gumovou očnicí pro ochranu oka a lehkým krytem proti prachu a jiným nečistotám

regulovaný max. průtok vody: 14 l/min ± 10 % (0.3 MPa) doporučená teplota vody: min. 15 °C – max. 35 °C požadovaný tlak vody: min. 0,2 MPa – max. 0,5 MPa délka flexibilní hadice: 1,5 m povrchová úprava: epoxidová barva barva: zelená RAL 6029

· kryt oční hlavice se při vyplachování automaticky otevře pomocí proudu vody · oční sprchy jsou vybaveny výměnným perlátorem s filtrem hrubých nečistot · použité materiály jsou chemicky odolné i ve velmi agresivním prostředí · oční sprchy se spouští tlačítkem nebo páčkou RUČNÍ OČNÍ SPRCHY

NÁSTĚNNÉ OČNÍ A OBLIČEJOVÉ SPRCHY

STOJANOVÁ OČNÍ A OBLIČEJOVÁ SPRCHA

· s jednou a dvěma hlavicemi a flexibilní hadicí

· ruční ovládání pákou

· ruční ovládání pákou

· flexibilní hadice chráněná vinutím z nerezové oceli

· určeny k připevnění na stěnu

· připevnění k podlaze

· umyvadlo pro usměrnění odtékající znečištěné vody

· oční hlavice zajišťují při vyplachování jemný, rovnoměrný a široký proud vody

· umožňuje ošetřit také ležící osobu ve větší vzdálenosti

N

NOVINKA

OZNAČENÍ TYP ROZMĚRY POČET HLAVIC

1

2

3

4

5

ZM S101

ZM S102

ZM S130

ZM S150 stojanové

ruční

ruční

nástěnné

ZM S131 nástěnné

Ø 6,5 × 177,5 cm 1

6,5 × 25 × 177,5 cm 2

Ø 25,5 × 39 × 28,4 cm 2

Ø 25,5 × 39 × 28,4 cm 2

Ø 25,5 × 39 × 102 cm 2 polypropylen

UMYVADLO

polypropylen

nerez

HMOTNOST

0,6 kg

0,9 kg

3 kg

5 kg

7,5 kg

CENA KČ

4 320,-

5 620,-

5 930,-

8 010,-

7 350,-

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při instalaci je nutné předřadit vhodný filtr pro úpravu a filtraci vody, přičemž nesmí být omezen průtok vody oční sprchou. Minimální průtok filtrem by měl být 1 m3/hod. Tento filtr není součástí standardní dodávky. NÁHRADNÍ DÍLY OZNAČENÍ

90

NÁZEV

1

2

3

4

5

CENA KČ

ZM S001

Náhradní perlátor k oční sprše

ZM S002

Náhradní umyvadlo PP

ZM S003

Náhradní ventil k oční sprše

1 450,-

ZM S004

Náhradní hlavice k oční sprše

2 290,-

ZM S005

Náhradní spouštěcí páka

1 330,-

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

250,2 110,-

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

TĚLOVÉ SPRCHY · oční hlavice s výměnným perlátorem a filtrem hrubých nečistot

· tělní sprcha se spouští táhlem pomocí mosazného ventilu

· oční sprcha se spouští páčkou pomocí chromniklového ventilu

· oční hlavice kombinované sprchy zajišťují při vyplachování jemný, rovnoměrný a široký proud vody

regulovaný max. průtok vody tělní sprchy: 120 l/min regulovaný max. průtok vody oční sprchy: 14 l/min doporučená teplota vody: min. 15 °C – max. 35 °C požadovaný tlak vody: min. 0,2 MPa – max. 0,5 MPa povrchová úprava: epoxidová barva barva: zelená RAL 6029

· oční hlavice jsou vybaveny gumovými očnicemi pro ochranu očí a lehkými kryty proti prachu a jiným nečistotám · kryty se při vyplachování automaticky otevřou pomocí proudu vody

BEZPEČNOST PRÁCE

· sprchová hlavice zajišťuje jemný, rovnoměrný a široký proud vody

KOMBINOVANÁ TĚLNÍ A OČNÍ A OBLIČEJOVÁ SPRCHA

NÁSTĚNNÁ TĚLNÍ SPRCHA · ruční ovládání

· ruční ovládání

· určena k připevnění ke stěně

· určena k připevnění k podlaze

Páka tělové sprchy

Sprchová hlavice

Ruční táhlo tělové sprchy

1

N

Spouštěcí páčka oční sprchy

NOVINKA

OZNAČENÍ TYP ROZMĚRY MATERIÁL UMYVADLA HMOTNOST CENA KČ

1

2

ZM S200

ZM S300

Hlavice oční sprchy

nástěnná

kombinovaná

Ø 20 × 72 cm –

72 × 50 × 215 cm polypropylen

5 kg

17 kg

3 610,-

14 800,-

Stojan oční a tělové sprchy

Umyvadlo oční sprchy

Aretace ke zdi Aretace k podlaze

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při instalaci je nutné předřadit vhodný filtr pro úpravu a filtraci vody, přičemž nesmí být omezen průtok vody oční sprchou. Minimální průtok filtrem by měl být 1 m3/hod. Tento filtr není součástí standardní dodávky.

2

NÁHRADNÍ DÍLY OZNAČENÍ

NÁZEV

ZM S001

Perlátor k očním sprchám

ZM S002

Umyvadlo polypropylen

1

2

CENA KČ 250,2 110,-

ZM S003

Ventil 1/2“ k očním sprchám

1 450,-

ZM S004

Hlavice k očním sprchám

2 290,-

ZM S005

Spouštěcí páka k očním sprchám

1 330,-

ZM S006

Sprchová hlavice

2 160,-

ZM S007

1“ ventil ke sprchám

2 820,-

ZM S008

Páčka k tělovým sprchám

ZM S009

Ruční táhlo k tělovým sprchám

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

540,1 210,-

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

91


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

BEZPEČNOST PRÁCE

AUTOMATICKÉ DEFIBRILÁTORY AED K zástavě srdce dochází bez předchozího varování a  může postihnout i  zcela zdravého člověka. Je úplně jedno, zda je člověk zdravý nebo nemocný, obézní nebo štíhlý, kuřák či nekuřák. V  rámci Evropské unie zemře přibližně 500  000 lidí ročně, přičemž 40 % obětí je ve věku mezi 25 a 40 lety. Zemřou doma, v  zaměstnání, při sportu nebo zábavě. Pomoc je poskytnuta přibližně 1 člověku z 5 postižených. Včasnost provedení defibrilace zvyšuje šance na přežití a  také snižuje pravděpodobnost vzniku následných poškození. Je proto důležité mít defibrilátor snadno dosažitelný, nejlépe do 2 minut.

Použití AED je velmi jednoduché, vždy má názorný jednoduchý návod a i  náhodně přítomný laik může zachránit život – stačí přístroj přiložit na hrudník člověka v  bezvědomí a  přístroj sám vyhodnotí srdeční rytmus a  vydá nebo nevydá příkaz k  výdeji výboje, který zachránce provede jedním stiskem tlačítka. Automatické defibrilátory jsou vhodné pro laické záchranáře, zdravotníky, hasiče a  policisty, kteří řeší zdravotní problémy postižených.

N

NOVINKA

NÁHLÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA

ŠANCE NA PŘEŽITÍ

RYCHLÁ POMOC

Srdeční zástava je stav, kdy dojde k „elektrickému zkratu“ v srdci. Pokud dojde k poruše funkce srdečního rytmu, srdce se účinně nestahuje, aby pumpovalo krev, ale pouze se jemně „třese“ a dochází ke komorové fibrilaci. V těchto případech přestane proudit krev v těle a tím je zabráněno okysličování všech orgánů v těle.

Nejcitlivějším orgánem na dodávky kyslíku je mozek a také samotné srdce. K odumírání mozkových buněk vlivem chybějícího kyslíku dochází již po 3 až 5 minutách. Dojezdová rychlost zdravotnické záchranné služby může být ale mnohem delší, až 15 minut.

Defibrilátory AED je již vybaveno mnoho veřejných budov a sportovišť a je dobré o tom vědět. Informace o rozmístění AED poskytuje aplikace Záchranka. Umístění AED je vždy označeno speciální bezpečnostní značkou.

92

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PHILIPS HEARTSTART FRX

8

LET ZÁRUKA

Velmi jednoduché použití díky hlasové nápovědě v českém jazyce, i v krizových situacích vás uklidní a přesně navede na poskytnutí rychlé první pomoci.

VÝHODY: · lehký a spolehlivý defibrilátor, lze použít i v extrémním prostředí · dlouhá životnost a ekonomický provoz · trvale připojené elektrody umožňují okamžitý zásah · zvukový metronom určuje správnou frekvenci stlačování hrudníku, masáže srdce, umělého dýchání · stav baterií je indikován LED kontrolkou, která je viditelná v průzoru vnějšího obalu · dodáván v pevné brašně s prostorem pro doplnění dalších malých zdravotnických pomůcek · obsahuje jednorázové elektrody s exspirací 2 roky rozměry: 22 × 18 × 6 cm hmotnost: 1,5 kg napájení: LiMnO2 baterie energie výboje: 150 J až 200 J ochrana krytem: IP55

CENA: 37 100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ

ZOLL PLUS Defibrilátor ZOLL PLUS je určen k poskytnutí neodkladné defibrilace. Pomocí vizuální a zvukové nápovědy v českém jazyce pomáhá zachránci dodržovat stanovený postup pro použití AED. Chytrá analýza srdečního rytmu od okamžiku přiložení elektrod zkracuje čas resuscitace a urychluje dodání výboje.

POPIS

EXSPIRACE

OZ D901

náhradní jednorázové elektrody

24 měsíců

CENA KČ 1 750,-

OZ D902

klíč pro defibrilaci dětí

3 600,-

OZ D909

náhradní baterie

48 měsíců

3 980,-

OZ D910

tréningové elektrody

3 670,-

OZ D189

bílá kovová schránka na AED

5 400,-

Přístroj obsahuje v základním vybavení elektrody, které kontrolují správnou frekvenci a  hloubku masáže srdce. Umožňuje ukládání a  záznam informací pro pozdější kontrolu jako jsou rytmus EKG, datum příhody, identifikace přístroje, záznam hlasů záchranářů a zvuků z nejbližšího okolí. VÝHODY: · zvukový metronom pomáhá zachránci dodržet správnou frekvenci masáže a umělého dýchání · LCD displej s možností zobrazení EKG křivky pro zdravotníky · jednoduchá výměna baterií · grafické zobrazení kvality srdeční masáže · umožňuje ukládání a záznam informací pro pozdější kontrolu · nevyžaduje PBTK, samostatné testování v pravidelných intervalech · víko přístroje slouží jako podložka pod hlavu k uvolnění dýchacích cest · přepravní brašna je součástí balení · obsahuje jednorázové elektrody CPR-D s exspirací 5 let rozměry: 24, 1 × 29,1 × 13,3 cm LCD displej: 6,6 × 3,3 cm hmotnost: 3,1 kg napájení: 10 ks lithiových monočlánků energie výboje: 120 J až 200J ochrana krytem: IP 55 PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

CENA: 46 700,-

POPIS

EXSPIRACE

OZ D801

jednorázové elektrody pro dospělé

60 měsíců

4 470,-

OZ D802

jednorázové dětské elektrody

22 měsíců

3 640,-

OZ D189

bílá kovová schránka na AED

5 400,-

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

CENA KČ

93

BEZPEČNOST PRÁCE

Moderní AED defibrilátor určený pro snadné použití laické veřejnosti i zkušených zdravotníků. Velmi účinná pomůcka, která se stala standardní součástí postupů při poskytování první pomoci při srdečním selhání. Pracuje podle nejnovějších doporučených postupů Guidelines 2015.


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

ÚNIKOVÉ PROSTŘEDKY

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

NOVINKA

BEZPEČNOST PRÁCE

N

ÚNIKOVÉ KUKLY PARAT Únikové kukly PARAT byly vyvinuty pro rychlý a bezpečný únik z prostředí zamořeného spalinami a toxickými nebo jinak nebezpečnými plyny. Masky poskytují optimální funkčnost a pohodlí při nasazení, poskytují ochranu minimálně 15 minut.

DOBŘE SEDÍ JASNĚ VIDITELNÁ KUKLA

Speciálně konstruovaná polomaska dobře padne velkému množství různých velikostí a tvarů obličeje.

Signální barva kukly garantuje vysokou úroveň viditelnosti.

VNITŘNÍ HLAVOVÉ PÁSKY Díky tomu, že se vnitřní hlavové pásky automaticky nastavují, žádné další utahování kukly už není zapotřebí.

TEXTILNÍ TĚSNĚNÍ OKOLO KRKU Pružné textilní těsnění okolo krku, na přání zákazníka k dispozici s těsnicím límcem z elastomeru za účelem ještě vyšší úrovně ochrany.

VYSOCE VÝKONNÝ FILTR Datum exspirace filtru je zřetelně vyznačeno, při otevření se filtr automaticky uvolní z obalu.

VÝDECHOVÝ VENTIL Přímo odvádí vydechovaný vzduch z polomasky.

POUZE 3 KROKY PŘÍPRAVY NA ÚNIK

VYSOKÝ KOMFORT

SPOLEHLIVÁ OCHRANA

1. krok – otevřete obal, z filtru se automaticky odstraní krytky. Kukla se rozloží do provozní polohy a je možné ji okamžitě nasadit na hlavu.

Únikové kukly uživatelé obvykle nosí v zavřeném stavu a jen zřídka je otevírají – pouze v nebezpečné situaci. Obal únikových kukel Dräger PARAT byl navržen s důrazem na ergonomii a komfort při nošení. Když uživatel pracuje, může mít únikovou kuklu upevněnu na opasku nebo na ramenním popruhu, na sponě na oblečení nebo na karabině na opasku.

Únikové kukly jsou vybaveny vysoce výkonnými filtry. Tyto filtry spolehlivě chrání před širokým spektrem toxických plynů, výparů, prachových částic a zplodin hoření. Bezpečnostní plomba na obalu ukazuje, zda byla jednotka otevřena. Filtr je hermeticky utěsněn pomocí dvojice zátek.

2. krok – vyjměte a nasaďte si kuklu, vnitřní hlavové pásky se samy nastavují. 3. krok – opusťte nebezpečný prostor.

15 MINUT OCHRANY

PROVOZNÍ ŽIVOTNOST 16 LET

Úniková kukla chrání uživatele minimálně 15 minut, tím je poskytnuta dostatečná doba na opuštění nebezpečných prostor a záchranu života a zdraví.

Filtry je nutné po 8 letech vyměnit, celková životnost se prodlouží na 16 let.

94

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY FILTRU PO POUŽITÍ NEBO PŘI EXSPIRACI KONTAKTUJTE NAŠI ZÁKAZNICKOU LINKU 800 156 944

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

Ochranná plomba ukazuje, že obal ještě nebyl otevřen BEZPEČNOST PRÁCE

Kroužek pro připojení karabiny

Vysoká viditelnost otevírací krytky, šipka ukazuje směr otevření Otvory na zadní straně umožňují připnutí na pásek a ramení popruh Průhledné okénko umožňuje zkontrolovat datum exspirace a stav přístroje Těsnicí zátka filtru se automaticky odstraní po otevření obalu Obrázkový postup nasazení kukly

Ochrana proti prachu IP5

Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP54

MĚKKÝ OBAL

TVRDÝ OBAL

PRŮMYSLOVÁ ÚNIKOVÁ KUKLA PARAT 4700

PROTIPOŽÁRNÍ ÚNIKOVÁ KUKLA PARAT 5500

· ochrana proti toxickým průmyslovým plynům, výparům a prachovým částicím

· ochrana proti toxickým plynům a zplodinám hoření, výparům a prachovým částicím

· schváleny dle normy DIN 58647-7 pro úniková zařízení s flitrem

· schváleny dle normy ČSN EN 403:2004 pro protipožární únikové kukly

· v souladu s normou ČSN EN 14387:2004 pro plynové filtry a kombinované filtry

· testováno v souladu s normou DIN 58647-7 pro použití H2S

OZNAČENÍ

TYP FILTRU

TYP OBALU

CENA KČ

TYP FILTRU

TYP OBALU

CENA KČ

OZ 2472

ABEK P3

měkký obal

4 680,-

OZNAČENÍ OZ 2552

CO P2

měkký obal

4 680,-

OZ 2473

ABEK P3

tvrdý obal

4 680,-

OZ 2553

CO P2

tvrdý obal

4 680,-

CENA KČ

PROTIPOŽÁRNÍ A PRŮMYSLOVÁ ÚNIKOVÁ KUKLA PARAT 7500

CVIČNÁ KUKLA PARAT

· ochrana proti toxickým průmyslovým plynům, zplodinám hoření, výparům a prachovým částicím

· pro účely nácviku únikových situací · dodávána se simulovaným filtrem

· schváleny dle normy ČSN EN 403:2004 pro protipožární únikové kukly · v souladu s normou ČSN EN 14387:2004 pro plynové filtry a kombinované filtry · testováno v souladu s normou DIN 58647-7 pro použití H2S OZNAČENÍ

TYP FILTRU

TYP OBALU

OZ 2752

ABEK CO P3

měkký obal

OZ 2753

ABEK CO P3

tvrdý obal

CENA KČ

OZNAČENÍ

TYP FILTRU

TYP OBALU

5 180,-

OZ 2902

Bez klasifikace

měkký obal

4 540,-

5 180,-

OZ 2903

Bez klasifikace

tvrdý obal

4 540,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ

NÁZEV

CENA KČ

OZ 2980

Držák na stěnu pro tvrdý obal

490,-

OZ 2990

Ramenný popruh

250,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

95


CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOST PRÁCE

LEHKÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ SAVER PP

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

N

Lehký dýchací přístroj je určen pro krizové situace spojené se zhoršením kvality vzduchu ohrožující zdraví a životy lidí, například při požárech nebo při průmyslových haváriích spojených s úniky nebezpečných plynů. Dýchací přístroj ochrání unikající osobu před nadýcháním kouře a  plynů po dobu 15 minut. Včasné použití této ochranné pomůcky tak může zachránit mnoho životů a zamezit vzniku následných poškození dýchacího ústrojí a plic.

NOVINKA

Celoobličejová maska Plicní automatický ventil

Fotoluminiscenční prvky

Kapsa na dokumenty pod víkem Průhledné okénko na kontrolu tlaku

Přípojka na doplnění vzduchu

Reflexní prvky

ČAS JE PODSTATNÝ

15 MINUT VZDUCHU

NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU

V nouzových situacích se mohou podmínky rychle zhoršit. Po otevření dýchacího přístroje se automaticky aktivuje nepřetržitý přívod stlačeného vzduchu. To dává uživateli dostatečný čas potřebný k bezpečnému opuštění oblasti.

Dýchací přístroj Saver PP využívá jednoduchý redukční systém, který zajišťuje proudění vzduchu stálou rychlostí až do úplného vyprázdnění zásobníku. Tlaková nádoba vystačí na 15 minut přívodu vzduchu. Přístroj může být snadno resetován po falešném poplachu.

Dýchací přístroj je možné skladovat 10 let bez nutnosti údržby, tím jsou minimalizovány náklady. Průhledné okénko na obalu usnadňuje kontrolu manometru bez vybalení přístroje. Kontroly doporučujeme provádět v pravidelných intervalech.

VYSOKÁ VIDITELNOST A KOMFORT

SPLŇUJE PŘEDPISY

CELOOBLIČEJOVÁ MASKA

Obaly mají fotoluminiscenční a reflexní prvky pro lepší viditelnost, a to i při nízkých světelných podmínkách. Saver PP je kompaktní a lehký a může se nosit buď přes hrudník nebo přes rameno.

Dýchací přístroj splňuje požadavky předpisu SOLAS a IMO. Je použitelný v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX zóna 0 s klasifikací I M1/II 1D/II 1G IIC T6.

Saver PP se dodává včetně spolehlivé celoobličejové masky, které má nízký výdechový odpor. Maska poskytuje vynikající rozhled, elastické upevňující pásky drží masku bezpečně na obličeji. Masku lze nosit společně s ochranou sluchu a přilbou.

OZ 2010

OZ 2020

LEHKÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ V ODOLNÉM OBALU barva: šedočerná objem tlakové nádoby: 3 litry hmotnost: 7,6 kg CENA: 22 200,-

LEHKÝ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ V TEXTILNÍM OBALU barva: signální oranžová objem tlakové nádoby: 3 litry hmotnost: 5,9 kg CENA: 21 900,-

96

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

MONITORY HLUKU SOUNDEAR

Lidské ucho standardně vydrží bez poškození hluk na úrovni 85 dB. Pokud je ale lidské ucho vystaveno dlouhotrvajícímu hluku vyšším než 85 dB, je nutné používat vhodné ochranné prostředky.

Ochrana sluchu na pracovišti se řídí nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Monitory úrovně hluku určují, kde a kdy je vhodné použít osobní ochranné prostředky. Přístroj lze přednastavit na 16 různých hlukových limitů. Použití monitoru hluku je velmi jednoduché.

HYGIENICKÉ LIMITY STANOVENÉ NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 272/2011 Sb. 50 dB – při ustáleném proměnném hluku při práci, která je náročná na pozornost a soustředění a pro pracoviště určená pro tvůrčí práci 70 dB – při ustáleném proměnném hluku při práci ve výrobě, skladování a na stavbách

N

NOVINKA

Hluk překročil limit Hluk se přiblížil k limitu Hluk je pod limitem

OZ 2803

OZ 2823

OZ 3310

POPIS

OZNAČENÍ

SoundEar Industry II

SoundEar Industry II XL

SoundEar 3

ROZMĚRY

26,5 × 20,5 × 4,6 cm 1,5 kg

59,5 × 41,2 × 5,9 cm 3 kg

25,6 x 20,5 x 4,5 cm

40 -115 dB (± 3 dB)

40 -115 dB (± 3 dB)

30-120 dB (± 0,5 dB) 0 °C až 50 °C

HMOTNOST ROZSAH MĚŘENÍ PRACOVNÍ TEPLOTA

1,5 kg

0 °C až 50 °C

0 °C až 50 °C

OCHRANA KRYTEM

IP 42

IP 42

IP 42

NAPÁJENÍ

24 V

24 V

24 V/ 5 V

20Hz–16 kHz

20Hz–16 kHz

20 Hz–20 kHz

FREKVENCE HLUKU PAMĚŤ

16 MB

EXTERNÍ MIKROFON MOŽNOST PŘIPOJENÍ K PC ROZHRANÍ

USB

USB

GSM, Wi-Fi, LAN, USB

13 700,-

21 100,-

37 500,-

ZOBRAZENÍ TEPLOTY A ČASU CENA KČ

ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU SMĚRU ÚNIKU PLYNU · přístroje a nástroje pro sledování proudění plynu · bezpečná mlha pomůže rychle a jednoduše odhalit úniky plynů a jejich směr proudění · vhodné pro montáže, kontrolu a údržbu tlakových zařízení a potrubí OZ 6580

OZ 6510 DETEKTOR ÚNIKU A PROUDĚNÍ PLYNU Obsah balení: – detektor proudění plynu – 3 mlhové ampulky – akumulátor – pevný kufřík CENA: 14 400,PŘÍSLUŠENSTVÍ: OZNAČENÍ

SADA PRO SLEDOVÁNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU Obsah balení: – sada pro sledování proudění vzduchu – 10 ks kouřových trubiček CENA: 2 060,PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV

CENA KČ

OZ 6515

Mlhové ampulky, 3 ks

930,-

OZ 6516

Univerzální nabíječka

1 960,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

OZNAČENÍ OZ 6589

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

NÁZEV Kouřové trubičky, 10 ks

CENA KČ 1 170,-

97

BEZPEČNOST PRÁCE

Přístroj pro monitoring úrovně hluku v průmyslových provozech je užitečným nástrojem pro předcházení poškození sluchu vlivem zatížení hlukem na pracovišti.


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

BEZPEČNOST PRÁCE

DETEKTORY PLYNŮ DRÄGER Osobní detektory plynů DRÄGER jsou malé a velmi přesné přístroje učeny pro rychlou detekci obsahu nebezpečných plynů ve vzduchu. Pomáhají pracovníkům v průmyslu, energetice a ve službách určit, kdy je nutné opustit pracoviště nebo použít příslušné osobní ochranné prostředky tak, aby ochránili své zdraví a život. Použití detektorů je jednoduché a spolehlivé, vždy dodávány včetně kalibrace a protokolu. rozměry: 64 × 84 × 20 mm hmotnost: 113 g provozní teplota: –30 °C do 55 °C

N

NOVINKA

Výměnný filtr chránící senzor před prachem a vodou

Jednoduché upevnění pomocí klipu

Indikace ukazující, že je zařízení testováno a připraveno k použití

Velký LCD displej s podsvícením pro zobrazení důležitých informací i za méně příznivých podmínek a ve tmě

Robustní pryžové pouzdro pro použití v tvrdých podmínkách IP 68 – ochrana při ponoření do vody

Jasné barevné označení detekovaných plynů pro prevenci vzniku chyb

360° viditelný světelný signál alarmu

ROBUSTNÍ A PŘEHLEDNÉ

JEDNODUCHÉ A JASNÉ

360° SVĚTELNÝ ALARM

Pryžové pouzdro odolné proti nárazům a proti působení chemikálií splňuje požadavky stupně krytí IP 66, takže přístroj může být vystaven i stříkající vodě. Klip zajišťuje bezpečné upevnění na oblečení pracovníka. Dobře viditelný barevný štítek pomáhá na první pohled rozlišit monitorované plyny.

Přístroj je možné snadno obsluhovat jen jednou rukou, i v rukavicích. Přístroj kontinuálně poskytuje jasné a jednoznačné informace. Velký numerický LCD displej je navržen tak, aby neobsahoval žádné texty, a má podsvícení, které zajišťuje dobrou čitelnost i ve tmě.

Přístroj disponuje vibračním a multitónovým akustickým alarmem, a také emituje optický alarmový signál, který je dobře viditelný z jakéhokoli směru. Světelné LED diody na protilehlém horním a spodním rohu přístroje jasně blikají.

POKROČILÁ TECHNOLOGIE

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Přístroje Dräger Pac jsou vybaveny nejnovější technologií miniaturních senzorů. Přístroje se vyznačují extrémní životností, rychlou dobou odezvy a mají celou řadu funkcí pro záznam událostí, včetně možnosti individuálně upravit intervaly funkčních zkoušek a kalibrací.

Maximální bezpečnost je zaručena i tehdy, když se přístroj nachází v kapse nebo když je otvor pro vstup plynu nechtěně zakrytý. Chytré umístění senzoru umožňuje bezpečný přístup měřeného plynu jak shora, tak i zepředu přístroje.

KALIBRACE A TESTOVÁNÍ

DOPORUČENÉ INTERVALY KALIBRACE:

Detektory plynů jsou kontrolovány a kalibrovány podle ČSN EN 60079-29-2. Funkční zkoušky jsou prováděny plynem o známé koncentraci v určitých specifikovaných intervalech

· základní plyny: 12 měsíců · ostatní plyny: 6 měsíců

98

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

V PŘÍPADĚ POTŘEBY KALIBRACE DETEKTORŮ PLYNŮ SE OBRAŤTE NA NAŠI ZÁKAZNICKOU LINKU 800 156 944

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

JEDNOPLYNOVÝ DETEKTOR ZÁKLADNÍCH PLYNŮ PAC 6000 · provozní životnost přístroje minimálně 2 roky · bezúdržbový přístroj DETEKOVANÝ PLYN

OZ 6600

H2S – Sirovodík

OZ 6601

CO – Oxid uhelnatý

ROZSAH MĚŘENÍ

HRANICE ALARMU A1/A2

CENA KČ

0–100 ppm

5/10 ppm

5 540,-

0–2000 ppm

30 /60 ppm

5 540,-

OZ 6602

O2 – Kyslík

0–25 % obj

19/23 % obj

7 140,-

OZ 6603

SO2 – Oxid siřičitý

0–100 ppm

0,5/1 ppm

8 750,-

BEZPEČNOST PRÁCE

OZNAČENÍ

ppm = part per milion (10 000 ppm = 1 %)

JEDNOPLYNOVÝ DETEKTOR ZÁKLADNÍCH PLYNŮ PAC 6500 · provozní životnost přístroje bez omezení · snadná výměna baterií a senzoru OZNAČENÍ

DETEKOVANÝ PLYN

OZ 6650

H2S – Sirovodík

OZ 6651

CO – Oxid uhelnatý

ROZSAH MĚŘENÍ

HRANICE ALARMU A1/A2

CENA KČ

0–100 ppm

5/10 ppm

8 750,-

0–2 000 ppm

30/60 ppm

10 200,-

OZ 6652

O2 – Kyslík

0–25 % obj

19/23 % obj

10 200,-

OZ 6653

SO2 – Oxid siřičitý

0–100 ppm

0,5/1 ppm

13 100,-

ppm = part per milion (10 000 ppm = 1 %)

JEDNOPLYNOVÝ DETEKTOR SPECIÁLNÍCH PLYNŮ PAC 8000 · konfigurovatelné alarmy:

· provozní životnost přístroje bez omezení · snadná výměna baterií a senzoru

· TWA – časově vážený průměr

· výměnné filtry proti prachu a vodě

· STEL – limitní koncentrace, která by neměla být překročena

· možnost stažení dat do PC

· možnost automatických funkčních zkoušek

· záznam maximálních koncentrací OZNAČENÍ

DETEKOVANÝ PLYN

ROZSAH MĚŘENÍ

HRANICE ALARMU A1/A2

CENA KČ

OZ 6800

NO – Oxid dusnatý

0–55 ppm

25/50 ppm

17 200,-

OZ 6801

CO2 – Oxid uhličitý

0–5 % obj.

0,5/1 % obj.

17 200,17 200,-

OZ 6802

Cl2 – Chlór

0–20 ppm

0,5/1 ppm

OZ 6803

HCN – Kyanovodík

0–50 ppm

1,9/3,8 ppm

17 200,-

OZ 6804

NH3 – Amoniak

0–300 ppm

20/40 ppm

17 200,-

OZ 6805

PH3 – Fosforovodík

0–20 ppm

0,1/0,2 ppm

17 200,-

OZ 6806

OV – Organické plyny

0–200 ppm

10/20 ppm

17 200,-

OZ 6807

OV-A – Organické plyny

0–200 ppm

10/20 ppm

17 200,-

OZ 6808

NO2 – Oxid dusičitý

0–50 ppm

5/10 ppm

18 900,-

OZ 6809

O3 – Ozón

0–10 ppm

0,1/0,2 ppm

17 200,-

OZ 6810

COCl2 – Fosgen

0–10 ppm

0,1/0,2 ppm

18 900,-

ppm = part per milion (10 000 ppm = 1 %)

DUÁLNÍ DETEKTORY ZÁKLADNÍCH PLYNŮ PAC 8500 · stejné parametry jako detektory PAC 8000 · detektor měří kombinace dvou základních plynů OZNAČENÍ

DETEKOVANÝ PLYN

ROZSAH MĚŘENÍ

HRANICE ALARMU A1/A2

CENA KČ

OZ 6811

H2S – Sirovodík/ CO – Oxid uhelnatý

0–100 ppm H2S 0–2000 ppm CO

5/10 ppm H2S 30/60 ppm CO

17 200,-

OZ 6812

O2 – Kyslík/ CO – Oxid uhelnatý

0–25% obj. O2 0–2000 ppm CO

19/23 % obj. 30/60 ppm

17 200,-

OZ 6813

CO – Oxid uhelnatý H2 kompenzovaný

0–2000 ppm

30/60 ppm

14 600,-

ppm = part per milion (10 000 ppm = 1 %)

HRANICE ALARMU A1 – spodní hranice nebezpečnosti, kde se může pracovník rozhodnout, zda pracoviště opustí A2 – horní hranice nebezpečnosti, pracovník musí opustit pracoviště nebo použít vhodné ochranné pomůcky

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

99


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK

BEZPEČNOST PRÁCE

DETEKTORY ALKOHOLU DRÄGER Detektory alkoholu DRÄGER jsou odolné profesionální přístroje pro měření alkoholu v dechu. Díky svému novému vzhledu a vysoce kvalitnímu zpracování odpovídají nejnáročnějším požadavkům uživatelů. Jsou mimořádně odolné proti mechanickému namáhání a povětrnostním vlivům.

životností. I při vysokém obsahu alkoholu senzor poskytuje rychlé a bezpečné výsledky. Náustky jsou tvarovány tak, že je lze intuitivně vsadit do držáku. Vyjmutí náustku po použití je snadné a  hygienické. Parametry detektorů jsou v souladu s normou ČSN EN 15964.

Detektory jsou vybaveny elektrochemickým senzorem DRÄGER s velmi krátkou dobou odezvy, vysokou přesností a  dlouhou

N

VÝHODY:

NOVINKA

· měření je možné provádět v chladné zimní noci i za horkého letního dne

· výměnný náustek – díky tomu detektory lze použít také pro více osob

· přístroj je připraven k použití téměř okamžitě

· dlouhá životnost a spolehlivost měření

· rychlý a jednoduchý odběr vzorků

· až 1 500 měření na jednu baterii

· ergonomická konstrukce umožňuje jednoduché ovládání levou i pravou rukou s displejem vždy před očima

KALIBRACE A RECERTIFIKACE POKUD POTŘEBUJETE DETEKTOR ZKALIBROVAT A NEBO RECERTIFIKOVAT, KONTAKTUJTE NAŠI ZÁKAZNICKOU LINKU 800 156 944

OZNAČENÍ DOPORUČENÉ POUŽITÍ TYP SENZORU ROZMĚRY HMOTNOST

AT 3820

AT 5820

osobní

firemní

firemní

elektrochemický

elektrochemický

elektrochemický

50 × 29 × 133 mm 130 g

50 × 31 × 141 mm 150 g

62 × 38 × 151 mm 195 g

ČAS PŘÍPRAVY K MĚŘENÍ ČAS REAKCE ROZSAH MĚŘENÍ NAPÁJENÍ PROVOZNÍ TEPLOTA

4s

2s

2s

3 až 10 s

5 až 25 s

5 až 25 s

0‰ až 5‰

0‰ až 5‰

0‰ až 5‰

Baterie 1 × CR123A -5 °C až 50 °C

Baterie 1 × CR123A -5 °C až 50 °C

2 × AA/2 × NiMH -5 °C až 50 °C

STUPEŇ OCHRANY KRYTEM PAMĚŤ CERTIFIKÁT ČMI – LZE POUŽÍT JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO

IP 52

IP 54

IP 54

10 měření

100 měření

5 000 měření

NE

NE · detektor alkoholu · 3 × náustek · baterie · smyčka na ruku · plastový kufřík

· detektor alkoholu · 3 × náustek · baterie · textilní pouzdra

OBSAH BALENÍ

AT 6820

ANO · detektor alkoholu · 3 × náustek · baterie · smyčka na ruku · plastový kufřík

MOŽNOST PROVEDENÍ PASIVNÍ ZKOUŠKY MOŽNOST TISKU VÝSLEDKŮ CENA KČ

6 390,-

12 500,-

23 500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DETEKTORŮM ALKOHOLU DRÄGER OZNAČENÍ

100

NÁZEV

AT 3820

AT 5820

AT 6820

DT 5000

CENA KČ

AT N382

Náustky, 5 ks

140,-

AT N100

Náustky, 100 ks

740,-

AT N250

Náustky, 250 ks

AT N1000

Náustky, 1 000 ks

AT A682

Adaptér pro pasivní zkoušku

AT T682

Mobilní bezdrátová tiskárna

1 810,7 030,130,16 700,350,-

AT TP5R

Termopapír pro tiskárnu, 5 rolí

AT TZ01

Síťový zdroj pro tiskárnu

2 700,-

AT K681

Systémový kufřík

2 690,-

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

DROGOVÝ ANALYZÁTOR DRUGTEST 5000

BEZPEČNOST PRÁCE

Systém testování na drogy se skládá ze systému odběru vzorků a analytické jednotky. Na odborném pracovišti i při zásahu v terénu vám tento systém zajistí vše potřebné pro předběžné testování. Ihned na místě zjistíte, zda je testovaná osoba pod vlivem drog. · snadné použití i v rukavicích · výsledky jsou srovnatelné s analýzou z krve · zdravotnický výrobek v rámci EU v souladu se směrnicí 98/78/ES pro diagnostické zdravotnické prostředky

N

NOVINKA

OKAMŽITÉ A PŘESNÉ

HYGIENICKÉ A BEZBOLESTNÉ

Stačí sejmout kryt a předat testovací kazetu testované osobě, tato osoba sama provede odběr vzorku. Výsledek testu je velmi rychlý a přesný díky analyzátoru DrugTest 5000.

Testovaná osoba sama provede odběr vzorku, integrovaný indikátor se zbarví modře na znamení, že odběr byl dokončen. To obvykle zabere méně než jednu minutu. Vzorek odevzdá v zapouzdřené kazetě, aby nedošlo ke kontaktu se vzorkem slin.

AUTOMATICKÉ A RYCHLÉ

DT 5000 STARTOVACÍ BALÍČEK DRUGTEST 5000

Testovací kazetu a cartridge stačí zasunout to analytické jednotky a analýza se spustí automaticky. Díky tomu máte čas věnovat pozornost testované osobě. Výsledek se zobrazí po několika minutách.

– analyzátor omamných látek DrugTest 5000 – 240 ks odběrových sad na testování 6 látek: Amfetaminy Benzodiazepin Cannabinoidy Kokain Metamfetaminy Opiáty

JASNÉ VÝSLEDKY Naměřený výsledek se zobrazí v textové podobě na displeji přístroje. Chybné interpretace jsou proto téměř vyloučeny. Pomocí externí klávesnice lze přidat další údaje, uložit je, nebo je rovnou vytisknout pomocí mobilní tiskárny.

rozměry: 20 × 26 × 25 cm hmotnost:4,5 kg napájení: baterie/230 V/12 V doba měření: max 9 minut paměť: 500 měření pracovní teplota: 4 °C až 40 °C

SNADNÉ A BEZPEČNÉ K ovládání analytické jednotky slouží pouhá tři tlačítka, je proto vhodný i v hektických situacích. Ovládání se provádí podle pokynů na displeji. Stačí postupovat podle textových pokynů.

CENA: 178 100,-

DETEKTORY OMAMNÝCH LÁTEK DRÄGER Drogové testy firmy DRÄGER jsou určeny pro rychlé stanovení obsahu níže uvedených drog ve slinách zkoušených osob. Oba testy jsou speciálně vyvinuty především pro rychlé stanovení obsahu nejrozšířenější drogy THC. Lze zvolit rychlost a přesnost testu na THC při simultánní detekci ostatních níže uvedených drog. Jednorázové detektory OZNAČENÍ

DT 3006/1

ROZMĚRY

32 × 57 × 111 mm 30 g

HMOTNOST ČAS REAKCE

DT 3006 32 × 57 × 111 mm 30 g

Detektory pro DrugTest 5000 DT 5070

DT 5080

1–3 minuty

1–3 minuty

PRACOVNÍ TEPLOTA

5 °C až 30 °C

5 °C až 30 °C

POČET KS V BALENÍ

1 ks

20 ks

20 ks

20 ks

490,-

9 490,-

15 300,-

15 900,-

DETEKOVANÉ OMAMNÉ LÁTKY: AMP – amfetaminy od 50 ng/ml BZD – benzodiazepin od 15 ng/ml THC – cannabinoidy od 5 ng/ml COC – kokain od 20 ng/ml MET – metamfetaminy od 35 ng/ml OPI – opiáty od 20 ng/ml MDT – metadon od 20 ng/ml KET – ketamin od 300 ng/ml CENA KČ

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

101


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

DETEKTORY ALKOHOLU · pro kontrolu systému prevence užívání alkoholu BEZPEČNOST PRÁCE

· vhodné pro osobní či firemní použití · při běžném používání doporučujeme kalibrovat přístroj každých 6 měsíců

OZNAČENÍ

AT 2500

AT 5500

AT 7000

osobní

osobní

osobní/firemní

firemní

polovodičový

polovodičový

polovodičový

elektrochemický (Fuel Cell)

40 × 20 × 104 mm 85 g

59 × 27 × 116 mm 105 g

50 × 18 × 105 mm 100 g

108 × 17 × 147 mm 85 g

40 s

30 s

20 s

15 s

4s

5s

2–4 s

10 s

DOPORUČENÉ POUŽITÍ TYP SENZORU ROZMĚRY HMOTNOST ČAS PŘÍPRAVY K MĚŘENÍ ČAS REAKCE ROZSAH MĚŘENÍ BATERIE PŘESNOST MĚŘENÍ

AT 3500

0,0–4,0 ‰

0,0–4,0 ‰

0,0–4,0 ‰

0,0–5,0 ‰

2 × 1,5 V AA alkalické +/− 15 %

2 × 1,5 V AA alkalické +/− 10 %

2 × 1,5 V AA alkalické +/− 10 %

2 × 1,5 V AAA alkalické +/− 5 % od 0,0 do 1 ‰

10 °C až 40 °C

10 °C až 40 °C

10 °C až 40 °C

0 °C až 40 °C

· digitální detektor · 2 × AA alkalická baterie · 5 ks náustků · zástrčka do autozapalovače · pouzdro

· digitální detektor · 2 x AAA alkalická baterie · 5 ks náustků

2 980,-

3 620,-

+/− 10 % od 1 do 5,00 ‰ PROVOZNÍ TEPLOTA NÁUSTEK KONTROLA MNOŽSTVÍ VDECHNUTÉHO VZDUCHU POČÍTADLO PROVEDENÝCH MĚŘENÍ · digitální detektor · 2 × AA alkalická baterie OBSAH BALENÍ

CENA KČ

1 070,· lze přepínat do tří různých jednotek

· digitální detektor · 2 × AA alkalická baterie · 5 ks náustků

1 650,· lze rychle opakovaně použít

· zvukový signál při dechové · počítadlo provedených zkoušce měření

· velký a přesný rozsah měření · velký a přesný rozsah měření · počítadlo provedených měření · výměnný senzor

· kontrola objemu vdechnutí · kontrola objemu vdechnutí · lze zapojit přes zásuvku autozapalovače

· lze rychle opakovaně použít · počítadlo provedených měření · paměť na posledních 10 měření · kontrola objemu vdechnutí

AT 7090 VÝMĚNNÝ SENZOR CENA: 690,-

NÁHRADNÍ NÁUSTKY OZNAČENÍ

NÁZEV

POČET KS

CENA KČ

AT NB50

Hromadně balené náhradní náustky

50

130,-

AT NS50

Samostaně balené náhradní náustky

50

190,-

102

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

AT 9001

» str. 214–225

» str. 226–231

BEZPEČNOST PRÁCE

OZNAČENÍ

AT 8000

AT 8100

AT 8500

firemní

firemní

firemní

firemní

elektrochemický (Fuel Cell)

elektrochemický (Fuel Cell)

elektrochemický (Fuel Cell)

elektrochemický (Fuel Cell)

44 × 15 × 100 mm 66 g

44 × 15 × 100 mm 66 g

48 × 20 × 120 mm 95 g

50 × 20 × 106 mm 90 g

až 3 min

až 3 min

18 s

20 s

5s

4–10 s

10 s

5s

0,0–4,0 ‰

0,0–4,0 ‰

0,0–5,0 ‰

0,0–4,0 ‰

DOPORUČENÉ POUŽITÍ TYP SENZORU ROZMĚRY HMOTNOST ČAS PŘÍPRAVY K MĚŘENÍ ČAS REAKCE ROZSAH MĚŘENÍ

2 x 1,5 AAA alkalické

2 x 1,5 AAA alkalické

+/− 5 % od 0,0 do 1 ‰

+/− 5 % od 0,0 do 1 ‰

2 × 1,5 AAA alkalické +/− 5 % od 0,0 do 1 ‰

+/− 5 % od 0,0 do 0,5 ‰

+/− 10 % od 1 do 4,00 ‰

+/− 10 % od 1 do 4,00 ‰

+/− 10 % od 1 do 5,00 ‰

+/− 10 % od 0,5 do 4,00 ‰

0 °C až 40 °C

0 °C až 40 °C

0 °C až 40 °C

−5 °C až 40 °C

· digitální detektor · 2 x AAA alkalická baterie · 5 ks náustků · pouzdro · řemínek na ruku 4 830,-

· digitální detektor · 2 × AAA alkalická baterie · 5 ks náustků · kufřík

BATERIE PŘESNOST MĚŘENÍ PROVOZNÍ TEPLOTA

2 x 1,5 V AAA alkalické

NÁUSTEK KONTROLA MNOŽSTVÍ VDECHNUTÉHO VZDUCHU POČÍTADLO PROVEDENÝCH MĚŘENÍ · digitální detektor · 2 × AAA alkalická baterie · 5 ks náustků · pouzdro

OBSAH BALENÍ

CENA KČ

· digitální detektor · 2 × AAA alkalická baterie · 5 ks náustků · pouzdro

3 860,-

4 390,-

4 840,-

· nejmenší Fuel Cell tester na trhu

· nejmenší Fuel Cell tester na trhu

· velký a přesný rozsah měření · lze rychle opakovaně použít

· velký a přesný rozsah měření

· velký a přesný rozsah měření

· lze rychle opakovaně použít

· lze rychle opakovaně použít

· počítadlo provedených měření

· lze rychle opakovaně použít

· počítadlo provedených měření · kontrola objemu vdechnutí

· počítadlo provedených měření · počítadlo provedených měření · paměť na posledních 50 měření · kontrola objemu vdechnutí · kontrola objemu vdechnutí · lze propojit s PC

· lze propojit s PC a mobilem

· uživatelsky nastavitelný

DETEKTORY OMAMNÝCH LÁTEK · jednorázové detektory nejčastěji zneužívaných omamných látek · interval dosažení výsledku je 10 minut · pokud vyšel výsledek testu pozitivně a chcete si ho ověřit, zapečeťte vršek detektoru samolepkou a pošlete ho do laboratoře pro potvrzení výsledku

DETEKOVANÉ OMAMNÉ LÁTKY

DT IS50

DT IS60

DT ISF6

280,-

440,-

530,-

AMP – amfetamin od 50 ng/ml PCP – fencyklidin od 10 ng/ml THC – cannabinoidy od 12 ng/ml OPI – opiáty od 40 ng/ml COC – kokain od 20 ng/ml MET – metamfetamin od 50 ng/ml CENA KČ

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

103


OCHRANA ZDRAVÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

» str. 131–157

BIO KIT Speciální souprava v kufříku pro bezpečnou likvidaci tělních tekutin. Sada obsahuje speciální absorpční polymerový prášek PULVIBIO gel s velmi vysokou sorpční kapacitou až 400násobek vlastní hmotnosti. Prášek v  kontaktu s  kapalinou vytvoří transparentní gel, který usnadní odstranění rozptýlené kapaliny, která může být následně dezinfikována a likvidována.

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH KUFŘÍKU BIO KIT PULVIBIO gel 50g

2 ks

Lopatka a sběrač

2 ks

Sáček na odpad

2 ks

Rukavice jednorázové

2 páry

Maska s ochranným štítem 1 ks Papírové utěrky

3 ks

Alkoholové dezinfekční utěrky

10 ks

OZNAČENÍ ZM 2100

NÁZEV

Pro usnadnění sběru je v sadě lopatka se sběračem a  ochranné pomůcky. · absorpce kapalin včetně krve, moči, zvratků, exudátů, dezinfekce · šrouby pro zavěšení kufříku na zeď součástí balení (otvory na zadní straně) CENA KČ 925,-

BIO KIT

materiál kufříku: polypropylen rozměry: 29 × 9 × 21 cm

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

ZDRAVOTNICKÁ SKLÁDACÍ NOSÍTKA

SKŘÍŇ PRO ZDRAVOTNICKÁ NOSÍTKA

· určena k odsunu raněného a jako dočasné lůžko pro ošetření pacienta · potah odolný vůči plísním a  se sníženou hořlavostí

· uzamykání cylindrickým zámkem · vybavena poličkou pro uložení zdravotnického materiálu

materiál: konstrukce: eloxovaný hliník klouby: pozinkovaný profil potah: polyester s PVC vrstvou barva: oranžová nosnost: 120 kg rozměry: 96 × 50 × 17 cm (složená nosítka) rozměry: 203 × 50 × 14 cm (rozložená nosítka) hmotnost: 6,4 kg

OZNAČENÍ

NÁZEV

CENA KČ

ZM NOS

Zdravotnická skládací nosítka

5 580,-

materiál: ocelový plech barva: oranžová, práškový lak rozměry: 130 × 62 × 23 cm hmotnost: 9 kg (prázdná skříň)

FIXACE HLAVY · určena ke znehybnění krční páteře během transportu · vyrobeno z vysokotlakého molitanu s nepromokavou povrchovou úpravou · možnost upevnění pomocí upínacích pásů · nastavitelné podle velikosti hlavy rozměry: 41 × 13 × 26 cm

OZNAČENÍ ZM FIX

104

NÁZEV Fixace hlavy

CENA KČ 3 070,-

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

OZNAČENÍ ZM SKN

NÁZEV

CENA KČ

Skříň pro zdravotnická nosítka

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

4 910,-

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60


ZNAČENÍ POTRUBÍ

CHEMICKÁ SVĚTLA

» str. 66–76

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 77

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE A ROZŘEZÁVAČE FÓLIÍ 1. ZABRAŇUJÍ POŠKOZENÍ ZBOŽÍ

4. JSOU EKONOMICKY VÝHODNÉ

2. URYCHLUJÍ PRÁCI

Náklady na kvalitní bezpečnostní nože jsou vzhledem k ostatním firemním nákladům (mzdové náklady, pohonné hmoty atd.) téměř zanedbatelné. Navíc dodáváme i  nože s  výměnnými čepelemi. Kvalitní tělo nože tak může sloužit mnoho let a podnik pak již kupuje pouze náhradní čepele.

S pomocí kvalitních bezpečnostních nožů otevřete obal několika jednoduchými rychlými pohyby. Pro každý typ práce dodáváme speciální nože, které jsou zkonstruovány tak, aby dokonale vyhovovaly uvedenému účelu. U  nožů s  výměnnými čepelemi může pracovník po jejím opotřebení čepel bez použití jiných nástrojů lehce vyměnit. Většina bezpečnostních nožů má navíc ve svém těle místo pro uložení několika dalších náhradních čepelí. Při práci díky tomu dochází jen k minimálním prostojům. Když se navíc použije vhodný držák či pouzdro, jsou nože stále při ruce, a to práci ještě více zrychlí. 3. CHRÁNÍ PRACOVNÍKY PŘED ZRANĚNÍM Pracovní úrazy jsou pro zaměstnance nepříjemné a  pro zaměstnavatele velmi nákladné. Dojde k  přerušení práce

BEZPEČNOSTNÍ ROZŘEZÁVAČE JEDNORÁZOVÝ ROZŘEZÁVAČ FÓLIE SE ZAOBLENÍM · rozřezává smršťovací fólii i lepicí pásku · odřezává klopy krabic · otevírá sáčky · velmi lehký · chráněné ostří čepele · čepel není výměnná · zaoblené zakončení

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BN DCR

16,5 cm × 5,6 cm × 10 mm

MATERIÁL HMOTNOST CENA OD 1 KS CENA OD 1O KS plast

40 g

80,-

76,-

JEDNORÁZOVÝ ROZŘEZÁVAČ FÓLIE S HROTEM · rozřezává smršťovací fólii · odřezává klopy krabic · otevírá sáčky · velmi lehký · chráněné ostří čepele · čepel není výměnná · ostré zakončení hrotu

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BN DCT

16,5 cm × 6 cm × 10 mm

MATERIÁL HMOTNOST CENA OD 1 KS CENA OD 1O KS plast

40 g

80,-

76,-

TYPY PRO ŘEZÁNÍ Pro snadné a rychlé řezání držte rozřezávač šikmo k materiálu, ne kolmo.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

800 156 944 ZELENÁ LINKA

105

BEZPEČNOST PRÁCE

a vyškolený zaměstnanec pak na pracovišti nějakou dobu chybí. Bezpečnostní nože, jak již jejich název napovídá, nebezpečí zranění minimalizují. Čepel je většinou úplně zakrytá nebo se vysunuje minimálně. Některé nože mají navíc čepel na pružině a ta díky tomu po ukončení řezu sama zajede do těla nože.

Pokud zaměstnanci při rozbalování obalů zboží poškodí, dojde mimo ztráty hodnoty zboží také k prostojům, které zaměstnavatel musí zaplatit. Díky konstrukci bezpečnostních nožů lze riziko poškození rozbalovaného zboží téměř vyloučit. Čepel nože je buď chráněna krytem, nebo je aretována ve vhodné poloze odpovídající tloušťce kartonu.


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

JEDNORÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ROZŘEZÁVAČE JEDNORÁZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ROZŘEZÁVAČ BEZPEČNOST PRÁCE

· bezpečně řešené uložení čepele · vhodný pro rychlou práci při řezání · pro řezání lepicích pásek, krabic, fólií nebo plastových řemenů

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

BN EZ2

142 × 12 × 46 mm

plast

HMOTNOST

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 1O KS

19 g

80,-

76,-

SECUMAX 145 – MALÝ, LEHKÝ, JEDNORÁZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ROZŘEZÁVAČ · rozřezávací čepel a zasekávací hroty na lepicí pásku · zakrytá čepel zvyšuje bezpečnost, pouze 4mm kanálek pro řezání · nejlehčí rozřezávač s hmotností pouhých 12 gramů · stabilní sklolaminátová rukojeť zajišťuje velmi snadné řazání · pohodlné ergonomické držení pro praváky i leváky

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M145

118 × 4 × 35,4 mm

sklolaminát

3,8 mm

12 g

60,-

TYP PRO ŘEZÁNÍ Pro snadné a rychlé řezání držte rozřezávač šikmo k materiálu, ne kolmo.

SECUMAX 150 – JEDNORÁZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ROZŘEZÁVAČ · bezpečně zakrytá čepel má dvě ostří · na vrchní čísti je rozřezávač lepicí pásky · vhodný pro řezání až 5ti vrstvého kartonu · pohodlné ergonomické držení pro praváky i leváky

106

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M150

148 × 11 × 37,2 mm

sklolaminát

6,2 mm

24,4 g

82,-

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

ZRCADLA » str. 158–163


UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOSTNÍ ROZŘEZÁVAČE SECUMAX COMBI – BEZPEČNOSTNÍ ROZŘEZÁVAČ NA FÓLIE BEZPEČNOST PRÁCE

· dlouhá, zaoblená přední část nože navádí řezaný materiál · čtyřnásobné použití čepele zajistí vysokou životnost · snadná a pohodlná práce díky ergonomické rukojeti · snadná výměna nebo otočení čepele, stačí povolit šroub · vhodný na lepicí pásky, fólie a jiné obalové materiály

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M109

155 × 11 × 54 mm

sklolaminát

3,2 mm

45 g

232,-

SECUMAX 350 – VŠESTRANNÝ ROZŘEZÁVAČ S VÝMĚNNOU ČEPELÍ · rozřezávací čepel a zasekávací hroty na lepicí pásku · ostří spolehlivě rozřízne až 5vrstvý karton · dvojnásobně použitelná zakrytá čepel · náhradní čepel uložená v rukojeti, snadná výměna a otočení · pohodlné ergonomické držení pro praváky i leváky

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M350

154 × 12 × 40 mm

sklolaminát

6 mm

37 g

301,-

EASYSAFE – VŠESTRANNÝ ROZŘEZÁVAČ · rozřezávací čepel a hrot na protržení lepicí pásky · zakrytá čepel chrání pracovníky i zboží · výměnná čepel má čtyři ostří, tím zajistí vysokou životnost · uzamykatelná výměna čepele, klíč je součástí balení · snadná a pohodlná každodenní práce díky ergonomické rukojeti

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M121

207 × 10 × 66 mm

sklolaminát

6,6 mm

66,3 g

319,-

NÁHRADNÍ ČEPELE

1

OZNAČENÍ

BALENÍ

BN M109

BN M350

BN M121

CENA KČ 1 969,-

BN M355

100 ks

2 200,-

BN M456

Náhradní čepel

100 ks

1 011,-

2

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

ROZMĚRY

100 ks

BN M370

2

NÁZEV

Náhradní čepel 43 × 22 mm Náhradní čepel 39 × 24 mm

1

39 × 18 mm

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

107


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ NA KARTONOVÉ KRABICE BEZPEČNOST PRÁCE

Nůž na kartonové krabice, rozřezávač balicí pásky a rozřezávač smršťovacích fólií · snadné řezání s vysokou bezpečností · integrovaný rozřezávač smršťovacích fólií · vestavěný zásobník na rezervní čepele v rukojeti · bezpečnostní zakončení čepele snižuje riziko poranění píchnutím nebo poškození zboží

Pro praváky

Pro leváky

OZNAČENÍ

POPIS

BARVA

ROZMĚRY

BN S5R

pro praváky

zelená

15,7 cm × 3,5 cm × 15 mm

MATERIÁL HLOUBKA ŘEZU HMOTNOST plast

19 mm

60 g

220,-

210,-

BN S5L

pro leváky

červená

15,7 cm × 3,5 cm × 15 mm

plast

19 mm

60 g

220,-

210,-

PLASTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

CENA OD 1 KS

CENA OD 10 KS

Tři tlačítka pro silové řezání pravou i levou rukou

· automatické zasouvání čepele · tři tlačítka pro řezání pravou i levou rukou · bezpečnostní zakončení čepele · výborně viditelná barva · výměna čepele bez použití nářadí · ekonomická lehká plastová rukojeť

Kolečko pro rychlou výměnu čepele Bezpečnostní zakončení čepele snižuje riziko poranění píchnutím OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

BN EZ3

14,5 cm × 3,5 cm × 20 mm

plast

10 mm

40 g

CELOKOVOVÝ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

CENA OD 1 KS

CENA OD 10 KS

90,-

86,-

Tři tlačítka pro silové řezání pravou i levou rukou

· automatické zasouvání čepele · tři tlačítka pro řezání pravou i levou rukou · bezpečnostní zakončení čepele · ergonomická rukojeť · výborně viditelná barva · výměna čepele bez použití nářadí · odolná kovová rukojeť OZNAČENÍ BN RZ3

Bezpečnostní zakončení čepele snižuje riziko poranění píchnutím

ROZMĚRY 146 × 38 × 20 mm

Kolečko pro rychlou výměnu čepele

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA OD 1 KS

CENA OD 10 KS

kov

8 mm

140 g

170,-

160,-

KAPESNÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ · malý skládací nůž · mělká hloubka řezu · bezpečné přenášení ve složeném stavu

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA OD 1 KS

CENA OD 10 KS

BN PSC 2

10,3 cm × 3,5 cm × 8 mm

kov

11 mm

40 g

50,-

48,-

NÁHRADNÍ ČEPELE OZNAČENÍ

108

ROZMĚRY

BALENÍ

BN S4CB

Čepele ve výdejním zásobníku

NÁZEV

45 × 19 mm

100 ks

450,-

BN S4C

Náhradní čepele

45 × 19 mm

100 ks

370,-

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

BN S5R/BN S5L

BN EZ3

BN RZ3

CENA KČ

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103


UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOST PRÁCE

QUICKBLADE® – PRACOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ · kovový pracovní nůž · robustní kovové tělo s gumovým držákem · automatické zasunutí čepele

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA OD 1 KS

CENA OD 10 KS

BN QBS

170 × 40 × 25 mm

kov

9 mm

200 g

240,-

230,-

MAXISAFE – BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S VYSUNOVACÍ ČEPELÍ · trojmístný posunovač umožňuje použití pro praváky i leváky · snadná výměna čepele · kovová přední část chrání nůž před obroušením · sklolaminátový nůž pro intenzivní práci · dvojnásobně použitelná čepel, stačí jen otočit · automatické zasunutí čepele po ukončení řezu OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M101

148 × 18 × 42 mm

sklolaminát

17,2 mm

64,5 g

327,-

STANDARD – LEHKÝ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ · lehký bezpečnostní nůž s automatickým zasunutím čepele · rukojeť je vyrobena z plastu ABS s pryžovým obložením na boku · ocelový unašeč čepele · snadná výměna čepele, po které je možné použit nůž pravou i levou rukou · dvojnásobně použitelná čepel, stačí jen otočit OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X800

145 × 35 × 25 mm

ABS plast

23 mm

70 g

60,-

NÁHRADNÍ OZNAČENÍ ČEPELE

NÁZEV

ROZMĚRY

BALENÍ

BN QBS

BN M101

BN X800

CENA KČ

BN M600

Náhradní čepel se zaoblenými rohy

1 471,-

Náhradní čepel

55 × 19 mm 60 × 19 mm

100 ks

BN M997

100 ks

1 391,-

BN X080

Náhradní čepel

72 × 18 mm

10 ks

BN X081

Náhradní čepele

61 × 19 mm

10 ks

50,-

BN X082

Univerzální náhradní čepele

61 × 19 mm

10 ks

60,-

PRUŽNÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 178–186

ZRCADLA » str. 158–163

50,-

109


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

OCHRANA ZDRAVÍ

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE PRO PLUS – BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S ROZŘEZÁVAČEM · bezpečnostní nůž s integrovaným rozřezávačem obalového materiálu · automatické zasunutí čepele po ukončení řezu · ergonomicky tvarovaná kovová rukojeť s gumovým úchopem pro praváky i leváky · snadná výměna dvojnásobně použitelné čepele · součástí balení je 5 náhradních čepelí ukrytých uvnitř nože OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X850

180 × 45 × 30 mm

kov

25 mm

220 g

250,-

PRO – BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S VYSOUVACÍ ČEPELÍ · automatické zasunutí čepele po ukončení řezu · tři úrovně nastavení hloubky řezu (9, 15 a 25 mm) · ergonomicky tvarovaná kovová rukojeť s gumovým úchopem pro praváky i leváky · snadná výměna dvojnásobně použitelné čepele · součástí balení je 5 náhradních čepelí ukrytých uvnitř nože OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X845

156 × 41 × 20 mm

kov

25 mm

182 g

290,-

BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S ROZŘEZÁVAČEM · bezpečnostní nůž s automatickým zasunutím čepele · integrovaný rozřezávač obalového materiálu · ergonomicky tvarovaná kovová rukojeť s gumovým úchopem · snadná výměna dvojnásobně použitelné čepele · nůž je vhodný pro praváky i leváky OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X855

188 × 52 × 20 mm

kov

23 mm

218 g

330,-

NÁHRADNÍ ČEPELE 1

OZNAČENÍ 1

2

110

2

NÁZEV

BN X081

Náhradní čepele

BN X082

Univerzální náhradní čepele

BN X028

Rotační čepele

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

ROZMĚRY

BALENÍ

BN X850

BN X845

BN X855

CENA KČ

61 × 19 mm 61 × 19 mm

10 ks

50,-

10 ks

60,-

Ø 28 mm

3 ks

80,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

ZRCADLA » str. 158–163


UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOST PRÁCE

PREMIUM – ERGONOMICKÝ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ · bezpečnostní nůž s automatickým zasunutím čepele · ergonomicky tvarovaná kovová rukojeť s gumovým úchopem pro praváky i leváky · snadná výměna dvojnásobně použitelné čepele · součástí balení je 5 náhradních čepelí ukrytých uvnitř nože · nůž je vhodný pro praváky i leváky OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X815

173 × 54 × 25 mm

kov

25 mm

226 g

210,-

PRACOVNÍ NŮŽ S AUTOMATICKÝM PODAVAČEM ČEPELÍ · tři úrovně nastavení hloubky řezu (7, 15 a  25 mm) pomocí jezdce na vrchní straně rukojeti nože · automatická výměna čepele z integrovaného zásobníku · ergonomicky tvarovaná kovová rukojeť s gumovým úchopem pro praváky i leváky · dvojnásobně použitelná čepel · součástí balení je 5 náhradních čepelí v integrovaném zásobníku OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X847

176 × 43 × 23 mm

kov

25 mm

232 g

300,-

BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ PRO PRAVÁKY I LEVÁKY · bezpečnostní nůž s automatickým zasunutím čepele · kovová rukojeť s gumovým úchopem padne dobře do ruky praváka i leváka · snadná výměna čepele, · vhodný pro praváky i leváky, stačí jen otočit čepel v unašeči · dvojnásobně použitelná čepel, stačí jen otočit · součástí balení 2 náhradní čepele OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X820

136 × 40 × 21 mm

kov

23 mm

78 g

180,-

NÁHRADNÍ ČEPELE 1 2

OZNAČENÍ

NÁZEV

ROZMĚRY

BALENÍ

BN X815

BN X847

BN X820

CENA KČ

1

BN X081

Náhradní čepele

61 × 19 mm

10 ks

50,-

2

BN X082

Univerzální náhradní čepele

61 × 19 mm

10 ks

60,-

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

800 156 944 ZELENÁ LINKA

111


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE S PÁČKOVÝM MECHANISMEM SECUPRO 625 – BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S PÁČKOVÝM MECHANISMEM BEZPEČNOST PRÁCE

· ergonomická rukojeť s páčkovým mechanismem pro praváky a leváky · automatické zasunutí čepele · pojistka pro zajištění nože při přenášení · robustní konstrukce nože z hliníku a optimální hmotností · hloubka řezu 21 mm umožňuje řezat vícevrstvé kartony · snadná a rychlá výměna čepele bez použití nástroje

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M625

154 × 22 × 67 mm

hliník

21 mm

151 g

848,-

SECUPRO MARTEGO – ERGONOMICKÝ NŮŽ S PÁČKOVÝM MECHANISMEM · odolný hliníkový nůž pro každodenní náročné používání · automatické zasunutí čepele · ergonomická rukojeť s páčkovým mechanismem · pojistka pro zajištění nože při přenášení · čtyřnásobné použití čepele zajistí vysokou životnost · mělká hloubka řezu zajistí bezpečnost pro zboží · snadná a rychlá výměna čepele bez použití nástroje

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M122

155 × 18 × 48,5 mm

hliník

9 mm

105 g

674,-

SECUPRO MERAK – LEHKÝ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S PÁČKOVÝM MECHANISMEM · lehký sklolaminátový nůž pro náročné používání · automatické zasunutí čepele · ergonomická rukojeť s páčkovým mechanismem · pojistka pro zajištění nože při přenášení · čtyřnásobné použití čepele zajistí vysokou životnost, stačí jen otočit · mělká hloubka řezu zajistí bezpečnost pro zboží · snadná a rychlá výměna čepele bez použití nástroje OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M124

128 × 18 × 50 mm

sklolaminát

9 mm

59 g

408,-

SECUNORM MIZAR – LEHKÝ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S PÁČKOVÝM MECHANISMEM · ergonomická rukojeť s páčkovým mechanismem · vysoce kvalitní sklolaminátový nůž je odolný proti poškrábání a obroušení · snadná a rychlá výměna čepele bez použití nástroje · pojistka pro zajištění nože při přenášení a uzamčení výměny čepele · dvojnásobně použitelná čepel OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M125

139 × 15,6 × 50,5 mm

sklolaminát

15 mm

59 g

266,-

NÁHRADNÍ ČEPELE OZNAČENÍ

112

NÁZEV

ROZMĚRY

BALENÍ

BN M600

Náhradní čepel se zaoblenými rohy

1 471,-

Náhradní čepel

100 ks

1 391,-

BN M926

Náhradní čepel

55 × 19 mm 60 × 19 mm 26 × 19 mm

100 ks

BN M997

100 ks

1 240,-

BN M523

Náhradní čepel

53 × 19 mm

100 ks

1 320,-

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

BN M625

BN M122

BN M124

BN M125

CENA KČ

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103


UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE SECUNORM PROFI25 – BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S VYSUNOVACÍ ČEPELÍ · snadná a rychlá výměna čepele bez použití nástroje · vhodný pro praváky i leváky, stačí jen otočit čepel v unašeči · dvojnásobně použitelná čepel · automatické zasunutí čepele po ukončení řezu

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M120

143 × 17 × 31 mm

hliník

21 mm

82 g

360,-

SECUNORM PROFI40 – BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S DLOUHOU ČEPELÍ · dlouhá a pevná čepel s hloubkou řezu 36 mm · hliníkové robustní tělo nože je odolné proti obroušení · snadná a rychlá výměna čepele bez použití nástroje · vhodný pro praváky i leváky, stačí jen otočit čepel v unašeči · automatické zasunutí čepele po ukončení řezu

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M119

143 × 17 × 31 mm

hliník

36 mm

82 g

383,-

SECUNORM 380 – BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S VELMI DLOUHOU ČEPELÍ · velmi dlouhá čepel s hloubkou řezu 73 mm · snadná a rychlá výměna čepele bez použití nástroje · sklolaminátový nůž odolný proti poškrábání a obroušení · pojistka pro zajištění nože při přenášení a uzamčení výměny čepele · nůž je vhodný pro praváky i leváky, stačí jen otočit čepel v unašeči · vhodný pro běžně dostupné materiály

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M380

170,5 × 20 × 34 mm

sklolaminát

73 mm

78 g

408,-

NÁHRADNÍ ČEPELE OZNAČENÍ

NÁZEV

BN M600

Náhradní čepel se zaoblenými rohy

BN M997

Náhradní čepel

BN M794

Dlouhá náhradní čepel

BN M796

Velmi dlouhá náhradní čepel

PRUŽNÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 178–186

ROZMĚRY

BALENÍ

55 × 19 mm 60 × 19 mm

100 ks

1 471,-

100 ks

1 391,-

100 ks

1 780,-

100 ks

1 631,-

71 × 18 mm 109 × 18 mm

ZRCADLA » str. 158–163

BN M120

BN M119

BN M380

CENA KČ

113

BEZPEČNOST PRÁCE

· hliníkové robustní tělo nože je odolné proti obroušení


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

OCHRANA ZDRAVÍ

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ · bezpečnostní nůž s odlamovací čepelí až 80 mm · automatické zasunutí čepele po dokončení řezu · kovové tělo s gumovou rukojetí · gumová opěrka palce pro stabilitu řezu s dlouhou čepelí · nůž ve dvou šířkách čepele 9 a 18 mm

OZNAČENÍ

ŠÍŘKA ČEPELE

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN X709

9 mm

160 × 25 × 16 mm

kov

až 80 mm

179 g

110,-

BN X718

18 mm

190 × 38 × 24 mm

kov

až 80 mm

170 g

190,-

CENA KČ

PRACOVNÍ NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ A AUTOMATICKÝM PODAVAČEM · pracovní nůž pro profesionální použití · žebrovaný gumový povrch pro pohodlný úchop · kovový unašeč čepele · automatická výměna čepele z integrovaného zásobníku · po vysunutí čepele do koncové polohy se dá jednoduše vyjmout, opětovné použití vysune novou čepel · součástí balení je 5 náhradních čepelí v integrovaném zásobníku OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

BN X409

ŠÍŘKA ČEPELE 9 mm

142 × 32 × 20 mm

ABS plast

až 80 mm

64 g

110,-

BN X418

18 mm

168 × 46 × 23 mm

ABS plast

až 80 mm

170 g

160,-

PRACOVNÍ NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ · pracovní nůž s rukojetí z měkčeného materiálu · pro každodenní použití · kovový unašeč s odlamovací hranou · automatické uzamknutí posuvu čepele při řezání · součástí balení 2 náhradní čepele OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

BN X909

ŠÍŘKA ČEPELE 9 mm

137 × 24 × 15 mm

ABS plast

až 80 mm

45 g

CENA KČ 70,-

BN X918

18 mm

175 × 40 × 25 mm

ABS plast

až 80 mm

102 g

110,-

NÁHRADNÍ ČEPELE

114

OZNAČENÍ

NÁZEV

BN X009

Náhradní odlamovací čepele

85 × 9 mm

10 ks

30,-

BN X018

Náhradní odlamovací čepele 110 × 18 mm

10 ks

50,-

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

ROZMĚRY

BALENÍ BN X709 BN X718 BN X409 BN X418 BN X909 BN X918

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

ZRCADLA » str. 158–163

CENA KČ


UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOST PRÁCE

BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY SECUMAX 363 – KRÁTKÉ A PŘESNÉ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY · krátké a přesné nůžky i pro nejnáročnější střihy a materiály · bezpečný pravoúhlý výbrus ostří, zaoblená špička · vhodné pro běžně dostupné materiály – karton, papír, fólii, látku, přízi i plastové pásky · měkká rukojeť a malé otvory pro prsty · vysoká pevnost díky pevnému spojení ostří

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M363

134 × 8 × 65,5 mm

nerezová ocel

36,8 g

337,-

SECUMAX 564 – DLOUHÉ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY · dlouhé ostří zvyšuje rychlost střihu · otvory pro prsty a palec zajisťují pevné a stabilní uchopení nůžek · bezpečný pravoúhlý výbrus ostří, zaoblená špička · vhodné pro běžně dostupné materiály - karton, papír, fólii, látku, přízi i plastové pásky · díky tvaru nůžek můžete spodní část použít jako oporu při střihu · vysoká pevnost díky pevnému spojení ostří

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MATERIÁL

HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

CENA KČ

BN M564

218 × 12 × 82 mm

nerezová ocel

93 g

664,-

​KONTEJNER NA POUŽITÉ ČEPELE

PRUŽINOVÝ DRŽÁK

· po naplnění kontejneru se nádoba otočením víka uzavře a nelze ji znovu otevřít · naplněný a  uzavřený kontejner bezpečně zlikvidujete s ostatním odpadem OZNAČENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

CENA KČ

BN M981

390,-

BN CL

39,-

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

800 156 944 ZELENÁ LINKA

115


LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

» str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

BEZPEČNOST PRÁCE

LOCKOUT TAGOUT EFEKTIVNÍ PROGRAM LOCKOUT TAGOUT VE 4 KROCÍCH

Dodržujte plán pro vytváření efektivního programu LOCKOUT TAGOUT:

1

1

2

3

4

AUDIT, ZÁSADY A POSTUPY

IDENTIFIKACE A ZNAČENÍ VŠECH KONTROLNÍCH BODŮ ENERGIÍ

ŘÁDNÉ UZAMYKACÍ NÁSTROJE A VÝSTRAŽNÉ PROSTŘEDKY

ŠKOLENÍ A INFORMOVANOST O NOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH NORMÁCH

VYTVOŘTE ZÁSADY A POSTUPY KONTROLY ENERGIÍ (LOTO)

Prvním krokem je vyvinout a zdokumentovat zásady programu LOCKOUT TAGOUT, které podrobně identifikují jeho účel a  rozsah. Můžeme Vám pomoci vytvořit harmonogram úspěšné realizace programu LOCKOUT TAGOUT, kdy bude nutné provést audit všech stávajících potenciálních zdrojů nebezpečné energie, vytvořit seznam, popsat postupy a definovat zodpovědnosti. PROČ POTŘEBUJETE POSTUPY LOCKOUT TAGOUT · Postupy slouží jako kontrolní listy, které zaměstnancům pomáhají předcházet chybám, a snižují riziko nehod a úrazů · Postupy urychlují činnost postupu Lockout, čímž dochází ke zkrácení odstávek a zlepšení provozní produktivity · OSHA vyžaduje dokumentované postupy kontroly energií specifické pro každý stroj

2

IDENTIFIKUJTE VŠECHNY KONTROLNÍ BODY ENERGIÍ

V tomto kroku musíte lokalizovat a  jasně označit všechny kontrolní body energií, včetně ventilů, vypínačů, jističů a  zástrček, trvale umístěnými etiketami nebo visačkami. Naše tiskárny etiket nebo etikety vyrobené dle vašeho zadání jsou spolu s  trvanlivými samolepicími materiály určeny k  tomu, aby vám poskytly spolehlivou a trvanlivou identifikaci.

3

OPRÁVNĚNÉ ZAMĚSTNANCE VYBAVTE SPRÁVNÝMI ZAMYKACÍMI A VÝSTRAŽNÝMI PROSTŘEDKY

Nabízíme komplexní řadu prostředků a nástrojů LOTO – visací zámky (mezi které patří bezpečnostní a nevodivé zámky), uzávěry LOCKOUT TAGOUT (mezi které patří uzávěry ventilů, jističů a  univerzální uzávěry), visačky, etikety, skříňky na uzávěry, stanice na visací zámky a mnohem více!

4

ZAMĚSTNANCE ŠKOLTE A PODPORUJTE POVĚDOMÍ O BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PRAXI

Nabízíme své odborné zkušenosti v oblasti školení zaměstnanců a  vedoucích. Dokážeme připravit jasný plán školení, definovat požadovaný obsah pro konkrétní účastníky a vyškolit Vaše vedoucí pracovníky tak, aby byli schopni provádět interní školení.

ZAVEDENÍ SYSTÉMU LOCKOUT TAGOUT – ÚVOD Zavedení systému LOCKOUT TAGOUT (LOTO) v rámci závodu představuje dlouhodobý projekt vyžadující koordinaci mnoha oddělení, aktivit a dobrou znalost dané problematiky. Jakkoliv se na první pohled může zdát, že se jedná o snadný postup, kdy „nasadíme a zamkneme ventil“, většina společností implementujících systém LOTO záhy zjistí, že problematika je mnohem komplexnější. Naše společnost pro Vás zajistí dodávku vhodných LOTO komponentů, které jsou uvedeny v tomto katalogu a dále zajistí kompletní implementaci systému LOTO dle individuálních potřeb každého jednotlivého závodu. Součástí implementace je zejména

116

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

vypracování veškerých písemných dokumentů potřebných pro používání LOTO prvků, jako je Hlavní směrnice LOTO nebo pracovní instrukce pro použití LOTO prvků na jednotlivých strojích a zařízeních. Součástí implementace LOTO je i kompletní zaškolení obsluhy, při kterém zaměstnanci pochopí základní principy použití systému a  jsou schopni systém správně používat. Celou službu zajišťuje specializovaný auditor, který je jako jediný v  ČR certifikován agenturou OSHA se zkušeností implementace systému v desítkách globálních firem v rámci celé střední Evropy.

SADY LOTO » str. 126–127

ÚKAPOVÉ VANIČKY » str. 376–379


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

ZAVEDENÍ SYSTÉMU LOCKOUT TAGOUT – ZÁKLADNÍ AUDIT nákup samostatných komponentů LOTO i finanční náročnost pro službu zavedení a školení. Vhodným krokem je v  takovém případě provedení základního auditu u  zákazníka. V  průběhu jednodenní návštěvy v  provozu zákazníka auditor získá rámcové představy o  implementaci i způsobu organizace podniku. Na základě provedení základního auditu je schopen auditor pro zákazníka připravit kompletní dokumentaci, která vhodně slouží jako podklady pro management před zahájením projektu.

JAKO VÝSTUP ZE ZÁKLADNÍHO AUDITU ZÍSKÁVÁ ZÁKAZNÍK · Základní harmonogram zavedení (časová náročnost, jednotlivé kroky projektu, potřebná součinnost konkrétních oddělení) · Cenovou nabídku na službu kompletního zavedení systému LOTO (vypracování Hlavní směrnice, pracovních instrukcí, provedení školení a další podklady) · Orientační konfiguraci potřebných komponentů LOTO, která předběžně kalkuluje náklady potřebné na zakoupení prvků LOTO

SL PREA ZÁKLADNÍ AUDIT V JEDNOM ZÁVODĚ CENA: 16 000,-

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ Každý rok jsou v Evropské unii tisíce pracovníků zraněny nebo usmrceny při provádění oprav nebo údržby průmyslového vybavení a strojů. Velké množství těchto úrazů je způsobeno nekontrolovaným zapnutím energie. A to přesto, že v Evropě jsou platné předpisy vyžadující vypnutí a zamknutí veškerých energetických zdrojů při provádění údržby nebo oprav strojů.

PROCEDURA LOCKOUT TAGOUT SPOČÍVÁ VE DVOU ZÁKLADNÍCH KROCÍCH UZAMKNOUT Procedura Lockout spočívá v umístění speciálního uzávěru a  visacího zámku na místo, které je kritické pro zapnutí zdroje energie, a to takovým způsobem, aby jasně: INFORMOVALO ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto. ZAMEZILO nežádoucí manipulaci se zdrojem energie, která by mohla vést ke zranění či usmrcení osob nebo škodě na majetku. OZNAČIT Nedílnou součástí procedury je označení uzávěru visačkou. Visačka informuje ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto. Na visačku lze zapsat informace týkající se odpojení (zodpovědný pracovník, datum dokončení). Na zadní straně visačky může být umístěn text s popisem kroků, které musí obsluha provést před zapnutím zařízení. Podpisem na visačce je poté potvrzeno, že byly dané kroky provedeny.

PROČ POUŽÍVAT UZÁVĚRY? ·

bezpečnostprácepřiopravách,údržbě, odstávkách nebo čištění

·

prevence před zraněním, úrazem

·

prevence před poškozením

·

procedura jasně a zřetelně poukazuje na možná rizika v pracovním prostředí

RŮZNÉ TYPY RIZIK Hlavní skupiny rizik, pro které lze systém využít, jsou:

MECHANICKÉ RIZIKO

CHEMICKÉ RIZIKO

ELEKTRICKÉ RIZIKO

Pohyb zařízení, činnost stroje, např. lis, soustruh, drtička atp.

Výskyt chemikálie nebo plynu v potrubí, např. plyn, pára, kyselina atp.

Riziko způsobené elektrickým proudem

ZÁMKY » str. 128–129

800 156 944 ZELENÁ LINKA

117

BEZPEČNOST PRÁCE

Zavedení systému LOTO v závodě je dlouhodobý projekt, u kterého je třeba zajistit odpovídající naplánování aktivit a také financování. Protože je logicky rozsah prací rozdílný u  každého jednotlivého zákazníka s  ohledem na typ průmyslu, ve kterém se pohybuje, nelze „od stolu“ – a to ani s velkou rezervou – předem odhadnout celkovou časovou náročnost a  náklady spojené se zavedením systému LOTO. Před rozhodnutím o  implementaci systému požaduje vždy management zadavatele konkrétní informace o  časové náročnosti celého projektu, finanční náročnosti pro


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

NASTAVITELNÝ UZÁVĚR VENTILU · lze nastavit k použití na uzavíracích ventilech od 2,5 do 16,5 cm · jedno zařízení pro většinu uzavíracích ventilů BEZPEČNOST PRÁCE

· nahradí 3 běžná uzamykatelná zařízení uzavíracích ventilů · odolný polypropylen · odolnost vůči extrémním teplotním změnám –20 °C až 80 °C dle média · balení: 1 kus Požadované vlastnosti zámku:

max.

7 mm

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

OZNAČENÍ CENA KČ

min.

20 mm

BY 0FA39

2 210,-

STANDARDNÍ UZÁVĚR VENTILU · uzamyká uzavírací ventily od 2,5 do 32 cm · vyroben z odolného polypropylenu · vyniká odolností proti nárazům a chemikáliím · vydrží teploty od –20 °C do 80 °C · dodává se v pěti velikostech a čtyřech barvách · balení: 1 kus Požadované vlastnosti zámku:

max.

6,5 mm

Speciální konstrukce uzávěru umožňuje vyříznutí části uzávěru tak, aby bylo možné nasazení i na ventily s přesahujícím hrotem (viz obrázek vlevo).

min.

38 mm

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

ČERVENÁ

ŽLUTÁ

BARVA ZELENÁ MODRÁ

TRANSPARENTNÍ

PRO VENTILY O PRŮMĚRU

A

B

C

ROZMĚRY D

E

F

G

CENA KČ

BY 065560 BY 065590 BY 065595 BY 065585

BY 145581

25–64 mm

19 mm 69 mm 33 mm 39 mm

350,-

BY 065561 BY 065591 BY 065596 BY 065586

BY 145582

64–127 mm

140 mm 20 mm 30 mm 42 mm 130 mm 36 mm 46 mm

530,-

BY 065562 BY 065592 BY 065597 BY 065587

BY 145583

127–165 mm

170 mm 20 mm

BY 065563 BY 065593 BY 065598 BY 065588

BY 145584

165–254 mm

BY 065564 BY 065594 BY 065599 BY 065589

BY 145585

254–320 mm

75 mm 20 mm

51 mm 63 mm 167 mm 43 mm 53 mm

750,-

270 mm 20 mm 70 mm 90 mm 260 mm 63 mm 70 mm

900,-

350 mm 25 mm 75 mm 100 mm340 mm 70 mm 80 mm 2 220,-

PROČ POUŽÍVAT RŮZNÉ BARVY? PŘÍKLADY POUŽITÍ BAREVNÉHO KÓDU

INFORMACE

· ventily v otevřené nebo uzavřené pozici: červená = zavřeno, zelená = otevřeno · znázorňuje úroveň nebezpečí: červená = vysoké nebezpečí, modrá = nízké · určuje látku tekoucí skrz ventil: žlutá = plyn, modrá = voda · určuje různé údržbářské týmy: žlutá = elektrikáři, modrá = mechanici

118

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

SADY LOTO » str. 126–127

Věnujte pozornost informacím o maximální velikosti visacího zámku, který může být použit. Takto jsou označeny informace o maximální tloušťce oka zámku

Takto jsou označeny informace o minimální vnitřní výšce oka zámku V sekci zámky, spony a příslušenství je u každého zámku uveden pod tímto piktogramem přesný rozměr daných částí zámků.

ZÁMKY » str. 128–129


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

» str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

MECHANICKÉ RIZIKO – UZAVÍRACÍ VENTILY

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

VÍCEÚČELOVÝ KABELOVÝ UZÁVĚR · použití k uzamčení ventilů, rozpojení spínačů, jističů atd. · lze použít různé typy kabelů, dle vhodnosti pro daný úkol · ergonomické, do ruky padnoucí tělo uzávěru usnadňuje utažení kabelů · jednoduše přenosný · speciální konstrukce uzávěru umožňuje jednoduchou manipulaci s kabelem · bezpečné zakončení kabelu zamezuje třepení a možnému poranění

· tělo je vyrobeno z pevného a nárazu odolného nylonu, odolné vůči chemikáliím a korozi · lze použít až 4 visací zámky · balení: 1 kus Požadované vlastnosti zámku: PŘÍSLUŠENSTVÍ – KABELY min.

max.

20 mm

7 mm OZNAČENÍ

POPIS

CENA KČ

OZNAČENÍ

POPIS

PRŮMĚR CENA KČ

BY 0C701 Nylonový kabel 2,44 m

3,18 mm

580,-

BY 0C704 Nylonový kabel 3,65 m

3,18 mm

660,-

BY 0C6FD

Kabelový uzávěr s nevodivým nylonovým kabelem – 2,44 m

2 320,-

BY 0C703 Ocelový kabel chráněný vinylem 2,44 m 4,76 mm

500,-

BY 0C6FF

Kabelový uzávěr s ocelovým kabelem chráněným vinylem – 2,44 m

2 110,-

BY 0C706 Ocelový kabel chráněný vinylem 3,65 m 4,76 mm

580,-

MINI KABELOVÝ UZÁVĚR · vhodný pro uzamčení ventilů, spínačů a elektrických jističů

· výborná odolnost proti chemikáliím, korozi a extrémním teplotám

· malá velikost zajišťuje jednoduchou přenosnost a zároveň snadné použití

· dodáván s ocelovým kabelem (zapouzdřeno vinylem) nebo s nevodivým nylonovým kabelem

· kabel je schován uvnitř: snadné použití jako s měřicím pásmem

· lze použít až 6 visacích zámků

· samonavíjecí mechanismus umožňuje navinutí kabelu jediným stiskem tlačítka

· balení: 1 kus Požadované vlastnosti zámku:

· zapouzdřený kovový kabel zaručuje vysokou pevnost při umístění na ventilech a ovládacích pákách

POPIS

ROZMĚRY

BY 0C6FC

Kabelový uzávěr s ocelovým kabelem

Ø 10 × 4,5 mm

Ø 1,6 mm × 2,44 m

1 880,-

BY 0C8F2

Kabelový uzávěr s nylonovým kabelem

Ø 10 × 4,5 mm

Ø 1,6 mm × 2,44 m

1 960,-

ROZMĚRY KABELU CENA KČ

Požadované vlastnosti zámku: max.

9 mm

· dodává se s 1,8m nebo 3m ocelovým kabelem a speciální uzamykatelnou sponou

· balení: 1 kus

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

20 mm

OZNAČENÍ

JEDNODUCHÝ KABELOVÝ UZÁVĚR · uzamyká uzavírací ventily, plynové bomby, elektrická zařízení a podobně

· lze použít až 6 visacích zámků

min.

max.

7 mm

min.

15 mm

OZNAČENÍ

POPIS

CENA KČ

BY C3570

Kabelový uzávěr + 1,8m ocelový kabel

BY C3571

Ocelový kabel 1,8 m

BY C3572

Kabelový uzávěr + 3m ocelový kabel

BY C3573

Ocelový kabel 3 m

1 220,650,1 520,780,-

KABELOVÝ UZÁVĚR SE SPONOU · bezpečnostní uzávěr jasně uzamkne a označí místo použití · vhodný pro uzamčení ventilů, spínačů a elektrických jističů · nízká hmotnost a malá velikost uzávěru zjednoduší manipulaci, ovládání i skladování · kabel může být utažen i v uzamčeném stavu · polykarbonátové tělo je chemicky a mechanicky odolné

OZNAČENÍ

· lze použít až 6 visacích zámků rozměry: 12,8 × 2,6 × 6,1 cm průměr kabelu: 4,1 mm barva: černá/červená teplotní odolnost: –40 až 120 °C materiál: ABS plast/polykarbonát

Plyn

ZNAČENÍ POTRUBÍ » str. 66–76

DÉLKA KABELU MATERIÁL KABELU CENA KČ

BY 23892

1m

ocel

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

BY 2388E

2m

nylon

1 030,-

BY 23891

2m

ocel

1 030,-

Požadované vlastnosti zámku:

BY 2388D

3m

nylon

1 160,-

BY 23890

3m

ocel

1 160,-

BY 2388F

5m

ocel

1 290,-

max.

9,53 mm

min.

20 mm

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

910,-

119

BEZPEČNOST PRÁCE

· uzamčení více kontrolních bodů jediným zařízením = nižší náklady na vybavení


LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

UZAMČENÍ VENTILŮ V UZAVŘENÉ POZICI UZÁVĚR KULOVÉHO VENTILU BEZPEČNOST PRÁCE

· uzamyká kulový ventil v uzavřené poloze · možnost použití prakticky pro jakýkoli ventil · kompaktní a lehké řešení · dodává se ve 2 velikostech · balení: 1 kus VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

OZNAČENÍ

VELIKOST UZAVÍRACÍ PÁKY

MIN. VNITŘNÍ ∅ OTVORU POČET OTVORŮ VÝŠKA OKA MATERIÁL PRO PRO ZÁMEK ZÁMKU ZÁMEK

ROZMĚRY A

B

C

D

E

F

CENA KČ

BY 010082

6–25 mm

25 mm

Nylon

8

7,5 mm

80 mm 30 mm 60 mm

8 mm

12 mm

71 mm

620,-

BY 01009C

6–25 mm

19 mm

Ocel

6

10 mm

87 mm 30 mm 50 mm

8 mm

11 mm

63 mm

840,-

BY 010085

32–76 mm

19 mm

Ocel

15

7,5 mm

150 mm 30 mm 110 mm

10 mm

15 mm 110 mm

1 370,-

BY 01009D

32–76 mm

19 mm

Ocel

7

10 mm

150 mm 30 mm 110 mm

10 mm

15 mm 110 mm

1 370,-

NEVODIVÝ UZÁVĚR KULOVÉHO VENTILU · intuitivní a jednoduše umístitelný · uzamyká kulový ventil v uzavřené poloze · vyroben ze silného polypropylenového plastu, který je odolný vůči chemikáliím · odolnost vůči extrémním teplotním změnám –46 °C až 150 °C · balení: 1 kus Požadované vlastnosti zámku: max.

7 mm

min.

20 mm

OZNAČENÍ

VÝŠKA

ŠÍŘKA

DÉLKA PÁKY

BY 3703C

95 mm

125 mm

190–250 mm

PRŮMĚR OBVODU CENA KČ 8 mm

1 280,-

UZAMČENÍ VENTILŮ V OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ POZICI UZÁVĚR KULOVÉHO VENTILU · malé zařízení uzamyká potrubí od 14 do 63 mm v otevřené pozici a  potrubí od 14 do 32 mm v uzavřené pozici · velké zařízení uzamyká potrubí od 50 do 200 mm pouze v uzavřené pozici · univerzálnost a jednoduchost použití · dvě poloviny zařízení obejmou uzavírací páku a zabezpečí ji proti nechtěné aktivaci/manipulaci · vyroben z velmi odolného polypropylenu · balení: 1 kus

Požadované vlastnosti zámku: max.

6,5 mm

min.

38 mm

OZNAČENÍ

TYP

BY C356E

malý

950,-

BY C356F

velký*

1 950,-

* Velké zařízení BY C356F uzamyká potrubí od 50 do 200 mm pouze v uzavřené pozici

120

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

SADY LOTO » str. 126–127

ZÁMKY » str. 128–129

CENA KČ


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚR VENTILU

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

BEZPEČNOST PRÁCE

Univerzální uzávěr je nastavitelný systém, který umožňuje uzamknout ventily různých druhů a velikostí. Žádné jiné zařízení nenabízí takovou všestrannost a bezpečnost. Uzávěr je k dispozici ve dvou velikostech.

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

· vysoká univerzálnost = ekonomické řešení · lze použít k uzamčení velkých pák, T-držáků a dalších mechanických zařízení · svorku s  otevřenými konci lze použít na kulové kohouty, široké uzavírací páky · uzamyká ventily v otevřených i uzavřených pozicích · vyrobeno z průmyslové oceli a nylonu pro delší životnost · odolnost vůči chemikáliím a korozi Univerzální uzávěr má přizpůsobivou konstrukci, která uživateli umožňuje při použití různých typů příslušenství jeho přizpůsobení celé řadě ventilů. Univerzální uzávěr jednoduše rozeberete (jak ukazuje obrázek). Když přidáte či odeberete určitý typ příslušenství, máte nový typ uzávěru pro Vaše potřeby.

Volitelná blokující páka je vhodná pro otevřené, polootevřené nebo částečně otevřené pozice kulových ventilů. Blokující páka se dodává ve dvou velikostech.

Požadované vlastnosti zámku: max.

9 mm

min.

20 mm

Přidáním kabelového uzávěru je zařízení vhodné k uzamčení uzavíracích ventilů.

Základní část univerzálního uzávěru připevněná na páku motýlkové klapky eliminuje nebezpečí stisknutí ovládací páky

VŠE VYŘEŠÍ JEDINÉ ZAŘÍZENÍ

KOMPONENTY UNIVERZÁLNÍHO UZÁVĚRU OZNAČENÍ

MAX. MAX. ŠÍŘTLOUŠŤKA CENA KČ KA PÁKY PÁKY

POPIS

Základní část univerzálního uzávěru malá Základní část BY 0C6D3 univerzálního uzávěru velká BY 0C6EC

25 mm

19 mm

2 380,-

41 mm

31,75 mm

2 540,-

CENA KČ

Přidáním kabelového uzávěru je zařízení vhodné k uzamčení uzavíracích ventilů

S jednou blokující pákou je možné zamknout čtvrtotáčkový kulový ventil

Se dvěma blokujícími pákami lze uzamknout 3, 4, 5cestný ventil nebo uzamknout kulový ventil v uzavřené poloze

Plyn

ZNAČENÍ POTRUBÍ » str. 66–76

OZNAČENÍ

POPIS

DÉLKA KABELU

PRŮMĚR KABELU

BY 0C8C3

Kabelový uzávěr k základní části uzávěru

224 mm

3,25 mm

OZNAČENÍ

POPIS

770,-

CENA KČ

BY 0FF7A

Malá blokující páka k univerzálnímu uzávěru

990,-

BY 0FF7B

Velká blokující páka k univerzálnímu uzávěru

1 120,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

121


LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

UZÁVĚRY PLYNOVÝCH BOMB, LÁHVÍ A TLAKOVÝCH HADIC UZÁVĚR PLYNOVÉ BOMBY BEZPEČNOST PRÁCE

· uzamyká tlakové láhve včetně propanových bomb · průměr otvoru k uzavření ventilu je 31,5 mm · jednoduchá aplikace zabraňující přístup k ovládání ventilu · užití i ve stísněných prostorech · lze použít až 2 visací zámky · balení: 1 kus

max.

min.

6,5 mm

Požadované vlastnosti zámku:

20 mm

OZNAČENÍ

POPIS

CENA KČ

BY 0B43B

Uzávěr plynové bomby

1 450,-

UZÁVĚR TLAKOVÝCH LÁHVÍ · zabraňuje přístupu k hlavnímu ventilu · univerzální velikost – možnost použití na různé typy ventilů · lze použít pro bomby do průměru ventilu 88 mm · jednoduchá instalace šetří čas · pouze pro 1 visací zámek · balení: 1 kus

max.

7 mm

Požadované vlastnosti zámku:

min.

20 mm

OZNAČENÍ

POPIS

CENA KČ

BY 0B23D

Uzávěr tlakových láhví

1 210,-

RYCHLOUZÁVĚR TLAKOVÝCH HADIC · uzavření tlakových hadic bez nutnosti instalovace uzamykajících ventilů · uzávěr se nasazuje na rychlospojku tlakové hadice · konektor samec, izoluje veškerý stlačený vzduch · určeno pro rozměry 6 mm, 9 mm a 12 mm · otvor uprostřed uzávěru umožňuje trvalé umístění vzduchové hadice max.

Požadované vlastnosti zámku:

6,5 mm

min.

20 mm

OZNAČENÍ

POPIS

POČET KS

BY 0FADD

Rychlouzávěr tlakových hadic

1 ks

CENA KČ 350,-

BY 01006D

Rychlouzávěr tlakových hadic

6 ks

1 760,-

VISAČKA · informuje všechny uživatele o stavu zařízení · lze zapsat další důležité údaje, např. popis kroků, které musí obsluha provést před zapojením zařízení nebo jméno zodpovědného pracovníka

1

2

3

4

5

· odolný PVC materiálu · otvor pro zavěšení na uzávěr · oboustranný potisk

NÁZEV 1 POZOR NEZAPÍNAT 2 NEBEZPEČÍ, NEZAPÍNAT 3

NEBEZPEČÍ, ZAŘÍZENÍ UZAVŘENO

4 POZOR, ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ 5

122

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VÝSTRAHA, NUTNÁ OPRAVA, NEPOUŽÍVAT

SADY LOTO » str. 126–127

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

CENA KČ

BY VIS01 BY VIS11 BY VIS02 BY VIS12 BY VIS03 BY VIS13 BY VIS04 BY VIS14 BY VIS05 BY VIS15

50 × 110 mm 90 × 170 mm 60 × 110 mm 90 × 170 mm 60 × 110 mm 90 × 170 mm 60 × 110 mm 90 × 170 mm 60 × 110 mm 90 × 170 mm

20,40,20,40,20,40,20,40,20,40,-

ZÁMKY » str. 128–129


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

BEZPEČNOST PRÁCE

BEZPEČNOSTNÍ KRYT SPÍNACÍCH TLAČÍTEK Bezpečnostní kryt zamezí nechtěnému zapnutí nebo vypnutí zařízení a brání neoprávněnému použití. Jednoduché a rychlé použití Vám zabezpečí zařízení, na kterém probíhá údržba, montáž nebo odstávka. Pod tlačítkem je upevněna základna, na kterou se nasadí bezpečnostní kryt a obě části se zabezpečí zámkem. Bezpečnostní kryty je možné instalovat na tlačítka se standardními průměry otvorů 16, 22 a 30 mm.

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

VÝHODY · jednoduché a rychlé zabezpečení ovládacích prvků na místě potřeby · univerzální řešení pro tlačítka se standardními průměry otvorů 16, 22 a 30 mm · jednorázová instalace bezpečnostní základny, která je umístěna pod tlačítkem

bezpečnostní kryt nad jakýkoli spínač, který je vybaven základnou · fyzicky brání ovládání zabezpečených tlačítek · díky průsvitnému krytu poskytuje jasně viditelnou kontrolu, zda jsou příslušná tlačítka v poloze „Vypnuto“ nebo „Zapnuto“ · součástí dodávky základen jsou i barevné nálepky umožňující další označení dle potřeby

· základny umožňují pracovníkům jednoduše připevnit

SADA – ZÁKLADNA POD SPÍNACÍ TLAČÍTKO A BEZPEČNOSTNÍ KRYT

1 2

OZNAČENÍ

3

ČERVENÝ KRYT

PRŮHLEDNÝ KRYT

BY 01FF03

3

BY 01FF04 BY 01FF05

4

PRŮMĚR TLAČÍTKA

CENA KČ

BY 022211

Ø 64 × 50 mm

16 mm

670,-

2

BY 022212

16 mm

670,-

BY 022213

Ø 64 × 80 mm Ø 64 × 50 mm

22 mm

670,-

4

BY 022214

Ø 73 × 55 mm

30 mm

670,-

BY 020B82 1

ROZMĚRY

Balení obsahuje: 1 × základna pod tlačítko daného průměru, 1 × bezpečnostní kryt dané velikosti a barvy, 3 × nálepka pro barevné rozlišení

ZÁKLADNY POD SPÍNACÍ TLAČÍTKA OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PRŮMĚR TLAČÍTKA

BALENÍ

CENA KČ

BY 01FF06

Ø 64 × 6 mm Ø 64 × 6 mm

16 mm

5 ks

670,-

22 mm

5 ks

670,-

5 ks

670,-

BY 01FF07 BY 01FF08

30 mm Ø 73 × 6 mm Základny pro tlačítka o ∅ 16 a 22 mm lze kombinovat s kryty pro tlačítka o ∅ 16 a 22 mm

Plyn

ZNAČENÍ POTRUBÍ » str. 66–76

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

123


LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

BEZPEČNOST PRÁCE

UZÁVĚR JISTIČŮ Překrývání jističů kousky lepicích pásek k „uzamčení“ není bezpečným ani efektivním způsobem zajištění vyšší bezpečnosti Vašeho provozu a navíc ani nesplňuje základní legislativní požadavky. Uzamykatelné zařízení přináší novou úroveň bezpečnosti a produktivity práce. UZÁVĚR JISTIČŮ PRO NAPĚTÍ 400–690 V · uzávěr velkých jističů lze použít na jističe do šíře 69 mm a tloušťky 22,2 mm · výrazná červená barva

min.

max.

20 mm

7 mm

Požadované vlastnosti zámku: OZNAČENÍ

POČET KS V BALENÍ

BY 0FF31

1 ks

CENA KČ 470,-

UZÁVĚR VÍCEPÓLOVÝCH JISTIČŮ · na většinu druhů vícepólových jističů · výrazná červená barva · vyroben z pevného plastu · jednoduchá a snadná aplikace max.

min.

7 mm

Požadované vlastnosti zámku: OZNAČENÍ

POČET KS V BALENÍ

BY C4BB6

1 ks

20 mm CENA KČ 350,-

SADA K UZÁVĚRU VELKÝCH NEBO NEPRAVIDELNÝCH JISTIČŮ 480–600 V · vhodná pro uzamčení velkých a nepravidelně tvarovaných jističů · samolepicí kolejnicové svorky jsou trvale připevněné k elektrickému panelu · stačí jednoduše panel očistit a nalepit – není třeba vrtat! · 190 mm dlouhé blokovací tyče (červené a zelené) · 101 mm dlouhé kolejnicové svorky · červená tyč = označuje zamčeno v pozici vypnuto · zelená tyč = označuje zamčeno v pozici zapnuto max.

min.

6,5 mm

Požadované vlastnosti zámku:

20 mm Držák blokovacích tyčí

Složení sady:

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

2 × žlutá upevňovací kolejnice 1 × červená blokovací tyč 1 × zelená blokovací tyč 3 × odmašťovací ubrousky

OZNAČENÍ

CENA KČ

BY 01630B

1 030,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ

POPIS

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

BY 01630C

Červená blokovací tyč

5 ks

720,-

BY 01630D

Zelená blokovací tyč

5 ks

720,-

BY 0C840

Žlutá upevňovací kolejnice

2 ks

810,-

BY 0C841

Držák blokovacích tyčí

5 ks

870,-

124

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

SADY LOTO » str. 126–127

Detail upevňovací kolejnice

ZÁMKY » str. 128–129


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ADAPTIVNÍ UZÁVĚR JISTIČŮ

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

· velmi přizpůsobivý · lze použít na jednopólové i vnitřní vícepólové jističe

BEZPEČNOST PRÁCE

· dvě velikosti · vyroben z pevného polypropylenu a upraveného nylonu · výrazná červená barva max.

min.

7 mm

Požadované vlastnosti zámku:

20 mm

Jak adaptivní uzávěr funguje? Utahováním regulačního kolečka vyjíždí z uzávěru ostrý hrot, který se pevně zapře do jazýčku jističe. Po dotažení zavřete krytku uzávěru a umístíte visací zámek. Regulační kolečko je skryté pod krytkou a nelze s ním už manipulovat. OZNAČENÍ

PRO JISTIČE

MAX. ŠÍŘKA OVLADAČE

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

BY 0FF74

Adaptivní uzávěr 120/230

POPIS

120–230 V

16 mm

1 ks

280,-

BY 0FF75

Adaptivní uzávěr 400/690

400–690 V

38 mm

1 ks

320,-

MINIATURNÍ UZÁVĚRY JISTIČŮ

2

1

· bezpečná, rychlá a efektivní metoda uzamčení jističů · lze použít na většinu typů evropských jističů · miniaturní uzávěr jističů nevyžaduje použití nářadí

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

· uzávěr se instaluje zmáčknutím tlačítka · příčkový typ uzamčení se instaluje za pomoci kolečka ovládaného palcem (TBLO) · vhodné pro jednopólové i vícepólové jističe · doporučuje se používat spolu se zámkem pro zvýšení bezpečnosti

Pin-In Standard (PIS)

Pin-OUT Standard (POS)

· vyrobeny z nylonu · výrazná červená barva

3

4

Požadované vlastnosti zámku: Detail miniaturního uzávěru se zámkem

max.

6,5 mm OZNAČENÍ

POPIS

BALENÍ CENA KČ

1 BY 0162DD

Miniaturní uzávěr (POS)

6 ks

2 650,-

2 BY 0162E0

Miniaturní uzávěr (PIS)

6 ks

2 650,-

3 BY 0162E3

Miniaturní uzávěr (POW)

6 ks

2 650,-

4 BY 0162E6

Miniaturní uzávěr (TBLO)

6 ks

2 650,-

Sada uzávěrů (POS, PIS, POW, TBLO)

4 ks

950,-

BY C4BDD

Pin-Out Wide (POW)

Tie-Bar (TBLO)

UZÁVĚR PRO ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY · speciálně vyvinutý pro zabezpečení všech typů zástrček · efektivní zařízení proti neautorizovanému nebo nevhodnému užití elektrického zařízení · jednoduché použití · dvě velikosti uzávěru VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

Požadované vlastnosti zámku: min.

max.

20 mm

7 mm OZNAČENÍ

TYP

BY 01008A

malý 50 × 50 × 90 mm velký 80 × 80 × 180 mm

BY 01008B

Plyn

ROZMĚRY

ZNAČENÍ POTRUBÍ » str. 66–76

POČET OTVORŮ MAX. ∅ PRO ZÁMEK KABELU

ROZMĚRY (mm) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

CENA KČ

2

10 mm

18

50

12

18

58

18

42

45

43

15

81

300,-

4

22 mm

25

90

16

40

97

40

70

85

76

25

167

410,-

800 156 944 ZELENÁ LINKA

125


BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

SADY LOCKOUT TAGOUT LT SADA 01 SADA SPON A ZÁMKŮ BEZPEČNOST PRÁCE

1 × bezpečnostní uzamykatelná spona 25 mm – červená 1 × bezpečnostní uzamykatelná spona 25 mm – žlutá 1 × bezpečnostní uzamykatelná spona 38 mm – červená 1 × bezpečnostní uzamykatelná spona 38 mm – žlutá 1 × nevodivá uzamykatelná spona 1 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – červený 1 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – modrý 1 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – zelený 1 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – žlutý 1 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – oranžový 1 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – černý 10 × visačka 1 × popisovač 1 × kapsa na zámky a spony

BY C4BD0/1 BY C4DD2/1 BY C4BD1/1 BY C4BD3/1 BY 39D74 BY 0C88B/1 BY 0C890/1 BY 0C891/1 BY 0C892/1 BY 0C893/1 BY 0C899/1 BY VIS01 LT POP LT KAPSA

CENA: 4 080,-

LT SADA 02 STARTOVACÍ SADA 1 × základní část univerzálního uzávěru – malá 1 × malá blokující páka k univerzálnímu uzávěru 1 × kabelový uzávěr k základní části uzávěru 1 × víceúčelový kabelový uzávěr – kovový kabel 2,44 m 2 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – červený 10 × visačka 1 × popisovač 1 × brašna na LOTO komponenty – malá

BY 0C6EC BY 0FF7A BY 0C8C3 BY 0C6FF BY 0C88B/1 BY VIS01 LT POP LT BRA M

CENA: 7 430,-

LT SADA 03 ZÁKLADNÍ SADA UZÁVĚRŮ VENTILŮ 1 × standardní uzávěr ventilu (červený) – 25 až 64 mm 1 × standardní uzávěr ventilu (červený) – 64 až 127 mm 1 × standardní uzávěr ventilu (červený) – 127 až 165mm 1 × standardní uzávěr ventilu (červený) – 165 až 254mm 6 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – červený 10 × visačka 1 × popisovač 1 × brašna na LOTO komponenty - velká

BY 065560 BY 065561 BY 065562 BY 065563 BY 0C88B/1 BY VIS01 LT POP LT BRA V

CENA: 5 510,-

LT SADA 04 STŘEDNÍ SADA UZÁVĚRŮ VENTILŮ

126

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

1 × základní část univerzálního uzávěru – velká 1 × velká blokující páka k univerzálnímu uzávěru 1 × kabelový uzávěr k základní části uzávěru 1 × víceúčelový kabelový uzávěr – kovový kabel 2,44 m 1 × nastavitelný uzávěr ventilu 6 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – červený 12 × bezpečnostní uzamykatelná spona 25 mm – červená 1 × nevodivá uzamykatelná spona 10 × visačka 1 × popisovač 1 × brašna na LOTO komponenty – malá

BY 0C6D3 BY 0FF7B BY 0C8C3 BY 0C6FF BY 0FA39 BY 0C88B/1 BY C4BD0/1 BY 39D74 BY VIS01 LT POP LT BRA M

CENA: 15 400,-

ZÁMKY » str. 128–129

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

LT SADA 05 VELKÁ SADA UZÁVĚRŮ VENTILŮ BY 0C6D3 BY 0FF7B BY 0C6EC BY 0FF7A BY 0C8C3 BY 0FA39 BY 0C6FF BY 0C6FC BY C356E BY 01009C BY 01009D BY 0B23D BY 0B43B BY 0C88B/1 BY C4BD0/1 BY 39D74 BY VIS01 LT POP LT BRA V LT KAPSA

BEZPEČNOST PRÁCE

1 × základní část univerzálního uzávěru – velká 1 × velká blokující páka k univerzálnímu uzávěru 1 × základní část univerzálního uzávěru – malá 1 × malá blokující páka k univerzálnímu uzávěru 1 × kabelový uzávěr k základní části uzávěru 1 × nastavitelný uzávěr ventilu 1 × víceúčelový kabelový uzávěr – kovový kabel 2,44 m 1 × mini kabelový uzávěr – ocelový kabel 1 × uzávěr kulového ventilu – malý (otevřeno, zavřeno) 1 × uzávěr kulových ventilů – uzavírací páka 6-25 mm 1 × uzávěr kulových ventilů – uzavírací páka 32-76 mm 1 × uzávěr tlakových láhví 1 × uzávěr plynové bomby 10 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – červený 12 × bezpečnostní uzamykatelná spona 25 mm – červená 1 × nevodivá uzamykatelná spona 10 × visačka 1 × popisovač 1 × brašna na LOTO komponenty – velká 1 × kapsa na zámky a spony

CENA: 28 300,-

LT SADA 06 SADA UZÁVĚRŮ VENTILŮ A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1 × základní část univerzálního uzávěru – velká 1 × velká blokující páka k univerzálnímu uzávěru 1 × kabelový uzávěr k základní části uzávěru 1 × víceúčelový kabelový uzávěr – kovový kabel 2,44 m 1 × nastavitelný uzávěr ventilu 1 × sada miniaturních uzávěrů jističů (POS, PIS, POW, TBLO) 1 × uzávěr vícepólových jističů 1 × uzávěr pro elektrické zástrčky - velký 1 × adaptivní uzávěr jističů 120/230 1 × adaptivní uzávěr jističů 400/690 1 × sada k uzávěru velkých nebo nepravidelných jističů 6 × nylonový zámek s 38mm ocelovým okem – červený 12 × bezpečnostní uzamykatelná spona 25 mm – červená 1 × nevodivá uzamykatelná spona 10 × visačka 1 × popisovač 1 × brašna na LOTO komponenty – velká

BY 0C6D3 BY 0FF7B BY 0C8C3 BY 0C6FF BY 0FA39 BY C4BDD BY C4BB6 BY 01008B BY 0FF74 BY 0FF75 BY 01630B BY 0C88B/1 BY C4BD0/1 BY 39D74 BY VIS01 LT POP LT BRA V

CENA: 19 000,-

BRAŠNA NA LOTO KOMPONENTY – VELKÁ BRAŠNA NA LOTO KOMPONENTY – MALÁ

KAPSA NA ZÁMKY A SPONY

· pevné plastové dno odolné proti vlhkosti

· jednoduchá kapsa na zip

· popruh přes rameno 120 cm dlouhý · pevná konstrukce kolem zipu · vnitřní i vnější kapsy pro jednoduchou přehlednost ·

rozměry brašny: 43 × 24 × 28 cm

·

černá / šedá barva

· vnitřní i vnější kapsy pro jednoduchou přehlednost · vnější kapsa se zipem a síťovinou pro okamžitý přehled uložených věcí · rozměry brašny: 30 × 14 × 25 cm · černá / šedá barva

· pro snažší organizaci brašny a LOTO komponentů · rozměry kapsy: 22 × 7 × 14 cm

OZNAČENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

CENA KČ

LT BRA V

690,-

LT BRA M

380,-

LT KAPSA

80,-

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

127


LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

PĚT KROKŮ, KTERÉ VÁM POMOHOU VYBRAT ZÁMEK DLE VAŠÍ POTŘEBY

BEZPEČNOST PRÁCE

1. Určete, který typ se nejlépe hodí k příslušnému použití. Jako pomůcku použijte náš přehled. 2. Určete výšku a průměr oka (piktogramy s těmito vlastnostmi najdete u jednotlivých produktů v katalogu). 3. Vyberte systém zámku: Zámky s nezaměnitelnými klíči, zámky se stejnými klíči, zámky odemykatelné hlavním klíčem. 4. Vyberte barvu zámku.

NAŠI VYŠKOLENÍ SPECIALISTÉ VÁM RÁDI POMOHOU S VÝBĚREM VHODNÉHO TYPU ZÁMKU A SYSTÉMU KLÍČŮ

5. Rozhodněte, zda je potřeba zámek označit vyrytím textu nebo ne.

1

2

3

4

NYLONOVÝ ZÁMEK NYLONOVÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S OCELOVÝM OKEM S HLINÍKOVÝM OKEM ZÁMEK NYLONOVÝ

5

6

HLINÍKOVÝ ZÁMEK

OCELOVÝ ZÁMEK

NYLONOVÝ ZÁMEK S OCELOVÝM LANKEM

MATERIÁL TĚLA

Nylon

Nylon

Nylon

Hliník

Ocel

Nylon

MATERIÁL OKA

Ocel

Hliník

Nylon

Hliník

Ocel

Ocelové lanko

PRŮMĚR OKA

6,5 mm

4,7 mm

6,5 mm

6,5 mm

7 mm

4 mm

VÝŠKA OKA

38 mm

25 / 38 / 50 mm

38 mm

25 / 40 mm

20 / 38 / 51 mm

cca 90 / 190 mm

Průmyslová bezpečnost

Elektrická zařízení a uzávěry před výlukou (5mm díry)

Elektroprůmysl, malé prostory

HLAVNÍ POUŽITÍ ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

– nevodivé tělo – ochrana před nesprávným zasunutím třmene* – vysoká bezpečnost (6stavítkové)

– nevodivé tělo – kompaktní a lehký – ochrana před nesprávným zasunutím třmene*

– plný elektrický odpor – nehořlavý – ochrana před nesprávným zasunutím třmene*

Drsné prostředí, Venku, vysoké teploty průmyslová bezpeč(max. 175 °C) nost – odolnost proti korozi – laserové rytí

– vysoká odolnost – ochrana před nesprávným zasunutím třmene*

Průmyslová bezpečnost – nevodivé tělo, zapouzdřené lanko

* Přidržení klíče (klíč se neuvolní dokud není třmen řádně uzavřen)

SYSTÉMY ZÁMKŮ ZÁMKY S NEZAMĚNITELNÝMI KLÍČI Zámky jsou standardně dodávány s  nezaměnitelným klíčem. To znamená, že klíč náležící jednomu zámku by neměl odemknout zámek jiný. V  zámcích se používají pěti nebo šestistavítkové cylindrické vložky zaručující zvýšenou bezpečnost a  ochranu. Přesné strojové zpracování cylindrických vložek i  klíčů podléhá přísným normám, což umožňuje vyrobit velké množství jedinečných klíčů a  zámků, u  kterých je vysoce nepravděpodobné otevření zámku klíčem, jenž náleží k  jinému zámku. Pro zajištění různosti zámků je můžeme překontrolovat a následně ujistit, že každý uzamykací systém zámku se odlišuje od jiných. ZÁMKY SE STEJNÝMI KLÍČI Tyto zámky lze odemknout stejným klíčem. Tato možnost je vhodná při obstarávání více zámků jedním zaměstnancem.

ZÁMKY ODEMYKATELNÉ HLAVNÍM KLÍČEM Hlavní klíč umožňuje odemčení zámků s různými (nezaměnitelnými) klíči. To umožňuje vedoucím pracovníkům odstranit zámek v případě hrozícího nebezpečí. Hlavní klíče by měly být uchovávány na bezpečném místě, které je přístupné pouze odpovědným osobám.

ZÁMKY ODEMYKATELNÉ GENERÁLNÍM KLÍČEM Tento systém je vhodný použít při práci různých týmů, kdy každý tým má svůj hlavní klíč pro svoje zámky, ale v případě potřeby lze všechny zámky odemknout jedním generálním klíčem.

Dodávka zakázkového klíčování dle tohoto schématu je k dispozici pro všechny zámky, které jsou uvedeny výše. V rámci zakázkové výroby je možné vyrobit libovolné množství zámků ve skupině, neplatí zde objednací množství po 6 kusech ani žádné minimální odběrné množství. Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.

128

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

SADY LOTO » str. 126–127

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

» str. 166–213

» str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

ZÁMKY A SPONY

2

NYLONOVÝ ZÁMEK S OCELOVÝM OKEM VÝŠKA OKA

BARVA modrá

3

NYLONOVÝ ZÁMEK S HLINÍKOVÝM OKEM BARVA

38 mm BY 0C890/1

BY 0C890

modrá

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK NYLONOVÝ

VÝŠKA OKA 25 mm

38 mm

50 mm

BY C6C22

BY C6C2C

BY C6C36

VÝŠKA OKA

BARVA

38 mm BY C6A19

modrá

černá

BY 0C899/1

BY 0C899

černá

BY C6C23

BY C6C2D

BY C6C37

černá

BY C6A1B

červená

BY 0C88B/1

BY 0C88B

červená

BY C6C24

BY C6C2E

BY C6C38

červená

BY C6A1A

žlutá

BY 0C892/1

BY 0C892

žlutá

BY C6C25

BY C6C2F

BY C6C39

žlutá

BY C6A1C

zelená

BY 0C891/1

BY 0C891

zelená

BY C6C26

BY C6C30

BY C6C3A

zelená

BY C6A1D

oranžová

BY 0C893/1

BY 0C893

oranžová

BY C6C27

BY C6C31

BY C6C3B

oranžová

BY C6A1E

hnědá

BY C6A44/1

BY C6A44

hnědá

BY C6C28

BY C6C32

BY C6C3C

hnědá

BY C6A47

fialová

BY C6A45/1

BY C6A45

fialová

BY C6C29

BY C6C33

BY C6C3D

fialová

BY C6A48

bílá

BY C6A46/1

BY C6A46

bílá

BY C6C2A

BY C6C34

BY C6C3E

bílá

BY C6A49

šedá

BY C6C21/1

BY C6C21

šedá

BY C6C2B

BY C6C35

BY C6C3F

šedá

BALENÍ

1 ks

6 ks

BALENÍ

6 ks

6 ks

6 ks

BALENÍ

6 ks

CENA KČ

370,-

2 200,-

CENA KČ

1 970,-

2 040,-

2 120,-

CENA KČ

2 200,-

4

5

HLINÍKOVÝ ZÁMEK BARVA

VÝŠKA OKA 40 mm

6

OCELOVÝ ZÁMEK

25 mm

BEZPEČNOST PRÁCE

1

BARVA

NYLONOVÝ ZÁMEK S OCELOVÝM LANKEM VÝŠKA OKA

20 mm

38 mm

51 mm

BARVA

DÉLKA LANKA / VÝŠKA OKA 200 mm / 90 mm 400mm / 190 mm

modrá

BY C6BF1

BY C6BF8

modrá

BY C6C06

BY C6C0F

BY C6C18

červená

BY 2FD84

BY 2FD88

černá

BY C6BF3

BY C6BFA

černá

BY C6C07

BY C6C10

BY C6C19

žlutá

BY 2FD85

BY 2FD89

červená

BY C6BF2

BY C6BF9

červená

BY C6C08

BY C6C11

BY C6C1A

modrá

BY 2FD86

BY 2FD8A

žlutá

BY C6BF4

BY C6BFB

žlutá

BY C6C09

BY C6C12

BY C6C1B

zelená

BY 2FD87

BY 2FD8B

zelená

BY C6BF5

BY C6BFC

zelená

BY C6C0A

BY C6C13

BY C6C1C

černá

BY 2FD8C

BY 2FD92

oranžová

BY C6BF6

BY C6BFD

oranžová

BY C6C0B

BY C6C14

BY C6C1D

hnědá

BY 2FD8D

BY 2FD93 BY 2FD94

hnědá

hnědá

BY C6C0C

BY C6C15

BY C6C1E

šedá

BY 2FD8E

fialová

BY C6BF7

BY C6BFE

fialová

BY C6C0D

BY C6C16

BY C6C1F

oranžová

BY 2FD8F

BY 2FD95

bílá

bílá

BY C6C0E

BY C6C17

BY C6C20

fialová

BY 2FD90

BY 2FD96

bílá

BY 2FD91

BY 2FD97

BALENÍ

6 ks

6 ks

BALENÍ

6 ks

6 ks

6 ks

BALENÍ

6 ks

6 ks

CENA KČ

2 930,-

2 920,-

CENA KČ

2 230,-

2 620,-

2 410,-

CENA KČ

3 230,-

3 550,-

šedá

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

šedá

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

129


LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

» str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOST PRÁCE

OCELOVÁ UZAMYKATELNÁ STANICE NA KOMPONENTY LOCKOUT TAGOUT · ocelová uzamykatelná skříň · žlutá výrazná barva · součástí balení je jedna nastavitelná police (lze dokoupit další) · maximální počet polic: 5 · vhodná pro různé typy uzávěrů a zámků · určena pro umístění na zdi OZNAČENÍ

POPIS

ROZMĚRY

BY C357B

Ocelová uzamykatelná skříň

BY C3581

Police k BY C357B

CENA KČ 6 510,-

406 × 355 × 152 mm

420,-

SKUPINOVÝ UZAMYKATELNÝ BOX · zjednodušuje uzamčení rozsáhlého zařízení, usnadňuje kontrolu a zvyšuje bezpečnost · vyroben z oceli pro použití v nejnáročnějších podmínkách

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

POSTUP PRÁCE: 1. Po uzamčení zařízení jsou klíče vloženy do uzamykatelného boxu 2. Odpovědná osoba uzamkne box se všemi klíči

3. Po skončení práce a provedení kontroly odemkne odpovědná osoba box a rozdá klíče všem členům, aby bylo možné odemknout jednotlivé zámky

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

KAPACITA ZÁMKŮ

BARVA

CENA KČ

13

červená

1 890,-

BY 0100A3 230 × 88 × 150 mm

OCELOVÝ DRŽÁK ZÁMKŮ · pokrytý pláštěm z červeného plastu · určen pro umístění na zdi · dvě různé velikosti OZNAČENÍ

POPIS

ROZMĚRY

BY C3578

Ocelový držák zámků – malý

BY C3579

Ocelový držák zámků – velký

KAPACITA ZÁMKŮ

76 × 57 × 32 mm 407 × 76 × 32 mm

CENA KČ

6

1 450,-

36

2 250,-

UZAMYKATELNÉ SPONY BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKATELNÁ SPONA · umožňuje uzamknout jeden energetický zdroj až 6 zámky

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

· vysoce tvrzená ocel chráněná vinylovým pláštěm · dvě dostupné velikosti a barvy OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

BY C4BD0

25 mm

červená

12 ks

BY C4BD0/1

25 mm

červená

1 ks

3 540,300,-

BY C4BD1

38 mm

červená

12 ks

4 180,-

BY C4BD1/1

38 mm

červená

1 ks

350,-

BY C4BD2

25 mm

žlutá

12 ks

3 890,-

BY C4DD2/1

25 mm

žlutá

1 ks

390,-

BY C4BD3

38 mm

žlutá

12 ks

4 600,-

BY C4BD3/1

38 mm

žlutá

1 ks

390,-

Požadované vlastnosti zámku: max. 9,5 mm

min. 20 mm

NEVODIVÁ UZAMYKATELNÁ SPONA · nevodivá nylonová uzamykatelná spona pojme až 6 zámků · odolá zatížení 450 kg, ale sama váží pouze 30 g · bezpečně a efektivně uzamkne jakékoli vybavení · uzamykatelný třmen lze použít pro otvory o minimálním průměru 7 mm · teplotní odolnost –35 °C až 135 °C OZNAČENÍ

BARVA

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

BY 39D74

oranžová

1 ks

350,-

130

SADY LOTO » str. 126–127

Plyn

Požadované vlastnosti zámku:

ZNAČENÍ POTRUBÍ » str. 66–76

max. 9 mm

800 156 944 ZELENÁ LINKA

min. 20 mm


OCHRANA ZDRAVÍ

» str. 78–104

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE ŘEŠENÍ ZVYŠUJÍCÍ PRODUKTIVITU VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ BEZPEČNOST PRÁCE

SEZNAMTE SE S VÝHODAMI POUŽÍVÁNÍ PROTIÚNAVOVÝCH ROHOŽÍ Při dlouhodobém stání na rohoži člověk často mění svou pozici a tím zapojuje různé svaly nohou a chodidel. To přináší mnoho výhod.

PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ: Snižuje bolest krční páteře a ramen, které mohou způsobovat bolest hlavy, poruchu zraku a sluchu Zabraňuje jednostrannému zatížení a vybočení páteře a podporuje správné držení těla, udržení rovnováhy, snížení tlaku na páteř a omezení bolestí páteře a zad Působí rovnoměrné zatížení svalů a kloubů a tím předchází jejich předčasnému opotřebení a nežádoucí ztuhlosti Zlepšuje proudění krve a lymfy dolních končetin

Omezuje nebo oddaluje zborcení nožní klenby Omezuje bolest chodidel a oddaluje nástup únavy

„Rohože oddalující nástup únavy jsou konstruovány tak, aby se na nich tělo stále nepozorovatelně pohybovalo, což způsobuje jemné stahy svalů dolních končetin. Ty povzbuzují krevní oběh a zabraňují městnání krve v žilách, pociťovanému jako únava.“ (článek Jamese M. Kendricka)

ZVYŠTE KOMFORT VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ · protiúnavová průmyslová rohož funguje jako tepelná izolace, brání prochladnutí i přehřátí organizmu · protiskluzné vlastnosti zabraňují uklouznutím, pádům i nechtěným pracovním úrazům · děrovaná rohož odvádí kapaliny a vlhkost · antistatická rohož odvádí povrchový statický náboj, který škodí funkci srdce · barevnost rohože zvyšuje bezpečnost na pracovišti a také jeho estetickou úroveň · při pádu nářadí, součástek a výrobků tlumí nárazy

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

Jedna ztracená minuta na pracovišti denně má hodnotu přibližně 2 500 Kč ročně. Ztráta pěti minut denně, zapříčiněná únavou, má tedy cenu 12 500 Kč ročně. Vynásobíte-li tuto částku počtem pracovišť v celé organizaci, nemusíte počítat na dvě desetinná místa, abyste zjistili, zda se investice do rohoží vyplatí nebo ne. (Dan MacLeod, konzultant v oboru ergonomie)

131


LOCKOUT TAGOUT

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

Průmyslové rohože jsou důležitým prvkem, který přispívá k větší pohodě, bezpečí a ochraně zdraví vašich pracovníků, zvláště pak, pokud musí stát celý den na nohou. Rohože jsou vyrobeny z materiálu, který pomáhá oddalovat nástup únavy a zabraňuje jednostrannému zatížení páteře, které vede k bolestem a zad a jejich deformaci.

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

Průmyslové rohože jsou vyrobeny z materiálů, které jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. V naší nabídce najdete rohože v mnoha variantách a modifikacích tak, aby splnily náročné požadavky dnešního moderního průmyslu. Rohože jsou tak vhodné pro širokou škálu aplikací.

IKONY PRŮMYSLOVÝCH ROHOŽÍ MALÉ ZATÍŽENÍ – doporučeno pro průmyslové aplikace s nízkou mírou zátěže (1,5–2 hodiny denně)

ODOLNÉ OHNI – rohože odolné proti vznícení a bránící šíření požáru, testovány a certifikovány nezávislými zkušebnami

MRAZUVZDORNÉ – materiál je odolný vůči působení nízkých teplot pod 0 °C

STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ – doporučeno pro průmyslové aplikace se střední mírou zátěže (4–5 hodin denně)

OSHA 1910–144 – rohože splňují podmínku předpisu OSHA 1910–144

ODOLNOST VŮČI POTRAVINÁŘSKÝM TUKŮM A OLEJŮM – rohože, které jsou vhodné pro kontakt s rostlinnými oleji a živočišnými tuky

VELKÉ ZATÍŽENÍ – doporučeno pro průmyslové aplikace s vysokou mírou zátěže (pro vícesměnné provozy)

DRENÁŽNÍ – rohože vhodné do prostředí s unikajícími tekutinami, otvory v rohoži umožňují propadávání a protékání odpadu, povrch zůstává čistý a umožňuje bezpečný pohyb

PROTISKLUZNÝ PODKLAD – speciální podkladová vrstva bránící klouzání a smekání rohože po podlaze

PROTI ÚNAVĚ – rohože snižující zátěž dolních končetin, stimulující krevní oběh a redukující bolesti v kříži, v kloubech u nohou a bolesti hlavních svalových skupin

OCHRANNÉ – rohože chránící padající předměty před poškozením

NFSI – rohože testovány nezávislou agenturou pro bezpečnost podlah NFSI

PROTISKLUZNÝ POVRCH – rohože se zvýšenou adhezí povrchu jsou navrženy tak, aby bránily uklouznutí pracovníků za každých podmínek

NEVODIVÉ – rohože vhodné k ochraně pracovníků před účinky elektrického proudu

ČIŠTĚNÍ – vhodné pro čištění vysokotlakou (horkou) vodou

ODOLNÉ VŮČI OLEJŮM – rohože jsou vhodné pro styk s průmyslovými oleji

PRO POJEZD – rohože vhodné pro pojíždění lehké techniky

ÚPRAVA DÉLKY – délka rohože lze upravit dle přání klienta

SVÁŘECÍ – rohože z odolných gumových směsí vhodných do svářecích provozů

IZOLAČNÍ – rohože bránící přenášení účinků nízkých a vysokých teplot, vibrací a hluku na pracovníky

MONTÁŽ – možnost dodání včetně montáže

ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI – rohože odvádějící výboje statické elektřiny, zvyšující pracovní komfort a bezpečí obsluhy, chránící zařízení

MODULOVÝ SYSTÉM – modulové rohože, které se mohou spojovat a umožňují vysokou variabilitu použití buď jako samostatně stojící rohože, nebo v uspořádání od zdi ke zdi

OSHA 1910–144

VLASTNOSTI PRŮMYSLOVÝCH ROHOŽÍ Před uvedením na trh jsou všechny průmyslové rohože důkladně testovány nezávislými laboratořemi. Grafy uvedené u jednotlivých rohoží ukazují jejich přednosti: ADHEZE

ŽIVOTNOST Ukazuje dobu, po kterou si rohož uchová své užitné vlastnosti. Zjišťuje se pomocí testu, při kterém je měřen váhový úbytek materiálu po 5 000 otáčkách brusného kola. Čím delší je ukazatel v grafu, tím je odolnost rohože vůči opotřebení vyšší.

KOMFORT

Ukazuje míru protiskluzných vlastností rohože. Testem se zjišťuje, jakou sílu je nutné vynaložit, aby došlo k posunutí tělesa po rohoži. Výsledný koeficient je poměr vynaložené síly ku hmotnosti tělesa. Čím delší je ukazatel v  grafu, tím je koeficient tření vyšší a tím jsou protiskluzné vlastnosti rohože lepší a povrch rohože méně klouže.

Ukazatel komfortu pohybu po rohoži. Test začíná měřením skutečné tloušťky nové rohože. Poté je rohož podrobena stlačení. Při tomto stlačení je opět změřena tloušťka rohože. Rozdíl mezi těmito dvěma měřeními je nazván jako odchylka. Čím delší je ukazatel v grafu, tím lepší jsou protiúnavové vlastnosti rohože a tím větší komfort rohož poskytuje. VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ EXCELENTNÍ

132

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

ANTISTATICKÉ ROHOŽE » str. 148

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PLNÉ ROHOŽE – SOLITÉRNÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

Tento typ protiúnavové rohože je vhodný do vícesměnných provozů s vysokou zátěží. Speciálně vyvinutý povrch umožňuje bezpečnou chůzi. Kontrastní oranžové náběhové hrany opticky zvyšují bezpečnost na pracovišti. Rohož je vhodná pro širokou škálu aplikací. · odolná vůči olejům, tukům a agresivním chemikáliím · uzavřená struktura povrchu umožňuje jednoduché čištění · celistvý povrch zabraňuje zapadnutí malých součástek pod rohož · součástí jsou oranžové náběhové hrany ze tří stran · rohože lze spojovat podél delší strany bez náběhové hrany

VLASTNOSTI ROHOŽE

· dostupná ve třech standardních velikostech

ŽIVOTNOST

· bez obsahu silikonu – vhodná pro autolakovny

ADHEZE

tvrdost: 33 Shore A

KOMFORT

materiál: 100% nitrilová guma

DOBRÉ

tloušťka: 20 mm

OZNAČENÍ

třída protiskluznosti: R10

ROZMĚRY

HMOTNOST

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

CENA KČ

PR 289/01CO

66 × 102 cm

9,5 kg

PR 289/02CO

97 × 163 cm

22,5 kg

3 540,7 270,-

PR 289/03CO

97 × 315 cm

42,5 kg

13 300,-

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PLNÉ ROHOŽE – MODULOVÉ

Moduly lze spojovat pomocí spojek OSHA 1910–144

OZNAČENÍ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

NÁZEV

BARVA

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

PR 289/01CE

Modulová rohož

černá

91 × 152 cm

20,3 kg

5 900,-

PR 227/CEM2

Náběhová hrana

černá

152 × 6 cm

1,3 kg

520,-

PR 227/CEM

Náběhová hrana

černá

91 × 6 cm

0,7 kg

310,-

PR 227/ORM2

Náběhová hrana

oranžová

152 × 6 cm

1,3 kg

520,-

PR 227/ORM

Náběhová hrana

oranžová

310,-

Náběhová hrana

červená

91 × 6 cm 152 × 6 cm

0,7 kg

PR 227/CVM2

1,3 kg

520,-

PR 227/CVM

Náběhová hrana

červená

310,-

Náběhová hrana

žlutá

91 × 6 cm 152 × 6 cm

0,7 kg

PR 227/M2

1,3 kg

520,-

PR 227/M

Náběhová hrana

žlutá

PR 225/SCE

Spojka 1 ks

černá

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–114

91 × 6 cm 30 × 4 cm

0,7 kg

310,-

0,3 kg

140,-

133


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ DĚROVANÉ ROHOŽE – SOLITÉRNÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

Prvotřídní ergonomické rohože do prostředí s častými úniky oleje. · drenážní otvory společně s výstupky na rubu umožňují propadávání nečistot a odtok tekutin z povrchu rohože, ten zůstává suchý a čistý · odolné vůči průmyslovým olejům a agresivním chemikáliím · vysoce adhezivní povrch, neposouvají se · ze tří stran zakončeny oranžovou náběhovou hranou · lze je spojovat podél delší strany bez náběhové hrany · vhodné pro výroby se směnným provozem · bez obsahu silikonu – vhodné pro použití v lakovnách · pravidelné čištění tlakovou vodou prodlužuje životnost rohože

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT

· materiál: 100% nitrilová guma

DOBRÉ

· tloušťka: 22 mm

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

· tvrdost: 33 Shore A

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

· třída protiskluznosti: R10

PR 225/1CO

66 × 102 cm

8,8 kg

2 540,-

PR 225/2CO

97 × 163 cm

21 kg

4 960,-

PR 225/3CO

97 × 315 cm

37,2 kg

8 910,-

HMOTNOST

CENA KČ

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ DĚROVANÉ ROHOŽE – MODULOVÉ

Moduly lze spojovat pomocí spojek OSHA 1910–144

134

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

OZNAČENÍ

NÁZEV

BARVA

ROZMĚRY

PR 225/01CE

Modulová rohož

černá

3 410,-

Náběhová hrana

černá

91 × 152 cm 152 × 6 cm

15,7 kg

PR 227/CEM2

1,3 kg

520,-

PR 227/CEM

Náběhová hrana

černá

0,7 kg

310,-

PR 227/ORM2

Náběhová hrana

oranžová

91 × 6 cm 152 × 6 cm

1,3 kg

520,-

PR 227/ORM

Náběhová hrana

oranžová

310,-

Náběhová hrana

červená

91 × 6 cm 152 × 6 cm

0,7 kg

PR 227/CVM2

1,3 kg

520,-

91 × 6 cm 152 × 6 cm

0,7 kg

310,-

1,3 kg

520,-

PR 227/CVM

Náběhová hrana

červená

PR 227/M2

Náběhová hrana

žlutá

PR 227/M

Náběhová hrana

žlutá

PR 225/SCE

Spojka 1 ks

černá

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–114

91 × 6 cm 30 × 4 cm

HMOTNOST

CENA KČ

0,7 kg

310,-

0,3 kg

140,-

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ODOLNÉ DĚROVANÉ ROHOŽE SANITOP – SOLITÉRNÍ Velmi odolná rohož s drenážními otvory, které umožňují rychlý odtok kapalin.

· sanitární epidemiologický atest

· součástí rohože jsou pevné náběhové hrany, které snižují riziko zakopnutí

· tvrdost: 52 Shore A

· povrch rohože zůstává suchý a bezpečný

· vysoká hmotnost zajišťuje stabilitu na podkladu BEZPEČNOST PRÁCE

· plošná hmotnost: 8 kg/m2 (solitérní),

· pravidelné čištění prodlužuje životnost

12,3 kg/m2 (modulová)

· tloušťka: 12,7 mm (solitérní),

20 mm (modulová)

· materiál: 100% přírodní kaučuk OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

91 × 152 cm 91 × 297 cm

černá

11 kg

1 160,-

PR 232/02CE

černá

22 kg

2 600,-

PR 232/03CE

91 × 594 cm

černá

44 kg

5 190,-

PR 232/01CE

HMOTNOST

CENA KČ

ROHOŽ URČENÁ DO POTRAVINÁŘSTVÍ · odolná vůči působení rostlinných tuků a olejů · materiál: 75% nitrilový kaučuk OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 232/01CV

91 × 152 cm

červená

BARVA

HMOTNOST 11 kg

CENA KČ 2 310,-

PR 232/02CV

91 × 297 cm

červená

22 kg

5 080,-

PR 232/03CV

91 × 594 cm

červená

44 kg

10 200,-

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

červená

černá

ODOLNÉ DĚROVANÉ ROHOŽE SANITOP – MODULOVÉ

Moduly lze spojovat pomocí spojek OZNAČENÍ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

NÁZEV

BARVA

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

PR 233/01CE

Modulová rohož

černá

91 × 152 cm

17 kg

1 590,-

PR 233/01CV

Modulová rohož

červená

91 × 152 cm

17 kg

3 140,-

PR 233/SCE

Spojky 10 ks

černá

4 × 4 cm

0,3 kg

280,-

PR 233/SCV

Spojky 10 ks

červená

4 × 4 cm

0,3 kg

470,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

135


BEZPEČNOST PRÁCE

VELKÉ ZATÍŽENÍ – doporučeno pro průmyslové aplikace s vysokou mírou zátěže (pro vícesměnné provozy)

136

OSHA 1910–144 – rohože splňují podmínku předpisu OSHA 1910–144

PROTISKLUZNÝ PODKLAD – speciální podkladová vrstva bránící klouzání a smekání rohože po podlaze

PROTI ÚNAVĚ – rohože snižující zátěž dolních končetin, stimulující krevní oběh a redukující bolesti v kříži, v kloubech u nohou a bolesti hlavních svalových skupin

OCHRANNÉ – rohože chránící padající předměty před poškozením

NFSI – rohože testovány nezávislou agenturou pro bezpečnost podlah NFSI

PROTISKLUZNÝ POVRCH – rohože se zvýšenou adhezí povrchu jsou navrženy tak, aby bránily uklouznutí pracovníků za každých podmínek

PRO POJEZD – rohože vhodné pro pojíždění lehké techniky

ÚPRAVA DÉLKY – délka rohože lze upravit dle přání klienta

ODOLNÉ OHNI – rohože odolné proti vznícení a bránící šíření požáru, testovány a certifikovány nezávislými zkušebnami

IZOLAČNÍ – rohože bránící přenášení účinků nízkých a vysokých teplot, vibrací a hluku na pracovníky

MONTÁŽ – možnost dodání včetně montáže

OSHA 1910–144


OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ROHOŽE S POVRCHEM KOTLÁŘSKÉHO PLECHU · trvanlivost, pohodlí a bezpečí BEZPEČNOST PRÁCE

· otěruvzdorný laminovaný povrch na mikrobublinkovém PVC podkladu · povrch poskytuje vynikající oporu a dovoluje snadné otáčení · technologie Uni-FusionTM vyvinuta pro nejnáročnější pracovní prostředí · odolné vůči většině průmyslových tekutin a chemikálií · všechny 4 strany opatřeny náběhovou hranou · mechanicky odolná povrchová vrstva o tloušťce 4,7 mm tvrdost: 85 Shore A celková tloušťka: 14 mm třída protiskluznosti: R10

EXTRÉMNĚ ODOLNÁ ROHOŽ

třída reakce na oheň: Bfl–s1

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE

materiál: PVC

KOMFORT DOBRÉ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 1DF/034CZ

60 × 91 cm 91 × 150 cm 91 × 300 cm

PR 1DF/134CZ PR 1DF/234CZ PR 1DF/434CZ PR 1DF/534CZ PR 1DF/334CZ PR 1DF/634CZ

HMOTNOST

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

CENA KČ

3,2 kg

1 480,-

8 kg

3 990,-

15,9 kg

7 890,-

91 × 600 cm 60 cm × 22,8 m

31,8 kg

15 750,-

77 kg

35 060,-

91 cm × 22,8 m 122 cm × 22,8 m

110 kg

52 580,-

158 kg

70 110,-

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 1DF/03CE

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

3,2 kg

1 350,-

8 kg

3 750,-

91 × 300 cm 91 × 600 cm 60 cm × 22,8 m

15,9 kg

7 390,-

31,8 kg

14 780,-

77 kg

33 890,-

110 kg

50 890,-

PR 1DF/63CE

91 cm × 22,8 m 122 cm × 22,8 m

158 kg

67 790,-

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 1DF/13CE PR 1DF/23CE PR 1DF/43CE PR 1DF/53CE PR 1DF/33CE

PR 1DF/01SE PR 1DF/02SE PR 1DF/03SE PR 1DF/04SE PR 1DF/05SE PR 1DF/06SE PR 1DF/07SE

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

3,2 kg

1 350,-

8 kg

3 750,-

91 × 300 cm 91 × 600 cm 60 cm × 22,8 m

15,9 kg

7 390,-

31,8 kg

14 780,-

77 kg

33 890,-

91 cm × 22,8 m 122 cm × 22,8 m

110 kg

50 890,-

158 kg

67 790,-

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–420

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ

137


BEZPEČNOST PRÁCE

VELKÉ ZATÍŽENÍ – doporučeno pro průmyslové aplikace s vysokou mírou zátěže (pro vícesměnné provozy)

138

OSHA 1910–144 – rohože splňují podmínku předpisu OSHA 1910–144

PROTISKLUZNÝ PODKLAD – speciální podkladová vrstva bránící klouzání a smekání rohože po podlaze

PROTI ÚNAVĚ – rohože snižující zátěž dolních končetin, stimulující krevní oběh a redukující bolesti v kříži, v kloubech u nohou a bolesti hlavních svalových skupin

OCHRANNÉ – rohože chránící padající předměty před poškozením

ÚPRAVA DÉLKY – délka rohože lze upravit dle přání klienta

PROTISKLUZNÝ POVRCH – rohože se zvýšenou adhezí povrchu jsou navrženy tak, aby bránily uklouznutí pracovníků za každých podmínek

PRO POJEZD – rohože vhodné pro pojíždění lehké techniky

MONTÁŽ – možnost dodání včetně montáže

ODOLNÉ OHNI – rohože odolné proti vznícení a bránící šíření požáru, testovány a certifikovány nezávislými zkušebnami

IZOLAČNÍ – rohože bránící přenášení účinků nízkých a vysokých teplot, vibrací a hluku na pracovníky

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ROHOŽE » str. 72

OSHA 1910–144

POTRAVINÁŘSKÉ ROHOŽE » str. 101

ROHOŽE DO SVAŘOVEN » str. 92


OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 105–115

» str. 116–130

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ROHOŽE BUBLINKOVÉ · trvanlivost, komfort, pohodlí, bezpečí · otěruvzdorný laminovaný povrch na mikrobublinkovém vinylovém podkladu BEZPEČNOST PRÁCE

· speciální povrch umožňuje pohodlnou chůzi, brání únavě při dlouhodobém stání · vrstva RED STOP brání klouzání po podlaze

NEJKOMFORTNĚJŠÍ ROHOŽ V NABÍDCE

· odolné vůči extrémnímu průmyslovému zatížení · odolné vůči většině průmyslových chemikálií · všechny 4 strany jsou opatřeny náběhovou hranou · mechanicky odolná povrchová vrstva o tloušťce 5 mm celková tloušťka 19 mm tvrdost: 95 Shore A třída protiskluznosti: R9

VLASTNOSTI ROHOŽE

třída reakce na oheň: Cfl–s2

ŽIVOTNOST

materiál: PVC

ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

OZNAČENÍ PR 30E/01CZ PR 30E/02CZ PR 30E/03CZ PR 30E/04CZ PR 30E/05CZ PR 30E/06CZ PR 30E/07CZ PR 30E/08CZ PR 30E/09CZ

ROZMĚRY

HMOTNOST

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

CENA KČ 1 960,-

60 × 91 cm 91 × 150 cm

3,4 kg 8,6 kg

5 170,-

91 × 200 cm 91 × 300 cm

11,5 kg

6 850,-

17,2 kg

10 400,-

91 × 600 cm 60 cm × 21,9 m 91 cm × 21,9 m 122 cm × 21,9 m 152 cm × 21,9 m

EXCELENTNÍ

34,4 kg

21 500,-

82,8 kg

49 100,-

125,5 kg

74 000,-

168,3 kg

94 200,-

209,7 kg

123 300,-

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 30E/01CE PR 30E/02CE PR 30E/03CE PR 30E/04CE PR 30E/05CE PR 30E/06CE PR 30E/07CE PR 30E/08CE

ROZMĚRY

HMOTNOST

60 × 91 cm 91 × 150 cm 91 × 200 cm 91 × 300 cm 91 × 600 cm 60 cm × 21,9 m 91 cm × 21,9 m

CENA KČ

3,4 kg

1 790,-

8,6 kg

4 780,-

11,5 kg

6 560,-

17,2 kg

9 840,-

34,4 kg

19 200,-

82,8 kg

45 100,-

125,6 kg

64 900,-

168,3 kg

90 700,-

PR 30E/09CE

122 cm × 21,9 m 152 cm × 21,9 m

209,7 kg

113 400,-

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

PR 30E/01SE PR 30E/02SE PR 30E/03SE PR 30E/04SE PR 30E/05SE PR 30E/06SE PR 30E/07SE PR 30E/08SE PR 30E/09SE

60 × 91 cm 91 × 150 cm 91 × 200 cm 91 × 300 cm 91 × 600 cm

3,4 kg

1 790,-

8,6 kg

4 880,-

11,5 kg

6 560,-

17,2 kg

9 840,-

34,4 kg

20 200,-

60 cm × 21,9 m 91 cm × 21,9 m

82,8 kg

45 100,-

125,6 kg

69 400,-

122 cm × 21,9 m 152 cm × 21,9 m

168,3 kg

86 700,-

209,7 kg

115 700,-

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–420

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

139


BEZPEČNOST PRÁCE 140

VELKÉ ZATÍŽENÍ – doporučeno pro průmyslové aplikace s vysokou mírou zátěže (pro vícesměnné provozy)

PRO POJEZD – rohože vhodné pro pojíždění lehké techniky

ÚPRAVA DÉLKY – délka rohože lze upravit dle přání klienta

PROTI ÚNAVĚ – rohože snižující zátěž dolních končetin, stimulující krevní oběh a redukující bolesti v kříži, v kloubech u nohou a bolesti hlavních svalových skupin

IZOLAČNÍ – rohože bránící přenášení účinků nízkých a vysokých teplot, vibrací a hluku na pracovníky

MONTÁŽ – možnost dodání včetně montáže

PROTISKLUZNÝ POVRCH – rohože se zvýšenou adhezí povrchu jsou navrženy tak, aby bránily uklouznutí pracovníků za každých podmínek

PROTISKLUZNÝ PODKLAD – speciální podkladová vrstva bránící klouzání a smekání rohože po podlaze

OCHRANNÉ – rohože chránící padající předměty před poškozením

NFSI – rohože testovány nezávislou agenturou pro bezpečnost podlah NFSI


OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE

» str. 78–104

» str. 105–115

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ROHOŽE VHODNÉ DO ČISTÝCH PROSTORŮ BEZPEČNOST PRÁCE

· otěruvzdorný laminovaný povrch z mikroporézního PVC · hladký povrch, imitace mramoru – vysoký pracovní komfort, vhodné pro stání i sezení na židli · velmi snadná údržba · odolné vůči působení dezinfekce · technologie Uni-FusionTM, vyvinuta pro nejnáročnější pracovní prostředí – odolná vůči většině průmyslových tekutin a chemikálií · vrstva RED STOP brání klouzání po podlaze · všechny 4 strany opatřeny náběhovou hranou · dostupná ve 3 odstínech · tvrdost: 80 Shore A  · celková tloušťka: 12,7 mm

VLASTNOSTI ROHOŽE

· materiál: PVC

ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 1D6/01CE

60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 22,8 m

PR 1D6/02CE PR 1D6/03CE PR 1D6/04CE PR 1D6/05CE

91 cm × 22,8 m 122 cm × 22,8 m

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 1D6/01BE

60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 22,8 m

PR 1D6/02BE PR 1D6/03BE PR 1D6/04BE PR 1D6/05BE

91 cm × 22,8 m 122 cm × 22,8 m

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 1D6/01SE PR 1D6/02SE PR 1D6/03SE

HMOTNOST 4 kg

1 820,4 380,-

80 kg

42 200,-

121 kg

63 300,-

162 kg

84 400,-

CENA KČ

4 kg

1 820,-

10 kg

4 580,-

80 kg

42 200,-

121 kg

63 300,-

162 kg

84 400,-

HMOTNOST

60 × 91 cm 91 × 150 cm

CENA KČ

4 kg

1 820,-

10 kg

4 380,42 200,-

60 cm × 22,8 m 91 cm × 22,8 m

80 kg

PR 1D6/04SE

121 kg

63 300,-

PR 1D6/05SE

122 cm × 22,8 m

162 kg

84 400,-

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

NEJLEPŠÍ

CENA KČ

10 kg

HMOTNOST

LEPŠÍ

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ

141


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ODOLNÉ ROHOŽE

BEZPEČNOST PRÁCE

· protiúnavové rohože s vysokým komfortem při dlouhodobém stání · vhodné do suchého prostředí · odolná povrchová vrstva Dyna ShieldTM má o 50 % vyšší odolnost než mikrobublinkový podklad · speciálně tvarovaný povrch umožňuje bezpečný pohyb a snadné a účinné čištění · 4 náběhové hrany snižují pravděpodobnost zakopnutí

VLASTNOSTI ROHOŽE

tloušťka: 12,7 mm

ŽIVOTNOST

tvrdost: 15 – 25 Shore A

ADHEZE

třída protiskluznosti: R10

KOMFORT DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

ODOLNÉ ROHOŽE S PŘÍČNÝMI DRÁŽKAMI OZNAČENÍ PR 196/01CZ

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

2,1 kg

690,-

5,3 kg

1 820,-

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

43 kg

14 300,-

PR 196/04CZ

64 kg

21 400,-

PR 196/05CZ

122 cm × 18,3 m

86 kg

28 500,-

PR 196/02CZ PR 196/03CZ

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 196/01SE PR 196/02SE PR 196/03SE PR 196/04SE PR 196/05SE

ROZMĚRY 60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

HMOTNOST

CENA KČ

2,1 kg

640,-

5,3 kg

1 660,-

43 kg

13 100,-

64 kg

19 700,-

86 kg

26 200,-

ODOLNÉ ROHOŽE S BUBLINKOVÝM POVRCHEM OZNAČENÍ PR 1A1/01CZ PR 1A1/02CZ PR 1A1/03CZ PR 1A1/04CZ PR 1A1/05CZ

ROZMĚRY 60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

HMOTNOST

CENA KČ

2,1 kg

690,-

5,3 kg

1 820,-

43 kg

14 300,-

64 kg

21 900,-

86 kg

28 500,-

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 1A1/01SE PR 1A1/02SE PR 1A1/03SE PR 1A1/04SE PR 1A1/05SE

142

ROZMĚRY 60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

HMOTNOST

CENA KČ

2,1 kg

630,-

5,3 kg

1 660,-

43 kg

13 100,-

64 kg

19 700,-

86 kg

26 200,-

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–114

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ODOLNÉ ROHOŽE S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI OZNAČENÍ

PR 19D/03CZ PR 19D/04CZ PR 19D/05CZ

HMOTNOST

60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

CENA KČ

2,1 kg

690,-

5,3 kg

1 820,-

43 kg

14 300,-

64 kg

21 400,-

86 kg

28 500,-

BEZPEČNOST PRÁCE

PR 19D/01CZ PR 19D/02CZ

ROZMĚRY

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 19D/01SE PR 19D/02SE PR 19D/03SE PR 19D/04SE PR 19D/05SE

ROZMĚRY

HMOTNOST

60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

CENA KČ

2,1 kg

640,-

5,3 kg

1 660,-

43 kg

13 100,-

64 kg

19 700,-

86 kg

26 200,-

ODOLNÉ ROHOŽE S POVRCHEM KOTLÁŘSKÉHO PLECHU

OZNAČENÍ PR 1A3/01CZ

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

2,1 kg

690,-

5,3 kg

1 820,-

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

43 kg

14 900,-

PR 1A3/04CZ

64 kg

21 400,-

PR 1A3/05CZ

122 cm × 18,3 m

86 kg

28 490,-

PR 1A3/02CZ PR 1A3/03CZ

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 1A3/01CE

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

2,1 kg

640,-

5,3 kg

1 820,-

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

43 kg

13 100,-

PR 1A3/04CE

64 kg

19 700,-

PR 1A3/05CE

122 cm × 18,3 m

86 kg

26 200,-

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

HMOTNOST

PR 1A3/02CE PR 1A3/03CE

PR 1A3/01SE

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

2,1 kg

640,-

5,3 kg

1 820,-

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

43 kg

13 100,-

PR 1A3/04SE

64 kg

19 700,-

PR 1A3/05SE

122 cm × 18,3 m

86 kg

26 200,-

PR 1A3/02SE PR 1A3/03SE

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

143


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

STANDARDNÍ ROHOŽE

BEZPEČNOST PRÁCE

· protiúnavové rohože z velmi měkkého materiálu zajišťují pohodlné dlouhodobé stání · pevný povrch se strukturou pomerančové kůry zajišťuje bezpečný pohyb všemi směry · zkosené náběhové hrany snižují riziko zakopnutí · snadno se čistí a udržují tloušťka: 9,4 mm třída protiskluznosti: R10

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

LEPŠÍ

STANDARDNÍ ROHOŽE S MÍRNĚ PROFILOVANÝM POVRCHEM OZNAČENÍ PR 19B/034CZ

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

1,2 kg

390,-

3 kg

1 030,-

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

26 kg

7 790,-

PR 19B/334CZ

37 kg

11 690,-

PR 19B/434CZ

122 cm × 18,3 m

51 kg

15 590,-

PR 19B/134CZ PR 19B/234CZ

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 19B/03CE PR 19B/13CE PR 19B/23CE PR 19B/33CE PR 19B/43CE

OZNAČENÍ PR 19B/01SE PR 19B/02SE PR 19B/03SE PR 19B/04SE PR 19B/05SE

OZNAČENÍ PR 19B/01MO

ROZMĚRY 60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

ROZMĚRY 60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

ROZMĚRY

HMOTNOST 1,2 kg

CENA KČ 360,-

3 kg

950,-

26 kg

7 170,-

37 kg

10 760,-

51 kg

14 340,-

HMOTNOST 1,2 kg

CENA KČ 360,-

3 kg

950,-

26 kg

7 170,-

37 kg

10 760,-

51 kg

14 340,-

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

1,2 kg

390,-

3 kg

1 030,-

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

26 kg

7 790,-

PR 19B/04MO

37 kg

11 690,-

PR 19B/05MO

122 cm × 18,3 m

51 kg

15 590,-

PR 19B/02MO PR 19B/03MO

144

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–420

800 156 944 ZELENÁ LINKA

NEJLEPŠÍ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

STANDARDNÍ ROHOŽE

BEZPEČNOST PRÁCE

· protiúnavové rohože ze speciálního měkkého pěnového PVC zajišťují komfort při dlouhodobém stání · náběhové hrany zajišťují vyšší bezpečnost a snižují riziko zakopnutí · tvarovaný povrch s podélnými drážkami zajišťuje vyšší komfort tloušťka: 9,4 mm tvrdost: 20 Shore A třída protiskluznosti: R10

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

STANDARDNÍ ROHOŽE S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI OZNAČENÍ PR 19A/01CZ

ROZMĚRY

HMOTNOST

CENA KČ

60 × 91 cm 91 × 150 cm

1,3 kg

380,-

3,2 kg

1 000,-

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

26 kg

7 780,-

PR 19A/04CZ

38 kg

11 350,-

PR 19A/05CZ

122 cm × 18,3 m

51 kg

15 130,-

PR 19A/02CZ PR 19A/03CZ

OSHA 1910–144

OZNAČENÍ PR 19A/01CE PR 19A/02CE PR 19A/03CE

ROZMĚRY

HMOTNOST

60 × 91 cm 91 × 150 cm

1,3 kg

CENA KČ 360,-

3,2 kg

920,-

26 kg

7 090,-

PR 19A/04CE

60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m

38 kg

10 440,-

PR 19A/05CE

122 cm × 18,3 m

51 kg

13 920,-

OZNAČENÍ PR 19A/01SE PR 19A/02SE PR 19A/03SE PR 19A/04SE PR 19A/05SE

ROZMĚRY

HMOTNOST

60 × 91 cm 91 × 150 cm 60 cm × 18,3 m 91 cm × 18,3 m 122 cm × 18,3 m

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

CENA KČ

1,3 kg

350,-

3,2 kg

920,-

26 kg

7 090,-

38 kg

10 440,-

51 kg

13 920,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

145


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

POLYURETANOVÉ ROHOŽE · vynikající tepelně izolační vlastnosti díky uzavřené mikroporézní struktuře zadržující drobné bublinky vzduchu · neporézní povrch zaručuje vysokou odolnost · použitelné při teplotách od –40 °C do 80 °C · vhodné pouze do suchého prostředí a pro střední zátěž · náběhové hrany jsou součástí rohože – snižují riziko zakopnutí · odlišný povrch rohoží pro statický postoj a pro otáčivý pohyb

· dostupné ve standardní verzi pro obecné použití a v antistatické verzi pro ESD zóny barva: tmavě šedá

VLASTNOSTI ROHOŽE

tvrdost: 25 Shore A

ŽIVOTNOST

tloušťka: 14 mm

ADHEZE

třída protiskluznosti: R11

KOMFORT DOBRÉ

· vhodné pro pracovníky do 70 kg

Detail 1C2 – řada rohoží 1C2 je určena pro pracoviště, na kterých zaměstnanci při práci převážně staticky stojí, ergonomický bublinkový povrch garantuje jistý došlap a oddaluje nástup únavy ROZMĚRY

PR 1C2/1SE

65 × 95 cm

HMOTNOST 3 kg

NEJLEPŠÍ

ROHOŽE PRO OTÁČIVÝ POHYB

ROHOŽE PRO STATICKÝ POSTOJ

OZNAČENÍ

LEPŠÍ

Detail 1C3 – řada rohoží 1C3 je určena pro pracoviště, kde zaměstnanci dělají otáčivý pohyb, protože její struktura umožňuje snadné otáčení a bezpečný pohyb všemi směry při současném zachování optimálních ergonomických vlastností

CENA KČ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

1 750,-

PR 1C3/1SE

65 × 90 cm

HMOTNOST 2,7 kg

CENA KČ 1 710,-

ROHOŽE PRO OTÁČIVÝ POHYB – ANTISTATICKÉ

ROHOŽE PRO STATICKÝ POSTOJ – ANTISTATICKÉ · měrný odpor: Rg 106–109 Ω, Rp 106–109 Ω OZNAČENÍ PR 1C4/01CE

146

ROZMĚRY

HMOTNOST

65 × 95 cm

MYCÍ STOLY » str. 250–251

3 kg

CENA KČ

OZNAČENÍ

2 110,-

PR 1C5/01CE

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

ROZMĚRY 65 × 90 cm

HMOTNOST 2,7 kg

CENA KČ 2 110,-

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

SVÁŘECÍ – rohože z odolných gumových směsí vhodných do svářecích provozů

PRO POJEZD – rohože vhodné pro pojíždění lehké techniky

PROTI ÚNAVĚ – rohože snižující zátěž dolních končetin, stimulující krevní oběh a redukující bolesti v kříži, v kloubech u nohou a bolesti hlavních svalových skupin

ODOLNÉ OHNI – rohože odolné proti vznícení a bránící šíření požáru, testovány a certifikovány nezávislými zkušebnami

IZOLAČNÍ – rohože bránící přenášení účinků nízkých a vysokých teplot, vibrací a hluku na pracovníky

OCHRANNÉ – rohože chránící padající předměty před poškozením

NEVODIVOST – rohože izolují před průchodem elektrickým proudem

PROTISKLUZNÝ POVRCH – rohože se zvýšenou adhezí povrchu jsou navrženy tak, aby bránily uklouznutí pracovníků za každých podmínek

ODOLNÁ ROHOŽ DO SVAŘOVEN · vhodná pro pracoviště, kde se svařuje nebo kde je podmínkou vyšší odolnost pracovní podložky vůči ohni · odolný povrch s třídou reakce na oheň Cfl-s1 dle ČSN EN 13501–1 · díky spodní straně vyrobené z pěnového materiálu je rohož příjemná na stání a ulevuje namáhání nohou · všechny 4 strany opatřeny náběhovou hranou OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR DT01

12,5 mm

3,70 kg

1 780,-

PR DT02

60 × 90 cm 90 × 150 cm

12,5 mm

9,32 kg

4 440,-

PR DT03

90 cm × 18,3 m

12,5 mm

113 kg

49 900,-

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TLOUŠŤKA

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

HMOTNOST

CENA KČ

147

BEZPEČNOST PRÁCE

STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ – doporučeno pro průmyslové aplikace se střední mírou zátěže (4–5 hodin denně)


LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

BEZPEČNOST PRÁCE

ANTISTATICKÉ ROHOŽE Na mnoha pracovištích jsou největšími zdroji statické elektřiny zaměstnanci. Běžné popocházení nebo sezení na určitém typu židlí může vygenerovat na povrchu lidského těla napětí několika tisíc voltů, a pokud není včas odvedeno, může se např. vybít přes citlivý přístroj a způsobit jeho poškození. Antistatické rohože jsou konstruovány tak, aby odváděly nežádoucí statickou elektřinu z  oblečení a  kůže zaměstnanců. Jejich používání zároveň chrání zaměstnance před nepříjemnými výboji statické elektřiny.

VLASTNOSTI ROHOŽE

· laminovaný povrch na měkkém pěnovém podkladu

ŽIVOTNOST

· strukturovaný povrch rohoží poskytuje výbornou oporu

ADHEZE

· konektor pro spojení se zemnicím kabelem

KOMFORT

· všechny 4 strany jsou opatřeny náběhovou hranou

DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

· vyhovují IEC61340-4-1 (kategorie DIF) · součástí balení zemnicí kabel PR 33/1 měrný odpor Rg 106–109Ω, Rp 106–109Ω třída protiskluznost: R10 celková tloušťka: 14,3 mm

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 33A/01CE

3,5 kg

2 370,-

9 kg

5 920,-

PR 33A/03CE

60 × 91 cm 91 × 150 cm 91 × 300 cm

18 kg

11 900,-

PR 33A/04CE

91 cm × 22,8 m

135 kg

79 900,-

PR 33A/02CE

HMOTNOST

CENA KČ

UPOZORNĚNÍ Pro zajištění chráněného ESD pracoviště je nutné, aby rohož a vodivé součásti (včetně osob) byly uzemněny v jediném bodě.

DALŠÍ ANTISTATICKÉ ROHOŽE NAJDETE NA STRANÁCH 146, 149, 150, 152, 153 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ANTISTATICKÝM ROHOŽÍM PR 33/1 ZEMNICÍ KABEL K ANTISTATICKÝM ROHOŽÍM S OKEM − 4,5 m dlouhý kabel − nízký zešikmený klobouček chrání kontakt před vykopnutím − vložen odpor 1 MegaOhm pro ochranu obsluhy − splňuje požadavky norem ANSI/ESD S-20.20 a EIA625 CENA: 349,-

PR 33/2 ZEMNICÍ KABEL K ANTISTATICKÝM ROHOŽÍM SE CVOKEM − 4,5 m dlouhý kabel − nízký zešikmený klobouček chrání kontakt před vykopnutím − vložen odpor 1 MegaOhm pro ochranu obsluhy − splňuje požadavky norem ANSI/ESD S-20.20 a EIA625 CENA: 465,-

PR 33/3 ZEMNICÍ ZÁSUVKA KE KABELU SE CVOKEM − k propojení zemnicích kabelů se zemnicím bodem − vložen odpor 1 MegaOhm pro ochranu obsluhy − umožňuje současně připojit až tři zemnicí kabely PR 33/2 CENA: 370,-

148

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

PR 33/4 PATNÍ ZEMNICÍ PÁSEK − k uzemnění stojící nebo kráčející osoby − vyroben z gumových vodivých pásků − slouží k vytvoření elektrického kontaktu mezi antistatickou podlahovou rohoží a povrchem těla pracovníka CENA: 280,-

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

PR 33/5 ČISTIČ ANTISTATICKÝCH ROHOŽÍ − doporučený čisticí prostředek pro antistatické rohože − nezanechává žádný film a zlepšuje antistatické vlastnosti rohože − účinně odstraňuje zbytky pájecí pasty, oleje, otisků prstů a špíny − praktické 950ml balení s rozprašovačem CENA: 560,-

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ELEKTROIZOLAČNÍ ROHOŽE Chrání před úrazem elektrickým proudem přerušením obvodu, kterým by proud prošel pracovníkem do země. BEZPEČNOST PRÁCE

· PVC směs · pro zvýšenou adhezi je povrch drážkovaný, přesto se snadno zametá · na rubu rohože je strukturované vlákno · každý čtvereční palec rohože je testován v souladu se specifikací ANSI/ASTM D-178 · izolant kategorie 2 pro napětí max.: 30 000 V testovací napětí: 20 000 V maximální doporučené napětí: 17 000 V tvrdost: 80 Shore A celková tloušťka: 6,4 mm

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

OZNAČENÍ PR 33E/01CE PR 33E/02CE

ROZMĚRY

HMOTNOST

91 × 150 cm 91 cm × 22,8 m

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

CENA KČ

11,6 kg

2 210,-

174 kg

29 200,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

149


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

MODULOVÉ ROHOŽE

BEZPEČNOST PRÁCE

· u rohoží s otvory zůstává povrch suchý a čistý · čtvercové moduly o rozměrech 91 × 91 cm lze jednoduše spojovat v příčném i podélném směru · sestavy lze doplnit bezpečnostními náběhovými hranami · výborné vlastnosti díky konstrukci rohoží a kvalitě použitých materiálů · kromě základního kaučukového modelu je k dispozici i několik speciálních provedení odolných vůči olejům nebo brzdové kapalině

NÁBĚHOVÁ HRANA – SPODNÍ DÍL PR 227/M − žlutá

NÁBĚHOVÁ HRANA – HORNÍ DÍL

· vyznačují se dlouhou životností

PR 227/CEM − černá

PR 227/CEF − černá

· odolné vůči většině průmyslových chemikálií a extrémním teplotám

PR 227/CVM − červená

PR 227/CVF − červená

· neobsahují silikon, a proto jsou vhodné do lakoven

PR 227/ORM − oranžová

PR 227/ORF − oranžová

rozměry: 91 cm × 6 cm × 19 mm hmotnost: 0,7 kg CENA: 310,-

rozměry: 91 cm × 6 cm × 19 mm hmotnost: 0,7 kg CENA: 310,-

PR 227/F − žlutá

MODULOVÉ ROHOŽE DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ

PR 22C/1 ZÁKLADNÍ MODULOVÁ ROHOŽ – PLNÁ – r ohože vhodné pro běžné použití barva: černá rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 12,7 kg CENA: 1 160,-

PR 295/1 MODULOVÁ ANTISTATICKÁ ROHOŽ – PLNÁ – vyhovuje IEC6 1340-4-1 – měrný odpor: Rg 106–109Ω Rp 106–109Ω – zemnicí kabel není součástí balení barva: černá rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 12,7 kg

150

CENA: 2 040,-

PR 22C/S ZÁKLADNÍ MODULOVÁ ROHOŽ – PLNÁ – rohož vhodná pro běžné použití – odolná vůči olejům barva: černá rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 12,7 kg CENA: 3 140,-

PR 295/S MODULOVÁ ANTISTATICKÁ ROHOŽ – PLNÁ – ze 100% nitrilu – t ěžko hořlavá, odolná vůči olejům – vyhovuje IEC6 1340-4-1 – měrný odpor: Rg 106–109Ω Rp 106–109Ω – zemnicí kabel není součástí balení třída reakce na oheň: Bfl–s1 barva: černá rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 12,7 kg CENA: 4 090,-

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ROHOŽE » str. 133–139

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

PR 290/SFR MODULOVÁ ROHOŽ NEHOŘLAVÁ – PLNÁ – rohož vhodné pro svařovny, obráběcí haly – ze 100% nitrilu – těžko hořlavá, odolná vůči olejům třída reakce na oheň: Bfl–s1 barva: černá rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 12,7 kg CENA: 3 390,-

PR 352/SFR MODULOVÁ ROHOŽ PROTISKLUZOVÁ – PLNÁ – pokryta brusivem – rohož vhodná pro extrémně kluzké prostředí – ze 100% nitrilu – těžko hořlavá, odolná vůči olejům třída reakce na oheň: Bfl–s1 barva: černá rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 12,7 kg CENA: 4 820,-

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

MODULOVÉ ROHOŽE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

PR 226/S MODULOVÁ ROHOŽ OLEJOVÁ DĚROVANÁ – rohož vhodná pro běžné použití – odolná vůči olejům

 arva: černá b rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 10,8 kg

barva: černá rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 10,8 kg

CENA: 1 160,-

PR 352/RD MODULOVÁ ROHOŽ PROTISKLUZOVÁ DĚROVANÁ –p okryta brusivem – rohože vhodné pro kluzké prostředí –z e 100% nitrilu – těžko hořlavá, odolná vůči olejům – třída protiskluznosti: R13 barva: černá třída reakce na oheň: Bfl–s1 rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 11,2 kg CENA: 4 990,-

CENA: 3 090,-

BEZPEČNOST PRÁCE

PR 226/1 ZÁKLADNÍ MODULOVÁ ROHOŽ DĚROVANÁ – r ohože vhodné pro běžné použití

PR 28A/S MODULOVÁ ROHOŽ NEHOŘLAVÁ DĚROVANÁ – rohože vhodné pro svařovny, obráběcí haly – ze 100% nitrilu – t ěžko hořlavá, odolná vůči olejům barva: černá třída reakce na oheň: Bfl–s1 rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 10,8 kg CENA: 3 390,-

PR 226/RD MODULOVÁ ROHOŽ PRO GASTRONOMII DĚROVANÁ – rohože vhodné pro potravinářství a gastronomii – ze 75% nitrilu – odolná vůči rostlinným a živočišným tukům barva: červená rozměry: 91 × 91 cm celková tloušťka: 19 mm hmotnost: 10,8 kg CENA: 2 090,-

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE » str. 105–114

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

EXCELENTNÍ

151


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

BEZPEČNOST PRÁCE

MODULOVÝ SYSTÉM SKYWALKER S pomocí tohoto systému můžete složit protiúnavovou rohož podle požadavků každého pracoviště. Při použití žlutých náběhových hran barevně zvýrazníte okraje systému a tím zvýšíte bezpečnost. S pomocí obloukových modulů získáváte nyní větší variabilitu řešení. S pomocí zvýrazňovacího pásu můžete vymezit šíři rohože určenou pro pohyb lidí v  blízkosti techniky. Spodní část základních modulových rohoží je segmentována na čtverce o  straně 30  cm – toto řešení umožňuje pohodlnější a  rychlejší řezání rohoží a  přizpůsobování potřebám daného pracovního prostoru. Systém modulových rohoží Skywalker je určen především pro suché prostory.

Svůj systém si můžete sestavit z uvedených komponentů: · základní čtvercové modulové rohože · rovné náběhové hrany · obloukové modulové rohože vnitřní se zaobleným okrajem · náběhové hrany pro obloukové moduly – díly s úhlem 45° · obloukové modulové rohože vnější se zaobleným okrajem · náběhové hrany pro obloukové moduly – díly s úhlem 22,5° · zvýrazňovací žlutý pás

· tvrdost: 67 Shore A · tloušťka: 13 mm · odolnost vůči oděru: 1000 cyklů: 0,824% ztráta hmotnosti · třída protiskluznosti: R9

SYSTÉM JE DOSTUPNÝ V PĚTI RŮZNÝCH VARIANTÁCH

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

ČTVERCOVÝ MODUL

OBLOUKOVÝ MODUL VNITŘNÍ

3

2

1

5

OBLOUKOVÝ MODUL VNĚJŠÍ

8

7

6

STANDARDNÍ – pro obecné použití do prostor bez speciálních požadavků OZNAČENÍ

1 PR 1CC/01CE

NÁZEV ROZMĚRY HMOTNOST CENA KČ

2

PR 1AE/R1CE

3

PR 1B8/R1CE

Čtvercový modul

Obloukový modul vnitřní

Obloukový modul vnější

91 × 91 cm 10,5 kg

91 cm, úhel 45°

91 cm, úhel 22,5°

4,3 kg

6,4 kg

1 190,-

710,-

1 070,-

ODOLNÉ VŮČI OLEJŮM – pro strojírenský průmysl, autodílny, servisy a jiné provozy pracující s průmyslovými oleji a tuky OZNAČENÍ

1 PR 1CE/01CE

NÁZEV ROZMĚRY HMOTNOST CENA KČ

2

PR 1B0/R1CE

3 PR 1BA/R1CE

Čtvercový modul

Obloukový modul vnitřní

Obloukový modul vnější

91 × 91 cm 10,5 kg

91 cm, úhel 45°

91 cm, úhel 22,5°

4,3 kg

6,4 kg

3 030,-

1 890,-

2 760,-

ANTISTATICKÉ – pro elektronický průmysl, pro tzv. ESD zóny k odvedení nebezpečného statického náboje OZNAČENÍ NÁZEV ROZMĚRY HMOTNOST CENA KČ

152

1

PR 1CF/01CE

2

PR 1B1/R1CE

3 PR 1BB/R1CE

Čtvercový modul

Obloukový modul vnitřní

Obloukový modul vnější

91 × 91 cm 10,5 kg

91 cm, úhel 45°

91 cm, úhel 22,5°

4,3 kg

6,4 kg

1 870,-

1 170,-

1 710,-

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–420

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ANTISTATICKÉ SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ – vhodné pro tzv. ESD zóny, do svařoven OZNAČENÍ

1 PR 1D0/01CE

NÁZEV HMOTNOST CENA KČ

3 PR 1BC/R1CE

Obloukový modul vnitřní

Obloukový modul vnější

91 × 91 cm 10,5 kg

91 cm, úhel 45°

91 cm, úhel 22,5°

4,3 kg

6,4 kg

3 790,-

2 450,-

3 290,-

BEZPEČNOST PRÁCE

ROZMĚRY

PR 1B2/R1CE

2

Čtvercový modul

ODOLNÉ VŮČI OLEJŮM SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ – pro strojírenský průmysl, do svařoven OZNAČENÍ

1

NÁZEV ROZMĚRY HMOTNOST CENA KČ

PR 1D1/01CE

PR 1B3/R1CE

2

3 PR 1BD/R1CE

Čtvercový modul

Obloukový modul vnitřní

Obloukový modul vnější

91 × 91 cm 10,5 kg

91 cm, úhel 45°

91 cm, úhel 22,5°

4,3 kg

6,4 kg

3 200,-

1 990,-

3 290,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ

NÁZEV

PR 1AF/MZL

Náběhová hrana zakřivená 45°

PR 1AF/MCE

Náběhová hrana zakřivená 45°

PR 1B9/MZL

Náběhová hrana zakřivená 22,5°

PR 1B9/MCE

Náběhová hrana zakřivená 22,5°

7

BARVA

ROZMĚRY

HMOTNOST

žlutá

5 × 78,6 cm

0,5 kg

CENA KČ 370,-

černá

5 × 78,6 cm

0,5 kg

370,-

žlutá

5 × 73,4 cm

0,5 kg

370,-

černá

5 × 73,4 cm

0,5 kg

370,-

PR 1D5/P1ZL

Žlutý dělicí pruh

4

žlutá

10 × 91 cm

0,9 kg

750,-

PR 1CD/MZL

Náběhová hrana rovná – spodní díl 5

žlutá

0,4 kg

280,-

PR 1CD/FZL

Náběhová hrana rovná – horní díl

5 × 91 cm 5 × 91 cm

0,4 kg

280,-

PR 1CD/MCE

Náběhová hrana rovná – spodní díl

černá

0,4 kg

280,-

PR 1CD/FCE

Náběhová hrana rovná – horní díl

černá

5 × 91 cm 5 × 91 cm

0,4 kg

280,-

8

6

žlutá

3 8

2

1

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

7

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

8

4

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207

153


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

» str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

BEZPEČNOST PRÁCE

OCHRANNÉ ROHOŽE S PROTISKLUZOVÝM TVAROVANÝM POVRCHEM · velmi pevné a trvanlivé rohože s protiskluzovým povrchem

· vhodné i do autobusů, lodí, skladů a transportních zón

· chrání výrobky a nářadí před poškozením

· snadné čištění

· vhodné pro ochranu pracovních ploch, polic, regálů, okolí strojů, podlah nákladních aut, výtahů apod.

· tlumí hluk pohybu o 20 dB

· v nabídce také typ odolný vůči působení tuků a olejů (pravidelné čištění rohože prodlužuje její životnost)

· teplotní odolnost: –30 °C až 70 °C (černá), –20 °C až 70 °C (šedá)

· lze je jednoduše stříhat a řezat na potřebný tvar · pro průmyslové aplikace k ochraně polic a pracovních ploch

ROHOŽE S JEMNOU DRÁŽKOU OZNAČENÍ

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

3 mm

černá

32 kg

PR 2EE/02CE

100 cm × 10 m 120 cm × 10 m

3 mm

černá

38,4 kg

3 250,-

PR 2EE/01SE

100 cm × 10 m

3 mm

šedá

32 kg

6 670,-

PR 2EE/1CE

HMOTNOST

4 mm

R 1 mm

CENA KČ 2 690,-

R 0,3 mm 3 mm 2 mm

· krátkodobě odolná vůči olejům OZNAČENÍ PR 2EE/01RS

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

100 cm × 10 m

3 mm

černá

HMOTNOST 33 kg 4 mm

R 1 mm

CENA KČ 6 610,R 0,3 mm 3 mm 2 mm

OZNAČENÍ PR 2EF/1CE

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

100 cm × 10 m

6 mm

černá

HMOTNOST 75 kg 4 mm

R 1 mm

CENA KČ 6 210,R 0,3 mm 6 mm 5 mm

ROHOŽE S ŠIROKOU DRÁŽKOU OZNAČENÍ PR 2F0/1CE PR 2F0/02CE

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

100 cm × 10 m 120 cm × 10 m

3 mm

černá

HMOTNOST 34 kg

2 890,-

3 mm

černá

39,6 kg

3 380,-

6,7 mm 4,2 mm

CENA KČ

R 0,5 mm

7,6 mm

3 mm 1,9 mm

OZNAČENÍ PR 2F1/1CE

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

120 cm × 10 m

6 mm

černá

9 mm 4,2 mm

9 mm

HMOTNOST 86 kg

CENA KČ 7 490,R 0,5 mm

6 mm 4,9 mm

154

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

BEZPEČNOST PRÁCE

ROHOŽE S BUBLINKOVÝM POVRCHEM OZNAČENÍ PR 2E9/01CE PR 2E9/01SE

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

100 cm × 10 m 100 cm × 10 m

3,5 mm

černá

59,2 kg

6 500,-

3,5 mm

šedá

51,9 kg

9 750,-

TIP: vhodné pro podlahy výtahů 24 mm

6 mm 0,5 mm 3 mm

ROHOŽE S POVRCHEM LISOVANÉHO PLECHU OZNAČENÍ PR 2EA/01CE PR 2EA/01SE

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

3 mm

černá

51,6 kg

6 510,-

3 mm

šedá

67,8 kg

10 900,-

140 cm × 10 m 140 cm × 10 m

3,5 mm

HMOTNOST

5,5 mm

CENA KČ

9 mm 3 mm 2,7 mm

· krátkodobě odolná vůči olejům OZNAČENÍ PR 2EA/01GR

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

140 cm × 10 m

3 mm

černá

51,6 kg

10 400,-

3,5 mm 5,5 mm

9 mm 3 mm 2,7 mm

ROHOŽE S POVRCHEM KOTLÁŘSKÉHO PLECHU · odolná vůči olejům · třída reakce na oheň: Bfl-s1 OZNAČENÍ

BARVA

HMOTNOST

91 cm × 22,8 m

ROZMĚRY

4,7 mm

černo / žlutá

90,7 kg

PR 2E1/02CZ

122 cm × 22,8 m

4,7 mm

černo / žlutá

121,1 kg

16 800,-

PR 2E1/01CE

91 cm × 22,8 m

4,7 mm

černá

90,7 kg

10 900,-

PR 2E1/02CE

122 cm × 22,8 m

4,7 mm

černá

121,1 kg

14 200,-

PR 2E1/01SE

91 cm × 22,8 m

4,7 mm

šedá

90,7 kg

14 200,-

PR 2E1/02SE

122 cm × 22,8 m

4,7 mm

šedá

121,1 kg

18 900,-

černo / žlutá

TLOUŠŤKA

PR 2E1/01CZ

CENA KČ 12 900,-

OSHA 1910–144

černá a šedivá

30 mm 4,7 mm 2,7 mm

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

155


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

LOCKOUT TAGOUT

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 158–163

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

BEZPEČNOST PRÁCE

» str. 116–130

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

OCHRANNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE ODOLNÉ VŮČI OLEJŮM · nitril-pryžové podlahové rohože · velmi dobře odolávají olejům, benzínu a tepelnému stárnutí · vhodné do náročných výrobních podmínek, i pro běžné použití jako ochrana před poškozením podlahy a padajících předmětů · bez vzoru · dodávány v rolích

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA BARVA HMOTNOST CENA KČ

PR GNB2

120 cm × 10 m

2 mm

černá

40 kg

3 610,-

PR GNB4

120 cm × 10 m

4 mm

černá

77 kg

6 930,-

ROHOŽE S POVRCHEM KOTLÁŘSKÉHO PLECHU OZNAČENÍ

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

PR GS11

120 cm × 10 m

4 mm

černá

65 kg

4 730,-

PODLOŽKA POD KOLENA · zpříjemní práci, u které je nutné klečet · chrání proti vlhkosti, bolesti, chladu a ušpinění

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PR 3B6/02

55 × 30 × 2,5 cm

156

CENA KČ 380,-

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–420


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

BEZPEČNOST PRÁCE

OBOUSTRANNĚ PROTISKLUZOVÁ ROHOŽ DO POTRAVINÁŘSTVÍ I PRŮMYSLU

PROTISKLUZOVÁ ROHOŽ S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ Oboustranně protiskluzová rohož. Vrchni strana s protiskluzností R13, spodní strana se speciální adhezní vrsvou a účinným odvodem kapalin. · náběhové hrany rohože významně snižují riziko úrazů · vysoká odolnost vůči mechanickým i chemickým vlivům a působení minerálních olejů · drenážní otvory pomáhají odvádět kapaliny, udržují tak povrch suchý a bezpečný · svými tepelně izolačními vlastnostmi zvyšuje komfort pracovníků · zvukově izolační vlastnosti tlumí zvuky při pádu předmětů na zem · vhodná pro suché i mokré provozy v průmyslu nebo potravinářství · nízká hmotnost rohože umožňuje snadnou manipulaci a přemístění · vhodná pro všechny typy povrchů · UV stabilní, vhodná i pro venkovní prostory třída protiskluznosti: R13 (DIN 51 130)

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ADHEZE KOMFORT DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

EXCELENTNÍ

Speciální spodní vrstva zajišťuje vysokou adhezi k podkladu a účinný odvod kapalin OZNAČENÍ PR AS159

ROZMĚRY 91 × 151 cm

TLOUŠŤKA

HMOTNOST

CENA KČ

7 mm

10 kg

4 720,-

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

157


PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

BEZPEČNOST PRÁCE

BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

CERTIFIKOVANÉ ZRCADLO PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU · kontrastní žlutočerný rám zvyšuje bezpečnost Vašeho provozu · kvalitní a ostrý odraz zajišťuje dobrou orientaci v prostoru a zamezuje zbytečným kolizím · vyrobeno z pevného a zároveň lehkého akrylátu · odolné proti rozbití · certifikát GS zaručuje vysokou bezpečnost při použití zrcadla a díky testování v náročných podmínkách se standardně používá v zemích EU

Teleskopický držák

· včetně univerzálního teleskopického držáku na zeď CENA KČ OD 1 KS

CELKOVÉ ROZMĚRY

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

DP PZ35

35 × 55 cm 45 × 65 cm 65 × 95 cm

30 × 50 cm 40 × 60 cm 60 × 90 cm

2,6 kg

5–7 m

5 490,-

5 220,-

3,6 kg

7–9 m

6 290,-

5 980,-

7,6 kg

18–25 m

11 700,-

11 120,-

DP PZ46 DP PZ69

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

CENA KČ OD 3 KS

OZNAČENÍ

ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU · žlutočerný rám odpovídá směrnici ES 92/58, která stanovuje požadavky na bezpečnostní značení při práci · vyrobeno z akrylátu · odolné proti rozbití · odrazová vrstva nanesena na vnitřní straně zrcadla, chráněna inertním nátěrem · včetně ocelového držáku pro sloupek o průměru 60 mm · pro montáž na zeď lze dokoupit držák DP D50/E OZNAČENÍ

POZOROVACÍ CELKOVÉ ROZMĚRY ROZMĚRY ZRCADLA HMOTNOST VZDÁLENOST

CENA KČ OD 3 KS

DP PZ60/E

Ø 70 cm

Ø 60 cm

4,6 kg

8–15 m

3 690,-

3 510,-

DP PZ90/E

Ø 100 cm

Ø 90 cm

7,7 kg

15–20 m

4 940,-

4 700,-

DP PZ46/E

50 × 70 cm 70 × 90 cm 90 × 110 cm

40 × 60 cm

4,9 kg

8–12 m

3 570,-

3 390,-

60 × 80 cm

7 kg

12–18 m

4 910,-

4 670,-

80 × 100 cm

10,6 kg

15–20 m

7 140,-

6 780,-

DP PZ68/E DP PZ810/E

158

CENA KČ OD 1 KS

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

POZOROVACÍ ZRCADLA · vhodné pro obchody, výrobní provozy, sklady, administrativní budovy atd. · černá guma po obvodu zrcadla zvyšuje jeho odolnost BEZPEČNOST PRÁCE

· včetně držáku na zeď a flexibilní tyče pro snadné nastavení požadovaného úhlu odrazu OZNAČENÍ

CELKOVÉ ROZMĚRY ROZMĚRY ZRCADLA HMOTNOST POZOROVACÍ VZDÁLENOST CENA KČ

DP MZ30/E

Ø 32 cm

Ø 30 cm

0,9 kg

1–3 m

DP MZ40/E

Ø 42 cm

Ø 40 cm

1 kg

1–4 m

660,810,-

DP MZ50/E

Ø 52 cm

Ø 50 cm

1,1 kg

3–5 m

990,-

DP MZ60/E

Ø 62 cm

Ø 60 cm

1,6 kg

4–8 m

1 370,-

DP MZ70/E

Ø 72 cm

Ø 70 cm

2,1 kg

6–10 m

1 610,-

DP MZ80/E

Ø 82 cm

Ø 80 cm

2,6 kg

8–12 m

1 990,-

DP MZ90/E

Ø 92 cm

Ø 90 cm

3,2 kg

10–15 m

2 330,-

DP MZ46/E

40 × 60 cm 60 × 80 cm

1,2 kg

4–8 m

1 520,-

DP MZ68/E

42 × 62 cm 62 × 82 cm

2,1 kg

6–10 m

2 170,-

DP MZ33/E

34 × 34 × 40 cm

33 × 33 × 38 cm

0,9 kg

1–3 m

810,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ DP D15/E

NÁZEV

DÉLKA

Prodlužovací díl držáku

CENA KČ

10 cm

60,-

DOPRAVNÍ ZRCADLA – ROVNÉ · vysoká odolnost vůči působení silného větru · vyrobeno z akrylátu · ideální pro venkovní použití · certifikát GS zaručuje vysokou bezpečnost při použití zrcadla a díky testování v náročných podmínkách se standardně používá v zemích EU · lze připevnit na zeď nebo na trubku o průměru 50 až 85 mm za pomoci čtyřramenného držáku, který je součástí balení · pro montáž na zeď lze dokoupit držák DP D50/E OZNAČENÍ

CELKOVÉ ROZMĚRY

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

CENA KČ

DP AC50

Ø 52 cm

Ø 50 cm

5,2 kg

5–7 m

DP AC60

Ø 62 cm

Ø 60 cm

7 kg

9–15 m

6 780,-

DP AC80

Ø 82 cm

Ø 80 cm

10 kg

15–22 m

8 860,-

42 × 62 cm 62 × 82 cm

40 × 60 cm 60 × 80 cm

5,4 kg

9–15 m

5 550,-

9,0 kg

15–22 m

7 860,-

DP AC4060 DP AC6080

VÍCEÚČELOVÁ ZRCADLA

5 490,-

· včetně ocelového držáku pro sloupek o průměru 60 mm

· vhodné pro běžné použití venku i uvnitř

· pro montáž na zeď lze dokoupit držák DP D50/E

· UV stabilní · dostatečně odolné OZNAČENÍ

CELKOVÉ ROZMĚRY ROZMĚRY ZRCADLA HMOTNOST POZOROVACÍ VZDÁLENOST CENA KČ

DP KSM60/E

Ø 61 cm

Ø 60 cm

3,9 kg

12–18 m

2 100,-

DP KSM90/E

Ø 91 cm

Ø 90 cm

7,1 kg

15–22 m

3 260,-

VÍCEÚČELOVÁ ZRCADLA SE ŠTÍTKEM · štítek zajišťuje dobrou viditelnost i za deště a ostrého slunce · včetně ocelového držáku pro sloupek o průměru 60 mm OZNAČENÍ

· pro montáž na zeď lze dokoupit držák DP D50/E

CELKOVÉ ROZMĚRY ROZMĚRY ZRCADLA HMOTNOST POZOROVACÍ VZDÁLENOST CENA KČ

DP KSM60S/E

Ø 64 cm

Ø 60 cm

4,5 kg

10–15 m

1 760,-

DP KSM80S/E

Ø 84 cm

Ø 80 cm

7,2 kg

12–18 m

2 410,-

DP KSM10S/E

Ø 104 cm

Ø 100 cm

8,3 kg

15–20 m

3 490,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ DP D50/E

NÁZEV

CENA KČ 640,-

Ocelový držák na zeď

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

800 156 944 ZELENÁ LINKA

159


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

CERTIFIKOVANÁ KONTROLNÍ ZRCADLA Z AKRYLOVÉHO SKLA · účinná investice do bezpečnosti pracovníků · kontrola ze všech úhlů · opatřeno ochrannou vrstvou · certifikát GS zaručuje vysokou bezpečnost při použití zrcadla a díky testování v náročných podmínkách se standardně používá v zemích EU · nepřekonatelná optická kvalita · snadná instalace na zeď, strop nebo pomocí zavěšení · vyrobeno z akrylového skla – lehký a pevný materiál · dodáváno ve třech tvarech: rohové, čtvrtkulaté a půlkulaté

1

2

180°

90°

180°

180°

90°

BEZPEČNOST PRÁCE

· efektivní kontrola pro prodejní, výrobní a výstavní prostory

360°

3

ROHOVÉ KONTROLNÍ ZRCADLO, ZORNÉ POLE 90° OZNAČENÍ

1

NÁZEV

ROZMĚRY ZRCADLA

KČ HMOTNOST POZOROVACÍ VZDÁLENOST CENA OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

DP KZR60

Rohové kontrolní zrcadlo – 60

Ø 60 cm

0,6 kg

3–8 m

1 330,-

1 270,-

DP KZR80

Rohové kontrolní zrcadlo – 80

Ø 80 cm

0,8 kg

8–10 m

1 720,-

1 640,-

DP KZR100

Rohové kontrolní zrcadlo – 100

Ø 100 cm

1 kg

25–30 m

2 230,-

2 120,-

ČTVRTKULATÉ KONTROLNÍ ZRCADLO, ZORNÉ POLE 180°

2

ROZMĚRY ZRCADLA

KČ HMOTNOST POZOROVACÍ VZDÁLENOST CENA OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

OZNAČENÍ

NÁZEV

DP KZC50

Čtvrtkulaté kontrolní zrcadlo – 50

Ø 50 cm

0,7 kg

1–5 m

2 140,-

2 040,-

DP KZC60

Čtvrtkulaté kontrolní zrcadlo – 60

Ø 60 cm

0,8 kg

6–10 m

2 750,-

2 520,-

DP KZC80

Čtvrtkulaté kontrolní zrcadlo – 80

Ø 80 cm

1,5 kg

10–15 m

3 320,-

3 160,-

DP KZC100

Čtvrtkulaté kontrolní zrcadlo – 100

Ø 100 cm

1,8 kg

15–20 m

4 200,-

3 990,-

PŮLKULATÉ KONTROLNÍ ZRCADLO, ZORNÉ POLE 360° OZNAČENÍ

3

NÁZEV

ROZMĚRY ZRCADLA

KČ HMOTNOST POZOROVACÍ VZDÁLENOST CENA OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

DP KZP50

Půlkulaté kontrolní zrcadlo – 50

Ø 50 cm

1 kg

3–15 m

4 380,-

4 160,-

DP KZP60

Půlkulaté kontrolní zrcadlo – 60

Ø 60 cm

1,4 kg

16–20 m

4 720,-

4 370,-

DP KZP80

Půlkulaté kontrolní zrcadlo – 80

Ø 80 cm

2,5 kg

21–30 m

6 140,-

5 680,-

DP KZP90

Půlkulaté kontrolní zrcadlo – 90

Ø 90 cm

2,7 kg

30–40 m

6 740,-

6 400,-

DP KZP100

Půlkulaté kontrolní zrcadlo – 100

Ø 100 cm

3,6 kg

40–50 m

6 990,-

6 590,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

160

OZNAČENÍ

NÁZEV

DÉLKA

HMOTNOST

CENA KČ

DP 3095

Ocelový řetěz k pověšení půlkulatého zrcadla

4 × 100 cm

0,3 kg

380,-

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY » str. 65

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

» str. 258–261

KONTROLNÍ AKRYLÁTOVÁ ZRCADLA · vyrobeny z akrylátu · snadná instalace na zeď nebo strop BEZPEČNOST PRÁCE

ROHOVÉ KONTROLNÍ ZRCADLO – ZORNÉ POLE 90° OZNAČENÍ

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

DP KZR60/E

Ø 60 cm

0,35 kg

2–5 m

750,-

720,-

DP KZR80/E

Ø 80 cm

0,4 kg

4–8 m

1 040,-

990,-

DP KZR100/E

Ø 100 cm

0,7 kg

8–12 m

1 350,-

1 290,-

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS 1 260,-

ČTVRTKULATÉ KONTROLNÍ ZRCADLO, ZORNÉ POLE 180° OZNAČENÍ

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

DP KZC60/E

Ø 60 cm

0,4 kg

2–5 m

1 320,-

DP KZC80/E

Ø 80 cm

0,8 kg

4–8 m

1 810,-

1 720,-

DP KZC100/E

Ø 100 cm

1,4 kg

8–12 m

2 340,-

2 230,-

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

PŮLKULATÉ KONTROLNÍ ZRCADLO – ZORNÉ POLE 360° OZNAČENÍ

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

DP KZP60/E

Ø 60 cm

0,7 kg

2–5 m

2 330,-

2 220,-

DP KZP80/E

Ø 80 cm

1,5 kg

4–8 m

3 200,-

3 040,-

DP KZP100/E

Ø 100 cm

2,8 kg

8–12 m

4 150,-

3 950,-

DP KZA 66/E *

60 × 60 cm

0,9 kg

2–5 m

2 420,-

2 300,-

* Zrcadlo vhodné pro kazetové podhledy 60 × 60 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ

NÁZEV

DÉLKA

HMOTNOST

CENA KČ

DP 3095

Ocelový řetěz k pověšení půlkulatého zrcadla

4 × 100 cm

0,3 kg

380,-

ZRCADLO EXPLORER · širokoúhlé zrcadlo · vyrobeno z akrylátu · vysoká odolnost vůči působení silného větru · lze připevnit na zeď nebo na trubku o průměru 50 až 85 mm pomocí dvouramenného držáku · dvouramenný držák je součástí balení · pro montáž na zeď lze dokoupit držák DP D50/E OZNAČENÍ CELKOVÉ ROZMĚRY DP KCE60 DP KCE80

HMOTNOST

62 × 32 cm 81 × 43 cm

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

CENA KČ

5,4 kg

9–15 m

11 400,-

8,2 kg

15–20 m

14 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ DP D50/E

NÁZEV

CENA KČ 640,-

Ocelový držák na zeď

ZRCADLO TRANSPO · širokoúhlé zrcadlo vhodné pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti · vyrobeno z akrylátu · velmi nízká hmotnost umožňuje upevnění přímo na zeď nebo na strop pomocí magnetu* · včetně univerzálního teleskopického držáku na zeď OZNAČENÍ CELKOVÉ ROZMĚRY

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

CENA KČ

DP DZT25*

Ø 25 cm

1 kg

1–2 m

DP DZT45*

Ø 45 cm

1,8 kg

1–2 m

3 560,-

DP DZT60

Ø 60 cm

3,6 kg

9–15 m

4 980,-

DP DZT80

Ø 80 cm

5 kg

15–20 m

6 360,-

PRUŽNÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 178–186

3 050,-

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

161


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 131–157

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

» str. 164–165

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

DOPRAVNÍ ZRCADLA VENKOVNÍ DOPRAVNÍ ZRCADLO − AKRYLÁTOVÉ BEZPEČNOST PRÁCE

· opatřeno silikonovým těsněním, které zabraňuje vniknutí vody za zrcadlo · rám opatřen bíločervenou reflexní páskou 3M · certifikát GS zaručuje vysokou bezpečnost při použití zrcadla a díky testování v náročných podmínkách se standardně používá v zemích EU · odolá silnému větru o rychlosti do stupně 12 (117 km/hod) · lze připevnit na zeď nebo na trubku o průměru 50 až 85 mm pomocí kloubového čtyřramenného držáku · čtyřramenný držák je součástí balení

OZNAČENÍ

CELKOVÉ ROZMĚRY

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

MATERIÁL

CENA KČ

DP DZA60

Ø 73 cm

Ø 60 cm

6,6 kg

9–15 m

akrylát

7 370,-

DP DZA80

Ø 93 cm

Ø 80 cm

9,8 kg

15–22 m

akrylát

11 400,-

DP DZA46

40 × 60 cm 60 × 80 cm

6,4 kg

9–15 m

akrylát

7 220,-

11,2 kg

15–22 m

akrylát

9 390,-

DP DZA810

55 × 75 cm 74 × 95 cm 95 × 116 cm

16 kg

22–27 m

akrylát

12 500,-

DP DZA1012

115 × 135 cm

20 kg

27–32 m

akrylát

21 350,-

DP DZA68

80 × 100 cm 100 × 120 cm

VENKOVNÍ DOPRAVNÍ ZRCADLO − POLYKARBONÁTOVÉ · opatřeno silikonovým těsněním, které zabraňuje vniknutí vody za zrcadlo · rám opatřen bíločervenou reflexní páskou 3M · certifikát GS zaručuje vysokou bezpečnost při použití zrcadla a díky testování v náročných podmínkách se standardně používá v zemích EU · odolá silnému větru o rychlosti do stupně 12 (117 km/hod) · díky vyšší odolnosti vhodné do míst s vyšší pravděpodobností vandalismu · lze připevnit na zeď nebo na trubku o průměru 50 až 85 mm pomocí čtyřramenného držáku · čtyřramenný držák je součástí balení

OZNAČENÍ

CELKOVÉ ROZMĚRY

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

MATERIÁL

CENA KČ

DP DZP60

Ø 73 cm

Ø 60 cm

6,6 kg

9–15 m

polykarbonát

9 340,-

DP DZP80

Ø 93 cm

Ø 80 cm

9,8 kg

15–22 m

polykarbonát

14 300,-

DP DZP46

55 × 75 cm 75 × 95 cm 95 × 115 cm

40 × 60 cm 60 × 80 cm

6,4 kg

9–15 m

polykarbonát

9 340,-

11,2 kg

15–22 m

polykarbonát

12 800,-

80 × 100 cm

16 kg

22–27 m

polykarbonát

17 700,-

DP DZP68 DP DZP810

162

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

VENKOVNÍ DOPRAVNÍ ZRCADLO · dopravní zrcadlo se stavebně technickým osvědčením č. 090–03539 · obdélníkový nebo kruhový tvar mnoha rozměrů BEZPEČNOST PRÁCE

· vyrobeno z akrylátu · opatřeno silikonovým těsněním, které zabraňuje vniknutí vody za zrcadlo · včetně ocelového držáku pro sloupek o průměru 60 mm · pro montáž na zeď lze dokoupit držák DP D50/E

SCHVÁLENO PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OZNAČENÍ

CELKOVÉ ROZMĚRY

ROZMĚRY ZRCADLA

HMOTNOST

POZOROVACÍ VZDÁLENOST CENA KČ OD 1 KS CENA KČ OD 3 KS

DP DZA45/E*

Ø 55 cm

Ø 45 cm

3,9 kg

5–10 m

2 370,-

DP DZA60/E*

Ø 70 cm

Ø 60 cm

4,6 kg

10–15 m

3 420,-

2 260,3 250,-

DP DZA90/E

Ø 100 cm

Ø 90 cm

7,7 kg

15–20 m

4 670,-

4 440,8 330,-

DP DZA120/E

Ø 130 cm

Ø 120 cm

14,3 kg

18–25 m

8 760,-

DP DZA46/E*

40 × 60 cm 60 × 80 cm

4,9 kg

8–12 m

3 340,-

3 180,-

DP DZA68/E

50 × 70 cm 70 × 90 cm

7 kg

12–18 m

4 580,-

4 350,-

DP DZA810/E

90 × 110 cm

80 × 100 cm

10, 6 kg

15–20 m

6 870,-

6 530,-

* Nemá stavebně technické osvědčení č. 090–03539

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1

2

OZNAČENÍ

3

4

5

NÁZEV

6

PRŮMĚR

CENA KČ

1

DP D50/E

Ocelový držák na zeď

Ø 60 mm

2

DP D70

Velký ocelový držák na zeď

Ø 60 mm

640,780,-

3

DP D60

Ocelový držák na strop

Ø 60 mm

640,-

4

DP DH06

Patka s kotvicím materiálem

Ø 60 mm

590,-

5

DP D35S

Dopravní sloupek 3,5 m

Ø 60 mm

780,-

6

DP D06V

Plastové víčko na sloupek

Ø 60 mm

29,-

INSPEKČNÍ ZRCADLO · lehké inspekční zrcadlo s teleskopickou rukojetí vhodné pro údržbu a kontrolu vozidel nebo strojů v obtížně přístupných prostorech · vyrobeno z velmi odolného akrylátu, certifikováno TÜV · opatřeno gumovým těsněním, které zabraňuje vniknutí vody – vhodné i do venkovních prostor · hliníková teleskopická rukojeť s měkkou rukojetí a délkou 40–150 cm · varianta s LED osvětlením pomáhá při kontrole tmavých míst OZNAČENÍ

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

NÁZEV

PRŮMĚR

CENA KČ 6 200,-

DP IS24

Inspekční zrcadlo s teleskopickou rukojetí

20 × 40 cm

DP IS25

Inspekční zrcadlo s teleskopickou rukojetí

Ø 25 cm

5 478,-

DP IS35

Inspekční zrcadlo s teleskopickou rukojetí

Ø 35 cm

6 200,-

DP ISL24

Inspekční zrcadlo s LED osvětlením a teleskopickou rukojetí

20 × 40 cm

8 220,-

DP ISL25

Inspekční zrcadlo s LED osvětlením a teleskopickou rukojetí

Ø 25 cm

7 400,-

DP ISL35

Inspekční zrcadlo s LED osvětlením a teleskopickou rukojetí

Ø 35 cm

8 220,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

163


BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA » str. 158–163

UKAZATELE RYCHLOSTI

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

UKAZATELE RYCHLOSTI

BEZPEČNOST PROVOZU

Ukazatel rychlosti je velice účinný způsob, jak regulovat rychlost vozidel. Je vhodný nejen pro dopravní komunikace ve vesnicích a městech, ale také pro komunikace uvnitř průmyslových a jiných areálů. Ukazatel poskytuje okamžitou zpětnou vazbu řidičům o jejich rychlosti a upozorňuje je na případnou nutnost zpomalit. Displej zobrazuje dvě informace. Jednak rychlost projíždějícího vozidla, jednak emotikon.

Hranici maximální rychlosti lze nastavit přímo na ukazateli rychlosti, a to na 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 km/h. Ukazatel může být umístěn dočasně nebo nastálo. · dosah snímání až 120 m v případě osobního automobilu · mikrovlnný radar · zobrazení rychlosti od 3 do 199 km/h · možnost nastavení vlastní maximální rychlosti · výborně viditelné LED diody pro zobrazení rychlosti

N

· světelný planel s reflexním rámem

NOVINKA

pracovní teplota: –20 ˚C až 50 ˚C

Zelený emotikon/smějící – rychlost je do maximální nastavené rychlosti Oranžový emotikon/bezvýrazný – rychlost je překročena o max. 5 km/h Červený emotikon/mračící – rychlost je překročena více

164

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

REFLEXNÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSKY » str. 65

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TYPY NAPÁJENÍ UKAZATELŮ 230V

SOLÁRNÍ PANEL

Ukazatel rychlosti je napájen bezúdržbovou nabíjecí baterií 12 V/ 18 Ah se spojovacím kabelem, která je odolná proti nepřízni počasí. Ukazatel tak lze umístit i tam, kde není k dispozici elektrorozvodná síť. Výdrž baterie je až 10 dní.

Ukazatel rychlosti je napájen přes zdroj. Zdroj má zabudovanou baterii, která je schopná napájet ukazatel rychlosti až 3 dny při výpadku elektrické energie.

Ukazatel rychlosti je napájen akumulátorem se solárním panelem, který je zabezpečený proti odcizení visacím zámkem. Pokud je akumulátor plně nabit, funguje bez slunečního záření až 10 dní. Tento ukazatel doporučujeme celoročně umístit na slunné místo.

Součástí balení: ukazatel rychlosti – displej, akumulátor, držák displeje

Součástí balení: ukazatel rychlosti – displej, zdroj, držák displeje

Součástí balení: ukazatel rychlosti – displej, akumulátor energie, solární panel, držák displeje

Vícebarevná varianta – barva se mění v závislosti na rychlosti projíždějícího vozidla

OCELOVÉ SLOUPKY NA STRANĚ 163

N

NOVINKA

UKAZATELE RYCHLOSTI OZNAČENÍ

TYP NAPÁJENÍ

BARVA LED

CENA KČ

DP 5210

baterie

oranžová

43 600,-

DP 5211

230V

oranžová

44 700,-

DP 5212

solární panel

oranžová

63 500,-

DP 5213

baterie

vícebarevné

48 800,-

DP 5214

230V

vícebarevné

49 900,-

DP 5215

solární panel

vícebarevné

68 700,-

UKAZATELE RYCHLOSTI S TEXTEM „VAŠE RYCHLOST“ OZNAČENÍ

TYP NAPÁJENÍ

BARVA LED

CENA KČ

DP 5220

baterie

oranžová

46 200,-

DP 5221

230V

oranžová

47 300,-

DP 5222

solární panel

oranžová

66 100,-

DP 5223

baterie

vícebarevné

51 400,-

DP 5224

230V

vícebarevné

52 500,-

DP 5225

solární panel

vícebarevné

71 300,-

UKAZATELE RYCHLOSTI S TEXTEM „YOUR SPEED“ OZNAČENÍ

TYP NAPÁJENÍ

BARVA LED

CENA KČ

DP 5230

baterie

oranžová

46 200,-

DP 5231

230V

oranžová

47 300,-

DP 5232

solární panel

oranžová

66 100,-

DP 5233

baterie

vícebarevné

51 400,-

DP 5234

230V

vícebarevné

52 500,-

DP 5235

solární panel

vícebarevné

71 300,-

PRUŽNÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 178–186

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

165

BEZPEČNOST PROVOZU

BATERIE


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

BEZPEČNOST PROVOZU

OCHRANNÉ POLYURETANOVÉ PROFILY

Ochranná laminace Barevná vrstva

Polyuretanový pěnový profil Zpevňující vrstva Vysoce přilnavá lepicí páska

VÍCE PROFILŮ NA HAPPYEND.CZ

Ochranná fólie

· pro zajištění a označení překážek

· jednoduchá montáž

· kvalitní polyuretanová pěna odolná proti stárnutí

· teplotní odolnost: –40 °C až 100 °C

· vhodné na: stroje, vozidla, skladovací a provozní zařízení, stěny, podhledy atd.

· vnitřní i venkovní použití

PROFIL 1

Půlkruhový průřez, samolepicí, pro montáž na stěny a regály OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

DP 10012

100 cm

DP 10212

100 cm

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

žlutá / černá

630,-

DP 10010

100 cm

žlutá / černá

610,-

černá

650,-

DP 10210

100 cm

černá

620,-

CENA KČ

DP 10112

100 cm

červená / bílá

650,-

DP 10110

100 cm

červená / bílá

620,-

DP 10912

100 cm

fotoluminiscenční / černá

1 290,-

DP 10910

100 cm

fotoluminiscenční / černá

1 210,-

DP 10022

500 cm

žlutá / černá

3 640,-

DP 10310

100 cm

bílá

620,-

DP 10710

100 cm

fluorescenční / černá

DP 10020

500 cm

žlutá / černá

Kruhový s U drážkou, bez samolepicí úpravy, k nasazení · lze nasadit na profil 6 až 12 mm OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

Plochý, samolepicí, pro montáž na stěny, vozidla, stroje a regály OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ 790,-

100 cm

žlutá / černá

610,-

DP 10013

100 cm

žlutá / černá

DP 10111

100 cm

červená / bílá

600,-

DP 10213

100 cm

černá

DP 10211

100 cm

černá

600,-

DP 10023

500 cm

žlutá / černá

DP 10911

100 cm

fotoluminiscenční / černá

1 190,-

DP 10021

500 cm

žlutá / černá

3 470,-

Kruhový samolepicí profil pro montáž na potrubí o průměru 3 cm OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

DP 10017

100 cm

žlutá / černá

DP 10218

100 cm

DP 10027

500 cm

820,4 330,-

PROFIL 6

Kruhový samolepicí profil pro montáž na potrubí o průměru 5 cm OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

995,-

DP 10014

100 cm

žlutá / černá

1 410,-

černá

1 030,-

DP 10219

100 cm

černá

1 490,-

žlutá / černá

5 450,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

CENA KČ

820,3 580,-

PROFIL 4

DP 10011

PROFIL 5

166

Kruhový průřez, samolepicí, pro montáž na rohy

CENA KČ

PROFIL 3

9

PROFIL 2

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

CENA KČ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

» str. 277–295

PROFIL 8

PROFIL 7

Rohový profil – malý, samolepicí

Rohový profil – střední, samolepicí

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

DP 10015

100 cm

žlutá / černá

610,-

DP 11110

100 cm

žlutá / černá

750,-

DP 10024

500 cm

žlutá / černá

3 590,-

DP 11120

500 cm

žlutá / černá

4 150,-

PROFIL 10

Rohový profil – velký, samolepicí

Obdélníkový profil s U drážkou, samolepicí · lze nasadit na profil 6 až 12 mm

OZNAČENÍ

DÉLKA

DP 11014

100 cm

žlutá / černá

1 250,-

DP 16012

100 cm

reflexní červená / bílá

2 320,-

BARVA

OZNAČENÍ

CENA KČ 9

PROFIL 11 OZNAČENÍ

CENA KČ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

DP 10019

100 cm

žlutá / černá

690,-

DP 10026

500 cm

žlutá / černá

3 850,-

DÉLKA

BARVA

PROFIL 15 DÉLKA

BARVA

CENA KČ

OZNAČENÍ

CENA KČ

DP 11013

100 cm

žlutá / černá

1 419,-

DP 10016

100 cm

žlutá / černá

679,-

DP 11023

300 cm

žlutá / černá

4 739,-

DP 10025

500 cm

žlutá / černá

4 109,-

DP 16010

100 cm

reflexní červená / bílá

2 320,-

bílá/ červená

bílá

černá

černá / fluorescenční

ROHOVÁ SPOJKA K PROFILU 2

černá / fotoluminiscenční

bílá / reflexní červená

ROHOVÁ SPOJKA K PROFILU 2

Dvouramenná, samolepicí

Trojramenná, samolepicí

OZNAČENÍ

BARVA

CENA KČ

DP 10810

černá

330,-

DP 10830

bílá

450,-

ROHOVÁ SPOJKA K PROFILU 7

OZNAČENÍ

BARVA

CENA KČ

DP 10811

černá

370,-

DP 10831

bílá

410,-

ROHOVÁ SPOJKA K PROFILU 7

Dvouramenná, samolepicí

Trojramenná, samolepicí

OZNAČENÍ

BARVA

CENA KČ

DP 10812

černá

DP 10832

bílá

OZNAČENÍ

BARVA

CENA KČ

350,-

DP 10813

černá

370,-

410,-

DP 10833

bílá

359,-

ROHOVÁ SPOJKA K PROFILU 8 Dvouramenná, samolepicí OZNAČENÍ

BARVA

CENA KČ

DP 10814

černá

510,-

DP 10834

bílá

600,-

ROHOVÁ SPOJKA K PROFILU 8 Trojramenná, samolepicí OZNAČENÍ

BARVA

DP 10815

černá

519,-

DP 10835

bílá

620,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

CENA KČ

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

167

BEZPEČNOST PROVOZU

PROFIL 9

černá / žlutá

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

NÁSTĚNNÉ OCHRANNÉ PROFILY PRO PŘIŠROUBOVÁNÍ · pro zajištění o označení překážek · k montáži na zeď a kamkoli, kde je možnost profil přivrtat

N

· montážní materiál je součástí balení

· komponenty k montáži na zeď jsou z nerezové oceli · profily z polyuretanové pěny odolné proti stárnutí PROFIL 2

BEZPEČNOST PROVOZU

· teplotní odolnost: −40 °C až 100 °C · vnitřní i venkovní použití

NOVINKA

PROFIL 7

Půlkruhový průřez profilu, pro uchycení šrouby

Rohový profil – malý, pro uchycení šrouby

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

DP 13012

100 cm

černá / žlutá

1 500,-

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

DP 13013

100 cm

černá / žlutá

1 500,-

PROFIL 15

PROFIL 11

Plochý profil, pro uchycení šrouby

Rohový profil kulatý, pro uchycení šrouby OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

DP 13001

50 cm

černá / žlutá

1 840,-

DP 13101

50 cm

černá / fluorescenční

1 900,-

DP 13011

100 cm

černá / žlutá

2 440,-

DP 13111

100 cm 100 cm

černá / fluorescenční bílá / reflexní červená

2 530,-

DP 13211

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

DP 13015

100 cm

černá / žlutá

1 530,-

2 810,-

PROFIL 16

PROFIL 17

Plochý profil, pro uchycení šrouby

Půlkruhový průřez profilu, pro uchycení šrouby

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

DP 13006

50 cm

černá / žlutá

1 470,-

DP 13007

50 cm

černá / žlutá

1 800,-

DP 13106

50 cm

černá / fluorescenční

1 530,-

DP 13107

50 cm

černá / fluorescenční

1 870,-

DP 13016

100 cm

černá / žlutá

1 950,-

DP 13017

100 cm

černá / žlutá

2 400,-

DP 13116

100 cm

černá / fluorescenční

2 040,-

DP 13117

100 cm

černá / fluorescenční

2 490,-

DP 13217

100 cm

bílá / reflexní červená

2 750,-

MAGNETICKÉ OCHRANNÉ PROFILY · magnet zajistí velmi dobré uchycení profilu na kovové plochy

· velice snadná aplikace · teplotní odolnost: −40 °C až 100 °C

· profily z polyuretanové pěny odolné proti stárnutí

· vnitřní i venkovní použití

· pro zajištění a označení překážek

PROFIL 2

DÉLKA

Plochý profil, magnetický

BARVA

CENA KČ

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

CENA KČ

DP 15012

100 cm

černá / žlutá

1 010,-

DP 15014

100 cm

černá / žlutá

1 170,-

DP 15112

100 cm

bílá / červená

1 010,-

DP 15114

100 cm

bílá / červená

1 170,-

DP 15212

100 cm

černá

1 010,-

DP 15214

100 cm

černá

1 170,-

DP 15412

100 cm

černá / fluorescenční zelená

1 010,-

DP 15414

100 cm

černá / fluorescenční zelená

1 170,-

PROFIL 7

PROFIL 15

Rohový profil – malý, magnetický

168

NOVINKA

PROFIL 4

Půlkruhový průřez profilu, magnetický OZNAČENÍ

N

OZNAČENÍ

DÉLKA

BARVA

DP 15017

100 cm

černá / žlutá

DP 15117

100 cm

bílá / červená

DP 15217

100 cm

černá

DP 15417

100 cm

černá / fluorescenční zelená

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

Plochý profil, magnetický CENA KČ

OZNAČENÍ

DÉLKA

980,-

DP 15015

100 cm

černá / žlutá

980,-

980,-

DP 15115

100 cm

bílá / červená

980,-

980,-

DP 15215

100 cm

černá

980,-

980,-

DP 15415

100 cm

černá / fluorescenční zelená

980,-

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

BARVA

CENA KČ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

BAREVNÉ PROFILY · ochrana osob, stěn a zařízení

· snadná montáž vysoce přilnavou lepicí páskou · teplotní odolnost: −40 °C až 100 °C

· samotné profily z polyuretanové pěny odolné proti stárnutí

· vnitřní použití

· velký výběr designových barevných variant

modrá

zelená

červená

stříbrná

tmavé dřevo

světle šedá

třešňové dř.

tmavě šedá

NOVINKA

khaki dřevo

přírodní dřevo

PROFIL 2

Kruhový průřez profilu, samolepicí DÉLKA

ORANŽOVÁ

MODRÁ

ZELENÁ

ČERVENÁ

CENA KČ

1m

DP 12100

DP 12101

DP 12103

DP 12104

850,-

5m

DP 12110

DP 12111

DP 12113

DP 12114

4 490,-

DÉLKA

STŘÍBRNÁ

TMAVÉ DŘEVO

SVĚTLE ŠEDÁ

TŘEŠŇOVÉ DŘEVO

TMAVĚ ŠEDÁ

KHAKI DŘEVO

PŘÍRODNÍ DŘEVO

CENA KČ

1m

DP 12013

DP 12023

DP 12033

DP 12043

DP 12063

DP 12073

DP 12083

980,-

5m

DP 12513

DP 12523

DP 12533

DP 12543

DP 12563

DP 12573

DP 12583

5 250,-

PROFIL 7

Rohový profil – malý, samolepicí DÉLKA

ORANŽOVÁ

MODRÁ

ZELENÁ

ČERVENÁ

CENA KČ

1m

DP 12200

DP 12201

DP 12203

DP 12204

830,-

5m

DP 12210

DP 12211

DP 12213

DP 12214

4360,-

DÉLKA

STŘÍBRNÁ

TMAVÉ DŘEVO

SVĚTLE ŠEDÁ

TŘEŠŇOVÉ DŘEVO

TMAVĚ ŠEDÁ

KHAKI DŘEVO

PŘÍRODNÍ DŘEVO

CENA KČ

1m

DP 12011

DP 12021

DP 12031

DP 12041

DP 12061

DP 12071

DP 12081

860,-

5m

DP 12511

DP 12521

DP 12531

DP 12541

DP 12561

DP 12571

DP 12581

4 690,-

PROFIL 8

Rohový profil – střední, samolepicí DÉLKA

ORANŽOVÁ

MODRÁ

ZELENÁ

ČERVENÁ

1m

DP 12300

DP 12301

DP 12303

DP 12304

CENA KČ 990,-

5m

DP 12310

DP 12311

DP 12313

DP 12314

5 200,-

DÉLKA

STŘÍBRNÁ

TMAVÉ DŘEVO

TŘEŠŇOVÉ DŘEVO

TMAVĚ ŠEDÁ

KHAKI DŘEVO

PŘÍRODNÍ DŘEVO

1m

DP 12014

DP 12024

DP 12044

DP 12064

DP 12074

DP 12084

CENA KČ 1 020,-

5m

DP 12514

DP 12524

DP 12544

DP 12564

DP 12574

DP 12584

5 700,-

PROFIL 15

Plochý profil, samolepicí DÉLKA

ORANŽOVÁ

MODRÁ

ZELENÁ

ČERVENÁ

1m

DP 12400

DP 12401

DP 12403

DP 12404

CENA KČ 820,-

5m

DP 12410

DP 12411

DP 12413

DP 12414

4 310,-

DÉLKA

STŘÍBRNÁ

TMAVÉ DŘEVO

SVĚTLE ŠEDÁ

TŘEŠŇOVÉ DŘEVO

TMAVĚ ŠEDÁ

KHAKI DŘEVO

PŘÍRODNÍ DŘEVO

1m

DP 12012

DP 12022

DP 12032

DP 12042

DP 12062

DP 12072

DP 12082

CENA KČ 840,-

5m

DP 12512

DP 12522

DP 12532

DP 12542

DP 12562

DP 12572

DP 12582

4 580,-

PROFIL 16

Plochý profil, samolepicí DÉLKA 1m

ORANŽOVÁ

MODRÁ

ZELENÁ

ČERVENÁ

CENA KČ

DP 12500

DP 12501

DP 12503

DP 12504

1 410,-

DÉLKA

STŘÍBRNÁ

TMAVÉ DŘEVO

TŘEŠŇOVÉ DŘEVO

TMAVĚ ŠEDÁ

KHAKI DŘEVO

PŘÍRODNÍ DŘEVO

CENA KČ

1m

DP 12015

DP 12025

DP 12045

DP 12065

DP 12075

DP 12085

1 610,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

ZRCADLA » str. 158–163

169

BEZPEČNOST PROVOZU

oranžová

N


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

SAMOLEPICÍ PĚNOVÉ OCHRANNÉ PRVKY · slouží k ochraně dveří, nárazníků a jiných částí automobilu v garáži · univerzální použití v průmyslu, chrání stroje a přístroje před poškozením při nárazu o stěnu, roh či sloup · výstražné žlutočerné pruhy zvyšují viditelnost · vyrobeny z vysokotlaké pěny o hustotě 30 kg/m3 · jednoduchá a rychlá aplikace – samolepicí provedení BEZPEČNOST PROVOZU

· pro vnitřní použití

1

3

3

2

5 4

1

2 OZNAČENÍ 1

DP 19001

2

DP 19011

3

DP 19021

4

DP 19031

3 ROZMĚRY 100 × 15 cm 50 × 7 cm 30 × 20 cm 150 × 100 cm

4 TLOUŠŤKA

BARVA

5

6

BALENÍ

CENA KČ

7

8 CENA KČ OD 4 KS

1 cm

žlutá / černá

2 ks

320,-

305,-

3 cm

žlutá / černá

2 ks

360,-

340,-

1 cm

žlutá / černá

2 ks

360,-

340,-

1 cm

žlutá / černá

1 ks

1 170,-

1 110,-

5

DP 19041

50 × 25 cm

2,5 cm

žlutá / černá

2 ks

430,-

390,-

6

DP 19051

12,5 × 12,5 × 50 cm

2,5 cm

žlutá / černá

1 ks

360,-

340,-

7

DP 19052

12,5 × 12,5 × 80 cm

2,5 cm

žlutá / černá

1 ks

530,-

500,-

1 ks

710,-

680,-

8

170

DP 19053

12,5 × 12,5 × 120 cm

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

2,5 cm

žlutá / černá

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

OCHRANNÉ ROHY ZDIVA

N

NOVINKA

BEZPEČNOST PROVOZU

· ochrana rohů proti mechanickému opotřebování · tři otvory pro upevnění na roh OZNAČENÍ

MATERIÁL

BARVA

DP 30830

nerezová ocel

stříbrná

DP 30831

plech

DP 30832

plech

ROZMĚRY

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

240,-

210,-

bílá

150 × 4 × 4 cm 150 × 4 × 4 cm

90,-

80,-

hnědá

150 × 4 × 4 cm

90,-

80,-

OCHRANA ROHŮ · chrání požadované rohy · výborná viditelnost díky kontrastním barvám · žlutá a černá barva zvyšuje bezpečnost na pracovišti · ochrana rohů z kaučuku – instalace pomocí šroubů, vhodné i pro vnější použití · ochrana rohů z pěny EVA – instalace nalepením, pro lehčí provozy OZNAČENÍ

NÁZEV

MATERIÁL

DP 30803

Ochrana rohu – rovný roh

kaučuk

DP 30805

Ochrana rohu – rovný roh

pěna EVA

ROZMĚRY 80 × 8 × 1,5 cm 80 × 10 × 1 cm

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

430,-

410,-

210,-

200,-

VÝSTRAŽNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY C15.7370 VÝSTRAŽNÝ PROFIL FOTOLUMINISCENČNÍ rozměr: 3,75 × 3,75 × 100 cm barva: fotoluminiscenční fluorescenční zelená / černá svítivost: 150 mcd/m2 materiál: hliník

CENA: 460,-

VÝSTRAŽNÉ PROFILY NESVÍTICÍ

N

· vyrobeny z hliníku o tloušťce 0,8 mm s ochrannou laminací OZNAČENÍ

NÁZEV

DP 30811

Výstražná rohová hrana

DP 30812

Výstražná rohová hrana

ROZMĚRY 5 × 5 × 100 cm 8 × 8 × 100 cm

BARVA

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

černá / žlutá

260,-

230,-

černá / žlutá

440,-

390,-

DP 30813

Výstražná rohová hrana

530,-

480,-

Reflexní výstražná rohová hrana

10 × 10 × 100 cm 5 × 5 × 100 cm

černá / žlutá

DP 30814

černá / žlutá

380,-

340,-

DP 30815

Reflexní výstražná rohová hrana

10 × 10 × 100 cm

černá / žlutá

680,-

610,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

ZRCADLA » str. 158–163

NOVINKA

171


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOST PROVOZU

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

NÁRAZOVÁ ODOLNOST ZÁBRAN odolává nárazu plně naloženého ručníku vozíku (1 500 kg) odolává nárazu plně naloženého elektrického vozíku (2 500 kg)

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

odolává nárazu plně naloženého vysokozdvižného vozíku (VZV) (5 000 kg)

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OCHRANNÉ PROFILY ROHŮ Speciální profily pro ochranu rohů před mechanickým poškozením jsou vhodné do míst s vysokými nároky na provoz. · vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností, chemickou a mechanickou odolností · výrazná žlutá barva zvyšuje bezpečnost · snadnou údržbu umožňuje hladký povrch, na kterém neulpívají nečistoty · jednoduchá a rychlá montáž · dodáváme v délce 4 m, v případě potřeby si můžete délku profilu přizpůsobit Naklapnutí profilu na držák

Profil složen ze tří kusů:

1

1

2

3

1

2

3

2

3

OZNAČENÍ

NÁZEV

ROZMĚRY

DPP 50 100

Ochranný profil rohů – malý

6,5 × 6,5 cm

DPP 50 102

Ochranný profil rohů – malý

DPP 50 110

Držák profilu – malý

6,5 × 6,5 cm 5 × 5 cm

DPP 50 112

Držák profilu – malý

DPP 50 120

Plastová krytka – malá

5 × 5 cm 6 × 6 cm

OZNAČENÍ

NÁZEV

DPP 50 200

Ochranný profil rohů – velký

DPP 50 202

Ochranný profil rohů – velký

DPP 50 210

Držák profilu – velký

9,6 × 9,6 cm

DPP 50 212

Držák profilu – velký

9,6 × 9,6 cm

DPP 50 220

Plastová krytka – velká

172

ROZMĚRY 13 × 13 cm 13 × 13 cm

12 × 12 cm

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

DÉLKA 1 KS CENA KČ CENA KČ OD 10 KS

N N

4m

330,-

310,-

2m

160,-

150,-

4m

260,-

250,-

2m

120,-

110,-

76,-

DÉLKA 1 KS CENA KČ CENA KČ OD 10 KS

N N

4m

1 290,-

1 220,-

2m

610,-

550,-

4m

960,-

910,-

2m

450,-

410,-

245,-

230,-

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

PRUŽNÉ DVOÚROVŇOVÉ NÁRAZNÍKY DO PRŮMYSLU Ochranné nárazníky jsou vhodné do míst s vyšším nebezpečím nárazů. Pro zvýšení účinnosti tohoto systému je doporučeno použít dvě linie nárazníků nad sebou, jednu umístit na úrovneň podlahy a druhou do výšky podle potřeb konkrétního pracoviště.

· dvouúrovňový systém zvyšuje estetickou úroveň pracovních prostor · dodáváme v délce 4 m, v  případě potřeby si můžete délku nárazníku přizpůsobit BEZPEČNOST PROVOZU

· ochranné profily jsou vyrobeny z velmi pružného materiálu s dlouhou životností, který tlumí případné nárazy a tím snižuje hlučnost, chrání přepravované zboží i techniku

· díky zaobleným tvarům a hladkému povrchu na náraznících neulpívají nečistoty a snadno se udržují

· použitý materiál je chemicky i mechanicky odolný

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

HORNÍ NÁRAZNÍK · výška nárazníku: 20 cm 2

1

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

3 2 1

2

OZNAČENÍ

3

NÁZEV

4

DÉLKA 1 KS CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

1

DPP 70 210

Horní nárazník

4m

2 110,-

2 000,-

2

DPP 70 212

Hliníkový profil

4m

190,-

180,-

3

DPP 70 213

Kontrastní pružný proužek

4m

220,-

210,-

DPP 70 215

Kontrastní pružný proužek, dlouhý

32 m

1 680,-

1 650,-

DPP 70 211

Koncová krytka – horní nárazník

380,-

360,-

4

3

4

DOLNÍ NÁRAZNÍK · výška nárazníku: 20 cm 2

1

3 1 OZNAČENÍ

2 NÁZEV

3 DÉLKA CENA KČ 1 KS

CENA KČ OD 10 KS

1

DPP 70 200

Dolní nárazník

4m

2 420,-

2 300,-

2

DPP 70 212

Hliníkový profil

4m

190,-

180,-

3

DPP 70 213

Kontrastní pružný proužek

4m

220,-

210,-

DPP 70 215

Kontrastní pružný proužek, dlouhý

32 m

1 680,-

1 650,-

4

DPP 70 204

Koncová krytka levá – dolní nárazník

450,-

430,-

5

DPP 70 203

Koncová krytka pravá – dolní nárazník

450,-

430,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

2

4

ZRCADLA » str. 158–163

3

5

173


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

BEZPEČNOST PROVOZU

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

6

4 5

1

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

2

NÁRAZOVÁ ODOLNOST OCHRANNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

Zajistí douhodobou ochranu zdí proti mechanickému poškození a proti působení vlhkosti při údržbě. · vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností, chemickou a mechanickou odolností · modulový systém umožňuje zabezpečit i velmi členité prostory

· držáky se instalují po 50 cm délky

· výrazná žlutá barva zvyšuje bezpečnost

· dodáváme v délce 4 m, v  případě potřeby si můžete délku lišty přizpůsobit

· snadná údržba a čištění díky hladkému povrchu a zaoblenému tvaru, který nevytváří místa se zhoršenou dostupností

1

2

· součástí balení rohových spojek a koncových krytek je spojovací materiál

3

4

STANDARDNÍ PODLAHOVÁ LIŠTA · výška: 20 cm OZNAČENÍ 1

NÁZEV

DPP 40 200 Podlahová lišta

DÉLKA 1 KS CENA KČ 4m

1 510,38,-

DPP 40 211 Spojka rovná

4

DPP 40 212 Vnitřní rohová spojka

5

CENA KČ OD 20 KS 1 440,-

OZNAČENÍ 1

2

260,-

250,-

3

380,-

360,-

DPP 40 213 Vnější rohová spojka

380,-

6

DPP 40 214 Koncová krytka – pravá

7

DPP 40 215 Koncová krytka – levá

3

174

6

7

VYSOKÁ PODLAHOVÁ LIŠTA · výška: 30 cm

2

DPP 40 210 Držák lišty

5

NÁZEV

DPP 40 300 Podlahová lišta

4m

3 930,-

CENA KČ OD 10 KS 3 730,-

110,-

DPP 40 311 Spojka rovná

680,-

650,-

4

DPP 40 312 Vnitřní rohová spojka

945,-

900,-

360,-

5

DPP 40 313 Vnější rohová spojka

945,-

900,-

290,-

275,-

6

DPP 40 314 Koncová krytka – pravá

760,-

720,-

290,-

275,-

7

DPP 40 315 Koncová krytka – levá

760,-

720,-

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

DPP 40 310 Držák lišty

DÉLKA 1 KS CENA KČ

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

BEZPEČNOST PROVOZU

OCHRANNÁ STĚNOVÁ LIŠTA Ochranné lišty jsou vhodné do míst se zvýšeným nebezpečím nárazů do stěn výrobních hal, chodeb nebo skladů. Modulový systém umožňuje zabezpečit členité prostory.

· výrazně žluté prvky zvyšují bezpečnost pracoviště

· vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností, chemickou a mechanickou odolností

· stěnové lišty zvyšují estetickou úroveň pracovních prostor

· snadná údržba a čištění díky hladkému povrchu a zaoblenému tvaru, který nevytváří místa se zhoršenou dostupností · dodáváme v délce 4 m, v případě potřeby si můžete délku stěnové lišty přizpůsobit NÁRAZOVÁ ODOLNOST

· ochranné lišty jsou vyrobeny z pružného materiálu, který tlumí případné nárazy a tím snižuje hlučnost, chrání přepravované zboží, obaly a techniku

· součástí balení rohových spojek je spojovací materiál

STANDARDNÍ STĚNOVÁ LIŠTA · výška: 10 cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

1 1

2

OZNAČENÍ

NÁZEV

3

4 CENA KČ OD 20 KS

DÉLKA 1 KS CENA KČ

1

DPP 60 100 Stěnová lišta, šedá

4m

610,-

580,-

2

DPP 60 200 Kontrastní vyměnitelný proužek

4m

150,-

140,-

3

DPP 60 201 Koncovka

60,-

4

DPP 60 202 Vnější rohová spojka

230,-

220,-

2 3 4

VYSOKÁ STĚNOVÁ LIŠTA · výška: 15 cm

1

1

2

OZNAČENÍ

NÁZEV

3

4

DÉLKA 1 KS CENA KČ

CENA KČ OD 20 KS

1

DPP 60 150 Stěnová lišta, žlutá

4m

760,-

720,-

2

DPP 60 300 Protinárazový vyměnitelný proužek

4m

450,-

430,-

3

DPP 60 253 Koncovka

270,-

255,-

4

DPP 60 254 Vnější rohová spojka

340,-

325,-

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

2

3

4

175


UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

9 VÝHOD PVC OCHRANNÝCH PRVKŮ

BEZPEČNOST PROVOZU

Polyetylen, polypropylen nebo PVC? Jaký z těchto plastů je pro ochranné prvky nejlepší? Porovnali jsme pro vás podobné výrobky a výsledek je jednoznačný: PVC nejlépe splňuje nároky na ochranu ve vašich skladech. Posuďte sami…

1. PRUŽNOST JAK OVLIVŇUJE ŽIVOTNOST?

PVC ochranné prvky mají zvýšenou pružnost a dlouhodobě zachovávájí svůj tvar i po nárazu.

176

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

Ochranné prvky z jiných materiálů se v případě nárazu trvale deformují.

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

2. ABSORBCE NÁRAZŮ

3. FUNKČNÍ DESIGN

JAK TLUMÍ NÁRAZY?

JAK MŮŽE DESIGN PŘISPĚT K ABSORBCI NÁRAZU?

Ochranné prvky z jiných materiálů ho nemají vůbec či mají pouze jeden takový prvek.

PVC ochranné prvky mají větší plochu a zastaví tak i náraz vidlí vysokozdvižného vozíku.

U ochranných prvků s kulatým tvarem se může snadno stát, že po nich vidle sklouznou.

4. POŠKRÁBÁNÍ

5. RYCHLÁ MONTÁŽ

JAKÁ JE ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ?

JE MONTÁŽ SNADNÁ A INTUITIVNÍ?

PVC ochranny jsou barvené ve hmotě. A díky speciálnímu povrchu je velmi obtížné je poškrábat.

Ochranné prvky z jiných materiálů mají pigmentovanou pouze vrchní vrstvu. Poškrábání je tak viditelné a jen těžko se dá opravit.

K montáži PVC ochranných prvků vedou jen tři kroky.

Jiné ochranné prvky mají množství komponentů a montáž je tak časově náročná.

6. JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ

7. ROZŠÍŘENÍ

JAK EFEKTIVNĚ ČISTIT?

JE MOŽNÉ DODATEČNÉ ROZŠÍŘENÍ?

K čištění povrchu PVC ochranných prvků stačí voda.

Ochranné prvky z PE/PP pohlcují nečistoty a jen velmi těžko se pak čistí.

PVC ochranné prvky mohou být dodatečně rozšiřovány či zkracovány, protože sloupky jsou stejné.

8. VYUŽITÍ PROSTORU

9. SAMOZHÁŠENLIVOST

KOLIK MÍSTA ZABERE?

JAK SE CHOVÁ PŘI POŽÁRU?

PVC ochranné prvky mají kompaktní velikost a mohou být umístěny velmi blízko regálů.

Ochranné prvky z jiných materiálů mají větší velikost a musejí být umístěny dál od regálů, aby zajistily stejnou ochranu.

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

Naše PVC ochranné prvky jsou samozhášlivé a nepřispívají k hoření.

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

Jiné ochranné prvky mají počáteční a koncový sloupek odlišný. V případě dodatečných rozšíření se musí úplně odstranit a vyměnit za jiné.

Ochranné prvky z PE/PP nejsou samozhášivé a v případě požáru okamžitě hoří.

177

BEZPEČNOST PROVOZU

PVC pružná ochrana regálových sloupků má tři prvky k absorbci nárazu.


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

PRUŽNÁ OCHRANA REGÁLOVÝCH SLOUPKŮ JAK VYBRAT?

BEZPEČNOST PROVOZU

OCHRANNÝ PROFIL

DPP 10 606

DPP 10 608

DPP 10 610 DPP 10 611

A (mm)

70 75 76 80 80 80 80 80 85 90 80 80 90 90 90 90 100 100 100 110 110 120

110

130

B (mm)

50 50 50 35 40 42 45 50 45 35 57 60 45 48 50 60 45 50 55 55 60 60

61

50

NÁRAZOVÁ ODOLNOST VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

Pružná ochrana pohlcuje destruktivní energii při nárazu manipulační technikou NÁRAZOVÁ ODOLNOST

Jednoduché a účinné řešení pro ochranu sloupků regálových systémů při nárazu zajišťuje bezpečnost ve skladovacích prostorech. · sloupek s pružnou ochranou pohlcuje destruktivní energii při nárazu manipulační technikou · vnitřní strana ochranného prvku je na exponovaných místech vybavena gumovými prvky, které zvyšují NÁRAZOVÁ ODOLNOST tlumení nárazu · tvar profilu je vyvinut tak, aby při nárazu z jakékoli strany nedošlo k jeho odstranění z regálového sloupku · výborná viditelnost díky výrazné barvě · vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností, chemickou a mechanickou odolností · jednoduchá instalace nasazením na sloupek, není nutné upevnění k podlaze · pro snadnější instalaci je možné použít páky DPP 10 699

1

2 OZNAČENÍ

VÝŠKA

3 PRO ŠÍŘKU SLOUPKU

4 HMOTNOST

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

1

DPP 10 606

60 cm

6–8 cm

2 kg

680,-

2

DPP 10 608

60 cm

8–10 cm

3,1 kg

790,-

750,-

3

DPP 10 610

60 cm

10–12 cm

4,1 kg

1 060,-

990,-

4

DPP 10 611

60 cm

10–12 cm

4,1 kg

1 540,-

1 540,-

N

650,-

PÁKY PRO SNADNOU INSTALACI · roztáhněte pružnou ochranu, nasaďte na sloupek a sklepněte k patce sloupku · 2 ks v balení OZNAČENÍ

DÉLKA

CENA KČ

DPP 10 699

35 cm

950,-

178

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

PROTINÁRAZOVÉ SLOUPKY Protinárazové sloupky určeny zvláště pro ochranu vchodů a vjezdů do budov. · speciální vnitřní konstrukce zvyšuje odolnost proti nárazu · výrazná barva zvyšuje viditelnost a bezpečnost · materiál je chemicky a mechanicky odolný · dvě možnosti ukotvení sloupků BEZPEČNOST PROVOZU

· montáž pomocí chemické kotvy (není součástí balení)

PROTINÁRAZOVÝ SLOUPEK SE SKRYTÝM UKOTVENÍM · skryté ukotvení zmenšuje celkové rozměry a chrání sloupek · skryté ukotvení usnadňuje úklid a údržbu prostor · montáž pomocí chemické kotvy (není součástí balení)

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST 1

2 NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

1

2

PRŮMĚR

VÝŠKA

HMOTNOST CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

DPP 20 072

Ø 7 cm

26,6 cm

1,7 kg

1 630,-

1 550,-

DPP 20 124

Ø 12 cm

43,3 cm

6,7 kg

2 950,-

2 800,-

DPP 20 125

Ø 12 cm

56 cm

7,7 kg

3 590,-

3 410,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

PROTINÁRAZOVÝ SLOUPEK S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ · kotvení pomocí 4 ocelových kotev zvyšuje nárazovou odolnost · vhodné pro vnitřní i venkovní prostory · kotvicí materiál je součástí dodávky NÁRAZOVÁ ODOLNOST

1

2

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

3

OZNAČENÍ

4 NÁRAZOVÁ ODOLNOST

ROZMĚRY PATKY

ROZMĚRY SLOUPKU

1

DPP 25 095

2

DPP 25 150

12 × 12 cm 16 × 18 cm

7 × 9 × 25 cm 12 × 15 × 50 cm

3

DPP 25 151

16 × 18 cm

4

DPP 25 152

16 × 18 cm

12 × 15 × 80 cm 12 × 15 × 115 cm

HMOTNOST CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

3 kg

2 460,-

2 340,-

9,6 kg

4 160,-

3 950,-

12,8 kg

4 990,-

4 740,-

15,9 kg

5 830,-

5 540,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

179


UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

VODICÍ PRAHY A OCHRANNÉ RÁMY DVEŘÍ PRO KAMIONY NOVINKA

BEZPEČNOST PROVOZU

N

VODICÍ PRAHY PRO KAMIONY · usnadňují navádění nákladních aut k výdejním branám ve skladech · z chemicky a mechanicky odolného materiálu · dobře viditelná výrazná žlutá barva · montáž pomocí chemické kotvy (není součástí balení)

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ

DÉLKA

POČET KOTEV

CENA KČ

DPP 41 050

50 cm

2

1 980,-

CENA KČ OD 3 KS 1 880,-

DPP 41 075

75 cm

2

2 450,-

2 330,-

DPP 41 100

100 cm

2

2 940,-

2 790,-

DPP 41 150

150 cm

2

3 870,-

2 680,4 880,-

DPP 41 200

200 cm

3

5 140,-

DPP 41 300

300 cm

3

7 030,-

6 680,-

DPP 41 400

400 cm

4

9 260,-

8 800,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OCHRANNÉ RÁMY DVEŘÍ NÁRAZOVÁ ODOLNOST

· ochrana veřejí dveří · možnost objednání velikosti dle vašich potřeb

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

· z vysoce kvalitního materiálu s dlouhou životností, chemickou a mechanickou odolností · vhodné do skladů a výrobních hal · výrazná barva zvyšuje viditelnost, a tím i bezpečnost

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

· snadná montáž i údržba

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DVEŘE

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

DPP 15 200

118 × 16 × 200 cm 218 × 16 × 300 cm

100 × 200 cm 200 × 300 cm

24 000,-

22 800,-

34 500,-

32 780,-

DPP 15 300

180

OCHRANNÉ PROFILY » str. 166–171

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

OCHRANNÉ NÍZKÉ NÁRAZNÍKY

BEZPEČNOST PROVOZU

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

NÁRAZOVÁ ODOLNOST ZÁBRAN odolává nárazu plně naloženého ručníku vozíku (1 500 kg) odolává nárazu plně naloženého elektrického vozíku (2 500 kg) odolává nárazu plně naloženého vysokozdvižného vozíku (VZV) (5 000 kg)

Nízký nárazník s robustní konstrukcí. · pro nízkoúrovňovou ochranu zdí před poškozením · pro vymezení a ochranu pracovních ploch a pěších zón · vhodný pro použití ve skladech a výrobních halách · výrazná žlutá barva zvyšuje bezpečnost na pracovišti · vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností, chemickou a mechanickou odolností · snadná a rychlá instalace · montáž pomocí chemické kotvy (není součástí balení)

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÍZKÉ NÁRAZNÍKY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

14 cm

· rozměry nárazníku: 7 × 9 cm

OZNAČENÍ

DÉLKA

POČET KOTEV

CENA KČ

DPP 30 050

50 cm

2

1 210,-

CENA KČ OD 3 KS 1 150,-

DPP 30 075

75 cm

2

1 390,-

1 320,-

DPP 30 100

100 cm

2

1 630,-

1 550,-

DPP 30 150

150 cm

2

2 050,-

1 950,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

DPP 30 200

200 cm

3

2 790,-

2 650,-

DPP 30 300

300 cm

3

3 630,-

3 450,-

DPP 30 400

400 cm

4

4 840,-

4 590,-

NÍZKÉ NÁRAZNÍKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

20 cm

· rozměry nárazníku: 12 × 15 cm

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

CENA KČNÁRAZOVÁ CENAODOLNOST KČ OD 3 KS

OZNAČENÍ

DÉLKA

POČET KOTEV

DPP 31 050

50 cm

2

2 880,-

DPP 31 075

75 cm

2

3 440,-

3 270,-

DPP 31 100

100 cm

2

3 990,-

3 790,-

2 740,-

DPP 31 150

150 cm

2

5 180,-NÁRAZOVÁ ODOLNOST 4 920,-

DPP 31 200

200 cm

3

6 950,-

DPP 31 300

300 cm

3

9 230,-

8 780,-

DPP 31 400

400 cm

4

12 200,-

11 590,-

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

6 600,-

181


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY REGÁLOVÝCH CELKŮ · dobrá viditelnost díky výrazné barvě zvyšuje bezpečnost provozu

· chrání regály i manipulační techniku před poškozením · vhodné řešení pro vymezení pracovních ploch, ochranu výrobních zařízení, zdrojů energie, rozvaděčů apod.

· jednoduchá montáž a snadná údržba · kotvicí materiál je součástí dodávky

· vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností, chemickou a mechanickou odolností

BEZPEČNOST PROVOZU

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

2 1

35 cm

35 cm

3

110

cm

150

cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

BARIÉRY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

MODULOVÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU

· do všech prostor s pohybem běžné manipulační techniky

· výška bariéry: 35 cm

· výška bariéry: 35 cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DPP 33 411

128 × 12 × 40 cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

CENA KČ CENA KČ OD 3 KS 6 990,-

6 640,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ

NÁZEV

ROZMĚRY

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

1 DPP 33 401

Koncový sloupek

2 530,-

Středový sloupek

12 × 12 × 40 cm 12 × 12 × 40 cm

2 660,-

2 DPP 33 402

2 600,-

2 470,-

3 DPP 33 403

Sada příčnic 2 ks 150 × 4,5 × 7 cm

1 740,-

1 660,-

2 1

40 /2

42 cm

42 cm

3

cm

m 0c

11

200

cm

BARIÉRY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ

MODULOVÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU

· do všech prostor s pohybem těžké manipulační techniky

· výška bariéry: 42 cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

· výška bariéry: 42 cm NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DPP 33 511

128 × 16 × 50 cm 258 × 16 × 50 cm

DPP 33 524

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

OZNAČENÍ 1

DPP 33 501

11 900,-

11 300,-

2 DPP 33 502

14 600,-

13 870,-

3 DPP 33 513

NÁZEV Koncový sloupek

18 × 16 × 50 cm Středový sloupek 18 × 16 × 50 cm Sada příčnic 2 ks 200 × 7 × 9 cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

182

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

CENA KČ NÁRAZOVÁ ROZMĚRY CENAODOLNOST KČ OD 3 KS 4 350,-

4 130,-

4 290,-

4 080,-

2 890,-

2 750,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

PRUŽNÉ PLASTOVÉ ZÁBRADLÍ ZÁBRADLÍ S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

· vhodné pro oddělení frekventovaných pěších zón od pracovních ploch · chrání chodce před nechtěnými střety s manipulační technikou · možnost volitelného doplnění dveřmi · montážní materiál je součástí dodávky pravý rohový sloupek

levý rohový sloupek

4

115 cm

4

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

5

150

5 NÁRAZOVÁ ODOLNOST

cm

OZNAČENÍ

NÁZEV

ROZMĚRY

BARVA

CENA KČ

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

CENA KČ OD 3 KS

1 DPP 35 201

Koncový sloupek

12 × 12 × 115 cm

žlutá

3 450,-

2 DPP 35 202

Středový sloupek

12 × 12 × 115 cm

žlutá

3 380,-

3 210,-

3 DPP 35 204

Pravý rohový sloupek

12 × 12 × 115 cm

žlutá

4 090,-

3 890,3 890,-

DPP 35 206

3 280,-

4 090,-

Sada příčnic 3 ks

12 × 12 × 115 cm 150 × 4,5 × 7 cm

žlutá

4 DPP 35 203

žlutá

2 250,-

2 140,-

5 DPP 35 205

Sada příčnic 6 ks, rohové

150 × 4,5 × 7 cm

žlutá

5 410,-

5 140,-

Levý rohový sloupek

DVEŘE S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

ZVEDACÍ DVEŘE S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

· otevírají se pouze jedním směrem

· dveře je možné umístit na pravou i levou stranu

· panty jsou vybaveny pružinou pro samozavíraní

· možné vytvořit dvoukřídlé dveře

· neobsahují koncové sloupky

· neobsahují koncové sloupky

N

NOVINKA

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

OZNAČENÍ

ŠÍŘKA

BARVA

CENA KČ

OZNAČENÍ

ŠÍŘKA

DPP 35 256

60 cm

žlutá

DPP 35 258

80 cm

žlutá

DPP 35 251

100 cm

žlutá

BARVA

CENA KČ

10 900,-

DPP 35 261

105 cm

DPP 35 265

120 cm

žlutá žlutá

13 500,-

11 300,11 600,-

DPP 35 269

160 cm

žlutá

14 300,-

13 700,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

ZÁBRADLÍ SE STANDARDNÍ ODOLNOSTÍ 2

1

· lehké zábradlí je vhodné pro vymezení pěších zón v prostředí s pohybem lehké ruční manipulační techniky

110 cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

· montážní materiál je součástí dodávky VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

3 OZNAČENÍ NÁRAZOVÁ ODOLNOST 0 cm

15

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196

NÁZEV

ROZMĚRY

BARVA

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

DPP 35 101

Koncový sloupek

12 × 12 × 115 cm

žlutá

2 690,-

2 560,-

2 DPP 35 102

Středový sloupek

žlutá

2 610,-

2 480,-

3 DPP 35 103

Sada příčnic 3 ks

12 × 12 × 115 cm 150 × 3,9 × 6 cm

šedá

1 740,-

1 660,-

1

800 156 944 ZELENÁ LINKA

183

BEZPEČNOST PROVOZU

3

2

1


UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

BEZPEČNOST PROVOZU

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

3

1

2

Zábradlí je tvořeno pružnými příčnicemi a sloupky, které jsou napevno připevněny k  podlaze na ocelových patkách. Při nárazu dojde k prohnutí materiálu, který pohltí energii nárazu a bez poškození se vrátí zpět do původní podoby.

115 cm

ZÁBRADLÍ S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ 4 5

5

· materiál je chemicky i mechanický odolný · výrazná žlutá barva zábran zvyšuje viditelnost a bezpečnost pracoviště · všechny typy zábradlí lze zakoupit jako modulový systém sloupků a příčnic pro ochranu úseků o různých délkách · montážní materiál je součástí dodávky · vhodné pro oddělení pěších zón od pracovních ploch, popřípadě pro ochranu technologického zařízení před nechtěnými nárazy · chrání chodce před střety s těžkou manipulační technikou · možnost volitelného doplnění dveřmi

pravý rohový sloupek

· montážní materiál je součástí dodávky OZNAČENÍ

NÁZEV

1

DPP 35 301

Koncový sloupek

2

DPP 35 302

Středový sloupek

3

DPP 35 304

Pravý rohový sloupek

DPP 35 306

Levý rohový sloupek

4

DPP 35 303

Sada příčnic 3 ks

DPP 35 313

Sada příčnic 3 ks

5

DPP 35 305

Sada příčnic 6 ks, rohové

DPP 35 315

Sada příčnic 6 ks, rohové

184

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

N N N

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

levý rohový sloupek NÁRAZOVÁ CENA KČ ODOLNOST CENA KČ OD 3 KS

ROZMĚRY

BARVA

18 × 16 × 119 cm 18 × 16 × 119 cm 18 × 16 × 119 cm

žlutá

5 290,-

5 020,-

žlutá

5 220,-

4 960,-

5 820,-

5 530,-

18 × 16 × 119 cm 150 × 7 × 9 cm

žlutá žlutá

5 820,- ODOLNOST NÁRAZOVÁ

žlutá

2 610,-

5 530,2 490,-

200 × 7 × 9 cm 150 × 7 × 9 cm

žlutá

3 480,-

3 310,-

žlutá

5 740,-

5460,-

200 × 7 × 9 cm

žlutá

7 650,-

7 280,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

BEZPEČNOST PROVOZU

ZVEDACÍ DVEŘE S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ · dveře je možné umístit na pravou i levou stranu · možné vytvořit dvoukřídlé dveře · neobsahují koncové sloupky

N OZNAČENÍ

ŠÍŘKA

BARVA

NOVINKA

CENA KČ

DPP 35 361

105 cm 120 cm

žlutá žlutá

17 500,-

DPP 35 365 DPP 35 369

160 cm

žlutá

20 200,-

18 700,-

DVEŘE S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ · dveře se otevírají pouze jedním směrem · panty jsou vybaveny pružinou pro samozavíraní · neobsahují koncové sloupky

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

OZNAČENÍ

ŠÍŘKA

DPP 35 356

60 cm

žlutá

15 800,-

DPP 35 358

80 cm

žlutá

16 500,-

DPP 35 351

100 cm

žlutá

17 200,-

ZRCADLA » str. 158–163

BARVA

CENA KČ

185


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

OBLOUKOVÝ NÁRAZNÍK Pružný obloukový nárazník pro vymezení prostoru a ochranu zařízení. · praktický ochranný prvek pomáhá předcházet nehodám a kolizím · použitý materiál je chemicky i mechanicky odolný BEZPEČNOST PROVOZU

· výrazná žlutá barva zvyšuje bezpečnost pracoviště · jednoduchá montáž a údržba · kotvicí materiál je součástí dodávky

OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ DPP 34 110 DPP 34 240

VÝŠKANÁRAZOVÁ ODOLNOST CENA KČ CENA KČ NÁRAZNÍKU OD 3 KS

ROZMĚRY 122 × 12 × 35 cm 252 × 12 × 35 cm

35 cm

6 580,-

6 250,-

35 cm

8 160,-

7 750,-

OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ

ZESÍLENÉ OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ · příčnice ve výšce 15 cm nad zemí přispívají k zesílení ochrany

N NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ DPP 34 115 DPP 34 245

VÝŠKANÁRAZOVÁ ODOLNOST CENA KČ CENA KČ NÁRAZNÍKU OD 3 KS

ROZMĚRY 128 × 16 × 55 cm 258 × 16 × 55 cm

NOVINKA

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

OZNAČENÍ

55 cm

12 400,-

11 780,-

DPP 34 116

55 cm

14 700,-

13 960,-

DPP 34 246

ROZMĚRY 128 × 16 × 55 cm 258 × 16 × 55 cm

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

VÝŠKANÁRAZOVÁ ODOLNOST CENA KČ CENA KČ NÁRAZNÍKU OD 3 KS 55 cm

14 300,-

13 590,-

55 cm

18 900,-

17 960,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

ODNÍMATELNÝ SYSTÉM Jednoduchý systém pro rychlé odstranění nebo umístění plastové zábrany, která je zasunuta do ocelové patky připevněné k zemi šrouby. Ideální systém, pokud zábrana nemůže být umístěna napevno. Se zábranou se manipuluje snadno a bez použití nářadí. Používá se především u protinárazových sloupků s ocelovou patkou a u obloukových nárazíků.

OZNAČENÍ

ODOLNOST ZÁBRANY

ROZMĚRY

DPP 39 090 18,2 × 13,6 × 2,2 cm DPP 39 150 24,2 × 17,6 × 2,4 cm

186

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

vysoká

1 650,-

1 570,-

extrémní

1 980,-

1 880,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

N

NOVINKA

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

OCHRANA SLOUPŮ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

NÍZKÉ NÁRAZNÍKY

VYSOKÉ ZÁBRADLÍ

· pro ochranu sloupů před poškozením běžnou NÁRAZOVÁ ODOLNOST manipulační technikou · použitý materiál je chemicky i mechanicky odolný · zároveň chrání manipulační techniku před poškozením · vhodný do skladů, distribučních center a výrobních hal

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

CENA KČ PRO SLOUP CENA ODOLNOST KČ NÁRAZOVÁ OD 3 KS

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DPP 36 055

50 × 50 × 14 cm 60 × 60 × 14 cm

35 × 35 cm 45 × 45 cm

7 400,-

DPP 36 066

7 800,-

7 410,-

DPP 36 077

70 × 70 × 14 cm

8 200,-

7 790,-

DPP 36 095

90 × 50 × 14 cm 90 × 90 × 14 cm

55 × 55 cm 75 × 35 cm

8 910,-

8 470,-

75 × 75 cm

8 970,-

8 520,-

DPP 36 099 NÁRAZOVÁ ODOLNOST

7 030,-

Vysoké ochranné zábradlí z pevného a zároveň pružného materiálu.

BEZPEČNOST PROVOZU

· jednoduchá montáž a snadná údržba

· pro ochranu sloupů před poškozením manipulační technikou · použitý materiál je chemicky i mechanicky odolný

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

· zároveň chrání manipulační techniku před poškozením

NÁRAZOVÁ ODOLNOST · vhodný do skladů, distribučních center a výrobních hal

· jednoduchá montáž a snadná údržba NÁRAZOVÁ ODOLNOST CENA KČ

PRO SLOUP

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PRO SLOUP

CENA KČ

27 900,-

26 500,-

DPP 36 155

50 × 50 × 15 cm

28 900,-

27 500,-

DPP 36 166

19 400,-

18 430,-

DPP 36 277

70 × 70 × 110 cm 50 × 50 cm

29 900,-

28 400,-

DPP 36 177

60 × 60 × 15 cm 70 × 70 × 15 cm

35 × 35 cm 45 × 45 cm

17 900,-

DPP 36 266

50 × 50 × 110 cm 30 × 30 cm 60 × 60 × 110 cm 40 × 40 cm

55 × 55 cm

20 500,-

19 500,-

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DPP 36 255

OD 3 KS

17 000,-

NÁRAZOVÁ ODOLNOST

PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY · poskytují optimální ochranu pro sloupy různých velikostí a tvarů · snadná montáž díky dodávanému spojovacímu materiálu

1

3

210

695

210

95

· UV stabilní

50

640

205

390

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

1

DP FUBP1

2

DP FUBP2

3

DP FUBP3

4

DP FUBP4

5

DP FUBP5

CENA KČ HMOTNOST CENA KČ OD 3 KS 695

410

50 × 64 × 99 cm 64 × 69,5 × 99 cm 26 × 35 × 95 cm

34 kg

4 510,-

39 kg

4 460,50

4 240,-

3 880,-

3 690,-

49 × 51,5 × 95 cm 390 26 × 35 × 95 cm

18 kg

695

12 kg 50 390

205

12 kg 48

205

4 290,210 640 95

1

260

260

95

260

2

50 205

390

235

640

110

515 235

640

180

480 515

24 95

2

210 500

185

215

3

215

235 350 350 100

215

185 100

1

500

410

490 500

640

110 350 100 180 24 95

48

24 95

48

260

260

490 110

480 24 640 95

235

3 690,24 95

640

4

500

260 350 100

260 180 515

235

215

PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY S REFLEXNÍMI PRVKY 410

490 490

95

3 990,3 790,-110 640 480 410

640 480

640

410

48

3 880,-

210

490

95

110

480

48

OZNAČENÍ

5

50

205

390

4

695

695

· výrazná žlutá barva zvyšuje viditelnost

2

515

180

350

5

215 185

100 185

350

350 100

100

500

· poskytují optimální ochranu pro sloupy různých velikostí a průměrů · snadná montáž pomocí dodávané pásky · výrazná žlutá barva zvyšuje viditelnost · opatřeny reflexním páskem

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DP 30110

Ø 62 × 110 cm

DP 30130

Ø 62 × 110 cm

VNITŘNÍ OTVOR HMOTNOST CENA KČ 18,5 × 18 cm 28,5 × 28 cm 23,5 × 23 cm

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

20 kg

10 250,-

20 kg

10 250,-

ZRCADLA » str. 158–163

187


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

POLYURETANOVÉ ZÁBRANY · kvalitní ochranné prvky do provozů · vhodné pro vnitřní i vnější prostředí · odolný a pružný materiál · odolné vůči korozi

BEZPEČNOST PROVOZU

· vyrobeny z plnobarevného materiálu, nemusí se natírat, barva neoprýskává · vyrobeny z jednoho kusu · opatřeny černými a červenými pruhy · stabilní základové patky s ocelovou výztuží, 4 otvory Ø 14 mm

10

OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY

LET ZÁRUKA

OZNAČENÍ

VÝŠKA

DÉLKA

DP 3010

Obloukový nárazník nízký – krátký

NÁZEV

35 cm

37,5 cm

PRŮMĚR 8 cm

HMOTNOST 7,5 kg

CENA KČ 3 780,-

DP 3020

Obloukový nárazník nízký – střední

35 cm

75 cm

8 cm

10 kg

3 980,-

DP 3030

Obloukový nárazník nízký – dlouhý

35 cm

100 cm

8 cm

11,5 kg

4 430,-

DP 3040

Obloukový nárazník vysoký – střední

60 cm

75 cm

8 cm

13,5 kg

4 800,-

DP 3050

Obloukový nárazník vysoký – dlouhý

60 cm

100 cm

8 cm

16 kg

5 150,-

DP 3060

Obloukový nárazník extra vysoký – střední

120 cm

75 cm

8 cm

20 kg

5 870,-

DP 3070

Obloukový nárazník extra vysoký – dlouhý

120 cm

100 cm

8 cm

24 kg

6 310,-

PROTINÁRAZOVÉ SLOUPKY

VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

10 LET ZÁRUKA

OZNAČENÍ

VÝŠKA

ROZMĚR PATKY

PRŮMĚR

HMOTNOST

DP 5050

100 cm

9 cm

12 kg

DP 5060

100 cm

20 × 20 × 1 cm 25 × 25 × 1,5 cm

CENA KČ

16 cm

28 kg

6 750,-

DP 5070

100 cm

35 × 35 × 1,5 cm

27 cm

55 kg

11 300,-

4 320,-

NÍZKÉ NÁRAZNÍKY

10 LET ZÁRUKA

OZNAČENÍ

NÁZEV

DÉLKA

ROZMĚRY PATKY

PRŮMĚR

HMOTNOST

CENA KČ

DP 6010

Nízký nárazník krátký

40 cm

15 × 15 × 1,5 cm

8 cm

3,6 kg

1 850,-

DP 6020

Nízký nárazník středně dlouhý

80 cm

8 cm

6 kg

2 360,-

DP 6030

Nízký nárazník dlouhý

120 cm

15 × 15 × 1,5 cm 15 × 15 × 1,5 cm

8 cm

8 kg

2 780,-

KOTVICÍ MATERIÁL PRO POLYURETANOVÉ A KOVOVÉ NÁRAZNÍKY

188

OZNAČENÍ

POPIS

DP KMP

balení 4 pozinkovaných kotev, Ø 10 mm, délka 95 mm

230,-

220,-

DP KMN

balení 4 nerezových kotev, Ø 10 mm, délka 95 mm

620,-

590,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

BEZPEČNOST PROVOZU

OCELOVÉ ZÁBRANY Zábrany nejvyšší kvality splňují svou základní funkci ochrany, ale navíc jsou vyráběny s ohledem na estetiku. Široká škála typů, rozměrů a  průměrů Vám pomůže ochránit většinu problematických míst ve Vašem provozu. Profily lze umístit v interiéru i v exteriéru.

Reflexní pásky pro vyšší bezpečnost

Rovnoměrné a čisté sváry díky automatizovanému svařovacímu robotu

Velmi kvalitní prášková barva zaručuje vysokou životnost a stálý lesk

DOPORUČENÝ PRŮMĚR NÁRAZNÍKU DLE POUŽÍVANÉ MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Ø 7,6 cm

Ø 10,8 cm

Ø 15,9 cm

INFORMACE

Ø 6 cm

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

ZRCADLA » str. 158–163

189


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOST PROVOZU

OCHRANNÉ SLOUPKY

1

2

3

4

OZNAČENÍ

VÝŠKA

5

PRŮMĚR

6

7

CENA KČ CENA KČ OD 3 KS

DP OS01

100 cm

6 cm

1 100,-

1 050,-

2 DP OS02

60 cm

7,6 cm

1 100,-

1 050,-

3 DP OS03

120 cm

7,6 cm

1 750,-

1 670,-

4 DP OS04

60 cm

10,8 cm

2 090,-

1 990,-

1

5 DP OS05

120 cm

10,8 cm

2 860,-

2 720,-

6 DP OS07

60 cm

15,9 cm

2 760,-

2 630,-

7 DP OS08

120 cm

15,9 cm

4 540,-

4 320,-

ROVNÉ OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY

1

2

8

3

4

9

14

10

15

OZNAČENÍ

5

6

11

12

16

VÝŠKA

DÉLKA

PRŮMĚR

7

13

17

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

1

DP OPP03

35 cm

30 cm

7,6 cm

1 760,-

2

DP OPP04

35 cm

50 cm

7,6 cm

1 990,-

1 680,1 890,-

3

DP OPP05

35 cm

70 cm

7,6 cm

2 200,-

2 090,-

4

DP OPP06

35 cm

100 cm

7,6 cm

2 470,-

2 350,-

5

DP OPP07

35 cm

150 cm

7,6 cm

2 880,-

2 740,-

6

DP OPP08

60 cm

50 cm

7,6 cm

2 280,-

2 170,-

7

DP OPP09

60 cm

70 cm

7,6 cm

2 470,-

2 350,-

8

DP OPP10

60 cm

100 cm

7,6 cm

2 740,-

2 610,-

9

DP OPP11

60 cm

150 cm

7,6 cm

3 160,-

3 010,2 630,-

10

DP OPP12

100 cm

50 cm

7,6 cm

2 760,-

11

DP OPP13

100 cm

70 cm

7,6 cm

2 920,-

2 780,-

12

DP OPP14

100 cm

100 cm

7,6 cm

3 050,-

2 900,3 250,-

13

DP OPP15

100 cm

150 cm

7,6 cm

3 420,-

14

DP OPP20

60 cm

60 cm

10,8 cm

4 350,-

4 130,-

15

DP OPP21

60 cm

120 cm

10,8 cm

4 920,-

4 680,-

16

DP OPP22

120 cm

60 cm

10,8 cm

5 190,-

4 930,-

17

DP OPP23

120 cm

120 cm

10,8 cm

5 910,-

5 620,-

190

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

ROHOVÉ OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

2

OZNAČENÍ

3

4

VÝŠKA

ŠÍŘKA

DÉLKA

PRŮMĚR

BEZPEČNOST PROVOZU

1

5 CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

1

DP OPL01

35 cm

50 cm

50 cm

7,6 cm

2 670,-

2

DP OPL02

60 cm

50 cm

50 cm

7,6 cm

3 450,-

2 540,3 270,-

3

DP OPL03

100 cm

50 cm

50 cm

7,6 cm

4 450,-

4 230,-

4

DP OPL05

60 cm

60 cm

60 cm

10,8 cm

5 490,-

5 220,-

5

DP OPL06

120 cm

60 cm

60 cm

10,8 cm

7 740,-

7 360,-

TŘÍSTRANNÉ OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY

1

2

OZNAČENÍ

3

4

5

6

VÝŠKA

ŠÍŘKA

PRO SLOUP

PRŮMĚR

CENA KČ

1

DP OPC01

35 cm

70 cm

40 cm

7,6 cm

3 760,-

CENA KČ OD 3 KS 3 520,-

2

DP OPC02

60 cm

70 cm

40 cm

7,6 cm

4 490,-

4 270,-

3

DP OPC03

35 cm

90 cm

60 cm

7,6 cm

3 990,-

3 790,-

4

DP OPC04

60 cm

90 cm

60 cm

7,6 cm

4 720,-

4 490,-

5

DP OPC05

60 cm

95 cm

60 cm

10,8 cm

8 320,-

7 900,-

6

DP OPC06

120 cm

95 cm

60 cm

10,8 cm

11 210,-

10 650,-

VISUTÉ OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY

1

2

OZNAČENÍ

3

4

6

7

VÝŠKA

ŠÍŘKA

PRŮMĚR

CENA KČ

1

DP OPS01

60 cm

45 cm

23,3 cm

7,6 cm

2 660,-

2 530,-

2

DP OPS02

60 cm

70 cm

50 cm

7,6 cm

2 990,-

2 840,-

3

DP OPS03

60 cm

100 cm

80 cm

7,6 cm

3 270,-

3 110,-

4

DP OPS04

60 cm

120 cm

100 cm

7,6 cm

3 390,-

3 220,-

5 7 6

VNITŘNÍ ŠÍŘKA

5

CENA KČ OD 3 KS

DP OPS05

60 cm

35 cm

13,3 × 13,3 cm

7,6 cm

2 120,-

2 020,-

DP OPS06

60 cm

80 cm

13,3 × 60 cm

7,6 cm

2 810,-

2 670,-

DP OPS07

60 cm

80 cm

60 × 13,3 cm

7,6 cm

2 810,-

2 670,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

191


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOST PROVOZU

ZÁBRADLÍ

1

2 OZNAČENÍ

3 VÝŠKA

4

6

PRŮMĚR

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

50 cm

6 cm

2 590,-

2 460,-

100 cm

6 cm

3 120,-

2 970,-

150 cm

6 cm

3 770,-

3 580,-

110 cm

200 cm

6 cm

4 630,-

4 400,-

110 cm

75 + 75 cm (90°)

6 cm

4 360,-

4 150,-

75 + 75 cm (135°)

6 cm

4 360,-

4 150,-

1

DP BT01

110 cm

2

DP BT02

110 cm

3

DP BT03

110 cm

4

DP BT04

5

DP BT05

6

DP BT06

110 cm

DÉLKA

5

NÍZKÉ NÁRAZNÍKY

1

2

OZNAČENÍ

3

VÝŠKA

DÉLKA

4

PRŮMĚR

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

1

DP OW01

8,6 cm

40 cm

7,6 cm

890,-

850,-

2

DP OW02

8,6 cm

80 cm

7,6 cm

1 400,-

1 330,-

3

DP OW03

8,6 cm

120 cm

7,6 cm

1 840,-

1 750,-

4

DP OW04

8,6 cm

60 + 60 cm (90°)

7,6 cm

1 950,-

1 860,-

REGÁLOVÉ NÁRAZNÍKY

1

2

3

4

OZNAČENÍ

POPIS

VÝŠKA

ROZMĚRY 20 × 20 cm 20 × 20 cm

5 mm

1 280,-

1 220,-

5 mm

2 100,-

2 000,-

20 × 20 cm 16,5 × 16,5 cm 16,5 × 22,7 cm

5 mm

2 710,-

2 580,-

5 mm

1 070,-

1 020,-

5 mm

1 570,-

1 490,-

1 DP ORL01

L tvar

40 cm

2 DP ORL02

L tvar

60 cm

3 DP ORL03

L tvar

120 cm

4 DP ORL07

L tvar

40 cm

5 DP ORL08

U tvar

40 cm

192

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

TLOUŠŤKA PLECHU

5

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

1

2

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196

3


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

OCELOVÉ NÁRAZNÍKY ŘADY ECONOMY · opatřeny kvalitní žlutou barvou

· bez reflexního černého pásku

· pouze pro vnitřní použití

· konce sloupků osazeny plastovým víčkem

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

BEZPEČNOST PROVOZU

OCHRANNÉ SLOUPKY OZNAČENÍ

VÝŠKA

PRŮMĚR

CENA KČ CENA KČ OD 3 KS

1

DP LGS01

100 cm

7,6 cm

840,-

800,-

2

DP LGS02

100 cm

10,8 cm

1 480,-

1 410,-

3

DP LGS03

70 cm

15,9 cm

1 660,-

1 580,-

1

2

3

ROVNÉ OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY OZNAČENÍ

VÝŠKA

DÉLKA

DP LGOR01

30 cm

100 cm

6 cm

1 190,-

1 130,-

2 DP LGOR02

50 cm

100 cm

7,6 cm

1 440,-

1 370,-

1

PRŮMĚR

CENA KČ CENA KČ OD 3 KS

3 DP LGOR03

60 cm

100 cm

6 cm

1 550,-

1 470,-

4 DP LGOR04

100 cm

100 cm

7,6 cm

1 750,-

1 670,-

1

2

3

4

ROHOVÉ OBLOUKOVÉ NÁRAZNÍKY OZNAČENÍ

VÝŠKA

1

DP LGO901

30 cm

2

DP LGO902

50 cm

ROZMĚRY 40 × 40 cm 40 × 40 cm

PRŮMĚR

CENA KČ CENA KČ OD 3 KS

6 cm

1 970,-

1 870,-

7,6 cm

2 300,-

2 190,-

1

2

KOTVICÍ MATERIÁL PRO POLYURETANOVÉ A KOVOVÉ NÁRAZNÍKY OZNAČENÍ

POPIS

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

DP KMP

balení 4 pozinkovaných kotev, Ø 10 mm, délka 95 mm

230,-

220,-

DP KMN

balení 4 nerezových kotev, Ø 10 mm, délka 95 mm

620,-

590,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

ZRCADLA » str. 158–163

193


UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

BEZPEČNOST PROVOZU

PLASTOVÉ ŘETĚZY

Plastové řetězy jsou doplňkem pro vytváření mobilních zábran a zvyšují viditelnost celé zábrany. V naší nabídce si můžete vybrat z několika typů plastových řetězů podle barevného provedení, podle velikosti ok, délky řetězu a  celkové hmotnosti řetězu. Řetězy se dají spojovat pomocí vhodné spojky. VELIKOST OKA

30 × 20 × 5 MM 52 g/m

HMOTNOST DÉLKA bílá/červená

54 × 23 × 6 MM 70 g/m

49 × 29 × 7,5 MM 110 g/m

74 × 42 × 10 MM 185 g/m

25 m

25 m

25 m

5m

25 m

CV 1030

CV 1050

CV 1060

CV 1560

CV 1070 CV 1072

černá/žlutá

CV 1031

CV 1051

CV 1061

bílá

CV 1032 CV 1033

CV 1052

CV 1062

CV 1561 –

CV 1053

CV 1063 CV 1064

CV 1073

CV 1074

červená žlutá

CV 1071

CV 1034 CV 1035

CV 1054 CV 1055

CV 1065

CV 1075

CV 1056 CV 1057

CV 1066 CV 1067

CV 1076

modrá

CV 1036 CV 1037

CV 1077

měděná

CV 1038

CV 1058

CV 1068

CV 1078

380,-

420,-

630,-

140,-

780,-

černá zelená

CENA KČ

VHODNÉ SPOJKY 1

S

2

SPIRÁLA

3

HÁK

SPOJKY BARVA

1

2

BÍLÁ

ČERVENÁ

CV 1202

CV 1203

ŽLUTÁ CV 1204

ČERNÁ CV 1205

3 ZELENÁ CV 1206

MODRÁ CV 1207

MĚDĚNÁ CV 1208

CENA KČ 4,-

1

S

2

SPIRÁLA

CV 1212

CV 1213

CV 1214

CV 1215

CV 1216

CV 1217

CV 1218

6,-

3

HÁK

CV 1222

CV 1223

CV 1224

CV 1225

CV 1226

CV 1227

CV 1228

8,-

CV ODR ODRAZKA · vhodná k zavěšení na řeťěz při venkovní aplikaci rozměry: 14 × 10,5 cm průměr odrazky: 6 cm CENA: 25,-

194

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

DETEKTORY NÁVYKOVÝCH LÁTEK » str. 100–103

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

PLASTOVÝ DRŽÁK ZNAČENÍ Flexibilní rámeček pro značky o velikosti A4 lze snadno přichytit na mobilní plastový sloupek nebo pověsit pomocí řetízku, který je součástí balení. Rámečky lze spojovat a tak použít i více značení nejednou. Díky praktické konstrukci lze vyměnit tabulku bez rozebírání rámečku. BEZPEČNOST PROVOZU

CV DA4 PLASTOVÝ DRŽÁK ZNAČENÍ rozměry: 32,5 × 24 × 2,5 cm CENA: 165,-

KOVOVÉ SLOUPKY S KRUHOVOU ZÁKLADNOU · kovová sloupková tyč o průměru 5 cm · velmi stabilní kruhová základna · povrch sloupku a základny je nalakován epoxidovou barvou · signální pruhy pro lepší viditelnost sloupku · praktické upevnění řetězu přes profilované díry ve sloupku · díky systému uchycení není nutné řetěz zkracovat, přebytečnou délku lze skrýt do dutiny sloupku

OZNAČENÍ

VÝŠKA

ROZMĚRY ZÁKLADNY

HMOTNOST

BARVA

CV 6091

90 cm

Ø 31 cm

5 kg

bílá / červená

1 290,-

1 230,-

CV 6092

90 cm

Ø 31 cm

5 kg

černá / žlutá

1 290,-

1 230,-

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

CENA KČ

CENA KČ OD 3 KS

195


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

MOBILNÍ SLOUPKY · ideální pomocníci jako zátrasy v podnicích, skladištích, na parkovištích nebo v garážích

· snadno přemístitelné, lehké a zároveň stabilní · 4 různé podstavce

BEZPEČNOST PROVOZU

· pro vnitřní i venkovní použití

PLASTOVÝ SLOUPEK S ČTVERCOVOU ZÁKLADNOU

PLASTOVÝ SLOUPEK S TROJÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU

– stabilní těžká základna

– velmi stabilní základna určena do silných povětrnostních podmínek

– nízká výška základny se skosenou hranou je vhodná všude, kde je pohyb kolové techniky

PLASTOVÝ SLOUPEK S TĚŽKOU ČTVERCOVOU ZÁKLADNOU – základna je z velmi těžkého recyklátu o hmotnosti 4,1 kg – základna je velmi stabilní i pro dlouhé řetězové zábrany – pro vnitřní i venkovní použítí

– podmínkou správné funkce je zalití volného prostoru v základně betonem

– pro vnitřní i venkovní použítí

PLASTOVÝ SLOUPEK S OSMIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU – vhodný pro plastové řetězové zábrany – pro zvýšení stability je nutné základnu naplnit vodou, pískem nebo jiným těžkým materiálem

– integrovaná ocelová výztuha v základně – dodávka neobsahuje materiál pro výrobu betonu

OZNAČENÍ

CV 1091

VÝŠKA ROZMĚRY ZÁKLADNY HMOTNOST BARVA CENA KČ

CV 1092

CV 3091

CV 3092

CV 4091

CV 4092

CV 5091

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

27 × 27 cm 1,5 kg

29 × 29 cm 0,5 kg

24 × 24 cm 4,5 kg

24 × 24 cm 0,5 kg

bílá / červená

černá / žlutá

bílá / červená

černá / žlutá

bílá / červená

černá / žlutá

bílá / červená

290,-

290,-

190,-

190,-

330,-

330,-

330,-

NÁHRADNÍ DÍLY K MOBILNÍM SLOUPKŮM

· náhradní díly nejsou kompatibilní se sloupkem CV 5091 OZNAČENÍ

BARVA

CENA KČ

CV 1000

čtvercová gumová základna – težká

POPIS

černá

250,-

CV 3000

trojúhelníková plastová základna – pro vylití betonem

černá

140,-

CV 4000

čtvercová základna – těžká

černá

250,110,-

CV 0091

sloupková tyč 90 cm

bílá / červená

CV 0092

sloupková tyč 90 cm

černá / žlutá

110,-

CV 0101

sloupková tyč 110 cm

bílá / červená

155,-

CV 0102

sloupková tyč 110 cm

černá / žlutá

145,-

CV 0001

kloubouček s očky pro zavěšení řetězů

černá

25,-

CV 0002

kloubouček s očky pro zavěšení řetězů

červená

25,-

196

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TRANSPORTNÍ VOZÍK SE SLOUPKY A ŘETĚZEM · jednoduché a praktické řešení pro přemisťování a skladování sloupků s řetězy · vozík s otvory pro šest sloupků o průměru max. 6 cm · odkládací místo pro řetěz a stabilní základny

N

OZNAČENÍ

BEZPEČNOST PROVOZU

· možnost zvlášť objednat vozík, kovové sloupky, stabilní základny a řetěz

NOVINKA

ROZMĚRY SLOUPKU ROZMĚRY ZÁKLADNY

DÉLKA ŘETĚZU

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

CV 7501

Ø 6 × 100 cm

Ø 37 × 6,5 cm

25 m

bílá / reflexní červená

92 kg

13 890,-

CV 7502

Ø 6 × 100 cm

Ø 37 × 6,5 cm

25 m

černá / žlutá

92 kg

13 890,-

PLASTOVÝ SLOUPEK S HROTEM · jednoduché řešení na stavbách · možnost přímého zapíchnutí do země, písku, sněhu · hrot dlouhý 27 cm

OZNAČENÍ

VÝŠKA

HMOTNOST

BARVA

CENA KČ

CV 0080

80 cm

0,5 kg

bílá

150,-

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČOVACÍ PÁSKY – NELEPICÍ Slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst nebo k použití u bezpečnostních a záchranných útvarů.

1

2

OZNAČENÍ 1

DHS VPB 200

2 DHS VPB 500 3 DHS VP 500 4 DHS VPZ 250 5 DHS VP ZV 6 DHS VP HZS 7 DHS VP HS5 8 DHS VP VPZ 9 DHS VP PZ 10

DHS VP MPZ

3

4

5

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

7,5 cm × 200 m 7,5 cm × 500 m 7,5 cm × 500 m

45 µm

bílá / červená

80,-

45 µm

bílá / červená

230,-

BARVA

BOX

6

7

TEXT

8

50 µm

bílá / červená

270,-

50 µm

černá / žlutá

470,-

50 µm

bílá / červená

ZÁKAZ VSTUPU

350,-

7,5 cm × 330 m 7,5 cm × 500 m

50 µm

bílá / červená

HASIČI – VSTUP ZAKÁZÁN

660,-

50 µm

bílá / červená

HASIČI – VSTUP ZAKÁZÁN

750,-

7,5 cm × 500 m 7,5 cm × 500 m

50 µm

bílá / červená

VOJENSKÁ POLICIE – VSTUP ZAKÁZÁN

750,-

50 µm

bílá / modrá

POLICIE ČR – VSTUP ZAKÁZÁN

750,-

7,5 cm × 330 m

50 µm

bílá / modrá

MĚSTSKÁ POLICIE – VSTUP ZAKÁZÁN

570,-

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

10

CENA KČ

7,5 cm × 250 m 8 cm × 250 m

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

9

197


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

BEZPEČNOSTNÍ ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY – PROFI Sloupky se zahrazovací páskou pomáhají snadno a rychle ohraničit prostor nebo zamezit vstupu či vjezdu do nežádoucích míst. Výstražná barva pásky velmi dobře zvyšuje viditelnost vymezeného místa. · hlavice s páskou má zabudovaný zpomalovací mechanismus, který zvyšuje bezpečnost a brání poranění v případě náhlého uvolnění pásky

· sloupky mají povrchovou úpravu práškovou barvou pro vyšší odolnost vůči vnějším vlivům · průměr sloupku: 5 cm · průměr základny: 35 cm

· šířka pásky: 5 cm · hmotnost: 9 kg

BEZPEČNOST PROVOZU

· zajišťovací koncovka pásky je vybavena aretací

STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁKLADNA

STOHOVATELNÁ OCELOVÁ ZÁKLADNA

· stabilní kovová základa v barvě sloupku

· ocelová základna v černé barvě

· výška sloupku: 103,5 cm

· transportní váleček pro snazší manipulaci · otvor pro stohování, který snižuje zabrané místo při skladování sloupků

1

1

CV 753.36

BARVA SLOUPKU BARVA PÁSKY DÉLKA PÁSKY CENA KČ

1

CV 754.33

CV 753.27

žlutá

černá / žlutá

CV 754.27

CV 753.22

červená

žlutá

CV 754.22

červená

bílá / červená

červená

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

1 690,-

1 890,-

1 690,-

1 890,-

1 690,-

1 890,-

1 690,-

1 890,-

CV 773.36

CV 774.36

CV 773.33

CV 774.33

CV 773.27

CV 774.27

CV 773.22

CV 774.22

CENA KČ

2 140,-

2 340,-

2 140,-

2 340,-

2 140,-

2 340,-

2 140,-

2 340,-

CV 753.16

CV 754.16

CV 753.17

CV 754.17

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY SE STANDARDNÍ ZÁKLADNOU CV 753.13

CV 754.13

CV 753.12

CV 754.12

BARVA SLOUPKU

černá

černá

černá

černá

BARVA PÁSKY

žlutá

červená

černá / žlutá

bílá / červená

DÉLKA PÁSKY

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

1 690,-

1 890,-

1 690,-

1 890,-

1 690,-

1 890,-

1 690,-

1 890,-

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY SE STOHOVATELNOU ZÁKLADNOU OZNAČENÍ

CV 773.13

CV 774.13

CV 773.12

CV 774.12

CV 773.16

CV 774.16

CV 773.17

CV 774.17

CENA KČ

2 140,-

2 340,-

2 140,-

2 340,-

2 140,-

2 340,-

2 140,-

2 340,-

CV 763.53

CV 764.53

CV 763.56

CV 764.56

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY SE STANDARDNÍ ZÁKLADNOU OZNAČENÍ BARVA SLOUPKU

CV 763.62

DÉLKA PÁSKY CENA KČ

CV 764.62

CV 763.67

CV 764.67

bílá / červená

bílá / červená

černá / žlutá

červená

bílá / červená

žlutá

BARVA PÁSKY

2

CV 753.33

OZNAČENÍ

CENA KČ

1

CV 754.36 žlutá

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY SE STOHOVATELNOU ZÁKLADNOU

OZNAČENÍ

2

2

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY SE STANDARDNÍ ZÁKLADNOU OZNAČENÍ

2

· výška sloupku: 99,5 cm

černá / žlutá černá / žlutá

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

2,3 m

4,5 m

1 860,-

1 990,-

1 860,-

1 990,-

1 860,-

1 990,-

1 860,-

1 990,-

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY SE STOHOVATELNOU ZÁKLADNOU OZNAČENÍ

CV 783.62

CV 784.62

CV 783.67

CV 784.67

CV 783.53

CV 784.53

CV 783.56

CV 784.56

CENA KČ

2 340,-

2 490,-

2 340,-

2 490,-

2 340,-

2 490,-

2 340,-

2 490,-

ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS Všechny nástěnné kazety a zahrazovací sloupky řady PROFI s návinem 2,3 m a 4,5 m mají vzájemně kompatibilní systém zajištění pásky, proto je možná kombinace.. Vylepšený zajišťovací mechanismus má spolehlivou aretaci, která zvyšuje bezpečné zajištění pásky.

198

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

STABILNÍ SLOUPEK S DLOUHÝM NÁVINEM – BASIC · povrchová úprava práškovou barvou pro vyšší odolnost vůči vnějším vlivům délka pásky: 7,7 m průměr sloupku: 6,3 cm šířka pásky: 5 cm hmotnost: 10 kg

CV 737.17

CV 737.16

CV 747.17

černá

černá

černá

černá

BARVA PÁSKY

bílá / červená

černá / žlutá

bílá / červená

černá / žlutá

DÉLKA PÁSKY

7,7 m

7,7 m

7,7 m

7,7 m

kov

kov

guma

guma

PRŮMĚR ZÁKLADNY

35 cm

35 cm

40 cm

40 cm

CENA KČ

3 390,-

3 390,-

3 330,-

3 330,-

BARVA SLOUPKU

ZÁKLADNA

BEZPEČNOST PROVOZU

OZNAČENÍ

CV 747.16

Kovová základna Gumová základna

BUSINESS SLOUPEK SE SAMONAVÍJECÍ PÁSKOU – PROFI · elegantní provedení z leštěné nerezové oceli

· průměr sloupku: 6,3 cm

· samonavíjecí páska v různých barvách

· průměr základny: 35 cm

· vhodný do interiérů, kde plní svou funkci a zároveň tvoří designový prvek

· šířka pásky: 4,8 cm

· sloupek má zabudovaný zpomalovací mechanismus, který zvyšuje bezpečnost a brání poranění v případě náhlého uvolnění pásky

OZNAČENÍ

BARVA PÁSKY

VÝŠKA

DÉLKA PÁSKY

HMOTNOST

CENA KČ

CV 702.92

červená

100 cm

2,3 m

10 kg

1 890,-

CV 702.91

černá

100 cm

2,3 m

10 kg

1 890,-

CV 702.93

žlutá

100 cm

2,3 m

10 kg

1 890,-

CV 702.94

modrá

100 cm

2,3 m

10 kg

1 890,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRAZOVACÍM SLOUPKŮM – PROFI INFORMAČNÍ RÁMEČEK PRO SLOUPKY · oboustranné použití · formát A4 na výšku

CV 620.00 NÁHRADNÍ MAGNETY –v hodné pro kazety a sloupky řady PROFI s návinem 2,3 m a 4,5 m – silné neodymové magnety – síla magnetu cca 60 kg – obsah balení: 2 magnety a spojovací vložky CENA: 220,-

CV 799.50 NÁHRADNÍ KONCOVKA NA ZEĎ PRO ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK – plastová koncovka na zeď – obsahuje i sponu pro zavěšení na pásku – pro zajištění sloupků řady PROFI s návinem 2,3 m a 4,5 m – obsah balení: koncovka, spojovací materiál, spona pro zavěšení CENA: 90,-

1

2

OZNAČENÍ

MATERIÁL

1 CV 799.10

kov

do 2,7 m

1 180,-

CV 799.12

kov

4,5 m

1 390,-

plast

do 2,7 m

2 CV 799.20

VHODNÉ PRO NÁVIN CENA KČ

740,-

ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS Všechny nástěnné kazety a zahrazovací sloupky řady PROFI s návinem 2,3 m a 4,5 m mají vzájemně kompatibilní systém zajištění pásky, proto je možná kombinace.. Vylepšený zajišťovací mechanismus má spolehlivou aretaci, která zvyšuje bezpečné zajištění pásky.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

199


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

NÁSTĚNNÉ ZÁBRANY PROTI VSTUPU – PROFI · dvě varianty – pro montáž na zeď – montáž pomocí magnetů

· šířka textilní pásky: 5 cm

· zábrana má zabudovaný zpomalovací mechanismus, který zvyšuje bezpečnost a brání poranění v případě náhlého uvolnění pásky

9,5 × 9 × 14,5 cm (5m páska)

11,5 × 11 × 16,5 cm (7m páska)

· rozměry kazety: 7,5 × 7,5 × 13,5 cm (2m páska)

BEZPEČNOST PROVOZU

· montážní materiál součástí dodávky

ZÁBRANY PRO INSTALACI NA ZEĎ OZNAČENÍ

CV 601.16

CV 601.17

CV 601.11

CV 605.13

černá

černá

černá

černá

BARVA PÁSKY

černá / žlutá

bílá / červená

černá

žlutá

DÉLKA PÁSKY

2m

2m

2m

5m

1 040,-

1 040,-

1 120,-

1 560,-

CV 621.16

CV 621.17

CV 621.11

CV 625.13

1 640,-

1 550,-

1 620,-

2 050,-

BARVA KAZETY

CENA KČ

ZÁBRANY S MAGNETY OZNAČENÍ CENA KČ

ZÁBRANY PRO INSTALACI NA ZEĎ OZNAČENÍ

CV 601.12

BARVA KAZETY BARVA PÁSKY DÉLKA PÁSKY CENA KČ

CV 605.12

CV 607.12

CV 605.56

CV 607.56

černá

černá / žlutá

červená

černá / žlutá

CV 605.47

CV 607.47

černá / červená bílá / červená

2m

5m

7,7 m

5m

7,7 m

5m

7,7 m

1 120,-

1 560,-

3 070,-

1 480,-

3 080,-

1 480,-

3 080,-

CV 621.12

CV 625.12

CV 627.12

CV 625.56

CV 627.56

CV 625.47

CV 627.47

1 620,-

2 050,-

3 490,-

1 990,-

3 450,-

1 990,-

3 450,-

ZÁBRANY S MAGNETY OZNAČENÍ CENA KČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRAZOVACÍM SLOUPKŮM A KAZETÁM – PROFI

CV 620.00 NÁHRADNÍ MAGNETY –v hodné pro kazety a sloupky řady PROFI s návinem 2,3 m a 4,5 m – silné neodymové magnety – síla magnetu cca 60 kg – obsah balení: 2 magnety a spojovací vložky CENA: 220,-

CV 799.50 NÁHRADNÍ KONCOVKA NA ZEĎ PRO ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK – plastová koncovka na zeď – obsahuje i sponu pro zavěšení na pásku – pro zajištění sloupků řady PROFI s návinem 2,3 m a 4,5 m – obsah balení: koncovka, spojovací materiál, spona pro zavěšení CENA: 90,-

CV 799.60 NÁHRADNÍ ÚCHYT PROFI – náhradní úchyt pro systém PROFI – z odolného plastu – lze nainstalovat k zahrazovacím sloupkům a kazetám se systémem BASIC a tím se stanou kompatibilními s oběma systémy – PROFI i BASIC CENA: 90,-

ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS Všechny nástěnné kazety a zahrazovací sloupky řady PROFI s návinem 2,3 m a 4,5 m mají vzájemně kompatibilní systém zajištění pásky, proto je možná kombinace.. Vylepšený zajišťovací mechanismus má spolehlivou aretaci, která zvyšuje bezpečné zajištění pásky.

200

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK S LANEM

BEZPEČNOST PROVOZU

· · · ·

elegantní provedení z leštěné nerezové oceli cylindrická hlavice sloupku se čtyřmi otvory pro zavěšení lana stabilní základna vhodný do reprezentativních interiérů, např. letištních hal, hotelů, muzeí, galerií…

výška: 100 cm

OZNAČENÍ

CENA KČ

průměr základny: 32 cm

CV 810.00

1 460,-

hmotnost: 8 kg

ZAHRAZOVACÍ LANO · pletené lano se stříbrnou karabinou

· k dispozici ve dvou délkách a více barevných provedení

DÉLKA

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

ČERNÁ

ŠEDÁ

VÍNOVÁ

TMAVĚ MODRÁ

1,5 m

CV 815.10

CV 815.20

CV 815.30

CV 815.40

CV 815.50

CV 815.60

CV 815.70

860,-

2m

CV 820.10

CV 820.20

CV 820.30

CV 820.40

CV 820.50

CV 820.60

CV 820.70

990,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

CENA KČ

201


UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

MOBILNÍ ZÁBRANY NŮŽKOVÉ ZÁBRANY Ocelové zábradlí slouží k rychlému a přehlednému ohraničení nebezpečného místa. Je opatřeno reflexní fólií a dodává se vždy v kombinaci dvou barev. NŮŽKOVÉ ZÁBRANY – STANDARD · snadno přenosné BEZPEČNOST PROVOZU

OZNAČENÍ

MAX. ROZMĚRY

DP 7010

360 × 101 cm 400 × 101 cm

DP 7020 DP 7030

360 × 101 cm 400 × 101 cm

DP 7040

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

bílá / červená

12 kg

3 850,-

bílá / červená

19 kg

5 090,-

černá / žlutá

12 kg

3 850,-

černá / žlutá

19 kg

5 090,-

NŮŽKOVÉ ZÁBRANY – MOBILNÍ · opatřeno 4 kolečky – pojízdné OZNAČENÍ

BARVA

HMOTNOST

DP 7010R

MAX. ROZMĚRY 360 × 105 cm

bílá / červená

12 kg

4 830,-

DP 7020R

400 × 105 cm

bílá / červená

19 kg

6 640,-

DP 7030R

360 × 105 cm 400 × 105 cm

černá / žlutá

12 kg

4 830,-

černá / žlutá

19 kg

6 640,-

DP 7040R

CENA KČ

NŮŽKOVÉ ZÁBRANY – NÁSTĚNNÉ · opatřeno 2 kolečky – pro pevné uchycení ke zdi OZNAČENÍ

MAX. ROZMĚRY

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

DP 7010W

bílá / červená

12 kg

4 740,-

DP 7020W

360 × 105 cm 400 × 105 cm

bílá / červená

19 kg

6 510,-

DP 7030W

360 × 105 cm

černá / žlutá

12 kg

4 740,-

DP 7040W

400 × 105 cm

černá / žlutá

19 kg

6 510,-

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

NŮŽKOVÉ ZÁBRANY – LEHKÉ · ekonomická varianta

OZNAČENÍ

MAX. ROZMĚRY

DP 7210

300 × 100 cm

bílá / červená

8 kg

2 150,-

NŮŽKOVÉ ZÁBRANY – LEHKÉ S INTEGROVANÝM PŘENOSNÝM POUZDREM · díky přenosnému pouzdru lze zábradlí přepravovat s minimálními nároky na prostor · pouzdro lze naplnit vodou nebo pískem pro zvětšení stability · vyrobeno z PVC OZNAČENÍ DP 7220

MAX. ROZMĚRY 220 × 110 cm

BARVA

HMOTNOST

bílá/ červená

8 kg

CENA KČ 3 890,-

NŮŽKOVÉ ZÁBRANY – PRO KANALIZAČNÍ VPUSTI

202

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

OZNAČENÍ

MAX. ROZMĚRY

BARVA

DP 7230

100 × 100 × 100 cm

bílá / červená

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

HMOTNOST 11 kg

CENA KČ 2 820,-

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

NŮŽKOVÉ ZÁBRANY S MOBILNÍM SLOUPKEM A KOLEČKY · na jedné straně sloupek se stabilní základnou, na druhé straně kolečka pro snadnou manipulaci · certifikováno TÜV

N

NOVINKA

MAX. ROZMĚRY

BARVA

DP 7075

bílá / červená

22,7 kg

bílá / červená

30 kg

7 620,-

DP 7085

360 × 50 × 105 cm 400 × 50 × 105 cm 360 × 50 × 105 cm

černá / žlutá

22,7 kg

6 070,-

DP 7090

400 × 50 × 105 cm

černá / žlutá

30 kg

7 620,-

DP 7080

HMOTNOST

CENA KČ

BEZPEČNOST PROVOZU

OZNAČENÍ

6 070,-

VELMI DLOUHÉ NŮŽKOVÉ ZÁBRANY · masivní ocelová zábrana pro vytvoření dočasné bariéry na širokých cestách, vjezdech nebo výjezdech · certifikát TÜV · na stranách madla pro snadnou manipulaci · vysoká stabilita bez nutnosti montáže k podlaze · tabulka pro dokument A4

N

NOVINKA

OZNAČENÍ

MAX. ROZMĚRY

BARVA

DP 7115

bílá / červená

54 kg

16 000,-

bílá / červená

128 kg

42 000,-

DP 7125

400 × 50 × 105 cm 1860 × 50 × 105 cm 400 × 50 × 105 cm

černá / žlutá

54 kg

16 000,-

DP 7130

1860 × 50 × 105 cm

černá / žlutá

128 kg

42 000,-

DP 7120

HMOTNOST

CENA KČ

NŮŽKOVÁ ZÁBRANA – VOZÍK · ocelová zábrana konstruovaná jako mobilní vozík s kolečky · povrchová úprava práškovou barvou (černá / žlutá)

N

· maximální roztažení 400 cm · možnost vytvoření rohové bariéry v úhlu 180 ° · madla pro snadnou manipulaci s vozíkem · odkládací box na nářadí · vhodná do vnitřních prostor

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

NOVINKA

OZNAČENÍ

BARVA

HMOTNOST

DP 7150

černá / žlutá

40 kg

CENA KČ 10 100,-

203


UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

» str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

ROLOVACÍ BEZPEČENOSTNÍ ZÁBRANY Vizuální bariéra přístupu do míst, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zařízení. · nízká hmotnost a snadná manipulace · jednoduchá a rychlá instalace · vhodná pro vnitřní i venkovní prostory

BEZPEČNOST PROVOZU

· vynikající viditelnost díky výrazné oranžové a reflexním prvkům · vysoká odolnost a stabilita · 15 m polyetylenového pletiva · narolování klikou, pojistka proti samovolnému vyrolovávání · tři úchyty pro pohodlný přenos a pro připojení pletiva · velmi stabilní · součástí dodávky: polyuretanový zásobník s pletivem, ocelová základna, 4 oranžové sloupky, textilní obal s uchem na přenos sloupku, 4 gumové základny

N

NOVINKA DP 4110 ROLOVACÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA max. délka zábrany: 15 m rozměr sloupku: Ø 7,62 cm × 132 cm rozměr základny pro sloupky: Ø 48,26 cm × 25,4 cm hmotnost: – zásobník: 12,7 kg – sloupek: 1,36 kg – základna: 11,3 kg CENA: 28 900,-

ROLOVACÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA S VOZÍKEM Vizuální bariéra přístupu do míst, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zařízení. Zásobník je s vozíkem pevně spojen šrouby. V případě potřeby se dá odšroubovat. · snadná manipulace díky vozíku · jednoduchá a rychlá instalace · vhodná pro vnitřní i venkovní použití · vynikající viditelnost díky výrazné oranžové a reflexní stříbrné · 15 m polyetylenového pletiva · narolování klikou zásobníku, pojistka proti samovolnému vyrolovávání · tři úchyty pro pohodlný přenos a pro připojení pletiva · součástí dodávky: polyetylenový zásobník s pletivem, 4 sloupky, 4 gumové základny a ocelový vozík

N

NOVINKA

DP 4120 ROLOVACÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA S VOZÍKEM max. délka zábrany: 15 m rozměr sloupku: Ø 7,62 cm × 132 cm rozměr základny pro sloupky: Ø 48,26 cm × 25,4 cm hmotnost celkem: 90,7 kg CENA: 33 000,-

204

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

800 156 944 ZELENÁ LINKA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

MOBILNÍ OCELOVÁ ZÁBRANA · ocelový rám o průměru 35 mm, tloušťka stěny 1,5 mm · háky pro spojování zábran · úsporné skladování díky asymetricky uspořádaným nohám (lze stohovat) · povrchová úprava žárovým zinkováním BEZPEČNOST PROVOZU

OZNAČENÍ

NÁZEV

ROZMĚRY

CENA KČ

DP 4060

Zábrana se 14 příčkami

200 × 40 × 109 cm

1 660,-

DP 4070

Zábrana s 18 příčkami

250 × 40 × 109 cm

2 040,-

MOBILNÍ PLASTOVÉ ZÁBRANY Pro rychlé a snadné označení změn zejména v silničním provozu. Sestavením několika zábran lze získat tuhou a pevnou zarážku. · robustní a pevná konstrukce, vysoká odolnost proti mechanickému poškození · UV stabilizace zaručuje stálobarevnost i za dlouhodobého působení slunečního záření · lehká a nekorodující konstrukce (neobsahuje žádné kovové součásti) · jednoduché spojování do nekonečných řad · v případě potřeby lze zábrany zatížit (vodou nebo pískem)

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DP KSZC

120 × 40 × 83 cm 120 × 40 × 83 cm

DP KSZB

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

BARVA

DÉLKA PŘI SPOJENÍ

HMOTNOST

CENA KČ

červená

110 cm

8 kg

1 450,-

bílá

110 cm

8 kg

1 450,-

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

205


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

PARKOVACÍ DORAZY · ochranný prvek pro vymezení okrajů parkovišť · znemožňují běžné přejetí vozidlem a tím ho chrání před poškozením · dodávány bez montážního materiálu

BEZPEČNOST PROVOZU

OZNAČENÍ DP PCSC

NÁZEV

ROZMĚRY

DP PCSZ

Parkovací doraz 78 × 8 × 6 cm Parkovací doraz 78 × 8 × 6 cm

DP ZPSR

Montážní sada*

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

černá

2,5 kg

170,-

150,-

žlutá

2,5 kg

240,-

210,-

Ø 1 × 12 cm – * Ocelový šroub s podložkou a nylonová hmoždinka

35,-

ŠTÍTKY NA PARKOVACÍ DORAZY Pevná tabulka pro doplnění informace k parkovacím dorazům na parkovišti. Tabulka je vyrobena z eloxovaného hliníkového plechu s gravírovaným písmem a tím je zaručena vysoká mechanická a chemická odolnost a dlouhá životnost.

OZNAČENÍ

DP PCT01

DP PCT04

DP PCT05

ROZMĚRY

28,4 × 4,6 cm hliník

28,4 × 4,6 cm

28,4 × 4,6 cm

28,4 × 4,6 cm

28,4 × 4,6 cm

hliník

hliník

hliník

hliník

110,-

110,-

110,-

110,-

110,-

MATERIÁL CENA KČ

DP PCT02

DP PCT03

PARKOVACÍ ZÁBRANY · uzamykání na zatlačovací zámek (3 klíče součástí dodávky) · reflexní proužky zvyšují viditelnost · vyrobeny ze žárově zinkované ocelové trubky · parkovací zábrana FLEXI – teleskopická noha umožňuje pohyb zábrany při nárazu až o 10° a tím chrání zábrany proti vyvrácení a automobil proti poškození

max. 10°

1

2

OZNAČENÍ 1

2

NÁZEV

CENA KČ

DP 4800

Parkovací zábrana – stejné klíče*

2 960,-

DP 4801

Parkovací zábrana – různé klíče#

2 960,-

DP 4810

Parkovací zábrana FLEXI – stejné klíče*

3 190,-

DP 4811

Parkovací zábrana FLEXI – různé klíče#

3 190,-

* Při objednání více kusů obdržíte stejné klíče od všech zábran # Při objednání více kusů obdržíte rozdílné klíče od každé zábrany

STOJANY NA KOLA

N

DP KBCS STOJAN NA KOLA – vyroben z galvanizované oceli – snadná montáž a skvělá stabilita – 6 míst – více stojanů lze spojovat do řady rozměry: 105 × 54,4 × 42 cm hmotnost: 19,8 kg

N

CENA: 3 290,-

206

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

DP KBCK STOJAN NA KOLA S KLAPRÁMEM – vyroben z galvanizované oceli – klaprám pro vložení poutače – snadná montáž a skvělá stabilita – 6 míst – více stojanů lze spojovat do řady rozměry: 110,9 × 65,1 × 142,2 cm hmotnost: 18,9 kg viditelná oblast: 105,2 × 29,4 cm CENA: 10 400,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TĚŽKÉ KUŽELY S GUMOVOU ZÁKLADNOU A VYSOKOU STABILITOU

KUŽELY S TĚŽKOU ZÁKLADNOU

DHS VE 11

DHS VE 11R

DHS VE 75R

VÝŠKA

50 cm

50 cm

75 cm

100 cm

BARVA

bílá / červená

červená / stříbrná

bílá / červená

bílá / červená

27 × 27 cm 1,8 kg

27 × 27 cm 1,8 kg

46 × 46 cm 4,6 kg

53 × 53 cm 5,5 kg

230,-

270,-

730,-

870,-

ROZMĚRY ZÁKLADNY HMOTNOST

CV 800.60 HLAVICE NA KUŽEL BÍLÁ / ČERVENÁ – napojení pásky ve 4 směrech výška hlavice: 24 cm délka pásky: 9,0 m šířka pásky: 4,8 cm hmotnost: 0,8 kg

DHS VE 100R

REFLEXE VHODNÉ PRO SAMONAVÍJECÍ HLAVICI CENA KČ

CENA: 1 970,-

LEHKÉ KUŽELY

N

OZNAČENÍ

DHS VE 30

DHS VE 31

DHS VE 34

N

DHS VE 12

DHS VE 12R

DHS VE 44

DHS VE 46

50 cm

50 cm

42 cm

62 cm

VÝŠKA

30 cm

30 cm

30 cm

BARVA

žlutá

černá / žlutá

červená

22 × 22 cm 0,4 kg

22 × 22 cm 0,4 kg

22 × 22 cm

27 × 27 cm 0,6 kg

27 × 27 cm 0,6 kg

24,5 × 24,5 cm

29 × 29 cm

0,4 kg

0,5 kg

0,7 kg

65,-

65,-

65,-

140,-

190,-

330,-

480,-

ROZMĚRY ZÁKLADNY HMOTNOST

bílá / červená červená / stříbrná oranžová / stříbrná oranžová / stříbrná

REFLEXE CENA KČ

VÝSTRAŽNÉ CELOPLASTOVÉ KUŽELY · jednostranný potisk

VÝSTRAŽNÉ TABULE NA STRANĚ 212

OZNAČENÍ

NÁZEV

DHS VK10

Výstražný kužel – Nebezpečí uklouznutí

DHS VK20

Výstražný kužel – Nebezpečný prostor

DHS VK30

Výstražný kužel – Probíhá úklid

DHS VK40

Výstražný kužel – Vstup zakázán

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

ROZMĚRY

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

22 × 22 × 30 cm 22 × 22 × 30 cm

žlutá

0,45 kg

120,-

žlutá

0,45 kg

120,-

22 × 22 × 30 cm 22 × 22 × 30 cm

žlutá

0,45 kg

120,-

žlutá

0,45 kg

120,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

207

BEZPEČNOST PROVOZU

OZNAČENÍ


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI

BEZPEČNOST PROVOZU

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

» str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

ZPOMALOVACÍ PRAHY · dopravní zařízení pro snížení rychlosti vozidel a zvýšení bezpečnosti vozovky · reflexní body pro zvýšení viditelnosti · montážní materiál není součástí dodávky UNIVERZÁLNÍ ZPOMALOVACÍ PRÁH NA 30 KM/H OZNAČENÍ

NÁZEV

ROZMĚRY

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

1

DP ZPUP

Průběžný díl

40 × 80 × 5,2 cm

černá / žlutá

15 kg

1 280,-

2

DP ZPUK

Koncový díl

15 × 80 × 5,2 cm

černá / žlutá

5 kg

1 390,-

1

2

ZPOMALOVACÍ PRÁH NA 10 KM/H OZNAČENÍ 1

2

NÁZEV

DP ZPPC/10

Průběžný díl

DP ZPPZ/10

Průběžný díl

DP ZPKC/10

Koncový díl

DP ZPKZ/10

Koncový díl

ROZMĚRY

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

50 × 43 × 6 cm 50 × 43 × 6 cm

černá

13 kg

810,-

žlutá

13 kg

980,-

21,5 × 43 × 6 cm 21,5 × 43 × 6 cm

černá

3,7 kg

310,-

žlutá

3,7 kg

380,-

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

2 1

ZPOMALOVACÍ PRÁH NA 30 KM/H OZNAČENÍ

NÁZEV

DP ZPPC

Průběžný díl

DP ZPPZ

Průběžný díl

DP ZPKC DP ZPKZ

ROZMĚRY

černá

6,2 kg

460,-

žlutá

6,2 kg

560,-

Koncový díl

50 × 43 × 3 cm 50 × 43 × 3 cm 21,5 × 43 × 3 cm

černá

1,9 kg

150,-

Koncový díl

21,5 × 43 × 3 cm

žlutá

1,9 kg

190,-

BARVA

HMOTNOST

CENA KČ

žlutá

5,6 kg

730,-

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ NA 20 KM/H · napomáhá dodržování dovolených rychlostí vozidel na vozovce · nižší hlučnost při přejezdu · umožňuje snadný odtok vody · montážní materiál není součástí dodávky

OZNAČENÍ

NÁZEV

ROZMĚRY

DP ZPPO

Zpomalovací polštář

Ø 42,5 × 5,3 cm

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

DP ZPPU/T

DP ZPPU

POLYURETANOVÝ TMEL PU 50

POLYURETANOVÝ TMEL PU 50

– pro přilepení prahů na vozovku objem: 300 ml hmotnost: 0,4 kg CENA: 220,-

– pro přilepení prahů na vozovku objem: 600 ml hmotnost: 0,7 kg CENA: 390,-

208

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

DP ZPSR MONTÁŽNÍ SADA – 1 × nylonová hmoždinka Ø 1,4 × 14 cm – 1 × ocelová pozink. podložka Ø 1,2 cm – 1 × ocelový pozink. šroub Ø 1 × 12 cm CENA: 35,-

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

» str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

KABELOVÉ PŘEJEZDY

DP PKMO

DP 4E2A

HLINÍKOVÝ KABELOVÝ MOST

KABELOVÝ MOST

KABELOVÝ MOST PRO TĚŽKOU TECHNIKU

– snižuje riziko zakopnutí – připravené otvory pro trvalé přichycení rozměry: 80 × 26 × 6 cm maximální zatížení: 200 kg hmotnost: 5 kg CENA: 1 970,-

– slouží k ochraně kabelů a hadic – skládá se z hlavního zaobleného dílu a vložky rozměry: 80 × 60 × 8 cm maximální zatížení na nápravu: 7 tun hmotnost: 30 kg CENA: 900,-

– slouží k ochraně kabelů a hadic – výrazná žlutá barva rozměry: 150 × 21 × 6,5 cm maximální zatížení na nápravu: 40 tun hmotnost: 15 kg CENA: 3 500,-

MODULÁRNÍ KABELOVÉ PŘEJEZDY ULTRA–SIDEWINDER · spojovatelné moduly poskytují flexibilitu – lze vytvářet oboustranné oblouky, přesto je stále zajištěn dokonalý kontakt s podlahou

VELMI NÍZKÁ HMOTNOST

· díky modulárnímu designu lze tvar a délku přejezdu snadno změnit, opravit nebo vyměnit jednotlivé moduly a přitom kabel může stále zůstat v přejezdu

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

· jednoduchá kompletace, moduly stačí do sebe „zacvaknout” · lze sestavit do jakékoli délky · výrazná černožlutá barva zvyšuje bezpečnost · modulární kabelový přejezd se dodává ve třech velikostech

OZNAČENÍ

POPIS PŘEJEZDU

DP MK1800

Malý základní včetně koncovek

DP MK1820

Malý základní včetně koncovek – dlouhý

DP MK1801

Malý prodlužovací bez koncovek

DP MK1830

Střední základní včetně koncovek

DP MK1831

Střední prodlužovací bez koncovek

DP MK1840

Velký základní včetně koncovek

DP MK1841

Velký prodlužovací bez koncovek

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

ROZMĚRY

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ PRŮCHODKA HMOTNOST CENA KČ NA NÁPRAVU

CENA KČ OD 3 KS

9,5 mm × 1,5 cm 9,5 mm × 1,5 cm

0,6 kg

970,-

880,-

14, 5 t

4,4 kg

6 410,-

5 770,-

39,4 × 7,6 × 1,9 cm 84 × 24,8 × 3,5 cm 39,4 × 24,8 × 3,5 cm

14, 5 t

9,5 mm × 1,5 cm

0,2 kg

360,-

330,-

6,1 t

2,4 kg

2 310,-

2 080,-

6,1 t

7,6 × 1,9 cm 7,6 × 1,9 cm

0,9 kg

830,-

750,-

86 × 34,6 × 5,4 cm 39,4 × 34,6 × 5,4 cm

6,1 t

7,6 × 3,8 cm

4,5 kg

3 090,-

2 780,-

6,1 t

7,6 × 3,8 cm

2 kg

1 120,-

990,-

101 × 7,6 × 1,9 cm 730 × 7,6 × 1,9 cm

14, 5 t

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

209

BEZPEČNOST PROVOZU

DP ALKM


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI

» str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

BEZPEČNOST PROVOZU

» str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

KABELOVÉ MOSTY Nájezdová hrana pro snažší přejíždění vozidel a manipulační techniky Protiskluzový povrch pro zvýšenou bezpečnost Recyklované PVC (recyklované materiály šetří původní přírodní zdroje surovin pro jiné použití)

Dostatečně velké držáky pro bezpečné uložení kabelů a hadic

Reflexní prvky pro vyšší viditelnost

Výběr ze dvou barev víka – žluté nebo černé

Konektory pro pevné a bezpečné spojení jednotlivých modulů Vysoce variabilní (pomocí rohových a křížových modulů lze vytvořit velké množství variant) · k ochraně kabelů, hadic a trubek, které jsou položeny přes vozovku nebo ve skladištních halách a výrobních provozech

1 OZNAČENÍ

N

DP PKMVC

Kabelový most s víkem

2

DP PKMVZ

Kabelový most s víkem

3

DP PKMRC

Rohový díl s víkem pravý

DP PKMRC/L DP PKMRZ DP PKMRZ/L 5

210

3

NÁZEV

1

4

N

2

Rohový díl s víkem levý Rohový díl s víkem pravý Rohový díl s víkem levý

DP PKMKC

Křižovatka s víkem

DP PKMKZ

Křižovatka s víkem

4

5

ROZMĚRY

BARVA VÍKA

HMOTNOST

MAX. ZATÍŽENÍ NA NÁPRAVU

CENA KČ

80 × 60 × 6 cm 80 × 60 × 6 cm

černá

24 kg

7 tun

1 090,-

žlutá

24 kg

7 tun

1 190,-

77 × 73 × 6 cm 77 × 73 × 6 cm

černá

24 kg

7 tun

1 880,-

žlutá

24 kg

7 tun

1 880,-

77 × 73 × 6 cm 77 × 73 × 6 cm

žlutá

24 kg

7 tun

1 970,-

černá

24 kg

7 tun

1 970,-

černá

36 kg

7 tun

2 380,-

žlutá

36 kg

7 tun

2 530,-

80 × 80 × 6 cm 80 × 80 × 6 cm

CHEMICKÁ SVĚTLA » str. 77

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

BEZPEČNOSTNÍ KLECE Určeny pro montážní, údržbové a kontrolní práce. Zajišťují pohodlný a bezpečný přístup k těžko dostupným místům. · robustní a odolná ocelová konstrukce · vybaveny protiskluzovou podlahou a pozinkovaným boxem na nářadí

N

· odpovídají příslušným bezpečnostním předpisům pro bezpečnost práce

NOVINKA

BEZPEČNOST PROVOZU

LP 1101

LP 1201

LP 1202

LP 1211

BEZPEČNOSTNÍ KLEC PRO VZV – manipulace pomocí VZV – pro zajištění pracovníka plošiny lze dokoupit jistící oko LP 1191 – certifikát GS TÜV maximální počet osob: 1 povrchová úprava: lak rozměry: 77,5 × 80 × 205 cm barva: oranžová nosnost: 120 kg min. nosnost zvedacího zařízení: 900 kg hmotnost: 60 kg

BEZPEČNOSTNÍ KLEC PRO VZV maximální počet osob: 2 manipulace pomocí: VZV rozměry: 109 × 120 × 188,5 cm povrchová úprava: lak barva: oranžová nosnost: 210 kg min. nosnost zvedacího zařízení: 1500 kg hmotnost: 90 kg certifikát: GS TÜV možné příslušenství: kolečka LP 1291

BEZPEČNOSTNÍ KLEC PRO VZV – ekonomická varianta maximální počet osob: 2 manipulace pomocí: VZV rozměry: 104 × 83,5 × 190 cm povrchová úprava: lak barva: oranžová nosnost: 180 kg min. nosnost zvedacího zařízení: 1190 kg hmotnost: 58 kg certifikát: GS TÜV

BEZPEČNOSTNÍ KLEC SE STŘECHOU PRO JEŘÁB maximální počet osob: 2 manipulace pomocí: jeřáb rozměry: 80 × 120 × 230,5 cm povrchová úprava: lak barva: oranžová nosnost: 300 kg min. nosnost zvedacího zařízení: 2000 kg hmotnost: 170 kg certifikát: GS TÜV

CENA: 14 300,-

CENA: 14 800,-

CENA: 10 700,-

CENA: 41 000,-

HÁK PRO BEZPEČNÉ ZAVĚŠENÍ KABELŮ Hák pro zavěšení kabelů se používá při údržbě, na stavbách, v průmyslu a všude, kde je potřeba bezpečně umístit hadice, lana a kabely mimo pracovní plochu. Volně položené kabely na podlahách představují velké bezpečnostní riziko pro pracovníky. Zavěšením a uspořádáním kabelů na háky zajistíte přehlednější, čistější a bezpečnější pracoviště. Vysoká nosnost háku umožňuje zavěsit i těžké předměty, řetězy a cívky. · vyroben z chemicky odolného, tepelně a elektricky nevodivého polyesteru · velmi snadné použití díky tvaru písmene S · chrání kabely, lana a hadice proti poškození · zvyšuje bezpečnost, zlepšuje přehlednost a čistotu pracoviště · snižuje rizika spojená s uklouznutím, zakopnutím a pády pracovníků · výrazná žlutá barva pro lepší viditelnost OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚR KABELU

NOSNOST

HMOTNOST

TEPLOTNÍ ODOLNOST

MATERIÁL

DP SH09

žlutá

max. 70 mm

55 kg

105 g

–20 až 200 °C

polyester

295,-

bílá

max. 70 mm

55 kg

105 g

–20 až 200 °C

polyester

295,-

DP SH19

N

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

CENA KČ

211


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

UKAZATELE RYCHLOSTI » str. 164–165

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

» str. 232–244

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ · výstražné značení upozorňuje na nebezpečí uklouznutí nebo na prostor ohrožující zdraví · předchází rizikům vzniku úrazu zaměstnanců a osob na pracovišti

BEZPEČNOST PROVOZU

· vhodné pro výrobní haly, obchody, hotely, školy, úřady, banky a jiné veřejné prostory

VÍCE NEŽ 40 000 PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ROČNĚ! CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ

VÝSTRAŽNÉ TABULE · dobrá viditelnost · oboustranný potisk · protipohybová záklopka · madlo pro snazší manipulaci · české i česko-anglické provedení rozměry: 62 × 30 × 3 cm barva: žlutá

1 OZNAČENÍ

2

3

NÁZEV

4

6

5

MATERIÁL

POPIS

HMOTNOST

CENA KČ

DHS VT10

Výstražná tabule – Nebezpečí uklouznutí CZ

plast

český

0,45 kg

250,-

DHS VT15

Výstražná tabule – Nebezpečí uklouznutí CZ/EN

plast

česko-anglický

0,45 kg

280,-

DHS VT20

Výstražná tabule – Nebezpečný prostor CZ

plast

český

0,45 kg

250,-

DHS VT25

Výstražná tabule – Nebezpečný prostor CZ/EN

plast

česko-anglický

0,45 kg

280,-

DHS VT30

Výstražná tabule – Probíhá úklid CZ

plast

český

0,45 kg

250,-

DHS VT35

Výstražná tabule – Probíhá úklid CZ/EN

plast

česko-anglický

0,45 kg

280,-

DHS VT40

Výstražná tabule – Vstup zakázán CZ

plast

český

0,45 kg

250,-

DHS VT45

Výstražná tabule – Vstup zakázán CZ/EN

plast

česko-anglický

0,45 kg

280,-

VÝSTRAŽNÝ KUŽEL · jednostranný potisk rozměry: 21 × 21 × 31 cm barva: žlutá OZNAČENÍ

NÁZEV

MATERIÁL POPIS HMOTNOST CENA KČ

DHS VK10 Výstražný kužel – Nebezpečí uklouznutí

plast

český

0,45 kg

120,-

DHS VK20 Výstražný kužel – Nebezpečný prostor

plast

český

0,45 kg

120,-

DHS VK30 Výstražný kužel – Probíhá úklid

plast

český

0,45 kg

120,-

DHS VK40 Výstražný kužel – Vstup zakázán

plast

český

0,45 kg

120,-

212

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54


ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

SENZOR ZABRAŇUJÍCÍ STŘETU

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

BEZPEČNOST PROVOZU

JEDNODUCHÉ A ÚČINNÉ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI Jednoduché zařízení, které Vám pomůže vytvořit bezpečnější prostředí Vašeho provozu. Infračervené detektory pohybu Vám budou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, hlídat „slepý roh“ křižovatky. Pokud senzor detekuje pohyb na obou stranách křižovatky, aktivuje se výrazný vizuální a zvukový signál, který upozorní Vaše pracovníky před možnou kolizí. Zvukový signál je možné deaktivovat. · snadná instalace pomocí silných magnetů

· dodáváno včetně baterií

· pasivní infračervené pohybové senzory

· indikátor slabé baterie

· vysoce výkonná LED světla

· životnost baterie až 7 let (v závislosti na způsobu využití)

· alkalické baterie 6 × R20 (typ „D“)

Snadná instalace pomocí silných magnetů

DP COLSEN2 rozměry: 15 × 10,5 × 22 cm CENA: 9 890,-

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

Vysoce výkonná LED světla

213


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ VISACÍ ZÁMKY A PETLICE

Každou budovu a provozní zařízení je nutné zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Dveře, okna, brány, vrata, ale i  skříňky v  šatnách či nákladní vozy je tedy nutné opatřit zámky a doplňky pro zajištění bezpečnosti. V naší nabídce proto najdete: PRŮMYSLOVÉ VISACÍ ZÁMKY A PETLICE · v  této skupině najdete nejen visací zámky a  petlice, ale také řetězy, které poskytují vysokou ochranu před odcizením, nebo schránky na klíče, do kterých můžete uschovat klíče či kódové karty při předávání ve vaší nepřítomnosti. STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nízké vysoké

ZABEZPEČENÍ BUDOV

PRŮMYSLOVÉ ZABEZPEČENÍ · je určeno na montáž místo kliky na okna, okenní dveře či dveře nebo jako přídavný zámek. Tak je kvalitně ochráníte před vypáčením. Zámky lze otevírat klíčem nebo číselným kódem.

N

VISACÍ ZÁMKY PRO MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ · poskytují maximální ochranu proti nežádoucí manipulaci a brutálním útokům

NOVINKA

· vyrobeny z oceli, třmen je v těle dvoubodově jištěn · speciální povrchová úprava pro ještě větší zabezpečení a ochranu proti korozi · dodávány se dvěma klíči (jeden s LED svítilnou) OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

NÁZEV

ŠÍŘKA OKA VÝŠKA OKA ZÁMKU ZÁMKU

PRŮMĚR TŘMENE

CENA KČ

BY ZG001

Visací zámek pro maximální zabezpečení

10

29 mm

35 mm

14 mm

3 240,-

BY ZG002

Visací zámek pro maximální zabezpečení s krytým třmenem

10

22 mm

22 mm

14 mm

3 680,2 480,-

BY ZG003

Visací zámek pro maximální zabezpečení

10

27,5 mm

26,5 mm

11 mm

BY ZG004

Visací zámek pro maximální zabezpečení s krytým třmenem

10

18 mm

16 mm

11 mm

2 750,-

BY ZG005

Visací zámek pro maximální zabezpečení s prodlouženým třmenem

10

27,5 mm

50 mm

11 mm

2 440,-

BY ZG006

Visací zámek pro maximální zabezpečení s prodlouženým třmenem

10

27,5 mm

75 mm

11 mm

2 670,-

BY ZG007

Visací zámek pro maximální zabezpečení s prodlouženým třmenem

10

29 mm

100 mm

14 mm

4 230,-

BY ZG008

Visací zámek s maximálním zabezpečením odolný proti sněhu a slané vodě

10

27,5 mm

26 mm

11 mm

2 240,-

VYSOCE ODOLNÉ ODLEHČENÉ VISACÍ ZÁMKY · vyrobeny z odlehčeného hliníku TITALIUM · třmen s antikorozní povrchovou úpravu NANO PROTECT · paracentrický profil klíče brání jeho nepovolenému otevření OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

NÁZEV

ŠÍŘKA OKA VÝŠKA OKA ZÁMKU ZÁMKU

PRŮMĚR TŘMENE

CENA KČ

BY ZT001

Malý odolný odlehčený visací zámek

8

25 mm

34 mm

9,5 mm

590,-

BY ZT002

Velký odolný odlehčený visací zámek

8

25 mm

40 mm

11 mm

780,-

BY ZT003

Malý odolný odlehčený visací zámek s krytým třmenem

8

23 mm

25 mm

9,5 mm

770,-

BY ZT004

Velký odolný odlehčený visací zámek s krytým třmenem

8

25 mm

29 mm

11 mm

1 000,200,-

BY ZT005

Vysoce odolný odlehčený visací zámek

6

22 mm

23 mm

6,5 mm

BY ZT006

Vysoce odolný odlehčený visací zámek

6

25,5 mm

24 mm

7 mm

230,-

BY ZT007

Vysoce odolný odlehčený visací zámek

6

29 mm

29 mm

8 mm

280,-

BY ZT008

Vysoce odolný odlehčený visací zámek

6

33,5 mm

34 mm

9,5 mm

350,-

BY ZT009

Vysoce odolný odlehčený visací zámek s prodlouženým třmenem

6

29 mm

80 mm

8 mm

290,-

KÓDOVÉ VISACÍ ZÁMKY · uzamykatelné nastavitelným 3 až 5místným kódem · třmen z tvrzené oceli OZNAČENÍ

NÁZEV

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

ŠÍŘKA OKA VÝŠKA OKA ZÁMKU ZÁMKU

PRŮMĚR TŘMENE

CENA KČ

BY ZK001

Třímístný kódový visací zámek

5

23 mm

26 mm

6 mm

580,-

BY ZK002

Čtyřmístný kódový visací zámek

5

25,5 mm

33,5 mm

8 mm

580,-

BY ZK003

Pětimístný kódový visací zámek

5

31 mm

40 mm

10 mm

1 070,-

BY ZK004

Kódový otočný visací zámek

3

21 mm

21,5 mm

7 mm

170,-

214

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

» str. 296–319

N

VODĚODOLNÉ VISACÍ ZÁMKY

NOVINKA

· vyrobeny z mosazi · vhodné pro použití ve venkovním prostředí a v nepříznivých povětrnostních podmínkách

OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

NÁZEV

ŠÍŘKA OKA VÝŠKA OKA ZÁMKU ZÁMKU

PRŮMĚR TŘMENE

CENA KČ

BY ZM001

Voděodolný visací zámek s třmenem z nerezové oceli

8

23,5 mm

27 mm

8 mm

BY ZM002

Malý voděodolný visací zámek

5

20 mm

25 mm

8 mm

1 230,310,-

BY ZM003

Velký voděodolný visací zámek

6

23,5 mm

26 mm

9 mm

450,-

BY ZM004

Voděodolný visací zámek s prodlouženým třmenem

6

21 mm

63 mm

8 mm

460,-

· speciální tvar

OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

NÁZEV

ŠÍŘKA OKA VÝŠKA OKA ZÁMKU ZÁMKU

MATERIÁL

PRŮMĚR TŘMENE

CENA KČ

BY ZMB01

Malý speciální visací zámek s ocelovým pláštěm

7

ocel/mosaz

33 mm

14 mm

10 mm

1 050,-

BY ZMB02

Velký speciální visací zámek s ocelovým pláštěm

7

ocel/mosaz

37 mm

17 mm

12 mm

1 300,-

BY ZMB03

Malý speciální visací zámek

6

mosaz

19 mm

14 mm

10 mm

570,-

BY ZMB04

Středně velký speciální visací zámek

6

mosaz

22 mm

13 mm

12 mm

620,-

BY ZMB05

Velký speciální visací zámek

6

mosaz

35 mm

17 mm

12 mm

940,-

BY ZMB06

Speciální odlehčený visací zámek

6

hliník

22 mm

13 mm

12 mm

360,-

BY ZMB07

Malý speciální odlehčený zámek

6

hliník

22 mm

14 mm

12 mm

730,-

BY ZMB08

Velký speciální odlehčený zámek

6

hliník

35 mm

18 mm

12 mm

970,-

ZABEZPEČENÍ BUDOV

SPECIÁLNÍ VISACÍ ZÁMKY

OCELOVÉ VISACÍ ZÁMKY · vyrobeny z oceli, vysoký stupeň zabezpečení

OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

NÁZEV

ŠÍŘKA OKA ZÁMKU

VÝŠKA OKA ZÁMKU

PRŮMĚR TŘMENE

CENA KČ 1 100,-

BY ZO001

Voděodolný ocelový visací zámek s extrémním zabezpečením

9

25 mm

35 mm

11 mm

BY ZO002

Voděodolný ocelový visací zámek s extrémním zabezpečením

8

23,5 mm

27 mm

8 mm

970,-

BY ZO003

Ocelový visací zámek extrémně odolný korozi

9

25 mm

37 mm

11 mm

1 500,-

BY ZO004

Ocelový visací zámek s krytým třmenem

8

25 mm

28 mm

11 mm

1 680,-

KRUHOVÉ VISACÍ ZÁMKY · patentovaná kruhová konstrukce – vysoká odolnost proti odvrtání a vytržení · třmeny z tvrzené oceli chrání zámky před přestřižením či přeříznutím

OZNAČENÍ

STUPEŇ ŠÍŘKA OKA VÝŠKA OKA PRŮMĚR ZABEZPEČENÍ MATERIÁL ZÁMKU ZÁMKU TŘMENE

NÁZEV

CENA KČ

BY ZD001

Kruhový visací zámek s dvoubodově jištěným třmenem

7

hliník

17 mm

13 mm

8 mm

450,-

BY ZD002

Kruhový visací zámek s dvoubodově jištěným třmenem

7

hliník

20 mm

17 mm

10 mm

530,-

"

BY ZD003

Ocelový kruhový visací zámek

8

ocel

25 mm

18 mm

11 mm

1 050,-

"

BY ZD004

Ocelový kruhový visací zámek

8

ocel

25 mm

16 mm

12 mm

1 510,-

"

BY ZD005

Nerezový kruhový visací zámek s krytem zámku

7

ocel

13 mm

8 mm

6,5 mm

470,-

"

BY ZD006

Nerezový kruhový visací zámek s krytem zámku

7

ocel

17 mm

13 mm

8 mm

730,-

"

BY ZD007

Nerezový kruhový visací zámek s krytem zámku

7

ocel

20 mm

17 mm

10 mm

860,-

"

BY ZD008

Kruhový visací zámek ECO s krytem zámku do potravinářství

7

ocel

19,5 mm

17 mm

10 mm

860,-

"

BY ZD009

Kruhový visací zámek s vysokým zabezpečením

9

ocel

25 mm

18 mm

11 mm

1 350,-

"

BY ZD010

Kruhový visací zámek s vysokým zabezpečením

9

ocel

20 mm

17 mm

10 mm

1 140,-

"

800 156 944 ZELENÁ LINKA

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

215


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

» str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nízké vysoké

PETLICE NEREZOVÉ PETLICE PRO KRUHOVÉ ZÁMKY ZABEZPEČENÍ BUDOV

· ideální v kombinaci s kruhovými zámky (zakrývají třmen kruhového zámku a tím zvyšují ochranu proti brutálním útokům) · bytelná konstrukce z nerezové oceli

N

· skryté šrouby chráněné proti napadnutí · tvrzené panty OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

NÁZEV

MATERIÁL

VELIKOST OKA

NOVINKA

ROZMĚRY

CENA KČ

BY P1401

Nerezová petlice

8

nerezová ocel

12,5 mm

120 × 30 × 56 mm

450,-

BY P1402

Nerezová petlice

8

nerezová ocel

12,5 mm

190 × 30 × 56 mm

530,-

ROZMĚRY

CENA KČ

155 × 25 × 45 mm 195 × 25 × 45 mm 230 × 25 × 45 mm

380,690,-

ROZMĚRY

CENA KČ

75 × 25 × 29 mm 95 × 30 × 39 mm

130,-

PETLICE · bytelná ocelová konstrukce a tvrzené spojovací prvky · skryté šrouby chráněné proti napadnutí · vhodná i pro dveře, které plně nedoléhají k zárubním OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ MATERIÁL

NÁZEV

VELIKOST OKA

BY P1101

Petlice malá

8

ocel

12 mm

BY P1102

Petlice střední

8

ocel

12,2 mm

BY P1103

Petlice velká

8

ocel

12,2 mm

530,-

NEREZOVÉ PETLICE · vyrobeny z oceli, odolné proti korozi · skryté šrouby chráněné proti napadnutí OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ MATERIÁL

NÁZEV

VELIKOST OKA

BY P2001

Nerezová petlice

2

ocel

9 mm

BY P2002

Nerezová petlice

2

ocel

13,4 mm

BY P2003

Nerezová petlice

2

ocel

13,4 mm

BY P2004

Nerezová petlice

2

ocel

13,4 mm

155 × 30 × 47 mm 135 × 30 × 47 mm

80,140,190,-

PETLICE NA PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY · vyrobeny speciální svářecí technologií z extrémně odolné oceli · 100% odolnost proti korozi · určeny speciálně na přepravní a skladovací kontejnery · možnost použití také na posuvné dveře, brány, dveře nákladních aut a další OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ MATERIÁL

NÁZEV

ROZMĚRY

CENA KČ

BY P2151

Petlice na přepravní kontejnery bez visacího zámku

10

ocel

Petlice na přepravní kontejnery + BY ZG007 Petlice na přepravní kontejnery s visacím zámkem

10

ocel

220 × 85 × 120 mm 220 × 85 × 120 mm

4 540,-

BY P2152

10

ocel

220 × 85 × 120 mm

6 780,-

BY P2153

7 480,-

PETLICE NA KRUHOVÝ ZÁMEK · speciálně zkonstruovány pro kruhové zámky (není součástí) a ideální pro dvoukřídlé dveře · vyrobeny z oceli · kovové tělo petlice úplně chrání integrovaný zámek před napadnutím · poskytují extrémní ochranu proti korozi OZNAČENÍ

216

NÁZEV

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

MATERIÁL

ROZMĚRY 215 × 35 × 79 mm 215 × 35 × 79 mm

BY PD01

Petlice na kruhový zámek černá

8

pozinkovaná ocel

BY PD02

Petlice na kruhový zámek bílá

8

pozinkovaná ocel

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

CENA KČ 800,800,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

SCHRÁNKY NA KLÍČE Schránky na klíče slouží k úschově a předání klíčů a elektronických karet. Vyrobeny jsou z oceli, a tedy vysoce odolné.

N

NOVINKA

BY KS002 SCHRÁNKA PRO ÚSCHOVU KLÍČŮ DO ZDI

– montáž do zdi nebo podlahy

– kryt cylindrické vložky

– díky možnosti vložit vlastní cylindrickou vložku lze zakomponovat do klíčového systému

– montáž do zdi nebo podlahy

vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory

– díky možnosti vložit vlastní cylindrickou vložku lze zakomponovat do klíčového systému

uzamykání: klíčem

vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory

rozměry: Ø 62 × 120 mm

uzamykání: klíčem CENA: 1 320,-

rozměry: Ø 61 × 120 mm CENA: 1 420,-

BY KG001

BY KG002

SCHRÁNKA NA KLÍČE S 4ČÍSELNÝM KÓDEM NA DVEŘE

SCHRÁNKA NA KLÍČE S 4ČÍSELNÝM KÓDEM

– třmen jako visací zámek, možnost umístění například na kouli u dveří nebo zábradlí

– upevnění pomoci šroubu na zeď

vhodné použití: vnitřní a chráněné venkovní prostory

uzamykání: 4místným číselným kódem

uzamykání: 4místným číselným kódem

vhodné použití: vnitřní a chráněné venkovní prostory rozměry: 80 × 40 × 120 mm

rozměry: 85 × 45 × 180 mm

CENA: 1 030,-

CENA: 1 120,BY KG003

BY KG004

SCHRÁNKA NA KLÍČE S 10ČÍSELNÝM KÓDEM NA DVEŘE

SCHRÁNKA NA KLÍČE S 10ČÍSELNÝM KÓDEM

– třmen jako visací zámek, možnost umístění například na kouli u dveří nebo zábradlí

– upevnění pomoci šroubu na zeď

vhodné použití: vnitřní a chráněné venkovní prostory

uzamykání: 10místným číselným kódem

uzamykání: 10místným číselným kódem

vhodné použití: vnitřní a chráněné venkovní prostory rozměry: 78 × 46 × 120 mm

rozměry: 88 × 48 × 180 mm

CENA: 1 320,-

CENA: 1 460,BY KG005

BY KG006

VYSOCE ODOLNÁ SCHRÁNKA NA KLÍČE S 4ČÍSELNÝM KÓDEM

MALÁ SCHRÁNKA NA KLÍČE S 4ČÍSELNÝM KÓDEM

– upevnění pomoci šroubu na zeď

– upevnění pomoci šroubu na zeď

vhodné použití: vnitřní a chráněné venkovní prostory

vhodné použití: vnitřní a chráněné venkovní prostory

uzamykání: 4místným číselným kódem

uzamykání: 4místným číselným kódem

rozměry: 80 × 60 × 120 mm

rozměry: 60 × 37 × 92 mm CENA: 1 080,-

800 156 944 ZELENÁ LINKA

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

CENA: 820,-

217

ZABEZPEČENÍ BUDOV

BY KS001 SCHRÁNKA PRO ÚSCHOVU KLÍČŮ DO ZDI


OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY

ZABEZPEČENÍ BUDOV

» str. 166–213

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nízké vysoké

N

PRŮMYSLOVÉ ZABEZPEČENÍ Tyto zámky jsou určeny k uzamykání dveří, okenních dveří a oken v průmyslových provozech i jinde. Chrání proti nežádoucímu vniknutí do objektu či místnosti.

NOVINKA

Jsou vyrobeny z odolných materiálů a v souladu s vysokými požadavky bezpečnostních norem. Zámek má univerzální provedení – levostranné i pravostranné.

ROZVOROVÉ ZÁMKY S KLIKOU · montují se na místo původní kliky a plně po ní přebírají funkci STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

BY OZ001

10

2 160,-

10

73 × 103 × 210 mm 73 × 103 × 210 mm

hnědá

BY OZ002

bílá

2 160,-

OZNAČENÍ

PŘÍDAVNÉ ZÁMKY BEZ KLIKY

KÓDOVÉ ZÁMKY · montují se na místo původní kliky nebo jako přídavný zámek STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

BY OZ003

10

2 100,-

10

72 × 77 × 120 mm 72 × 77 × 120 mm

bílá

BY OZ004

hnědá

2 100,-

OZNAČENÍ

218

CENA KČ

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

CENA KČ

· montují se na místo původní kliky nebo jako přídavný zámek STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

BY OZ005

10

1 770,-

10

73 × 103 × 210 mm 73 × 103 × 210 mm

hnědá

BY OZ006

bílá

1 770,-

OZNAČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

CENA KČ

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

N

ŘETĚZY A KOTVY

1

2

3

4

5

NOVINKA

6

7

ZABEZPEČENÍ BUDOV

ŘETĚZOVÉ ZÁMKY · řetězy těchto zámků jsou chráněny speciálním textilním obalem proti poškození okolního zařízení · zámek je součástí řetězu OZNAČENÍ

POPIS

STUPEŇ PRŮMĚR DÉLKA ZABEZPEČENÍ TLOUŠŤKA OKA ŘETĚZU ŘETĚZU HMOTNOST

CENA KČ

BY R0001 1 Řetěz 8210/110

10

Ø 30 mm

8 mm

110 cm

2 497 g

1 270,-

BY R0002 2 Řetěz 1010/140

12

Ø 33 mm

9 mm

140 cm

2 740 g

3 290,-

12

Ø 33 mm

9 mm

170 cm

3 380 g

3 550,-

BY R0004 3 Řetěz 9100/140

13

Ø 40 mm

10 mm

140 cm

3 850 g

2 530,-

BY R0005

13

Ø 40 mm

10 mm

170 cm

4 850 g

2 790,-

BY R0003

Řetěz 1010/170 Řetěz 9100/170

BY R0006

Řetěz 1060/140

15

Ø 35 mm

10 mm

140 cm

3 260 g

2 530,-

BY R0007

Řetěz 1060/170

15

Ø 35 mm

10 mm

170 cm

3 750 g

2 790,-

ŘETĚZY S U-ZÁMKEM · zámky poskytují vysoké zabezpečení · řetězy těchto zámků jsou chráněny speciálním textilním obalem proti poškození okolního zařízení OZNAČENÍ

POPIS

STUPEŇ PRŮMĚR DÉLKA ZABEZPEČENÍ TLOUŠŤKA OKA ŘETĚZU ŘETĚZU HMOTNOST

CENA KČ 3 290,-

BY R0008 4 Řetěz a U-zámek

15

Ø 45 mm

10 mm

120 cm

3 320 g

BY R0009

Řetěz a U-zámek

16

Ø 45 mm

12 mm

120 cm

4 480 g

3 550,-

BY R0010

Řetěz a U-zámek

19

Ø 45 mm

12 mm

120 cm

4 500 g

4 470,-

BY WBA1 KOTVA PRO ZAMKNUTÍ ŘETĚZEM - umístění do podlahy nebo zdi - vnější i vnitřní použití - ocelové kuličky pro zaslepení šroubů po namontování - vyrobena z tvrzené oceli, kryta odolným plastovým pláštěm - průměr oka kotvy: 16 mm - snadné přejetí vozidlem - montážní materiál součástí dodávky Cena: 2 280,-

ŘETĚZY S KOTOUČOVÝM ZÁMKEM A ALARMEM · určeny pro motocykly, poskytují nejvyšší možné zabezpečení · alarm se spustí okamžitě při pohybu se zámkem bez vloženého klíče · chráněny speciálním textliním obalem proti poškození okolního zařízení OZNAČENÍ

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

POPIS

TLOUŠŤKA

PRŮMĚR OKA ŘETĚZU

DÉLKA ŘETĚZU

HMOTNOST

CENA KČ

Řetěz a kotoučový zámek s alarmem

19

Ø 45 mm

12 mm

120 cm

3 800 g

5 400,-

BY R0012 5 Řetěz a kotoučový zámek s alarmem

20

Ø 45 mm

12 mm

120 cm

4 120 g

5 740,-

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

TLOUŠŤKA

PRŮMĚR OKA ŘETĚZU

DÉLKA ŘETĚZU

HMOTNOST

CENA KČ

20

Ø 45 mm

12 mm

120 cm

4 120 g

6 620,-

TLOUŠŤKA

PRŮMĚR OKA ŘETĚZU

DÉLKA ŘETĚZU

HMOTNOST

CENA KČ

BY R0011

ŘETĚZ A VISACÍ ZÁMEK PRO MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ · poskytuje maximální možné zabezpečení vašeho zařízení · skládá se z řetězu a visacího zámku · je chráněn speciálním textliním obalem proti poškození okolního zařízení OZNAČENÍ

POPIS

BY R0013 6 Řetěz a visací zámek pro maximální zabezpečení

ŘETĚZY S PATENTOVANÝM UZAMYKACÍM SYSTÉMEM · řetězové zámky poskutují maximální zabezpečení · speciální uchycení konců řetězu v těle zámku · patentovaný uzamykací systém s více jak milionem klíčových sestav · textliní obal proti poškození okolního zařízení OZNAČENÍ

POPIS

STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

BY R0014 7 Řetěz s patentovaným uzamykacím systémem

20

Ø 45 mm

12 mm

140 cm

4 700 g

5 910,-

BY R0015

20

Ø 45 mm

12 mm

170 cm

5 700 g

6 380,-

Řetěz s patentovaným uzamykacím systémem

800 156 944 ZELENÁ LINKA

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

219


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

SKŘÍŇKY NA KLÍČE · vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku, v nadčasovém elegantním designu · umožňují snadný přístup ke klíčům · vybaveny cylindrickým zámkem se dvěma klíči (lze přiobjednat více klíčů) · slouží k uložení klíčů na inovativní klíčence, která umožňuje stálou viditelnost popisu, klíč ukryt za klíčenkou · výškově nastavitelné lišty s háčky · přehledný seznam k nalepení na zadní stranu dvířek lze vytvořit s pomocí šablony u produktu na www.happyend.cz · skříňku lze snadno přišroubovat přímo na zeď, montážní materiál součástí balení · všechny skříňky obsahují 6 klíčenek v různých barvách (2 × černá, 1 × červená, 1 × žlutá, 2 × modrá)

ZABEZPEČENÍ BUDOV

· montážní materiál součástí balení

DU BOX/12

DU BOX/18

DU BOX/36

SKŘÍŇKA NA 12 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 16 cm hmotnost: 1,3 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 18 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 28 cm hmotnost: 1,8 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 36 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 28 cm hmotnost: 2,2 kg barva: stříbrná

CENA: 950,-

CENA: 1 440,-

DU BOX/48

DU BOX/54

DU BOX/72

SKŘÍŇKA NA 48 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 40 cm hmotnost: 3,1 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 54 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 28 cm hmotnost: 2,3 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 72 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 40 cm hmotnost: 3,4 kg barva: stříbrná

220

CENA: 2 190,-

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

CENA: 2 290,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

CENA: 1 740,-

CENA: 2 770,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

DU ZAV/24 ZÁVĚSNÝ PANEL NA 24 KLÍČŮ – závěsný panel se 4 lištami pro 24 klíčů – vzdálenost lišt s háčky lze pohodlně měnit – součástí balení 6 klíčenek v různých barvách

ZABEZPEČENÍ BUDOV

rozměry: 21,2 × 3,2 × 36,2 cm hmotnost: 0,6 kg materiál: plast barva: šedá

CENA: 570,-

ZÁVĚSNÁ KLÍČENKA · jedinečná plastová klíčenka umožňuje dokonalý přehled o klíčích · popis stále viditelný, klíč uložen za klíčenkou · snadné otevření klipu bez sejmutí závěsného kroužku

OZNAČENÍ

BARVA

DU KLIC/CE DU KLIC/CV DU KLIC/ZL DU KLIC/MO

černá červená žlutá modrá

SNADNÁ VÝMĚNA POPISOVACÍHO ŠTÍTKU

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 6 ks 6 ks 6 ks 6 ks

80,80,80,80,-

KRABIČKY NA KLÍČ

DU BOX/112 SKŘÍŇKA NA 112 KLÍČŮ – plechová skříňka na klíče – háčky pro zavěšení max. 112 klíčů – cylindrický zámek se dvěma klíči – otvory pro instalaci na zeď – vnitřní čepy umožňují otevření dveří o 110° – k zavěšení klíčů na běžném kroužku rozměry: 35 × 11 × 45 cm hmotnost: 6,5 kg materiál: ocelový plech barva: šedá (RAL 7035)

800 156 944 ZELENÁ LINKA

1 OZNAČENÍ 1 DHS KRK 2 DHS KRK/01 3 DHS KRK/02

CENA: 1 770,-

DHS KRK/S1 DHS KRK/S2

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

2

3

NÁZEV

PROVEDENÍ

CENA KČ

krabička na klíč krabička na klíč krabička na klíč náhradní sklo náhradní sklo

uzamykatelná na plombu s paličkou uzamykatelná s paličkou velké pro DKS KRK/01 malé pro DKS KRK/02

350,270,390,40,30,-

221


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

ZABEZPEČENÍ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ HLÍDAČE DVEŘÍ PRO KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179:2008 – DVEŘE OTEVŘETE JEDNÍM POHYBEM

wächterelle

Hlídače dveří zabezpečují nouzové východy proti zneužití. V nouzové situaci lze dveře otevřít stiskem kliky. Tím dojde GfS EH-Türwächter Bestell-Matrix k posunutí hlídače dolů, čímž se uvolní dráha kliky. Současně se spustí trvalý alarm, který lze vypnout pouze klíčem a poté vrátit Optionale Zusätze Serienkennzahl hlídač dveří do výchozí klidové polohy. mit namontovat eingebautem Profilhalbzylinder lzeEH-Türwächter jej ihned na požární dveře - Basisgerät für Türdrücker a nouzové východy. Nevyžaduje přívod elektrického proudu.

ZABEZPEČENÍ BUDOV

–0 9Profesionální 9 0 0 model 0 1

0

0

0

EH-Türwächter für Treibriegel nach rechts (siehe S.44)

2

0

0

0

EH-Türwächter für Treibriegel nach links (siehe S.44)

3

0

0

0

EH-Türwächter für Treibriegel nach vorn (siehe S.44)

4

0

0

0

EH-Türwächter für Panikstangen (Details ab S. 18)

0

1

0

0

EH-Türwächter mit Voralarm (für Drücker / Panikstange)

0

0

1

0

EH-Türwächter mit potentialfreiem Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel

0

0

3

0

EH-Türwächter Daueroffenkontakt, potentialfrei, Fremdeinspeisungsklemme

0

0

4

0

EH-Türwächter mit Funkweiterleitung (Details ab S. 22)

0

0

0

1

in langnachleuchtender (fluoreszierender) Lackierung

0

0

0

2

in Lackierung nach RAL-Farbe

Kennzahl für Treibriegel oder Panikstange

Únikové cesty musí zůstat volně průchozí a bez překážek. Červené krabičky s  klíčem k  únikovým dveřím, uloženým pod sklem, nemají oporu v žádném zákonu a prodlužují dobu úniku. Ideálním řešením jsou hlídače dveří. Nové normy Evropské unie navíc požadují, aby bylo možné dveře na únikové cestě snadno otevřít jedním pohybem ruky.

Farbkennzahl

Uzamčeno

GfS EH-Türwächter

Nouzové otevření

Vstup pomocí klíče

Serie 990 000

Trvalé odblokovaní

HLÍDAČ DVEŘÍ STANDARDNÍ Technické údaje:

· siréna 95 dB / 1 metr

· napájení 9V baterií, nezávislé na el. síti

· hlídač dveří je odolný vůči vandalismu

· dodávkaLieferumfang: včetně montážního materiálu

· jednoduchá montáž

2 Schlüssel • 9 V Batterie • 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil OZNAČENÍ BARVA für den EH-Türwächter, langnachleuchtend • 1 großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, GH 990000 zelená, RAL 6029 mit Benutzungshinweis für die Tür GH 990001 • 3 Schrauben zur Befestigung fotoluminiscenční •

Weitere EH-Türwächtermodelle Weitere EH-Türwächtermodelle

CENA KČ 10 920,-

10 400,-

11 770,-

11 200,-

Der EH-Türwächter verfügt über einen eingebauten Profilhalbzylinder, der auf Wunsch ohne Mehrpreis auch gleichschließend ausgeliefert werden kann. Die Lautstärke der Standardhupe beträgt 75 dB / 1 m. Der EH-Türwächter besteht aus Metall und wird standardmäßig in grün (RAL 6029) ausgeliefert. HLÍDAČ DVEŘÍ S PŘEDALARMEM

16

CENA KČ OD 2 KS

Türwächtermodelle

TürwächterPo stisku červeného tlačítkamit se spustí předalarm, který uživatele informuje o tom, že by tyto dveře měl otevřít pouze v nouzové situaci. GfS EH-Türwächter Voralarm modelle Po uvolnění tlačítka se předalarm vypne. Pokud dojde k úplnému stisku kliky, dojde k trvalému zapnutí hlavního alarmu.

GfS EH-Türwächter mit Voralarm Serie 990 100 ·990 siréna Serie 10095 dB / 1 metr Technické údaje:

die Türklinke den Voralarm herunterdrückt, ausgelöst. · hlídač dveří je odolný vůči vandalismu ·Sobald napájení 9V baterií, nezávislé na el.wird síti ein Alarm Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder. Dem Benutzer soll Sobald die Türklinke den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. · ist. jednoduchá montáž ·damit dodávka včetnědass montážního vermittelt werden, diese Tür nur immateriálu Notfall zu benutzen Drückt der VIDEO PRODUKTU Mit dem Loslassen Klinke verstummt der Alarm Benutzer den soll Benutzer jedoch dieder Klinke nach unten durch, löst erwieder. damit Dem unwiderruflich damit vermittelt werden, dass diese gibt Tür nur Notfall Hauptalarm aus und der Türwächter die im Klinke frei.zu benutzen ist. Drückt der Benutzer jedoch die Klinke nach unten durch, löst er damit unwiderruflich den Hauptalarm aus und der gibtverwendbar, die Klinke frei. OZNAČENÍ BARVA Nur bei Türdrückern undTürwächter Panikstangen nicht bei Türtreibriegeln. CENA Nur bei Türdrückern und Panikstangen verwendbar, bei6029 Türtreibriegeln. GH 990100 zelená,nicht RAL

GH 990101

fotoluminiscenční

NA HAPPYEND.CZ

CENA KČ OD 2 KS

12 330,-

11 800,-

13 380,-

12 800,-

GfS EH-Türwächter an Panikstangen HLÍDAČ DVEŘÍ PRO PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PŘEDALARMEM DLE NORMY ČSN EN 1125:2008

GfS EH-Türwächter anpro Panikstangen Serie 994 000 Po stisku červeného tlačítka nouzové otevření dveří spustí hlídač dveří předalarm, který uživatele informuje o tom, že by tyto dveře měl otevřít pouze v nouzové situaci. uvolnění tlačítka se předalarm vypne. Serie 994Po000 Nähere Beschreibung ab S. 18 Pokud dojde k úplnému stlačení panikového kování, dojde k trvalému zapnutí hlavního alarmu. Nähere Beschreibung sichert ab S. 18 In Verschlussstellung der EH-Türwächter die Panikstange, die Tür kann

· siréna 95 dB / 1 metr

Technické údaje: im Notfall mit einem Handgriff begangen werden.

In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter die Panikstange, die Tür kann

· hlídačsenkdveří je odolný vůči vandalismu ·im Notfall napájení 9VHandgriff baterií, nezávislé nasich el. síti Durch dasmit Drücken der Panikstange verschiebt der EH-Türwächter einem begangen werden. recht nach unten. Es ertönt ein Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüssels wieder · jednoduchá montáž ·Durch dodávka včetně montážního materiálu quittiert werden kann. das Drücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten. Es ertönt ein Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüssels wieder Dieses Modell auch mit einem Voralarm kombinierbar. quittiert werdenistkann. Dieses Modell ist auch mit einem Voralarm kombinierbar. OZNAČENÍ BARVA

CENA KČ

zelená, RAL 6029

13 300,-

12 700,-

GH 994101

fotoluminiscenční

14 300,-

13 600,-

GfS EH-Funk-Türwächter GfS EH-Funk-Türwächter

Serie 990 040 Serie 990 040

Nähere Beschreibung ab S. 22

222

CENA KČ OD 2 KS

GH 994100

SVÍTICÍ ZNAČENÍ

Nähere Beschreibung ab 22 18–29 Das EH-Funk-Türwächtersystem wird eingesetzt, wenn das Signal auf ein Anzei» S.str. gepaneel beim Pförtner oder an die Decke einer Lagerhalle usw. gegeben werden soll. EH-Funk-Türwächtersystem wird eingesetzt, wenn das Signal auf ein AnzeiDas gepaneel beim Pförtner oder an die Decke einer Lagerhalle usw. gegeben werden Beim EH-Funk-Türwächter sind für die Meldung zum Anzeigepaneel oder ähnlichem soll.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

» str. 296–319

HLÍDAČE DVEŘÍ OTEVÍRANÉ DO BOKU Hlídač dveří se montuje pod kliku dveří. Její stisknutí je možné pouze tehdy, pokud hlídač dveří pootočíte na stranu a tím se současně rozezní varovný signál. Pomocí klíče lze hlídač dveří otočit do klidové svislé polohy a současně tak ukončit varovný signál.

Pokud je nutné zajistit otevření dveří na delší dobu, lze pomocí vloženého klíče otočit hlídač dveří o 180° dolů bez spuštění alarmu. Na skleněné dveře lze hlídač dveří připevnit pouze pomocí montážní desky.

EKONOMICKÁ VARIANTA HLÍDAČE DVEŘÍ

Nouzové otevření

Vstup pomocí klíče

ZABEZPEČENÍ BUDOV

Uzamčeno

Trvalé odblokovaní

HLÍDAČ DVEŘÍ OTEVÍRANÝ DO BOKU OZNAČENÍ

· napájení 9V baterií, nezávislé na el. síti

GH 900000

zelená, RAL 6029

6 150,-

5 850,-

GH 900001

fotoluminiscenční

7 200,-

6 840,-

· dodávka včetně montážního materiálu

BARVA

CENA KČ

CENA KČ OD 2 KS

Technické údaje:

· siréna 95 dB / 1 metrů · hlídač dveří je odolný vůči vandalismu · jednoduchá montáž

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HLÍDAČE DVEŘÍ, KTERÉ SE UMISŤUJÍ POD KLIKU DVEŘÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ MONTÁŽNÍ ÚHELNÍK PRO SKLENĚNÉ DVEŘE S KRÁTKÝM NEBO STANDARDNĚ DLOUHÝM ŠTÍTEM ZÁMKU (17,5 cm) OZNAČENÍ

BARVA

DISTANČNÍ HRANOL PRO VYROVNÁNÍ VZDÁLENOSTI HLÍDAČE OD DVEŘÍ OZNAČENÍ

BARVA

HLOUBKA

GH 901470 zelená, RAL 6029

170 × 175 mm

1 205,-

GH 901455

zelená, RAL 6029

30 mm

GH 901471

170 × 175 mm

1 520,-

GH 901456

fotoluminiscenční

30 mm

1 530,-

GH 901880

zelená, RAL 6029

50 mm

1 450,-

fotoluminiscenční

ROZMĚRY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HLÍDAČE DVEŘÍ, KTERÉ SE UMISŤUJÍ POD PANIKOVOU TYČ

CENA KČ

OBOUSTRANNÁ MONTÁŽNÍ LEPICÍ PÁSKA OZNAČENÍ

ROZMĚRY

GH 901674

175 × 52 × 1 mm

CENA KČ 170 ,-

MONTÁŽNÍ ÚHELNÍK PRO SKLENĚNÉ DVEŘE S DLOUHÝM ŠTÍTEM ZÁMKU (20,5 cm) OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ 1 390,-

GH 901881

fotoluminiscenční

50 mm

GH 901883

zelená, RAL 6029

60 mm

1 590,1 450,-

GH 901884

fotoluminiscenční

60 mm

1 590,-

ZALOMENÝ MONTÁŽNÍ ÚHELNÍK PRO LEVÉ DVEŘE OZNAČENÍ

BARVA

ZALOMENÍ

GH 901770 zelená, RAL 6029 170 × 205 mm

1 360,-

GH 991370

zelená, RAL 6029

30 mm

GH 901771

1 680,-

GH 991372

fotoluminiscenční

30 mm

1 720,-

GH 991380

zelená, RAL 6029

50 mm

1 500,-

GH 991382

fotoluminiscenční

50 mm

1 790,-

fotoluminiscenční 170 × 205 mm

CENA KČ

MONTÁŽNÍ NALEPOVACÍ DESKA PRO SKLENĚNÉ DVEŘE OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚRY

GH 901670

zelená, RAL 6029

GH 901671

fotoluminiscenční

175 × 52 mm 175 × 52 mm

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

CENA KČ 1 425,-

ZALOMENÝ MONTÁŽNÍ ÚHELNÍK PRO PRAVÉ DVEŘE

CENA KČ

OZNAČENÍ

BARVA

ZALOMENÍ

1 205,-

GH 991371

zelená, RAL 6029

30 mm

1 295,-

GH 991373

fotoluminiscenční

30 mm

1 720,-

GH 991381

zelená, RAL 6029

50 mm

1 500,-

GH 991383

fotoluminiscenční

50 mm

1 790,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

CENA KČ 1 425,-

223


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ

OCHRANNÉ PROFILY, NÁRAZNÍKY A ZÁBRANY » str. 166–213

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

HLÍDAČE DVEŘÍ DEXCON PRO KOVÁNÍ DLE NORMY ČSN EN 1125-2008 Únikové cesty musí zůstat volně průchozí a bez překážek. Uzamčené skříňky s  klíčem k  únikovým dveřím umístěné pod sklem nemají oporu v  žádném zákonu a  prodlužují dobu úniku. Ideálním řešením je hlídač dveří. Normy Evropské unie navíc požadují, aby bylo možné dveře na únikové cestě snadno otevřít jedním pohybem ruky. Hlídače dveří zabezpečují nouzové východy proti zneužití. V nouzové situaci lze dveře otevřít stiskem madla. Tím dojde k uvolnění blokační páky nebo ztráty kontaktu magnetického spínače a  současně se spustí trvalý alarm, který lze vypnout pouze klíčem.

· červené provedení zvyšuje viditelnost hlídače a tím snižuje riziko zneužití východu · automatické vypnutí alarmu po 30/180 sekundách · dvě úrovně hluku (75 dB a 95 dB) · možnost připojení do stávajícího kontrolního systému (tichý alarm) · opakované spuštění alarmu v případě nedovření dveří · jednoduchá montáž · dodávka včetně instalačního materiálu

ZABEZPEČENÍ BUDOV

Nové profesionální modely DEXCON lze ihned namontovat na požární dveře a nouzové východy splňující normu ČSN EN 1125-2008. Nezvyšují nároky na otevření dveří a  nevyžaduje externí přívod elektrického proudu. HLÍDAČE DVEŘÍ S PŘEDALARMEM PRO PANIKOVÉ KOVÁNÍ Hlídač dveří s  předalarmem informuje po jemném stisku kování uživatele o tom, že by tyto dveře měl otevřít pouze v nouzové situaci. Po uvolnění panikového madla se předalarm vypne. Pokud dojde k plnému stisku panikové tyče, dojde k trvalému zapnutí alarmu.

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

Balení obsahuje: · nastavitelná spouštěcí páka s bezpečnostním lankem (50–130 mm) · 9V baterie · 6 ks jednorázových krytek spuštěcí páky GH951292

Hlídač dveří pro panikové kování

· 2 ks klíče pro vypnutí alarmu · fluorescenční nápis STOP

OZNAČENÍ

CENA KČ

CENA KČ OD 2 KS

GH 960950

5 510,-

5 240,-

Spouštěcí páka s bezpečnostním lankem sepne alarm

HLÍDAČE DVEŘÍ PRO JAKÉKOLI DVEŘE A OKNA Tento hlídač je určen k zamezení neoprávněnému použití nouzových východů a  oken. Jakmile jsou otevřeny dveře nebo okno a  dojde k přerušení magnetického pole mezi hlídačem a magnetem, spustí se akustický alarm, který lze vypnout pouze pomocí klíče.

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

Balení obsahuje: · 2m externí kabel se senzorem · 9V baterie · 2 ks klíče pro vypnutí alarmu · fluorescenční nápis STOP

OZNAČENÍ

CENA KČ

CENA KČ OD 2 KS

GH 960960

4 150,-

3 950,-

Příklady použití:

Montáž na jednokřídlé dveře

Montáž na dvoukřídlé dveře s pomocí externího kabelu se senzorem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1

224

OZNAČENÍ

2

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

Montáž na dvoukřídlé dveře s vlastní klikou

NÁZEV

CENA KČ

1

GH 960915

Nastavitelná spouštěcí páka 55–130 mm, lanko

2

GH 951292

Jednorázové krytky spouštěcí páky, 6 ks

GH 960965

Oboustranná lepicí páska

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

1 280,-

N

330,250,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

POUZDRA PRO SNADNÉ ZABEZPEČENÍ KLIKY ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ A OKEN Opakovaně použitelné plastové kryty se upevňují pomocí červenozeleného bezpečnostního zámku nad kliku únikových dveří nebo oken. V  případě nebezpečí kryt srazíte, aniž by se poškodil. Na předem stanoveném místě přitom dojde ke Fluchttürhaube

zlomení červených upínacích prvků, které snadno vyměníte za nové. Dodává se ve třech standardních šířkách pro široké nebo úzké dveřní rámy a pro kliky dveří. Fluchttürhaube

Typ D 2

Ty

Ar

Art.-Nr. 901 480

Fluchttürhauben

ZABEZPEČENÍ BUDOV

Lieferumfang

• Haube E • 2 grüne Unter • 6 rote Oberpl • 1Piktogramm

Lieferumfang Typ D 2: • Haube D 2 • 2 grüne Unterplatten • 6 rote Oberplatten • 1Piktogramm

Die Haube Typ D 2

Die Haube Typ E

eignet sich zur Absicherung von Treibriegeln bei Fenstern oder Türen mit nor-

eignet sich zur Absicherung von Treibriegeln bei Fenstern oder Türen

Rahmen. Sie besteht aus beständigem Macrolon, das nicht mehr zerplatzt, so dass d malem Rahmen. Sie besteht aus beständigem Macrolon, das nicht mehr zerplatzt, so dass die MODEL D2, PRO DVEŘE SE ŠIROKÝM RÁMEM MODEL E, PRO DVEŘE S ÚZKÝM RÁMEM lem wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch de Haube wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

GH 901480

361 × 80 × 72 mm

Spezialverschluss mit rot-grüner Kennzeichnung abfällt und der Türgriff frei ist. Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis.

CENA KČ

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab S. 86

1 410,-

– součástí balení jsou i upínací pruhy a držáky 80

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

GH 901290

330 × 65 × 90 mm

verschluss mit rot-grüner Kennzeichnung abfällt und der Türgriff frei ist. Ein Piktogram Haube gibt den Benutzungshinweis.

CENA KČ

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab S. 86

1 410,-

Fluchttürhaube

– součástí balení jsou i upínací pruhy a držáky

Typ K Art.-Nr. 901 500

MODEL K, PRO ZAJIŠTĚNÍ KLIKY OZNAČENÍ

ROZMĚRY

GH 901500 215 × 99 × 100 mm – součástí balení jsou i upínací pruhy a držáky

CENA KČ 1 710,-

ROZMĚRY

GH 901240 125 × 65 × 48 mm – součástí balení jsou i upínací pruhy a držáky

CENA KČ 1 380,-

OZNAČENÍ

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

GH 901294

2 ks

230,-

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab S. 86

83

Art.-Nr. 901 240

330,-

Die Haube Typ K eignet sich zur Absicherung von Türklinken. Sie hat 4 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, so dass sie individuell für jede Türklinke verwendet werden kann. Sie besteht aus beständigem Macrolon, das nicht mehr zerplatzt, so dass die Haube wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der Spezialverschluss mit rot-grüner Kennzeichnung abfällt und der Türgriff frei ist. Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis.

Fluchttürhauben

NÁHRADNÍ DRŽÁK ZELENÝ

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

225

Typ F

CENA KČ

6 ks

• Haube K • 2 Befestigungswinkel • 3 Endabschlüsse • 2 grüne Unterplatten • 6 rote Oberplatten • 1Piktogramm

Lieferumfang Typ F:

POČET KS V BALENÍ

GH 901292

195

85

OZNAČENÍ

99

Lieferumfang Typ K:

• Haube F • 2 grüne Unterplatten • 6 rote Oberplatten • 1Piktogramm

NÁHRADNÍ UPÍNACÍ PRVEK ČERVENÝ

198 188

Fluchttürhaube

OZNAČENÍ

Die Haube F eignet sich zum Sichern von Knaufzylindern mit einer Knaufhöhe von max. 57 mm. Sie besteht aus beständigem Macrolon, das nicht mehr zerplatzt, so dass die Haube wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der Spezialverschluss mit rot-grüner Kennzeichnung abfällt und der Türgriff frei ist. Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis.

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab S. 86

MODEL F, PRO ZAJIŠTĚNÍ OLIVY ZÁMKU

73


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PÉČE O RUCE I TĚLO Naše ruce jsou tím nejdůležitějším nástrojem při práci. Pokožka rukou je tak vystavena nejrůznějším nepříznivým vlivům, které ji mohou poškozovat, a proto si zaslouží tu nejlepší péči a ochranu. Představujeme vám unikátní systém čištění a ochrany rukou.

OSOBNÍ HYGIENA

N

NOVINKA

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ

KVALITNÍ A EKOLOGICKÉ

ZVÝŠENÍ HYGIENY

Světově jedinečný, komplexní a propracovaný systém zahrnuje řešení hygieny a péče o ruce i tělo ve všech profesionálních provozech. Obsahuje všechny nezbytné kroky od ochrany rukou před prací až po jejich regeneraci po namáhavé činnosti.

Odměřené a přesné dávkování přípravku přispívá k maximální efektivitě. Díky tomu ušetříte až 40 % přípravku oproti nabírání rukou a 15 % ve srovnání s běžnou pumpičkou. Jedna dávka prostředku postačí pro efektivní mytí i silného znečištění.

Systém je držitelem řady světových a evropských patentů a certifikátů kvality. Všechny přípravky i obaly jsou rychle ekologicky odbouratelné. Mají velmi nízký stupeň znečištění vody. Na důkaz kvality poskytujeme na dávkovače doživotní záruku.

Antibakteriální úprava dávkovačů účinně redukuje bakterie z povrchu a tím zvyšuje hygienický standard. Ultrazvukově uzavřené výměnné náplně vylučují riziko kontaminace přípravků prachem nebo mikroorganismy z okolí.

PRŮMYSL

POTRAVINÁŘSTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

KANCELÁŘE

BAREVNÝ SYSTÉM KOMPLEXNÍ PÉČE O POKOŽKU OCHRANNÉ KRÉMY NA RUCE

MYTÍ RUKOU I TĚLA

DEZINFEKCE

REGENERACE

· před zahájením práce chrání pokožku před účinky pracovních kapalin

· mýdla pěnová nebo tekutá pro běžné mytí

· vysoce účinný dezinfekční přípravek na bázi alkoholu s plně virucidní i biocidní účinností

· jemné regenerační krémy účinně pečují o namáhanou a poškozenou pokožku rukou

· ničí 99,9 % všech bakerií do 15 sekund

· neutrální pH nedráždí ani pokožku, která je náchylná k ekzémům

· neutrální pH · minimalizuje kontakt mezi kůží a znečištěním · nezanechává pocit mastných rukou · použití krému podstatně snižuje spotřebu přípravku pro čištění rukou

· speciální čističe pro silné znečištění · bez obsahu agresivních rozpouštědel, konzervantů a silikonu · snadné mytí beze zbytků v umyvadle · více než 2 000 dávek – snížení spotřeby mýdla a vody až o 50 %

· hypoalergenní složení je ideální pro časté použití · bez želírující látky – nezanechává pocit lepkavých rukou

· neobsahue silikon · nenarušuje barvy a nemá negativní vliv na proces vulkanizace

NÁSTĚNNÉ DÁVKOVAČE · vyrobeny z kvalitního plastu, hladký povrch brání usazovaní prachu · povrch tvořen stříbro-iontovou vrstvou – účinná redukce mikroorganismů · bezúdržbovost a doživotní záruka · průhledké okénko pro kontrolu náplně · barevné varianty tlačítek a pikrogramů k přehlednému a správnému použití

226

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48


ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

OCHRANNÉ KRÉMY NA RUCE

N

UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ KRÉM STOKODERM PROTECT PURE

NOVINKA

· bez parfému a barviv, k ochraně před látkami na vodní a jiné bázi · do potravinářských provozů, kde je pokožka vystavena ve velké míře suchým i mokrým nečistotám · vhodný i pro použití s rukavicemi jako druhá bariéra

OZNAČENÍ

BALENÍ

HC N110

12 × 100 ml

HC N112

6×1l

CENA KČ 910 ,2 570,-

VYSOCE ÚČINNÝ OCHRANNÝ KRÉM TRAVABON CLASSIC · na ochranu před mastnotou a ve vodě nerozpustnými látkami · usnadňuje mytí pokožky po těžkém znečištění · krém není určen pro práci s rukavicemi

BALENÍ

CENA KČ

HC N150

12 × 100 ml

1 190,-

OZNAČENÍ

OBJEM

HC N151

6×1l

4 610,-

HC D101

1l

CENA KČ 940 ,-

BĚŽNÉ MYTÍ RUKOU I TĚLA JEMNÉ PĚNOVÉ MÝDLO REFRESH ORIGINAL FOAM

TĚLOVÝ A VLASOVÝ ŠAMPON ESTESOL

· jemně parfémované mýdlo ve formě pěny · bez barviv, s obsahem kondicionérů pleti a hydratačních látek

· povzbuzující vůně deštného pralesa vhodná pro muže i ženy · vytváří bohatou pěnu, k umytí postačí jen malé množství

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

5

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

HC N201

6 × 1l

1 740,-

HC N205

6 × 1l

1 640,-

LUXUSNÍ PĚNOVÉ MÝDLO REFRESH RELAX FOAM · krémová pěna s bohatou směsí esenciálních olejů z cedrového dřeva a pačuli · díky pěnové konzistenci ušetříte až 46 % vody – odpadá potřeba mýdlo napěnit

DÁVKOVAČE PRO MÝDLA A ŠAMPONY OZNAČENÍ OBJEM

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

HC N202

6 × 1l

1 900,-

BARVA

CENA KČ

HC D201

1l

bílá/modrá

940,-

HC D221

1l

bílá

940,-

1l

šedobílá s chromovým páskem

940,-

HC D231

MYTÍ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH RUKOU JEMNÝ A ÚČINNÝ ČISTIČ RUKOU SWARTFEGA ORANGE

VYSOCE ÚČINNÝ ČISTIČ RUKOU SOLOPOL CLASSIC

· velmi účinný čistič rukou s citrusovými oleji a abrazivními granulemi, pšeničné klíčky a glycerin pečují o pokožku · odstraňuje špínu z hloubky pokožky, aniž by docházelo k jejímu poškozování

· béžová viskózní suspenze, příjemně parfemovaná, bez barviv a rozpouštědel, s obsahem přírodního abraziva · pečuje o pokožku a zanechává příjemný pocit · vhodné pro mytí silného znečištění rukou minerálními nebo mazacími oleji, grafitem, kovovým prachem, sazemi

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

5 OZNAČENÍ

BALENÍ

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

HC N250

12 × 250 ml

HC N212

4×4l

2 390,-

HC N251

4×4l

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

5

CENA KČ 790,3 710,-

227

OSOBNÍ HYGIENA

DÁVKOVAČ PRO OCHRANNÉ KRÉMY

OZNAČENÍ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

HLOUBKOVÝ ČISTIČ RUKOU SWARTFEGA RED · vynikající čistič rukou s mikrogranulemi, odstraňuje špínu z hloubky pokožky a nepoškozuje ji · po použití zůstává na pokožce příjemná citrusová vůně · rychle a snadno odstraní znečištění od úporné mastnoty, oleje, asfaltu, nafty, kreosotu, uhlíku apod. OZNAČENÍ

OBJEM

CENA KČ

HC N211

4×4l

1 970,-

UNIKÁTNÍ PĚNOVÝ ČISTIČ RUKOU SOLOPOL GRITTY FOAM · světově patentovaná unikátní pěna s přírodními částečky pro odstranění odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, saze a maziva · částečky lze snadno opláchnout, neucpávají odpad · vhodný do prostředí, kde se aplikují barvy a povrchové nátěry

OSOBNÍ HYGIENA

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

HC N255

4 × 3,25 l

2 970,-

» str. 250–257

DÁVKOVAČ PRO ČISTIČE SILNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ · snadná instalace přilepením na zeď · bezporuchový systém díky mechanickému výdeji OZNAČENÍ OBJEM HC D204

4l

CENA KČ 1 420,-

DÁVKOVAČ PRO ČISTIČ SOLOPOL GRITTY FOAM · snadná instalace přilepením na zeď · bezporuchový systém díky mechanickému výdeji

OZNAČENÍ OBJEM HC D203

3,25 l

MYTÍ VELMI SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH RUKOU

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

BARVA bílá/modrá

BARVA

CENA KČ

černá/fialová

1 420,-

N

NOVINKA

5

SPECIÁLNÍ ČISTIČ RUKOU KRESTO KOLOR ULTRA · odstraňuje úporné znečištění barvivy (toner, anilinové barvy, azobarviva, tiskové, kopírovací inkousty, barviva z ovoce a zeleniny) · s obsahem redukčního činidla a přírodních granulí ze skořápek vlašských ořechů · vysoká koncentrace – postačí pouze malé množství přípravku OZNAČENÍ

BALENÍ

HC N310

12 × 250 ml

CENA KČ 1 980,-

HC N312

4×2l

4 980,-

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

5

SPECIÁLNÍ ČISTIČ RUKOU KRESTO SPECIAL ULTRA · pro odstranění silného znečištění olejovými barvami, laky, pryskyřicemi apod. · díky jen slabému zápachu je velmi oblíbený u spotřebitelů · vhodný do lakoven a výrobních procesů, stavebnictví, dřevovýroby apod.

228

OZNAČENÍ

BALENÍ

HC N320

12 × 250 ml

1 940,-

HC N322

4×2l

3 440,-

DÁVKOVAČ PRO SPECIÁLNÍ ČISTIČ KRESTO

CENA KČ

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

OZNAČENÍ

OBJEM

BARVA

CENA KČ

HC D302

2l

černá/bílá

1 120,-

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291


ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

N

DEZINFEKCE

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

NOVINKA DEZINFEKCE NA RUCE DEB INSTANTFOAM COMPLETE · vysoce efektivní pěnová dezinfekce na bázi alkoholu · hypoalergenní, nevysušuje pokožku, nezanechává pocit lepkavých rukou · ideální pro potravinářství, ale také do kanceláří, kaváren nebo rekreačních zařízení

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

HC N401

6×1l

3 070,-

DÁVKOVAČ PRO DEZINFEKCI · pevný a odolný ABS/PET materiál · bezporuchový systém díky mechanickému výdeji

OZNAČENÍ OBJEM HC D401

1l

BARVA

CENA KČ

černá/fialová

1 420,-

REGENERACE PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ KRÉM NA RUCE I TĚLO STOKOLAN · vyroben z 98 % z přírodních látek · hydratuje, vyživuje a zklidňuje pokožku, podporuje buněčnou obnovu kůže a zvyšuje energetický metabolismus pokožky · vhodný pro pokožku celého těla, i tu, která je náchylná k ekzemům

BALENÍ

HC N510

12 × 100 ml

HC N511

6×1l

OSOBNÍ HYGIENA

OZNAČENÍ

CENA KČ 930,2 530,-

REGENERAČNÍ KRÉM NA RUCE A OBLIČEJ STOKOLAN CLASSIC · osvědčený krém, který účinně regeneruje poškozenou pokožku vlivem zaměstnání · zklidňuje, snižuje podráždění, hydratuje a pomáhá udržovat přirozenou ochranu pokožky · vhodný na ruce a obličej, pro všechny typy pleti, i tu, která je náchylná k ekzémům

DÁVKOVAČ PRO REGENERAČNÍ KRÉMY

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

OBJEM

BARVA

CENA KČ

HC N550

12 × 100 ml

1 100,-

HC D501

1l

bílá/zelená

940,-

HC N551

6×1l

3 070,-

EKONOMICKÁ ŘADA – MYTÍ RUKOU VYSOCE ÚČINNÝ ČISTIČ RUKOU SPECIAL PRO

EXTRÉMNĚ ÚČINNÝ ČISTIČ RUKOU YELLOW PRO

EXTRÉMNĚ ÚČINNÝ ČISTIČ RUKOU PAINT EX PRO

· velmi účinný gel na čištění rukou od cementu, maziv, olejů, rzi a brzdových kapalin (emulguje se všemi typy znečištění), bez rozpouštědel · s výtažky z aloe a jojobovým olejem

· velmi účinný citrusový gel na čištění rukou od extrémního průmyslového znečištění (mazivo, barvy, asfalt, inkoust a lepidla) · s výtažky z aloe a jojobovým olejem

· velmi účinný čistič na ruce pro odstranění extremního průmyslového znečištění (barvy, pryskyřice, silikony, lepidla a tmely) · s přírodním abrazivem na bázi kukuřičné mouky

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

5

ČISTICÍ ÚČINEK 1 2 3 4

5

5

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

BALENÍ

CENA KČ

HC N925

4 × 3,8 l

1 740,-

HC N921

4 × 3,8 l

1 840,-

HC N930

4 × 3,8 l

1 610,-

HC N926

6×2l

1 610,-

HC N927

6×2l

1 290,-

DÁVKOVAČ PRO DVOULITROVÉ NÁPLNĚ

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO LÁHVE 3,8 l

· jednoduchá výměna náplně · roubustní a kompaktní design

· kovový držák vhodný pro všechny 3,8 l dávkovací láhve

OZNAČENÍ

OBJEM

BARVA

CENA KČ

OZNAČENÍ

MATERIÁL

HC D902

2l

černá/bílá

1 020,-

HC D920

kov

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

CENA KČ 430,-

229


ČISTOTA A OCHRANA RUKOU

ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

» str. 245–249

OSOBNÍ HYGIENA

» str. 250–257

EASY/COMFORT – recyklovaná celulóza PREMIUM – 100% nová bělená celulóza

RUČNÍKY V ROLI RUČNÍKY V ROLI OZNAČENÍ SYSTÉM

POČET VRSTEV

ŘADA

POČET ROLÍ V BALENÍ

HC 075 412

HT 1

easy

1

6

HC 075 290

HT 1

premium

2

6

ROZMĚR ROLE 20 cm × 190 m 20 cm × 140 m

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 40 BALENÍ

430,-

410,-

530,-

500,-

ZÁSOBNÍK PRO ROLE S VNĚJŠÍM ODVÍJENÍM

OSOBNÍ HYGIENA

· vybaven automatickým řezem ručníku a zaklapávacím zámkovým systémem · vhodný pro zavěšení na zeď, uzamykatelné provedení OZNAČENÍ

SYSTÉM

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ

HC 119 116

HT 1

bílá

31,3 × 20,5 × 34 cm

1 140,-

RUČNÍKY V ROLI SE STŘEDOVÝM ODVINEM A PERFORACÍ OZNAČENÍ SYSTÉM

POČET VRSTEV

ŘADA

POČET ROLÍ V BALENÍ

ROZMĚR ROLE

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 40 BALENÍ

HC 160 545

MR 2

easy

1

6

20 cm × 320 m

390,-

370,-

HC 160 521

MR 3

premium

2

6

20 cm × 162 m

530,-

510,-

ZÁSOBNÍK PRO ROLE SE STŘEDOVÝM ODVINEM · účinně chrání ručníky před navlhnutím · zavěšení na zeď, uzamykatelné provedení SYSTÉM

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ

HC 120 075

OZNAČENÍ

MR 2

bílá

25,6 × 27,5 × 33,5 cm

600,-

HC 121 256

MR 3

bílá

24,5 × 24 × 36 cm

830,-

SKLÁDANÉ RUČNÍKY

FSC

certifikát

SKLÁDANÉ RUČNÍKY

ZÁSOBNÍK PRO SKLÁDANÉ RUČNÍKY

· skládání typu „ZZ“ · rozměr ručníku 24 × 23 cm

OZNAČENÍ

SYSTÉM

· pro výdej skládaných ručníků se skládáním typu „ZZ“ · kapacita až 800 ks ručníků · zavěšení na zeď, uzamykatelné provedení

ŘADA

POČET VRSTEV

POČET RUČNÍKŮ

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 32 BALENÍ

HC 060 975

HT 3

easy

1

5 000

310,-

290,-

OZNAČENÍ

SYSTÉM

ROZMĚRY

CENA KČ

HC 081 444

HT 3

premium

2

4 000

650,-

630,-

HC 120 419

HT 3

28 × 13,7 × 37,5 cm

450,-

NÁHRADNÍ KLÍČ

KOŠ NA POUŽITÉ PAPÍROVÉ RUČNÍKY

· pro všechny zásobníky a dávkovače z nabídky

· lze postavit na podlahu nebo připevnit na zeď · ocelová konstrukce povrstvená plastem pro vyšší odolnost a jednodušší čistění VÍCE NÁDOB NA ODPAD NA STRANĚ 442

OZNAČENÍ

NÁZEV

HC 099 579 náhradní klíč

230

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

CENA KČ

OZNAČENÍ

OBJEM

ROZMĚRY

CENA KČ

40,-

HC 120 969

35 l

32 × 25 × 50 cm

310,-

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48


ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

TOALETNÍ PAPÍR JUMBO

» str. 320–325

EASY/COMFORT – recyklovaná celulóza PREMIUM – 100% nová bělená celulóza

TOALETNÍ PAPÍR JUMBO EASY · ekonomická varianta s velkým návinem OZNAČENÍ

SYSTÉM

POČET VRSTEV

POČET ROLÍ V BALENÍ

HC 060 425

TR 1

1

6

ROZMĚR ROLE

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 42 BALENÍ

290,-

280,-

9 cm × 470 m

TOALETNÍ PAPÍR JUMBO PREMIUM · ekonomická varianta s velkým návinem SYSTÉM

POČET VRSTEV

HC 090 538

TR 1

2

HC 090 507

TR 2

2

OZNAČENÍ

POČET ÚTRŽKŮ V ROLI

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 49 BALENÍ

6

2 110

480,-

460,-

12

1 000

550,-

530,-

POČET ROLÍ V BALENÍ

CENA OD 40 BALENÍ

ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR JUMBO · zavěšení na zeď, uzamykatelné provedení OZNAČENÍ

SYSTÉM

POČET ROLÍ

BARVA

HC 120 174

TR 1

1

bílá

36 × 13 × 37 cm

ROZMĚRY

CENA KČ 570,-

HC 123 137

TR 2

2

bílá

41,9 × 12,9 × 23,7 cm

580,-

POČET VRSTEV

ŘADA

POČET ROLÍ POČET ÚTRŽKŮ V BALENÍ V ROLI

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 30 BALENÍ

OZNAČENÍ

SYSTÉM

HC 062 047

TR 4

comfort

2

64

250 ks

290,-

280,-

HC 090 088

TR 4

premium

3

56

250 ks

570,-

550,-

ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR · pro 2 malé role toaletního papíru · průhledný kryt pro fixaci horní role a kontrolu zásoby · zavěšení na zeď, uzamykatelné provedení OZNAČENÍ

SYSTÉM

ROZMĚRY

CENA KČ

HC 120 396

TR4

14,5 × 14,5 × 30 cm

460,-

MÝDLA A DÁVKOVAČE

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU

DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA V KARTUŠÍCH · ekonomický výdej mýdla · stisknutím tlačítka dojde k uvolnění jedné mycí dávky · pro kartuše o objemu 500 ml · uzamykatelné provedení · zavěšení na zeď

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

ELEKTRICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU

· ekonomický výdej mýdla · stisknutím tlačítka dojde k uvolnění jedné mycí dávky · uzamykatelné provedení · zavěšení na zeď · objem dávkovače: 1 l

· elektrický rozprašovač včetně náplně · senzory pro různá nastavení · zavěšení na zeď · napájení: 2 baterie R6 (nejsou součástí dodávky) rozměr: 8,5 × 9,3 × 21,5 cm

OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ

OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚRY

CENA KČ

OZNAČENÍ

BARVA

CENA KČ

HC 124 516

bílá

11,1 × 12,8 × 22,9 cm

630,-

HC 122 581

bílá

12,8 × 11,2 × 20,1 cm

590,-

HC 121 096

bílá

680,-

PĚNOVÉ MÝDLO V KARTUŠI

TEKUTÉ MÝDLO

· · ·

· obsahuje látky chránící pokožku · ekonomické, koncentrované, bez obsahu peelingu a biologicky odbouratelné · neutrální pro pokožku, pH 5,5 · objem: 5 l

obsah jedné kartuše umožňuje až 1 250 umytí neutrální pro pokožku, pH 5,5 objem: 500 ml

NÁHRADNÍ NÁPLŇ S CITRONOVOU VONNOU ESENCÍ · objem: 290 ml

OZNAČENÍ

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

HC 085 510

12

830,-

HC 085 015

2

330,-

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

VÝSTRAŽNÉ TABULE » str. 212

OZNAČENÍ

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

HC 121 041

6

570,-

231

OSOBNÍ HYGIENA

TOALETNÍ PAPÍR V MALÝCH ROLÍCH


PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA

» str. 245–249

» str. 250–257

» str. 258–261

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY IKONY PRŮMYSLOVÝCH UTĚREK

3

Počet funkčních vrstev

Pro čištění předmětů od olejů, emulzí, apod.

Saje výhradně kapaliny na ropné bázi (oleje, naftu, benzín apod.)

Pro čištění a odmašťování před lakováním

Do potravinářských provozů – certifikát ISEGA

Nesaje vodu

Pro čištění skla a jiných hladkých povrchů

Pro čištění ředidly

Saje všechny druhy kapalin včetně agresivních

Pro šetrné leštění

Saje všechny druhy neagresivních kapalin

ČISTOTA PROVOZU

H2O

DEFINUJTE ÚKOL A NAJDĚTE SPRÁVNOU UTĚRKU Nabídka utěrek společnosti HAPPY END CZ, a.s., zahrnuje řešení pro jakoukoli Vaši potřebu a ta rozhoduje, jakou utěrku vybrat. Na následujících stránkách naleznete papírové utěrky pro základní

utírání, ale i velmi speciální utěrky pro nejnáročnější aplikace. Pokud nevíte, jakou utěrku vybrat, určitě nám zavolejte nebo napište. Naši specialisté Vám rádi pomohou přímo ve Vašem provozu.

UTÍRÁNÍ

ČIŠTĚNÍ

LEŠTĚNÍ

PEVNOST

Odstraňování rozlitých tekutin, prachu a hrubých nečistot

Důkladné odstraňování špíny a skvrn za sucha nebo pomocí vody, rozpouštědel či jiných čisticích prostředků nebo pomocí lepicého povrchu

Vytvoření hladkého a lesklého povrchu za sucha nebo pomocí leštidla, kterému pomáhá v  rovnoměrném rozetření po celém povrchu a  dosažení nejlepšího výsledku

Odolnost při namáhání utěrek ve všech směrech za sucha i mokra

Abychom Vám pomohli s výběrem vhodné utěrky, zobrazujeme u každého druhu přehledný graf s výkonem pro každý úkol POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

POTŘEBUJETE VZOREK UTĚRKY NA TESTOVÁNÍ NEBO POMOCT S VÝBĚREM?

LEŠTĚNÍ

RÁDI VÁM POMŮŽEME PŘÍMO U VÁS 800 156 944

PEVNOST DOBRÉ

232

TEXTILNÍ SORBENTY » str. 296–317

VÝDEJNÍ STOJANY » str. 318

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 252–253


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

2

PAPÍROVÁ UTĚRKA BASIC SUPER PLUS VLASTNOSTI: · dvouvrstvá silná celulózová utěrka pojená latexem · pevná za sucha a mokra ke stírání špinavých povrchů · opakovaně použitelná VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin včetně barev · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

POUŽITÍ: · vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná k čištění nebo odmašťování před lakováním · pro prostředí citlivá na prach · vhodná k čištění skla, pro leštění · vhodná k otírání rukou od vody i mastnoty · certifikát ISEGA, vhodná pro použití v potravinářství

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 791

bílá

2

750

30 × 34 cm

1 180,-

1 140,-

1 110,-

HC 792

bílá

2

1 008

30 × 36 cm

1 930,-

1 870,-

1 820,-

PAPÍROVÁ UTĚRKA BASIC PLUS

3

VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin včetně barev · nezanechává stopy · odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ

POUŽITÍ: · vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná k čištění nebo odmašťování před lakováním · vhodná k otírání rukou od vody i mastnoty OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 781

modrá

3

500

HC 782

modrá

3

1000

HC 783

modrá

3

HC 784

modrá

3

ČISTOTA PROVOZU

VLASTNOSTI: · třívrstvá celulózová utěrka · dostatečně pevná ke stírání špinavých povrchů

CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS

PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 160,-*

155,-*

150,-*

300,-*

291,-*

282,-*

500

22 × 36 cm 22 × 36 cm 38 × 36 cm

270,-*

262,-*

254,-*

1000

38 × 36 cm

515,-

500,-

485,-

* Cena za roli, utěrky jsou dodávány pouze v balení po dvou rolích

2

PAPÍROVÁ UTĚRKA BASIC VLASTNOSTI: · dvouvrstvá celulózová utěrka · dostatečně pevná ke stírání mírně špinavých povrchů

POUŽITÍ

VÝHODY: · dobrá absorpce tekutin · nezanechává stopy · odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · snadné odtržení z role díky perforaci

UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST

POUŽITÍ: · vhodná k čištění skla · vhodná k otírání rukou od vody i mastnoty OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 771

modrá

2

1000

HC 773

modrá

2

1000

DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 22 × 36 cm 38 × 36 cm

210,-*

203,-*

198,-*

350,-*

340,-*

330,-*

* Cena za roli, utěrky jsou dodávány pouze v balení po dvou rolích

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

233


ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA

» str. 245–249

» str. 250–257

1

UTĚRKA AIRLAID PLUS VLASTNOSTI: · jednovrstvá vysoce jakostní utěrka AIRLAID · mimořádně měkký povrch pro stírání citlivých povrchů · pevná za sucha a mokra ke stírání špinavých povrchů · opakovaně použitelná, odolává vyšším teplotám VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin včetně barev · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

POUŽITÍ: · vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná k čištění skla a pro prostředí citlivá na prach · vhodná k otírání rukou od vody i mastnoty · certifikát ISEGA, vhodná pro použití v potravinářství

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 741

bílá

1

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 500

660,-

640,-

bílá

1

500

27 × 38 cm 40 × 38 cm

680,-

HC 742

999,-

970,-

940,-

HC 743

bílá

1

1000

27 × 32 cm

1 340,-

1 300,-

1 260,-

1

UTĚRKA AIRLAID MEDIUM VLASTNOSTI:

ČISTOTA PROVOZU

· jednovrstvá vysoce jakostní utěrka AIRLAID · mimořádně měkký povrch pro stírání citlivých povrchů · pevná za sucha a mokra ke stírání špinavých povrchů · opakovaně použitelná, odolává vyšším teplotám VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin včetně barev · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci POUŽITÍ: · · · ·

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. vhodná k čištění skla a pro prostředí citlivá na prach vhodná k otírání rukou od vody i mastnoty certifikát ISEGA, vhodná pro použití v potravinářství

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 751

bílá

1

500

HC 752

bílá

1

500

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

27 × 38 cm 40 × 38 cm

NEJLEPŠÍ

570,-

553,-

536,-

840,-

815,-

789,-

VLASTNOSTI: · jednovrstvá vysoce jakostní utěrka AIRLAID · dostatečně pevná za sucha a mokra ke stírání špinavých povrchů · opakovaně použitelná, odolává vyšším teplotám VÝHODY: · dobrá absorpce tekutin · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 761

bílá

1

750

HC 762

bílá

1

750

1

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

POUŽITÍ: · vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná k čištění nebo odmašťování před lakováním · vhodná k čištění, leštění skla, pro prostředí citlivá na prach · vhodná k otírání rukou od vody i mastnoty · certifikát ISEGA, vhodná pro použití v potravinářství

KOŠE NA NEBEZPEČNÝ ODPAD » str. 389

LEPŠÍ

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS

UTĚRKA AIRLAID LIGHT

234

» str. 258–261

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 27 × 38 cm 40 × 38 cm

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

660,-

640,-

620,-

980,-

950,-

921,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

SYPKÉ SORBENTY

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

VÝDEJNÍ STOJANY NA STRANĚ 318

ČISTOTA PROVOZU

PAPÍROVÁ UTĚRKA HAPPY UNIVERSAL

2

VLASTNOSTI: · dvouvrstvá odolná celulózová utěrka pojená latexem · pevná za sucha a mokra ke stírání špinavých povrchů · opakovaně použitelná VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin včetně barev · odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

POUŽITÍ: · vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná k čištění nebo odmašťování před lakováním · pro prostředí citlivá na prach · vhodná k čištění skla · vhodná pro leštění · vhodná k otírání rukou od vody i mastnoty · certifikát ISEGA, vhodná pro použití v potravinářství

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ BARVA POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS HC 681

modrá

2

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

800

30 × 34 cm

1 090,-

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

1 057,-

1 024,-

235


ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA

» str. 245–249

» str. 250–257

» str. 258–261

3

UTĚRKA S VYSOKOU PEVNOSTÍ MAX 110 VLASTNOSTI: · extra pevná utěrka se vzorem plástve · nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání · mechanicky odolná za sucha i mokra · opakovaně použitelná (lze vypláchnout a vyždímat) VÝHODY: · velmi vysoká pevnost za sucha i mokra · odolná proti šponám a větším nečistotám · vysoká sorpční kapacita · nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání · HC 110S v praktickém přenosném boxu se dvěma výdejními otvory · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST

POUŽITÍ: · vhodná pro stírání větších úniků · vhodná pro stírání rozpouštědel, olejů, tuků a provozních kapalin OZNAČENÍ

DOBRÉ

NEJLEPŠÍ

BARVA POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS

HC 110R

modrá

3

475

32 × 34 cm

1 610,-

1560,-

1 545,-

HC 110S

modrá

3

160

30 × 42 cm

750,-

720,-

675,-

3

UTĚRKA MAX 75 VLASTNOSTI: · měkká utěrka se vzorem plástve · nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání · mechanicky odolná za sucha i mokra · opakovaně použitelná (lze vypláchnout a vyždímat)

ČISTOTA PROVOZU

LEPŠÍ

VÝHODY: · vysoká pevnost · vysoká sorpční kapacita · nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání · praktický přenosný výdejní box

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

POUŽITÍ: · vhodná pro stírání středních úniků · vhodná pro stírání rozpouštědel, olejů, tuků a provozních kapalin · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst OZNAČENÍ HC 75S

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

BARVA POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS bílá

3

200

30 × 42 cm

600,-

570,-

540,-

3

UTĚRKA MAX 60 VLASTNOSTI: · měkká utěrka s jemným vzorem · vyhovující pevnost a mechanická odolnost za sucha i mokra · opakovaně použitelná (lze vypláchnout a vyždímat) VÝHODY: · nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání · hladký a jemný povrch · praktický přenosný výdejní box

POUŽITÍ

POUŽITÍ: · vhodná pro stírání rozpouštědel, olejů, tuků a provozních kapalin · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst · vhodná pro čištění skla a hladkých povrchů

UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

OZNAČENÍ HC 60S

236

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

BARVA POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS bílá

TEXTILNÍ SORBENTY » str. 296–317

3

176

30 × 42 cm

NÁDOBY NA ODPAD » str. 438–446

390,-

370,-

MYCÍ STOLY » str. 250–251

350,-


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

3

UTĚRKA LAX 60 VLASTNOSTI: · velmi pevná, měkká utěrka s hladkým povrchem · nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání · dobrá pevnost za sucha, dostatečná pevnost za mokra · opakovaně použitelné (lze je vypláchnout a vyždímat) VÝHODY: · přesně zastřižené okraje · praktický přenosný box malých rozměrů s výdejním otvorem

POUŽITÍ

POUŽITÍ: · vhodná pro důkladné čištění a leštění · vhodná pro čištění skla a hladkých povrchů

ČIŠTĚNÍ

UTÍRÁNÍ

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

OZNAČENÍ HC 60L

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

BARVA POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS bílá

3

150

30 × 50 cm

400,-

380,-

360,-

3

MĚKKÁ UTĚRKA PROTEXT STRONG VLASTNOSTI: · pevná utěrka s jemným vzorem · nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání · opakovaně použitelná (lze vypláchnout a vyždímat) · dobrá sorpční kapacita

POUŽITÍ

POUŽITÍ: · vhodná pro důkladné čištění a leštění · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst

ČIŠTĚNÍ

UTÍRÁNÍ

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

OZNAČENÍ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

BARVA POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS

HC 690

bílá

3

500

40 × 38 cm

970,-

940,-

912,-

HC 691

bílá

3

500

20 × 38 cm

485,-

470,-

460,-

3

UNIVERZÁLNÍ UTĚRKA GREY PLUS VLASTNOSTI: · třívrstvá, pevná a zároveň velmi měkká utěrka · vysoká sorpční kapacita · odsává všechny druhy kapalin · opakovaně použitelná VÝHODY: · vysoce odolná vůči působení většiny rozpouštědel · oboustranně rovnocenně použitelná · odolná vůči mechanickému namáhání · snadné odtržení z role díky perforaci · nezanechává stopy, neuvolňuje vlákna

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

POUŽITÍ: · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst · vhodná pro nanášení přípravků na leštění hladkých plastových ploch · vhodná pro jemné čištění a stírání prachu · vhodná pro čištění profilovaných povrchů · pro automobilový a strojírenský průmysl OZNAČENÍ HC 705

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

BARVA POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS šedá

3

500

30 × 40 cm

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

1 510,-

1 460,-

1 420,-

237

ČISTOTA PROVOZU

VÝHODY: · velmi měkký a jemný povrch · snadné odtržení z role díky perforaci


PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA

» str. 245–249

» str. 250–257

» str. 258–261

SPECIÁLNÍ UTĚRKA PRO CITLIVÉ ČIŠTĚNÍ PROTEXT PREMIUM

3

VLASTNOSTI: · měkká speciální utěrka z netkané textilie pro stírání velmi citlivých povrchů · speciální mřížková struktura umožňuje rychlé a důkladné odstranění nečistot · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst a jemných povrchů · extra pevná za sucha a mokra ke stírání velmi špinavých povrchů · opakovaně použitelná VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

POUŽITÍ: · velmi vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná k čištění skla a pro prostředí citlivá na prach · velmi vhodná k leštění pomocí leštidel

TOP PRODUKT

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 721

bílá

3

500

28 × 36 cm

820,-

CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 796,-

771,-

HC 722

bílá

3

600

28 × 36 cm

1 190,-

1 155,-

1 120,-

3

VŠESTRANNĚ POUŽITELNÁ UTĚRKA PROTEXT PLUS

ČISTOTA PROVOZU

VLASTNOSTI: · měkká a elastická víceúčelová utěrka z netkané textilie · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst a jemných povrchů · velmi pevná za sucha a mokra ke stírání velmi špinavých povrchů · opakovaně použitelná VÝHODY: · velmi dobře absorbuje větší množství tekutin včetně barev · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

POUŽITÍ: · velmi vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná pro tiskárenské provozy · vhodná k leštění a pro prostředí citlivá na prach · vhodná pro extrémně čisté prostory podle ISO 7 – ISO 8 POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 711

tyrkysová

3

500

30 × 38 cm

1 050,-

CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 1 020,-

987,-

HC 715

tyrkysová

3

500

30 × 38 cm

1 170,-

1 135,-

1 099,-

3

VŠESTRANNĚ POUŽITELNÁ UTĚRKA PROTEXT STANDARD VLASTNOSTI: · měkká a elastická víceúčelová utěrka z netkané textilie · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst a jemných povrchů · velmi pevná za sucha a mokra ke stírání velmi špinavých povrchů · opakovaně použitelná VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin včetně barev · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

POUŽITÍ: · velmi vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná k leštění a pro prostředí citlivá na prach · vhodná pro extrémně čisté prostory podle ISO 7 – ISO 8

238

LEPŠÍ

PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 712

bílá

3

500

30 × 38 cm

999,-

970,-

940,-

HC 716

bílá

3

500

30 × 38 cm

1 130,-

1 096,-

1 062,-

KOŠE NA NEBEZPEČNÝ ODPAD » str. 389

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS

LEŠTĚNÍ

VÝDEJNÍ STOJANY » str. 318

CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS

800 156 944 ZELENÁ LINKA


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

1

POLYPROPYLENOVÁ UTĚRKA POLY CLEAN VLASTNOSTI: · 100% mikrovlákenná polypropylenová utěrka · velmi pevná za sucha a mokra, opakovaně použitelná VÝHODY: · dobrá absorpce tekutin · vysoce odolná proti ředidlům, rozpouštědlům a chemikáliím · nezanechává stopy, nepouští vlákna · snadné odtržení z role díky perforaci

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ

POUŽITÍ: · zvlášť vhodná pro stírání olejových a mastných nečistot, emulzí apod. · velmi vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · vhodná jako nosič tekutiny pro rovnoměrné rozetření po výrobku · pro prostředí citlivá na prach, pro práci s agresivními látkami · vhodná pro extrémně čisté prostory podle ISO 7 – ISO 8

PEVNOST DOBRÉ

POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚR ÚTRŽKU CENA OD 1 KS

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

HC 731

modrá

1

500

32 × 36 cm

1 080,-

CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 1 048,-

1 015,-

HC 732

modrá

1

420

40 × 36 cm

1 260,-

1 222,-

1 185,-

1

POLYPROPYLENOVÁ UTĚRKA POLY OIL LIGHT

H2O

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

VÝHODY: · bez perforace, lze odtrhnout libovolnou délku utěrky · velmi vysoká sorpce všech ropných produktů

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ

POUŽITÍ: · vhodná pro stírání olejových a mastných nečistot (nesaje vodu)

PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

NÁVIN 450 METRŮ OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

ROZMĚR ROLE

CENA OD 1 KS

OWR 32450

bílá

1

32 cm × 450 m

1 990,-

UNIVERZÁLNÍ UTĚRKA GREY VLASTNOSTI: · dvouvrstvá měkká utěrka z celulózy a syntetiky · velmi pevná v obou směrech za sucha i mokra · rychle odsává vodu, emulze, detergenty, oleje, mastnotu a špínu · opakovaně použitelná

1 930,-

POUŽITÍ: · vhodná pro automobilový průmysl, strojírenský průmysl, průmysl barev a laků · vhodná pro leštění skla a hladkých povrchů · vhodná pro čistění obtížně dostupných míst · certifikát pro styk s potravinami BARVA

HC 703

šedá

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

POČET VRSTEV POČET ÚTRŽKŮ ROZMĚRY ÚTRŽKU 2

300

32 × 37 cm

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

1 870,-

2

VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin a odstranění nečistot · vysoce odolná vůči působení většiny rozpouštědel · snadné odtržení z role díky perforaci · nezanechává stopy, neuvolňuje vlákna, nepoškozuje čištěný povrch

OZNAČENÍ

CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

CENA OD 1 KS 630,-

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 615,-

595,-

239

ČISTOTA PROVOZU

VLASTNOSTI: · 100% mikrovlákenná polypropylenová jemná utěrka pro důkladné odmašťování · velmi pevná za sucha a mokra · opakovaně použitelná


PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA

» str. 245–249

» str. 250–257

» str. 258–261

ČTYŘBAREVNÝ SYSTÉM PRŮMYSLOVÝCH UTĚREK Barevný systém utěrek přispívá k lepší organizaci úklidu, výrobních procesů nebo dokončovacích prací. Ke každé barvě utěrky je přiřazen určitý úkon nebo prostor pro čištění s různým stupněm nebo druhem znečištění či zamoření a tím je značně sníženo riziko kontaminace.

pevné za sucha i mokra, jsou nasákavé, stálobarevné a odolné vůči působení ředidel. Utěrky chrání ruce pracovníků před poraněním ostrými předměty, jako jsou například větší špony nebo střepy, a také před horkými povrchy, pokud jsou utěrky používány suché. Lze je použít opakovaně po vypláchnutí a vyždímání.

Všechny typy utěrek čtyřbarevného systému jsou vyrobeny ze 100% viskózy barvené ve hmotě. Díky tomu jsou dostatečně

odstraňování technologických nečistot

odmašťování

nanášení zušlechťovacích prostředků (mořidla, antikorozní úpravy apod.)

nanášení finalizačních prostředků a leštění

BAREVNÝ SYSTÉM UTĚREK PRO JEMNÉ ČIŠTĚNÍ VLASTNOSTI: · velmi měkká a jemná utěrka

1

· díky speciální úpravě výborně odsává tekutiny · opakovaně použitelná VÝHODY: · odolná vůči působení ředidel a vůči vysokým teplotám · lze použít pro obtížně dostupná místa

POUŽITÍ

· chrání ruce pracovníků před horkými povrchy

UTÍRÁNÍ

ČISTOTA PROVOZU

· dodávána v hygienickém balení v PE sáčku s výdejním otvorem POUŽITÍ:

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ

· stírání většího množství kapalin

PEVNOST

· leštění skla a hladkých povrchů

DOBRÉ

· certifikát ISEGA pro styk s potravinami OZNAČENÍ

BARVA

HC 671

žlutá

POČET VRSTEV 1

POČET ÚTRŽKŮ 10 × 32 ks

HC 672

růžová

1

HC 673

modrá

1

10 × 32 ks 10 × 32 ks

HC 674

zelená

1

10 × 32 ks

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

ROZMĚRY ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS 32 × 36 cm 32 × 36 cm

1 150,-

1 120,-

1 090,-

1 150,-

1 120,-

1 090,-

32 × 36 cm 32 × 36 cm

1 150,-

1 120,-

1 090,-

1 150,-

1 120,-

1 090,-

BAREVNÝ SYSTÉM UTĚREK PRO HRUBÉ ČIŠTĚNÍ VLASTNOSTI: · vysoká odolnost vůči oděru

1

· jemně abrazivní účinky pro hrubé čištění · opakovaně použitelná VÝHODY: · velmi dobrá absorpce tekutin

POUŽITÍ

· odolná vůči působení ředidel a vůči vysokým teplotám

UTÍRÁNÍ

· chrání ruce pracovníků před horkými povrchy

ČIŠTĚNÍ

· dodávána v praktickém kartonovém výdejním boxu

LEŠTĚNÍ

POUŽITÍ:

PEVNOST

· odstraňování hrubých nečistot

DOBRÉ

· nanášení lešticích a zušlechťovacích přípravků

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

· certifikát pro přímý styk s potravinami

240

OZNAČENÍ

BARVA

POČET VRSTEV

POČET ÚTRŽKŮ

HC 661

žlutá

1

300

HC 663

růžová

1

300

HC 665

modrá

1

HC 667

zelená

1

960,-

930,-

900,-

960,-

930,-

900,-

300

32 × 37 cm 32 × 37 cm 32 × 37 cm

960,-

930,-

900,-

300

32 × 37 cm

960,-

930,-

900,-

32 × 38 cm 32 × 38 cm

400,-

390,-

380,-

400,-

390,-

380,-

32 × 38 cm 32 × 38 cm

400,-

390,-

380,-

400,-

390,-

380,-

HC 662

žlutá

1

100

HC 664

růžová

1

100

HC 666

modrá

1

100

HC 668

zelená

1

100

KOŠE NA NEBEZPEČNÝ ODPAD » str. 389

ROZMĚRY ÚTRŽKU CENA OD 1 KS CENA OD 10 KS CENA OD 30 KS

VÝDEJNÍ STOJANY » str. 318

800 156 944 ZELENÁ LINKA


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

LEPIVÉ UTĚRKY

N

LEPIVÉ UTĚRKY GAZ

NOVINKA

1

VLASTNOSTI: · celulózová utěrky impregnovaná lepivou vrstvou na bázi přírodního polymeru · účinnější než klasická utěrka bez impregnace · vhodná pro práci při teplotách od 15 °C do 25 °C

POUŽITÍ

VÝHODY:

UTÍRÁNÍ

· nepouští vlákna, zachytává nečistoty na lepivém povrchu

ČIŠTĚNÍ

· utěrku lze bezpečně použít pro 4 čisticí úkony jednou dlaní

LEŠTĚNÍ

· vhodná pro odstraňování větších částic a hrubší čištění

PEVNOST

POUŽITÍ:

DOBRÉ

· čištění před nanášením zušlechťujících povrchových úprav

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

· první hrubé čištění polotovarů z kovů, plastů, dřeva a podobných materiálů · čištění forem pro odlévání a vstřikování OZNAČENÍ

MATERIÁL

BARVA

ROZMĚRY

POČET KS V BALENÍ

POUŽITÍ

CENA KČ

HC 501

celulóza

béžová

50 × 75 cm

500 ks

1 ruka

3 820,-

1

LEPIVÉ UTĚRKY TEK VLASTNOSTI: · impregnovaná lepivá vrstva na bázi přírodního polymeru POUŽITÍ

· účinnější než klasická utěrka bez impregnace

UTÍRÁNÍ

· vhodné pro práci při teplotách od 15 °C do 25 °C

ČIŠTĚNÍ

VÝHODY:

LEŠTĚNÍ

· otvory v netkané textilii jsou vhodné pro odstraňování středních částic a prachu

PEVNOST

· nepouští vlákna, zachytává nečistoty na lepivém povrchu

DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

· utěrku lze bezpečně použít až pro 8 čisticích úkonů jednou nebo dvěma dlaněmi POUŽITÍ: · odstraňování mechanických nečistot a prachu před nanášením zušlechťujících povrchových úprav · čištění polotovarů z kovů, plastů, dřeva a podobných materiálů · čištění forem pro odlévání a vstřikování za studena · lze je použít v rámci automobilového průmyslu, ve výrobě přesné optiky a elektroniky OZNAČENÍ

MATERIÁL

BARVA

ROZMĚRY

POČET KS V BALENÍ

POUŽITÍ

CENA KČ

HC 511

polyester/viskóza

modrá

500 ks

1 ruka

3 290,-

HC 512

polyester/viskóza

zelená

32 × 40 cm 32 × 60 cm

500 ks

2 ruce

3 580,-

N

ODMAŠŤOVACÍ PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY VLASTNOSTI · z netkané textilie, saturovány odmašťovací kapalinou na bázi vodou ředitelných rozpouštědel · velmi pevná a nevláknivá · jemně abrazivní díky děrované struktuře

NOVINKA

1

· baleny v opakovaně uzavíratelných sáčcích po 50 ks

POUŽITÍ

VÝHODY

UTÍRÁNÍ

· snížují spotřebu a zásoby potenciálně nebezpečných kapalin na pracovišti

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ

· velmi rychlé a bezezbytkové odpařování odmašťovací kapaliny

PEVNOST DOBRÉ

POUŽITÍ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

· pro odmašťování všech typů povrchů · vhodné pro sériovou výrobu, kde je vyžadováno rychlé odpaření před další úpravou OZNAČENÍ

BARVA

VLHČICÍ KAPALINA

ODMAŠŤOVACÍ ÚČINEK

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ

ROZMĚRY

POČET KS V BALENÍ

HC VU21

bílá

IPA

silný

vysoká

600 ks

2 390,-

HC VU22

bílá

NOVA

standardní

standardní

16 × 20 cm 16 × 20 cm

600 ks

2 390,-

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

CENA KČ

241

ČISTOTA PROVOZU

· utěrka z netkané textilie s otevřenou děrovanou strukturou


ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA

» str. 245–249

» str. 250–257

» str. 258–261

VLHČENÉ PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY Utěrky jsou vhodné pro využití v jakémkoli průmyslu a díky optimálnímu složení účinných látek poskytují vysoký čisticí efekt. V nabídce jsou čtyři druhy utěrek, které se liší složením čisticí látky a strukturou utěrky samotné.

4

UNIVERZÁLNÍ DVOUSTRANNÁ VLHČENÁ UTĚRKA PRO JAKOUKOLI APLIKACI VLASTNOSTI: · jedna strana opatřena abrazivní vrstvou pro odstranění hrubých nečistot · druhá strana utěrky je hladká pro jednoduché dočištění nečistot · extra pevná, vhodná pro drsné povrchy · opakovaně použitelná VÝHODY: · · · ·

nezanechává stopy, nepouští vlákna antibakteriální účinky velmi šetrná k povrchům obsahuje výtažek Aloe vera pro hydrataci pokožky

POUŽITÍ:

ČISTOTA PROVOZU

· velmi vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · ideální pro stavebnictví, odstraňuje tmely, pěny, silikony · vhodná k utírání rukou, dermatologicky testována (EC 1223/2009) POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

UNIKÁTNÍ ABRAZIVNÍ VRSTVA

OZNAČENÍ

TYP BALENÍ

POČET ÚTRŽKŮ

ROZMĚR ÚTRŽKU

CENA OD 1 KS

CENA OD 8 KS

CENA OD 24 KS

dóza

80

20 × 22 cm

330,-

315,-

290,-

HC VU01

HC VU01/50 Sáček po 2 ks HC VU11

242

Ploché balení

TEXTILNÍ SORBENTY » str. 296–317

50 × 2

N

20 × 22 cm

740,-

700,-

660,-

40

N

20 × 22 cm

150,-

130,-

110,-

NÁDOBY NA ODPAD » str. 438–446

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

ANTIBAKTERIÁLNÍ VLHČENÁ UTĚRKA PRO POTRAVINÁŘSTVÍ HC VU04

3

VLASTNOSTI: • měkká vlhčená desinfekční utěrka • neobsahuje bělidlo ani alkohol, nepouští barvu • testováno na bakteriích a plísních

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

VÝHODY: • testováno podle ČSN EN 1276, ČSN EN 1650, ČSN EN 13697 • během 10 vteřin dokáže zničit 99,999 % bakterií

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

DO POTRAVINÁŘSTVÍ

POUŽITÍ: • pro desinfekci hladkých pracovních ploch a zařízení v potravinářství • vhodné pro použití v oblastech výroby, stravování, pohostinství

OZNAČENÍ

POČET ÚTRŽKŮ

HC VU04

250

ROZMĚR ÚTRŽKU 20 × 20 cm

CENA OD 1 KS

N

CENA OD 8 KS

280,-

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

NOVINKA

CENA OD 24 KS

260,-

240,-

3

VLHČENÁ UTĚRKA NA SKLO A PLASTY VLASTNOSTI: · velmi pevná utěrka · opakovaně použitelná

ČISTOTA PROVOZU

VÝHODY: · nezanechává stopy, nepouští vlákna · velmi šetrná k povrchům · dermatologicky testována

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

VELMI ŠETRNÁ

POUŽITÍ: · velmi vhodná k čištění skel, zrcadel, keramiky, porcelánu, linolea a jiných plastů · vhodná k čištění a odmašťování před lakováním

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

OZNAČENÍ

POČET ÚTRŽKŮ

HC VU02

80

ROZMĚR ÚTRŽKU 20 × 25 cm

CENA OD 1 KS

CENA OD 8 KS

280,-

POUŽITÍ UTÍRÁNÍ

VÝHODY: · vysoce odolná proti ředidlům a rozpouštědlům · nezanechává stopy, nepouští vlákna · obsahuje výtažek Aloe vera pro hydrataci pokožky

ČIŠTĚNÍ LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

POUŽITÍ: · vhodná pro čištění obtížně dostupných míst a jemných povrchů · velmi vhodná k otírání mechanických dílů od olejů, emulzí apod. · pro prostředí citlivá na prach · vhodná k utírání rukou, dermatologicky testována (EC 1223/2009) · pro stírání většího množství tekutin OZNAČENÍ

POČET ÚTRŽKŮ

HC VU03

80

HYGIENA » str. 230–231

ROZMĚR ÚTRŽKU 20 × 30 cm

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

CENA OD 1 KS 280,-

240,-

3

VLHČENÁ UTĚRKA PRO CITLIVÉ ČIŠTĚNÍ

EXTRA MĚKKÁ

NEJLEPŠÍ

CENA OD 24 KS

260,-

VLASTNOSTI: · měkká speciální utěrka z netkané textilie pro stírání velmi citlivých povrchů · speciální mřížková struktura umožňuje rychlé a důkladné odstranění nečistot včetně tmelů a silikonů · velmi pevná · opakovaně použitelná

LEPŠÍ

CENA OD 8 KS 260,-

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

CENA OD 24 KS 240,-

243


PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA

» str. 245–249

» str. 250–257

» str. 258–261

UTĚRKY PRO CLEAN ROOM CLEAN ROOM je prostor s kontrolovanou čistotou prostředí tam, kde je nutné zachovat co nejvyšší bezprašnost. Prostředí s nulovým výskytem prachu, virů a bakterií vyžaduje speciální péči a údržbu. Tato prostředí se mohou vyskytovat ve výrobě léčiv, elektroniky, výpočetní techniky, optiky, přesných přístrojů a analyzátorů, v laboratořích apod.

jsou velmi přesně řezány laserem a tím dochází k zatavení konců vláken. Následně jsou utěrky několikrát vyprány pro dokonalé odstranění prachu. Clean room utěrky jsou vyráběny v kontrolovaných velmi čistých provozech ISO4-ISO6 a vždy zabaleny ve speciálním dvojnásobném obalu pro zamezení kontaminace.

Pro udržení potřebné čistoty nabízíme speciální typ utěrek, které vynikají absolutní nevláknivostí. Jsou vyrobeny z nekonečných syntetických mikrovláken, která zajišťují vysokou mechanickou pevnost a odolnost. Okraje utěrek

MĚKKÁ SUPERNEVLÁKNIVÁ UTĚRKA VLASTNOSTI: · vyrobena z polyesterového oboulícního úpletu · výjimečně měkké a poddajné · přizpůsobí se téměř každému povrchu VÝHODY · bez obsahu silikonů, dioktylftalátu, amidů · laserem oříznuté okraje bez vyčnívajících vláken

N

· bez prachu a chemických nečistot

NOVINKA

· balení ve speciálních dvojitých obalech

1

· rozměr utěrky vhodný pro práci jednou dlaní

POUŽITÍ

ČISTOTA PROVOZU

· utěrky lze několikrát vyprat a použít pro jiný čisticí úkon

UTÍRÁNÍ ČIŠTĚNÍ

POUŽITÍ · pro velmi čisté prostory ISO4–ISO6

LEŠTĚNÍ

· ideální pro precizní odstraňování jemného prachu z hladkých povrchů

PEVNOST DOBRÉ

· čištění hůře přístupných míst

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

MATERIÁL

BARVA

ROZMĚRY

POČET KS V BALENÍ

CLEAN ROOM KLASIFIKACE

HC 811

polyester

bílá

1 800 ks

ISO6

6 250,-

HC 815

polyester

bílá

23 × 23 cm 23 × 23 cm

CENA KČ

1 800 ks

ISO4

8 990,-

PEVNÁ SUPERNEVLÁKNIVÁ UTĚRKA VLASTNOSTI: · vyrobena ze směsové speciální hustě tkané textilie · výjimečně měkká poddajná, zároveň vysoce mechanicky odolná · přizpůsobí se téměř každému povrchu VÝHODY · bez obsahu silikonů, dioktylftalátu, amidů · laserem oříznuté okraje bez vyčnívajících vláken · bez prachu a chemických nečistot

1

· balení ve speciálních dvojitých obalech pro čisté prostory · rozměr utěrky vhodný pro práci jednou dlaní · utěrky lze několikrát vyprat a použít pro jiný čisticí úkon

POUŽITÍ

POUŽITÍ

UTÍRÁNÍ

· pro velmi čisté prostory ISO4–ISO6

ČIŠTĚNÍ

· ideální pro precizní odstraňování jemného prachu · odstraňování ohmatání, zamaštění a jemného nánosu kapalin z lesklých povrchů · čištění hůře přístupných míst

LEŠTĚNÍ PEVNOST DOBRÉ

OZNAČENÍ

LEPŠÍ

NEJLEPŠÍ

MATERIÁL

BARVA

ROZMĚRY

POČET KS V BALENÍ

CLEAN ROOM KLASIFIKACE

HC 821

polyester/polyamid

bílá

1 200 ks

ISO6

14 600,-

HC 825

polyester/polyamid

bílá

23 × 23 cm 23 × 23 cm

1 200 ks

ISO4

17 100,-

244

TEXTILNÍ SORBENTY » str. 296–317

NÁDOBY NA ODPAD » str. 438–446

MYCÍ STOLY » str. 250–251

CENA KČ


ZABEZPEČENÍ BUDOV A ZAŘÍZENÍ » str. 214–225

ČISTOTA A OCHRANA RUKOU » str. 226–231

ČISTICÍ ROHOŽE

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ČISTICÍ ROHOŽE Až 80 % nečistot je do objektů vnášeno na podrážkách obuvi. Vhodně zvolené a umístěné rohože zabraňují vnášení nečistot a  tak výrazně snižují nároky na úklid. Zachycováním abrazivních nečistot zároveň významně prodlužují životnost podlah. Snižují také nebezpečí uklouznutí a  pádu na hladkých podlahách. Neklouzavé provedení rubu rohoží zabraňuje jejich posouvání.

Profesionální čisticí rohože jsou vhodné pro: · odstranění nečistot a vlhkosti z podrážek obuvi · zabránění vnášení nečistot do interiéru budov · udržení čistého a vzhledného vstupního prostoru · snížení rizika uklouznutí a pádu SYMBOLY U ČISTICÍCH ROHOŽÍ

SAVÉ Struktura rohože rychle suší podrážky bot

KRYTÝ VCHOD Lze použít v exteriéru, ale pouze na místech, která nejsou vystavena sněhu a dešti

DRENÁŽNÍ Umožní vodě odtok z povrchu rohože a její rychlé uschnutí

VNITŘNÍ I VENKOVNÍ Pro interiér i exteriér za jakéhokoliv počasí

ČISTICÍ Odstraňují mastnoty z podrážek obuvi, zabraňují vnášení písku, bláta a kamínků do interiéru budov

SILNÝ PROVOZ Vhodné pro vysokou frekvenci chodců – pro průchod více než 1 500 lidí/den

ODOLNOST OHNI Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501–1 vhodné pro chráněné únikové cesty

STŘEDNÍ PROVOZ Vhodné pro střední frekvenci chodců – pro průchod cca 1 000 lidí/den

SNADNO POJÍZDNÉ Hladký povrch, nízký profil a zkosené náběhové hrany

LEHKÝ PROVOZ Vhodné pro nízkou frekvenci chodců– pro průchod cca 500 lidí/den

MRAZUVZDORNÉ Odolné extrémům počasí

MULTIFUNKČNÍ ROHOŽ – ČISTOTA A BEZPEČNOST · čisticí rohož s jasně viditelnými symboly · jednoduchá rohož se špagetovým povrchem · pro vnitřní a venkovní prostory · vysoká odolnost otěru včetně místa symbolu · nenasákává vodu, přesto dokáže odstranit určitou část vlhkosti · pružný a pevný materiál odolává UV záření, přizpůsobí se různým povrchům · lisovaná náběhová hrana na všech 4 stranách rohože

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚRY 90 × 150 cm 90 × 150 cm

9 mm

5 kg

9 mm

5 kg

3 270,-

90 × 150 cm 90 × 150 cm

9 mm

5 kg

3 620,-

9 mm

5 kg

3 620,-

9 mm

5 kg

3 620,-

9 mm

5 kg

3 620,-

CR M01

černá

2 CR M02

černá

3 CR M03

černá

4 CR M04

černá

5 CR M05

šedá

CR M06

šedá

1

90 × 150 cm 90 × 150 cm

TLOUŠŤKA HMOTNOST

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

CENA KČ

1

3

5

2

4

6

3 270,-

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

245

ČISTOTA PROVOZU

VNITŘNÍ Pro použití v interiéru


ČISTICÍ ROHOŽE

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA » str. 250–257

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

VENKOVNÍ ČISTICÍ ROHOŽE · vodu nechávají odtékat a vysychat, vstupní venkovní prostor je tak chráněn před hromaděním vlhkosti a před zvýšeným nebezpečím uklouznutí

· určeny k odstranění největších nečistot, kamínků a zrnek písku při vstupu do budov · vyrobeny z odolných syntetických i přírodních materiálů · mohou být vybaveny náběhovými hranami pro bezpečný pohyb a zamezení zakopnutí

OCT-O-FLEX · rohož se speciální otevřenou strukturou · pomáhá odstranit bláto a prach z podrážek bot při vstupu do budovy · povrch je vhodný pro pohyb vozíků a kolečkových křesel · lze ji používat pro provozy, kde je zvýšený pohyb starších či handicapovaných lidí · drenážní otvory s malým průměrem umožňují odtok vody a povrch rohože zůstává suchý a čistý · výborná přilnavost rohože zajišťuje stabilitu na podlaze · rohož se přizpůsobí jakémukoli povrchu · lze ji vložit do předem připravené prohlubně · vhodná pro velmi silné provozní zatížení

ČISTOTA PROVOZU

· jednoduché čištění vodou

OZNAČENÍ 1

2 3

NÁZEV

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

HMOTNOST

CENA KČ

CR 257/B01CE

Rohož se zkosenými hranami

6,0 kg

790,-

Rohož se zkosenými hranami

70 × 90 cm 90 × 150 cm

12,5 mm

CR 257/B02CE

12,5 mm

15,0 kg

1 670,-

CR 257/B03CE

Rohož se zkosenými hranami

120 × 180 cm

12,5 mm

23,0 kg

2 990,-

CR 257/01CE

Rohož s rovnými hranami

75 × 100 cm

12,5 mm

7,8 kg

850,-

CR 257/02CE

Rohož s rovnými hranami

100 × 150 cm

12,5 mm

15,5 kg

1 590,-

CR 257/S

Spojky rohoží (10 ks/balení)

12,5 mm

0,3 kg

330,-

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

1

Varianta se zkosenými hranami

3 2 Varianta s rovnými hranami Spojky pro snadné a rychlé spojování

246

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

WAYFARER · jednoduchá rohož se špagetovým povrchem, který pomáhá odstraňovat špínu a prach z podrážek obuvi · nesaje vodu, přesto dokáže odstranit určitou část vlhkosti · pružný a pevný materiál odolává UV záření, přizpůsobí se různým povrchům a odolává změnám počasí · na všech 4 stranách je stlačená náběhová hrana · třída reakce na oheň: Bfl–s1 VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST

10 mm

ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST

14 mm

ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST

16 mm

ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

MODRÁ

ŠEDÁ

CR 109/01SE

CR 109/02SE

CR 10A/01CV

CR 10A/01MO

CR 10A/01SE

CR 10A/02CV

CR 10A/02MO

CR 10A/02SE

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

90 × 150 cm 120 × 180 cm 90 × 150 cm

10 mm

5,4 kg

1 820,-

10 mm

8,6 kg

2 920,-

14 mm

6,3 kg

2 900,-

14 mm

9,7 kg

4 640,-

16 mm

8,2 kg

3 050,-

16 mm

13,0 kg

4 880,-

CR 10B/01CV

CR 10B/01MO

CR 10B/01SE

120 × 180 cm 90 × 150 cm

CR 10B/02CV

CR 10B/02MO

CR 10B/02SE

120 × 180 cm

HMOTNOST

CENA KČ

ČISTOTA PROVOZU

BARVA ČERVENÁ

SANITOP · součástí rohože jsou pevné náběhové hrany, které snižují riziko zakopnutí · velké otvory odvádějí rychle i velké množství kapaliny · povrch rohože zůstává suchý a bezpečný · díky nízké hmotnosti se dobře přenáší a čistí · pravidelné čištění prodlužuje životnost · sanitární epidemiologický atest

materiál: 100% přírodí kaučuk tvrdost: 52 Shore A plošná hmotnost: 8 kg/m2

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

PR 232/01CE

91 × 152 cm 91 × 297 cm 91 × 594 cm

12,7 mm

11 kg

1 160,-

12,7 mm

22 kg

2 600,-

12,7 mm

44 kg

5 190,-

PR 232/02CE PR 232/03CE

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196

HMOTNOST

CENA KČ

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

VLASTNOSTI ROHOŽE ŽIVOTNOST ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

247


ČISTICÍ ROHOŽE

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

MYCÍ STOLY ZIMNÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY ÚDRŽBA » str. 250–257

» str. 258–261

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

VNITŘNÍ ČISTICÍ ROHOŽE ARROW TRAX

VLASTNOSTI ROHOŽE ABSORPCE VLHKOSTI ŽIVOTNOST ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

· silná a efektivní čisticí rohož · odolná nelámavá vlákna zadržují vlhkost a nečistoty

ČISTOTA PROVOZU

· masivní vinylový podklad je odolný vůči vodě, neklouže po povrchu podlahy

BARVA ŠEDÁ

ANTRACIT

HNĚDÁ

TMAVĚ HNĚDÁ

CR 76/01SE

CR 76/01AN

CR 76/01HN

CR 76/01TH

CR 76/02SE

CR 76/02AN CR 76/02HN

CR 76/02TH

CR 76/03SE

CR 76/03AN CR 76/03HN CR 76/03TH

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA HMOTNOST CENA KČ

60 × 90 cm 90 × 150 cm 120 × 180 cm

10 mm

2,1 kg

570,-

10 mm

5,3 kg

1 450,-

10 mm

8,4 kg

2 320,-

130 × 300 cm 130 × 600 cm

10 mm

15,2 kg

4 190,-

10 mm

31,4 kg

8 380,-

CR 76/06SE CR 76/06AN CR 76/06HN CR 76/06TH 130 cm × 20 m CR 76/07SE CR 76/07AN CR 76/07HN CR 76/07TH 200 cm × 20 m

10 mm

102,0 kg

22 400,-

10 mm

156,0 kg

34 500,-

CR 76/04SE CR 76/04AN CR 76/04HN CR 76/04TH CR 76/05SE

CR 76/05AN CR 76/05HN CR 76/05TH

HERITAGE RIB · ekonomická a efektivní čisticí rohož s drážkami odstraňuje špínu a vlhkost · vyrobena z antistatických odolných vláken · nízký profil umožňuje pohodlnou chůzi i přejezd vozíku nebo pojízdného křesla

BARVA ANTRACIT

HNĚDÁ

CR 75/01AN

ČERVENÁ

ZELENÁ

CR 75/01HN

CR 75/01CV

CR 75/01ZE

CR 75/02AN CR 75/02HN

CR 75/02CV

CR 75/02ZE

CR 75/03AN CR 75/03HN

CR 75/03CV

CR 75/04AN CR 75/04HN CR 75/04CV

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA HMOTNOST CENA KČ 7,5 mm

1,7 kg

390,-

VLASTNOSTI ROHOŽE

7,5 mm

3,4 kg

820,-

CR 75/03ZE

60 × 90 cm 90 × 120 cm 90 × 150 cm

7,5 mm

4,2 kg

990,-

ABSORPCE VLHKOSTI

CR 75/04ZE

120 × 180 cm

7,5 mm

6,7 kg

1 630,-

CR 75/05AN CR 75/05HN CR 75/05CV

CR 75/05ZE

8,9 kg

2 180,-

CR 75/06ZE

120 × 240 cm 120 cm × 20 m

7,5 mm

CR 75/06AN CR 75/06HN CR 75/06CV

7,5 mm

75,0 kg

17 100,-

248

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

ŽIVOTNOST ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

» str. 328–331

GUZZLER · povrch s vaflovým vzorem účinně čistí a zadržuje špínu a vlhkost · zvýšené pevné okraje a gumový podklad zajišťují vysokou pevnost a zachycení vody · výstupky na rubu rohože brání jejímu posouvání po jakémkoli povrchu a zároveň udržují pod rohoží vzduchovou mezeru umožňující vysychání podlahy pod rohoží

VLASTNOSTI ROHOŽE ABSORPCE VLHKOSTI ŽIVOTNOST ČISTICÍ SCHOPNOST DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

BARVA ŠEDÁ

ANTRACIT

HNĚDÁ

MODRÁ

ČERVENÁ

CR A6/01SE

CR A6/01AN

CR A6/01HN

CR A6/01MO

CR A6/01CV

CR A6/02SE

CR A6/02AN

CR A6/02HN

CR A6/02MO

CR A6/02CV

CR A6/03SE

CR A6/03AN

CR A6/03HN

CR A6/03MO

CR A6/03CV

CR A6/04SE

CR A6/04AN

CR A6/04HN

CR A6/04MO

CR A6/04CV

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

60 × 90 cm 90 × 120 cm

10,5 mm

2,7 kg

500,-

10,5 mm

5,1 kg

1 160,-

90 × 150 cm 120 × 180 cm

HMOTNOST

CENA KČ

10,5 mm

5,9 kg

1 470,-

10,5 mm

11,3 kg

2 370,-

ČISTOTA PROVOZU

ČISTICÍ LEPICÍ ROHOŽ CLEAN–STEP · po vyčerpání čisticích fólií je lze opět doplnit náhradní náplní

· čisticí rohož složena z podložky a 60 čisticích lepivých antimikrobiálních vrstev

· vhodná pro použití ve vchodech do čistých provozů, kanceláří, nemocnic a stravovacích zařízení

· čistí podrážky obuvi procházejících osob od prachu, nečistot a bakterií

· pevná podložka chrání rohož před poškozením podrážkami bot

· speciální vrstva zachytává jemné částice · znečištěnou vrstvu lze jednoduše odtrhnout a odkrýt novou, tím je rohož ihned připravená k použití

Očíslování jednotlivých vrstev rohože umožňuje sledovat jejich počet do úplného vypotřebování OZNAČENÍ

60

NÁZEV

Pevná podložka BARVA

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA

HMOTNOST

CENA KČ

CR CS011

Pevná podložka + 60 vrstev

bílá

80 × 60 cm

7 mm

2,9 kg

2 390,-

CR CS003

Náhradní náplň, 60 vrstev

bílá

60 × 76 cm

7 mm

1,2 kg

1 130,-

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

249


ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY MYCÍ STOLY Mycí stoly jsou určeny pro mytí a odmašťování malých i  rozměrných součástek a  dílů, které jsou znečištěné oleji a mazivy. Představujeme Vám širokou nabídku různých druhů a rozměrů mycích stolů. Vyberte si takový mycí stůl, který přesně vyhovuje Vašim potřebám a pracovním podmínkám tak, abyste nemuseli dělat žádné složité nebo drahé stavební úpravy Vašeho provozu. Výhodou je propracovaná konstrukce čerpadla, které se uvede do provozu sešlápnutím nožního spínače. Mezitím co umýváte znečištěné díly, stéká použitá kapalina zpátky do sudu s čisticí kapalinou. Nečistota se samostatně odděluje od čisticí kapaliny a usazuje se na dně sudu. Sací trubka čerpadla sahá do poloviny výšky sudu, a tak nasává pouze čistou čisticí kapalinu. Díky tomuto systému je zaručena dlouhodobá použitelnost čisticí kapaliny. Praxe prokázala, že při používání mycích stolů společně s čisticí a odmašťovací kapalinou dochází k úspoře až 80 % nákladů oproti běžným odmašťovacím prostředkům. Čisticí kapalina ani sud nejsou součástí standardní dodávky.

+

POJÍZDNÉ MYCÍ STOLY

sklopné víko

· na principu dvoukolého ručního vozíku · jednoduchá manipulace a mobilita · velká pracovní plocha rozměry: 80 × 61,5 × 112 cm pracovní plocha: 79 × 49 cm výška pracovní plochy: 92 cm objem sudu: 50 litrů nosnost: 100 kg hmotnost: 43 kg

ČISTOTA PROVOZU

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

MS 989938 POJÍZDNÝ MYCÍ STŮL MALÝ (F2–D) rozměry: 82 × 72 × 119 cm hmotnost: 45 kg CENA: 22 950,-

MS 989937 POJÍZDNÝ MYCÍ STŮL MALÝ (F2) CENA: 19 550,-

+ uzavřená konstrukce

MALÉ STABILNÍ MYCÍ STOLY · stabilní konstrukce · pro dílenské použití rozměry: 65,6 × 47,5 × 107,4 cm pracovní plocha: 64,6 × 46,5 cm výška pracovní plochy: 89,5 cm objem sudu: 50 litrů nosnost: 50 kg hmotnost: 15 kg MS 989B3E STABILNÍ MYCÍ STŮL MALÝ (G–50–W) – uzavřená konstrukce

MS 989935 STABILNÍ MYCÍ STŮL MALÝ (BK–50) CENA: 13 850,-

hmotnost: 25 kg CENA: 15 405,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ OZNAČENÍ

250

NÁZEV

DÉLKA ŠTĚTIN

PRŮMĚR ŠTĚTIN

CENA KČ

MS 9898D1

Průtokový štětec jemný

5,5 cm

3,5 cm

385,-

MS 989721

Průtokový štětec hrubý

5,5 cm

3,5 cm

385,-

8 cm

3,5 cm

400,-

5,4 cm

5 cm

MS 989913

Průtokový štětec dlouhý

MS 989914

Průtokový štětec silný

MS 9897EE

Protiostřiková stěna ke stolům M, M–500

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

800 156 944 ZELENÁ LINKA

480,3 585,-


TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

» str. 332–345

JEDNODUCHÉ MYCÍ STOLY

VELKÉ STABILNÍ MYCÍ STOLY

· · · ·

· velká pracovní plocha · velká nosnost pracovní plochy

k přímému nasazení na 200litrový sud pro dílenské použití, jednoduchá montáž nízká hmotnost

rozměry: 114,5 × 67 × 105 cm pracovní plocha: 113,5 × 66 cm výška pracovní plochy: 87 cm objem sudu: 200 litrů nosnost: 250 kg hmotnost: 47 kg

rozměry: 80 × 54 × 26,5 cm pracovní plocha: 79 × 54 cm výška pracovní plochy: 92 cm objem sudu: 200 litrů nosnost: 80 kg hmotnost: 15 kg

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

MS 989933 STABILNÍ MYCÍ STŮL VELKÝ (M) CENA: 18 780,-

MS 989934 JEDNODUCHÝ MYCÍ STŮL NA 200L SUD (KP) CENA: 12 380,-

sklopné víko

+ vysoká ostřiková stěna

+

sklopné víko

+

ČISTOTA PROVOZU

+

vysoká nosnost

MS 989B00 JEDNODUCHÝ MYCÍ STŮL NA 200L SUD (KD) – vybaven víkem

MS 989922 JEDNODUCHÝ MYCÍ STŮL NA 200L SUD (K) – velká ostřiková stěna

MS 989830 STABILNÍ MYCÍ STŮL VELKÝ (MD) – vybaven víkem

MS 989B35 STABILNÍ MYCÍ STŮL VELKÝ (M–500) – pro čištění velkých a těžkých dílů

rozměry: 80 × 55 × 52,5 cm výška pracovní plochy: 90,7 cm hmotnost: 28 kg CENA: 20 500,-

rozměry: 80 × 55 × 52,5 cm výška pracovní plochy: 92,2 cm hmotnost: 25 kg CENA: 15 680,-

rozměry: 116,5 × 69,5 × 105,5 cm hmotnost: 60 kg

rozměry: 114,5 × 67 × 105 cm nosnost: 500 kg hmotnost: 50 kg CENA: 23 760,-

CENA: 24 950,-

ZÁCHYTNÉ VANY OZNAČENÍ ZÁCHYTNÝ OBJEM ROZMĚRY HMOTNOST

PRO MYCÍ STOLY

CENA KČ

NÁDOBY NA ODPAD » str. 438–446

MS 9896B9

MS 989871

MS 98980C

200 litrů

55 litrů

200 litrů

MS 98987F 50 litrů

66 × 93 × 37,2 cm

48 × 40,5 × 29,7 cm

75 × 80 × 36 cm

50 × 70 × 16 cm

46 kg

19 kg

44 kg

19 kg

MS 989933

MS 989937

MS 989922

MS 989935

MS 989830

MS 989938

MS 989B00

MS 989B35

MS 989B42

MS 989934

MS 989973

MS 989B3E

5 250,-

3 920,-

5 250,-

3 920,-

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

251


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

ČISTICÍ KAPALINY

ODVOZ ZNEČIŠTĚNÉ KAPALINY

ZDARMA – 800 156 944

Jsou vhodné do strojírenského a opravárenského průmyslu, kde je kladen důraz na čistotu dílů. ​Praxe prokázala snížení nákladů až o 80 % ​při používání čisticích kapalin o ​ proti běžným odmašťovacím prostředkům. NÁZEV

POPIS – vynikající čisticí schopnost

1

Čisticí kapalina IBS EL/Extra

– rychlé, bezezbytkové odpařování

– vynikající čisticí a odmašťovací schopnost Čisticí kapalina IBS Purgasol

OZNAČENÍ

CENA KČ

50 litrů

MS 9898FC

6 700,-

200 litrů

MS 9898FB

19 650,-

50 litrů

MS 9898FA

4 750,-

200 litrů

MS 9898F9

13 900,-

50 litrů

MS 989900

7 950,-

200 litrů

MS 9898FF

21 850,-

50 litrů

MS 989902

6 700,-

200 litrů

MS 989901

17 850,-

– bod vzplanutí nad 61 °C – ideální k čištění dílů ve strojírenském průmyslu – možno použít v potravinářském průmyslu – K1

2

OBJEM

– rychlé a stejnoměrné odpařování – bod vzplanutí nad 61 °C – ideální k odstranění hrubého znečištění olejem a mastných nečistot a k odmaštění – vynikající čisticí účinek – velmi rychlé, stejnoměrné a bezezbytkové odpařování

3

Čisticí kapalina IBS Quick

– bod vzplanutí nad 45 °C – pro odmaštění dílů k další povrchové úpravě, např. lakování, lepení – ideální jako rozpouštědlo k průmyslovému využití – velmi dobrý čisticí účinek i za vyšších teplot – pomalé a stejnoměrné odpařování

4

Čisticí kapalina IBS 100 Plus

– intenzivní prostupnost vrstvou nečistot – dočasná ochrana proti korozi – podmíněno způsobem skladování výrobků – bod vzplanutí nad 101 °C – použití tam, kde je vyžadován malý zůstatek maziva

ČISTICÍ KAPALINA PRO MYCÍ STOLY W100, W250 NÁZEV

POPIS

OBJEM

OZNAČENÍ

CENA KČ

30 litrů

MS 989905

6 150,-

– vynikající odmašťovací účinek Čisticí kapalina IBS WAS-Universal

– vodou ředitelný koncentrát – dočasná ochrana proti korozi – vhodná pro citlivé materiály – možné použít pro čištění ponorem, vysokotlakým proudem, kartáčem

252

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

REGÁLOVÉ SYSTÉMY » str. 390–396

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

JEMNÝ ZÁPACH

ČISTOTA PROVOZU

Kapaliny určeny do mycích stolů mají vynikající čisticí nebo odmašťovací schopnosti. Jejich odpařovací vlastnosti jsou vhodné pro konzervaci dílů (pomalé odpařování), pro okamžité použití dílů po oplachu kapalinou (rychlé, stejnoměrné odpařování).

TÉMĚŘ BEZ ZÁPACHU

4

BEZE ZBYTKŮ

3

POMALÉ ODPAŘOVÁNÍ

2

RYCHLÉ ODPAŘOVÁNÍ

1


TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

» str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY – KONCENTRÁTY Moderní, ekologické a zdravotně nezávadné odmašťovací kapaliny řady AQ pomáhají k důkladnému vyčištění povrchů znečištěných ropnými látkami. Nenarušují čištěný povrch a  mohou se používat i  v  kombinaci se sorbenty kapalin (nanesou se na  čištěný povrch před zasypáním úklidovým sorbentem nebo se použijí k odmaštění povrchu až po úklidu nasyceného sorbentu). Odmašťovací kapaliny řady AQ používají s  úspěchem i  profesionální úklidové firmy zabývající se čištěním podlah a předmětů v průmyslových podnicích. Tyto kvalitní a účinné odmašťovače umožňují dokonalé odstranění ropných látek z  vozovky i  z  podlahy nebo odmaštění povrchu výrobků a jiných předmětů. · nejsou toxické, žíravé ani nevytvářejí vedlejší toxické produkty · nejsou hořlavé, dráždivé ani těkavé · nezanechávají skvrny, po spláchnutí nevznikají usazeniny · nepůsobí negativně na pryž, barvy, plasty ani pryskyřice · lze je použít při čištění většiny kovů (mosazi, hliníku, mědi, bronzu, oceli, železa, olova a zinku) · jsou kompletně biologicky odbouratelné, i když jsou smíchány s nečistotami · podporují růst bakterií, což zlepšuje rozklad uhlovodíků a mnoha dalších organických látek · účinně odstraňují všechny typy minerálních, rostlinných, živočišných a syntetických olejů, mazadel, tuků atd.

nákupem koncentrované odmašťovací kapaliny šetříte náklady spojené s dopravou

OZNAČENÍ

NÁZEV

OBJEM PO NAŘEDĚNÍ

CENA

AQ Universal – 5 litrů

25 litrů

260,-

AQ U025

AQ Universal – 25 litrů

125 litrů

1 110,-

AQ U200

AQ Universal – 200 litrů

1 000 litrů

7 280,-

AQ 2005

AQ 2000 – 5 litrů

50 litrů

420,-

AQ 2025

AQ 2000 – 25 litrů

250 litrů

1 990,-

AQ 2200

AQ 2000 – 200 litrů

2 000 litrů

14 400,-

AQ P005

AQ Plus – 5 litrů

125 litrů

770,-

AQ P025

AQ Plus – 25 litrů

625 litrů

3 750,-

AQ P200

AQ Plus – 200 litrů

5 000 litrů

26 400,-

AQ M005

AQ M – 5 litrů

25 litrů

590,-

AQ M025

AQ M – 25 litrů

125 litrů

2 820,-

AQ M200

AQ M – 200 litrů

1 000 litrů

19 600,-

AQ D005

AQ DR – 5 litrů

50 litrů

670,-

AQ D025

AQ DR – 25 litrů

250 litrů

3 210,-

AQ D200

AQ DR – 200 litrů

2 000 litrů

22 400,-

Odmašťovací kapalinu AQ DR lze použít do mycích strojů

Po použití odmašťovací kapaliny je vhodné na dočištění použít sypký sorbent

OLEJOVÉ SORBENTY » str. 323–324

POMĚR ŘEDĚNÍ 5:1 maximálně 100 : 1 10 : 1 maximálně 200 : 1 25 : 1 maximálně 500 : 1

5:1 10 : 1 maximálně 50 : 1

POUŽITÍ Slabě koncentrovaný roztok, umožňuje snadnou a rychlou aplikaci Koncentrovaný roztok, při správném ředění snižuje náklady Silně koncentrovaný roztok vyžadující ředění vodou, ekonomická varianta pro firmy specializující se na čištění průmyslových provozů Obsahuje mikroemulzi kerosinu, používá se pro předmytí silně znečištěných povrchů nebo k odstranění ztuhlých olejů a tuků Obsahuje antikorozní a protipěnicí přísadu, možnost odmašťování kovových výrobků či strojů

Ruční čištění ropné skvrny pomocí odmašťovací kapaliny

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

253

ČISTOTA PROVOZU

AQ U005

Ukázka použití odmašťovací kapaliny na čerpací stanici


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

N

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

NOVINKA

ČISTOTA PROVOZU

TECHNICKÉ SPREJE ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ Čisticí a odmašťovací spreje s objemem 500 ml jsou určené především pro povrchové i hloubkové čištění, odstraňování starých mazacích tuků a olejů, pro zajištění funkčnosti a zabezpečení čistoty. Tyto spreje lze standardně používat při teplotách od 5 °C do 30 °C. MS 160510 ČISTIČ NEREZ OCELI – čištění a ochrana výrobků z nerezové oceli CENA: 100,MS 160580 ČISTIČ SKEL – čištění hladkých povrchů, např. skel, zrcadel, obkladů, tabulí, nábytku

MS 160552 ČISTIČ UNIVERZÁLNÍ S ACETONEM – čištění železa a některých typů plastů CENA: 90,-

MS 160586 ČISTIČ KONTAKTŮ – čištění elektrických kontaktů

MS 160557 ČISTIČ BRZD – TURBO – čištění součástí brzdného systému – vysoká rozpouštěcí schopnost CENA: 60,MS 160589 ČISTIČ PĚNOVÝ UNI – čištění čalounění, koberečků a jiných dílů motorových vozidel

CENA: 90,-

CENA: 120,-

CENA: 90,-

MS 160592 ČISTIČ BRZD 500 ML – čištění bubnových i kotoučových brzd, brzdového obložení a prasátek

MS 160596 VYSOCE ÚČINNÝ PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ – čištění kovových a plastových povrchů od zbytků etiket, lepidel, mastnoty, tuků, vosků, dehtu a pryskyřic

CENA: 99,-

CENA: 395,-

MS 989908 BEZPEČNÝ ČISTIČ IBS TORNADO – čištění těžko přístupných kovových součástek CENA OD 1 KS: 135,CENA OD 12 KS: 108,CENA OD 60 KS: 104,-

MS 9898FE RYCHLOODMAŠŤOVAČ IBS BLITZ-Z – uvolňuje maziva a zatvrdlé mastnoty – bezezbytkové odpařování – příjemná citronová vůně CENA OD 1 KS: 140,CENA OD 12 KS: 112,CENA OD 60 KS: 107,-

254

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

MS 989906 RYCHLOODMAŠŤOVAČ IBS BLITZ – uvolňuje maziva, zatvrdlé mastnoty, pryskyřice, silikon, zbytky lepidel, dehet, asfalty – bezezbytkové odpařování CENA OD 1 KS: 135,CENA OD 12 KS: 108,CENA OD 60 KS: 104,-

REGÁLOVÉ SYSTÉMY » str. 390–396

MS 989AFB PĚNOVÝ ČISTIČ IBS EASYCLEAN – čištění kovů, skla, gumy, plastů, chromovaných povrchů od olejů, maziv a dehtů

CENA OD 1 KS: 130,CENA OD 12 KS: 104,CENA OD 60 KS: 101,-

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344


TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

MAZÁNÍ A LUBRIKACE Technické spreje o objemu 500 ml určené ke snížení tření pohybových částí strojů, jako jsou řetězy, kuličková a válečková ložiska, převodovky, dveřní závěsy a pojezdy. Chrání stroje a zařízení před vrzáním, zadřením a poškozením.

» str. 326–327

N

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

NOVINKA

MS 160246 PTFE OLEJ – mazání řetězů, strojů, převodových kol, gumových těsnění, pantů teplotní odolnost: –50 °C až 250 °C CENA: 120,-

MS 160272 PTFE BÍLÁ VAZELÍNA – mazání spojení kov-kov, plast-kov, ložisek, tlumičů teplotní odolnost: –30 °C až 160 °C

MS 160289 MAZIVO NA STROJNÍ ŘETĚZY – mazání řetězových převodů s vysokým zatížením teplotní odolnost: –50 °C až 200 °C

CENA: 120,-

CENA OD 1 KS: 200,CENA OD 12 KS: 160,CENA OD 60 KS: 152,-

MS 989AFE BÍLÝ MAZACÍ SPREJ IBS ACTILUB – mazání vysoce zatížených částí – značení pro optickou kontrolu – dlouhodobé mazání CENA OD 1 KS: 185,CENA OD 12 KS: 148,CENA OD 60 KS: 140,-

CENA: 160,-

MS 989AFD ŘETĚZOVÝ SPREJ IBS VIVALUB – vnější a vnitřní mazání pomalých a rychlých pohánějících elementů – dlouhodobé mazací účinky teplotní odolnost: –30 °C až 150 °C CENA OD 1 KS: 190,CENA OD 12 KS: 152,CENA OD 60 KS: 143,-

OCHRANA A OPRAVA Technické spreje o objemu 500 ml pro drobné opravy poškození povrchových úprav, pro ochranu povrchů před korozí, pro zvýšení chemické odolnosti a vodoodpudivosti. Tyto spreje lze standardně používat při teplotách od 5 °C do 30 °C. MS 160119 SILIKON – ochrana kaučukových povrchů před vysušením a popraskáním – prevence vrzání a pískání plastových součástek teplotní odolnost: –50 °C až 200 °C

MS 160121 OPRAVA ZINKOVÝCH POVRCHŮ – pro opravy drobných poškození galvanizovaných ocelových povrchů teplotní odolnost: 110 °C

CENA: 140,-

CENA: 100,-

MS 160138 OCHRANA KONTAKTŮ – ošetření elektrických zařízení – ochrana před vlhkostí a korozí teplotní odolnost: –35 °C až 200 °C

MS 160190 ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD – suchý nemastný mazací gel odolný proti vodě a prachu – výhodný v čistém prostředí teplotní odolnost: 110 °C

CENA: 100,-

OLEJOVÉ SORBENTY » str. 323–324

CENA: 140,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

MS 160294 UVOLNÍ–ČISTÍ–MAŽE–CHRÁNÍ – čištění, mazání a ochrana kovových a plastových dílů teplotní odolnost: –50 °C až 200 °C CENA: 100,-

255

ČISTOTA PROVOZU

MS 989AFC GELOVÝ SPREJ IBS EASYFLOW – suchý nemastný mazací gel odolný proti vodě a prachu – výhodný v čistém prostředí

CENA: 130,-

MS 160291 PTFE SUCHÝ FILM – mazání dílů a převodů s lehkým zatížením teplotní odolnost: –50 °C až 250 °C


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY

ČISTICÍ ROHOŽE

» str. 245–249

ZIMNÍ ÚDRŽBA

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

NÁSTROJE Speciální technické spreje pro detekci vad, ochranu povrchů při jejich opracovávání a pro odstraňování odolných znečištění. Tyto spreje lze používat při teplotách od 5 °C do 30 °C.

N

NOVINKA

MS 160402 ODSTRAŇOVAČ BAREV VE SPREJI – odstraňování starých barev a laků z kamene, betonu, asfaltu, kovů a dřeva objem: 500 ml CENA: 230,-

MS 160242 ODSTRAŇOVAČ ŽVÝKAČEK – odstranění žvýkaček pomocí lokálního snížení teploty na –40 °C objem: 500 ml CENA: 100,-

MS 160471 ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN – odstranění mastných skvrn z různých povrchů a textilních materiálů objem: 500 ml

MS 160484 OCHRANA SVAŘOVANÝCH ČÁSTÍ – ochrana svařovaných částí a svářecího nářadí před ulpíváním jisker objem: 400 ml CENA: 100,-

CENA: 120,-

MS 160493 ŘEZNÝ OLEJ – ochrana nástrojů, nářadí a kovů při vrtání, řezání, stříhání, frézování, vypínání objem: 500 ml CENA: 120,-

ČISTOTA PROVOZU

CENA: 150,-

MS 160462 ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL – odstranění lepidel a tmelů z hlav válců, klikových skříní, čerpadel, elektromotorů objem: 500 ml

MONTÁŽ Speciální technické spreje o objemu 500 ml pro opravy a údržbu strojních zařízení, pro uvolnění zarezlých a pevně utažených spojů, jejich konzervaci a ochranu.

N MS 160304 PENETRAČNÍ OLEJ – uvolňování zarezlých šroubů, spojů a dílů CENA: 90,MS 160321 VAZELÍNA – mazání a ochrana pólů baterií, elektrických kontaktů, spojovacích materiálů teplotní odolnost: –30 °C až 160 °C CENA: 120,-

256

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

NOVINKA

MS 160309 SCHOCK OIL UVOLŇOVAČ –30 °C – uvolňování zarezlých šroubů, spojů a dílů pomocí krátkodobého zmražení spoje CENA: 100,MS 160322 UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO – lepení textilu, kůže, papíru, korku, dřeva, plastů a kovů teplotní odolnost: 80 °C CENA: 150,-

REGÁLOVÉ SYSTÉMY » str. 390–396

MS 989907 ÚDRŽBÁŘSKÝ OLEJ IBS MULTIFIX – uvolňuje rzí zatuhlé spoje – mazání pohyblivých částí CENA OD 1 KS: 185,CENA OD 12 KS: 148,CENA OD 60 KS: 140,-

MS 160342 ZMRAZOVAČ –50 °C – uvolňování pevně dotažených šroubů, spojů a dílů pomocí krátkodobého zmražení CENA: 100,MS 160360 MĚDĚNÉ VAZIVO – mazání spojů zatížených vysokými teplotami teplotní odolnost: –40°C až 1 100 °C CENA: 140,-

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344


TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

SYPKÉ SORBENTY

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

N

» str. 332–345

ČISTOTA PROVOZU

SPREJE PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

» str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

NOVINKA

Technické spreje o objemu 500 ml s certifikací NSF určené pro práci v rámci potravinářského průmyslu. MS 989B33 VÍCEÚČELOVÝ IBS PTFE SPREJ – suché mazání řetězů, ozubených kol, lan a lanovodů – trvalé mazání – antistatický, antikorozní klasifikace NSF: NSF-H1 CENA OD 1 KS: 390,CENA OD 12 KS: 312,CENA OD 60 KS: 284,-

MS 160632 POTRAVINÁŘSKÝ PTFE OLEJ – mazání kol a převodovek, kolejnic a dopravníků, pump teplotní odolnost: –50 °C až 250 °C klasifikace: NSF-H1 CENA: 280,MS 160696 POTRAVINÁŘSKÝ ČISTIČ STROJŮ – čištění strojů, stěn, podlah a stolů – odstranění konzervačních prostředků klasifikace: NSF-H1

CENA: 210,-

MS 989B3D ÚDRŽBÁŘSKÝ OLEJ IBS MULTIFIX –NUTRI – proniká korozí a zvolňuje její částice – mazání pohyblivých částí klasifikace NSF: NSF-K1 CENA OD 1 KS: 270,CENA OD 12 KS: 216,CENA OD 60 KS: 205,-

MS 160661 POTRAVINÁŘSKÝ ULTRA OLEJ – mazání řetězů, převodovek, pantů, strojů, nástrojů teplotní odolnost: –50 °C až 250 °C klasifikace: NSF-H1 CENA: 260,MS 989B41 UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ IBS EL EXTRA – odstraňování hrubých nečistot, odmašťování, uvolnění maziv, olejů, zatvrdlé mastnoty klasifikace: NSF-K1 CENA OD 1 KS: 190,CENA OD 12 KS: 168 CENA OD 60 KS: 158

NSF-H1 – určen pro náhodný styk s potravinami (při náhodné a nepředpokládané netěsnosti) NSF-K1 – určen pro plochy, které nepřicházejí do přímého styku s potravinami

OLEJOVÉ SORBENTY » str. 323–324

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

257


ZIMNÍ ÚDRŽBA

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

» str. 262–276

» str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

ZIMNÍ ÚDRŽBA

10

PV 2750 HRABLO NA SNÍH – vyrobené z odolného sklolaminátu – hrana je zakončena masivní hliníkovou lištou – vysoká odolnost vůči působení korozivních solí – hladký povrch hrabla zabraňuje ulpívání sněhu – ergonomická rukojeť pro pohodlné držení délka včetně násady: 161 cm rozměry lopaty: 56 × 36 cm hmotnost: 1,5 kg CENA: 1 590,-

ČISTOTA PROVOZU

LET ZÁRUKA

1

2

3

OZNAČENÍ

4

NÁZEV

PV 20E0

1

Lopatka – malá

DHS PLOP2

2

Pozinkovaná lopatka – široká

PV 1F1E

3

Lopata s rukojetí

DHS ALOPV

4

Hliníková lopata – velká

DHS SKLOF

5

PV HR1

6

5

DÉLKA VČETNĚ NÁSADY

6

ROZMĚRY

Ergonomická rukojeť

7

HMOTNOST

8

9

MATERIÁL

CENA KČ 240,-

31 cm

14 × 19 cm

0,2 kg

polypropylen

24 × 36 cm

0,3 kg

pozink

60,-

polypropylen

1 160,-

hliník

220,-

0,8 kg

plast

160,-

1,2 kg

polypropylen

195,-

98 cm

25 × 32 cm

1,1 kg

165 cm

33 × 35 cm

0,9 kg

Skládací lopata

90 cm

24,5 × 37,5 cm

Hrablo na sníh s AL lištou

146 cm

30 × 50 cm

PV HR2

7

Lopata na sníh

136 cm

40 × 40 cm

1,3 kg

polypropylen

149,-

PV HR3

8

Sekáček na led

136 cm

šíře 17 cm

1,3 kg

ocel

270,-

DHS KSIL3

9

Kartáč silniční – široký

150 cm

40 × 7 × 10,5 cm

1,0 kg

polyetylen

200,-

258

SYPKÉ SORBENTY » str. 320–325

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


SYPKÉ SORBENTY

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY » str. 346–349

NÁDOBY NA ZIMNÍ POSYP ZE SKLOLAMINÁTU MAJÍ MNOHO VÝHOD · vysoká životnost a odolnost vůči změnám teplot · stabilita a bezpečnost nádob · plné nádoby lze přemisťovat pomocí jeřábu díky speciálním úchytům · prázdné nádoby lze přemístit díky jejich nízké hmotnosti ručně

· lze je dovybavit rámem s kolečky nebo nožičkami · dodávány v dílech, jednoduchá montáž

STOHOVATELNOST Konstrukce dovoluje nádoby stohovat, tím ušetříte místo v době, kdy nádoby na posyp nepotřebujete

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ Víko lze jednoduše odmontovat bez použití nářadí

UZAMYKATELNOST Pomocí visacího zámku uzamknout

SNADNÁ MANIPULACE U některých typů možnost manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku

HLADKÝ POVRCH Hladký povrch vnější i vnitřní části nádoby napomáhá nádobu udržet dlouho čistou, snižuje pracnost čištění, posypový materiál nezůstává na stěnách nádoby

ČISTOTA PROVOZU

ČISTOTA A SUCHO Zaoblená převislá hrana zajišťuje, že se do kontejneru nedostane voda a špína i při těch nejhorších povětrnostních podmínkách

lze

nádobu

10 LET ZÁRUKA

NÁDOBY MANIPULOVATELNÉ POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU OBJEM

ROZMĚRY

OZNAČENÍ

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

200 l

89 × 60 × 69 cm

PV 1C97/V

6 990,-

6 640,-

400 l

121 × 82 × 68 cm

PV 1C99/V

9 990,-

9 490,-

POSYPOVÉ VOZÍKY » str. 261

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

259


ZIMNÍ ÚDRŽBA

MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

POLYETYLENOVÉ NÁDOBY NA ZIMNÍ POSYP

PV SU25 POSYPOVÁ SŮL materiál: chlorid sodný průměrná spotřeba: 10–20 g/m2 hmotnost: 25 kg CENA: 169,-

ČISTOTA PROVOZU

Cena při odběru 10 a více pytlů: 129,Cena při odběru 40 a více pytlů: 109,-

PROFILOVANÉ PŘILÉHAJÍCÍ VÍKO – profilovaná konstrukce zajišťuje snadný odvod dešťové vody – snižuje riziko proniknutí vody do zásobníku

SPOLEHLIVOST Zaoblená převislá hrana zajišťuje, že se do kontejneru nedostane voda a špína i při těch nejhorších povětrnostních podmínkách PRAKTIČNOST Pohodlně se přepravují, snadno umisťují a  používají. Nádoby jsou přizpůsobené k  manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku. Konstrukce dovoluje nádoby stohovat, tím ušetříte místo v  době, kdy nádoby na posyp nepotřebujete.

ESTETIKA Originální konstrukce a moderní design. Zásobníky je možné umístit na libovolném místě. Žlutá výrazná barva zvyšuje bezpečnost.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST Pevná a tuhá konstrukce z kvalitního polyetylenu a moderní technologie výroby zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Nádoby jsou odolné vůči proměnlivým vlivům počasí a  UV záření. Zásobníky jsou lehké, nekorodují a  jsou použitelné i  ke skladování různorodých sypkých materiálů.

1 OZNAČENÍ

2

3

OBJEM

DÉLKA

4 ŠÍŘKA

VÝŠKA

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

1

PV K050

50 litrů

60 cm

57 cm

50 cm

1 910,-

1 820,-

2

PV K100

100 litrů

72 cm

69 cm

60 cm

2 630,-

2 500,-

3

PV K150

150 litrů

87 cm

76 cm

81 cm

3 720,-

3 540,-

4 PV K300

300 litrů

109 cm

95 cm

101 cm

6 260,-

5 950,-

260

NÁDOBY NA ODPAD » str. 438–446

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87


SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY » str. 346–349

POSYPOVÉ VOZÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K VZV

N PV VZV01 RADLICE NA SNÍH PRO VZV – polohování na pravou nebo levou stranu – oboustranně použitelný gumový okraj pro lepší přilnavost k povrchu – řetěz k zabezpečení proti sklouznutí z VZV šířka: 150 cm CENA: 24 100,-

N

CENA: 11 990,-

ODPADOVÉ PYTLE » str. 440

N DHS SM01V SMETÁK POLOHOVATELNÝ PRO VZV – polohování na pravou nebo levou stranu – smeták má odolné a vyměnitelné kartáče – řetěz jako zabezpečení proti sklouznutí z VZV rozměry: 35 × 150 × 41 cm CENA: 25 300,-

PV 22CB POSYPOVÝ VOZÍK – 20 l

PV 35 POSYPOVÝ VOZÍK – 35 l

– plynulé rozmetání s možností regulovat intenzitu nebo úplně uzavřít dávkovač – zásobník z odolného polyetylenu, konstrukce z nerezové oceli – držadla nastavitelná do tří poloh pro vyšší komfort – plastová kolečka s hrubým vzorem – skládací stojánek objem zásobníku: 20 litrů hmotnost: 9 kg posypová šířka: 1–4 m zrnitost: max. velikost částice 5–6 mm

– nastavitelná šířka a intenzita rozptylu posypového materiálu – možnost úplného uzavření dávkovače – zásobník z odolného polyetylenu, konstrukce z nerezové oceli – držadla nastavitelná do tří poloh pro vyšší komfort – sítko na dně zásobníku – gumová nafukovací kolečka s hrubým vzorem – skládací stojánek objem zásobníku: 35 litrů hmotnost: 11 kg posypová šířka: 1–4 m zrnitost: max. velikost částice 5–6 mm CENA: 8 190,-

CENA: 5 790,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

261

ČISTOTA PROVOZU

PV 35-E POSYPOVÝ VOZÍK S PŘESNOU ŠÍŘKOU POSYPU – pro různé typy sypaného materiálu, například sůl, štěrk, písek, látky zachycující olej, semena nebo hnojiva – sypané množství lze přesně a plynule nastavovat – zásobník vyroben z polyetylenu – konstrukce z nerezové oceli – nastavitelné madlo – pneumatiky se zimním vzorkem – dodáváno v dílech, snadná montáž objem zásobníku: 35 litrů hmotnost: 16,5 kg posypová šířka: 60 cm zrnitost: max. velikost částic 5–6 mm

PV VZV03 POSYPOVÝ VOZÍK K VZV – MALÝ – ocelový červeně lakovaný vozík s gumovými pneumatikami – oj k připojení k VZV či jinému vozidlu – posyp probíhá pouze při pohybu vozíku – páka pro přizpůsobení rozsahu a směru posypu – možnost dovybavit krycí plachtou PV VZV98 objem zásobníku: 105 litrů hmotnost: 28 kg posypová šířka: až 6 m nosnost: 135 kg CENA: 24 800,-


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ PODLAHOVÉ PÁSKY Označení podlahy pomocí pásky napomůže lepší organizaci a bezpečnosti provozu. Jasně určí, kde má být skladováno zboží, jaké úseky mají být udržovány volné a kde jsou komunikace pro pěší a jak má být řízen pohyb provozu uvnitř skladu.

nebo přímou navigaci k daným cílům. Když dojde ke znečištění nebo poškození podlahy, je možné páskou jasně označit místo, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pásky se nemusí omezit jen na podlahy. Lze je použít k označení rámů dveří, hran schodů, zábradlí apod.

ORGANIZACE PROVOZU

Páskou lze také vymezit oblasti pro nakládku a vykládku zboží, bezpečné nebo naopak nebezpečné zóny, orientaci ve skladu

www

Pro vnitřní prostory

Protiskluzový povrch

Pro vnitřní i venkovní prostory

Možnost dodání včetně montáže

ŘADA

OP 50

SP 100

NÁZEV

Odolná

STRANA V KATALOGU

LP 550

Standardní

Další výrobky na www.happyend.cz

Otáčení VZV

Vhodné pro nerovné povrchy

Přejezd VZV

XP 150

DP 90

Extrémně odolná, laminovaná

Velmi odolná, laminovaná

284

284

284

Tloušťka

0,15 mm

0,15 mm

Materiál

PVC

PVC

0 °C až 60 °C

−20 °C až 60 °C

−20 °C až 60 °C

vnitřní

vnitřní

vnitřní/vnější

210,-

140,-

450,-

AP 70

UPX

Extrémně odolná, S protiskluzovým s náběhovou povrchem hranou

Univerzální

285

286

286

287

0,18 mm

0,2 mm

1,1 mm

1,6 mm

0,5 mm

PVC / laminace

PET / laminace

PVC

PU

PVC

−18 °C až 55 °C

−20 °C až 55 °C

−20 °C až 55 °C

−20 °C až 55 °C

vnitřní

vnitřní

vnitřní/vnější

vnitřní

1 050,-

1 650,-

1 390,-

810,-

PARAMETRY

VLASTNOSTI Teplotní odolnost Mechanická odolnost Chemická odolnost Přilnavost VHODNÝ POVRCH Hladká podlaha (epoxidová) ESD podlaha Hladká dlažba Nerovný povrch Beton hladký Beton hrubý Zámková dlažba Asfalt POUŽITÍ CENA KČ OD

LEGENDA ODOLNOST

MECHANICKÁ ODOLNOST standardní

Odolnost podlahové pásky při mechanickém namáhání např. velmi dobrá oděru, otlaku, přejezdu VZV a jinou manipulační technikou. extrémní dobrá

262

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

CHEMICKÁ ODOLNOST

PŘILNAVOST

Odolnost pásky při působení běžných chemikálii (např. ředidla, oleje, pohonné hmoty a další).

Vyjadřuje míru přilnavosti k hladkému, čistému a odmaštěnému povrchu, na kterém byla páska testována.

ZRCADLA » str. 158–163

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

PÁSKY PRO VYZNAČENÍ MANIPULAČNÍHO PROSTORU OP 50 – ODOLNÉ PODLAHOVÉ PÁSKY · vhodné řešení pro epoxidové, hladké betonové, lakované parketové a jiné lakované podlahy · snadno se instalují a v případě potřeby odstraňují

ROZMĚRY

ČERNÁ

ŽLUTÁ

· tloušťka: 0,15 mm · materiál: polyvinylchlorid (PVC)

VLASTNOSTI PÁSKY

· teplotní odolnost: 0 °C až 60 °C

MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

MODRÁ ČERVENÁ ZELENÁ

BÍLÁ

KČ CENA KČ ČERNO / BÍLO / CENA KČ CENA KČ ORANŽOVÁ CENA OD 1 KS OD 10 KS ŽLUTÁ ČERVENÁ OD 1 KS OD 10 KS

– BY 0E34A BY 0E34D BY 0E34B BY 0E34C – – 1,5 cm × 33 m 5 cm × 33 m BY 0E36E BY 0E358 BY 0E36C BY 0E359 BY 0E35A BY 0E35B BY 0E39A

80,-

75,-

230,-

210,-

BY PZC05 BY PCB05

270,-

250,-

7,5 cm × 33 m BY 0E36F BY 0E38A BY 0E36D BY 0E38B BY 0E38C BY 0E38D BY 0E39B 10 cm × 33 m BY 1E36F BY 1E38A BY 1E36D BY 1E38B BY 1E38C BY 1E38D BY 0E39C

330,-

310,-

BY PZC75 BY PCB75

440,-

395,-

450,-

430,-

BY PZC10

540,-

520,-

SP 100 – STANDARDNÍ PODLAHOVÉ PÁSKY · vymezovací páska pro označení ploch ve skladech a logistických centrech

· tloušťka: 0,15 mm

VLASTNOSTI PÁSKY

· aplikace na čistý a suchý podklad zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot

· materiál: polyvinylchlorid (PVC)

MECHANICKÁ ODOLNOST

· teplotní odolnost: –20 °C až 60 °C

ROZMĚRY

ČERNÁ

ŽLUTÁ

MODRÁ ČERVENÁ ZELENÁ

BÍLÁ

CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

KČ CENA KČ ČERNO / BÍLO / CENA KČ CENA KČ ORANŽOVÁ CENA OD 1 KS OD 10 KS ŽLUTÁ ČERVENÁ OD 1 KS OD 10 KS 160,-

140,-

BY SPZC05BY SPCB05

180,-

170,-

LP 550 – VELMI ODOLNÉ PODLAHOVÉ PÁSKY – LAMINOVANÉ · díky povrchové laminaci je velmi odolná proti oděru a působení chemikálií · lze použít na všechny typy hladkých povrchů · tloušťka: 0,18 mm · materiál: PVC/laminace · teplotní odolnost: –20 °C až 60 °C

ROZMĚRY 5 cm × 33 m 7,5 cm × 33 m

KČ CENA KČ ČERNO / ŽLUTÁ BÍLO / ČERVENÁ CENA OD 1 KS OD 10 KS BY LPZC05/1

BY LPCB05/1

490,-

450,-

BY LPZC75/1

BY LPCB75/1

730,-

660,-

VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

263

ORGANIZACE PROVOZU

5 cm × 33 m BY SE36E BY SE358 BY SE36C BY SE359 BY SE35A BY SE35B BY SE39A


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

XP 150 – EXTRÉMNĚ ODOLNÁ PÁSKA PRO VYZNAČENÍ MANIPULAČNÍCH PROSTOR TOUGHSTRIPETM EXTRÉMNĚ ODOLNÁ

VYNIKAJÍCÍ VIDITELNOST

· odolná vůči nadměrnému zatížení například při provozu vysokozdvižných vozíků

· vysoce lesklý povrch pro maximální viditelnost

· nízký profil materiálu snižuje riziko poškození při posunování těžkých břemen po podlaze

· k dispozici v mnoha barvách a šířích

· protiskluzný materiál zajišťuje vyšší bezpečnost Vašeho provozu · snadná údržba a čištění

· vysoká odolnost díky extra silnému akrylátovému lepidlu

BEZPROBLÉMOVÉ ODSTRANĚNÍ

tloušťka: 0,2 mm

· dvouvrstvá konstrukce umožňuje bezproblémové odlepení i v případě drobných poškození jedním tahem bez nutnosti běžného pracného odlepování po částech

ORGANIZACE PROVOZU

materiál: polyester/laminace teplotní odolnost –18 °C až 55 °C JEDNODUCHÁ INSTALACE

· speciální adhezivum nezanechává žádné stopy lepidla po sejmutí, zároveň je ale šetrné k podkladu, který nepoškodí

· dodávána na nosném papíře, který umožňuje snadnou aplikaci velmi dlouhého pásu jednou osobou · tuhost a pevnost pásky zajišťuje nalepení skutečně rovných pásů bez bublin, zlomů a přehybů

ROZMĚRY

ČERNÁ

5,1 cm × 30 m 7,6 cm × 30 m 10,2 cm × 30 m

BY 197B2

BY 1977C

BY 19778

BY 1977D

BY 1977E

BY 1977F

1 130,-

1 050,-

BY 1979A

BY 19796

BY 1979B

BY 1979C

BY 1979D

1 680,-

1 590,-

BY 197B4

BY 197B9

BY 197BA

BY 197BB

2 070,-

1 970,-

ZELENÁ

MODRÁ

BY 19776

BY 19777

BY 19779

BY 1977B

BY 1977A

BY 19794

BY 19795

BY 19797

BY 19799

BY 19798

BY 197B3

BY 197B5

BY 197B7

BY 197B6

BY 197B8

ORANŽOVÁ

ŠÍŘE

ROZMĚRY

ČERNÁ

5,1 cm

12,7 × 12,7 cm 20,3 × 20,3 cm 25,4 × 25,4 cm

BY 197F2

BY 197F3

BY 197EE

BY 197EF

BY 197FE

BY 197FF

BY 197FA

BY 197FB

BY 1980A

BY 1980B

BY 19806

BY 19807

ŠÍŘE

ROZMĚRY

ČERNÁ

BÍLÁ

ČERVENÁ

ZELENÁ

5,1 cm

12,7 × 12,7 cm 20,3 × 20,3 cm 25,4 × 25,4 cm

BY 197F8

BY 197F9

BY 197F4

BY 197F5

BY 19804

BY 19805

BY 19800

BY 19801

BY 19810

BY 19811

BY 1980C

BY 1980D

BÍLÁ

ČERVENÁ

ZELENÁ

10,2 cm

7,6 cm 10,2 cm

(pracovní dny 8.00–16.00)

ČERNO / ŽLUTÁ

ČERVENÁ

BÍLÁ

800 156 944

ŽLUTÁ

BÍLÁ

7,6 cm

ČERVENÁ

ZELENÁ

MODRÁ

BÍLO / ČERVENÁ

BÍLO / ČERNÁ

CENA KČ CENA KČ OD 1 KS OD 10 KS

ŽLUTÁ

BALENÍ

CENA KČ

BY 197F0

BY 197F1

20 ks

550,-

BY 197FC

BY 197FD

20 ks

830,-

BY 19808

BY 19809

20 ks

1 250,-

MODRÁ

ŽLUTÁ

BALENÍ

BY 197F6

BY 197F7

20 ks

550,-

BY 19802

BY 19803

20 ks

830,-

BY 1980E

BY 1980F

20 ks

1 250,-

MODRÁ

ŽLUTÁ

BALENÍ

CENA KČ

CENA KČ

ŠÍŘE

ROZMĚRY

ČERNÁ

5,1 cm

12,7 × 12,7 cm 20,3 × 20,3 cm 25,4 × 25,4 cm

BY 19816

BY 19817

BY 19812

BY 19813

BY 19814

BY 19815

20 ks

550,-

BY 1981C

BY 1981D

BY 19818

BY 19819

BY 1981A

BY 1981B

20 ks

830,-

BY 19822

BY 19823

BY 1981E

BY 1981F

BY 19820

BY 19821

20 ks

1 250,-

7,6 cm 10,2 cm

264

VYŽÁDEJTE SI VZOREK Č. 1

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

DP 90 – EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ZNAČICÍ PÁSKY S NÁBĚHOVÝMI HRANAMI EXTRÉMNÍ ODOLNOST · odolná vůči nadměrnému zatížení (například při přejezdu a otáčení vysokozdvižných vozíků) · náběhová hrana brání předčasnému opotřebení při přejíždění

VLASTNOSTI PÁSKY

· velmi odolná vůči působení chemikálií

MECHANICKÁ ODOLNOST

JEDNODUCHÁ INSTALACE

CHEMICKÁ ODOLNOST

· dodávána na nosném papíře, který umožňuje snadnou aplikaci velmi dlouhého pásu jednou osobou

PŘILNAVOST

· tuhost a pevnost pásky umožňuje nalepení rovných pásů bez bublin, zlomů a přehybů · po nalepení lze okamžitě přecházet DALŠÍ VÝHODY · speciální lepidlo nezanechá po odstranění na podkladu žádnou stopu · bezproblémové odlepení jedním tahem namísto běžného pracného odlepování po částech · šetrná vůči podkladu Speciálně vyvinutá · barevná stálost pásky je zajištěna probarvením celé hmoty náběhová hrana · lze vyměnit jen poškozenou část pásky Vrstva odolného lepidla

materiál: PVC rozměr: 5 cm × 25 m tloušťka: 1,1 mm teplotní odolnost: –20 °C až 55 °C

Nosný papír 800 156 944

VYŽÁDEJTE SI VZOREK Č. 2

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

BÍLÁ

ČERNÁ

CENA KČ

BY DP5A0 BY DP5A1 BY DP5A2 BY DP5A3 BY DP5A4 BY DP5A5

1 650,-

ČERNÁ / ŽLUTÁ BÍLÁ / ČERVENÁ BÍLÁ / MODRÁ BÍLÁ /ZELENÁ CENA KČ BY DP5A6

BY DP5A7

BY DP5A8

BY DP5A9

2 130,-

AP 70 – PODLAHOVÉ ZNAČICÍ PÁSKY S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM · protiskluzový povrch je tvořen balotinou

VYVINUTY PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ

· vhodné i pro hrubé a nerovné povrchy (betonová dlažba, asfalt) · pro vnitřní i venkovní použití (v případě venkovního použití je nutné aplikovat nátěr Primer No. 5) · ideální pro značení komunikací, vyhrazených pracovišť, bezpečných zón nebo parkovacích míst · rychlá a jednoduchá aplikace · vysoká odolnost proti opotřebení · při šikmém osvětlení retroreflexní efekt materiál: polyuretan

VLASTNOSTI PÁSKY

tloušťka: 1,6 mm

MECHANICKÁ ODOLNOST

teplotní odolnost: –20 °C až 55 °C

CHEMICKÁ ODOLNOST

třída protiskluznosti: R11

PŘILNAVOST

VYŽÁDEJTE SI VZOREK Č. 3

800 156 944 (pracovní dny 8.00–16.00)

PŘÍSLUŠENSTVÍ · před nalepením pásky aplikujte nátěr Primer No. 5, který zvyšuje odolnost pásky ve vlhkém prostředí a náročných povětrnostních podmínkách OZNAČENÍ

NÁZEV

OBJEM

VYDATNOST

CENA KČ

BY PRIM1

Primer No. 5

250 ml

0,75 m2

200,-

ROZMĚRY

BY PRIM4

Primer No. 5

1 000 ml

3 m2

580,-

5 cm × 25 m BY AP5A0 BY AP5A1 BY AP5A2BY AP5A4BY AP5A5

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

OCHRANNÉ LIŠTY A NÁRAZNÍKY » str. 172–175

ŽLUTÁ

ČERVENÁ MODRÁ

BÍLÁ

ČERNÁ

CENA KČ 1 390,-

265

ORGANIZACE PROVOZU

ŽLUTÁ

(pracovní dny 8.00–16.00)


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

UPX – UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÉ ZNAČICÍ PÁSKY

VLASTNOSTI PÁSKY MECHANICKÁ ODOLNOST

MOŽNOST INSTALACE I NA MÍRNĚ NEROVNÉ POVRCHY

CHEMICKÁ ODOLNOST PŘILNAVOST

· dostatečně pevné a odolné · vhodné pro širokou škálu aplikací uvnitř budov

· dodávány na nosném papíře, který umožňuje snadnou aplikaci velmi dlouhého pásu jednou osobou

· pro značení cest, pracovních nebo parkovacích míst, bezpečnostních zón

· materiál: PVC

· lze je potiskovat podle potřeb a přání uživatele – možnosti potisku na dotaz

· teplotní odolnost: –20 °C až 55 °C

· tloušťka: 0,5 mm 800 156 944

VYŽÁDEJTE SI VZOREK Č. 4

(pracovní dny 8.00–16.00)

ORGANIZACE PROVOZU

· pásky lze instalovat i na mírně nerovné povrchy

ROZMĚRY

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

SVĚTLE MODRÁ

MODRÁ

SVĚTLE ZELENÁ

ZELENÁ

ORANŽOVÁ

5 cm × 25 m 10 cm × 25 m

BY UP5A0

BY UP5A1

BY UP5AA

BY UP5A2

BY UP5AB

BY UP5A3

BY UP5AC

810,-

BY UP1A0

BY UP1A1

BY UP1AA

BY UP1A2

BY UP1AB

BY UP1A3

BY UP1AC

1 590,-

ROZMĚRY

ŠÍŘE

10 × 10 cm

1,5 cm

BALENÍ 50 ks

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

BY UPS10

BY UPS11

BY UPS12

BY UPS13

CENA KČ

ČERNÁ / ŽLUTÁ

CENA KČ

CENA KČ 820,-

ROZMĚRY

RŮŽOVÁ

ČERNÁ

BÍLÁ

SVĚTLE ŠEDÁ

TMAVĚ ŠEDÁ

5 cm × 25 m 10 cm × 25 m

BY UP5AD

BY UP5A5

BY UP5A4

BY UP5AF

BY UP5AG

810,-

BY UP5A6

CENA KČ 2 040,-

BY UP1AD

BY UP1A5

BY UP1A4

BY UP1AF

BY UP1AG

1 590,-

BY UP1A6

4 080,-

ROZMĚRY

BÍLÁ / ČERVENÁ

BÍLÁ / MODRÁ

BÍLÁ / ZELENÁ

BÍLÁ / ČERNÁ

CENA KČ

5 cm × 10 m 10 cm × 10 m

BY UP5C7

BY UP5C8

BY UP5C9

BY UP5CH

840,-

BY UP1C7

BY UP1C8

BY UP1C9

BY UP1CH

1 690,-

BODOVÉ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ V ROLI Kolečka z univerzální pásky s vysokou odolností jsou rychlým a spolehlivým řešením při označení plochy, kde se pohybuje manipulační technika a snadno dochází k poškození pásky. · rychlá a snadná aplikace · jednoduchá a rychlá oprava poškozeného kolečka · kolečka umístěna na přenosové fólii ROZMĚRY 5 cm × 25 m 7,5 cm × 25 m

266

ROZTEČ BODŮ

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

BÍLÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

CENA KČ

13 cm

BY UD100

BY UD101

BY UD102

BY UD103

BY UD104

BY UD10F

BY UD106

1 070,-

19,5 cm

BY UD200

BY UD201

BY UD202

BY UD203

BY UD204

BY UD20F

BY UD206

1 390,-

ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 252–253

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

» str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÉ ZNAČKY

TRVANLIVÉ ŘEŠENÍ PRO ZNAČENÍ SKLADOVÝCH PROSTOR A HAL

· značky z PVC jsou určeny především pro označení pozic regálů a míst s pohybem lehké manipulační techniky · značky z polykarbonátu poskytují vyšší odolnost a delší životnost a jsou vhodné pro označení paletových stání a míst s pohybem techniky

5 cm

MATERIÁL

TLOUŠŤKA

PVC

0,5 mm 0,7 mm

MATERIÁL

TLOUŠŤKA

ŽLUTÁ

PVC

0,5 mm

BY 1FF2ZL

0,7 mm

5 cm polykarbonát

ŠÍŘE 5 cm

5 cm polykarbonát

ŠÍŘE 5 cm

5 cm

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

BY 1FF1ZL

BY 1FF1CV

BY 1FF1MO

BY 1FF1ZE

BY 2C71ZL

BY 2C71CV BY 2C71MO BY 2C71ZE

20 ks (10 párů)

470,-

450,-

790,-

750,-

BY 1FF2CV BY 1FF2MO BY 1FF2ZE

BY 1FF2BI

20 ks

570,-

540,-

BY 2C72BI

20 ks

1 020,-

970,-

BÍLÁ

BALENÍ

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

TLOUŠŤKA

PVC

0,5 mm

BY 1FF3ZL

BY 1FF3CV BY 1FF3MO BY 1FF3ZE

BY 1FF3BI

20 ks

340,-

320,-

0,7 mm

BY 2C73ZL BY 2C73CV BY 2C73MO BY 2C73ZE

BY 2C73BI

20 ks

560,-

530,-

BÍLÁ

BALENÍ

CENA KČ

TLOUŠŤKA

PVC

0,5 mm

BY 1FF4ZL

BY 1FF4CV BY 1FF4MO BY 1FF4ZE

BY 1FF4BI

20 ks

110,-

105,-

0,7 mm

BY 2C74ZL BY 2C74CV BY 2C74MO BY 2C74ZE

BY 2C74BI

20 ks

170,-

160,-

BÍLÁ

BALENÍ

CENA KČ

ČERVENÁ

MODRÁ

MODRÁ

ZELENÁ

MATERIÁL

TLOUŠŤKA

Ø 5 cm

PVC

0,5 mm

BY 1FF5ZL

BY 1FF5CV BY 1FF5MO BY 1FF5ZE

BY 1FF5BI

25 ks

160,-

150,-

Ø 7,5 cm

PVC

0,5 mm

BY 2C75ZL BY 2C75CV BY 2C75MO BY 2C75ZE

BY 2C75BI

25 ks

320,-

305,-

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

ZELENÁ

CENA KČ OD 10 KS

ŠÍŘE

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

CENA KČ OD 10 KS

MATERIÁL

5 cm polykarbonát

ŽLUTÁ

ZELENÁ

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

BY 2C72ZL BY 2C72CV BY 2C72MO BY 2C72ZE

MODRÁ

ZELENÁ

BY 1FF1BI

BY 2C71BI 20 ks (10 párů)

BALENÍ

ČERVENÁ

MODRÁ

BALENÍ

BÍLÁ

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

CENA KČ

CENA KČ OD 10 KS

BÍLÁ

MATERIÁL

5 cm polykarbonát

ŠÍŘE

ŽLUTÁ

267

ORGANIZACE PROVOZU

ŠÍŘE


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

ORGANIZACE PROVOZU

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ZNAČENÍ

Podlahové značky jsou chráněny průhledným a protiskluzovým laminem. Vysoce kvalitní lepidlo zaručuje snadnou aplikaci na většinu suchých a hladkých povrchů.

PODLAHOVÉ ORIENTAČNÍ ZNAČKY · zelená / fotoluminiscenční, samolepicí s protiskluzovou úpravou, vysoká přilnavost díky speciálnímu lepidlu firmy 3M 1 OZNAČENÍ 1

17.7471

2

17.7470

3

17.7401

4

17.7400

5

17.7473

POPIS

2

ROZMĚRY

kolečko se šipkou kolečko bez šipky obdélník se šipkou

3 PROVEDENÍ

4

5

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 100 KS

Ø 12,5 cm

Hliník 300 mcd/m2

91,-

82,-

Ø 9,5 cm

Hliník 300 mcd/m2

50,-

45,-

Ø 9,5 cm

Hliník 300 mcd/m2

190,-

180,-

Ø 5 cm

Hliník 300 mcd/m2

50,-

45,-

17,5 × 11 cm

Hliník 300 mcd/m2

195,-

180,-

ZNAČKY NA KOBEREC Jednoduchý a rychlý způsob, jak vyznačit únikovou cestu na koberci. Na spodní straně značky je suchý zip, který pevně přilne k povrchu koberce. Kobercové značky jsou vyrobeny s protiskluzovou úpravou na hliníkové fólii 0,2 mm. 2 OZNAČENÍ 1

17.US1723

2 17.US7400

268

POPIS

PROVEDENÍ

CENA KČ

značka na koberec zelená se šipkou Ø 5 cm

Hliník 300 mcd/m2

183,-

značka na koberec bez šipky Ø 5 cm

Hliník 300 mcd/m2

189,-

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 252–253

1

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SAMOLEPICÍ FOTOLUMINISCENČNÍ PROTISKLUZOVÉ PÁSKY V ROLI

· vhodné pro místa, kde hrozí nebezpečí úrazu (schodiště, sklady nebo chodby provozoven) · zvyšují bezpečnost místa a zamezují uklouznutím a pádům · vhodné pro vnitřní použití · vysoká odolnosti proti opotřebení · odolné vůči působení olejů, paliv, vody, mýdel, alkoholů a většině kyselin materiál: PVC / hliník třída protiskluznosti: R13

2

ORGANIZACE PROVOZU

1

3

OZNAČENÍ

BARVA

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

1

BY F02BL

fotoluminiscenční

2

BY F02ZC

černá / fotoluminiscenční

3

BY F02FC

černá / fotoluminiscenční a fluorescenční

CENA KČ

2,5 cm × 18,3 m 2,5 cm × 18,3 m

2

55 mdc/m

1 370,-

55 mdc/m2

1 550,-

2,5 cm × 6 m

140 mdc/m2

1 460,-

SAMOLEPICÍ FOTOLUMINISCENČNÍ PROFILY PRO ZNAČENÍ SCHODŮ FOTOLUMINISCENČNÍ PROTISKLUZOVÝ PROFIL NA HRANU SCHODU

N

· hliník, šedý, protiskluzový, fotoluminiscenční

NOVINKA

· opatřen fotoluminiscenčními drážkami se svítivostí 450 mcd/m2 a protiskluzovým proužkem s třídou protiskluznost R11 · vhodný k označování hran schodů v průmyslových objektech · montáž přilepením, případně přišroubováním/přinýtováním OZNAČENÍ 90.2009D

ROZMĚRY 100 × 5,2 × 2 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ

Hliník 450 mcd/m

1 590,-

2

PROFIL NA HRANU SCHODU · ohnut do úhlu 90 °, samolepicí OZNAČENÍ 17.US7490U 17.US7490D 17.US7490 17.7490

POPIS

šipka směřující nahoru šipka směřující dolů bez šipky bez šipky

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

ROZMĚRY 4 × 3 × 18 cm 4 × 3 × 18 cm 4 × 3 × 18 cm 5 × 4,5 × 20 cm

PROVEDENÍ

CENA KČ 2

Hliník 300 mcd/m

180,-

Hliník 300 mcd/m2

180,-

Hliník 300 mcd/m2

180,-

Hliník 300 mcd/m2

160,-

OCHRANNÉ LIŠTY A NÁRAZNÍKY » str. 172–175

269


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

SYSTÉM PRO OZNAČENÍ ROŠTOVÝCH PODLAH A SCHODŮ ORIENTAČNÍ PÁSKA STAR 1 S PODÉLNÝMI OTVORY · hliník, tloušťka 1,5 mm, s fotoluminiscenční vrstvou, povrch potažen sklolaminátem, navíc opatřený dvěma podélnými otvory resp. dvěma podélnými a jedním kulatým otvorem pro rychlou a snadnou montáž OZNAČENÍ

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

15.7497

5 × 22 cm 5 × 50 cm 5 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m

15.7496 15.7495

CENA KČ 2

109,-

Hliník 150 mcd/m2

185,-

Hliník 150 mcd/m2

353,-

ORGANIZACE PROVOZU

ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ NA ZEĎ DLE ČSN ISO 16069

SAMOLEPICÍ HLINÍKOVÝ FOTOLUMINISCENČNÍ A FLOURESCENČNÍ PÁS, TL. 0,2 MM OZNAČENÍ C15.4976 C15.4977 C15.4978

ROZMĚRY 5 × 100 cm 7,5 × 100 cm 10 × 100 cm

HLINÍKOVÝ FOTOLUMINISCENČNÍ PÁS, TL. 0,56 MM

PROVEDENÍ

CENA KČ

OZNAČENÍ

2

920,-

15.4970

Hliník 150 mcd/m2

1 390,-

15.4971

Hliník 150 mcd/m2

1 860,-

15.4972

Hliník 150 mcd/m

ROZMĚRY

PROVEDENÍ

CENA KČ

5 × 100 cm 7,5 × 100 cm

2

Hliník 150 mcd/m

356,-

Hliník 150 mcd/m2

520,-

10 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

610,-

SAMOLEPICÍ FÓLIOVÉ ZNAČKY PRO UMÍSTĚNÍ NA PÁSY SAMOLEPICÍ HLINÍKOVÝ FOTOLUMINISCENČNÍ PÁS, TL. 0,2 MM OZNAČENÍ

270

ROZMĚRY

MATERIÁL

90.4973R

Fólie

120,-

90.4974R

5 × 10 cm 7,5 × 15 cm

CENA KČ

Fólie

150,160,-

PROVEDENÍ

CENA KČ

90.4975R

10 × 20 cm

Fólie

Hliník 150 mcd/m2

420,-

90.4973L

5 × 10 cm

Fólie

120,-

15.4977

5 × 100 cm 7,5 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

600,-

90.4974L

7,5 × 15 cm

Fólie

150,-

15.4978

10 × 100 cm

Hliník 150 mcd/m2

790,-

90.4975L

10 × 20 cm

Fólie

160,-

15.4976

ROZMĚRY

Úniková cesta doprava

OZNAČENÍ

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

Úniková cesta doleva

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

PRUŽNÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 178–186


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

PODLAHOVÉ ZNAČKY · účinný způsob, jak sdělit důležité informace na podlaze · vyrobeny z kvalitního PVC · odolné proti otěru i při náročném a těžkém provozu · vhodné na hladké a rovnoměrné povrchy uvnitř budov PODLAHOVÉ ZNAČKY – STOPY

N

· označení směru chůze nebo prostoru pro chodce

NOVINKA

· stopa o rozměru 11 × 29,7 cm · balení obsahuje: 5× pravá stopa, 5× levá stopa OZNAČENÍ

BARVA

TLOUŠŤKA

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

BY UP3B

modrá

0,3 mm

10 ks

420,-

BY UP3G

zelená

0,3 mm

10 ks

420,-

BY UP3R

červená

0,3 mm

10 ks

420,-

BY UP3W

bílá

0,3 mm

10 ks

420,-

BY UP3Y

žlutá

0,3 mm

10 ks

420,-

PODLAHOVÁ PÁSKA S TEXTEM „ESD PROTECTED AREA“

N

· pro označení oblasti se speciálním ESD režimem – zóna s minimalizovaným rizikem elektrostatického výboje

NOVINKA

OZNAČENÍ

BARVA

TLOUŠŤKA

ROZMĚRY

CENA KČ

BY UPESD

žlutá

0,8 mm

60 × 5 cm

60,-

SAMOLEPICÍ PODLAHOVÉ KAPSY SAMOLEPICÍ PODLAHOVÉ KAPSY

· · · · ·

pro dokument formátu A4, A5, 1/2 A4 a 1/3 A4 estetické a trvanlivé řešení odolávají přejezdu nákladních vozidel a vysokozdvižných vozíků vyrobeny z velice kvalitního PVC o tloušťce 1,2 mm opatřeny protiskluzovým povrchem speciálně navržený tvar s krátkými zaoblenými rohy výrazně zvyšuje životnost kapsy velmi silné akrylátové lepidlo tuhost a pevnost značení zaručuje snadnou montáž bez bublin široký výběr barev pomáhá v organizaci skladového prostoru čtyři možné velikosti dvě varianty: otevřená a uzavřená

UZAVŘENÁ VARIANTA · · · ·

odolnější řešení pro prostory s mokrým procesem nebo častým mytím samolepicí vrstva je umístěna na všech čtyřech stranách součástí balení jsou i fixační podložky pro snazší instalaci

Transparentní samolepicí bod slouží k fixaci dokumentu

Uzavřená varianta

A4

A5

1/3 A4

Otevřená varianta

OTEVŘENÁ VARIANTA · používá se tam, kde se často mění informace o skladovaném zboží · samolepicí vrstva je umístěna na horní a dolní straně kapsy

VARIANTA

1/2 A4

FORMÁT DOKUMENTU ROZMĚRY KAPSY

Transparentní akrylové lepidlo

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

CENA KČ

Uzavřená

A4

323 × 290 mm

BY 1FFZ1ZL

BY 1FFZ1CV

BY 1FFZ1MO

BY 1FFZ1ZE

85,-

76,-

Uzavřená

A5

236 × 231 mm 323 × 187 mm

BY 1FFZ2ZL

BY 1FFZ2CV BY 1FFZ2MO

BY 1FFZ2ZE

65,-

59,-

Uzavřená

1/2 A4

Uzavřená

1/3 A4

Otevřená

A4

Otevřená

A5

CENA KČ OD 10 KS

BY 1FFZ3ZL

BY 1FFZ3CV BY 1FFZ3MO

BY 1FFZ3ZE

62,-

56,-

236 × 180 mm 302 × 290 mm

BY 1FFZ4ZL

BY 1FFZ4CV BY 1FFZ4MO BY 1FFZ4ZE

55,-

50,-

BY 1FFO1ZL

BY 1FFO1CV

BY 1FFO1ZE

85,-

76,-

BY 1FFO2ZL

BY 1FFO2CV BY 1FFO2MO BY 1FFO2ZE

65,-

59,-

BY 1FFO3ZL

BY 1FFO3CV BY 1FFO3MO BY 1FFO3ZE

62,-

56,-

BY 1FFO4ZL BY 1FFO4CV BY 1FFO4MO BY 1FFO4ZE

55,-

50,-

Otevřená

1/2 A4

216 × 231 mm 303 × 187 mm

Otevřená

1/3 A4

216 × 180 mm

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

BY 1FFO1MO

271

ORGANIZACE PROVOZU

· · · · · ·


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

ZNAČKY PODLAHOVÉHO ZNAČENÍ Podlahové značky pomáhají ke zvýšení bezpečnosti při pohybu osob a manipulační techniky například ve skladech a výrobních prostorách. Informují pracovníky o možném nebezpečí nebo dávají pokyny k dodržení bezpečného pohybu. Je možné je použít ve vnitřních i venkovních prostorách. · snadná instalace · protiskluzová úprava · vysoká přilnavost na suchý a hladký povrch · UV stabilita

ORGANIZACE PROVOZU

UV STABILNÍ

POLYESTER

PVC

Odolný materiál s povrchovou laminací a protiskluzovou úpravou, který chrání podlahovou značku před poškozením a UV zářením. · třída protiskluznosti: R10 · tloušťka: 0,2 mm

Voděodolný a pružný materiál s  protiskluzovou úpravou R11. Velmi odolná povrchová vrstva chrání značku před mechanickým poškozením a zaručuje tak stálou viditelnost symbolu. · třída protiskluznosti: R11 · tloušťka: 1 mm

ROZMĚRY MATERIÁL

OZNAČENÍ

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

Ø 50 cm

polyester

BY C3502

BY C3511

BY C3512

BY C3509

BY C3507

BY C3504

BY C3513

480,-

Ø 50 cm

PVC

BY C3502/A

BY C3511/A

BY C3512/A

BY C3509/A

BY C3507/A

BY C3504/A

BY C3513/A

690,-

630,-

Ø 40 cm

polyester

BY C3502/4

BY C3511/4

BY C3512/4

BY C3509/4

BY C3507/4

BY C3504/4

BY C3513/4

340,-

300,-

Ø 30 cm

polyester

BY C3502/3

BY C3511/3

BY C3512/3

BY C3509/3

BY C3507/3

BY C3504/3

BY C3513/3

220,-

200,-

Ø 10 cm

polyester

BY C3502/1

BY C3511/1

BY C3512/1

BY C3509/1

BY C3507/1

BY C3504/1

BY C3513/1

90,-

80,-

ROZMĚRY MATERIÁL

OZNAČENÍ

430,-

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

Ø 50 cm

polyester

BY C3508

BY 369A0

BY C3503

BY C3514

BY C3520

BY C3515

BY C3516

480,-

Ø 50 cm

PVC

BY C3508/A

BY 369A0/A

BY C3503/A

BY C3514/A

BY C3520/A

BY C3515/A

BY C3516/A

690,-

630,-

Ø 40 cm

polyester

BY C3508/4

BY 369A0/4

BY C3503/4

BY C3514/4

BY C3520/4

BY C3515/4

BY C3516/4

340,-

300,-

Ø 30 cm

polyester

BY C3508/3

BY 369A0/3

BY C3503/3

BY C3514/3

BY C3520/3

BY C3515/3

BY C3516/3

220,-

200,-

Ø 10 cm

polyester

BY C3508/1

BY 369A0/1

BY C3503/1

BY C3514/1

BY C3520/1

BY C3515/1

BY C3516/1

90,-

80,-

ROZMĚRY MATERIÁL

OZNAČENÍ

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

OZNAČENÍ

430,-

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

Ø 50 cm

polyester

BY C3517

BY C3518

BY C3519

480,-

430,-

BY 369AD

570,-

510,-

Ø 50 cm

PVC

BY C3517/A

BY C3518/A

BY C3519/A

690,-

630,-

BY 369AD/A

690,-

630,-

Ø 40 cm

polyester

BY C3517/4

BY C3518/4

BY C3519/4

340,-

300,-

BY 369AD/4

550,-

490,-

Ø 30 cm

polyester

BY C3517/3

BY C3518/3

BY C3519/3

220,-

200,-

BY 369AD/3

530,-

470,-

Ø 10 cm

polyester

BY C3517/1

BY C3518/1

BY C3519/1

90,-

80,-

BY 369AD/1

90,-

80,-

272

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

» str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ROZMĚRY MATERIÁL

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

OZNAČENÍ

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

Ø 50 cm

polyester

BY C35ZK

BY C35NO

BY C35ZS

BY C35ZV

BY C350B

480,-

Ø 50 cm

PVC

BY C35ZK/A

BY C35NO/A

BY C35ZS/A

BY C35ZV/A

BY C350B/A

690,-

630,-

Ø 40 cm

polyester

BY C35ZK/4

BY C35NO/4

BY C35ZS/4

BY C35ZV/4

BY C350B/4

340,-

300,-

Ø 30 cm

polyester

BY C35ZK/3

BY C35NO/3

BY C35ZS/3

BY C35ZV/3

BY C350B/3

220,-

200,-

Ø 10 cm

polyester

BY C35ZK/1

BY C35NO/1

BY C35ZS/1

BY C35ZV/1

BY C350B/1

90,-

80,-

ROZMĚRY MATERIÁL

OZNAČENÍ

430,-

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

Ø 50 cm

polyester

BY C350D

BY C35VZ

BY 369AA

BY C35ZF

BY C35ZT

480,-

Ø 50 cm

PVC

BY C350D/A

BY C35VZ/A

BY 369AA/A

BY C35ZF/A

BY C35ZT/A

690,-

630,-

Ø 40 cm

polyester

BY C350D/4

BY C35VZ/4

BY 369AA/4

BY C35ZF/4

BY C35ZT/4

340,-

300,-

Ø 30 cm

polyester

BY C350D/3

BY C35VZ/3

BY 369AA/3

BY C35ZF/3

BY C35ZT/3

220,-

200,-

Ø 10 cm

polyester

BY C350D/1

BY C35VZ/1

BY 369AA/1

BY C35ZF/1

BY C35ZT/1

90,-

80,-

ROZMĚRY

MATERÁL

OZNAČENÍ

430,-

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

polyester

BY C3506

BY 369AC

BY C35NZ

BY C35NP

BY C35KP

480,-

50 cm

PVC

BY C3506/A

BY 369AC/A

BY C35NZ/A

BY C35NP/A

BY C35KP/A

690,-

630,-

40 cm

polyester

BY C3506/4

BY 369AC/4

BY C35NZ/4

BY C35NP/4

BY C35KP/4

340,-

300,-

30 cm

polyester

BY C3506/3

BY 369AC/3

BY C35NZ/3

BY C35NP/3

BY C35KP/3

220,-

200,-

10 cm

polyester

BY C3506/1

BY 369AC/1

BY C35NZ/1

BY C35NP/1

BY C35KP/1

90,-

80,-

ROZMĚRY

MATERÁL

OZNAČENÍ

430,-

CENA KČ CENA KČ OD 5 KS

50 cm

polyester

BY C35ZP

BY 369AB

BY C3510

BY C35NN

BY C35NT

480,-

50 cm

PVC

BY C35ZP/A

BY 369AB/A

BY C3510/A

BY C35NN/A

BY C35NT/A

690,-

630,-

40 cm

polyester

BY C35ZP/4

BY 369AB/4

BY C3510/4

BY C35NN/4

BY C35NT/4

340,-

300,-

30 cm

polyester

BY C35ZP/3

BY 369AB/3

BY C3510/3

BY C35NN/3

BY C35NT/3

220,-

200,-

10 cm

polyester

BY C35ZP/1

BY 369AB/1

BY C3510/1

BY C35NN/1

BY C35NT/1

90,-

80,-

ROZMĚRY 15 × 60 cm 10 × 118 cm

CENA KČ

430,-

CENA KČ OD 5 KS

BY C3521

BY C3522

BY C3523

250,-

220,-

BY C3524

250,-

220,-

FOTOLUMINISCENČNÍ PODLAHOVÉ ZNAČENÍ Podlahové značky vyrobeny ze speciální laminované fólie s protiskluzovou úpravou (R10). Jsou opatřeny fotoluminiscenční barvou, která má po nabití světlem dosvit 2 100 minut, a to zajišťuje dobrou viditelnost únikových cest i za tmy.

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

OZNAČENÍ

90.4966

90.4967

90.4968

90.4969

ROZMĚRY

40 × 40 cm

40 × 40 cm

40 × 40 cm

20 × 10 cm

CENA KČ

990,-

990,-

990,-

230,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

273

ORGANIZACE PROVOZU

50 cm


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY » str. 277–295

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

VOZÍK PRO APLIKACI PODLAHOVÝCH PÁSEK Speciálně vyvinutý nástroj ke snadné a rychlé aplikaci podlahových pásek. · ideální pro značení komunikací, skladových prostor a únikových cest · ergonomické rukojeti a praktický držák pásek · vhodný pro pásky v šíři od 3 do 10 cm · robustní ocelová konstrukce · praktický přítlačný váleček · velmi snadná a rychlá výměna pásky (sestava obsahuje 2 vyměnitelné držáky rolí)

ORGANIZACE PROVOZU

BY MAVP VOZÍK PRO APLIKACI PODLAHOVÝCH PÁSEK CENA: 3 140,-

Plastová stěrka

Špachtle

Košťata včetně násad

Sálové smetáky včetně násad

BY PLSNP – Plastová stěrka CENA: 70,-

BY PSP01 – Nerezová špachtle o šířce 40 mm CENA: 50,BY PSP02 – Nerezová špachtle o šířce 60 mm CENA: 50,-

DHS PSME – Zatloukané koště CENA: 90,DHS DSME – Smeták dřevěný CENA: 130,DHS PSMEP – Smeták plastový CENA: 100,-

DHS SM40 – Smeták, šíře 40 cm CENA: 230,DHS SM60 – Smeták, šíře 60 cm CENA: 280,DHS SM80 – Smeták, šíře 80 cm CENA: 330,DHS SM10 – Smeták, šíře 100 cm CENA: 390,-

Kartáč

Lopatka a smetáček

Přítlačný váleček

Podložka pod kolena

DHS KPRU – Kartáč podlahový – ruční CENA: 40,-

DHS LOSM – Lopatka a smetáček CENA: 35,-

DHS VAL2 – Přítlačný váleček CENA: 990,-

PR 3B6/02 – Podložka 55 × 30 × 2,5 cm CENA: 380,-

Extra pevná utěrka

Papírová utěrka

Odmašťovač na podlahy

Odmašťovač na kovové předměty

HC 721 – Utěrka, 500 útržků 28 × 36 cm CENA: 820,-

HC 781 – Utěrka, 500 útržků 22 × 36 cm CENA: 160,(minimální odběr 2 role)

AQ U005 – Koncentrát, 5 litrů, ředění 5:1 CENA: 260,-

AQ D005 – Koncentrát, 5 litrů, ředění 10:1 CENA: 670,-

Odmašťovač v rozprašovači

Průmyslový citrusový čistič ve spreji

Univerzální odmašťovač bez acetonu

Odstraňovač barev ve spreji

ES 2000 – Odmašťovač, 0,5 litru CENA: 80,-

MS 160596 – Průmyslový čistič, 0,5 litru CENA: 395,-

MS 160592 – Univerzální odmašťovač, 0,5 litru, vhodný i k čištění brzd CENA: 99,-

MS 160402 – Odstraňovač barev, 0,5 litru CENA: 230,-

274

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TECHNICKÉ SPREJE » str. 254–257


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

ZNAČKOVACÍ SPREJE · · ·

k rychlému, čistému a preciznímu značení většiny povrchů (asfaltu, betonu, zdiva, dlažby, dřeva, půdy a mnoha jiných) otěruvzdorné značení odolné vůči povětrnostním vlivům až 9 měsíců patentované jednoruční bezpečnostní víčko s aretovatelným spouštěčem aplikace bezpečně brání neúmyslnému stisknutí a zašpinění prstů · velmi vysoká krycí schopnost · intenzivní jas fluorescenčních barevných odstínů

· 100% záruka vystříkání celého obsahu barvy díky samočisticímu systému · extrémně snadné protřepání i po delším skladování · aplikace možná i na vlhké podklady a při teplotách do –20 °C · snímatelné bezpečnostní víčko · jednoduchá aplikace i v rukavicích · ekologicky a zdravotně nezávadný

SPOTMARKER

ALLROUNDMARKER

Tryska umístěná v ose spreje vhodná pro tvorbu bodů a čar na zemi nebo míst nízko u země.

Speciálně vyvinutá tenká tryska, ideální pro psaní písmen a číslic.

POPIS TRYSKY Tryska umístěná v ose spreje vhodná pro tvorbu bodů a čar na zemi nebo míst nízko u země

SPOTMARKER VYDATNOST

500 ml

200–300 m

RŮŽOVÁ

ČERVENÁ

BA 31307

BA 3130E

FLUORESCENČNÍ BARVA ORANŽOVÁ ŽLUTÁ BA 31315

BA 31325

ZELENÁ

MODRÁ

BA 3132C

BA 31333

CENA KČ 139,-

ALLROUNDMARKER POPIS TRYSKY Speciálně vyvinutá tenká tryska, ideální pro psaní písmen a číslic, 360° ventil umožňující nástřik ve všech polohách a směrech

OBJEM VYDATNOST 500 ml

350–400 m

RŮŽOVÁ

FLUORESCENČNÍ BARVA ČERVENÁ ORANŽOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ

BA 31371

BA 31378

BA 31388

BA 3138F

ECOMARKER – KŘÍDOVÁ BARVA · · · · · · · · · · ·

pro krátkodobé značení (několik dní až týdnů) značkovací sprej na bázi křídy nepoškozuje označkované předměty včetně rostlin snadno odstranitelná vodou patentované jednoruční bezpečnostní víčko s aretovatelným spouštěčem aplikace bezpečně brání neúmyslnému stisknutí a zašpinění prstů velmi vysoká krycí schopnost 100% záruka vystříkání celého obsahu barvy díky samočisticímu systému extrémně snadné protřepání i po delším skladování aplikace možná i na vlhké podklady a při teplotách do –20 °C jednoduchá aplikace i v rukavicích ekologická a zdravotně nezávadná

OBJEM VYDATNOST 500 ml

200–300 m

RŮŽOVÁ

ČERVENÁ

BA 31307K

BA 3130EK

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

BA 31396

MODRÁ

ČERVENÁ

STANDARDNÍ BARVA ŽLUTÁ BÍLÁ

BA 3EE72

BA 3133A

BA 3134B

BA 31352

ČERNÁ

CENA KČ

BA 31359

139,-

POPIS TRYSKY Tryska umístěná v ose spreje vhodná pro tvorbu bodů a čar na zemi nebo míst nízko u země

FLUORESCENČNÍ BARVA ORANŽOVÁ ŽLUTÁ BA 31315K

BA 31325K

ČISTICÍ ROHOŽE » str. 245–249

ZELENÁ

MODRÁ

STANDARDNÍ BÍLÁ

CENA KČ

BA 3132CK

BA 31333K

BA 38586K

159,-

275

ORGANIZACE PROVOZU

OBJEM


PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

» str. 258–261

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

LINEMARKER – SPREJE PRO PODLAHOVÉ ZNAČENÍ · patentovaný ventil a rozprašovací tryska pro jasné, přesné a čisté značení při minimálním rozprachu · vysoká odolnost vůči otěru · velmi vysoká krycí schopnost · odolné vůči ropným látkám a chemikáliím · nátěr se snadno udržuje · široký výběr barev · krátká doba schnutí · extrémně snadné protřepání i po delším skladování · ekologické a zdravotně nezávadné

VYDATNOST ŽLUTÁ OBJEM PŘI TL. ČÁRY DOPRAVNÍ 5 CM

ŽLUTÁ

POPIS TRYSKY Patentovaný ventil a rozprašovací tryska pro jasné, přesné a čisté značení při minimálním rozptylu

ČERVENÁ

ORANŽOVÁ

ZELENÁ

MODRÁ

ŠEDÁ

BÍLÁ

ČERNÁ

KČ CENA KČ CENA OD 3 KS

500 ml

100 m

BA 313AE

BA 3135B

BA 313BC

BA 313CD

BA 313D4

BA 313DB

BA 313A7

BA 313EB

190,-

180,-

750 ml

140 m

BA 5482C

BA 313F9

BA 3140A

BA 31411

BA 31418

BA 31429

BA 31430

BA 313F2

BA 31437

230,-

220,-

LINEMARKER – OCHRANNÝ LAK

ORGANIZACE PROVOZU

· rychleschnoucí bezbarvý lak pro spreje LINEMARKER · výrazně zvyšuje odolnost barevných pruhů proti oděru a tím jejich životnost

OZNAČENÍ

NÁZEV

OBJEM

BA 5A3AE

Linemarker – ochranný lak

500 ml

CENA KČ 190,-

APLIKAČNÍ VOZÍKY Umožňují vytváření stejnoměrných barevných pruhů o šířce 4 až 12 cm. Vozík z tvrzeného PVC na čtyřech kolech s přestavitelnou směrovou šipkou, zásobníkem na náhradní spreje a rukojetí

se spouštěcím mechanismem. V případě obtížně přístupného prostoru nebo poblíž zdí a překážek umožňuje vozík stranové značkování.

N

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

BA ZKS ZNAČKOVACÍ KOLEČKO – pro spreje SPOTMARKER – pro vytyčování větších ploch, dlouhé a rovné čáry materiál: plast/hliník hmotnost: 580 g

CENA: 590,BA ZVSA ZNAČKOVACÍ VOZÍK SPEEDLINER AIR – přesný aplikační vozík s nafukovacími koly – pro barvy LINEMARKER – vhodný pro venkovní a nerovné povrchy – pro přesnou aplikaci doporučujeme dokoupit šablony CENA: 9 500,-

BA ZVS ZNAČKOVACÍ VOZÍK SPEEDLINER – přesný aplikační vozík s pevnými koly – pro barvy LINEMARKER CENA: 5 690,-

276

SVÍTICÍ ZNAČENÍ » str. 18–29

N

BA ZPS ZNAČKOVACÍ PISTOLE – pro spreje SPOTMARKER 500ml – vhodná pro lakování větších ploch materiál: plast/hliník hmotnost: 300 g CENA: 550,-

MAGNETICKÉ ŠABLONY PRO VOZÍK SPEEDLINER AIR OZNAČENÍ

ŠÍŘKA

CENA KČ

BA SZV1

12 cm

1 680,-

BA SZV3

10 cm

1 680,-

BA SZV2

7,5 cm

1 680,-

OCELOVÉ OCHRANNÉ ZÁBRANY » str. 189–193

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87


MYCÍ STOLY A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 250–257

ZIMNÍ ÚDRŽBA

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 258–261

» str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY SAMOLEPICÍ ZNAČICÍ KOLEČKA V ROLI Jednorázová značicí kolečka z textilní pásky vhodná pro barevné označení krabic nebo zboží ve výrobách či průmyslu. Možné použít pro dočasné upevnění informací nebo lehkých předmětů.

· snadné odstranění beze zbytku lepidla · role vhodná do podavače BY ROLU · počet koleček v roli: 4 000 ks

SAMOLEPICÍ KOLEČKA V ROLI · velmi vysoká přilnavost na hladké povrchy · lepidlo z přírodního kaučuku

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

ZELENÁ

BÍLÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

HNĚDÁ

CENA KČ

Ø 3 cm

BY MD300

BY MD301

BY MD302

BY MD303

BY MD304

BY MD30F

BY MD306

BY MD30J

1 120,-

SAMOLEPICÍ KOLEČKA V ROLI – EKONOMICKÁ VARIANTA · vysoká přilnavost na hladké povrchy

N

NOVINKA

ROZMĚR

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

CENA KČ

Ø 3 cm

BY MD200

BY MD201

BY MD20F

BY MD206

670,-

BY MF30F SAMOLEPICÍ ZNAČICÍ KOLEČKA V ROLI DO MRZNOUCÍCH PROSTOR – speciálně navržená značicí kolečka do mrznoucích prostor – lepidlo je aktivní až do –10 °C – snadná aplikace i v rukavicích – role vhodná do podavače BY ROLU barva: šedá počet koleček v roli: 4 000 ks rozměr: Ø 3 cm

N

NOVINKA

CENA: 690,CENA OD 10 KS: 590,CENA OD 50 KS: 540,-

BY ROLU ELEKTRONICKÝ PODAVAČ ETIKET – nastavitelná rychlost a délka odvíjení – vestavěné počítadlo

max. šírka pásky: 12,5 cm max. výška etikety: 20 cm

CENA: 1 310,-

NÁDOBY NA ODPAD » str. 442–445

BY MD10F SAMOLEPICÍ ZNAČICÍ KOLEČKA – dostatečná přilnavost na hladké povrchy barva: šedá rozměr: Ø 3 cm počet koleček v roli: 5 000 ks

CENA: 11 320,-

HYGIENA » str. 230–231

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

277

ORGANIZACE PROVOZU

ROZMĚR


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

SAMOLEPICÍ MAGNETICKÉ KAPSY DURAFRAME®

ORGANIZACE PROVOZU

JEDNODUŠE ZVÝRAZNĚTE DŮLEŽITÉ INFORMACE

Odklopitelná magnetická přední strana kapsy umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu dokumentu

· samolepicí informační kapsa ve formátu A3, A4, A5 a A6 · přední strana funguje na principu magnetu, dokument uvnitř lze snadno a rychle vyměnit · přilne na všechny hladké povrchy

SAMOLEPICÍ MAGNETICKÁ KAPSA DURAFRAME®

· při aplikaci na sklo je informace čitelná z obou stran

OZNAČENÍ

FORMÁT

BARVA

BALENÍ

CENA KČ

· použití na výšku i na šířku

DU A6CE DU A6ST DU A5CE DU A5ST DU A4CE DU A4CV DU A4ZE DU A4ST DU A4ZL DU A4MO DU A4OR DU A3CE DU A3ST

A6 A6 A5 A5 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3

černá stříbrná černá stříbrná černá červená zelená stříbrná zlatá modrá oranžová černá stříbrná

2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks

250,250,330,330,450,450,450,450,450,450,450,720,720,-

· možnost opakovaného přemístění, z povrchu lze snadno odstranit a znovu přilepit · nezanechává stopy lepidla VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

SAMOLEPICÍ INFORMAČNÍ KAPSA DURAFRAME® SECURITY · bezpečnostní barvy v souladu s ČSN ISO 3864–4

278

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

OZNAČENÍ

FORMÁT

BARVA

BALENÍ

CENA KČ

DU A4CZ DU A4BZ DU A4BC

A4 A4 A4

černá / žlutá bílá / zelená bílá / červená

2 ks 2 ks 2 ks

490,490,490,-

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

» str. 346–349

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA » str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 360–405

MAGNETICKÉ INFORMAČNÍ RÁMEČKY DURAFRAME® MAGNETIC · magnetický informační rámeček formátu A4 · výborně přilne k hladkým magnetickým povrchům

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

· umožňuje velmi rychlou a snadnou výměnu informací · po odstranění nezanechává žádné stopy na povrchu · výrazný barevný okraj zvyšuje viditelnost oznámení uvnitř rámečku ·

vhodná pro umístění pracovních instrukcí, bezpečnostních pokynů, poplachových směrnic, bezpečnostních značek, plánů budov apod.

MAGNETICKÝ INFORMAČNÍ RÁMEČEK DURAFRAME® MAGNETIC FORMÁT

BARVA

BALENÍ

A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3

černá červená modrá oranžová stříbrná černá červená

5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

ORGANIZACE PROVOZU

OZNAČENÍ DU MFA4CE DU MFA4CV DU MFA4MO DU MFA4OR DU MFA4ST DU MFA3CE DU MFA3CV

CENA KČ 810,810,810,810,810,1 170,1 170,-

MAGNETICKÝ INFORMAČNÍ RÁMEČEK DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY · bezpečnostní barvy v souladu s ČSN ISO 3864–4 OZNAČENÍ DU MFA4BC DU MFA4BZ DU MFA4CZ

FORMÁT A4 A4 A4

BARVA

BALENÍ

bílá / červená bílá / zelená černá / žlutá

5 ks 5 ks 5 ks

CENA KČ 880,880,880,-

MAGNETICKÝ INFORMAČNÍ RÁMEČEK DURAFRAME® MAGNETIC TOP · magnetický informační rámeček v malém formátu · ideální pro umístění nad magnetické rámečky A4 na šířku nebo A5 na výšku

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BARVA

BALENÍ

CENA KČ

DU MFB4CE

21 × 4 cm

černá

5 ks

730,-

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

279


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

MAGNETICKÁ POUZDRA NA ETIKETY A DOKUMENTY Pouzdra se dvěma magnetickými pásky na zadní straně vhodná pro označení regálových míst ve skladu a umístění dokumentů na magnetický povrch. · dva magnetické pásky na zadní straně · vyrobeno z polypropylenu odolného proti roztržení · průhledná přední strana vhodná pro skenování čárových kódů · rychlá výměna vložených informací

MAGNETICKÁ POUZDRA NA ETIKETY

1

2

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DU 1741 DU 1742

100 × 38 mm 150 × 67 mm

1 2

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 1 390,1 840,-

50 ks 50 ks

MAGNETICKÁ POUZDRA NA DOKUMENTY OZNAČENÍ 3 4

ORGANIZACE PROVOZU

5

FORMÁT

DU 1743 A5 na šířku DU 1744 A4 na výšku DU 1745 A4 na šířku

ROZMĚRY

POČET KS V BALENÍ CENA KČ

22,3 × 16,3 cm 22,5 × 31 cm 31 × 22,5 cm

2 460,2 930,2 930,-

50 ks 50 ks 50 ks

3

4

5

MAGNETICKÁ POUZDRA NA DOKUMENTY S NEODYMOVÝMI MAGNETY Dva silné neodymové magnety v horní části pouzdra zajistí velmi dobrou přilnavost na magnetické povrchy. Vhodné především na trubkové profilové konstrukce. · dva silné neodymové magnety · vyrobeny z polypropylenu odolného proti roztržení · průhledná přední strana vhodná pro skenování čárových kódů · rychlá výměna vložených informací · možnost venkovního použití díky ochranné chlopni (pro ještě vyšší odolnost doporučujeme dokument zalaminovat)

1

OZNAČENÍ 1 2 3

DU 1746 DU 1747 DU 1748

280

2

FORMÁT

ROZMĚRY

A5 na šířku A4 na výšku A4 na šířku

22,3 × 21,8 cm 22,3 × 36,8 cm 31 × 28 cm

3

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 10 ks 10 ks 10 ks

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

990,1 100,1 100,-

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 360–405

ZÁVĚSNÉ KAPSY

ZÁVĚSNÉ KAPSY S PÁSKY

Pásky ve tvaru šipky zajistí bezpečné upevnění i na pohyblivých přepravních kontejnerech. Závěsné kapsy jsou vhodné pro trvalejší umístění na drátěnné konstrukce nebo tyče. · dvě pásky pro upevnění kapsy · vyrobeny z polypropylenu odolného proti roztržení · průhledná přední strana vhodná pro skenování čárových kódů · rychlá výměna vložených informací

OZNAČENÍ

FORMÁT

ROZMĚRY

DU 1749 DU 1750 DU 1751

A5 na šířku A4 na výšku A4 na šířku

22,3 × 21,8 cm 22,3 × 36,8 cm 31 × 28 cm

ORGANIZACE PROVOZU

· možnost venkovního použití díky ochranné chlopni (pro ještě vyšší odolnost doporučujeme dokument zalaminovat) POČET KS V BALENÍ CENA KČ 2 060,2 430,2 430,-

50 ks 50 ks 50 ks

ZÁVĚSNÉ KAPSY S DRÁTĚNÝM ÚCHYTEM Ohebný a  lehký pozinkovaný drát umožňuje pověsit kapsu s  dokumenty na přepravní kontejner. · drátěný závěs pro upevnění na kontejner · vyrobeny z polypropylenu odolného proti roztržení · průhledná přední strana vhodná pro skenování čárových kódů · rychlá výměna vložených informací · možnost venkovního použití díky ochranné chlopni (pro ještě vyšší odolnost doporučujeme dokument zalaminovat)

2

1

1 2 3

OZNAČENÍ

FORMÁT

ROZMĚRY

DU 1752 DU 1753 DU 1754

A5 na šířku A4 na výšku A4 na šířku

22,3 × 21,8 cm 22,3 × 36,8 cm 31 × 28 cm

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

3

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 50 ks 50 ks 50 ks

2 210,2 930,2 930,-

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

281


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 296–319

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

INFORMAČNÍ SYSTÉMY S RÁMEČKY SHERPA® UNIVERZÁLNÍ KOVOVÝ PODSTAVEC VARIO ® S 10 RÁMEČKY · informační systém pro průmyslové použití · otočný kovový podstavec pro formát A4 na výšku i na šířku · polypropylenový rámeček s bočním rozlišovacím štítkem · stabilní podstavec vhodný k umístění na stůl i k přišroubování na zeď · kolíkový mechanismus umožňuje rychlou a snadnou výměnu rámečků · snadné listování a založení dokumentů · kapacita podstavce: 10 rámečků

ORGANIZACE PROVOZU

Balení obsahuje: 10 × rámeček A4 (2 × černý, červený, žlutý, zelený, modrý) 10 × boční rozlišovací štítek montážní materiál

OZNAČENÍ DU 5579

POPIS

CENA KČ

VIDEO PRODUKTU NA HAPPYEND.CZ

1 780,-

Kovový podstavec s 10 rámečky

KOVOVÉ DRŽÁKY A FÓLIE FUNCTION KOVOVÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK FUNCTION · snadná montáž na stěnu · možnost instalace v libovolném počtu v řadě vedle sebe · montážní materiál součástí balení

OZNAČENÍ

PRO POČET RÁMEČKŮ

BARVA

CENA KČ

DU 5674/10 DU 5676/20

10 20

šedá šedá

240,740,-

KOVOVÝ STOLNÍ STOJAN FUNCTION · ocelový držák vhodný pro průmyslové použití · snadné vkládání fólií FUNCTION nebo ráměčků SHERPA® · formát A4 na výšku · šedá barva OZNAČENÍ

PRO POČET RÁMEČKŮ

BARVA

CENA KČ

DU 5683 DU 5684 DU 5685

10 20 30

šedá šedá šedá

1 250,1 470,1 680,-

282

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY » str. 55–58

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ » str. 60–65

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

PODLAHOVÉ STOJANY

DU 5910 HLINÍKOVÝ PODLAHOVÝ STOJAN S DRŽÁKEM A 10 RÁMEČKY – stabilní stojan s ocelovou základnou – držák rámečků otočný o 90 ° – formát A4 na výšku nebo na šířku – obsahuje 10 rámečků SHERPA® CENA: 3 440,-

DU 5636 OTOČNÉ RAMENO S RÁMEČKY SHERPA® – stabilní hliníková konstrukce s držákem na 10 rámečků SHERPA® – svorka na stolní desku tloušťky 19 až 74 mm – otočný o 360 ° – 5 kloubů pro pohodlné a přesné nastavení stojanu – přesah 316–714 mm CENA: 4 180,-

DU 5817 TELESKOPICKÝ PODLAHOVÝ STOJAN S DRŽÁKEM A 10 RÁMEČKY – stabilní stojan s ocelovou základnou – pozorovací úhel 5 ° až 90 ° – nastavitelná výška 87–138 cm – obsahuje 10 rámečků SHERPA® CENA: 3 240,-

RÁMEČKY A FÓLIE PLASTOVÝ RÁMEČEK A4 SHERPA®

ŠTÍTKY K RÁMEČKŮM SHERPA®

· vhodné pro průmyslové použití

· průhledné štítky s prázdnou etiketou

· rámeček formátu A4 s barevným polypropylenovým rámem

· posuvné po celé šířce rámečku SHERPA® · dvě šířky štítků – pro 5 nebo 12 pozic

· jednoduchá orientace a listování · oboustranné použití · snadno vyjímatelný · antireflexní průhledná fólie zabrání odrazu světla, možné i skenovat OZNAČENÍ 5606/CE 5606/CV 5606/ZL 5606/ZE 5606/MO 5606/SE 5606/GR

BARVA RÁMEČKU černá červená žlutá zelená tmavě modrá šedá grafitová

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

330,330,330,330,330,330,330,-

2

1

OZNAČENÍ

ŠÍŘKA

POČET POZIC

POČET KS V BALENÍ

DU 5603 DU 5609

23 mm 58 mm

12 5

10 ks 10 ks

1 2

CENA KČ 60,70,-

Rámečky SHERPA® a FUNCTION jsou kompatibilní pro všechny podstavce a držáky.

FÓLIOVÝ RÁMEČEK A4 – FUNCTION · rámeček formátu A4 z tvrzené průhledné fólie s barevnými štítky · fólie s antireflexní úpravou zabrání odrazu světla, lze skenovat · eurozávěs s univerzálním děrováním umožňuje zavěšení do pořadačů a šanonů · pevná profilovaná lišta a otvory pro kolíkovou mechaniku · oboustranné použití · rozlišovací berevné štítky pro jednoduchou orientaci OZNAČENÍ

BARVA ŠTÍTKU

DU 5607/CV DU 5607/ZL DU 5607/ZE DU 5607/MO DU 5607/TR

červená žlutá zelená modrá transparentní

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

280,280,280,280,280,-

OCHRANNÝ FÓLIOVÝ RÁMEČEK A4 · rámeček formátu A4 z tvrzené průhledné fólie s rozlišovacími štítky · rámeček se uzavírá pomocí zipového mechanismu · těsné uzavření chrání dokumenty před vlhkostí, mastnotou a nečistotami OZNAČENÍ DU 5832/TR

BARVA transparentní

INFORMAČNÍ TABULE » str. 290–291

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 5 ks

600,-

Rámečky SHERPA® a FUNCTION jsou kompatibilní pro všechny podstavce a držáky.

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

283

ORGANIZACE PROVOZU

DU DU DU DU DU DU DU


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ

» str. 296–319

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

ORGANIZACE PROVOZU

» str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

ANTIBAKTERIÁLNÍ PODSTAVCE Elegantní a funkční systém podstavců s antibakteriálními účinky. Podstavce i rámečky obsahují antibakteriální látku BACT-O-CLEAN, která snižuje růst bakterií až o 99,9 %, a to včetně bakterií E. coli, MRSA, listérie a salmonely. · vhodné do prostor se zvýšenou hygienou · snadné vkládání rámečků · rychlá výměna obsahu rámečku · antibakteriální účinek až 99,9 % Balení obsahuje: 10 × rámeček A4 s antibakterální úpravou SHERPA® BECT-O-CLEAN

DU 5911 NÁSTĚNNÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ PODSTAVEC S 10 RÁMEČKY CENA: 1 460,-

284

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

DU 5912 STOLNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ PODSTAVEC S 10 RÁMEČKY CENA: 2 480,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

DU 5913 ANTIBAKTERIÁLNÍ RÁMEČKY, 5KS počet ks v balení: 5 ks CENA: 100,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

DRŽÁK LETÁKŮ NA ZEĎ

VENKOVNÍ DRŽÁK LETÁKŮ

· je vyroben z průhledného akrylu

· je vyroben z průhledného akrylu

· s otvory pro uchycení na zeď

· s otvory pro uchycení na zeď

OZNAČENÍ DU 4950 DU 4955 DU 4954

ROZMĚRY

FORMÁT

CENA KČ

11,5 × 4 × 15 cm 16,5 × 3,5 × 19,1 cm 24 × 4 × 25 cm

DL A5 A4

80,110,200,-

OZNAČENÍ DU 4960 DU 4965 DU 4964

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 360–405

ROZMĚRY

FORMÁT

CENA KČ

11,7 × 3,4 × 22 cm 16,9 × 3,8 × 22 cm 23,7 × 5 × 31,7 cm

DL A5 A4

240,610.900,-

FORMÁT

CENA KČ

DL A5 A4

60,70,130,-

DRŽÁK LETÁKŮ NA ZEĎ NEBO STŮL

STOLNÍ STOJAN CELOČIRÝ

· je vyroben z průhledného akrylu

· ohýbaný akryl

· s otvory pro uchycení na zeď · adaptér na stůl OZNAČENÍ DU 4945 DU 4944

ROZMĚRY

FORMÁT

CENA KČ

16,5 × 3,5 × 19,1 cm 24 × 4 × 25 cm

A5 A4

110,200,-

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

DU 4977 DU 4976 DU 4978

10 × 7,7 × 19,5 cm 14,8 × 7,7 × 20,3 cm 21 × 10,7 × 28,7 cm

JMENOVKY NA STŮL · vyrobeny z transparentního plastu

N

· text je možné umístit z obou stran jmenovky · lze použít jako cenovky, pojmenování produktu či popisy výrobků

OZNAČENÍ DU 8051 DU 8050 DU 8053

POPIS

ROZMĚRY

jmenovka na stůl – malá jmenovka na stůl – střední jmenovka na stůl – velká

NOVINKA

PRO PAPÍR O ROZMĚRECH POČET KS V BALENÍ

10 × 5 × 4,9 cm 15 × 5,6 × 5,8 cm 29,7 × 10,1 × 9,6 cm

100 × 52/104 mm 150 x 61/122 mm 297 × 105/210 mm

25 ks 25 ks 25 ks

CENA KČ 1 010,1 530,2 190,-

ORGANIZACE PROVOZU

STOJANY S MAGNETICKÝM RÁMEČKEM DURAVIEW® Informační systém DURAVIEW® je moderní prémiový systém z  lakované oceli, který lze používat na stůl, zeď nebo podlahu. Zaoblený tvar zobrazovací desky napomáhá k  pohodlnému čtení informace. Systém je variabilní a  formát lze jednoduše změnit na šířku nebo na výšku. · mobilní informační systém pro umístění na stůl, zeď nebo podlahu · pro umístění informace ve formátu A4 na výšku nebo na šířku · rychlá výměna informace díky magnetickému rámečku · součástí balení je jeden stříbrný rámeček a montážní materiál · možné kombinovat s rámečky DURAFRAME® MAGNETIC A4 ze strany 278

DU 4983 NÁSTĚNNÁ INFORMAČNÍ TABULE S MAGNETICKÝM RÁMEČKEM DURAVIEW® WALL A4 formát: A4 rozměry: 32 × 23,5 × 3 cm barva: stříbrná CENA: 740,-

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

DU 4979 STOLNÍ STOJAN S MAGNETICKÝM RÁMEČKEM DURAVIEW® TABLE A4 formát: A4 rozměry: 32 × 23,5 × 17 cm barva: stříbrná CENA: 890,-

800 156 944 ZELENÁ LINKA

DU 4981 PODLAHOVÝ STOJAN S MAGNETICKÝM RÁMEČKEM DURAVIEW® STAND A4 – nastavitelná výška 80 až 130 cm formát: A4 rozměry: 32 × 30 × 80–130 cm barva: stříbrná

CENA: 1 770,-

285


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

KLAPRÁMY

N

NOVINKA

KLAPRÁM S PROFILEM 25 MM

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPRÁM

· klaprám v barvě stříbrného eloxu, atraktivní design

· materiál odolný vůči ohni – klaprám certifikovaný dle EN 13501-1: B1/třída C

· vyroben z kvalitních materiálů

· vhodné pro umístění na chráněné únikové cesty

· nárazuvzdorná zadní plechová strana, ostré rohy, profil 25 mm · snadná výměna obsahu rámu díky zaklapávacímu systému · UV ochrana plakátů díky antireflexní krycí fólii (ochrana před vyblednutím a případným poškrábáním)

ORGANIZACE PROVOZU

OZNAČENÍ VELIKOST DU CPPA2 DU CPPA3 DU CPPA4

A2 A3 A4

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA CENA KČ

62,5 × 45,1 cm 45,1 × 32,8 cm 32,8 × 24,1 cm

OZNAČENÍ VELIKOST

590,460,380,-

57,4 × 40 cm 40 × 27,7 cm 27,7 × 19 cm

DU CLPA2 DU CLPA3 DU CLPA4

A2 A3 A4

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA CENA KČ 57,4 × 40 cm 40 × 27,7 cm 27,7 × 19 cm

490,380,220,-

VIDITELNÁ PLOCHA

CENA KČ

62,5 × 45,1 cm 45,1 × 32,8 cm 32,8 × 24,1 cm

VNITŘNÍ STOJAN · velmi dobrá stabilita, plastové koncovky nohou · odolné vůči nárazům – nerezová plechová záda · UV ochrana plakátů díky antireflexní krycí fólii · snadná výměna plakátu díky klaprámu · atraktivní design, oblé rohy, skládací konstrukce · vhodný do interiérů · profil 32 mm OZNAČENÍ

VELIKOST

ROZMĚR

A0 A1

88,6 × 140,6 × 92,5 cm 63,9 × 112 × 74,4 cm

DU SZPA0 DU SZPA1

83,5 × 117,1 cm 57,6 × 82,3 cm

3 330,2 060,-

VYSOCE STABILNÍ VENKOVNÍ STOJAN · velmi odolná konstrukce s dlouhou životností – vyztužené pružiny · z vysoce kvalitní oceli · snadná výměna plakátu díky klaprámu · UV ochrana plakátů díky antireflexní krycí fólii · oblé hrany pro zajištění maximální bezpečnosti

OZNAČENÍ DU WTEA0 DU WTEA1

286

VELIKOST

ROZMĚR

A0 A1

130,5 × 87,1 × 146,8 cm 96 × 62,4 × 112 cm

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

VIDITELNÁ PLOCHA 79,0 × 117,4 cm 54,3 × 82,6 cm

CENA KČ 6 270,4 910,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

FLIPCHARTY MAGNETICKÝ FLIPCHART · bílá popisovatelná magnetická tabule z lakované oceli · stojan s nastavitelnou výškou · plastový držák popisovačů

N

NOVINKA 1

OZNAČENÍ DU FCSTN DU FCVAR DU FCVAS

2

NÁZEV 1

2 3

3

ROZMĚR

Magnetický flipchart Mobilní magnetický flipchart s kruhovou základnou Mobilní magnetický flipchart s hvězdicovou základnou

VIDITELNÁ PLOCHA

82,5 × 89 × 190 cm 64 × 70,6 × 220 cm 58 × 70,6 × 220 cm

CENA KČ 2 030,3 770,3 510,-

66 × 100 cm 68 × 100 cm 68 × 100 cm

KORKOVÁ NÁSTĚNKA

MAGNETICKÁ TABULE

· hliníkový rám opatřený oblými plastovými rohy

· vysoce kvalitní ocelový bíle lakovaný povrch tabule

· nástěnka z přírodního korku s pevným jádrem pro připínáčky · možnost použití na výšku i na šířku

· magnetický popisovatelný povrch vhodný pro použití suchých popisovačů

· vhodné pro přichycení poznámek, listů, fotek

· možnost použít na výšku i na šířku

· jednoduchá instalace · hliníková polička na popisovače · hliníkový rám opatřen oblými plastovými rohy

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA

CENA KČ

OZNAČENÍ

DU NK1020 DU NK1015 DU NK4560 DU NK6090 DU NK9012 DU NK9018

200 × 100 cm 150 × 100 cm 60 × 45 cm 90 × 60 cm 120 × 90 cm 180 × 90 cm

196,6 × 96,6 cm 146,6 × 96,6 cm 56,6 × 41,6 cm 86,6 × 56,6 cm 116,6 × 86,6 cm 176,6 × 86,6 cm

2 280,1 730,410,700,1 230,1 980,-

DU TM1015 DU TM1020 DU TM4560 DU TM6090 DU TM9012 DU TM9018

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA

150 × 100 cm 120 × 100 cm 60 × 45 cm 90 × 60 cm 120 × 90 cm 180 × 90 cm

146,6 × 96,6 cm 196,6 × 96,6 cm 56,6 × 41,6 cm 86,6 × 56,6 cm 116,6 × 86,6 cm 176,6 × 86,6 cm

CENA KČ 2 080,3 100,420,690,1 350,2 210,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DU NK9999 PŘIPÍNÁČKY materiál: kov počet ks v balení: 100 ks CENA: 50,-

DU TM9998

DU TM9997

DU TM9999

MAGNETICKÁ HOUBA – houbička pro odstranění popisů na tabulích – magnetické uchycení

SET POPISOVAČŮ NA TABULI

ČISTICÍ SPREJ NA TABULI

CENA: 40,-

– sada 4 ks barevých fixů na whiteboardy – černý, modrý, zelený, červený CENA: 100,-

– čisticí roztok pro odstraňování skvrn po fixách na popisovatelné tabuli objem: 250 ml CENA: 150,-

MAGNETY

ROZMĚRY 24 mm 32 mm

BÍLÁ

ČERVENÁ

ŽLUTÁ

ZELENÁ

MODRÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

BAREVNÝ MIX POČET KS V BALENÍ CENA KČ

DU TM24/BL DU TM24/CV DU TM24/ZL DU TM24/ZE DU TM24/MO DU TM24/SE DU TM24/CE DU TM24/BM DU TM32/BL DU TM32/CV DU TM32/ZL DU TM32/ZE DU TM32/MO DU TM32/SE DU TM32/CE DU TM32/BM

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

800 156 944 ZELENÁ LINKA

10 ks 10 ks

50,70,-

287

ORGANIZACE PROVOZU

OZNAČENÍ


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

DRŽÁKY NA TABLETY

ORGANIZACE PROVOZU

N

NOVINKA

DRŽÁK TABLETU NA STŮL

DRŽÁK TABLETU NA STĚNU

· velmi dobrá stabilita díky protiskluzovým nálepkám ve spodní části

· praktický držák pro montáž na stěnu, uzamykatelný

· odolná konstrukce z práškově lakované oceli

· snadná instalace díky předvrtaným dírám na zeď nebo jiný svislý povrch

· bezpečnost je zajištěna díky možnosti uzamčení celého stojanu

· odolná konstrukce z práškově lakované oceli

· nastavitelný úhel sklonu

OZNAČENÍ

ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE

DU DTS79 DU DTS10 DU DTS13

7,9" 10" 13"

ROZMĚR 18 × 13 × 21 cm 23 × 18 × 28 cm 23 × 22,6 × 29 cm

CENA KČ 4 680,4 800,5 160,-

OZNAČENÍ

ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE

DU DTWF79 DU DTWF10 DU DTWF13

7,9" 10" 13"

ROZMĚR

CENA KČ

4,7 × 16,5 × 17,2 cm 4,7 × 16,5 × 21,5 cm 4,7 × 16,5 × 23,7 cm

3 870,3 890,4 600,-

DRŽÁK TABLETU NA STĚNU S ODSAZENÍM · držák na stěnu s odsazením, tablet je tak umístěn ve větší vzdálenosti od stěny · snadno se instaluje díky předvrtaným dírám · stojan je možné uzamknout · odolná konstrukce z práškově lakované oceli · nastavitelný úhel sklonu

288

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

OZNAČENÍ

ÚHLOPŘÍČKA DISPLEJE

DU DTW79 DU DTW10 DU DTW13

7,9" 10" 13"

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

ROZMĚR 17 × 15,2 × 14 cm 19,8 × 19 × 17 cm 17 × 22,6 × 25 cm

CENA KČ 4 590,4 610,4 970,-

NÁDOBY NA ODPAD » str. 442–445


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 360–405

STOJANY NA OBRAZOVKU

N

NOVINKA

ORGANIZACE PROVOZU

ŠIROKÝ STOJAN NA OBRAZOVKU

ÚZKÝ STOJAN NA OBRAZOVKU

· pro obrazovky 32“ až 65“ s uchycením VESA

· pro obrazovky 22“ až 46“ nebo do 15 kg, univerzální uchycení VESA

· nastavitelný na vertikální nebo horizontální orientaci monitoru · těžká ocelová základna zajišťuje skvělou stabilitu · boky jsou vyrobeny z hliníkového rámu

· výborná stabilita díky těžké práškově lakované základně se stříbrně eloxovanou nohou

· uzamykatelný prostor pro přehrávač a kabeláž

OZNAČENÍ DU TVS001 DU TVS002

ÚHLOPŘÍČKA OBRAZOVKY

ROZMĚR

CENA KČ

OZNAČENÍ

32"–49" 55"–65"

45 × 80 × 196,5 cm 55 × 90 × 216,5 cm

15 700,16 600,-

DU TVS003

HYGIENA » str. 230–231

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

ÚHLOPŘÍČKA OBRAZOVKY 22"–46"

ROZMĚR 70 × 50 × 179,4 cm

CENA KČ 6 680,-

289


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

VITRÍNY PŘEHLED VELIKOSTÍ VITRÍN 4×A4

8×A4

9×A4

12×A4

21×A4

24×A4

6×A4

VENKOVNÍ VITRÍNY HLUBOKÉ VITRÍNY · vyrobena z kvalitních a odolných materiálů, robustní hliníkový rám s ocelovým zadním panelem · použitelná za jakéhokoliv počasí, obsah vitríny chráněn před nepřízní počasí tvrzeným sklem · opatřena cylindrickým zámkem proti neoprávěnému zneužití obsahu vitríny · ideální pro umístění letáků a dalších informací na viditelné místo ve venkovním prostředí · dveře se otvírají nahoru – s ocelovou podporou a zajištěním dveří, větší rozměry s podpůrnými písty

N

· vnitřní hloubka 5 cm

ORGANIZACE PROVOZU

OZNAČENÍ

POČET LISTŮ

DU VME006 DU VME008 DU VME009 DU VME012 DU VME021 DU VME024

6 × A4 8 × A4 9 × A4 12 × A4 21 × A4 24 × A4

NOVINKA

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA

ZÁMEK

CENA KČ

79,2 × 6,8 × 74,7 cm 101,2 × 6,8 × 74,7 cm 79,2 × 6,8 × 105,4 cm 101,2 × 6,8 × 105,4 cm 167,2 × 6,8 × 105,4 cm 189,2 × 6,8 × 105,4 cm

66 × 61,5 cm 88 × 61,5 cm 92,2 × 66 cm 92,2 × 88 cm 154 × 92,2 cm 176 × 92,2 cm

1 1 1 1 2 2

10 500,11 100,11 200,12 700,15 000,16 300,-

PROTIPOŽÁRNÍ HLUBOKÉ VITRÍNY · protipožární certifikace B1 (EN 13501-1 Class C)

N

NOVINKA

OZNAČENÍ

POČET LISTŮ

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA

ZÁMEK

CENA KČ

DU VME004/P DU VME006/P DU VME008/P DU VME009/P DU VME012/P DU VME021/P DU VME024/P

4 × A4 6 × A4 8 × A4 9 × A4 12 × A4 21 × A4 24 × A4

58,5 × 4,7 × 76 cm 80,5 × 4,7 × 76 cm 102,5 × 4,7 × 76 cm 80,5 × 4,7 × 106,7 cm 102,5 × 4,7 × 106,7 cm 168,5 × 4,7 × 106,7 cm 190,5 × 4,7 × 177,9 cm

63,3 × 45,9 cm 67,8 × 63,3 cm 89,8 × 63,3 cm 94 × 67,8 cm 94 × 89,8 cm 155,8 × 94 cm 177,9 × 94 cm

1 1 1 1 1 2 2

6 240,7 030,8 010,8 370,10 100,13 900,15 600,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ NOHY PRO HLUBOKÉ VITRÍNY · stabilní, nosné nohy z hliníku

N

· určené buď pro zabetonování do země nebo přišroubování k podkladu OZNAČENÍ DU VM090 DU VM091

290

POPIS Nohy pro extra hluboké vitríny k zabetonování Nohy pro extra hluboké vitríny k přišroubování k zemi

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA

7 × 7 × 250 cm 15 × 15 × 200 cm

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

2 2

NOVINKA CENA KČ 5 570,5 690,-

NÁDOBY NA ODPAD » str. 442–445


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

INTERIÉROVÉ VITRÍNY INTERIÉROVÉ VITRÍNY ECONOMY · ultratenké provedení, lakovaná zadní stěna, popisovatelná fixem · plexi přední dveře, magnetická záda, cylindrický zámek, větší formáty jsou chráněny dvěma zámky · elegantní vzhled ve stříbrné barvě, plastové rohy snižují riziko zranění · pro interiérové využití, k viditelnému umístění letáků a jiných informací · vhodné pro umístění ve školách, v kancelářských budovách i prostorách veřejné správy · 1,2 cm vnitřní hloubka

N OZNAČENÍ

POČET LISTŮ

DU VMI004 DU VMI006 DU VMI008 DU VMI009 DU VMI012

4 × A4 6 × A4 8 × A4 9 × A4 12 × A4

ROZMĚR

NOVINKA

VIDITELNÁ PLOCHA

49,1 × 2,6 × 65,5 cm 71,1 × 2,6 × 65,5 cm 93,1 × 2,6 × 65,5 cm 71,1 × 2,6 × 96,3 cm 93,1 × 2,6 × 96,3 cm

61,5 × 44 cm 66 × 61,5 cm 88 × 61,5 cm 92,2 × 66 cm 92,2 × 88 cm

1 780,2 320,2 760,3 060,3 540,-

1 1 1 2 2

ORGANIZACE PROVOZU

N

CENA KČ

ZÁMEK

NOVINKA

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ VITRÍNY · protipožání provedení s certifikací B1 (EN 13501-1 Class C) · polykarbonátová výplň předních dveří · k umístění do výtahů nebo jiných veřejných prostor, které vyžadují instalaci pouze protipožárních předmětů · vnitřní hloubka 1,2 cm OZNAČENÍ

POČET LISTŮ

DU VMI004/P DU VMI006/P DU VMI008/P DU VMI009/P DU VMI012/P

4 × A4 6 × A4 8 × A4 9 × A4 12 × A4

ROZMĚR

VIDITELNÁ PLOCHA

ZÁMEK

61,5 × 44 cm 66 × 61,5 cm 88 × 61,5 cm 92,2 × 66 cm 92,2 × 88 cm

1 1 1 2 2

VIDITELNÁ PLOCHA

ZÁMEK

66 × 61,5 cm 88 × 61,5 cm 92,2 × 66 cm 92,2 × 88 cm 154 × 92,2 cm

1 1 1 1 1

49,1 × 2,6 × 65,5 cm 71,1 × 2,6 × 65,5 cm 93,1 × 2,6 × 65,5 cm 71,1 × 2,6 × 96,3 cm 93,1 × 2,6 × 96,3 cm

CENA KČ 1 980,2 840,3 400,3 620,4 830,-

INTERIÉROVÉ HLUBOKÉ PROTIPOŽÁRNÍ VITRÍNY · vnitřní hloubka 3 cm OZNAČENÍ

POČET LISTŮ

DU VMI106/P DU VMI108/P DU VMI109/P DU VMI112/P DU VMI121/P

6× A4 8× A4 9× A4 12× A4 21× A4

HYGIENA » str. 230–231

ROZMĚR 72 × 5,9 × 67,5 cm 94 × 5,9 × 67,5 cm 72 × 5,9 × 98,2 cm 94 × 5,9 × 98,2 cm 160 × 5,9 × 98,2 cm

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

CENA KČ 4 960,5 390,5 680,6 850,10 800,-

291


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

N

NOVINKA

JMENOVKY BEZPEČNOSTNÍ JMENOVKY · z PVC, transparentní · vodorovný výřez umožňuje využití navijáku

ORGANIZACE PROVOZU

· varianta s klipem, bez klipu

OZNAČENÍ

POPIS

DU 8003 DU 8135

PRO PAPÍR O ROZMĚRECH

POČET KS V BALENÍ

9 × 6 cm 9 × 6 cm

20 25

PRO PAPÍR O ROZMĚRECH

POČET KS V BALENÍ

7,5 × 4 cm 9 × 5,4 cm

100 50

Bezpečnostní jmenovka s klipem Bezpečnostní jmenovka bez klipu

CENA KČ 720,200,-

JMENOVKY S UCHYCENÍM · transparentní jmenovka z plastu · uchycení se špendlíkem nebo kombinace s klipem

OZNAČENÍ

POPIS

DU 8008 DU 8101

Jmenovka se špendlíkem Jmenovka s kombinovaným klipem

CENA KČ 830,440,-

JMENOVKA CLIP CARD S MAGNETICKÝM UCHYCENÍM

JMENOVKA S ROLOSYSTÉMEM

· tvarovaná rozkládací jmenovka s vyměnitelným štítkem

· transparentní jmenovka s z tvrdého PVC

· přední a zadní část jmenovky je z jednoho kusu, který umožňuje rychlou a snadnou výměnu štítků

· upevnění pomocí druhu na rolosystém · délka až 80 cm

· magnetové uchycení

UPOZORNĚNÍ – není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem OZNAČENÍ DU 8132 DU 8215

292

PRO PAPÍR O ROZMĚRECH

POČET KS V BALENÍ CENA KČ

6,8 × 1,9 cm 9 × 5,4 cm

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

25 10

1 990,930,-

OZNAČENÍ

PRO PAPÍR O ROZMĚRECH

DU 8138

9 × 6 cm

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 10

690,-

NÁDOBY NA ODPAD » str. 442–445


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

N

NOVINKA

POUZDRA A SYSTÉMY UCHYCENÍ AKRYLOVÁ POUZDRA NA KARTY · kvalitní pevná pouzdra na ID a magnetické karty o velikosti 8,5 × 5,4 cm

KLÍČENKA S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU

· jednoduše vyjímatelné díky otvoru na palec

· barva černá

· vyrobena z kvalitní textilie,šířka 1 cm

· možno použít na výšku i na šířku

· s bezpečnostní pojistkou, která se otevře v případě zachycení nebo uvíznutí pásky

· délka pásky u rolosystému 85 cm

OZNAČENÍ DU 8005 DU 8012 DU 8013

POČET KS CENA KČ V BALENÍ

POPIS Akrylové pouzdro na karty s klipem Akrylové pouzdro na karty s rolosystémem Akrylové pouzdro pro dvě karty s klipem

850,990,1 860,-

25 10 25

OZNAČENÍ

DÉLKA PÁSKY

POČET KS V BALENÍ

DU 8119

91 cm

10

CENA KČ 330,-

ROLO SYSTÉM

ROLOSYSTÉM STYLE S DRUKEM

· délka cca 85 cm

· elegantní oválné provedení ve dvou barevných variantách

· hodí se ke všem jmenovkám, které mají otvor na klip

· uchycení karabinou a drukem

· s krokodýlím klipem na zadní straně

· bezpečně uchytí i masivnější karty · zadní strana s kovovým klipem pro připevnění na šaty nebo pásek · délka pásky 85 cm

OZNAČENÍ

POPIS

POČET KS V BALENÍ

DU 8152 DU 8221

Rolosystém s drukem Rolosystém s karabinou

10 10

HYGIENA » str. 230–231

CENA KČ 380,420,-

OZNAČENÍ

BARVA

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

DU 8324 DU 8325

černá modrá

10 10

690,690,-

LÉKÁRNIČKY » str. 78–87

293

ORGANIZACE PROVOZU

· pro jmenovky nebo pouzdra s otvorem pro klip nebo špendlík


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ » str. 262–276

TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

SKŘÍŇKY NA KLÍČE · vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku, v nadčasovém elegantním designu · umožňují snadný přístup ke klíčům · vybaveny cylindrickým zámkem se dvěma klíči (lze přiobjednat více klíčů) · slouží k uložení klíčů na inovativní klíčence, která umožňuje stálou viditelnost popisu, klíč ukryt za klíčenkou · výškově nastavitelné lišty s háčky · přehledný seznam k nalepení na zadní stranu dvířek lze vytvořit s pomocí šablony u produktu na www.happyend.cz · skříňku lze snadno přišroubovat přímo na zeď, montážní materiál součástí balení · všechny skříňky obsahují 6 klíčenek v různých barvách (2 × černá, 1 × červená, 1 × žlutá, 2 × modrá)

ORGANIZACE PROVOZU

· montážní materiál součástí balení

DU BOX/12

DU BOX/18

DU BOX/36

SKŘÍŇKA NA 12 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 16 cm hmotnost: 1,3 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 18 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 28 cm hmotnost: 1,8 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 36 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 28 cm hmotnost: 2,2 kg barva: stříbrná

CENA: 950,-

CENA: 1 440,-

DU BOX/48

DU BOX/54

DU BOX/72

SKŘÍŇKA NA 48 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 40 cm hmotnost: 3,1 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 54 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 28 cm hmotnost: 2,3 kg barva: stříbrná

SKŘÍŇKA NA 72 KLÍČŮ rozměry: 30,2 × 11,8 × 40 cm hmotnost: 3,4 kg barva: stříbrná

294

CENA: 2 190,-

INFORMAČNÍ ZNAČKY » str. 48

CENA: 2 290,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

CENA: 1 740,-

CENA: 2 770,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

DU ZAV/24 ZÁVĚSNÝ PANEL NA 24 KLÍČŮ – závěsný panel se 4 lištami pro 24 klíčů – vzdálenost lišt s háčky lze pohodlně měnit – součástí balení 6 klíčenek v různých barvách rozměry: 21,2 × 3,2 × 36,2 cm hmotnost: 0,6 kg materiál: plast barva: šedá

CENA: 570,-

ZÁVĚSNÁ KLÍČENKA · jedinečná plastová klíčenka umožňuje dokonalý přehled o klíčích · popis stále viditelný, klíč uložen za klíčenkou · snadné otevření klipu bez sejmutí závěsného kroužku

BARVA

DU KLIC/CE DU KLIC/CV DU KLIC/ZL DU KLIC/MO

černá červená žlutá modrá

ORGANIZACE PROVOZU

OZNAČENÍ

SNADNÁ VÝMĚNA POPISOVACÍHO ŠTÍTKU

POČET KS V BALENÍ CENA KČ 6 ks 6 ks 6 ks 6 ks

80,80,80,80,-

KRABIČKY NA KLÍČ

DU BOX/112 SKŘÍŇKA NA 112 KLÍČŮ – plechová skříňka na klíče – háčky pro zavěšení max. 112 klíčů – cylindrický zámek se dvěma klíči – otvory pro instalaci na zeď – vnitřní čepy umožňují otevření dveří o 110° – k zavěšení klíčů na běžném kroužku rozměry: 35 × 11 × 45 cm hmotnost: 6,5 kg materiál: ocelový plech barva: šedá (RAL 7035)

800 156 944 ZELENÁ LINKA

1 OZNAČENÍ 1 DHS KRK 2 DHS KRK/01 3 DHS KRK/02

CENA: 1 770,-

DHS KRK/S1 DHS KRK/S2

ROHOŽE V ROLÍCH » str. 137–145

2

3

NÁZEV

PROVEDENÍ

CENA KČ

krabička na klíč krabička na klíč krabička na klíč náhradní sklo náhradní sklo

uzamykatelná na plombu s paličkou uzamykatelná s paličkou velké pro DKS KRK/01 malé pro DKS KRK/02

350,270,390,40,30,-

295


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

TEXTILNÍ SORBENTY

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Česká společnost HAPPY END CZ, a.s., má s nabídkou sorbentů zkušenosti již od roku 1994. Poskytuje tak dlouholeté znalosti a  profesionální podporu na nejvyšší úrovni doma

i v  zahraničí. Prostudujte si naši nabídku a  v  případě zájmu o nabízený sortiment neváhejte kontaktovat naše kvalifikované pracovníky, kteří Vám ochotně poradí.

PROČ POUŽÍVAT KVALITNÍ SORBENTY NAMÍSTO BĚŽNÝCH ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ? Pokud použijete běžné prostředky pro zachycení a likvidaci kapalin, případně pro práci s  nebezpečnými látkami, nemusí se to vyplatit. Zůstává po nich špína a  nepořádek. Navíc jich musíte použít zbytečně velké

množství. Vyberte si proto z naší bohaté nabídky sorpčních prostředků, které Vám usnadní práci a  šetří Váš čas i peníze. Vyplatí se minimálně ze tří důvodů:

BEZPEČNOST

ČISTOTA

EKOLOGIE

PŘEDCHÁZÍ VZNIKU KLUZKÝCH MÍST A SNIŽUJÍ RIZIKO VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRŮ

URYCHLUJÍ A USNADŇUJÍ ÚKLID, VYTVÁŘÍ ČISTÉ PROSTŘEDÍ PRO VYŠŠÍ VÝKON

REDUKUJÍ MNOŽSTVÍ ODPADU A NÁKLADY NA JEHO LIKVIDACI, UMOŽŇUJÍ RYCHLÝ ZÁSAH PŘI PROVOZNÍCH HAVÁRIÍCH

296

POLŠTÁŘE A HADY » str. 317

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

800 156 944 ZELENÁ LINKA


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–421

VYBERTE TEN SPRÁVNÝ SORBENT

ÚKLIDOVÉ SORBENTY

OLEJOVÉ SORBENTY

CHEMICKÉ SORBENTY

Jsou určeny pro sorpci všech neagresivních kapalin. Rychle a bezpečně nasávají emulze, oleje, tuky, ropné látky, vodu, rozpouštědla nebo vodné roztoky. Dodáváme v šedé barvě.

Mají speciální vlastnost, díky které pohlcují olej a zároveň odpuzují vodu. V případě havárie úniku oleje na vodní ploše sorbent položíme na hladinu vody, kde následně nasaje olej a  i  při plném nasycení se nepotopí, proto jej můžeme velmi snadno zlikvidovat. Určeno pro oleje, benzín, naftu, jiné kapaliny na bázi ropy a rozpouštědla. Dodáváme v bílé barvě.

Používají se zejména pro sorpci těch nejagresivnějších kapalin včetně kyselin, louhů nebo neznámých kapalin. Umožňují tak jejich snadný a rychlý úklid. Dodáváme ve žluté barvě.

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

H2O

1 4 2 3

1 KOBERCE – určeny pro pokrytí rozsáhlejších ploch, např.

3 HADY

2 ROHOŽE – slouží jako ochranná podložka při práci

4 POLŠTÁŘE – velká sorpční kapacita na malé ploše.

pod stroji nebo na frekventovaných chodbách. Chrání podlahu a zamezují vzniku kluzkých ploch při únicích nebezpečných kapalin a tak zvyšují bezpečnost pracoviště.

v laboratořích nebo se znečištěnými díly ve výrobě, dílnách nebo servisech. Snadné a  rychlé použití díky výdejnímu boxu.

– vhodné pro ohraničení uniklé kapaliny a zabránění dalšímu rozlévání a šíření znečištění. Vhodné pro dočasné ohraničení kanalizačních vpustí pro zabránění vniku nebezpečných kapalin do kanalizace. Vhodné při haváriích nebo pod často ukapávající stroje, také se dají použít jako náplň do úkapových vaniček.

TEXTILNÍ SORBENTY S PERFORACÍ

TEXTILNÍ SORBENTY BEZ PERFORACE

Díky předem perforovanému textilnímu sorbentu máte možnost rychle a snadno oddělit jeden kus bez třepení konců a  spotřebujete tak jen takové množství sorbentu, které přesně potřebujete.

Textilní sorbent bez perforace má velkou výhodu v celistvosti a  vyšší odolnosti materiálu vůči mechanickému zatížení.

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ

297


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

ŘADA SORBENTŮ

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

SORPČNÍ KAPACITA

STANDARD MEDIUM PREMIUM SUPERPREMIUM EXTREM

SYPKÉ SORBENTY

MECHANICKÁ ODOLNOST

» str. 326–327

SORPČNÍ KAPACITA Udává objem zachycené kapaliny, který je sorbent schopen pojmout.

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

MECHANICKÁ ODOLNOST Odolnost sorbentu proti roztržení, oděru a jiným mechanickým vlivům, které mohou způsobit například uvolnění vláken a zničení.

DOSTATEČNÁ

STANDARDNÍ

STŘEDNÍ

NADSTANDARDNÍ

VYSOKÁ

VYSOKÁ

VELMI VYSOKÁ

VELMI VYSOKÁ

EXTRÉMNÍ

EXTRÉMNÍ

ŘADA STANDARD Sorbenty jsou vyrobeny z mikrovlákenné netkané polypropylenové textilie bez ultrazvukové povrchové úpravy. Jejich výhodou je velký vnitřní objem a volná mikrovlákna zajišťující velmi rychlou sorpci a vysokou sorpční kapacitu. Použití sorbentů řady STANDARD je výhodné tam, kde je potřeba odsávat velká množství uniklých kapalin a tam, kde není nutné po sorbentech přejíždět nebo procházet. Materiál s velkým vnitřním objemem a volnými mikrovlákny pro rychlou a vysokou sorpci.

ŘADA MEDIUM Sorbenty jsou vyrobeny ze speciální netkané mikrovlákenné polypropylenové textilie zpevněné ultrazvukovým pojením pro zvýšení pevnosti a povrchové odolnosti. Sorbenty MEDIUM jsou vhodným řešením na místech, kde je vyžadována mechanická odolnost a snížené uvolňování vláken z povrchu. Umožňují občasné přecházení a pohyb osob.

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Materiál je zpevněn ultrazvukovým pojením zvyšujícím pevnost a odolnost povrchu.

ŘADA PREMIUM Sorbenty jsou vyrobeny ze speciální netkané mikrovlákenné polypropylenové textilie vybavené jednou tenkou ochrannou povrchovou vrstvou, která sorbent chrání proti odření a uvolňování vláken. Textilie je zpevněná ultrazvukovým pojením, proto je velmi odolná proti přetržení. Sorbenty PREMIUM jsou vhodným řešením na místech, kde je vyžadována vyšší mechanická odolnost a téměř nulové uvolňování vláken z povrchu. Umožňují přecházení a pohyb osob. Vrchní vrstva chrání před odřením a uvolňováním vláken, všechny vrstvy jsou navíc upraveny ultrazvukovým pojením.

ŘADA SUPERPREMIUM Sorbenty jsou vyrobeny z třívrstvé netkané textilie, kde je vnitřní polypropylenová mikrovlákenná sorpční vrstva z obou stran chráněna tenkou krycí vrstvou. Všechny vrstvy jsou navíc spojeny ultrazvukovým pojením. Tyto sorbenty se vyznačují vysokou pevností, oboustrannou odolností vůči odření a zároveň poměrně vysokou sorpční kapacitou. Sorbenty SUPERPREMIUM jsou vhodným řešením na místech, kde je vyžadována vyšší mechanická odolnost a téměř nulové uvolňování vláken z povrchu. Umožňují přecházení a pohyb osob. Třívrstvé řešení nabízí oboustrannou odolnost materiálu proti odření, přetržení a zároveň dobré sorpční vlastnosti.

ŘADA EXTREM Sorbenty zařazené do produktové řady EXTREM se vyznačují především vysokou mechanickou odolností a delší životností. Kromě toho disponují dalšími výhodami jako je například vyšší teplotní odolnost, nepropustnost, UV stabilní povrchová vrstva a kotvicí body. Koberce EXTREM jsou vhodným řešení pro místa, kde je vyžadována vysoká mechanická odolnost, dlouhá životnost a ochrana podkladu před znečištěním. Umožňují časté přecházení a pohyb osob, některé typy jsou vhodné pro průjezd manipulační techniky nebo umístění do kolejišť. Několikavrstvé řešení poskytuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození, teplotám a navíc nabízí vyšší nepropustnost, UV stabilní povrchovou vrstvu a kotvící body.

298

800 156 944 ZELENÁ LINKA

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


KYSELINY

ZÁSADY

Amoniak (čpavek) Anilin Hydroxidamonný(čpavkovýroztok) Hydroxid draselný Hydroxid hořečnatý Hydroxid sodný 10% OLEJE A PALIVA

Benziny Hydraulický olej Hydrazin bezvodý Chladicí olej Lakový benzin Minerální olej Motorový olej Nafta Oktan Olej ve vodě Palivový olej PCB Petrolej Převodovkový olej

POLŠTÁŘE A HADY » str. 317

OXIDANTY

Chlornan sodný Peroxid vodíku 30% Kapalný chlór Kyselina chloristá Kyselina peroctová BĚŽNÉ KAPALINY

Aviváž/prací lázeň Brzdová kapalina Chladicí kapalina Mléko Ocet Pivo/Víno Tiskařská barva/inkoust Žaludeční kyselina ROZPOUŠTĚDLA

Aceton Akrylonitril Benzen Butylalkohol Cyklohexan Cyklohexanon Dietylamin Etanol Etylenglykol Éter Fenol Glykol Heptan Hexan Chloroform Izobutylalkohol Izopropylalkohol Metanol

KAPALINA Metylchlorid Metyletylketol Nitrotoluen Perchloretylen Propylalkohol Terpentýn Tetrahydrofuran Toluen Trichloretylen

CHEMICKÉ

» str. 406–421

OLEJOVÉ

KAPALINA Ropa Rostlinný olej Řezný olej Transformátorový olej

» str. 360–405

CHEMICKÉ

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

ÚKLIDOVÉ

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

OSTATNÍ CHEMIKÁLIE

Acetaldehyd Acetanhydrid Akrolein Akrylová barva Amylacetát Butylacetát Dietylenglykol Dichlorbenzen Dinitrobenzen Dietyléter Etylacetát Etylbenzen Etyléter Formaldehyd 35–45% Izopropylacetát Kresol Kyanovodík Olejová barva Propylenglykol PU akrylová barva Rozpouštědlo celulózy Roztok chloridu sodného Roztok uhličitanu sodného Styren Vinylacetát Tetrachloretylen Tetrachlormetan Xylen

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Kyselina akrylová Kyselina aminobenzoová Kyselina benzoová Kyselina borová Kyselina dusičná 68% Kyselina fluorovodíková 49% Kyselina fosforečná 85% Kyselina chlorovodíková 35% Kyselina chlorsulfonová Kyselina chromová Kyselina chromsírová Kyselina izomáselná Kyselina máselná Kyselina mravenčí Kyselina octová 95% Kyselina olejová Kyselina propionová Kyselina sírová 90% Kyselina trifluoroctová Kyselina uhličitá

CHEMICKÉ

KAPALINA

OLEJOVÉ

» str. 346–349

ÚKLIDOVÉ

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

OLEJOVÉ

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ÚKLIDOVÉ

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

Pozor!

Sorpce kapalin závisí na typu a koncentraci látky a na okolních podmínkách, například na teplotě. Proto doporučujeme uživatelům provést vlastní testy na vzorku sorbentu. – vhodné 

– doporučeno otestovat 

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

– nevhodné

299


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

» str. 328–331

SORBENTY ŘADY SUPERPREMIUM ŘADA SUPERPREMIUM Sorbenty jsou vyrobeny z třívrstvé netkané textilie, kde je vnitřní polypropylenová mikrovlákenná sorpční vrstva z obou stran chráněna tenkou krycí vrstvou. Všechny vrstvy jsou navíc spojeny ultrazvukovým pojením. Tyto sorbenty se vyznačují vysokou pevností, oboustrannou odolností vůči odření a zároveň poměrně vysokou sorpční kapacitou. Sorbenty SUPERPREMIUM jsou vhodným řešením na místech, kde je vyžadována vyšší mechanická odolnost a téměř nulové uvolňování vláken z povrchu. Umožňují přecházení a pohyb osob. Třívrstvé řešení nabízí oboustrannou odolnost materiálu proti odření, přetržení a zároveň dobré sorpční vlastnosti.

SEZNAM IKON Saje všechny druhy neagresivních kapalin Saje výhradně kapaliny na ropné bázi (oleje, naftu, benzín apod.)

H2O

Nesaje vodu

Saje všechny druhy kapalin včetně agresivních

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Vhodný pro občasnou chůzi

Vhodný pro chůzi

Vhodný pro pojezd manipulační technikou

Počet funkčních vrstev

3

SUPERPREMIUM

3

SUPERPREMIUM

Nepropustná spodní vrstva

H2O

3

Vhodný pro pojezd lehkou manipulační technikou

MRHE 10040 KOBEREC SILNÝ, ZPĚVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 100 cm × 40 m balení: 1ks (300 útržků) sorpční kapacita: 223 litrů CENA: 4 930,Při odběru 3 a více kusů: 4 690,Při odběru 6 a více kusů: 4 450,-

300

800 156 944 ZELENÁ LINKA

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

ORHE 10040 KOBEREC SILNÝ, ZPĚVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 100 cm × 40 m balení: 1ks (300 útržků) sorpční kapacita: 223 litrů CENA: 4 250,Při odběru 3 a více kusů: 4 040,Při odběru 6 a více kusů: 3 830,-

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

4 v 1

» str. 406–421

VŠESTRANNĚ POUŽITELNÝ DÍKY PERFORACI

ÚKLIDOVÉ SORBENTY OLEJOVÉ SORBENTY CHEMICKÉ SORBENTY

KOBEREC

POLŠTÁŘ

ROHOŽ

HAD

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

MRHE 4053 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 53 m balení: 1 ks (396 útržků) sorpční kapacita: 118 litrů CENA: 3 060,Při odběru 6 a více kusů: 2 910,Při odběru 12 a více kusů: 2 760,-

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

H2O

3

ORHE 5043 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 50 cm × 43 m balení: 1 ks (321 útržků) sorpční kapacita: 120 litrů CENA: 2 490,Při odběru 6 a více kusů: 2 360,Při odběru 12 a více kusů: 2 240,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

SUPERPREMIUM

3

SUPERPREMIUM

MRHE 5043 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 50 cm × 43 m balení: 1 ks (321 útržků) sorpční kapacita: 120 litrů CENA: 3 060,Při odběru 6 a více kusů: 2 910,Při odběru 12 a více kusů: 2 760,-

SUPERPREMIUM

SUPERPREMIUM

3

H2O

3

ORHE 4053 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 53 m balení: 1 ks (396 útržků) sorpční kapacita: 118 litrů CENA: 2 490,Při odběru 6 a více kusů: 2 360,Při odběru 12 a více kusů: 2 240,-

301


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

SORBENTY ŘADY PREMIUM ŘADA PREMIUM Sorbenty jsou vyrobeny ze speciální netkané mikrovlákenné polypropylenové textilie vybavené jednou tenkou ochrannou povrchovou vrstvou, která sorbent chrání proti odření a uvolňování vláken. Textilie je zpevněná ultrazvukovým pojením, proto je velmi odolná proti přetržení. Sorbenty PREMIUM jsou vhodným řešením na místech, kde je vyžadována vyšší mechanická odolnost a téměř nulové uvolňování vláken z povrchu. Umožňují přecházení a pohyb osob.

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

MPHF 5040 ROHOŽE SILNÉ, ZPEVNĚNÉ A PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 101 litrů CENA: 2 950,Při odběru 6 a více balení: 2 790,Při odběru 12 a více balení: 2 660,-

302

VÝDEJNÍ STOJANY » str. 318

H2O

2

PREMIUM

2

PREMIUM

PREMIUM

Vrchní vrstva chrání před odřením a uvolňováním vláken, všechny vrstvy jsou navíc upraveny ultrazvukovým pojením.

OPHF 5040 ROHOŽE SILNÉ, ZPEVNĚNÉ A PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 101 litrů CENA: 2 950,Při odběru 6 a více balení: 2 790,Při odběru 12 a více balení: 2 660,-

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

2

CPHF 5040 ROHOŽE SILNÉ, ZPEVNĚNÉ A PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 101 litrů CENA: 3 180,Při odběru 6 a více balení: 3 020,Při odběru 12 a více balení: 2 860,-

ÚKAPOVÉ VANIČKY » str. 376–379


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

ÚKLIDOVÉ SORBENTY OLEJOVÉ SORBENTY CHEMICKÉ SORBENTY

ORHF 8040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 162 litrů CENA: 3 990,Při odběru 3 a více kusů: 3 830,Při odběru 6 a více kusů: 3 670,-

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

PREMIUM

2

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

STOJANY NA SUDY » str. 395

H2O

2

CRHF 4040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 81 litrů CENA: 2 350,Při odběru 6 a více kusů: 2 230,Při odběru 12 a více kusů: 2 120,-

PREMIUM

MRHF 8040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 162 litrů CENA: 3 990,Při odběru 3 a více kusů: 3 830,Při odběru 6 a více kusů: 3 670,-

2

ORHF 4040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 81 litrů CENA: 2 180,Při odběru 6 a více kusů: 2 070,Při odběru 12 a více kusů: 1 960,-

PREMIUM

2

H2O

PREMIUM

MRHF 4040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 81 litrů CENA: 2 180,Při odběru 6 a více kusů: 2 070,Při odběru 12 a více kusů: 1 960,-

PREMIUM

PREMIUM

2

2

CRHF 8040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 162 litrů CENA: 4 470,Při odběru 3 a více kusů: 4 250,Při odběru 6 a více kusů: 3 990,-

303


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

SORBENTY ŘADY MEDIUM ŘADA MEDIUM Sorbenty jsou vyrobeny ze speciální netkané mikrovlákenné polypropylenové textilie zpevněné ultrazvukovým pojením pro zvýšení pevnosti a povrchové odolnosti. Sorbenty MEDIUM jsou vhodným řešením na místech, kde je vyžadována mechanická odolnost a snížené uvolňování vláken z povrchu. Umožňují občasné přecházení a pohyb osob.

1

MEDIUM

MEDIUM

Materiál je zpevněn ultrazvukovým pojením zvyšujícím pevnost a odolnost povrchu.

OPM 5040 ROHOŽE SILNÉ, ZPEVNĚNÉ A PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 113 litrů CENA: 2 640,Při odběru 6 a více balení: 2 510,Při odběru 12 a více balení: 2 380,-

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

1

1 ORM 4040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 90 litrů CENA: 1 830,Při odběru 6 a více kusů: 1 740,Při odběru 12 a více kusů: 1 650,-

1

304

H2O

MEDIUM

MEDIUM

MRM 4040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 90 litrů CENA: 1 830,Při odběru 6 a více kusů: 1 740,Při odběru 12 a více kusů: 1 650,-

MRM 8040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 180 litrů CENA: 3 490,Při odběru 3 a více kusů: 3 320,Při odběru 6 a více kusů: 3 140,-

1

MEDIUM

MEDIUM

MPM 5040 ROHOŽE SILNÉ, ZPEVNĚNÉ A PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 113 litrů CENA: 2 640,Při odběru 6 a více balení: 2 510,Při odběru 12 a více balení: 2 380,-

H2O

H2O

1

ORM 8040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 180 litrů CENA: 3 490,Při odběru 3 a více kusů: 3 320,Při odběru 6 a více kusů: 3 140,-

EXTRA PEVNÉ KOBERCE » str. 313–314

VÝDEJNÍ STOJANY » str. 318

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

4 v 1

» str. 406–421

VŠESTRANNĚ POUŽITELNÝ DÍKY PERFORACI

ÚKLIDOVÉ SORBENTY OLEJOVÉ SORBENTY CHEMICKÉ SORBENTY

KOBEREC

POLŠTÁŘ

ROHOŽ

HAD

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

H2O

1 MRML 5043 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 50 cm × 43 m balení: 1 ks (321 útržků) sorpční kapacita: 109 litrů CENA: 2 390,Při odběru 6 a více kusů: 2 270,Při odběru 12 a více kusů: 2 150,-

POLŠTÁŘE A HADY » str. 317

MRML 4053 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 53 m balení: 1 ks (396 útržků) sorpční kapacita: 108 litrů CENA: 2 390,Při odběru 6 a více kusů: 2 270,Při odběru 12 a více kusů: 2 150,-

ORML 5043 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 50 cm × 43 m balení: 1 ks (321 útržků) sorpční kapacita: 109 litrů CENA: 2 090,Při odběru 6 a více kusů: 1 990,Při odběru 12 a více kusů: 1 890,-

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244

MEDIUM

1

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

1

H2O

1 ORML 4053 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 53 m balení: 1 ks (396 útržků) sorpční kapacita: 108 litrů CENA: 2 090,Při odběru 6 a více kusů: 1 990,Při odběru 12 a více kusů: 1 890,-

305


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

SORBENTY ŘADY STANDARD ŘADA STANDARD Sorbenty jsou vyrobeny z mikrovlákenné netkané polypropylenové textilie bez ultrazvukové povrchové úpravy. Jejich výhodou je velký vnitřní objem a volná mikrovlákna zajišťující velmi rychlou sorpci a vysokou sorpční kapacitu. Použití sorbentů řady STANDARD je výhodné tam, kde je potřeba odsávat velká množství uniklých kapalin a tam, kde není nutné po sorbentech přejíždět nebo procházet. Materiál s velkým vnitřním objemem a volnými mikrovlákny pro rychlou a vysokou sorpci.

ÚKLIDOVÉ SORBENTY OLEJOVÉ SORBENTY

MPH 5040 ROHOŽE SILNÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks sorpční kapacita: 137 litrů CENA: 2 380,Při odběru 6 a více balení: 2 260,Při odběru 12 a více balení: 2 140,-

306

VÝDEJNÍ STOJANY » str. 318

H2O

1 OPH 5040 ROHOŽE SILNÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks sorpční kapacita: 150 litrů CENA: 2 380,Při odběru 6 a více balení: 2 260,Při odběru 12 a více balení: 2 140,-

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

STANDARD

1

STANDARD

STANDARD

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

CHEMICKÉ SORBENTY

1

CPH 5040 ROHOŽE STŘEDNÍ, PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 113 litrů CENA: 2 630,Při odběru 6 a více balení: 2 500,Při odběru 12 a více balení: 2 370,-

ÚKAPOVÉ VANIČKY » str. 376–379


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

MPSP 5040 ROHOŽE STŘEDNÍ, PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 113 litrů CENA: 2 440,Při odběru 6 a více balení: 2 320,Při odběru 12 a více balení: 2 190,-

H2O

1

H2O

1 OPL 5040 ROHOŽE LEHKÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 200 ks sorpční kapacita: 144 litrů CENA: 2 380,Při odběru 6 a více balení: 2 260,Při odběru 12 a více balení: 2 140,-

1 OPLP 5040 ROHOŽE LEHKÉ, PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 200 ks (400 útržků) sorpční kapacita: 144 litrů CENA: 2 490,Při odběru 6 a více balení: 2 370,Při odběru 12 a více balení: 2 240,-

MPT 56 ROHOŽE SUDOVÉ rozměr: Ø 56 cm balení: 25 ks sorpční kapacita: 31 litrů

CENA: 1 190,-

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

OPT 56 ROHOŽE SUDOVÉ rozměr: Ø 56 cm balení: 15 ks sorpční kapacita: 22 litrů

CENA: 950,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

STANDARD

1

1 CPLP 5040 ROHOŽE LEHKÉ, PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 200 ks (400 útržků) sorpční kapacita: 144 litrů CENA: 2 740,Při odběru 6 a více balení: 2 590,Při odběru 12 a více balení: 2 460,-

STANDARD

MEDIUM

H2O

STANDARD

H2O

1

CPT 56 ROHOŽE SUDOVÉ rozměr: Ø 56 cm balení: 15 ks sorpční kapacita: 22 litrů

CENA: 1 200,-

307

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

STANDARD

STANDARD

MPLP 5040 ROHOŽE LEHKÉ, PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 200 ks (400 útržků) sorpční kapacita: 144 litrů CENA: 2 490,Při odběru 6 a více balení: 2 370,Při odběru 12 a více balení: 2 240,-

1

» str. 406–421

STANDARD

MPL 5040 ROHOŽE LEHKÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 200 ks sorpční kapacita: 144 litrů CENA: 2 380,Při odběru 6 a více balení: 2 260,Při odběru 12 a více balení: 2 140,-

1

» str. 360–405

OPSP 5040 ROHOŽE STŘEDNÍ, PERFOROVANÉ rozměr: 50 × 40 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 113 litrů CENA: 2 440,Při odběru 6 a více balení: 2 320,Při odběru 12 a více balení: 2 190,-

STANDARD

1

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

STANDARD

STANDARD

1

SKLADOVÁNÍ KAPALIN


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

STANDARD

SORBENTY ŘADY STANDARD

1

308

STANDARD

ORP 4040 KOBEREC STŘEDNÍ, PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 90 litrů CENA: 1 770,Při odběru 6 a více kusů: 1 680,Při odběru 12 a více kusů: 1 590,-

1

MRLP 4060 KOBEREC LEHKÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 60 m balení: 1 ks (120 útržků) sorpční kapacita: 87 litrů CENA: 1 600,Při odběru 6 a více kusů: 1 520,Při odběru 12 a více kusů: 1 440,-

1

STANDARD

STANDARD

MRP 4040 KOBEREC STŘEDNÍ, PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 90 litrů CENA: 1 770,Při odběru 6 a více kusů: 1 680,Při odběru 12 a více kusů: 1 590,-

H2O

CRP 4040 KOBEREC STŘEDNÍ, PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 40 m balení: 1 ks (80 útržků) sorpční kapacita: 90 litrů CENA: 1 890,Při odběru 6 a více kusů: 1 790,Při odběru 12 a více kusů: 1 700,-

H2O

1

ORLP 4060 KOBEREC LEHKÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 60 m balení: 1 ks (120 útržků) sorpční kapacita: 87 litrů CENA: 1 600,Při odběru 6 a více kusů: 1 520,Při odběru 12 a více kusů: 1 440,-

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

1

STANDARD

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

1

STANDARD

STANDARD

MRH 4053 KOBEREC SILNÝ rozměr: 40 cm × 53 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 145 litrů CENA: 2 390,Při odběru 6 a více kusů: 2 270,Při odběru 12 a více kusů: 2 150,-

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

1

CRLP 4060 KOBEREC LEHKÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 40 cm × 60 m balení: 1 ks (120 útržků) sorpční kapacita: 87 litrů CENA: 1 770,Při odběru 6 a více kusů: 1 680,Při odběru 12 a více kusů: 1 600,-

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

ANTISTATICKÉ OLEJOVÉ SORBENTY Speciální typ sorbentů se sníženým povrchovým odporem · snižuje riziko vzniku elektrostatického náboje a nebezpečných elektrických výbojů

· možnost bezpečného použití k odstranění olejů, tuků a ropných látek z hladiny vody

· vhodné do provozů, kde je nutné eliminovat vznik elektrostatického výboje

OPLPA 5040 ANTISTATICKÁ ROHOŽ, LEHKÁ rozměr: 50 × 40 cm balení: 200 ks (400 útržků) sorpční kapacita: 144 litrů CENA: 2 480,Při odběru 6 a více balení: 2 350,Při odběru 12 a více balení: 2 230,-

H2O

1

ORLPA 10040 ANTISTATICKÝ KOBEREC, LEHKÝ rozměr: 100 cm × 40 m balení: 1 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 144 litrů CENA: 2 560,Při odběru 3 a více kusů: 2 430,Při odběru 6 a více kusů: 2 310,-

STANDARD

1

STANDARD

STANDARD

H2O

H2O

1

ORLPA 5040 ANTISTATICKÝ KOBEREC, LEHKÝ rozměr: 50 cm × 40 m balení: 1 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 72 litrů CENA: 1 870,Při odběru 6 a více kusů: 1 780,Při odběru 12 a více kusů: 1 690,-

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

HYGIENA » str. 230–231

309


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

SORBENTY ŘADY STANDARD ŘADA STANDARD Sorbenty jsou vyrobeny z mikrovlákenné netkané polypropylenové textilie bez ultrazvukové povrchové úpravy. Jejich výhodou je velký vnitřní objem a volná mikrovlákna zajišťující velmi rychlou sorpci a vysokou sorpční kapacitu. Použití sorbentů řady STANDARD je výhodné tam, kde je potřeba odsávat velká množství uniklých kapalin a tam, kde není nutné po sorbentech přejíždět nebo procházet. Materiál s velkým vnitřním objemem a volnými mikrovlákny pro rychlou a vysokou sorpci.

MYCÍ STOLY » str. 250–251

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

1

ORLP 8060 KOBEREC LEHKÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 60 m balení: 1 ks (240 útržků) sorpční kapacita: 173 litrů CENA: 3 090,Při odběru 3 a více kusů: 2 940,Při odběru 6 a více kusů: 2 780,-

ÚKAPOVÉ VANIČKY » str. 376–379

STANDARD

310

H2O

1

CRH 8040 KOBEREC SILNÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 180 litrů CENA: 3 580,Při odběru 3 a více kusů: 3 400,Při odběru 6 a více kusů: 3 220,-

STANDARD

MRLP 8060 KOBEREC LEHKÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 60 m balení: 1 ks (240 útržků) sorpční kapacita: 173 litrů CENA: 3 090,Při odběru 3 a více kusů: 2 940,Při odběru 6 a více kusů: 2 780,-

1

ORH 8040 KOBEREC SILNÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 180 litrů CENA: 3 330,Při odběru 3 a více kusů: 3 160,Při odběru 6 a více kusů: 2 990,-

STANDARD

1

H2O

STANDARD

MRH 8040 KOBEREC SILNÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 40 m balení: 1 ks (160 útržků) sorpční kapacita: 180 litrů CENA: 3 330,Při odběru 3 a více kusů: 3 160,Při odběru 6 a více kusů: 2 990,-

STANDARD

STANDARD

1

1

CRLP 8060 KOBEREC LEHKÝ, PERFOROVANÝ rozměr: 80 cm × 60 m balení: 1 ks (240 útržků) sorpční kapacita: 173 litrů CENA: 3 280,Při odběru 3 a více kusů: 3 120,Při odběru 6 a více kusů: 2 960,-

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

ORH 9744 KOBEREC SILNÝ rozměr: 97 cm × 44 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 304 litrů CENA: 4 270,Při odběru 3 a více kusů: 4 060,Při odběru 6 a více kusů: 3 850,-

H2O

1

ORR 9744 KOBEREC STŘEDNÍ rozměr: 97 cm × 44 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 195 litrů CENA: 3 840,Při odběru 3 a více kusů: 3 650,Při odběru 6 a více kusů: 3 460,-

» str. 406–421

STANDARD

1

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

STANDARD

STANDARD

H2O

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

H2O

1

ORL 9744 KOBEREC LEHKÝ rozměr: 97 cm × 44 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 124 litrů CENA: 2 460,Při odběru 3 a více kusů: 2 340,Při odběru 6 a více kusů: 2 220,-

STANDARD

H2O

1

CENA: 1 250,-

KOBERCE S EXTRÉMNÍ SORPCÍ

H2O

1

STANDARD

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

STANDARD

Speciální hydrofobní materiál, ze kterého jsou tyto koberce vyrobeny, zajišťuje až 5× vyšší sorpční kapacitu než běžné koberce. Jejich využití je velmi výhodné tam, kde je potřeba rychle odsát velké množství ropných produktů. Využití najdou jako vysoce účinné havarijní prostředky při únicích ropných látek na hladinu vody nebo jako podložky pod stroje s velkými úkapy. Díky jejich vysoké sorpční kapacitě není nutné je měnit tak často a tím šetří Váš čas i peníze.

H2O

1

ORX 4015 KOBEREC S EXTRÉMNÍ SORPCÍ

ORX 8015 KOBEREC S EXTRÉMNÍ SORPCÍ

rozměr: 40 cm × 15 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 104 litrů CENA: 1 770,-

rozměr: 80 cm × 15 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 208 litrů CENA: 3 550,-

KANALIZAČNÍ UCPÁVKY » str. 348–349

311

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

ORL 4844 KOBEREC LEHKÝ rozměr: 48 cm × 44 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 73 litrů


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

» str. 328–331

NEPROPUSTNÉ KOBERCE Nepropustná PE vrstva, která je nanesena na jedné straně koberce, zaručuje, že uniklá látka nezašpiní podlahu nebo neznečistí životní prostředí. Díky PE vrstvě mají tyto koberce vyšší pevnost. · vysoká pevnost a mechanická odolnost nepropustné vrstvy · velmi rychlá sorpce uniklých látek

ORMI 8040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A NEPROPUSTNÝ rozměr: 80 cm × 40 m sorpční kapacita: 96 litr

MRMI 8040 KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ A NEPROPUSTNÝ rozměr: 80 cm × 40 m sorpční kapacita: 96 litrů

CENA: 2 690,-

CENA: 2 690,-

Při odběru 3 a více kusů: 2 550,Při odběru 6 a více kusů: 2 420,-

STANDARD

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Při odběru 3 a více kusů: 2 550,Při odběru 6 a více kusů: 2 420,-

2

ORLI 10050 KOBEREC LEHKÝ, NEPROPUSTNÝ rozměr: 100 cm × 50 m sorpční kapacita: 85 litrů

CENA: 4 690,-

2

2

CENA: 4 430,-

Při odběru 3 a více kusů: 4 210,Při odběru 6 a více kusů: 3 990,-

H2O

2 ORTL 14240 KOBEREC LEHKÝ, ZPEVNĚNÝ A NEPROPUSTNÝ – rozměr koberce odpovídá požadavkům provozovatelů kolejových vozidel rozměr: 142 cm × 40 m sorpční kapacita: 170 litrů CENA: 4 690,Při odběru 3 a více kusů: 4 450,Při odběru 6 a více kusů: 4 310,-

OPHI 160 NEPROPUSTNÁ SORPČNÍ PLACHETKA – rozměr odpovídá požadavkům pro použití při motocyklových a automobilových soutěžích rozměr: 100 × 160 cm sorpční kapacita: 5,5 litru CENA: 225,-

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

H2O

ORHI 10025 KOBEREC SILNÝ, NEPROPUSTNÝ rozměr: 100 cm × 25 m sorpční kapacita: 85 litrů

Při odběru 3 a více kusů: 4 450,Při odběru 6 a více kusů: 4 220,-

H2O

312

STANDARD

2

H2O

STANDARD

H2O

STANDARD

2

MEDIUM

MEDIUM

· zamezení znečištění životního prostředí

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–421

EXTRA PEVNÉ A NEPROPUSTNÉ KOBERCE ŘADA EXTREM Sorbenty zařazené do produktové řady EXTREM se vyznačují především vysokou mechanickou odolností a delší životností. Kromě toho disponují dalšími výhodami jako je například vyšší teplotní odolnost, nepropustnost, UV stabilní povrchová vrstva a kotvicí body. Koberce EXTREM jsou vhodným řešení pro místa, kde je vyžadována vysoká mechanická odolnost, dlouhá životnost a ochrana podkladu před znečištěním. Umožňují časté přecházení a pohyb osob, některé typy jsou vhodné pro průjezd manipulační techniky nebo umístění do kolejišť.

Několikavrstvé řešení poskytuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození, teplotám a navíc nabízí vyšší nepropustnost, UV stabilní povrchovou vrstvu a kotvící body.

PEVNÉ KOBERCE DO KOLEJIŠŤ · rozměry odpovídají požadavkům provozovatelů kolejových vozidel

· opatřeny UV stabilizovanou povrchovou vrstvou

· odolné vůči povětrnostním vlivům, pevné a odolné vůči otěru

· sorbují pouze ropné látky, čistá dešťová voda textilií protéká

Sorpční koberce do kolejiště vám pomohou chránit podloží před úniky ropných látek. Rozměry a parametry koberce odpovídají požadavkům provozovatelů kolejových vozidel.

3

EXTREM

EXTREM

H2O

H2O

3 UV STABILNÍ

ORTE 14520 KOBEREC PEVNÝ – rozměry odpovídají požadavkům provozovatelů kolejových vozidel – bez upevňovacích kroužků rozměr: 145 cm × 20 m sorpční kapacita: 147 litrů

H2O

3

UV STABILNÍ

UV STABILNÍ

CENA: 4 660,-

ÚKAPOVÉ VANIČKY » str. 376–379

ORTE 14524 KOBEREC PEVNÝ S KROUŽKY – rozměry odpovídají požadavkům provozovatelů kolejových vozidel – kroužky po 2 metrech k snadnému uchycení do kolejiště rozměr: 145 cm × 24 m sorpční kapacita: 176 litrů

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

CENA: 6 460,-

313

EXTREM

3

rozměr: 142 cm × 25 m sorpční kapacita: 197 litrů CENA: 9 250,-

EXTREM

H2O

ORTM 14225 KOBEREC EXTRA PEVNÝ, NEPROPUSTNÝ – rozměr koberce odpovídá požadavkům provozovatelů kolejových vozidel – lehčí verze koberce ORTH

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

ORTH 14225 KOBEREC EXTRA PEVNÝ, NEPROPUSTNÝ – rozměr koberce odpovídá požadavkům provozovatelů kolejových vozidel – koberec je vyroben tak, že může být použit venku – UV stabilizovaná povrchová vrstva rozměr: 142 cm × 25 m sorpční kapacita: 346 litrů CENA: 14 500,-


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

» str. 326–327

» str. 328–331

EXTRA PEVNÉ SORPČNÍ KOBERCE

MRZ 36E KOBEREC VELMI PEVNÝ

rozměr: 91 cm × 91 m sorpční kapacita: 223 litrů CENA: 10 500,-

rozměr: 91 cm × 91 m sorpční kapacita: 208 litrů CENA: 7 850,-

MRCP 7645 KOBEREC ZPEVNĚNÝ SE VZOREM A PERFORACÍ rozměr: 76 cm × 45 m balení: 1 ks (240 útržků) sorpční kapacita: 175 litrů CENA: 4 520,-

314

1

2

MRZI 100 KOBEREC EXTRA PEVNÝ, NEPROPUSTNÝ rozměr: 91 cm × 30 m sorpční kapacita: 81 litrů CENA: 7 200,-

MRZ 72 KOBEREC EXTRA PEVNÝ rozměr: 182 cm × 46 m sorpční kapacita: 223 litrů CENA: 11 400,-

Vzor na koberci kryje drobné úkapy a tím prodlužuje estetickou životnost výrobku

PREMIUM

2

EXTREM

1

MRZ 36 KOBEREC EXTRA PEVNÝ

PREMIUM

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

1

EXTREM

EXTREM

Extra pevné sorpční koberce jsou vyrobeny z polypropylenových/polyesterových vláken a zpevněny tepelným kalandrováním, které z nich dělá jedny z nejpevnějších textilních sorbentů v naší nabídce

EXTREM

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

2

MPHM 5050 ROHOŽ ZPEVNĚNÁ SE VZOREM A PERFORACÍ rozměr: 50 × 50 cm balení: 100 ks (200 útržků) sorpční kapacita: 136 litrů CENA: 2 680,-

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

REGÁLOVÉ SYSTÉMY » str. 390–396


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

NEPROPUSTNÉ ZÁTĚŽOVÉ KOBERCE S VYŠŠÍ ADHEZÍ Odolné a bezpečné koberce do Vašeho provozu · krycí vrstva zajišťuje vysokou pevnost vůči odírání a prodlužuje životnost výrobku · sorpční vrstva zajišťuje sorpci všech druhů kapalin · nepropustná vrstva brání průsaku nasátých látek na podlahu · adhezní vrstva výrazně zvyšuje bezpečnost na pracovišti · černá barva koberce kryje drobné úkapy a tím prodlužuje estetickou životnost výrobku

SKLADBA EXTREM

EXTREM

3

Krycí vrstva

3

Sorpční vrstva

MRNS 16030 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC ZPEVNĚNÝ rozměr: 160 cm × 30 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 205 litrů CENA: 11 210,-

Skladba zátěžového koberce zajišťuje vyšší přilnavost a větší sorpci

ÚKAPOVÉ VANIČKY » str. 376–379

3

MRNS 8030 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC ZPEVNĚNÝ rozměr: 80 cm × 30 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 104 litrů CENA: 5 730,-

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

EXTREM

MPNS 5040 ZÁTĚŽOVÉ ROHOŽE ZPEVNĚNÉ rozměr: 40 × 50 cm balení: 50 ks sorpční kapacita: 43 litrů CENA: 2 330,-

EXTREM

EXTREM

3

MRNS 12030 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC ZPEVNĚNÝ rozměr: 120 cm × 30 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 154 litrů CENA: 8 590,-

3

MRNS 4030 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC ZPEVNĚNÝ rozměr: 40 cm × 30 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 52 litrů CENA: 2 820,-

315

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Nepropustná a protiskluzová vrstva


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

SORPČNÍ KOBEREC VYSOKÝ, SILNÝ, PROŠÍVANÝ MEDIUM

Nový typ úklidového sorpčního koberce řady MEDIUM. Speciální zpevnění prošíváním v celé jeho šíři. POUŽITÍ: · zajištění čistoty a sorpce úkapů kapalin podél strojů s možností přecházení

1

· ochrana polic pro skladování zaolejovaných polotovarů i hotových výrobků · ochrana pracovních ploch před znečištěním a mechanickým poškozením · ochrana podlah před znečištěním úniky kapalin a zamezení vzniku kluzkých ploch

N

NOVINKA

MRHX 7750 SORPČNÍ KOBEREC VYSOKÝ, SILNÝ, PROŠÍVANÝ rozměr: 77 cm × 50 m balení: 1 ks sorpční kapacita: 138 litrů CENA: 5 490,-

VÝHODY: · vysoká pevnost a rovnoměrnost sorpčních vlastností · vysoká sorpční kapacita · chemická odolnost vůči působení většiny nebezpečných kapalin · vysoká mechanická odolnost · velmi omezené uvolňování mikrovláken

N

VÝRAZNÉ SORPČNÍ ZÁTĚŽOVÉ ROHOŽE SILNÉ

NOVINKA

Tyto nepropustné olejové sorpční rohože řady EXTREM mají díky velkému vnitřnímu objemu textilie a velkému povrchu mikrovláken ve střední vrstvě vysokou sorpční kapacitu pro oleje, tuky a PHM. · vyrobené z polypropylenové mikrovlákenné netkané textilie s odolnou povrchovou vrstvou bránící mechanickému poškození · spodní nepropustná vrstva chrání podlahu nebo podloží před znečištěním · oranžová barva upozorňuje na potřebu jejich odstranění, například na stavbách, v lesích, na polích a podobně

EXTREM

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

· vhodné pro použití především ve venkovním prostředí

H2O

3

OPNS 12080 VÝRAZNÉ SORPČNÍ ZÁTĚŽOVÉ ROHOŽE SILNÉ rozměr: 80 × 120 cm balení: 10 ks sorpční kapacita: 38 litrů CENA: 2 120,-

316

OPNS 20080 VÝRAZNÉ SORPČNÍ ZÁTĚŽOVÉ ROHOŽE SILNÉ rozměr: 80 × 200 cm balení: 10 ks sorpční kapacita: 65 litrů CENA: 3 690,-

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE » str. 132–157

ZÁCHYTNÉ PALETY » str. 360–363

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

SORPČNÍ HADY A POLŠTÁŘE Sorpční hady a polštáře jsou velmi dobrým pomocníkem pro záchyt stálých úniků. Díky své velké sorpční kapacitě je není potřeba často měnit a tím šetří Váš čas a peníze. Osvědčují se ale i v nouzových situacích, kde je potřeba snadno a  rychle zachytit velké úniky kapalin. Se sorpčními hady se kvůli jejich tvarovatelnosti velmi

dobře pracuje, protože se přizpůsobí Vašim potřebám. Sorpční polštáře mohou nahradit záchytné vaničky v místech, kde je nelze použít. Používají se také jako náplně záchytných vaniček. Chemické polštáře jsou díky své tloušťce bezpečné a  chrání pracovníka při likvidaci agresivních kapalin.

ÚKLIDOVÝ SE SUPERABSORBENTEM

OLEJOVÝ

· vysoká sorpční kapacita vody, vodných roztoků a emulzí

· speciální mikrovlákenná náplň zajišťuje velkou sorpční kapacitu olejů a ropných látek

· během sorpce zvětšuje svůj objem a tím dále zvyšuje svou kapacitu

H2O

· absorbovaná kapalina je uchována uvnitř – neodkapává a neznečišťuje místo při následném úklidu

EXTRÉMNÍ SORPCE

HAD

HAD

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BALENÍ

SORPČNÍ KAPACITA

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 4 BALENÍ

OZNAČENÍ

MSC 8120

Ø 8 × 120 cm

20 ks

110 litrů

2 290,-

2 070,-

OSM 8120

MSC 8300

Ø 8 × 300 cm

8 ks

110 litrů

2 290,-

2 070,-

POLŠTÁŘ

BALENÍ

SORPČNÍ KAPACITA

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 4 BALENÍ

Ø 8 × 120 cm OSM 8120/12 Ø 8 × 120 cm

20 ks

135 litrů

3 230,-

2 890,-

12 ks

81 litrů

2 160,-

1 950,-

OSM 8300 Ø 8 × 300 cm

8 ks

135 litrů

3 230,-

2 890,-

SORPČNÍ KAPACITA

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 4 BALENÍ

ROZMĚRY

POLŠTÁŘ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

BALENÍ

SORPČNÍ KAPACITA

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 4 BALENÍ

OZNAČENÍ

MCC 3035

30 × 35 cm

20 ks

90 litrů

2 970,-

2 680,-

OCM 3035 OCM 3035E

CHEMICKÝ

HAD

HAD BALENÍ

SORPČNÍ KAPACITA

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MSC 7150

Ø 7,5 × 150 cm

12 ks

54 litrů

MSC 8120E Ø 7,5 × 120 cm

20 ks

72 litrů

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 4 BALENÍ

OZNAČENÍ

1 090,-

990,-

CSM 8120

1 450,-

1 290,-

POLŠTÁŘ

30 × 35 cm 30 × 35 cm

ROZMĚRY

Ø 8 × 120 cm CSM 8300 Ø 8 × 300 cm

BALENÍ 20 ks

156 litrů

3 770,-

3 390,-

20 ks

69 litrů

1 960,-

1 780,-

BALENÍ

SORPČNÍ KAPACITA

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 4 BALENÍ

20 ks

80 litrů

4 730,-

4 260,-

8 ks

80 litrů

4 730,-

4 260,-

POLŠTÁŘ

OZNAČENÍ

ROZMĚRY

MCM 3035E

30 × 35 cm

BALENÍ 20 ks

SORPČNÍ KAPACITA 69 litrů

CENA OD 1 BALENÍ 1 420,-

CENA OD 4 BALENÍ

OZNAČENÍ

1 280,-

CCM 3035 CCM 3035E

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

ROZMĚRY 30 × 35 cm 30 × 35 cm

BALENÍ

SORPČNÍ KAPACITA

CENA OD 1 BALENÍ

CENA OD 4 BALENÍ

20 ks

80 litrů

4 590,-

4 130,-

20 ks

69 litrů

2 530,-

2 280,-

317

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

ÚKLIDOVÝ

ROZMĚRY


INFORMAČNÍ A ORGANIZAČNÍ SYSTÉMY

TEXTILNÍ SORBENTY

» str. 277–295

SYPKÉ SORBENTY

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

» str. 320–325

» str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

VÝDEJNÍ STOJANY Hlavním účelem výdejních stojanů je poskytnout jednoduchý, praktický a cenově efektivní způsob výdeje sorpčního materiálu. Mohou se používat ve všech typech dílen nebo výrobních hal. Pomáhají také zrychlovat reakci na malé a střední úniky kapalin.

HC 998 VÝDEJNÍ STOJAN – pro role o maximální šíři 40 cm – kovová konstrukce, ABS plast – snadná montáž rozměry: 51 × 42 × 83 cm hmotnost: 3 kg nosnost: 20 kg průměr hřídele: 8 mm

HC 991 NÁSTĚNNÝ A STOLNÍ VÝDEJNÍ STOJAN – pro role o maximální šíři 36 cm – kovová konstrukce – snadná montáž

HC 990 POJÍZDNÝ VÝDEJNÍ STOJAN – pro role o maximální šíři 40 cm – stabilní kovová konstrukce – snadná montáž – vhodné pytle šířky 70 cm: PLN 9016, PLN 9021, PLN 9022, PLN 9023 rozměry: 117 × 53 × 105 cm nosnost: 15 kg hmotnost: 8,1 kg průměr hřídele: 35 mm CENA: 1 990,-

rozměry: 44 × 27,5 × 28,5 cm nosnost: 10 kg hmotnost: 4,4 kg průměr hřídele: 15 mm CENA: 990,-

CENA: 750,-

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

PYTLE PRO VÝDEJNÍ STOJANY NA STRANĚ 440

HC 996 POJÍZDNÝ VÝDEJNÍ STOJAN – pro role o maximální šíři 40 cm − kovová konstrukce, ABS plast − snadná montáž – vhodné pytle šiřky 70 cm: PLN 9016, PLN 9021, PLN 9022, PLN 9023 rozměry: 79 × 42 × 89 cm hmotnost: 5 kg nosnost: 20 kg průměr hřídele: 8 mm CENA: 1 290,-

HC 997 NÁSTĚNNÝ VÝDEJNÍ STOJAN − pro role o maximální šíři 40 cm − kovová konstrukce, ABS plast − včetně montážního materiálu − snadná montáž rozměry: 51 × 30 × 35 cm hmotnost: 2 kg nosnost: 10 kg průměr hřídele: 8 mm

CENA: 690,-

HC 980 VÝDEJNÍ STOJAN NA TEXTILNÍ SORBENT – výdej textilních sorbentů o šířce role 40, 50, 80, 100 cm – možnost uložení dvou rolí o šíři 40 a 50 cm (potřeba dokoupit sadu pro uložení role HC 981) – dvě kolečka jsou otočná a bržděná rozměry: 110 × 89 × 76 cm max. průměr role: 80 cm hmotnost: 14 kg CENA: 4 240,HC 981 SADA PRO ULOŽENÍ DRUHÉ ROLE CENA: 530,-

Jednoduchá fixace pytle

318

Systém uchycení pro různé průměry dutinek

ODPADOVÉ PYTLE » str. 440

STOJANY NA PYTLE » str. 440

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY » str. 232–244


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

» str. 332–345

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

POMŮCKY PRO PRÁCI SE SYPKÝMI SORBENTY SYPKÉ SORBENTY jsou velmi výhodné pro likvidaci menšího množství kapaliny na větší ploše. Jsou vhodné pro čistění vozovek a komunikací od uniklých kapalin a pro zachycování provozních úniků v průmyslových halách, garážích apod.

1

6

7

3

8

9

OZNAČENÍ PLN 3728

4

10

11

12

NÁZEV

13

14

15

16

17

18

DÉLKA NÁSADY ROZMĚRY BEZ NÁSADY DÉLKA ŠTĚTIN

19 CENA KČ 39,-

Kbelík s ocelovým držadlem, 10 litrů

Ø 30 × 21 cm

2 DHS LOSM

Lopatka a smetáček

35,-

3 DHS SMER

Smetáček ruční

5,5 cm

50,-

4 DHS KPRU

Kartáč podlahový – ruční

36 × 4 × 6,5 cm 8 × 6 × 4 cm

2,5 cm

40,-

5 DHS PSME

Zatloukané koště

120 cm

24 × 5 × 14 cm

12 cm

90,-

6 DHS DSME

Smeták dřevěný

120 cm

19 × 5 × 9 cm

6,5 cm

130,100,-

1

7 DHS PSMEP

Smeták plastový

120 cm

18 × 5,5 × 6,5 cm

5,8 cm

8 DHS ALOP

Hliníková lopata

130 cm

26,5 × 28 × 2 cm

180,-

9 DHS ALOPV

Hliníková lopata – velká

130 cm

220,-

10 DHS OLOP

Ocelová lopata – srdcovka

130 cm

33 × 35 × 3,5 cm 35 × 18 × 4 cm

150,-

11 DHS PLOP1

Pozinkovaná lopatka – úzká

11,5 × 41 × 2 cm

50,-

12 DHS PLOP2

Pozinkovaná lopatka – široká

24 × 36 × 4 cm

60,230,-

13 DHS KSIL1

Kartáč silniční – vysoký

140 cm

35 × 7 × 15 cm

12,5 cm

14 DHS KSIL2

Kartáč silniční – nízký

140 cm

30 × 7 × 11 cm

8,5 cm

160,-

15 DHS KSIL3

Kartáč silniční – široký

140 cm

40 × 7 × 11 cm

8,5 cm

200,-

DHS N120

Násada na smeták – krátká

120 cm

50,-

DHS N140

Násada na smeták – dlouhá

140 cm

60,-

DHS N130 16 DHS PS75

DHS PO75 17 DHS SM01V

Násada na lopatu

130 cm

80,-

Průmyslová podlahová stěrka s hliníkovou násadou

140 cm

75 × 4 × 18 cm

640,-

140 cm

75 × 4 × 12 cm 35 × 150 × 41 cm

Průmyslová podlahová stěrka odolná olejům s hliníkovou násadou Smeták polohovatelný pro VZV

18 PLN 9604

Sběrač odpadků

19 PLN 9603

Úklidový vozík

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

N

– 92 cm

52 × 60 × 101 cm

KANALIZAČNÍ UCPÁVKY » str. 348–349

590,25 300,1 150,3 810,-

319

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

5

2


TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

SYPKÉ SORBENTY

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

PO POUŽITÍ SORBENTU ZŮSTANE POVRCH ČISTÝ A SUCHÝ

PROČ POUŽÍVAT KVALITNÍ SORBENTY NAMÍSTO BĚŽNÝCH ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ? Pokud použijete běžné prostředky pro zachycení a likvidaci kapalin, případně pro práci s  nebezpečnými látkami, nemusí se to vyplatit. Zůstává po nich špína a  nepořádek. Navíc jich musíte použít zbytečně velké

množství. Vyberte si proto z naší bohaté nabídky sorpčních prostředků, které Vám usnadní práci a  šetří Váš čas i peníze. Vyplatí se minimálně ze tří důvodů:

BEZPEČNOST

ČISTOTA

EKOLOGIE

PŘEDCHÁZÍ VZNIKU KLUZKÝCH MÍST A SNIŽUJÍ RIZIKO VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRŮ

URYCHLUJÍ A USNADŇUJÍ ÚKLID, VYTVÁŘÍ ČISTÉ PROSTŘEDÍ PRO VYŠŠÍ VÝKON

REDUKUJÍ MNOŽSTVÍ ODPADU A NÁKLADY NA JEHO LIKVIDACI, UMOŽŇUJÍ RYCHLÝ ZÁSAH PŘI PROVOZNÍCH HAVÁRIÍCH

320

ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY » str. 252–253

PLASTOVÉ SUDY » str. 448

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ

» str. 406–421

» str. 422–429

SYPKÉ SORBENTY ŘADY ABSODAN Tyto sorbenty Vám pomohou snadno a rychle uklidit jakoukoli kapalinu. Tvoří je velice porézní sorpční granule z dánské suroviny Moler. Jejich poréznost zajišťuje velmi dobrou a  rychlou sorpci. Výborně se hodí k  úklidu kapalin z  vozovek a  komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstávají po aplikaci sorbentu čisté a suché. · nehořlavé porézní granule MOLER

· velmi nízká prašnost

· výborné sorpční schopnosti

· odolné vůči všem chemikáliím kromě kyseliny fluorovodíkové

· neuvolní již nasátou látku

· atestace III R

· rychlá sorpce · chemicky netečné

DN 1 ABSODAN PLUS – drobné granule hmotnost: 10 kg objem: 17 litrů sorpční kapacita: 13 litrů

Při odběru 12 a více pytlů: Při odběru 60 a více pytlů:

VELMI NÍZKÁ PRAŠNOST CENA: 379,-  349,329,-

1

2

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

DN 12 ABSODAN PLUS – ekonomické balení Absodanu Plus ve 20kg pytli hmotnost: 20 kg objem: 34 litrů sorpční kapacita: 26 litrů CENA: 669,Při odběru 6 a více pytlů: 629,-   599,-   Při odběru 30 a více pytlů:

DN 2 ABSODAN UNIVERSAL – směs různě velkých granulí hmotnost: 20 kg objem: 34 litrů sorpční kapacita: 25 litrů

DN 3 ABSODAN SUPER PLUS – velmi jemné granule hmotnost: 10 kg objem: 17 litrů sorpční kapacita: 13 litrů

CENA: 609,Při odběru 6 a více pytlů: 569,Při odběru 30 a více pytlů: 539,-

CENA: 409,Při odběru 12 a více pytlů: 379,-   Při odběru 60 a více pytlů: 359,-  

3

4

Po aplikaci sorbentu zůstane povrch čistý a suchý

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY » str. 30–54

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ

321


TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

» str. 332–345

ZAVOLEJTE NÁM, RÁDI VÁM PORADÍME PŘÍMO U VÁS!

OE 1 – ekologický selektivní sorbent z recyklovaného materiálu vhodný pro odstraňování olejů, tuků a ropných látek z pevných povrchů, výhodou je nízká prašnost a možnost použití za každého počasí PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

ZELENÁ LINKA 800 156 944

POUŽITELNÝ I ZA DEŠTĚ H2O

SK 2 SPILKLEEN PLUS – výborné sorpční schopnosti – rychlá sorpce – měkký sorbent, který nepoškrábe podlahu – nízká prašnost – nebarví – pytel s výsypkou hmotnost: cca 10 kg objem: 17,4 litrů sorpční kapacita: 11 litrů CENA: 379,Cena při odběru 12 a více pytlů: 349,-   Cena při odběru 60 a více pytlů: 329,-  

322

OE 1 ÖL–EX CELOROČNÍ – výborné sorpční schopnosti – rychlá sorpce – saje látky na ropné bázi, odpuzuje vodu – nízká prašnost – neplave na vodní hladině – atestace III R hmotnost: cca 19 kg objem: 40 litrů sorpční kapacita: 17 litrů CENA: 590,Cena při odběru 6 a více pytlů: 560,Cena při odběru 36 a více pytlů: 530,-  

TEXTILNÍ SORBENTY » str. 296–317

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

MP 5 SORPČNÍ DRŤ – neprašná drť s vysokou sorpční kapacitou – vyrobena z polypropylenových vláken – plave na vodní hladině

hmotnost: cca 5 kg objem: cca 70 litrů sorpční kapacita: 68 litrů CENA: 990,-

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ » str. 422–429

OLEJOVÉ SYPKÉ SORBENTY

Potřebujete odstranit olejové látky z vodní hladiny? Došlo k  nehodě za deště a  běžné sorbenty nepomáhají? Se sypkými olejovými sorbenty to není žádný problém. Tyto sorbenty sají pouze kapaliny na ropné bázi, oleje a tuky

H2O

hmotnost: cca 10 kg objem: cca 40 litrů sorpční kapacita: 23 litrů

CENA: 690,Cena při odběru 6 a více pytlů: 655,Cena při odběru 36 a více pytlů: 621,- 

CB 18 RAŠELINOVÝ SORBENT – zcela organický sorbent vyrobený z vysoce kvalitní rašeliny – plave na vodě a saje pouze látky na ropné bázi – vysoká sorpční schopnost – plně biologicky odbouratelný – spalitelný v libovolné spalovně – dodává se slisovaný v pytlích, snižuje nároky na skladování – sorbent se používá tam, kde není možné nasycený sorbent beze zbytku sesbírat hmotnost: cca 10 kg objem: cca 62 litrů sorpční kapacita: 68 litrů CENA: 1 080,Cena při odběru 20 a více pytlů: 1 030,-

POLYETYLENOVÉ NÁDOBY NA SYPKÉ MATERIÁLY Pevná a tuhá konstrukce z kvalitního polyetylenu a moderní technologie výroby zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Nádoby jsou odolné vůči proměnlivým vlivům počasí a UV záření. Zásobníky jsou lehké, nekorodují a jsou použitelné i ke skladování různorodých sypkých materiálů.

1

2

OZNAČENÍ

3

OBJEM

DÉLKA

ŠÍŘKA

4 VÝŠKA

CENA KČ OD 1 KS

CENA KČ OD 3 KS

1

PV K050

50 litrů

60 cm

57 cm

50 cm

1 910,-

1 820,-

2

PV K100

100 litrů

72 cm

69 cm

60 cm

2 630,-

2 500,-

3

PV K150

150 litrů

87 cm

76 cm

81 cm

3 720,-

3 540,-

4 PV K300

300 litrů

109 cm

95 cm

101 cm

6 260,-

5 950,-

NORNÉ STĚNY » str. 326–327

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

323

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

OE 4 ÖL–EX 82 – středně těžký polyuretanový sorbent, který saje pouze látky na ropné bázi – používá se za jakéhokoli počasí na silnicích a vodních plochách – vysoká sorpční schopnost – různé velikosti zrn sorbentu pomáhají i k dočištění olejových stop – měkký sorbent, který nepoškrábe podlahu – atestace I, II, III SF, III R

H2O


TEXTILNÍ SORBENTY

SYPKÉ SORBENTY

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

» str. 296–319

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

H2O

OE 3 ÖL–EX KOSTKY – olejový sorbent pro dlouhodobé použití na vodní hladině – polyuretanové kostky o hraně 5 cm lze z vodní hladiny snadno sesbírat – díky své velikosti nepodplují nornou stěnu v rychlé nebo turbulentní vodě –v hodné jako dočišťovadlo hladin průmyslových lapolů –a testace I, II SF hmotnost: cca 10 kg objem: cca 45 litrů sorpční kapacita: 36 litrů CENA: 2 590,-

324

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

H2O

OP 5 SORPČNÍ DRŤ – neprašná drť s vysokou sorpční kapacitou – vyrobena z polypropylenových vláken

hmotnost: cca 5 kg objem: cca 86 litrů sorpční kapacita: 70 litrů

CENA: 1 750,Cena při odběru 3 a více pytlů: 1 580,-

TEXTILNÍ SORBENTY » str. 296–317

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

SKLADOVÁ DOSTUPNOST NA WWW.HAPPYEND.CZ


TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ » str. 422–429

CHEMICKÉ SYPKÉ SORBENTY Pokud pracujete s nebezpečnými chemikáliemi nebo je skladujete, určitě se neobejdete bez kvalitního sypkého sorbentu na chemické látky. V  naší nabídce máme hned několik sorbentů, které Vám v případě havárie pomohou.

UNI–SAFE Jsou vhodné především pro likvidaci úniků nebezpečných agresivních kapalin, jako jsou například kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková a peroxid vodíku. Jejich výhodou je především to, že sorbují všechny typy kapalin a není tedy nutné složitě zjišťovat, o  jaký typ kapaliny se jedná, a  zásah může proběhnout rychleji bez vzniku větších škod. Další výhodou je, že brání vypařování žíravých látek do ovzduší, a to i v případě styku s kyselinou sírovou, dusičnou a chlorovodíkovou. Mají schopnost absorbovat uniklé kapaliny až do výše 75násobku své vlastní hmotnosti. Bezvodé látky zachycují fyzikálně na základě kapilárního principu. Vodné roztoky a emulze absorbují na základě chemicko-fyzikálního mechanismu. V  průběhu absorpce vzniká želatinová hmota, kterou můžete lehce odstranit z místa úniku nebezpečné látky. Tyto sorbenty pracují také jako chemické indikátory pH. Tato jejich vlastnost pomáhá výrazně při likvidaci havárií spojených s úniky agresivních kapalin. Při kontaktu s kyselinami se zbarví žlutě a při kontaktu se zásadami červeně.

SK 1 SPILKLEEN GRANULES – zcela nehořlavá směs granulí různých velikostí – neutralizuje kyseliny – vhodný i k likvidaci 50% roztoku hydroxidu sodného

CP 5 SORPČNÍ DRŤ – neprašná drť s vysokou sorpční kapacitou – vyrobena z polypropylenových vláken

hmotnost: cca 18 kg objem: cca 34 litrů sorpční kapacita: 12 litrů CENA: 430,Cena při odběru 60 a více pytlů: 399,-  

hmotnost: cca 5 kg objem: cca 70 litrů sorpční kapacita: 68 litrů CENA: 1 930,Cena při odběru 3 a více pytlů: 1 790,-  

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY » str. 346

UN 1 UNI–SAFE – obsahuje směs minerálů – výrazný protiskluzový efekt – barevný indikátor v rozmezí pH 3-11 – životnost indikátoru min. 5 let – vysoká sorpční kapacita – atestace III R hmotnost: cca 5 kg objem: cca 13 litrů sorpční kapacita vody: 375 litrů sorpční kapacita oleje: 15 litrů

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

CENA: 3 110,-

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

NÍZKÁ PRAŠNOST

UN 1L UNI–SAFE PLUS – obsahuje směs minerálů a polymerů – nízká prašnost – barevný indikátor v rozmezí pH 3-11 – životnost indikátoru min. 5 let – praktické balení s výsypkou ve víčku – atestace III R hmotnost: cca 0,7 kg objem: cca 1,8 litru sorpční kapacita vody: 53 litrů sorpční kapacita oleje: 2,1 litru CENA: 1 150,-

325


SYPKÉ SORBENTY

» str. 320–325

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY » str. 346–349

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY Specifickou oblastí je ochrana povrchových a podzemních vod před úniky ropných látek, které jsou pro vodu a vodní živočichy velmi nebezpečné. Jedním z velmi účinných a oblíbených prostředků pro prevenci a likvidaci úniků ropných látek na vodní hladině jsou sorpční norné stěny, které jsou nyní stabilním vybavením skladů havarijních prostředků u většiny hasičských útvarů. Tubus sorpční norné stěny je naplněn mikrovlákennou polypropylenovou sorpční textilií. Mikrovlákna mají vysokou sorpční kapacitu díky velkému povrchu vláken a velkému vnitřnímu objemu. Polypropylen je afinní k ropným látkám, olejům a tukům. Proto jsou norné stěny EUSORB tak účinné. Sají ropné látky z  vodní hladiny velmi rychle a  účinně. I  při své 100% saturaci zůstávají na hladině a  mohou být bezpečně vytaženy a  zlikvidovány. Výhodou je i  to, že absorbovaná látka může být ze sorbentu získána zpět a  využita, například při velkých únicích látek. Použitá norná stěna se zbytky absorbované kapaliny může být použita jako palivo ve spalovně nebezpečných odpadů. Režim spalování se řídí dle pokynů uvedených v bezpečnostním listu absorbované látky.

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Výhodou sorpčních norných stěn EUSORB je to, že jsou lehké, dobře se s nimi manipuluje a dají se jednoduše navazovat na sebe díky pevným a odolným lanům se spojovacími karabinami. Během několika málo minut lze přehradit potok či řeku a tím zabránit velkým škodám na tocích a úhynu ryb. Norné stěny lze použít také jako preventivní zábranu tam, kde lze předpokládat úniky ropných látek do vodních toků a nádrží. V takových případech doporučujeme výměnu po 12 měsících provozu vzhledem k působení UV záření a možné degradaci síťoviny.

326

OLEJOVÉ SORBENTY » str. 323–324

OLEJOVÉ ROHOŽE » str. 302–309

PLASTOVÉ SUDY » str. 448


ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ » str. 422–429

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ » str. 430–445

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY · rychlá instalace · vysoká sorpční kapacita · plavou na vodě i po úplném nasycení · vybaveny kvalitním lanem, ocelovými karabinami a oky · mohou být dlouhodobě umístěny na vodní hladině · UV stabilizovány · pro maximální rychlost toku 1m/s · spojení s přesahem zabraňuje úniku mezi jednotlivými díly norných stěn

OZNAČENÍ

NÁZEV

SORPČNÍ KAPACITA BALENÍ

ROZMĚRY 1 KS

OBM 123

Sorpční norná stěna

140 l

Ø 12 × 300 cm

OBM 153

Sorpční norná stěna

200 l

Ø 15 × 300 cm

HMOTNOST BALENÍ

POČET KS V BALENÍ

CENA KČ

10 kg

4 ks

3 990,-

13,5 kg

4 ks

5 250,-

OBM 155

Sorpční norná stěna

160 l

Ø 15 × 500 cm

11 kg

2 ks

4 320,-

OBM 203

Sorpční norná stěna

280 l

Ø 20 × 300 cm

20 kg

4 ks

8 630,-

OBM 205

Sorpční norná stěna

240 l

Ø 20 × 500 cm

17 kg

2 ks

6 170,-

H2O

SYSTÉM PRO RYCHLÉ SPOJOVÁNÍ NORNÝCH STĚN

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

DHS SL4 SÍŤOVÝ SBĚRAČ – robustní kovová konstrukce – kvalitní dřevěná násada délka násady: 1,3 m velikost plochy sběrače: 48 × 60 cm hmotnost: 3 kg CENA: 1 110,-

SORBENTY S EXTRÉMNÍ SORPCÍ » str. 311

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT

327


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY SORPČNÍ FILTRAČNÍ SÍŤĚ Sorpční filtrační síťě OS 5 a OSF 5 jsou vynikající náplní do lapolů, protože kombinace malé hustoty vláken a vysoké sorpční kapacity materiálu dělá dokonalý filtr. Sorpční filtrační síť OS 5 je složena z dlouhých segmentů filtračního materiálu. To usnadňuje plnění a výměnu filtračního materiálu. Sorpční náplně vhodné pro filtrování odpadních vod bez obsahu detergentů (mycích prostředků rozpouštějících tuk).

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

4

2

3

1

H2O

OS 5 SORPČNÍ FILTRAČNÍ SÍŤ – balení max. tří sítí různých délek – velký měrný poměr mikrovláken – lze jí vyplnit jakýkoli prostor – jednoduchá manipulace hmotnost: cca 5 kg objem: cca 70 litrů sorpční kapacita: 120 litrů CENA: 1 740,Cena při odběru 5 a více pytlů 1 580,-

328

1

sedimenty

2

ropná fáze

3

sorpční filtrační síť

4

čistá voda

H2O

OSF 5 SORPČNÍ FILTRAČNÍ SÍŤ – SEGMENTY – balení sítí různých délek – velký měrný poměr mikrovláken – lze jí vyplnit jakýkoli prostor – jednoduchá manipulace hmotnost: cca 5 kg objem: cca 70 litrů sorpční kapacita: 100 litrů CENA: 990,Cena při odběru 5 a více pytlů 890,-

OLEJOVÉ ROHOŽE » str. 302–309

PLASTOVÉ SUDY » str. 448

Pro správnou funkci filtru je vhodné sorpční síť volně pokládat v několika řadách a střídat podélný a příčný vklad

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ


SKLADOVÁNÍ KAPALIN

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ

» str. 406–421

» str. 422–429

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

OBALY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

» str. 430–445

» str. 446–449

FILTRY DO LAPOLŮ Sorpční filtry do lapolů jsou velmi efektivním a ekonomickým pomocníkem. Jsou naplněny sorpční sítí, která má malou hustotu vláken a vysokou sorpční kapacitu. Ekonomický provoz těchto filtrů se již osvědčil v  mnoha provozech. Nejste totiž nuceni vždy měnit celou filtrační náplň, ale pouze jednotlivé nasycené filtry.

H2O

H2O

OBM 2050 FILTR DO LAPOLŮ – velký měrný poměr mikrovláken – lze jimi vyplnit jakýkoli prostor – velmi jednoduchá manipulace – ekonomický provoz – měníte pouze tu část filtrů, kde se zaplnila sorpční kapacita rozměr: Ø 20 × 60 cm balení: 10 ks sorpční kapacita: 130 litrů CENA: 2 950,Cena při odběru 3 a více balení: 2 700,-

OBM 2050E FILTR DO LAPOLŮ – velký měrný poměr mikrovláken – lze jimi vyplnit jakýkoli prostor – velmi jednoduchá manipulace – ekonomický provoz – měníte pouze tu část filtrů, kde se zaplnila sorpční kapacita rozměr: Ø 20 × 60 cm balení: 10 ks sorpční kapacita: 105 litrů CENA: 1 890,Cena při odběru 3 a více balení: 1 690,-

4

3

1

sedimenty

2

ropná fáze

3

filtry OBM 2050

4

čistá voda

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

2

1

Pro správnou funkci filtru je vhodné sorpční filtry pokládat v několika řadách a střídat podélný a příčný vklad (viz schéma)

VÝROBKY VHODNÉ K DOČIŠTĚNÍ OLEJOVÝCH SKVRN

H2O

H2O

OE 3 ÖL-EX KOSTKY –p oužívají se k dočišťování olejového filmu na hladině lapolu

OP 5 SORPČNÍ DRŤ – používá se k dočišťování olejového filmu na hladině lapolu

hmotnost: cca 10 kg objem: cca 45 litrů sorpční kapacita: 36 litrů

hmotnost: cca 5 kg objem: cca 86 litrů sorpční kapacita: 70 litrů

CENA: 2 590,-

KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 330–331

CENA: 1 750,Cena při odběru 3 a více pytlů: 1 580,-

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196

329


SORPČNÍ NORNÉ STĚNY » str. 326–327

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

» str. 332–345

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY » str. 346–349

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA » str. 350–359

KANALIZAČNÍ FILTRY Při výrobě, skladování a dalších činnostech vzniká často odpadní kapalina s  obsahem ropných látek, které by neměly volně odtékat do kanalizace. Plochy s  velkým zatížením dopravních prostředků jsou znečišťovány únikem provozních kapalin, které dešťová voda spláchne do kanalizačních vpustí. Proto je velmi důležité dodržovat smluvní limity obsahu ropných látek v odpadní vodě a předcházet tak znečištění a poškození povrchových vod.

1 LITR OLEJE ZNIČÍ 2 000 000 LITRŮ PITNÉ VODY FUNKCE KANALIZAČNÍHO FILTRU Filtrační zařízení pracuje na principu oddělení vody od ropných látek a nečistot. Do kanalizační vpusti přitéká olejem znečištěná voda, která protéká přes hydrofobní filtr umístěný v plášti kanalizačního filtru. Tato speciální filtrační vložka zachytí olej, ale voda volně protéká dál. Odpad a smetí přinesené vodou zůstává uvnitř zařízení. JEDINEČNOST KANALIZAČNÍHO FILTRU Vysoká účinnost – obsah oleje v odtékající vodě (až do vyčerpání kapacity filtrační vložky) spolehlivě zůstává i pod těmi nejpřísnějšími limitními hodnotami znečištění Kompaktní konstrukce – dají se snadno instalovat pod mříž kanalizační vpusti standardního rozměru a tvaru Velký rozsah použití – ideální řešení i  v  případě extrémních výkyvů zatížení v důsledku silných dešťů nebo v případě kolísání míry znečištění

KE KAŽDÉMU KANALIZAČNÍMU FILTRU

NÁPLŇ ZDARMA

Jednoduchá údržba – nevyžadují stálý dohled, pouze občasné kontroly a minimální jednoduchou údržbu Dlouhá životnost – vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, robustní konstrukce odolá i velkému zatížení

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

POUŽITÍ Kanalizační filtry jsou ideální jak pro nově realizované stavby, tak pro dodatečné zabudování do kanalizačních vpustí. Rychlou a snadnou instalaci bez zemních prací a potřeby jeřábu ocení projektanti a zhotovitelé staveb. Lze je doporučit v místech zatížených velkým provozem dopravních prostředků: · podél silnic a dálnic · na parkovištích · v průmyslových areálech · v logistických areálech · na nádraží · u čerpacích stanic · v okolí servisů a dílen

330

KANALIZAČNÍ UCPÁVKY » str. 348–349

HAVARIJNÍ SOUPRAVY » str. 332–344

MOBILNÍ SLOUPKY » str. 196


SKLADOVÁNÍ KAPALIN

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

» str. 360–405

» str. 406–421

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ » str. 422–429

H2O

KF 1701 KANALIZAČNÍ FILTR KRUHOVÝ – sorpční náplň součástí balení rozměry: Ø 38 × 50 cm vnější rozměr: Ø 30 cm vnitřní rozměr: Ø 20 cm hmotnost: 9 kg CENA: 15 600,-

KF 1703 KANALIZAČNÍ FILTR KRUHOVÝ – sorpční náplň součástí balení rozměry: Ø 38 × 70 cm vnější rozměr: Ø 25,5 cm vnitřní rozměr: Ø 15,5 cm hmotnost: 9 kg CENA: 15 600,-

H2O

CENA: 2 490,-

VÝSTRAŽNÉ OHRANIČUJÍCÍ PÁSKY » str. 60

OBALY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY » str. 446–449

H2O

KF 1700 KANALIZAČNÍ FILTR ČTVERCOVÝ – sorpční náplň součástí balení rozměry: 35 × 35 × 50 cm vnější rozměr: Ø 30 cm vnitřní rozměr: Ø 20 cm hmotnost: 8,2 kg CENA: 11 900,-

H2O

KF 1706 KANALIZAČNÍ FILTR KRUHOVÝ – sorpční náplň součástí balení rozměry: Ø 59 × 50 cm vnější rozměr: Ø 53 cm vnitřní rozměr: Ø 43 cm hmotnost: 13 kg CENA: 18 700,-

H2O

KF 1702 KANALIZAČNÍ FILTR OBDÉLNÍKOVÝ – sorpční náplň součástí balení rozměry vaničky: 41 × 53 × 12,5 cm celková výška: 62,5 cm vnější rozměr: Ø 30 cm vnitřní rozměr: Ø 20 cm hmotnost: 12 kg CENA: 15 500,-

VÝSTRAŽNÉ KUŽELY » str. 207

331

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

KF 1705 KANALIZAČNÍ FILTR ČTVERCOVÝ – sorpční náplň součástí balení rozměry: 29 × 29 × 50 cm vnější rozměr: Ø 25 cm vnitřní rozměr: Ø 15 cm hmotnost: 5 kg CENA: 11 900,-

H2O

OBM 7400 NÁHRADNÍ NÁPLNĚ DO KF 1700 – KF 1706 rozměry: Ø 7 × 400 cm počet ks v balení: 5 ks hmotnost: 6,5 kg sorpční kapacita: 120 litrů

» str. 430–445

H2O

H2O

KF 1704 KANALIZAČNÍ FILTR ČTVERCOVÝ – s orpční náplň součástí balení rozměry: 29 × 29 × 32 cm vnější rozměr: Ø 25 cm vnitřní rozměr: Ø 15 cm hmotnost: 4 kg CENA: 9 300,-

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 360–405

HAVARIJNÍ SOUPRAVY na každou nehodu spojenou s únikem kapalin, které jsou nebezpečné pro Vás či životní prostředí.

PROČ POUŽÍVAT HAVARIJNÍ SOUPRAVU? INFORMACE

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Havarijní sorpční soupravy jsou výborným preventivním opatřením, které umožní reagovat vždy rychle a účinně

CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHRÁNÍ ZDRAVÍ

– pomáhá minimalizovat ekologické škody a zároveň splňuje zákonné požadavky, které jsou zejména stanoveny:

– pomáhá při prevenci a ochraně zdraví zaměstnanců a při plnění zákonných povinností zaměstnavatele stanovených Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v § 101

· Vodním zákonem č. 254/2001 Sb. o povinnosti při nakládání s  chemickými látkami, který stanovuje sankce až do výše 500 000 Kč · Vyhláškou č. 175/2011 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu · Směrnicí 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji

ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE – včasné použití v samotném počátku havárie může zamezit a minimalizovat rozsah škod a výši nákladů

ŠKOLENÍ K HAVARIJNÍM SOUPRAVÁM Chcete vyhovět legislativě a zároveň ekologickým i provozním potřebám Vaší společnosti? Požadujte po nás odborné školení odpovědných pracovníků Vaší firmy, kde se dozvědí vše potřebné k výše uvedeným otázkám. Využijte našich dlouholetých zkušeností ve svůj prospěch! Zajistíme rovněž pravidelnou kontrolu a doplnění Vámi zakoupených havarijních souprav. Vložte své starosti na naše bedra! · školení proběhne přímo ve Vašem provozu · praktické ukázky použití výrobků · délka základního školení 30 minut · obdržíte potvrzení o námi provedeném školení

SL ŠKO HS CENA: 3 990,-

332

SYPKÉ SORBENTY » str. 320–325

PLASTOVÉ SUDY » str. 448

DOPRAVA ZDARMA NA CELÝ SORTIMENT


BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ

» str. 406–421

» str. 422–429

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

OBALY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

» str. 430–445

NAŠI ODBORNÍ KONZULTANTI

» str. 446–449

» str. 450

CO BY MĚLA OBSAHOVAT HAVARIJNÍ SOUPRAVA?

11

12

3

4 5 1

2

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

13

6 7 14 8 9

16

10

POPIS 1

Chemická světla

2 Sorpční polštáře k zachycení velkého množství uniklé kapaliny

STRANA 77 317

3 Návod k použití 4 Sorpční rohože k rychlé sorpci uniklé kapaliny

302, 306

15

POPIS

STRANA

9 Nálepka „Nebezpečný odpad"

345

10 Sorpční utěrky k dočištění povrchu a utření špinavých rukou

345

11 Pytle na použité sorbenty

345

12 Sypký sorbent k rychlému použití

323

5 Ochranné rukavice

345

13 Sorpční hady k ohrazení unikající kapaliny

317

6 Lopatka a smetáček

345

14 Kanalizační ucpávka pro rychlé utěsnění

353

15 Respirátor pro ochranu dýchacích cest

345

16 Nepřímo větrané ochranné brýle

345

7 Výstražná ohraničující páska 8 Havarijní tmel k utěsnění otvorů

DOPLŇKY K HS » str. 345

60 346

ÚKAPOVÉ VANIČKY » str. 376–379

333


HAVARIJNÍ SOUPRAVY

NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

» str. 350–359

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 360–405

TYPY HAVARIJNÍCH SOUPRAV

H2O

ÚKLIDOVÉ

OLEJOVÉ

CHEMICKÉ

SE SYPKÝMI SORBENTY

Jednoduše, rychle a účinně zlikvidují následky úniků běžných provozních neagresivních kapalin. Pomáhají udržet pořádek a  bezpečnost na pracovištích, při dopravě a ve skladech.

Pro odstraňování nežádoucích úniků olejů, tuků a látek ropného původu. Díky svým vlastnostem účinně odstraní ropné látky z hladiny vody a tak ochrání vodní zdroje.

Pro likvidaci následků havárií spojených s úniky nebezpečných agresivních kapalin, kyselin, zásad a dalších. Zabezpečí ochranu přírodních zdrojů, pracovišť a ochranu pracovníků v případě havárií.

Pro likvidaci úniků nebezpečných kapalin na silnicích, ve výrobních areálech, ve venkovním prostředí s hrubým porézním povrchem, do kterého mohou proniknout. Součástí souprav je vybavení pro úklid použitých sorbentů.

VELIKOSTI HAVARIJNÍCH SOUPRAV Obsah a velikosti havarijních souprav jsou určeny pro specifické použití:

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

MALÉ SOUPRAVY HST – malé, vysoce mobilní ekologické soupravy pro dílny, garáže nebo přímo pro vozidla přepravující nebezpečné látky HSP – do garáží, menších servisů, provozoven nebo menších skladů chemických látek HSB 60 – pro zabezpečení prostor, kde se pracuje s nebezpečnými látkami, pro menší čerpací stanice, dílny a servisy – vodotěsný soudek s UN kódem a uchy může po zásahu sloužit také jako sběrná nádoba

HST najdete na str. 335

HSP najdete na str. 335

HSB 60 najdete na str. 336

STŘEDNÍ SOUPRAVY HSB 120 – díky vyšší sorpční kapacitě se dají použít ve větších čerpacích stanicích, skladech chemických látek a provozovnách – vodotěsný soudek s UN kódem a uchy může sloužit jako sběrná nádoba HSK – do menších provozů a výroben, velmi mobilní díky vozíku, který umožňuje pohotově zasáhnout při havárii HST 70 – do nákladních vozů a těžké techniky, na stavby – díky pevné odolné tašce je skvěle mobilní a přes svojí nízkou váhu a menší rozměry stále disponuje značnou sorpční kapacitou HSP 120 – praktický do všech provozů – vysoce odolná mobilní nádoba, kterou lze uzamknout

HSB 120 najdete na str. 337

HSK najdete na str. 338

HST 70 najdete na str. 339

HSP 120 najdete na str. 340

VELKÉ SOUPRAVY HSP 240 – velká mobilní souprava do rozsáhlých výroben, skladů chemických látek nebo logistických hal HSE 360 – pro řešení havárií spojených s únikem nebezpečných látek – bezpečnostní přebal s UN kódem je vysoce odolný vůči mechanickému nebo chemickému poškození HSM 600 – profesionální havarijní souprava s vysokou sorpční kapacitou do velkých skladů a výrobních provozů – nádoba opatřena kolečky pro pohodlnou manipulaci

334

DOPLŇKY K HS » str. 345

HSP 240 najdete na str. 341

ADR VÝBAVA » str. 350–359

HSE 360 najdete na str. 342

HSM 600 najdete na str. 343

KANALIZAČNÍ UCPÁVKY » str. 348–349


BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–421

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

» str. 422–429

» str. 430–445

OBALY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY » str. 446–449

NAŠI ODBORNÍ KONZULTANTI » str. 450

HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HST Havarijní soupravy HST jsou malé, vysoce mobilní ekologické soupravy určené pro dílny, garáže nebo přímo pro vozidla přepravující nebezpečné látky. Jejich výhodou je nízká hmotnost, možnost okamžitého použití a jednoduchá manipulace. Soupravy HST jsou určeny k rychlému zásahu při úniku ropných produktů nebo agresivních chemických látek a  k  následnému úklidu. Jejich prostřednictvím lze předejít závažnějším ekologickým haváriím a významným škodám na majetku. Každý subjekt je v případě nouzové situace či nehody povinen zabránit úniku nebezpečných látek!

HSTS – G

HSTS – O

HSTS – CH

20 × sorpční rohož 2 × sorpční had 1 × havarijní tmel 5 PMPA 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × pevný plastový obal se zipem sorpční kapacita: 25 l CENA: 1 240,-

20 × sorpční rohož 2 × sorpční had 1 × havarijní tmel 5 PMPA HO 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × p evný plastový obal se zipem sorpční kapacita: 28 l CENA: 1 390,-

20 × sorpční rohož 2 × sorpční had 1 × havarijní tmel 5 PMPA 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × pevný plastový obal se zipem sorpční kapacita: 23 l CENA: 1 730,-

2

HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSP PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Havarijní soupravy HSP v pevném kbelíku jsou určeny do garáží, menších servisů a  drobných provozoven, kde hrozí úniky nebezpečných látek, a  to nejen ropných produktů, ale též dalších provozních kapalin. Díky sorbentům pro sběr agresivních kapalin jsou soupravy rovněž vhodné i do menších skladů chemických látek.

HSPS – G

HSPS – O

HSPS – CH

30 × sorpční rohož 2 × sorpční had 2 × sorpční polštář 1 × havarijní tmel 5 PMPA 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × plastová nádoba s víkem sorpční kapacita: 41 l CENA: 1 910,-

30 × sorpční rohož 2 × sorpční had 2 × sorpční polštář HO 1 × havarijní tmel 5 PMPA 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × plastová nádoba s víkem sorpční kapacita: 50 l CENA: 2 130,-

30 × sorpční rohož 2 × sorpční had 2 × sorpční polštář 1 × havarijní tmel 5 PMPA 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × plastová nádoba s víkem sorpční kapacita: 39 l CENA: 2 770,-

ODBORNÉ ŠKOLENÍ » str. 332

2

LEGENDA K IKONÁM NA PŘEDNÍ KLOPĚ

335


NÁPLNĚ DO LAPOLŮ, KANALIZAČNÍ FILTRY » str. 328–331

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

ADR SOUPRAVA A VÝBAVA

» str. 346–349

SKLADOVÁNÍ KAPALIN

» str. 350–359

» str. 360–405

HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSB 60 Havarijní soupravy HSB 60 jsou uloženy v praktickém vodotěsném soudku s  uchy a  s  UN kódem pro převoz nebezpečného odpadu. Slouží k zabezpečení ochrany rizikových prostor, kde se pracuje s nebezpečnými látkami, zejména menších čerpacích stanic, dílen a servisů. Souprava obsahuje několik typů sorpčních prostředků, základní ochranné pomůcky a  těsnicí prostředky. Sud, v němž je souprava uložena, chrání obsah soupravy před vlhkem a nečistotami, je odolný vůči agresivním látkám a může sloužit jako sběrná nádoba na zachycenou kapalinu a použité sorbenty.

PREVENCE A LIKVIDACE HAVÁRIÍ

Každý provoz, kde se pracuje s ropnými produkty či chemikáliemi, je do značné míry rizikový. Buďte připraveni, vybavte se havarijní soupravou!

HSB 60S – G

HSB 60S – O

HSB 60S – CH

30 × sorpční rohož 2 × sorpční had 3 × sorpční polštář 30 × čisticí utěrka 1 × havarijní tmel 5 PMPA 2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × sud o objemu 60  l s víkem a UN kódem sorpční kapacita: 47 l CENA: 4 890,-

30 × sorpční rohož 2 × sorpční had 3 × sorpční polštář HO 30 × čisticí utěrka 1 × havarijní tmel 5 PMPA 2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × n álepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × sud o objemu 60  l s víkem a UN kódem sorpční kapacita: 56 l CENA: 5 190,-

30 × sorpční rohož 2 × sorpční had 3 × sorpční polštář 30 × čisticí utěrka 1 ×havarijní tmel 5 PMPA 2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 1 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 1 × pytel na použité sorbenty 1 × sud o objemu 60  l s víkem a UN kódem sorpční kapacita: 43 l CENA: 5 910,-

2

PRODUKTOVÝ SPECIALISTA DOPORUČUJE SOUPRAVY SI MŮŽETE OBJEDNAT I V NÍŽE UVEDENÝCH VARIANTÁCH: KOMPONENTY PŘIDANÉ DO ZÁKLADNÍ SOUPRAVY

HSB 601 – G 2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm sorpční kapacita: 47 l CENA: 2 380,-

KOMPONENTY ODEBRANÉ ZE ZÁKLADNÍ SOUPRAVY

HSB 601 – O

HSB 601 – CH

2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm sorpční kapacita: 56 l CENA: 2 580,-

2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm sorpční kapacita: 43 l CENA: 3 390,-

HSB 602 – G

HSB 602 – CH

1 × sypký sorbent DN 1 1 × smetáček a lopatka 20 × sorpční rohož 1 × sorpční polštář sorpční kapacita: 41 l CENA: 4 860,-

1 × sypký sorbent DN1 1 × smetáček a lopatka 20 × sorpční rohož 1 × sorpční polštář sorpční kapacita: 38 l CENA: 5 660,-

HSB 603 – G

HSB 603 – CH

1 × sypký sorbent DN 1 1 × smetáček a lopatka 20 × sorpční rohož 1 × sorpční polštář 2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm sorpční kapacita: 41 l CENA: 2 340,-

1 × sypký sorbent DN1 1 × smetáček a lopatka 20 × sorpční rohož 1 × sorpční polštář 2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm sorpční kapacita: 38 l CENA: 3 140,-

336

SAMONAVÍJECÍ ZÁBRANY » str. 198–200

NÁHRADNÍ KOMPONENTY A DOPLŇKY DO HAVARIJNÍCH SOUPRAV NAJDETE NA STRANĚ 345

ADR VÝBAVA » str. 350–359

KANALIZAČNÍ UCPÁVKY » str. 348–349


BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ » str. 406–421

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LÁHVÍ » str. 422–429

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ » str. 430–445

OBALY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY » str. 446–449

NAŠI ODBORNÍ KONZULTANTI » str. 450

HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HSB 120 Havarijní soupravy HSB 120 jsou uloženy v praktickém vodotěsném soudku s UN kódem pro převoz nebezpečného odpadu. Disponují vyšší sorpční kapacitou a používají se zejména ve větších čerpacích stanicích, skladech chemických látek a provozovnách. Souprava je vybavena všemi nezbytnými druhy sorbentů, ochranných pomůcek a těsnicích prostředků. Ekologická hlediska hrají v našem životě i ve výrobě stále důležitější roli. Na únik nebezpečných látek je lepší být dobře připraven. Následné škody bývají většinou vyšší než investice do havarijních souprav.

HSB 120S – O

HSB 120S – CH

50 × sorpční rohož 7 × sorpční had 7 × sorpční polštář HO 30 × čisticí utěrka 1 × havarijní tmel 5 PMPA 1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 2 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 2 × pytel na použité sorbenty 1 × výstražná páska 200 m 2 × chemické světlo 1 × sud o objemu 120  l s víkem a UN kódem sorpční kapacita: 132  l CENA: 6 720,-

50 × sorpční rohož 7 × sorpční had 7 × sorpční polštář 30 × čisticí utěrka 1 × havarijní tmel 5 PMPA 1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm 1 × ochranné brýle 1 × ochranné rukavice 1 × ochranný respirátor 2 × nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 2 × pytel na použité sorbenty 1 × výstražná páska 200 m 2 × chemické světlo 1 × sud o objemu 120  l s víkem a UN kódem sorpční kapacita: 93 l CENA: 8 880,-

HSB 1201 – G

HSB 1201 – O

HSB 1201 – CH

1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm 1 × výstražná páska 200 m 2 × chemické světlo sorpční kapacita: 107 l CENA: 4 370,-

1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm 1 × výstražná páska 200 m 2 × chemické světlo sorpční kapacita: 132 l CENA: 4 890,-

1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm 1 × výstražná páska 200 m 2 × chemické světlo sorpční kapacita: 93 l CENA: 7 060,-

2

HSB 1202 – G

HSB 1202 – O

HSB 1202 – CH

1 × sypký sorbent SK 2 1 × smetáček a lopatka 20 × sorpční rohož 2 × sorpční polštář sorpční kapacita: 94 l CENA: 5 980,-

1 × sypký sorbent 0E 4 1 × smetáček a lopatka 20 × sorpční rohož 2 × sorpční polštář sorpční kapacita: 127 l CENA: 6 760,-

1 × syp