__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SPECIALISTA NA BEZPEČNOST, ČISTOTU A EKOLOGII PROVOZU Firemní profil HAPPY END 2020


NA CO SE ZAMĚŘUJEME Nabízíme komplexní řadu produktů a odborná řešení pro bezpečnost, čistotu a ekologii provozu. Již čtvrt století neúnavně hledáme způsoby, jak zlepšovat pracovní prostředí. Nejsme jen obchodní firma, ale máme také svoji vlastní výrobu a produktovou značku EUSORB.

Bezpečnost

Čistota

Ekologie

ZVYŠUJEME BEZPEČNOST PRACOVIŠŤ

ZLEPŠUJEME ČISTOTU A HYGIENU PRACOVIŠŤ

SNIŽUJEME RIZIKO ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Chráníme lidi, technologie a budovy. Zaměřujeme se na snižování rizik pracovních úrazů a provozních nehod.

Pomáháme dosahovat lepších pracovních výkonů a zvyšovat spokojenost pracovníků. Pomáháme udržovat čistotu a pořádek na pracovištích a chránit zaměstnance před infekční nákazou.

Předcházíme ekologickým haváriím. Pokud taková havárie nastane, účinně minimalizujeme její dopady.

Firemní profil HAPPY END 2020

2


Hledáme souvislosti Jsme víc než katalogová firma. Přinášíme vám komplexní řešení.

Produkty Víc než 10 000 prověřených produktů.

Inovace PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ

Neustále investujeme do vlastních produktových inovací, které vyvíjíme spolu s našimi klienty.

Školení Provádíme praktická školení a trénink nejen v oblasti produktových řešení, ale také na poli BOZP.

Poskytujeme řešení na míru vašim potřebám.

Odbornost Ustavičně zvyšujeme svoji odbornost. Držíme krok s novými trendy v oboru, investujeme do vzdělávání a naše znalosti s vámi sdílíme.

Služby Nabízíme širokou škálu odborných služeb.

Osobní přístup Známe své zákazníky a jejich potřeby. Naši odborní poradci vám pomůžou přímo ve vašem provozu s návrhem řešení, jeho realizací, školením i následným servisem.

Firemní profil HAPPY END 2020

3


Bezpečnost Chráníme lidi, technologie a budovy. Zaměřujeme se na snižování rizik pracovních úrazů a provozních nehod. Značení potrubí • značky v rolích a na archu • značení směru toku • značení ventilů

Bezpečnostní značení • • • • •

zákazové příkazové kombinované únikové požární

Fotoluminiscenční značení • • • •

Únikové prostředky

únikové prostorové požární velkoformátové

• únikové kukly • dýchací přístroje • detektory plynů

Bezpečnostní zrcadla • • • • •

Výstražné a orientační značení • reflexní pásky • výstražné fotoluminiscenční pásky • orientační pásky

kulovitá pozorovací inspekční průmyslová dopravní

Ochranné zábrany a nárazníky • • • •

plastové a kovové zábrany mobilní zábrany sloupky a řetězy dopravní kužely

Protiskluzové prostředky Bezpečnostní nože

• • • •

• rozřezávače fólií • nože a čepele

LOckOUT TAGOUT • • • •

zámky a spony uzávěry ventilů uzávěry jističů sady LOGOUT TAGOUT

Průmyslové rohože • • • •

modulové solitérní protiskluzové olejové

podlahové pásky protiskluzové pásky skladové značky označení schodů


čistota

Havarijní soupravy • • • •

úklidové olejové chemické podle velikosti

Pomáháme udržovat čistotu a pořádek na pracovištích a chránit zaměstnance před infekční nákazou.

Podlahové pásky

Textilní a sypké sorbenty

• • • •

• úklidové • olejové • chemické

standardní, odolné velmi odolné extrémně odolné bodové značení

HYGIENA NA PRACOVIŠTI • • • •

Zimní údržba • • • •

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

nádoby na posyp košťata posypový materiál posypové vozíky

• • • •

Průmyslové utěrky • • • • •

Nádoby na odpad • výklopné kontejnery • venkovní a vnitřní nádoby • kovové koše

dezinfekce rukou dezinfekce povrchů mytí rukou toaletní papíry a ručníky

značicí kolečka pouzdra na dokumenty magnetické kapsy a rámečky tabule a vitríny

textilní papírové lepivé odmašťovací vlhčené

Skladové značky • podlahové kapsy na dokumenty • skladové podlahové značky

Čisticí rohože • vnitřní a venkovní rohože • dezinfekční rohože


Havarijní soupravy • • • •

Ekologie

úklidové olejové chemické podle velikosti

Předcházíme ekologickým haváriím. Pokud taková havárie nastane, účinně minimalizujeme její dopady. Nádoby na skladování kapalin

Záchytné vany a podlahy • plastové a kovové vany • kryté záchytné vany • záchytné podlahy

• IBC kontejnery • plastové a kovové sudy s víkem nebo zátkou

Bezpečnostní skříně • skříně na chemikálie • skříně na žíraviny • protipožární skříně

Výklopné kontejnery

Sklady, kontejnery a regály

• kovové a plastové kontejnery na pevný odpad • kontejnery s výpustí • stohovatelné kontejnery

• venkovní sklady a ekosklady • protipožární kontejnery • regály na sudy a IBC kontejnery

Úkapové a záchytné vaničky

Textilní a sypké sorbenty

• plastové • ocelové • s roštem

• úklidové • olejové • chemické

NÁDOBY NA ODPAD • venkovní kontejnery a popelnice • odpadkové koše • nádoby na tříděný odpad • polyetylenové pytle

Nádoby na nebezpečné látky • nádoby na hořlaviny • koše na nebezpečný odpad • navlhčovací nádoby

Těsnicí prostředky • havarijní tmely • těsnicí desky • bandáže


Služby

Aerosolová dezinfekce prostor proti koronaviru Koronaviry způsobující COVID-19 se šíří vzduchem i potom, co infikovaný opustí prostor. HAPPY END proto doporučuje službu partnerské společnosti Askura DDD: Dezinfekce prostor výrobních provozů proti koronaviru.

Lockout Tagout jednoduše Zabezpečte pracoviště a zamezte pracovním úrazům. Systém Lockout Tagout (LOTO) ochrání vaše zaměstnance i průmyslové vybavení.

Safety Leadership a Rozvoj kultury BOZP Důraz na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců často patří mezi základní hodnoty firem. Ne vždy se ale firmám daří tyto hodnoty přijmout za své a vybudovat kulturu bezpečnosti. Vrcholoví manažeři jsou obvykle velmi kompetentní k řízení výroby, kvality, efektivity práce či ziskovosti. Jak se ale stát leaderem v oblasti bezpečnosti práce?

Firemní profil HAPPY END 2020

7


Služby

Safety Engagement: BOZP zábavnou a interaktivní formou Motivační školení, které může plně nahradit ono nudné zákonné uspávání hadů. Navazuje na školení Safety Leadership a rozvoj kultury BOZP. Důraz na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců často patří mezi základní hodnoty firem. Ne vždy se ale firmám daří tyto hodnoty přijmout za své a vybudovat kulturu bezpečnosti. Vrcholoví manažeři jsou už možná vyškolení a pro myšlenku kultury bezpečnosti nadšení. Jak ale toto nadšení přenést na celou firmu?

Školení havarijní připravenosti Proškolíme vás v havarijní připravenosti, abyste v případě nehody postupovali rychle a efektivně. Na kurzu se zaměříme jak na teoretické znalosti, tak na praktickou přípravu. Vysvětlíme vám, co všechno havarijní připravenost zahrnuje, ukážeme, jak obsluhovat havarijní soupravy, a poradíme, jak se vyvarovat možných rizik. Vše s vámi probereme přímo na vašem pracovišti.

Kurz první pomoci Podejte pomocnou ruku a zachraňte lidský život. Naučíme vás, jak postupovat ve stresových situacích a jak je zvládat. Nabízíme několik variant školení první pomoci pod vedením zdravotnických profesionálů s dlouholetou praxí. Poradí vám, jak snížit úrazovost na pracovišti, a vyškolí vás i vaše zaměstnance, jak postupovat v případě ohrožení zdraví. Poskytnutí první pomoci si sami vyzkoušíte a získáte osvědčení o odborném proškolení.

Firemní profil HAPPY END 2020

8


Služby

Systém generálního klíče Určete jednoduše, kdo má mít kam přístup. Hlavní klíč vám odemkne všechny dveře. Postaráme se o zavedení systému generálního klíče ve vaší firmě. Vytvoříme návrh a zajistíme výrobu, dodávku i instalaci. Nabízíme kompletní projektové řešení včetně nasazení systému generálního klíče od 10 cylindrických vložek. Přístup do objektu pak bude přehledný, pohodlný a dobře zabezpečený.

Zákonná revize skříně s požární odolností Splňte nařízení vlády a mějte skříně s požární odolností vždy ve 100% stavu. Zajistíme revizi i servis. Používáte protipožární skříně, které přispívají k bezpečnosti na pracovišti? Skvěle! I ony ale čas od času potřebují zkontrolovat, že fungují tak, jak mají. Postaráme se o detailní kontrolu protipožárního mechanismu včetně ventilačního systému, těsnění, zámků a tepelné pojistky.

Práce ve výškách Chraňte zaměstnance i renomé své firmy. Zajistíme vše kolem bezpečné práce ve výškách. Vyhodnotíme, jaká jsou na vašem pracovišti rizika pádu z výšky, připravíme návrh řešení a postaráme se o jeho realizaci. Práci ve výškách řešíme se vším všudy. Zajistíme pro vás vhodné bezpečnostní produkty, vyřešíme revize OOPP a připravíme školení na klíč.

Firemní profil HAPPY END 2020

9


Reference Naši zákazníci jsou našimi partnery.

„Ve společnosti Yanfeng nám v oblasti BOZP nejde jen o splnění formálních požadavků, ale o skutečnou bezpečnost, zdraví a pracovní pohodu našich zaměstnanců. Proto jsme při vybavení nového provozu v Plané nad Lužnicí bezpečnostními a ochrannými prvky ocenili komplexní přístup, odbornost a dobrou spolupráci s firmou HAPPY END.“ Martin Mezera CI Manager, Plant Management YFAI Planá nad Lužnicí

„Ve společnosti ArcelorMittal je bezpečnost práce prioritou. Chceme, aby se naši zaměstnanci na pracovištích cítili vždy bezpečně a odcházeli z práce zdraví. Spolupráce s HAPPY ENDem je dlouhodobá, na dobré úrovni a spousta věcí, nápadů a zařízení se již realizovala právě díky ní. Do budoucna určitě uvažujeme o dalších místech, kde by šlo antikolizní systém použít a zvýšit tak bezpečnost provozu a našich zaměstnanců.“ Martin Szostok Bezpečnostní technik ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

„Při přechodu na nový systém byly nejtěžší přípravné práce. Byť jsme měli jakousi mapku zámků k dispozici, museli jsme s techniky areál projít, aby si vše mohli znovu zaměřit. Jinak vše proběhlo bez větších zádrhelů, nenastala skoro žádná omezení, výměna jednotlivých zámků byla rychlá. Spolupráce s HAPPY ENDem probíhala hladce, systém funguje spolehlivě a jsme s ním spokojení.“ Jaroslav Kerpla Maintenance Supervisor VF Czech Services

„Chrániče nemají ostré hrany, montáž je jednoduchá a pro provoz nízkozdvižných vozíků v regálových uličkách jsou naprosto dostačující. Při provozu retraků může dojít k poškození stojiny, nikdy ale nedošlo k totální destrukci. Spolupráce s HAPPY ENDem probíhala k naší spokojenosti a tyto ochrany plánujeme do dalších stávajících i nově budovaných skladů DHL Jirny.“ Jaroslav Werbynský H&S Representative DHL Solutions k.s. – Jirny

Firemní profil HAPPY END 2020

10


NAKUPUJTE POHODLNĚ Naše webové stránky www.happyend.cz obsahují kompletní nabídku produktů.

Oblíbené položky

Porovnání produktů

Uložte si položky, které často nakupujete, a objednávejte bez zbytečného zdržení.

Lehce najděte rozdíly mezi jednotlivými typy produktů a zvolte ten pravý pro vaše potřeby.

FILTRY

Platební karty

Zužte si nabídku produktů podle svých priorit, a vhodný produkt najdete rychleji.

Přijímáme platby běžnými platebními kartami.

Nákupy v cizí měně

Atypické objednávky

Nakupovat můžete nejen v českých korunách, ale i v eurech.

U vybraných produktů si můžete zvolit individuální rozměr podle svých potřeb.

Blog

Klientská zóna

Odborné články i zajímavosti z oboru naleznete v sekci Blog.

Praktické funkce a výhody pro registrované firemní zákazníky.

Novinky do vašeho e-mailu

E-procurement

Vyberte si odborné náměty, které vás zajímají.

Registrace do

Klientské zóny

Možnost propojení našeho e-shopu s vaším systémem.

Firemní profil HAPPY END 2020

11


Česká republika

Slovensko

Polsko

HAPPY END CZ, a.s. U Uranie 1612/14a 170 00 Praha 7

HAPPY END spol. s r. o. Bratislavská 83 902 01 Pezinok

HAPPY END PL Sp. z o.o. ul. 3 Maja 18 43-400 Cieszyn

objednávejte na webu

www.happyend.cz

objednávejte telefonicky

800 156 944

objednávejte e-mailem

happyend@happyend.cz

HAPPY END CZ, a.s. Argentinská 3, 170 00 Praha 7 | IČO: 25649761, DIČ: CZ25649761 | Spisová značka: Praha,B.5238 | ID datové schránky: ridqbab

Profile for HAPPY END CZ, a.s.

Firemní profil HAPPY END  

Vše pro bezpečnost, čistotu a ekologii provozu. Seznamte se s HAPPY END.

Firemní profil HAPPY END  

Vše pro bezpečnost, čistotu a ekologii provozu. Seznamte se s HAPPY END.

Profile for happyend9

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded